AppleCare Protection Plan Macille (APP Macille)
AppleCare Protection Plan iPodille (APP iPodille)
AppleCare Protection Plan Apple Display -näytölle (APP Apple Display -näytölle)
AppleCare Protection Plan Apple TV:lle (APP Apple TV:lle)

Kuluttajansuojalaki

Yllä mainittujen tukisopimusten sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi ehtoja vastaamattomia hyödykkeitä koskevia oikeuksia. Mikään näistä tukisopimuksista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.

Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.

Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.

Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.

1. Tukisopimus Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution International Limitedin tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainittujen tukisopimusten puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Apple-tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville Apple-lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).

2. Tukisopimuksen voimassaolo

Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, voit saada erillisen tukisopimusvahvistuksen.  Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, mutta et saa erillistä tukisopimusvahvistusta, tukisopimusvahvistuksena toimii alkuperäinen ostokuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimusvahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä ostokuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.

3. Tukisopimuksen kattavuus

3.1. Laitteistohuolto

Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, tai (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen akkukapasiteetti on alle kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen.  Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi siten, että tukisopimus kattaa sen jäljellä olevan voimassaoloajan.

3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet

Alkuperäiseen tuotepakkaukseen sisältyvän alkuperäisen Applen brändituotteen ja sen lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat sen ehtojen lisäksi seuraavat laitteet ja tuotteet:

(i) APP Macille -tukisopimus: (a) yksi yhteensopiva Apple-näyttö, jos se on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet, (b) Apple-hiiri, Magic Trackpad, Applen akkulaturi ja näppäimistö, jos ne on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet (tai ostettu samaan aikaan Mac minin tai Mac Pron kanssa), (c) AirPort Express tai AirPort Extreme Base Station, AirPort Time Capsule, Apple-muistimoduulit (RAM) ja Apple USB SuperDrive, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.

(ii) APP Apple TV:lle -tukisopimus: AirPort Express tai AirPort Extreme Base Station ja AirPort Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.

3.3 Tekninen tuki

Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio. Sinulle tarjottavan teknisen tuen laajuus vaihtelee tukisopimuksesi mukaan. Tarkemmat tiedot tuen laajuudesta on annettu alla.

3.4 Teknisen tuen laajuus

(i) APP Macille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, Applen käyttöjärjestelmälle (Mac OS) ja Applen ohjelmistoille, jotka on suunniteltu toimimaan tukisopimuksen piiriin kuuluvissa laitteissa (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa kuluttajaohjelmistoiksi). Apple tarjoaa teknistä tukea myös Mac-tietokoneilla käytettävien palvelinkäyttöjärjestelmien (Mac OS Server) palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmille graafisen käyttöliittymän avulla.

(ii) APP iPodille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPod OS:lle sekä tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin molempiin viitataan nimellä iPod-ohjelmisto) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset ja jossa on käytössä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden tukema käyttöjärjestelmä) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.

(iii) APP Apple Display -näytöille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille sekä niiden ja tuetun tietokoneen välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.

(iv) APP Apple TV:lle -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin viitataan nimellä Apple TV -ohjelmistot) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen sekä tuetun television (jolla tarkoitetaan televisiota, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.

4. Tukisopimuksen rajoitukset

4.1. Laitteistohuolto

 Tukisopimus ei kata seuraavia:

(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.

(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat

(a) tuotteesta, joka ei ole tukisopimuksen piiriin kuuluva laite

(b) onnettomuudesta, väärinkäytöstä, tulelle tai nesteelle altistumisesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä

(c) (c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä valmistajan käyttöoppaassa, teknisissä tiedoissa tai laitteen muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattujen sallittujen tai tarkoitettujen käyttötapojen vastaisesti

(d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka suorittaa kuka tahansa muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) edustaja.

(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.

(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.

(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.

(vi) Tukisopimus ei kata kuluvia osia, kuten akkuja, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on myös akut kattavasta APP iPodille-, APP Macille- tai APP Apple TV:lle -tukisopimuksesta tai vika johtuu valmistus- tai materiaalivirheestä.

(vii) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.

(viii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.

4.2 Tekninen tuki

Tukisopimus ei kata seuraavia:

(i) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.

(ii) Tukisopimus ei kata sen piiriin kuuluvien laitteiden, Mac OS:n, iPod-ohjelmistojen, Apple TV -ohjelmistojen tai kuluttajaohjelmistojen muokkaamista tai käyttöä tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.

(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, Mac OS:ään, Mac OS Serveriin, iPod-ohjelmistoon, Apple TV -ohjelmistoon tai kuluttajaohjelmistoon.

(iv) APP iPodille -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue iPod-ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.

(v) APP Apple Display -näytölle -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue iPod-ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.

(iv) APP Apple TV:lle -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue Apple TV -ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.

(vii) Tukisopimus ei kata muita ohjelmistoja kuin Mac OS:n, Mac OS Serverin, iPod-ohjelmistot, Apple TV -ohjelmistot tai kuluttajaohjelmistot kunkin soveltuvan tukisopimuksen ehtojen mukaisesti.

(viii) Tukisopimus ei kata palvelimien Mac OS -ohjelmistoja, lukuun ottamatta Mac-tietokoneiden Mac OS Server -käyttöjärjestelmän palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmien vianmääritystä graafisen käyttöliittymän avulla.

(ix) Tukisopimus ei kata mitään Mac OS -ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.

(x) Tukisopimus ei kata mitään muiden valmistajien selaimia, sähköpostiohjelmia, Internet-palveluntarjoajien ohjelmistoja tai näiden käytön edellyttämiä Mac OS -määrityksiä.

(xi) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.

5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen

Laitteistopalveluja ja teknistä tukea voi hankkia Apple-tukiresursseista alla kuvatulla tavalla. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumeroasi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeroa ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.

Kansainväliset tukitiedotwww.apple.com/support/country
Applen valtuutetut huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeetlocate.apple.com/fi/fi/
Applen tuki ja huoltosupport.apple.com/fi-fi/HT201232

 

6. Laitteistohuoltovaihtoehdot

6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

(i) Sisäänkantohuolto: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla sisäänkantohuoltoa. Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) huollettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.

(ii) Paikan päällä suoritettava huolto: Monille pöytäkoneille tarjotaan paikan päällä suoritettavaa huoltoa, jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite sijaitsee 80 kilometrin säteellä Applen valtuutetusta huoltoliikkeestä, joka tarjoaa huoltopalvelua paikan päällä. Jos Apple päättää tarjota paikan päällä suoritettavaa huoltoa, se lähettää huoltoteknikon tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sijaintiin. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai huoltoteknikko voi viedä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun tai Applen valtuutettuun huoltoliikkeeseen huollettavaksi. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite korjataan Apple-korjauspalvelussa tai Applen valtuutetussa huoltoliikkeessä, Apple huolehtii sen palauttamisesta sinulle huollon jälkeen. Jos huoltoteknikko ei pääsekään tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen luo sovittuna aikana, tästä aiheutuvista lisäkäynneistä voidaan periä lisämaksu.

