Korjausehdot

TÄRKEÄÄ: NÄMÄ KORJAUSEHDOT (”SOPIMUS”) EDUSTAVAT SOPIMUSTASI APPLEN (KUTEN SE ON KUVATTU SOPIMUKSEN ERI KOHDISSA MÄÄRITETYISSÄ MAAKOHTAISTEN EROAVAISUUKSIEN OSIOISSA) KANSSA, JA NIITÄ SOVELLETAAN TILAUKSEESI, JOS PALVELU EI KUULU APPLEN RAJOITETUN TAKUUN, APPLEN MYÖNTÄMÄN LAAJENNETUN PALVELUSOPIMUKSEN TAI KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN PIIRIIN.


KULUTTAJANSUOJALAKI: JOS KULUTTAJIA SUOJAAVAT ASUINMAAN KULUTTAJANSUOJALAIT JA -MÄÄRÄYKSET, TÄMÄN SOPIMUKSEN ANTAMAT OIKEUDET TÄYDENTÄVÄT KYSEISTEN KULUTTAJANSUOJALAKIEN JA -MÄÄRÄYSTEN TAKAAMIA OIKEUKSIA JA KORVAUKSIA. KANSALAISNEUVONTAPALVELUT ASUINMAASSASI VOIVAT ANTAA LISÄTIETOJA NÄISTÄ OIKEUKSISTA.


 1. Palvelut ja tuotteet.

1.1 Palvelut. Huoltotilausten osalta Apple huoltaa Apple-tuotteen sinulle ilmoitettua kustannusarviota vastaan, ellei kustannusarviota ole muutettu etukäteen sinulta saadun suullisen tai kirjallisen suostumuksen mukaan. Ellei muuta mainita, Apple tarjoaa korjaus- ja korvauspalveluita tuotteen materiaali- tai valmistusvikojen korjaamiseksi. Palvelua ei ole saatavana vioille, jotka johtuvat sellaisten ohjelmistojen tai tietojen toimintahäiriöistä, jotka sijaitsevat tuotteessasi tai on tallennettu siihen, tai yhteensopimattomuudesta tällaisten ohjelmistojen tai tietojen kanssa. Apple voi asentaa Apple-tuotteeseen huollon aikana ohjelmistopäivityksiä, jotka estävät Apple-tuotetta käyttämästä järjestelmäohjelmiston aiempaa versiota. Järjestelmäohjelmiston päivityksen johdosta Apple-tuotteeseen asennetut kolmansien osapuolten ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia Apple-tuotteen kanssa tai toimi siinä.


1.2 Tiedonsiirtopalvelut. Jos Apple Mac -tuotteesi voi tallentaa ohjelmistoja, ohjelmia, tietoja ja muuta vastaavaa (”tiedot”), Apple saattaa yrittää siirtää näitä tietoja korvaavalle laitteelle. Tietoja saattaa kadota huollon yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa Apple ei ole vastuussa mistään menetetyistä tiedoista.


a. Osana kaikkia tiedonsiirtopalveluita ja riippumatta siitä, pystyykö Apple onnistuneesti siirtämään tiedot alkuperäiseltä laitteelta korvaavalle laitteelle, Apple poistaa kaikki tiedot alkuperäiseltä laitteelta. Sinun tulee ylläpitää erillistä varmuuskopiota laitteen tietojen sisällöstä, poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka haluat suojata, sekä poistaa kaikki suojaussalasanat käytöstä. Huollon yhteydessä on mahdollista, että tietoja menetetään, korvataan tai alustetaan. Tällaisessa tapauksessa Apple ja sen edustajat eivät ole vastuussa mistään ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen tai muiden laitteen sisältämien tietojen menetyksestä.


b. Tiedonsiirtopalvelu tarkoittaa tietojen siirtoa suoraan alkuperäiseltä laitteelta korvaavalle laitteelle tai itse toimittamallesi yhteensopivalle ulkoiselle tallennuslaitteelle. Apple ei siirrä tietoja millekään Applen tai kolmannen osapuolen omistamalle tiedontallennusjärjestelmälle tai laitteelle eikä tallenna kopiota tiedoista osana mitään tiedonsiirtopalveluita.


1.3 Osat ja työ. Apple saattaa toimittaa sekä osat että työn, mutta saattaa pyytää sinua vaihtamaan tietyt helposti asennettavat osat itse alla kuvatun mukaisesti. Apple saattaa soveltuvien lakien niin salliessa käyttää tuotteesi huoltoon osia tai tuotteita, jotka on valmistettu uusista ja/tai aiemmin käytetyistä aidoista Apple-osista ja jotka on testattu ja jotka ovat läpäisseet Applen toiminnalliset vaatimukset. Applelle jää omistusoikeus huollon yhteydessä korvattuun osaan tai tuotteeseen, ja korvaavasta osasta tai tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi. Korvatut osat ja tuotteet ovat yleensä korjattavissa, ja Apple vaihtaa tai korjaa ne niiden arvon vuoksi. Apple saattaa käyttää huoltoon sellaisia Apple-tuotteita tai korvaavia osia, joiden lähdemaa on eri kuin maa, josta Apple-tuote tai alkuperäiset osat ovat peräisin. Jos soveltuva laki edellyttää, että Applen tulee pyynnöstäsi palauttaa korvattu esine sinulle, sitoudut maksamaan Applelle korvaavan esineen vähittäishinnan ja lähetyskustannukset.


