iCloud Noteikumi Un Nosacījumi

Esiet sveicināts iCloud lietotāju pulkā!

ŠIS JURIDISKAIS LĪGUMS STARP JUMS UN APPLE NOSAKA iCLOUD PRODUKTA, PROGRAMMATŪRAS, PAKALPOJUMU UN TĪMEKĻA VIETŅU (KOPĀ APZĪMĒTS KĀ “PAKALPOJUMS”) LIETOŠANU. IR SVARĪGI, LAI JŪS IZLASĪTU ŠOS NOTEIKUMUS UN SAPRASTU TOS. NOKLIKŠĶINOT UZ “PIEKRĪTU”, JŪS PIEKRĪTAT TAM, KA ŠIE NOTEIKUMI BŪS SPĒKĀ, JA PIEKĻŪSIT PAKALPOJUMAM VAI LIETOSIT TO.

Apple ir Pakalpojuma sniedzējs, un šis Pakalpojums ļauj Jums lietot noteiktus interneta pakalpojumus, tostarp glabāt savu personīgo saturu (piemēram, kontaktpersonas, kalendārus, fotoattēlus, piezīmes, atgādinājumus, dokumentus, lietojumprogrammu datus un iCloud e-pastu) un padarīt to pieejamu savās saderīgajās ierīcēs un datoros, kā arī izmantot noteiktus atrašanās vietu pakalpojumus, tikai saskaņā ar šajā Līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. iCloud ir automātiski pieejams, kad darbināt ierīces ar sistēmu iOS 9 vai jaunāku un ierīces iestatīšanas laikā pierakstāties ar savu Apple ID, ja vien neveicat ierīces jaunināšanu un neesat iepriekš norādījis, ka nevēlaties atspējot iCloud. iCloud var atspējot iestatījumos. Ja iCloud tiks iespējots, Jūsu saturs automātiski tiks nosūtīts uzņēmumam Apple, kas to saglabās, lai jūs vēlāk varētu piekļūt šim saturam vai tas bezvadu režīmā ar pašpiegādi tiktu nosūtīts uz citām jūsu ierīcēm un datoriem, kuros iespējots iCloud. 

I. PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS PRASĪBAS

          A. Vecums. Pakalpojums ir pieejams tikai personām, kas sasniegušas 13 gadu vecumu (vai atbilstošo minimālo vecumu atbilstošajā jurisdikcijā), ja vien jūsu Apple ID jums nav izsniegts atbilstoši pieprasījumam, ko veikusi apstiprināta izglītības iestāde, vai kāds no jūsu vecākiem vai aizbildņiem to nav izveidojis ar funkciju Family Sharing. Mēs apzināti nevācam, nelietojam un neatklājam personīgo informāciju no bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu vai līdzvērtīgu minimālo vecumu attiecīgajā jurisdikcijā, bez verificētas vecāku piekrišanas. Vecākiem un aizbildņiem ir arī jāatgādina jebkurai nepilngadīgai personai, ka tērzēšana ar svešiniekiem internetā var būt bīstama, un jāveic atbilstoši pasākumi bērnu aizsardzībai, tostarp jāpārrauga, kā tie lieto Pakalpojumu. 

Lai izmantotu Pakalpojumu, jūs nedrīkstat būt persona, kurai liegta Pakalpojuma saņemšana saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu vai citas spēkā esošas jurisdikcijas likumiem, tostarp tādas valsts likumiem, kurā dzīvojat vai no kuras lietojat Pakalpojumu. Piekrītot šim Līgumam, jūs apliecināt, ka saprotat iepriekš minēto un piekrītat tam. 

          B. Ierīces un konti. Pakalpojuma lietošanai var būt nepieciešamas saderīgas ierīces, interneta piekļuve un noteikta programmatūra (var tikt iekasēta maksa); var būt nepieciešama periodiska atjaunināšana; un to var ietekmēt šo faktoru veiktspēja. Apple patur tiesības ierobežot to Kontu skaitu, ko var izveidot no ierīces, un Kontam piesaistīto ierīču skaitu. Noteiktām darbībām vai funkcijām var būt nepieciešama pieprasītās programmatūras jaunākā versija. Jūs piekrītat, ka šo prasību izpilde ir jūsu atbildība. 

          C. Lietošanas ierobežojumi.  Jūs piekrītat lietot Pakalpojumu tikai šajā Līgumā atļautajiem mērķiem un tikai tādā apmērā, kādā to atļauj jebkurš piemērojamais likums, noteikums vai vispārēji pieņemtā prakse piemērojamajā jurisdikcijā. Jūsu Kontam ir piešķirti 5 GB krātuves vietas, kā aprakstīts iCloud funkcionalitātes lapās. Iegādei ir pieejama papildu krātuve, kā aprakstīts tālāk. Jebkura spēkā esoša vai saprātīga joslas platuma vai krātuves vietas (piemēram, dublēšanas vai e-pasta konta vietas) pārsniegšana ir aizliegta, un tās rezultātā var tikt liegta iCloud dublēšana, dokumentu pievienošana vai jauna uz iCloud e-pasta adresi nosūtīta e-pasta ziņojuma saņemšana. Ja veids, kā lietojat Pakalpojumu, vai cita jūsu darbība tīšuprāt vai netīšām apdraud Apple spēju sniegt Pakalpojumu vai citas sistēmas, kompānija Apple ir tiesīga veikt visas saprātīgās darbības, lai aizsargātu Pakalpojumu un Apple sistēmas, tostarp pārtraukt jūsu piekļuvi Pakalpojumam. Ierobežojumu atkārtotu pārkāpumu gadījumā Konta darbība var tikt izbeigta.

Ja jūs esat pilnvarota veselības aprūpes organizācija vai pilnvarotas veselības aprūpes organizācijas biznesa partneris vai pārstāvis (atbilstoši šo terminu definīcijai C.F.R. 45. sējuma § 160.103), jūs piekrītat, ka neizmantosiet nevienu iCloud komponentu, funkciju vai citu iespēju, lai veidotu, saņemtu, uzturētu vai pārraidītu jebkādu “konfidenciālu veselības stāvokļa informāciju” (atbilstoši šo terminu definīcijai C.F.R. 45. sējuma § 160.103), un neizmantosiet iCloud nekādā veidā, kas padarītu Apple (vai jebkuru Apple meitasuzņēmumu) par jūsu vai jebkuras trešās puses biznesa partneri.

          D. Pakalpojuma pieejamība. Pakalpojums un jebkura tā daļa var nebūt pieejama visās valodās un visās valstīs, un Apple negalvo, ka Pakalpojums vai kāda tā funkcija vai daļa ir piemērota vai pieejama lietošanai katrā konkrētajā vietā. Ja nolemjat piekļūt šim Pakalpojumam un izmantot to, tā ir jūsu iniciatīva un jūs atbildat par atbilstību jebkuriem piemērojamajiem likumiem.

          E. Pakalpojuma mainīšana.  Apple patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas šajā Līgumā un noteikt jaunus vai papildu noteikumus vai nosacījumus attiecībā uz Pakalpojuma lietošanu, apņemoties 30 dienas iepriekš sniegt savlaicīgu paziņojumu par jebkurām būtiskām un nelabvēlīgām Pakalpojuma vai spēkā esošo lietošanas noteikumu izmaiņām, ja vien šādai rīcībai nebūs pamatojuma gadījumos, kad jāreaģē uz juridisku, administratīvu vai valdības rīcību; kad jānovērš lietotāju drošības, lietotāju konfidencialitātes vai tehniskās nedalāmības apdraudējumi; kad jāizvairās no pakalpojuma sniegšanas pārtraukumiem attiecībā uz citiem lietotājiem; vai kad notiek dabas stihija, katastrofa, karš vai cits līdzīgs notikums, kas ir ārpus Apple saprātīgās kontroles. Attiecībā uz apmaksātajiem mākoņkrātuves pakalpojumiem Apple neveiks nekādas būtiskas un nelabvēlīgas Pakalpojuma izmaiņas pirms apmaksātā termiņa beigām, ja vien šādām izmaiņām nebūs pamatojuma gadījumos, kad jāreaģē uz juridisku, administratīvu vai valdības rīcību; kad jānovērš lietotāju drošības, lietotāju konfidencialitātes vai tehniskās nedalāmības apdraudējumi; kad jāizvairās no pakalpojuma sniegšanas pārtraukumiem attiecībā uz citiem lietotājiem; vai kad jāizvairās no problēmām, kuras rodas dabas stihijas, katastrofas, kara vai cita līdzīga notikuma, kas ir ārpus Apple saprātīgās kontroles, rezultātā. Ja Apple veiks būtiskas un nelabvēlīgas Pakalpojuma vai lietošanas noteikumu izmaiņas, jums būs tiesības pārtraukt šo Līgumu un jūsu konta darbību; šādā gadījumā Apple sniegs proporcionālu kompensāciju par jebkādu priekšapmaksu, ko veicāt par tobrīd aktuālo apmaksas periodu. Jūs piekrītat, ka ne jūs, ne jebkura trešā puse nevar saukt Apple pie atbildības par jebkādām Pakalpojumā vai pakalpojuma lietošanas noteikumos veiktajām izmaiņām saskaņā ar šo sadaļu IE.

