Greenside Primary School
Lontoo, Iso-Britannia

iPad näyttää ruoan tien maatiloilta kaupunkilais­pöytiin.

1:1 iPad oppilaille
1:1 iPad opettajille

Greenside Primary School on valtion ylläpitämä koulu, joka palvelee ekonomisesti ja kulttuurisesti moninaista yhteisöä Lontoossa. Monet koulun yli 200 oppilaasta puhuvat englantia toisena kielenä. Greensidessa on sitouduttu tarjoamaan tasapuoliset mahdollisuudet oppia, joten kaikki 4–11-vuotiaat oppilaat ja kaikki opettajat saavat iPadin.

Myös koulun johtajat ja opettajat ovat sitoutuneet opettamaan kaupunkilais­lapsille erilaisia tapoja vaikuttaa omaan elinympäristöön. Esimerkkeinä jätemäärien kutistaminen, kestävät valinnat ja terveellisempi ruokavalio. Apulaisrehtori Georgina Webber on omistautunut lisäämään ilmasto­tietoisuutta. Hän on johtanut kukoistavan viher­alueen perustamista ja Greensiden omaa hiilijalan­jälkeä pienentäviä hankkeita.

Koulussa on laadittu omaa pien­leipomoa ja puutarhaa hyödyntävä kestävän kehityksen ohjelma, joka yhdistyy matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus­suunnitelmaan. Pienellä piha-alueella oppilaat oppivat kasvattamaan ruokaa itse ja saavat kokea elintarvikeketjun alku­tuotannosta ruokapöytään. Samalla iPad tarjoaa uusia tapoja osoittaa oppimisen edistymistä.

Keittiössä oppilaat katsovat reseptejä Muistiinpanoista, luovat ohjevideoita iMoviella ja listaavat ravintoarvoja Keynotella. Puutarhassa opitaan ravinto­rikkaan sadon kasvattamista testaamalla maaperä­näytteitä ja tallentamalla tulokset Numbersiin. Jopa FaceTime on käytössä, jotta oppilaat voivat olla yhteydessä suoraan maassa toimiviin viljelijöihin ja oppia ruuan kestävästä kasva­tuksesta suuressa mitta­kaavassa.

”Jos voimme opettaa ymmärrystä planeet­taamme kohdistuvista vaikutuksista sekä antaa rohkeutta puhua ja toimia, kasvatamme tulevaisuutta vaalivan sukupolven.”
Georgina Webber Apulaisrehtori, Greenside Primary School

iPadin natiiviapit ovat muuttaneet oppilaiden tapoja oppia ja ilmaista itseään heille sopivilla tavoilla. Ja opettajatkin saavat kipinää luovuuteen Apple Education Communityn resursseista, joilla voi suunnitella oppitunteja aikaa säästäen ja oppilaita innostaen.

Rehtori Karen Bastick-Styles toteaa: "iPad on todella monipuolinen. Se tuo mahdollisuuksia lähestyä oppimista luovasti ja lisätä ymmärrystä kestävästä kehityksestä erilaisilla opetustavoilla.”

Tärkein Greenside Primary Schoolissa opittu asia on, että koulun koon ei pidä rajoittaa suuria ideoita.

KAIKKI TARINAT

Oppilaille työkalut menestykseen kaikilla tasoilla.

Selaa kaikkia menestystarinoita

Apple perus- ja toisen asteen koulutuksessa

Applen tuotteilla ja resursseilla oppiminen on henkilö­kohtaista, luovaa ja innostavaa.

Lisätietoja