Informacje dla prasy

Kontakt z Apple

Apple Media Helpline 800 702 044

media.pl@apple.com

Sprawy niezwiązane z mediami

W sprawach niezwiązanych z mediami — patrz strona  Kontakt z Apple 

Adres spółki

Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republic of Ireland

Materiały dla mediów