iCloud Pogoji Poslovanja

Dobrodošli v storitvi iCloud

TA PRAVNA POGODBA MED VAMI IN DRUŽBO APPLE UREJA UPORABO IZDELKA, PROGRAMSKE OPREME, STORITEV IN SPLETNIH MEST iCLOUD (SKUPNO IMENOVANI »STORITEV«). POMEMBNO JE, DA PREBERETE IN RAZUMETE NASLEDNJE POGOJE. ČE KLIKNETE MOŽNOST »STRINJAM SE«, SE STRINJATE S TEMI POGOJI V PRIMERU DOSTOPANJA DO STORITVE ALI NJENE UPORABE.

Apple je ponudnik storitve, ki omogoča uporabo določenih spletnih storitev, vključno s shranjevanjem osebne vsebine (kot so stiki, koledarji, fotografije, beležke, opomniki, dokumenti, podatki aplikacij in e-pošta iCloud) in dostopanjem do te na združljivih napravah in računalnikih, ter določenih storitev na osnovi lokacije in sicer le v skladu s pogoji in določili, ki so navedeni v tej pogodbi. Storitev iCloud je samodejno omogočena, če uporabljate naprave z operacijskim sistemom iOS 9 ali novejšim in se ob namestitvi naprave vpišete z Apple ID-jem, razen če ne nadgrajujete naprave in ste prej izbrali možnost, da ne želite omogočiti storitve iCloud. iCloud lahko onemogočite v možnosti Settings. Ko je omogočena storitev iCloud, bo vaša vsebina samodejna poslana družbi Apple, ki jo tudi shrani, tako da lahko kasneje dostopate do nje ali jo brezžično prenesete v druge naprave ali računalnike, ki podpirajo to storitev. 

I. ZAHTEVE ZA UPORABO STORITVE

          A. Starost. Storitev je na voljo le za posameznike, stare 13 let ali več (ali enakovredne najnižje starosti v ustrezni zakonski ureditvi), razen v primeru, da ste stari manj kot 13 let in da vam je bil Apple ID dodeljen na zahtevo ustrezne izobraževalne ustanove oz. vam ga je eden od staršev ali skrbnik omogočil s funkcijo Family Sharing. Namerno ne zbiramo, uporabljamo ali razkrivamo osebnih informacij otrok, mlajših od 13 let, oz. otrok ekvivalentne minimalne starosti v ustrezni pravni pristojnosti brez preverljive privolitve staršev.  Starši in skrbniki morajo mladoletnike prav tako opomniti, da je pogovarjanje z neznanci v spletu lahko nevarno, ter sprejeti ustrezne varnostne ukrepe za zaščito otrok, vključno z nadzorom njihove uporabe storitve.

Če želite uporabljati storitev, vam dostop do storitve ne sme biti onemogočen z zakonodajo ZDA ali drugih ustreznih pristojnosti, vključno z državo, v kateri prebivate oz. kjer uporabljate storitev. S strinjanjem s to pogodbo potrjujete, da razumete in sprejmete zgoraj navedeno.

          B. Naprave in računi. Za uporabo storitve morda potrebujete združljive naprave, internetni dostop in določeno programsko opremo (nastanejo lahko dodatni stroški); storitev se morda mora redno nadgrajevati; delovanje teh dejavnikov bo morda vplivalo na storitev. Apple si pridržuje pravico, da omeji število računov, ki jih lahko ustvarite iz naprave, in število naprav, ki so povezane z računom. Za nekatere transakcije ali funkcije bo morda potrebna najnovejša različica zahtevane programske opreme. Strinjate se, da je izpolnitev teh zahtev vaša odgovornost. 

          C. Omejitve uporabe.  Strinjate se, da boste storitev uporabljali le za namene, ki jih dovoljuje ta pogodba, in le v obsegu, ki ga dopušča katera koli veljavna zakonodaja, predpisi ali običajna uveljavljena praksa v ustrezni pristojnosti. Vašemu računu je dodeljenega 5 GB prostora za shranjevanje, kot je opisano na straneh storitve iCloud. Prostor za shranjevanje je mogoče dokupiti, kot je opisano v nadaljevanju. Ne smete preseči ustrezne oz. razumne omejitve pasovne širine ali zmogljivosti shranjevanja (na primer prostor za varnostno kopiranje ali e-poštni račun), saj lahko s tem preprečite varnostno kopiranje v storitev iCloud, dodajanje dokumentov ali prejemanje novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov iCloud. Če z uporabo storitve oz. drugim namernim ali nenamernim delovanjem ogrozite zmožnost zagotavljanja storitve ali drugih sistemov s strani družbe Apple, je družba Apple upravičena do izvedbe vseh razumnih ukrepov, da zaščiti storitev in sisteme Apple, kar lahko med drugim pomeni, da vam onemogočijo dostop do storitve. Če večkrat kršite omejitve, vam lahko ukinejo račun.

Če ste zajeti subjekt, poslovni sodelavec ali predstavnik zajetega subjekta oz. poslovni partner (kot so ti izrazi opredeljeni v 45 CFR § 160.103), se strinjate, da ne boste uporabljali nobene komponente, funkcije ali druge zmožnosti storitve iCloud za ustvarjanje, prejemanje, ohranjanje ali posredovanje »zaupnih zdravstvenih informacij« (ki so kot pojem opredeljene v 45 CFR § 160.103) ali uporabljali storitve iCloud na kakršen koli način, zaradi katerega bi družba Apple (ali podružnica Apple) postala vaš poslovni partner ali poslovni partner tretje osebe.

          D. Razpoložljivost storitve. Storitev ali katera koli njena funkcija oz. njen del morda ni na voljo v vseh jezikih ali v vseh državah in družba Apple ne zagotavlja, da je storitev ali katera koli njena funkcija oz. njen del primeren ali na voljo za uporabo na kateri koli lokaciji. Storitev uporabljate ali dostopate do nje v izbranem obsegu na lastno pobudo, pri čemer ste odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni.

          E. Zamenjava storitve.  Apple si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to pogodbo in doda nove ali dodatne pogoje ter določila glede uporabe storitve pod pogojem, da vas Apple 30 dni vnaprej obvesti o vseh bistvenih neugodnih spremembah storitve ali veljavnih pogojev storitve, razen če to ne bi bilo smiselno zaradi okoliščin, ki izhajajo iz pravnega, regulativnega ali vladnega ukrepa; zaradi varnosti uporabnikov, zasebnosti uporabnikov ali pomislekov v zvezi s tehnično integriteto; da bi se izognili prekinitvam zagotavljanja storitve drugim uporabnikom; zaradi naravne nesreče, uničujočega dogodka, vojne ali drugega podobnega pojava izven razumnega nadzora družbe Apple. V zvezi s plačanimi storitvami za shranjevanje v oblaku ne bo družba Apple naredila nobene večje neugodne spremembe v storitvi pred koncem vašega trenutno plačanega paketa, razen če je sprememba nujna zaradi pravnega, regulativnega ali vladnega ukrepa; zaradi varnosti uporabnikov, zasebnosti uporabnikov ali pomislekov v zvezi s tehnično integriteto; da bi se izognili prekinitvam zagotavljanja storitve drugim uporabnikom; ali da bi se izognili težavam, ki so posledica naravne nesreče, uničujočega dogodka, vojne ali drugega podobnega pojava izven razumnega nadzora družbe Apple. V primeru, da Apple naredi večje neugodne spremembe storitve ali pogojev njene uporabe, imate pravico prekiniti to pogodbo in svoj račun, pri čemer vam bo Apple povrnil sorazmerni znesek predplačila za vaš trenutno plačani paket. Apple ne odgovarja za kakršne koli spremembe storitve ali pogojev storitve, narejene v skladu s tem razdelkom IE.

