Korjausehdot

TÄRKEÄÄ: NÄMÄ KORJAUSEHDOT (”SOPIMUS”) EDUSTAVAT SOPIMUSTASI APPLEN (KUTEN SE ON KUVATTU SOPIMUKSEN ERI KOHDISSA MÄÄRITETYISSÄ MAAKOHTAISTEN EROAVAISUUKSIEN OSIOISSA) KANSSA, JA NIITÄ SOVELLETAAN TILAUKSEESI, JOS PALVELU EI KUULU APPLEN RAJOITETUN TAKUUN, APPLEN MYÖNTÄMÄN LAAJENNETUN PALVELUSOPIMUKSEN TAI KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN PIIRIIN. 

KULUTTAJALAINSÄÄDÄNTÖ: JOS KULUTTAJIA SUOJAAVAT ASUINMAAN KULUTTAJANSUOJALAIT JA -MÄÄRÄYKSET, TÄMÄN SOPIMUKSEN ANTAMAT OIKEUDET TÄYDENTÄVÄT KYSEISTEN KULUTTAJANSUOJALAKIEN JA -MÄÄRÄYSTEN TAKAAMIA OIKEUKSIA JA KORVAUKSIA. KANSALAISNEUVONTAPALVELUT ASUINMAASSASI VOIVAT ANTAA LISÄTIETOJA NÄISTÄ OIKEUKSISTA. 

1. Palvelut ja tuotteet. 

1.1 Palvelut. Huoltotilausten osalta Apple huoltaa Apple-tuotteen sinulle ilmoitettua arvioveloitusta vastaan, ellei arvioveloitusta ole muutettu etukäteen sinulta saadun suullisen tai kirjallisen suostumuksen mukaan. Ellei muuta mainita, Apple tarjoaa korjaus- ja korvauspalveluita tuotteen materiaalista tai työstä johtuvien vikojen käsittelyyn. Palvelua ei ole saatavana vioille, jotka johtuvat sellaisten ohjelmistojen tai tietojen toimintahäiriöistä, jotka sijaitsevat tuotteessasi tai on tallennettu siihen, tai yhteensopimattomuudesta sellaisten ohjelmistojen tai tietojen kanssa. Apple voi asentaa Apple-tuotteeseen huollon aikana ohjelmistopäivityksiä, jotka estävät Apple-tuotetta palaamasta järjestelmäohjelmiston aiempaan versioon. Järjestelmäohjelmiston päivityksen johdosta Apple-tuotteeseen asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia Apple-tuotteen kanssa tai toimi siinä.

1.2 Tiedonsiirtopalvelut. Jos Apple Mac -tuotteesi voi tallentaa ohjelmistoja, ohjelmia, tietoja ja muuta vastaavaa (”Tiedot”), Apple saattaa yrittää siirtää näitä tietoja korvaavalle laitteelle. Tietoja saattaa kadota huollon yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa Apple ei ole vastuussa mistään menetetyistä tiedoista. 

a. Osana kaikkia tiedonsiirtopalveluita ja riippumatta siitä, pystyykö Apple onnistuneesti siirtämään tiedot alkuperäiseltä laitteelta korvaavalle laitteelle, Apple poistaa kaikki tiedot alkuperäiseltä laitteelta. Sinun tulee ylläpitää erillistä varmuuskopiota laitteen tietojen sisällöstä, poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka haluat suojata, sekä poistaa kaikki suojaussalasanat käytöstä. Huollon yhteydessä on mahdollista, että tietoja menetetään, korvataan tai alustetaan. Tällaisessa tapauksessa Apple ja sen edustajat eivät ole vastuussa mistään ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen tai muiden laitteen sisältämien tietojen menetyksestä.

b. Tiedonsiirtopalvelu tarkoittaa tietojen siirtoa suoraan alkuperäiseltä laitteelta korvaavalle laitteelle tai yhteensopivalle ulkoiselle tiedontallennuslaitteelle, jonka itse toimitat. Apple ei siirrä tietoja millekään Applen omistamalle tai kolmannen osapuolen omistamalle tiedontallennusjärjestelmälle tai laitteelle, eikä tallenna kopiota tiedoista osana mitään tiedonsiirtopalveluita.

1.3 Osat ja työ. Apple saattaa toimittaa sekä osat että työn, mutta saattaa pyytää sinua korvaamaan tietyt helposti asennettavat osat itse, kuten on kuvattu alla. Apple saattaa tuotetta huoltaessaan käyttää osia tai tuotteita, jotka ovat uusia tai kunnostettuja ja vastaavat suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uusia. Applelle jää omistusoikeus huollon yhteydessä vaihdettuun osaan tai tuotteeseen, ja vaihtotuotteesta tai -osasta tulee sinun omaisuuttasi. Vaihdetut osat ja tuotteet ovat yleensä korjattavissa ja Apple vaihtaa tai korjaa ne niiden arvosta. Jos soveltuva laki edellyttää, että Apple palauttaa vaihdetun esineen sinulle, suostut maksamaan Applelle korvatun esineen vähittäishinnan ja lähetyskustannukset.