II. FUNKCIJAS UN PAKALPOJUMI

          A. Atrašanās vietas Pakalpojumu izmantošana

Apple un tā partneri un licences turētāji var piedāvāt noteiktas funkcijas vai pakalpojumus (piemēram, Find My iPhone, Find My Friends), kuru darbībai nepieciešama ierīces atrašanās vietas funkcija, izmantojot GPS (kur tā pieejama) un kopienas resursu Wi-Fi tīklāju un mobilo sakaru torņu atrašanās vietas. Lai nodrošinātu šādas funkcijas vai pakalpojumus vietās, kur tie pieejami, Apple un tā partneriem un licences turētājiem jāvāc, jāizmanto, jāpārsūta, jāapstrādā un jāuztur jūsu atrašanās vietas dati, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu un ar jūsu iCloud kontu (“Konts”) saistīto informāciju, kā arī informāciju, kas saistīta ar jebkurām tālāk nosauktajām reģistrētajām ierīcēm, tostarp jūsu Apple ID, ierīces ID un nosaukumu un ierīces veidu, bet neaprobežojoties ar tiem. 

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt atļauju Apple un tā partneriem un licences turētājiem vākt, izmantot, pārsūtīt, apstrādāt un uzturēt atrašanās vietas un Kontu datus, neizmantojot atrašanās vietas funkcijas un attiecīgi izslēdzot iestatījumus Find My iPhone, Find My Friends vai Location Services savā ierīcē. Izmantojot trešās personas pakalpojumus, kas izmanto vai nodrošina atrašanās vietas datus Pakalpojuma ietvaros, Jums, izmantojot šādas trešās personas pakalpojumus, jāievēro šīs trešās personas noteiktie atrašanās vietas datu lietošanas noteikumi un privātuma politika.  Jebkuri Pakalpojuma kontekstā sniegtie atrašanās vietas dati nav paredzēti izmantošanai tādās situācijās, kad vajadzīgi precīzi atrašanās vietas dati vai kad kļūdaini, neprecīzi, laikam neatbilstīgi vai nepilnīgi atrašanās vietas dati var būt par nāves, traumu, īpašuma bojājuma vai vides kaitējuma iemeslu. Nodrošinot Pakalpojumu, Apple izmantos saprātīgu prasmi un atbilstošu piesardzību, taču ne Apple, ne kāds no tā pakalpojumu un/vai satura piegādātājiem negarantē pakalpojumu kontekstā atrašanās vietas vai jebkuru citu datu pieejamību, precizitāti, pilnīgumu, uzticamību un savlaicīgumu. ATRAŠANĀS VIETAS PAKALPOJUMI NAV PAREDZĒTI UN PIEMĒROTI, LAI TOS IZMANTOTU KĀ AVĀRIJAS VIETAS NOTEIKŠANAS SISTĒMU.

          B. Funkcija Find My iPhone

Funkcija Find My iPhone tiek automātiski iespējota iOS ierīcēs, kurās darbojas sistēma iOS 8 vai jaunāka, un jebkurā citā Apple piederumā, kas savienots pārī ar jūsu iPhone, tiklīdz iespējojat iCloud. Ja funkcija Find My iPhone tiek iespējota iOS ierīcēs, kurās darbojas sistēma iOS 7 vai jaunāka, jūsu iOS ierīce tiek automātiski saistīta ar jūsu Apple ID.  Lai kāds (tostarp jūs) varētu izslēgt funkciju Find My iPhone, izrakstīties no iCloud, izdzēst vai aktivizēt ierīci, ir nepieciešama jūsu Apple ID parole.  Apple un tā pilnvarotie aģenti var neveikt aparatūras vai programmatūras atbalsta pakalpojumus, tostarp Apple ierobežotās garantijas pakalpojumus, ja pirms pakalpojuma veikšanas nav atspējota funkcija Find My iPhone.  Apple neuzņemas nekādu atbildību par jūsu nespēju aizsargāt savu iOS ierīci ar piekļuves kodu, iespējot režīmu Lost Mode un/vai saņemt uz paziņojumus un sakarus un atbildēt uz tiem.  Apple arī neuzņemas nekādu atbildību par jūsu iOS ierīces atgriešanu jums un jebkādu datu zudumu jūsu iOS ierīcē.

          C. Dublēšana

iCloud Backup periodiski veido iOS ierīcei automātiskus dublējumus, kad ierīces ekrāns ir slēgts, tā ir pievienota barošanas avotam un tai ir interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi tīklu. Ja ierīce nav dublēta ar iCloud simt astoņdesmit (180) dienu laika periodā, Apple patur tiesības dzēst jebkurus šai ierīcei piesaistītos dublējumus. Dublējums drīkst ietvert ierobežotu datu daudzumu: ierīces iestatījumus, ierīces īpatnības, fotoattēlus un videoklipus, dokumentus, jūsu ziņas, zvana signālus, lietojumprogrammas Health datus un citu lietojumprogrammu datus. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz https://support.apple.com/HT207428. Tālāk norādītais saturs nav iekļauts jūsu iCloud dublējuma saturā: saturs, kas nopirkts pakalpojumos iTunes Store, App Store vai iBooks Store, no datora sinhronizētais multivides saturs un jūsu fotoattēlu bibliotēka, ja esat iespējojis funkciju iCloud Photo Library. Nodrošinot Pakalpojumu, Apple izmantos saprātīgu prasmi un atbilstošu piesardzību, taču, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APPLE NEGARANTĒ UN NEGALVO, KA JEBKĀDS SATURS, KO VARAT SAGLABĀT VAI KURAM VARAT PIEKĻŪT, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU, NETIKS PAKĻAUTS NETĪŠAM BOJĀJUMAM, DEFEKTAM, ZUDUMAM VAI NOŅEMŠANAI SASKAŅĀ AR ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM, UN APPLE NEBŪS ATBILDĪGS ŠĀDA BOJĀJUMA, DEFEKTA, ZUDUMA VAI NOŅEMŠANAS GADĪJUMĀ. Atbilstoša alternatīvā savas informācijas un datu dublējuma uzturēšana ir jūsu atbildība.

          D. Fotoattēli 

          1. Funkcija iCloud Photo Library. Ja iespējojat funkciju iCloud Photo Library, jūsu fotoattēli, videoklipi, metadati un jebkuras jūsu veiktās izmaiņas jūsu iOS ierīces, macOS datora vai Windows datora lietojumprogrammā Photos tiek automātiski augšupielādētas un saglabātas pakalpojumā iCloud un pēc tam ar pašpiegādes tehnoloģiju nosūtītas uz visām citām jūsu ierīcēm un datoriem, kuriem iespējota funkcija iCloud Photo Library. Fotoattēlu un videoklipu izšķirtspēja var mainīties atkarībā no jūsu ierīces un pieejamās krātuves vietas. Varat jebkurā laikā lejupielādēt pilnas izšķirtspējas fotoattēlus un videoklipus.

          2. Funkcija iCloud Photo Sharing. Izmantojot iCloud Photo Sharing, Apple saglabā visus jūsu koplietotos fotoattēlus un videoklipus, līdz tos izdzēšat. Varat piekļūt saviem koplietotajiem fotoattēliem un videoklipiem no jūsu Apple ierīcēm, kurās ir iespējota funkcija iCloud Photo Sharing. Lietotāji, kuriem sūtāt uzaicinājumus uz saviem koplietotajiem albumiem, var skatīt, saglabāt, kopēt un koplietot šos fotoattēlus un videoklipus, kā arī pievienot savus fotoattēlus un videoklipus, un komentārus. Ja izvēlaties izmantot funkciju iCloud Photo Sharing, lai koplietotu fotoattēlus, nosūtot tīmekļa saiti, šie fotoattēli būs publiski pieejami ikvienam, kuram ir piekļuve vai ir zināma tīmekļa saite. Ja vēlaties pārtraukt atsevišķu fotoattēlu, videoklipu, komentāru vai veselu koplietoto albumu koplietošanu, varat tos jebkurā laikā izdzēst. Taču jebkurš saturs, kas iepriekš ir pārkopēts no koplietota albuma citā ierīcē vai datorā, netiek izdzēsts.

          3. Funkcija My Photo Stream. Kad izmantojat funkciju My Photo Stream, Apple ierobežotu laika periodu glabā ar jūsu iOS ierīci uzņemtos vai datorā augšupielādētos fotoattēlus un ar pašpiegādes tehnoloģijas palīdzību sūta uz citām jūsu Apple ierīcēm, kurās ir iespējota funkcija My Photo Stream. Vienlaikus pakalpojumā iCloud vai jūsu ierīcēs var glabāt ierobežotu fotoattēlu skaitu, un ar laiku vecākie fotoattēli tiks automātiski izdzēsti no funkcijas My Photo Stream. Lai šos fotoattēlus glabātu pastāvīgi, jums tie jāsaglabā savas iOS ierīces kameras fotoalbumā vai jūsu datora fotoattēlu bibliotēkā.

