opent in nieuw venster
UPDATE 28 mei 2024

Apple Hearing Study deelt voorlopige inzichten over tinnitus

Onderzoekers van de University of Michigan delen resultaten van een van de grootste enquêtes over tinnitus tot nu toe
Tinnitus of oorsuizen is het horen van geluiden die anderen niet horen. Dit is een update van de Apple Hearing Study over tinnitus.
De Apple Hearing Study deelt nieuwe inzichten over tinnitus na een van de grootste enquêtes tot nu toe.
Tijdens het onderzoek hebben wetenschappers van de University of Michigan een groep van ruim 160.000 deelnemers onderzocht. De proefpersonen moesten een enquête invullen en bepaalde opdrachten uitvoeren in een app om hun ervaring met tinnitus in kaart te brengen. Het onderzoek is opgezet om de verschillende eigenschappen van tinnitus beter te begrijpen en om informatie te verzamelen voor verder onderzoek naar de behandeling ervan.
“Ongeveer 15% van onze deelnemers heeft dagelijks last van tinnitus”, aldus Rick Neitzel, professor environmental health sciences aan de University of Michigan School of Public Health. “Tinnitus kan een grote invloed hebben op iemands leven. Tijdens de Apple Hearing Study ontdekken we trends over de ervaringen van mensen met tinnitus. Met deze informatie krijgen we meer zicht op de belangrijkste risicogroepen en op de aanpak van de gevolgen van tinnitus. Voor ons is de Apple Hearing Study een unieke mogelijkheid om onze kennis over tinnitus bij verschillende bevolkingsgroepen te verbreden. Het onderzoek draagt bij aan wetenschappelijke inzichten die uiteindelijk kunnen leiden tot betere behandelmethoden.”
Tinnitus of oorsuizen is het horen van geluiden die anderen niet horen. Er zijn veel mensen die dit weleens ervaren, in één of allebei de oren. Er zijn verschillende geluiden die mensen met tinnitus horen, maar over het algemeen wordt het omschreven als een rinkelend geluid, dat slechts bij vlagen of gedurende langere tijd te horen is. De symptomen van tinnitus kunnen per persoon sterk verschillen en blijven niet altijd hetzelfde.
Mensen met tinnitus hebben bijvoorbeeld last van een verstoord slaapritme, kunnen zich minder goed concentreren, of merken dat hun gehoor minder goed is.
Als we een completer beeld van tinnitus willen krijgen, is het belangrijk om informatie te vergaren over de volgende zaken: wie heeft er last van, hoe variëren de ervaringen met tinnitus van deze mensen en van een individu gedurende een langere periode, wat zijn de methoden om tinnitus te behandelen en hoe effectief zijn deze?

Cijfers over tinnitus

Uit het onderzoek blijkt dat 77,6% van de deelnemers ooit last hebben gehad van tinnitus. Het aantal mensen dat dagelijks oorsuizen ervaart is groter bij oudere proefpersonen. Deelnemers van 55 jaar of ouder hebben elke dag drie keer zo vaak last van tinnitus dan mensen tussen de 18 en 34. Het aantal mannen dat aangaf dagelijks last te hebben van tinnitus ligt 2,7 procent hoger dan het aantal vrouwen. Aan de andere kant ligt het aantal mannen dat aangaf nog nooit last te hebben gehad van tinnitus 4,8 procent hoger.

Behandelmethoden voor tinnitus

Deelnemers aan de Apple Hearing Study benoemden drie methoden die ze gebruiken om hun tinnitus te verminderen: 28 procent gebruikt een ruismachine, 23,7 procent luistert naar natuurgeluiden en 12,2 procent beoefent meditatie. Minder dan 2,1 procent van de proefpersonen volgt cognitieve of gedragstherapie om met hun tinnitus om te gaan.

Oorzaak van tinnitus

Gezien de complexe oorzaken van tinnitus is er geen gegarandeerde manier om het te voorkomen. Wel kun je de kans op tinnitus verkleinen door je gehoor te beschermen en stress te verminderen. De belangrijkste oorzaak van tinnitus was volgens de deelnemers ‘geluidstrauma’, ofwel blootstelling aan te hard geluid (20,3 procent), gevolgd door stress (7,7 procent).