1.4 Huoltovaihtoehdot. Apple toimittaa palvelua jollakin seuraavista vaihtoehdoista ja valitsee palveluntoimitusmenetelmän olosuhteiden ja varsinkin Apple-tuotteen tyypin mukaan:

A Tee-se-itse-osahuolto. Tee-se-itse-osahuollossa korjaat tuotteen itse. Jos Apple määrittää, että tee-se-itse-osahuolto on käytettävissäsi, Apple toimittaa vaihto-osan Apple-tuotteellesi. Vaihto-osan mukana toimitetaan asennusohjeet ja mahdolliset vaihdettua osaa koskevat palautusvaatimukset. Jos tee-se-itse-osahuolto edellyttää vaihdetun osan palauttamista, sinun on annettava luottokorttitietosi vaihdetun osan palautuksen takuuksi. Kaikki palautettavat vaihdetut osat on palautettava Applelle kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Apple lähetti vaihto-osan asiakkaalle (”Palautusjakso”). Jos (i) et palauta vaihdettua osaa ohjeiden mukaan palautusaikana tai (ii) vaihdettu osa ei ole huollettavissa, koska se ei kuulu huollon piiriin (kuvattu alla), joudut maksamaan palvelua tilattaessa sopimasi hinnan. Jos Apple ei vaadi vaihdetun osan palautusta, Apple lähettää sinulle vaihto-osan tai -tuotteen mukana asennusohjeet ja mahdolliset vaihdetun esineen hävittämisvaatimukset. Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu tee-se-itse-osahuollosta. 

B Suora korjauspalvelu postitse. Jos Apple määrittää tuotteen kuuluvan postitse tapahtuvan suoran korjauspalvelun piiriin, sinä lähetät tuotteen Applen korjauspalvelupisteeseen Applen ohjeiden mukaan. Apple saattaa toimittaa esimaksetut lähetyslomakkeet (ja alkuperäispakkauksen puuttuessa Apple saattaa lähettää sinulle pakkausmateriaalin). Ellei Apple toimita esimaksettuja lähetyslomakkeita tai pakkauksia, olet vastuussa tuotteen lähettämisestä ja pakkaamisesta Applen korjauspalvelupisteeseen, kuten tilattaessa määritettiin. Haluat ehkä vakuuttaa lähetyksen kuljetuksen aikana tapahtuvia vaurioita tai katoamista vastaan. Kun huolto on valmis, Applen korjauspalvelupiste palauttaa korjatun tuotteen tai toimittaa vaihtotuotteen sinulle. 

C Pikavaihtopalvelu (ERS). 

i. Jos Apple päättää, että tuotteesi on oikeutettu ERS-palveluun, ja päätät tilata ERS-palvelun antamalla luottokorttitietosi Applelle, Apple toimittaa korvaavan tuotteen ilmoittamaasi paikkaan. Sitoudut palauttamaan tuotteen siten, että Apple saa sen kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Apple lähetti korvaavan tuotteen (”Palautusjakso”). Sinun on palautettava alkuperäinen tuote vaihtotuotteen pakkauksessa Applen ohjeiden mukaan. Apple pitää alkuperäisen tuotteen ja sinä pidät vaihtotuotteen.

ii. ERS-palvelua käytettäessä Apple veloittaa luottokortiltasi vaihtotuotteen lähetyshetkellä ERS-maksun, joka on kuvattu alla mainitulla huollon usein kysyttyjen kysymysten verkkosivulla (”Huollon usein kysytyt kysymykset”). Apple asettaa vaihtotuotteen lähetyshetkellä luottokortillesi varauksen, joka vastaa huollon usein kysytyissä kysymyksissä mainittua uuden korvaavan tuotteen arvoa (”Korvaavan tuotteen arvo”). Apple pitää yllä tätä varausta ja veloittaa sitä vastaan asianmukaisen summan, jos takuun ulkopuoliseen huoltoon oikeuttamaton alkuperäinen tuote vahingoittuu tai alkuperäinen tuote katoaa, tai muun Applelle kuuluvan summan. Korjaukset katsotaan takuun ulkopuolisiksi silloin, kun

  • tuotteesi ei kuulu enää Applen takuun, AppleCare-huoltosopimuksen tai kuluttajansuojalain piiriin
  • ilmoittamasi ongelma johtuu vahingosta johtuvasta vauriosta tai luvattomista muokkauksista tai jos kyseinen vahingosta johtuva vaurio tai luvattomat muokkaukset estävät Applea käsittelemästä ilmoittamaasi ongelmaa.

Tuote

Huollon usein kysytyt kysymykset

iPhone

support.apple.com/iphone/repair/service

iPad

support.apple.com/ipad/repair/service

 

 

iii. Jos Apple saa alkuperäisen tuotteen palautusjakson aikana kunnossa, jossa se ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon, luottokortiltasi veloitetaan huollon usein kysyttyjen kysymysten verkkosivulla kuvattu ylimääräinen summa, joka vastaa uuden korvaavan tuotteen arvon (”Korvaavan tuotteen arvo”) ja takuun ulkopuolisen huollon maksun erotusta. Alkuperäinen tuote, jota ei voi käyttää luvattomien muutosten vuoksi tai joka on vioittunut vakavan vahingon seurauksena, kuten useaan osaan hajonnut tuote, ovat esimerkkejä tuotteesta, joka ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon.

iv. Jos Apple ei saa alkuperäistä tuotetta palautusjakson aikana, luottokortiltasi veloitetaan korvaavan tuotteen arvo. Jos alkuperäinen tuote kuitenkin palautetaan Applelle kymmenen (10) päivän kuluessa palautusjakson päättymisestä, luottokortiltasi veloitetaan huollon usein kysytyissä kysymyksissä kuvattu myöhästymismaksu ja muut maksut, jotka olet velvollinen maksamaan. Korvaavan tuotteen arvon loppuosa hyvitetään luottokortillesi. Kun olemme vahvistaneet, että kaikki maksut on maksettu, luottokortillasi oleva varaus peruutetaan. Tässä kuvatut maksut ja veloitukset eivät sisällä veroja.