          E. Funkcija Family Sharing. Izmantojot funkciju Family Sharing, varat kolietot noteiktu saturu un pakalpojumus, tostarp iTunes Store, iBooks Store un App Store pirkumus, un Apple Music abonementu, un iCloud krātuve abonementu ar savas ģimenes locekļiem. Varat ar saviem ģimenes locekļiem arī koplietot kalendāru, koplietotu fotoalbumu un savu atrašanās vietu. Lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu satura pirkumiem, skatiet Apple multivides pakalpojumu noteikumus un nosacījumus vietnē
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          F. Funkcija File Sharing. Kad izmantojat funkciju iCloud File Sharing, Apple glabā visus jūsu koplietotos failus, līdz tos izdzēšat. Jūs varat piekļūt saviem koplietotajiem failiem no jebkuras savas Apple ierīces, kurā ir iespējots pakalpojums iCloud Drive. Jūs varat piešķirt cilvēkiem piekļuvi skatīt, saglabāt, kopēt vai rediģēt šos failus. Jums ir iespēja sniegt cilvēkiem tiesības rediģēt failus vai tikai tos skatīt. Ja lietojat funkciju iCloud File Sharing, lai koplietotu failus, izmantojot tīmekļa saiti, šie faili ir publiski pieejami jebkuram, kam ir piešķirta saite. Varat jebkurā brīdī pārtraukt koplietošanu. Ja pārtraucat koplietošanu, faili tiek izdzēsti no pakalpojuma iCloud Drive ikviena lietotāja ierīcē. Tomēr visi faili, kas iepriekš tika pārkopēti citā ierīcē vai datorā, netiks izdzēsti.

          G. Funkcija Mail Drop. Ja esat pierakstījies pakalpojumā iCloud un lietojat macOS programmu Mail vai iCloud Mail tīmeklī, lai sūtītu e-pasta ziņojumus ar lieliem pielikumiem, jums ir iespēja izmantot funkciju Mail Drop. Funkcija Mail Drop ļauj īslaicīgi glabāt lielus pielikumus iCloud serveros, lai atvieglotu piegādi. Atkarībā no adresāta e-pasta klienta lietojumprogrammas Apple adresātiem nosūtīs saiti uz pielikumu vai tā priekšskatījumu. Īslaicīga lielu e-pasta pielikumu glabāšana neattiecas uz jūsu iCloud krātuves kvotu. Lai saņemtu plašāku informāciju par funkciju Mail Drop, dodieties uz https://support.apple.com/HT203093.

          H. Trešo pušu lietojumprogrammas. Ja izmantojat savus iCloud konta akreditācijas datus, lai pierakstītos noteiktās trešo pušu Lietojumprogrammās, jūs piekrītat, ka Lietojumprogramma glabā datus jūsu personīgajā iCloud kontā un ka Apple vāc, glabā un apstrādā šādus datus attiecīgā trešās puses Lietojumprogrammu izstrādātāja vārdā, lai jūs varētu lietot Pakalpojumu un šādas Lietojumprogrammas. Uz datiem, ko Lietojumprogramma glabā jūsu personīgajā iCloud kontā, attiecas krātuves ierobežojums.  Šādus datus var koplietot ar citu Lietojumprogrammu, ko lejupielādējat no tā paša Lietojumprogrammu izstrādātāja. 

          I. Tikai tīmeklim paredzēts iCloud konts.  Ja reģistrējaties Pakalpojumam, izmantojot tīkai tīmeklī lietojamu kontu no ierīces vai datora, kuru nav ražojis Apple, jums ir piekļuve tikai ierobežotai Pakalpojuma funkciju kopai. Jūs saņemsit 1 GB bezmaksas krātuves vietu, un jūs nevarēsit palielināt šo daudzumu, izmantojot tikai tīmeklim paredzētu kontu. Lai piekļūtu Pakalpojumam no tikai tīmeklim paredzēta konta, jums ir jāizpilda nosacījums — jāpiekrīt visiem atbilstošajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas atrodami šajā Līgumā, tostarp visām Pakalpojuma lietošanas prasībām, lietošanas ierobežojumiem, pieejamībai, publiskai beta versijai, garantijas atrunām, noteikumiem attiecībā uz jūsu saturu un uzvedību, bez ierobežojuma. Nosacījumi, kas šajā Līgumā attiecas uz funkcijām, kuras nav pieejamas tikai tīmekļa lietotājiem, uz jums neattiecas. Tās ietver, piemēram, atrašanās vietas pakalpojumu lietošanu un maksu par iCloud krātuves paaugstināšanu. Jūs papildus piekrītat, ka, ja vēlāk piekļūstat savam tikai no tīmekļa lietojamajam kontam no Apple zīmola ierīces vai Apple zīmola datora, neatkarīgi no tā, vai jums pieder šāda ierīce vai dators, Apple var automātiski jaunināt jūsu tikai no tīmekļa lietojamo kontu uz pilnu iCloud kontu un nodrošināt jums visu pieejamo Pakalpojuma funkcionalitāti, tostarp palielinātu bezmaksas krātuves vietu. Ja izvēlaties piekļūt savam tikai no tīmekļa lietojamajam kontam no Apple zīmola ierīces vai Apple zīmola datora un jums vēlāk tiek veikta paaugstināšana uz pilnu Pakalpojuma funkcionalitāti, jūs piekrītat, ka visi šeit iekļautie noteikumi un nosacījumi attiecas uz Pakalpojuma lietošanu. Ja nevēlaties pilnu iCloud kontu, nepierakstieties savā tikai no tīmekļa lietojamajā kontā no Apple zīmola ierīces vai datora.

          J. Divpakāpju autentifikācija un automātiski sastādīti zvani/īsziņas. Ja savam Apple ID iespējojat divpakāpju autentifikāciju, jūs piekrītat a) norādīt Apple vismaz vienu savu tālruņa numuru un b) saņemt no Apple automātiski sastādītus zvanus vai iepriekš ierakstītas sarunas un īsziņas uz jebkuru norādīto tālruņa numuru. Mēs varam veikt šādus zvanus un sūtīt īsziņas, lai i) pierakstoties palīdzētu uzturēt jūsu Konta drošību, ii) palīdzētu jums piekļūt savam Kontam, ja esat aizmirsis paroli, vai iii) jebkuras citas nepieciešamības gadījumā apkalpotu jūsu Kontu vai īstenotu šī Līguma, mūsu politiku, spēkā esošas likumdošanas vai jebkura cita ar jums noslēgta līguma ievērošanu.

III. ABONEMENTA KRĀTUVES JAUNINĀJUMI

Abonentiem iegādei ir pieejama papildu krātuve.

         A. Maksājums.

Ja jaunināsit savu krātuvi savā ierīcē vai datorā, Apple automātiski iekasēs regulāru maksu atbilstoši maksājuma paņēmienam, kas piesaistīts jūsu Apple ID (piemēram, maksājuma paņēmienam, ko izmantojat pirkumiem pakalpojumos iTunes Store, App Store vai iBooks Store, ja tādi ir pieejami) vai maksājuma paņēmienam, kas piesaistīts jūsu ģimenes kontam. Ja esat ģimenes organizators, jūs piekrītat, ka Apple regulāri iekasēs maksu atbilstoši jūsu maksājuma paņēmienam par jūsu ģimenes locekļiem, kas veic savas krātuves jaunināšanu. Apple var arī iegūt iepriekšēju apstiprinājumu par summu, kādu var sasniegt darījums, un periodiski sazināties ar jums pa e-pastu, izmantojot jūsu Apple ID piesaistīto e-pasta adresi, lai sūtītu maksājuma atgādinājumus un veidotu citus sakarus attiecībā uz krātuves kontu.  

Varat mainīt savu abonementu, palielinot vai pazeminot krātuvi savas ierīces iestatījumu iCloud sadaļā, sava Mac datora sistēmas preferenču rūtī iCloud vai sava personālā datora sadaļā iCloud for Windows. 

Piemērojamā krātuves maksa par paaugstinātu krātuves plānu stājas spēkā nekavējoties; krātuves plāna pazemināšana stājas spēkā nākamajā ikgadējā vai ikmēneša rēķina izrakstīšanas datumā. JŪS ESAT ATBILDĪGS PAR SAVLAICĪGU VISU MAKSĀJUMU VEIKŠANU UN APPLE NODROŠINĀŠANU AR DERĪGIEM KREDĪTKARTES VAI MAKSĀJUMU KONTA DATIEM, KAS ĻAUJ NOKĀRTOT VISUS MAKSĀJUMUS. Ja Apple nespēs sekmīgi iekasēt nepieciešamo maksu no kredītkartes vai maksājumu konta, Apple patur tiesības atsaukt vai ierobežot piekļuvi jūsu saglabātajam Saturam, dzēst jūsu saglabāto Saturu vai izbeigt jūsu Konta darbību. Ja vēlaties norādīt atšķirīgu kredītkarti vai maksājumu kontu vai ir mainījies jūsu kredītkartes vai maksājumu konta statuss, informācija ir jāmaina tiešsaistē iCloud konta informācijas sadaļā; tā rezultātā uz laiku var tikt pārtraukta jūsu piekļuve Pakalpojumam, kamēr Apple pārbauda jūsu jauno maksājuma informāciju. Mēs varam sazināties ar jums pa e-pastu attiecībā uz jūsu kontu tādu iemeslu dēļ kā, piemēram, krātuves ierobežojuma sasniegšana vai pārsniegšana, taču neaprobežojoties ar tiem. 

Kopējā cena ietvers jauninājuma cenu un jebkuras piemērojamas kredītkaršu maksas, kā arī jebkādu pārdošanas, lietošanas, preču un pakalpojumu (PPN), pievienotās vērtības (PVN) vai citu līdzīgu nodokli atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un saskaņā ar nodokļa likmi, kas ir spēkā jauninājuma iegādes brīdī. Mēs iekasēsim nodokli, ja tāda būs prasība saskaņā ar Pakalpojumam piemērojamajiem nodokļu likumiem.