II. FUNKCIJE IN STORITVE

          A. Uporaba storitev na osnovi lokacije

Družba Apple in njeni partnerji ter izdajatelji licenc lahko zagotavljajo določene funkcije ali storitve (npr. Find My iPhone, Find My Friends) na podlagi informacij o lokaciji naprave z uporabo GPS (kjer je to možno), zunanje vroče točke Wi-Fi in lokacij baznih postaj. Da bi te funkcije ali storitve zagotovili, kjer je to možno, morajo družba Apple, njeni partnerji in izdajatelji licenc zbrati, uporabiti, posredovati, obdelati in ohranjati vaše podatke o lokaciji, vključno z geografsko lokacijo vaše naprave in informacijami, ki se nanašajo na račun iCloud (»račun«), ter vsemi v tem računu registriranimi napravami, a ne omejeno nanje, vključno z Apple ID-jem, identifikacijsko številko in imenom naprave ter vrsto naprave, a ne omejeno nanje. 

Soglasje družbi Apple, njenim partnerjem in izdajateljem licenc, da zbira, uporablja, posreduje, obdeluje in ohranja podatke o lokaciji in računu, lahko kadar koli prekličete s tem, da ne uporabljate funkcij na osnovi lokacije, ter da izklopite Find My iPhone, Find My Friends in lokacijske storitve (kar velja) v napravi. Pri uporabi storitev drugih ponudnikov, ki uporabljajo ali zagotavljajo podatke o lokaciji kot del storitve, vas zavezujejo pogoji in določila pravilnika o zasebnosti teh ponudnikov o uporabi podatkov o lokaciji pri uporabi njihovih storitev, zato se z njimi seznanite. Podatki o lokaciji, prikazani v storitvi, ne veljajo za zajamčeno pravilne v primerih, ko so potrebne natančne informacije o lokaciji ali ko lahko zaradi napačnih, netočnih, časovno neusklajenih ali nepopolnih podatkov o lokaciji nastopi smrt ali nastanejo telesne poškodbe, poškodbe lastnine ali okoljska škoda. Družba Apple pri zagotavljanju storitve zagotavlja razumne veščine in skrb, vendar Apple in njeni ponudniki storitev in/ali vsebine ne zagotavljajo razpoložljivosti, točnosti, popolnosti, zanesljivosti ali časovne usklajenosti podatkov o lokaciji ali katerih koli drugih podatkov, prikazanih v storitvi. STORITVE NA OSNOVI LOKACIJE NISO NAMENJENE ALI PRIMERNE ZA UPORABO KOT SISTEM DOLOČANJA LOKACIJE V NUJNIH RAZMERAH.

          B. Find My iPhone

Funkcija Find My iPhone je samodejno omogočena na napravah iOS z različico iOS 8 ali novejšo in drugi dodatni opremi družbe Apple, ki je seznanjena z vašo napravo iPhone, ko je omogočena storitev iCloud. Ko je funkcija Find My iPhone na napravah iOS z različico iOS 7 ali novejšo omogočena, se naprava iOS samodejno poveže z Apple ID-jem. Preden lahko kdor koli (vključno z vami) izklopi funkcijo Find My iPhone, se odjavi iz storitve iCloud, izbriše ali omogoči napravo, bo moral vpisati geslo za Apple ID.  Družba Apple in njeni pooblaščeni zastopniki morda ne zagotavljajo storitev za podporo strojne in programske opreme, vključno s storitvami, ki so zajete v Applovi omejeni garanciji, če pred uporabo storitve ne onemogočite funkcije Find My iPhone.  Družba Apple ni odgovorna za vašo nezmožnost, da zaščitite napravo iOS z geslom, omogočite Lost Mode in/ali prejemate ali odgovarjate na obvestila in sporočila.  Družba Apple ni odgovorna za vračilo naprave iOS ali za izgubo podatkov v vaši napravi iOS.

          C. Varnostno kopiranje

Varnostno kopiranje storitve iCloud redno ustvarja samodejne varnostne kopije za naprave iOS, ko je zaslon naprave zaklenjen, naprava pa priključena na napajanje in povezana s spletom prek omrežja WiFi. V kolikor z naprave v storitvi iCloud ni bila ustvarjena varnostna kopija več kot sto osemdeset (180) dni, si Apple pridržuje pravico, da izbriše vse varnostne kopije, povezane s to napravo. Varnostna kopija lahko vsebuje nastavitve naprave, značilnosti naprave, fotografije in videoposnetke, dokumente, sporočila, melodije zvonjenja, podatke aplikacije Health in podatke drugih aplikacij. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto https://support.apple.com/HT207428. Naslednja vsebina ni vključena v varnostno kopijo storitve iCloud: vsebina, ki ste jo kupili v trgovini iTunes Store, App Store ali iBooks Store, predstavnostne vsebine, sinhronizirane iz računalnika, in vaša fotoknjižnica, če ste omogočili funkcijo iCloud Photo Library. Družba Apple pri zagotavljanju storitve zagotavlja razumne veščine in skrb, vendar, V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, APPLE NE ZAGOTAVLJA ALI JAMČI, DA V ZVEZI Z VSEBINO, KI JO LAHKO SHRANITE ALI DO KATERE LAHKO DOSTOPATE PREK STORITVE, NE BO PRIŠLO DO NENAMERNE ŠKODE, OKVARE, IZGUBE ALI IZBRISA V SKLADU S POGOJI IN DOLOČILI TE POGODBE. PRAV TAKO APPLE NE ODGOVARJA V PRIMERU TAKŠNE ŠKODE, OKVARE, IZGUBE ALI IZBRISA. Sami ste odgovorni za ustvarjanje ustreznih nadomestnih varnostnih kopij vaših podatkov.

          D. Fotografije 

          1.  iCloud Photo Library. Ko omogočite storitev iCloud Photo Library, se vaše fotografije, videoposnetki, metapodatki in vse spremembe vsebine v aplikaciji Photos v napravi iOS, računalniku macOS ali računalniku s sistemom Windows samodejno naložijo in shranijo v storitev iCloud ter se nato prenesejo v vse druge naprave in računalnike, ki imajo omogočeno storitev iCloud Photo Library. Ločljivost fotografij in videoposnetkov se lahko razlikuje, kar je odvisno od nastavitev naprave in količine razpoložljivega prostora za shranjevanje. Fotografije in videoposnetke v polni ločljivosti lahko kadarkoli prenesete.

          2. iCloud Photo Sharing Ko uporabljate funkcijo iCloud Photo Sharing, Apple shranjuje fotografije in videoposnetke, ki jih delite, dokler jih ne izbrišete. Do fotografij in videoposnetkov v skupni rabi lahko dostopate iz katere koli naprave Apple, ki ima omogočeno funkcijo iCloud Photo Sharing. Osebe, ki jim pošljete povabilo za uporabo albumov v skupni rabi, lahko vidijo, shranijo, kopirajo in delijo te fotografije in videoposnetke ter same dodajo fotografije, videoposnetke in komentarje. Če se odločite za uporabo funkcije iCloud Photo Sharing za deljenje fotografij prek spletne povezave, bodo te fotografije javno dostopne vsem, ki so dobili ali imajo dostop do spletne povezave. Če ne želite več deliti posameznih fotografij, videoposnetkov, komentarjev ali celotnih albumov v skupni rabi, jih lahko kadar koli izbrišete. Vendar vsebina, ki je bila pred tem skopirana iz albuma v skupni rabi v drugo napravo ali računalnik, ne bo izbrisana.

          3. My Photo Stream. Ko uporabljate funkcijo My Photo Stream, Apple shranjuje fotografije, ki jih posnamete z vašo napravo iOS ali prenesete z računalnika, za omejeno časovno obdobje ter fotografije samodejno pošlje vašim drugim napravam Apple, v katerih je omogočena funkcija My Photo Stream. V storitvi iCloud ali vaših napravah je naenkrat mogoče shraniti omejeno število fotografij, starejše fotografije pa bodo s časom samodejno izbrisane iz storitve My Photo Stream. Če želite te fotografije trajno obdržati, jih shranite na pomnilniško kartico naprave iOS ali v fotoknjižnico računalnika.

