ตั้งค่า iCloud บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ แล้วหลังจากนั้น ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เพื่อการใช้ iCloud ที่เต็มประสิทธิภาพ ควรอัพเดท ความต้องการระบบ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
จากนั้นจึงตั้งค่าบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac และ PC ของคุณ