Γενικοι Οροι Και Προϋποθεσεισ Για Το iCloud

Καλώς ορίσατε στο iCloud

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ APPLE ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ iCLOUD (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ «Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ»). ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΩ», ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Η Apple είναι ο πάροχος της Υπηρεσίας, που σας επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης του προσωπικού σας περιεχομένου (όπως π.χ. επαφές, ημερολόγια, φωτογραφίες, σημειώσεις, υπομνήσεις, έγγραφα, δεδομένα εφαρμογών και email iCloud), τα οποία καθιστά διαθέσιμα στις συμβατές συσκευές και υπολογιστές σας, και συγκεκριμένων υπηρεσιών που βασίζονται σε τοποθεσίες, μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Το iCloud ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε συσκευές με iOS 9 ή μεταγενέστερη έκδοση και έχετε συνδεθεί με το Apple ID κατά τη διαμόρφωση της συσκευής, εκτός κι αν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση της συσκευής και επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε το iCloud. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το iCloud στις Ρυθμίσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένο το iCloud, το περιεχόμενό σας αποστέλλεται αυτόματα και αποθηκεύεται από την Apple, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση αργότερα σε αυτό το περιεχόμενο ή να προωθείτε περιεχόμενο ασύρματα σε άλλες συσκευές ή υπολογιστές σας όπου έχετε ενεργοποιήσει το iCloud.

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

          Α. Ηλικία.  Η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω (ή αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας στη σχετική δικαιοδοσία), εκτός αν είστε κάτω των 13 ετών και σας δόθηκε Apple ID κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ένα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Apple ID που δημιουργήθηκε ως μέρος της δυνατότητας «Οικογενειακή κοινή χρήση» από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας. Δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες για παιδιά κάτω των 13 ετών ή αντίστοιχης νεαρής ηλικίας στη σχετική δικαιοδοσία χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση.  Οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα πρέπει να υπενθυμίσουν, επίσης, σε τυχόν ανηλίκους, ότι η συνομιλία με αγνώστους στο Διαδίκτυο μπορεί να είναι επικίνδυνη και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας από αυτά.

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, δεν μπορείτε να είστε ένα πρόσωπο στο οποίο δεν επιτρέπεται η λήψη της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ ή άλλων αρμόδιων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας στην οποία διαμένετε ή από την οποία χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Με την αποδοχή αυτής της Σύμβασης, δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τα ανωτέρω.

          Β. Συσκευές και λογαριασμοί.  Η χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτεί συμβατές συσκευές, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένο λογισμικό (μπορεί να ισχύουν χρεώσεις). Μπορεί επίσης να απαιτεί περιοδικές ενημερώσεις και μπορεί να επηρεαστεί από την απόδοση αυτών των παραγόντων. Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των λογαριασμών που μπορούν να δημιουργηθούν από μια συσκευή και τον αριθμό των λογαριασμών που σχετίζονται με έναν Λογαριασμό. Η πιο πρόσφατη έκδοση του απαιτούμενου λογισμικού μπορεί να απαιτηθεί για συγκεκριμένες συναλλαγές ή δυνατότητες. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να τηρήσετε αυτές τις απαιτήσεις. 

          Γ. Περιορισμοί χρήσης.  Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από την παρούσα Σύμβαση και μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή γενικώς αποδεκτή πρακτική στην αρμόδια δικαιοδοσία. Στο Λογαριασμό σας έχουν παραχωρηθεί 5 GB χωρητικότητας αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στις σελίδες δυνατοτήτων του iCloud. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης, όπως περιγράφεται παρακάτω. Απαγορεύεται η υπέρβαση τυχόν ισχύοντος ή εύλογου περιορισμού εύρους ζώνης ή χωρητικότητας αποθήκευσης (για παράδειγμα, χώρος για εφεδρικά αντίγραφα ή λογαριασμό email). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποτρέψει τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων στο iCloud, την προσθήκη εγγράφων ή τη λήψη νέων μηνυμάτων που αποστέλλονται στη διεύθυνση email σας στο iCloud. Αν η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή άλλη συμπεριφορά σας ηθελημένα ή αθέλητα απειλήσει την ικανότητα της Apple για παροχή της Υπηρεσίας ή άλλων συστημάτων, η Apple έχει το δικαίωμα να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία της Υπηρεσίας και των συστημάτων της, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της αναστολής της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Επανειλημμένες παραβάσεις των περιορισμών μπορεί να οδηγήσουν σε τερματισμό του Λογαριασμού σας.

Αν είστε πάροχος υπηρεσιών υγείας, επιχειρηματικός συνεργάτης ή αντιπρόσωπος παρόχου υπηρεσιών υγείας ή επιχειρηματικού συνεργάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 45, παράγραφος 160.103), συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα συστατικό, λειτουργία ή άλλη υπηρεσία του iCloud για να δημιουργήσετε, να λάβετε, να διατηρήσετε ή να μεταδώσετε οποιεσδήποτε «προστατευμένες πληροφορίες υγείας» (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 45, παράγραφος 160.103) ούτε θα χρησιμοποιήσετε το iCloud με οποιονδήποτε τρόπο που να καθιστά την Apple (ή οποιαδήποτε θυγατρική της Apple) εμπορικό συνεργάτη, είτε δικό σας είτε οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

          Δ. Διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.  Η Υπηρεσία, ή οποιαδήποτε δυνατότητα αυτής, μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες και η Apple δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή οποιαδήποτε δυνατότητα ή μέρος της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση από οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Στον βαθμό που επιλέγετε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, αυτό συμβαίνει με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους.

          Ε. Αλλαγή της Υπηρεσίας.  Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και να επιβάλει νέους ή επιπρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις για τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, με προϋπόθεση ότι θα σας ειδοποιήσει 30 ημέρες πριν από οποιαδήποτε ουσιώδη δυσμενή αλλαγή στην Υπηρεσία ή τους ισχύοντες όρους υπηρεσίας, εκτός κι αν δεν είναι εύλογο να σας ειδοποιήσει λόγω περιστάσεων που απορρέουν από νομικές, ρυθμιστικές ή κυβερνητικές δράσεις, για αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας χρηστών, απορρήτου χρηστών, ή ζητημάτων τεχνικής αξιοπιστίας, για αποφυγή διακοπών υπηρεσίας για άλλους χρήστες, ή λόγω φυσικής καταστροφής, καταστροφικού γεγονότος, πολέμου ή άλλης παρόμοιας περίστασης που δεν βρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο της Apple. Όσον αφορά επί πληρωμή υπηρεσίες αποθήκευσης στο «σύννεφο», η Apple δεν θα πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ουσιώδη δυσμενή αλλαγή στην Υπηρεσία πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου πληρωμής σας, εκτός κι αν απαιτηθεί εύλογα κάποια αλλαγή για αντιμετώπιση νομικής, ρυθμιστικής ή κυβερνητικής δράσης, για αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας χρηστών, απορρήτου χρηστών, ή ζητημάτων τεχνικής αξιοπιστίας, για αποφυγή διακοπών υπηρεσίας για άλλους χρήστες, ή λόγω φυσικής καταστροφής, καταστροφικού γεγονότος, πολέμου ή άλλης παρόμοιας περίστασης που δεν βρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο της Apple. Σε περίπτωση που η Apple πραγματοποιήσει ουσιώδεις δυσμενείς αλλαγές στην Υπηρεσία ή στους όρους χρήσης, θα έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση και τον λογαριασμό σας, και σε τέτοια περίπτωση η Apple θα σας επιστρέψει σε αναλογική βάση τυχόν προπληρωμή που έχετε καταβάλει για την περίοδο πληρωμής σας. Η Apple δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν τροποποιήσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν στην Υπηρεσία ή στους όρους υπηρεσίας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα IΕ.

