Apple Store-Gavekort

Vilkår og Betingelser

1. Apple Store-gavekort udstedes udelukkende i elektronisk form og sendes til ihændehaveren pr. e-mail. Apple Store-gavekort må alene bruges til køb i Danmark af produkter og tjenester i Apples Online Store på http://store.apple.com/dk eller ved at ringe på tlf. 8024 0835. Apple Store-gavekort kan ikke anvendes til køb i iTunes Store, App Store, Mac App Store, iBooks Store, til køb af yderligere Apple Store-gavekort, indbetaling på en mobiltelefonkonto eller serviceplan, køb hos Apple-forhandlere (så som fx hos Apple Premium Resellers eller i Apple-butikker), eller til betaling af noget udestående beløb i henhold til en Apple Financial Services-konto.

2. Når en ordre er gennemført vil beløbet blive trukket fra Apple Store-gavekortets saldo. Hvis en køber udnytter sin fortrydelsesret eller hvis købet af andre grunde bliver annulleret, vil det beløb, der er trukket ved brug af Apple Store-gavekortet blive genindsat på Apple Store-gavekortet.

3. En eventuel ubrugt saldo på Apple Store-gavekort kan indløses til kontanter i overensstemmelse med reglerne i betalingstjenestelovens § 39s samt i henhold til de til enhver tid gældende lovbestemte rettigheder om tilbagebetaling i tilfælde af opsigelse af onlinekontrakter eller mangler. For yderligere oplysninger henvises til salgs- og leveringsbetingelserne for Apple Online Store på http://store.apple.com/dk/open/salespolicies og Garantivilkårene på http://www.apple.com/dk/legal. Apple pålægger et gebyr på 50 kr. i forbindelse med gennemførelse af en kontantindløsning efter betalingstjenestelovens § 39s.

4. For spørgsmål vedrørende saldo eller reklamation henvises til tlf. 8024 0835 eller http://store.apple.com/dk/giftcard/balance.

5. Værdien på et gavekort kan ikke overstige 3.000 kr. Ved modtagelse af gavekortet pr. e-mail er ihændehaveren eneansvarlig for at opbevare gavekortet på behørig vis, indtil det er brugt. Apple er ikke ansvarlig for bortkomne eller stjålne Apple Store-gavekort eller for brug uden din tilladelse.

6. Må ikke videresælges i kommercielt øjemed.

7. Modtagelse af et Apple Store-gavekort er ikke automatisk en garanti for køb af en vare.

8. Apple Store-gavekort har ikke nogen udløbsdato. Apple kan dog med et passende og rimeligt varsel ændre, hvilke køb gavekortet kan bruges til samt listen over indløsningssteder ved at opdatere vilkårene og betingelserne for Apple Store-gavekort på http://www.apple.com/dk/legal/giftcards/applestore. I tilfælde af sådan ændring, kan ihændehaveren returnere gavekortet og få saldoen på kortet refunderet.

9. Disse vilkår samt brugen af Apple Store-gavekort er underlagt dansk ret.

10. Apple Store-gavekort udstedes af Apple Distribution International, hvis hjemstedsadresse er beliggende Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Den Irske Republik. Klik her for oplysning om, hvordan du kontakter Apple. [Note: Her indsættes link til Apples ”Kontakt Apple” side http://www.apple.com/dk/contact]


TM and © 2013 Apple Inc. All rights reserved.