          E. Family Sharing. S storitvijo Family Sharing lahko določene vsebine in storitve, vključno z nakupi v trgovini iTunes Store, iBooks Store in App Store, naročnino na storitev Apple Music ter naročnino na shrambo iCloud, delite z drugimi člani družine. Z drugimi člani družine lahko delite tudi koledar, album s fotografijami v skupni rabi in vašo lokacijo. Za več informacij o dajanju kupljene vsebine v skupno rabo glejte pogoje poslovanja za Apple medijske storitve na spletnem naslovu https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          F. File Sharing. Ko uporabljate storitev iCloud File Sharing, Apple shranjuje datoteke, ki jih delite, dokler jih ne izbrišete. Do datotek v skupni rabi lahko dostopate iz katere koli naprave Apple, ki ima omogočeno funkcijo iCloud Drive. Osebam lahko omogočite ogled, shranjevanje, kopiranje in urejanje teh datotek. Osebam lahko dodelite pravico za urejanje datotek ali jim omogočite samo ogled datotek. Če funkcijo iCloud File Sharing uporabljate za deljenje datotek prek spletne povezave, bodo te datoteke javno dostopne vsem, ki so prejeli spletno povezavo. Deljenje datotek lahko kadar koli prekinete. Če deljenje datotek prekinete, bodo datoteke izbrisane iz storitve iCloud Drive v vseh napravah. Vendar datoteke, ki so bile pred tem skopirane v drugo napravo ali računalnik, ne bodo izbrisane.

          G. Mail Drop. Če ste prijavljeni v iCloud in uporabljate aplikacijo macOS Mail ali spletno aplikacijo iCloud Mail za pošiljanje e-poštnih sporočil z velikimi prilogami, lahko uporabljate funkcijo Mail Drop. S funkcijo Mail Drop bodo velike priloge začasno shranjene na strežnikih storitve iCloud za omogočanje lažjega prenosa. Apple bo prejemnikom poslal povezavo do priloge ali predogled priloge, odvisno od odjemalske aplikacije za e-pošto prejemnika. Začasno shranjevanje velikih e-poštnih prilog se ne bo upoštevalo v okviru omejitve shrambe iCloud. Za več informacij o funkciji Mail Drop obiščite spletno mesto https://support.apple.com/HT203093.

          H. Aplikacije drugih ponudnikov. Če se s poverilnicami iCloud prijavljate v določene aplikacije drugih ponudnikov, se strinjate, da se lahko podatki te aplikacije shranjujejo v vašem osebnem računu iCloud ter da lahko Apple v imenu razvijalca aplikacij tretje osebe zbira, shranjuje in obdeluje take podatke o uporabi storitve in aplikacij. Podatki, ki jih aplikacija shrani v vašem osebnem računu iCloud, se bodo upoštevali pri omejitvi prostora za shranjevanje. Take podatke je mogoče dati v skupno rabo z drugo aplikacijo, ki ste jo prenesli od istega razvijalca aplikacije. 

          I. Izključno spletni račun iCloud.  Če se v storitev prijavite z izključno spletnim računom v napravi ali računalniku, ki ni znamke Apple, boste lahko dostopali le do nekaterih funkcij storitve. Prejeli boste 1 GB brezplačnega prostora za shranjevanje, ki ga ne boste mogli povečati zgolj s spletnim računom. Če do storitve dostopate prek izključno spletnega računa, se strinjate z vsemi relevantnimi pogoji in določili v tej pogodbi, vključno z vsemi zahtevami glede uporabe storitve, omejitvami uporabe, razpoložljivostjo, javnim beta programom, zavrnitvijo vseh jamstev, pravili glede vsebine in obnašanja ter ukinitvijo, a ne omejeno nanje. Pogoji v tej pogodbi, ki se nanašajo na funkcije, ki niso na voljo za izključno spletne uporabnike, za vas ne veljajo. Ti na primer vključujejo uporabo storitev na osnovi lokacije in plačilo stroškov za nadgradnjo shrambe iCloud. Prav tako se strinjate, da lahko Apple samodejno nadgradi vaš izključno spletni račun na poln račun iCloud in zagotovi polno funkcionalnost storitve, vključno s povečano kapaciteto brezplačne shrambe, če kasneje dostopate do izključno spletnega računa prek naprave ali računalnika znamke Apple, ne glede na to, ali imate tako napravo ali računalnik. Če dostopate do izključno spletnega računa prek naprave ali računalnika znamke Apple in vam je zaradi tega omogočena polna funkcionalnost storitve, se strinjate, da vsi pogoji in določila v tej pogodbi veljajo za vašo uporabo storitve. Če ne želite imeti polnega računa iCloud, se v izključno spletni račun ne vpisujte prek naprave ali računalnika znamke Apple.

          J. Preverjanje pristnosti na osnovi dveh dejavnikov (2FA) in samodejno izbrani klici/besedila. Če za svoj Apple ID omogočite preverjanje pristnosti na osnovi dveh dejavnikov, se strinjate, da boste (a) Applu zagotovili vsaj eno telefonsko številko in (b) da boste na poljubne podane telefonske številke prejemali samodejno izbrane ali vnaprej posnete klice ter besedilna sporočila. Takšne klice ali besedila lahko pošiljamo (i) za zagotavljanje varnosti računa, ko se vpisujete; (ii) kot pomoč pri dostopu do računa, ko pozabite geslo; ali (iii) če je to potrebno za servisiranje vašega računa ali izvajanje te pogodbe, naših pravilnikov, veljavne zakonodaje ali poljubne druge pogodbe z nami.

III. NAROČNINA ZA NADGRADNJO SHRAMBE

Dodaten prostor za shranjevanje je mogoče kupiti na podlagi naročnine.

          A. Plačilo 

Z nadgradnjo shrambe v vaši napravi ali računalniku vam Apple samodejno zaračuna stroške na podlagi običajne plačilne metode, ki jo uporabljate z Apple ID-jem (tj. plačilna metoda, ki jo uporabljate za nakupovanje v trgovinah iTunes Store, App Store ali iBooks Store, če je na voljo), ali plačilne metode, ki jo uporabljate v družinskem računu. Če ste družinski organizator, se strinjate, da vam Apple zaračuna stroške na podlagi običajne plačilne metode za člane vaše družine, ki nadgradijo svojo shrambo. Apple lahko prav tako predhodno pridobi privolitev o dovoljenem znesku transakcije in vas redno kontaktira prek e-pošte na e-poštnem naslovu, povezanim z Apple ID-jem, glede opominov za plačila in drugih sporočil, ki se nanašajo na shrambo računa.  

Naročnino lahko spremenite tako, da nadgradite shrambo ali jo zamenjate s starejšo različico v razdelku Settings storitve iCloud v vaši napravi ali v podoknu System Preferences storitve iCloud v Mac ali iCloud za Windows računalnika.

Ustrezni stroški shrambe za nadgrajeni načrt shrambe začnejo veljati takoj; zamenjava načrta shrambe s starejšo različico začne veljati z naslednjim letnim ali mesečnim datumom izstavitve računa. SAMI STE ODGOVORNI ZA PRAVOČASNO PLAČEVANJE VSEH STROŠKOV IN ZA ZAGOTAVLJANJE VELJAVNE KREDITNE KARTICE ALI PODROBNOSTI PLAČILNEGA RAČUNA ZA PLAČILO VSEH STROŠKOV DRUŽBI APPLE. Če družba Apple ne more uspešno bremeniti vaše kreditne kartice ali plačilnega računa za zapadle zneske, si Apple pridržuje pravico do ukinitve ali omejitve dostopa do shranjene vsebine, izbrisa shranjene vsebine ali ukinitve računa. Če želite uporabiti drugo kreditno kartico ali plačilni račun ali če pride do spremembe stanja kreditne kartice ali plačilnega računa, morate prek spleta spremeniti informacije v razdelku Account Information storitve iCloud; medtem ko Apple preverja nove plačilne podatke, vam je lahko dostop do storitve začasno onemogočen. Lahko se obrnemo na vas prek e-pošte glede računa za namene, ki vključujejo, a niso omejeni na doseganje ali prekoračitev omejitev velikosti shrambe. 

Skupni znesek bo vključeval strošek nadgradnje in vse ustrezne stroške uporabe kreditne kartice, nakupe, uporabo, blago in storitve (davek na blago in storitve), dodane vrednosti (DDV) ali druge podobne davke v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z davčno stopnjo ob času nakupa nadgradnje.  Davek zaračunamo, kadar je to potrebno v skladu z davčnimi pravili, ki veljajo za storitev.

