Üdvözli az iCloud

AZ ÖN ÉS AZ APPLE KÖZÖTT LÉTREJÖTT JELEN MEGÁLLAPODÁS AZ ICLOUD TERMÉK, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS WEBHELYEK (EGYÜTTESEN A „SZOLGÁLTATÁS”) HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK. FONTOS, HOGY ELOLVASSA ÉS MEGÉRTSE AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINTVA ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ÉRVÉNYESEK LESZNEK A SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA ESETÉN.

Az Apple biztosítja a szolgáltatást, amellyel, kizárólag a jelen Megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően, Ön meghatározott internetes szolgáltatásokat vehet igénybe, ideértve személyes tartalmak tárolását (így például kapcsolatai, naptárai, fényképei, emlékeztetői, dokumentumai, alkalmazásadatai és iCloud e-mailjei tárolását), valamint ezek elérhetővé tételét kompatibilis eszközein és számítógépein, valamint bizonyos helyalapú szolgáltatásokat. Az iCloud automatikusan engedélyezve van az iOS 9 vagy újabb rendszerű eszközök használatakor, ha bejelentkezik az Apple ID-val az eszköz beállítása során, kivéve, ha frissítette az eszközt és korábban az iCloud letiltását választotta. Ha az iCloud engedélyezve van, az Apple automatikusan elküldi és tárolja az Ön különféle tartalmait, így Ön a későbbiekben bármikor hozzáférhet ezekhez a tartalmakhoz, vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül átmásolhatja őket más iCloud-kompatibilis eszközökre és számítógépekre.

I. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

A. Életkor. A Szolgáltatás kizárólag 13 éves vagy annál idősebb (vagy a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő minimális életkort betöltött) személyek számára érhető el, kivéve, ha Ön 13 évnél fiatalabb, azonban Apple ID azonosítóját egy jóváhagyott oktatási intézmény által benyújtott kérelem eredményeképp kapta, vagy azt szülője vagy gondviselője hozta létre a Családi megosztás szolgáltatás keretében. A 13 év alatti gyermekekről, illetve az alkalmazandó jog szerint azzal egyenértékű minimális életkor alatti gyermekekről ellenőrizhető szülői hozzájárulás hiányában nem gyűjtünk, használunk és adunk ki szándékosan személyes adatokat.  A szülők és gondviselők kötelesek felhívni a kiskorúak figyelmét, hogy az idegenekkel az interneten keresztül folytatott beszélgetés veszélyes lehet, továbbá meg kell tenniük minden szükséges intézkedést, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a gyermekek számára, beleértve a Szolgáltatás a gyermek általi használatának felügyeletét.

A Szolgáltatás használatának előfeltétele, hogy az Egyesült Államokban vagy egyéb illetékes joghatóságokban érvényes törvények (beleértve a lakóhelyét vagy a Szolgáltatás használatának helyét is) szerint ne minősüljön a Szolgáltatás használatától eltiltott személynek. A jelen Megállapodás elfogadásával Ön kijelenti, hogy a fentieket megértette és elfogadja.

B. Eszközök és fiókok. A Szolgáltatás igénybevételéhez kompatibilis eszközök, internet-hozzáférés és bizonyos (esetlegesen díjköteles) szoftverek lehetnek szükségesek, valamint időről időre frissítéseket igényelhetnek. Ezek a tényezők befolyásolhatják a szolgáltatás használatát. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza az egy eszközről létrehozható Fiókok, illetve az egy Fiókhoz társított eszközök számát. Egyes tranzakciók és funkciók használatához a szükséges szoftverek legfrissebb verziójára lehet szükség. Ön tudomásul veszi, hogy az említett követelmények teljesítése az Ön felelőssége.

C. A használat korlátozása. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a jelen Megállapodás által, illetve a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy a vonatkozó jogszabályi környezetben általánosan elfogadott gyakorlat mértékéig megengedett célokra használja. Az Ön Fiókjának a tárolási kapacitása 5 GB, ahogyan azt az iCloud-funkciók leírása is meghatározza. További tárolókapacitás az alább meghatározott feltételekkel vásárolható. A sávszélességre vagy tárolókapacitásra (például a biztonsági mentés vagy az e-mail fiók nagysága) vonatkozó bármilyen ésszerű korlátozás túllépése tilos, és az megakadályozhatja az iCloudba való biztonsági mentést, a dokumentumok hozzáadását vagy az iCloud email címére küldött új e-mailek fogadását. Ha a Szolgáltatás Ön általi használata vagy egyéb magatartása szándékosan vagy véletlenül veszélyezteti az Apple képességét a Szolgáltatás vagy egyéb rendszerek biztosítására, az Apple jogosult minden szükséges lépést megtenni a Szolgáltatás és az Apple rendszereinek védelme érdekében, az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztését beleértve. A korlátozások ismételt megszegése az Ön Fiókjának megszüntetéséhez vezethet.

Ha Ön egy egészségügyi adatokat kezelő entitás, egy egészségügyi adatokat kezelő entitás üzleti partnere vagy képviselő je (a 45 C.F.R § 160.103 definíciójának megfelelően), akkor Ön elfogadja, hogy nem használja az iCloud egy összetevőjét, funkcióját vagy egyéb létesítményét sem „védett egészségügyi adatok” (a 45 C.F.R § 160.103 definíciójának megfelelően) létrehozásához, fogadásához, kezeléséhez vagy átviteléhez, és nem használja az iCloudot olyan módon, amely az Apple-t (vagy egy Apple-leányvállalatot) az Ön vagy egy harmadik fél üzleti partnerévé tenné.

D. A Szolgáltatás elérhetősége. A Szolgáltatás, illetve annak bármely funkciója vagy része nem feltétlenül érhető el minden országban vagy nyelven, és az Apple nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás, illetve annak bármely funkciója vagy része bármely adott helyen használatra alkalmas vagy elérhető. Amennyiben Ön igénybe veszi vagy használja a szolgáltatást, azt saját elhatározásából teszi, és Ön felelős a vonatkozó jogszabályok betartásáért.

E.A Szolgáltatás módosítása. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Megállapodást bármikor módosítsa, és a Szolgáltatás Ön általi használata tekintetében új vagy további feltételeket állapítson meg, amennyiben az Apple 30 nappal korábban értesíti Önt bármilyen jelentős mértékű kedvezőtlen változásról a Szolgáltatást és a szolgáltatásra vonatkozó feltételeket illetően, kivéve, ha ez nem lenne észszerű a jogi, szabályozási vagy kormányzati intézkedésekből származó körülmények miatt; ha ez felhasználói biztonsággal, felhasználói adatvédelemmel vagy műszaki integritással kapcsolatos aggályokat vet fel; ha ezzel elkerülhető, hogy a szolgáltatás elérhetetlenné váljon más felhasználók számára; vagy ha természeti katasztrófa, katasztrófaesemény, háború vagy más hasonló helyzet következik be, amely az Apple észszerű hatáskörén kívül esik. A fizetős felhőtárhely-szolgáltatásokat illetően az Apple nem végez jelentős mértékű kedvezőtlen módosítást a Szolgáltatáson az aktuális fizetős időszak letelte előtt, kivéve, ha a módosítás észszerűségi okokból szükséges a jogi, szabályozási vagy kormányzati intézkedések miatt; ha ez felhasználói biztonsággal, felhasználói adatvédelemmel vagy műszaki integritással kapcsolatos aggályokat hárít el; ha ezzel elkerülhető, hogy a szolgáltatás elérhetetlenné váljon más felhasználók számára; vagy ha ezzel természeti katasztrófából, katasztrófaeseményből, háborúból vagy az Apple észszerű hatáskörén kívül eső egyéb hasonló helyzetből származó problémákat lehet elkerülni. Amennyiben az Apple jelentős mértékben, kedvezőtlenül módosítja a Szolgáltatást vagy a használati feltételeket, Ön jogosult megszüntetni a jelen Megállapodást és a fiókját. Ebben az esetben az Apple az esetleges előzetes kifizetések arányos részét visszatéríti Önnek a kifizetett időszakra vonatkozóan. Az Apple nem vállal felelősséget Önnel szemben azokért a módosításokért, amelyeket az IE szakaszban leírtak szerint hajt végre a Szolgáltatáson és a szolgáltatásra vonatkozó feltételeken.

II. FUNKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A. Helyalapú szolgáltatások használata

Az Apple és partnerei vagy licenctulajdonosai bizonyos funkciókat vagy szolgáltatásokat biztosíthatnak, amelyek eszközalapú helymeghatározási információk alapján működnek GPS (vagy hasonló technológia, ahol elérhető), közösségi Wi-Fi hozzáférési pontok és mobilszolgáltatói tornyok helyadatainak felhasználásával. Az ilyen funkciók és szolgáltatások biztosítása érdekében, ahol elérhetőek, az Apple-nek, partnereinek és licenctulajdonosainak az Ön pontos földrajzi helyére vonatkozó adatokat kell gyűjtenie, kezelnie, megosztania, használnia, illetve fenntartania, nem kizárólagosan beleértve az Ön készülékének földrajzi helyzetét és bármely, az Ön iCloud-fiókjával („Fiók”), vagy az azzal regisztrált készülékkel kapcsolatos adatot, nem kizárólagosan ideértve, az Ön Apple ID azonosítóját, valamint az eszköz azonosítóját, nevét és típusát.

