Termeni Si Conditii iCloud

Bun venit la iCloud

PREZENTUL ACORD JURIDIC ÎNTRE DVS. ȘI APPLE GUVERNEAZĂ MODUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI, SERVICIILOR ȘI PAGINILOR WEB iCLOUD (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV „SERVICIUL”). ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI URMĂTOARELE CONDIȚII. FĂCÂND CLIC PE „SUNT DE ACORD”, SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACESTE CONDIȚII VOR FI VALABILE DACĂ DECIDEȚI SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIUL.

Apple este furnizorul Serviciului, care vă permite să folosiți anumite servicii de Internet, inclusiv să păstrați conținut personal (cum ar fi, contacte, calendare și fotografii, note, mementouri, documente, date de aplicație și e-mail iCloud) și să îl puteți accesa de pe dispozitivele și computerele compatibile, și anumite servicii în funcție de locație, numai în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord. iCloud este activat automat pe dispozitivele cu iOS 9 sau o versiune mai recentă atunci când vă autentificați cu ID-ul dvs. Apple în timpul configurării dispozitivului, cu excepția situației în care actualizați dispozitivul și ați optat anterior să nu activați iCloud. Puteți să dezactivați iCloud în Configurări. Când iCloud este activat, conținutul dvs. va fi trimis în mod automat către și păstrat de Apple, astfel încât să puteți accesa ulterior conținutul respectiv sau conținutul respectiv să fie transmis wireless către alte dispozitive sau computere pe care aplicația iCloud este activată. 

I. CERINȚE PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI

          A. Vârsta. Serviciul este disponibil exclusiv pentru persoanele cu vârsta de cel puțin 13 ani (sau vârsta minimă echivalentă în jurisdicția relevantă), cu excepția cazului în care aveți sub 13 ani și ID-ul Apple v-a fost furnizat în urma solicitării primite din partea unei instituții educaționale aprobate sau ca parte a unei caracteristici de partajare familială, solicitate de părintele sau tutorele dvs. Nu colectăm, utilizăm sau divulgăm în mod intenționat informațiile personale ale copiilor sub 13 sau cu vârsta minimă echivalentă în jurisdicția relevantă, fără consimțământul părinților, care poate fi confirmat.  Părinții și tutorii ar trebui, de asemenea, să amintească minorilor că discuțiile cu străini pe Internet pot fi periculoase și să ia măsurile necesare pentru protejarea copiilor, inclusiv monitorizarea modului în care aceștia folosesc Serviciul.

Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să nu vi se fi fost interzisă primirea Serviciului în conformitate cu legislația Statelor Unite sau a altor jurisdicții aplicabile, inclusiv a țării în care domiciliați sau din care utilizați Serviciul. Acceptând prezentul Acord, declarați că înțelegeți și sunteți de acord cu dispozițiile de mai sus.

          B. Dispozitivele și conturile. Pentru a utiliza Serviciul, poate fi necesar să dispuneți de dispozitive compatibile, acces la Internet și anumite programe software (se pot percepe taxe); pot fi necesare actualizări periodice; iar utilizarea Serviciului poate fi afectată de performanța acestor factori. Apple își rezervă dreptul de a limita numărul de Conturi care pot fi create prin intermediul unui dispozitiv și numărul dispozitivelor asociate cu un Cont. Pentru anumite tranzacții sau caracteristici, poate fi necesară ultima versiune a software-ului. Sunteți de acord că respectarea acestor cerințe este responsabilitatea dvs. 

          C. Limitări privind utilizarea.  Sunteți de acord să utilizați Serviciul numai pentru scopurile permise prin prezentul Acord și doar în măsura permisă orice lege, regulament aplicabil, sau practică general acceptabilă din jurisdicția relevantă. Contului dvs. îi este alocată o capacitate de stocare de 5 GB, descrisă în paginile de prezentare iCloud. Se poate achiziționa capacitate suplimentară de stocare, conform indicațiilor de mai jos. Depășirea oricăror limite aplicabile sau rezonabile de lățime de bandă, sau de capacitate de stocare (de exemplu, spațiul de backup sau contul de e-mail) este interzisă și vă poate împiedica să creați backup-uri pe iCloud, să adăugați documente, sau să primiți mesaje e-mail noi trimise pe adresa dvs. de e-mail iCloud. În cazul în care utilizarea de către dvs. a Serviciului sau alt comportament amenință, în mod intenționat sau neintenționat, capacitatea Apple de a furniza Serviciul sau alte sisteme, Apple va avea dreptul de a lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja Serviciul și sistemele Apple, care pot include suspendarea accesului dvs. la Serviciu. Încălcările repetate ale limitărilor pot conduce la închiderea Contului dvs.

Dacă sunteți o enitate acoperită, un partener de afaceri sau un reprezentant al unei entități acoperite sau a unui partener de afaceri (în conformitate cu definițiile acestor termeni din 45 C.F.R § 160.103), sunteți de acord că nu veți utiliza nicio componentă, funcție sau altă facilitate iCloud pentru a crea, recepționa, întreține sau transmite “informații protejate privind sănătatea” (în conformitate cu definiția acestui termen în 45 C.F.R § 160.103) și că nu veți utiliza iCloud în nicio manieră care ar face ca Apple (sau orice filială Apple) să devină partener de afaceri pentru dvs. sau pentru orice altă terță parte.

          D. Disponibilitatea Serviciului Este posibil ca Serviciul sau orice caracteristică ori parte a acestuia să nu fie disponibil în toate limbile și în toate țările, iar Apple nu garantează că Serviciul sau orice caracteristică ori parte a acestuia este adecvată sau disponibilă pentru utilizare în orice loc. În cazul în care decideți să accesați și să utilizați Serviciul, veți face acest lucru din propria inițiativă și veți fi responsabil pentru conformarea cu toate legile în vigoare.

          E. Modificarea serviciului  Apple își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Acord și de a impune clauze sau condiții noi sau suplimentare în legătură cu utilizarea Serviciului de către dvs., cu condiția ca Apple să vă notifice cu 30 de zile în prealabil despre orice modificări nefavorabile semnificative aduse Serviciului sau condițiilor aplicabile de utilizare a serviciului, cu excepția cazului în care nu ar fi rezonabil să procedeze astfel din cauza unor circumstanțe generate de acțiuni juridice, normative sau guvernamentale; pentru a răspunde unor preocupări legate de securitatea utilizatorilor, intimitatea utilizatorilor sau integritatea tehnică; pentru a evita perturbarea serviciului pentru alți utilizatori; sau având drept cauză un dezastru natural, eveniment catastrofic, război sau alte evenimente similare în afara controlului rezonabil din partea Apple. Cu privire la serviciile contra cost de stocare în cloud, Apple nu va aduce Serviciului nicio modificare nefavorabilă semnificativă înainte de sfârșitul perioadei dvs. plătite curent, cu excepția cazului în care o modificare este în mod rezonabil necesară pentru a răspunde unor acțiuni juridice, normative sau guvernamentale; pentru a răspunde unor preocupări legate de securitatea utilizatorilor, intimitatea utilizatorilor sau integritatea tehnică; pentru a evita perturbarea serviciului pentru alți utilizatori; sau pentru a evita probleme având drept cauză un dezastru natural, un eveniment catastrofic, război sau alte evenimente similare în afara controlului rezonabil din partea Apple. În eventualitatea în care Apple aduce modificări nefavorabile substanțiale Serviciului sau condițiilor de utilizare ale serviciului, veți avea dreptul să reziliați acest Acord și contul dvs., caz în care Apple vă rambursa proporțional orice plată efectuată în avans pentru perioada contractuală curentă la momentul respectiv. Apple nu va fi răspunzătoare față de dvs. pentru nicio modificare adusă Serviciului sau condițiilor de utilizare a serviciului realizată în conformitate cu această secțiune IE.

