PERSBERICHT juli 30, 2019

Apple maakt resultaten van derde kwartaal bekend

Recordomzet derde kwartaal

Omzet uit diensten hoger dan ooit

Cupertino, Californië – 30 juli 2019 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal van het boekjaar 2019, dat werd afgesloten op zaterdag 29 juni 2019. De kwartaalomzet bedroeg $ 53,8 miljard, een stijging van 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en de kwartaalwinst bedroeg $ 2,18 per aandeel, een daling van 7 procent. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 59 procent van de totale omzet.
“Dit was ons beste derde kwartaal ooit, dankzij een recordomzet uit diensten, een snel toenemende groei van wearables, goede resultaten voor iPad en Mac en een stijgende lijn in de verkoop van iPhone”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “De resultaten zijn wereldwijd veelbelovend, dus we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. We sluiten het kalenderjaar 2019 ook nog eens af met grote launches op al onze platforms, nieuwe diensten en diverse nieuwe producten.”
“Vergeleken met het tweede kwartaal zien we betere resultaten ten opzichte van vorig jaar en we hebben daarmee een sterke cashflow uit bedrijfsactiviteiten gerealiseerd van $ 11,6 miljard”, aldus Luca Maestri, CFO van Apple. “We hebben dit kwartaal meer dan $ 21 miljard laten terugvloeien naar de aandeelhouders, waaronder $ 17 miljard via de terugkoop van bijna 88 miljoen Apple aandelen en $ 3,6 miljard in de vorm van dividend en dividendequivalenten.” 
Apple geeft de volgende indicaties voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2019:
  • Een omzet tussen de $ 61 miljard en $ 64 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37,5 en 38,5 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 8,7 miljard en $ 8,8 miljard
  • Overige inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 200 miljoen
  • Een belastingtarief van ongeveer 16,5 procent
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,77 uit te keren per algemeen Apple aandeel. Het dividend wordt per donderdag 15 augustus 2019 uitgekeerd aan aandeelhouders die op maandag 12 augustus 2019 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
De conference call waarin de resultaten van het derde kwartaal van boekjaar 2019 worden besproken, kan vanaf 30 juli 2019 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Apple verstrekt periodiek informatie voor investeerders op de website van het bedrijf, apple.com, en de website voor investeerdersrelaties, investor.apple.com. Hier zijn onder meer persberichten en andere informatie te vinden over de financiële resultaten, evenals bij de SEC gedeponeerde stukken, informatie over corporate governance en informatie met betrekking tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
  • Geconsolideerde financiële prognoses

De in dit persbericht genoemde prognoses vallen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze prognoses betreffen onder meer de toekomstige omzet van het bedrijf, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief en plannen voor de terugvloeiing van kapitaal. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect van mondiale en regionale economische omstandigheden op de zakelijke activiteiten van Apple, zoals effecten op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; het vermogen van Apple om te concurreren op zeer competitieve markten die onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen; de mate waarin Apple erin slaagt regelmatig nieuwe producten en diensten uit te brengen of daarop over te stappen, waaronder de tijdige uitlevering van en het stimuleren van de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologische innovaties; het effect dat verschuivingen in het aanbod van producten en diensten en in de combinatie van geografische locatie, valuta en kanaal, stijging van de kosten van onderdelen, stijging van de kosten van het inkopen en uitleveren van de diensten van Apple, prijsconcurrentie of de introductie van nieuwe producten of diensten waaronder nieuwe producten of diensten met een hogere kostenstructuur kunnen hebben op de brutomarge van Apple; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het voorraadrisico en andere activarisico’s, verband houdend met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen, diensten en nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die mogelijk alleen kunnen worden verkregen via een enkele bron of een beperkt aantal bronnen; de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers, waarvan velen buiten de VS gevestigd zijn, en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de voor Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; het effect dat problemen met het ontwerp van producten en diensten en fabricagefouten kunnen hebben op de financiële resultaten en reputatie van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueel-eigendomsrechten en digitaal materiaal van derden waarover Apple mogelijk niet kan beschikken op commercieel redelijke voorwaarden of überhaupt niet; de afhankelijkheid van Apple van onafhankelijke softwareontwikkelaars voor het ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en -diensten voor de producten van Apple; de impact van ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen, zoals een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueel-eigendomsrechten van derden; de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de activiteiten van Apple, zoals de mate waarin Apple producten en/of diensten kan leveren aan klanten in andere regio’s; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple, met inbegrip van wet- en regelgeving die van invloed is op de internationale activiteiten van Apple; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de Apple Stores; de mate waarin Apple erin slaagt de risico’s te beheersen die gepaard gaan met de investeringen van Apple in nieuwe bedrijfsstrategieën en -acquisities; de gevolgen van fouten of storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, ongeoorloofde toegang tot of het vrijkomen van vertrouwelijke informatie voor de zakelijke activiteiten en de reputatie van Apple; de mate waarin Apple voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; politieke gebeurtenissen, internationale handelsgeschillen, oorlogen, terrorisme, natuurrampen, problemen op het gebied van de volksgezondheid en andere omstandigheden die de bevoorrading, uitlevering of vraag naar Apple producten zouden kunnen ontwrichten; financiële risico’s, waaronder risico’s in verband met valutaschommelingen, kredietrisico’s en fluctuaties in de marktwaarde van de investeringsportfolio van Apple; en wijzigingen in belastingtarieven en het opgelegd krijgen van aanvullende belastingverplichtingen. Meer informatie over deze en andere (risico)factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in actuele openbare stukken van Apple die worden gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K en Form 10-Q en hierna ingediende stukken. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Contactpersoon voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728

Contactpersonen Investor Relations

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

    © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.