Apple Retail Spain, S.L., Condicions de Reparació

(Reparació de productes a Espanya)

Aquestes Condicions (les «Condicions») regulen la reparació del producte per part d'Apple Retail Spain, S. L. («Apple»).
 
1. Apple es compromet a reparar el teu producte de la manera indicada i amb el cost especificat a l’autorització de reparació, impostos no inclosos. Apple pot limitar les reparacions a un (1) producte per client durant una mateixa visita a l’Apple Store. Quan la reparació estigui coberta per una garantia d’Apple, per un contracte de servei ampliat o per la legislació vigent en matèria de garantia dels productes de consum, prevaldran aquestes condicions o la legislació corresponent.

Apple és conscient del valor de les dades personals per als seus usuaris. Tanmateix, la pèrdua de dades durant una reparació sempre és un risc i, en alguns casos, les dades poden quedar irrecuperables, esborrades o reformatades a causa de la reparació. Per aquest motiu, ets l’únic responsable de fer còpies de seguretat del contingut, el software o els programes que hi ha al teu producte i de decidir si vols esborrar-ho tot abans de deixar-nos el producte per reparar-lo. Apple no es fa responsable de la pèrdua, la recuperació o l’exposició de les dades, el software o els programes ni de la impossibilitat de tornar a fer servir el teu producte o altres equips arran de les intervencions dutes a terme per Apple. Així mateix, manifestes que el teu producte no conté dades ni arxius il·legals.

A més, acceptes la possibilitat que el teu dispositiu s’enviï a un proveïdor extern a través d’un servei de missatgeria convencional. Per això, et recomanem que facis una còpia de seguretat del teu dispositiu i n’esborris les dades abans de portar-lo a reparar.
 
2. En cas que una reparació sigui necessària a causa d’un defecte en components no instal·lats originàriament al producte o arran dels danys provocats per un ús incorrecte o inadequat del producte, o per altres causes externes, Apple es reserva el dret de tornar-te'l sense reparar i de cobrar-te la tarifa de diagnòstic indicada. Apple no es fa responsable dels danys al producte que s’hagin produït durant el procés de reparació a causa de modificacions no autoritzades o de reparacions o substitucions no dutes a terme per Apple o un Proveïdor de Serveis Autoritzat Apple. Si es produeixen danys, Apple et demanarà autorització per aplicar-te el cost addicional necessari per dur a terme la reparació, encara que el producte estigui cobert per una garantia o per un pla AppleCare. Si denegues l’autorització, Apple et pot tornar el producte sense reparar i no se’n farà responsable.
 
3. En cas que s’hagin de realitzar processos i/o utilitzar peces que no s’hagin especificat anteriorment per completar la reparació, Apple et podrà sol·licitar l'aprovació d'un pressupost actualitzat. Si no hi estàs d'acord, Apple podrà tornar-te el producte i cobrar-te una tarifa per haver realitzat el diagnòstic.
 
4. En la mesura permesa per la legislació aplicable, Apple podrà fer servir peces o productes nous o equivalents pel que fa a la seva fiabilitat i el seu rendiment. Apple conservarà la peça o el producte que se substitueixi, i la peça nova passarà a ser de la teva propietat. Les peces que se substitueixen generalment són reparables, i Apple les intercanvia o repara per al seu millor aprofitament. Si demanes que Apple et torni la peça substituïda, hauràs d'abonar el cost addicional de la peça nova.
 
5. Apple garanteix durant un període de sis (6) mesos des de la data de reparació (1) que el servei de reparació es prestarà de manera competent i professional i (2) que totes les peces utilitzades per reparar el producte estaran lliures de defectes en materials i mà d'obra, llevat que s’especifiqui el contrari. Així mateix, Apple garanteix, en la mesura que ho permeti la llei, que les bateries instal·lades com a part del servei de substitució de bateries d'Apple per als ordinadors portàtils Mac no presentaran defectes de material o deguts a la mà d'obra durant un (1) any des de la data del servei. En cas d'infracció d'aquesta garantia, Apple (i) tornarà a prestar el servei, (ii) repararà o substituirà la peça o (iii) et retornarà l'import abonat per la reparació. Per presentar una reclamació sota garantia, hauràs de tornar el producte al lloc on la reparació es va dur a terme.
 
6. Aquesta garantia i les accions derivades tenen caràcter exclusiu i substitueixen i exclouen expressament la resta de garanties sobre la reparació del teu producte per part d’Apple.
 
7. En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, Apple i els seus afiliats no respondran en cap cas per qualssevol mena de dany que pugui derivar-se dels serveis oferts. Sense perjudici de l’afirmació anterior i en compliment de la legislació aplicable, no s’ha d’entendre en cap cas que s’exclou o es limita la responsabilitat d’Apple pel que fa al compliment d’aquestes Condicions pels danys causats per una acció o omissió per part seva.
 
La limitació prevista anteriorment no serà aplicable a reclamacions per mort o danys personals ni a la responsabilitat legal derivada d'actes i/o omissions greus amb dol o negligència greu. En particular, Apple no garanteix que pugui (i) reparar o substituir el producte sense que això comporti un risc per als programes o les dades o la seva pèrdua, i (ii) mantenir la confidencialitat de les dades.
 
8. Si no reculls el producte i abones l'import íntegre de la reparació en els cent vint (120) dies següents a la data en què Apple et notifiqui que el producte ha estat reparat, Apple considerarà que ja no el vols i en podrà disposar de conformitat amb la legislació aplicable.
 
9. Si el servei de reparació implica la transferència d'informació o la instal·lació de software, confirmes que estàs legitimat per copiar la informació i acceptar les condicions del contracte de llicència de software corresponent, i autoritzes Apple perquè pugui realitzar el procés a l’hora d’oferir el seu servei.
 
10. Aquestes Condicions es regiran per la legislació espanyola (sense remissió a les disposicions sobre conflictes de lleis).
 
11. Aquestes Condicions són les úniques que regulen la reparació del teu producte per part d'Apple.
 
12. Acceptes que en cas que Apple hagi de recollir, processar i utilitzar les teves dades personals per oferir el servei objecte d’aquestes Condicions, Apple protegirà aquestes dades d’acord amb la Política de Privacitat per a Clients d'Apple, disponible a la URL www.apple.com/es/privacy.

170816 Retail Repair T&Cs EMEA Catalan