(iii) Huolto postitse: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla postin välityksellä hoidettavaa huoltopalvelua. Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteen sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita. Apple tai Applen valtuutettu huoltoliike voi myös noutaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sinulta ja palauttaa sen huollon suorittamisen jälkeen suoraan sinulle.

(iv) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.

(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple peruuttaa katevarauksen luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta, osasta tai lisävarusteesta eikä sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.

(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisävarusteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämiseksi.

(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainittuun numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuutetussa huoltoliikkeessä.

6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, käytettävissäsi ovat vain kyseisessä maassa tarjolla olevat huoltopalvelut. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksen alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.

7. Käyttäjän vastuut

Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:

(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.

(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.

(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio ja tiedot laitteeseen asennetuista ohjelmistoista sekä siihen liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.

(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.

(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.

(vi) SINUN ON VARMUUSKOPIOITAVA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN OHJELMISTOT JA TIEDOT. APPLE VOI ASENTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ALKUPERÄISEN OHJELMISTON UUDELLEEN SEKÄ ASENTAA OHJELMISTOLLE ALKUPERÄISEN JULKAISUN JÄLKEEN JULKAISTUT PÄIVITYKSET HUOLLON YHTEYDESSÄ. TÄMÄ POISTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ENNEN HUOLTOA SISÄLTÄMÄT OHJELMISTOT JA TIEDOT. APP IPODILLE -TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN HUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPODIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPodisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPodin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPodiin huollon aikana iPod OS -päivityksiä, jotka estävät iPodia käyttämästä iPod OS:n aiempaa versiota. iPod OS -päivityksen johdosta iPodiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPodin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.

8. Vastuuvapauslauseke

8.1       Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

8.2       Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:

 (i)     Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.

(ii)     Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.

(iii)    Mikä tahansa tuotteisiin tai palveluihin liittyvä takuu, ehto tai muu säädös, joka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.

8.3       Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.

Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (huolimattomuudesta), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.

Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.

9. Peruuttaminen

Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle puhelinnumeroon, joka soittomaallesi on annettu osoitteessa support.apple.com/fi-fi/HT201232, tai lähetä ilmoitus, johon on liitetty tukisopimusnumero, Applen asiakastuelle osoitteeseen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta.  Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen vastaanottamisesta, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.

10. Sopimuksen siirto

 (i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot, (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland), (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

11. Tietosuoja

Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.

12. Yleistä

 (i) Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.

(ii) Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

(iii) Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.

(iv) Sinun on ostettava ja rekisteröivä palvelusopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.

(v) Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International Limited ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe Ltd., joka on Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.

(vi) Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.

(vii) Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.

021320 APP Mac Finland v6.3

AppleCare Protection Plan Macille (APP Macille)
AppleCare Protection Plan iPodille (APP iPodille)
AppleCare Protection Plan Apple Display -näytölle (APP Apple Display -näytölle)
AppleCare Protection Plan Apple TV:lle (APP Apple TV:lle)

Kuluttajansuojalaki
 
Yllä mainittujen tukisopimusten sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi ehtoja vastaamattomia hyödykkeitä koskevia oikeuksia. Mikään näistä tukisopimuksista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.
 
Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.
 
Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.
 
Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.
 
1. Tukisopimus Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution Internationalin tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainittujen tukisopimusten puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Apple-tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville Apple-lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).
 
2. Tukisopimuksen voimassaolo
 
Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, voit saada erillisen tukisopimusvahvistuksen.  Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, mutta et saa erillistä tukisopimusvahvistusta, tukisopimusvahvistuksena toimii alkuperäinen ostokuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimusvahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä ostokuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.
 
3. Tukisopimuksen kattavuus
 
3.1. Laitteistohuolto
 
Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, tai (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen akkukapasiteetti on alle kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen.  Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi siten, että tukisopimus kattaa sen jäljellä olevan voimassaoloajan.
 
3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet
 
Alkuperäiseen tuotepakkaukseen sisältyvän alkuperäisen Applen brändituotteen ja sen lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat sen ehtojen lisäksi seuraavat laitteet ja tuotteet:
 
(i) APP Macille -tukisopimus: (a) yksi yhteensopiva Apple-näyttö, jos se on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet, (b) Apple-hiiri, Magic Trackpad, Applen akkulaturi ja näppäimistö, jos ne on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet (tai ostettu samaan aikaan Mac minin tai Mac Pron kanssa), (c) AirPort Express tai AirPort Extreme Base Station, AirPort Time Capsule, Apple-muistimoduulit (RAM) ja Apple USB SuperDrive, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
(ii) APP Apple TV:lle -tukisopimus: AirPort Express tai AirPort Extreme Base Station ja AirPort Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
3.3 Tekninen tuki
 
Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio. Sinulle tarjottavan teknisen tuen laajuus vaihtelee tukisopimuksesi mukaan. Tarkemmat tiedot tuen laajuudesta on annettu alla.
 
3.4 Teknisen tuen laajuus
 
(i) APP Macille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, Applen käyttöjärjestelmälle (Mac OS) ja Applen ohjelmistoille, jotka on suunniteltu toimimaan tukisopimuksen piiriin kuuluvissa laitteissa (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa kuluttajaohjelmistoiksi). Apple tarjoaa teknistä tukea myös Mac-tietokoneilla käytettävien palvelinkäyttöjärjestelmien (Mac OS Server) palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmille graafisen käyttöliittymän avulla.
 
(ii) APP iPodille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPod OS:lle sekä tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin molempiin viitataan nimellä iPod-ohjelmisto) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset ja jossa on käytössä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden tukema käyttöjärjestelmä) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
(iii) APP Apple Display -näytöille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille sekä niiden ja tuetun tietokoneen välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
(iv) APP Apple TV:lle -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin viitataan nimellä Apple TV -ohjelmistot) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen sekä tuetun television (jolla tarkoitetaan televisiota, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
4. Tukisopimuksen rajoitukset
 
4.1. Laitteistohuolto
 
 Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.
 
(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat
 
(a) tuotteesta, joka ei ole tukisopimuksen piiriin kuuluva laite
 
(b) onnettomuudesta, väärinkäytöstä, tulelle tai nesteelle altistumisesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä
 
(c) (c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä valmistajan käyttöoppaassa, teknisissä tiedoissa tai laitteen muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattujen sallittujen tai tarkoitettujen käyttötapojen vastaisesti
 
(d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka suorittaa kuka tahansa muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) edustaja.
 
