Chào mừng bạn đến với iCloud

THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY GIỮA BẠN VÀ APPLE ĐIỀU CHỈNH VIỆC BẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC TRANG WEB iCLOUD (ĐƯỢC GỌI CHUNG LÀ “DỊCH VỤ”). VIỆC BẠN ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY LÀ QUAN TRỌNG. BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO NÚT “ĐỒNG Ý”, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU BẠN LỰA CHỌN TRUY CẬP VÀO HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Apple là nhà cung cấp Dịch Vụ, điều này cho phép bạn sử dụng các dịch vụ Internet nhất định, bao gồm lưu trữ nội dung cá nhân của bạn (ví dụ như danh bạ - contacts, lịch - calendars, ảnh - photos, ghi chú - notes, nhắc nhở - reminders, văn bản - documents, dữ liệu ứng dụng - app data, và thư điện tử iCloud) và cho phép truy cập vào các nội dung đó từ các thiết bị và máy tính tương thích của bạn, và từ một số dịch vụ dựa trên sự định vị, chỉ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa Thuận này. iCloud được tự động bật lên khi bạn chạy các thiết bị dùng hệ điều hành iOS9 hoặc mới hơn và đăng nhập vào ID Apple của bạn trong khi cài đặt thiết bị, trừ khi bạn đang cập nhật thiết bị và đã lựa chọn không bật iCloud. Bạn có thể tắt iCloud trong Cài Đặt (Settings). Khi iCloud được bật, nội dung của bạn sẽ được tự động gửi đến cho Apple và được Apple lưu trữ, và sau đó bạn có thể truy cập nội dung đó hoặc chuyển các nội dung đó qua mạng không dây đến thiết bị hoặc máy tính có bật iCloud khác của bạn.

I. YÊU CẦU CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

A. Độ Tuổi. Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tại quốc gia có liên quan), trừ khi bạn dưới 13 tuổi và ID Apple của bạn được cung cấp cho bạn theo yêu cầu của một cơ sở giáo dục đã được phê duyệt hoặc được thiết lập bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn như là một phần của tính năng Chia Sẻ Gia Đình. Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân từ các trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tại quốc gia có liên quan, mà không có sự đồng ý có thể xác minh được của phụ huynh. Các bậc phụ huynh và người giám hộ cũng cần nhắc nhở trẻ vị thành niên rằng nói chuyện với người lạ trên Internet có thể nguy hiểm và cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ trẻ em, bao gồm cả giám sát việc sử dụng Dịch Vụ của các em.

Để sử dụng Dịch Vụ, bạn không thể là người bị cấm nhận Dịch Vụ theo quy định của luật Hoa Kỳ hoặc của các quốc gia được áp dụng khác, bao gồm cả quốc gia nơi bạn cư trú hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bằng việc chấp nhận Thỏa Thuận này, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu và chấp thuận các quy định trên đây.

B. Các Thiết Bị và Tài Khoản. Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cần phải có các thiết bị tương thích, truy cập Internet và một số phần mềm (có thể phải trả phí); có thể cần phải cập nhật định kỳ; và có thể bị ảnh hưởng bởi sự hoạt động của các yếu tố này. Apple bảo lưu quyền giới hạn số Tài Khoản có thể được tạo ra từ một thiết bị và số thiết bị kết nối với một Tài Khoản. Phiên bản mới nhất của phần mềm có thể cần thiết cho một số giao dịch hoặc tính năng nhất định. Bạn đồng ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu này là trách nhiệm của bạn.

C. Các Hạn Chế Sử Dụng. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích mà Thỏa Thuận này cho phép, và chỉ sử dụng trong phạm vi cho phép bởi bất kỳ luật, quy định áp dụng nào, hoặc thông lệ được chấp nhận rộng rãi tại quốc gia áp dụng. Tài Khoản của bạn được phân bổ 5GB dung lượng lưu trữ như được mô tả trong các trang tính năng iCloud. Bạn có thể mua thêm dung lượng lưu trữ như được mô tả dưới đây. Việc sử dụng quá giới hạn được áp dụng hoặc giới hạn hợp lý được áp dụng cho băng thông hoặc dung lượng lưu trữ (ví dụ, dung lượng tài khoản dành cho sao lưu hoặc thư điện tử) bị nghiêm cấm và có thể khiến bạn không thể sao lưu vào iCloud, bổ sung các tài liệu, hoặc nhận thư điện tử mới gửi đến địa chỉ thư điện tử iCloud của bạn. Nếu việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc các hành xử khác của bạn đe dọa khả năng cung cấp Dịch Vụ hoặc các hệ thống khác của Apple một cách cố ý hoặc vô ý, Apple có quyền thực hiện các hành động hợp lý để bảo vệ Dịch Vụ và các hệ thống của Apple, điều này có thể bao gồm đình chỉ việc truy cập vào Dịch Vụ của bạn. Việc tái phạm các vi phạm về hạn chế có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài Khoản của bạn.

Nếu bạn là một cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, cộng sự hoặc đại diện của một cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe hoặc đại diện của cộng sự (các thuật ngữ này được quy định tại 45 C.F.R § 160.103), Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thành phần, tính năng hoặc tiện ích khác của iCloud để tạo ra, nhận, duy trì hoặc chuyển bất kỳ “thông tin sức khỏe được bảo mật” nào (theo thuật ngữ được định nghĩa tại 45 C.F.R § 160.103) hoặc sử dụng iCloud theo bất kỳ cách nào mà có thể làm cho Apple (hoặc bất kỳ Công Ty Con Apple nào) trở thành cộng sự của Bạn hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.

D. Tính Sẵn Có Của Dịch Vụ. Dịch Vụ, hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Dịch Vụ, có thể không được cung cấp bằng tất cả các thứ tiếng hoặc tại tất cả các quốc gia và Apple không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Dịch Vụ, là phù hợp hoặc được cung cấp để sử dụng tại bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Nếu bạn lựa chọn truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bạn thực hiện điều này một cách tự nguyện và chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

E. Thay Đổi Dịch Vụ. Apple bảo lưu quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, điều chỉnh Thỏa Thuận này và ấn định các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc bạn sử dụng Dịch Vụ, với điều kiện Apple sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày về bất kỳ thay đổi bất lợi nghiêm trọng nào đối với Dịch Vụ hoặc các điều khoản dịch vụ áp dụng, trừ khi Apple không thể thông báo như vậy vì những tình huống phát sinh từ kiện tụng, hành động pháp lý hoặc hành động của cơ quan có thẩm quyền; để đảm bảo bảo mật cho người sử dụng, sự riêng tư của người sử dụng, hoặc các vấn đề toàn vẹn mang tính kỹ thuật; để tránh gián đoạn dịch vụ cho những người sử dụng khác; hoặc do thiên tai, thảm họa, chiến tranh, hoặc sự kiện tương tự khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Apple. Đối với dịch vụ lưu trữ đám mây trả phí, Apple sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi bất lợi nghiêm trọng nào đối với Dịch Vụ trước khi kết thúc thời hạn hiện tại mà bạn đã thanh toán, trừ khi việc thay đổi là cần thiết một cách hợp lý để tuân theo vụ kiện tụng, hành động pháp lý hoặc hành động của cơ quan có thẩm quyền; để đảm bảo bảo mật cho người sử dụng, sự riêng tư của người sử dụng, hoặc các vấn đề toàn vẹn mang tính kỹ thuật; để tránh các vấn đề xảy ra do thiên tai, thảm họa, chiến tranh, hoặc sự kiện tương tự khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Apple. Trong trường hợp Apple thực hiện các thay đổi bất lợi nghiêm trọng đối với Dịch Vụ hoặc các điều khoản sử dụng, bạn sẽ có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này và tài khoản của bạn, trong trường hợp đó Apple sẽ hoàn lại cho Bạn theo tỷ lệ tương ứng với khoản trả trước cho thời hạn bạn đã thanh toán vào thời điểm đó. Apple sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ điều chỉnh nào đối với Dịch Vụ hoặc các điều khoản dịch vụ được thực hiện theo Mục IE này.