1.5 Muutokset huoltovaihtoehtoihin. Apple varaa oikeuden käytettävissäsi olevien huoltovaihtojen muuttamiseen milloin tahansa.

1.6 Vain loppukäyttäjät. Apple huoltaa, myy ja lähettää tuotteita vain loppukäyttäjäasiakkaille. Et saa ostaa tuotteita jälleenmyyntiin. Apple pidättää itsellään oikeuden hylätä tai peruuttaa tilauksesi, jos Apple epäilee, että teet tilauksen jälleenmyyntiä varten.

1.7 Ei myyntiä alaikäisille. Ostaminen näiden ehtojen alaisesti on vain täysi-ikäisten henkilöiden käytettävissä.

1.8 Huollon poikkeukset ja diagnostiikkamaksu. Apple saattaa veloittaa diagnostiikkamaksun (mukaan lukien lähetyskustannukset), kuten esitetään alla olevassa maakohtaisten eroavaisuuksien taulukossa (”Diagnostiikkamaksu”), jos Apple tarkastaa tuotteen ja havaitsee, että (i) tuote ei vaadi huoltoa, (ii) tuotteen vika johtuu yhteensopivuusongelmista tai siinä on yhteensopivuusongelmia sellaisten ohjelmistojen tai tietojen kanssa, jotka sijaitsevat tuotteessasi tai on tallennettu siihen, (iii) huoltotarve johtuu sellaisten osien viasta, joita Apple ei ole toimittanut ja jotka eivät ole Apple-merkkisiä, (iv) vaaditaan lisätyötä tai -osia, joita ei määritetty alkuperäisessä kustannusarviossa, etkä hyväksy huoltoa Applen tarkastetun kustannusarvion hinnalla tai (v) huoltoa ei voi suorittaa, koska sarjanumeroa on muutettu, se on lukukelvoton tai poistettu tai tuote on vikaantunut jostakin seuraavista syistä: onnettomuus, väärinkäyttö, nesteen läikkyminen, kastuminen, laiminlyönti, virheellinen käyttö (mukaan lukien virheellinen asennus, korjaus tai huolto muiden tahojen kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta), valtuuttamaton muuntelu, äärimmäiset ympäristöolosuhteet (mukaan lukien äärimmäiset lämpötilat tai kosteus), äärimmäinen fyysinen tai sähköinen rasite tai häiriö, sähkövirran vaihtelut tai virtapiikit, salamointi, staattinen sähkö, tulipalo, luonnonvoimat tai muut ulkoiset tekijät (”Huollon poikkeukset”). Apple palauttaa tuotteen sinulle huoltamatta sitä ja saattaa veloittaa diagnostiikkamaksun. 

Maa tai alue

Diagnostiikkamaksu

Australia 

Enintään sata dollaria ($100 AUD)

Kanada 

Enintään sata Kanadan dollaria ($100 CAD)

Euroopan vapaakauppa-alue

Enintään 100 puntaa (£100 Isossa-Britanniassa)

Hongkong 

Enintään 780 Hongkongin dollaria ($780) sekä sovellettava vero

Japani

Enintään 10 000 jeniä (Y10 000) sekä sovellettava vero

Uusi-Seelanti

enintään 130 ($130 NZD) dollaria

Singapore

Enintään 180 Singaporen dollaria ($180) sekä sovellettava vero

Yhdysvallat

Enintään sata ($100 USD) Yhdysvaltain dollaria sekä sovellettava vero.

 

 

1.9 Kattavuuden poikkeukset. Tämän sopimuksen mukaista palvelua tarjotaan ja se on voimassa vain seuraavissa maissa asuville asiakkaille: Australia, Itävalta, Belgia, Brasilia, Kanada, Tanska (paitsi Grönlanti ja Färsaaret), Saksa, Suomi (paitsi Ahvenanmaa), Ranska (paitsi Korsika, merentakaiset departementit ja alueet), Irlanti, Italia (paitsi Sardinia), Japani, Luxemburg, Monako, Alankomaat, Espanja (mukaan lukien Baleaarit mutta ei Kanariansaaret, Ceuta tai Melila), Singapore, Ruotsi, Sveitsi, Liechtenstein, Uusi-Seelanti, Norja (paitsi Huippuvuoret) ja Iso-Britannia (paitsi Mansaari) sekä Yhdysvaltojen 50 osavaltiota ja District of Columbia. Tämän sopimuksen mukaista palvelua ei ole saatavana alueilla, joissa laki sen kieltää.

1.10 Toimitus. Apple saattaa antaa arvion ajankohdasta, jolloin vaihtotuote tai huollon mahdollistava lähetyslaatikko toimitetaan sinulle. Kun tilaus on valmisteltu lähetystä varten tai lähetetty, Apple ei voi muuttaa toimitusosoitetta. Huomaa, että allekirjoitusta vaativissa toimituksissa voit valtuuttaa Applen järjestämään toimituksen ilman allekirjoitusta, jos hyväksyt vastuun siitä, että tilauksesi toimitetaan siten, että kukaan ei ole vastaanottamassa sitä toimitusosoitteessa.

