Uvjeti Korištenja Usluge iCloud

Dobro došli u iCloud

OVAJ PRAVNI UGOVOR IZMEĐU VAS I DRUŠTVA APPLE REGULIRA VAŠU UPOTREBU iCLOUD PROIZVODA, SOFTVERA, USLUGA I INTERNETSKIH STRANICA (ZAJEDNIČKOG NAZIVA “USLUGA”). VAŽNO JE DA PROČITATE I RAZUMIJETE SLJEDEĆE UVJETE. AKO KLIKNETE NA “PRIHVAĆAM”, PRIHVAĆATE PRIMJENU OVIH UVJETA AKO PRISTUPITE USLUZI ILI JE UPOTREBLJAVATE.

Apple je pružatelj Usluge koja Vam omogućava upotrebu određenih internetskih usluga, uključujući pohranu Vaših osobnih sadržaja (kao što su kontakti, kalendari, fotografije, bilješke, podsjetnici, dokumenti, podaci aplikacija i iCloud e‑mail) i omogućavanje pristupa ovim sadržajima putem kompatibilnih uređaja i računala, te određene lokacijski utemeljene usluge, isključivo prema uvjetima navedenim u nastavku ovog Ugovora. iCloud je automatski omogućen kada su pokrenuti uređaji na sustavu iOS 9 ili novijem i kada se prijavite sa svojim Apple ID‑om tijekom podešavanja uređaja, osim ako ne nadograđujete uređaje i prethodno ste odabrali da nećete omogućiti iCloud. Možete onemogućiti iCloud u Postavkama. Kada je iCloud omogućen, Vaš sadržaj bit će automatski poslan društvu Apple i pohranjen od strane društva Apple, kako biste kasnije mogli pristupiti tom sadržaju ili kako bi se bežičnim prijenosom taj sadržaj prenio na Vaše ostale uređaje ili računala na kojima je omogućena usluga iCloud. 

I. PREDUVJETI ZA UPOTREBU USLUGE

          A. Dob Usluga je dostupna samo osobama u dobi od 13 ili više godina (ili jednakovrijedna minimalna dob prema važećem zakonodavstvu), uz izuzetak osoba mlađih od 13 godina koji su Apple ID dobili na zahtjev odobrene obrazovne ustanove ili u sklopu značajke Dijeljenje s obitelji koju je aktivirao roditelj ili skrbnik. Svjesno ne prikupljamo, upotrebljavamo niti otkrivamo osobne podatke i djeci mlađoj od 13 godina, ili o djeci ekvivalentne minimalne dobi u relevantnoj jurisdikciji, bez provjerljivog pristanka roditelja.  Roditelji i skrbnici bi također trebali podsjetiti svakog maloljetnika da razgovor s nepoznatim osobama na internetu može biti opasan i poduzeti odgovarajuće mjere opreza radi zaštite djece, uključujući nadziranje njihove upotrebe Usluge.

Kako biste mogli upotrebljavati Uslugu, ne smijete biti osoba kojoj je zabranjeno primanje Usluge prema propisima Sjedinjenih Američkih Država ili drugih mjerodavnih jurisdikcija, uključujući državu u kojoj imate prebivalište ili s čijeg teritorija koristite Uslugu. Prihvaćanjem ovog Ugovora izjavljujete da razumijete i slažete se s gore navedenim.

          B. Uređaji i računi Upotreba Usluge može zahtijevati kompatibilne uređaje, pristup internetu i određeni softver (mogu se primjenjivati naknade); može zahtijevati povremena ažuriranja; te na nju može utjecati rad ovih čimbenika. Apple zadržava pravo ograničavanja broja Računa koji se mogu otvoriti na uređaju i broj uređaja povezanih s Računom Za određene transakcije ili opcije može biti potrebna posljednja inačica potrebnog softvera. Prihvaćate odgovornost za ispunjavanje ovih uvjeta. 

          C. Ograničenja upotrebe  Pristajete upotrebljavati Uslugu isključivo u svrhe dopuštene ovim Ugovorom i samo u mjeri u kojoj je to dopušteno bilo kojim primjenjivim zakonom, propisom ili općeprihvaćenom praksom u mjerodavnoj jurisdikciji. Vašem Računu dodijeljeno je 5 GB skladišnog kapaciteta, kako je opisano na stranicama o opcijama iCloud usluge. Moguće je kupiti dodatni skladišni kapacitet, sukladno niže opisanom. Prekoračenje bilo kojeg primjenjivog ili razumnog ograničenja propusnosti ili skladišnog kapaciteta (primjerice prostora za sigurnosnu kopiju ili e‑mail) zabranjeno je i može Vas spriječiti u izradi sigurnosnih kopija na usluzi iCloud, dodavanju dokumenata ili primanju novog e‑maila poslanog na Vašu iCloud e‑mail adresu. Ako Vaša upotreba Usluge ili drugi oblik ponašanja namjerno ili nenamjerno zaprijeti sposobnosti pružanja Usluge društva Apple i drugih sustava, Apple je ovlašten poduzeti sve razumne mjere radi zaštite svoje Usluge i drugih Apple sustava, a što može uključivati suspenziju Vašeg pristupa Usluzi. Ponovljene povrede ograničenja mogu kao posljedicu imati ukidanje Vašeg Računa.

Ako ste obuhvaćen pravni subjekt, poslovni suradnik ili predstavnik obuhvaćenog pravnog subjekta ili poslovnog suradnika (kako su ti termini definirani u 45 C.F.R § 160.103), slažete se da nećete koristiti nijednu komponentu, funkciju ili drugu značajku iClouda za izradu, primanje, održavanje ili prenošenje nikakvih “zaštićenih zdravstvenih informacija” (kako je taj termin definiran u 45 C.F.R § 160.103) i da nećete koristiti iCloud ni na koji način na koji bi Apple (ili bilo koja Appleova podružnica) bili vaš suradnik ili suradnik bilo koje druge strane.

          D. Dostupnost Usluge Usluga, ili bilo koja njezina opcija ili dio, može biti nedostupna na svim jezicima ili u svim zemljama i Apple ne daje nikakve izjave da su Usluga, ili bilo koja njezina opcija ili dio, prikladni ili dostupni za upotrebu na bilo kojoj određenoj lokaciji. U mjeri u kojoj odlučite pristupiti Usluzi i upotrebljavati je, činite to na vlastiti poticaj i odgovorni ste za usklađenost sa svim primjenjivim zakonima.

          E. Izmjena usluge  Apple zadržava pravo na to da u bilo koje doba izmijeni ovaj Ugovor te odredi nove ili dodatne uvjete Vaše upotrebe Usluge, pod uvjetom da vam Apple pruži obavijest 30 dana unaprijed o bilo kakvim promjenama Usluge ili važećih odredbi usluge, osim ako to ne bi bilo razumno uslijed okolnosti proizašlih iz pravnih, nadzornih ili vladinih postupaka; radi poboljšanja sigurnosti korisnika, privatnosti korisnika ili ispravljanja problema povezanih s tehničkom cjelovitošću; radi izbjegavanja ometanja usluge kod drugih korisnika; ili radi prirodnih nepogoda, katastrofalnog događaja, rata ili drugih sličnih okolnosti koje su izvan Appleove kontrole. Što se tiče plaćenih usluga pohrane na oblaku, Apple neće mijenjati Uslugu prije kraja perioda za koji ste platili Uslugu, osim ako je ta promjena razumno potrebna radi rješavanja pravnih, nadzornih ili vladinih postupaka; radi poboljšanja sigurnosti korisnika, privatnosti korisnika ili ispravljanja problema povezanih s tehničkom cjelovitošću; radi izbjegavanja ometanja usluge kod drugih korisnika; ili radi izbjegavanja problema proizašlih iz prirodnih nepogoda, katastrofalnog događaja, rata ili drugih sličnih okolnosti koje su izvan Appleove kontrole. U slučaju da Apple promijeni Uslugu ili odredbe uporabe, imat ćete pravo raskinuti ovaj Ugovor i poništiti vaš račun, i u tom slučaju će vam Apple vratiti svaki preplaćeni iznos u odnosu na plaćeni period. Apple neće snositi odgovornost za bilo kakve izmjene Usluge ili odredbi usluge koje su napravljene u skladu s ovim Odjeljkom IE.