          B. Pravica do odstopa

Če se po nakupu odločite za preklic naročnine ali imate letni plačilni paket, ki ste ga začeli z obnovitvijo obdobja, lahko to storite tako, da Applu pošljete jasno sporočilo (glejte ustrezne podatke o naslovu v spodnjem razdelku »Splošno«) v 14 dneh po prejemu e-poštnega potrdila podpore za stranke. Razloga za preklic vam ni treba navesti.

Da ne zamudite roka za preklic, morate poslati svoje sporočilo o preklicu, preden poteče 14-dnevni rok.

Stranke v EU in na Norveškem nas lahko obvestijo o preklicu tudi po spodaj navedenem modelu:

Za:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Republika Irska):

Izjavljam, da odstopam od pogodbe za: 

[ZNESEK NAROČNINE IN TRAJANJE, NPR. MESEČNA NAROČNINA ZA NADGRADNJO SHRAMBE iCLOUD V KOLIČINI 200 GB]

Naročeno dne [VSTAVITE DATUM] 

Ime stranke

Naslov stranke

Datum 

Učinki preklica

Shrambo vam bomo zmanjšali na 5 GB in vam povrnili plačilo najpozneje 14 dni od prejema vašega obvestila o preklicu. Če boste v tem času porabili več kot 5 GB shrambe, ne boste mogli več ustvarjati varnostnih kopij iCloud ali uporabljati določenih funkcij, dokler ne boste spraznili shrambe. Uporabili bomo enako plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za transakcijo, in za takšno povračilo ne boste imeli nobenih stroškov. 

IV. Uporaba storitve

          A. Vaš račun

Kot registrirani uporabnik storitve morate ustvariti račun. Nikomur ne razkrijte informacij o računu. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti in varnosti vašega računa ter za vse dejavnosti, ki se zgodijo v računu ali prek njega, prav tako pa se strinjate, da boste Apple nemudoma obvestili v primeru vdora v vaš račun. Poleg tega se strinjate, da je storitev zasnovana in namenjena za osebno uporabo enega posameznika in ne smete deliti računa in/ali podrobnosti o geslu z drugimi. Če so bile pri zagotavljanju storitve izkazane razumne veščine in skrb, Apple ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo, ki je posledica nepooblaščene uporabe vašega računa, do katere je prišlo zaradi neupoštevanja teh pravil.

Če želite uporabljati storitev, morate vnesti svoj Apple ID in geslo, da potrdite pristnost računa. Strinjate se, da boste ob registraciji in med uporabo storitve posredovali točne in popolne informacije (»podatki o registraciji storitve«) ter da boste posodabljali podatke o registraciji storitve, da zagotovite njihovo točnost in popolnost. V primeru netočnih, starih in nepopolnih podatkov o registraciji storitve se vam lahko blokira in/ali ukine račun. Strinjate se, da Apple lahko shranjuje in uporablja podatke o registraciji storitve, ki nam jih posredujete, za namene upravljanja in zaračunavanja stroškov računa.

          B. Uporaba drugih izdelkov in storitev Apple

Nekatere komponente ali funkcije storitve, ki jo zagotavlja družba Apple in/ali njeni izdajatelji licenc, vključno z možnostjo prenosa starih nakupov ter iTunes Match in/ali iCloud Music Library (zaračunajo se dodatni stroški), a ne omejeno nanje, zahtevajo ločeno programsko opremo ali druge licenčne pogodbe oz. pogoje uporabe. Če želite uporabljati te določene komponente ali funkcije storitve, morate prebrati in se strinjati, da vas zavezuje katera koli taka ločena pogodba.

          C. Brez impliciranih pravic

Udeležba v storitvi, lastništvo ali licenca za Apple ID, e-poštni naslov, ime domene, iChat ID ali podobne vire, ki jih uporabljate v povezavi s storitvijo, ni na noben način implicirana in dovoljena v tej pogodbi.

          D. Brez pravice prenosa

Če ni z zakonom zahtevano drugače, se strinjate, da vaš račun ni prenosljiv in da se pravice do Apple ID-ja ali vsebine v računu ukinejo v primeru smrti. Po prejetju kopije mrliškega lista je mogoče ukiniti vaš račun in izbrisati vso vsebino v računu. Za nadaljnjo pomoč se obrnite na podporo storitve iCloud na spletnem naslovu support.apple.com/icloud.

          E. Nadaljnja prodaja storitve ni dovoljena

Strinjate se, da ne boste reproducirali, kopirali, prodali, preprodali, dali storitve v najem ali trgovali z njo (ali katerim koli drugim njenim delom) v kakršne koli namene.

V. Vsebina in vaše ravnanje

          A. Vsebina

»Vsebina« pomeni vse informacije, ki jih je mogoče ustvariti ali odkriti prek uporabe storitve, kot so podatkovne datoteke, lastnosti naprave, pisno besedilo, programska oprema, glasba, grafike, fotografije, slike, zvoki, videoposnetki, sporočila in katero koli podobno gradivo. Za vso vsebino, javno objavljeno ali zasebno preneseno na storitev, je odgovorna izključno oseba, od katere zadevna vsebina izvira. To pomeni, da ste za vso vsebino, ki jo naložite, prenesete, objavite, pošljete v e-poštnem sporočilu, posredujete, shranite ali drugače daste na voljo prek uporabe storitve, odgovorni izključno vi in ne družba Apple. Z uporabo storitve lahko odkrijete vsebino, ki se vam zdi žaljiva, neprimerna ali neustrezna, pri čemer lahko tudi druge ljudi izpostavite vsebini, ki jo lahko ocenijo za neustrezno. Apple ne nadzira vsebine, objavljene prek storitve, in ne jamči točnosti, celovitosti ali kakovosti tovrstne vsebine. Razumete in se strinjate, da storitev in vso vsebino uporabljate izključno na lastno odgovornost.

          B. Vaše ravnanje

Strinjate se, da storitve NE boste uporabljali za:

a. nalaganje, prenašanje, objavljanje, pošiljanje v e-poštnem sporočilu, posredovanje, shranjevanje ali drugačno dajanje na voljo kakršne koli vsebine, ki je nezakonita, nadležna, grozilna, škodljiva, škodna, obrekovalna, klevetniška, zlorabljajoča, nasilna, opolzka, neokusna, posegajoča v zasebnost, sovražna, rasno ali etnično žaljiva ali drugače neustrezna;

b. zalezovanje, nadlegovanje, grožnje ali škodovanje drugim;

c. če ste odrasla oseba, zahtevanje osebnih ali drugih podatkov od mladoletne osebe (vse osebe, mlajše od 18 let ali od starosti, ki jo lokalna zakonodaja opredeljuje za mejo mladoletnosti), ki je ne poznate osebno, vključno z naslednjimi podatki, vendar ne omejeno nanje: polno ime ali priimek, domači naslov, poštna številka, telefonska številka, fotografija ali ime šole, cerkve, športne ekipe ali prijateljev mladoletne osebe;

d. pretvarjanje, da ste katera koli druga fizična ali pravna oseba – ne smete oponašati ali se lažno predstavljati kot druga oseba (vključno s slavnimi osebami), pravna oseba, drug uporabnik storitve iCloud, uslužbenec družbe Apple oziroma  civilni ali vladni vodja, ter drugače lažno predstavljati svoje povezave z osebo ali pravno osebo (Apple si pridržuje pravico, da zavrne ali blokira kateri koli Apple ID ali e-poštni naslov, ki bi ga lahko označili kot oponašanje ali lažno predstavljanje vaše identitete ali protipravno prisvojitev imena ali identitete druge osebe);

e. sodelovanje v kakršni koli kršitvi avtorskih pravic ali drugi kršitvi intelektualne lastnine (vključno z nalaganjem kakršne koli vsebine, ki je nimate pravice nalagati) ali razkrivanje kakršnih koli poslovnih skrivnosti ali zaupnih podatkov, ki kršijo sporazum o zaupnosti, zaposlitvi ali nerazkrivanju podatkov;

f. objavljanje, pošiljanje, posredovanje ali drugačno dajanje na voljo kakršnih koli neželenih ali nepooblaščenih e-poštnih sporočil, oglasov, promocijskega gradiva, reklamne pošte, vsiljene pošte ali verižnih pisem, vključno s komercialnimi poslovnimi oglasi in informativnimi objavami, vendar ne omejeno nanje;

