Możliwości dochodzenia roszczeń

W związku z kodeksem usług cyfrowych („DSA”) niektóre osoby lub podmioty mają do dyspozycji pewne opcje dochodzenia roszczeń, opisane poniżej i uporządkowane według rodzaju podjętych działań.

Poniższe opcje dochodzenia roszczeń nie wykluczają możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jeśli użytkownik jest konsumentem, zgodnie z Warunkami świadczenia usług Apple Media Services lub jeśli użytkownik jest deweloperem, zgodnie z Umową licencyjną programu Apple Developer Program

Zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści

Jeśli użytkownik przesłał powiadomienie zgodnie z art. 16 DSA za pośrednictwem portalu Content Reports, otrzymał powiadomienie o decyzji i ma obawy dotyczące wyniku, może złożyć skargę.

Usunięcie recenzji

Jeśli Twoja recenzja została usunięta z App Store z powodu naruszenia Wytycznych Apple dotyczących przesyłania recenzji i masz wątpliwości dotyczące usunięcia Twojej recenzji, możesz skontaktować się z nami tutaj.

Usunięcie kont deweloperów i aplikacji

Jeśli konto dewelopera zostało zamknięte i chcesz złożyć wniosek o przywrócenie, możesz zwrócić się do App Review Board o przywrócenie konta, wypełniając ten formularz: Przywrócenie zakończonego członkostwa w programie deweloperskim. We wniosku należy podać konkretne powody, dla których Rada ds. Oceny Aplikacji powinna rozważyć przywrócenie członkostwa w Apple Developer Program. Dołącz szczegółowe informacje na temat planowanych ulepszeń w celu zapewnienia zgodności z Wytycznymi dotyczącymi recenzji w sklepie App Store, Kodeksem postępowania deweloperów i Umową licencyjną programu Apple Developer Program.

Jeśli użytkownik ma obawy dotyczące środków podjętych przez Apple lub zachowania Apple, które dotyczą użytkownika i odnoszą się bezpośrednio do dystrybucji jego licencjonowanej aplikacji w App Store w regionie, w którym użytkownik ma siedzibę, może złożyć skargę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie promowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Apple rozpatrzy takie skargi i poinformuje użytkownika o ich wyniku.

Jeśli Twoja aplikacja została usunięta na podstawie roszczenia dotyczącego własności intelektualnej, skontaktuj się bezpośrednio z wnioskodawcą, korzystając z podanych danych kontaktowych, i poproś go o przesłanie zespołowi ds. sporów dotyczących aplikacji wiadomości e-mail potwierdzającej, że kwestia została rozwiązana i/lub że roszczenie zostało wycofane.

Usunięcie odpowiedzi dewelopera

Odpowiedź dewelopera Usunięto Jeśli masz wątpliwości dotyczące usuwania Twoich odpowiedzi na recenzje klientów, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Apple Develope. Zaloguj się i kliknij Konfiguracja i dystrybucja aplikacji > Opinie i oceny klientów, a następnie wybierz preferowaną metodę kontaktu.

Usunięcie reklamy

Reklama usunięta Jeśli chcesz zakwestionować decyzję Apple dotyczącą ograniczenia nałożonego na treści reklamowe dostarczane przez Apple, możesz złożyć odwołanie tutaj. Należy pamiętać, że proces ten dotyczy wyłącznie reklam dostarczanych przez Apple.