II. CÁC TÍNH NĂNG VÀ DỊCH VỤ

A. Sử Dụng Dịch Vụ Dựa Trên Sự Định Vị

Apple và các đối tác và các bên cấp quyền sử dụng của Apple có thể cung cấp các tính năng hoặc dịch vụ nhất định dựa vào thông tin định vị trên cơ sở thiết bị sử dụng GPS (hoặc công nghệ tương tự, nếu có) và các điểm truy cập Wi-Fi nhiều người sử dụng và địa điểm các trạm phát sóng di động. Để cung cấp tính năng hoặc dịch vụ đó, nếu có, Apple và các đối tác và các bên cấp quyền sử dụng của Apple phải thu thập, sử dụng, truyền, xử lý và lưu trữ dữ liệu định vị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa điểm địa lý của thiết bị của bạn và thông tin liên quan đến tài khoản iCloud của bạn (“Tài Khoản”) và bất kỳ thiết bị nào được đăng ký với Tài Khoản đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở ID Apple, ID và tên của thiết bị, và loại thiết bị của bạn.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc Apple và các đối tác và các bên cấp quyền sử dụng của Apple thu thập, sử dụng, truyền, xử lý và lưu trữ dữ liệu Tài Khoản và định vị vào bất kỳ lúc nào bằng cách không sử dụng các tính năng dựa trên sự định vị và tắt Tìm… (bao gồm cả các ứng dụng tiền nhiệm Tìm iPhone và Tìm Bạn, được gọi chung là “Tìm…”) hoặc Dịch Vụ Định Vị trong mục Cài Đặt (tùy trường hợp áp dụng) trên thiết bị. Khi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba mà có sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu định vị như một phần của Dịch Vụ, bạn phải tuân thủ và cần xem xét các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba về việc sử dụng dữ liệu định vị bởi các dịch vụ của bên thứ ba đó. Bất kỳ dữ liệu định vị nào được Dịch Vụ cung cấp không phải là cơ sở để dựa vào trong các trường hợp cần phải có thông tin định vị chính xác hoặc trường hợp mà dữ liệu định vị sai, không chính xác, chậm trễ hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến tử vong, thương tật cá nhân, thiệt hại về tài sản hoặc môi trường. Apple sẽ sử dụng kỹ thuật và sự cẩn trọng hợp lý trong việc cung cấp Dịch Vụ, nhưng Apple và bất kỳ bên cung cấp nội dung và/hoặc dịch vụ nào của Apple đều không bảo đảm về sự sẵn có, sự chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc kịp thời của dữ liệu định vị hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác được đăng tải thông qua Dịch Vụ. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN SỰ ĐỊNH VỊ KHÔNG NHẰM HOẶC PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG NHƯ LÀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ KHẨN CẤP.

B. Tìm…

Khi bạn bật iCloud và Dịch Vụ Định Vị trên thiết bị chạy iOS 13, iPad OS hoặc MacOS Catalina trở lên, tính năng Tìm… (Tìm iPhone đối với các thiết bị chạy iOS 8 đến iOS 12) sẽ được bật tự động trên thiết bị đó và bất kỳ phụ kiện Apple nào đã ghép đôi với thiết bị đó. Khi được bật, thiết bị sẽ tự động liên kết với ID Apple của bạn và bất kỳ ai (kể cả bạn) muốn tắt tính năng Tìm…, đăng xuất khỏi iCloud, xóa hoặc kích hoạt thiết bị đều cần phải có mật khẩu ID Apple của bạn thì mới thực hiện được. Apple và các đại lý ủy quyền của Apple sẽ không thực hiện dịch vụ hỗ trợ phần cứng hoặc phần mềm, bao gồm các dịch vụ theo các điều kiện bảo hành hạn chế của Apple, trừ khi bạn tắt tính năng Tìm… trước khi thực hiện dịch vụ. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không bảo vệ được thiết bị dùng hệ điều hành iOS của bạn bằng mã truy cập, bật Chế Độ Mất, và/hoặc nhận hoặc trả lời các thông báo và trao đổi. Apple sẽ không chịu trách nhiệm trả lại cho bạn thiết bị dùng hệ điều hành iOS của bạn cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc mất dữ liệu nào trên thiết bị dùng hệ điều hành iOS của bạn.

Tìm Ngoại Tuyến là một tính năng dựa trên cộng đồng có thể giúp bạn và những người khác định vị thiết bị thất lạc khi thiết bị đó không kết nối với internet. Nếu một thiết bị bật tính năng Tìm Ngoại Tuyến thì tính năng này có thể phát hiện sự có mặt của các thiết bị ngoại tuyến đang ở gần thông qua Bluetooth (hoặc các công nghệ tương tự). Nếu phát hiện ra thiết bị ngoại tuyến thất lạc, thiết bị đó sẽ dùng Wi-Fi hoặc kết nối di động để báo cáo vị trí tương đối của thiết bị thất lạc một cách an toàn đến ID Apple liên kết với thiết bị thất lạc. Nhờ đó, chủ sở hữu thiết bị có thể xem vị trí của thiết bị trong ứng dụng Tìm… Báo cáo vị trí được mã hóa toàn bộ và Apple hoàn toàn không xem được thông tin vị trí của thiết bị báo cáo hay bất kỳ thiết bị ngoại tuyến nào. Bạn có thể tắt tính năng Tìm Ngoại Tuyến trong mục Cài Đặt.

C. Sao lưu

iCloud Backup (Sao lưu iCloud) định kỳ tạo các bản sao lưu tự động cho các thiết bị dùng hệ điều hành iOS, khi thiết bị được khóa màn hình, kết nối với nguồn điện, và kết nối với Internet thông qua mạng Wi-Fi. Nếu thiết bị không được sao lưu lên iCloud trong thời gian một trăm tám mươi (180) ngày, Apple bảo lưu quyền xóa các sao lưu liên quan đến thiết bị đó. Sao lưu có thể bao gồm cài đặt thiết bị, đặc điểm thiết bị, ảnh và video, tài liệu, tin nhắn của bạn, nhạc chuông, dự liệu ứng dụng Sức Khỏe và các dữ liệu ứng dụng khác. Thông tin bổ sung có thể được xem tại https://support.apple.com/en-vn/HT207428. Các nội dung sau đây không được bao gồm trong sao lưu iCloud của bạn: các nội dung được mua từ iTunes Store, App Store, hoặc Apple Books, nội dung được đồng bộ từ máy tính của bạn, và thư viện ảnh của bạn nếu bạn bật Thư Viện Ảnh iCloud (iCloud Photos). Apple sẽ sử dụng kỹ thuật và sự cẩn trọng hợp lý để cung cấp Dịch Vụ, nhưng, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, APPLE KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ LƯU GIỮ HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ THIỆT HẠI, BỊ HỎNG, BỊ MẤT HOẶC BỊ XÓA MỘT CÁCH KHÔNG CỐ Ý THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, VÀ APPLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU VIỆC THIỆT HẠI, HỎNG, MẤT HOẶC XÓA NỘI DUNG ĐÓ XẢY RA. Bạn chịu trách nhiệm duy trì sao lưu thay thế thích hợp cho các thông tin và dữ liệu của bạn.

D. Ảnh

1. iCloud Photos (Ảnh iCloud). Khi bạn bật iCloud Photos, các bức ảnh, video, siêu dữ liệu của bạn và bất kỳ chỉnh sửa nào bạn thực hiện trong Ứng Dụng Ảnh trên thiết bị dùng hệ điều hành iOS, máy tính dùng hệ điều hành macOS, hoặc Máy Tính dùng hệ điều hành Windows của bạn sẽ được tự động gửi cho iCloud, được tải lên và được lưu trữ trên iCloud, và sau đó được đưa vào tất cả các thiết bị và máy tính khác có bật chức năng iCloud Photos của bạn. Độ phân giải của ảnh và video có thể thay đổi tùy thuộc vào cài đặt thiết bị của bạn và dung lượng lưu trữ hiện có. Bạn có thể tải xuống các bức ảnh và video với độ phân giải đầy đủ vào bất kỳ thời điểm nào.

2. Shared Albums (Album Được Chia Sẻ). Khi bạn sử dụng Shared Albums, Apple lưu trữ bất kỳ bức ảnh và video nào mà bạn chia sẻ cho đến khi bạn xóa các bức ảnh và video đó. Bạn có thể truy cập các bức ảnh và video đã được chia sẻ của bạn từ bất kỳ thiết bị Apple nào của bạn có bật Shared Albums. Những người bạn mời tới các album được chia sẻ có thể xem, lưu, sao chép, và chia sẻ các bức ảnh và video đó, cũng như đóng góp các bức ảnh và video, và nhận xét. Nếu bạn chọn sử dụng Shared Albums để chia sẻ các bức ảnh thông qua một liên kết web, các bức ảnh này sẽ được đăng công khai cho bất kỳ người nào đã được cung cấp hoặc có quyền truy cập vào liên kết web đó. Nếu bạn muốn dừng chia sẻ một bức ảnh, video, lời nhận xét hoặc toàn bộ các Album Được Chia Sẻ, bạn có thể xóa chúng vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào đã được sao chép lại trước đó về một thiết bị hoặc máy tinh khác từ một Album Được Chia Sẻ sẽ không bị xóa.