(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.
 
(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.
 
(vi) Tukisopimus ei kata kuluvia osia, kuten akkuja, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on myös akut kattavasta APP iPodille-, APP Macille- tai APP Apple TV:lle -tukisopimuksesta tai vika johtuu valmistus- tai materiaalivirheestä.
 
(vii) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.
 
(viii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.
 
4.2 Tekninen tuki
 
Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.
 
(ii) Tukisopimus ei kata sen piiriin kuuluvien laitteiden, Mac OS:n, iPod-ohjelmistojen, Apple TV -ohjelmistojen tai kuluttajaohjelmistojen muokkaamista tai käyttöä tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.
 
(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, Mac OS:ään, Mac OS Serveriin, iPod-ohjelmistoon, Apple TV -ohjelmistoon tai kuluttajaohjelmistoon.
 
(iv) APP iPodille -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue iPod-ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
 
(v) APP Apple Display -näytölle -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue iPod-ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
 
(iv) APP Apple TV:lle -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue Apple TV -ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
 
(vii) Tukisopimus ei kata muita ohjelmistoja kuin Mac OS:n, Mac OS Serverin, iPod-ohjelmistot, Apple TV -ohjelmistot tai kuluttajaohjelmistot kunkin soveltuvan tukisopimuksen ehtojen mukaisesti.
 
(viii) Tukisopimus ei kata palvelimien Mac OS -ohjelmistoja, lukuun ottamatta Mac-tietokoneiden Mac OS Server -käyttöjärjestelmän palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmien vianmääritystä graafisen käyttöliittymän avulla.
 
(ix) Tukisopimus ei kata mitään Mac OS -ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.
 
(x) Tukisopimus ei kata mitään muiden valmistajien selaimia, sähköpostiohjelmia, Internet-palveluntarjoajien ohjelmistoja tai näiden käytön edellyttämiä Mac OS -määrityksiä.
 
(xi) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.
 
5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen
 
Laitteistopalveluja ja teknistä tukea voi hankkia Apple-tukiresursseista alla kuvatulla tavalla. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumeroasi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeroa ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.
 
Kansainväliset tukitiedot
Applen valtuutetut huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeet
Applen tuki ja huolto
 
6. Laitteistohuoltovaihtoehdot
 
6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
 
(i) Sisäänkantohuolto: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla sisäänkantohuoltoa. Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) huollettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.
 
(ii) Paikan päällä suoritettava huolto: Monille pöytäkoneille tarjotaan paikan päällä suoritettavaa huoltoa, jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite sijaitsee 80 kilometrin säteellä Applen valtuutetusta huoltoliikkeestä, joka tarjoaa huoltopalvelua paikan päällä. Jos Apple päättää tarjota paikan päällä suoritettavaa huoltoa, se lähettää huoltoteknikon tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sijaintiin. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai huoltoteknikko voi viedä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun tai Applen valtuutettuun huoltoliikkeeseen huollettavaksi. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite korjataan Apple-korjauspalvelussa tai Applen valtuutetussa huoltoliikkeessä, Apple huolehtii sen palauttamisesta sinulle huollon jälkeen. Jos huoltoteknikko ei pääsekään tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen luo sovittuna aikana, tästä aiheutuvista lisäkäynneistä voidaan periä lisämaksu.
 
(iii) Huolto postitse: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla postin välityksellä hoidettavaa huoltopalvelua. Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteen sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita. Apple tai Applen valtuutettu huoltoliike voi myös noutaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sinulta ja palauttaa sen huollon suorittamisen jälkeen suoraan sinulle.
 
(iv) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.
 
(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple peruuttaa katevarauksen luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta, osasta tai lisävarusteesta eikä sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.
 
(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisävarusteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämiseksi.
 
(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainittuun numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuutetussa huoltoliikkeessä.
 
6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, käytettävissäsi ovat vain kyseisessä maassa tarjolla olevat huoltopalvelut. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksen alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.
 
7. Käyttäjän vastuut
 
Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:
 
(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.
 
(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.
 
(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio ja tiedot laitteeseen asennetuista ohjelmistoista sekä siihen liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.
 
(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.
 
(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.
 
(vi) SINUN ON VARMUUSKOPIOITAVA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN OHJELMISTOT JA TIEDOT. APPLE VOI ASENTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ALKUPERÄISEN OHJELMISTON UUDELLEEN SEKÄ ASENTAA OHJELMISTOLLE ALKUPERÄISEN JULKAISUN JÄLKEEN JULKAISTUT PÄIVITYKSET HUOLLON YHTEYDESSÄ. TÄMÄ POISTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ENNEN HUOLTOA SISÄLTÄMÄT OHJELMISTOT JA TIEDOT. APP IPODILLE -TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN HUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPODIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPodisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPodin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPodiin huollon aikana iPod OS -päivityksiä, jotka estävät iPodia käyttämästä iPod OS:n aiempaa versiota. iPod OS -päivityksen johdosta iPodiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPodin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.
 
8. Vastuuvapauslauseke
 
8.1       Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
 
8.2       Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:
 
 (i)     Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.
 
(ii)     Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.
 
(iii)    Mikä tahansa tuotteisiin tai palveluihin liittyvä takuu, ehto tai muu säädös, joka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.
 
8.3       Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (huolimattomuudesta), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.
 
9. Peruuttaminen
 
Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle puhelinnumeroon, joka soittomaallesi on annettu osoitteessa support.apple.com/fi-fi/HT201232, tai lähetä ilmoitus, johon on liitetty tukisopimusnumero, Applen asiakastuelle osoitteeseen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta.  Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen vastaanottamisesta, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.
 
10. Sopimuksen siirto
 
 (i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot, (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland), (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 
(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 
11. Tietosuoja
 
Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Yleistä
 
 (i) Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.
 
(ii) Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 
(iii) Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.
 
(iv) Sinun on ostettava ja rekisteröivä palvelusopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.
 
(v) Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe, joka on Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.
 
(vi) Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.
 
(vii) Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.
 
092915 APP Mac Finland v6.2

AppleCare Protection Plan Macille (APP Macille)
AppleCare Protection Plan iPodille (APP iPodille)
AppleCare Protection Plan Apple Display -näytölle (APP Apple Display -näytölle)
AppleCare Protection Plan Apple TV:lle (APP Apple TV:lle)

Kuluttajansuojalaki
 
Yllä mainittujen tukisopimusten sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi oikeudet ehtoja vastaamattomista hyödykkeistä. Mikään näistä tukisopimuksista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.
 
Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.
 
Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla
 
Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.
 
1. Tukisopimus Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution Internationalin tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainittujen tukisopimusten puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Applen brändin mukaisille tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).
 