II. OPCIJE I USLUGE

          A. UPOTREBA LOKACIJSKI UTEMELJENIH USLUGA

Apple i njegovi partneri i davatelji licencije mogu osigurati određene opcije ili usluge (npr. Nađi moj iPhone, Nađi moje prijatelje) koje se oslanjaju na lokacijske informacije temeljene na uređaju uz upotrebu GPS‑a (ondje gdje je to dostupno) i lokacija otvorenih javnih pristupnih točaka za Wi‑Fi te baznih stanica. Radi osiguranja takvih opcija ili usluga, ondje gdje su dostupne, Apple i njegovi partneri i davatelji licencije moraju prikupljati, upotrebljavati, odašiljati, obrađivati i čuvati Vaše lokacijske podatke, uključujući bez ograničenja geografsku lokaciju Vašeg uređaja i podatke povezane s Vašim iCloud računom („Račun“) i svim uređajima registriranim pod njime, uključujući bez ograničenja Vaš Apple ID, identifikacijski broj i naziv uređaja te tip uređaja. 

Možete povući svoj pristanak za to da Apple i njegovi partneri i davatelji licencije mogu prikupljati, upotrebljavati, odašiljati, obrađivati i čuvati podatke o Vašoj lokaciji i Računu u bilo kojem trenutku, tako što nećete upotrebljavati lokacijski utemeljene opcije te isključivanjem opcija Nađi moj iPhone, Nađi moje prijatelje ili postavki Lokacijskih usluga (kako je primjenjivo) na svojem uređaju. Prilikom upotrebe usluga treće strane koje primjenjuju ili pružaju lokacijske podatke kao dio Usluge, na Vas se primjenjuju i trebali biste pregledati uvjete korištenja takve treće strane te pravila o zaštiti privatnosti vezana uz upotrebu lokacijskih podataka od strane takvih usluga trećih proizvođača. Bilo koji lokacijski podaci pruženi putem Usluge nisu namijenjeni za to da se na njih oslanja u situacijama kada je potreban precizan podatak o lokaciji ili kada pogrešni, neprecizni, zakašnjeli ili nepotpuni podaci o lokaciji mogu dovesti do smrti, osobne povrede, štete na imovini ili u okolišu. Apple je dužan primijeniti razumnu vještinu i dužnu pažnju pri pružanju Usluge, ali ni Apple ni bilo koji od njegovih pružatelja usluga i/ili sadržaja ne garantiraju dostupnost, točnost, potpunost, pouzdanost ili pravovremenost lokacijskih podataka ili bilo kojih drugih podataka prikazanih putem Usluge. LOKACIJSKI UTEMELJENE USLUGE NISU NAMIJENJENE NI PRIKLADNE ZA UPOTREBU KAO SUSTAV LOCIRANJA U NUŽDI.

          B. Nađi moj iPhone

Kada je iCloud aktiviran, opcija Nađi moj iPhone automatski je uključena na iOS uređajima sa sustavom iOS 8 ili novijom inačicom i svim Appleovim dodatnim uređajima koji su upareni s vašim iPhoneom. Prilikom aktiviranje opcije Nađi moj iPhone na iOS uređajima sa sustavom iOS 7 ili novijom inačicom, vaš će iOS uređaj biti automatski povezan s Vašim Apple ID računom.  Prije nego što bilo tko (uključujući vas)  isključi opciju Nađi moj iPhone, odjavi se s iClouda, obriše ili aktivira uređaj, bit će potrebno unijeti Apple ID lozinku.  Apple i ovlašteni predstavnici ne mogu nuditi usluge podrške za hardver ili softver, uključujući usluge obuhvaćene ograničenim jamstvom društva Apple, ako prije usluge ne onemogućite značajku Nađi moj iPhone. Apple ne snosi odgovornost za iOS uređaj nezaštićen lozinkom, neomogućavanje Načina izgubljenog uređaja i/ili za neodgovaranje na obavijesti i poruke.  Osim toga, Apple ne snosi odgovornost za vraćanje vašeg iOS uređaja niti za bilo kakav gubitak podataka na vašem iOS uređaju.

          C. Sigurnosne kopije

iCloud sigurnosno kopiranje povremeno automatski izrađuje sigurnosne kopije za iOS uređaje, kada je zaslon uređaja zaključan, spojen na izvor napajanja i priključen na internet putem Wi‑Fi mreže. Ako unutar razdoblja od sto osamdeset (180) dana nije izrađena sigurnosna kopija uređaja na iCloudu, Apple zadržava pravo brisanja sigurnosnih kopija povezanih s tim uređajem. Sigurnosna kopija može sadržavati postavke uređaja, značajke uređaja, fotografije i videozapise, dokumente, vaše poruke, melodije zvona, podatke aplikacije Zdravlje i podatke drugih aplikacija. Za dodatne informacije molimo posjetite https://support.apple.com/hr-hr/HT207428. Sljedeći sadržaj ne dodaje se u sigurnosnu kopiju: sadržaj kupljen u iTunes Storeu, App Storeu ili iBooks Storeu, mediji sinkronizirani s računala i vaš fotoalbum ako ste omogućili iCloud fotoalbum. Apple je dužan primijeniti razumnu vještinu i dužnu pažnju pri pružanju Usluge, ali U NAJVEĆEM OPSEGU DOPUŠTENOM PREMA PRIMJENJIVOM PRAVU, APPLE NE GARANTIRA NITI JAMČI DA BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI POHRANITE ILI KOJEMU PRISTUPITE PUTEM USLUGE NEĆE BITI PREDMET SLUČAJNE ŠTETE, KVARA, GUBITKA ILI UKLANJANJA SUKLADNO UVJETIMA OVOG UGOVORA I APPLE NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU NASTANKA TAKVE ŠTETE, KVARA, GUBITKA ILI UKLANJANJA. Vaša je odgovornost održavati odgovarajuću zamjensku sigurnosnu kopiju svojih podataka i informacija.

          D. Fotografije 

          1.  iCloud medijateka fotografija. Kad aktivirate iCloud fotoalbum, vaše fotografije, videozapisi, meta podaci i sve druge promjene koje unesete u aplikaciju Foto na vašem iOS uređaju, macOS računalu ili Windows PC računalu automatski će se postaviti i pohraniti na iCloudu te zatim proslijediti na sve vaše druge uređaje i računala na kojima je omogućen iCloud fotoalbum. Razlučivost fotografija i videozapisa može varirati ovisno o postavkama uređaja i dostupnoj memoriji. U bilo kojem trenutku možete preuzeti fotografije i videozapise u punoj razlučivosti.

          2. Dijeljenje fotografija putem iClouda.  Kad koristite značajku dijeljenja fotografija putem iClouda, Apple pohranjuje sve fotografije i videozapise koje dijelite, sve dok ih ne obrišete. Možete pristupiti svojim dijeljenim fotografijama i videozapisima s bilo kojeg Appleovog uređaja na kojem je omogućeno dijeljenje fotografija putem iClouda. Osobe koje pozovete na dijeljenje mogu gledati, spremati, kopirati i dijeliti te fotografije i videozapise te ih komentirati ili postavljati vlastite fotografije i videozapise. Ako odlučite koristiti iCloud dijeljenje fotografija za dijeljenje fotografija putem web poveznice, te će fotografije biti javno dostupne svima koji su dobili ili imaju pristup web poveznici. Ako želite prestati dijeliti pojedinačne fotografije, videozapise, komentare ili cijele dijeljene albume, možete ih obrisati u bilo kojem trenutku. Ipak, svi sadržaji koji su prethodno bili kopirani iz dijeljenog albuma na drugi uređaj ili računalo neće biti obrisani.

          3. Moj Foto stream.  Kad koristite značajku Moj Foto stream, Apple na ograničeni vremenski period pohranjuje fotografije koje su snimljene na vašem iOS uređaju ili postavljene s računala te ih automatski prosljeđuje na druge Appleove uređaje na kojima je omogućen Moj Foto stream. Samo ograničen broj fotografija može u isto vrijeme biti pohranjen na iCloudu ili vašim uređajima, stoga se starije fotografije automatski brišu iz značajke Moj Foto stream tijekom vremena. Ako želite trajno sačuvati te fotografije, trebate ih spremiti u Album kamere na iOS uređaju ili u medijateku fotografija na računalu.