         B. Atteikšanās tiesības

Ja izvēlaties atcelt savu abonementu pēc tā sākotnējās iegādes vai jums ir ikgadējs maksājumu plāns un ir sācies jebkāds atjaunošanas termiņš, varat to izdarīt; jums jāinformē Apple ar skaidri formulētu paziņojumu (sk. informāciju par lietojamajām adresēm sadaļā “Vispārīgi” tālāk) 14 dienu laikā pēc apstiprinājuma e-pasta ziņojuma saņemšanas, sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu.. Jums nav jānorāda atcelšanas iemesls.  

Lai ievērotu atcelšanai atvēlēto termiņu, jums jāiesūta savs atcelšanas pieteikums, pirms ir beidzies 14 dienu periods. 

Klientiem ES un Norvēģijā ir arī tiesības mūs informēt, izmantojot tālāk norādīto atcelšanas veidlapas šablonu:

Kam: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

Ar šo es paziņoju, ka es anulēju līgumu par šādu līguma priekšmetu: 

[ABENĒJAMAIS DAUDZUMS UN PERIODS, piem., 200 GB IKMĒNEŠA iCLOUD ABONEMENTA KRĀTUVES JAUNINĀJUMS]

Pasūtījums veikts: [IEVIETOJIET PASŪTĪŠANAS DATUMU]

Patērētāja adrese

Datums 

Atcelšanas rezultāts 

Mēs samazināsim jūsu krātuvi atpakaļ uz 5 GB un veiksim līdzekļu atmaksu ne vēlāk kā 14 dienu laikā kopš atcelšanas paziņojuma saņemšanas. Ja šī perioda laikā būsit izmantojis vairāk nekā 5 GB krātuves vietas, jūs vairs nevarēsit izveidot citus iCloud dublējumus un izmantot noteiktas funkcijas, pirms nebūsit samazinājis savas krātuves apjomu. Atmaksājot mēs izmantosim to pašu maksājuma paņēmienu, un no jums netiks iekasēta nekāda maksa par līdzekļu atgriešanu. 

IV. Pakalpojuma lietošana

          A. Jūsu konts

Kā reģistrētam Pakalpojuma lietotājam jums ir jāizveido Konts. Neatklājiet nevienam citam sava Konta informāciju. Vienīgi jūs pats esat atbildīgs par sava Konta konfidencialitātes un drošības uzturēšanu un par visām aktivitātēm, kas notiek jūsu Kontā vai ar to, un jūs piekrītat nekavējoties informēt Apple par jebkādu sava Konda drošības plaisu. Jūs tālāk apliecināt un piekrītat, ka Pakalpojums ir izstrādāts un paredzēts viena cilvēka personiskai lietošanai un jūs nedrīkstat izplatīt sava Konta un/vai paroles datus citām personām. Pieņemot, ka mēs esam rīkojušies ar saprātīgu prasmi un atbilstošu piesardzību, Apple neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies nesankcionētas jūsu Konta lietošanas rezultātā, kuras iemesls ir šo likumu neievērošana.

Lai izmantotu Pakalpojumu, jums jāievada savs Apple ID un parole un tādējādi jāautentificē savs Konts. Jūs piekrītat nodrošināt precīzu un pilnīgu informāciju, kad reģistrējaties Pakalpojumam un tā lietošanas laikā (“Pakalpojuma reģistrācijas dati”), un jūs piekrītat atjaunināt savus Pakalpojuma reģistrācijas datus, lai uzturētu tos precīzus un pilnīgus. Nespēja nodrošināt precīzus, aktuālus un pilnīgus Pakalpojuma reģistrācijas datus var izraisīt jūsu Konta pagaidu un/vai pastāvīgu darbības pārtraukšanu. Jūs piekrītat, ka Apple drīkst saglabāt un lietot jūsu iesniegtos Pakalpojuma reģistrācijas datus, lai uzturētu Kontu un iekasētu maksājumus.

          B. Citu Apple produktu un Pakalpojumu lietošana

Noteiktiem Pakalpojuma komponentiem vai funkcijām, ko nodrošina Apple un/vai tā licences turētāji, tostarp spējai lejupielādēt iepriekš veiktus pirkumus un iTunes Match un/vai iCloud Music Library (var būt spēkā papildu maksa), bet neaprobežojoties ar tām, nepieciešama atsevišķa programmatūra vai citi licences līgumi vai lietošanas noteikumi. Jums jāizlasa jebkurš šāds atsevišķs līgums kā nosacījums šo konkrēto Pakalpojuma komponentu vai funkciju izmantošanai, jāpieņem tas un jāpiekrīt tā saistībām.

          C. Nodošanas neesamība

Nekas šajā Līgumā nav interpretējams kā jebkādas līdzdalības, īpašumtiesību vai licences nodošana no Apple ID, e-pasta adreses, domēna nosaukuma, iChat ID vai līdzīga resursa, ko izmantojat saistībā ar Pakalpojumu.

          D. Pārņemšanas tiesību neesamība

Ja vien tas nav pretrunā ar likumu, jūs piekrītat, ka jūsu Konts nav nododams citai personai un ka jebkādas tiesības uz Apple ID vai Saturu jūsu Kontā tiek izbeigtas jūsu nāves gadījumā. Saņemot miršanas apliecības kopiju, jūsu Konta darbība var tikt izbeigta un viss saturs jūsu Kontā var tikt izdzēsts. Sazinieties ar iCloud atbalstu vietnē support.apple.com/icloud, lai saņemtu papildu palīdzību.

          E. Pakalpojuma tālākpārdošanas liegums

Jūs piekrītat, ka jūs neveiksit Pakalpojuma (vai jebkuras tā daļas) reproducēšanu, kopēšanu, dublicēšanu, pārdošanu, tālākpārdošanu, nomu vai tirdzniecību nekādam mērķim.

V. Saturs un jūsu uzvedība

          A. Saturs

“Saturs” apzīmē jebkuru informāciju, kas var tikt ģenerēta vai ar ko var saskarties, lietojot Pakalpojumu, piemēram, datu faili, ierīču apraksti, rakstīts teksts, programmatūra, mūzika, grafikas, fotogrāfijas, attēli, skaņas, videoklipi, ziņas un jebkādi līdzīgi materiāli. Jūs saprotat, ka viss Saturs — gan publiski izliktais, gan privāti uz Pakalpojumu nosūtītais Saturs — ir vienīgi tās personas atbildība, no kuras šāds Saturs ir radies. Tas nozīmē, ka vienīgi jūs, nevis Apple ir atbildīgs par jebkuru Saturu, ko augšupielādējat, lejupielādējat, publicējat, sūtāt pa e-pastu, pārsūtāt, glabājat vai citādā veidā padarāt pieejamu, izmantojot Pakalpojumu. Jūs apzināties, ka, izmantojot Pakalpojumu, jūs varat saskarties ar tādu Saturu, kas uzskatāms par aizskarošu, nepiedienīgu vai nepatīkamu, un ka jūs varat citiem izrādīt Saturu, kuru tie uzskata par nepatīkamu. Apple nekontrolē Saturu, kas publicēts, izmantojot Pakalpojumu, kā arī negarantē šāda Satura precizitāti, uzticamību un kvalitāti. Jūs apzināties un saprotat, ka Pakalpojuma un jebkāda Satura lietošana ir vienīgi jūsu pašu risks.

          B. Jūsu uzvedība

Jūs piekrītat, ka NELIETOSIT Pakalpojumu ar mērķi:

a) augšupielādēt, lejupielādēt, publicēt, sūtīt pa e-pastu, glabāt vai citādā veidā padarīt pieejamu jebkādu Saturu, kas ir nelikumīgs, uzmācīgs, draudus saturošs, kaitīgs, zaudējumus radošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, aizskarošs, vardarbīgs, neķītrs, vulgārs, citas personas privātumu apdraudošs, naidīgs, rasistiski vai etniski aizvainojošs vai kādā citādā veidā nepatīkams;

b) vajāt, aizskart, draudēt vai kaitēt citai personai;

c) ja esat pieaugušais, pieprasīt personīgu vai cita veida informāciju no nepilngadīgas personas (jebkuras personas, kura nav 18 gadus veca vai sasniegusi līdzvērtīgu vecumu, ko vietējie tiesību akti definē kā nepilngadīgo), kas nav jums personiski pazīstama, tostarp tālāk nosauktos datus, bet neaprobežojoties ar tiem: pilno vārdu vai uzvārdu, mājas adresi, pasta indeksu, tālruņa numuru, attēlu, nepilngadīgās personas skolas, baznīcas, sporta komandas nosaukumu vai draugu vārdus;

d) uzdoties par jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas neesat jūs — jūs nedrīkstat izlikties vai sevi uzdot kā citu personu (tostarp slavenības), juridisku personu, citu iCloud lietotāju, Apple darbinieku vai administratīvu vai valdības līderi, vai citā veidā radīt nepareizu priekšstatu par savu saistību ar personu vai uzņēmumu (Apple patur tiesības noraidīt vai bloķēt jebkuru Apple ID vai e-pasta adresi, kas uzskatāma par uzdošanos vai izlikšanos par jums vai nelikumīga citas personas vārda vai identitātes piesavināšanās);

e) iesaistīties jebkādā autortiesību pārkāpumā vai citā intelektuālā īpašuma pārkāpumā (tostarp tāda satura augšupielādē, kuru jums nav tiesību augšupielādēt) vai atklāt jebkuru firmas noslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pārkāpjot konfidencialitātes, darba vai neizpaušanas līgumu;