1.11 Asiakkaan vastuu.

1.11.1 Apple toimittaa lähetys- ja pakkausohjeet. Olet vastuussa tuotteista tai osista, jotka katoavat tai vioittuvat ohjeiden noudattamatta jättämisen takia.

1.11.2 Vastuullasi on varmuuskopioida kaikki olemassa olevat tiedot, ohjelmistot ja ohjelmat sekä poistaa kaikki olemassa olevat tiedot ennen palvelujen vastaanottamista. Apple ei ole vastuussa tietojen tai ohjelmien menetyksestä, palauttamisesta tai vaarantumisesta tai laitteiston käyttömahdollisuuden menettämisestä Applen toimittamien palveluiden takia. Vakuutat, että tuote ei sisällä laittomia tiedostoja tai tietoja.

1.11.3 Hylätty omaisuus. Ellet anna muita ohjeita, Apple toimittaa korjatun tai vaihdetun tuotteen postiosoitteeseen, jonka annoit valtuuttaessasi palvelun. Jos tuote palautetaan Applelle, koska sitä ei voitu toimittaa antamaasi osoitteeseen, Apple yrittää saada yhteyden sinuun ja hankkia vaihtoehtoisen postiosoitteen. Ellet anna osoitetta, johon Apple tai sen edustaja voi toimittaa tuotteen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa (katso mahdolliset poikkeukset alla olevista maakohtaisista eroavaisuuksista) alkuperäisestä toimitusyrityksestä, Apple ilmoittaa sinulle, että tuotettasi pidetään hylättynä. Apple lähettää ilmoituksen postiosoitteeseen, jonka annoit valtuuttaessasi palvelun. Jos laitteesi on hylätty, Apple saattaa luovuttaa tuotteen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja eritoten myydä tuotteen yksityisesti tai julkisesti, jotta se voi kattaa mahdolliset maksamattomat huoltokulut. Apple pidättää itsellään lakisääteiset ja muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin.

Euroopan (paitsi Itävallan ja Saksan) asiakkaat: Ellet ole lunastanut tuotettasi ja maksanut kaikkia kuluja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun sait Applelta ilmoituksen tuotteen korjauksen valmistumisesta, Apple ilmoittaa ajanjakson, jona tuote on lunastettava. Apple lähettää sinulle ilmoituksen tästä postiosoitteeseen, jonka annoit korjauksen valtuutuksen yhteydessä. Ellet edelleenkään lunasta tuotetta, Apple saattaa vaatia korvausta sinulta mm. tuotteen kustannuksista tai säilytyksestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset ja muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin.

Asiakkaat Itävallassa ja Saksassa: Apple on oikeutettu pitämään tuotteen hallussaan, kunnes olet maksanut kaikki korjauksesta aiheutuneet maksut. Ellet ole lunastanut tuotettasi ja maksanut kaikkia maksuja kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun sait Applelta tuotteen korjausvarmistuksen, Apple pyytää sinua noutamaan tuotteen ja/tai hyväksymään tuotteiden lähetyksen maksujen maksamista vastaan. Ymmärrät, että rajoittamatta Applen oikeuksia korvauksien saamiselle vahingoista, olet vastuussa kaikista maksuista, jotka aiheutuvat tuotteiden säilyttämisestä. Apple pidättää itsellään lakisääteiset ja muut lailliset panttioikeudet maksamattomiin veloituksiin.

1.11.4 Huollon tietoja. Huoltoa tilattaessa joudut antamaan kuvauksen tuotteen ongelmasta, jotta Apple ymmärtää ja voi toistaa ongelman.

1.11.5 Apple kehottaa tarkastamaan huoltotilauksen tilatiedot osoitteessa www.apple.com/support/repairstatus/ 

1.11.6 Ilmoitus luvattomasta muuntelusta. Huoltotilauksen tekemisen yhteydessä sinun on ilmoitettava Applelle tuotteelle tehdyistä valtuuttamattomista muutoksista sekä korjauksista ja vaihdoista, jotka eivät ole Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) tekemiä. Apple ei ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta huollon aikana, kun vaurion syynä ovat muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tekemät valtuuttamattomat muutokset, korjaukset tai vaihdot. Jos tuote vaurioituu, Apple pyytää hyväksyntääsi huollon aiheuttamille lisäkustannuksille, vaikka tuotteella olisikin takuu tai AppleCare-huoltosopimus. Jos hyväksyntää ei anneta, Apple saattaa palauttaa tuotteen korjaamattomana ja vaurioituneena olematta siitä vastuussa.

2. Tilaukset ja maksu

2.1 Maksu. Maksuehdot kuuluvat Applen yksinomaiseen harkintavaltaan, ja ellei Apple ole muuta sopinut, Apple ei hyväksy tilausta, ennen kuin maksutiedot on vastaanotettu. 