g. ponarejanje glave paketa TCP/IP ali katerega koli dela podatkov glave v e-poštnem sporočilu ali objavi novičarske skupine oziroma drugačno vstavljanje podatkov v glavo z namenom, da bi prejemnike zavedli o izvoru vsebine, posredovane prek storitve (»lažno predstavljanje«);

h. nalaganje, objavljanje, pošiljanje v e-poštnem sporočilu, shranjevanje ali drugačno dajanje na voljo kakršnega koli gradiva, ki vsebuje viruse ali kakršno koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki so namenjeni škodovanju, motenju ali omejevanju normalnega delovanja storitve (ali katerega koli dela storitve) ali katere koli druge programske ali strojne opreme računalnika;

i. motenje ali prekinjanje storitve (vključno z dostopanjem do storitve prek avtomatskih sredstev, kot so skripti ali spletni pajki) ali katerih koli strežnikov ali omrežij, povezanih s storitvijo, oziroma katerih koli politik, zahtev ali predpisov omrežij, povezanih s storitvijo (vključno s kakršnim koli nepooblaščenim dostopom, uporabo ali spremljanjem podatkov ali prometa v njenem okviru);

j. načrtovanje ali sodelovanje v kakršnih koli nezakonitih dejavnostih in/ali

k. zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov o katerih koli drugih uporabnikih storitve, ki se uporabljajo v povezavi s katerimi koli navedenimi prepovedanimi dejavnostmi.

          C. Odstranitev vsebine

Strinjate se, da družba Apple ni na noben način pristojna ali odgovorna za kakršno koli vsebino, ki jo zagotovijo drugi, in ni obvezana vnaprej pregledati tovrstne vsebine. Vendar si Apple ves čas pridržuje pravico do ugotavljanja, ali je vsebina ustrezna in skladna s to pogodbo, pri čemer lahko kadar koli vnaprej pregleda, premakne, zavrne, spremeni in/ali odstrani vsebino, in sicer brez predhodnega obvestila in po lastni presoji, če tovrstna vsebina krši to pogodbo ali je drugače neustrezna.

          D. Varnostno kopiranje vaše vsebine

Odgovorni ste za to, da v svoj računalnik ali drugo napravo varnostno kopirate vse pomembne dokumente, slike ali drugo vsebino, ki jo shranjujete ali do katere dostopate prek storitve. Družba Apple pri zagotavljanju storitve izkazuje razumne veščine in skrb, vendar ne zagotavlja ali jamči, da v zvezi z vsebino, ki jo lahko hranite ali do katere dostopate prek storitve, ne bo prišlo do nenamerne škode, okvare ali izgube podatkov.

          E. Dostop do vašega računa in vsebine

Družba Apple si pridržuje pravico, da ukrepa tako, kot se ji zdi razumno potrebno ali ustrezno za zagotavljanje in/ali preverjanje skladnosti s katerim koli delom te pogodbe. Potrjujete in se strinjate, da lahko Apple brez odgovornosti do vas dostopa do, uporablja, ohranja in/ali razkriva podatke o vašem računu in vsebini organom kazenskega pregona, vladnim uradnikom in/ali tretjim stranem, kot je po mnenju družbe Apple razumno potrebno ali ustrezno, če se tako po zakonu zahteva od nje, ali če Apple v dobri veri verjame, da je tovrsten dostop, uporaba, razkritje ali ohranjanje razumno potrebno za: (a) upoštevanje zakonskega postopka ali zahteve; (b) izvrševanje te pogodbe, vključno s preiskavo njenih morebitnih kršitev; (c) zaznavanje, preprečevanje ali drugačno obravnavanje varnosti, goljufij ali tehničnih težav ali (d) zaščito pravic, lastnine ali varnosti družbe Apple, njenih uporabnikov, tretje strani ali javnosti, kot je zakonsko zahtevano ali dovoljeno.

          F. Obvestilo o avtorskih pravicah – DMCA

Če menite, da je uporabnik storitve kršil vaše avtorske pravice v zvezi s katero koli vsebino, se obrnite na predstavnika družbe Apple za avtorske pravice, kot je opisano v pravilniku družbe Apple o avtorskih pravicah na spletni strani https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple lahko po lastni presoji začasno ukine in/ali ukine račune uporabnikov, ki nadaljujejo s kršitvami.

          G. Kršitve te pogodbe

Če med uporabo storitve odkrijete vsebino, ki je po vašem mnenju neprimerna ali drugače krši to pogodbo, jo lahko prijavite v e-poštnem sporočilu, ki ga pošljete na naslov abuse@iCloud.com.

          H. Vsebina, ki jo predložite ali daste na voljo v storitvi

1. Vaša licenca. Apple z izjemo gradiva, za katerega vam lahko izda licenco, nima v lasti gradiva in/ali vsebine, ki jo predložite ali daste na voljo v storitvi. Vendar s predložitvijo ali objavo tovrstne vsebine v delih storitve, ki so dostopni javnosti ali drugim uporabnikom, s katerimi prostovoljno delite zadevno vsebino, družbi Apple izdate svetovno neizključno licenco brez licenčnine za uporabo, distribucijo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, javno izvajanje in javno prikazovanje zadevne vsebine v storitvi izključno za namen, za katerega je bila zadevna vsebina predložena ali dana na voljo, pri čemer družbi za njeno uporabo ni treba izplačati nadomestila ter do vas nima nobenih obveznosti. Strinjate se, da ste za vso vsebino, ki jo predložite ali objavite, odgovorni izključno vi sami, da ne boste kršili pravic katere koli druge strani ali kršili zakonov, prispevali h kršitvam ali nezakonitemu vedenju ali to spodbujali ali se sicer vedli opolzko, neustrezno ali neokusno. S predložitvijo ali objavljanjem tovrstne vsebine v delih storitve, ki so dostopni javnosti ali drugim uporabnikom, potrjujete, da ste lastnik zadevnega gradiva in/ali imate vse potrebne pravice, licence ter odobritev za njegovo uporabo.

2. Spremembe vsebine. Da bi družba Apple lahko omogočila storitev in vašo vsebino dala na voljo prek nje, lahko vašo vsebino posreduje prek različnih javnih omrežij, v različnih medijih, pri čemer lahko prilagodi ali spremeni vašo vsebino, da ustreza tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij, naprav ali računalnikov. Strinjate se, da licenca v tem dokumentu družbi Apple omogoča tovrstne ukrepe.

3. Informacije o blagovnih znamkah. Apple, logotip Apple, iCloud, logotip iCloud in druge blagovne znamke družbe Apple, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s storitvijo, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah. Seznam blagovnih znamk družbe Apple je na voljo na naslovu – https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Ostale blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s storitvijo, so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov. Za katero koli zgoraj navedeno blagovno znamko vam ni podeljena nobena pravica ali licenca. Strinjate se, da ne boste odstranili, zakrili ali spremenili nobenega obvestila o lastništvu (vključno z obvestili o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah), ki je morda priloženo ali zajeto v storitvi.

VI. Programska oprema

          A. Lastniške pravice družbe Apple. Potrjujete in se strinjate, da ima družba Apple in/ali njeni izdajatelji licenc v lasti vse zakonske pravice, lastništvo in udeležbo v storitvi in do nje, vključno z, vendar ne omejeno na grafike, uporabniški vmesnik, skripte in programsko opremo, uporabljeno za izvajanje storitve, ter vso programsko opremo, ki se vam zagotovi v okviru storitve in/ali v povezavi s storitvijo (»programska oprema«), vključno s katerimi koli in vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki obstajajo v njenem okviru, registriranimi ali ne, ter kjer koli na svetu, kjer lahko obstajajo. Poleg tega se strinjate, da storitev (vključno s programsko opremo ali kateri koli drugim njenim delom) vsebuje lastniške in zaupne informacije, ki so zaščitene z veljavnimi pravicami intelektualne lastnine in drugimi zakoni, vključno z avtorskimi pravicami, vendar ne omejeno nanje. Strinjate se, da boste tovrstne lastniške informacije ali gradivo uporabljali izključno za uporabo storitve v skladu s to pogodbo. Nobenega dela storitve ni dovoljeno poustvarjati v kakršni koli obliki ali na kakršni koli način, razen kot je izrecno dovoljeno v teh pogojih.

