Karty Upominkowe Apple Store

Warunki Korzystania

Karty upominkowe Apple Store można wykorzystywać wyłącznie na zakupy w sklepie Apple Online Store na terenie Polski, dostępnym na stronie http://store.apple.com/pl lub pod numerem telefonu 800 702 322. Kart upomninkowych Apple Store nie można używać w celu zakupu produktów w sklepach iTunes Store, App Store, Mac App Store oraz iBooks Store, w celu zakupu dodatkowych kart upomninkowych Apple Store, w celu dokonywania płatności na rzecz operatorów sieci komórkowych, w celu zakupu produktów u sprzedawców Apple (np. sprzedawcy Apple Premium Reseller lub stoiska Apple) ani w celu uiszczania płatności w ramach usług Apple Financial Services. Kart upominkowych Apple Store nie można wymieniać na gotówkę (dotyczy to także niewykorzystanych środków), bez szkody dla gwarantowanych praw do zwrotu pieniędzy w przypadku anulowania umowy internetowej lub wszelkich niezgodności. Więcej informacji na temat warunków sprzedaży obowiązujących w Apple Online Store można uzyskać pod adresem http://store.apple.com/pl/open/salespolicies, natomiast informacje dotyczące gwarancji są dostępne na stronie https://www.apple.com/pl/legal. Aby sprawdzić saldo karty lub wynikające z niej korzyści, zadzwoń pod numer 800 702 322 lub odwiedź stronę http://store.apple.com/pl/giftcard/balance. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź skradzione karty upominkowe Apple Store lub ich wykorzystanie bez zgody właściciela karty. Zakaz odsprzedaży. Uzyskanie karty upominkowej Apple Store nie jest równoznaczne z gwarancją zakupu jakiegokolwiek produktu. Karty upominkowe Apple Store są wydawane bez określonej daty ważności. Firma Apple zastrzega sobie jednak prawo do aktualizacji z odpowiednim wyprzedzeniem warunków korzystania z karty upominkowej Apple Store (dostępne pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/giftcards/applestore) i wynikających z tego zmian dotyczących zakupów przy użyciu karty lub lokalizacji, w których można zrealizować kartę. W przypadku wszelkich zmian właściciel karty może zwrócić kartę w celu żądania zwrotu pozostałych na karcie środków. Warunki korzystania z kart upominkowych Apple Store podlegają obowiązującym w Polsce przepisom prawa.

Wystawcą kart upominkowych jest Apple Distribution International, z siedzibą zarejestrowaną w Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, w Irlandii.

TM i © 2013 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.