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

          Α. Χρήση υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας

Η Apple, οι συνεργάτες και οι δικαιοπάροχοί της μπορούν να παρέχουν ορισμένες δυνατότητες ή υπηρεσίες (π.χ. Εύρεση iPhone, Εύρεση φίλων), οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες τοποθεσίας της συσκευής μέσω της χρήσης GPS (όπου είναι διαθέσιμο) και σε τοποθεσίες παροχής ασύρματων δικτύων (Wi-fi hotspots) και μαζικές (crowdsource) τοποθεσίες hotspot Wi-Fi και πύργων κινητής τηλεφωνίας. Για την παροχή αυτών των δυνατοτήτων ή υπηρεσιών, όπου διατίθενται, η Apple, οι συνεργάτες και οι δικαιοπάροχοί της πρέπει να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν, να μεταδίδουν και να διατηρούν τα δεδομένα τοποθεσίας σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της γεωγραφικής τοποθεσίας της συσκευής σας και πληροφοριών που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στο iCloud («Λογαριασμός») και τυχόν συσκευές που έχετε δηλώσει σε αυτόν τον Λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των Apple ID, αναγνωριστικού και ονόματος συσκευής, και τύπου συσκευής σας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή ως προς τη συλλογή, χρήση, μετάδοση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων τοποθεσίας και Λογαριασμού σας από την Apple, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους της με τη μη χρήση των δυνατοτήτων βάσει τοποθεσίας και την απενεργοποίηση των ρυθμίσεων για την Εύρεση iPhone, την Εύρεση φίλων ή τις Υπηρεσίες τοποθεσίας (κατά περίπτωση) στη συσκευή. Κατά τη χρήση υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούν ή παρέχουν δεδομένα τοποθεσίας ως μέρος της Υπηρεσίας, υπόκειστε και πρέπει να διαβάσετε τους όρους και την πολιτική απορρήτου των τρίτων σχετικά με τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας από τις εν λόγω υπηρεσίες τρίτων. Τυχόν δεδομένα τοποθεσίας που παρέχονται από την Υπηρεσία δεν διατίθενται με σκοπό να αποτελέσουν αξιόπιστη πληροφόρηση σε καταστάσεις, όπου απαιτούνται ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας ή όπου λανθασμένα, ανακριβή, καθυστερημένα ή ελλιπή δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή ζημιές στην ιδιοκτησία ή το περιβάλλον. Η Apple παρέχει την Υπηρεσία με εύλογη επιμέλεια και προσοχή, αλλά ούτε η Apple ούτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της ή τους παρόχους περιεχομένου της δεν μπορούν να εγγυηθούν για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή τον έγκαιρο χαρακτήρα των δεδομένων τοποθεσίας, ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων που εμφανίζονται από την Υπηρεσία. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

          Β. Εύρεση iPhone

Η Εύρεση iPhone ενεργοποιείται αυτόματα σε συσκευές iOS που διαθέτουν iOS 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, καθώς και σε οποιοδήποτε αξεσουάρ που είναι ζευγοποιημένο με το iPhone σας, όταν είναι ενεργοποιημένο το iCloud. Όταν ενεργοποιηθεί η Εύρεση iPhone σε συσκευές iOS που διαθέτουν iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση, η συσκευή iOS θα συσχετιστεί αυτόματα με το Apple ID σας. Θα απαιτείται το συνθηματικό του Apple ID σας για να μπορέσει οποιοσδήποτε (το ίδιο κι εσείς) να απενεργοποιήσει την Εύρεση iPhone, να αποσυνδεθεί από το iCloud, να σβήσει ή να ενεργοποιήσει τη συσκευή. Η Apple και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της μπορεί να μην παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης υλισμικού ή λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης της Apple, αν δεν απενεργοποιήσετε την Εύρεση iPhone πριν από την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε αποτύχει να προστατέψετε τη συσκευή iOS σας με συνθηματικό, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απώλειας και/ή να λαμβάνετε ή να απαντάτε σε ειδοποιήσεις και επικοινωνίες. Η Apple δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για την επιστροφή της συσκευής iOS σε εσάς ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που υπήρχαν στη συσκευή iOS σας.

          Γ. Εφεδρικά αντίγραφα

Τα Εφεδρικά αντίγραφα iCloud δημιουργούν αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα για συσκευές iOS, όταν η οθόνη της συσκευής είναι κλειδωμένη, η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος και  συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Αν δεν έχει δημιουργηθεί εφεδρικό αντίγραφο για μια συσκευή στο iCloud για περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ημερών, η Apple διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των εφεδρικών αντιγράφων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συσκευή. Τα Εφεδρικά αντίγραφα μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις συσκευής, χαρακτηριστικά συσκευής, φωτογραφίες και βίντεο, έγγραφα, τα μηνύματά σας, κουδουνίσματα, δεδομένα της εφαρμογής «Υγεία», καθώς και δεδομένα άλλων εφαρμογών. Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://support.apple.com/el-gr/HT207428. Στο εφεδρικό αντίγραφο iCloud δεν περιλαμβάνεται το ακόλουθο περιεχόμενο: περιεχόμενο που έχει αγοραστεί από τα iTunes Store, App Store ή iBooks Store, πολυμέσα που συγχρονίζονται από τον υπολογιστή σας, καθώς και η βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας αν έχετε ενεργοποιήσει τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud. Η Apple παρέχει την Υπηρεσία με εύλογη επιμέλεια και προσοχή, αλλά, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΦΘΟΡΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η APPLE ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ, ΦΘΟΡΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε κατάλληλα εναλλακτικά εφεδρικά αντίγραφα των πληροφοριών και των δεδομένων σας.

          Δ. Φωτογραφίες

          1.  Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloudΌταν ενεργοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα μεταδεδομένα και τυχόν αλλαγές που κάνετε στην εφαρμογή «Φωτογραφίες» στη συσκευή iOS, τον υπολογιστή macOS ή το Windows PC σας θα σταλούν και θα αποθηκευτούν αυτόματα στο iCloud και μετά θα ωθηθούν σε όλες τις άλλες συσκευές και υπολογιστές σας όπου είναι ενεργοποιημένη η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud. Η ανάλυση των φωτογραφιών και των βίντεο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των φωτογραφιών και βίντεο πλήρους ανάλυσης ανά πάσα στιγμή.

          2. Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud Όταν χρησιμοποιείτε την Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud, η Apple αποθηκεύει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράζεστε μέχρι να τα διαγράψετε. Μπορείτε να προσπελάσετε τις κοινόχρηστες φωτογραφίες και βίντεό σας από οποιεσδήποτε συσκευές Apple σας όπου είναι ενεργοποιημένη η Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud. Τα άτομα που προσκαλείτε σε κοινόχρηστα άλμπουμ μπορούν να προβάλλουν, να αποθηκεύουν, να αντιγράφουν και να μοιράζονται αυτές τις φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να συνεισφέρουν φωτογραφίες και βίντεο, όπως και σχόλια.  Αν χρησιμοποιήσετε την Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud για κοινή χρήση φωτογραφιών μέσω ενός συνδέσμου Ιστού, αυτές οι φωτογραφίες θα είναι δημόσια διαθέσιμες σε οποιονδήποτε έχετε στείλει ή έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο Ιστού. Αν θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση μεμονωμένων φωτογραφιών, βίντεο, σχολίων ή ολόκληρων κοινόχρηστων άλμπουμ, έχετε τη δυνατότητα να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.  Ωστόσο, δεν θα διαγραφεί τυχόν περιεχόμενο που είχε αντιγραφεί από κάποιο κοινόχρηστο άλμπουμ σε μια άλλη συσκευή ή υπολογιστή.  

