Portrice Warren, leerkracht van de Birmingham City Schools.
Net als veel andere leerkrachten geeft ook Portrice Warren dit jaar alleen online les. Ze doet mee aan het Community Education Initiative van Apple en wil haar virtuele lessen met behulp van de content en hulpmiddelen van Apple naar een hoger plan tillen.
Portrice Warren geeft Science & Social Studies aan groep 6 van de Birmingham City Schools. Ze is zich momenteel aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar, waarin alle lessen online worden gegeven, en beseft dat dit geen eenvoudig jaar wordt. 
“Voor mij als leerkracht is een goede planning essentieel. Gelukkig geven de hulpmiddelen van Apple voldoende houvast, zodat ik mijn leerlingen gestructureerd door dit schooljaar kan loodsen”, vertelt Warren. “Ik ben me er ook van bewust dat ik voor een goede balans tussen werk en privé moet zorgen, want het vergt nogal wat om 64 leerlingen en meer dan honderd ouders gemotiveerd te houden.”
Warren is een van de bijna vijfhonderd leerkrachten die de afgelopen zomer een virtuele programmeercursus hebben gevolgd in het kader van het Community Education Initiative (CEI) van Apple. Dit initiatief is opgezet om leerlingen van alle leeftijden en uit bevolkingsgroepen die van oudsher zijn ondervertegenwoordigd in de technologiesector de kans te geven om te leren programmeren, creatief bezig te zijn en beroepsvaardigheden op te doen. Apple biedt het CEI-programma aan in 24 Amerikaanse steden en regio’s, waarvan er 21 voornamelijk leerlingen van kleur hebben. In het kader van het CEI heeft Apple onlangs ook aangekondigd dat het bedrijf met nog meer HBCU’s (Historically Black Colleges and Universities) gaat samenwerken. 
Portrice Warren, leerkracht van de Birmingham City Schools.
Leerkracht Portrice Warren doet mee aan het Community Education Initiative van Apple. Daardoor kan ze allerlei bijscholingsmogelijkheden benutten en kan ze met collega’s sparren over de beste manier om op afstand les te geven.
Normaal gesproken leren leerkrachten tijdens deze programmeercursus alleen hoe je programmeert en hoe je die kennis op je leerlingen overbrengt, maar dit jaar was er ook aandacht voor het geven van onderwijs op afstand. Dit is een van de vele manieren waarop Apple leerkrachten via het CEI-programma helpt om zich voor te bereiden op een schooljaar dat anders dan anders zal zijn. Zo kunnen ze ervaren hoe het voor hun leerlingen is om online les te krijgen en leren ze van tevoren hoe ze eventuele problemen kunnen oplossen. 
Tijdens de virtuele programmeercursus, die een week duurde, vervulden Warren en haar collega’s de rol van leerling. Gezamenlijk zijn ze op afstand aan de slag gegaan met onder meer de Apple lesprogramma’s ‘Iedereen kan programmeren’ en ‘Ontwikkelen in Swift’. Daarbij hebben ze zelf apps ontwikkeld bij wijze van oplossing voor een praktisch probleem, een methode die probleemgestuurd leren wordt genoemd.
Warren denkt dat probleemgestuurd leren en de andere tools van Apple die ze tijdens de programmeercursus heeft gebruikt een enorm verschil gaan maken voor haar leerlingen, en haarzelf houvast zullen geven bij haar virtuele lessen.
“Juist in een jaar waarin iedereen online les krijgt en de leerlingen geen direct contact met elkaar hebben, is probleemgestuurd leren een ideale manier om toch iedereen bij de les te houden, zodat ze aan het eind van het jaar allemaal overgaan”, zegt Warren, die haar leerlingen hiervoor ook al met Apple apps als Clips liet werken. “Ik denk dat dit een prima manier is om mijn leerlingen gemotiveerd te houden. Zo kan ik ze het hele schooljaar in Keynote laten werken om me op hun eigen manier te laten zien wat ze hebben geleerd.”
Birmingham doet al een jaar mee aan het CEI-programma en is een schoolvoorbeeld van wat er allemaal mogelijk is als een hele gemeenschap zich sterk maakt voor hetzelfde doel. Apple heeft in samenwerking met Birmingham City Schools, de gemeente Birmingham en verschillende andere partijen uit de gemeenschap en het bedrijfsleven een baanbrekend onderwijsinitiatief opgezet, Ed Farm. Ed Farm is bedoeld om achtergestelde groepen binnen deze gemeente te laten kennismaken met innovatieve lesmethoden en ze de mogelijkheid te bieden om te leren programmeren. Via Ed Farm hebben leerkrachten als Warren de kans gekregen om zich in de programmeertools en creatieve producten van Apple te verdiepen en samen met vakgenoten te ontdekken hoe je dit soort tools en producten in de les gebruikt.