3. My Photo Stream (Chuỗi Ảnh Của Tôi). Khi bạn sử dụng My Photo Stream, Apple lưu trữ các bức ảnh lấy từ Thiết Bị Dùng Hệ Điều Hành iOS của bạn hoặc được tải lên từ máy tính của bạn trong một khoảng thời gian hạn chế và tự động gửi các bức ảnh này đến các thiết bị Apple khác của bạn có bật My Photo Stream. Một số lượng giới hạn các bức ảnh có thể được lưu trữ trên iCloud hoặc trên các thiết bị của bạn tại bất kỳ một thời điểm nào, và các bức ảnh cũ hơn sẽ được tự động xóa đi khỏi My Photo Stream theo thời gian. Để giữ các bức ảnh này mãi mãi, bạn phải lưu chúng vào cuộn camera trên thiết bị dùng hệ điều hành iOS của bạn hoặc thư viện ảnh trên máy tính của bạn.

E. Family Sharing (Chia Sẻ Gia Đình). Với Family Sharing, bạn có thể chia sẻ các nội dung được mua ví dụ như các sản phẩm mua từ Store và các đăng ký thuê bao Apple với các thành viên của gia đình bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ một số nội dung nhất định ví dụ như ảnh, lịch, địa điểm và thông tin sử dụng màn hình tùy thuộc vào những gì mà gia đình bạn lựa chọn chia sẻ. Để có thêm thông tin liên quan đến việc chia sẻ các nội dung bạn mua, vui lòng xem các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Apple Media tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Để có thêm thông tin về chia sẻ nội dung, thông tin địa điểm và sử dụng thiết bị với các thành viên trong gia đình, vui lòng xem https://www.apple.com/family-sharing/

F. Chia sẻ tập tin. Khi bạn sử dụng tính năng Chia Sẻ Tập Tin iCloud, Apple sẽ lưu trữ bất kỳ tập tin nào mà bạn chia sẻ cho tới khi bạn xóa chúng. Bạn có thể truy cập vào các tập tin được chia sẻ của mình từ bất kỳ thiết bị Apple nào của bạn có bật iCloud Drive. Bạn có thể trao quyền truy cập cho người khác để xem, lưu, sao chép hoặc chỉnh sửa các tập tin đó. Bạn có chọn cho người khác quyền được chỉnh sửa các tập tin hoặc quyền chỉ được đọc các tập tin đó. Nếu bạn sử dụng tính năng Chia Sẻ Tập Tin iCloud để chia sẻ các tập tin thông qua một liên kết web, các tập tin đó sẽ được truy cập tự do đối với bất kỳ ai được cung cấp liên kết web. Bạn có thể dừng việc chia sẻ tập tin vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn dừng chia sẻ, các tập tin sẽ được xóa khỏi iCloud Drive trên thiết bị của tất cả mọi người. Tuy nhiên, bất kỳ tập tin nào đã được sao chép đến một thiết bị hoặc máy tính khác từ trước sẽ không bị xóa.

G. Mail Drop. Nếu bạn đăng nhập vào iCloud và bạn sử dụng ứng dụng macOS Mail hoặc iCloud Mail trên web để gửi các thư điện tử có các tập tin đính kèm lớn, bạn sẽ có lựa chọn sử dụng Mail Drop. Với Mail Drop, các tập tin đính kèm lớn của bạn sẽ được tạm thời lưu trữ trên các máy chủ iCloud để tạo điều kiện cho việc truyền các tập tin đó. Apple sẽ gửi một đường dẫn hoặc xem trước của đính kèm tới những người nhận, tùy vào ứng dụng thư điện tử của người nhận của bạn. Việc lưu trữ tạm thời các tập tin đính kèm thư điện tử có dung lượng lớn sẽ không được cộng vào để tính hạn mức lưu trữ iCloud của bạn. Để biết thêm thông tin về Mail Drop, vui lòng xem tại https://support.apple.com/en-vn/HT203093.

H. Các Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba. Nếu bạn đăng nhập vào một số Ứng Dụng của bên thứ ba bằng các chứng nhận iCloud của bạn, bạn đồng ý cho phép Ứng Dụng đó lưu trữ dữ liệu trên tài khoản iCloud cá nhân của bạn và cho phép Apple thu thập, lưu trữ, và xử lý các dữ liệu đó thay mặt cho Bên Phát Triển Ứng Dụng thứ ba tương ứng có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và các Ứng Dụng đó của bạn. Dữ liệu được Ứng Dụng lưu trữ trên tài khoản iCloud cá nhân của bạn sẽ bị cộng vào để tính dung lượng lưu trữ của bạn. Dữ liệu này có thể được chia sẻ với một Ứng Dụng khác mà bạn tải về từ cùng một Bên Phát Triển Ứng Dụng.

I. Tài khoản iCloud chỉ dùng trên web. Nếu bạn đăng nhập vào Dịch Vụ bằng một tài khoản chỉ dùng trên web trên một máy tính hoặc thiết bị không mang hiệu Apple, bạn sẽ chỉ có thể truy cập vào một nhóm giới hạn chức năng Dịch Vụ. Bạn sẽ nhận được 1 GB dung lượng lưu trữ miễn phí và bạn không thể tăng dung lượng này bằng một tài khoản chỉ dùng trên web. Như là một điều kiện để truy cập vào Dịch Vụ bằng một tài khoản chỉ dùng trên web, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan trong Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không hạn chế bởi tất cả các yêu cầu sử dụng Dịch Vụ, các hạn chế sử dụng, khả năng cung cấp, thử nghiệm rộng rãi, các khước từ bảo đảm, các quy tắc liên quan đến nội dung và hành xử của bạn, và quy định về chấm dứt. Các điều khoản trong Thỏa Thuận này liên quan đến các tính năng không được cung cấp cho những người sử dụng chỉ dùng web sẽ không áp dụng cho bạn. Các điều khoản này bao gồm, ví dụ như, việc sử dụng các dịch vụ dựa trên sự định vị và việc thanh toán phí cho các nâng cấp dung lượng lưu trữ iCloud. Bạn đồng ý thêm rằng nếu sau đó bạn truy cập vào tài khoản chỉ dùng trên web của bạn từ một thiết bị hiệu Apple hoặc một máy tính hiệu Apple, dù là bạn có sở hữu thiết bị hoặc máy tính đó hay không, Apple có thể tự động nâng cấp tài khoản chỉ dùng trên web của bạn thành một tài khoản iCloud đầy đủ và cung cấp tất cả tính năng sẵn có của Dịch Vụ cho bạn, bao gồm dung lượng lưu trữ miễn phí được mở rộng. Nếu bạn lựa chọn truy cập vào tài khoản chỉ dùng trên web của bạn từ một thiết bị hiệu Apple hoặc từ một máy tính hiệu Apple và sau đó bạn được nâng cấp lên mức tính năng đầy đủ Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ. Nếu bạn không muốn có một tài khoản iCloud đầy đủ, đề nghị không đăng nhập vào tài khoản chỉ dùng trên web của bạn từ một máy tính hoặc thiết bị hiệu Apple.

J. Xác Thực Hai Bước và Cuộc Gọi/Nội Dung Tin Nhắn Tự Động. Nếu bạn chọn bật Xác Thực Hai Bước cho ID Apple của bạn, bạn chấp thuận (a) cung cấp cho Apple ít nhất một số điện thoại; và (b) nhận cuộc gọi tự động hoặc ghi âm trước và tin nhắn từ Apple với bất kỳ số điện thoại nào mà bạn cung cấp. Chúng tôi có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc tin nhắn đó để (i) đảm bảo an toàn cho Tài Khoản của bạn khi bạn đăng nhập; (ii) giúp bạn truy cập vào Tài Khoản của bạn khi bạn quên mật khẩu của bạn; hoặc (iii) trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ Tài Khoản của bạn hoặc thực hiện Thỏa Thuận này, các chính sách của chúng tôi, luật áp dụng, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn.

III. NÂNG CẤP DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ THEO THUÊ BAO

Dung lượng lưu trữ bổ sung được cung cấp để mua trên cơ sở thuê bao.

A. Thanh Toán

Bằng việc nâng cấp dung lượng lưu trữ của bạn trên thiết bị hoặc máy tính của bạn, Apple sẽ tự động tính tiền định kỳ phí dung lượng lưu trữ cho kế hoạch lưu trữ mà bạn lựa chọn, bao gồm bất kỳ khoản thuế nào, theo phương thức thanh toán đi kèm với ID Apple của bạn (ví dụ phương thức thanh toán mà bạn sử dụng để mua sắm trên iTunes Store, App Store hoặc Apple Books, nếu có) hoặc phương thức thanh toán gắn với tài khoản Gia Đình của bạn. Để biết thêm chi tiết về các kế hoạch lưu trữ và giá cả, vui lòng xem tại https://support.apple.com/en-vn/HT201238. Nếu bạn là một người tổ chức Gia Đình, bạn đồng ý cho Apple tính tiền định kỳ trên phương thức thanh toán của bạn đối với các thành viên của Gia Đình bạn nâng cấp dung lượng lưu trữ của họ. Apple cũng có thể xin chấp thuận trước cho khoản tiền lên tới số tiền của giao dịch và định kỳ liên hệ với bạn bằng cách gửi thư điện tử tới địa chỉ thư điện tử gắn liền với ID Apple của bạn để nhắc nhở về việc thanh toán và các trao đổi khác liên quan đến dung lượng lưu trữ tài khoản.

