Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Apple boli aktualizované 19. januára 2018.

Spoločnosť Apple považuje vaše súkromie za dôležité. Preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše osobné údaje. Nájdite si chvíľu čas na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov a dajte nám vedieť, či k tomu máte nejaké otázky.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby.

O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou Apple alebo pridruženou spoločnosťou spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple a jej pridružené spoločnosti môžu zdieľať tieto osobné údaje medzi sebou a používať ich v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môžu ich tiež spájať s inými údajmi na poskytovanie a zlepšovanie našich produktov, služieb, obsahu a inzercie. Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť, ale v takom prípade vám zrejme veľakrát nebudeme môcť dodať naše produkty, poskytnúť naše služby ani odpovedať na vaše prípadné otázky.

Tu je niekoľko príkladov typov osobných údajov, ktoré spoločnosť Apple môže zhromažďovať, a informácie o tom, ako ich môže používať:

Aké osobné údaje zhromažďujeme

 • Pri vytvorení Apple ID, požiadaní o komerčný kredit, nákupe produktu, prevzatí aktualizácie softvéru, registrácii v triede v maloobchodnej predajni spoločnosti Apple, kontakte s nami alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie a informácií o kreditnej karte.
 • Pri zdieľaní vášho obsahu s členmi rodiny a priateľmi, ktorí používajú produkty Apple, odosielaní darčekových poukážok a produktov alebo pri pozývaní ďalších osôb, aby sa zúčastňovali na službách alebo fórach spoločnosti Apple, môže spoločnosť Apple zhromažďovať údaje, ktoré poskytnete o týchto ľuďoch, ako je napríklad ich meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spoločnosť Apple použije tieto informácie na splnenie vašich požiadaviek, poskytnutie príslušného produktu alebo služby, prípadne na účely boja proti podvodom.
 • V niektorých jurisdikciách môžeme za určitých okolností požiadať o preukaz totožnosti vydaný vládou, a to napríklad pri zriaďovaní bezdrôtového konta a aktivácii vášho zariadenia, za účelom rozšírenia komerčného kreditu, správy rezervácií alebo dodržania právnych predpisov.

Ako používame osobné údaje

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru a blížiacich sa podujatiach spoločnosti Apple. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť aktualizáciou vašich preferencií.
 • Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom.
 • Vaše osobné údaje vrátane dátumu narodenia môžeme použiť na overenie totožnosti, pomoc so zistením totožnosti používateľov a určenie vhodných služieb. Váš dátum narodenia môžeme napríklad použiť na to, aby sme zistili vek držiteľov konta Apple ID.
 • Vaše osobné údaje môžeme z času na čas použiť na odosielanie dôležitých upozornení, ako sú napríklad oznámenia o možnostiach nákupov a zmenách našich podmienok, ustanovení a zásad. Keďže tieto informácie sú dôležité kvôli vašej interakcii so spoločnosťou Apple, prijímanie týchto oznámení nemôžete zrušiť.
 • Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi spoločnosti Apple.
 • Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.

Zhromažďovanie a používanie iných než osobných údajov

Údaje zhromažďujeme tiež vo forme, ktorá sama osebe neumožňuje priame spojenie s konkrétnym jednotlivcom. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať na ľubovoľný účel. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré príklady iných než osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a možných spôsobov ich použitia:

 • Môžeme zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa produkt Apple, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy.
 • Môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa aktivít zákazníkov na našej webovej stránke, v službách iCloud, obchode iTunes Store, App Store, MAC App Store, App Store pre Apple TV a iBooks Store, a tiež z iných produktov a služieb Apple. Tieto údaje sú agregované a slúžia na to, aby nám pomáhali poskytovať užitočnejšie informácie našim zákazníkom a pochopiť, ktoré časti našich webových stránok, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Agregované údaje sa na účely týchto zásad ochrany osobných údajov považujú za iné než osobné údaje.
 • Môžeme zhromažďovať a uchovávať podrobnosti o tom, ako používate naše služby vrátane vyhľadávaných slov. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie relevantnosti výsledkov poskytovaných našimi službami. Tieto informácie sa nebudú spájať s vašou adresou IP s výnimkou niektorých prípadov, v ktorých pôjde o zabezpečenie kvality našich služieb poskytovaných cez internet.
 • S vaším výslovným súhlasom môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako používate svoje zariadenie a aplikácie, aby sme vývojárom aplikácií pomáhali vylepšiť ich aplikácie.

Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Webové stránky, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy spoločnosti Apple môžu používať súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti našej webovej stránky ľudia navštívili, a sprostredkovať reklamy a webové vyhľadávania a merať ich efektivitu. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie a ďalších technológií zaobchádzame ako s inými než osobnými údajmi. Ak však miestne zákony považujú adresy IP (Internet Protocol) alebo podobné identifikátory za osobné údaje, považujeme za osobné údaje aj tieto identifikátory. Podobne aj v prípade kombinovania iných než osobných údajov s osobnými údajmi považujeme takto kombinované údaje na účely týchto zásad ochrany osobných údajov za osobné údaje.

Reklamy, ktoré sa vám zobrazujú prostredníctvom reklamnej platformy Apple, sa môžu zobrazovať v službe Apple News a obchode App Store. Ak si neželáte dostávať od reklamnej platformy Apple reklamy cielené na vaše záujmy, môžete zapnúť funkciu Obmedziť sledovanie, vďaka ktorej nebudete na žiadnom zariadení spojenom s vaším kontom Apple ID dostávať takéto reklamy. Ak zapnete na svojom mobilnom zariadení funkciu Obmedziť sledovanie, aplikácie tretích strán nebudú môcť použiť na zobrazovanie cielených reklám tzv. Reklamný identifikátor, čo je identifikátor zariadenia využívajúci iné než osobné údaje. V obchode App Store alebo v Správach sa vám však môžu reklamy zobrazovať aj naďalej, napríklad na základe vyhľadávaných slov alebo kanála, ktorý čítate. V aplikáciách tretích strán sa vám môžu zobrazovať reklamy na základe iných informácií.

Spoločnosť Apple a jej partneri používajú súbory cookie a ďalšie technológie na uchovávanie osobných údajov pri používaní našej webovej stránky, online služieb a aplikácií. Naším cieľom v týchto prípadoch je dosiahnutie zobrazovania informácií od spoločnosti Apple, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim potrebám a sú pre vás vhodnejšie. Ak napríklad poznáme vaše meno, môžeme vás osobnejšie privítať pri vašej najbližšej návšteve predajne Apple Online Store. Ak poznáme vašu krajinu a váš jazyk (alebo vašu školu, ak ste pedagóg), pomáha nám to poskytovať vám prispôsobené a užitočnejšie informácie o možnostiach nákupu, ktoré máte k dispozícii. Ak vieme, že niekto, kto používa váš počítač alebo zariadenie, nakupoval určitý produkt alebo používal určitú službu, pomáha nám to zvyšovať relevantnosť našej inzercie a e-mailovej komunikácie pre vaše záujmy. A ak poznáme vaše kontaktné údaje, identifikátory hardvéru a informácie o vašom počítači alebo zariadení, pomáha nám to prispôsobovať operačný systém, nastaviť službu iCloud a poskytovať vám kvalitnejšie služby.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre webový prehliadač Safari, prejdite do Nastavení Safari, kde môžete potom na table ochrany osobných údajov meniť svoje nastavenia. Na mobilnom zariadení Apple prejdite do Nastavení, potom Safari, rolujte nadol do časti Súkromie a bezpečnosť, a potom klepnite na možnosť „Blokovať súbory cookie“, čím zmeníte svoje nastavenia. V prípade iných prehliadačov si overte u ich poskytovateľa, ako zakázať súbory cookie. Upozorňujeme, že v prípade zakázania súborov cookie budú niektoré funkcie webovej stránky spoločnosti Apple nedostupné.