2.2 Maksutavat. Apple sallii ostosten ja tilausten (jotka edellyttävät korvatun osan tai tuotteen palauttamisen vakuuttamista) tekemisen soveltuvasti käyttämällä luotto-, pankki- tai shekkikorttia, kun ne hyväksytään maassa, jossa huolto tarjotaan (paitsi Hongkong, Singapore ja Japani), tai muuta ennalta sovittua maksutapaa, ellei Apple ole sopinut joistakin muista luottoehdoista. Kun toimitat Applelle korttitietosi, Apple hankkii etukäteisen hyväksynnän korttiyhtiöstä tilauksen summalle, mikä voi rajoittaa saatavillasi olevaa luottoa sen ajan, kun etukäteinen hyväksyntä on voimassa. Apple ei veloita luottokorttiasi tai siirrä suoritusta pankki- tai shekkikortilta, ennen kun tilaus on käsitelty. Apple ei ehkä pysty hyväksymään luotto-, pankki- tai shekkikortteja, joiden laskutusosoite on maan rajojen ulkopuolella. Pankki- ja shekkikorteilla saattaa olla päivittäiset käyttörajat, jotka saattavat olennaisesti viivästyttää tilauksesi läpiviemistä. Apple vaatii varmistuskoodin luotto-, pankki- tai shekkikorttiisi, jotta se voi estää luottokorttisi luvattoman käytön muiden henkilöiden taholta. Varmistuskoodi on kortissasi oleva yksilöllinen kolmen tai neljän numeron sarja, joka saattaa olla kortin etupuolella kohokuvioidun tilinumeron yläpuolella tai kortin takapuolella allekirjoitusruudussa.

2.3 Hinnat. Apple pyrkii tarjoamaan sinulle ajankohtaisia Applen tuotteita ja palveluita kilpailukykyisin hinnoin. Kokonaistilaushintasi sisältää tuotteen tai palvelun hinnan tilauksen käsittelypäivänä. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden hintoja milloin tahansa ja erityisesti korjatakseen mahdolliset hinnoitteluvirheet.

2.4 Vahvistus. Apple lähettää sinulle tilausvahvistuksen sähköpostitse pian tilauksen saatuaan. Saat vahvistuksen postitse sen jälkeen, kun Apple on hyväksynyt tilauksesi.

2.5 Hyvitykset. Alla olevassa Takuu ja vastuunrajoitus -osiossa kuvattua lukuun ottamatta Apple ei hyvitä palvelutilauksia.

3. Takuu ja vastuunrajoitus

3.1 Palvelutakuu. Kaikkien palvelutilausten osalta Apple takaa, että (1) suoritetut palvelut vastaavat kuvaustaan yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä, (2) lukuun ottamatta alla olevassa alakohdassa mainittuja akkuja, kaikki palvelussa käytetyt osat ja tuotteet ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan palvelun päivämäärästä ja (3) Applen akunvaihtopalvelun osana asennetut akut Applen kannettaviin Mac-tietokoneisiin ovat materiaaliltaan ja kokoonpanoltaan virheettömiä yhden vuoden ajan palvelun päivämäärästä. Tämä takuu on nimenomainen rajoitettu takuu. Jos suoritettu palvelu ei vastaa tarjottua tai vaihto-osassa tai -tuotteessa ilmenee virhe soveltuvan takuuajan aikana, Apple valintansa mukaan (a) suorittaa palvelut uudelleen, jotta ne vastaavat kuvaustaan, (b) korjaa tai vaihtaa osan tai tuotteen käyttämällä osia tai tuotteita, jotka ovat uusia tai uudenveroisia suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan, tai (c) palauttaa Applelle huollosta maksetut summat.

Australia: Tässä kuvatut oikeudet palautusten, takaisinmaksujen ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Consumer and Competition Act 2010 -lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Tuotteillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajansuojalakien nojalla. Vakavissa tuotevioissa olet oikeutettu korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen sekä korvaukseen muista kohtuullisesti katsottuna ennustettavissa olevista vahingoista tai menetyksistä. Lisäksi sinulla on oikeus tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen, mikäli tuote ei ole laadultaan hyväksyttävä, mutta vikaa ei silti voida katsoa vakavaksi tuoteviaksi. Korjattavaksi lähetetyt tuotteet voidaan vaihtaa samantyyppisiin kunnostettuihin tuotteisiin niiden korjaamisen sijasta. Tuotteiden korjaamiseen voidaan käyttää kunnostettuja osia. Tuotteiden korjaaminen saattaa aiheuttaa tietojen menetyksen. Tietyt lait, mukaan lukien Competition and Consumer Act 2010, saattavat sisältää Applea koskevia takuita, ehtoja tai velvollisuuksia, joita ei voida sulkea pois, rajoittaa tai muokata, tai joita voi sulkea pois, rajoittaa tai muokata vain rajallisissa määrin. Näitä sopimusehtoja koskevat aina mainitut lakisääteiset ehdot. Jos nämä lakisääteiset ehdot ovat sovellettavissa, oikeutuksensa rajoissa Apple rajoittaa vastuutaan koskien kaikkia mainittuja ehtoja Applen vaihtoehtoihin (1) palveluiden uudelleentarjoamiseen tai (2) maksuun siitä, että palvelut tarjotaan uudelleen.

Brasilia: Apple ei käytä kunnostettuja tai aiemmin käytettyjä tuotteita tai osia Apple-tuotteiden huollossa.

Tanska: Tanskalaisten kuluttajien osalta tämän takuun myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia, jotka eivät vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi. Oikeuksiin lukeutuu muun muassa kauppalain myöntämä oikeus, jonka mukaan sinulla on oikeus esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta laissa määritellyn kahden vuoden ajanjakson aikana. Ajanjakso lasketaan ostopäivästä. Lisäksi, jos huolletussa tuotteessa ilmenee virhe 90 päivän mittaisen takuun jälkeen mutta kahden vuoden kuluessa huollosta, kuluttajalla on Applen valinnan mukaan oikeus joko uuteen huoltoon tai huollosta suoritetun maksun palautukseen edellyttäen, että virheen voidaan todeta olleen seuraus huollon virheestä tai puutteesta.