II. CARACTERISTICI ȘI SERVICII

          A. Utilizarea Serviciilor în funcție de locație

Apple și partenerii și licențiatorii săi pot furniza anumite caracteristici sau servicii (de ex., Find My iPhone, Find My Friends) care se bazează pe informațiile despre locație bazate pe dispozitiv utilizând GPS (dacă este disponibil) și hotspot Wi-Fi externalizat, precum și locațiile turnurilor celulare. Pentru a furniza astfel de caracteristici sau servicii, unde este cazul, Apple, partenerii și licențiatorii săi trebuie să colecteze, utilizeze, transmită, prelucreze și întrețină datele despre locația dvs., inclusiv, dar fără a se limita la locația geografică a dispozitivului dvs. și informații cu privire la contul dvs. iCloud („Contul”) și toate dispozitivele înregistrate în baza acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la ID-ul Apple, ID-ul și numele dispozitivului și tipul acestuia. 

Puteți revoca, în orice moment, consimțământul oferit Apple, partenerilor și licențiatorilor săi cu privire la colectarea, utilizarea, transmiterea, prelucrarea și păstrarea datelor privind locația și contul, prin neutilizarea caracteristicilor bazate pe locație și dezactivarea setărilor Find My iPhone, Find My Friends sau Servicii de localizare (după caz) de pe dispozitiv. Atunci când utilizați servicii ale terților care utilizează sau furnizează date de localizare ca parte a Serviciului, intrați sub incidență și ar trebui să analizați termenii și politica de confidențialitate ale terțului respectiv referitoare la utilizarea datelor de localizare de către serviciile terțului în cauză. Datele de localizare furnizate de Serviciu nu vor fi utilizate în situațiile în care sunt necesare informații exacte de localizare sau în cazul în care datele de localizare eronate, inexacte, întârziate sau incomplete pot rezulta în deces, vătămare corporală, daune materiale sau de mediu. Apple va furniza Serviciul la un nivel rezonabil de competență și atenție, dar nici Apple, și niciunul dintre furnizorii săi de servicii și/sau conținut nu garantează disponibilitatea, exactitatea, caracterul complet, corectitudinea sau sincronizarea datelor de localizare sau a oricăror alte date oferite de Serviciu. SERVICIILE ÎN FUNCȚIE DE LOCALIZARE NU SUNT PROIECTATE SAU ADECVATE PENTRU A FI UTILIZATE DREPT SISTEM DE LOCALIZARE DE URGENȚĂ.

          B. Find My iPhone (Găsește iPhone-ul meu)

Funcția Find My iPhone este activată automat pe dispozitivele iOS cu iOS 8 sau o versiune mai recentă și pe toate accesoriile Apple asociate cu iPhone-ul dvs. atunci când este activat iCloud. Când funcția Find My iPhone este activată pe dispozitivele iOS cu iOS 7 sau o versiune mai recentă, dispozitivul iOS va fi asociat automat cu ID-ul dvs. Apple.  Parola dvs. pentru ID-ul Apple va fi necesară înainte ca oricine (inclusiv dvs.) să poată dezactiva funcția Find My iPhone, să se deconecteze de la iCloud, să șteargă sau să activeze dispozitivul.  Este posibil ca Apple și agenții săi autorizați să nu efectueze servicii de asistență hardware sau software, inclusiv servicii în temeiul garanției limitate Apple, decât dacă dezactivați funcția Find My iPhone înainte de efectuarea serviciului.  Apple nu își asumă răspunderea pentru eșecul dvs. de a vă proteja dispozitivul iOS cu o parolă, de a activa modul Pierdut și/sau de a primi sau răspunde la notificări și comunicații.  De asemenea, Apple nu va răspunde de returnarea dispozitivului iOS către dvs. sau pentru pierderea datelor de pe dispozitivul dvs. iOS.

          C. Backup

iCloud Backup creează periodic backupuri automate pentru dispozitivele iOS, când dispozitivul are ecranul blocat, când acesta este conectat la o sursă de alimentare și la Internet printr-o rețea Wi-Fi. Dacă un dispozitiv nu a creat backup pe iCloud pentru o perioadă de 180 (o sută optzeci) de zile, Apple își rezervă dreptul de a șterge toate backup-urile asociate cu dispozitivul respectiv. Crearea de backup poate include setările dispozitivului, caracteristicile dispozitivului, fotografii și videoclipuri, documente, mesajele dvs., tonuri de apel, datele aplicației Health și datele altor aplicații. Pentru informații suplimentare, accesați https://support.apple.com/HT207428. Conținutul următor nu este inclus în backupul dvs. iCloud: conținutul achiziționat din iTunes Store, App Store sau iBooks Store, conținutul media sincronizat de pe computerul dvs. și biblioteca dvs. foto, dacă ați activat Biblioteca foto iCloud. Apple va furniza Serviciul la un nivel rezonabil de competenta și atenție, dar, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, APPLE NU GARANTEAZĂ CĂ VREUN CONȚINUT PE CARE ÎL PUTEȚI PĂSTRA SAU ACCESA PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI NU VA SUFERI DETERIORĂRI, CORUPERE, PIERDERE SAU ELIMINARE DIN NEATENȚIE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII PREZENTULUI ACORD, IAR APPLE NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR ASEMENEA DETERIORĂRI, CORUPERI, PIERDERI SAU ELIMINĂRI. Este responsabilitatea dvs. de a păstra backup-uri alternative pentru informațiile și datele dvs.

          D. Fotografiile 

          1.  Biblioteca foto iCloud. Când activați Biblioteca foto iCloud, fotografiile, clipurile video, metadatele dvs. și toate editările efectuate în aplicația Poze de pe dispozitivul iOS, computerul cu macOS sau PC-ul cu Windows vor fi încărcate și stocate automat în iCloud, apoi transmise către toate celelalte dispozitive și computere ale dvs. care au activată Biblioteca foto iCloud. Rezoluția pozele și a clipurilor video poate varia în funcție de configurările dispozitivului și de spațiul de stocare disponibil pe dispozitivul dvs. Puteți descărca în orice moment pozele și clipurile video la rezoluție integrală.

          2. Partajare poze iCloud Atunci când utilizați funcționalitatea Partajare poze iCloud, Apple stochează toate pozele și clipurile video pe care le partajați, până când le ștergeți. Vă puteți accesa pozele și clipurile video partajate de pe oricare dispozitiv Apple care are activată funcționalitatea Partajare poze iCloud. Persoanele cărora le trimiteți invitație pentru albumele partajate pot să vizualizeze, să salveze, să copieze și să partajeze aceste poze și clipuri video, precum și să adauge propriile poze și clipuri video și comentarii. Dacă optați pentru utilizarea funcționalității Partajare poze iCloud pentru a partaja poze printr-un link web, aceste poze vor fi disponibile în mod public oricărei persoane care a primit linkul web sau care are acces la acesta. Dacă doriți să încetați partajarea de poze, clipuri video, comentarii individuale sau albume întregi partajate, le puteți șterge în orice moment. Totuși, conținutul salvat anterior pe un alt dispozitiv sau computer, dintr-un album partajat, nu va fi șters.

          3. Fluxul meu foto. Atunci când utilizați Fluxul meu foto, Apple stochează pozele realizate cu dispozitivul dvs. iOS sau încărcate de pe computerul dvs., o perioadă limitată de timp și trimite automat pozele către celelalte dispozitive ale dvs. Apple care au activată funcția Fluxul meu foto. În iCloud sau pe dispozitivele dvs. se pot stoca, la un anumit moment, un număr limitat de poze; în timp, pozele vechi vor fi șterse automat din Fluxul meu foto. Pentru a păstra permanent aceste poze trebuie să le salvați în Rolă cameră, pe dispozitivul dvs. iOS sau în biblioteca foto de pe computerul dvs.

          E. Partajare familială. Utilizând funcția Partajare familială, puteți partaja cu meebrii familiei dvs. un anumit conținut și anumite servicii inclusiv cumpărăturile efectuate în iTunes Store, iBooks Store și App Store, un abonament Apple Music și un abonament de stocare iCloud. De asemenea, puteți partaja cu membrii familiei dvs. un calendar, un album foto partajat și localizarea dvs. Pentru mai multe informații despre conținutul achiziționat, consultați Termenii și condițiile serviciilor media Apple și condițiile iTunes la adresa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/

          F. Partajarea fișierelor. Atunci când utilizați funcționalitatea Partajare fișiere în iCloud, Apple stochează toate fișierele pe care le partajați până în momentul în care le ștergeți. Vă puteți accesa fișierele partajate de pe oricare dispozitiv care are activat iCloud Drive. Puteți oferi acces oricărei persoane pentru a vizualiza, salva, copia sau edita aceste fișiere. Aveți opțiunea de a oferi oricărei persoane dreptul de a edita fișierele sau doar de a le vizualiza. Dacă utilizați funcționalitatea Partajare fișiere în iCloud pentru a partaja fișierele prin intermediul unui link web, aceste fișiere vor fi disponibile în mod public tuturor persoanelor care au primit respectivul link web. Puteți opri în orice moment partajarea fișierelor. Dacă opriți partajarea, fișierele vor fi eliminate din aplicația iCloud Drive de pe dispozitivele tuturor persoanelor care au primit linkul web. Totuși, fișierele care au fost anterior copiate pe un alt dispozitiv sau computer nu vor fi șterse.

