Všeobecné informácie o batérii

Všetky tvrdenia o výdrži batérie závisia od mobilnej siete, polohy, intenzity signálu, konfigurácie funkcií, používania a množstva ďalších faktorov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Počet nabíjacích cyklov batérie je obmedzený a neskôr ju možno bude potrebné vymeniť u autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Apple. Výdrž batérie a počet nabíjacích cyklov sa líšia v závislosti od používania a nastavení. Testy batérie vykonávame pomocou špecifických modelov iPhonu. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach www.apple.com/sk/batteries a www.apple.com/sk/iphone/compare.

Testy času hovoru

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2018 s použitím predprodukčných jednotiek iPhonu XS, iPhonu XS Max a iPhonu XR a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy času hovoru sa uskutočnili v sieti Voice over LTE (VoLTE). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2017 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy prevolaného času prebiehali v hlasovej sieti 3G. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi-Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi-Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy prevolaného času prebiehali v hlasovej sieti 3G. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi-Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi-Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy prevolaného času prebiehali v hlasovej sieti 3G. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi-Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi-Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy prevolaného času prebiehali v hlasovej sieti 3G. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi-Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi-Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy prevolaného času prebiehali v hlasovej sieti 3G. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi-Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi-Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testy pohotovostného režimu

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá. Funkcia Hey Siri nebola aktivovaná. S aktivovanou funkciou Hey Siri je výdrž iPhonu 7 v pohotovostnom režime až do 9 dní a iPhonu 7 Plus až do 15 dní.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá. Funkcia Hey Siri nebola aktivovaná. S aktivovanou funkciou Hey Siri, je výdrž iPhonu SE v pohotovostnom režime až do 10 dní.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá. Funkcia Hey Siri nebola aktivovaná. S aktivovanou funkciou Hey Siri je výdrž iPhonu 6s v pohotovostnom režime až do 9 dní a iPhonu 6s Plus až do 15 dní.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2013 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5c a iPhone 5s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ bola vypnutá.

Testy používania internetu v sieti 3G

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 7 a iPhone 7 Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone SE prehľadával 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 6s a iPhone 6s Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 6 a iPhone 6 Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2013 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5c a iPhone 5s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 5c a iPhone 5s prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 4s prehľadával 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testy používania internetu v sieti LTE

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2018 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti LTE sa uskutočnili v sieti LTE s použitím vyhradeného webového servera. Pri používaní internetu v sieti Wi‑Fi sa dosiahli podobné alebo lepšie výsledky. iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR prehľadávali snímky obrazoviek 20 obľúbených webových stránok a raz za hodinu prijali poštu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ a True Tone boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti LTE sa uskutočnili v sieti LTE s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 7 a iPhone 7 Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez LTE sa uskutočnili v sieti LTE s použitím vyhradeného webového servera. iPhone SE prehľadával 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti LTE sa uskutočnili v sieti LTE s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 6s a iPhone 6s Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti LTE sa uskutočnili v sieti LTE s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 6 a iPhone 6 Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2013 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5c a iPhone 5s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu v sieti LTE sa uskutočnili v sieti LTE s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 5s a iPhone 5c prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testy používania internetu cez Wi‑Fi

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez Wi‑Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 7 a iPhone 7 Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez Wi‑Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone SE prehľadával 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez Wi‑Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 6s a iPhone 6s Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez Wi‑Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 6 a iPhone 6 Plus prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2013 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5c a iPhone 5s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez Wi‑Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 5c a iPhone 5s prehľadávali 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímali e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Testy používania internetu cez Wi‑Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 4s prehľadával 20 obľúbených webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testy prehrávania videa

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2018 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcie „Automaticky jas“ a True Tone boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2013 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5c a iPhone 5s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Videoobsahom bol opakujúci sa film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút zakúpený v iTunes Store. Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testy prehrávania zvuku

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2018 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb pozostával z 358 jedinečných skladieb zakúpených v iTunes Store (s kódovaním AAC, 256 kb/s). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 7 a iPhone 7 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb pozostával z 358 jedinečných skladieb zakúpených v iTunes Store (s kódovaním AAC, 256 kb/s). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Bluetooth bol spárovaný so slúchadlami, Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti a funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v marci 2016 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone SE a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb pozostával z 358 jedinečných skladieb v iTunes Store (s kódovaním AAC, 256 kb/s). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2015 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6s a iPhone 6s Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb pozostával z 358 jedinečných skladieb zakúpených v iTunes Store (s kódovaním AAC, 256 kb/s). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2014 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 6 a iPhone 6 Plus a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb pozostával z 358 jedinečných skladieb zakúpených v iTunes Store (s kódovaním AAC, 256 kb/s). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2013 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5c a iPhone 5s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb pozostával z 358 jedinečných skladieb zakúpených v iTunes Store (s kódovaním AAC, 256 kb/s). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4s a predprodukčného softvéru v sieťach GSM aj CDMA. Zoznam skladieb obsahoval 358 jedinečných skladieb predstavujúcich kombináciu obsahu importovaného z CD prostredníctvom iTunes (128 kb/s s kódovaním AAC) a obsahu zakúpeného v iTunes Store (256 kb/s s kódovaním AAC). Všetky nastavenia boli predvolené až na tieto výnimky: Wi‑Fi pripojenie bolo priradené k sieti, funkcia Wi‑Fi „Potvrdiť pripojenie“ a funkcia „Automatický jas“ boli vypnuté.