1.4 Huoltovaihtoehdot. Apple tarjoaa palvelun jollakin seuraavista vaihtoehdoista ja soveltuvan lain mukaisesti valitsee palveluntoimitusmenetelmän olosuhteiden ja varsinkin Apple-tuotteen tyypin mukaan:


A Tee-se-itse-osahuolto. Tee-se-itse-osahuollossa huollat tuotteen itse. Jos Apple määrittää, että tee-se-itse-osahuolto on käytettävissäsi, Apple toimittaa korvaavan osan Apple-tuotteeseesi. Korvaavan osan mukana toimitetaan asennusohjeet ja mahdolliset korvattua osaa koskevat palautusvaatimukset. Jos tee-se-itse-osahuolto edellyttää korvatun osan palauttamista, sinun on annettava luottokorttitietosi korvatun osan palautuksen takuuksi. Kaikki palautettavat korvatut osat on palautettava Applelle kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Apple lähetti korvaavan osan sinulle (”palautusjakso”). Jos (i) et palauta korvattua osaa ohjeiden mukaan palautusjakson aikana tai (ii) korvattu osa ei sisälly huoltoon, koska sitä koskee huollon poikkeus (kuvattu alla), joudut maksamaan palvelua tilattaessa sopimasi hinnan. Jos Apple ei vaadi korvatun osan palautusta, Apple lähettää sinulle korvaavan osan tai tuotteen mukana asennusohjeet ja mahdolliset korvatun esineen hävittämisvaatimukset. Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu tee-se-itse-osahuollosta.


B Huolto postitse. Jos Apple määrittää tuotteen kuuluvan postitse tapahtuvan korjauspalvelun piiriin, lähetät tuotteen Applen korjauspalvelupisteeseen Applen ohjeiden mukaisesti. Apple saattaa toimittaa valmiiksi maksetun rahtikirjan (sekä pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakkausta). Ellei Apple toimita valmiiksi maksettua rahtikirjaa tai pakkausmateriaaleja, olet vastuussa tuotteen pakkaamisesta ja lähettämisestä Applen korjauspalvelupisteeseen tilauksen yhteydessä määritetyllä tavalla. Harkitse lähetyksen vakuuttamista kuljetuksen aikana tapahtuvia vaurioita tai katoamista vastaan. Kun huolto on valmis, Applen korjauspalvelupiste palauttaa korjatun tuotteen tai toimittaa korvaavan tuotteen sinulle.


C Pikavaihtopalvelu (”ERS”).


i. Jos Apple päättää, että tuotteesi on oikeutettu ERS-palveluun, ja päätät tilata ERS-palvelun antamalla luottokorttitietosi Applelle, Apple toimittaa korvaavan tuotteen ilmoittamaasi paikkaan. Sitoudut palauttamaan tuotteen siten, että Apple saa sen kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Apple lähetti korvaavan tuotteen (”Palautusjakso”). Sinun on palautettava alkuperäinen tuote vaihtotuotteen pakkauksessa Applen ohjeiden mukaan. Apple pitää alkuperäisen tuotteen ja sinä pidät vaihtotuotteen.


ii. ERS-palvelua käytettäessä Apple veloittaa luottokortiltasi korvaavan tuotteen lähetyshetkellä ERS-maksun, joka on kuvattu alla mainitulla huollon usein kysyttyjen kysymysten verkkosivulla (”huollon usein kysytyt kysymykset”). Apple tekee korvaavan tuotteen lähetyshetkellä luottokortillesi katevarauksen, joka vastaa huollon usein kysytyissä kysymyksissä mainittua uuden korvaavan tuotteen arvoa (”korvaavan tuotteen arvo”). Apple pitää yllä tätä varausta ja veloittaa sitä vastaan asianmukaisen summan, jos takuun ulkopuoliseen huoltoon oikeuttamaton alkuperäinen tuote vahingoittuu tai alkuperäinen tuote katoaa tai muun Applelle kuuluvan summan. Korjaukset katsotaan takuun ulkopuolisiksi silloin, kun


 • tuotteesi ei kuulu enää Applen takuun, AppleCare-huoltosopimuksen tai kuluttajansuojalain piiriin
 • ilmoittamasi ongelma johtuu vahingosta johtuvasta vauriosta tai luvattomista muutoksista tai jos kyseinen vahingosta johtuva vaurio tai luvattomat muutokset estävät Applea käsittelemästä ilmoittamaasi ongelmaa.
  TuoteHuollon usein kysytyt kysymykset
  Tuote
  iPhone
  Huollon usein kysytyt kysymykset
  Tuote
  iPad
  Huollon usein kysytyt kysymykset

iii. Jos Apple vastaanottaa alkuperäisen tuotteen palautusjakson aikana sellaisessa kunnossa, jossa se ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon, luottokortiltasi veloitetaan huollon usein kysyttyjen kysymysten verkkosivulla kuvattu ylimääräinen summa, joka vastaa uuden korvaavan tuotteen arvon (”korvaavan tuotteen arvo”) ja takuun ulkopuolisen huollon maksun erotusta. Tuotteita, jotka eivät ole oikeutettuja takuun ulkopuoliseen huoltoon, ovat esimerkiksi tuotteet, jotka ovat käyttökelvottomia luvattomien muutosten vuoksi tai vioittuneita vakavan vahingon seurauksena, kuten useaan osaan hajonneet tuotteet.


iv. Jos alkuperäinen tuote palautetaan Applelle palautusjakson aikana, luottokortillesi palautetaan loput vaihtotuotteen arvosta sen jälkeen, kun kaikki veloitettavat maksut on vahvistettu maksetuiksi. Jos Apple ei saa alkuperäistä tuotetta palautusjakson aikana, luottokortiltasi veloitetaan vaihtotuotteen arvo. Tässä kuvatut maksut ja veloitukset eivät sisällä veroja.


