Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple

Aktualizované 1. júna 2021

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple popisujú spôsob, akým spoločnosť Apple zhromažďuje, používa a zdieľa vaše osobné údaje.

Okrem týchto zásad ochrany osobných údajov poskytujeme informácie o ochrane súkromia a osobných údajov v našich produktoch a určitých funkciách, ktoré požadujú používanie vašich osobných údajov. Pri týchto informáciách špecifických pre konkrétny produkt sa zobrazuje ikona Dáta a súkromie.

Pred používaním týchto funkcií budete mať možnosť prečítať si príslušné informácie špecifické pre konkrétny produkt.Tieto informácie si môžete pozrieť kedykoľvek v časti Nastavenia pre príslušné funkcie alebo online na stránke apple.com/legal/privacy.

Nájdite si chvíľu čas na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné prostredníctvom nadpisov nižšie, a kontaktujte nás, ak by ste mali nejaké otázky.

Stiahnuť si tieto Zásady ochrany osobných údajov
 
Zásady ochrany osobných údajov v aplikáciách týkajúcich sa štúdií výskumu zdravotnej starostlivosti Apple

 • Čo sú osobné údaje v spoločnosti Apple?

 • Vaše práva na ochranu osobných údajov v spoločnosti Apple

 • Osobné údaje, ktoré od vás spoločnosť Apple zhromažďuje

 • Osobné údaje, ktoré spoločnosť Apple prijíma z iných zdrojov

 • Používanie osobných údajov spoločnosťou Apple

 • Zdieľanie osobných údajov spoločnosťou Apple

 • Ochrana osobných údajov v spoločnosti Apple

 • Deti a osobné údaje

 • Súbory cookie a ďalšie technológie

 • Prenos osobných údajov medzi krajinami

 • Ochrana osobných údajov v celej spoločnosti

 • Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

TRUSTe