Legal

Integritetspolicy


Apples Integritetspolicy uppdaterades 31 maj 2016.

Din integritet är viktig för Apple. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Ägna en liten stund åt att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har frågor.

Hur vi samlar in och använder din personliga information

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik individ.

Det kan hända att vi ber dig ange personlig information när du kontaktar Apple eller någon av Apples samarbetspartner. Apple och dess samarbetspartner kan dela den personliga informationen inbördes och använda den i enlighet med denna integritetspolicy. De kan även kombinera den med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Du behöver inte tillhandahålla den personliga information vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster, eller besvara eventuella frågor.

Här följer några exempel på vilka typer av personlig information Apple kan samla in, och hur vi kan använda informationen.

Vilken personlig information vi samlar in

 • När du skapar ett Apple-ID, ansöker om köpkredit, köper en produkt, laddar ned en programvaruuppdatering, registrerar dig för en kurs i en Apple-butik, kontaktar oss eller deltar i en onlineundersökning kan vi samla in olika typer av information, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, hur du vill bli kontaktad och kreditkortsuppgifter.
 • När du delar ditt innehåll med familj och vänner med hjälp av Apple-produkter, skickar presentkort och produkter eller bjuder in andra till Apples tjänster eller forum kan Apple samla in de uppgifter du lämnar om personerna, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Apple använder informationen för att expediera dina beställningar, tillhandahålla relevanta produkter eller tjänster eller förebygga bedrägeri.
 • I USA kan vi under vissa omständigheter, t.ex. när du vill skapa ett trådlöst konto och aktivera din enhet, efterfråga ett ID som utfärdats av en myndighet, i syfte att förlänga en köpkredit, hantera reservationer eller därför att lagen kräver det.

Hur vi använder din personliga information

 • Med den personliga information vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om Apples senaste tillkännagivanden om produkter, programvaruuppdateringar och kommande evenemang. Om du inte vill vara med på vår e-postlista kan du när som helst välja bort den genom att uppdatera dina inställningar.
 • Vi använder också personlig information för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring, för att förhindra förlust och för att förebygga bedrägeri.
 • Vi kan använda din personliga information, t.ex. ditt födelsedatum, för att verifiera identitet, bistå med identifiering av användare och fastställa vilka tjänster som är lämpliga. Vi kan t.ex. använda födelsedatum för att fastställa åldern på innehavare av Apple-ID-konton.
 • Vi kan använda din personliga information för att då och då skicka viktiga meddelanden, t.ex. kommunikation om inköp och förändringar i våra villkor och policyer. Eftersom den här informationen är viktig för hur du interagerar med Apple kan du inte välja bort sådana meddelanden.
 • Vi kan även använda personlig information i interna syften, t.ex. revision, dataanalys och forskning i syfte att förbättra Apples produkter, tjänster och kommunikation med kunderna.
 • Om du deltar i en utlottning, en tävling eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.

Insamling och användning av icke-personlig information

Vi samlar även in data i ett format som inte fristående kan kopplas direkt till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, föra över och röja icke-personlig information i alla syften. Några exempel på vilka typer av icke-personlig information vi samlar in och hur vi kan använda den följer:

 • Vi kan t.ex. samla in information om yrke, språk, postnummer, riktnummer, unik enhetsidentifierare, hänvisnings-URL och plats och tidszon där en Apple-produkt används i syfte att bättre förstå våra kunder och förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföring.
 • Vi kan samla in uppgifter gällande kundernas aktiviteter på vår webbplats, tjänsten iCloud, iTunes Store samt från våra andra produkter och tjänster. Informationen aggregeras och används för att hjälpa oss att ge våra kunder mer användbar information och att förstå vilka delar av vår webbplats, våra produkter och våra tjänster som är mest intressanta. Aggregerade data anses vara icke-personlig information enligt denna integritetspolicy.
 • Vi kan samla in och lagra detaljer om hur du använder tjänster, t.ex. sökfrågor. Informationen kan användas för att förbättra relevansen hos resultaten från våra tjänster. Med undantag för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster över Internet i vissa begränsade fall kommer informationen inte att vara kopplad till din IP-adress.
 • Med ditt uttryckliga samtycke kan vi samla in data om hur du använder din enhet och dina applikationer i syfte att hjälpa apputvecklare att förbättra sina appar.

