Recykling w Polsce

Zaangażowanie Apple w ochronę środowiska przejawia się między innymi w zapewnianiu prawidłowej utylizacji sprzętu elektronicznego wycofanego z użytku. W sposób odpowiedzialny poddajemy recyklingowi Twoje stare komputery i monitory — niezależnie od tego, kto je wyprodukował.

Sprzęt elektroniczny

Sprzęt elektroniczny można bezpłatnie oddawać do recyklingu w lokalnych punktach zbiórki prowadzonych przez gminy.

ERP Polska

WWW: www.erppolska.pl
Tel.: +48 22 434 73 64
E-mail: poland@erp-recycling.org


Baterie

Stare baterie i akumulatory można bezpłatnie oddawać do utylizacji w wyznaczonych punktach zbiórki.

ERP Batteries Poland

WWW: www.erppolska.pl
Tel.: +48 22 434 73 64
E-mail: poland@erp-recycling.org


Opakowania

Materiały opakowaniowe można bezpłatnie oddawać do utylizacji w lokalnych punktach zbiórki opakowań oraz pozostawiać w wyznaczonych koszach na odpady dostępnych w niektórych gminach.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

WWW: www.rekopol.pl
Tel.: +48 22 434 73 64
E-mail: rekopol@rekopol.pl


Programy recyklingu w różnych krajach

Firma Apple prowadzi własne programy recyklingu lub uczestniczy w takich programach prowadzonych przez inne podmioty w następujących regionach:
Europa, Afryka, Bliski Wschód i Indie
Japonia
Azja Wschodnia, region Pacyfiku i Australia
Brazylia i Kostaryka USA i Kanada