MacBook Air och miljön.

Apple tänker lite annorlunda även i miljöfrågor. Vi fokuserar på våra produkter.
Därför är MacBook Air både strömsnål och fri från en rad skadliga gifter.

Visa en PDF med Apples miljörapport för

Låg strömförbrukning

MacBook Air är utformad för att vara strömsnål från första början. Den har till och med tilldelats EPA:s ENERGY STAR-certifiering för sin låga strömförbrukning.

Effektivt strömaggregat.

MacBook Air har ett mycket effektivt strömaggregat. Det gör att den mängd energi som försvinner på vägen från eluttaget till din dator är väldigt liten. Minskad strömförbrukning sänker dina elkostnader, men minskar också utsläppen av växthusgaser från kraftverken.

Sparar ström på ett avancerat sätt.

Till skillnad från många PC-datorer med Windows är MacBook Air utrustad med energisnåla hårdvarukomponenter som tillsammans med operativsystemet bidrar till att spara ström. OS X aktiverar viloläget på redan strömsnåla LED-bakbelysta bildskärmar. Dessutom fördelar operativsystemet arbetsuppgifterna mellan den vanliga processorn och grafikprocessorn. OS X missar aldrig ett tillfälle att spara ström, oavsett hur lite det handlar om. Operativsystemet reglerar till och med processorn när du trycker ned tangenterna, så strömförbrukningen minskar mellan varje bokstav du skriver. Det här är bara ett av flera exempel på hur Apple ser till att små mängder energi blir stora besparingar. Många bäckar små, helt enkelt.

ENERGY STAR-certifiering.

MacBook Air uppfyller EPA:s stränga krav för energiförbrukning och är ENERGY STAR 6.0-certifierad. ENERGY STAR 6.0 ställer klart mycket högre krav för strömförsörjningen och mycket snäva gränser för datorers normala, årliga strömförbrukning.

Minskade miljögifter

Det är vad MacBook Air saknar som gör den så miljövänlig. Den är fri från många skadliga ämnen, som till exempel kvicksilver, arsenik, bromerade flamskydds-medel och PVC.

Färre gifter.

Datorindustrins största miljöutmaning är användningen av arsenik, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, ftalater och PVC i produkter. Apples ingenjörer har arbetat hårt med att helt ta bort bromerade flamskyddsmedel och PVC ur kretskort, invändiga och utvändiga kablar, kontakter, isolering och klister i MacBook Air.1 De har även helt avskaffat användningen av många av de gifter som är vanliga vid tillverkningen av bärbara datorer. Istället har de valt exempelvis kvicksilverfri bakbelysning och arsenikfritt glas i MacBook Air-skärmen.

Eliminering av giftiga ämnen : Blyfri, Fri från bromerade flamskyddsmedel, PVC-fri, Kvicksilverfri, Arsenikfritt glas.

Återvinning

MacBook Air är tillverkad av aluminium och är därför lättare att återvinna när den når slutet av sitt långa, produktiva liv.

Återvinningsbara material.

Apple har sett till att minimalt lite material går till spillo när en MacBook Air har gjort sitt. Både tack vare effektiv design, och för att vi använder aluminium som används igen i andra produkter.

Gratis återvinning av din gamla dator.

Apple erbjuder gratis ett återvinningsprogram för gamla datorer och bildskärmar när du köper en ny Mac. Läs mer på Apples återvinningswebbplats