          E. Dijeljenje s obitelji Pomoću značajke Dijeljenje s obitelji možete dijeliti određene sadržaje i usluge, uključujući stavke koje ste kupili u trgovinama iTunes Store, iBooks Store i App Store, pretplatu na Apple Music i pretplatu na iCloud memoriju s članovima obitelji. Također možete podijeliti kalendar, dijeljeni fotoalbum i vašu lokaciju s članovima obitelji. Za dodatne informacije o dijeljenju kupljenih sadržaja molimo pročitajte odredbe  i uvjete uporabe Appleovih medijskih usluga na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          F. Dijeljenje datoteka Kad koristite iCloud dijeljenje datoteka, Apple pohranjuje sve dijeljene datoteke sve dok ih ne obrišete. Možete pristupiti dijeljenim datotekama sa svih Appleovih uređaja na kojima je omogućen iCloud Drive. Možete omogućiti drugim osobama pristup za gledanje, spremanje, kopiranje ili uređivanje tih datoteka. Možete odabrati opciju pružanja pristupa za uređivanje datoteka ili samo za gledanje. Ako koristite iCloud dijeljenje datoteka za dijeljenje datoteka putem web poveznice, te datoteke bit će javno dostupne svim korisnicima koji imaju web poveznicu. U bilo kojem trenutku možete prestati dijeliti datoteku. Ako prekinete dijeljenje, datoteke će se ukloniti s iCloud Drivea na uređajima svih korisnika. Ipak, sve datoteke koje su prethodno bile kopirane na drugi uređaj ili računalo neće biti obrisane.

          G. Mail Drop Ako ste prijavljeni u iCloud i upotrebljavate apllikaciju Mail u sustavu macOS ili Mail za iCloud na internetu za slanje e-mail poruka s velikim privicima, imat ćete opciju uporabe Mail Dropa. Kad koristite Mail Drop, veliki privici privremeno se pohranjuju na iCloud poslužiteljima kako bi se omogućila njihova isporuka. Apple će poslati poveznicu ili pregled privitka primateljima, ovino o e-mail aplikaciji primatelja. Privremena pohrana velikih e-mail privitaka ne uračunava se u vašu kvotu iCloud memorije. Za dodatne informacije o Mail Dropu, molimo posjetite https://support.apple.com/hr-hr/HT203093.

          H. Aplikacije drugih proizvođača Ako se prijavite u određene aplikacije drugih proizvođača sa svojim iCloud pristupnim podacima, pristajete dopustiti toj aplikaciji pohranu podataka u Vaš osobni iCloud račun i društvu Apple prikupljanje, pohranu i obradu takvih podataka u ime relevantnog programera aplikacija drugih proizvođača u vezi s vašom upotrebom Usluge i tih aplikacija. Podaci koje aplikacija pohranjuje u Vaš osobni iCloud račun biti će uračunati u ograničenje skladišnog kapaciteta.  Takvi podaci mogu se dijeliti s drugom aplikacijom koju ste preuzeli od istog programera aplikacija. 

          I. iCloud račun samo za web  Ako se registrirate u Uslugu s računom samo za web na uređaju ili računalu koje nije proizveo Apple, imat ćete pristup samo ograničenoj količini funkcija Usluge. Dobit ćete 1 GB besplatnog skladišnog prostora i nećete moći povećati tu količinu računom samo za web. Kao uvjet za pristupanje Usluzi s računom samo za web, pristajete na sve relevantne uvjete u ovom Ugovoru, uključujući bez ograničenja sve uvjete upotrebe Usluge, ograničenja upotrebe, raspoloživost, public beta program, odricanja od odgovornosti, propise vezane uz Vaš sadržaj i ponašanje te raskid. Uvjeti u ovom Ugovoru vezani za opcije koje nisu dostupne za korisnike računa samo za web neće biti primjenjivi na Vas. Oni uključuju, primjerice, upotrebu lokacijski utemeljenih usluga i naplatu naknade za nadogradnju iCloud skladišnog kapaciteta. Nadalje ste suglasni s tim da ako naknadno pristupite svojem računu samo za web s uređaja ili računala marke Apple, bez obzira na to pripada li Vam taj uređaj ili računalo ili ne, Apple može automatski nadograditi Vaš račun samo za web u potpuni iCloud račun i osigurati Vam sve dostupne funkcije usluge, uključujući besplatan skladišni kapacitet. Ako odlučite pristupiti računu samo za web s uređaja ili računala marke Apple i naknadno preuzmete nadogradnju za potpunu funkcionalnost Usluge, suglasni ste s tim da su svi uvjeti navedeni u ovom Ugovoru primjenjivi na Vašu upotrebu Usluge. Ako ne želite potpuni iCloud račun, nemojte se prijaviti u svoj račun samo za web s uređaja ili računala marke Apple.

          J. Provjera vjerodostojnosti dvama faktorima i automatski pozivi/poruke. Ako odlučite omogućiti Provjeru vjerodostojnosti dvama faktorima za vaš Apple ID, pristajete (a) pružiti Appleu najmanje jedan telefonski broj; i (b) primati automatske ili prethodno snimljene pozive i tekstualne poruke od Applea na bilo koji pruženi telefonski broj. Takve pozive ili poruke možemo Vam uputiti (i) da bi pomogli u očuvanju sigurnosti Vašeg Računa kada se prijavljujete; (ii) da bi Vam pomogli u pristupu Računu kada zaboravite lozinku: ili (iii) kako je inače potrebno za servisiranje Vašeg Računa ili provođenje ovog Ugovora, naše politike, mjerodavno pravo ili bilo koji drugi ugovor koji možemo sklopiti s Vama.

III. NADOGRADNJA SKLADIŠNOG PROSTORA PRETPLATOM

Dodatni skladišni prostor dostupan je za kupnju na osnovi pretplate.

          A. Plaćanje

Nadogradnjom skladišnog prostora na Vašem uređaju ili računalu, Apple će automatski naplatiti naknadu na redovnoj osnovi prema metodi plaćanja povezanoj s Vašim Apple ID računom (npr. metodi plaćanja koju primjenjujete prilikom kupnje u trgovinama iTunes Store, App Store ili iBooks Store, ako je dostupna) ili metodi plaćanja povezanoj s Vašim Obiteljskim računom. Ako ste administrator Obitelji, suglasni ste s tim da Apple naplaćuje naknadu prema metodi plaćanja na redovnoj bazi članovima Vaše obitelji koji nadograđuju svoj skladišni prostor. Osim toga, Apple može unaprijed nabaviti odobrenje za iznos koji ne prelazi iznos transakcije i povremeno Vam se obratiti e‑mailom na Vašu e‑mail adresu povezanu s Apple ID računom kako bi Vam slao podsjetnike o naplati i ostale obavijesti o skladišnom kapacitetu povezane s Vašim računom.  

Možete promijeniti svoju pretplatu nadogradnjom ili smanjenjem svojeg skladišnog prostora u odjeljku iCloud unutar Postavki Vašeg uređaja, ili u prozoru iCloud unutar Postavki sustava na Vašem Macu ili iCloudu za Windowse na svojem stolnom računalu.

Primjenjiva naknada za plan nadogradnje skladišnog prostora odmah će stupiti na snagu; smanjenja Vašeg skladišnog prostora stupit će na snagu od idućeg godišnjeg ili mjesečnog dana naplate. ODGOVORNI STE ZA PRAVOVREMENO PLAĆANJE SVIH NAKNADA I ZA DOSTAVLJANJE DRUŠTVU APPLE VALJANIH PODATAKA O KREDITNOJ KARTICI ILI PLATEŽNOM RAČUNU ZA PLAĆANJE SVIH NAKNADA. Ako Apple ne bude mogao uspješno teretiti Vašu kreditnu karticu ili platežni račun za dužne naknade, Apple zadržava pravo opozvati ili ograničiti pristup Vašem pohranjenom Sadržaju, izbrisati Vaš pohranjeni Sadržaj, ili ukinuti Vaš Račun. Ako želite označiti drugačiju kreditnu karticu ili platežni račun ili ako nastane promjena u statusu Vaše kreditne kartice ili platežnoj računa, morate putem interneta promijeniti svoje podatke na odjeljku Podaci Računa unutar usluge iCloud; ovo može privremeno poremetiti Vaš pristup Uslugama dok Apple provjerava Vaše nove podatke za plaćanje. Možda ćemo Vam se obratiti putem e‑maila vezano za Vaš račun, iz razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na dostignutoj ili prijeđenog ograničenje skladišnog kapaciteta. 

