UPDATE 11 september 2019

Apple kondigt drie baanbrekende gezondheidsonderzoeken aan

In samenwerking met toonaangevende medische instellingen onderzoekt Apple gehoor, vrouwengezondheid, en beweging en hartgezondheid

De nieuwe Research-app met aanmeldopties voor gezondheidsonderzoek op iPhone.
Met drie nieuwe onderzoeken die dit najaar beschikbaar komen in de Research-app wordt nieuw terrein voor medisch onderzoek ontgonnen.
Apple heeft vandaag drie unieke medische onderzoeken aangekondigd, in samenwerking met toonaangevende universitaire en onderzoeksinstellingen. Hiermee kan een ongekend aantal deelnemers worden bereikt. De onderzoeken zijn toegankelijk via de nieuwe Research-app1, die zo zorgt voor een democratisering van de manier waarop medisch onderzoek wordt uitgevoerd; academisch-medische instellingen, zorgorganisaties en de Apple producten die de klant in het dagelijks leven gebruikt, worden gecombineerd. Deelnemers dragen bij aan potentiële medische ontdekkingen en helpen bij de totstandkoming van een nieuwe generatie innovatieve gezondheidsproducten. De Research-app is later dit jaar gratis te downloaden in de App Store.
“Uit het hartonderzoek bij Apple bleek dat we een positieve impact konden hebben op medisch onderzoek waarmee patiënten vandaag de dag geholpen zijn, en waarmee we bijdragen leveren die gunstig zijn voor volgende generaties”, zegt Jeff Williams, COO van  Apple. “Met de aankondiging van vandaag gaan we nog een stapje verder in onze inzet voor gezondheid, doordat we meer dan ooit in contact staan met de deelnemers.
Een hartslagmeting op Apple Watch Series 5.
In het onderzoek van Apple naar hart en beweging wordt onderzocht wat het verband is tussen hartgezondheid en bewegingssignalen, zoals wandeltempo.
Het gaat om de volgende onderzoeken: 
  • Apple onderzoek naar vrouwengezondheid: In samenwerking met de Harvard T.H. Chan School of Public Health en het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) heeft Apple het eerste langetermijnonderzoek op deze schaal opgezet, gericht op de menstruatiecyclus en gynaecologische aandoeningen. Met dit onderzoek worden gegevens verzameld ten behoeve van screening en risicobeoordeling van aandoeningen als PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) en van onvruchtbaarheid, osteoporose, zwangerschap en de overgang.
  • Apple onderzoek naar hart en beweging: Apple werkt samen met Brigham and Women’s Hospital en de American Heart Association aan een uitgebreid onderzoek naar het verband tussen hartslag en bewegingssignalen (zoals wandeltempo en traplopen) in relatie tot ziekenhuisopnamen, vallen, hartgezondheid en de kwaliteit van leven, om zo voldoende beweging en de cardiovasculaire gezondheid te bevorderen.
  • Apple onderzoek naar gehoor: Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en de University of Michigan onderzoekt Apple de factoren die gehoorproblemen veroorzaken. Het Apple onderzoek naar gehoor is het eerste in zijn soort dat over een langere periode gegevens verzamelt om meer inzicht te krijgen in het effect van dagelijkse blootstelling aan geluid op het gehoor.
Steun van Apple aan medisch onderzoek begon met de introductie van ResearchKit en CareKit. Dit zorgde voor versnelling en schaalvergroting voor medisch onderzoek en gezondheidszorg. Apple gebruikte ResearchKit om het hartonderzoek van Apple op te zetten. Dit was het grootste onderzoek in zijn soort, en het gaf aan wat voor impact virtuele, grootschalige studies kunnen hebben op medisch onderzoek: de functie voor meldingen bij hartritmestoornissen op Apple Watch werd mogelijk door onderzoek naar atriumfibrilleren. 
“De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen, maar tot op de dag van vandaag is er weinig geïnvesteerd in onderzoek naar typisch vrouwelijke gezondheidsklachten”, zegt Michelle A. Williams, reproductie-epidemioloog en Dean van de faculteit op de Harvard T.H. Chan School. “Dit onderzoek is ongekend in omvang, en het zal enorm bijdragen aan onze kennis van biologische en sociale factoren die van invloed zijn op vrouwengezondheid en zo tot betere gezondheidsresultaten leiden.”
“Dit is een fantastische mogelijkheid voor onderzoekers bij NIEHS om het onderzoek te helpen opzetten en de uitkomsten te gebruiken om nieuwe vragen te beantwoorden; niet alleen van belang voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, maar voor alle vrouwen”, zegt Dale Sandler, Ph.D., hoofd van de afdeling epidemiologie van NIEHS.
“We vinden het geweldig om samen te werken met alle deelnemers aan het onderzoek en met Apple om te onderzoeken welke factoren in de complexe fysiologie van de mens leiden tot verschillende gezondheidsresultaten of chronische ziekten, en om deze informatie te gebruiken om mensen de middelen in handen te geven om hun eigen gezondheid te optimaliseren”, zegt Calum MacRae, Vicevoorzitter Scientific Innovation van het Department of Medicine van Brigham and Women’s Hospital, en Associate Professor of Medicine van Harvard Medical School. 
“Bij de American Heart Association zetten we ons onophoudelijk in voor een wereld waarin mensen langer en gezonder leven. We hechten aan voorlichting en willen mensen in staat stellen om proactief te zijn op het gebied van hun hartgezondheid en hun algemene gezondheid”, zegt Nancy Brown, CEO van de American Heart Association. “Wij zijn van mening dat opkomende technologische oplossingen die diepere inzichten op het gebied van gezondheid proberen te leveren, hieraan zeker zouden kunnen bijdragen. We werken samen met Apple en Brigham and Women’s Hospital aan het Apple onderzoek naar hart en beweging om de correlatie te onderzoeken tussen een breed scala aan fysieke activiteiten en de algehele hartgezondheid van personen, zodat we uiteindelijk een beter begrip krijgen van de risico’s en de interventie die nodig is om de gezondheid te verbeteren.”
“We zijn blij met deze unieke mogelijkheid om samen met Apple en de Wereldgezondheidsorganisatie te onderzoeken hoe onze dagelijkse bezigheden van invloed zijn op ons gehoor”, zegt DuBois Bowman, Dean van de University of Michigan School of Public Health. “De informatie die we verkrijgen uit deze samenwerking is voor ons van essentieel belang om de effecten van verschillende soorten geluidsoverlast op gehoorverlies en de volksgezondheid in de VS tegen te gaan.”

Afbeeldingen van Apple gezondheidsonderzoeken

    1 Uitsluitend verkrijgbaar in de VS.

Contactpersoon voor de pers

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728