Om vi kombinerar icke-personlig information med personlig information behandlas den kombinerade informationen som personlig information så länge den är kombinerad.

Cookies och annan teknik

Apples webbplatser, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och annonser kan använda ”cookies” och andra tekniker, t.ex. pixeltaggar och web beacons. De här teknikerna ger oss en bättre förståelse för hur våra användare tänker, låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som användare har besökt och underlättar och mäter annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar den information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personlig information i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personlig information. Vi behandlar även icke-personlig information som kombineras med personlig information som personlig information enligt denna integritetspolicy.

Apple och dess partners använder cookies och annan teknik i mobila annonstjänster för att kontrollera antal gånger en viss annons visas, se till att intressanta annonser visas och för att mäta kampanjers effektivitet. Om du inte vill ha annonser med den här relevansnivån på din mobila enhet kan du välja bort dem genom att gå till följande länk på din enhet: http://oo.apple.com. Om du använder operativsystemet iOS 6 eller senare på din mobila enhet så kan du välja att avstå genom att välja Begränsa spårning. Om du väljer bort sådana annonser får du lika många annonser på din mobila enhet, men de kan vara mindre relevanta eftersom de inte baseras på dina intressen. Vi kan ändå visa annonser som är kopplade till innehållet på en webbsida eller i en applikation eller som baserar sig på annan, icke-personlig information. Borttagning på oo.apple.com gäller enbart för Apples annonstjänster och påverkar inte intressebaserad annonsering från andra annonsnätverk. Men om du väljer Begränsa spårning på din mobila enhet, får enligt avtal inte appar från tredje part använda Advertising Identifier, som är en icke-personlig enhetsidentifierare som används för att ge dig riktade annonser.

Apple och våra partner använder även cookies och annan teknik för att komma ihåg personlig information när du använder vår webbplats, våra onlinetjänster och våra applikationer. I dessa fall är vårt mål att göra din Apple-upplevelse bekvämare och mer personlig. Vet vi t.ex. ditt förnamn kan vi hälsa dig välkommen nästa gång du besöker Apples onlinebutik. Vet vi i vilket land du bor och vilket språk du föredrar – och vilken skola du arbetar på om du är lärare – kan vi ge dig en anpassad och mer användbar shoppingupplevelse. Vet vi att någon som använder din dator eller enhet har tittat på en viss produkt eller använt en viss tjänst kan vi anpassa våra annonser och våra e-postmeddelanden så att de blir mer relevanta för det du är intresserad av. Och om vi har dina kontaktuppgifter, maskinvaruidentifierare samt information om din dator eller enhet kan vi anpassa ditt operativsystem, ställa in din iCloud-tjänst och ge dig bättre kundservice.

Om du vill stänga av cookies i webbläsaren Safari öppnar du Inställningar, öppnar panelen Integritetsskydd och väljer sedan att blockera cookies. På iPad, iPhone och iPod touch öppnar du Inställningar, öppnar Safari och sedan panelen för cookies. Om du använder en annan webbläsare kan du fråga leverantören om hur du stänger av cookies. Tänk på att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på Apples webbplats om du väljer att stänga av cookies.

Precis som de flesta Internettjänster samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss mer om användarbeteendet på webbplatsen, förbättra vår produkt och våra tjänster samt samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Apple kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

I vissa e-postmeddelanden använder vi en destinationswebbadress som länkar till innehåll på Apples webbplats. När kunder klickar på webbadressen skickas de via en separat webbserver innan de kommer fram till destinationssidan på vår webbplats. Vi spårar klickdata i syfte att uppskatta intresset för specifika ämnen och mäta effektiviteten i vår kundkommunikation. Om du inte vill spåras på det sättet bör du inte klicka på text- eller bildlänkar i e-postmeddelanden från oss.