          3. Η Ροή φωτό μου. Κατά τη χρήση της δυνατότητας «Η Ροή φωτό μου», η Apple αποθηκεύει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στη συσκευή iOS σας ή έχετε στείλει από τον υπολογιστή σας για περιορισμένη χρονική περίοδο και ωθεί αυτόματα τις φωτογραφίες σας στις άλλες συσκευές Apple σας όπου είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα «Η Ροή φωτό μου». Στο iCloud ή στις συσκευές σας μπορεί να αποθηκευτεί ένας περιορισμένος αριθμός φωτογραφιών ανά πάσα στιγμή και οι παλαιότερες φωτογραφίες θα διαγράφονται αυτόματα από τη ροή «Η Ροή φωτό μου» με την πάροδο του χρόνου. Για να διατηρήσετε μόνιμα αυτές τις φωτογραφίες, πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο άλμπουμ κάμερας στη συσκευή iOS σας ή στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών στον υπολογιστή σας. 

          Ε. Οικογενειακή κοινή χρήση. Με την Οικογενειακή κοινή χρήση, μπορείτε να μοιράζεστε συγκεκριμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων αγορών από τα iTunes Store, iBooks Store και App Store, μιας συνδρομής Apple Music, καθώς και μιας συνδρομής χώρου αποθήκευσης iCloud με μέλη της οικογένειάς σας. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε ένα ημερολόγιο, ένα κοινόχρηστο άλμπουμ φωτογραφιών και την τοποθεσία σας με μέλη της οικογένειάς σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση των αγορών περιεχομένου σας, ανατρέξτε στους Όρους και προϋποθέσεις υπηρεσιών Apple Media στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          ΣΤ. Κοινή χρήση αρχείων. Όταν χρησιμοποιείτε την Κοινή χρήση αρχείων iCloud, η Apple αποθηκεύει τα αρχεία που μοιράζεστε μέχρι να τα διαγράψετε. Μπορείτε να προσπελάσετε τα κοινόχρηστα αρχεία σας από οποιεσδήποτε συσκευές Apple σας όπου είναι ενεργοποιημένο το iCloud Drive. Μπορείτε να παραχωρήσετε πρόσβαση σε άτομα για να προβάλλουν, αποθηκεύουν, αντιγράφουν ή επεξεργάζονται αυτά τα αρχεία. Έχετε την επιλογή να παραχωρήσετε σε άτομα το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα αρχεία ή μόνο να τα προβάλλουν. Αν χρησιμοποιήσετε την Κοινή χρήση αρχείων iCloud για κοινή χρήση αρχείων μέσω ενός συνδέσμου Ιστού, αυτά τα αρχεία θα είναι δημόσια διαθέσιμα σε οποιονδήποτε έχετε στείλει τον συγκεκριμένο σύνδεσμο Ιστού. Μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση αρχείων ανά πάσα στιγμή. Αν διακόψετε την κοινή χρήση, τα αρχεία θα αφαιρεθούν από το iCloud Drive στις συσκευές όλων. Ωστόσο, δεν θα διαγραφούν όποια αρχεία είχαν αντιγραφεί σε κάποια άλλη συσκευή ή υπολογιστή.

          Ζ. Mail Drop. Αν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο iCloud και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Mail του macOS ή το iCloud Mail στον Ιστό για την αποστολή email με μεγάλα συνημμένα, έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε το Mail Drop. Με το Mail Drop, τα μεγάλα συνημμένα θα αποθηκεύονται προσωρινά στους διακομιστές iCloud ώστε να είναι δυνατή η παράδοσή τους. Η Apple θα στέλνει στους παραλήπτες είτε έναν σύνδεσμο είτε μια προεπισκόπηση του συνημμένου, ανάλογα με την εφαρμογή email του παραλήπτη. Η προσωρινή αποθήκευση μεγάλων συνημμένων email δεν θα προσμετράται στο όριο του χώρου αποθήκευσής σας στο iCloud. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mail Drop, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://support.apple.com/el-gr/HT203093

          Η. Εφαρμογές τρίτων.  Αν συνδεθείτε σε ορισμένες Εφαρμογές τρίτων με τα στοιχεία λογαριασμού σας iCloud, συμφωνείτε ότι επιτρέπετε στις συγκεκριμένες Εφαρμογές να αποθηκεύουν δεδομένα στον προσωπικό σας λογαριασμό στο iCloud και ότι επιτρέπετε στην Apple τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του σχετικού Δημιουργού εφαρμογής αναφορικά με τη χρήση από μέρους σας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας και Εφαρμογών. Τα δεδομένα που αποθηκεύουν οι Εφαρμογές στον προσωπικό σας λογαριασμό iCloud προσμετρώνται στο όριο του χώρου αποθήκευσής σας. Ενδέχεται να γίνει κοινή χρήση αυτών των δεδομένων με άλλη Εφαρμογή που έχετε λάβει από τον ίδιο Δημιουργό εφαρμογών. 

          Θ. Λογαριασμός μόνο Διαδικτύου στο iCloud.   Αν εγγραφείτε για την Υπηρεσία με λογαριασμό Διαδικτύου μόνο σε μη Apple συσκευή ή υπολογιστή, θα έχετε πρόσβαση μόνο σε περιορισμένο σύνολο των λειτουργιών της Υπηρεσίας. Θα λάβετε 1 GB δωρεάν χώρο αποθήκευσης και δεν είναι δυνατή η αύξηση αυτού του όγκου αν έχετε έναν λογαριασμό μόνο Διαδικτύου. Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Υπηρεσία με λογαριασμό μόνο Διαδικτύου, αποδέχεστε όλους τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των απαιτήσεων για τη χρήση της Υπηρεσίας, περιορισμών ως προς τη χρήση, τη διαθεσιμότητα, το δημόσιο beta, τις αποποιήσεις εγγυήσεων, τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τη συμπεριφορά σας, και τη λύση της Σύμβασης. Δεν ισχύουν για εσάς οι Όροι που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και σχετίζονται με δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες για διαδικτυακούς χρήστες μόνο. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη χρήση υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας και την πληρωμή χρεώσεων για αναβαθμίσεις χώρου αποθήκευσης στο iCloud. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι αν προσπελάσετε μεταγενέστερα τον λογαριασμό σας Διαδικτύου μόνο από συσκευή ή υπολογιστή Apple, ανεξάρτητα από το αν κατέχετε τέτοια συσκευή ή υπολογιστή, η Apple μπορεί να αναβάθμιση τον λογαριασμό σας Διαδικτύου μόνο σε πλήρη λογαριασμό iCloud και να σας παρέχει όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν αυξημένης χωρητικότητας αποθήκευσης. Αν επιλέξετε να προσπελάσετε τον λογαριασμό σας μόνο Διαδικτύου από συσκευή ή υπολογιστή Apple και μεταγενέστερα γίνει αναβάθμιση του λογαριασμού σας και έχετε πρόσβαση στις πλήρεις λειτουργίες της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν ως προς τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας. Αν δεν επιθυμείτε να έχετε πλήρη λογαριασμό iCloud, μη συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μόνο Διαδικτύου από συσκευή ή υπολογιστή Apple.

          Ι. Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων και αυτόματες κλήσεις/μηνύματα. Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τον Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το Apple ID σας, συμφωνείτε (α) να παράσχετε στην Apple τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου, και (β) να λαμβάνετε αυτόματες ή προεγγεγραμμένες κλήσεις και μηνύματα κειμένου από την Apple σε οποιονδήποτε από τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε παράσχει. Μπορεί να λαμβάνετε τέτοιες κλήσεις ή μηνύματα για (i) σκοπούς διατήρησης της ασφάλειας του Λογαριασμού σας κατά τη σύνδεση, (ii) πρόσβασης στον Λογαριασμό σας αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, ή (iii) αν χρειαστεί για άλλο λόγο για υποστήριξη ή για επιβολή της παρούσας Σύμβασης, των πολιτικών της Apple, της ισχύουσας νομοθεσίας, ή άλλης σύμβασης που μπορεί να έχετε συνάψει με την Apple.

III. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης σε συνδρομητική βάση.