1.5 Muutokset huoltovaihtoehtoihin. Apple varaa oikeuden käytettävissäsi olevien huoltovaihtojen muuttamiseen milloin tahansa. Muutokset eivät vaikuta jo alkaneisiin huoltopalveluihin.


1.6 Vain loppukäyttäjät. Apple huoltaa, myy ja lähettää tuotteita vain loppukäyttäjäasiakkaille. Et saa ostaa tuotteita jälleenmyyntiin. Apple pidättää itsellään oikeuden hylätä tai peruuttaa tilauksesi, jos Apple epäilee, että teet tilauksen jälleenmyyntiä varten.


1.7 Ei myyntiä alaikäisille. Näiden ehtojen alainen ostaminen on mahdollista vain täysi-ikäisille.


1.8 Huollon poikkeukset ja diagnostiikkamaksu. Apple saattaa veloittaa diagnostiikkamaksun (mukaan lukien lähetyskustannukset), kuten alla olevassa maakohtaisten eroavaisuuksien taulukossa on esitetty (”diagnostiikkamaksu”), jos Apple tarkastaa tuotteen ja havaitsee, että (i) tuote ei vaadi huoltoa, (ii) tuotteen vika johtuu yhteensopivuusongelmista tai siinä on yhteensopivuusongelmia sellaisten ohjelmistojen tai tietojen kanssa, jotka sijaitsevat tuotteessasi tai on tallennettu siihen, (iii) huoltotarve johtuu sellaisten osien viasta, joita Apple ei ole toimittanut ja jotka eivät ole Apple-merkkisiä, (iv) vaaditaan lisätyötä tai -osia, joita ei määritetty alkuperäisessä kustannusarviossa, etkä hyväksy huoltoa Applen tarkastetun kustannusarvion hinnalla, tai (v) huoltoa ei voi suorittaa, koska sarjanumeroa on muutettu, se on lukukelvoton tai poistettu tai tuote on vikaantunut jostakin seuraavista syistä: onnettomuus, väärinkäyttö, nesteen läikkyminen, kastuminen, laiminlyönti, virheellinen käyttö (mukaan lukien virheellinen asennus, korjaus tai huolto muiden tahojen kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta), luvattomat muutokset, äärimmäiset ympäristöolosuhteet (mukaan lukien äärimmäiset lämpötilat tai kosteus), äärimmäinen fyysinen tai sähköinen rasite tai häiriö, sähkövirran vaihtelut tai virtapiikit, salamointi, staattinen sähkö, tulipalo, luonnonvoimat tai muut ulkoiset tekijät (”huollon poikkeukset”). Apple palauttaa tuotteen sinulle huoltamatta sitä ja saattaa veloittaa diagnostiikkamaksun.


Maa tai alueDiagnostiikkamaksu
Maa tai alue
Australia
Diagnostiikkamaksu
Enintään sata dollaria (100 AUD)
Maa tai alue
Kanada
Diagnostiikkamaksu
Enintään sata Kanadan dollaria (100 CAD)
Maa tai alue
EU- ja ETA-maat sekä Yhdistynyt kuningaskunta
Diagnostiikkamaksu
Enintään sata euroa (100 EUR)
Yhdistyneessä kuningaskunnassa 100 GBP
Norjassa 993 NOK
Tanskassa 744 DKK
Ruotsissa 1 029 SEK
Sveitsissä 105 CHF
Puolassa 450 PLN
Maa tai alue
Hongkong
Diagnostiikkamaksu
Enintään 780 Hongkongin dollaria ($780) sekä sovellettava vero
Maa tai alue
Japani
Diagnostiikkamaksu
Enintään 10 000 jeniä (Y10 000) sekä sovellettava vero
Maa tai alue
Uusi-Seelanti
Diagnostiikkamaksu
enintään 130 ($130 NZD) dollaria
Maa tai alue
Singapore
Diagnostiikkamaksu
Enintään 180 Singaporen dollaria ($180) sekä sovellettava vero
Maa tai alue
Yhdysvallat
Diagnostiikkamaksu
Enintään sata ($100 USD) Yhdysvaltain dollaria sekä sovellettava vero.

1.9 Kattavuuden poikkeukset. Tämän sopimuksen mukaista palvelua tarjotaan ja se on voimassa vain seuraavissa maissa asuville asiakkaille: Australia, Itävalta, Belgia, Brasilia, Kanada, Tšekin tasavalta, Tanska (paitsi Grönlanti ja Färsaaret), Saksa, Suomi (paitsi Ahvenanmaa), Ranska (paitsi Korsika ja merentakaiset departementit ja alueet), Hongkong, Unkari, Irlanti, Italia (paitsi Sardinia), Japani, Luxemburg, Monako, Alankomaat, Puola, Espanja (mukaan lukien Baleaarit mutta ei Kanariansaaret, Ceuta tai Melila), Singapore, Ruotsi, Sveitsi, Liechtenstein, Uusi-Seelanti, Norja (paitsi Huippuvuoret), Thaimaa, Turkki, Iso-Britannia (paitsi Mansaari), Vietnam sekä Yhdysvaltojen 50 osavaltiota ja District of Columbia. Tämän sopimuksen mukaista palvelua ei ole saatavana alueilla, joissa laki sen kieltää.


1.10 Toimitus. Apple saattaa antaa arvion ajankohdasta, jolloin korvaava tuote tai huollon mahdollistava lähetyslaatikko toimitetaan sinulle. Kun tilaus on valmisteltu lähetystä varten tai lähetetty, Apple ei voi muuttaa toimitusosoitetta. Huomaa, että allekirjoitusta vaativissa toimituksissa voit valtuuttaa Applen järjestämään toimituksen ilman allekirjoitusta, jos hyväksyt vastuun siitä, että tilauksesi toimitetaan siten, että kukaan ei ole vastaanottamassa sitä toimitusosoitteessa.