          G. Mail Drop. Dacă v-ați autentificat în iCloud și utilizați aplicația macOS Mail sau aplicația iCloud Mail pe web pentru a trimite e-mailuri cu atașamente de mari dimensiuni, aveți opțiunea de a utiliza MailDrop. Utilizând MailDrop, atașamentele dvs. de mari dimensiuni vor fi stocate temporar pe servele iCloud pentru a facilita trimiterea acestora. Apple va trimite destinatarilor fie un link, fie o previzualizare, în funcție de aplicația de client de e-mail a destinatarului. Stocarea temporară a atașamentelor mari la e-mail nu va fi luată în considerare la calculul spațiului de stocare din iCloud Drive. Pentru mai multe informații despre MaiDrop, accesați https://support.apple.com/HT203093.

          H. Aplicații de la terți. Dacă vă autentificați la anumite aplicații de la terți folosind datele dvs. de autentificare iCloud, sunteți de acord să permiteți Apple să stocheze date în contul dvs. iCloud personal și să colecteze, stocheze și prelucreze aceste date în numele dezvoltatorului aplicației terțe în cauză în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciului și a aplicațiilor respective. Datele stocate de aplicație în contul personal iCloud vor fi luate în considerare la calculul spațiului rămas până la limita de stocare.  Aceste date pot fi partajate cu altă aplicație pe care o descărcați de la același dezvoltator de aplicații. 

          I. Contul iCloud doar pentru web. Dacă vă înscrieți pentru Serviciu cu un cont doar pentru web de pe un dispozitiv sau computer care nu poartă marca Apple, veți avea acces doar la un set limitat de funcționalități ale Serviciului. Veți primi un spațiu de stocare gratuit de 1 GB și nu veți putea mări acest spațiu folosind un cont doar pentru web. Ca o condiție pentru accesarea Serviciului cu un cont doar pentru web, sunteți de acord cu toți termenii și condițiile prezentului Acord, inclusiv, dar fără a se limita la toate cerințele de utilizare a Serviciului, limitările privind utilizarea, disponibilitatea, beta publică, declinarea garanțiilor, regulile privind conținutul și comportamentul dvs., precum și închiderea contului. Condițiile prezentului Acord cu privire la caracteristicile care nu sunt disponibile pentru utilizatorii doar pentru web nu vor fi aplicabile pentru dvs. Acestea includ, de exemplu, utilizarea serviciilor în funcție de locație și plata tarifelor pentru achiziționarea spațiului de stocare iCloud suplimentar. În plus, sunteți de acord ca, în cazul în care accesați ulterior contul doar pentru web de pe un dispozitiv sau computer care poartă marca Apple, indiferent dacă dețineți sau nu dispozitivul sau computerul respectiv, Apple poate efectua automat upgrade pentru contul dvs. doar pentru web la un cont iCloud integral și vă poate oferi toate funcționalitățile disponibile ale Serviciului, inclusiv capacitate mai mare de stocare gratuită. Dacă alegeți să accesați contul doar pentru web de pe un dispozitiv sau computer care poartă marca Apple și efectuați ulterior upgrade la funcționalitatea integrală a Serviciului, sunteți de acord că toți termenii și condițiile din prezentul document se vor aplica pentru utilizarea de către dvs. a Serviciului. Dacă nu doriți să beneficiați de un cont iCloud integral, nu vă autentificați la contul doar pentru web de pe un dispozitiv sau computer care poartă marca Apple.

          J. Autentificarea cu doi factori și apelurile/mesajele formate automat. Dacă optați să activați autentificarea cu doi factori pentru ID-ul dvs. Apple, consimțiți (a) să furnizați Apple cel puțin un număr de telefon; și (b) să primiți apeluri și mesaje text formate automat sau preînregistrate de la Apple pe oricare dintre numerele de telefon furnizate. Putem efectua aceste apeluri sau trimite aceste mesaje pentru a (i) menține siguranța Contului dvs. în timpul autentificării; (ii) vă ajuta să vă accesați Contul atunci când v-ați uitat parola; sau (iii) în alte cazuri pentru furnizarea serviciilor pentru Contul dvs. sau pentru aplicarea prezentului Acord, a politicilor noastre, a legislației în vigoare sau a oricărui alt acord pe care îl avem cu dvs.

III. UPGRADE-UL SPAȚIULUI DE STOCARE PE BAZĂ DE ABONAMENT

Se poate achiziționa spațiu de stocare suplimentar pe bază de abonament.

          A. Plata

Efectuând upgrade pentru spațiul de stocare de pe dispozitivul sau computerul dvs., Apple va percepe automat, în mod recurent, metoda de plată asociată ID-ului dvs. Apple (de ex., metoda de plată pe care o utilizați pentru a cumpăra din iTunes Store, App Store sau iBooks Store, dacă este cazul) sau metoda de plată asociată contului dvs. de familie. Dacă sunteți organizator de Familie, sunteți de acord ca Apple să perceapă metoda dvs. de plată în mod recurent pentru membrii familiei care efectuează upgrade pentru spațiul de stocare. De asemenea, Apple poate obține aprobare prealabilă pentru o valoare de până la valoarea tranzacției și vă va contacta periodic prim e-mail la adresa de e-mail asociată ID-ului dvs. Apple, pentru mementouri privind facturarea și alte comunicații despre contul de stocare.  

Puteți modifica abonamentul, efectuând upgrade sau downgrade pentru spațiul de stocare în secțiunea Configurări din iCloud de pe dispozitivul dvs., sau din secțiunea iCloud din Preferințe sistem de pe Mac-ul dvs. sau din iCloud pentru Windows pe PC-ul dvs.

Taxa de stocare aplicabilă pentru un plan de upgrade al spațiului de stocare va intra imediat în vigoare; efectuarea downgrade-urilor pentru planul dvs. de stocare vor intra în vigoare la următoarea dată anuală sau lunară de facturare. SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU PLATA LA TIMP A TUTUROR TAXELOR ȘI PENTRU PUNEREA LA DISPOZIȚIA APPLE A DETALIILOR UNUI CARD DE CREDIT SAU CONT DE PLATĂ VALABIL PENTRU PLATA TUTUROR TAXELOR. În cazul în care Apple nu poate să debiteze din cardul dvs. de credit sau contul de plata taxele datorate, Apple își rezervă dreptul de a revoca sau restricționa accesul la Conținutul dvs. stocat, de a șterge Conținutul stocat sau de a vă închide Contul. În cazul în care doriți să indicați un alt cont de plată ori card de credit sau dacă există o modificare a stării cardului dvs. de credit sau a contului dvs. de plata, trebuie să modificați informația online din secțiunea Informații cont a iCloud; este posibil ca acest fapt să întrerupă temporar accesul dvs. la Servicii, în timp ce Apple verifică noile informații de plată. Este posibil să vă contactăm prin e-mail cu privire la contul dvs., din motive precum, inclusiv, dar fără a se limita la atingerea sau depășirea limitei de stocare. 

Prețul total va include prețul upgrade-ului plus orice comision aplicabil cardului de credit și orice taxă pentru bunuri și servicii, taxă pe valoare adăugată (TVA) sau altă taxă asemănătoare, în conformitate cu legea în vigoare și în baza impozitului în vigoare la momentul cumpărării upgrade-ului. Vom percepe taxa dacă normele fiscale aplicabile Serviciului impun acest lucru.