2. Tukisopimuksen voimassaolo
Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, voit saada erillisen tukisopimusvahvistuksen.  Jos automaattinen rekisteröinti on käytettävissä, mutta et saa erillistä tukisopimusvahvistusta, tukisopimusvahvistuksena toimii alkuperäinen ostokuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimuksen vahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä myyntikuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto- ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.
 
3. Tukisopimuksen kattavuus
 
3.1. Laitteistohuolto
 
Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, tai (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan iPodin akkukapasiteetti on alle kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen. Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi tukisopimuksen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi.
 
3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet
 
Alkuperäiseen tuotepakkaukseen sisältyvän alkuperäisen Applen brändituotteen ja sen lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat sen ehtojen lisäksi seuraavat laitteet ja tuotteet:
 
(i) APP Macille -tukisopimus: (a) yksi yhteensopiva Apple-näyttö, jos se on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet; (b) Apple-hiiri, Magic Trackpad, Applen akkulaturi ja näppäimistö, jos ne on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet (tai ostettu samaan aikaan Mac minin tai Mac Pron kanssa); (c) AirPort Express tai AirPort Extreme Base Station, AirPort Time Capsule, Apple-muistimoduulit (RAM) ja Apple USB SuperDrive, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
(ii) APP Apple TV:lle -tukisopimus: AirPort Express tai AirPort Extreme Base Station ja AirPort Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
3.3 Tekninen tuki
 
Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio. Sinulle tarjottavan teknisen tuen laajuus vaihtelee tukisopimuksesi mukaan. Tarkemmat tiedot tuen laajuudesta on annettu alla.
 
3.4 Teknisen tuen laajuus
 
APP Macille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, Applen käyttöjärjestelmälle (Mac OS) ja Applen brändin alaisille kuluttajaohjelmille, jotka on asennettu tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa kuluttajaohjelmistoiksi). Apple tarjoaa teknistä tukea myös Mac-tietokoneilla käytettävien palvelinkäyttöjärjestelmien (Mac OS Server) palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmille graafisen käyttöliittymän avulla.
 
(ii) APP iPodille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPod OS:lle sekä tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin molempiin viitataan nimellä iPod-ohjelmisto) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset ja jossa on käytössä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden tukema käyttöjärjestelmä) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
(iii) APP Apple Display -näytöille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille sekä niiden ja tuetun tietokoneen välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
(iv) APP Apple TV:lle -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin viitataan nimellä Apple TV -ohjelmistot) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen sekä tuetun television (jolla tarkoitetaan televisiota, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
4. Tukisopimuksen kattavuus
 
4.1. Laitteistohuolto
 
 Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.
 
(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat
(a) tuotteesta, joka ei ole tukisopimuksen piiriin kuuluva laite
(b) onnettomuudesta, väärinkäytöstä, tulelle tai nesteelle altistumisesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä
(c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä valmistajan käyttöoppaan, teknisten tietojen tai laitteen muiden julkaistujen ohjeiden tai määritetyn käyttötarkoituksen vastaisesti
(d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka suorittaa kuka tahansa maa muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) edustaja.
 
(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.
 
(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.
 
(vi) Tukisopimus ei kata kuluvia osia, kuten akkuja, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on myös akut kattavasta APP iPodille- tai APP Macille -tukisopimuksesta tai mikäli vika johtuu valmistus- tai materiaalivirheestä.
 
(vii) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.
 
(viii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.
 
4.2 Tekninen tuki
 
Tukisopimus ei kata seuraavia:
(i) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.
(ii) Tukisopimus ei kata sen piiriin kuuluvien laitteiden, Mac OS:n, iPod-ohjelmistojen, Apple TV -ohjelmistojen tai kuluttajaohjelmistojen muokkaamista tai käyttöä tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.
(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, Mac OS:ään, Mac OS Serveriin, iPod-ohjelmistoon, Apple TV -ohjelmistoon tai kuluttajaohjelmistoon.
(iv) APP iPodille -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue iPod-ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
(v) APP Apple Display -näytölle -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue Apple Display -näyttöä, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
(iv) APP Apple TV:lle tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue Apple TV -ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
(vii) Tukisopimus ei kata muita ohjelmistoja kuin Mac OS:n, Mac OS Serverin, iPod-ohjelmistot, Apple TV -ohjelmistot tai kuluttajaohjelmistot kunkin soveltuvan tukisopimuksen ehtojen mukaisesti.
(viii) Tukisopimus ei kata palvelimien Mac OS -ohjelmistoja, lukuun ottamatta Mac-tietokoneiden Mac OS Server -käyttöjärjestelmän palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmien vianmääritys graafisen käyttöliittymän avulla.
(ix) Tukisopimus ei kata mitään Mac OS -ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.
(x) Tukisopimus ei kata mitään muiden valmistajien selaimia, sähköpostiohjelmia, Internet-palveluntarjoajien ohjelmistoja tai näiden käytön edellyttämiä Mac OS -määrityksiä.
(xi) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.
 
5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen
 
Voit hankkia laitteistohuoltopalveluita ja teknistä tukea alla mainittujen Applen tukiresurssien avulla tai soittamalla Applen aloitusoppaassa (johon viitataan tässä asiakirjassa nimellä opas) mainittuun numeroon. Opas sisältyy tukisopimuksen tuotepakettiin. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumerosi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeron ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.
 
Kansainväliset tukitiedot
Applen valtuuttamat huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeet
Apple-tuki ja -huoltopalvelut
 
6. Laitteistohuoltovaihtoehdot
 
6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
 
(i) Sisäänkantohuolto: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla sisäänkantohuoltoa. Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) huollettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.
 
(ii) Paikan päällä suoritettava huolto: Monille pöytäkoneille tarjotaan paikan päällä suoritettavaa huoltoa, jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite sijaitsee 80 kilometrin säteellä Applen valtuuttamasta huoltoliikkeestä, joka tarjoaa huoltopalvelua paikan päällä. Jos Apple päättää tarjota paikan päällä suoritettavaa huoltoa, se lähettää huoltoteknikon tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sijaintiin. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai huoltoteknikko voi viedä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun tai Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen huollettavaksi. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite korjataan Apple-korjauspalvelussa tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä, Apple huolehtii sen palauttamisesta sinulle huollon jälkeen. Jos huoltoteknikko ei pääsekään tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen luo sovittuna aikana, tästä aiheutuvista lisäkäynneistä voidaan periä lisämaksu.
 
(iii) Huolto postitse: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla postin välityksellä hoidettavaa huoltopalvelua. Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteesi sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita. Apple tai Applen valtuuttama huoltoliike voi myös noutaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sinulta ja palauttaa sen huollon suorittamisen jälkeen suoraan sinulle.
 
