Litiumjonbatterier

Uppladdningsbara litiumbaserade batterier är den batterityp som ger bäst prestanda hos Apples bärbara datorer, iPod, iPhone och iPad. Det är en standardtyp av batterier som finns i många olika produkter. Apples batterier har samma egenskaper som litiumbaserade batterier i andra produkter. I likhet med andra uppladdningsbara batterier kan de behöva bytas ut efter en längre tids användning.

Standardteknik

Litiumjonpolymerbatterier har en hög energidensitet som ger dig lång batteritid i ett lätt paket. Du kan dessutom ladda ett litiumjonpolymerbatteri när det passar dig, utan att behöva vänta tills det är helt urladdat.

Laddningsdiagram för litiumjonbatterier

Vanlig laddning

De flesta litiumjonbatterier snabbladdas först till 80 % av batterikapaciteten, och växlar sedan till underhållsladdning. Det tar ungefär två timmar att ladda en iPod till 80 % och ytterligare två timmar att ladda upp den helt, förutsatt att den inte används under uppladdningen. Du kan ladda alla litiumjonbatterier ett stort men begränsat antal gånger, s.k. laddningscykler.

Laddningscykler

Laddningscykel.
En laddningscykel motsvarar användning och återuppladdning av batteriet till 100 %.

Under en laddningscykel används all energi i batteriet, men det behöver inte innebära att batteriet bara laddats en gång. Du kan t.ex. lyssna på din iPod några timmar en dag och använda hälften av laddningen, och sedan ladda upp den helt igen. Om du sedan gör samma sak nästa dag räknas det som en laddningscykel, inte två. En laddningscykel kan alltså ta flera dagar. För varje laddningscykel minskar batteriets kapacitet något, men batterierna i bärbara datorer, iPod och iPhone klarar många laddningscykler innan de är nere på 80 % av den ursprungliga kapaciteten.

Byte och inlämning av batterier

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas ett begränsat antal gånger och måste slutligen bytas ut och lämnas in för återvinning. Om din produkt har ett inbyggt litiumjonbatteri bör det endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Apple och dess auktoriserade serviceställen ser till att de uttjänta batterierna återvinns på rätt sätt eftersom batterier alltid ska återvinnas eller lämnas in separat från hushållsavfall. Läs mer om Apples alternativ för batteribyte

När en Apple-produkt väl har nått slutet av sitt produktiva liv hjälper Apple dig att återvinna den på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer om Apples återvinningsprogram

Så här maximerar du energianvändningen

Hur länge batteriet kan försörja din dator eller enhet beror på hur du använder den. Om du t.ex. ser på film laddas batteriet ur snabbare än om du arbetar med vanlig ordbehandling. Det finns några enkla regler du kan följa för att maximera batteritiden för din bärbara dator, iPod, iPhone eller iPad.