          B. Licenca družbe Apple. UPORABA PROGRAMSKE OPREME ALI KATEREGA KOLI DELA STORITVE, KI NI V SKLADU S POGOJI UPORABE STORITVE IZ TE POGODBE, JE STROGO PREPOVEDANA IN KRŠI PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGIH OSEB, KAR LAHKO VODI V CIVILNE IN KAZENSKE SANKCIJE, VKLJUČNO Z MOREBITNO DENARNO ODŠKODNINO ZARADI KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC.

          C. Javni beta program. Občasno se lahko družba Apple odloči, da bo ponudila nove in/ali nadgrajene funkcije storitve (»beta funkcije«) kot del javnega beta programa (»program«), da lahko Apple prejema povratne informacije o kakovosti in uporabnosti beta funkcij. Razumete in strinjate se, da v programu sodelujete prostovoljno in da niste pravni partner, zastopnik ali zaposleni družbe Apple ter da vam družba Apple ni dolžna zagotavljati beta funkcij. Apple lahko takšne beta funkcije omogoči udeležencem programa prek spletne registracije ali prijave prek storitve. Razumete in strinjate se, da Apple lahko zbira in uporabi informacije iz vašega računa, naprav in zunanjih naprav, da vas vpiše v program in/ali določi, ali lahko sodelujete. Razumete, da se po vpisu v program morda ne boste mogli več povrniti na starejšo različico ustrezne beta funkcije, ki ni beta različica. Če se je mogoče povrniti, morda ne boste mogli prenesti podatkov, ustvarjenih z beta funkcijo, v starejšo različico, ki ni beta različica. Uporabo beta funkcij in udeležbo v programu urejajo ta pogodba in kateri koli dodatni licenčni pogoji, ki so lahko del beta funkcij ločeno. Beta funkcije so zagotovljene po načelu »KOT JE« in »KOT JE NA VOLJO« ter lahko vključujejo napake ali netočnosti, ki lahko povzročijo napake, okvaro ali izgubo podatkov in/ali informacij iz vaše naprave ter priključenih zunanjih naprav (vključno s strežniki in računalniki, a ne omejeno nanje). Apple stranke spodbuja, da varnostno kopirajo vse podatke in informacije v napravi in zunanjih napravah pred sodelovanjem v katerem koli programu. Izrecno se strinjate, da uporabljate beta funkcije na lastno odgovornost. PREVZEMATE VSA TVEGANJA IN STROŠKE, POVEZANE Z UDELEŽBO V PROGRAMU, VKLJUČNO Z VSEMI STROŠKI INTERNETNE POVEZAVE, STROŠKI VARNOSTNEGA KOPIRANJA, STROŠKI, NASTALIMI Z UPORABO NAPRAVE IN ZUNANJIH NAPRAV, TER TVEGANJA, POVEZANA Z VSO ŠKODO NA OPREMI, PROGRAMSKI OPREMI, INFORMACIJAH ALI PODATKIH, VENDAR NE OMEJENO NA TO. Apple lahko zagotovi tehnično in/ali drugo podporo za beta funkcije, vendar ni dolžan tega narediti. Če je podpora zagotovljena, bo to dodatna podpora običajni podpori in bo na voljo le v programu. Strinjate se, da boste upoštevali vsa pravila oz. pravilnike glede podpore družbe Apple, če si želite zagotoviti podporo. Apple si pridržuje pravico do spremembe pogojev, določil ali pravilnikov programa (vključno z ukinitvijo programa) kadar koli in brez predhodnega obvestila. Prav tako lahko kadar koli prekliče vašo udeležbo v programu. Strinjate se, da Apple ni dolžan zagotovili komercialne različice beta funkcij in da ima lahko v primeru, da je taka komercialna različica omogočena, drugačne funkcije ali funkcionalnost od tistih, vsebovanih v beta funkcijah. V sklopu programa vam bo družba Apple omogočila, da posredujete komentarje, predloge ali druge povratne informacije glede uporabe beta funkcij. Strinjate se, da lahko Apple prosto uporablja vse povratne informacije v katere koli namene, če ne obstaja ločen pisen dogovor.

          D. Nadzor izvoza. Za uporabo storitve in programske opreme, vključno s prenašanjem, objavljanjem ali nalaganjem podatkov, programske opreme ali druge vsebine prek storitve, lahko veljajo zakoni Združenih držav in drugih držav v zvezi z izvozom in uvozom. Soglašate, da boste upoštevali vse veljavne zakone in predpise v zvezi z izvozom in uvozom. To natančneje pomeni, da programske opreme ni dovoljeno izvoziti ali znova izvoziti (a) v katero od Združenih držav, v katerih velja embargo, ali (b) osebi, ki je na Seznamu posebnih prebivalcev ameriškega ministrstva za finance ali na Seznamu zavrnjenih oseb ali pravnih oseb ameriškega ministrstva za gospodarstvo, vendar ni omejeno na to. Z uporabo programske opreme ali storitve se strinjate in jamčite, da niste v takšni državi ali na takšnem seznamu. Prav tako se strinjate, da programske opreme ali storitve ne boste uporabljali za namene, ki so v nasprotju z ameriško zakonodajo, vključno z razvijanjem, zasnovo, izdelavo ali proizvodnjo raket ali jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, vendar ne omejeno nanje. Poleg tega se strinjate, da v svoj račun ne boste nalagali podatkov ali programske opreme: (a) za katero veljajo predpisi na področju mednarodne trgovine z orožjem (International Traffic in Arms Regulations) ali (b) ki je ni mogoče izvoziti brez predhodne pisne vladne odobritve, vključno z, vendar ne omejeno na določene vrste šifrirne programske opreme ali izvorne kode, brez zadevne predhodne odobritve. Ta zagotovitev in zaveza se ne končata s prenehanjem veljavnosti te pogodbe.

          E. Posodobitve. Družba Apple lahko občasno posodobi programsko opremo, ki jo uporablja storitev. Če želite storitev še naprej uporabljati, je mogoče treba tovrstne posodobitve samodejno prenesti in namestiti v napravo ali računalnik. Te posodobitve lahko zajemajo popravke hroščev, nadgradnje funkcij ali izboljšave ali popolnoma nove različice programske opreme. 

VII. Prenehanje veljavnosti

          A. Prostovoljno prenehanje veljavnosti na vašo željo

Kadar koli lahko izbrišete svoj Apple ID in/ali prenehate uporabljati storitev. Če želite prenehati uporabljati iCloud prek svoje naprave, lahko onemogočite iCloud, tako da v napravi odprete možnost Settings, se dotaknete možnosti iCloud in tapnete gumb »Sign out«. Če želite ukiniti svoj račun in izbrisati svoj Apple ID, stopite v stik s podporo za iCloud prek spletne strani support.apple.com/sl-si/contact. Če ukinete svoj račun in izbrišete Apple ID, s tem Apple ID-jem ne boste imeli dostopa do drugih izdelkov in storitev Apple. Tak ukrep je lahko nepovraten. Niste upravičeni do povračila stroškov, plačanih pred prenehanjem veljavnosti (razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi), vključno z vsemi stroški, plačanimi vnaprej za obračunsko leto, v katerem ukinete račun. Prenehanje veljavnosti računa vas ne oprošča obveznosti plačila morebitnih nastalih stroškov ali pristojbin.

