Klimatförändringar

Klimatförändringen sker på riktigt. Precis som våra förbättringar.

Koldioxidutsläpp

Mer komplexa koldioxidutsläpp kräver mer uppfinningsrika lösningar.

När vi mäter våra koldioxidutsläpp tar vi även med hundratals leverantörer, miljontals kunder och hundratals miljoner enheter. Och vi letar ständigt efter sätt att göra största möjliga skillnad inom fem huvudområden: tillverkning, produktanvändning, anläggningar, transport och återvinning.

Vi utformar varje generation av våra produkter så att de är så energisnåla det bara går. Vi tillverkar våra enheter med koldioxidsnåla material, och samarbetar också med våra leverantörer så att de kan använda ren energi på sina anläggningar. Vi producerar och köper in ren, förnyelsebar energi till 93 procent av våra kontor, butiker och datacentraler över hela världen, vilket har sänkt andelen utsläpp från våra anläggningar till en procent av våra totala koldioxidutsläpp. Vi håller också på att förändra våra återvinningsprocesser och fraktmetoder.

Våra totala koldioxidutsläpp 2015

38 400 000

ton växthusgaser

  • 77 % Tillverkning
  • 17 % Produktanvändning
  • 1 % Anläggningar
  • 4 % Transport
  • 1 % Återvinning

Tillverkning

Att göra mindre avtryck.

Hur vi gör våra produkter är den största delen av våra koldioxidutsläpp. Vi har identifierat två områden där vi drastiskt kan minska våra utsläpp: framställning av råmaterial och elektricitet som används vid tillverkning.

Samarbete med leverantörer för renare energi.

Den elektricitet som går åt i leveranskedjan för att bearbeta råmaterial, tillverka delar och montera våra produkter utgör den största delen av våra koldioxidutsläpp. 2015 utformade vi därför ett program för att hjälpa våra partners runt om i världen att minska sin energiförbrukning, driva sina anläggningar med ren energi och ta fram högkvalitativa projekt för förnyelsebar energi. Vi bygger ett 200 megawatts solenergiprojekt i Kina, som börjar med ett 170-megawattsprojekt i Inre Mongoliet, för att börja kompensera våra tillverkningsutsläpp. Vi arbetar också med våra leverantörer för att installera mer än 4 gigawatt ny ren energi över hela världen, bland annat 2 gigawatt i Kina innan år 2020. Under de närmaste två åren kommer Foxconn att installera 400 megawatts solenergi som täcker energiförbrukningen för deras iPhone-anläggning i Zhengzhou.

Fokus på aluminium bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vi säljer miljontals telefoner. Därför kan även små förändringar av tillverkningen av iPhone få stora effekter. Vi har upptäckt att vi kan minska våra koldioxidutsläpp genom att förändra tillverkningen av aluminiumhöljet. Vi prioriterar aluminium som har smälts med vattenkraft istället för fossilbränsle. Och vi har gjort om tillverkningsprocessen så att vi kan återanvända aluminiumavfall. På så sätt har vi lyckats halvera koldioxidutsläppen från tillverkningen av aluminiumhöljet till iPhone 6s jämfört med föregående generation. Och vi letar ständigt efter nya sätt att använda mer koldioxidsnålt aluminium i alla våra produkter.

Produktanvändning

Din energiförbrukning är vår energiförbrukning.

All energi som behövs för att driva din enhet – från att du öppnar förpackningen tills enheten återvinns – räknas med i våra koldioxidutsläpp. Vi räknar till och med energin som behövs för att ladda enheten, som normalt kommer från kolintensiva källor som kol eller gas. Därför utvecklar vi ständigt nya sätt att göra våra produkter så effektiva som möjligt. Ett exempel är operativsystemet i Mac, som försätter hårddiskar i viloläge och kör processorer i ett superströmsnålt läge när du inte använder datorn till något krävande. Det kan till och med spara energi när skärmen är statisk och mellan tangenttryckningar.

MacBook Air förbrukar 52 procent mindre energi jämfört med den ursprungliga modellen. Mac mini förbrukar 40 procent mindre ström när den inte används jämfört med föregående generation. Apple TV förbrukar 90 procent mindre energi än den första generationen. Och i USA kan du ladda din iPhone 6s en gång om dagen i ett helt år för bara 53 cent. Faktum är att sedan 2008 har vi minskat den genomsnittliga totala energi som förbrukas av Apple-produkter med 64 procent, och samtidigt minskat våra totala koldioxidutsläpp och dina elkostnader.1

Det är lugnt, du kan fråga Siri vad du vill.