1.11 Asiakkaan vastuu.


1.11.1 Apple toimittaa lähetys- ja pakkausohjeet. Olet vastuussa tuotteista tai osista, jotka katoavat tai vioittuvat ohjeiden noudattamatta jättämisen takia.


1.11.2 Vastuullasi on varmuuskopioida kaikki olemassa olevat tiedot, ohjelmistot ja ohjelmat sekä poistaa kaikki olemassa olevat tiedot ennen palvelujen vastaanottamista. Apple ei ole vastuussa tietojen tai ohjelmien menetyksestä, palauttamisesta tai vaarantumisesta tai laitteiston käyttömahdollisuuden menettämisestä Applen toimittamien palveluiden takia. Vakuutat, että tuote ei sisällä laittomia tiedostoja tai tietoja.


1.11.3 Hylätty omaisuus. Ellet anna muita ohjeita, Apple toimittaa korjatun tai korvaavan tuotteen postiosoitteeseen, jonka annoit valtuuttaessasi palvelun. Jos tuote palautetaan Applelle, koska sitä ei voitu toimittaa antamaasi osoitteeseen, Apple yrittää saada yhteyden sinuun ja hankkia vaihtoehtoisen postiosoitteen. Ellet anna osoitetta, johon Apple tai sen edustaja voi toimittaa tuotteen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusyrityksestä (katso mahdolliset poikkeukset alla olevista maakohtaisten eroavaisuuksien osioista), Apple ilmoittaa sinulle, että tuotettasi pidetään hylättynä. Apple lähettää ilmoituksen postiosoitteeseen, jonka annoit valtuuttaessasi palvelun. Jos laitteesi on hylätty, Apple saattaa hankkiutua tuotteesta eroon soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja eritoten myymällä tuotteen yksityisesti tai julkisesti, jotta se voi kattaa mahdolliset maksamattomat huoltokulut. Apple pidättää itsellään lakisääteiset ja muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin.


Asiakkaat Euroopassa (paitsi Itävallassa, Saksassa ja Tšekin tasavallassa): Jos et lunasta tuotettasi ja maksa kaikkia maksuja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun Apple ilmoittaa tuotteesi olevan korjattu, Apple asettaa sinulle aikarajan tuotteen lunastamiselle. Apple lähettää sinulle tästä ilmoituksen postiosoitteeseen, jonka annoit korjauksen valtuutuksen yhteydessä. Ellet edelleenkään lunasta tuotetta, Apple saattaa vaatia sinulta korvausta muun muassa tuotteen kustannuksista tai säilytyksestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset ja muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin.


Asiakkaat Itävallassa, Saksassa ja Tšekin tasavallassa: Applella on oikeus pitää tuotteesi hallussaan, kunnes olet maksanut kaikki korjaamisesta aiheutuneet maksut. Ellet ole lunastanut tuotettasi ja maksanut kaikkia maksuja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun Apple ilmoittaa tuotteesi olevan korjattu, Apple pyytää sinua noutamaan tuotteen ja/tai hyväksymään tuotteiden lähetyksen maksujen maksamista vastaan. Ymmärrät, että rajoittamatta Applen oikeuksia korvauksien saamiselle vahingoista olet vastuussa kaikista maksuista, jotka aiheutuvat tuotteiden säilyttämisestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset ja muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin.


1.11.4 Huollon tiedot. Huoltoa tilattaessa sinun on annettava kuvaus tuotteen ongelmasta, jotta Apple ymmärtää ja voi toistaa ongelman.


1.11.5 Apple kehottaa tarkastamaan huoltotilauksen tilatiedot osoitteessa www.apple.com/support/repairstatus/.


1.11.6 Ilmoitus luvattomista muutoksista ja muun tahon kuin Applen suorittamasta huollosta. Huoltotilauksen tekemisen yhteydessä sinun on ilmoitettava Applelle tuotteelle tehdyistä luvattomista muutoksista sekä korjauksista ja vaihdoista, jotka eivät ole Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) tekemiä. Apple ei ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta huollon aikana, kun vaurion syynä ovat luvattomat muutokset tai muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korvaukset. Jos tuote vaurioituu, Apple pyytää hyväksyntääsi huollon aiheuttamille lisäkustannuksille, vaikka tuotteella olisikin takuu tai AppleCare-huoltosopimus. Jos hyväksyntää ei anneta, Apple saattaa palauttaa tuotteen korjaamattomana ja vaurioituneena olematta siitä vastuussa.


2. Tilaukset ja maksu.


2.1 Maksu. Maksuehdot kuuluvat Applen yksinomaiseen harkintavaltaan, ja ellei Apple ole muuta sopinut, Apple ei hyväksy tilausta ennen kuin maksutiedot on vastaanotettu.