          B. Prenehanje veljavnosti na željo družbe Apple

Družba Apple lahko kadar koli, pod določenimi pogoji in brez predhodnega obvestila, nemudoma ukine ali začasno ukine celoten račun ali del vašega računa in/ali dostopa do storitve. Med razloge za takšno prenehanje veljavnosti spadajo: (a) kršitve te pogodbe ali katerih koli drugih pravilnikov ali smernic, na katere se sklicuje ta dokument in/ali so objavljeni v okviru storitve; (b) vaša zahteva, da prekličete ali ukinete svoj račun; (c) zahteva in/ali nalog organa kazenskega pregona, sodnega organa ali druge vladne agencije; (d) kadar je zagotavljanje storitve vam nezakonito ali to lahko postane; (e) nepričakovana tehnična ali varnostna vprašanja ali težave; (f) vaše sodelovanje v goljufivih ali nezakonitih dejavnostih ali (g) neplačilo stroškov, ki jih dolgujete v zvezi s storitvijo pod pogojem, da lahko v primeru nematerialne kršitve Apple prekine pogodbo šele po 30-dnevnem odpovednem roku in le če v tem 30-dnevem roku niste odpravili kršitve. O takšni ukinitvi ali začasni ukinitvi družba Apple odloča po lastni presoji, pri čemer družba Apple ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki jo lahko utrpite vi ali tretja stran zaradi ukinitve ali začasne ukinitve vašega računa in/ali dostopa do storitve. Poleg tega lahko Apple vaš račun ukine po predhodnem 30-dnevnem e-poštnem obvestilu na naslov, povezan z vašim računom, če (a) vaš račun ni bil aktiven eno (1) leto ali (b) pride do splošnega prekinjenega delovanja storitve ali katerega koli dela storitve. O splošni prekinitvi delovanja boste obveščeni, kot je določeno v tem dokumentu, razen če to ne bi bilo smiselno zaradi okoliščin, ki izhajajo iz pravnega, regulativnega ali vladnega ukrepa; zaradi varnosti uporabnikov, zasebnosti uporabnikov ali pomislekov v zvezi s tehnično integriteto; da bi se izognili prekinitvam zagotavljanja storitve drugim uporabnikom; zaradi naravne nesreče, uničujočega dogodka, vojne ali drugega podobnega pojava izven razumnega nadzora družbe Apple. V primeru take prekinitve vam bo povrnil sorazmerni znesek predplačila za vaš trenutno plačani paket. Apple ne odgovarja za kakršne koli spremembe storitve ali pogojev storitve, narejene v skladu s tem razdelkom VIIB.

          C. Učinki prenehanja veljavnosti

Po prenehanju veljavnosti vašega računa boste lahko izgubili celoten dostop do storitve in njenih delov, vključno z, vendar ne omejeno na vaš račun, Apple ID, e-poštni račun in vsebino. Poleg tega bo družba Apple po določenem času izbrisala informacije in podatke, shranjene v okviru vašega(-ih) računa(-ov) ali kot del računa(-ov). Vse posamezne komponente storitve, ki ste jih morda uporabljali v okviru ločenih licenčnih pogodb za programsko opremo, bodo prav tako ukinjene v skladu z zadevnimi licenčnimi pogodbami.

VIII. Povezave in ostalo gradivo drugih ponudnikov

Nekatera vsebina, komponente ali funkcije storitve lahko vključujejo gradivo drugih ponudnikov in/ali hiperpovezave do drugih spletnih mest, virov ali vsebine. Ker družba Apple morda nima nadzora nad tovrstnimi spletnimi mesti in/ali gradivom drugih ponudnikov, potrjujete in se strinjate, da Apple ni odgovoren za razpoložljivost tovrstnih spletnih mest ali virov, ne zagovarja ali jamči točnosti tovrstnih spletnih mest ali virov in na noben način ni odgovoren ali pristojen za kakršno koli vsebino, oglaševanje, izdelke ali gradivo, ki se nahaja na teh spletnih mestih ali v virih ali je dostopno prek njih. Poleg tega potrjujete in se strinjate, da družba Apple na noben način ni pristojna ali odgovorna za kakršno koli škodo, ki jo utrpite ali domnevno utrpite, neposredno ali posredno, zaradi uporabe in/ali zanašanja na tovrstno vsebino, oglaševanje, izdelke ali gradivo, ki se nahaja na teh spletnih mestih ali v virih ali je dostopno prek njih.

IX. OMEJITEV JAMSTVA; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZKLJUČITEV DOLOČENIH JAMSTEV KOT TAKIH V NEKATERIH PRAVNIH PRISTOJNOSTIH NI DOVOLJENA V OBSEGU, V KATEREM SO TAKE IZKLJUČITVE IZRECNO PREPOVEDANE Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PRI ČEMER NEKATERE SPODAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

DRUŽBA APPLE PRI ZAGOTAVLJANJU STORITVE IZKAZUJE RAZUMNE VEŠČINE IN SKRB. ZA NASLEDNJE OMEJITVE JAMSTVA VELJA TA IZRECNA GARANCIJA.

DRUŽBA APPLE NE ZAGOTAVLJA, POTRJUJE ALI JAMČI, DA BOSTE STORITEV UPORABLJALI BREZ PREKINITEV ALI NAPAK, PRI ČEMER SE STRINJATE, DA LAHKO APPLE STORITEV OBČASNO UMAKNE ZA NEDOLOČENO ČASOVNO OBDOBJE ALI JO PREKINE V SKLADU S POGOJI TE POGODBE.

IZRECNO IZJAVLJATE, DA RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA JE STORITEV ZAGOTOVLJENA PO NAČELU »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«. DRUŽBA APPLE IN NJENA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE, USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNIKI, PARTNERJI IN IZDAJATELJI LICENC IZRECNO ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA VSEH VRST, IZRECNO NAVEDENA IN NEPISANA, VKLJUČNO Z NEPISANIMI JAMSTVI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA APPLE IN NJENA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE, USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNIKI, PARTNERJI IN IZDAJATELJI LICENC NE JAMČIJO, DA (I) BO STORITEV IZPOLNJEVALA VAŠE ZAHTEVE; (II) BO UPORABA STORITVE PRAVOČASNA, NEPREKINJENA, VARNA ALI BREZ NAPAK; (III) BODO KATERE KOLI INFORMACIJE, KI STE JIH PRIDOBILI Z UPORABO STORITVE, TOČNE ALI ZANESLJIVE; TER (IV) BODO ODPRAVLJENE KAKRŠNE KOLI OKVARE ALI NAPAKE V PROGRAMSKI OPREMI, ZAGOTOVLJENI V OKVIRU STORITVE.

DRUŽBA APPLE NE POTRJUJE ALI ZAGOTAVLJA, DA BO STORITEV ZAGOTOVLJENA BREZ IZGUB, OKVAR, NAPADOV, VIRUSOV, MOTENJ, VDOROV ALI DRUGAČNEGA VARNOSTNEGA MOTENJA, PRI ČEMER ZANIKA VSAKRŠNO ODGOVORNOST V ZVEZI S TEMI POJAVI.

DO VSEGA GRADIVA, PRENESENEGA ALI DRUGAČE PRIDOBLJENEGA PREK UPORABE STORITVE, DOSTOPATE PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST, PRI ČEMER BOSTE ZA MOREBITNO ŠKODO, KI JO UTRPI VAŠA NAPRAVA ALI RAČUNALNIK, ALI IZGUBO PODATKOV ZARADI PRENOSA TAKŠNEGA GRADIVA ODGOVORNI IZKLJUČNO VI. POLEG TEGA SE STRINJATE, DA STORITEV NI NAMENJENA ALI PRIMERNA ZA UPORABO V OKOLIŠČINAH ALI OKOLJIH, V KATERIH LAHKO TEŽAVE, ZAKASNITVE, NAPAKE ALI NETOČNOST VSEBINE, PODATKOV ALI INFORMACIJ STORITVE POVZROČIJO SMRT, TELESNE POŠKODBE ALI RESNO FIZIČNO ALI OKOLJSKO ŠKODO.

          OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NEKATERIH PRAVNIH PRISTOJNOSTIH NI DOVOLJENA IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKOV STORITEV. V OBSEGU, V KATEREM SO TAKE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE IZRECNO PREPOVEDANE Z VELJAVNO ZAKONODAJO, NEKATERE SPODAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

DRUŽBA APPLE JE PRI ZAGOTAVLJANJU STORITVE IZKAZUJE RAZUMNE VEŠČINE IN SKRB. NASLEDNJE OMEJITVE NE VELJAJO ZA IZGUBO, KI IZHAJA IZ (A) NEZMOŽNOSTI DRUŽBE APPLE ZA UPORABO RAZUMNIH VEŠČIN IN SKRBI; (B) HUDE MALOMARNOSTI, NAMERNEGA NEPRAVILNEGA VEDENJA ALI GOLJUFIJE DRUŽBE APPLE; (C) SMRTI ALI OSEBNE POŠKODBE.

