otwiera się w nowym oknie
INFORMACJA PRASOWA lipca 28, 2022

Apple ogłasza wyniki za trzeci kwartał fiskalny

Najwyższe w historii zyski z iPhone’a i usług w trzecim kwartale

Rekordowa liczba aktywnych urządzeń we wszystkich najważniejszych kategoriach produktowych
CUPERTINO, Kalifornia 28 lipca 2022 r. Firma Apple ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2022, który zakończył się 25 czerwca 2022 r. Spółka zadeklarowała przychody kwartalne w wysokości 83 miliardów USD, co stanowi wzrost o 2 procent rok do roku, i rozwodniony zysk kwartalny w wysokości 1,20 USD na jedną akcję.
„Rekordowe wyniki z tego kwartału potwierdzają, że Apple nieustannie stawia na innowacyjność, szuka nowych możliwości i wzbogaca życie swoich klientów”, komentuje Tim Cook, dyrektor generalny Apple. „Pozostajemy wierni naszym wartościom, które mają odzwierciedlenie we wszystkim, co tworzymy – od nowych funkcji chroniących prywatność i bezpieczeństwo użytkowników po narzędzia poprawiające dostępność zgodnie z naszą wieloletnią filozofią tworzenia produktów dla każdego”.
„Wyniki kwartalne z czerwca są kolejnym dowodem na to, że potrafimy z powodzeniem zarządzać naszą działalnością w trudnych warunkach. Osiągnęliśmy najwyższe w historii zyski za trzeci kwartał i rekordową liczbę aktywnie użytkowanych urządzeń we wszystkich obszarach geograficznych i kategoriach produktowych”, komentuje Luca Maestrii, dyrektor finansowy Apple. „W tym kwartale wygenerowaliśmy operacyjne przepływy pieniężne równe niemal 23 mld USD, a do naszych akcjonariuszy wróciło ponad 28 mld USD. Ponadto dalej inwestowaliśmy w nasze długoterminowe plany rozwojowe”.
Zarząd Apple zadeklarował dywidendę gotówkową za akcję zwykłą spółki równą 0,23 USD. Dniem wypłaty dywidendy jest 11 sierpnia 2022 r., a przysługuje ona akcjonariuszom zarejestrowanym na koniec dnia roboczego 8 sierpnia 2022 r.
Konferencja Apple w sprawie wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego 2022 odbędzie się 28 lipca 2022 r. o godz. 14:00 (czasu pacyficznego) i będzie transmitowana na żywo na stronie apple.com/investor/earnings-call. Nagranie z konferencji pozostanie dostępne przez około dwa tygodnie.
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Kontakt dla mediów

Josh Rosenstock

Apple

jrosenstock@apple.com

Kontakt dla inwestorów

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

+1 (669) 227-2402

© 2022 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc. Pozostałe nazwy spółek i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.