2.2 Maksutavat. Apple sallii ostosten ja tilausten (jotka edellyttävät vakuutta korvatun osan tai tuotteen palauttamiseksi) tekemisen soveltuvin osin luotto-, pankki- tai sekkikortilla, kunhan se käy maksutapana maassa, jossa palvelua tarjotaan (pois lukien Hongkong, Japani ja Singapore), tai muulla ennalta sovitulla maksutavalla, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista. Kun toimitat Applelle korttitietosi, Apple hankkii etukäteisen hyväksynnän korttiyhtiöstä tilauksen summalle, mikä voi rajoittaa saatavillasi olevaa luottoa sen ajan, kun etukäteinen hyväksyntä on voimassa. Apple ei veloita luottokorttiasi tai siirrä suoritusta pankki- tai sekkikortilta, ennen kun tilaus on käsitelty. Apple ei välttämättä voi hyväksyä luotto-, pankki- tai sekkikorttia, jonka laskutusosoite on eri maassa kuin missä ostos tai tilaus tehdään. Pankki- ja sekkikorteilla saattaa olla päiväkohtaiset käyttörajat, jotka saattavat olennaisesti viivästyttää tilauksesi läpiviemistä. Apple vaatii luotto-, pankki- tai sekkikorttisi turvakoodin suojataksesi luottokorttiasi luvattomalta käytöltä. Turvakoodi on kortissasi oleva yksilöllinen kolmen tai neljän numeron sarja, joka saattaa olla kortin etupuolella kohokuvioidun numeron yläpuolella tai kortin takapuolella allekirjoitusruudussa.


2.3 Hinnat. Apple pyrkii tarjoamaan sinulle ajankohtaisia Applen tuotteita ja palveluita kilpailukykyisin hinnoin. Tilauksen kokonaishinta sisältää tuotteen tai palvelun hinnan tilauksen käsittelypäivänä. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden hintoja milloin tahansa ja erityisesti korjatakseen mahdolliset hinnoitteluvirheet. Hintamuutokset eivät vaikuta jo alkaneisiin huoltopalveluihin.


2.4 Vahvistus. Apple lähettää sinulle tilausvahvistuksen sähköpostitse pian tilauksen saatuaan. Kun Apple hyväksyy tilauksesi, saat vahvistuksen postitse tai sähköpostitse.


2.5 Hyvitykset. Alla olevassa Takuu ja vastuunrajoitus -osiossa kuvattua lukuun ottamatta Apple ei hyvitä huoltotilauksia.


3. Takuu ja vastuunrajoitus


3.1 Palvelutakuu. Kaikkien palvelutilausten osalta Apple takaa, että (1) suoritetut palvelut vastaavat kuvaustaan yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä, (2) alla olevassa alakohdassa mainittuja akkuja lukuun ottamatta kaikki palvelussa käytetyt osat ja tuotteet ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä ja (3) Applen akunvaihtopalvelun osana Applen kannettaviin Mac-tietokoneisiin asennetut akut ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhden vuoden ajan palvelun päivämäärästä. Tämä takuu on nimenomainen rajoitettu takuu. Mikäli palvelu ei vastaa kuvaustaan tai korvatussa osassa tai tuotteessa ilmenee takuuaikana vika, Apple voi oman valintansa mukaan tai lain niin vaatiessa joko (a) suorittaa palvelun uudelleen vastaamaan palvelun kuvausta, (b) korjata tai korvata osan tai tuotteen käyttämällä osia tai tuotteita, jotka koostuvat uusista ja/tai aiemmin käytetyistä aidoista Apple-osista ja jotka on testattu ja jotka ovat läpäisseet Applen toiminnalliset vaatimukset, tai (c) hyvittää Applelle palvelusta maksetun summan.


Australia: Tässä kuvatut oikeudet palautusten, hyvitysten ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Consumer and Competition Act 2010 -lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Tuotteillamme ja palveluillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajansuojalain nojalla. Jos palvelussa ilmenee vakavia puutteita, olet oikeutettu


 • perumaan palvelusopimuksen kanssamme tai
 • saamaan hyvityksen palvelun käyttämättömästä osuudesta tai sen alennetusta arvosta.

Jos palvelussa ilmennyttä ongelmaa ei lueta vakavaksi, olet oikeutettu asian oikaisuun kohtuullisen ajan kuluessa. Jos näin ei tapahdu, olet oikeutettu perumaan palveluun liittyvät sopimukset ja saamaan hyvityksen palvelun käyttämättömästä osuudesta. Lisäksi olet oikeutettu saamaan korvauksen kaikista muista kohtuudella ennakoitavissa olevista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat palvelussa ilmenneistä puutteista.

Vakavissa tuotevioissa olet oikeutettu tuotteen korjaukseen, korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen sekä korvaukseen muista kohtuudella ennakoitavista menetyksistä tai vahingoista. Lisäksi sinulla on oikeus tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen, mikäli tuote ei ole laadultaan hyväksyttävä, mutta vikaa ei silti voida katsoa vakavaksi tuoteviaksi. Jos näin ei tapahdu, olet oikeutettu tuotteesta saatavaan hyvitykseen tai tuotteen korvaamiseen. Huoltoon toimitetut tuotteet voidaan korjaamisen sijaan korvata samantyyppisillä aiemmin käytetyillä aidoilla Apple-tuotteilla, jotka on testattu ja jotka ovat läpäisseet Applen toiminnalliset vaatimukset. Tuotteiden korjaamiseen voidaan käyttää aiemmin käytettyjä aitoja Apple-osia, jotka on testattu ja jotka ovat läpäisseet Applen toiminnalliset vaatimukset. Tuotteiden korjaaminen saattaa johtaa tietojen menetykseen. Tietyt lait, mukaan lukien Competition and Consumer Act 2010, saattavat sisältää Applea koskevia takuita, ehtoja tai velvollisuuksia, joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muokata, tai joita voi sulkea pois, rajoittaa tai muokata vain rajallisissa määrin. Näitä sopimusehtoja koskevat aina mainitut lakisääteiset ehdot. Jos nämä lakisääteiset ehdot ovat sovellettavissa, Apple rajoittaa oikeutuksensa rajoissa vastuutaan koskien kaikkia mainittuja ehtoja Applen vaihtoehtoihin (1) palveluiden uudelleentarjoamiseen tai (2) maksuun siitä, että palvelut tarjotaan uudelleen.