          B. Dreptul la retragere

Dacă decideți să vă anulați abonamentul după achiziția sa inițială sau, dacă aveți un plan de plată anual, după începerea oricărei perioade de reînnoire, puteți face acest lucru informând Apple printr-o declarație clară (vedeți detaliile privind adresa adecvată în secțiunea „Generalități” de mai jos) în termen de 14 zile de la primirea confirmării prin e-mail contactând departamentul de asistență pentru clienți. Nu este necesar să oferiți un motiv pentru anulare.

Pentru a respecta termenul de anulare, trebuie să trimiteți înștiințarea de anulare înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

De asemenea, clienții din UE și Norvegia au dreptul de a ne informa utilizând modelul de formular de anulare de mai jos:

Către:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanda:

I hereby give notice that I withdraw from my contract for the following: 

[SPAȚIUL ȘI PERIOADA ABONAMENTULUI, de ex., 200 GB MONTHLY iCLOUD SUBSCRIPTION STORAGE UPGRADE]

Ordered on [INTRODUCEȚI DATA] 

Numele clientului

Adresa clientului

Data

Efectele anulării

Vă vom reduce spațiul de stocare la 5 GB și vă vom rambursa după cel mult 14 zile de la ziua primirii înștiințării privind anularea. Dacă ați utilizat un spațiu de stocare mai mare de 5 GB în această perioadă, este posibil să nu puteți crea alte backupuri iCloud sau să utilizați anumite funcționalități până când nu reduceți spațiul pe care îl utilizați. Vom utiliza metodele de plată folosite de dvs. pentru tranzacție și nu veți suporta nici un comision pentru rambursare.

IV. Utilizarea Serviciului

          A. Contul dvs.

În calitate de utilizator înregistrat al Serviciului, puteți crea un Cont. Nu comunicați nimănui informațiile Contului dvs. Sunteți unicul responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității Contului dvs. și pentru toate activitățile care sunt realizate din sau prin intermediul Contului dvs. și sunteți de acord să înștiințați fără întârziere Apple în legătură cu orice încălcare a securității Contului dvs. În plus, confirmați și sunteți de acord că Serviciul este proiectat pentru și are ca scop uzul personal, individual, și că nu este permisă partajarea Contului și/sau a detaliilor despre parolă cu alte persoane. În contextul în care Serviciul este furnizat la un nivel rezonabil de competență și atenție, Apple nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere rezultată din utilizarea neautorizată a Contului dvs., care este consecința faptului că nu ați respectat aceste reguli.

Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să introduceți ID-ul Apple și parola pentru a vă autentifica în Contul dvs. Sunteți de acord să furnizați informații exacte și complete când vă înregistrați în, și pe parcursul utilizării Serviciului („Date de înregistrare la Serviciu”), și sunteți de acord să actualizați Datele de înregistrare la Serviciu pentru ca acestea să fie exacte și complete în permanență. Nefurnizarea Datelor de înregistrare la Serviciu exacte, actuale și complete poate conduce la suspendarea și/sau închiderea Contului dvs. Sunteți de acord că Apple poate stoca și utiliza Datele de înregistrare la Serviciu pe care le furnizați pentru taxele de întreținere și facturare a Contului dvs.

          B. Utilizarea altor produse și servicii Apple

Componentele sau caracteristicile particulare ale Serviciului furnizate de Apple și/sau licențiatorii săi, inclusiv, dar fără a se limita la capacitatea de descărcare a cumpărăturilor anterioare și iTunes Match și/sau biblioteca muzicală iCloud (se aplică taxe suplimentare) necesită software separat sau acorduri de licență ori condiții de utilizare diferite. Trebuie să citiți, să acceptați și să fiți de acord să încheiați orice asemenea acord separat ca o condiție pentru utilizarea componentelor și caracteristicilor respective ale Serviciului.

          C. Fără transfer

Nimic din acest Acord nu va fi interpretat ca transfer către dvs. al niciunei dobânzi, titlu sau licență prin intermediul unui ID Apple, adresă de e-mail, nume de domeniu, ID iChat sau o resursă asemănătoare utilizată de dvs. în legătură cu Serviciul.

          D. Fără drept de supraviețuire

Cu excepția unei prevederi legale contrare, sunteți de acord cu non-transferabilitatea Contului dvs. și că orice drept asupra ID-ului Apple sau a Conținutului contului dvs. se încheie odată cu decesul dvs. La primirea unei copii a unui certificat de deces, Contul dvs. poate fi închis și întregul Conținut din cadrul Contului dvs. va fi șters. Contactați departamentul de Asistență iCloud la adresa support.apple.com/icloud pentru asistență suplimentară.

          E. Serviciul nu poate fi revândut

Sunteți de acord că nu veți reproduce, copia, duplica, vinde, revinde, închiria sau comercializa Serviciul (sau orice parte a acestuia) în niciun scop.

V. Conținutul și conduita dvs.

          A. Conținutul

„Conținut” înseamnă orice informații care pot fi generate sau întâlnite prin utilizarea Serviciului, cum ar fi fișiere de date, caracteristici ale dispozitivelor, text scris, software, muzică, elemente grafice, fotografii, imagini, sunete, videoclipuri, mesaje și orice alte materiale asemănătoare. Înțelegeți că, indiferent dacă este afișat public sau transmis în mod privat în cadrul Serviciului, întreg Conținutul intră în responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care a provenit Conținutul respectiv. Ceea ce înseamnă că dvs., și nu Apple, sunteți singurul responsabil pentru tot Conținutul pe care îl încărcați, descărcați, afișați, transmiteți prin e-mail, trimiteți, stocați sau îl puneți la dispoziție în alt fel prin utilizarea Serviciului. Înțelegeți că în timpul utilizării Serviciului puteți întâlni Conținut care vi se poate părea ofensator, indecent sau neplăcut și că puteți expune alte persoane la Conținut pe care persoanele respective îl pot considera neplăcut. Apple nu controlează Conținutul afișat prin intermediul Serviciului, și nici nu garantează exactitatea, integritatea sau calitatea Conținutului respectiv. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Serviciului și a oricărui Conținut se face pe riscul dvs. exclusiv.

          B. Conduita dvs.

Sunteți de acord că NU veți utiliza Serviciul pentru:

a. a încărca, descărca, posta, trimite prin e-mail, stoca sau pune la dispoziție în alt mod Conținut ilegal, care constituie hărțuire, amenințare, conținutul dăunător, prejudicios, defăimător, calomnios, abuziv, violent, obscen, vulgar, invaziv pentru confidențialitatea altei persoane, răuvoitor, ofensator din punct de vedere rasial sau etnic sau orice alt fel de conținut inacceptabil;

b. a urmări, hărțui, amenința sau vătăma alte persoane;

c. în cazul în care sunteți adult, a solicita informații cu caracter personal sau de altă natură de la un minor (orice persoană cu vârsta mai mica de 18 ani sau orice altă vârsta definită de legile locale ca vârsta majoratului) pe care nu îl cunoașteți personal, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele: numele complet sau numele de familie, adresa de domiciliu, codul poștal, numărul de telefon, poza, adresa de e-mail, sau numele școlii, bisericii, echipei sportive sau a prietenilor minorului;

d. a pretinde că sunteți altă persoană, fizică sau juridică, decât în realitate — nu puteți să vă asumați nicio altă identitate sau personalitate (inclusiv a unei celebrități), entitate, alt utilizator iCloud, un angajat Apple, sau conducător civic sau guvernamental, sau să mințiți în legătură cu afilierea dvs. cu o persoană fizică sau juridică (Apple își rezervă dreptul de a respinge sau bloca orice ID Apple sau adresă de e-mail care ar putea fi considerate drept asumare de identitate sau personalitate falsă, sau utilizare abuzivă a numelui sau identității altei persoane);

e. a vă implica în orice încălcare a drepturilor de autor sau încălcare a altor drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv încărcarea oricărui conținut pe care nu aveți dreptul să îl încărcați), sau dezvălui orice secret profesional sau informație confidențială, cu încălcarea unui acord de confidențialitate, de muncă sau de nedivulgare;

f. a posta, trimite, transmite sau pune la dispoziție în alt mod mesaje e-mail neautorizate, materiale publicitare, promoționale, e-mailuri spam sau mesaje în lanț, inclusiv, dar fără a se limita la publicitatea comercială în masă și anunțurile informative;

