Utvärdering av en produktgrupp i taget.

Tillverkning, användning och återvinning av själva produkterna utgör den största andelen av våra totala växthusgasutsläpp. Därför strävar vi efter att utforma våra produkter med bättre miljöegenskaper. Dessa egenskaper rapporteras sedan i miljörapporter för produkterna.

Varje Apple-produkt bedöms i fyra kategorier:

Klimatförändringar

Hur varje fas av produktens livscykel bidrar till dess totala ekologiska fotavtryck.

Miljöskadliga ämnen

Vilka giftiga ämnen som inte används i eller under tillverkningen av produkten.

Energieffektivitet

Hur effektiv produkten är när den är på, avstängd eller i viloläge.

Materialeffektivitet

En proportionerlig översikt av de material som används i produkten.

Miljörapporter för produkter

Klicka på länkarna nedan om du vill läsa miljörapporter för samtliga befintliga Apple-produkter. Om du vill läsa om gamla Apple-produkter kan du se efter i vårt arkiv.

Arkiv över milijörapporter om produkter