(iv) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.
 
(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple ei veloita katevarausta luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta tai osasta ja sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.
 
(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisävarusteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämiseksi.
 
(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainittuun numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
 
6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, sinulle on tarjolla vain kyseisessä maassa käytettävissä olevia huoltopalveluita. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksesi alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.
 
7. Käyttäjän vastuut
 
Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:
 
(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.
 
(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.
 
(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio tai tiedot siihen asennetuista ohjelmistoista, liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.
 
(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.
 
(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.
 
(vi) SINUN ON VARMUUSKOPIOITAVA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN OHJELMISTOT JA TIEDOT. APPLE VOI ASENTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ALKUPERÄISEN OHJELMISTON UUDELLEEN SEKÄ ASENTAA OHJELMISTOLLE ALKUPERÄISEN JULKAISUN JÄLKEEN JULKAISTUT PÄIVITYKSET HUOLLON YHTEYDESSÄ. TÄMÄ POISTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ENNEN HUOLTOA SISÄLTÄMÄT OHJELMISTOT JA TIEDOT. APP IPODILLE -TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN HUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPODIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPodisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPodin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPodiin huollon aikana iPod OS -päivityksiä, jotka estävät iPodia käyttämästä iPod OS:n aiempaa versiota. iPod OS -päivityksen johdosta iPodiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPodin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.
 
8. Vastuuvapauslauseke
 
8.1       Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
 
8.2       Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:
 
(i)      Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.
(ii)     Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.
(iii)    Mikä tahansa takuu, ehto tai muu säädös, joka liittyy tuotteisiin tai palveluihin, jotka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kohtuullinen hoito ja osaaminen) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.
 
8.3       Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.
Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (huolimattomuudesta), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.
Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.
 
9. Peruuttaminen
Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle aloitusoppaassa mainittuun numeroon tai lähetä tai faksaa Applen asiakaspalveluun kirjallinen peruutusilmoitus, joka sisältää tukisopimusnumerosi. Sen yhteystiedot ovat seuraavat: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksinumero: +353 (0)21-428-3917). Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta.  Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen jälkeen, kun olet saanut sen ostovahvistuksen, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.
 
10. Sopimuksen siirto
 
(i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot; (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä tai faksaamalla siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, faksinumero: +353 (0)21 428 3917); (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle faksitse tai postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 
11. Tietosuoja
 
Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Yleistä
 
(i) Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.
(ii) Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
(iii) Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.
(iv) Sinun on ostettava ja rekisteröivä palvelusopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.
(v) Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe, joka on Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.
(vi) Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.
(vii) Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.
 
081715 APP Mac Finland v6.1

AppleCare Protection Plan Macille (APP Macille)
AppleCare Protection Plan iPodille (APP iPodille)
AppleCare Protection Plan Apple Display -näytölle (APP Apple Display -näytölle)
AppleCare Protection Plan Apple TV:lle (APP Apple TV:lle)

Kuluttajansuojalaki
 
Yllä mainittujen tukisopimusten sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, esimerkiksi oikeudet ehtoja vastaamattomista hyödykkeistä. Mikään näistä tukisopimuksista ei millään tavalla rajoita kuluttajansuojalain sinulle suomia oikeuksia.
 
Jos sinulla on mahdollisuus vaatia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia tukisopimuksen suomien oikeuksien lisäksi, voit valita, vaaditko oikeuksia kuluttajansuojalain vai tukisopimuksen nojalla.
 
Tärkeää: tukisopimuksen ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.
 
Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.
 
1. Tukisopimus Tämä palvelusopimus kattaa Apple Distribution Internationalin tai sen oikeuksien omistajan (joista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä Apple) sinulle yllä mainittujen tukisopimusten puitteissa tarjoamat laitteistopalvelut ja teknisen tuen Applen brändin mukaisille tuotteille ja niiden alkuperäisiin tuotepakkauksiin sisältyville lisävarusteille (näistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet), jotka on lueteltu tukisopimusasiakirjassa (josta käytetään nimitystä tukisopimusvahvistus).
 
2. Tukisopimuksen voimassaolo
 
Tukisopimus astuu voimaan, kun ostat sen, ja päättyy tukisopimusvahvistuksessa mainittuna päivänä. Tätä aikaa kutsutaan voimassaoloajaksi. Voit hankkia tukisopimusvahvistuksen rekisteröimällä sopimuksen piiriin kuuluvat laitteet ja tukisopimuksen rekisteröintinumeron (jota kutsutaan tukisopimusnumeroksi) Applen palvelussa. Jos automaattinen rekisteröinti on mahdollista, tukisopimusvahvistuksesi on tuotteen ostosta saamasi alkuperäinen kuitti. Tämän tukisopimuksen ehdot, tukisopimuksen ostamisen alkuperäinen ostokuitti ja tukisopimuksen vahvistus ovat kaikki osa palvelusopimustasi. Tukisopimuksen hinta käy ilmi alkuperäisestä myyntikuitista. Tukisopimuksen sisältämä laitteistohuolto- ja tekninen tukipalvelu täydentävät laitteistovalmistajan laitetakuuseen ja ilmaiseen tekniseen tukeen sisältyviä palveluita.
 
3. Tukisopimuksen kattavuus
 
3.1. Laitteistohuolto
 
Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen vaateen ilmoittamalla Applelle, että (i) tukisopimuksen piiriin kuuluvassa laitteessa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika, (ii) että tukisopimuksen piiriin kuuluvan iPodin akkukapasiteetti on heikentynyt 50 % tai enemmän alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaavilla osilla tai (b) vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen korvaavaan uuteen tuotteeseen tai luotettavuudeltaan, suorituskyvyltään ja toiminnoiltaan alkuperäistä vastaavaan tuotteeseen. Jos Apple vaihtaa tukisopimuksen piiriin kuuluvan tuotteen, alkuperäisestä tuotteesta tulee Applen omaisuutta ja korvaavasta tuotteesta sinun omaisuuttasi tukisopimuksen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi.
 
3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet
 
Alkuperäiseen tuotepakkaukseen sisältyvän alkuperäisen Applen brändituotteen ja sen lisävarusteiden lisäksi tukisopimuksen piiriin kuuluvat sen ehtojen lisäksi seuraavat laitteet ja tuotteet:
 
(i) APP Macille -tukisopimus: (a) yksi yhteensopiva Apple-näyttö, jos se on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet; (b) Apple-hiiri, Magic Trackpad, Applen akkulaturi ja näppäimistö, jos ne on ostettu samaan aikaan kuin tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet (tai ostettu samaan aikaan Mac minin kanssa); (c) AirPort Extreme Card, AirPort Express Base Station tai AirPort Extreme Base Station, Time Capsule, Applen DVI–ADC-näyttösovitin, Apple RAM -moduulit ja Apple USB SuperDrive, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
(ii) APP Apple TV:lle -tukisopimus: AirPort Extreme Card, AirPort Express Base Station tai AirPort Extreme Base Station ja Time Capsule, jos niitä käytetään tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kanssa ja jos ne on alun perin ostettu enintään kaksi vuotta ennen tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ostamista.
 