g. a falsifica orice antet de pachet TCP-IP sau orice parte a informațiilor din antetul unui e-mail sau postare dintr-un grup de noutăți, sau a adăuga în alt mod într-un antet informații cu scopul de a induce în eroare destinatarii cu privire la originea Conținutului transmis prin intermediul Serviciului („falsificare”);

h. încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail, transmiterea, stocarea sau punerea la dispoziție în alt fel a oricărui material care conține viruși sau orice alte coduri, fișiere sau programe informatice menite a dăuna, interfera sau restricționa funcționarea normală a Serviciului (sau a oricărei părți a acestuia), sau a oricărei alte componente software sau hardware a computerului;

i. a interfera sau întrerupe Serviciul (inclusiv prin accesarea Serviciului prin orice mijloace automatizate, precum scripturi sau web crawlers), sau orice servere sau rețele conectate la Serviciu, sau orice politici, cerințe sau regulamente ale rețelelor conectate la Serviciu (inclusiv orice acces, utilizare sau monitorizare neautorizate ale datelor sau traficului aferent acestora);

j. a planifica sau a vă implica în nicio activitate ilegala; și/sau

k. a aduna și stoca informații cu caracter personal în legătură cu vreun alt utilizator al Serviciului în scopul utilizării acestora pentru oricare dintre activitățile interzise menționate în prevederile de mai sus.

          C. Eliminarea Conținutului

Confirmați că Apple nu este responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru niciun Conținut furnizat de alte persoane și nu are nicio obligație de verificare prealabilă a niciunui asemenea Conținut. Cu toate acestea, Apple își rezervă dreptul permanent de a stabili dacă un Conținut este adecvat și conform cu prezentul Acord , și poate verifica în prealabil, muta, refuza, modifica și/sau elimina Conținut în orice moment, fără notificare prealabilă și la libera sa alegere, în cazul în care se constată că respectivul Conținut încalcă prezentul Acord sau este neplăcut în vreun fel.

          D. Realizați copii de backup ale conținutului dvs.

Sunteți responsabil pentru realizarea de copii de backup, în propriul dvs. computer sau pe alt dispozitiv, pentru orice document, imagine sau alt fel de Conținut important pe care îl stocați sau accesați prin intermediul Serviciului. Apple va utiliza un nivel rezonabil de competență și atenție pentru furnizarea Serviciului, dar nu garantează că vreun Conținut pe care îl puteți stoca sau accesa prin intermediul Serviciului nu va fi deteriorat, corupt sau pierdut accidental.

          E. Acces la contul și Conținutul dvs.

Apple își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare sau adecvate în mod rezonabil pentru aplicarea și/sau verificarea conformității cu oricare parte din prezentul Acord. Confirmați și sunteți de acord că Apple, fără a vă reveni nicio răspundere, poate accesa, utiliza, păstra și/sau dezvălui informațiile dvs. de Cont și Conținut autorităților de aplicare a legii, funcționarilor guvernamentali și/sau unui terț, după cum consideră Apple necesar sau adecvat în mod rezonabil, în cazul în care prevederile legale impun acest lucru sau în cazul în care consideră, cu bună-credință, că accesarea, utilizarea, dezvăluirea sau păstrarea este necesară în mod rezonabil pentru: (a) conformarea cu procedurile sau solicitările legale; (b) a derula prezentul Acord, inclusiv investigarea oricărei eventuale încălcări a acestuia; (c) a detecta, preveni sau gestiona în alt fel aspecte de securitate, fraudă sau tehnice; sau (d) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Apple, a utilizatorilor săi, a unui terț sau a publicului, conform cerințelor sau permisiunilor prevăzute prin lege.

          F. Notificarea privind drepturile de autor - DMCA

În cazul în care considerați că orice conținut asupra căruia puteți pretinde drepturi de autor a fost încălcat de orice persoană care utilizează Serviciul, contactați Agentul Drepturilor de Autor Apple indicat prin Politica noastră privind Drepturile de autor, la adresa https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple poate suspenda și/sau închide, la libera sa alegere, Conturile utilizatorilor în legătură cu care se constată că au comis încălcări în mod repetat.

          G. Încălcări ale prezentului Acord

În cazul în care, în timpul utilizării Serviciului, întâlniți Conținut pe care îl considerați inadecvat sau despre care considerați că reprezintă în alt fel o încălcare a prezentului Acord, îl puteți raporta prin trimiterea unui e-mail la adresa abuse@iCloud.com.

          H. Conținut transmis sau pus la dispoziție de dvs. în cadrul Serviciului

1. Licența acordată de dvs. Cu excepția materialelor pentru care vă acordăm licența, Apple nu pretinde drept de proprietate asupra materialelor și/sau Conținutului pe care le transmiteți sau puneți la dispoziție în Serviciu. Cu toate acestea, prin transmiterea sau afișarea acestui Conținut în zone ale Serviciului accesibile publicului sau altor utilizatori cu care sunteți de acord să împărțiți acest Conținut, acordați Apple o licență globală, fără redevențe, neexclusivă, de utilizare, distribuire, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere, reprezentare publică și afișare publică a Conținutului respectiv în Serviciu numai în scopul pentru care Conținutul în cauză a fost transmis sau pus la dispoziție, fără nicio indemnizație sau obligație față de dvs. Sunteți de acord că veți fi unicul responsabil pentru orice Conținut transmis sau afișat de dvs., că veți respecta și nu veți încălca drepturile niciunei alte părți sau încălca nicio lege, contribui la sau încuraja încălcarea sau altă conduită ilegală, sau că acțiunile dvs. vor fi obscene, neplăcute sau de prost gust. Prin transmiterea sau afișarea acestui Conținut în zone ale Serviciului care sunt accesibile publicului sau altor utilizatori, declarați că sunteți proprietarul materialului respectiv și/sau că aveți toate drepturile, licențele necesare și autorizația de a-l distribui.

2. Schimbarea Conținutului. Înțelegeți că, pentru a furniza Serviciul și pentru a pune Conținutul dvs. la dispoziție în Serviciu, Apple poate transmite Conținutul dvs. în numeroase rețele publice, în numeroase suporturi și modifica sau schimba Conținutul dvs. pentru a respecta cerințele tehnice ale rețelelor de conectare sau ale dispozitivelor sau computerelor. Sunteți de acord că această licență permite Apple să întreprindă aceste demersuri.

3. Informații privind marca comercială. Apple, sigla Apple, iCloud, sigla iCloud și alte mărci comerciale ale Apple, mărcile de serviciu, grafica și siglele utilizate în legătură cu Serviciul sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și/sau alte țări. Lista mărcilor Apple se găsește la adresa -  https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Alte mărci comerciale, mărci de serviciu, grafică și sigle utilizate în legătură cu Serviciul pot fi mărcile comerciale ale respectivilor proprietari ale acestora. Nu vi se acordă niciun drept sau licență cu privire la niciuna dintre mărcile comerciale menționate mai sus și, în plus, sunteți de acord că nu veți scoate, ascunde sau modifica în alt fel notificările referitoare la dreptul de proprietate (inclusiv notificări referitoare la mărci comerciale și drepturi de autor) care pot fi aplicate pe sau incluse în Serviciu.

VI. Software

          A. Drepturile de proprietate ale Apple. Confirmați și sunteți de acord că Apple și/sau licențiatorii săi sunt proprietarii tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor legale în și asupra Serviciului, inclusiv, dar fără a se limita la elemente grafice, interfața cu utilizatorul, script-urile și software-ul utilizat pentru implementarea Serviciului, și orice software care vă este furnizat ca parte a și/sau în legătură cu Serviciul („Software”), inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuala care există în legătură cu acestea, fie că acestea sunt înregistrate sau nu, și indiferent de locația în care există acestea. În plus, sunteți de acord că Serviciul (inclusiv Software-ul sau orice altă parte a acestuia) conține informații proprietare și confidențiale, care sunt protejate prin legile incidente privind proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor. Sunteți de acord că nu veți utiliza aceste informații sau materiale proprietare în niciun fel, decât pentru utilizarea Serviciului în conformitate cu prezentul Acord. Nicio parte a prezentului Serviciu nu poate fi reprodusă în nicio formă sau prin niciun mijloc, cu excepția dispozițiilor exprese ale acestor condiții.