Bármikor visszavonhatja arra vonatkozó hozzájárulását, hogy az Apple, partnerei és licenctulajdonosai gyűjtsék, továbbítsák, feldolgozzák és fenntartsák a hely- és Fiókadatait azáltal, hogy nem használja a helyalapú funkciókat, valamint hogy kikapcsolja a Keresd appot (beleértve az iPhone keresése és a Barátok keresése nevű előzményappokat, melyekre együttesen a „Keresd” névvel utalunk) vagy a Helyalapú szolgáltatásokat az eszköze Beállítások alkalmazásában. Ha olyan harmadik féltől származó szolgáltatásokat használ, amelyek a Szolgáltatás keretében helyadatokat használnak fel vagy szolgáltatnak, akkor a harmadik fél erre vonatkozó feltételei és adatvédelmi irányelvei is érvényesek Önre, és azokat is át kell tekintenie. A Szolgáltatás által biztosított semmilyen földrajzi helyre vonatkozó adat nem használható olyan helyzetekben, amikor pontos földrajzi információra van szükség, vagy ha a téves, pontatlan, késedelmes vagy hiányos információ halálhoz, személyi sérüléshez, anyagi vagy környezeti kárhoz vezethet. Az Apple a Szolgáltatás nyújtása során észszerűen elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles eljárni, de sem az Apple, sem tartalom- és egyéb szolgáltatói nem vállalnak felelősséget a Szolgáltatás által megjelenített helymeghatározási vagy bármely egyéb adatok elérhetőségét, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát vagy időszerűségét illetően. A HELYALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKAT NEM VÉSZHELYZETI HELYMEGHATÁROZÁSRA TERVEZTÉK, ÉS ERRE NEM IS ALKALMASAK.

B. A Keresd szolgáltatás

Ha egy olyan eszközön engedélyezi az iCloudot és a Helyalapú szolgáltatásokat, melyen az iOS 13, az iPad OS vagy a macOS Catalina vagy újabb verzió fut, a Keresd szolgáltatás (az iOS 8–12 verziókat futtató eszközökön az iPhone keresése szolgáltatás) automatikusan engedélyezve lesz az adott eszközön és a hozzá párosított minden Apple-kiegészítőn. Ezt követően az eszköze automatikusan párosítva lesz az Apple ID azonosítójával, ahhoz pedig, hogy bárki (Önt is beleértve) ki tudja kapcsolni Keresd szolgáltatást, kijelentkezzen az iCloudból, illetve törölni vagy aktiválni tudja az eszközt, meg kell adnia az Apple ID azonosítóhoz tartozó jelszavát. Az Apple és jóváhagyott közvetítői csak akkor nyújthatnak hardver- és szoftverszervizelési szolgáltatásokat, az Apple korlátozott jótállásának keretébe tartozó szervizelést is beleértve, ha előzőleg letiltja a Keresd szolgáltatást. Az Apple nem vállal felelősséget azért, ha Ön nem védi jelkóddal az iOS-eszközét, nem engedélyezi az Elveszett üzemmódot, és/vagy nem kapja meg az értesítéseket és közleményeket, illetve nem válaszol azokra. Az Apple továbbá nem vállal felelősséget iOS-eszköze visszajuttatásáért és az iOS-eszközén lévő bármilyen adat elvesztéséért.

Az offline keresést lehetővé tévő közösségi kiszervezési funkcióval Ön és mások azokat az elveszett eszközöket is megkereshetik, melyek épp nem kapcsolódnak az internethez. Ha engedélyezi a funkciót, Bluetooth-kapcsolaton (vagy más hasonló technológián) keresztül érzékelni tudja majd a közelben lévő offline eszközök jelenlétét. Ha egy eszköz egy eltűnt offline eszköz jelenlétét érzékeli, Wi-Fi- vagy mobilkapcsolaton keresztül, biztonságos úton jelenti az eltűnt eszköz hozzávetőleges helyét a hozzá rendelt Apple ID azonosítónak. Az eltűnt eszköz tulajdonosa a Keresd alkalmazásban láthatja az eszköze helyét. Ez a helyjelentés a végpontok közti titkosítással történik, és az Apple sem a jelentést küldő, sem más offline eszköz helyéhez nem fér hozzá. Az offline keresési funkciót a Beállítások között kapcsolhatja ki.

C. Biztonsági mentés

Az iCloud-mentés rendszeres időközönként automatikusan biztonsági mentést készít az iOS-eszközökről, ha az eszköz képernyője zárolva van, az eszköz tápellátásra van csatlakoztatva és Wi-Fi hálózaton keresztül az internethez csatlakozik. Ha az eszközről száznyolcvan (180) napig nem készül biztonsági másolat az iCloudba, az Apple fenntartja a jogot, hogy az adott eszközhöz tartozó esetleges biztonsági másolatokat törölje. A biztonsági mentés tartalmazhatja az eszközbeállításokat és -jellemzőket, a fényképeket, videókat, dokumentumokat, az üzeneteket, a csengőhangokat, az Egészség alkalmazás adatait és az egyéb alkalmazásadatokat. További tudnivalókért látogasson el a https://support.apple.com/hu-hu/HT207428 weboldalra. A következő tartalmakról nem készül biztonsági másolat az iCloudba: az iTunes Store, az App Store vagy az Apple Books áruházból vásárolt tartalmak, a számítógépéről szinkronizált médiatartalmak, illetve a fotókönyvtára, amennyiben az iCloud-fotókönyvtár engedélyezve van. Az Apple észszerűen elvárható gondossággal és megfelelő szakértelemmel köteles biztosítani a Szolgáltatást, azonban AZ APPLE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM GARANTÁLJA VAGY SZAVATOLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSBAN TÁROLT VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRT BÁRMELY TARTALOM MENTES LESZ MINDEN NEM SZÁNDÉKOS KÁRTÓL, SÉRÜLÉSTŐL, VESZTESÉGTŐL VAGY ELTÁVOLÍTÁSTÓL A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIVEL ÖSSZHANGBAN, ÉS AZ APPLE NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, AMENNYIBEN ILYEN KÁR, MEGHIBÁSODÁS, VESZTESÉG VAGY ELTÁVOLÍTÁS TÖRTÉNNE. Az Ön felelőssége, hogy az adatai és információi megfelelő, alternatív biztonsági mentéséről gondoskodjon.

D. Fényképek

1. iCloud-fotók. Ha engedélyezi az iCloud-fotókat, az iOS-eszköz, illetve macOS vagy Windows rendszerű számítógép Fotók alkalmazásában tárolt fényképeket, videókat, metaadatokat és esetleges módosításokat a rendszer automatikusan feltölti és eltárolja az iCloudban, majd továbbítja őket minden olyan eszközre és számítógépre, amelyen engedélyezte az iCloud-fotókat. A fotók és videók felbontása az adott eszköz beállításaitól és a rendelkezésre álló tárhelytől függően eltérő lehet. A teljes felbontású fotókat és videókat bármikor igény szerint letöltheti.

2. Megosztott albumok.  A Megosztott albumok használatakor az Apple eltárolja az Ön által megosztott fényképeket és videókat arra az időre, amíg Ön nem törli azokat. A megosztott fotókat és videókat minden olyan Apple-eszközéről elérheti, amelyeken engedélyezve van a Megosztott albumok. A megosztott albumokhoz meghívott személyek megtekinthetik, elmenthetik, másolhatják és megoszthatják ezeket a fotókat és videókat, ezenívül fotókat, videókat és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk. Ha úgy dönt, hogy a Megosztott albumok segítségével webes hivatkozás útján oszt meg fotókat, ezek a fotók minden olyan személy számára nyilvánosan elérhetővé válnak, akik megkapták a webes hivatkozást vagy hozzáféréssel rendelkeznek a hivatkozáshoz. Ha meg szeretné szüntetni az egyes fotók, videók, megjegyzések, illetve teljes albumok megosztását, bármikor igény szerint törölheti őket. Ebben az esetben azok a tartalmak, amelyek korábban át lettek másolva egy Megosztott albumból egy másik eszközre vagy számítógépre, nem lesznek törölve.

3. Saját fotóstream. A Saját fotóstream használatakor az Apple korlátozott időre eltárolja az iOS-eszközével készített vagy a számítógépéről feltöltött fotókat, és automatikusan továbbítja a fotókat a többi olyan Apple-eszközére, amelyeken engedélyezve van a Saját fotóstream. Korlátozott számban bármikor eltárolhat fotókat az iCloudban vagy az eszközén, és a régebbi fotók bizonyos idő után automatikusan törölve lesznek a Saját fotóstreamből. Ha véglegesen meg szeretné őrizni ezeket a fotókat, mentse el őket az iOS-eszközén lévő Filmtekercsbe vagy a számítógépén lévő fotókönyvtárba.

E. Családi megosztás. A Családi megosztással megoszthat bizonyos tartalmakat, többek között az áruházi vásárlásokat, egy Apple-előfizetéseket a családtagjaival. Ezenkívül megoszthat olyan tartalmakat is, mint a fotók, naptárak, helyzetek és képernyőidő-információ, attól függően, a családja mit oszt meg. A megvásárolt tartalmak megosztására vonatkozó további információkért tekintse meg az Apple Media szolgáltatásainak általános szerződési feltételeit a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/ weboldalon. A tartalmak, eszközhasználat és helyzetinformációk családtagokkal való megosztásáról további információkat a https://www.apple.com/family-sharing/ weboldalon talál.

