Prestaties meten. Product na product.

De fabricage, het gebruik en de recycling van onze producten vormen het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen. Daarom letten we er bij het ontwerp van onze producten op hoe we de milieuprestaties kunnen verbeteren. Deze prestaties worden vastgelegd in uitgebreide milieurapportages.

Elk Apple product krijgt een beoordeling in vier categorieën:

Klimaatverandering

Hoeveel draagt elke fase van de levenscyclus van een product bij aan de totale CO2-voetafdruk ervan?

Stoffen met een gebruiksbeperking

Welke giftige stoffen worden niet gebruikt bij of tijdens het maken van het product?

Stroomverbruik

Hoe energiezuinig is het product als het is ingeschakeld, uitgeschakeld of in de sluimerstand staat?

Materiaalgebruik

Een proportioneel overzicht van de materialen die in het product worden gebruikt.

Milieurapportages voor producten

Klik op de onderstaande koppelingen om milieurapportages te bekijken voor alle Apple producten die momenteel leverbaar zijn. Voor oudere Apple producten ga je naar het archief.

Archief met milieurapportages voor producten