BELANGRIJK MEDIANIEUWS mei 2, 2017

Apple maakt resultaten voor tweede kwartaal bekend

Totaalbedrag kapitaalterugvloeiingsprogramma verhoogd tot $ 300 miljard

CUPERTINO, dinsdag 2 mei 2017 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2017, dat werd afgesloten op zaterdag 1 april 2017. De kwartaalwinst bedroeg $ 2,10 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $ 52,9 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $ 50,6 miljard, ofwel een winst van $ 1,90 per aandeel. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 65 procent van de totale omzet.
“Met trots kunnen we melden dat we in het tweede kwartaal weer een goede winst hebben behaald. Sinds het eerste kwartaal is de omzet snel toegenomen dankzij de aanhoudende vraag naar iPhone 7”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “Beide modellen van de nieuwe iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition zijn door onze klanten met open armen ontvangen. Daarnaast zijn we erg tevreden met het succes van onze diensten, waarmee we dit kwartaal de hoogste omzet ooit hebben behaald voor een kwartaal met 13 weken. En we zijn verheugd dat we volgende maand weer deelnemers van over de hele wereld mogen ontvangen op onze Worldwide Developers Conference in San Jose.”
Apple heeft ook bekendgemaakt dat de raad van bestuur ermee heeft ingestemd om het bedrag dat is gemoeid met het kapitaalterugvloeiingsprogramma voor aandeelhouders met meer dan $ 50 miljard te verhogen en het programma bovendien met een jaar te verlengen.  Tot eind maart 2019 verwacht Apple hiervoor in totaal $ 300 miljard uit te trekken.
“We hebben een sterke cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $ 12,5 miljard behaald en tijdens het tweede kwartaal hebben we meer dan $ 10 miljard laten terugvloeien naar onze investeerders”, aldus Luca Maestri, CFO van Apple. “Dankzij het succes van ons bedrijf en ons vertrouwen in de toekomst zijn we blij te kunnen melden dat we het kapitaalterugvloeiingsprogramma met nog eens $ 50 miljard verhogen.”
In het kader van het herziene programma heeft de raad van bestuur ook haar fiat gegeven voor het verhogen van het totaalbedrag voor de terugkoop van aandelen van $ 175 miljard naar $ 210 miljard. Daarnaast is Apple voornemens het vereffenen van uitgeoefende voorwaardelijke aandelen voort te zetten.
De raad van bestuur is er bovendien mee akkoord gegaan dat het kwartaaldividend van het bedrijf met 10,5% wordt verhoogd. Vanaf donderdag 18 mei 2017 wordt per algemeen aandeel een dividend van $ 0,63 uitgekeerd aan aandeelhouders die op maandag 15 mei 2017 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
Sinds de invoering van het kapitaalterugvloeiingsprogramma in augustus 2012 heeft Apple al meer dan $ 211 miljard laten terugvloeien naar de aandeelhouders, waaronder $ 151 miljard via terugkoop van aandelen.
Apple blijft actief op de Amerikaanse en internationale obligatiemarkt voor de financiering van het programma. Het kapitaalterugvloeiingsprogramma wordt zorgvuldig gemonitord door het management en de raad van bestuur, en zal jaarlijks worden herzien.
Apple geeft de volgende indicaties voor het derde kwartaal van het boekjaar 2017:
  • Een omzet tussen de $ 43,5 miljard en $ 45,5 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37,5 en 38,5 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 6,6 miljard en $ 6,7 miljard
  • Overige inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 450 miljoen
  • Een belastingtarief van 25,5 procent


De conference call waarin de resultaten van het tweede kwartaal van boekjaar 2017 worden besproken, kan vanaf dinsdag 2 mei 2017 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call/. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet van het bedrijf, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief en plannen voor de terugvloeiing van kapitaal. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op zaterdag 24 september 2016, Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op zaterdag 31 december 2016 en Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op zaterdag 1 april 2017, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20-5352821
 

    © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.