Vaša ukupna cijena uključivat će cijenu nadogradnje i sve primjenjive naknade kreditnih kartica i sve prodaje, upotrebu, robu i usluge (GST), dodanu vrijednost (PDV) i druge slične poreze prema primjenjivim zakonima te na temelju stope poreza koja je na snazi u trenutku kupnje nadogradnje. Teretit ćemo Vas za poreze kada je to potrebno prema poreznim propisima primjenjivim na Uslugu.

          B. Pravo povlačenja

Ako odlučite otkazati pretplatu nakon prve kupnje ili, ako ste na godišnjoj pretplati, nakon započinjanja bilo kojeg perioda produžetka pretplate, to možete učiniti obavještavanjem Applea jasnom izjavom (pogledajte važeće detalje o adresi u odjeljku „Općenito“ u nastavku) u roku od 14 dana nakon što primite e‑mail potvrdu kontaktiranjem Korisničke podrške. Ne trebate navoditi razlog za otkazivanje.

Za ispunjavanje roka za otkazivanje dopis o otkazivanju morate poslati prije isteka razdoblja od 14 dana.

Kupci u EU‑u i Norveškoj također nas imaju pravo obavijestiti primjenom modela obrasca za otkazivanje u nastavku.

Za: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska;

Ovime vas obavještavam da odustajem od ugovora za sljedeće: 

[IZNOS I RAZDOBLJE PRETPLATE, npr. NADOGRADNJA SKLADIŠNOG PROSTORA MJESEČNE iCLOUD PRETPLATE OD 200 GB]

Naručeno na [UMETNI DATUM]

Ime i prezime potrošača

Adresa potrošača

Datum

Posljedice otkazivanja

Smanjit ćemo Vaš skladišni prostor na 5 GB i vratiti Vam novac najkasnije 14 dana od dana na koji primimo Vašu obavijest o otkazivanju. Ako ste iskoristili više od 5GB skladišnog prostora tijekom ovog razdoblja, možda nećete moći izrađivati više iCloud sigurnosnih kopija ili koristiti određene značajke dok ne smanjite svoj skladišni prostor. Koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste i vi koristili za transakciju, te nećete snositi nikakve naknade za takvu nadoknadu troškova.

IV. Vaša upotreba Usluge

          A. Vaš Račun

Kao registrirani korisnik Usluge morate otvoriti Račun. Nemojte nikome otkriti podatke svojeg Računa. Isključivo ste vi odgovorni za održavanje povjerljivosti i sigurnosti svojeg Računa, i za sve aktivnosti koje se dogode na Vašem računu ili putem njega, i prihvaćate bez odgađanja obavijestiti Apple o bilo kakvoj povredi sigurnosti svojeg Računa. Nadalje potvrđujete i suglasni ste s tim da je Usluga razvijena i namijenjena za osobnu upotrebu na pojedinačnoj osnovi i da ne biste smjeli dijeliti detalje o svojem Računu i/ili lozinki s drugim pojedincima. Pod uvjetom da smo upotrijebili razumnu vještinu i dužnu pažnju, Apple ne snosi odgovornost ni za kakve gubitke koji nastanu zbog neovlaštene upotrebe Vašeg Računa kao posljedica Vašeg nepoštivanja ovih pravila.

Kako biste upotrebljavali Uslugu, morate unijeti svoj Apple ID i lozinku radi dokazivanja vjerodostojnosti svojeg Računa. Suglasni ste s tim da ćete dostaviti točne i potpune podatke kada se registrirate na Uslugu i tijekom korištenja Usluge („Registracijski Podaci Usluge“), i suglasni ste s tim da ćete ažurirati svoje Registracijske Podatke Usluge kako bi oni bili točni i potpuni. Propust dostavljanja točnih, aktualnih i potpunih Registracijskih Podataka Usluge može rezultirati suspenzijom i/ili ukidanjem Vašeg Računa. Suglasni ste s tim da Apple može pohraniti i upotrebljavati Registracijske Podatke Usluge koje dostavite u svrhu održavanja svojeg Računa i naplate naknada.

          B. Upotreba drugih Apple proizvoda i usluga

Određene komponente ili značajke Usluge koje nudi Apple i/ili njegovi davatelji licencije, uključujući bez ograničenja mogućnost preuzimanja prethodnih kupljenih stavki i usluge iTunes Match i/ili iCloud Glazbena medijateka (primjenjive su dodatne naknade), zahtijevaju zaseban softver ili druge ugovore o licencijama ili uvjete uporabe. Morate pročitati, prihvatiti i pristati na obvezivanje bilo kojim takvim zasebnim ugovorom kao uvjet za upotrebu ovih određenih dijelova ili značajki Usluge.

          C. Zabrana prijenosa

Nijedan dio ovog ugovora nije sastavljen tako da bi na Vas prenio bilo kakav interes, titulu ili licenciju putem Apple ID računa, e‑mail adrese, naziva domene, zatik ID računa ili sličnog izvora koji upotrebljavate u iskopu Usluge.

          D. Zabrana prijenosa nakon smrti

Osim ako zakon ne zahtijeva drukčije, suglasni ste s tim da Vaš Račun nije prenosiv i da sva prava na Vaš Apple ID ili sadržaj unutar Vašeg Računa prestaju s Vašom smrti. Po primitku preslike smrtovnice Vaš Račun može biti ukinu i sav Sadržaj unutar Računa obrisan. Za daljnju pomoć obratite se iCloud Podršci na support.apple.com/icloud.

          E. Zabrana preprodaje Usluge

Suglasni ste s tim da nećete reproducirati, kopirati, udvostručavati, prodavati, preprodavati, iznajmljivati ili trgovati Uslugom (ili bilo kojim njenim dijelom) u bilo koje svrhe.

V. Sadržaj i Vaše ponašanje

          A. Sadržaj

“Sadržaj” podrazumijeva sve informacije koje mogu nastati ili s kojima se možete susresti korištenjem Usluge, kao što su datoteke s podacima, karakteristike uređaja, pisani tekst, softver, glazba, grafički prikazi, fotografije, slike, zvukovi, videozapisi, poruke i ostali slični materijali. Razumijete da je sav Sadržaj, bilo javno objavljen ili privatno prenesen putem Usluge isključiva odgovornost osobe od koje takav Sadržaj potječe. To znači da ste vi, a ne Apple, isključivo odgovorni za svaki Sadržaj koji učitate, preuzmete, postavite, pošaljete e‑mailom, prenesete, pohranite ili drugačije učinite dostupnim putem svojeg korištenja Usluge. Razumijete da upotrebom Usluge možete naići na Sadržaj koji smatrate uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, i da možete izložiti druge Sadržaju koji oni mogu smatrati nepoželjnim. Apple ne kontrolira Sadržaj objavljen putem Usluge, niti garantira točnost, integritet ili kvalitetu takvog Sadržaja. Razumijete i suglasni ste s time da upotrebljavate Uslugu i sav Sadržaj isključivo na vlastiti rizik.

          B. Vaše ponašanje

Suglasni ste s tim da NEĆETE koristiti Uslugu kako biste:

a. učitali, preuzeli, postavili, poslali e‑mailom, prenijeli, pohranili ili drugačije učinili dostupnim bilo koji Sadržaj koji je protuzakonit, uznemirujući, prijeteći, štetan, deliktan, klevetnički, pogrdan, uvredljiv, nasilan, opscen, vulgaran, koji krši privatnost druge osobe, ispunjen mržnjom, rasno ili etnički uvredljiv ili drugačije nepoželjan;

b. uhodili, uznemirivali, prijetili ili povrijedili drugu osobu;

c. ako ste punoljetna osoba, zahtijevali osobne i druge podatke od maloljetne osobe (bilo koje osobe mlađe od 18 godina ili dobi koju lokalni zakon definira kao maloljetničku) koju osobno ne poznajete, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo što od sljedećeg: ime i prezime, kućnu adresu, poštanski broj, broj telefona, sliku ili naziv škole, crkve, sportskog tima ili prijatelja maloljetne osobe;

d. se pretvarali da ste bilo koja osoba ili entitet koji niste — ne smijete se pretvarati ili se lažno predstavljati kao neka druga osoba (uključujući poznate osobe), entitet, neki drugi korisnik iCloud usluge, zaposlenik društva Apple, ili građanski ili vladin čelnik, ili drugačije lažno predstavljati Vašu povezanost s osobom ili entitetom (Apple zadržava pravo odbiti ili blokirati svaki Apple ID ili e‑mail adresu za koje se može smatrati da vrši pretvaranje ili neistinito predstavljanje Vašeg identiteta ili pronevjeru imena ili identiteta druge osobe);

e.  vršili bilo koju povredu autorskog prava ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva (uključujući učitavanje svakog sadržaja za koji nemate pravo učitavanja), ili otkrili bilo koju trgovinsku tajnu ili povjerljiv podatak u povredi ugovora o povjerljivosti, radnog odnosa ili ugovora o neotkrivanju;

f. objavljivali, slali, odašiljali ili na bilo koji drugi način prenosili bilo kakve netražene ili neovlaštene e‑mail poruke, oglase, promotivne materijale, bezvrijednu poštu, neželjenu poštu ili lančane poruke, uključujući bez ograničenja masovne komercijalne oglase i informativne najave;

g. falsificirali bilo kakvo zaglavlje TCP‑IP paketa ili bilo koji dio informacija u zaglavlju e‑maila ili objave u interesnoj skupini, ili na bilo koji drugi način iznosili podatke u zaglavlju oblikovane tako da primatelju daju pogrešnu informaciju o porijeklu Sadržaja prenesenog putem Usluge (“zavaravanje”).