3.3 Tekninen tuki
 
Apple tarjoaa sinulle sopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja Internetin välityksellä. Tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio. Sinulle tarjottavan teknisen tuen laajuus vaihtelee tukisopimuksesi mukaan. Tarkemmat tiedot tuen laajuudesta on annettu alla.
 
3.4 Teknisen tuen laajuus
 
APP Macille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, Applen käyttöjärjestelmälle (Mac OS) ja Applen brändin alaisille kuluttajaohjelmille, jotka on asennettu tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa kuluttajaohjelmistoiksi). Apple tarjoaa teknistä tukea myös Mac-tietokoneilla käytettävien palvelinkäyttöjärjestelmien (Mac OS Server) palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmille graafisen käyttöliittymän avulla.
 
(ii) APP iPodille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, iPod OS:lle sekä tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin molempiin viitataan nimellä iPod-ohjelmisto) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen (jolla tarkoitetaan tietokonetta, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset ja jossa on käytössä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden tukema käyttöjärjestelmä) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
(iii) APP Apple Display -näytöille -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille sekä niiden ja tuetun tietokoneen välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
(iv) APP Apple TV:lle -tukisopimuksen nojalla Apple tarjoaa teknistä tukea tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille, tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin valmiiksi asennetuille ohjelmille (joihin viitataan nimellä Apple TV -ohjelmistot) sekä tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ja tuetun tietokoneen sekä tuetun television (jolla tarkoitetaan televisiota, joka täyttää tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden yhteysvaatimukset) välisten yhteysongelmien korjaamiseksi.
 
4. Tukisopimuksen kattavuus
 
4.1. Laitteistohuolto
 
 Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata sopimukseen piiriin kuuluvien laitteiden asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista laitteen huollon ajaksi.
 
(ii) Tukisopimus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat
 
(a) tuotteesta, joka ei ole tukisopimuksen piiriin kuuluva laite
 
(b) onnettomuudesta, väärinkäytöstä, tulelle tai nesteelle altistumisesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä
 
(c) tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen käytöstä valmistajan käyttöoppaan, teknisten tietojen tai laitteen muiden julkaistujen ohjeiden tai määritetyn käyttötarkoituksen vastaisesti
 
(d) huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka suorittaa kuka tahansa maa muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) edustaja.
 
(iii) Tukisopimus ei koske sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, joiden sarjanumeroa on muokattu tai joiden sarjanumeroa on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.
 
(iv) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu. Tämä tukisopimus kattaa vain sellaiset sen piiriin kuuluvat laitteet, jotka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan.
 
(v) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia.
 
(vi) Tukisopimus ei kata kuluvia osia, kuten akkuja, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on myös akut kattavasta APP iPodille -tukisopimuksesta tai mikäli vika johtuu valmistus- tai materiaalivirheestä.
 
(vii) Tämä tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden ehkäisevää ylläpitoa.
 
(viii) Tämä tukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.
 
4.2 Tekninen tuki
 
Tukisopimus ei kata seuraavia:
 
(i) Tukisopimus ei kata ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä ohjelmisto kullakin hetkellä uusimpaan versioon.
 
(ii) Tukisopimus ei kata sen piiriin kuuluvien laitteiden, Mac OS:n, iPod-ohjelmistojen, Apple TV -ohjelmistojen tai kuluttajaohjelmistojen muokkaamista tai käyttöä tavalla, joka ei vastaa valmistajan käyttöohjeissa, teknisissä tiedoissa tai sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden muissa julkaistuissa ohjeissa kuvattua tarkoitettua käyttötapaa tai muokkaustapaa.
 
(iii) Tukisopimus ei kata muiden valmistajien tuotteita tai niiden vaikutuksia tukisopimuksen piiriin kuuluviin laitteisiin, Mac OS:ään, Mac OS Serveriin, iPod-ohjelmistoon, Apple TV -ohjelmistoon tai kuluttajaohjelmistoon.
 
(iv) APP iPodille -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue iPod-ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
 
(v) APP Apple Display -näytölle -tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue Apple Display -näyttöä, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
 
(iv) APP Apple TV:lle tukisopimus ei kata sellaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöä, joka ei tue Apple TV -ohjelmistoja, tai tällaisen tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käytöstä johtuvia yhteysongelmia.
 
(vii) Tukisopimus ei kata muita ohjelmistoja kuin Mac OS:n, Mac OS Serverin, iPod-ohjelmistot, Apple TV -ohjelmistot tai kuluttajaohjelmistot kunkin soveltuvan tukisopimuksen ehtojen mukaisesti.
 
(viii) Tukisopimus ei kata palvelimien Mac OS -ohjelmistoja, lukuun ottamatta Mac-tietokoneiden Mac OS Server -käyttöjärjestelmän palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmien vianmääritys graafisen käyttöliittymän avulla.
 
(ix) Tukisopimus ei kata mitään Mac OS -ohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.
 
(x) Tukisopimus ei kata mitään muiden valmistajien selaimia, sähköpostiohjelmia, Internet-palveluntarjoajien ohjelmistoja tai näiden käytön edellyttämiä Mac OS -määrityksiä.
 
(xi) Tukisopimus ei kata sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä tukisopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.
 
5. Huolto- ja tukipalveluiden hankkiminen
 
Voit hankkia laitteistohuoltopalveluita ja teknistä tukea alla mainittujen Applen tukiresurssien avulla tai soittamalla Applen aloitusoppaassa (johon viitataan tässä asiakirjassa nimellä opas) mainittuun numeroon. Opas sisältyy tukisopimuksen tuotepakettiin. Jos soitat Applen tekniseen tukeen, puheluusi vastaava Applen tukihenkilö kysyy sinulta tukisopimusnumerosi tai sopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi sarjanumeron ennen tuen tarjoamista. Pidä tukisopimuksen vahvistusasiakirja ja tukisopimuksen sekä sen piiriin kuuluvien laitteiden alkuperäiset ostokuitit tallella, sillä tarvitset niitä, jos sinun on osoitettava tuotteesi oikeutus tukisopimuksen alaisiin palveluihin.