Podobne ako väčšina internetových služieb, aj my zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach.

Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. Spoločnosť Apple môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

V niektorých našich e-mailoch používame adresu URL prekliknutia, ktorá je prepojená s obsahom na webovej stránke spoločnosti Apple. Keď zákazníci kliknú na niektorú z týchto adries URL, prejdú pred prechodom na cieľovú stránku na našej webovej stránke cez samostatný webový server. Sledovanie týchto údajov o prekliknutí nám pomáha zistiť záujem o konkrétne témy a merať efektivitu našej komunikácie so zákazníkmi. Ak nechcete, aby sme sledovali tieto vaše aktivity, nemali by ste klikať na textové alebo grafické prepojenia v e-mailových správach.

Značky pixlov nám umožňujú odosielať e-mailové správy vo formáte čitateľnom pre našich zákazníkov a informujú nás, či došlo k otvoreniu mailu. Pomocou týchto údajov môžeme redukovať alebo eliminovať správy odosielané zákazníkom.

Zverejnenie údajov tretím stranám

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Ak si napríklad kúpite a aktivujete iPhone, oprávňujete spoločnosť Apple a svojho operátora na výmenu údajov poskytnutých počas procesu aktivácie na poskytnutie služby. V prípade schválenia služby sa na vaše konto budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a vášho príslušného operátora. Spoločnosť Apple bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné údaje so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, ako je napríklad spracovanie informácií, navyšovanie kreditného rámca, spracovanie objednávok zákazníkov, doručovanie produktov používateľom, správa a spresňovanie údajov o zákazníkoch, poskytovanie služieb zákazníkom, hodnotenie záujmu o produkty a služby a uskutočňovanie prieskumov názorov a spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné ochraňovať vaše údaje a môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde má svoje prevádzky aj spoločnosť Apple.

Iné

Zo zákona, na základe zákonných postupov alebo právneho procesu, prípadne na základe požiadaviek verejných alebo štátnych úradov v krajine vášho pobytu alebo aj mimo nej sa od spoločnosti Apple môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Údaje o vás môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme národnej bezpečnosti, vymožiteľnosti práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Údaje o vás môžeme zverejňovať aj v prípadoch, ak dospejeme k názoru, že zverejnenie je odôvodnene nevyhnutné na presadzovanie našich podmienok a ustanovení alebo na ochranu našich prevádzok alebo používateľov. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné údaje okrem toho môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Apple berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Jej online služby, ako je Apple Online Store a iTunes Store, chránia vaše osobné údaje počas prenosu pomocou šifrovania, napr.Transport Layer Security (TLS). Keď spoločnosť Apple vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Údaje zo služby iCloud sa uchovávajú v šifrovanej podobe, a to aj vtedy, keď využívame úložisko tretej strany.

Pri používaní niektorých produktov, služieb alebo aplikácií spoločnosti Apple, prípadne pri zverejňovaní príspevkov vo fóre spoločnosti Apple, hovorni alebo sociálnej sieti sú vami zdieľané osobné údaje a obsah viditeľné pre ostatných používateľov, ktorí ich môžu čítať, zhromažďovať alebo používať. Za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať alebo odoslať v týchto inštanciách, nesiete zodpovednosť vy. Ak napríklad v príspevku vo fóre uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, tieto údaje sú verejne dostupné. Preto buďte pri používaní týchto funkcií opatrní.

Ak sa vy alebo ktokoľvek, kto používa funkciu Rodinné zdieľanie, prihlási do zariadenia, ktoré vlastní tretia strana, akékoľvek informácie zdieľané v rámci vašej rodiny, vrátane kalendára, polohy, fotografií a nákupov iTunes, môžu byť prevzaté do tohto zariadenia tretej strany, v dôsledku čoho dôjde k odhaleniu takto zdieľaných informácií. [Viac informácií nájdete pod možnosťou O funkcii Rodinné zdieľanie.]