h. učitali, postavili, poslali e‑mailom, prenijeli, pohranili ili drugačije učinili dostupnim bilo koji materijal koji sadrži viruse ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe načinjene da naštete, ometaju ili ograniče normalno djelovanje Usluge (ili bilo kojeg njezinog dijela) ili bilo kojeg drugog računalnog softvera ili hardvera;

i. ometali ili poremetili rad Usluge (uključujući pristupanje Usluzi automatiziranim sredstvima, poput skripti ili programa za indeksiranje i pretraživanje interneta), ili bilo kojih poslužitelja ili mreža spojenih na Uslugu, ili bilo kojih pravila, uvjeta ili propisa mreža spojenih na Uslugu (uključujući bilo kakav neovlašteni pristup, uporabu ili nadzor podataka ili njihovog prometa);

j. planirali ili vršili bilo koju protuzakonitu aktivnost; i/ili

k. prikupljali i pohranjivali osobne podatke bilo kojih drugih korisnika Usluge radi korištenja u vezi s bilo kojom od ranije navedenih zabranjenih aktivnosti.

          C. Uklanjanje Sadržaja

Prihvaćate da Apple nije ni na koji način odgovoran za bilo koji Sadržaj koji pružaju treće strane i nema dužnost prethodno pregledavati takav Sadržaj. Međutim, Apple zadržava pravo u svakom trenutku utvrđivati prikladnost i sukladnost Sadržaja ovom Ugovoru, i može prethodno pregledavati, premjestiti, odbiti, izmijeniti i/ili ukloniti Sadržaj po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, ako otkrije da takav Sadržaj predstavlja povredu ovog Ugovora ili je drugačije nepoželjan.

          D. Izradite sigurnosne kopije svojih Sadržaja

Odgovorni ste za izradu sigurnosnih kopija, na vlastitom računalu ili drugom uređaju, svih važnih dokumenata, slika ili drugog Sadržaja kojeg pohranjujete ili kojem pristupate putem Usluge. Apple je dužan primijeniti razumnu vještinu i dužnu pažnju pri pružanju Usluge, ali Apple ne garantira niti jamči da bilo koji Sadržaj koji pohranite ili kojemu pristupite putem Usluge neće biti predmet slučajne štete, oštećenja ili gubitka.

          E. Pristup Vašem Računu i Sadržaju

Apple zadržava pravo poduzimanja radnji za koje Apple smatra da su razumno potrebne ili prikladne radi provođenja i/ili provjeravanja sukladnosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Prihvaćate i suglasni ste s tim da Apple može, bez ikakve odgovornosti prema Vama, pristupati, upotrebljavati, čuvati i/ili otkriti podatke o Vašem Računu i Sadržaj tijelima nadležnim za provedbu zakona, vladinim službenicima i/ili trećoj strani, kada Apple smatra da je to razumno potrebno ili prikladno, ako propisi zahtijevaju takvo postupanje ili ako Apple u dobroj vjeri smatra da je takav pristup, upotreba, otkrivanje ili čuvanje razumno potrebno radi: (a) usklađivanja s pravnim postupkom ili zahtjevom; (b) provođenja ovog Ugovora, uključujući istragu svakog mogućeg kršenja ovog Ugovora; (c) otkrivanja, sprječavanja ili drugog rješavanja sigurnosnih problema, prijevare ili tehničkih problema; ili (d) zaštite prava, imovine ili sigurnosti društva Apple, njegovih korisnika, treće strane ili javnosti kako zahtijevaju ili dopuštaju zakoni.

          F. Napomena o autorskim pravima –Zakon SAD‑a o elektroničkim autorskim pravima (DCMA)

Ako smatrate da je bilo kakav sadržaj na koji polažete autorska prava narušio neki korisnik Usluge, obratite se agentu za autorska prava društva Apple kako je navedeno u našim Pravilima zaštite autorskih prava na https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple može, po vlastitom nahođenju, suspendirati i/ili ukinuti Račune korisnicima za koje utvrdi ponovljeno kršenje autorskih prava.

          G. Povrede ovog Ugovora

Ako prilikom upotrebe Usluge naiđete na Sadržaj koji smatrate neprimjerenim ili ga iz bilo kojeg razloga smatrate povredom ovog Ugovora, možete ga prijaviti slanjem e‑maila na adresu abuse@iCloud.com.

          H. Sadržaj koji podnesete ili učinite dostupnim na Usluzi

1. Vaša licencija Osim materijala za koje Vam dajemo licenciju, Apple ne polaže pravo vlasništva nad materijalima i/ili Sadržaju koji učitate ili učinite dostupnim na Usluzi. Međutim, učitavanjem ili objavljivanjem takvog Sadržaja na područja Usluge koja su dostupna javnosti ili drugim korisnicima s kojima ste pristali dijeliti takav Sadržaj, dajete društvu Apple globalnu, besplatnu, neisključivu licenciju za upotrebu, distribuciju, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, javno izvođenje i javno prikazivanje takvog Sadržaja na Usluzi isključivo u svrhu u koju je takav Sadržaj učitan ili učinjen dostupnim bez ikakve naknade ili obveze prema Vama. Suglasni ste s tim da učitavanje ili objavljivanje svakog Sadržaja predstavlja isključivo Vašu odgovornost, da ne vrijeđa ili krši prava bilo koje treće strane niti krši bilo koji zakon, niti doprinosi ili potiče na povredu prava ili drugo protuzakonito ponašanje, niti je na ikoji drugi način opsceno, nepoželjno ili neukusno. Učitavanjem ili objavljivanjem takvog Sadržaja na područja Usluge dostupna javnosti ili ostalim korisnicima, izjavljujete da ste vlasnik takvog materijala i/ili imate sva potrebna prava, licencije i ovlaštenja za njegovu distribuciju.

2. Izmjene Sadržaja Razumijete da je radi pružanja Usluga i objavljivanja Vašeg Sadržaja na Usluzi Apple ovlašten prenositi Vaš Sadržaj preko različitih javnih mreža, u različitim medijskim sadržajima, te modificirati ili mijenjati Vaš Sadržaj radi usklađivanja s tehničkim zahtjevima povezanih mreža ili uređaja ili računala. Suglasni ste s tim da ovdje sadržana licencija dozvoljava društvu Apple poduzimanje svih takvih radnji.

3. Podaci o robnim žigovima Apple, logotip društva Apple, iCloud, iCloudov logotip i drugi robni žigovi društva Apple, uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u vezi s Uslugom su robni žigovi ili registrirani robni žigovi društva Apple Inc.u SAD‑u i/ili drugim državama. Popis robnih žigova društva Apple dostupan je ovdje ‑  https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Drugi robni i uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi koji se upotrebljavaju u vezi s Uslugom mogu biti robni žigovi svojih vlasnika. Ne daje Vam se nikakvo pravo ili licencija u odnosu na bilo koji od ranije navedenih robnih žigova i nadalje prihvaćate da ne smijete uklanjati, skrivati ili mijenjati bilo koje obavijesti o vlasništvu (uključujući robni žig i obavijesti o autorskom pravu) koje mogu biti pričvršćene na ili sadržane u Usluzi.

