Byte av batterier

Efter en viss tid, beroende på användning och inställningar, kanske du märker att batteriet i din enhet bara räcker i ett par timmar och att du måste ladda det oftare. Uppladdningsbara batterier kan bara laddas ett begränsat antal gånger och måste slutligen bytas ut.

Byte av batterier

Du kan välja att byta ut batteriet medan det fortfarande har lite kraft kvar eller vänta tills det inte kan försörja enheten längre. Tänk på att aldrig slänga uttjänta batterier bland vanligt hushållsavfall. Om du slänger batterier bland hushållsavfall kan det skada miljön. När en Apple-produkt väl har nått slutet av sitt produktiva liv hjälper Apple dig att återvinna den på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer om Apples återvinningsprogram

iPod-ägare

Din ettåriga garanti omfattar utbyte av defekta batterier. Du kan förlänga skyddet till två år med AppleCare Protection Plan. Under det andra året byter Apple ut batteriet om dess kapacitet minskat till mindre än 50 % av den ursprungliga kapaciteten. Om garantin på din iPod har gått ut erbjuder Apple en batteribytestjänst. Apple tar hand om uttjänta batterier på ett miljövänligt sätt.

iPhone-ägare

Apples ettåriga begränsade garanti omfattar utbyte av defekta batterier. Du kan förlänga skyddet till två år från inköpsdatumet för din iPhone med AppleCare Protection Plan för iPhone. Under den tid som enheten omfattas av skyddet byter Apple ut batteriet om dess kapacitet minskat till mindre än 50 % av den ursprungliga kapaciteten. Om garantin har gått ut erbjuder Apple en batteribytestjänst. Lokala skatter och avgifter kan tillkomma. Apple tar hand om uttjänta batterier på ett miljövänligt sätt.

iPad-ägare

Din ettåriga garanti omfattar utbyte av defekta batterier. Du kan förlänga skyddet till två år från inköpsdatumet för din iPad med AppleCare Protection Plan för iPad. Under den tid som enheten omfattas av skyddet byter Apple ut batteriet om dess kapacitet minskat till mindre än 50 % av den ursprungliga kapaciteten. Om garantin har gått ut erbjuder Apple en batteribytestjänst. Lokala skatter och avgifter kan tillkomma. Apple tar hand om uttjänta batterier på ett miljövänligt sätt.

Ägare till bärbara datorer

Din ettåriga garanti omfattar utbyte av defekta batterier. Du kan förlänga utbytesservicen av defekta batterier till tre år från datorns inköpsdatum med AppleCare Protection Plan. AppleCare Protection Plan för bärbara datorer omfattar däremot inte batterier med fel eller minskad kapacitet, förutom om felet eller den minskade kapaciteten beror på ett tillverkningsfel. MacBook Air-ägare kan dra nytta av Apples tjänst för batteribyte. Du kan köpa ersättningsbatterier för nya modeller av Apples bärbara datorer direkt från Apple Store.

 
Om du har en äldre modell av PowerBook eller iBook finns det flera andra tillverkare som erbjuder kompatibla batterier. Ett Apple-auktoriserat serviceställe kan beställa batterier till modeller som är upp till sju år gamla.