Vi tror att sann innovation tar hänsyn till allt.

Vår passion för innovation omfattar inte bara våra produkter, utan även våra processer. Som ett led i vår strävan att lämna världen i ett bättre skick än vi fann den, arbetar vi tillsammans med The Conservation Fund för att skydda och skapa den sortens skog som vi använder till våra förpackningar. Vi har byggt ett mikrovattenkraftverk som förser vår datacentral i Prineville i Oregon med förnyelsebar el. Dessutom bygger vi en solenergipark i Kina för att kompensera för energin som våra kontor och butiker förbrukar. Det är nämligen vårt ansvar att se till att vi är rädda om vår vackra planet samtidigt som vi skapar vackra produkter.

Se filmen

Klimatförändringar

Vi vill inte debattera klimatförändringarna. Vi vill stoppa dem.

Vi förstår att en så omfattande tillverkning som vår måste ge stor miljöpåverkan. Vårt koldioxidavtryck är något som vi ständigt är medvetna om och ständigt strävar efter att minska. Vi har hittat sätt att använda energi och material effektivare i våra anläggningar, skaffa energi från renare källor och tillverka några av världens strömsnålaste elektronikprodukter. Faktum är att ENERGY STAR-kriterierna inte bara uppfylls, utan även överträffas, av alla våra produktserier. Även om vi har långt kvar ger våra ansträngningar resultat. Visserligen tillverkar och fraktar vi fler produkter än någonsin, men koldioxidutsläppen per produkt har minskat sedan 2011.Läs mer

0%
av våra verksamheter i USA drivs med förnyelsebar energi.
0%
av våra datacentraler drivs med förnyelsebar energi.
0%
av våra globala verksamheter drivs med förnyelsebar energi.
Vår solenergianläggning i Hongyuan i Kina kommer att generera mer förnyelsebar energi än alla våra kinesiska anläggningar och butiker förbrukar.
Vårt mikrovattenkraftverk utnyttjar de naturliga höjdskillnaderna längs Deschutesfloden för att driva vår datacentral i Prineville i Oregon.
Avloppsvattnet från vår leverantörsanläggning i Dongguan i Kina behandlas och testas för återanvändning under överinseende av vårt program för rent vatten.

Gifter

Våra produkter saknar en del viktiga saker. Och det är bra.

Många ämnen som används flitigt i elektronikbranschen kan vara skadliga för både människa och miljö. Därför utformar vi våra produkter med renare, säkrare material som minskar eller stoppar de gifterna. Vi kräver dessutom att våra leverantörer tar ansvar – vi genomför fabriksinspektioner, låter testa komponenter hos fristående labb och kontrollerar resultaten i vårt eget labb. Vi ser det som vårt uppdrag att se till att alla som monterar, använder och återvinner en Apple-produkt kan göra det utan att riskera sin hälsa. Läs mer

Beryllium
Kvicksilver
Bly
Arsenik
PVC
Bromerade flamskyddsmedel
Ftalater
Dagens Mac Pro är tillverkad av mycket återvinningsbara material och är fri från bromerade flamskyddsmedel och PVC. Därför är den bättre för miljön.

Vårt miljöarbete

Vi har gjort mycket. Och har mycket kvar att göra.

Under decennier har Apple arbetat med att minimera hela företagets och våra produkters miljöpåverkan. Det är ett fortlöpande arbete, och vi vill hålla dig uppdaterad om vad vi arbetar med. 2014 ställde vi om samtliga våra amerikanska verksamheter till förnyelsebar energi, investerade i framtiden för hållbar skogsavverkning och tog bort beryllium från ett flertal av våra produkter. Läs mer

2014
2013
2012
2011
2010
2000 till 2009