VI. Softver

          A. Vlasnička prava društva Apple. Potvrđujete i suglasni ste s tim da su Apple i/ili njegovi davatelji licencije vlasnici svih zakonskih prava, naslova i interesa za Uslugu i u vezi s njom, uključujući ali ne ograničavajući se na grafičke prikaze, korisničko sučelje, skripte i softver koji se upotrebljava za implementiranje Usluge i svaki softver koji Vam je pružen kao dio i/ili u vezi s Uslugom („Softver“), uključujući sva prava intelektualnog vlasništva koja u njima postoje, bilo da su registrirana ili neregistrirana, i gdje god u svijetu mogu postojati. Nadalje ste suglasni da Usluga (uključujući Softver ili bilo koji njegov dio) sadrži vlasničke i povjerljive informacije koje su zaštićene primjenjivim propisima za zaštitu intelektualnog vlasništva i drugim propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorsko pravo. Suglasni ste da nećete upotrebljavati takve vlasničke informacije ili materijale na bilo koji način osim za upotrebu Usluge u skladu s ovim Ugovorom. Nijedan dio Usluge ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku i ni na koji način, osim kako je izrijekom dopušteno u ovim uvjetima.

          B. Licencija od Applea. UPOTREBA SOFTVERA ILI BILO KOJEG DIJELA USLUGE, OSIM UPOTREBE USLUGE KAKO JE DOPUŠTENO OVIM UGOVOROM, STROGO JE ZABRANJENA I PREDSTAVLJA POVREDU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA TREĆIH STRANA TE VAS MOŽE PODVRGNUTI GRAĐANSKIM I KAZNENIM SANKCIJAMA, UKLJUČUJUĆI MOGUĆU NOVČANU NAKNADU ŠTETE ZA POVREDU AUTORSKIH PRAVA.

          C. Javna beta izdanja. S vremena na vrijeme, Apple može odlučiti ponuditi nova i/ili ažurirana svojstva Usluge („Beta Svojstva”) u sklopu Public Beta Programa („Program”) u svrhu dostavljanja povratnih informacija o kvaliteti i uporabljivosti Beta Svojstava društvu Apple. Razumijete i suglasni ste s tim da je Vaše sudjelovanje u Programu dobrovoljno i ne stvara pravno partnerstvo, posredništvo ili radni odnos između Vas i društva Apple, i da Apple nije obvezan omogućiti Vam bilo kakva Beta Svojstva. Apple može takva Beta Svojstva učiniti dostupnima sudionicima Programa putem internetske registracije ili učlanjenja putem Usluge. Razumijete i suglasni ste s tim da Apple može prikupljati i upotrebljavati podatke s Vašeg Računa, uređaja i vanjskih jedinica za potrebe Vašeg učlanjenja u Program i/ili kako bi se utvrdilo Vaše ovlaštenje za sudjelovanje. Razumijete da, jednom kad se učlanite u Program, možda nećete moći vratiti raniju ne‑beta verziju navedenog Beta Svojstva. U slučaju da je takav povratak moguć, možda nećete moći preseliti podatke izrađene unutar Beta Svojstva natrag na raniju ne‑beta verziju. Vaša upotreba Beta Svojstava i sudjelovanje u Programu uređeni su ovim Ugovorom i svim dodatnim uvjetima licencije koji mogu posebno pratiti Beta Svojstva. Beta Svojstva isporučuju se na osnovi toga “KAKVA JESU” (AS IS) i “KAKVA SU DOSTUPNA” (AS AVAILABLE) te mogu sadržavati greške ili netočnosti koje mogu uzrokovati zatajenja, kvarove ili gubitak podataka i/ili informacija s Vašeg uređaja i vanjskih jedinica povezanih s njime (uključujući, ali ne ograničavajući se na poslužitelje i računala). Apple Vam preporučuje da izradite sigurnosne kopije svih podataka i informacija na svojim uređajima i vanjskim jedinicama prije sudjelovanja u bilo kojem Programu. Izričito potvrđujete i suglasni ste s tim da Beta Svojstva upotrebljavate isključivo na vlastiti rizik. PREUZIMATE SVE RIZIKE I SVE TROŠKOVE VEZANE ZA VAŠE SUDJELOVANJE U BILO KOJEM PROGRAMU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NAKNADE ZA PRISTUP INTERNETU, TROŠKOVE IZRADE SIGURNOSNIH KOPIJA, TROŠKOVE NASTALE UPOTREBOM VAŠEG UREĐAJA I VANJSKIH JEDINICA, I ŠTETU NA SVOJ OPREMI, SOFTVERU, INFORMACIJAMA ILI PODACIMA. Apple Vam može, ali ne mora osigurati tehničku i/ili drugu podršku za Beta Svojstva. Ako je podrška omogućena, to će biti povrh Vašeg normalnog pokrića podrške za Usluge i isključivo dostupno putem Programa. Pristajete poštovati sva pravila ili politike podrške koje Vam Apple dostavi kako biste primili bilo kakvu takvu podršku. Apple zadržava pravo izmijeniti uvjete i politiku Programa (uključujući prekid Programa) u bilo kojem trenutku, uz obavijest ili bez obavijesti, te može opozvati Vaše sudjelovanje u Programu u bilo kojem trenutku. Potvrđujete da Apple nema nikakvu obvezu omogućiti komercijalnu inačicu Beta Svojstava, te da, u slučaju da takva komercijalna inačice bude stavljena na raspolaganje, ona može imati drugačija svojstva ili funkcije od onih koje sadrže Beta Svojstva. U sklopu Programa Apple će Vam omogućiti da podnesete komentare, prijedloge, ili druge povratne informacije vezane za Vašu upotrebu Beta Svojstava. Suglasni ste s tim da će u slučaju nepostojanja pisanog sporazuma o suprotnom, Apple biti slobodan upotrijebiti svaku Vašu povratnu informaciju u bilo koje svrhe.

          D. Kontrola izvoza. Upotreba Usluge i Softvera, uključujući prenošenje, objavljivanje ili učitavanje podataka, softvera ili drugog Sadržaja putem Usluge, može biti podložna propisima koji uređuju uvoz i izvoz u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Pristajete pridržavati se svih primjenjivih zakona i propisa koji reguliraju uvoz i izvoz. Posebice, ali bez ograničenja, Softver se ne smije izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u države nad kojima je SAD proglasio embargo, niti (b) ikome na Popisu Posebno Označenih Osoba Ministarstva financija SAD‑a (Specially Designated Nationals List) ili Popisu Zabranjenih Osoba (Denied Persons List) ili Popisu Entiteta (Entity List) Ministarstva trgovine SAD‑a. Upotrebom Softvera ili Usluge izjavljujete i jamčite da ne boravite ni u kojoj od tih država te da niste ni na jednom takvom popisu. Također ste suglasni da nećete upotrebljavati Softver ili Uslugu za bilo koju svrhu koja je zabranjena propisima SAD‑a, uključujući bez ograničenja razvoj, projektiranje, izradu ili proizvodnju raketnog, nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja. Nadalje ste suglasni da na svoj Račun nećete učitavati podatke ili softver koji: (a) podliježe ITAR međunarodnom sporazumu za regulaciju trgovine oružjem; ili (b) ne može se izvoziti bez prethodne pisane suglasnosti državnih tijela, uključujući bez ograničenja određene vrste enkripcijskog softvera i izvornog koda, bez prethodnog pribavljanja te suglasnosti. Ova jamstva i obveza na snazi su i nakon raskida ovog Ugovora.

          E. Ažuriranja S vremena na vrijeme Apple može ažurirati softver koji Usluga primjenjuje. Kako biste nastavili upotrebu Usluge, takva ažuriranja mogu se automatski preuzeti i instalirati na Vaš uređaj ili računalo. Ova ažuriranja mogu uključivati otklanjanje grešaka u programu, poboljšanja ili unapređenja značajki ili potpuno nove inačice Softvera. 

VII. Raskid

          A. Dobrovoljni raskid s vaše strane

Ovlašteni ste obrisati svoj Apple ID i/ili prestati upotrebljavati Uslugu u bilo kojem trenutku. Ako želite prestati koristiti iCloud uslugu na svojem uređaju, možete onemogućiti svoj iCloud s uređaja otvaranjem odjeljka Postavke na svojem uređaju, pritiskom na tipku iCloud i pritiskom na “Odjava“. Kako biste poništili svoj Račun i obrisali svoj Apple ID, obratite se Apple Podršci na support.apple.com/hr-hr/contact. Ako poništite svoj Račun i obrišete svoj Apple ID, nećete imati pristup ostalim Appleovim proizvodima i uslugama s tim Apple ID‑om. Ta radnja može biti nepovratna. Naknade koje ste platili prije raskida nepovratne su (osim ako je drugačije izrijekom dopušteno ovim Ugovorom), uključujući sve naknade plaćene unaprijed za naplatnu godinu tijekom koje raskidate ugovor. Poništavanje Računa ne oslobađa Vas obveze plaćanja bilo kojih dospjelih naknada ili iznosa.