          B. Licența din partea Apple. UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SAU A ORICĂREI PĂRȚI A SERVICIULUI, CU EXCEPȚIA UTILIZĂRII SERVICIULUI CONFORM PERMISIUNILOR DIN PREZENTUL ACORD, ESTE STRICT INTERZISĂ ȘI ÎNCALCĂ DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ A ALTOR PERSOANE ȘI POATE ATRAGE ASUPRA DVS. RĂSPUNDEREA CIVILĂ ȘI PENALĂ, INCLUSIV PENTRU POSIBILE DAUNE PECUNIARE, CA EFECT AL ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE AUTOR.

          C. Public Beta. Periodic, Apple poate decide să vă ofere caracteristici noi și/sau actualizate ale Serviciului („Caracteristici Beta”) ca parte a programului Beta public („Programul”), cu scopul furnizării de feedback către Apple privind calitatea și utilizabilitatea Caracteristicilor Beta. Înțelegeți și sunteți de acord că participarea dvs. la Program este voluntară și nu creează un parteneriat legal, agenție sau relație de angajare între dvs. și Apple, iar Apple nu este obligată să vă ofere Caracteristici Beta. Apple poate pune la Caracteristicile Beta la dispoziția participanților la Program prin înregistrare online sau înscriere prin intermediul Serviciului. Înțelegeți și sunteți de acord că Apple poate colecta și utiliza informații din Contul dvs., dispozitive și periferice pentru a vă înscrie într-un Program și/sau a determina eligibilitatea dvs. de a participa la acesta. Înțelegeți că, odată ce vă înscrieți în Program, există posibilitatea să nu mai puteți reveni la o versiune non-beta mai veche a unei caracteristici Beta date. În cazul în care revenirea este posibilă, există posibilitatea să nu puteți migra datele create în Caracteristici Beta la o versiune non-beta anterioară. Utilizarea Caracteristicilor Beta și participarea în Program intră sub incidența prezentului Acord și a oricăror condiții suplimentare de licență care pot însoți separat Caracteristicile Beta. Caracteristicile Beta sunt furnizate „CA ATARE” și „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE” și pot conține erori sau incorectitudini care pot cauza erori, coruperea sau pierderea datelor și/sau a informațiilor de pe dispozitivul dvs. și perifericele (inclusiv, dar fără a se limita la servere și computere) conectate la acesta. Apple vă recomandă insistent să realizați backup-uri pentru toate datele și informațiile de pe dispozitivul dvs. și de pe orice echipamente periferice înainte de a participa la orice Program. Confirmați și sunteți de acord în mod expres că toate utilizările Caracteristicilor Beta se fac pe propriul dvs. risc. VĂ ASUMAȚI TOATE RISCURILE ȘI TOATE COSTURILE ASOCIATE CU PARTICIPAREA LA PROGRAM, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE TAXE DE ACCES LA INTERNET, CHELTUIELI DE REALIZARE A BACKUP-URILOR, COSTURI SUPORTATE PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI A ECHIPAMENTELOR DVS. PERIFERICE, ȘI ORICE DAUNE LA ORICE ECHIPAMENTE, SOFTWARE, INFORMAȚII SAU DATE. Apple vă poate asigura sau nu asistență tehnică și/sau de altă natură pentru Caracteristicile Beta. Dacă este oferită asistență, aceasta va fi oferită în plus pe lângă asistența normală primită pentru Serviciu și va fi disponibilă exclusiv prin intermediul Programului. Pentru a primi această asistență, sunteți de acord să respectați toate regulile sau politicile de asistență impuse de Apple. Apple își rezervă dreptul de a modifica termenii, condițiile sau politicile Programului (inclusiv încetarea acestuia) în orice moment sau fără notificare și vă poate revoca dreptul de participare la Program în orice moment. Confirmați că Apple nu are nicio obligație de a vă furniza o versiune comercială a Caracteristicilor Beta, iar, în cazul în care este pusă la dispoziție o asemenea versiune comercială, aceasta poate prezenta caracteristici sau funcții diferite de cele conținute în Caracteristicile Beta. Ca parte a Programului, Apple vă va oferi posibilitatea de a transmite comentarii, sugestii sau alt fel de feedback cu privire la utilizarea Caracteristicilor Beta. Sunteți de acord că, în lipsa unui acord scris separat contrar, Apple va avea libertatea de a utiliza orice feedback pe care dvs. îl transmiteți în orice scop.

          D. Controlul exportului. Utilizarea Serviciului și a Software-ului, inclusiv transferul, afișarea sau încărcarea datelor, a programelor software sau a altui Conținut prin intermediul Serviciului, pot intra sub incidența legilor privind exportul și importul din Statele Unite și din alte țări. Sunteți de acord să respectați toate legile și regulamentele aplicabile privind exportul și importul. În special, dar fără a se limita la acestea, Software-ul nu poate fi exportat sau re-exportat (a) în țările asupra cărora SUA au instituit embargo sau (b) către nicio persoană de pe Lista entităților desemnate în mod special (Specially Designated Nationals) emisă de Departamentul de Trezorerie al SUA sau de pe Lista Persoanelor sau Lista Persoanelor Juridice Interzise (Denied Person’s List or Entity List) emisă de Departamentul comercial al SUA. Prin utilizarea Software-ului sau a Serviciului, declarați și garantați că nu vă aflați în niciuna dintre aceste țări și nu apăreți pe niciuna dintre aceste liste. De asemenea, sunteți de acord că nu veți utiliza Software-ul sau Serviciul în niciun scop interzis prin legea Statelor Unite, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producția de rachete, arme nucleare, chimice sau biologice. În plus, sunteți de acord să nu încărcați în Contul dvs. niciun fel de date sau software care: (a) sunt supuse Reglementărilor privind traficul internațional de armament (ITAR) și (b) nu pot fi exportate fără autorizație guvernamentală prealabilă scrisă, inclusiv, dar fără a se limita la, anumite tipuri de software de criptare și de cod sursă, fără a obține, în prealabil, respectiva autorizație. Această asigurare și acest angajament vor continua să fie valabile și după încetarea prezentului Acord.

          E. Actualizări. La anumite intervale, Apple poate actualiza Software-ul utilizat de Serviciu. Pentru a continua utilizarea Serviciului, aceste actualizări pot fi descărcate automat și instalate pe dispozitivul sau computerul dvs. Aceste actualizări pot include corector pentru erori, modernizări sau îmbunătățiri pentru caracteristici, sau versiuni complet noi ale Software-ului. 

VII. Închiderea Contului

          A. Închiderea voluntară a Contului de către dvs.

Puteți șterge ID-ul dvs. Apple și/sau întrerupe utilizarea Serviciului în orice moment. În cazul în care doriți să întrerupeți utilizarea iCloud pe dispozitivul dvs., puteți dezactiva iCloud de pe un dispozitiv accesând meniul Configurări de pe dispozitivul dvs., apăsând iCloud, apoi apăsând „Ieșire”. Pentru închiderea Contului dvs. și ștergerea ID-ului dvs. Apple, contactați Departamentul de Asistență Apple la adresa support.apple.com/ro-ro/contact. Dacă vă închideți contul și vă ștergeți ID-ul Apple, nu veți avea acces la alte produse și servicii Apple cu ID-ul Apple respectiv. Această acțiune poate fi ireversibilă. Orice taxe plătite de dvs. înainte de închiderea la inițiativa dvs. sunt nerambursabile (cu excepția cazului în care acest lucru este permis în alt fel prin prezentul Acord), inclusiv orice taxe plătite în avans pentru anul de facturare în timpul căruia închideți Contul. Închiderea Contului dvs. nu vă va scuti de nicio obligație de plată a taxelor sau tarifelor acumulate.