F. Fájlmegosztás. Az iCloud-fájlmegosztás használatakor az Apple eltárolja az Ön által megosztott fájlokat arra az időre, amíg Ön nem törli azokat. A megosztott fájlokat minden olyan Apple-eszközéről elérheti, amelyeken engedélyezve van az iCloud Drive. Igény szerint hozzáférést adhat bizonyos személyeknek a fájlok megtekintésére, mentésére, másolására vagy szerkesztésére. Azt is eldöntheti, hogy az adott személyek szerkeszthetik-e a fájlokat, vagy csak megtekinthetik azokat. Ha az iCloud-fotómegosztás segítségével webes hivatkozás útján oszt meg fájlokat, ezek a fájlok minden olyan személy számára nyilvánosan elérhetővé válnak, akik megkapták a webes hivatkozást. A fájlok megosztását bármikor igény szerint megszüntetheti. Ha megszünteti a megosztást, akkor a rendszer eltávolítja a fájlokat az iCloud Drive-ból mindenki eszközén. Ebben az esetben azok a fájlok, amelyek korábban át lettek másolva egy másik eszközre vagy számítógépre, nem lesznek törölve.

G. Mail Drop. Amennyiben be van jelentkezve az iCloudba, és a macOS Mail alkalmazásával vagy az iCloud weben keresztül elérhető Mail alkalmazásával küld nagyméretű mellékletekkel ellátott e-maileket, akkor használhatja a Mail Dropot. A Mail Drop használata esetén a nagyméretű mellékletek ideiglenesen el lesznek tárolva az iCloud szerverein a küldés elősegítése érdekében. A címzettek levelezési kliensétől függően az Apple egy hivatkozást vagy a melléklet előnézetét elküldi a címzetteknek. A nagyméretű e-mail mellékletek ideiglenes tárolása nem számít bele az iCloud-tárhelykvótába. A Mail Dropra vonatkozó bővebb tudnivalókért látogasson el a https://support.apple.com/hu-hu/HT203093 weboldalra.

H. Harmadik féltől származó alkalmazások. Ha az iCloud hitelesítő adataival jelentkezik be egyes harmadik féltől származó alkalmazásokba, akkor beleegyezik abba, hogy az adott Alkalmazás a személyes iCloud-fiókjában tároljon adatokat, valamint hogy az Apple a vonatkozó, harmadik félnek számító Alkalmazásfejlesztő nevében begyűjtse, tárolja és feldolgozza ezeket az adatokat a Szolgáltatás és az ilyen Alkalmazások használatával kapcsolatban. Az Alkalmazás által a személyes iCloud-fiókjában tárolt adatok beleszámítanak a tárhelykorlátba. Lehetséges, hogy a rendszer ezeket az adatokat megosztja az ugyanazon Alkalmazásfejlesztőtől letöltött egyéb alkalmazásokkal.

I. Csak webes iCloud-fiók. Ha a Szolgáltatásra egy nem Apple márkájú eszközről vagy számítógépről iratkozik fel egy csak webes fiókkal, akkor a Szolgáltatás funkcióinak csak egy korlátozott készletéhez férhet hozzá. 1 GB ingyenes tárhellyel fog rendelkezni, és ezt a mennyiséget egy csak webes fiókkal nem is tudja növelni. A Szolgáltatás csak webes fiókkal történő elérésének feltételeként Ön elfogadja a jelen Szerződés összes vonatkozó feltételébe, korlátozás nélkül beleértve a Szolgáltatás használatára, a használat korlátozásaira, a rendelkezésre állásra és a nyilvános bétára vonatkozó összes követelményt, a jótállási kötelezettségek korlátozásait, a tartalomra, a magatartásra és a megszűnésre vonatkozó szabályokat. A Szerződés azon feltételei, amelyek a kizárólag webes felhasználók számára nem elérhető funkciókra vonatkoznak, Önre nem érvényesek. Ezek közé tartozhat például a helyalapú szolgáltatások használata és az iCloud-tárhely frissítéseinek díjtételei. A fentiek mellett abba is beleegyezik, hogy ha a későbbiekben a csak webes fiókhoz egy Apple márkájú, saját vagy más tulajdonában álló eszközről vagy számítógépről fér hozzá, az Apple automatikusan frissítheti a csak webes fiókot egy teljes iCloud-fiókra, és biztosíthatja a Szolgáltatás összes elérhető funkcióját, köztük a nagyobb ingyenes tárhelyet is. Amennyiben a csak webes fiókhoz egy Apple márkájú eszközről vagy számítógépről fér hozzá, és ezért rendelkezésére bocsátják a Szolgáltatás minden funkcióját, Ön elfogadja, hogy az itt ismertetett minden kikötés és feltétel vonatkozik a Szolgáltatás Ön által történő használatára. Amennyiben nem szeretne teljes iCloud-fiókot használni, ne jelentkezzen be csak webes fiókjába Apple márkájú eszközről vagy számítógépről.

J. Kétfaktoros hitelesítés és automatikus hívások/üzenetek. Ha engedélyezi a Kétfaktoros hitelesítést az Apple ID-jához, beleegyezik abba, hogy (a) az Apple számára megad legalább egy telefonszámot; és (b) automatikus hívásokat vagy előre rögzített hívásokat és SMS-eket fogad az Apple-től a megadott telefonszámok bármelyikén. Az ilyen hívások vagy üzenetek célja, hogy (i) fenntartsuk a Fiók biztonságát bejelentkezéskor; (ii) segítsük a hozzáférést a Fiókjához, ha elfelejti a jelszavát; illetve (iii) minden olyan egyéb eset, ha ez a Fiók szervizeléséhez, a Megállapodás, szabályzataink, a vonatkozó jogszabályok, vagy bármilyen más, Önnel fennálló megállapodásunk érvényesítéséhez szükséges.

III. ELŐFIZETÉSES TÁRHELY FRISSÍTÉSE

Előfizetéses alapon további tárhely is elérhető.

A. Fizetés

Amikor növeli a tárhelyet az eszközén vagy a számítógépén, az Apple automatikusan ismétlődő tárolási díjat valamint vonatkozó adókat számít fel a választott tárolási előfizetésért, az Apple ID azonosítóhoz (azaz az iTunes Store, App Store vagy Apple Books áruházban vásárláshoz használt) vagy a Családi fiókhoz társított fizetési módszer alapján. A tárolási előfizetésekről és díjakról a https://support.apple.com/hu-hu/HT201238 weboldalon talál információkat. Ha Ön Családszervező, akkor beleegyezik, hogy az Apple ismétlődő díjat számítson fel a fizetési mód terhére azon Családtagok után is, akik növelik a tárhelyüket. Az Apple előzetes jóváhagyást is kérhet a tranzakció összegét nem meghaladó összeg mértékéig, és rendszeresen kapcsolatba léphet Önnel az Ön Apple ID azonosítójához megadott e-mail címen, ahová számlaértesítőket és a tárhelyfiókkal kapcsolatos egyéb e-maileket küldhet.

Az előfizetést a tárhely növelésével vagy csökkentésével módosíthatja. Ez az eszköz Beállítások alkalmazásának iCloud részén, a Mac Rendszerbeállítások alkalmazásának iCloud paneljén vagy a PC iCloud for Windows alkalmazásában hajtható végre.

A bővített tárhelycsomag vonatkozó tárhelydíja azonnali hatállyal érvényes, a tárhelycsomag csökkentése a következő éves vagy havi számlázási dátummal válik érvényessé. ÖN FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK AZ ÖSSZES FELMERÜLŐ DÍJ HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉÉRT, VALAMINT AZÉRT, HOGY A DÍJAK MEGFIZETÉSÉHEZ ÉRVÉNYES HITELKÁRTYA- VAGY SZÁMLAADATOKAT AD MEG AZ APPLE RÉSZÉRE. Ha az Apple nem tudja megterhelni a hitelkártyáját vagy számláját a fizetendő díjakkal, akkor az Apple fenntartja a jogot, hogy visszavonja vagy korlátozza a tárolt Tartalomhoz való hozzáférést, törölje a tárolt tartalmat vagy megszüntesse a Fiókját. Ha egy másik hitelkártyát vagy számlát kíván kijelölni, vagy megváltozott a hitelkártya vagy számla állapota, akkor módosítania kell az adatokat az interneten az iCloud Fiókadatok szakaszában. Ilyenkor átmenetileg megszakadhat a hozzáférése a Szolgáltatásokhoz, amíg az Apple nem ellenőrzi az új fizetési adatokat. A fiókot érintő kérdésekről, korlátozás nélkül ideértve a tárhelykorlát elérését vagy túllépését, e-mailben értesíthetjük Önt.