          Α. Πληρωμή

Με την αναβάθμιση του χώρου αποθήκευσης στη συσκευή ή τον υπολογιστή σας, η Apple θα χρεώνει αυτόματα σε περιοδική βάση τη μέθοδο πληρωμής που έχει συσχετιστεί με το Apple ID σας (π.χ. τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείτε για αγορές στα iTunes Store, App Store ή στο iBooks Store, αν διατίθεται) ή τη μέθοδο πληρωμής που έχει συσχετιστεί με τον λογαριασμό Οικογένειάς σας. Αν είστε οργανωτής Οικογένειας, συμφωνείτε ότι επιτρέπετε στην Apple να χρεώνει τη μέθοδο πληρωμής σας σε περιοδική βάση για τα μέλη της Οικογένειάς σας που αναβαθμίζουν τον χώρο αποθήκευσής τους. Η Apple μπορεί επίσης να λάβει προέγκριση για ένα ποσό έως το ποσό της συναλλαγής και να επικοινωνεί μαζί σας σε περιοδική βάση μέσω email στη διεύθυνση email που έχει συσχετιστεί με το Apple ID σας για υπενθυμίσεις τιμολόγησης και άλλες επικοινωνίες που αφορούν τον λογαριασμό σας για τον χώρο αποθήκευσης.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδρομή σας με αναβάθμιση ή υποβάθμιση του χώρου αποθήκευσης στην ενότητα «iCloud» των Ρυθμίσεων στη συσκευή σας ή στο τμήμα «iCloud» των Προτιμήσεων συστήματος στο Mac ή στο iCloud για Windows στο PC σας.

Η ισχύουσα χρέωση χώρου αποθήκευσης για ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα αποθήκευσης θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Οι υποβαθμίσεις του προγράμματος αποθήκευσης σας θα αρχίσουν να ισχύουν από την επόμενη ημερομηνία της ετήσιας ή μηνιαίας χρέωσης. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ APPLE ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αν η Apple δεν είναι σε θέση να χρεώσει με επιτυχία την πιστωτική σας κάρτα ή τον λογαριασμό πληρωμών σας για οφειλόμενες χρεώσεις, η Apple διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να περιορίσει την πρόσβαση στο αποθηκευμένο Περιεχόμενό σας, να διαγράψει το αποθηκευμένο Περιεχόμενό σας ή να τερματίσει τον Λογαριασμό σας. Αν θέλετε να καθορίσετε διαφορετική πιστωτική κάρτα ή λογαριασμό πληρωμής ή αν έχει αλλάξει κάτι ως προς την πιστωτική κάρτα ή τον λογαριασμό πληρωμής σας, πρέπει να αλλάξετε τα στοιχεία σας μέσω Διαδικτύου στην ενότητα «Στοιχεία λογαριασμού» του iCloud. Αυτό μπορεί να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μέχρι να επαληθεύσει η Apple τα νέα στοιχεία πληρωμής σας. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email σχετικά με τον λογαριασμό σας, για λόγους που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη συμπλήρωση ή την υπέρβαση του ορίου χώρου αποθήκευσης.

Η συνολική τιμή θα περιλαμβάνει την τιμή της αναβάθμισης συν τυχόν εφαρμοστέες χρεώσεις πιστωτικής κάρτας και κάθε φόρο πωλήσεων, χρήσης, αγαθών και υπηρεσιών (GST), προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ή άλλους παρόμοιους φόρους, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και βάσει του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο αγοράς της αναβάθμισης. Θα χρεώνουμε φόρο όταν απαιτείται να το πράξουμε, σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν για την Υπηρεσία.

          Β. Δικαίωμα ακύρωσης συνδρομής

Αν επιλέξετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μετά την αρχική αγορά, ή αν έχετε πρόγραμμα ετήσιας πληρωμής μετά την έναρξη μιας περιόδου ανανέωσης, μπορείτε να το κάνετε ενημερώνοντας την Apple με μια ξεκάθαρη δήλωση (δείτε τα ισχύοντα στοιχεία διεύθυνσης στην ενότητα «Γενικά» παρακάτω) εντός 14 ημερών από την ημέρα που λάβατε την επιβεβαίωση μέσω email επικοινωνώντας με την Υποστήριξη πελατών. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε λόγο ακύρωσης.

Για να είστε εντός της προθεσμίας ακύρωσης, πρέπει να στείλετε το αίτημα ακύρωσης προτού λήξει η περίοδος 14 ημερών.

Οι πελάτες που κατοικούν στην ΕΕ και τη Νορβηγία έχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερώσουν την Apple χρησιμοποιώντας το παρακάτω δείγμα φόρμας ακύρωσης:

Προς: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

Με το παρόν, δηλώνω ότι επιθυμώ λύση της σύμβασής μου για τα ακόλουθα:

[ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, π.χ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ iCLOUD, 200 GB ΜΗΝΙΑΙΩΣ]

Έγινε παραγγελία στις [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]

Όνομα καταναλωτή

Διεύθυνση καταναλωτή

Ημερομηνία

Αντίκτυπος ακύρωσης  

Θα μειώσουμε τον χώρο αποθήκευσής σας στα 5 GB και θα σας επιστραφεί η πληρωμή εντός 14 ημερών κατά μέγιστο από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημα ακύρωσής σας. Αν έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερα από 5 GB χώρου αποθήκευσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να μην είναι δυνατή η δημιουργία πρόσθετων εφεδρικών αντιγράφων iCloud ή η χρήση συγκεκριμένων δυνατοτήτων μέχρι να μειωθεί ο χώρος αποθήκευσής σας. Θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή και δεν θα επιβληθούν χρεώσεις για την επιστροφή χρημάτων.

IV. Χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας

          Α. Ο Λογαριασμός σας

Ως εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Μην αποκαλύψετε τα στοιχεία του Λογαριασμού σας σε κανέναν άλλο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα και της ασφάλειας του Λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Λογαριασμό σας ή μέσω αυτού και συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως την Apple σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του Λογαριασμού σας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για προσωπική χρήση σε ατομική βάση και ότι δεν πρέπει να μοιράζεστε τα στοιχεία Λογαριασμού και/ή συνθηματικού σας με άλλο άτομο. Υπό την προϋπόθεση ότι δρα με εύλογη επιμέλεια και προσοχή, η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας, επειδή εσείς δεν τηρήσατε αυτούς τους κανόνες.

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει να πληκτρολογήσετε το Apple ID και το συνθηματικό σας για τον έλεγχο ταυτότητας του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να παράσχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες όταν πραγματοποιήσετε εγγραφή στην Υπηρεσία και κατά τη χρήση της («Στοιχεία εγγραφής στην Υπηρεσία»), και συμφωνείτε να ενημερώνετε τα Στοιχεία εγγραφής στην Υπηρεσία για να διατηρούνται ακριβή και πλήρη. Αν δεν παρέχετε ακριβή, ενημερωμένα και ολοκληρωμένα Στοιχεία εγγραφής στην Υπηρεσία, ο Λογαριασμός σας μπορεί να ανασταλεί και/ή να τερματιστεί. Συμφωνείτε ότι η Apple δύναται να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα Στοιχεία εγγραφής στην Υπηρεσία που της παρέχετε για χρήση ως προς τη συντήρηση και τη χρέωση του Λογαριασμού σας.

          Β. Χρήση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών Apple

Συγκεκριμένα στοιχεία ή δυνατότητες της Υπηρεσίας που παρέχει η Apple και/ή οι δικαιοπάροχοί της, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της δυνατότητας λήψης προηγούμενων αγορών, του iTunes Match και της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud (ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις), απαιτούν ξεχωριστές άδειες χρήσης ή όρους χρήσης λογισμικού ή άλλων στοιχείων. Πρέπει να διαβάσετε, να αποδεχθείτε και να συμφωνήσετε ότι δεσμεύεστε από μια τέτοια ξεχωριστή σύμβαση ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των συγκεκριμένων στοιχείων ή δυνατοτήτων της Υπηρεσίας.