Afgelopen jaar behoorde Warren tot de eerste lichting Teacher Fellows van Ed Farm: leerkrachten die een grote passie voor creatieve onderwijsmethoden aan de dag leggen. 
“De samenwerking met Ed Farm heeft me extra inspiratie en energie gegeven, die ik op mijn beurt weer kan doorgeven aan mijn leerlingen”, vertelt Warren. “Vanaf het moment dat de pandemie hier haar intrede deed, hebben de collega’s van Ed Farm me op alle mogelijke manieren bijgestaan. Als ik ergens tegenaan loop, kan ik ze gewoon even vragen hoe zij dat hebben opgelost. Ze staan echt altijd voor me klaar.” 
Met behulp van de technologie en hulpmiddelen die via CEI en Ed Farm beschikbaar zijn, hebben Warren en Karita Sullen, een van haar Teacher Fellow-collega’s, in samenwerking met het Birmingham Civil Rights Institute een eigen programma opgezet, Cultivate Change. Hier kunnen leerlingen terecht die hulp nodig hebben bij het omgaan met raciale spanningen en het uiten van hun gevoelens in een wereld waarin ze geconfronteerd worden met zowel een pandemie als institutioneel racisme.
“We wilden leerlingen een veilige plek bieden, want de schoolboeken behandelen maar een deel van de geschiedenis”, zegt Warren. “Als het ze vervolgens lukt om met technieken die ze hier hebben geleerd een vervelende situatie op straat te de-escaleren of constructief om te gaan met problemen in hun eigen gemeenschap, dan is dit programma wat mij betreft geslaagd.” 
Portrice Warren aan het werk op een MacBook Pro en iPad.
Afgelopen zomer hebben Portrice Warren en een van de andere leerkrachten van de Birmingham City Schools een interactief lesprogramma opgezet voor leerlingen die over racisme en gelijke rechten willen praten.
Deze twee leerkrachten hebben afgelopen zomer elke week een onlinesessie gehouden waarin leerlingen hun verhaal kwijt konden en elkaar konden steunen. Bij een van Warrens leerlingen, die het afgelopen schooljaar met de hakken over de sloot was gegaan, merkte ze vrijwel meteen dat het hielp.
“Hij kreeg hier het idee dat hij wel degelijk iets kon presteren en liet ook het nodige verantwoordelijkheidsgevoel zien, want hij heeft geen enkele sessie gemist. Ik denk zelf dat technologie daar een grote rol bij heeft gespeeld”, aldus Warren, die Cultivate Change aan het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw wil aanbieden. “In de klas hield hij zich liever afzijdig, maar tijdens deze onlinesessies heeft hij zoveel zelfvertrouwen opgebouwd dat hij inmiddels actief meedoet.”
Vanwege de COVID-19-pandemie heeft Apple intussen ook de CEI Learning Series gelanceerd, waarbij leerkrachten in het hele land virtueel van gedachten kunnen wisselen over afstandsonderwijs. Warren maakt inmiddels volop gebruik van alle tools en methoden die ze zich via Ed Farm en de CEI-programmeercursus eigen heeft gemaakt en ze heeft zich ook al aangemeld voor de CEI Learning Series-sessies in het najaar. Ze zit al meer dan dertig jaar in het onderwijs, dus ze beseft maar al te goed dat dit een keerpunt kan zijn en dat ze met haar missie een steentje kan bijdragen.
“Ik wil dat mijn leerlingen over tien jaar terugkijken op dit virtuele schooljaar en zich dan realiseren wat een enorme impact het afstandsonderwijs op hen heeft gehad, en dat het een positieve ontwikkeling was”, verklaart Warren. “We komen vast nog allerlei hindernissen tegen, maar ik doe er alles aan om mijn leerlingen niet tussen wal en schip te laten vallen. Het kost nu veel tijd en energie, maar ik weet zeker dat alle inspanningen zich op de lange termijn dubbel en dwars uitbetalen. Die investering in hun toekomst is wat mij als leerkracht drijft.” 
Deel artikel

Afbeeldingen van Portrice Warren

Contactpersonen voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728