Ha Brazíliában tartózkodik, a jelen rendelkezések ettől esetlegesen eltérő pontjai ellenére a következők alkalmazandók:

Az Apple bármilyen Önre terhelt költséggel kapcsolatban végeztethet behajtási és átutalási tevékenységet valamely kapcsolt vállalkozása által, az iCloud-fiókjához kapcsolódó, járó összegek megszerzése céljából. Ezenfelül, a végső összeg magában foglalja a frissítés, valamint a vonatkozó hitelkártyadíjak költségét is. Önt terheli minden esetleg vonatkozó adó megfizetése is, kivéve az esetleges visszatartott adókat, amelyeket az Apple kapcsolt vállalkozása fog behajtani. Annak biztosítására, hogy ezek a tranzakciók végrehajthatók legyenek, Ön köteles megadni az Apple által bekért minden bankszámlaadatot. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem adja meg az összes kötelező bankszámla-információt, az Apple vállalatnak jogában áll az Ön fiókjának megszüntetése.

B. Lemondási jog

Ha úgy dönt, hogy az előfizetést a kezdeti vásárlást követően lemondja, vagy ha éves előfizetéssel rendelkezik, és a megújítási időszak kezdete után mondja le, erről az Apple-t egy egyértelmű nyilatkozatban kell értesítenie (a vonatkozó címet lásd az alábbi, „Általános” szakaszban), az Ügyfélszolgálattól kapott e-mailes értesítést követő 14 napon belül. A lemondást nem kell megindokolnia.

A lemondási határidő betartása érdekében az üzenetet a 14 napos határidő lejáratát megelőzően kell elküldenie.

Az Európai Unió és Norvégia területén élő ügyfelek az alábbi, mintául szolgáló lemondási űrlap segítségével is értesíthetnek bennünket:

Címzett: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország

Ezúttal értesítem Önöket, hogy lemondom a következő szerződésemet:

[ELŐFIZETETT MENNYISÉG ÉS IDŐSZAK, pl.: 200 GB-os iCloud-tárhelybővítési havi előfizetés]

Megrendelés dátuma: [IDE SZÚRJA BE A DÁTUMOT]

Ügyfél neve

Ügyfél címe

Dátum

A lemondás következményei

A tárhelyet visszaállítjuk az 5 GB-os értékre, és a visszatérítést a lemondási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül eljuttatjuk Önnek. Ha 5 GB-nál több tárhelyet használt ezen időszak alatt, előfordulhat, hogy nem tud további iCloud biztonsági mentéseket készíteni vagy bizonyos funkciókat igénybe venni, amíg le nem csökken a tárhely mérete. A fizetéshez ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, amelyet Ön használt a tranzakcióhoz, és egyéb díjakat a visszatérítéssel kapcsolatban nem számítunk fel.

IV. A Szolgáltatás Ön általi használata

A. Saját fiók

A Szolgáltatás regisztrált felhasználójaként létre kell hoznia egy Fiókot. A Fiókjával kapcsolatos adatokat senkivel ne ossza meg. Kizárólag az Ön felelőssége a Fiók bizalmas jellegének és biztonságának fenntartása, továbbá kizárólag Ön felel minden olyan tevékenységért, amely a Fiókjában vagy a Fiókján keresztül történik, valamint vállalja, hogy a Fiókja biztonságának bármilyen megsértéséről haladéktalanul értesíti az Apple-t. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás személyes használatra és egyedi használatra szolgál és készült, valamint hogy a Fiókjával és/vagy jelszavával kapcsolatos információkat nem oszthatja meg másokkal. Amennyiben az Apple észszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel jártunk el az információk védelme érdekében, az Apple nem felelős semmilyen veszteségért, amely a Fiókjának jogosulatlan használata során merült fel annak következtében, hogy Ön nem tartotta be ezeket a szabályokat.

A Szolgáltatás használatához meg kell adnia az Apple azonosítóját (Apple ID) és jelszavát a Fiókja hitelesítése érdekében. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatás regisztrációja során pontos és teljes körű információt („Szolgáltatásregisztrációs adatok”) ad meg, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás használata során azokat folyamatosan naprakészen tartja, és szükség esetén frissíti, hogy mindig pontosak és teljes körűek maradjanak. A pontos, naprakész és teljes körű Szolgáltatásregisztrációs adatok hiánya a Fiók használatának felfüggesztéséhez és/vagy megszüntetéséhez vezethet. Ön elfogadja, hogy az Apple az Ön által megadott Szolgáltatásregisztrációs adatokat a Fiók kezelése során és a díjak számlázásával kapcsolatban tárolhatja és használhatja.

B. Az Apple egyéb termékeinek és szolgáltatásainak használata

Az Apple és/vagy a licenctulajdonosai által biztosított Szolgáltatás bizonyos összetevői vagy alkalmazásai tekintetében, nem kizárólagosan ideértve a korábbi vásárlások újbóli letöltésének lehetőségét és az iTunes Match és/vagy iCloud-zenekönyvtár szolgáltatást (további díjak érvényesek), külön szoftver lehet szükséges, illetve más licencmegállapodások és/vagy felhasználási feltételek lehetnek irányadóak. A Szolgáltatás adott összetevőinek használatának feltételeként Ön köteles elolvasni és elfogadni ezeket a külön megállapodásokat, valamint azokat önmagára nézve kötelező érvényűként kell elfogadnia.

C. Jogszerzés hiánya

A Szerződés egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármilyen érdekeltséget, címet vagy licencet ruházna Önre az Apple ID azonosítóval, az e-mail címmel, a tartománynévvel, az iChat-azonosítóval vagy az Ön által a Szolgáltatáshoz kötődően használt egyéb hasonló adatokkal kapcsolatban.

D. Továbbélési jog hiánya

Hacsak erről a jogszabályok másképp nem rendelkeznek, Ön elfogadja, hogy a Fiókja nem ruházható át, és a Fiókjához tartozó bármely Apple ID azonosítóhoz vagy Tartalomhoz kapcsolódó jog az Ön halálával megszűnik. A halotti anyakönyvi kivonat másolatának kézhezvételét követően a Fiókját megszüntethetjük és annak minden Tartalmát törölhetjük. További segítséget az iCloud támogatási oldalán találhat a https://support.apple.com/hu-hu/icloud címen.

E. Nincs lehetőség a Szolgáltatás viszonteladására

Ön elfogadja, hogy semmilyen célból nem sokszorosíthatja, másolhatja, kettőzheti meg, továbbá nem értékesítheti, nem értékesítheti újra, nem adhatja bérbe és nem cserélheti el a Szolgáltatást (vagy annak bármilyen részét).

V. Tartalom és magatartás

A. Tartalom

A „Tartalom” minden, a Szolgáltatás használata során létrejött vagy beszerzett információt magában foglal, például adatfájlokat, eszközjellemzőket, írott szövegeket, szoftvereket, zenét, grafikus tartalmakat, fényképeket, képeket, hangokat, videókat, üzeneteket és egyéb hasonló anyagokat. Ön tudomásul veszi, hogy minden, akár nyilvánosan közzétett vagy bizalmasan továbbított Tartalomért kizárólag az a személy felel, akitől az adott Tartalom származik. Ez azt jelenti, hogy kizárólag Ön, és nem az Apple, felelős minden olyan Tartalomért, amelyet feltölt, letölt, közzétesz, e-mailben elküld, továbbít, tárol vagy a Szolgáltatás használatával bármely más formában elérhetővé tesz. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során olyan Tartalmakkal találkozhat, amelyeket sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak tarthat és, hogy Ön mások számára kifogásolható tartalmakat tehet közzé. Az Apple nem ellenőrzi a Szolgáltatás használatával közzétett Tartalmakat, és azok pontosságát, sértetlenségét és minőségét sem garantálja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás és bármely Tartalom használata kizárólag a saját felelősségére történik.

B. Az Ön magatartása

Ön kijelenti, hogy NEM használja a Szolgáltatást az alábbi célok egyikére sem:

a. olyan Tartalom feltöltésére, letöltésére, közzétételére, e-mailen történő továbbküldésére, továbbítására, tárolására vagy bármilyen más módon történő megjelenítésére (nyilvánosságra hozására), amely jogsértő, erőszakos, félelmet keltő, ártalmas, rosszindulatú, rágalmazó, sértő, gyalázkodó, durva, obszcén, vulgáris, sérti más magánélethez való jogát, gyűlölködő, faji vagy etnikai szempontból sértő, vagy bármilyen más szempontból kifogásolható;

b. mások követésére, zaklatására, megfélemlítésére, vagy bármilyen sérelem okozására;

c. ha Ön felnőtt, nem kérhet személyes adatot vagy más információt olyan kiskorútól (olyan személytől, aki még nem töltötte be a 18. életévét, vagy azt az életkort, amelynek elérésétől kezdve valaki a helyi jog szerint nagykorúnak minősül), akit nem ismer személyesen, beleértve, de nem kizárólag az alábbi információkat: teljes név vagy családi név, lakcím, irányítószám, telefonszám, fénykép, vagy a kiskorú iskolájának, templomának, sportegyesületének vagy barátainak a neve;

d. nem tüntetheti fel magát más személynek, szervezetnek vagy jogi személynek, mint aki/ami valójában, nem adhatja ki magát másik természetes személynek (beleértve a hírességeket is), szervezetnek, másik iCloud-felhasználónak, Apple-munkavállalónak, vagy polgári illetve állami vezetőnek, továbbá más módon sem tüntetheti fel hamisan valamely személlyel, szervezettel való kapcsolatát (az Apple fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítson vagy blokkoljon bármely Apple ID-t vagy e-mail címet, amely tekintetében úgy tűnhet, hogy nem azonos Önnel, vagy visszaél más személy nevével vagy személyazonosságával);