Med pixeltaggar kan vi skicka e-postmeddelanden i ett format kunderna kan läsa, och de talar om för oss ifall ett meddelande öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden.

Informationsdelning med tredje part

I vissa fall kan Apple göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partner som tillhandahåller produkter och tjänster i samarbete med Apple eller som hjälper Apple att marknadsföra sig mot sina kunder. När du t.ex. köper och aktiverar en iPhone godkänner du att Apple och din operatör utbyter den information du anger under aktiveringsprocessen för att kunna tillhandahålla tjänster. Om du godkänns för tjänsten kommer ditt konto att regleras av Apples respektive din operatörs integritetspolicyer. Apple delar endast personlig information i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, våra tjänster och vår marknadsföring. Den delas inte med tredje part för tredje parts marknadsföringssyften.

Servicepartner

Apple delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbearbetning, kreditutökning, hantering av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, uppskattning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda din information och kan ha sin verksamhet var som helst där Apple verkar.

Övriga

Det kan vara nödvändigt att Apple röjer din personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse.

Vi kan även röja information om dig om vi anser att det skäligen är nödvändigt för att kunna driva igenom våra villkor eller för att skydda vår verksamhet eller våra användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Skydd av personlig information

Apple tar frågan om säkerheten för din personliga information på största allvar. Apples onlinetjänster såsom Apple Online Store och iTunes Store skyddar din personliga information under överföring med hjälp av kryptering, t.ex. Transport Layer Security (TLS). När dina personliga data lagras av Apple använder vi datorsystem inrymda i anläggningar med begränsat tillträde med hjälp av fysiska säkerhetsåtgärder. iCloud-data lagras i krypterad form även när vi använder oss av tredjepartslagring.

När du använder vissa produkter, tjänster eller applikationer från Apple eller skriver inlägg i Apples forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster är den personliga information och det innehåll du delar synligt för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig. Iaktta försiktighet när du använder dessa funktioner.

Om du eller någon annan använder Familjedelning-loggar på en enhet som ägs av en tredje part kan information som delas inom familjen, t.ex. kalender, plats, foton och inköp från iTunes, laddas ned på den enheten, vilket innebär att den delade informationen lämnas ut. [Se Om Familjedelning om du vill ha mer information.]

Integritet och bibehållande av personlig information

Apple gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt att göra det för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller den längre.

Tillgång till personlig information

Du kan bidra till att se till att dina kontaktuppgifter och preferenser är korrekta, fullständiga och aktuella genom att logga in på ditt konto på https://appleid.apple.com/. Vad gäller annan personlig information vi lagrar ger vi dig åtkomst till denna oavsett ändamål, inklusive att begära att vi rättar data som är felaktig eller raderar de data som Apple inte behöver för att bevara den enligt lag eller för legitima affärsändamål. Vi kan neka att behandla begäranden som är oseriösa/förargelseväckande, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller som avser åtkomst som inte krävs av lokal lagstiftning. Begäranden om åtkomst, korrigering eller radering kan göras genom det regionala kontaktformuläret om integritet.

Barn och utbildning

Vi inser vikten av vidta extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa barnens integritet och säkerhet när de använder Apples produkter och tjänster. Barn under 13 år, eller motsvarande lägsta ålder i den aktuella jurisdiktion, får inte skapa egna Apple-ID:n, såvida inte deras förälder ger bevisligt medgivande eller som en del av skapande av ett barnkonto i Familjedelning eller de har fått ett hanterat Apple-ID-konto (där så är tillämpligt) via sin skola. En förälder måste t.ex. läsa Meddelande om Apple-ID och Familjedelning och godkänna Samtycke till Apples insamling, användning och röjande av ditt barns information; och Villkor för iTunes Store innan han eller hon kan skapa ett Apple-ID-konto för sitt barn. Skolor som deltar i Apple School Manager och har granskat och gett sitt medgivande för hanterade Apple-ID:n för elevdelning kan skapa hanterade Apple-ID:n för elever. Hanterade Apple-ID:n för elevdelning beskriver hur Apple hanterar elevinformation och är ett tillägg till Apples policy för integritetsskydd. Läs mer om Familjedelning, hanterade Apple-ID:n och begränsningar för barns konton.

Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information om ett barn under 13 år, eller motsvarande lägsta ålder i den aktuella jurisdiktionen, så vidtar vi åtgärder för att så snart som möjligt radera informationen, utöver omständigheterna ovan.

Om du som förälder behöver komma åt, korrigera eller radera data som är kopplade till ditt Familjedelningskonto eller ditt barns Apple-ID kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär för integritet.

Du kan även använda kontaktuppgifterna här.

Platsbaserade tjänster

Apple, våra partner och våra licensinnehavare kan samla in, använda och dela exakta platsdata i syfte att tillhandahålla platsbaserade tjänster som realtidsinformation om din Apple-dators eller Apple-enhets geografiska plats. Platsbaserade tjänster kan använda GPS, Bluetooth och din IP-adress, samt crowdsourcad information om Wi-Fi-hotspots och mobilmaster och andra tekniker, för att fastställa på ett ungefär var dina enheter finns. Såvida du inte ger ditt samtycke samlas dessa platsdata in anonymt i ett format som inte identifierar dig personligen och som används av Apple och våra partner och licensinnehavare i syfte att tillhandahålla och förbättra platsbaserade produkter och tjänster. Din enhet kan t.ex. dela sin geografiska plats med applikationstjänsteföretag när du väljer att använda deras platstjänster.

Vissa platsbaserade tjänster som erbjuds av Apple, t.ex. funktionen ”Hitta min iPhone”, behöver din personliga information för att fungera.

Tredjepartswebbplatser och -tjänster

Apples webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan även använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part, t.ex. en iPhone-app från tredje part. Information som samlas in av tredje part, vilket kan omfatta t.ex. platsdata eller kontaktuppgifter, regleras av den tredje partens integritetspraxis. Vi rekommenderar att du sätter dig in i relevant tredje parts integritetspraxis.

Internationella användare

Enheter över hela världen kan överföra eller få åtkomst till all information du anger enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy. Apple följer det dataskyddsdirektiv som USA:s handelsdepartement fastställt och som behandlar insamling, användning och bevarande av personlig information av organisationer i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt Schweiz. Läs mer om dataskyddsdirektivet.

Observera att personuppgifter, inklusive den information som du lämnar när du använder iCloud, avseende enskilda individer boende inom EES-området (inklusive Schweiz) kontrolleras av Apple Distribution International i Cork på Irland, och behandlas för dess räkning av Apple Inc. Personuppgifter som samlas in i EES-området och Schweiz vid användning av iTunes kontrolleras av iTunes SARL i Luxemburg och behandlas för dess räkning av Apple Inc.

Apple följer Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules System (Sydostasiens ekonomiska samarbetessystem för integritet över gränser. APEC CBPR-systemet tillhandahåller ett regelverk för organisationer för att säkerställa skydd av personliga uppgifter när de överförs mellan ekonomier som ingår i APEC.

Hela företagets integritetsåtagande

Vi ser till att din personliga information är säker genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla Apple-anställda, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.

Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar kring Apples policy för integritetsskydd eller databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala integritetslagar, vänligen kontakta oss. Du kan alltid kontakta oss per telefon på det relevanta Apple Support-numret för ditt land.

All sådan kommunikation undersöks och svar ges i förekommande fall så fort som möjligt. Om du inte är nöjd med det svar du fått kan du lämna ditt klagomål till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion. Om du så önskar kommer vi att göra vårt bästa för att informera dig om vart du bör vända dig med dina klagomål.

Apple kan då och då uppdatera sin integritetspolicy. När vi gör större ändringar i policyn publicerar vi ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

Validate TRUSTe privacy certification

Senast uppdaterad: 31 maj 2016