          B. Închiderea Contului la inițiativa Apple

Apple vă poate închide sau suspenda imediat Contul integral sau parțial și/sau accesul la Serviciu în orice moment, în anumite împrejurări și fără notificare prealabilă. Printre cauzele de închidere se vor număra: (a) încălcări ale prezentului Acord sau ale oricăror alte politici sau ghiduri la care se face referire în acestea și/sau afișate în cadrul Serviciului; (b) o solicitare din partea dvs. în sensul anulării sau închiderii Contului dvs.; (c) o solicitare și/sau o dispoziție din partea unui organism de aplicare a legii, judiciar sau a unei alte agenții guvernamentale; (d) în cazul în care furnizarea Serviciului către dvs. este sau ar putea deveni ilegală; (e) aspecte sau probleme tehnice sau de securitate neașteptate; (f) participarea dvs. la activități frauduloase sau ilegale; sau (g) neplata oricăror taxe datorate de dvs. în legătură cu Serviciul, cu condiția ca, în cazul unei abateri nesubstanțiale, Apple va putea să închidă contul doar după o notificare prealabilă de 30 de zile și doar dacă nu ați îndreptat abaterea în acest termen de 30 de zile. Orice asemenea închidere sau suspendare va fi realizată de Apple la libera sa alegere, iar Apple nu va răspunde față de dvs. sau față de niciun terț pentru nicio daună care ar putea rezulta sau apărea din această închidere sau suspendare a Contului dvs. și/sau a accesului la Serviciu. În plus, Apple poate închide Contul dvs. prin transmiterea unei notificări prealabile de 30 de zile prin e-mail la adresa asociată cu Contul, în cazul în care (a) Contul dvs. a fost inactiv pentru o perioadă de un (1) an; sau (b) există o întrerupere generală sau schimbare semnificativă a Serviciului sau a oricărei părți a acestuia. Notificarea încetării generale a serviciului va furnizată conform celor menționate în prezentul document, cu excepția cazului în care nu ar fi rezonabil să se procedeze astfel din cauza unor circumstanțe generate de acțiuni juridice, normative sau guvernamentale; pentru a răspunde unor preocupări legate de securitatea utilizatorilor, intimitatea utilizatorilor sau integritatea tehnică; pentru a evita perturbarea serviciului pentru alți utilizatori; sau având drept cauză un dezastru natural, eveniment catastrofic, război sau alte evenimente similare în afara controlului rezonabil din partea Apple. În eventualitatea unei asemenea încetări, Apple vă rambursa proporțional orice plată efectuată în avans pentru perioada contractuală curentă la momentul respectiv. Apple nu va fi răspunzătoare față de dvs. pentru nicio modificare adusă Serviciului sau condițiilor de utilizare a serviciului realizată în conformitate cu această Secțiune VIIB.

          C. Efectele închiderii Contului

La închiderea Contului, puteți pierde orice acces la Serviciu și la orice părți ale acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, Contul dvs., ID-ul Apple, contul de e-mail și Conținut. Mai mult decât atât, după o perioadă de timp, Apple va șterge informațiile și datele păstrate în sau ca parte a conturilor dvs. Utilizarea oricărei componente individuale a Serviciului în conformitate cu alte acorduri de licență software va fi întreruptă în conformitate cu acordurile de licență respective.

VIII. Link-uri și alte materiale ale terților

Anumit Conținut, anumite componente sau caracteristici ale Serviciului pot include materiale provenite de la terți și/sau hyperlink-uri către alte pagini de internet, resurse sau Conținut. Deoarece Apple nu deține control asupra unor astfel de pagini de internet și/sau materiale de la terți, confirmați și sunteți de acord că Apple nu este răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor pagini de internet sau resurse și că nu aprobă sau garantează acuratețea acestora, și în niciun caz nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun Conținut, publicitate, produse sau materiale de pe sau disponibile prin intermediul unor asemenea pagini de internet sau resurse. În plus, confirmați și sunteți de acord că Apple nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru nicio daună suportată sau presupusă a fi suportată de dvs., fie în mod direct, fie indirect, ca urmare a utilizării și/sau întemeierii pe orice asemenea Conținut, publicitate, produse sau materiale de pe sau disponibile prin intermediul unor asemenea pagini de internet sau resurse.

IX. DECLINAREA GARANȚIILOR; LIMITAREA RĂSPUNDERII

ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII, PRIN URMARE, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE EXCLUDERI SUNT INTERZISE ÎN MOD EXPRES ÎN TEMEIUL LEGII APLICABILE, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE EXCLUDERILE PREZENTATE MAI JOS SĂ NU FIE APLICABILE IN CAZUL DVS.

APPLE VA FURNIZA SERVICIUL LA UN NIVEL REZONABIL DE COMPETENȚĂ ȘI ATENȚIE. URMĂTOARELE DECLINĂRI DE RĂSPUNDERE FĂCÂND OBIECTUL PREZENTEI GARANȚII EXPRESE.

APPLE NU ASIGURĂ, NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA SERVICIULUI DE CĂTRE DVS. VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, PERIODIC, APPLE POATE ELIMINA SERVICIUL PENTRU PERIOADE DE TIMP NEDEFINITE SAU ÎL POATE ANULA ÎN CONFORMITATE CU CONDIȚIILE PREZENTULUI ACORD.

ÎNȚELEGEȚI ȘI VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL EXPLICIT CĂ SERVICIUL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. APPLE ȘI AFILIAȚII, FILIALELE, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, SALARIAȚII, AGENȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII SĂI DECLINĂ, ÎN MOD EXPRES, TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SI CONFORMITATE. ÎN PARTICULAR, APPLE ȘI AFILIAȚII, FILIALELE, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII SĂI NU GARANTEAZĂ CĂ (I) SERVICIUL VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS.; (II) UTILIZAREA SERVICIULUI DE CĂTRE DVS. VA FI OPORTUNĂ, NEÎNTRERUPTĂ, SECURIZATĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI; (III) ORICE INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE DVS. CA REZULTAT AL SERVICIULUI VA FI CORECTĂ ȘI DE ÎNCREDERE; ȘI (V) TOATE DEFECTELE SAU ERORILE SOFTWARE-ULUI CARE V-A FOST FURNIZAT VOR FI CORECTATE.

APPLE NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL NU VA FI SUPUS PIERDERILOR, CORUPERII, ATACURILOR, VIRUȘILOR, INTERFERENȚELOR, ACCESULUI ILEGAL SAU ALT FEL DE INTERVENȚIE ASUPRA SECURITĂȚII, IAR APPLE NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA ACESTEA.

ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI VA FI ACCESAT LA DISCREȚIA DVS. ȘI PE PROPRIUL RISC, DVS. FIIND SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A DISPOZITIVULUI SAU COMPUTERULUI DVS. SAU PENTRU PIERDEREA DATELOR CARE REZULTĂ ÎN URMA DESCĂRCĂRII ACESTUI TIP DE MATERIALE. ÎN PLUS, CONFIRMAȚI CĂ SERVICIUL NU ESTE DESTINAT SAU ADECVAT UTILIZĂRII ÎN SITUAȚII SAU MEDII ÎN CARE DEFECȚIUNILE SAU ÎNTÂRZIERILE, ERORILE SAU INADVERTENȚELE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONȚINUTUL, DATELE SAU INFORMAȚIILE FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI AR PUTEA CONDUCE LA DECES, VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DAUNE FIZICE SAU DE MEDIU GRAVE.

          LIMITAREA RĂSPUNDERII

ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII. ÎN MĂSURA ÎN CARE EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE RESPECTIVE SUNT INTERZISE ÎN MOD SPECIFIC ÎN BAZA LEGII APLICABILE, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE PREZENTATE MAI JOS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

APPLE VA FURNIZA SERVICIUL LA UN NIVEL REZONABIL DE COMPETENȚĂ ȘI ATENȚIE. URMĂTOARELE LIMITĂRI NU SE APLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PIERDERILE CE SUNT CONSECINȚA (A) FAPTULUI CĂ APPLE NU ACȚIONEAZĂ LA UN NIVEL REZONABIL DE COMPETENȚĂ ȘI ATENȚIE; (B) NEGLIJENȚEI GRAVE, ABATERILOR INTENȚIONATE SAU FRAUDELOR APPLE; SAU (C) DECESULUI SAU VĂTĂMĂRII CORPORALE.