Bạn có thể thay đổi thuê bao của mình bằng cách nâng cấp hoặc cắt giảm lưu trữ của bạn trong mục iCloud của phần Cài đặt trên thiết bị của bạn, hoặc trong cửa sổ iCloud của phần Tùy Chọn Hệ Thống - System Preferences trên Mac của bạn hoặc iCloud cho Windows trên máy tính cá nhân của bạn.

Phí lưu trữ được áp dụng cho lưu trữ được nâng cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức; cắt giảm lưu trữ sẽ có hiệu lực vào ngày tính hóa đơn hằng năm hoặc hàng tháng tiếp theo. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN ĐÚNG THỜI HẠN TOÀN BỘ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ CUNG CẤP CHO APPLE CÁC THÔNG TIN VỀ THẺ TÍN DỤNG HOẶC TÀI KHOẢN THANH TOÁN HỢP LỆ ĐỂ THANH TOÁN TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ. Nếu Apple không thể tính các khoản phí đến hạn vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của bạn một cách thành công, Apple bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc hạn chế truy cập vào Nội Dung được lưu trữ của bạn, xóa bỏ các Nội Dung được lưu trữ của bạn hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn. Nếu bạn muốn chỉ định một tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng khác hoặc nếu có sự thay đổi đối với tình trạng thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của bạn, bạn phải thay đổi thông tin của mình trực tuyến trong mục Thông Tin Tài Khoản – Account Information của iCloud; điều này có thể tạm thời làm gián đoạn sự truy cập Dịch Vụ của bạn trong khi Apple xác minh thông tin thanh toán mới của bạn. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn thông qua thư điện tử liên quan đến tài khoản của bạn, với các lý do, bao gồm nhưng không hạn chế, đạt đến hoặc vượt quá dung lượng lưu trữ của bạn.

Nếu bạn đang ở Brazil, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì có thể có mâu thuẫn tại đây:

Đối với bất kỳ khoản phí nào mà Apple tính cho bạn, Apple có thể sử dụng một công ty liên kết để thực hiện các hoạt động liên quan đến thu và chuyển tiền đối với bất kỳ khoản tiền nào mà bạn nợ liên quan đến tài khoản iCloud của bạn. Ngoài ra, tổng giá mà bạn phải trả sẽ bao gồm cả giá nâng cấp cộng bất kỳ khoản phí thẻ tín dụng được áp dụng nào. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế áp dụng nào đối với bạn trừ các khoản thuế giữ lại mà công ty liên kết của Apple sẽ phải thu. Bạn phải cung cấp tất cả các thông tin tài khoản mà Apple yêu cầu để thực hiện các giao dịch đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn không cung cấp tất cả các thông tin tài khoản được yêu cầu, Apple có quyền chấm dứt tài khoản của bạn.

B. Quyền Hủy

Nếu bạn chọn hủy thuê bao của bạn sau khi mua thuê bao lần đầu tiên hoặc, nếu bạn đang có một kế hoạch thanh toán theo năm, ngay sau khi bắt đầu một kỳ gia hạn thuê bao, bạn có thể làm như vậy bằng cách thông báo cho Apple bằng một tuyên bố rõ ràng (vui lòng xem thông tin chi tiết về địa chỉ áp dụng trong phần “Quy Định Chung” ở dưới) trong thời hạn 14 ngày kể từ khi bạn nhận được xác nhận thư điện tử bằng cách liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng. Bạn không phải đưa ra một lý do hủy.

Để đáp ứng thời hạn hủy, bạn phải gửi xác nhận hủy của bạn trước khi hết thời hạn 14 ngày.

Các khách hàng tại Châu Âu và Na-uy cũng có quyền thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đơn hủy dưới đây:

Người nhận: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Cộng Hòa Ailen:

Tôi theo đây thông báo rằng tôi hủy nội dung sau đây trong hợp đồng của tôi:

[TIỀN THUÊ BAO VÀ THỜI HẠN, ví dụ, 200 GB CẬP NHẬT DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ CỦA THUÊ BAO iCLOUD HÀNG THÁNG]

Đặt hàng ngày [ĐIỀN NGÀY]

Tên của khách hàng

Địa chỉ của khách hàng

Ngày

Hậu Quả Của Việc Hủy

Chúng tôi sẽ giảm dung lượng lưu trữ của bạn xuống 5 GB và hoàn trả cho bạn tiền trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo hủy của bạn. Nếu bạn đã sử dụng nhiều hơn 5 GB dung lương lưu trữ trong thời gian này, bạn không thể tạo thêm bất kỳ bản sao lưu iCloud nào hoặc sử dụng một số tính năng cho đến khi bạn giảm dung lượng lưu trữ của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phương tiện thanh toán giống như phương tiện thanh toán bạn đã sử dụng cho giao dịch, và bạn sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc hoàn trả này.

IV. Việc Bạn Sử Dụng Dịch Vụ

A. Tài Khoản Của Bạn

Là người sử dụng đã đăng ký của Dịch Vụ, bạn phải lập một Tài Khoản. Bạn không được tiết lộ thông tin Tài Khoản của mình cho bất kỳ người nào khác. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì tính bảo mật và an ninh đối với Tài Khoản của bạn, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra tại hoặc thông qua Tài Khoản của bạn, và bạn đồng ý ngay lập tức thông báo cho Apple về bất kỳ sự vi phạm an ninh nào đối với Tài Khoản của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng Dịch Vụ được thiết kế và được dành cho mục đích sử dụng riêng, trên cơ sở cá nhân và bạn không nên chia sẻ thông tin Tài Khoản và/hoặc mật khẩu với bất kỳ cá nhân nào khác. Với điều kiện là chúng tôi đã áp dụng các kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý, Apple không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng trái phép Tài Khoản của bạn do bạn không chấp hành các quy tắc này.

Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải nhập ID Apple và mật khẩu để xác nhận Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi bạn đăng ký và sử dụng Dịch Vụ (“Dữ Liệu Đăng Ký Dịch Vụ”), và bạn đồng ý cập nhật các Dữ Liệu Đăng Ký Dịch Vụ của bạn để giữ cho các thông tin đó luôn đầy đủ và chính xác. Nếu bạn không cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký Dịch Vụ chính xác, cập nhật và đầy đủ, Tài Khoản của bạn có thể bị tạm dừng và/hoặc chấm dứt. Bạn đồng ý rằng Apple có thể lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Đăng Ký Dịch Vụ mà bạn cung cấp để sử dụng trong việc duy trì và tính phí cho Tài Khoản của bạn.

B. Sử Dụng Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Apple Khác

Các thành phần hoặc tính năng cụ thể của Dịch Vụ được cung cấp bởi Apple và/hoặc các bên cấp quyền sử dụng cho Apple, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng tải xuống sản phẩm hay dịch vụ đã mua và iTunes Match và/hoặc Thư Viện Nhạc iCloud (có áp dụng phí bổ sung), yêu cầu phải có phần mềm riêng hoặc các hợp đồng cấp quyền sử dụng hoặc điều khoản sử dụng khác. Bạn cần đọc, chấp nhận và chấp thuận chịu ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng riêng nào nêu trên như một điều kiện để sử dụng các thành phần hoặc tính năng cụ thể này của Dịch Vụ.

C. Không Chuyển Giao

Không có bất kỳ nội dung nào trong Thỏa Thuận này được hiểu là chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền lợi, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nào đối với ID Apple, địa chỉ thư điện tử, tên miền, iChat ID, hoặc tài nguyên tương tự được bạn sử dụng có liên quan đến Dịch Vụ.

D. Không Có Quyền Thừa Kế

Trừ khi luật có quy định khác, Bạn đồng ý rằng Tài Khoản của bạn không thể được chuyển nhượng và rằng bất kỳ quyền nào đối với ID Apple hoặc Nội Dung của bạn trong phạm vi Tài Khoản của bạn chấm dứt khi bạn qua đời. Khi nhận được bản sao giấy chứng tử, Tài Khoản của bạn có thể bị chấm dứt và toàn bộ Nội Dung trong phạm vi Tài Khoản của bạn sẽ bị xóa bỏ. Vui lòng liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ iCloud tại địa chỉ https://support.apple.com/icloud để được hỗ trợ thêm.