Brasilia: Apple ei käytä kunnostettuja tai aiemmin käytettyjä tuotteita tai osia Apple-tuotteiden huollossa.


Kanada: Quebecin asukkaita koskevat tämän sopimuksen alaisten oikeuksien lisäksi myös provinssin kuluttajansuojalait.


Tšekin tasavalta: Tšekkiläisten kuluttajien osalta tämän sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia, jotka eivät vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi. Lisätietoa oikeuksistasi kuluttajana on tämän sopimuksen osiossa 6B.


Tanska: Tanskassa asuvien kuluttajien osalta tämän takuun myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia, jotka eivät vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi. Oikeuksiin lukeutuu muun muassa kauppalain myöntämä oikeus, jonka mukaan sinulla on oikeus esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta laissa määritellyn kahden vuoden ajanjakson aikana. Ajanjakso lasketaan ostopäivästä. Lisäksi jos huolletussa tuotteessa ilmenee virhe 90 päivän mittaisen takuun jälkeen mutta kahden vuoden kuluessa huollosta, kuluttajalla on Applen valinnan mukaan oikeus joko uuteen huoltoon tai huollosta suoritetun maksun palautukseen edellyttäen, että virheen voidaan todeta olleen seuraus huollon virheestä tai puutteesta.


Uusi-Seelanti: Tässä kuvatut oikeudet palautusten, hyvitysten ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Consumer Guarantees Act 1993 -lain sekä muiden sovellettavien uusiseelantilaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella.


Suomi: Suomessa asuvien kuluttajien osalta tämän sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia lakisääteisiin oikeuksiisi, joista säädetään Suomen kuluttajansuojalaissa (38/1978 muutoksineen).


Norja: Norjalaisten kuluttajien osalta tämän sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia lakisääteisiin oikeuksiisi, joista säädetään norjalaisessa käsityöpalvelulaissa (håndverkertjenesteloven) ja/tai norjalaisessa kuluttajakauppalaissa (forbrukerkjøpsloven), mukaan lukien oikeutesi pidempään ajanjaksoon esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta; aikajakso on kaksi vuotta tuotteen ostosta tai huollosta.


3.2 Takuun rajoitus.


LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYT NIMENOMAISET TAKUUT, EHDOT JA KORVAUKSET OVAT AINOITA JA YKSINOMAISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLE POISSULKEE ERITYISESTI KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT LIITTYEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, HUOLELLISUUTEEN, TAITOON TAI KELPOISUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN.

3.3 Vastuuvapauslauseke.JOS OLET KULUTTAJA, SINULLA SAATTAA OLLA TIETTYJÄ LISÄOIKEUKSIA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN OSALTA. OTA YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN KULUTTAJAVIRANOMAISEEN JA PYYDÄ LISÄTIETOJA OIKEUKSISTASI. NÄIDEN OIKEUKSIEN KATTAMIEN VASTUIDEN LISÄKSI APPLE EI HYVÄKSY VASTUUTA TÄSSÄ ESITETTYJEN KORVAUKSIEN ULKOPUOLELTA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN KAIKKI VASTUU SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ SEKÄ KAIKKI VASTUU VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI MENETETYISTÄ, VIOITTUNEISTA TAI VAARANTUNEISTA TIEDOISTA TAI OHJELMISTOSTA TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN TÄSSÄ MÄÄRÄTÄ, APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI RANGAISTUKSENLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU, TAI MISTÄÄN MUUN VALMISTAJAN ESITTÄMÄSTÄ VAATEESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ TUOTTEEN OSTOON LIITTYVIEN VASTUIDEN OSALTA APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUSMÄÄRÄSTÄ, JOKA YLITTÄÄ TILAUKSESI MÄÄRÄN. KULUTTAJATAPAUKSISSA VASTUU (1) KUOLEMANTAPAUKSESTA JA HENKILÖVAHINGOSTA JA (2) PETOKSESTA VOI OLLA LAAJEMPI KUIN MENETYKSEN AIHEUTTAMA TUOTTAMUS, JA SELLAISISSA TAPAUKSISSA APPLE EI PYRI POISSULKEMAAN TÄTÄ VASTUUTA.


3.4 Koska tietyt valtiot, osavaltiot ja oikeudenkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai oletettujen takuiden tai ehtojen voimassaolon rajoittamista, nämä rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Tämä nimenomainen rajoitettu takuu antaa sinulle määrättyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi sinulla voi olla muita maa-, osavaltio-, provinssi- tai oikeudenkäyttöaluekohtaisia oikeuksia.


Japani: Huolimatta muista tämän sopimuksen ehdoista Japanin kuluttajasopimuslakia sovellettaessa ne ehdot, jotka rajoittavat Applen vastuuta Applen sopimusrikkomuksesta tai oikeudenvastaisesta teosta johtuvista vahingoista, eivät päde, mikäli vahinko johtuu Applen tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä huolimattomuudesta.


4. Vientivalvonta. Et saa käyttää tai muutoin viedä tai jälleenviedä huollettuja tuotteita, ellei sen maan, jossa tuotteet on hankittu, lainsäädäntö siihen oikeuta. Erityisesti tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä vientikieltolakien vastaisesti, mukaan lukien, mikäli sovellettavissa, vienti tai jälleenvienti johonkin Yhdysvaltain vientikiellossa olevaan maahan tai kenellekään Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai Yhdysvaltain kauppaministeriön Denied Person’s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille henkilöille. Vakuutat, että et ole missään maassa tai luettelossa, jossa tuotteen toimitus sinulle rikkoisi sovellettavaa lakia. Hyväksyt myös, että et käytä tuotteita mihinkään sovellettavassa laissa kiellettyyn tarkoitukseen.