IZRECNO IZJAVLJATE, DA RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA DRUŽBA APPLE IN NJENA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE, USLUŽBENCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNIKI, PARTNERJI IN IZDAJATELJI LICENC NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI EKSEMPLARIČNO ODŠKODNINO, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) ODŠKODNINO ZA IZGUBO DOBIČKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV, STROŠEK ZAGOTOVITVE NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV ALI DRUGE NEOPREDMETENE IZGUBE (TUDI ČE JE BILA DRUŽBA APPLE OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE), KI IZHAJAJO IZ: (I) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE; (II) VSEH SPREMEMB V ZVEZI S STORITVIJO ALI ZAČASNE ALI STALNE PREKINITVE STORITVE ALI KATEREGA KOLI NJENEGA DELA; (III) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI PODATKOV; (IV) IZBRISA, OKVARE ALI NAPAKE PRI SHRANJEVANJU IN/ALI POŠILJANJU ALI PREJEMANJU VAŠIH PRENOSOV ALI PODATKOV V STORITVI ALI PREK NJE; (V) IZJAV ALI RAVNANJA TRETJIH STRANI V STORITVI; (VI) KATERIH KOLI DRUGIH ZADEV V ZVEZI S STORITVIJO.

          POVRNITEV ŠKODE

Strinjate se, da boste branili, povrnili škodo in odvezali odgovornosti družbo Apple, njena lastniško povezana podjetja, podružnice, direktorje, uslužbence, zaposlene, predstavnike, partnerje, pogodbene izvajalce in izdajatelje licenc za kakršne koli terjatve ali zahteve tretjih strani, vključno z razumnimi stroški odvetniških storitev, ki se nanašajo na ali izhajajo iz: (a) kakršne koli vsebine, ki jo predložite, objavite, pošljete ali drugače daste na voljo prek storitve; (b) uporabe storitve; (c) kakršne koli kršitve te pogodbe z vaše strani; (d) katerega koli ukrepa družbe Apple v okviru njene preiskave suma kršitve te pogodbe ali posledice njene ugotovitve ali odločitve, da je prišlo do kršitve te pogodbe; (e) vaše kršitve katere koli pravice druge osebe. To pomeni, da ne morete tožiti družbe Apple, njenih lastniško povezanih podjetij, podružnic, direktorjev, uslužbencev, zaposlenih, predstavnikov, partnerjev, pogodbenih izvajalcev in izdajateljev licenc zaradi odločitve, da odstrani ali noče obdelati kakršnih koli informacij ali vsebine, da vas posvari, začasno ukine ali ukine vaš dostop do storitve ali drugače ukrepa med preiskavo suma kršitve ali zaradi sklepa družbe Apple, da je prišlo do kršitve te pogodbe. Ta določba o odpovedi in povračilu škode velja za vse kršitve, opisane ali omenjene v tej pogodbi. Ta obveznost se ne konča s prenehanjem veljavnosti ali iztekom te pogodbe in/ali vaše uporabe storitve. Strinjate se, da ste odgovorni za vso uporabo storitve v okviru vašega računa ter da ta pogodba velja za vsako in vso uporabo vašega računa. Strinjate se, da boste ravnali v skladu s to pogodbo ter družbo Apple branili, povrnili škodo in družbo Apple odvezali odgovornosti za kakršne koli in vse terjatve in zahtevke, ki izhajajo iz uporabe vašega računa, ne glede na to, ali ste takšno uporabo izrecno odobrili.

X. SPLOŠNO

          A. Obvestila

Družba Apple vam lahko obvestila v zvezi s storitvijo, vključno s spremembami te pogodbe, posreduje prek e-pošte na vaš e-poštni naslov iCloud (in/ali drugi alternativni e-poštni naslov, povezan z vašim računom, če ste ga podali), v sporočilu iMessage ali SMS, po navadni pošti ali prek objav na našem spletnem mestu in/ali v storitvi.

          B. Veljavna zakonodaja

Razen v obsegu, izrecno določenem v naslednjem odstavku, to pogodbo in odnos med vami in družbo Apple ureja zakonodaja zvezne države Kalifornija z izjemo navzkrižij zakonskih določil. Z družbo Apple se strinjate, da se bodo morebitni spori ali terjatve, ki izhajajo iz te pogodbe, reševali v osebni in izključni pristojnosti sodišč v okrožju Santa Clara v Kaliforniji. Če (a) niste državljan ZDA; (b) ne prebivate v ZDA; (c) do storitve ne dostopate v ZDA in (d) ste državljan ene od spodaj opredeljenih držav, se strinjate, da se bodo morebitni spori ali terjatve, ki izhajajo iz te pogodbe, urejali v okviru veljavne zakonodaje, opredeljene spodaj, ne glede na katero koli navzkrižje zakonskih določil, pri čemer se nepreklicno strinjate, da se bodo spori in terjatve reševali v neizključni pristojnosti sodišč v spodaj opredeljeni državi, provinci ali pokrajini, katere zakonodaja to ureja:

Če ste državljan katere koli države Evropske unije ali Švice, Norveške ali Islandije, so veljavna zakonodaja in pristojno mesto zakoni in sodišča v kraju vašega običajnega prebivališča.

Iz uporabe v zvezi s to pogodbo je izrecno izključena zakonodaja, znana kot Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

          C. Celotna pogodba

Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med vami in družbo Apple, ureja vašo uporabo storitve in v celoti nadomešča morebitne predhodne pogodbe med vami in družbo Apple v zvezi s storitvijo. Za vas mogoče veljajo tudi dodatni pogoji in določila v primeru uporabe povezanih storitev, vsebine drugih ponudnikov ali programske opreme drugih ponudnikov. Če kateri koli del te pogodbe postane neveljaven ali neizvedljiv, se ta del preoblikuje v skladu z veljavno zakonodajo, da v čim večji meri odraža prvotne namere strani, pri čemer to ne vpliva na veljavnost preostalih delov. Če družba Apple ne uveljavi ali izvrši katere koli pravice ali določila te pogodbe, to ne pomeni, da se zadevni pravici ali določilu odpoveduje. Strinjate se, da v tej pogodbi ni upravičenih tretjih strani, razen če je tako izrecno določeno v tej pogodbi.

          D. »Apple« v tem besedilu označuje:

• družbo Apple Inc. na naslovu 1 Infinite Loop, Cupertino, California (Kalifornija) za uporabnike v Severni, Srednji in Južni Ameriki (razen Kanade) ter na ozemljih in posestih Združenih držav; ter za uporabnike na francoskih in britanskih posestih v Severni Ameriki, Južni Ameriki in na Karibih;

• družbo Apple Canada Inc. na naslovu 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON L3R 5G2M5J 0A8, Canada (Kanada) za uporabnike v Kanadi ali na njenih ozemljih in posestih;

• družbo iTunes K.K. na naslovu Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo (Tokio) za uporabnike na Japonskem;

• družbo Apple Pty Limited v 13. nadstropju stavbe Capital Centre na naslovu 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia (Avstralija) za uporabnike v Avstraliji in na Novi Zelandiji, vključno z otoškimi posestmi, ozemlji in povezanimi pristojnostmi, ter

• družbo Apple Distribution International na naslovu Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Republika Irska) za vse druge uporabnike. 

ELEKTRONSKO SKLEPANJE POGODB

Vaša uporaba storitve vključuje zmožnost elektronskega sklepanja pogodb in/ali opravljanja transakcij. STRINJATE SE, DA VAŠE ELEKTRONSKE VLOGE PREDSTAVLJAJO VAŠE STRINJANJE IN NAMEN, DA VAS TOVRSTNE POGODBE IN TRANSAKCIJE ZAVEZUJEJO TER DA MORATE ZANJE PLAČATI. VAŠE STRINJANJE IN NAMEN, DA VAS ELEKTRONSKE VLOGE ZAVEZUJEJO, VELJATA ZA VSE ZAPISE V ZVEZI Z VSEMI TRANSAKCIJAMI, KI JIH SKLENETE V TEJ STORITVI, VKLJUČNO Z OBVESTILI O UKINITVI, PRAVILNIKI, POGODBAMI IN APLIKACIJAMI. Da bi dostopali do svojih elektronskih zapisov in jih obdržali, morda potrebujete določeno strojno in programsko opremo, za katero ste odgovorni izključno vi sami.

Zadnja sprememba: 19. september 2017