          Γ. Μη εκχωρησιμότητα

Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι σας εκχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή άδεια χρήσης σε Apple ID, διεύθυνση email, όνομα τομέα, αναγνωριστικό iChat, ή παρόμοιο πόρο, που χρησιμοποιείται από εσάς σε σχέση με την Υπηρεσία.

          Δ. Απαγόρευση μεταβίβασης δικαιωμάτων σε επιζώντα πρόσωπα

Εκτός κι αν επιτρέπεται κάτι διαφορετικό βάσει νόμου, συμφωνείτε ότι ο Λογαριασμός σας δεν μεταβιβάζεται και ότι οποιαδήποτε δικαιώματα που αφορούν το Apple ID ή το Περιεχόμενο του Λογαριασμού σας παύουν να ισχύουν μετά τον θάνατό σας. Μετά την παραλαβή αντιγράφου πιστοποιητικού θανάτου, ο Λογαριασμός σας μπορεί να τερματιστεί και όλο το Περιεχόμενο του Λογαριασμού σας να διαγραφεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης iCloud στο support.apple.com/icloud για περαιτέρω βοήθεια.

          Ε. Μη μεταπώληση της Υπηρεσίας

Συμφωνείτε ότι δεν πρόκειται να αναπαράγετε, αντιγράψετε, δημιουργήσετε αντίγραφο, πωλήσετε, μεταπωλήσετε, ενοικιάσετε ή διαθέσετε στην αγορά την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) για οποιονδήποτε σκοπό.

V. Περιεχόμενο και η Συμπεριφορά σας

          Α. Περιεχόμενο

Ως «Περιεχόμενο» νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να δημιουργηθεί ή να απαντηθεί μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, όπως αρχεία δεδομένων, χαρακτηριστικά συσκευής, γραπτό κείμενο, λογισμικό, μουσική, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, ήχοι, βίντεο, μηνύματα και άλλα ανάλογα υλικά. Κατανοείτε ότι όλο το Περιεχόμενο, είτε δημοσιεύεται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω της Υπηρεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προήλθε το Περιεχόμενο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εσείς, και όχι η Apple, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο στέλνετε, λαμβάνετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε, μεταδίδετε, αποθηκεύετε ή με άλλον τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία είναι δυνατό να συναντήσετε Περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικό, άσεμνο ή αμφισβητούμενο και ότι είναι δυνατό να εκθέσετε άλλους σε Περιεχόμενο το οποίο εκείνοι να θεωρήσουν αμφισβητούμενο. Η Apple δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω της Υπηρεσίας, ούτε εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του εν λόγω Περιεχομένου. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση της Υπηρεσίας και οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

          Β. Η Συμπεριφορά σας

Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για τα εξής:

α. αποστολή, λήψη, δημοσίευση, αποστολή μέσω email, μετάδοση, αποθήκευση ή διάθεση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, βίαιο, άσεμνο, χυδαίο, παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, είναι ρατσιστικό ή εθνικά προσβλητικό, ή με άλλον τρόπο αμφισβητούμενο,

β. παρακολούθηση, παρενόχληση, απειλή ή βλάβη άλλου ατόμου,

γ. αν είστε ενήλικας, για να ζητήσετε προσωπικές ή άλλες πληροφορίες από ανήλικο άτομο (οποιοδήποτε άτομο με ηλικία κάτω των 18 ετών ή άλλη ηλικία όπως ορίζει ένα ανήλικο άτομο ο τοπικός νόμος), το οποίο δεν γνωρίζετε προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο ή επώνυμο, διεύθυνση οικίας, ταχυδρομικός κωδικός, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία, ή τα ονόματα του σχολείου, της εκκλησίας, της αθλητικής ομάδας ή των φίλων του ανήλικου ατόμου,

δ. να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είστε - δεν επιτρέπεται να υποδυθείτε ή να παριστάνετε ένα άλλο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων διασημοτήτων), ένα νομικό πρόσωπο, έναν άλλο χρήστη του iCloud, έναν υπάλληλο της Apple ή έναν πολιτικό ηγέτη ή ηγέτη κυβέρνησης, ή να διαστρεβλώσετε με άλλον τρόπο τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (η Apple διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποκλείσει κάθε Apple ID ή διεύθυνση email που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πλαστοπροσωπία ή διαστρέβλωση της ταυτότητάς σας, ή υπεξαίρεση του ονόματος ή της ταυτότητας άλλου ατόμου),

ε. να προβείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα αποστολής, ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε εμπορικά μυστικά ή εμπιστευτικές πληροφορίες κατά παράβαση σύμβασης απορρήτου, απασχόλησης ή μη αποκάλυψης,

στ. να δημοσιεύσετε, να στείλετε, να μεταδώσετε ή να καταστήσετε διαθέσιμα με άλλο τρόπο αυτόκλητα ή μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα email, διαφημίσεις, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητα μηνύματα email ή αλυσιδωτές επιστολές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μαζικών διαφημιστικών και ενημερωτικών ανακοινώσεων,

ζ. να παραποιήσετε οποιαδήποτε κεφαλίδα πακέτου TCP-IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών της κεφαλίδας σε μήνυμα email ή σε μια δημοσίευση ομάδας ειδήσεων ή τοποθετώντας με άλλον τρόπο πληροφορίες σε μια κεφαλίδα, που έχουν σχεδιαστεί για να παραπλανήσουν τους αποδέκτες ως προς την προέλευση τυχόν Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας (πλαστοπροσωπία ή αλλιώς spoofing),

η. να στείλετε, δημοσιεύσετε, στείλετε μέσω email, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή καταστήσετε διαθέσιμο με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστή που είναι σχεδιασμένα για να βλάψουν, να επηρεάσουν ή να περιορίσουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής), ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή υλισμικό υπολογιστή,

θ. να δημιουργήσετε παρεμβολές ή να διακόψετε την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω αυτοματοποιημένων τρόπων, όπως σκριπτ ή προγράμματα ανίχνευσης Ιστού), ή τυχόν διακομιστές ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, ή τυχόν πολιτικές, απαιτήσεις ή κανονισμούς δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κίνησης που σχετίζονται με αυτά),

ι. να σχεδιάσετε ή να προβείτε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, και/ή

κ. να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω απαγορευμένες δραστηριότητες.

          Γ. Αφαίρεση Περιεχομένου

Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε Περιεχόμενο παρέχεται από άλλους και δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει αυτό το Περιεχόμενο εκ των προτέρων. Ωστόσο, η Apple διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαπιστώσει αν το Περιεχόμενο είναι κατάλληλο και σύμφωνο με την παρούσα Σύμβαση, και μπορεί να προ-ελέγξει, να μετακινήσει, να αρνηθεί, να τροποποιήσει και/ή να αφαιρέσει Περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν το Περιεχόμενο αυτό διαπιστωθεί ότι παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση ή ότι είναι αμφισβητήσιμο με άλλον τρόπο.

          Δ. Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του Περιεχομένου σας

Είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, στον δικό σας υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή, οποιωνδήποτε σημαντικών εγγράφων, εικόνων ή άλλου Περιεχομένου που αποθηκεύετε ή προσπελάζετε μέσω της Υπηρεσίας. Η Apple παρέχει την Υπηρεσία με εύλογη επιμέλεια και προσοχή, αλλά δεν εγγυάται ούτε βεβαιώνει ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο που ενδεχομένως αποθηκεύετε ή προσπελάζετε μέσω της Υπηρεσίας δεν θα υποστεί ακούσια ζημιά, φθορά ή απώλεια.