E. Không Bán Lại Dịch Vụ

Bạn đồng ý rằng bạn không tạo bản sao, sao chép, nhân bản, bán, bán lại, cho thuê hoặc trao đổi Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho bất kỳ mục đích gì.

V. Nội Dung Và Hành Vi Của Bạn

A. Nội Dung

“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như tệp dữ liệu, tính chất thiết bị, văn bản, phần mềm, nhạc, đồ họa, ảnh, hình ảnh, âm thanh, video, tin nhắn và bất kỳ nội dung tương tự nào khác. Bạn hiểu rằng toàn bộ Nội Dung, cho dù có được đăng tải rộng rãi hay gửi riêng trên Dịch Vụ đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải là Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà bạn tải lên, tải xuống, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải, lưu trữ hoặc cung cấp theo cách khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của bạn. Bạn hiểu rằng trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể gặp các Nội Dung mà bạn cảm thấy xúc phạm, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, và rằng bạn có thể cung cấp cho những người khác Nội Dung mà họ cảm thấy khó chịu. Apple không kiểm soát Nội Dung được đăng tải thông qua Dịch Vụ, và Apple cũng không bảo đảm về sự chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của các Nội Dung đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch Vụ và bất kỳ Nội Dung nào hoàn toàn thuộc rủi ro của bạn.

B. Hành Vi Của Bạn

Bạn đồng ý rằng bạn KHÔNG sử dụng Dịch Vụ để:

a. tải lên, tải xuống, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải, lưu trữ hoặc theo cách khác cung cấp bất kỳ Nội Dung nào bất hợp pháp, mang tính chất quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu;

b. theo dõi, quấy rối, đe dọa hoặc làm hại người khác;

c. nếu bạn là người đã thành niên, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin khác từ người vị thành niên (bất kỳ người nào dưới 18 tuổi hoặc tuổi khác mà pháp luật của quốc gia sở tại định nghĩa là vị thành niên) mà cá nhân bạn không biết, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào sau đây: họ tên đầy đủ hoặc họ, địa chỉ nhà, mã zip/bưu chính, số điện thoại, ảnh, tên của trường, nhà thờ, đội thể thao hoặc bạn bè của người vị thành niên;

d. giả mạo là bất kỳ người hoặc bất kỳ chủ thể nào không phải là bạn – bạn không được mạo nhận hoặc thể hiện sai mình là một người khác (bao gồm cả các người nổi tiếng), chủ thể khác, người sử dụng iCloud khác, nhân viên của Apple, hoặc công chức hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác, (Apple bảo lưu quyền từ chối hoặc ngăn chặn bất kỳ ID Apple hoặc địa chỉ thư điện tử nào được xem là mạo nhận hoặc thể hiện sai về nhận dạng của bạn, hoặc chiếm đoạt tên hoặc nhận dạng của người khác);

e. thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm bản quyền hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác (bao gồm tải lên bất kỳ nội dung nào mà bạn không được quyền tải lên), hoặc tiết lộ bất kỳ bí mật kinh doanh hoặc thông tin mật nào vi phạm các thỏa thuận về bảo mật, lao động hoặc không tiết lộ;

f. đăng tải, gửi đi, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp bất kỳ thông điệp thư điện tử, quảng cáo, tài liệu quảng bá, thư rác, spam, thư chuỗi không được yêu cầu hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo thương mại và thông báo với số lượng lớn;

g. giả mạo bất kỳ tiêu đề giao thức TCP-IP hoặc bất kỳ phần nào trong thông tin tiêu đề của một thư điện tử hoặc bài đăng tải của một bên cung cấp thông tin, hoặc bằng cách khác thêm thông tin vào phần tiêu đề để làm cho người nhận hiểu lầm về nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ (“giả mạo thông tin”);

h. tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải, lưu trữ hoặc bằng cách khác cung cấp bất kỳ nội dung, tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc bất kỳ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ), hoặc bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào khác;

i. cản trở hoặc phá hỏng Dịch Vụ (bao gồm cả truy cập Dịch Vụ thông qua bất kỳ phương tiện tự động nào, như các tập lệnh hoặc bọ tìm kiếm web), hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào kết nối với Dịch Vụ, hoặc bất kỳ chính sách, yêu cầu hoặc quy định nào của các mạng kết nối với Dịch Vụ (bao gồm cả bất kỳ việc truy cập, sử dụng hoặc giám sát trái phép nào đối với các dữ liệu hoặc lưu lượng dữ liệu);

j. lên kế hoạch hoặc tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; và/hoặc

k. thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân về bất kỳ người sử dụng Dịch Vụ nào khác để sử dụng liên quan đến bất kỳ hoạt động bị cấm nào trên đây.

C. Gỡ Bỏ Nội Dung

Bạn xác nhận rằng Apple không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra các Nội Dung đó. Tuy nhiên, Apple bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với Thỏa Thuận này hay không, và có thể kiểm tra, di dời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của Apple, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm Thỏa Thuận này hoặc gây khó chịu theo cách khác.

D. Sao Lưu Nội Dung Của Bạn

Bạn chịu trách nhiệm sao lưu, vào máy tính hoặc thiết bị khác của bạn, bất kỳ tài liệu, hình ảnh hoặc Nội Dung quan trọng nào khác mà bạn lưu trữ hoặc truy cập thông qua Dịch Vụ. Apple sử dụng các kỹ thuật và sự cẩn trọng hợp lý trong việc cung cấp Dịch Vụ, nhưng Apple không bảo đảm hoặc cam kết rằng bất kỳ Nội Dung nào mà bạn có thể lưu trữ hoặc truy cập thông qua Dịch Vụ sẽ không bị thiệt hại, hỏng hoặc mất một cách không cố ý.

E. Truy Cập Tài Khoản và Nội Dung của Bạn

Apple bảo lưu quyền thực hiện các bước mà Apple xét thấy cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý để thực thi và/hoặc xác minh sự tuân thủ với bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Apple, không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn, có thể truy cập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc tiết lộ thông tin Tài Khoản và Nội Dung của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật, quan chức nhà nước và/hoặc bên thứ ba, mà Apple tin rằng cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý, nếu Apple phải làm như vậy theo quy định của pháp luật hoặc nếu Apple một cách thành thực tin rằng việc truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc lưu trữ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ các quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; (b) thực thi Thỏa Thuận này, bao gồm cả điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Thỏa Thuận này; (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề an ninh, gian lận hoặc kỹ thuật theo cách khác; hoặc (d) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Apple, các người sử dụng của Apple, bên thứ ba hoặc công chúng như được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

F. Thông Báo Về Bản Quyền - DMCA

Nếu bạn cho rằng bất kỳ Nội Dung nào mà bạn tuyên bố là mình có sở hữu bản quyền đã bị xâm phạm bởi bất kỳ người nào sử dụng Dịch Vụ, vui lòng liên hệ với Cơ Quan Bản Quyền của Apple được nêu trong Chính Sách Bản Quyền của chúng tôi tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple có thể, bằng quyết định của mình, ngừng và/hoặc chấm dứt Tài Khoản của những người sử dụng bị phát hiện là nhiều lần xâm phạm quyền bản quyền.

G. Vi Phạm Thỏa Thuận này

Nếu trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn gặp Nội Dung mà bạn xét thấy không phù hợp hoặc theo cách khác bạn cho rằng vi phạm Thỏa Thuận này, bạn có thể báo cáo về Nội Dung này bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ abuse@iCloud.com.

H. Nội Dung Được Bạn Đăng Tải hoặc Cung Cấp trên Dịch Vụ

1. Bạn Cấp Quyền Sử Dụng. Trừ các tài liệu mà chúng tôi có thể cấp quyền sử dụng cho bạn, Apple không tuyên bố quyền sở hữu đối với bất kỳ tài liệu và/hoặc Nội Dung nào mà bạn đăng tải hoặc cung cấp trên Dịch Vụ. Tuy nhiên, bằng cách đăng tải hoặc cung cấp các Nội Dung đó vào các phần của Dịch Vụ được truy cập bởi công chúng hoặc những người sử dụng khác mà bạn chấp thuận chia sẻ các Nội Dung nêu trên cho họ, bạn cấp cho Apple quyền sử dụng trên phạm vi toàn thế giới, không phải trả tiền bản quyền và không độc quyền để sử dụng, phân phối, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, phổ biến, biên dịch, thể hiện và đăng tải một cách rộng rãi các Nội Dung đó trên Dịch Vụ hoàn toàn cho mục đích mà theo đó các Nội Dung đó đã được đăng tải hoặc cung cấp, mà không phải trả bất kỳ khoản tiền thù lao hoặc chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội Dung nào được bạn đăng tải hoặc cung cấp sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn, và không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, góp phần hoặc khuyến khích vi phạm hoặc hành vi trái pháp luật khác, hoặc theo cách khác tục tĩu, gây khó chịu hoặc thiếu thẩm mỹ. Bằng cách đăng tải hoặc cung cấp các Nội Dung đó trên các phần của Dịch Vụ có thể được công chúng hoặc những người sử dụng khác truy cập, bạn tuyên bố rằng bạn là chủ sở hữu của các tài liệu đó và/hoặc có toàn bộ các quyền, được chuyển giao quyền sử dụng và sự cho phép cần thiết để phổ biến các tài liệu đó.