Varje gång du skickar ett iMessage, ringer ett FaceTime-samtal, ställer en fråga till Siri, laddar ner en låt eller delar en bild går det åt energi. Och vi ser det som att vi ansvarar för den energin – inte du. Vi är stolta över att kunna berätta att alla dessa uppgifter hanteras av Apple-servrar som drivs med 100 procent förnyelsebar energi. När vi behöver lite extra kraft använder vi datacentraler från tredje part. Fastän vi inte äger dem och trots att vi delar dem med andra företag räknar vi med dem i våra mål för förnyelsebar energi. Vi arbetar alltså tillsammans med dessa leverantörer för att de också ska lyckas uppnå målet på 100 procent förnyelsebar energi. Under 2014 eliminerade våra datacentraler koldioxidutsläpp till atmosfären på 150 000 ton, och 2015 steg den siffran till 187 000 ton.

Anläggningar

Vi använder sol-, vind- och vattenkraft till våra lampor, servrar och kaffemaskiner.

Vi arbetar ständigt mot vårt mål att täcka 100 procent av elförbrukningen på våra globala anläggningar – våra kontor, butiker och datacentraler – med 100 procent förnyelsebar energi. I januari 2016 var den siffran 93 procent globalt. Och i 23 länder, bland annat USA, Storbritannien, Kina och Australien, har vi nått 100 procent. Vi har till exempel bidragit med 40 megawatt solenergi till det nationella nätet i Kina, vilket är mer än tillräckligt för att täcka elförbrukningen för alla Apples kontor och butiker i Kina.

Användningen av förnyelsebar energi på Apples anläggningar eliminerade 335 000 ton koldioxidutsläpp under 2015, vilket sparar motsvarande 163 000 ton kol.4

Nytänkande når nya höjder på taken i Singapore.

Singapore är så tätbefolkat att det inte finns någon plats på marken för ett stort solenergiprojekt. Så vi tog fram en helt ny lösning. Vi arbetade tillsammans med Sunseap, en lokal leverantör av förnyelsebar energi, för att kunna producera ren energi från ungefär 32 megawatt solpaneler på mer än 800 tak runt om i staden. Projektet är det första i sitt slag och kommer att producera tillräckligt med energi för att driva alla våra kontor i Singapore och vår del i den datacentral som vi använder för extra datakapacitet.

Hem gröna hem.

Vårt nya Apple-campus i Cupertino kommer bli den mest energieffektiva byggnaden i sitt slag. Vi återvinner eller återanvänder mer än 95 procent av materialet från de rivna byggnaderna på plats genom att hitta sätt att återanvända praktiskt taget varenda del av betong, glas och metall.

Byggnaden kommer att drivas med 100 procent förnyelsebar energi, främst från en av världens största privata solenergianläggningar. Luft kommer att flöda fritt mellan byggnadens in- och utsida, vilket ger en naturlig ventilation under tre fjärdedelar av året.

8 000
På området kommer det att finnas över 8 000 träd, varav över 7 000 är nyplanterade skugg- och fruktträd.
100 %
Apple Campus 2 kommer att drivas med 100 procent förnyelsebar energi.

Transport

Så minskar vi våra koldioxidutsläpp till sjöss och i luften.

Det krävs mycket energi för att transportera hundratals miljoner produkter. Vårt logistikteam fokuserar på att minska våra koldioxidutsläpp på detta område. Arbetet består bland annat av att hitta sätt att effektivisera frakt till sjöss och med flyg, för att på så sätt minska bränsleförbrukningen. Och eftersom vi arbetar med att göra våra enheter lättare och förpackningarna mindre, minskar vi utsläppen oavsett hur våra produkter levereras.

Återvinning

Återvinning räknas också in i våra koldioxidutsläpp.

Till skillnad från många av våra konkurrenter räknar vi in all energi som går åt för att återvinna våra produkter i våra koldioxidutsläpp. Våra produkter återvinns därför i så hög utsträckning som möjligt i det område där de samlas in, vilket minskar koldioxidutsläppen i samband med frakt. När vi måste frakta produkterna gör vi det på ett ansvarsfullt sätt. Eftersom vi har ett nära samarbete med alla våra återvinningsföretag och med kontrollerade anläggningar hanteras ingenting på ett riskabelt sätt i något utvecklingsland, vilket annars är ett vanligt problem i vår bransch.

Återvinning är också ett bra sätt att minska globala koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen är mindre vid återvinning av material som aluminium än vid utvinning och nedsmältning av nytt råmaterial. Den som använder det återvunna materialet kan räkna in kolbesparingarna i sitt totala koldioxidutsläpp, så vi räknar inte in det i vårt.