Integrita a uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť Apple vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Prístup k osobným údajom

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke https://appleid.apple.com/sk/. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov od spoločnosti Apple nevyžaduje ich uchovávanie. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sú neodôvodnené/opakujúce sa, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú ťažko uskutočniteľné alebo ku ktorým sa už nevyžaduje prístup na základe miestnych zákonov. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať prostredníctvom miestneho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.

Deti a vzdelávanie

Uvedomujeme si, aké dôležité je prijímať mimoriadne opatrenia na ochranu osobných údajov a bezpečnosti detí pri používaní produktov a služieb Apple. Deti mladšie ako 13 rokov, alebo mladšie ako je zodpovedajúci minimálny vek v príslušnej jurisdikcii, si nesmú vytvárať vlastné kontá Apple ID. Výnimkou sú prípady, keď im overiteľný súhlas poskytol ich rodič alebo ak ide o súčasť procesu vytvárania konta dieťaťa v Rodinnom zdieľaní, alebo ak získali spravované konto Apple ID (ak je prístupné) prostredníctvom svojej školy. Rodič musí napríklad najprv skontrolovať sprístupnenie Apple ID a Rodinného zdieľania, poskytnúť súhlas so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním informácií dieťaťa zo strany spoločnosti Apple a súhlasiť so všeobecnými podmienkami iTunes Store, než začne pre svoje dieťa zriaďovať konto Apple ID. Navyše školy, ktoré sa zúčastňujú programu Apple School Manager a prečítali si a súhlasili so sprístupnením spravovaných kont Apple ID pre študentov, môžu vytvárať spravované kontá Apple ID pre študentov. Dokument Sprístupnenie spravovaných kont Apple ID pre študentov popisuje, ako spoločnosť Apple zaobchádza s údajmi o študentoch a doplňuje Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple. Zistite viac o Rodinnom zdieľaní, spravovaných kontách Apple ID a obmedzeniach detských kont.

Ak zistíme, že sme získali osobné údaje o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov, prípadne menej, ako je zodpovedajúci minimálny vek v závislosti od jurisdikcie, za iných než vyššie uvedených okolností, podnikneme kroky s cieľom čo najskôr vymazať tieto údaje.

Ak rodič kedykoľvek potrebuje získať prístup k údajom súvisiacim s kontom Rodinné zdieľanie alebo Apple ID dieťaťa, prípadne ich opraviť či odstrániť, môže sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.

Prípadne môže použiť kontaktné údaje uvedené tu.

Lokálne služby

Na účely poskytovania lokálnych služieb pre produkty Apple spoločnosť Apple, jej partneri a nadobúdatelia licencií môžu zhromažďovať, používať a zdieľať údaje o presnej polohe vrátane geografickej polohy počítača alebo zariadenia spoločnosti Apple v reálnom čase. V prípade dostupnosti môžu lokálne služby použiť GPS, Bluetooth a vašu adresu IP spolu s polohami verejne prístupných sietí Wi-Fi (typu crowd-sourced hotspot) a antén mobilných operátorov a ďalšími technológiami na zistenie približnej polohy vašich zariadení. Pokiaľ s tým nebudete súhlasiť, tieto údaje o polohe sa zhromažďujú anonymne vo formáte, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľov, a spoločnosť Apple, jej partneri a nadobúdatelia licencií ich používajú na poskytovanie a zlepšovanie lokálnych produktov a služieb. Vaše zariadenie môže napríklad zdieľať svoju geografickú polohu s poskytovateľmi aplikácií, ak si aktivujete ich služby zisťovania polohy.

Niektoré služby využívajúce údaje o polohe, ktoré ponúka spoločnosť Apple, ako je napríklad funkcia „Nájsť môj iPhone“, vyžadujú vaše osobné údaje, aby mohli fungovať.