f) publicēt, sūtīt, pārsūtīt vai citādā veidā padarīt pieejamu jebkādus nevēlamus vai nesankcionētus e-pasta ziņojumus, reklāmas, veicināšanas materiālus, reklāmsūtījumus, liekpastu vai ķēdes vēstules, tostarp masveida komercreklāmas un informatīvus paziņojumus, bet neaprobežojoties ar tiem;

g) viltot jebkādu TCP-IP pakešu galveni vai jebkuru galvenes informācijas daļu e-pasta ziņojumā vai intereškopas publikācijā vai citādā veidā izvietot galvenē informāciju, lai maldinātu saņēmējus par jebkura Pakalpojumā pārsūtīta Satura izcelsmi (“izlikšanās ar IP”);

h) augšupielādēt, publicēt, sūtīt pa e-pastu, pārsūtīt, glabāt vai citādā veidā padarīt pieejamu jebkādu materiālu, kas ietver vīrusus vai citu datorkodu, failus vai programmas, kas paredzēti kaitēt, traucēt normālai Pakalpojuma (vai jebkuras tā daļas) vai jebkuras datora programmatūras vai aparatūras darbībai vai ierobežot to;

i) iejaukties Pakalpojuma darbībā (tostarp piekļūt Pakalpojumam, izmantojot tādus automatizētus līdzekļus kā skriptus vai tīmekļa rāpuļprogrammas) vai jebkuru ar Pakalpojumu savienotu serveru vai tīklu darbībā, vai jebkuru ar Pakalpojumu savienotu tīklu politikās, prasībās vai noteikumos (tostarp jebkādā veidā nesankcionēti piekļūstot to datiem vai datplūsmai, lietojot to vai pārraugot to) vai traucēt tiem;

j) plānot vai iesaistīties nelikumīgās darbībās; un/vai

k) vākt un glabāt jebkuru Pakalpojuma lietotāju personīgo informāciju, lai to izmantotu saistībā ar jebkuru iepriekš minētu aizliegtu darbību.

          C. Satura noņemšana

Jūs apzināties, ka Apple nav nekādā veidā atbildīgs par jebkādu Saturu, ko iesniegušas citas personas, un neuzņemas pienākumu priekšskatīt šādu Saturu. Taču Apple patur tiesības jebkurā laikā noteikt, vai Saturs ir piemērots un atbilst šim Līgumam, un var pēc sava ieskata priekšskatīt, pārveidot, liegt, mainīt un/vai noņemt Saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek konstatēts, ka šāds Saturs ir pretrunā ar šo Līgumu vai ir citādi nevēlams.

          D. Jūsu Satura dublēšana

Jūs esat atbildīgs par jebkuru svarīgu dokumentu, attēlu vai cita Satura, ko glabājat vai kuram piekļūstat, izmantojot Pakalpojumu, dublēšanu savā datorā vai citā ierīcē. Nodrošinot Pakalpojumu, Apple izmantos saprātīgu prasmi un atbilstošu piesardzību, taču Apple negarantē un negalvo, ka jebkāds saturs, ko varat saglabāt vai kuram varat piekļūt, izmantojot Pakalpojumu, netiks pakļauts netīšam bojājumam, defektam vai zudumam.

          E. Piekļuve jūsu kontam un saturam

Apple patur tiesības veikt darbības, ko Apple uzskata par saprātīgi nepieciešamām vai atbilstošām, lai īstenotu un/vai pārbaudītu atbilstību ar jebkuru šī Līguma daļu. Jūs apzināties un piekrītat, ka Apple bez saistībām pret jums piekļūt jūsu Konta informācijai un Saturam, izmantot, paturēt un/vai atklāt to tiesībsargājošām institūcijām, valdības pārstāvjiem un/vai trešajai pusei, ja Apple uzskata, ka tas ir nepieciešami vai atbilstoši, ja ir šāda juridiska prasība vai Apple ir labticība, ka šāda piekļuve, lietošana, atklāšana vai paturēšana ir saprātīgi nepieciešama, lai: a) pakļautos juridiskam procesam vai prasībai; b) īstenotu šī Līguma nosacījumus, tostarp izmeklētu jebkādus tā potenciālos pārkāpumus; c) konstatētu, novērstu drošības, viltošanas vai tehniskās problēmas vai pievērstos tām; vai d) aizsargātu Apple, tā lietotāju, trešās puses vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai drošību likumā noteiktajā vai atļautajā kārtībā.

          F. Autortiesību paziņojums — DMCA

Ja uzskatāt, ka kāds Pakalpojuma lietotājs ir pārkāpis tiesības uz jebkādu Saturu, kura autortiesības pieder jums, lūdzu, sazinieties ar Apple autortiesību aģentu, kā aprakstīts mūsu autortiesību politikā vietnē https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple var pēc saviem ieskatiem pārtraukt un/vai beigt tādu lietotāju kontu darbību, kuriem ir atkārtoti konstatēti autortiesību pārkāpumi.

          G. Šī Līguma nosacījumu neievērošana

Ja Pakalpojuma lietošanas laikā saskaraties ar Saturu, ko atzīstat par neatbilstošu, vai uzskatāt, ka tas pārkāpj šo Līgumu citā veidā, varat ziņot, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi abuse@iCloud.com.

          H. Saturs, ko Pakalpojumā esat iesniedzis vai padarījis pieejamu jūs

1. Licence no jums. Apple nepretendē uz tādu materiālu un/vai Satura īpašumtiesībām, ko iesniedzat vai padarāt pieejamu Pakalpojumā, izņemot materiālu, ko licencējam jums. Taču, iesniedzot vai publicējot šādu Saturu Pakalpojuma vietās, kas ir pieejamas publiski vai pieejamas citiem lietotājiem, ar kuriem esat piekritis koplietot šādu Saturu, jūs sniedzat Apple vispasaules, bezhonorāra, neekskluzīvu licenci lietot, izplatīt, reproducēt, mainīt, adaptēt, publicēt, tulkot, publiski atskaņot un publiski izrādīt šādu Saturu Pakalpojumā ar vienīgo mērķi, kādam šāds Saturs tika iesniegts vai padarīts pieejams, bez jebkādas kompensācijas vai saistībām attiecībā uz jums. Jūs piekrītat, ka jebkāds Saturs, ko jūs iesniedzat vai publicējat, būs vienīgi jūsu atbildība, ka tas nepārkāpj nekādas citas puses tiesības un nekādus likumus, nesekmē un neveicina pārkāpumus vai citādas nelikumīgas darbības, kā arī nav neķītrs, nepatīkams vai bezgaumīgs. Iesniedzot vai publicējot šādu Saturu Pakalpojuma vietās, kas ir pieejamas publiski vai pieejamas citiem lietotājiem, jūs demonstrējat, ka jūs esat šāda materiāla īpašnieks un/vai jums ir visas nepieciešamās tiesības, licences un pilnvaras tā izplatīšanai.

2. Satura izmaiņas. Jūs apzināties, ka, lai nodrošinātu Pakalpojumu un padarītu tajā Saturu pieejamu, Apple var pārsūtīt jūsu Saturu dažādos publiskos tīklos, dažādās vidēs un modificēt vai mainīt jūsu Saturu, lai tas atbilstu pievienoto tīklu vai ierīču, vai datoru tehniskajām prasībām. Jūs piekrītat, ka šeit piešķirtā licence ļauj Apple veikt šādas darbības.

3. Informācija par autortiesībām. Apple, Apple logotips, iCloud, iCloud logotips un citas Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar Pakalpojumu, ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Ar Apple preču zīmju sarakstu var iepazīties šeit — https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas izmantoti saistībā ar Pakalpojumu, var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Jums netiek sniegtas nekādas tiesības vai licence uz iepriekš minētajām preču zīmēm, un bez tam jūs piekrītat, ka nenoņemsit, neslēpsit un nemainīsit nekādus īpašumtiesību paziņojumus (ieskaitot paziņojumus par preču zīmēm un autortiesībām), kas var tikt pievienotas Pakalpojumam vai ietvertas Pakalpojumā.

VI. Programmatūra

          A. Apple īpašumtiesības. Jūs apzināties un piekrītat, ka Apple un/vai tā licences turētājiem pieder visas juridiskās tiesības un īpašumtiesības uz Pakalpojumu un līdzdalība tajā, tostarp, bet neaprobežojoties ar grafikām, lietotāja interfeisu, skriptiem un programmatūru, kas tiek izmantota Pakalpojuma ieviešanai, un jebkuru programmatūru, kas jums tiek nodrošināta kā Pakalpojuma daļa un/vai Pakalpojuma ietvaros (“Programmatūra”), ieskaitot jebkuras un visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas tur pastāv, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas un kurā pasaules daļā tās var pastāvēt. Jūs arī piekrītat, ka Pakalpojums (ieskaitot Programmatūru vai jebkuru tās daļu) ietver patentētu un konfidenciālu informāciju, ko aizsargā piemērojami intelektuālā īpašuma un citi likumi, tostarp autortiesību likumi, bet neaprobežojoties ar tiem. Jūs piekrītat, ka jūs neizmantosit šādu patentētu informāciju vai materiālus nekādā veidā, izņemot Pakalpojuma lietošanu saskaņā ar šo Līgumu. Nevienu Pakalpojumu daļu nekādā veidā un nekādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, ja vien tas nav skaidri atļauts šajos noteikumos.