2. Thay Đổi Nội Dung. Bạn hiểu rằng để cung cấp Dịch Vụ và để Nội Dung của bạn được cung cấp trên Dịch Vụ, Apple có thể truyền tải Nội Dung của bạn trên nhiều mạng công cộng khác nhau, bằng nhiều phương tiện khác nhau và điều chỉnh hoặc thay đổi Nội Dung của bạn để tuân thủ với các yêu cầu kỹ thuật của mạng, thiết bị hoặc máy tính kết nối. Bạn đồng ý rằng việc cấp quyền sử dụng theo Thỏa Thuận này cho phép Apple thực hiện các hành động như vậy.

3. Thông Tin Nhãn Hiệu. Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, đồ họa và logo khác của Apple được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ đều là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu được đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Danh sách các nhãn hiệu của Apple có thể được xem tại địa chỉ sau đây - https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ có thể là nhãn hiệu của các người sở hữu tương ứng. Bạn không được cấp bất kỳ quyền hoặc quyền sử dụng nào đối với bất kỳ nhãn hiệu nào nêu trên, và đồng ý thêm rằng bạn sẽ không gỡ bỏ, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về quyền sở hữu riêng nào (bao gồm thông báo về nhãn hiệu và bản quyền) có thể được kèm theo hoặc được bao hàm trong Dịch Vụ.

VI. Phần Mềm

A. Quyền Sở Hữu Riêng Của Apple. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Apple và/hoặc các bên cấp quyền sử dụng của Apple sở hữu toàn bộ các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi hợp pháp đối với và liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ họa, giao diện người sử dụng, tập lệnh và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch Vụ, và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho bạn như một phần của và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ (“Phần Mềm”), bao gồm bất kỳ và toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Dịch Vụ, cho dù có được đăng ký hay không, và cho dù nó tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bạn đồng ý thêm rằng Dịch Vụ (bao gồm cả Phần Mềm hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm) bao gồm thông tin bảo mật và thông tin thuộc sở hữu riêng được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ được áp dụng và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc quyền sở hữu riêng đó theo bất kỳ phương cách nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch Vụ theo Thỏa Thuận này. Bất kỳ phần nào của Dịch Vụ đều không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ như được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

B. Apple Cấp Quyền Sử Dụng. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, NGOẠI TRỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ ĐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ CÓ THỂ KHIẾN CHO BẠN PHẢI GÁNH CHỊU CÁC CHẾ TÀI DÂN SỰ HOẶC HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG, ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ.

C. Thử Nghiệm Rộng Rãi (Public Beta) Trong từng thời điểm, Apple có thể lựa chọn cung cấp các tính năng mới và/hoặc các tính năng được cập nhật của Dịch Vụ (các “Tính Năng Thử Nghiệm”) như một phần của Chương Trình Thử Nghiệm Rộng Rãi (“Chương Trình”) nhằm mục đích cung cấp cho Apple ý kiến phản hồi về chất lượng và tính ứng dụng của các Tính Năng Thử Nghiệm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn tham gia Chương Trình là tự nguyện và không tạo ra bất kỳ mối quan hệ liên danh, đại lý hoặc lao động về mặt pháp lý nào giữa bạn và Apple, và rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ Tính Năng Thử Nghiệm nào. Apple có thể cung cấp các Tính Năng Thử Nghiệm cho những người tham gia Chương Trình thông qua đăng ký trực tuyến hoặc nhận tham gia thông qua Dịch Vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Apple có thể thu thập và sử dụng thông tin từ Tài Khoản, thiết bị và thiết bị ngoại vi của bạn để nhận bạn tham gia vào một Chương Trình và/hoặc quyết định xem bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. Bạn hiểu rằng khi bạn đã tham gia Chương Trình, bạn không thể quay lại bản không thử nghiệm trước đó của Tính Năng Thử Nghiệm nhất định. Trong trường hợp bạn có thể quay lại như thế, bạn không thể chuyển các dữ liệu được tạo ra trong Tính Năng Thử Nghiệm về bản không thử nghiệm trước đó. Việc bạn sử dụng các Tính Năng Thử Nghiệm và tham gia vào Chương Trình được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận này và bất kỳ điều khoản cấp quyền sử dụng bổ sung nào có thể đi kèm một cách riêng rẽ với các Tính Năng Thử Nghiệm. Các Tính Năng Thử Nghiệm được cung cấp trên cơ sở “THEO NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ HIỆN CÓ” và có thể có các lỗi hoặc thiếu chính xác mà có thể gây ra lỗi, hỏng hoặc mất dữ liệu và/hoặc thông tin trong thiết bị và các thiết bị ngoại vi của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở, máy chủ và máy tính) được kết nối với các thiết bị đó. Apple đặc biệt khuyến khích bạn sao lưu toàn bộ dữ liệu và thông tin trên thiết bị của bạn và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào trước khi tham gia bất kỳ Chương Trình nào. Bạn xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng tất cả việc sử dụng các Tính Năng Thử Nghiệm hoàn toàn thuộc rủi ro của bạn. BẠN CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VÀ CHI PHÍ ĐI KÈM VỚI VIỆC BẠN THAM GIA BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ PHÍ TRUY CẬP INTERNET, CHI PHÍ SAO LƯU, CHI PHÍ PHÁT SINH ĐỂ SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI CỦA BẠN, VÀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT BỊ, PHẦN MỀM, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU NÀO. Apple có thể cung cấp hoặc không cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc những sự hỗ trợ khác đối với các Tính Năng Thử Nghiệm. Nếu [Apple] cung cấp hỗ trợ thì sự hỗ trợ đó sẽ bổ sung cho phạm vi hỗ trợ thông thường dành cho bạn liên quan đến Dịch Vụ và chỉ được cung cấp thông qua Chương Trình. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ quy định hoặc chính sách hỗ trợ nào mà Apple đưa ra cho bạn để nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào nêu trên. Apple bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản, điều kiện hoặc chính sách của Chương Trình (bao gồm cả việc ngừng Chương Trình) vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo, và có thể hủy bỏ sự tham gia của bạn vào Chương Trình vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn xác nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp phiên bản thương mại của các Tính Năng Thử Nghiệm, và rằng nếu phiên bản thương mại đó được cung cấp, nó có thể có các tính năng hoặc chức năng khác với các tính năng hoặc chức năng của các Tính Năng Thử Nghiệm. Như một phần của Chương Trình, Apple sẽ cung cấp cho bạn cơ hội gửi các ý kiến nhận xét, đề xuất hoặc ý kiến phản hồi khác về việc bạn sử dụng các Tính Năng Thử Nghiệm. Bạn đồng ý rằng nếu không có thỏa thuận riêng bằng văn bản nào quy định khác đi, Apple được tự do sử dụng bất kỳ ý kiến phản hồi nào được bạn cung cấp cho bất kỳ mục đích nào.

D. Quản Lý Xuất Khẩu. Việc sử dụng Dịch Vụ và Phần Mềm, bao gồm cả chuyển giao, đăng tải hoặc tải lên dữ liệu, phần mềm hoặc Nội Dung khác thông qua Dịch Vụ, có thể phải tuân thủ các luật xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bạn đồng ý chấp hành tất cả các luật và quy định về xuất nhập khẩu được áp dụng. Cụ thể là, nhưng không hạn chế bởi, Phần Mềm không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (a) vào bất kỳ quốc gia nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) bất kỳ đối tượng nào trong danh sách Các Đối Tượng Bị Đối Xử Đặc Biệt của Cục Kho Bạc Hoa Kỳ hoặc Danh Sách Những Cá Nhân hoặc Danh Sách Những Tổ Chức Bị Khước Từ của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn không ở tại bất kỳ quốc gia nào hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào nêu trên. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào bị Luật Hoa Kỳ cấm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất tên lửa, vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Bạn đồng ý thêm rằng bạn không tải lên Tài Khoản của bạn bất kỳ dữ liệu hoặc phần mềm nào (a) là đối tượng của Quy Định về Buôn Bán Vũ Khí Quốc Tế hoặc (b) không được xuất khẩu khi chưa được sự cho phép trước bằng văn bản của cơ quan nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các loại phần mềm mã hóa nhất định và mã nguồn, khi chưa xin được sự cho phép nêu trên. Bảo đảm và cam kết này tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này.