          B. Raskid od strane društva Apple

Apple je ovlašten u bilo kojem trenutku, pod određenim okolnostima i bez prethodne obavijesti, bez odgode ukinuti ili suspendirati cijeli ili dio Vašeg Računa i/ili pristupa Usluzi. Razlog za takvo ukidanje uključuje: (a) povrede ovog Ugovora ili drugih pravila ili uputa navedenih u ovom Ugovoru i/ili objavljenih na Usluzi; (b) Vaš zahtjev za otkazivanje ili ukidanje Računa; (c) zahtjev i/ili odluku tijela izvršne vlasti, sudskog tijela ili druge državne agencije; (d) slučaj da je pružanje Usluge Vama nezakonito ili bi moglo postati nezakonito; (e) neočekivana tehnička ili sigurnosna pitanja ili probleme; (f) Vaše sudjelovanje u prijevarnim ili protuzakonitim aktivnostima; ili (g) neplaćanje bilo koje naknade koju dugujete u vezi s Uslugom, pod uvjetom da u slučaju ne-materijalnog nepoštivanja obaveza, Appleu će biti dozvoljen raskid samo nakon što vam pruži obavijest 30 dana unaprijed i samo ako niste ispravili to nepoštivanje obveze unutar tog 30-dnevnog perioda. Svaki takav raskid ili suspenziju Apple poduzima po vlastitom nahođenju i Apple neće biti odgovoran Vama ili bio kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica takvog ukidanja ili suspenzije Vašeg Računa i/ili pristupa Usluzi. Također, Apple je ovlašten ukinuti Vaš Račun uz prethodnu obavijest 30 dana unaprijed putem e‑mail poruke na adresu povezanu s Vašim Računom ako (a) je Vaš Račun neaktivan u razdoblju od jedne (1) godine; ili (b) postoji opća obustava Usluge ili bilo kojeg njezinog dijela. Obavijest o općoj obustavi usluge bit će pružena kako je navedeno u ovom sporazumu, osim ako to nije razumno za očekivati uslijed okolnosti proizašlih radi pravnih, nadzornih ili vladinih postupaka; radi poboljšanja sigurnosti korisnika, privatnosti korisnika ili zadržavanja tehničke cjelovitosti; radi izbjegavanja ometanja usluge drugim korisnicima; ili radi prirodne nepogode, katastrofalnog događaja, rada ili drugih sličnih okolnosti izvan Appleove kontrole. U slučaju takvog raskida, Apple će vam razmjerno vratiti sve preplaćene naknade ili iznose, u skladu s plaćenim pretplatničkim periodom. Apple neće snositi odgovornost za bilo kakve promjene Usluge ili odredbi usluge u skladu s ovim Odjeljkom VIIB.

          C. Učinci raskida

Nakon ukidanja Računa možete izgubiti sav pristup Usluzi i njezinim dijelovima, uključujući bez ograničenja svoj Račun, Apple ID, račun za e‑mail i Sadržaj. Osim toga, nakon nekog vremena Apple će izbrisati podatke i informacije koji su spremljeni unutar ili kao dio Vašeg Računa (Vaših Računa). Sve pojedinačne komponente Usluge koje ste možda upotrebljavali prema posebnim ugovorima o licencijama softvera također će se ukinuti sukladno tim ugovorima o licencijama.

VIII. Poveznice i drugi materijali trećih strana

Određeni Sadržaj, komponente ili značajke Usluge mogu uključivati materijale trećih strana i/ili hiperveze na druge internetske stranice, izvore ili Sadržaj. Budući da Apple može ne imati kontrolu nad takvim stranicama i/ili materijalima treće strane, potvrđujete i suglasni ste da Apple nije odgovoran za dostupnost takvih stranica ili izvora i ne podržava niti jamči točnost takvih stranica i izvora te nije ni na koji način odgovoran za bilo kakav Sadržaj, oglašivanje, proizvode ili materijale koji se nalaze na tim stranicama ili izvorima ili su dostupni s njih. Također potvrđujete i prihvaćate da Apple nije ni na koji način odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane ili za koju tvrdite da je nastala, bilo izravno ili neizravno, kao posljedica Vaše upotrebe i/ili oslanjanja na takav Sadržaj, oglašivanje, proizvode ili materijale koji se nalaze na tim stranicama ili izvorima ili su dostupni s njih.

IX. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH JAMSTAVA, KAO TAKVIH, DO MJERE DO KOJE SU TAKVA ISKLJUČENJA IZRIČITO ZABRANJENA PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NEKA OD DOLJE NAVEDENIH ISKLJUČENJA MOŽDA SE NE PRIMJENJUJU NA VAS.

APPLE JE DUŽAN PRIMIJENITI RAZUMNU VJEŠTINU I DUŽNU PAŽNJU U PRUŽANJU USLUGE. SLJEDEĆA ODRICANJA PODLOŽNA SU OVOM IZRIČITOM JAMSTVU.

APPLE NE GARANTIRA, NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE VAŠA UPORABA USLUGE BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, I PRIHVAĆATE DA APPLE POVREMENO MOŽE UKLONITI USLUGU NA NEODREĐENA RAZDOBLJA, ILI OTKAZATI USLUGU U SKLADU S UVJETIMA OVOG UGOVORA.

IZRIČITO RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA SE USLUGA ISPORUČUJE NA OSNOVI TOGA “KAKVA JEST” (AS IS) I “KAKO JE DOSTUPNA” (AS AVAILABLE). APPLE I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA KĆERI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCIJE IZRIČITO SE ODRIČU BILO KAKVIH JAMSTVA, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNA JAMSTVA PODOBNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TREĆIH STRANA. POSEBICE, APPLE I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA KĆERI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCIJE NE DAJU NIKAKVO JAMSTVO DA ĆE (I) USLUGA ZADOVOLJAVATI VAŠE POTREBE; (II) VAŠA UPOTREBA USLUGE BITI PRAVOVREMENA, BEZ PREKIDA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA; (III) BILO KOJI PODATAK KOJI PRIBAVITE KAO POSLJEDICU KORIŠTENJA USLUGE BITI TOČAN ILI POUZDAN; TE (IV) BILO KOJI NEDOSTACI ILI POGREŠKE U SOFTVERU KOJI VAM JE DOSTAVLJEN KAO DIO USLUGE BITI ISPRAVLJENI.

APPLE NE IZJAVLJUJE NITI GARANTIRA DA SE U SKLOPU USLUGE NEŽE DOGAĐATI GUBICI, KVAROVI, NAPADI, VIRUSI, SMETNJE, HAKIRANJA, ILI DRUGE POVREDE SIGURNOSTI, I APPLE SE ODRIČE SVAKE S TIME POVEZANE ODGOVORNOSTI.

PRISTUP BILO KOJEM MATERIJALU PREUZETOM ILI DRUGAČIJE PRIBAVLJENOM UPOTREBOM USLUGE VRŠITE PO VLASTITOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK TE ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU NA SVOJEM UREĐAJU, RAČUNALU, ILI GUBITAK PODATAKA KOJI JE POSLJEDICA PREUZIMANJA BILO KAKVOG TAKVOG MATERIJALA. TAKOĐER PRIHVAĆATE DA USLUGA NIJE NAMIJENJENA NITI PODOBNA ZA UPOTREBU U SITUACIJAMA I OKRUŽENJU GDJE KVAR ILI VREMENSKI ZASTOJ ILI GREŠKE ILI NETOČNOSTI U SADRŽAJU, PODACIMA ILI INFORMACIJAMA DOBIVENIM KORIŠTENJEM USLUGE MOGU DOVESTI DO SMRTI, OSOBNE POVREDE ILI TEŠKOG FIZIČKOG OŠTEĆENJA ILI ŠTETE NA OKOLIŠU.

          OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI ZA PRUŽATELJE USLUGE. DO MJERE DO KOJE SU TAKVA ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA POSEBNO ZABRANJENA PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NEKA OD NIŽE NAVEDENIH ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA SE NE PRIMJENJUJU NA VAS.