e. szerzői jogi jogsértésre, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértésére (beleértve olyan tartalom feltöltését, amelyhez Önnek nem volt joga), vagy titoktartási, munkavállalási vagy más adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szerződés megszegésével üzleti titok vagy más bizalmas információ feltárására, nyilvánosságra hozatalára;

f. bármilyen nem kívánt vagy jogosulatlan e-mail üzenet, hirdetések, promóciós anyagok, kéretlen levelek, levélszemét vagy lánclevelek, korlátozás nélkül beleértve tömeges hirdetések és információs bejelentések közzétételére, elküldésére, továbbítására vagy más módon elérhetővé tételére;

g. bármilyen TCP-IP csomag fejlécének vagy a fejlécadat bármely részének hamisítására e-mailben vagy hírcsoportban történő közzétételben, vagy információk fejlécre helyezésére a címzettek a Szolgáltatáson keresztül továbbított Tartalom eredetének vonatkozásában történő félrevezetése érdekében („hamisítás”);

h. bármilyen olyan anyag, illetve tartalom feltöltésére, megjelenítésére, e-mailben történő elküldésére, továbbítására, tárolására vagy más módon elérhetővé tételére, amely vírust vagy olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely célja az, hogy a Szolgáltatásnak (vagy annak bármely részének), illetve bármilyen más számítógépes szoftvernek vagy hardvernek ártson, annak rendes működését megzavarja vagy korlátozza;

i. a Szolgáltatás (beleértve a Szolgáltatáshoz történő csatlakozást automatikus eszközzel, parancsfájl vagy webbejáró útján), vagy bármely, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó kiszolgáló vagy hálózat, házirend, vagy a Szolgáltatáshoz csatlakoztatott hálózat előírásainak, szabályainak megzavarására vagy megszakítására (beleértve az azon továbbított adatok vagy forgalom jogosulatlan elérését, felhasználását vagy megfigyelését);

j. jogellenes magatartás tervezésére vagy megvalósítására; és/vagy

k. a Szolgáltatás más felhasználója személyes adatainak megszerzésére és tárolására bármely fenti, jogsértő magatartással összefüggésben.

C. Tartalom eltávolítása

Ön tudomásul veszi, hogy az Apple semmilyen módon nem felelős bármely, mások által szolgáltatott Tartalmakért, és nem köteles az ilyen Tartalmakat előzetesen megvizsgálni. Azonban az Apple mindenkor fenntartja magának a jogot arra, hogy eldöntse, a Tartalom megfelelő-e és a jelen Megállapodás feltételeivel összhangban áll-e, és a Tartalmat előzetesen megvizsgálhatja, áthelyezheti, visszautasíthatja, módosíthatja és/vagy bármikor eltávolíthatja, előzetes értesítés nélkül és a saját kizárólagos belátása szerint, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Tartalom sérti a jelen Megállapodás feltételeit vagy más módon kifogásolható.

D. Tartalom biztonsági mentése

Az Ön felelőssége, hogy minden, a Szolgáltatásban tárolt vagy azon keresztül elérhető fontos dokumentumról, képről vagy más Tartalomról biztonsági mentést készítsen a számítógépére vagy más eszközére. Az Apple a Szolgáltatást észszerűen elvárható gondossággal és megfelelő szakértelemmel üzemelteti, de a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben az Apple nem felelős a Szolgáltatásban tárolt vagy azon keresztül elérhető Tartalom véletlen károsodásáért, meghibásodásáért, sérüléséért vagy elvesztéséért.

E. Hozzáférés a Fiókhoz és a Tartalomhoz

Az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy megtegyen minden általa észszerűen szükségesnek és megfelelőnek ítélt intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen Megállapodás bármely részének való megfelelést kikényszerítse és/vagy ellenőrizze. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy az Apple, anélkül, hogy ezáltal Ön felé felelőssége keletkezne, hozzáférhet, használhatja, megőrizheti és/vagy közzéteheti az Ön Fiókadatait és Tartalmait a rendvédelmi és állami szervek, és/vagy harmadik felek számára, amennyiben az Apple úgy ítéli meg, hogy erre észszerűen szükség van, vagy az megfelelő, vagy amennyiben azt jogszabály írja elő, vagy ha az Apple jóhiszeműen úgy gondolja, hogy ilyen hozzáférés, használat, közzététel vagy megőrzés észszerűen szükséges ahhoz, hogy: (a) jogi megkereséseknek vagy eljárásoknak megfeleljen; (b) jelen Megállapodást érvényesítése, ideértve az ennek kapcsán felmerülő bármely lehetséges jogsértéssel kapcsolatos vizsgálatot, nyomozást; (c) biztonsági, csalással kapcsolatos és műszaki problémákat felderítse, megelőzze vagy más módon kezelje; vagy (d) az Apple, felhasználói, harmadik felek vagy a nyilvánosság jogait, tulajdonát vagy biztonságát megvédje a jogszabályok által megkövetelt vagy lehetővé tett mértékben.

F. Szerzői jogi megjegyzések – DMCA

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Szolgáltatás bármely felhasználója megsértett bármely Tartalmat, amely felett szerzői joggal rendelkezik, a Szerzői jogi irányelv értelmében lépjen kapcsolatba az Apple Szerzői jogi ügynökével a következő címen: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Az Apple saját kizárólagos belátása szerint felfüggesztheti és/vagy megszüntetheti azon felhasználók Fiókját, akik ismételt jogsértést követnek el.

G. A jelen Megállapodás megsértése

Ha a Szolgáltatás használata során Ön által nem megfelelőnek ítélt Tartalmat észlel, vagy ha úgy gondolja, hogy a Megállapodást megsértették, annak jelentéséhez küldjön egy e-mailt a következő címre: abuse@iCloud.com.

H. A Szolgáltatás során Ön által közzétett vagy elérhetővé tett Tartalom

1. Öntől származó licencengedély. Azoknak az anyagoknak a kivételével, amelyekhez licencengedélyt biztosítunk az Ön számára, az Apple nem támaszt tulajdonosi igényeket azon anyagokra és/vagy Tartalmakra nézve, amelyeket Ön a Szolgáltatás használata során tesz közzé vagy elérhetővé. Azonban az ilyen Tartalmak közzétételével és elérhetővé tételével a Szolgáltatás olyan területein, ahol azok elérhetővé válnak a nyilvánosság vagy más felhasználók számára, akikkel Ön megegyezett a Tartalom megosztásában, Ön globális, időben korlátlan, ingyenes és nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít az Apple-nek arra, hogy az ilyen anyagokat a Szolgáltatás és annak nyújtása keretében felhasználja, terjessze, reprodukálja, megváltoztassa, adaptálja, megjelentesse, lefordítsa, nyilvánosan előadja vagy közzétegye, kizárólag olyan célból, amelyre nézve a Tartalmat benyújtották vagy elérhetővé tették anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen fizetési vagy egyéb kötelezettsége keletkezne. Ön tudomásul veszi, hogy bármely Ön által benyújtott vagy közzétett Tartalomért kizárólag Ön felel, az nem sértheti más fél jogait vagy a jogszabályokat, nem járulhat hozzá vagy ösztönözhet más jogsértő vagy más módon jogellenes magatartást, és nem lehet más módon obszcén, kifogásolható vagy jó ízlésbe ütköző. Azzal, hogy a Szolgáltatás olyan részein nyújt be vagy tesz közzé Tartalmakat, ahol az a nyilvánosság vagy más felhasználók számára elérhető, Ön azt fejezi ki, hogy ezen Tartalmaknak Ön a tulajdonosa és/vagy Ön rendelkezik minden szükséges joggal, licenccel és engedéllyel ezek közzétételéhez.

2. A Tartalom megváltoztatása. Ön tudomásul veszi, hogy annak érdekében, hogy a Szolgáltatást biztosítsa, és az Ön Tartalmait annak keretében elérhetővé tegye, az Apple az Ön Tartalmát különböző nyilvános hálózatokon, különböző adathordozókon keresztül továbbíthatja és módosíthatja vagy megváltoztathatja annak érdekében, hogy a kapcsolódó hálózatok, eszközök vagy számítógépek műszaki követelményeinek megfeleljen. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodással biztosított licencengedély lehetővé teszi az Apple számára az ilyen műveletek elvégzését.

3. Védjegyekre vonatkozó információk. Az Apple, az Apple embléma, az iCloud és az iCloud embléma és más, a Szolgáltatásban vagy azokkal kapcsolatban használt Apple-védjegyek, szolgáltatási nevek, ábrák és emblémák az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Apple védjegyeinek listája a következő címen tekinthető meg: https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Más, a Szolgáltatással kapcsolatosan használt védjegy, szolgáltatási név, ábra és embléma a kapcsolódó tulajdonosok védjegye lehet. Önnek semmilyen joga vagy jogosultsága nem keletkezik a Megállapodás alapján a fent megjelölt védjegyek tekintetében, valamint tudomásul veszi, hogy nem távolíthat el, rejthet el vagy változtathat meg bármely olyan tulajdonosi jogra utaló közleményt (ideértve a védjegyeket és szerzői jogi megjegyzéseket), amely a Szolgáltatáshoz kapcsolódik, vagy az tartalmazza.