          B. Licence no Apple. PROGRAMMATŪRAS VAI JEBKURAS PAKALPOJUMA DAĻAS LIETOŠANA, JA VIEN TĀ NAV PAKALPOJUMA LIETOŠANA ŠAJĀ LĪGUMĀ ATĻAUTĀ VEIDĀ, IR STINGRI AIZLIEGTA UN PĀRKĀPJ CITU PERSONU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, UN AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMU REZULTĀTĀ VAR STĀTIES SPĒKĀ CIVILĀ UN KRIMINĀLĀ ATBILDĪBA, TOSTARP POTENCIĀLI NAUDAS SODI.

          C. Programma Public Beta. Laiku pa laikam Apple var piedāvāt jaunas un/vai atjauninātas Pakalpojuma funkcijas (“Beta funkcijas”) savas programmas Public Beta (“Programma”) ietvaros ar mērķi iegūt Apple atsauksmes par beta funkciju kvalitāti un lietojamību. Jūs saprotat un piekrītat, ka dalība Programmā notiek pēc brīvas gribas un neveido juridisku partnerību, aģentūru vai darba attiecības starp jums un Apple un ka Apple nav pienākums nodrošināt jums jebkādas Beta funkcijas. Apple var padarīt šādas Beta funkcijas pieejamas Programmas dalībniekiem, izmantojot tiešsaistes reģistrāciju vai iesaistīšanos ar Pakalpojuma palīdzību. Jūs saprotat un piekrītat, ka Apple var vākt un izmantot informāciju no jūsu konta, ierīcēm un perifērajām ierīcēm, lai iesaistītu jūs Programmā un/vai noteiktu, vai esat tiesīgs piedalīties. Jūs saprotat, ka pēc iesaistīšanās Programmā jūs, iespējams, nevarēsit atjaunot konkrētas Beta funkcijas iepriekšējo pirmsbetas versiju. Gadījumā, ja šāda atjaunošana ir iespējama, jūs, iespējams, nevarēsit migrēt datus, kas izveidoti Beta funkcijā, atpakaļ uz iepriekšējo pirmsbetas versiju. Beta funkciju lietojumu un jūsu dalību Programmā nosaka šis Līgums, un Beta funkcijas var atsevišķi papildināt jebkādi papildu licences nosacījumi. Beta funkcijas tiek nodrošinātas “KĀ IR” un “KĀ PIEEJAMAS” un var saturēt kļūdas un neprecizitātes, kas var izraisīt kļūmes, datu un/vai informācijas bojājumu vai zudumu no jūsu ierīces un perifērajām ierīcēm (tostarp serveriem un datoriem, bet neaprobežojoties ar tiem), kas papildus ir pievienotas. Apple ļoti iesaka dublēt visus datus un informāciju jūsu ierīcē un jebkurās perifērajās ierīcēs pirms dalības jebkādā Programmā. Jūs skaidri apzināties un piekrītat tam, ka jebkuru Beta funkciju lietošana ir vienīgi jūsu paša risks. JŪS UZŅEMATIES VISUS RISKUS UN VISAS IZMAKSAS, KAS SAISTĪTAS AR JŪSU DALĪBU JEBKURĀ PROGRAMMĀ, TOSTARP JEBKURAS INTERNETA PIEKĻUVES IZMAKSAS, DUBLĒŠANAS IZMAKSAS, AR JŪSU IERĪCI UN PERIFĒRO IERĪČU IZMANTOŠANU SAISTĪTĀS IZMAKSAS, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM, UN JEBKĀDU BOJĀJUMU JEBKURAI APARATŪRAI, PROGRAMMATŪRAI, INFORMĀCIJAI VAI DATIEM. Apple var nodrošināt un var nenodrošināt tehnisko un/vai cita veida atbalstu Beta funkcijām. Ja atbalsts tiek nodrošināts, tas papildinās jūsu parasto Pakalpojuma atbalsta nodrošinājumu un būs pieejams tikai Programmas ietvaros. Jūs piekrītat pakļauties jebkuriem atbalsta likumiem un politikām, ko jums nodrošina Apple, lai šādu atbalstu varētu saņemt. Apple patur tiesības jebkurā laikā mainīt Programmas noteikumus, nosacījumus un politikas (tostarp pārtraukt Programmu) ar brīdinājumu vai bez tā, un jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu dalību Programmā. Jūs apzināties, ka Apple nav nekādu saistību nodrošināt Beta funkciju komerciālo versiju un ka gadījumā, ja šāda komerciāla versija tiek padarīta pieejama, tai var būt iespējas vai funkcionalitāte, kas atšķiras no Beta funkcijām. Programmas ietvaros Apple nodrošinās jums iespēju iesniegt komentārus, ieteikumus vai citas atsauksmes attiecībā uz Beta funkciju lietojumu. Jūs piekrītat, ka, ja vien nav rakstiska līguma ar pretēju vienošanos, Apple var brīvi izmantot jebkuras atsauksmes, ko sniedzat, jebkuram mērķim.

          D.Eksporta kontrole. Uz Pakalpojuma un programmatūras izmantošanu, tostarp datu, programmatūras vai cita Satura pārsūtīšanu, publicēšanu vai augšupielādi Pakalpojumā, var attiekties ASV un citu valstu eksportēšanas un importēšanas likumi. Jūs piekrītat pakļauties visiem piemērojamajiem eksportēšanas un importēšanas likumiem un noteikumiem. Īpaši (bet ne tikai) Programmatūru nedrīkst eksportēt vai reeksportēt uz a) valstīm, kurām ASV ir noteikušas embargo, un b) personām, kuras ir iekļautas ASV Finanšu ministrijas sarakstā Specially Designated Nationals vai ASV Tirdzniecības ministrijas sarakstā Denied Persons List vai Entity List. Lietojot Programmatūru vai Pakalpojumu, Jūs apliecināt un garantējat, ka neatrodaties minētajā valstī un neesat iekļauts nevienā no minētajiem sarakstiem. Turklāt Jūs piekrītat neizmantot Programmatūru vai Pakalpojumu tādiem mērķiem, kas ir aizliegti Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktos, tostarp — lai izstrādātu, projektētu, izgatavotu vai ražotu raķetes, kodolieročus, ķīmiskos ieročus vai bioloģiskos ieročus. Jūs arī piekrītat neielādēt savā Kontā nekādus datus un programmatūru: a) uz ko attiecas starptautiskie ieroču pārvadāšanas noteikumi; b), ko nevar eksportēt bez iepriekšējas rakstiskas valdības atļaujas, tostarp, bet neaprobežojoties ar noteikta veida šifrēšanas programmatūru un pirmkodu, ja pirms tam nav saņemta pilnvara. Šī garantija un apņemšanās paliek spēkā arī pēc šī Līguma pārtraukšanas.

          E. Atjauninājumi. Laiku pa laikam Apple var atjaunināt Programmatūru, kas tiek izmantota Pakalpojumā. Lai jūs varētu turpināt Pakalpojuma lietošanu, šādi atjauninājumi ir automātiski jāielādē un jāinstalē ierīcē vai datorā. Šie atjauninājumi var ietvert kļūdu labojumus, funkciju papildinājumus vai uzlabojumus vai pilnīgi jaunas Programmatūras versijas. 

VII. Licences darbības izbeigšana

          A. Brīvprātīga licences darbības izbeigšana no Jūsu puses

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst savu Apple ID un/vai pārtraukt Pakalpojuma lietošanu. Ja vēlaties pārtraukt iCloud izmantošanu savā ierīcē, varat atspējot iCloud no ierīces, šajā ierīcē atverot Settings (Iestatījumi), pieskaroties pie iCloud un pēc tam pieskaroties pie Sign Out (Izrakstīties). Lai pārtrauktu lietot savu kontu un izdzēstu savu Apple ID, sazinieties ar Apple atbalstu, apmeklējot vietni support.apple.com/lv-lv/contact. Ja pārtrauksit sava konta lietošanu un dzēsīsit savu Apple ID, jums vairs nebūs piekļuves pārējiem Apple produktiem un pakalpojumiem, kuriem nepieciešams šis Apple ID. Šo darbību, iespējams, nevarēs atsaukt. Nekādi maksājumi, ko esat veicis pirms Licences darbības izbeigšanas, netiek atgriezti (ja vien šajā līgumā skaidri nav atļauts pretējais), tostarp nekāda priekšapmaksa, kas veikta par uzskaites gadu, kura laikā veicat Licences darbības izbeigšanu. Jūsu Konta darbības izbeigšana nekādā veidā neatbrīvo jūs no atbildības nokārtot jebkādas uzkrātas maksas vai izdevumus.

