Lewis Elementary School
Downey, Kalifornia, Yhdysvallat

Katso mitä kaikkea iPad voi saada aikaan luokassa.

1:1 iPad oppilaille
2:1 Mac ja iPad
opettajille
100 % Apple Teacher ‑tunnustus

Downeyssa, Los Angelesista vähän kaakkoon, löytyy alakoulu nimeltä Lewis Elementary School, joka palvelee 850 oppilasta. Lewis aloitti iPadien käyttöön­oton tarjoamalla yhden laitteen jokaista kahta oppilasta kohden. Tämä toi iPadit kaikkiin luokkiin, muttei vielä opettajien osaamista niiden avulla opettamiseen. Ja vaikka osalta opettajista taito löytyikin, opetuksesta puuttui aluksi johdon­mukaisuus ja jatkuvuus. Tästä syystä koulun johto halusi lopulta tarttua toimeen.

”Kyse oli opettajien ajattelu­tavan muuttamisesta”, sanoo opetus­teknologia­valmentaja Leslie Neill. ”Meillä on nämä tehokkaat työkalut – mutta niistä tulee pelkkiä paperi­painoja, jos niiden arvoa ei hyödynnetä luokkahuoneessa.”

Koulun johtajat alkoivat esitellä iPadin käyttöä aina tilaisuuden tullen – he peilasivat näyttöjä AirPlaylla Apple TV:ssä, jakoivat tiedostoja AirDropilla ja tekivät muistiin­panoja kokouksissa Apple Pencilillä. Sujuvoit­taakseen laitteiden laajempaa käyttöä ja inspiroidakseen opettajia koulun johto kääntyi ilmaisten Apple Professional Learning ‑resurssien puoleen.

Apple Teacher ‑koulutuksissa osallistujat pääsevät tutustumaan tarkemmin iPadiin, Maciin ja Applen ohjelmistoihin. Apple Learning Coach ‑ohjelmassa opettajat ja järjestelmän ylläpitäjät oppivat pitämään kollegoilleen henkilö­kohtaisia koulutuksia, joissa vastataan kysymyksiin, annetaan palautetta ja autetaan muita saamaan enemmän irti Apple-laitteista.

Nyt Lewisin opettajat saavat vertaistukea uusiin kokeiluihin ja menetelmiin iPadin avulla opettamisessa, kuten myös innovatiivisten ideoiden etsimiseen. Samalla he antavat oppilaille uusia mahdolli­suuksia tutkia heitä kiinnostavia aiheita.

”Innostamme, kannustamme ja vahvistamme huomisen aikuisia. iPad tarjoaa oppilaille rajattomasti mahdollisuuksia. En vaihtaisi sitä mistään hinnasta.”
Leslie Neill Opetus­teknologia­valmentaja, Lewis Elementary School

Opettaja ja Lewisin teknologia­vastaava Melissa Minahan rohkaistui äskettäin lisäämään podcastin luomisen tunti­suunnitelmaansa, mikä on innostanut oppilaita. He tutkivat eri aiheita Safarissa, luovat käsikirjoituksia Google Docsilla ja tallentavat audiota GarageBandilla. Sitten he luovat podcastin editoimalla ääni­tallennusta, lisäämällä musiikkia ja käyttämällä ääni­tehosteita. ”On ollut mahtavaa todistaa oppilaiden edistymistä uudenlaisilla tavoilla, joihin heillä ei olisi pääsyä ilman iPadia”, Minahan sanoo.

Toinen esimerkki uusista mahdollisuuk­sista on opettaja Susan Fisherin johtama Lewisin uutistiimi. Applen resurssien ja kollegoiden tukemana se on saavuttanut valtavaa menestystä ilman aiempaa kokemusta uutis­tuotannosta. Oppilaat käyttävät iPadia uutis­juttujen tausta­tutkimukseen, haastat­telujen tallenta­miseen ja käsikirjoitusten laatimiseen. Sitten he käyttävät iMovieta editointiin ja julkaisuun. ”iPad on kokemukseni mukaan ainoa kaiken kattava työkalu”, Fisher selittää. ”Saat käyttöösi tutkimus­resurssit, kirjoitus­välineet ja luomis­työkalut. Lisäksi se tuo mahdollisuuden saada äänesi kuuluviin.”

Nykyään Lewisin opettajat ovat tottuneita iPad- ja Mac-käyttäjiä. He kokeilevat uteliaisuu­tensa rajoja ja löytävät uudistuvaa inspiraatiota luokka­huoneistaan. Tämän seurauksena Lewis Elementary Schoolin oppilaiden ilmoittautumis­määrät, läsnäolo ja osallistuminen ovat lisääntyneet – ja se toimii inspiraationa alueen muille kouluille.

KAIKKI TARINAT

Oppilaille työkalut menestykseen kaikilla tasoilla.

Selaa kaikkia menestystarinoita

Apple perus- ja toisen asteen koulutuksessa

Applen tuotteilla ja resursseilla oppiminen on henkilö­kohtaista, luovaa ja innostavaa.

Lisätietoja