MacBook Pro och miljön.

När det handlar om att vara miljövänlig tänker Apple lite annorlunda – vi fokuserar på våra produkter. Därför är MacBook Pro både strömsnål och fri från en rad skadliga gifter.

Visa en PDF med Apples miljörapport för
13-tums MacBook Pro med Retina-skärm 15-tums MacBook Pro med Retina-skärm 13-tums MacBook Pro 15-tums MacBook Pro

Låg strömförbrukning

MacBook Pro är utformad från grunden för att vara strömsnål. Den har till och med tilldelats EPA:s ENERGY STAR-certifiering för sin låga strömförbrukning.

Effektiv strömförsörjning.

MacBook Pro har ett mycket effektivt strömaggregat som minskar energiförlusterna när strömmen leds från vägguttaget till datorn. Minskad strömförbrukning sänker dina elkostnader och minskar utsläppen av växthusgaser från kraftverken.

Sparar ström på ett avancerat sätt.

Till skillnad från många PC-datorer med Windows är MacBook Pro utrustad med strömsnåla hårdvarukomponenter som, tillsammans med operativsystemet, bidrar till att spara ström. OS X aktiverar viloläget på redan strömsnåla LED-bakbelysta bildskärmar. Dessutom fördelar operativsystemet arbetsuppgifter mellan huvudprocessorn och grafikprocessorn. OS X missar aldrig ett tillfälle att spara ström, oavsett hur små mängder det rör sig om. Det reglerar till och med processorn mellan tangenttryckningar, så att strömförbrukningen minskar mellan varje bokstav du skriver. Det är bara ett av Apples många knep för att styra små mängder ström som sammantaget blir till stora besparingar.

ENERGY STAR-certifiering.

MacBook Pro uppfyller EPA:s stränga krav på låg strömförbrukning och är certifierad med ENERGY STAR 6.0. ENERGY STAR 6.0 höjer effektivitetskraven för strömförsörjning betydligt samt sätter snäva gränser för datorers normala, årliga strömförbrukning.

Tre sätt att minskar strömförbrukningen: Effektiva strömadaptrar, Strömsnåla komponenter, Energispar- funktioner Varje milliwatt räknas: OS X reglerar till och med processoraktiviteten mellan tangenttryckningar, vilket minskar strömförbrukningen.

Vi undviker miljögifter

Det är vad MacBook Pro inte har som gör den mer miljövänlig. Den är fri från många skadliga ämnen, som kvicksilver, arsenik, bromerade flamskyddsmedel och PVC.

Färre giftiga ämnen.

Den största miljöutmaningen för datorbranschen idag är användningen av arsenik, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, ftalater och PVC i produkter. Apples ingenjörer har arbetat hårt med att ta bort exempelvis bromerade flamskyddsmedel och PVC från kretskort, invändiga och utvändiga kablar, kontakter, isolering och klister i MacBook Pro.1 De har även uteslutit många av de gifter som normalt förekommer vid tillverkning av bärbara datorer. Istället har de valt exempelvis kvicksilverfri bakgrundsbelysning och arsenikfritt glas i MacBook Pro-skärmen.

Eliminering av giftiga ämnen: Blyfri, Fri från bromerade flamskyddsmedel, PVC-fri, Kvicksilverfri, Arsenikfritt glas

Mindre emballage

MacBook Pro-förpackningen har gjorts så liten som möjligt, så att fler produkter kan transporteras på färre flygplan.

Mindre förpackningar, färre plan.

Vi fortsätter att göra våra förpackningar så små som möjligt. Förpackningen till 13-tums MacBook Pro med Retina-skärm är till exempel 25 procent mindre än förpackningen till 13-tums MacBook Pro. Mindre kartonger är mycket bättre för jorden, eftersom vi då får plats med fler kartonger på varje lastpall. Tack vare det får vi plats med fler produkter, så att det krävs färre båtar och flygplan, som i sin tur ger lägre koldioxidutsläpp. Det kan låta som en bagatell, men de positiva effekterna för miljön är stora.

Återvinningsbart

Eftersom MacBook Pro är tillverkad av aluminium finns det större möjligheter att återvinna den när den har nått slutet av sitt långa, produktiva liv.

Material som används igen.

Apple har minimerat materialet som går till spillo när MacBook Pro når slutet av sitt liv. Dels tack vare en extra effektiv design, dels genom användningen av aluminium som enkelt kan återvinnas och användas igen till att göra nya produkter.