          Ε. Πρόσβαση στον Λογαριασμό και το Περιεχόμενό σας

Η Apple επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί στις ενέργειες που θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητες ή κατάλληλες για την επιβολή και/ή την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί, χωρίς ευθύνη απέναντί σας, να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και/ή να γνωστοποιεί τις πληροφορίες του Λογαριασμού και το Περιεχόμενό σας σε αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς αξιωματούχους, και/ή σε τρίτους, όπως η Apple θεωρεί ότι είναι ευλόγως απαραίτητο ή σκόπιμο, αν απαιτείται από τον νόμο ή αν η Apple θεωρεί, με καλή πίστη, ότι αυτή η πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή διατήρηση είναι ευλόγως αναγκαία για: (α) τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες ή αιτήματα, (β) την επιβολή της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης κάθε πιθανής παραβίασής της, (γ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας, απάτης ή τεχνικών θεμάτων, ή (δ) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Apple, των χρηστών της, τρίτων ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

          ΣΤ. Ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων - Νόμος DMCA

Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο διεκδικείτε τα πνευματικά δικαιώματα έχει παραβιαστεί από κάποιον μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο πνευματικής ιδιοκτησίας της Apple, όπως περιγράφεται στην Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων μας στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Η Apple μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει και/ή να τερματίσει τους Λογαριασμούς των χρηστών που διαπιστώνεται ότι είναι παραβάτες κατ’ επανάληψη.

          Ζ. Παραβιάσεις της παρούσας Σύμβασης

Αν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, συναντήσετε Περιεχόμενο που θεωρείται ότι είναι ακατάλληλο ή πιστεύετε ότι αποτελεί παραβίαση της παρούσας Σύμβασης, μπορείτε να το αναφέρετε στέλνοντας email στη διεύθυνση abuse@iCloud.com.

          Η. Περιεχόμενο που υποβάλλεται ή διατίθεται από Εσάς στην Υπηρεσία

1. Άδεια χρήσης από Εσάς.  Εκτός από υλικό που μπορεί να σας παράσχει με άδεια, η Apple δεν διεκδικεί την κυριότητα των υλικών και/ή του Περιεχομένου που υποβάλλετε ή καθιστάτε διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας. Ωστόσο, με την υποβολή ή τη δημοσίευση αυτού του Περιεχομένου στις περιοχές της Υπηρεσίας που είναι προσπελάσιμες από το κοινό ή άλλους χρήστες με τους οποίους δίνετε τη συγκατάθεσή σας να μοιραστείτε αυτό το Περιεχόμενο, παραχωρείτε στην Apple μια παγκόσμια, άνευ ανταλλάγματος, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιήσει, διανείμει, αναπαράγει, τροποποιήσει, διασκευάσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, παρουσιάσει δημόσια και προβάλει δημόσια αυτό το Περιεχόμενο στην Υπηρεσία, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο υποβλήθηκε ή διατέθηκε το Περιεχόμενο, χωρίς καμιά αποζημίωση ή υποχρέωση απέναντί σας. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο, το οποίο υποβάλλετε ή δημοσιεύετε εσείς, θα αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη, δεν πρέπει να παραβιάζει ή να αθετεί τα δικαιώματα άλλων ή να παραβιάζει οποιουσδήποτε νόμους, δεν πρέπει να συμβάλει ή να ενθαρρύνει την παραβίαση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη συμπεριφορά, ούτε και πρέπει να είναι με άλλο τρόπο ακατάλληλο, απαγορευμένο ή απρεπές. Με την υποβολή ή τη δημοσίευση αυτού του Περιεχομένου στις περιοχές της Υπηρεσίας που είναι προσπελάσιμες από το κοινό ή άλλους χρήστες, δηλώνετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης του εν λόγω υλικού και/ή ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τις άδειες και την εξουσιοδότηση να το διανείμετε.

2. Αλλαγές στο Περιεχόμενο.  Κατανοείτε ότι για να παράσχετε την Υπηρεσία και καταστήσετε διαθέσιμο το Περιεχόμενό σας σε αυτήν, η Apple μπορεί να μεταδίδει το Περιεχόμενό σας σε διάφορα δημόσια δίκτυα, σε διάφορα μέσα και να τροποποιήσει ή να αλλάξει το Περιεχόμενό σας για να συμμορφωθεί με τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών ή υπολογιστών. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια χρήσης θα επιτρέπει στην Apple να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες.

3. Πληροφορίες για Εμπορικά σήματα. Οι ονομασίες Apple και iCloud, τα λογότυπα Apple και iCloud, και άλλα εμπορικά σήματα της Apple, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Υπηρεσία, αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες. Μπορείτε να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Apple στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Υπηρεσία είναι δυνατό να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν σας χορηγείται κανένα δικαίωμα ή άδεια για κανένα από τα εν λόγω εμπορικά σήματα, και περαιτέρω συμφωνείτε ότι δεν θα αφαιρέσετε, αποκρύψετε, ή μεταβάλετε οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων) που μπορεί να είναι συνημμένα ή να περιέχονται στην Υπηρεσία.

VI. Λογισμικό

          Α. Δικαιώματα κυριότητας της Apple. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Apple και/ή οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα νομικά δικαιώματα και τίτλους σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των γραφικών, της διεπαφής χρήστη, των σκριπτ και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της Υπηρεσίας και οποιουδήποτε λογισμικού παρέχεται σε εσάς ως μέρος και/ή σε σχέση με την Υπηρεσία (το «Λογισμικό»), συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα παραπάνω, είτε έχουν κατατεθεί είτε όχι, και οπουδήποτε υπάρχουν στον κόσμο. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού, ή οποιουδήποτε άλλου μέρους της) περιέχει αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πνευματικά δικαιώματα. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω ιδιόκτητες πληροφορίες ή τα υλικά για κανέναν απολύτως σκοπό, παρά μόνο για τη χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κανένα τμήμα της Υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο όπως ορίζεται ρητά στις παρούσες διατάξεις.

          Β. Άδεια χρήσης από την Apple. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

          Γ. Δημόσιο beta. Κατά καιρούς, η Apple μπορεί να επιλέξει να παρέχει νέες και/ή ενημερωμένες δυνατότητες της Υπηρεσίας (οι «Δυνατότητες beta») ως μέρος ενός Δημόσιου προγράμματος beta (το «Πρόγραμμα») με σκοπό να λάβει από τους χρήστες σχόλια σχετικά με την ποιότητα και τη χρηστικότητα αυτών των Δυνατοτήτων beta. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν δημιουργεί καμία νομική συνεργασία, εκπροσώπηση ή εργασιακή σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Apple, και ότι η Apple δεν είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει οποιεσδήποτε Δυνατότητες beta. Η Apple μπορεί να θέσει τις παραπάνω Δυνατότητες beta στη διάθεση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα μέσω διαδικτυακής εγγραφής ή εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Apple δύναται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τον Λογαριασμό, τις συσκευές και τα περιφερειακά σας, προκειμένου να σας εγγράψει σε ένα Πρόγραμμα και/ή να καθορίσει την καταλληλότητα συμμετοχής σας. Κατανοείτε ότι άπαξ και εγγραφείτε σε ένα Πρόγραμμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να επιστρέψετε στην προηγούμενη μη beta έκδοση μιας δεδομένης Δυνατότητας beta. Σε περίπτωση που η εν λόγω επιστροφή είναι δυνατή, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να μετεγκαταστήσετε δεδομένα που δημιουργήθηκαν μέσω της Δυνατότητας beta στη μη beta έκδοση. Η χρήση των Δυνατοτήτων beta και η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα διέπονται από την παρούσα Σύμβαση και τυχόν πρόσθετους όρους άδειας χρήσης που συνοδεύουν ξεχωριστά τις Δυνατότητες beta. Οι Δυνατότητες Beta παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» και είναι δυνατό να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες, φθορά ή απώλεια δεδομένων και/ή πληροφοριών από τη συσκευή και τα περιφερειακά σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διακομιστών και υπολογιστών) που συνδέονται με αυτά. Η Apple σάς συνιστά ένθερμα να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων και των πληροφοριών της συσκευής σας και οποιωνδήποτε περιφερειακών πριν από την συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα. Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε όλες τις Δυνατότητες Beta με αποκλειστική σας ευθύνη. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η Apple μπορεί να σας παράσχει ή να μην σας παράσχει τεχνική και/ή άλλη υποστήριξη για τις Δυνατότητες beta. Εάν σας παρασχεθεί υποστήριξη, αυτή θα γίνει επιπροσθέτως της κανονικής κάλυψης υποστήριξης για την Υπηρεσία και διατίθεται μόνο μέσω του Προγράμματος. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με οποιουσδήποτε κανόνες υποστήριξης ή πολιτικές που σας παρέχει η Apple, προκειμένου να λάβετε οποιαδήποτε υποστήριξη τέτοιου είδους. Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τις πολιτικές του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του Προγράμματος), ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, και μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή. Αποδέχεστε ότι η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει μια εμπορική έκδοση των Δυνατοτήτων beta, και ότι, σε περίπτωση που διατεθεί μια τέτοια εμπορική έκδοση, μπορεί να έχει δυνατότητες ή λειτουργίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις Δυνατότητες beta. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Apple θα σας δώσει την ευκαιρία να υποβάλετε σχόλια, υποδείξεις ή άλλου είδους παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των Δυνατοτήτων beta. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση απουσίας ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας για το αντίθετο, η Apple θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε σχόλια/παρατηρήσεις που παρέχετε για οποιονδήποτε σκοπό.