VI. Szoftver

A. Az Apple tulajdonosi jogai. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és licenctulajdonosai rendelkeznek minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel a Szolgáltatás tekintetében, nem kizárólagosan ideértve a Szolgáltatás nyújtásához szükséges ábrákat, felhasználói felületeket, parancsfájlokat és szoftvereket, továbbá olyan szoftvereket, amelyeket a Szolgáltatás részeként vagy azzal kapcsolatban az Ön számára szolgáltatnak („Szoftver”), és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdont védő vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, függetlenül a földrajzi területtől és attól, hogy bejegyezték-e vagy sem. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás (ideértve a Szoftvereket és azok részeit is) védett (tulajdonosi) és bizalmas információkat tartalmaz, amelyek a vonatkozó szellemitulajdonjog-védelmi és egyéb törvények védelme alatt állnak, nem kizárólagosan ideértve a szerzői jogot. Ön elfogadja, hogy semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információt vagy anyagokat, csak a Szolgáltatás jelen Megállapodással összhangban történő használata során. Tilos a Szolgáltatás bármely részét bármely formában, módon vagy eszközzel reprodukálni, kivéve, ha azt a jelen feltételek kifejezetten megengedik.

B. Apple-licencengedély. A SZOFTVEREK VAGY A SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY RÉSZÉNEK A FELHASZNÁLÁSA – A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGENGEDETT HASZNÁLATOT KIVÉVE – SZIGORÚAN TILOS, ÉS SÉRTHETI MÁSOK SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGAIT, AMELY POLGÁRI JOGI ÉS/VAGY BÜNTETŐJOGI JOGKÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT, BELEÉRTVE A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉÉRT MEGÁLLAPÍTOTT KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSÉNEK A LEHETŐSÉGÉT IS.

C. Nyilvános béta. Az Apple időről időre felajánlhat Önnek új és/vagy frissített funkciókat a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan (a „Bétafunkciók”) a Nyilvános béta program („a Program”) keretében, annak érdekében, hogy az Apple visszajelzést kapjon a Bétafunkciók minőségéről és használhatóságáról. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Programban való részvétel önkéntes és nem keletkeztet jogi partnerséget, ügynöki vagy munkavállalói jogviszonyt Ön és az Apple között, valamint az Apple-nek nem kötelessége semmilyen Bétafunkció szolgáltatása az Ön részére. Az Apple ezeket a Bétafunkciókat a Programban résztvevők számára online regisztráció útján vagy a Szolgáltatásra történő feliratkozással teheti elérhetővé. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple az Ön Fiókjából, eszközeiről és perifériáiról gyűjthet és felhasználhat információkat annak érdekében, hogy Önt felvegye egy Programba és/vagy megállapítsa a részvételi jogosultságát. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben feliratkozik egy Programra, az adott Bétafunkció korábbi, nem béta verziójára történő visszalépés nem minden esetben lehetséges. Amennyiben lehetséges a visszalépés, előfordulhat, hogy a Bétafunkción belül létrehozott adatokat nem tudja átvinni a korábbi, nem béta verzióba. A Bétafunkciók használatára és a Programban való részvételére a jelen Megállapodás, valamint a funkciókhoz külön mellékelt valamennyi licencfeltétel érvényes. A Bétafunkciók biztosítása „JELEN ÁLLAPOTUKBAN” és „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” történik, és a funkciók olyan hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhatnak, amelyek üzemzavarhoz, meghibásodáshoz vagy adat- és/vagy információvesztéshez vezethetnek eszközében vagy az azokhoz csatlakoztatott perifériákban (nem kizárólagosan beleértve a szervereket és számítógépeket). Az Apple nyomatékosan javasolja, hogy bármilyen Programban való részvétel előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön és a perifériákon található minden adatról. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bétafunkciók használatával járó minden felelősség kizárólag Önt terheli. ÖN VÁLLAL MINDEN OLYAN KOCKÁZATOT ÉS KÖLTSÉGET, AMELY A PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ INTERNETES HOZZÁFÉRÉSI DÍJAKAT, A BIZTONSÁGI MENTÉSEK KÖLTSÉGEIT, AZ ESZKÖZ ÉS A PERIFÉRIÁK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ DÍJTÉTELEKET, VALAMINT A BERENDEZÉSEKBEN, SZOFTVERBEN VAGY ADATOKBAN ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN KÁRT. Az Apple műszaki és/vagy egyéb támogatást is biztosíthat Önnek a Bétafunkciókhoz, de nem köteles erre. Az esetleges támogatás a Szolgáltatáshoz kapcsolódó normál támogatáson felül értendő, és kizárólag a Programon belül érhető el. Ön elfogadja és betartja az Apple által szolgáltatott minden olyan támogatási szabályt és szabályzatot, amelyet az Apple a támogatás igénybevételéhez biztosít. Az Apple fenntartja a jogot, hogy a Program feltételeit és a szabályzatokat bármikor, értesítéssel vagy anélkül módosítsa (ideértve a Program megszüntetését is), és az Ön Programban való részvételét bármikor visszavonhatja. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem köteles a Bétafunkciók kereskedelmi verziójának biztosítására, és egy ilyen kereskedelmi verzió elérhetősége esetén az a Bétafunkcióktól eltérő alkalmazásokat vagy működésbeli különbségeket tartalmazhat. Az Apple a Program részeként lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy a Bétafunkciók használatával kapcsolatban hozzászólásokat, javaslatokat vagy egyéb visszajelzéseket küldjön. Ön tudomásul veszi, hogy eltérő írásbeli megegyezés hiányában az Apple az Ön által küldött visszajelzéseket bármely célra szabadon felhasználhatja.

D. Exportszabályozás. A Szolgáltatás vagy Szoftver használata – ideértve az átruházását, közzétételét, valamint adatok, szoftverek vagy más Tartalom feltöltését a Szolgáltatáson keresztül – az Egyesült Államok vagy más országok jogszabályai alapján export- és importszabályozás alá eshet. Ön kötelezettséget vállal az alkalmazandó export- és importszabályok betartásáért. Különösen, de nem kizárólag, a Szoftver nem exportálható vagy újraexportálható (a) az Egyesült Államok által embargó alá helyezett országba; vagy (b) bárkinek, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának „Specially Designated Nationals” (megjelölt állampolgárok) című listáján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma „Denied Persons List” (tiltott személyek) vagy „Entity List” (tiltott társaságok) című listáján. A Szoftver vagy Szolgáltatás használatával Ön kijelenti és jótállást vállal azért, hogy nem tartózkodik egyik olyan országban sem, amely a fenti listá(ko)n szerepel, illetve, hogy Ön egyik listán sem szerepel. Ön azt is elfogadja, hogy nem használhatja a Szoftvert vagy Szolgáltatást semmilyen, az Egyesült Államok jogszabályai által tiltott célra, korlátozás nélkül ideértve a nukleáris, kémiai vagy biológiai fegyverek, rakéták tervezését, készítését vagy gyártását. Ön továbbá hozzájárul ahhoz, hogy nem tölt fel előzetes engedély nélkül a Fiókjába olyan adatot vagy szoftvert, (a) amelyre a nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvény érvényes, vagy (b) amelynek exportálása előzetes, írásbeli állami engedélyhez kötött, nem kizárólagosan ideértve bizonyos típusú titkosítási szoftvereket és forráskódokat. A fenti kötelezettségvállalás a jelen Megállapodás megszűnését követően is hatályban marad.

E. Frissítések. Az Apple alkalmanként frissítheti a Szolgáltatás által használt Szoftvert. Annak érdekében, hogy továbbra is használhassa a Szolgáltatást, a frissítések letöltése és telepítése automatikusan megtörténhet az eszközön vagy a számítógépen. Ilyen frissítések lehetnek hibajavítások, funkcióbővítések vagy -javítások, vagy a Szoftver teljesen új verziói.

VII. Megszűnés

A. A Megállapodás Ön általi önkéntes megszüntetése

Ön bármikor törölheti Apple ID-ját és/vagy felhagyhat a Szolgáltatás használatával. Ha Ön szeretné abbahagyni az iCloud használatát az eszközén, akkor azt megteheti az iCloud egy eszközön történő letiltásával. Ehhez nyissa meg az eszközön a Beállítások alkalmazást, koppintson az iCloud gombra, majd a „Kijelentkezés” parancsra. Ahhoz, hogy megszüntesse a Fiókját és törölje Apple ID-ját, vegye fel a kapcsolatot az Apple támogatásával a support.apple.com/hu-hu/contact címen keresztül. Amennyiben megszünteti a Fiókját és törli Apple ID-ját, többé nem tudja elérni az Apple ID-hoz társított további, Apple-től vagy harmadik féltől származó termékeket és szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy ez a művelet nem fordítható vissza. A megszüntetés előtt befizetett díjak nem visszatéríthetőek (kivéve, ha ezt a jelen Megállapodás valamely kifejezett rendelkezése lehetővé teszi), ideértve azokat a díjakat is, amelyeket a megszüntetés előtti évben a számlázási évre előzetesen fizetett meg. A Fiókja megszűnésével Ön nem mentesül a Fiókjával kapcsolatban felmerült díjak és költségek megfizetése alól.

