Rapporter

Vad vi gör. Och hur det går.

Senaste rapporten

I vår senaste rapport finns mer detaljerad information om vårt arbete, hur vi mäter vår övergripande miljöpåverkan och de framsteg vi gjort under året.

Hämta statusrapporten för 2016 (PDF)

Vi mäter hur det går. En produkt i taget.

Våra omfattande miljörapporter beskriver varje enhets prestation i förhållande till tre prioriteringar i Apples miljöarbete.

Klimatförändringar Hur varje fas av produktens livscykel bidrar till dess totala koldioxidutsläpp.

Resurser Hur effektivt vi använder material vid tillverkningen av en enhet och hur många resurser vi kan återvinna när den tjänat ut.

Säkrare material Vilka giftiga ämnen vi eliminerat från våra enheter eller tillverkningsprocessen för en enhet.

Miljörapporter för produkter

Tidigare miljörapporter

Ytterligare rapporter och resurser