Typering van tinnitus

De meerderheid van de proefpersonen ervaart korte periodes van tinnitus, terwijl 14,7 procent aangeeft dat ze er voortdurend last van hebben. De duur van tinnitus neemt significant toe bij deelnemers ouder dan 55; van deze groep geeft 35,8 procent aan dit constant te ervaren. Mannelijke deelnemers hebben 6,8 procent vaker last van constante tinnitus dan vrouwelijke deelnemers.
De meerderheid vindt het geluidsniveau van het oorsuizen zwak, 34,4 procent noemt het merkbaar en 8,8 procent vindt het erg of extreem luid. Tien procent van de deelnemers gaf aan dat hun tinnitus gedeeltelijk of volledig hun gehoor aantast.
Naast de enquête hebben de deelnemers met tinnitus ook een geluidstest gedaan in een app, om hun ervaring beter in kaart te brengen. Zo konden de onderzoekers erachter komen wat voor soort geluiden deze mensen horen.
De meerderheid van de deelnemers omschreef hun tinnitus als een pure toon (78,5 procent) of als ruis (17,4 procent). Van degenen die aangaven een pure toon te horen, gaf 90,8 procent aan dat de toonhoogte op 4 kilohertz of hoger lag, vergelijkbaar met de toonhoogte van een zangvogel. Ook vulde 83,5 procent van deze groep in dat ze hun tinnitus ervaren als één enkele toon, terwijl 16,5 procent aangaf een hoog en fluitend geluid te horen, dat meer leek op een waterkoker.
De verdeling van de proefpersonen die hun tinnitus ervaren als ruis, ziet er als volgt uit: 57,7 procent hoort een statische toon, 21,7 procent vergelijkt het met het geluid van een krekel, voor 11,2 procent klinkt het als een elektrische toon en 9,4 procent hoort een pulserende toon.
De Apple Hearing Study is een van de drie toonaangevende onderzoeken naar de volksgezondheid in de Onderzoek-app op iPhone. Het onderzoek ging in 2019 van start en loopt nog steeds.
In samenwerking met de University of Michigan vergaart de Apple Hearing Study kennis over de blootstelling aan geluid en de gevolgen hiervan voor het gehoor. Onderzoekers hebben al ongeveer 400 miljoen uur aan omgevingsgeluidsniveaus verzameld. In combinatie met levensstijlonderzoeken kunnen ze een analyse maken van de invloed van blootstelling aan geluid op het gehoor, stress en gehoorgerelateerde gezondheidsfactoren. De onderzoeksgegevens worden ook gedeeld met de World Health Organization om een bijdrage te leveren aan het Make Listening Safe-initiatief.

Hoe Apple producten kunnen helpen

Apple technologie heeft een aantal features om je gehoorgezondheid met één tikje te ondersteunen.
Geluid-app: In de Geluid-app op je Apple Watch kun je een melding krijgen wanneer het omgevingsgeluidsniveau schadelijk is voor je gehoor. De Gezondheid-app op je iPhone houdt je blootstelling aan geluid bij, en geeft aan wanneer het geluidsniveau van je koptelefoon of je omgeving hoger ligt dan wordt aanbevolen door de World Health Organization.
iPhone 15 Pro met een overzicht van omgevingsgeluidsniveau’s gedurende een week en een vinkje met ‘OK’ onder ‘Exposure’. Apple Watch Series 9 met omgevingsgeluidsniveau’s in decibels en een vinkje met ‘OK’.
In de Geluid-app op je Apple Watch kun je een melding krijgen wanneer het omgevingsgeluidsniveau schadelijk is voor je gehoor. De Gezondheid-app op je iPhone houdt je blootstelling aan geluid bij.
Vermindering van omgevingsgeluid: Op je Apple Watch kun je zien wanneer het omgevingsgeluidsniveau is verminderd terwijl je AirPods Pro of AirPods Max draagt.
Actieve ruisonderdrukking en Vermindering van hard geluid: Actieve ruisonderdrukking maakt gebruik van de microfoon om extern geluid op te vangen. Je AirPods Pro spelen dan antiruis af, zodat je dit geluid niet hoort. Wil je toch blijven genieten van het omgevingsgeluid? De feature ‘Vermindering van hard geluid’ op AirPods Pro (2e generatie) zorgt ervoor dat harde geluiden minder hard klinken, terwijl je toch alles blijft horen.
Verminder hard geluid: Als je een volumegrens wilt instellen voor je koptelefoon, ga je naar Instellingen, dan naar Horen en Voelen (op iPhone 7 en nieuwer), of Geluiden (voor oudere modellen). Tik vervolgens op Koptelefoonveiligheid, waar je ‘Verminder hard geluid’ aan kunt zetten en met een schuifregelaar het decibelniveau kunt instellen.
Deel artikel

Media

  • Tekst van dit artikel

  • Afbeeldingen in dit artikel

Contactpersonen voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728