5. Yleistä.


5.1 Painovirheet. Apple ei ole vastuussa painovirheistä. Apple pidättää itsellään oikeuden peruuttaa minkä tahansa tekemäsi tilauksen, jos tilaamasi tuotteen hinnoittelua tai saatavuutta koskevissa tiedoissa oli painovirhe tilatessasi tuotetta.


5.2 Muutosehdot. Apple pidättää oikeuden muuttaa tätä sopimusta koska vain lain mukaisesti. Muutokset eivät vaikuta jo alkaneisiin huoltopalveluihin.


5.3 Peruminen. Hyväksymällä huoltotilauksen annat nimenomaisen suostumuksesi sille, että Apple aloittaa huollon. Ymmärrät, että et voi perua huoltotilausta etkä voi käyttää oikeutta vetäytyä sopimuksesta, kun huolto on suoritettu.


5.4 Muutokset tuotteessa tai palvelussa. Apple saattaa tehdä muutoksia mihin tahansa verkossa tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin tai kyseisten tuotteiden tai palveluiden hintoihin milloin tahansa ilman ilmoitusta. Verkossa annetut tiedot tuotteista ja palveluista saattavat olla vanhentuneita eikä Apple sitoudu päivittämään verkossa toimitettua tietoa tuotteista ja palveluista.


Asiakkaat Euroopassa: Ennen sopimuksen solmimista Applen kanssa sinulle annetaan oikeat tiedot tuotteiden tai palveluiden keskeisistä ominaispiirteistä sekä tuotteiden tai palveluiden hinta- ja toimituskustannuksista sisältäen kaikki verot.


5.5 Käyttö verkon kautta. Apple pidättää itsellään oikeuden tehdä mitä tahansa seuraavista milloin tahansa asiasta ilmoittamatta: (1) muokata verkkosivujen tai niiden minkä tahansa osan toimintaa tai pääsyä niihin tai keskeyttää tai lopettaa verkkosivut tai niiden minkä tahansa osan toiminta tai pääsy niihin mistä tahansa syystä, (2) muokata tai muuttaa verkkosivuja tai niiden mitä tahansa osaa ja kaikkia sovellettavia käytäntöjä tai ehtoja ja (3) keskeyttää verkkosivujen tai niiden minkä tahansa osan toiminnan suorittaakseen tavallisia tai poikkeuksellisia ylläpitotoimia, virheiden korjauksia tai muita muutoksia.


5.6 Sovellettava laki. Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, jossa tilasit palvelun tai tuotteen, ellei alla olevassa maakohtaisten eroavaisuuksien taulukossa toisin määrätä.


Maa tai alue

Australia

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Australian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan New South Walesin lakeja.

Brasilia

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Brasilian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Brasilian lakeja ottamatta huomioon ristiriitoja sen lakien kanssa

Kanada

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Kanadan asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Ontarion provinssin lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä. Quebecin asiakkaita koskee kyseisen provinssin kuluttajansuojalainsäädäntö.

EU-, ETA- ja EFTA-maat sekä Yhdistynyt kuningaskunta

Niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuluttajia, näihin ehtoihin sovelletaan Irlannin tasavallan lakeja, ja kaikki vaatimukset tulee esittää Irlannin tasavallan tuomioistuimissa.

Niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuluttajia, näihin ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja kaikki vaatimukset tulee esittää Englannin ja Walesin tuomioistuimissa.

Hongkong

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Hongkongin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Hongkongin lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

Uusi-Seelanti

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Uuden-Seelannin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Uuden-Seelannin lakeja.

Singapore

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Singaporen asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Singaporen lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä

Yhdysvallat

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Yhdysvaltain asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Kalifornian lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.


5.7 Ei muutoksia sopimukseen. Applen työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia poiketa mistään soveltuvista ehdoista tai määräyksistä.


5.8 Täytäntöönpanokelvottomat ehdot. Jos pätevän oikeudenkäyttöalueen oikeuslaitos tai muu tuomioistuin toteaa jonkin edellä mainituista ehdoista mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sillä ei ole vaikutusta tämän sopimuksen muihin määräyksiin. Kyseistä ehtoa rajoitetaan tai se poistetaan tarvittavassa vähimmäislaajuudessa ja se korvataan pätevällä ehdolla, joka vastaa parhaiten kyseisen ehdon tarkoitusta niin, että ehdot pysyvät täysin voimassa.


5.9 Oikeuksista luopuminen. Mikäli Apple ei vaadi tämän sopimuksen tiukkaa noudattamista tai ehdotonta suoritusta kaikilta osin, sitä ei tule tulkita mistään ehdosta luopumisena tai täytäntöönpano-oikeuden vaatimisesta luopumisena, eikä minkään Applen, sinun tai kolmannen osapuolen välisen toimintatavan katsota muuttavan näitä ehtoja.


5.10 Ei kolmannen osapuolen oikeuksia. Näitä ehtoja ei tule tulkita tai käsittää niin, että ne myöntäisivät mitään oikeuksia tai korvauksia kolmansille osapuolille.


5.11 Kansainväliset palvelut ja tuotteet. Koska Apple tarjoaa pääsyn Applen kansainvälisiin tietoihin, ne saattavat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Applen tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei ole julkistettu omassa maassasi. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Apple aikoo julkistaa tällaisia tuotteita, ohjelmia tai palveluita maassasi.