          B. Licences darbības izbeigšana no Apple puses

Noteiktos apstākļos Apple var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt vai pārtraukt visa jūsu Konta vai tā daļas darbību un/vai piekļuvi Pakalpojumam. Šādas izbeigšanas iemesli var būt: a) šī Līguma vai jebkuru citu politiku vai vadlīniju, uz kurām šeit ir atsauces un/vai kas publicētas Pakalpojumā, pārkāpumi; b) jūsu pieprasījums atcelt Kontu vai izbeigt tā darbību; c) pieprasījums un/vai pavēle no likumu sargājošām iestādēm, tiesas vai citas valdības iestādes; d) ja Pakalpojuma sniegšana jums ir vai var kļūt nelikumīga; e) neparedzēti tehniskie vai drošības sarežģījumi vai problēmas; f) jūsu dalība krāpnieciskās vai pretlikumīgās darbībās; vai g) nespēja veikt jebkādus maksājumus, ko esat parādā saistībā ar Pakalpojumu, ar piebildi, ka nebūtisku saistību nepildīšanas gadījumā Apple drīkstēs izbeigt tikai pēc 30 dienu iepriekšēja brīdinājuma sniegšanas un tikai tad, ja nepildīšana netiek novērsta šajā 30 dienu periodā. Jebkādu šādu izbeigšanu vai pārtraukšanu Apple veiks pēc saviem ieskatiem, un Apple nebūs atbildīgs jūsu vai jebkuras trešās puses priekšā par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties šādas jūsu Konta vai piekļuves pakalpojumam izbeigšanas vai pārtraukšanas rezultātā. Papildus Apple var izbeigt jūsu Konta darbību ar 30 dienas iepriekš izsniegtu paziņojumu, kurš nosūtīts uz e-pasta adresi, kas piesaistīta jūsu Kontam, ja a) jūsu Konts ir bijis neaktīvs vienu (1) gadu; vai b) Pakalpojumam vai jebkurai tā daļai ir vispārīga darbības pārtraukšana. Paziņojums par vispārīgu pakalpojuma pārtraukšanu tiks sniegts tālāk aprakstītajā veidā, ja vien šādai rīcībai nebūs pamatojuma gadījumos, kad jāreaģē uz juridisku, administratīvu vai valdības rīcību; kad jānovērš lietotāju drošības, lietotāju konfidencialitātes vai tehniskās nedalāmības apdraudējumi; kad jāizvairās no pakalpojuma sniegšanas pārtraukumiem attiecībā uz citiem lietotājiem; vai kad rodas dabas stihija, katastrofa, karš vai cita līdzīgs notikums, kas ir ārpus Apple saprātīgās kontroles. Šādas pārtraukšanas gadījumā Apple sniegs jums proporcionālu atmaksu par jebkādu priekšapmaksu, ko veicāt par tobrīd aktuālo apmaksas periodu. Jūs piekrītat, ka ne jūs, ne jebkura trešā puse nevar saukt Apple pie atbildības par jebkādām Pakalpojuma vai pakalpojuma lietošanas noteikumu izmaiņām saskaņā ar šo sadaļu VIIB. 

          C. Licences līguma izbeigšanas efekti

Beidzoties jūsu Konta darbībai, jūs varat zaudēt visu piekļuvi Pakalpojumam un jebkurām tā daļām, tostarp savam Kontam, Apple ID, e-pasta kontam un Saturam, bet neaprobežojoties ar to. Papildus pēc laika perioda Apple izdzēsīs informāciju un datus, kas saglabāti jūsu kontā(-os) vai kā to daļa. Jebkuri atsevišķi Pakalpojuma komponenti, ko, iespējams, esat izmantojis un uz ko attiecas atsevišķi programmatūras licences līgumi, arī tiks izbeigti saskaņā ar to atbilstošajiem licences līgumiem.

VIII. Saites un citi trešo pušu materiāli

Noteikts Pakalpojuma Saturs, komponenti vai funkcijas var ietvert trešo pušu materiālus un/vai hipersaites uz citām tīmekļa vietnēm, resursiem vai Saturu. Tā kā Apple nevar kontrolēt šādas trešo pušu vietnes un/vai materiālus, jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple nav atbildīgs par šādu vietņu vai resursu pieejamību, ka Apple neapstiprina un negarantē jebkādu šādu vietņu vai resursu precizitāti un nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādu Saturu, reklāmām, produktiem vai materiāliem, kuri atrodas vai ir pieejami šādās vietnēs vai resursos. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Apple nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ko esat cietis vai kuru ciešanu sev piedēvējat, ne tiešā, ne netiešā veidā, ja tie radušies, jums lietojot un/vai paļaujoties uz jebkādu šādu Saturu, reklāmu, produktiem vai materiāliem vai kas pieejami no šādām vietnēm vai resursiem.

IX. ATKĀPES NO GARANTIJĀM; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

DAŽAS JURISDIKCIJAS NEĻAUJ ATTEIKTIES NO NOTEIKTĀM GARANTIJĀM, TĀPĒC DAŽAS TĀLĀK IZKLĀSTĪTĀS ATTEIKŠANĀS VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS TĀDĀ PAKĀPĒ, KĀDĀ TĀS ĪPAŠI AIZLIEDZ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA.

NODROŠINOT PAKALPOJUMU, APPLE IZMANTOS SAPRĀTĪGU PRASMI UN ATBILSTOŠU PIESARDZĪBU. UZ ŠO ĪPAŠO GARANTIJU ATTIECAS TĀLĀK SNIEGTĀS ATRUNAS.

APPLE NEGARANTĒ, NECENŠAS RADĪT IESPAIDU UN NEGALVO, KA PAKALPOJUMA LIETOŠANA BŪS NEPĀRTRAUKTA UN BRĪVA NO KĻŪDĀM, UN JŪS PIEKRĪTAT, KA LAIKU PA LAIKAM APPLE VAR NOŅEMT PAKALPOJUMU UZ NENOTEIKTU PERIODU VAI ATCELT PAKALPOJUMU SASKAŅĀ AR ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM.

JŪS SKAIDRI ATZĪSTAT, KA SAPROTAT UN PIEKRĪTAT TAM, KA PAKALPOJUMS TIEK NODROŠINĀTS “KĀ IR” un “KĀ PIEEJAMS”. KOMPĀNIJA APPLE UN TĀS MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, AMATPERSONAS, VADĪTĀJI, DARBINIEKI, AĢENTI, PARTNERI UN LICENCES TURĒTĀJI SKAIDRI ATSAKĀS NO VISĀM JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, GAN TIEŠĀM, GAN NETIEŠĀM, TOSTARP NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU IEVĒROŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. ĪPAŠI KOMPĀNIJA APPLE UN TĀS MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, AMATPERSONAS, VADĪTĀJI, DARBINIEKI, AĢENTI, PARTNERI UN LICENCES TURĒTĀJI SKAIDRI ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM, KA (I) PAKALPOJUMS BŪS ATBILSTOŠS JŪSU PRASĪBĀM; (II) PAKALPOJUMA LIETOŠANA BŪS BEZ KAVĒŠANĀS, NEPĀRTRAUKTA, DROŠA UN BRĪVA NO KĻŪDĀM; (III) JEBKURA INFORMĀCIJA, KO ESAT IEGUVIS NO PAKALPOJUMA, BŪS PRECĪZA UN UZTICAMA; UN (IV) VISI PAKALPOJUMA SASTĀVĀ IETVERTIE PROGRAMMATŪRAS DEFEKTI UN KĻŪDAS TIKS NOVĒRSTAS.

APPLE NECENŠAS RADĪT IESPAIDU UN NEGARANTĒ, KA PAKALPOJUMS BŪS BRĪVS NO ZUDUMIEM, BOJĀJUMIEM, UZBRUKUMIEM, VĪRUSIEM, TRAUCĒJUMIEM, URĶĒŠANAS VAI CITĀM DROŠĪBAS PROBLĒMĀM, UN APPLE NOŅEM JEBKĀDU ATBILDĪBU ŠAJĀ SAKARĀ.

JEBKURAM MATERIĀLAM, KAS LEJUPIELĀDĒTS VAI CITĀDI IEGŪTS, IZMANTOJOT PAKALPOJUMU, JŪS PIEKĻŪSTAT PĒC SAVAS VĒLĒŠANAS UN PATS UZŅEMATIES RISKU, UN VIENĪGI JŪS BŪSIT ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM IERĪCES, DATORA BOJĀJUMIEM VAI DATU ZUDUMU, KAS IESTĀJAS ŠĀDA MATERIĀLA LEJUPIELĀDES REZULTĀTĀ. JŪS TURKLĀT APZINĀTIES, KA PAKALPOJUMS NAV PAREDZĒTS UN NAV PIEMĒROTS LIETOŠANAI SITUĀCIJĀS VAI VIDĒ, KURĀ PAKALPOJUMA NODROŠINĀTĀ SATURA, DATU VAI INFORMĀCIJAS KĻŪME VAI NEPRECIZITĀTE VAR IZRAISĪT NĀVI, TRAUMAS VAI NOPIETNUS FIZISKUS BOJĀJUMUS VAI KAITĒJUMU VIDEI.

          ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

ATSEVIŠĶĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS ATCELT VAI IEROBEŽOT PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU ATBILDĪBU. DAŽAS TĀLĀK IZKLĀSTĪTĀS ATTEIKŠANĀS VAI IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS TĀDĀ PAKĀPĒ, KĀDĀ TĀS ĪPAŠI AIZLIEDZ VAI IEROBEŽO SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA.

NODROŠINOT PAKALPOJUMU, APPLE IZMANTOS SAPRĀTĪGU PRASMI UN ATBILSTOŠU PIESARDZĪBU. TĀLĀK SNIEGTIE IEROBEŽOJUMI NEATTIECAS UZ ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO A) APPLE NESPĒJAS IZMANTOT SAPRĀTĪGU PRASMI UN ATBILSTOŠU PIESARDZĪBU; B) RUPJAS APPLE NEVĒRĪBAS, APZINĀTA PĀRKĀPUMA VAI KRĀPŠANAS; VAI C) NĀVES VAI TRAUMAS.