Norja: Norjalaisten kuluttajien osalta tämän sopimuksen myöntämät oikeudet ovat lisäoikeuksia lainmukaisiin oikeuksiisi, joista säädetään norjalaisessa käsityöpalvelulaissa (håndverkertjenesteloven) ja/tai norjalaisessa kuluttajakauppalaissa (forbrukerkjøpsloven), mukaan lukien oikeutesi pidempään ajanjaksoon esittää vaatimuksia tuotteen virheen johdosta; aikajakso on kaksi vuotta tuotteen ostosta tai huollosta.

3.2 Takuun vastuuvapaus.

Asiakkaat Euroopassa: TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYT NIMENOMAISET TAKUUT, EHDOT JA KORVAUKSET OVAT AINOITA JA YKSINOMAISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET. APPLE POISSULKEE ERITYISESTI KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT LIITTYEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, HUOLELLISUUTEEN, TAITOON TAI KELPOISUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN.

Asiakkaat Euroopan ulkopuolella: LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYT NIMENOMAISET TAKUUT, EHDOT JA KORVAUKSET OVAT AINOITA JA YKSINOMAISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLE POISSULKEE ERITYISESTI KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, EHDOT, MÄÄRÄYKSET, SITOUMUKSET, VELVOITTEET JA VAKUUTUKSET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT LIITTYEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, HUOLELLISUUTEEN, TAITOON TAI KELPOISUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN.

3.3 Vastuuvapauslauseke. JOS OLET KULUTTAJA, SINULLA SAATTAA OLLA TIETTYJÄ LISÄOIKEUKSIA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN OSALTA. OTA YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN KULUTTAJAVIRANOMAISEEN JA PYYDÄ LISÄTIETOJA OIKEUKSISTASI. NÄIDEN OIKEUKSIEN KATTAMIEN VASTUIDEN LISÄKSI APPLE EI HYVÄKSY VASTUUTA TÄSSÄ ESITETTYJEN KORVAUKSIEN ULKOPUOLELTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VASTUU SIITÄ, ETTÄ TUOTE EI OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ, KAIKKI VASTUU VOITONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI MENETETYISTÄ, VIOITTUNEISTA TAI VAARANTUNEISTA TIEDOISTA TAI OHJELMISTOSTA TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN TÄSSÄ MÄÄRÄTÄ, APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI RANGAISTUKSENLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI MAINITTU, TAI MISTÄÄN MUUN VALMISTAJAN ESITTÄMÄSTÄ VAATEESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ TUOTTEEN OSTOON LIITTYVIEN VASTUIDEN OSALTA APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUSMÄÄRÄSTÄ, JOKA YLITTÄÄ TILAUKSESI MÄÄRÄN. KULUTTAJATAPAUKSISSA VASTUU (1) KUOLEMANTAPAUKSESTA JA HENKILÖVAHINGOSTA JA (2) PETOKSESTA VOI OLLA LAAJEMPI KUIN MENETYKSEN AIHEUTTAMA TUOTTAMUS, JA SELLAISISSA TAPAUKSISSA APPLE EI PYRI POISSULKEMAAN TÄTÄ VASTUUTA.

3.4 Koska tietyt valtiot, osavaltiot ja oikeudenkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai oletettujen takuiden tai ehtojen voimassaolon rajoittamista, nämä rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Tämä nimenomainen rajoitettu takuu antaa sinulle määrättyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi sinulla voi olla muita maa-, osavaltio-, provinssi- tai oikeudenkäyttöaluekohtaisia oikeuksia. 

4. Vientivalvonta. Et saa käyttää tai muutoin viedä tai jälleenviedä huollettuja tuotteita, ellei sen maan, josta tuotteet on hankittu, lainsäädäntö siihen oikeuta. Erityisesti tuotteita ei saa viedä tai jälleenviedä vientikieltolakien vastaisesti, mukaan lukien, mikäli sovellettavissa, vienti tai jälleenvienti johonkin Yhdysvaltain vientikiellossa olevaan maahan tai kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person’s List- tai Entity List -luetteloissa mainituille henkilöille. Vakuutat, että et ole missään maassa tai luettelossa, jossa tuotteen toimitus sinulle rikkoisi sovellettavaa lakia. Hyväksyt myös, että et käytä tuotteita mihinkään sovellettavassa laissa kiellettyyn tarkoitukseen.

5. Yleistä.

5.1 Painovirheet. Apple ei ole vastuussa painovirheistä. Apple pidättää itsellään oikeuden peruuttaa minkä tahansa tekemäsi tilauksen, jos tilaamasi tuotteen hinnoittelua tai saatavuutta koskevissa tiedoissa oli painovirhe tilatessasi tuotetta. 

Asiakkaat Belgiassa: Apple ei pysty toteuttamaan mitään tilauksesi peruutusvaatimuksia säädöksen Trade Practices Act 1991 artiklan 79 § 1 mukaisesti.

5.2 Muutosehdot. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä sopimusta million tahansa.

5.3 Peruuttaminen. Hyväksyessään palvelun tilauksen Apple aloittaa palvelun suorittamisen, ja sen seurauksena palvelutilausta ei voi peruuttaa etkä voi vetäytyä sopimuksesta. 

Asukkaat Euroopassa Belgian ulkopuolella: Jos olet kuluttaja, hyväksyt sen, että koska Apple aloittaa huollon hyväksyttyään tilauksesi, et voi käyttää vetäytymisoikeuttasi. 

