Apple och miljön

Utvärdering per produkt.

Tillverkning, användning och återvinning av själva produkterna utgör den största andelen av Apples totala växthusgasutsläpp. Därför strävar vi efter att ge våra produkter bättre miljöegenskaper. Dessa egenskaper utvärderas sedan i miljörapporter för produkterna. Här följer detaljerad information om vilka resultat varje Apple-produkt uppnått i följande kategorier:

 • Klimatförändringar

  I hur hög grad bidrar respektive fas av produktens livscykel till de totala växthusgasutsläppen?

 • Ämnen som omfattas av begränsningar

  Vilka giftiga ämnen finns inte i produkten?

 • Energibesparingar

  Hur effektiv är produkten när den är på, avstängd eller i viloläge?

 • Materialeffektivitet

  Exakt vad är produkten gjord av?

 • Återvinning

  Vad händer i slutet av produktens livscykel som bidrar till dess miljöpåverkan?

Miljörapporter för produkter

Klicka på länkarna nedan om du vill läsa miljörapporter för samtliga befintliga Apple-produkter. Om du vill läsa om gamla Apple-produkter kan du söka i vårt arkiv.