B. A Megállapodás Apple általi megszüntetése

Az Apple bármikor, bizonyos körülmények fennállta esetén és előzetes értesítés nélkül azonnal megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Fiókját vagy annak egy részét és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférését. Az ilyen megszüntetés oka lehet: (a) a jelen Megállapodás vagy bármely más itt hivatkozott és/vagy a Szolgáltatás keretében közzétett előírás vagy útmutatás megszegése; (b) az Ön általi, a Fiók törlésére vagy megszüntetésére irányuló kérelem; (c) rendvédelmi, igazságszolgáltatási szerv vagy más állami szerv erre irányuló kérelme és/vagy utasítása; (d) ha a Szolgáltatás biztosítása az Ön számára törvénybeütköző, vagy azzá válhat; (e) nem várt műszaki vagy biztonsági hibák vagy problémák; (f) az Ön részvétele csalárd vagy illegális tevékenységekben; vagy (g) a Szolgáltatás tekintetében felmerült díjak meg nem fizetése, feltéve, ha a nem anyagi jellegű szerződésszegések esetében az Apple kizárólag 30 napos előzetes értesítést követően szüntetheti meg a megállapodást, és ha Ön nem orvosolta a szerződésszegést a 30 napos időszakon belül. A Fiókjának és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetése vagy felfüggesztése az Apple kizárólagos belátása szerint történik, és az Apple az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik sem Ön, sem harmadik felek tekintetében. Továbbá az Apple a Fiókjához kapcsolt e-mail címre küldött 30 napos előzetes értesítéssel akkor is megszüntetheti a Fiókját, ha (a) az Ön Fiókja egy (1) éve inaktív; vagy (b) a Szolgáltatásnak vagy annak bármely részének általános megszüntetésére került sor. A szolgáltatás általános megszüntetéséről szóló értesítést az itt megadott feltételek szerint biztosítjuk, kivéve, ha ez nem lenne észszerű a jogi, szabályozási vagy kormányzati intézkedésekből származó körülmények miatt; ha ez felhasználói biztonsággal, felhasználói adatvédelemmel vagy műszaki integritással kapcsolatos aggályokat vet fel; ha ezzel elkerülhető, hogy a szolgáltatás elérhetetlenné váljon más felhasználók számára; vagy ha természeti katasztrófa, katasztrófaesemény, háború vagy más hasonló helyzet következik be, amely az Apple észszerű hatáskörén kívül esik. Ebben az esetben az Apple az esetleges előzetes kifizetések arányos részét visszatéríti Önnek a kifizetett időszakra vonatkozóan. Az Apple nem vállal felelősséget Önnel szemben azokért a módosításokért, amelyeket a jelen VIIB szakaszban leírtak szerint hajt végre a Szolgáltatáson és a szolgáltatásra vonatkozó feltételeken.

C. A megszűnés következményei

A Fiókja megszüntetésével előfordulhat, hogy Ön a továbbiakban nem jogosult hozzáférni a Szolgáltatáshoz vagy annak bármely részéhez, nem kizárólagosan ideértve a Fiókhoz, az Apple ID-hoz, az e-mail fiókhoz és a Tartalmakhoz való hozzáférést. Ezenkívül bizonyos idő elteltével az Apple törli a Fiókjában vagy Fiókjaiban, valamint azok részeként tárolt adatokat és információkat. Ha a Szolgáltatás bármely különálló részét külön szoftverlicenc-megállapodás alapján használta, a licencmegállapodás rendelkezéseinek megfelelően az is megszűnik.

VIII. Hivatkozások és harmadik felek egyéb anyagai

A Szolgáltatás keretében elérhető bizonyos Tartalmak, összetevők és funkciók harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott anyagokat és/vagy más webhelyekre mutató hivatkozásokat, forrásokat vagy Tartalmakat tartalmazhatnak. Mivel az Apple nem gyakorol ellenőrzést az ilyen harmadik felek webhelyei és/vagy tartalmai felett, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple nem felelős az ilyen harmadik felek által elérhetővé tett források vagy webhelyek elérhetőségéért, és nem vállal garanciát, valamint nem szavatolja az ilyen oldalak és források megbízhatóságát, ezért az Apple az ilyen webhelyeken vagy forrásokon található Tartalmakért, reklámokért, termékekért és anyagokért semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple semmilyen módon nem felelős az Ön által elszenvedett vagy állítólagosan elszenvedett, az ilyen webhelyeken vagy forrásokon található bármilyen Tartalmak, reklámok, termékek vagy anyagok használatából és/vagy a beléjük vetett bizalomból eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

IX. JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT; FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSÁT, EZÉRT AMENNYIBEN VALAMELY MEGHATÁROZOTT JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT AZ ALKALMAZANDÓ JOG TILTJA, ELKÉPZELHETŐ, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT EGYES KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

AZ APPLE A SZOLGÁLTATÁST ÉSSZERŰEN ELVÁRHATÓ GONDOSSÁGGAL ÉS SZAKÉRTELEMMEL NYÚJTJA. AZ ALÁBBI KIZÁRÁSOK ENNEK A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSNAK A TÜKRÉBEN ÉRTELMEZENDŐEK.

AZ APPLE NEM GARANTÁLJA, ÁLLÍTJA VAGY SZAVATOLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ, TOVÁBBÁ ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE ALKALMANKÉNT MEGHATÁROZATLAN IDŐRE ELTÁVOLÍTHATJA A SZOLGÁLTATÁST, VAGY MEG IS SZÜNTETHETI AZT A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIVEL ÖSSZHANGBAN.

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI AZT, HOGY A SZOLGÁLTATÁS „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” BOCSÁTJÁK A RENDELKEZÉSÉRE. AZ APPLE, TÁRSVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, TOVÁBBÁ TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYNÖKEI, SZERZŐDÉSES PARTNEREI VAGY LICENCTULAJDONOSAI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁST, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZATALRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT ÉS JOGTISZTASÁGÉRT VALÓ, HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST. AZ APPLE, TÁRSVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, TOVÁBBÁ TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYNÖKEI, SZERZŐDÉSES PARTNEREI VAGY LICENCTULAJDONOSAI KÜLÖNÖSEN NEM VÁLLALNAK JÓTÁLLÁST AZÉRT, HOGY (I) A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; (II) A SZOLGÁLTATÁST ÖN IDŐSZERŰEN, MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTESEN, VALAMINT BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHASSA; (III) A SZOLGÁLTATÁS SORÁN ÖN ÁLTAL MEGSZERZETT INFORMÁCIÓK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK; ÉS (IV) A SZOLGÁLTATÁS RÉSZEKÉNT SZOLGÁLTATOTT SZOFTVER BÁRMELY HIÁNYOSSÁGÁT VAGY HIBÁJÁT KIJAVÍTJÁK.

AZ APPLE NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST ÉS NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS VESZTESÉGTŐL, MEGHIBÁSODÁSTÓL, TÁMADÁSTÓL, VÍRUSOKTÓL, INTERFERENCIÁTÓL, HACKELÉSTŐL VAGY MÁS, A BIZTONSÁGOT ÉRINTŐ KÁROS BEAVATKOZÁSTÓL MENTES LESZ, AMELY ESEMÉNYEK VIS MAJOR ESEMÉNYNEK MINŐSÜLNEK, ÉS AMELYEKKEL KAPCSOLATBAN AZ APPLE-T SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT BÁRMELY ANYAGHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSA ALAPJÁN TÖRTÉNIK, ÉS AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSE KAPCSÁN AZ ESZKÖZT VAGY SZÁMÍTÓGÉPET ÉRT KÁROKÉRT ÉS ADATVESZTÉSÉRT KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS. ÖN TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁST NEM OLYAN CÉLRA TERVEZTÉK, HOGY AZT OLYAN HELYZETBEN VAGY KÖRNYEZETBEN HASZNÁLJÁK, AMELYBEN A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT HIBÁS VAGY IDŐBEN KÉSLELTETETT VAGY TÉVES VAGY PONTATLAN TARTALMAK, ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, SÚLYOS ANYAGI VAGY KÖRNYEZETI KÁRHOZ VEZETHETNEK.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA A FELELŐSSÉGKIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS TILOS AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT, ELKÉPZELHETŐ, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT EGYES KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK ÖNRE AZ ADOTT MÉRTÉKBEN NEM VONATKOZNAK.

AZ APPLE A SZOLGÁLTATÁST ÉSSZERŰEN ELVÁRHATÓ GONDOSSÁGGAL ÉS SZAKÉRTELEMMEL NYÚJTJA. AZ ALÁBBI KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK AZ OLYAN VESZTESÉGEKRE, AMELYEK ABBÓL SZÁRMAZNAK, HOGY (A) AZ APPLE NEM AZ ÉSSZERŰEN ELVÁRHATÓ GONDOSSÁGGAL ÉS SZAKÉRTELEMMEL NYÚJTA A SZOLGÁLTATÁST; (B) AZ APPLE SÚLYOS GONDATLANSÁGGAL JÁR EL, SZÁNDÉKOS MAGATARTÁSSAL JOGSÉRTÉST KÖVET EL VAGY MEGTÉVESZTŐ MAGATARTÁST TANÚSÍT; VAGY (C) HALÁLT VAGY TESTI SÉRTÉST OKOZ.