Asiakkaat Belgiassa: Apple ei pysty toteuttamaan mitään tilauksesi peruutusvaatimuksia säädöksen Trade Practices Act 1991 artiklan 79 § 1 mukaisesti.

5.4 Muutokset tuotteessa/palvelussa. Apple saattaa tehdä muutoksia mihin tahansa Internetissä tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin tai kyseisten tuotteiden tai palveluiden hintoihin milloin tahansa ilman ilmoitusta. Internetissä annetut tiedot tuotteista ja palveluista saattavat olla vanhentuneita, eikä Apple sitoudu päivittämään Internetissä toimitettua tietoa tuotteista ja palveluista. 

Asukkaat Euroopassa: Ennen sopimuksen solmimista Applen kanssa sinulle annetaan oikeat tiedot tuotteiden tai palveluiden keskeisistä ominaispiirteistä sekä tuotteiden tai palveluiden hinta- ja toimituskustannuksista, mukaan lukien kaikki verot.

5.5 Käyttö verkon kautta. Apple pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta (1) muokata, keskeyttää tai lopettaa online-sivujensa tai niiden osan toiminnan tai pääsyn niille mistä tahansa syystä; (2) muokata tai muuttaa online-sivujaan tai niiden osia tai sovellettavia käytäntöjä tai ehtoja; ja (3) keskeyttää toiminta online-sivuillaan tai niiden osalla, mikäli rutiiniomainen tai ei-rutiininomainen ylläpito, virheenkorjaus tai muut muutokset niin edellyttävät.

5.6 Sovellettava laki. Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, jossa tilasit palvelun tai tuotteet, ellei alla olevassa maakohtaisessa osiossa toisin määrätä. 

Maa tai alue

Diagnostiikkamaksu

Australia 

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Australian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan New South Walesin lakeja.

Brasilia

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Brasilian asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Brasilian lakeja ottamatta huomioon ristiriitoja sen lakien kanssa

Kanada 

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Kanadan asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Ontarion provinssin lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä. Quebecin asiakkaita koskee kyseisen provinssin kuluttajansuojalainsäädäntö.

Euroopan vapaakauppa-alue

Niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole kuluttajia, näihin ehtoihin sovelletaan Irlannin tasavallan lakeja, ja kaikki vaatimukset tulee esittää Irlannin tasavallan tuomioistuimissa

Hongkong 

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Hongkongin asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Hongkongin lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

Japani

Enintään 10 000 jeniä (Y10 000) sekä sovellettava vero

Uusi-Seelanti

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin
Uuden-Seelannin asukkailta
saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Uuden-Seelannin lakeja.

Singapore

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Singaporen asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Singaporen lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä

Yhdysvallat

Lain sallimissa rajoissa kaikkiin Yhdysvaltain asukkailta saatuihin palvelutilauksiin sovelletaan Kalifornian lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

 

 

5.7 Ei muutoksia sopimukseen. Applen työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia poiketa mihinkään tapaukseen soveltuvista mistään ehdoista tai määräyksistä.

5.8 Täytäntöönpanokelvottomat ehdot. Jos jokin yllämainituista ehdoista on tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen elimen mukaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseistä ehtoa rajoitetaan tai se poistetaan tarvittavassa vähimmäislaajuudessa ja korvataan pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa kyseisen ehdon tarkoitusta niin, että ehdot pysyvät voimassa.

5.9 Oikeudesta luopuminen. Mikäli Apple ei vaatisi tämän sopimuksen tiukkaa noudattamista tai ehdotonta suoritusta kaikilta osin, sitä ei tule tulkita mistään ehdosta luopumisena tai luopumisena oikeudesta vaatia täytäntöönpanoa, eikä minkään Applen, sinun tai kolmannen osapuolen välisen toimintatavan katsota muuttavan näitä ehtoja.

5.10 Ei muun valmistajan oikeuksia. Näitä ehtoja ei tule tulkita tai käsittää niin, että ne myöntäisivät mitään oikeuksia tai korvauksia kolmansille osapuolille.

5.11 Kansainväliset palvelut/tuotteet. Koska Apple tarjoaa pääsyn Applen kansainvälisiin tietoihin, ne saattavat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Applen tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin, joita ei ole lanseerattu omassa maassasi. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Apple aikoo julkistaa tällaisia tuotteita, ohjelmia tai palveluita maassasi.

5.12 Tietojen suojaus. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple joutuu keräämään, käsittelemään ja käyttämään tietojasi, jotta se voi hoitaa myynnin, suorittaa palvelun ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Apple ylläpitää ja käyttää henkilökohtaisia tietojasi, jotta voit käyttää Apple-tuotteen huollosta saamia oikeuksiasi, sekä laatu- ja palvelutarkoituksiin. Apple ei käytä tietojasi suoramarkkinointiin ilman lupaasi. Jos haluat tarkastella itseäsi koskevia Applen hallussa olevia tietoja tai haluat tehdä muutoksia, voit käydä osoitteessa www.apple.com/contact/myinfo ja päivittää henkilökohtaiset yhteystietovalintasi, tai jos asut Euroopassa, voit ottaa yhteyden Applen Euroopan Data Controlleriin osoitteessa dpo@apple.com

5.13 Alihankkijat. Apple voi muiden palveluntuottajien kautta hoitaa alihankintana tuotteesi huollon.

5.14 Määräysten ristiriitaisuus; palvelut englanniksi. Näiden määräysten eri käännösten ristiriitaisuuden ilmetessä sovelletaan englanninkielistä käännöstä. Tietyt tukipalvelut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat ehkä saatavana vain englanniksi.