JŪS SKAIDRI ATZĪSTAT, KA SAPROTAT UN PIEKRĪTAT TAM, KA APPLE UN TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, AMATPERSONAS, VADĪTĀJI, DARBINIEKI, AĢENTI, PARTNERI UN LICENCES TURĒTĀJI NEBŪS JŪSU PRIEKŠĀ ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI PARAUGA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO PEĻŅAS, LABTICĪBAS, LIETOJUMA, DATU ZUDUMA, AIZSTĀJPREČU VAI PAKALPOJUMU SAGĀDES IZMAKSĀM VAI CITIEM NETAUSTĀMIEM ZAUDĒJUMIEM (ARĪ TAD, JA APPLE IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU), KURU RAŠANĀS IEMESLS IR: (I) PAKALPOJUMA LIETOŠANA VAI NESPĒJA TO LIETOT; (II) JEBKURAS PAKALPOJUMĀ VEIKTAS IZMAIŅAS VAI JEBKURA ĪSLAICĪGA VAI PASTĀVĪGA PAKALPOJUMA VAI TĀ DAĻAS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA; (III) NESANKCIONĒTA PIEKĻUVE JŪSU PĀRSŪTĪTAJAM SATURAM VAI DATIEM VAI TO IZMAIŅA; (IV) JŪSU PĀRSŪTĪTĀ SATURA VAI DATU DZĒŠANA, BOJĀŠANA, NESPĒJA SAGLABĀT UN/VAI NOSŪTĪT VAI SAŅEMT PAKALPOJUMĀ VAI AR PAKALPOJUMA PALĪDZĪBU; (V) JEBKURAS TREŠĀS PUSES PAZIŅOJUMI VAI RĪCĪBA PAKALPOJUMĀ; UN (VI) JEBKĀDS CITS AR PAKALPOJUMU SAISTĪTS MATERIĀLS.

          KOMPENSĒŠANA

Jūs piekrītat nodrošināt Apple, tā meitasuzņēmumu, filiāļu, vadītāju, amatpersonu, darbinieku, aģentu, partneru, darbuzņēmēju un licences turētāju aizstāvību un nevainīgumu pret jebkurām prasībām vai pretenzijām (tostarp saprātīgus advokātu honorārus), ko izvirza trešā puse un kuru iemesls ir: a) jebkāds Saturs, ko iesniedzat, publicējat, pārsūtāt vai citā veidā padarāt pieejamu Pakalpojumā; b) Pakalpojuma lietošana; c) jebkāda šī Līguma noteikumu pārkāpums no jūsu puses; d) jebkāda Apple rīcība, kas ir daļa no izmeklēšanas attiecībā uz iespējamu šī Līguma pārkāpumu, vai ir šī Līguma pārkāpuma konstatācijas vai atklāšanas lēmuma rezultāts; vai e) jebkādi citu personu tiesību pārkāpumi no jūsu puses. Tas nozīmē, ka jūs nevar iesūdzēt Apple, tā meitasuzņēmumus, filiāles, direktorus, amatpersonas, darbiniekus, aģentus, partnerus, darbuzņēmējus vai licences turētājus, kad Apple ir pieņēmis lēmumu noņemt jebkādu informāciju vai Saturu vai atteikt tās apstrādi, brīdināt jūs, pārtraukt vai izbeigt jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai citādi rīkoties laikā, kad tiek izmeklēts potenciāls pārkāpums vai kad Apple jau ir secinājis, ka šī Līguma pārkāpums ir noticis. Šī atteikšanās un garantijas nodrošināšana attiecas uz visiem pārkāpumiem, kas aprakstīti vai apspriesti šajā Līgumā. Šī saistība paliek spēkā arī pēc šī Līguma un/vai Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanas vai termiņa beigām. Jūs apzināties, ka esat atbildīgs par visu Pakalpojuma lietošanu, izmantojot savu Kontu, un ka šis Līgums attiecas uz jūsu Konta jebkāda un visa veida lietojumu. Jūs piekrītat pakļauties šim Līgumam un nodrošināt Apple aizstāvību un nevainīgumu no un pret jebkāda un visa veida pretenzijām un prasībām, kas rodas jūsu Konta lietošanas rezultātā, neatkarīgi no tā, vai šādu lietojumu esat tiešā veidā sankcionējis. 

X. VISPĀRĪGI

          A. Paziņojumi

Apple var sniegt jums paziņojumus par Pakalpojumu, tostarp informēt par šī Līguma izmaiņām, sūtot e-pasta ziņojumu uz jūsu iCloud e-pasta adresi (un/vai alternatīvu e-pasta adresi, kas piesaistīta jūsu Kontam, ja tāda ir norādīta), sūtot iMessage ziņu vai īsziņu, sūtot vēstuli uz parasto pastu vai publicējot informāciju mūsu tīmekļa vietnē un/vai Pakalpojumā.

          B. Noteicošais likums

Izņemot gadījumu, kas skaidri norādīts šajā rindkopā, šo Līgumu un saistību starp jums un Apple regulē Kalifornijas štata likumi, izslēdzot to tiesību aktu principu pretrunas. Lai atrisinātu jebkuru strīdu vai pretenziju, kas rodas saistībā ar šo Līgumu, Jūs un Apple vienojaties pakļauties personīgai un ekskluzīvai Sentklērā, Kalifornijā esošai jurisdikcijai. Ja a) jūs neesat ASV pilsonis; b) jūs nedzīvojat ASV; c) jūs nepiekļūstat Pakalpojumam no ASV; un d) jūs esat kādas tālāk norādītas valsts pilsonis, jūs šādi piekrītat, ka jebkurš strīds vai pretenzija, kas rodas šī līguma sakarā, tiks regulēta saskaņā ar tālāk norādītajiem piemērojamajiem tiesību aktiem bez saiknes ar aktu principu pretrunām, un jūs šādi neatgriezeniski pakļaujaties neekskluzīvai to tiesu jurisdikcijai, kuras atrodas tālāk norādītajā štatā, provincē vai valstī un kuras tiesību akti nosaka:

ja esat jebkuras Eiropas Savienības valsts vai Šveices, Norvēģijas vai Īslandes pilsonis, regulējošais likums un tiesvedības vieta būs jūsu parastās dzīvesvietas likumi un tiesas.

Īpaši no lietošanas šī Līguma sakarā tiek izslēgts likums, kas Starptautiskajā tirdzniecībā pazīstams kā Apvienoto Nāciju Konvencija.

          C. Viss līgums

Šis līgums ir pilnīgs līgums starp jums un Apple, tas regulē Pakalpojuma lietošanu un pilnībā aizstāj jebkādus iepriekšējus līgumus starp jums un Apple attiecībā uz Pakalpojumu. Uz jums var attiekties arī papildu noteikumi un nosacījumi, kas var būt spēkā, kad izmantojat pievienotos pakalpojumus, trešās puses saturu vai trešās puses programmatūru. Ja kāda šī Līguma daļa tiek atzīta par nederīgu vai neīstenojamu, šī daļa tiek interpretēta veidā, kas atbilst piemērojamajam likumam, lai pēc iespējas tuvāk atspoguļotu pušu sākotnējos nodomus, bet pārējās daļas paliek pilnā spēkā. Apple nespēja realizēt vai īstenot jebkādas šī Līguma tiesības vai noteikumus neveido atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Jūs piekrītat, ka, ja vien šajā Līgumā nav skaidri norādīts pretējais, šim līgumam nav trešās puses labuma guvēju.

          D. Šeit lietotais apzīmējums “Apple” ir:

• Apple Inc., kas atrodas: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, lietotājiem Ziemeļamerikā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā (izņemot Kanādu), kā arī Amerikas Savienoto Valstu teritorijās un īpašumos un Francijas un Lielbritānijas īpašumos Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību jūras baseinā;

• Apple Canada Inc., kas atrodas: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, lietotājiem Kanādā vai tās teritorijās un īpašumos;

• iTunes K.K., kas atrodas: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, lietotājiem Japānā;

• Apple Pty Limited, kas atrodas: Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, lietotājiem Austrālijā, Jaunzēlandē, tostarp piederošajās salās, teritorijās un pievienotajās jurisdikcijās; un

• Apple Distribution International, kas atrodas: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, visiem lietotājiem. 

ELEKTRONISKIE LĪGUMI

Pakalpojuma lietošana ietver spēju noslēgt līgumsaistības un/vai veikt darījumus elektroniskā veidā. JŪS APZINĀTIES, KA JŪSU ELEKTRONISKI IESNIEGTIE DATI VEIDO JŪSU LĪGUMU UN NODOMU BŪT SAISTĪTAM UN MAKSĀT PAR ŠĀDIEM LĪGUMIEM UN DARĪJUMIEM. UZ JŪSU LĪGUMU UN NODOMU BŪT SAISTĪTAM UN MAKSĀT PAR ELEKTRONISKI IESNIEGTIEM DATIEM ATTIECAS VISI IERAKSTI, KURI IR SAISTĪTI AR VISIEM DARĪJUMIEM, KUROS PIEDALĀTIES ŠAJĀ PAKALPOJUMĀ, IESKAITOT PAZIŅOJUMUS PAR ATCELŠANU, POLITIKĀM, LĪGUMIEM UN LIETOJUMPROGRAMMĀM. Lai piekļūtu jūsu elektroniskajiem ierakstiem un saglabātu tos, jums, iespējams, būs jāizmanto noteikta aparatūra un programmatūra, kas ir vienīgi jūsu atbildība.

Pēdējās redakcijas: 2017. gada 19. septembrī