PERSBERICHT april 29, 2021

Apple maakt resultaten tweede kwartaal bekend

54 procent meer omzet dan in enig ander tweede kwartaal

Recordomzet uit Mac en diensten
Cupertino, 28 april 2021 Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2021, dat werd afgesloten op 27 maart 2021. De kwartaalomzet was met $ 89,6 miljard de hoogste ooit, en 54% hoger dan het tweede kwartaal in het voorgaande jaar. De kwartaalwinst bedroeg per aandeel $ 1,40. De internationale verkopen vertegenwoordigden 67 procent van de totale omzet.
“Dit kwartaal weerspiegelt hoeveel onze producten voor onze gebruikers betekenen in deze bijzondere tijd. Het laat ook zien dat consumenten positief naar de toekomst kijken”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “Apple voert momenteel ingrijpende innovaties door in zijn gehele assortiment en we blijven werken aan manieren om onze teams en de gemeenschappen waarin we werken, te helpen uit deze pandemie te komen en een betere wereld te creëren. Dat begint natuurlijk met producten als de gloednieuwe iMac en iPad Pro, maar het reikt veel verder. Neem bijvoorbeeld de 8 gigawatt aan nieuwe schone energie die we gaan opwekken, en onze investering van $ 430 miljard in de Verenigde Staten de komende 5 jaar.”
“We zijn trots op de resultaten van het tweede kwartaal, met omzetrecords in alle geografische segmenten en groei met dubbele cijfers in al onze productcategorieën. Het aantal actieve Apple devices was nog nooit zo hoog”, aldus Luca Maestri, CFO van Apple. “Dankzij deze resultaten konden we beschikken over een operationele cashflow van $ 24 miljard, waarvan we gedurende het kwartaal bijna $ 23 miljard konden laten terugvloeien naar onze aandeelhouders. We zien onze toekomst met vertrouwen tegemoet en blijven fors investeren, zodat we het leven van onze klanten nog mooier kunnen maken en we onze langetermijndoelen weten te realiseren.”
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,22 uit te keren per algemeen Apple aandeel. Dat komt neer op een toename van 7 procent. Het dividend wordt per 13 mei 2021 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 10 mei 2021 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd. De raad van bestuur heeft ook toestemming gegeven om het budget voor de terugkoop van aandelen met $ 90 miljard te verhogen.
De conference call waarin de resultaten van het tweede kwartaal van boekjaar 2021 worden besproken, kan vanaf 23:00 uur op 28 april 2021 worden beluisterd via apple.com/investor/earnings-call. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Apple verstrekt periodiek informatie voor investeerders op de website van het bedrijf, apple.com, en de website voor investeerdersrelaties, investor.apple.com. Hier zijn onder meer persberichten en andere informatie te vinden over de financiële resultaten, evenals bij de SEC gedeponeerde stukken, informatie over corporate governance en informatie met betrekking tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
  • Geconsolideerde financiële prognoses

De in dit persbericht genoemde prognoses vallen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze prognoses betreffen onder meer de verwachtingen van Apple rondom de impact van de COVID-19-pandemie, de toekomstige omzet, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief, plannen voor de terugvloeiing van kapitaal, ons streven naar een neutrale nettokaspositie en onze plannen en initiatieven voor investeringen en milieu-initiatieven. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van verwachte toekomstige resultaten die expliciet dan wel impliciet in de prognoses worden vermeld. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect van de COVID-19-pandemie op de zakelijke activiteiten, resultaten van bedrijfsprocessen, financiële gezondheid en aandelenprijzen van Apple; het effect van mondiale en regionale economische omstandigheden op de zakelijke activiteiten van Apple, waaronder effecten op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; het vermogen van Apple om te concurreren op zeer competitieve markten die onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen; de mate waarin Apple erin slaagt regelmatig nieuwe producten en diensten uit te brengen of daarop over te stappen, waaronder de tijdige uitlevering van en het stimuleren van de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologische innovaties; het effect dat verschuivingen in het aanbod van producten en diensten en in de combinatie van geografische locatie, valuta en kanaal, stijging van de kosten van onderdelen, stijging van de kosten voor het inkopen en aanbieden van content voor de diensten van Apple, prijsconcurrentie of de introductie van nieuwe producten of diensten waaronder nieuwe producten of diensten met een hogere kostenstructuur kunnen hebben op de brutomarge van Apple; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het afschrijvingsrisico van voorraad en andere activa en het annuleringsrisico van aangegane aankoopverplichtingen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen, diensten en nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die mogelijk alleen kunnen worden verkregen via een enkele bron of een beperkt aantal bronnen; de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers, waarvan velen buiten de VS gevestigd zijn, en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de voor Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; het effect dat problemen met het ontwerp van producten en diensten en fabricagefouten kunnen hebben op de financiële resultaten en reputatie van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueel-eigendomsrechten en digitaal materiaal van derden waarover Apple mogelijk niet kan beschikken op commercieel redelijke voorwaarden of überhaupt niet; de afhankelijkheid van Apple van onafhankelijke softwareontwikkelaars voor het ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en -diensten voor de producten van Apple; de impact van ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen of onderzoeken van overheidswege; de gevolgen die complexe en steeds veranderende wet- en regelgeving wereldwijd kan hebben op het gebied van aansprakelijkheid, kosten en andere zaken die negatief kunnen uitpakken voor de bedrijfsvoering van Apple; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de Apple Stores; de mate waarin Apple erin slaagt de risico’s te beheersen die gepaard gaan met de investeringen van Apple in nieuwe bedrijfsstrategieën en -acquisities; de gevolgen van fouten of storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, ongeoorloofde toegang tot of het vrijkomen van vertrouwelijke informatie voor de zakelijke activiteiten en de reputatie van Apple; de mate waarin Apple voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; politieke gebeurtenissen, internationale handelsgeschillen, oorlogen, terrorisme, natuurrampen, problemen op het gebied van de volksgezondheid en andere omstandigheden die de bevoorrading, uitlevering of vraag naar Apple producten zouden kunnen ontwrichten; financiële risico’s, waaronder risico’s in verband met valutaschommelingen, kredietrisico’s en fluctuaties in de marktwaarde van de investeringsportfolio van Apple; en wijzigingen in belastingtarieven en het opgelegd krijgen van aanvullende belastingverplichtingen. Meer informatie over deze en andere (risico)factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de bedrijfs- en financiële resultaten van Apple is te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in actuele openbare stukken van Apple die worden gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K en Form 10-Q en hierna ingediende stukken. Het bedrijf is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Contactpersoon voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728

Conctactpersoon Investor Relations

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

    © 2021 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.