APPLE JE DUŽAN UPOTRIJEBITI RAZUMNU VJEŠTINU I DUŽNU PAŽNJU PRI PRUŽANJU USLUGE. SLJEDEĆA OGRANIČELJA NISU PRIMJENJIVA NA GUBITAK KOJI JE POSLJEDICA (A) PROPUSTA DRUŠTVA APPLE PRILIKOM UPOTREBE RAZUMNE VJEŠTINE I DUŽNE PAŽNJE; (B) KRAJNJE NEPAŽNJE, NAMJERE ILI PRIJEVARE POČINJENE OD STRANE DRUŠTVA APPLE ILI C) SMRTI ILI OSOBNE OZLJEDE.

IZRIČITO RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA APPLE I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, DRUŠTVA KĆERI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCIJE NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ODŠTETU, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ODŠTETU ZA GUBITAK DOBITI, UGLEDA, KORISTI, PODATAKA, TROŠAK NABAVE ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA ZA DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE (ČAK I AKO JE DRUŠTVO APPLE UPOZORENO NA MOGUĆNOST TAKVE ODŠTETE), KOJA JE POSLJEDICA: (I) UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE USLUGE (II) PROMJENE USLUGE ILI PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PRESTANKA USLUGE ILI BILO KOJEG NJENOG DIJELA; (III) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA ILI IZMJENE U VAŠIM PRIJENOSIMA ILI PODACIMA; (IV) BRISANJA, KVARA, ILI POGREŠKE PRI SPREMANJU I/ILI SLANJU ILI PRIMANJU VAŠIH PRIJENOSA ILI PODATAKA PUTEM KORIŠTENJA USLUGE; (V) IZJAVA ILI PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE U VEZI S USLUGOM; I (VI) BILO KOJEG DRUGOG PITANJA POVEZANOG S USLUGOM.

          ODŠTETA

Pristajete štititi i obeštetiti Apple, njegova povezana društva, društva kćeri, direktore, službenike, radnike, zastupnike, partnere i davatelje licence u odnosu na bilo kakve zahtjeve ili potraživanja, uključujući razumne odvjetničke naknade, podignute od treće strane, koja proizlaze ili su povezana sa: (a) bilo kojim Sadržajem koji učitate, postavite, prenesete ili drugačije objavite putem Usluge; (b) Vašom upotrebom Usluge; (c) Vašom povredom ovog Ugovora; (d) bilo koje radnje koju je društvo Apple poduzelo kao dio svoje istrage o sumnji na povredu ovog Ugovora ili kao rezultat utvrđenja ili odluke društva Apple da se dogodila povreda ovog Ugovora; ili (e) Vašom povredom bilo kojih tuđih prava. Ovo znači da ne možete tužiti Apple, njegova povezana društva, društva kćeri, direktore, službenike, radnike, zastupnike, partnere, podugovaratelje i davatelje licencije, uslijed njegove odluke da ukloni ili odbije obraditi bilo koji podatak ili Sadržaj, da Vas upozori, suspendira ili ukine Vaš pristup Usluzi ili da poduzme bilo kakvu drugu radnju tijekom istrage o sumnji na povredu ili kao rezultat zaključka društva Apple da je došlo do povrede ovog Ugovora. Ova odredba o odricanju i odšteti primjenjuje se na sve povrede opisane ili zamišljene prema ovom Ugovoru. Ova obveza valjana je i nakon raskida ili isteka ovog Ugovora i/ili Vaše upotrebe Usluge. Potvrđujete da ste odgovorni za svaku upotrebu Usluge sa svojeg Računa te da se ovaj Ugovor primjenjuje na svaku uporabu Vašeg Računa. Pristajete pridržavati se ovog Ugovora te štititi i obeštetiti Apple u odnosu na sva potraživanja i zahtjeve koji proizlaze iz korištenja Vašeg Računa, bez obzira na to jeste li izričito odobrili takvo korištenje.

X. OPĆENITO

          A. Obavijesti

Apple Vam može dostaviti obavijesti u vezi s Uslugom, uključujući i izmjene ovog Ugovora, putem e‑mail poruke na Vašu iCloud e‑mail adresu (i/ili drugu dostavljenu zamjensku e‑mail adresu povezanu s Vašim Računom), iMessage ili SMS, putem redovne pošte ili putem obavijesti postavljenih na našu internetsku stranicu i/ili Uslugu.

          B. Primjenjivo pravo

Osim u mjeri izričito određenoj u sljedećem odlomku, za ovaj Ugovor te odnos između Vas i društva Apple primjenjivi su propisi države Kalifornije, uz isključenje njezinih propisa o sukobu zakona. Vi i Apple pristajete podvrgnuti se osobnoj i isključivoj nadležnosti sudova koji se nalaze unutar okruga Santa Clara, u Kaliforniji, za potrebe rješavanja bilo kakvog sukoba ili potraživanja koje proizlazi iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD‑a; (b) nemate prebivalište u SAD‑u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD‑a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime prihvaćate da je za bilo koji spor ili zahtjev koji proizlazi iz ovog Ugovora mjerodavno niže navedeno primjenjivo pravo, uz isključenje njegovih propisa o sukobu zakona, te se ovime neopozivo podvrgavate neisključivoj nadležnosti sudova niže navedene države, pokrajine ili zemlje čije je pravo mjerodavno:

Ako ste državljanin bilo koje zemlje Europske unije ili Švicarske, Norveške ili Islanda, primjenjivo pravo i institucije su zakoni i sudovi Vašeg mjesta prebivališta.

Posebno se na ovaj Ugovor isključuje primjena propisa poznatog kao Konvencija Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

          C. Cijeli ugovor

Ovaj Ugovor čini cjelokupni sporazum između Vas i društva Apple te regulira Vaše korištenje Usluge i u potpunosti zamjenjuje sve dosadašnje sporazume između Vas i društva Apple u odnosu na Uslugu. Na Vas se također mogu primjenjivati dodatni uvjeti ako koristite povezane usluge, sadržaj trećih strana ili softver trećih strana. Ako se za bilo koji dio ovog Ugovora utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj se dio tumači sukladno primjenjivom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, originalne namjere ugovornih strana, a ostali dijelovi ostaju u punoj snazi i učinku. Propust društva Apple da iskoristi bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovog Ugovora ne smatra se odricanjem od tog prava ili odredbe. Suglasni ste da, osim ako drugačije nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, nema treće strane korisnika ovog Ugovora.

          D. “Apple” kako se ovdje koristi znači:

• Apple Inc., koji se nalazi na adresi 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornija, za korisnike u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi (osim za Kanadu) te na teritorijima i posjedima Sjedinjenih Država, francuskim i britanskim posjedima u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i na Karibima;

• Apple Canada Inc., koji se nalazi na adresi 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON , M5J 0A8, Kanada za korisnike u Kanadi, na njezinim teritorijima i posjedima;

• iTunes K.K., koji se nalazi na adresi Roppongi Hills, 6‑10‑1 Roppongi, Minato‑ku, Tokyo 106‑6140, Tokio, za korisnike u Japanu;

• Apple Pty Limited, koji se nalazi na adresi Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australija, za korisnike u Australiji, Novom Zelandu, uključujući otočne posjede, teritorije i povezane jurisdikcije; te

• Apple Distribution International, koji se nalazi na adresi Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska, za sve ostale korisnike. 

SKLAPANJE UGOVORA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Vaša upotreba Usluge uključuje sposobnost da zaključite ugovore i/ili da izvršite transakcije elektroničkim putem. SUGLASNI STE DA VAŠI ELEKTRONIČKI PODNESCI PREDSTAVLJAJU VAŠ PRISTANAK I NAMJERU DA BUDETE UGOVORNO VEZANI I VRŠITE PLAĆANJA PO TAKVIM UGOVORIMA I TRANSAKCIJAMA. VAŠ PRISTANAK I NAMJERA DA BUDETE OBVEZANI ELEKTRONIČKIM PODNESCIMA PRIMJENJUJE SE NA SVE ZAPISE VEZANE ZA SVE TRANSAKCIJE U KOJE ULAZITE NA OVOJ USLUZI, UKLJUČUJUĆI OBAVIJESTI O OTKAZU, PRAVILNIKE, UGOVORE I APLIKACIJE. Kako biste pristupili svojim elektroničkim zapisima i zadržali ih, možda će biti potrebno da imate određeni hardver i softver, koji su isključivo Vaša odgovornost.

Zadnja revizija: 19. rujna 2017.