5.12 Tietosuoja. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple joutuu keräämään, käsittelemään ja käyttämään tietojasi, jotta se voi hoitaa myynnin, suorittaa palvelun ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Apple ylläpitää ja käyttää henkilötietojasi laatu- ja palvelutarkoituksiin sekä siihen, että voit käyttää Apple-tuotteesi huollon oikeuttamia oikeuksiasi. Voit käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi ja tehdä siihen liittyviä valintoja Applen tietosuojaportaalissa osoitteessa privacy.apple.com tai osoitteessa https://www.apple.com/fi/legal/privacy/, mikäli tietosuojaportaali ei ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja Applen tietosuojakäytännöistä on Applen tietosuojaportaalissa osoitteessa apple.com/legal/privacy/fi.


5.13 Alihankkijat. Apple voi hoitaa tuotteesi huollon alihankintana muiden palveluntuottajien kautta.


5.14 Määräysten ristiriitaisuus; palvelut englanniksi. Näiden määräysten eri käännösten ristiriitaisuuden ilmetessä sovelletaan englanninkielistä käännöstä. Tietyt tukipalvelut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat ehkä saatavana vain englanniksi.


5.15 Koko sopimus; ylivoimainen este. Tämä sopimus koskee Applen hyväksymiä palvelutoimituksia. Mitkään muut suulliset tai kirjalliset ehdot tai määräykset eivät ole voimassa. Apple ei salli mitään tähän sopimukseen tehtyjä muokkauksia tai muutoksia. Apple ei vastaa mistään palvelujen, tuotteesi tai korvaavan tuotteen toimittamatta jättämisestä tai viivästymisestä, joka on seurausta Applen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä.


5.16 Apple-yksiköt


Tässä sopimuksessa Apple-yksikkö on lueteltu alla olevassa taulukossa ja se vaihtelee asuinmaasi mukaan:

Ostoalue/-maa

Takaaja

Osoite

Australia

Apple Pty Limited

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Puh: 133 622

Brasilia

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong

Japani

Apple Japan Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japani

Uusi-Seelanti

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thaimaa

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Turkki

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Yhdysvallat

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Muut EU-, ETA- ja EFTA-maat sekä Yhdistynyt kuningaskunta

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Muut maat

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, USA


6. Maakohtaiset eroavaisuudet


A)EU- ja ETA-maat


Kuluttajatietoa verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti): Jos olet kuluttaja ja olet solminut tämän sopimuksen Applen kanssa verkossa, sinulla on riidanratkaisutilanteissa mahdollisuus verkkovälitteiseen riidanratkaisuprosessiin tuomioistuinkäsittelyn sijaan. Euroopan komissio on luonut verkkovälitteiselle riidanratkaisulle palvelun, jota voi käyttää osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Applelta ei vaadita verkkovälitteistä riidanratkaisua eikä sillä ole aikomusta osallistua siihen.

Kuluttajatietoa asiakkaiden vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta: Applelta ei vaadita vaihtoehtoista riidanratkaisua eikä sillä ole aikomusta osallistua siihen.


B) Yhdysvallat


i) Tulkinta. Tässä osiossa olevia ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen muiden ehtojen kanssa.


ii) VAIN KALIFORNIASSA OLEVIA ASIAKKAITA KOSKEVAT ILMOITUKSET


a) Palvelun jälleenmyyjän tulee antaa asiakkaalle kirjallinen korjausarvio (Kalifornian Business and Professions Code -lain kohta 9844). Jälleenmyyjä ei saa veloittaa tehdystä työstä tai toimitetuista osista enempää kuin arviossa on mainittu ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Jälleenmyyjä voi laatiessaan kirjallisen arvion korjauksesta veloittaa kohtuullisen maksun toimitetuista palveluista, joilla on määritelty vian syy, jos näin on sovittu kirjallisesti. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S.b) Tämän tuotteen ostajalla Kaliforniassa on oikeus saada tämä tuote huollettua ja korjattua takuuajan aikana. Takuuaikaa pidennetään sillä kokonaisten päivien lukumäärällä, jonka tuote on ollut poissa ostajalta takuukorjauksia varten. Jos vika ilmenee takuuajan aikana, takuuaika ei pääty, ennen kuin vika on korjattu. Takuuaikaa pidennetään myös, jos takuukorjauksia ei ole suoritettu johtuen ostajasta riippumattomista viivästyksistä tai jos takuukorjaukset eivät korjanneet vikaa ja ostaja ilmoittaa valmistajalle tai myyjälle korjausten epäonnistumisesta 60 päivän kuluessa siitä, kun korjaukset tehtiin. Jos kohtuullisten yritysmäärien jälkeen vikaa ei ole korjattu, ostaja voi palauttaa tämän tuotteen vaihdettavaksi toiseen tai hyvitettäväksi. Kummassakin tapauksessa vähennetään korvauksesta käytöstä aiheutuva kohtuullinen veloitus. Ajanpidennys ei vaikuta ostajan muiden lakien mukaiseen suojaan tai korvauksiin.


c) Myyntivero. Ostoksen hinnan lisäksi Apple veloittaa sinulta soveltuvissa myyntitapahtumissa myyntiveron, joka perustuu antamaasi toimitusosoitteeseen ja tilauksesi laskutuksen hetkellä voimassa olevaan myyntiverokantaan. Jos myyntiverokanta muuttuu ennen tuotteen lähettämistä osavaltiossa, jonne tilaus lähetetään, sovelletaan tilauksen laskutushetkellä voimassa ollutta verokantaa. Applen sinulle lähettämä ostotosite sisältää soveltuvan myyntiveron.


030123 Service Terms Finnish v12.2