          Δ. Έλεγχος εξαγωγών. Η χρήση της Υπηρεσίας και του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης, της δημοσίευσης ή της αποστολής δεδομένων, λογισμικού ή άλλου Περιεχομένου μέσω της Υπηρεσίας, μπορεί να υπόκειται στους νόμους περί εξαγωγών και εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, το Λογισμικό δεν είναι δυνατό να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) σε χώρες στις οποίες έχουν κηρύξει εμπορικό αποκλεισμό οι ΗΠΑ ή (β) σε οποιονδήποτε που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ειδικώς χαρακτηρισμένων αλλοδαπών προσώπων (Specially Designated Nationals List) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στον κατάλογο Αποκλεισμένων φυσικών προσώπων (Denied Persons List) ή νομικών οντοτήτων (Entity List) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό ή την Υπηρεσία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε καμία τέτοια χώρα ή κατάλογο. Αποδέχεστε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε το Λογισμικό ούτε την Υπηρεσία για κανέναν σκοπό που απαγορεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της κατασκευής ή παραγωγής πυρηνικών, αντιπυραυλικών ή χημικών ή βιολογικών όπλων. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην αποστείλετε στον Λογαριασμό σας οποιαδήποτε δεδομένα ή λογισμικό που (α) υπόκεινται στις διατάξεις της ITAR (International Traffic in Arms Regulations) ή (β) δεν μπορούν να εξαχθούν χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ορισμένων ειδών λογισμικού κρυπτογράφησης και πηγαίου κώδικα, χωρίς να λάβετε προηγουμένως την εν λόγω άδεια. Η διαβεβαίωση και η δέσμευση αυτή θα ισχύουν και μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης.

          Ε. Ενημερώσεις. Κατά καιρούς, η Apple μπορεί αν ενημερώνει το Λογισμικό που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία. Για να συνεχίζεται η χρήση της Υπηρεσίας από μέρους σας, μπορεί να πραγματοποιείται λήψη και εγκατάσταση αυτών των ενημερώσεων αυτόματα στη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Αυτές οι ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις σφαλμάτων, βελτιώσεις δυνατοτήτων ή εντελώς καινούργιες εκδόσεις του Λογισμικού. 

VII. Λύση της Σύμβασης

          Α. Εθελοντική λύση της Σύμβασης από Εσάς

Μπορείτε να διαγράψετε το Apple ID σας και/ή να σταματήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή. Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το iCloud στη συσκευή σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε σε μια συσκευή ανοίγοντας τις «Ρυθμίσεις» στη συσκευή, αγγίζοντας «iCloud» και μετά «Αποσύνδεση». Για να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας και να διαγράψετε το Apple ID σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple στη διεύθυνση support.apple.com/el-gr/contact. Αν τερματίσετε τον Λογαριασμό σας και διαγράψετε το Apple ID σας, δεν θα έχετε πρόσβαση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Apple μέσω του συγκεκριμένου Apple ID. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να μην είναι αναστρέψιμη. Τυχόν χρεώσεις που είχατε καταβάλει πριν από την καταγγελία σας δεν επιστρέφονται (εκτός αν επιτρέπεται ρητά το αντίθετο από την παρούσα Σύμβαση), συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεων που καταβάλλονται εκ των προτέρων για το έτος τιμολόγησης στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται η λύση της Σύμβασης. Ο τερματισμός του Λογαριασμού σας δεν σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε υποχρέωση να καταβάλετε οποιεσδήποτε εκκρεμούσες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις.

          Β. Καταγγελία από την Apple

Η Apple μπορεί ανά πάσα στιγμή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και χωρίς προειδοποίηση, να τερματίσει ή να αναστείλει αμέσως το σύνολο ή μέρος του Λογαριασμού σας και/ή την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία. Μεταξύ των αιτίων για μια τέτοια λύση της Σύμβασης συμπεριλαμβάνονται οι εξής: (α) παραβιάσεις της παρούσας Σύμβασης ή οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών ή κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο παρόν και/ή είναι δημοσιευμένες στην Υπηρεσία, (β) δική σας αίτηση για ακύρωση ή κατάργηση του Λογαριασμού σας, (γ) αίτηση και/ή εντολή των αρχών επιβολής του νόμου, ενός δικαστικού οργάνου ή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, (δ) αν η παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς είναι ή μπορεί να καταστεί παράνομη, (ε) απροσδόκητα τεχνικά θέματα ή θέματα ασφάλειας ή προβλήματα, (στ) η συμμετοχή σας σε απατηλές ή παράνομες δραστηριότητες, (ζ) μη εξόφληση τυχόν χρεώσεων που οφείλετε σε σχέση με την Υπηρεσία, με προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μη ουσιώδους παραβίασης, η Apple θα μπορεί να λύσει τη Σύμβαση μόνο αφού σας ειδοποιήσει 30 ημέρες νωρίτερα και μόνο αν εσείς δεν επιλύσετε την παραβίαση μέσα σε αυτές τις 30 ημέρες. Οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία ή αναστολή θα γίνεται από την Apple κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και η Apple δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν ζημίες που μπορεί να επέλθουν ως αποτέλεσμα ή να προκύψουν από τον τερματισμό ή την αναστολή του Λογαριασμού σας και/ή της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Επιπλέον, η Apple μπορεί να τερματίσει τον Λογαριασμό σας αφού σας ειδοποιήσει 30 ημέρες νωρίτερα μέσω email στη διεύθυνση που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας εάν (α) ο Λογαριασμός σας έχει παραμείνει ανενεργός για ένα (1) έτος, (β) υπάρχει γενική διακοπή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους της. Η ειδοποίηση σχετικά με γενική διακοπή της Υπηρεσίας θα παρασχεθεί όπως περιγράφεται στο παρόν, εκτός κι αν εκτός κι αν δεν είναι εύλογο να γίνει έτσι λόγω περιστάσεων που απορρέουν από νομικές, ρυθμιστικές ή κυβερνητικές δράσεις, για αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας χρηστών, απορρήτου χρηστών, ή ζητημάτων τεχνικής αξιοπιστίας, για αποφυγή διακοπών υπηρεσίας για άλλους χρήστες, ή λόγω φυσικής καταστροφής, καταστροφικού γεγονότος, πολέμου ή άλλης παρόμοιας περίστασης που δεν βρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο της Apple. Σε περίπτωση τέτοιας λύσης, η Apple θα σας επιστρέψει σε αναλογική βάση τυχόν προπληρωμή που έχετε καταβάλει για την περίοδο πληρωμής σας. Η Apple δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν τροποποιήσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν στην Υπηρεσία ή στους όρους υπηρεσίας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα VIIΒ.