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE ÉS ANNAK TÁRSVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYNÖKEI, SZERZŐDÉSES PARTNEREI VAGY LICENCTULAJDONOSAI NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETLEGES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYKÉNT JELENTKEZŐ VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADÓ HASZNOT, A JÓ HÍRNÉV, HASZNÁLATI ÉRTÉK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT, A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGÉT VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEKET (MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ APPLE-T ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), AMELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL SZÁRMAZNAK: (I) A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA, VAGY A HASZNÁLAT KÉPESSÉGÉNEK HIÁNYA; (II) A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMELY VÁLTOZTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSNAK VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK ÁTMENETI VAGY VÉGLEGES BESZÜNTETÉSE; (III) AZ ÖN ADATAIHOZ VAGY AZOK TOVÁBBÍTÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY EZEK MEGVÁLTOZTATÁSA; (IV) A SZOLGÁLTATÁSBAN VAGY AZON KERESZTÜL TÁROLT ADATOK VAGY AZOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK TÖRLÉSE, SÉRÜLÉSE, VAGY A TÁROLÁS ÉS/VAGY ELKÜLDÉS, MEGÉRKEZÉS ELMARADÁSA; (V) HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI ÉS MAGATARTÁSA; ÉS (VI) BÁRMELY MÁS, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGY.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy az Apple-t, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit, ügynökeit, szerződéses partnereit, vállalkozóit vagy licenctulajdonosait minden igénnyel vagy követeléssel kapcsolatban megvédi, kártalanítja és gondoskodik a kármentességéről, beleértve a harmadik felek által igényelt ésszerű ügyvédi díjakat, amelyek a következő ügyek kapcsán merülnek fel: (a) olyan Tartalom tekintetében, amelyet Ön a Szolgáltatáson keresztül nyújt be, tesz közzé, továbbít vagy más módon elérhetővé tesz; (b) a Szolgáltatás Ön általi használata; (c) a jelen Megállapodás rendelkezéseinek Ön általi megsértése; (d) az Apple bármely cselekedete, amelyet a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálása érdekében tett, vagy amelyet annak eredményeképpen tett (annak a következménye), hogy az Apple megállapította a jelen Megállapodás megsértésének tényét; vagy (e) mások jogait Ön megsértette. Ez azt jelenti, hogy Ön nem perelheti be az Apple-t, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit, ügynökeit, szerződéses partnereit, vállalkozóit vagy licenctulajdonosait olyan döntésükkel kapcsolatban, hogy valamely információt vagy Tartalmat eltávolítanak, vagy megtagadják azok feldolgozását, vagy hogy figyelmeztetik Önt arra, hogy felfüggesztik vagy megszüntetik az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, vagy hogy bármilyen lépést tesznek a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálása ügyében, vagy ha az Apple arra a következtetésre jut, hogy a jelen Megállapodást megsértette. A jelen joglemondás és kártalanításra való kötelezettségvállalás minden, a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy abban leírt jogsértésre irányadó. Ez a kötelezettség a jelen Megállapodás és/vagy Szolgáltatás megszűnését vagy hatályának megszűnését követően is érvényben marad. Ön tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik a Szolgáltatás minden, Fiókján keresztül történt felhasználásáért, és hogy a jelen Megállapodás irányadó a Fiókja bármely és minden használatára. Ön köteles a jelen Megállapodás rendelkezéseinek betartására és az Apple védelmére, kártalanítására, valamint kármentességének biztosítására az Ön Fiókja használata kapcsán felmerülő bármely és minden igénnyel és követeléssel kapcsolatban, függetlenül attól, hogy ezt a használatot Ön kifejezetten engedélyezte-e.

X. ÁLTALÁNOS

A. Értesítések

Az Apple a Szolgáltatással kapcsolatban – ideértve a jelen Megállapodás módosításaival kapcsolatos értesítéseket is – értesítheti Önt úgy, hogy az iCloud e-mail címére (és/vagy egy másik, a Fiókjához rendelt e-mail címre, amennyiben ilyet megadott) e-mailt küld, iMessage vagy SMS, illetve postai levél útján vagy a webhelyünkön és/vagy Szolgáltatás keretében történő közzététellel.

B. Irányadó jog

A következő bekezdésben kifejezetten említettek kivételével a jelen Megállapodásra, valamint az Ön és az Apple közötti kapcsolatra Kalifornia Állam törvényei vonatkoznak, a kollíziós szabályokra való hivatkozások kivételével. Ön és az Apple vállalja, hogy aláveti magát a kaliforniai Santa Clara megyében található bíróság személyes és kizárólagos joghatóságának a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita vagy igény elbírálása végett. Ha (a) Ön nem az Amerikai Egyesült Államok állampolgára; (b) nem az Amerikai Egyesült Államokban él; (c) nem az Amerikai Egyesült Államokból csatlakozik a Szolgáltatáshoz; és (d) az alább meghatározott országok egyikének állampolgára, Ön egyetért azzal, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita vagy igény elbírálására az alább meghatározott jog lesz irányadó, a kollíziós szabályokra való hivatkozások kivételével, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát azon ország és bírósága nem kizárólagos joghatóságának, amelynek a jogrendszere irányadó az alább meghatározott államban, megyében vagy országban:

Amennyiben Ön az Európai Unió valamelyik országának, illetve Svájc, Norvégia vagy Izland állampolgára, az irányadó jog és a jogi fórum a rendes lakóhelyén alkalmazott jog és a bíróságok lesznek.

Amennyiben Ön Japán állampolgára, az irányadó jog és a jogi fórum a Tokióban alkalmazott jog és bíróságok lesznek.

Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása a jelen Megállapodásra vonatkozóan kifejezetten ki van zárva.

C. Teljes megállapodás

A jelen Megállapodás az Ön és az Apple közötti teljes megállapodás, amely a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozik, és amely valamennyi, az Apple és Ön által a Szolgáltatás tekintetében kötött korábbi megállapodást felülír. Önre további feltételek is vonatkozhatnak, ha Ön kapcsolódó szolgáltatást, harmadik féltől származó tartalmat, vagy harmadik féltől származó szoftvert vesz igénybe. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják (beleértve a semmisséget is), akkor azt úgy kell értelmezni, hogy az az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti akaratát legjobban tükrözze, míg a Megállapodás más részeinek rendelkezései érvényesek és hatályosak maradnak. Ha az Apple nem érvényesti a jelen Megállapodásból eredő valamely jogát, vagy a jelen Megállapodás valamely rendelkezését, az nem eredményez az adott jog vagy rendelkezés tekintetében joglemondást. Ön elfogadja, hogy amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a megállapodásnak harmadik fél nem lehet a kedvezményezettje.

D. Az „Apple” név jelen esetben a következőket jelenti:

• Apple Inc., címe: One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia; észak-, közép- és dél-amerikai felhasználók számára (Kanadát kivéve), beleértve az Egyesült Államok területeit és felségterületeit; továbbá az Észak- és Dél-Amerikában és a Karib-térségben található francia és brit felségterületeket;

• Apple Canada, Inc., címe: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada; kanadai, illetve Kanada területein és felségterületein élő felhasználók számára;

• iTunes K.K., címe: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokió; Japánban élő felhasználók számára, jelen Megállapodás III., IX: és X. szakasza értelmében. A Megállapodás egyéb feltételeire vonatkozóan, beleértve a IX. és a X. szakaszt, a Japánban élő felhasználók számára az „Apple” az Apple Inc. vállalatot jelenti, melynek címe: 1 Infinite Loop, Cupertino, California;

• Apple Pty Limited, címe: Levels 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Ausztrália; ausztráliai és új-zélandi felhasználók számára, beleértve a szigeteken lévő felségterületeket, területeket és társult joghatóságokat; és

• Apple Distribution International Ltd., címe: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország; minden más felhasználó számára.

ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Szolgáltatás használata során Önnek lehetősége van arra, hogy elektronikusan kössön szerződéseket és/vagy bonyolítson le tranzakciókat. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ELEKTRONIKUS NYILATKOZATÁVAL MEGÁLLAPODÁSRA LÉP, ÉS VÁLLALJA, HOGY KIEGYENLÍTI AZ ILYEN MEGÁLLAPODÁSOK ÉS TRANZAKCIÓK ELLENÉRTÉKÉT, ÉS AZOKAT MAGÁRA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI. A MEGÁLLAPODÁS ÉS SZÁNDÉKNYILATKOZAT, AMELY SZERINT AZ ELEKTRONIKUS NYILATKOZATOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST JELENTENEK AZ ÖN TEKINTETÉBEN, VALAMENNYI, A JELEN SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT TRANZAKCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖZLÉSRE VONATKOZIK, BELEÉRTVE A FELMONDÁSRA, SZABÁLYZATOKRA, SZERZŐDÉSEKRE ÉS ALKALMAZÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZLÉSEKET IS. Annak érdekében, hogy az elektronikus nyilatkozatairól szóló nyilvántartáshoz hozzáférjen és megőrizze azokat, bizonyos hardverre vagy szoftverre lehet szükség, amelyek beszerzése az Ön kizárólagos felelőssége.

Utoljára módosítva: 2019. szeptember 19.