Webové stránky a služby tretích strán

Webové stránky, produkty, aplikácie a služby spoločnosti Apple môžu obsahovať prepojenia na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Naše produkty a služby môžu používať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán, ako je napríklad aplikácia tretej strany pre iPhone.

Údaje zhromažďované tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať informácie ako údaje o polohe alebo kontaktné detaily, sa riadia vlastnými postupmi na ochranu osobných údajov. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili s postupmi na ochranu osobných údajov týchto tretích strán.

Ak si zakúpite predplatné v aplikácii tretej strany alebo v rámci Správ, vytvoríme vám identifikátor Subscriber ID, ktorý je jedinečný pre vás aj vývojára alebo zverejňovateľa. Tento identifikátor využívame na poskytovanie správ obsahujúcich informácie o zakúpenom predplatnom a krajine, kde bývate, ktoré sa odosielajú vývojárovi alebo zverejňovateľovi. Ak zrušíte všetky preplatené služby u konkrétneho vývojára alebo zverejňovateľa a neobnovíte predplatné, Subscriber ID sa po 180 dňoch resetuje. Tieto informácie sa poskytujú vývojárom a umožňujú im získať lepšiu predstavu o výsledkoch dosahovaných v rámci predplatného.

Zahraniční používatelia

Všetky údaje, ktoré poskytnete, môžeme previesť alebo sprístupniť pre subjekty z celého sveta tak, ako to je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Osobné informácie vzťahujúce sa na služby Apple a týkajúce sa osôb žijúcich v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku sú spravované spoločnosťou Apple Distribution International so sídlom v Írsku a v jej zastúpení ich spracúva spoločnosť Apple Inc. Na medzinárodný prenos osobných údajov zhromaždených v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku používa spoločnosť Apple modelové dohody. Spoločnosť Apple má celosvetovú pôsobnosť, preto má v rôznych jurisdikciách množstvo právnych subjektov, ktoré nesú zodpovednosť za nimi zhromažďované a spoločnosťou Apple Inc. spracúvané osobné informácie. Napríklad, informácie z predajných miest, ktoré zhromažďujú naše maloobchodné subjekty mimo Spojených štátov, sú v kompetencii jednotlivých maloobchodných subjektov v jednotlivých krajinách. Osobné informácie súvisiace so spoločnosťou Apple, obchodom Online Store a aplikáciou iTunes môžu byť tiež v kompetencii právnych subjektov nachádzajúcich sa mimo Spojených štátov, ako je to zohľadnené v podmienkach jednotlivých služieb.

Spoločnosť Apple sa riadi Systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (APEC). Systém APEC CBPR predstavuje rámec pre organizácie, ktorého cieľom je zaistenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami organizácie APEC. Ak chcete zistiť viac o certifikácii APEC a riešení sporov, kliknite na pečať TRUSTe.

Ochrana osobných údajov v celej spoločnosti

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov spoločnosti Apple a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo ich spracovaniu, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie miestnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás. Vždy sa na nás môžete obrátiť telefonicky na príslušnom čísle podpory spoločnosti Apple vo vašej krajine.

Keď dostaneme otázku, ktorá sa týka ochrany osobných údajov alebo žiadosti o prístup či sťahovanie dát, postúpime ju nášmu špecializovanému tímu. Ten nahlásené podnety vyhodnotí a pokúsi sa vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešiť. Ak pôjde o záležitosť podstatnejšieho charakteru, je možné, že vás požiadame o doplňujúce informácie. Na všetky závažnejšie záležitosti budeme reagovať. V prípade, že vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na príslušný regulačný orgán vo vašej jurisdikcii. Ak nás o to požiadate, budeme sa vám snažiť poskytnúť informácie o spôsoboch riešenia sťažností, ktoré môžete za daných okolností využiť.

Spoločnosť Apple môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, USA, 95014

Overiť certifikáciu TRUSTe na používanie osobných údajov