5.15 Koko sopimus; ylivoimainen este. Tämä sopimus koskee Applen hyväksymiä palvelutoimituksia. Mitkään muut suulliset tai kirjalliset ehdot tai määräykset eivät sovellu. Apple ei salli tämän sopimuksen ehtojen mitään muokkaamista tai muuttamista. Apple ei vastaa mistään palvelujen tai tuotteesi tai korvaavan tuotteen toimittamisen suorittamatta jättämisestä tai sen viivästymisestä, joka on seurausta Applen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä.

5.16 Apple-yksiköt

Tässä sopimuksessa Apple-yksikkö on lueteltu alla olevassa taulukossa ja se vaihtelee asuinmaasi mukaan:

Ostoalue/-maa

Takaaja

Osoite

Australia

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Puh: 133 622

Brasilia

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 

04542-000

SAC: 0800-761-0880

www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited 

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong

Japani

Apple Japan Inc

3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japan

Uusi-Seelanti

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit No. 302, P.O. Box 116977, Downtown, Dubai, UAE

Yhdysvallat

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Venäjän federaatio

Limited Liability Company Apple Rus

bld. 2, 4 Romanov Lane, 6th floor, premises II, room 54, 125009, Moscow, Russian Federation

Turkki

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

Kaikki muut maat

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

 

 

6. Maakohtaiset eroavaisuudet

A) Australia. Tässä kuvatut oikeudet palautusten, takaisinmaksujen ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Consumer and Competition Act 2010 -lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella.

Tuotteillamme ja palveluillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajansuojalain nojalla. Jos palvelussa ilmenee vakavia puutteita, olet oikeutettu

  • perumaan palvelusopimuksen kanssamme tai
  • saamaan rahat takaisin käyttämättömästä osuudesta tai saamaan hyvityksen sen alennetusta arvosta.

Jos tuotteessa ilmenee vakavia puutteita, olet myös oikeutettu valitsemaan, haluatko rahat takaisin vai korvaavan tuotteen. Jos tuotteessa tai palvelussa ilmennyttä ongelmaa ei lueta vakavaksi, olet oikeutettu asian oikaisuun kohtuullisen ajan kuluessa. Jos näin ei tapahdu, olet oikeutettu saamaan rahat takaisin tuotteesta, perumaan palvelusopimukset sekä saamaan rahat takaisin käyttämättömästä osuudesta. Olet myös oikeutettu saamaan korvauksen kaikista muista kohtuudella ennakoitavissa olevista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteessa tai palvelussa ilmenneistä puutteista.

B) Yhdysvallat

i) Tulkinta. Tässä osiossa olevia ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen muiden ehtojen kanssa.

ii) ILMOITUKSIA VAIN KULUTTAJILLE KALIFORNIASSA

a) Palvelun jälleenmyyjän tulee antaa asiakkaalle kirjallinen korjausarvio (Kalifornian Business and Professions Code -lain kohta 9844). Jälleenmyyjä ei saa veloittaa tehdystä työstä tai toimitetuista osista enempää kuin arviossa on mainittu ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Jos kirjallisesti on sovittu, jälleenmyyjä voi veloittaa kohtuullisen maksun toimitetuista palveluista, joilla on määritelty vian syy, laatiessaan kirjallisen arvion korjauksesta. Lisätietoja osoitteesta: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S. 

b) Tämän tuotteen ostajalla Kaliforniassa on oikeus saada tämä tuote huollettua ja korjattua takuuajan aikana. Takuuaikaa pidennetään sillä kokonaisten päivien lukumäärällä, jonka tuote on ollut poissa ostajalta takuukorjauksia varten. Jos vika ilmenee takuuajan aikana, takuuaika ei pääty, ennen kuin vika on korjattu. Takuuaikaa pidennetään myös, jos takuukorjauksia ei ole suoritettu johtuen viivästyksistä, jotka ovat riippumattomia ostajasta, tai jos takuukorjaukset eivät korjanneet vikaa ja ostaja ilmoittaa valmistajalle tai myyjälle korjausten epäonnistumisesta 60 päivän kuluessa siitä, kun korjaukset tehtiin. Jos kohtuullisten yritysmäärien jälkeen vikaa ei ole korjattu, ostaja voi palauttaa tämän tuotteen vaihdettavaksi toiseen tai hyvitettäväksi vähennettynä kummassakin tapauksessa kohtuullisella käytön veloituksella. Ajanpidennys ei vaikuta ostajan muiden lakien mukaiseen suojaan tai korvauksiin.

c) Liikevaihtovero. Asiakkaan ostohinnan lisäksi Apple veloittaa sinulta liikevaihtoveroa tapahtumista, jotka perustuvat toimitusosoitteeseesi ja tilauksesi laskutuksen aikana voimassa olevaan liikevaihtoverokantaan. Jos liikevaihtoverokanta muuttuu osavaltiossa, jonne tilaus lähetetään, ennen kuin tuote on toimitettu, sovelletaan verokantaa, joka oli voimassa, kun tilauksesi laskutettiin. Applen sinulle lähettämä ostotosite sisältää voimassaolevan liikevaihtoveron.

070920 Service Terms Finnish v10.2