Kansainväliset tukitiedot
Applen valtuuttamat huoltoliikkeet, jälleenmyyjät ja Apple Store -jälleenmyyntiliikkeet
Apple-tuki ja -huoltopalvelut
 
6. Laitteistohuoltovaihtoehdot
 
6.1 Apple voi oman harkintansa mukaan tarjota laitteistohuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
 
(i) Sisäänkantohuolto: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla sisäänkantohuoltoa. Palauta tukisopimuksen piiriin kuuluva laite Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen tai Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle, joka tarjoaa sisäänkantohuoltoa. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai jälleenmyyjä tai huoltoliike voi lähettää tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun (ARS) huollettavaksi. Kun saat ilmoituksen huollon valmistumisesta, sinun on noudettava laitteesi viipymättä.
 
(ii) Paikan päällä suoritettava huolto: Monille pöytäkoneille tarjotaan paikan päällä suoritettavaa huoltoa, jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite sijaitsee 80 kilometrin säteellä Applen valtuuttamasta huoltoliikkeestä, joka tarjoaa huoltopalvelua paikan päällä. Jos Apple päättää tarjota paikan päällä suoritettavaa huoltoa, se lähettää huoltoteknikon tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sijaintiin. Huolto voidaan joko suorittaa paikan päällä tai huoltoteknikko voi viedä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi Apple-korjauspalveluun tai Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen huollettavaksi. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluva laite korjataan Apple-korjauspalvelussa tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä, Apple huolehtii sen palauttamisesta sinulle huollon jälkeen. Jos huoltoteknikko ei pääsekään tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen luo sovittuna aikana, tästä aiheutuvista lisäkäynneistä voidaan periä lisämaksu.
 
 (iii) Huolto postitse: Useimmille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on tarjolla postin välityksellä hoidettavaa huoltopalvelua. Jos Apple päättää, että tukisopimuksen piiriin kuuluva laitteesi on oikeutettu huoltoon postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen (sekä pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää laitteesi Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa laitteesi sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita.
 
(iv) Express Replacement Service -huolto (ERS-huolto) tai Tee-se-itse-osahuolto (DIY-huolto): Tietyille tukisopimuksen piiriin kuuluville laitteille on saatavilla ERS-huoltoa. DIY-huoltoa puolestaan on saatavilla helposti vaihdettaville tuotteille, osille ja lisävarusteille (kuten hiirille ja näppäimistöille), jotka voi vaihtaa ilman työkaluja. Jos saatavilla on ERS- tai DIY-huoltoa, sitä koskevat alla mainitut ehdot.
 
(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestelmään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi – sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi Applelle. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple ei veloita katevarausta luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta tai osasta ja sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.
 
(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisävarusteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisävarusteen hävittämiseksi.
 
(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS- tai DIY-huollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainittuun numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
 
6.2 Jos haluat huoltopalveluita maassa, joka ei ole tukisopimuksen ostomaa, sinulle on tarjolla vain kyseisessä maassa käytettävissä olevia huoltopalveluita. Jos tukisopimuksen piiriin kuuluvaa laitetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa teet huoltopyynnön ja joka ei ole tuotteen ostomaa, saatat olla vastuussa huollon edellyttämistä toimitus- ja käsittelykuluista. Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tukisopimuksesi alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot. Kansainvälisen huollon yhteydessä Apple voi korjata tai vaihtaa vialliset tuotteet ja osat vastaavilla osilla ja tuotteilla, jotka ovat paikallisten standardien mukaisia.
 
7. Käyttäjän vastuut
 
Jos haluat hankkia tukea tai huoltopalveluita tukisopimuksen nojalla, sinun on noudatettava seuraavia ehtoja:
 
(i) Sinun on pyydettäessä esitettävä tukisopimusnumerosi sekä kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta.
 
(ii) Sinun on annettava tiedot tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ongelmien oireista sekä niiden syistä.
 
(iii) Sinun on vastattava tietopyyntöihin, esimerkiksi annettava pyydettäessä tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen sarjanumero, malli, käyttöjärjestelmäversio tai tiedot siihen asennetuista ohjelmistoista, liitetyistä tai asennetuista oheislaitteista, tiedot saamistasi virheilmoituksista sekä tiedot siitä, mitä teit, ennen kuin laitteen vika ilmeni, ja miten olet yrittänyt ratkaista ongelmaa.
 
(iv) Sinun on noudatettava Applen antamia ohjeita, esimerkiksi ohjeita siitä, että et lähetä Apple-tuotteita tai -lisävarusteita, jotka eivät ole oikeutettuja huolto- tai vaihtopalveluun, ja että pakkaat laitteen toimitusohjeiden mukaisesti.
 
(v) Sinun on päivitettävä ohjelmisto kullakin hetkellä saatavilla olevaan uusimpaan versioon ennen tuen tai huoltopalvelun hankkimista.
 
(vi) Sinun on varmuuskopioitava tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen ohjelmistot ja tiedot. APPLE VOI ASENTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ALKUPERÄISEN OHJELMISTON UUDELLEEN SEKÄ ASENTAA OHJELMISTOLLE ALKUPERÄISEN JULKAISUN JÄLKEEN JULKAISTUT PÄIVITYKSET HUOLLON YHTEYDESSÄ. TÄMÄ POISTAA TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN LAITTEEN ENNEN HUOLTOA SISÄLTÄMÄT OHJELMISTOT JA TIEDOT. APP IPODILLE -TUKISOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAN HUOLLON AIKANA APPLE POISTAA IPODIN SISÄLLÖN JA ALUSTAA SEN TALLENNUSTILAN UUDELLEEN. Apple palauttaa iPodisi tai tarjoaa sinulle korvaavan iPodin alkuperäisin määrityksin (saatavilla olevien päivitysten mukaan sovellettuna). Apple voi asentaa iPodiin huollon aikana iPod OS -päivityksiä, jotka estävät iPodia käyttämästä iPod OS:n aiempaa versiota. iPod OS -päivityksen johdosta iPodiin asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia iPodin kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.
 
8. Vastuuvapauslauseke
 
8.1       Jos olet kuluttaja, mikään tämän tukisopimuksen ehdoista ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta mistä tahansa lakirikkomuksesta. Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei voi rajoittaa kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
 
8.2       Jos et ole kuluttaja, sinua koskevat seuraavat ehdot:
 
(i)      Tämä tukisopimus määrittää kokonaisuudessaan Applen vastuut ja vastuuvelvollisuudet tarjottujen tuotteiden suhteen (ja puhelintuen ja takuupalveluiden suorittamiseen liittyen) sekä palveluiden tarjoamiseen liittyen.
 
(ii)     Applea eivät sido mitkään muut kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainitut takuut ja muut ehdot tai säädökset.
 