          Γ. Συνέπειες λύσης της Σύμβασης

Με τον τερματισμό του Λογαριασμού σας, ενδέχεται να χάσετε κάθε πρόσβαση στην Υπηρεσία και οποιαδήποτε μέρη της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Λογαριασμού σας, του Apple ID σας, του λογαριασμού email και του Περιεχομένου σας. Επιπλέον, μετά από ένα χρονικό διάστημα η Apple θα διαγράψει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό (στους λογαριασμούς) σας ή ως μέρος του(ς). Όλα τα επιμέρους στοιχεία της Υπηρεσίας που μπορεί να χρησιμοποιήσατε, δυνάμει ξεχωριστών συμφωνιών άδειας χρήσης λογισμικού, θα τερματιστούν επίσης σύμφωνα με τις εν λόγω συμφωνίες άδειας χρήσης.

VIII. Σύνδεσμοι και Λοιπό υλικό τρίτων

Κάποιο Περιεχόμενο, στοιχεία ή λειτουργίες της Υπηρεσίας μπορεί να περιλαμβάνουν υλικά που προέρχονται από τρίτους και/ή υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, πόρους ή Περιεχόμενο. Καθώς η Apple δεν μπορεί να έχει κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω ιστότοπων τρίτων και/ή των υλικών τους, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων ή των πόρων και ότι δεν επιδοκιμάζει ούτε και εγγυάται την ακρίβεια των αυτών των ιστότοπων ή πόρων και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπεύθυνη ή αρμόδια για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, διαφημίσεις προϊόντων ή υλικό που διατίθεται από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν, ή τις οποίες θα ισχυρίζεστε ότι υποστήκατε είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα της χρήσης σας και/ή της εξάρτησής σας από Περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα ή υλικά που διατίθενται από τους εν λόγω ιστότοπους ή πόρους.

IX. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Η APPLE ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η APPLE ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ Η APPLE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ή ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ (I) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ΙΙ) Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (ΙΙΙ) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ (IV) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ.

Η APPLE ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΦΘΟΡΑ, ΕΠΙΘΕΣΗ, ΙΟΥΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ Η ΒΛΑΒΗ Ή ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

          ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Η APPLE ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ (Α) ΣΤΟ ΟΤΙ Η APPLE ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΕΥΛΟΓΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, (Β) ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ APPLE, ΔΟΛΙΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΠΑΤΗ, (Γ) ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΦΗΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η APPLE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (Ι) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΙΙ) ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, (III) ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (IV) ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΦΘΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, (V) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ (VI) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

          ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να αποζημιώσετε και απαλλάξετε την Apple, τις συνδεδεμένες και τις θυγατρικές της εταιρείες, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, αντιπροσώπους, τους συνεργάτες, τους αναδόχους, και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, από τρίτους, οι οποίες σχετίζονται ή προκύπτουν από: (α) οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή καθιστάτε άλλως διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, (β) τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, (γ) κάθε παραβίαση από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, (δ) τυχόν μέτρα που λήφθηκαν από την Apple στο πλαίσιο της έρευνάς της για μια πιθανή παραβίαση της παρούσας Σύμβασης ή ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεων ή της ή απόφασης ότι πραγματοποιήθηκε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης, ή (ε) την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε μήνυση κατά της Apple, των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της, των διευθυντών, των στελεχών, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, των συνεργατών, των αναδόχων ή των δικαιοπαρόχων της, ως αποτέλεσμα της απόφασής της να αφαιρέσει ή να αρνηθεί να επεξεργαστεί τυχόν πληροφορίες ή Περιεχόμενο, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή να λάβει άλλη δράση κατά την έρευνα υποπτευόμενης παραβίασης ή ως αποτέλεσμα της απόφασης της Apple ότι σημειώθηκε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης. Αυτή η διάταξη παραίτησης και απαλλαγής ισχύει για όλες τις παραβιάσεις που περιγράφονται ή που εξετάζονται από την παρούσα Σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει και μετά την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και/ή τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση της Υπηρεσίας από το Λογαριασμό σας, και ότι η παρούσα Σύμβαση ισχύει για οποιαδήποτε και κάθε χρήση του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με την παρούσα Σύμβαση και να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Apple από και ενάντια σε οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού σας, ακόμη κι αν η χρήση αυτή έχει επιτραπεί ρητά από εσάς.

X. ΓΕΝΙΚΑ

          Α. Ειδοποιήσεις

Η Apple μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις σχετικά με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών της παρούσας Σύμβασης, μέσω email στη διεύθυνση email σας στο iCloud (και/ή σε άλλη εναλλακτική διεύθυνση email που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας, εάν παρέχεται), iMessage ή SMS, μέσω ταχυδρομείου, ή με δημοσιεύσεις στον ιστότοπο της Apple και/ή στην Υπηρεσία.

          Β. Εφαρμοστέο δίκαιο

Εκτός από τον βαθμό που προβλέπεται ρητά στην επόμενη παράγραφο, η παρούσα Σύμβαση και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Apple διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός από τις προβλέψεις της περί σύγκρουσης νόμων. Εσείς και η Apple συμφωνείτε ότι υπάγεστε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, για την επίλυση ή χώρα οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που (α) δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ, (β) δεν διαμένετε στις ΗΠΑ, (γ) δεν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από τις ΗΠΑ, (δ) είστε πολίτης σε μια από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω, με το παρόν συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο που παρατίθεται παρακάτω, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προβλέψεις περί σύγκρουσης νόμων, και δια του παρόντος αμετάκλητα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην πολιτεία, επαρχία ή χώρα που προσδιορίζεται παρακάτω, της οποίας το δίκαιο υπερισχύει:

Αν είστε πολίτης οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας, το ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία είναι οι νόμοι και τα δικαστήρια του τόπου κατοικίας σας.

Εξαιρείται συγκεκριμένα από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης η νομοθεσία που είναι γνωστή ως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών.

          Γ. Πλήρης σύμβαση

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ υμών και της Apple και διέπει τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας πλήρως κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ υμών και της Apple σε σχέση με την Υπηρεσία. Είναι επίσης δυνατό να υπόκεισθε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες μπορεί να ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε συγγενείς υπηρεσίες, περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. Αν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το μέρος αυτό θα ερμηνεύεται κατά τρόπο σύννομο με την ισχύουσα νομοθεσία ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρχικές προθέσεις των αντισυμβαλλομένων και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν πλήρη αποτελέσματα. Σε περίπτωση που η Apple δεν καταφέρει να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Σύμβασης, αυτό δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Συμφωνείτε ότι, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα Σύμβαση, δεν θα υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι σε αυτήν τη σύμβαση.

          Δ. Ο όρος «Apple», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Σύμβαση, σημαίνει:

• την Apple Inc, που εδρεύει στη διεύθυνση 1 Infinite Loop, Cupertino, California, για τους χρήστες στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική (με εξαίρεση τον Καναδά), καθώς και στα εδάφη και τις κτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στις Γαλλικές και Βρετανικές κτήσεις στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική,

• την Apple Canada Inc., που εδρεύει στη διεύθυνση 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, για τους χρήστες στον Καναδά ή στα εδάφη και τις κτήσεις του,

• την iTunes Κ.Κ., που εδρεύει στη διεύθυνση Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Τόκιο 106-6140, για τους χρήστες στην Ιαπωνία,

• την Apple Pty Limited, που εδρεύει στη διεύθυνση Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, για τους χρήστες στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένων νησιών, εδαφών και υπαγόμενων δικαιοδοσιών, και

• την Apple Distribution International, που εδρεύει στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, για όλους τους άλλους χρήστες.

ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η χρήση της Υπηρεσίας που κάνετε συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων και/ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία σας και την τήρηση αυτών, ενδέχεται να απαιτηθεί να διαθέτετε συγκεκριμένο εξοπλισμό και λογισμικό, για τα οποία φέρετε την αποκλειστική ευθύνη.

Τελευταία αναθεώρηση: 19 Σεπτεμβρίου 2017