ÎNȚELEGEȚI ÎN MOD EXPLICIT ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ APPLE ȘI AFILIAȚII, FILIALELE, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII SĂI NU VOR RĂSPUNDE FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ, DE CONSECINȚĂ SAU EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNELE PROVOCATE DE PIERDEREA DE PROFIT, A FONDULUI COMERCIAL, A UTILIZĂRII, A DATELOR, A COSTULUI DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR SUBSTITUTIVE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ APPLE A FOST ÎNȘTIINȚATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE), CARE REZULTĂ DIN: (I) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL; (II) ORICE MODIFICARE EFECTUATĂ ASUPRA SERVICIULUI SAU ORICE ÎNTRERUPERE TEMPORARĂ SAU PERMANENTĂ A SERVICIULUI ORI A UNEI PĂRȚI A ACESTUIA; (III) ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU ALTERAREA DATELOR TRANSMISE; (IV) ȘTERGEREA, CORUPEREA SAU EȘECUL DE A STOCA ȘI/SAU TRIMITE SAU PRIMI DATELE TRANSMISE DE DVS. PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI; (V) DECLARAȚIILE SAU CONDUITA ORICĂRUI TERȚ CU PRIVIRE LA SERVICIU; ȘI (VI) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIU.

          DESPĂGUBIREA

Sunteți de acord să apărați, despăgubiți și exonerați de răspundere Apple, afiliații, filialele, administratorii, directorii, salariații, agenții, partenerii, antreprenorii și licențiatorii săi față de orice pretenție sau solicitare, inclusiv onorarii avocațiale rezonabile, formulate de un terț, în legătură cu sau apărute din: (a) orice Conținut pe care îl transmiteți, afișați sau îl puneți în alt fel la dispoziție prin intermediul Serviciului; (b) utilizarea Serviciului; (c) orice încălcare a prezentului Acord; (d) orice acțiune întreprinsă de Apple în cadrul investigării, de către aceasta, a unei încălcări suspectate a prezentului Acord sau în urma constatării sau hotărârii conform căreia a avut loc o încălcare a prezentului Acord; sau (e) încălcarea oricăror drepturi ale terților. Aceasta înseamnă că nu puteți intenta proces împotriva Apple, a afiliaților, filialelor, administratorilor, directorilor, salariaților, agenților, partenerilor, antreprenorilor și licențiatorilor săi ca urmare a hotărârii acesteia de a scoate sau a refuzului de a prelucra vreo informație sau vreun Conținut, de a vă avertiza, a suspenda sau întrerupe accesul dvs. la Serviciu, sau de a întreprinde orice alt demers în timpul investigației unei încălcări suspectate sau ca urmare a concluziei Apple conform căreia a avut loc o încălcare a prezentului Acord. Această dispoziție de renunțare și despăgubire se aplică în cazul tuturor încălcărilor descrise în sau prevăzute prin prezentul Acord. Această obligație va rămâne în vigoare după încetarea sau expirarea prezentului Acord și/sau a utilizării Serviciului. Confirmați că sunteți responsabil pentru toate utilizările Serviciului prin intermediul Contului dvs., și că prezentul Acord se aplică tuturor utilizărilor Contului dvs. Sunteți de acord să respectați prezentul Acord și să apărați, să despăgubiți și să exonerați Apple de și față de toate pretențiile și solicitările ce decurg din utilizarea Contului dvs., indiferent dacă utilizarea respectivă este autorizată expres de dvs. sau nu.

X. GENERALITĂȚI

          A. Notificări

Apple vă poate transmite notificări cu privire la Serviciu, inclusiv modificări ale prezentului Acord, prin e-mail, la adresa dvs. de e-mail iCloud (și/sau la o adresă alternativă de e-mail asociată cu Contul dvs., dacă este furnizată), prin iMessage sau SMS, prin poștă sau prin postarea pe pagina noastră de internet și/sau în cadrul Serviciului.

          B. Lege aplicabilă

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în alineatul următor, prezentul Acord și relația dintre dvs. și Apple vor fi guvernate de legile din Statul California, cu excepția dispozițiilor referitoare la conflictul dintre legi. Dvs. și Apple conveniți să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor aflate în districtul Santa Clara, California, pentru soluționarea oricărei dispute sau pretenții ce apar din prezentul Acord. În cazul în care (a) nu sunteți cetățean SUA; (b) nu aveți reședința în SUA; (c) nu accesați Serviciul din SUA; și (d) sunteți cetățean al uneia dintre țările indicate mai jos, prin prezenta, sunteți de acord că orice dispută sau pretenție apărută din prezentul Acord va fi reglementată în baza legii aplicabile prevăzută mai jos, fără referire la nicio dispoziție cu privire la neconcordanțele dintre legi, și, prin prezenta, dvs. vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției neexclusive a instanțelor aflate în statul, provincia sau țara prevăzute mai jos, a cărei legislații se va aplica:

Dacă sunteți cetățean al unei țări din Uniunea Europeană sau al Elveției, Norvegiei sau Islandei, legea și jurisdicția aplicabile vor fi legile și tribunalele din locul dvs. de reședință.

Legea cunoscută drept Convenția Națiunilor Unite cu privire la Vânzarea Internațională de Bunuri este exclusă în mod expres de la aplicare în cazul prezentului Acord.

          C. Întregul acord

Prezentul Acord constituie întregul acord dintre dvs. și Apple, reglementează utilizarea Serviciului și înlocuiește complet orice acord prealabil dintre dvs. și Apple în legătură cu Serviciul. De asemenea, puteți intra sub incidența termenilor și condițiilor suplimentare care se pot aplica în momentul în care utilizați servicii afiliate, conținut al terților sau software al terților. În cazul în care orice parte din prezentul Acord este considerată ca fiind nevalabilă sau inaplicabilă, acea parte va fi interpretată intr-o manieră conformă cu legea aplicabilă, astfel încât să reflecte, în cel mai apropiat mod posibil, intențiile originale ale părților, iar celelalte prevederi vor rămâne în deplină vigoare și efect. Faptul că Apple nu exercită sau nu pune în aplicare vreun drept sau vreo dispoziție din prezentul Acord nu va constitui o renunțare la dreptul sau dispoziția respectivă. Sunteți de acord că, cu excepția dispozițiilor contrare exprese conținute în prezentul Acord, nu vor exista terți beneficiari ai prezentului Acord.

          D. „Apple”, după cum este utilizat în prezentul Acord, înseamnă:

• Apple Inc., cu sediul la 1 Infinite Loop, Cupertino, California, pentru utilizatorii din America de Nord, Centrala și de Sud (exclusiv Canada), precum și teritoriile și posesiunile Statelor Unite ale Americii; și posesiunile Franței și Marii Britanii din America de Nord, America de Sud și Caraibe;

• Apple Canada Inc., cu sediul la 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada pentru utilizatorii din Canada sau teritoriile și posesiunile sale;

• iTunes K.K., cu sediul la Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo pentru utilizatorii din Japonia;

• Apple Pty Limited, cu sediul la Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, pentru utilizatorii din Australia, Noua Zeelandă, inclusiv posesiunile insulare, teritoriile și jurisdicțiile afiliate; și

• Apple Distribution International, situat în Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanda, pentru toți ceilalți utilizatori. 

CONTRACTAREA ELECTRONICĂ

Utilizarea Serviciului include capacitatea de a încheia acorduri și/sau a efectua tranzacții în mod electronic. CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ TRANSMITEREA ELECTRONICĂ CONSTITUIE ACORDUL DVS. ȘI INTENȚIA DE A VĂ ASUMA OBLIGAȚIA ȘI DE A PLĂTI PENTRU ACESTE ACORDURI ȘI TRANZACȚII. ACORDUL DVS. ȘI INTENȚIA DE A VĂ ASUMA OBLIGAȚIA PRIN INTERMEDIUL TRANSMITERII ELECTRONICE SE APLICĂ PENTRU TOATE ÎNREGISTRĂRILE ASOCIATE TUTUROR TRANZACȚIILOR EFECTUATE DE DVS. CU PRIVIRE LA ACEST SERVICIU, INCLUSIV PENTRU NOTIFICĂRILE DE ANULARE, POLITICI, CONTRACTE ȘI APLICAȚII. Pentru a accesa și a păstra înregistrările electronice, este posibil să fie necesar să dețineți anumite tipuri de hardware și software, care sunt exclusiv responsabilitatea dvs.

Ultima revizuire: 19 septembrie 2017