(iii)    Mikä tahansa takuu, ehto tai muu säädös, joka liittyy tuotteisiin tai palveluihin, jotka voitaisiin muutoin sisällyttää tai liittää tähän tukisopimukseen asetuksen, tapaoikeuden tai sen maan lakien nojalla, josta olet ostanut tukisopimuksen, tai millä tahansa muulla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat ehdot laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kohtuullinen hoito ja osaaminen) suljetaan täten pois laajimmassa lain sallimassa merkityksessä. Applen vastuulla ei ole varmistaa, että tukisopimus vastaa omia tarpeitasi.
 
8.3       Mikään tämän tukisopimuksen ehto ei rajoita tai sulje pois Applen vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai petoksesta.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Apple ei ole tämän tukisopimuksen nojalla vastuussa mistään tulonmenetyksistä, voittojen menetyksistä, sopimuksien menetyksistä, tietojen menetyksistä, mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai tappioista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat oikeudenvastaisesta teosta (huolimattomuudesta), sopimusrikkomuksesta tai muusta vastaavasta syystä.
 
Yllä olevien ehtojen puitteissa Applen enimmäiskokonaisvastuuvelvollisuus tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa – olipa kyseessä sitten oikeudenvastainen teko (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu vastaava – ole suurempi kuin sinun meille kyseiseen tilanteeseen liittyvistä tuotteista tai palveluista maksamasi yhteissumma.
 
9. Peruuttaminen
 
Voit peruuttaa tämän tukisopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän tukisopimuksen, soita Applelle aloitusoppaassa mainittuun numeroon tai lähetä tai faksaa kirjallinen peruutusilmoitus, joka sisältää tukisopimusnumerosi, Applen asiakaspalveluun. Sen yhteystiedot ovat seuraavat: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksinumero: +353 (0)21-428-3917). Sinun on liitettävä ilmoitukseesi mukaan kopio tukisopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat tukisopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai näiden ehtojen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään tukisopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän tukisopimuksen Apple Store -verkkosivustossa tai muulla tavoin etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi puhelimitse), voit peruuttaa tukisopimuksen 14 päivän kuluessa sen ostamisesta tai ostovahvistuksen (joka sisältää muun muassa tiedot peruutusoikeuksistasi) vastaanottamisesta. Näistä ehdoista sovelletaan sitä, joka on myöhäisempi. Jos peruutat näiden ehtojen mukaisesti, saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta. Jos peruutat tukisopimuksen yli 30 päivää sen jälkeen, kun olet saanut sen ostovahvistuksen, saat suhteellisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta. Suhteellinen hyvitys perustuu siihen, kuinka paljon tukisopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä. Suhteellisesta hyvityksestä kuitenkin vähennetään (a) 25 euron peruutusmaksu tai 10 % suhteellisen hyvityksen summasta, sen mukaan, kumpi on pienempi, ja (b) kaikkien tukisopimuksen nojalla saamiesi palveluiden hinta. Tätä peruutusmaksua ei peritä, kun peruutus perustuu lakisääteiseen kuluttajan peruutusoikeuteen tai palautusoikeuteen (esimerkiksi lakisääteinen palautusaika). Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen petosten, vilppien tai merkittävästi harhaanjohtavien tietojen perusteella. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän tukisopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sen piiriin kuuluvan laitteen huolto- tai varaosia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän tukisopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen tukisopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta.
 
10. Sopimuksen siirto
 
(i) Siirto tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen uudelle omistajalle: Voit – alla mainittujen rajoitusten puitteissa – siirtää kaikki tukisopimuksen perusteella sinulle kuuluvat oikeudet kerran toiselle henkilölle tai taholle, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: (a) siirrossa on mukana tukisopimuksen alkuperäinen ostotosite, tukisopimusvahvistus sekä kaikki sen pakkausmateriaalit, mukaan lukien painetut materiaalit ja nämä sopimusehdot; (b) ilmoitat siirrosta Applelle lähettämällä tai faksaamalla siirtoilmoituksen Applen asiakastukeen (jonka yhteystiedot ovat seuraavat Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, faksinumero: +353 (0)21 428 3917); (c) tukisopimuksen vastaanottava osapuoli hyväksyy sen sopimusehdot. Kun ilmoitat Applelle tukisopimuksen siirtämisestä, sinun on ilmoitettava myös tukisopimusnumero, tukisopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden sarjanumerot sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 
(ii) Siirto alkuperäisestä tukisopimukseen piiriin kuuluvasta laitteesta uudelle tukisopimuksen piiriin kuuluvalle laitteelle: Voit siirtää tukisopimuksen kerran ja pysyvästi uudelle Apple-tuotteelle, jonka ostat itsellesi 30 päivän sisällä siitä, kun hankit alkuperäisen tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteen. Uuden tuotteen on täytettävä tukisopimuksen kelpoisuusehdot. Lisäksi molemmilla tuotteilla on oltava siirtohetkellä voimassa oleva Applen yhden vuoden rajoitettu laitteistotakuu. Apple myöntää uudelle tuotteelle tukisopimusvahvistuksen, minkä jälkeen tämä tuote on tukisopimuksen piiriin kuuluva laite. Kun ilmoitat Applelle siirrosta, sinun on toimitettava tukisopimusnumero, siirrettävien tuotteiden sarjanumerot ja ostotositteet. Sinun on lähetettävä nämä tiedot sisältävä siirtoilmoitus Applelle faksitse tai postitse yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 
11. Tietosuoja
 
Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Yleistä
 
(i) Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän tukisopimukseen.
 
(ii) Jos mikä tahansa tämän tukisopimuksen ehto katsotaan lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän tukisopimuksen ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 
(iii) Hyväksyt sen, että mitään Applelle tämän tukisopimuksen nojalla luovutettuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina tai omistusoikeudellisina tietoina.
 
(iv) Sinun on ostettava ja rekisteröivä palvelusopimus 12 kuukauden kuluessa siitä, kun ostat alun perin tukisopimuksen piiriin kuuluvan laitteesi.
 
(v) Tämän tukisuunnitelman piiriin kuuluvat taloudelliset vastuut kantaa Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Jos Apple Distribution International ei pysty kantamaan näitä vastuita, niistä vastaa Apple Operations Europe, joka Irlannin tasavallan lakien mukaisesti rekisteröity yritys.
 
(vi) Tämä tukisuunnitelma tarjotaan sinulle ja se on voimassa vain, jos asut sellaisessa maassa, jossa Apple tai sen tytäryhtiöt tarjoavat tukisopimusta. Nämä maat on lueteltu osoitteessa https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Tätä tukisopimusta ei tarjota henkilöille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Tätä tukisopimusta ei tarjota paikoissa, joissa laki sen kieltää.
 
(vii) Tätä tukisopimusta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta tukisopimus on ostettu.
 
040213 APP Mac Finland v6