Montgomery Countyn julkiset koulut
Maryland, Yhdysvallat

Koko koulupiiri koodaa

polkua kohti tasa-arvoisia mahdollisuuksia

ja työuraa.

210 koulua
13 000 opettajaa
25 000 henkilönkunnan jäsentä

Montgomery Countyn julkisissa kouluissa on yli 161 000 oppilasta, ja monet heistä tulevat heikommassa asemassa olevista ja aliedustetuista yhteisöistä. Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että jokaista autetaan menestymään. Kun piirin koulutoimen­johtaja tri Monifa B. McKnight ymmärsi koodaamis­taitojen tuomat mahdollisuudet oppilaille, hän lisäsi opintoihin uusia ohjelmia Applen tuotteita ja Swift-ohjelmointikieltä hyödyntäen.

Osana ohjelmia tri McKnight tutkii tiiviissä yhteis­työssä paikallisten talous­asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, missä piirikunnan työmarkkina­mahdollisuudet ovat kasvussa. Esimerkiksi bio­teknologia ja kyber­turvallisuus ovat kasvavia aloja. Niinpä McKnight varmistaa koulujensa oppilaille näillä aloilla tarvittavia taitoja, kuten appi­suunnittelua, ohjelmisto­kehitystä sekä tietämystä uusimmista työ­kaluista ja alustoista.

”Valitsimme Applen tuotteet ja koodaus­resurssit, koska niiden avulla oppilaat voivat omaksua tulevai­suudessa tarvittavia taitoja. Se avaa ovia oppilaille, joilla muuten saattaisi olla rajalliset mahdollisuudet.”
Tri Monifa B. McKnight Koulutoimen­johtaja, Montgomery Countyn julkiset koulut

Yksi koulupiirin menestyk­sekkäimmistä hankkeista on Montgomery Can Code ‑kesäohjelma, joka käynnistettiin vuonna 2019. Se perustuu Applen kehittämiin Kaikki osaavat koodata ‑oppaisiin, jotka auttavat kaiken­ikäisiä oppimaan ohjelmisto­kehittäjän taitoja. Ohjelmassa annetaan kuudes-, seitsemäs- ja kahdeksas­luokkalaisille mahdollisuus suunnitella appeja Keynotella ja luoda niiden prototyyppejä Swiftillä iPadissa. Montgomery Can Code auttaa myös oppilaita löytämään harjoittelu­paikkoja ja työmahdol­lisuuksia paikal­lisissa yrityksissä. Yli 3 000 oppilasta on jo osallistunut siihen. Se jopa innoitti Montgomery Collegen perustamaan IgnITe Hubin, joka on laajemmalle yhteisölle tarkoitettu yhteistyö­tila koodauksen ja yrittäjyys­taitojen oppimiseen.

”Montgomery Countyn koulupiiri oli oikea paikka Applen kanssa toteutet­tavalle koodaus­hankkeelle. Kaikilla lapsilla on lahjoja tai vahvuuksia, joista he eivät ole tietoisia, ja meidän tehtävämme on auttaa heitä löytämään ne sosio­ekonomisista taustoista riippumatta. Tai riippumatta siitä, mitä joku muu voisi pitää esteenä. Tämä ohjelma tarjoaa oppilaille voima­varoja ratkaista yhtei­söissään vallitsevia ongelmia parhailla mahdollisilla työkaluilla. Se on vahva pohja ponnistaa”, sanoo tri McKnight.

KAIKKI TARINAT

Oppilaille työkalut menestykseen kaikilla tasoilla.

Selaa kaikkia menestystarinoita

Apple perus- ja toisen asteen koulutuksessa

Applen tuotteilla ja resursseilla oppiminen on henkilö­kohtaista, luovaa ja innostavaa.

Lisätietoja