E. Cập Nhật. Tùy từng thời điểm Apple có thể cập nhật Phần Mềm sử dụng cho Dịch Vụ. Để bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, các bản cập nhật này có thể được tải xuống và cài đặt một cách tự động trên thiết bị hoặc máy tính của bạn. Các cập nhật này có thể bao gồm các sửa chữa lỗi, tăng cường hoặc cải thiện tính năng hoặc phiên bản Phần Mềm hoàn toàn mới.

VII. Chấm Dứt

A. Chấm Dứt Tự Nguyện Từ Phía Bạn

Bạn có thể xóa ID Apple của bạn và/hoặc ngưng sử dụng Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn muốn ngưng sử dụng iCloud trên thiết bị của bạn, thì bạn có thể tắt iCloud khỏi một thiết bị bằng cách mở Cài Đặt trên thiết bị của bạn, chọn iCloud, và chọn “Đăng Xuất”. Để chấm dứt Tài Khoản của bạn và xóa ID Apple của bạn, liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Apple tại https://support.apple.com/contact. Nếu bạn chấm dứt Tài Khoản của bạn và xóa ID Apple của bạn, bạn sẽ không thể truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ khác của Apple hoặc bên thứ ba mà bạn đã thiết lập bằng ID Apple đó. Hành động này có thể không thể đảo ngược. Bất kỳ khoản phí nào đã được bạn trả trước khi bạn chấm dứt đều không được hoàn lại (trừ khi được phép một cách rõ ràng trong Thỏa Thuận này), kể cả bất kỳ khoản phí nào đã trả trước cho năm tính hóa đơn mà trong năm đó bạn chấm dứt. Việc chấm dứt Tài Khoản của bạn sẽ không giải thoát cho bạn khỏi nghĩa vụ thanh toán bất kỳ phí và lệ phí đã tích lũy nào.

B. Chấm Dứt Từ Phía Apple

Vào bất kỳ thời điểm nào, trong một số trường hợp nhất định và không cần phải thông báo trước, Apple có thể ngay lập tức chấm dứt hoặc đình chỉ tất cả hoặc một phần Tài Khoản và/hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ của bạn. Nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt này gồm: (a) vi phạm Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào khác mà được dẫn chiếu trong Thỏa Thuận này và/hoặc được đăng tải trên Dịch Vụ; (b) bạn yêu cầu hủy hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn; (c) theo yêu cầu và/hoặc lệnh của cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp, hay cơ quan nhà nước khác; (d) trường hợp việc cung cấp Dịch Vụ cho bạn bị hoặc có thể trở nên không hợp pháp; (e) các vấn đề hoặc sự cố bất ngờ về kỹ thuật hay an ninh; (f) bạn tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc (g) không thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà bạn nợ liên quan đến Dịch Vụ, với điều kiện trong trường hợp không có vi phạm không nghiêm trọng, Apple chỉ được phép chấm dứt sau khi gửi cho bạn thông báo 30 ngày và chỉ khi bạn không khắc phục vi phạm trong khoảng thời gian 30 ngày đó. Apple có toàn quyền thực hiện việc chấm dứt hoặc đình chỉ nêu trên và Apple sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào mà có thể là do kết quả hoặc phát sinh từ việc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài Khoản và/hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ của bạn. Ngoài ra, Apple có thể chấm dứt Tài Khoản của bạn bằng cách thông báo trước 30 ngày thông qua thư điện tử gửi đến địa chỉ liên kết với Tài Khoản của bạn nếu (a) Tài Khoản của bạn không hoạt động trong một (1) năm; hoặc (b) Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ bị gián đoạn chung. Thông báo về sự gián đoạn chung của dịch vụ sẽ được thực hiện theo quy định của Thỏa Thuận này, trừ khi việc thông báo không thể thực hiện được vì những tình huống phát sinh từ kiện tụng, hành động pháp lý hoặc hành động của cơ quan có thẩm quyền; để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, sự riêng tư của người sử dụng, hoặc các vấn đề toàn vẹn mang tính kỹ thuật; để tránh gián đoạn dịch vụ cho những người sử dụng khác; hoặc do thiên tai, thảm họa, hoặc sự kiện tương tự nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Apple. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Apple sẽ hoàn trả cho bạn theo tỷ lệ tương ứng với khoản trả trước cho thời hạn bạn đã được thanh toán vào thời điểm đó. Apple sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ điều chỉnh nào đối với Dịch Vụ hoặc các điều khoản dịch vụ được thực hiện theo Mục VIIB này.

C. Hậu Quả Của Việc Chấm Dứt

Khi chấm dứt Tài Khoản của bạn, bạn có thể mất mọi quyền truy cập vào Dịch Vụ và bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Tài Khoản của bạn, ID Apple, tài khoản thư điện tử, và Nội Dung. Ngoài ra, sau một thời gian, Apple sẽ xóa thông tin và dữ liệu lưu trong (các) tài khoản của bạn hoặc được lưu như là một phần của (các) tài khoản của bạn. Bất kỳ phần riêng lẻ nào của Dịch Vụ mà bạn có thể đã sử dụng theo các hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm riêng lẻ cũng sẽ bị chấm dứt theo các hợp đồng cấp quyền sử dụng đó.

VIII. Các Liên Kết và Các Tài Liệu Khác Của Bên Thứ Ba

Một số Nội Dung, phần hay tính năng nhất định của Dịch Vụ có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba và/hoặc các siêu liên kết đến các trang web, nguồn hoặc Nội Dung khác. Vì Apple có thể không có quyền kiểm soát đối với các trang và/hoặc tài liệu của bên thứ ba, bạn xác nhận và đồng ý rằng Apple không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang hoặc nguồn đó, và không xác minh hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ trang hoặc nguồn nào nêu trên, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm dưới mọi hình thức về bất kỳ Nội Dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu có trên hoặc được cung cấp từ các trang hoặc nguồn đó. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng Apple sẽ không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc được cho là đã phát sinh đối với bạn, dù là trực tiếp hay gián tiếp, do việc bạn sử dụng và/hoặc dựa vào bất kỳ Nội Dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu đó có trên hoặc được cung cấp từ các trang hoặc nguồn đó.

IX. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, DO VẬY, TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC LOẠI TRỪ ĐÓ CỤ THỂ BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ÁP DỤNG, MỘT SỐ LOẠI TRỪ NÊU DƯỚI ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

APPLE SẼ SỬ DỤNG KỸ NĂNG THÍCH HỢP VÀ CẨN TRỌNG ĐÚNG MỰC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ. CÁC TỪ CHỐI DƯỚI ĐÂY PHỤ THUỘC VÀO SỰ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG NÀY.

APPLE KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ BẠN ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM APPLE CÓ THỂ GỠ BỎ DỊCH VỤ TRONG NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “THEO HIỆN TRẠNG“ VÀ “NHƯ HIỆN CÓ“. APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA APPLE TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ CÔNG KHAI HOẶC NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CỤ THỂ, APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA APPLE ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (I) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN; (II) VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HAY KHÔNG BỊ LỖI; (III) BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ ĐỀU CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY; VÀ (IV) BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI TRÊN PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN NHƯ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

APPLE KHÔNG CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ MẤT, HỎNG, TẤN CÔNG, VI-RÚT, GIÁN ĐOẠN, BỊ LẤY TRỘM DỮ LIỆU, HAY BỊ XÂM PHẠM BẢO MẬT KHÁC, VÀ APPLE TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÀY.

BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC TRUY CẬP THEO TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO, VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA VỚI THIẾT BỊ, MÁY TÍNH CỦA BẠN, HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NÊU TRÊN. BẠN XÁC NHẬN THÊM RẰNG DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ HOẶC PHÙ HỢP CHO VIỆC SỬ DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP HOẶC MÔI TRƯỜNG NƠI MÀ VIỆC NỘI DUNG, DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC DỊCH VỤ CUNG CẤP BỊ HỎNG, CHẬM TRỄ, CÓ LỖI, HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC CÓ THỂ GÂY TỬ VONG, THƯƠNG TẬT, THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG VỀ VẬT CHẤT HOẶC MÔI TRƯỜNG.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐÓ CỤ THỂ BỊ LUẬT ÁP DỤNG CẤM, THÌ MỘT SỐ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU DƯỚI ĐẤY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

APPLE SẼ SỬ DỤNG KỸ NĂNG THÍCH HỢP VÀ CẨN TRỌNG ĐÚNG MỰC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ. CÁC GIỚI HẠN DƯỚI ĐÂY KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MẤT MÁT PHÁT SINH TỪ VIỆC (A) APPLE KHÔNG SỬ DỤNG KỸ NĂNG THÍCH HỢP VÀ CẨN TRỌNG ĐÚNG MỰC; (B) APPLE CỐ TÌNH BẤT CẨN, CÓ HÀNH VI CỐ Ý SAI TRÁI HOẶC GIAN LẬN; HOẶC (C) TỬ VONG HAY THƯƠNG TẬT.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA APPLE ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH NHÂN QUẢ HOẶC CÓ TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO TỔN THẤT LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI APPLE ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ), DO HẬU QUẢ CỦA: (I) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (II) BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ VIỆC CHẤM DỨT TẠM THỜI HAY VĨNH VIỄN NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HAY BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ; (III) TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HAY SỬA ĐỔI CÁC THÔNG TIN TRUYỀN ĐI HOẶC DỮ LIỆU; (IV) XÓA, HỎNG, HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ VÀ/HOẶC GỬI HAY NHẬN CÁC THÔNG TIN TRUYỀN ĐI HOẶC DỮ LIỆU CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ; (V) CÁC TUYÊN BỐ HAY HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ; VÀ (VI) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ.

BỒI HOÀN

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và giữ cho Apple, các công ty liên kết, công ty con, giám đốc, viên chức, nhân viên, đại lý, đối tác, nhà thầu và bên cấp quyền sử dụng của Apple không phải chịu bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả chi phí luật sư hợp lý, do một bên thứ ba đưa ra, liên quan đến hoặc phát sinh từ: (a) bất kỳ Nội Dung nào bạn đăng, đăng tải, truyền đi, hoặc bằng cách khác cung cấp thông qua Dịch Vụ; (b) việc bạn sử dụng Dịch Vụ; (c) bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với Thỏa Thuận này; (d) bất kỳ biện pháp nào được Apple thực hiện như một phần của công tác điều tra của Apple về hành vi bị nghi ngờ là vi phạm Thỏa Thuận này hoặc do hậu quả của việc Apple phát hiện hoặc quyết định rằng đã có một hành vi vi phạm Thỏa Thuận này; hoặc (e) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của một bên khác. Điều này có nghĩa là bạn không thể kiện Apple, các công ty liên kết, công ty con, giám đốc, viên chức, nhân viên, đại lý, đối tác, nhà thầu và bên cấp quyền sử dụng của Apple do việc Apple quyết định gỡ bỏ hoặc từ chối xử lý bất kỳ thông tin hoặc Nội Dung nào, để cảnh báo với bạn, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch Vụ của bạn, hoặc tiến hành bất kỳ biện pháp nào khác trong quá trình điều tra hành vi bị nghi ngờ là vi phạm hoặc do việc Apple kết luận rằng đã có hành vi vi phạm Thỏa Thuận này. Điều khoản về việc từ bỏ và bồi hoàn này áp dụng với tất cả các hành vi vi phạm được mô tả hoặc dự kiến trong Thỏa Thuận này. Nghĩa vụ này vẫn còn có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận này và/hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ chấm dứt hoặc hết hạn. Bạn xác nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi sử dụng đối với Dịch Vụ thông qua việc sử dụng Tài Khoản của bạn, và rằng Thỏa Thuận này áp dụng với bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý tuân thủ Thỏa Thuận này và bảo vệ, bồi hoàn và giữ vô hại cho Apple đối với bất kỳ và toàn bộ các khiếu nại và yêu cầu phát sinh từ việc sử dụng Tài Khoản của bạn, cho dù việc sử dụng đó có được bạn cho phép một cách rõ ràng hay không.

X. QUY ĐỊNH CHUNG

A. Thông Báo

Apple có thể đưa ra thông báo cho bạn về Dịch Vụ, kể cả các thay đổi trong Thỏa Thuận này, bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử iCloud của bạn (và/hoặc địa chỉ thư điện tử thay thế khác liên kết với Tài Khoản của bạn nếu được cung cấp), iMessage hoặc SMS, bằng thư thông thường, hoặc bằng cách đăng tải trên trang web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

B. Luật Điều Chỉnh

Ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong đoạn dưới đây, Thỏa Thuận này và mối quan hệ giữa bạn và Apple chịu sự điều chỉnh của pháp luật bang California, không bao gồm các quy định về xung đột pháp luật của bang này. Bạn và Apple đồng ý tuân theo quyền xét xử riêng biệt và duy nhất của tòa án nằm trong phạm vi hạt Santa Clara, California, để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ Thỏa Thuận này. Nếu (a) bạn không phải là công dân Hoa Kỳ; (b) bạn không cư trú tại Hoa Kỳ; (c) bạn không truy cập Dịch Vụ từ Hoa Kỳ; và (d) bạn là công dân của một trong những quốc gia nêu dưới đây, bạn theo đây đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ Thỏa Thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật áp dụng nêu dưới đây, bất kể có bất kỳ quy định nào về xung đột pháp luật, và bạn theo đây tuân theo một cách không hủy ngang quyền xét xử riêng biệt của tòa án nằm trong phạm vi bang, tỉnh hoặc quốc gia được xác định dưới đây mà pháp luật của bang, tỉnh hoặc quốc gia đó điều chỉnh:

Nếu bạn là công dân của bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên Minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, Na Uy hoặc Iceland, luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là luật và tòa án nơi thường trú của bạn.

Nếu bạn là công dân của Nhật Bản, luật điều chỉnh sẽ là luật pháp của Nhật Bản và cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là tòa án Tokyo, Nhật Bản.

Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế được đặc biệt loại trừ không áp dụng đối với Thỏa Thuận này.

C. Toàn Bộ Thỏa Thuận

Thỏa Thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Apple, điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Apple liên quan đến Dịch Vụ. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể áp dụng khi bạn sử dụng các dịch vụ của công ty liên kết, nội dung của bên thứ ba, hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này bị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh ở mức gần nhất có thể các ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực. Việc Apple không thực hiện hay thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa Thuận này không tạo thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Bạn đồng ý rằng không có các bên thụ hưởng thứ ba nào đối với Thỏa Thuận này, trừ khi được quy định một cách rõ ràng trong Thỏa Thuận này.

D. “Apple” được sử dụng trong Thỏa Thuận này có nghĩa:

• Apple Inc., có địa chỉ tại One Apple Park Way, Cupertino, California, cho người sử dụng tại Nam, Trung, và Bắc Mỹ (trừ Canada), cũng như các vùng lãnh thổ và các vùng phụ thuộc của Hoa Kỳ; và các vùng phụ thuộc của Pháp và Anh tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và Caribbean;

• Apple Canada Inc., có địa chỉ tại 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada cho người sử dụng tại Canada hoặc các vũng lãnh thổ và các vùng phụ thuộc của Canada;

• iTunes K.K., có địa chỉ tại Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo cho người sử dụng tại Nhật Bản, áp dụng cho Mục III, IX và X của Thỏa Thuận này. Đối với tất cả các điều khoản khác trong Thỏa Thuận này, bao gồm cả Mục IX và X, áp dụng cho người sử dụng tại Nhật Bản, “Apple” dùng trong tài liệu này có nghĩa là Apple Inc., có địa chỉ tại 1 Infinite Loop, Cupertino, California.

• Apple Pty Limited, có địa chỉ tại Level 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, cho người sử dụng tại Australia, New Zealand, bao gồm các vùng đảo phụ thuộc, các vùng lãnh thổ, và các vùng tài phán liên kết; và

• Apple Distribution International Ltd., có địa chỉ tại Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Cộng Hòa Ailen, cho những người sử dụng khác.

GIAO KẾT ĐIỆN TỬ

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ bao gồm khả năng giao kết các thỏa thuận và/hoặc thực hiện các giao dịch bằng phương thức điện tử. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC NỘI DUNG ĐĂNG GỬI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA BẠN TẠO THÀNH SỰ CHẤP THUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA BẠN CHỊU RÀNG BUỘC BỞI VÀ THANH TOÁN CHO CÁC THỎA THUẬN VÀ GIAO DỊCH ĐÓ. SỰ CHẤP THUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA BẠN CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC NỘI DUNG ĐĂNG GỬI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MÀ BẠN GIAO KẾT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM CẢ CÁC THÔNG BÁO HỦY, CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC HỢP ĐỒNG, VÀ CÁC ỨNG DỤNG. Để truy cập và giữ lại các hồ sơ dữ liệu điện tử của bạn, bạn có thể cần phải có một số phần cứng và phần mềm nhất định, và điều đó hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của riêng bạn.

Sửa đổi lần cuối cùng: ngày 19 tháng 09 năm 2019