Apple մեդիա ծառայությունների դրույթներ և պայմաններ

Սույն դրույթներով և պայմաններով պայմանագիր է կնքվում Ձեր և Apple-ի («Համաձայնագիր») միջև: Խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ Համաձայնագրին: Եթե հասկացել եք Համաձայնագրում նշված դրույթները և ընդունում եք դրանք, կտտացրեք «Համաձայն եմ»:

Ա. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Համաձայնագրով կարգավորվում է Ձեր կողմից Apple ծառայությունների («Ծառայություններ») օգտագործումը, որոնց միջոցով Դուք կարող եք գնել, ձեռք բերել, արտոնագրել, վարձակալել կամ բաժանորդագրվել մեդիա ֆայլերի, հավելվածների («Հավելվածներ») և այլ ծառայությունների (բոլորը միասին՝ «Բովանդակություն») համար: Մեր ծառայություններն են. iTunes խանութը, Հավելվածների խանութը, iBooks խանութը, Apple երաժշտությունը և Apple նորությունները: Մեր ծառայությունները հասանելի են ձեր բնակության երկրում («Բնակության երկիր»): Մեր Ծառայություններից օգտվելու համար հարկավոր է համատեղելի սարքակազմ, ծրագրակազմ (խորհուրդ է տրվում և նույնիսկ երբեմն պահանջվում է վերջին տարբերակը) և համացանցից օգտվելու հնարավորություն (կարող են գանձվել վճարներ): Մեր Ծառայությունների աշխատանքը կարող է կախված լինել այդ գործոններից:

Բ. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Մեր Ծառայությւոններից Բովանդակությունը կարող եք ձեռք բերել անվճար կամ վճարովի հիմունքներով. երկու տարբերակն էլ կոչվում է «Գործարք»: Յուրաքանչյուր Գործարք իրենից ներկայացնում է էլեկտրոնային պայմանագիր Ձեր և Apple-ի միջև, և/կամ Ձեր ու մեր Ծառայություններում Բովանդակությունը տրամադրող կողմի միջև:Ամեն դեպքում, եթե Դուք Apple Distribution International ընկերության հաճախորդ եք և ձեռք եք բերում եք որևէ Հավելված կամ գիրք, ապա Apple Distribution International-ը հանդիսանում է վաճառողը. սա նշանակում է, որ Դուք Բովանդակությունը ձեռք եք բերում Apple Distribution International-ից, իսկ այն արտոնագրված է Հավելվածը տրամադրողի (ինչպես սահմանված է ստորև) կամ գիրքը հրատարակողի կողմից: Առաջին Գործարքը կատարելու ժամանակ մենք Ձեզ կհարցնենք, թե ինչ հաճախականությամբ կկամենայիք, որպեսզի Ձեզանից պահանջենք Ձեր գաղտնաբառը հետագա Գործարքների ժամանակ: Գործարքները կատարելու համար նախատեսված «Touch ID» գործառույթը միացնելու դեպքում Ձեզ կառաջարկվի թույլատրել բոլոր Գործարքների կատարումը Ձեր մատնահետքի միջոցով: Դուք ցանկացած պահի կարող եք փոփոխել գաղտնաբառի կարգավորումները՝ հետևելով այստեղ ներկայացված ցուցումներին՝ https://support.apple.com/en-us/HT204030: Վճարովի Գործարքների համար Apple-ը գանձումը կկատարի Ձեր վճարման եղանակից (օրինակ՝ վարկային քարտից, դեբետային քարտից, նվեր քարտից/կոդից կամ Ձեր Բնակության երկրում հասանելի այլ եղանակներից), ներառյալ բոլոր կիրառելի հարկերը: Բովանդակությունը նախապես պատվիրելու դեպքում գանձումը կկատարվի, երբ Բովանդակությունն առաքվի Ձեզ (եթե, իհարկե, չչեղարկեք պատվերը մինչ Բովանդակությունը Ձեզ հասնելը): Համաձայն տեղի օրենսդրությանը՝ Apple-ը կարող է արդիացնել Ձեր վճարման եղանակի վերաբերյա տեղեկությունները, եթե նման տեղեկություններ տրամադրվեն Ձեր ֆինանսական հաստատության կողմից: Գործարքների հաշիվների ներկայացման վերաբերյալ մանրամասներին ծանոթանալու համար այցելեք http://support.apple.com/kb/HT5582 կայք: Բոլոր Գործարքները վերջնական են և հետարկման ենթակա չեն: Բովանդակության գները կարող են ցանկացած պահի փոփոխվել: Եթե տեխնիկական խնդիրների պատճառով Բովանդակության առաքումը կանխարգելվում կամ հապաղում է, հարցի միակ լուծումը կարող է լինել՝ կամ փոխարինել Բովանդակությունը, կամ փոխհատուցել վճարված արժեքը՝ Apple-ի կողմից սահմանված կարգով: Երբեմն Apple-ը կարող է հրաժարվել փոխհատուցումից, եթե բացահայտվեն խարդախության, փոխհատուցման կանոնների խախտման կամ այլ մանիպուլյացիաների փաստեր, որոնք իրավունք կտան Apple-ին դիմել համապատասխան հակընդդեմ հայց ներկայացնելու: Նվեր քարտերին/կոդերին առնչվող դրույթները հասանելի են այստեղ՝https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/:

APPLE ID

Մեր Ծառայություններից օգտվելու և Ձեր Բովանդակությունը օգտագործելու համար պահանջվում է Apple ID: Apple ID-ն դա այն հաշիվն է, որն օգտագործում եք Apple-ի էկոհամակարգում: Ձեր Apple ID-ն կարևոր արժեք է ներկայացնում իրենից և Դուք պարտավոր եք պահպանել դրա գաղտնիությունը և անվտանգությունը: Apple-ը պատասխանատվություն չի կրում կորուստների համար, որոնք կարող են առաջանալ Ձեր Apple ID-ի չլիազորված օգտագործման հետևանքով: Եթե ենթադրում եք, որ Ձեր Apple ID-ն վտանգի է ենթարկվել, դիմեք Apple-ին:

Apple ID ստեղծելու և մեր Ծառայություններից օգտվելու համար Դուք պետք է լինեք առնվազն 13 տարեկան (կամ Ձեր Բնակության երկրում սահմանված համարժեք նվազագույն տարիքի, ինչը նշված է գրանցման գործընթացում): Նշված տարիքից փոքր անձանց համար Apple ID-ները կարող են ստեղծել ծնողները կամ օրինական խնամակալները Ընտանեկան համօգտագործման միջոցով կամ որևէ հաստատված կրթական հաստատություն:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր Ծառայությունների օգտագործումը Ձեր կողմից կարգավորվում է Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականությամբ, որը հասանելի էhttps://www.apple.com/legal/privacy/ կայքում:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ծառայություններից և Բովանդակությունից օգտվելու համար Դուք պետք է հետևեք այս բաժնում նշված կանոններին («Օգտագործման կանոններ»): Ծառայություններից և Բովանդակությունից այլ կերպ օգտվելը կհամարվի սույն Համաձայնագրի էական խախտում: Apple-ը կարող է վերահսկել Ծառայություններից և Բովանդակությունից Ձեր օգտվելու ձևը՝ համոզվելու համար, որ հետևում եք այստեղ նշված Օգտագործման կանոններին:

Բոլոր Ծառայությունները.

- Ծառայությունները և Բովանդակությունը Դուք կարող եք օգտագործել միայն անձնական, ոչ առևտրային նպատակների համար (բացի այն դեպքերից, որոնք նշված են ստորև՝ Հավելվածների խանութի բովանդակություն բաժնում):

- Բովանդակության տրամադրումը Apple-ի կողմից Ձեզ չի տալիս գովազդային նպատակներով օգտագործման իրավունքներ և չի տալիս կամ զրկում հեղինակային իրավունքների սեփականատերերի իրավունքներից:

- Բովանդակությունը կարող եք օգտագործել ամեն մի սարքի վրա գտնվող առավելագույնը հինգ տարբեր Apple ID-ներից:

- Բովանդակությունը ներբեռնելուց հետո Դուք եք կրում պատասխանատվություն այն կորցնելու, ոչնչացնելու կամ վնասելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս պարբերաբար պահուստավորել Ձեր Բովանդակությունը:

- Դուք չպետք է փորձեք կոտրել կամ շրջանցել Ծառայություններում ներառված անվտանգության տեխնոլոգիաները:

- Մեր Ծառայություններից պետք է օգտվեք Apple-ի ծրագրակազմի միջոցով և չպետք է փոփոխեք այդ ծրագրակազմը կամ օգտագործեք դրա փոփոխված տարբերակները:

- Տեսանյութերով Բովանդակության համար պահանջվում է HDCP կապակցում:

iTunes խանութի բովանդակությունը.

- Դուք կարող եք օգտվել առանց Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) Բովանդակությունից ցանկացած քանակությամբ համատեղելի սարքերի վրա, որոնք գտնվում են Ձեր տրամադրության տակ: DRM-ով պաշտպանված Բովանդակությունը կարող եք օգտագործել առավելագույնը հինգ համակարգչի և անսահմանափակ քանակությամբ սարքերի վրա, որոնց հետ համաժամում եք բովանդակությունը այդ համակարգիչներից:

- Վարձակալվող Բովանդակությունը հասանելի է միաժամանակ մեկ սարքի վրա, և այն կարող եք նվագարկել 30 րոպեի ընթացքում և այն պետք է ավարտվի նվագարկումը սկսելուց հետո 24-48 ժամվա ընթացքում՝ կախված Ձեր Բնակության երկրում գործող Ծառայություններում առաջարկվող Բովանդակությունից (Բովանդակության կանգնեցումը, դադարեցումը կամ վերագործարկումը չի երկարացնում այս ժամկետը):

- Ձայնային նվագացուցակները կարող եք գրառել CD-ի վրա մինչև յոթ անգամ (այս սահմանափակումը չի վերաբերում առանց DRM-ի Բովանդակությանը):

Հավելվածների խանութի բովանդակությունը.

- «Հավելվածներ» տերմինի մեջ մտնում են հավելվածները, iMessage-ի և Apple ժամացույցի հավելվածները, ներծրագրային գնումները, ընդլայնումները (օրինակ՝ ստեղնաշարերը), կպչուկները և բաժանորդագրումները, որոնք տրամադրվում են հավելվածի միջոցով:

- Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած Appson սարք, որը գտնվում է Ձեր տրամադրության տակ:

- Առևտրային ձեռնարկությունների, պետական կազմակերպությունների կամ կրթական հաստատությունների («Ձեռնարկություն») անունից հանդես եկող անհատները կարող են ներբեռնել և համաժամել Հավելվածները կամ (i) մեկ հոգու օգտագործման համար՝ Ձեռնարկության տրամադրության տակ գտնվող մեկ կամ մի քանի սարքերի վրա, կամ (ii) մի քանի հոգու օգտագործման համար՝ Ձեռնարկության տրամադրության տակ գտնվող մեկ համօգտագործվող սարքի վրա: Պարզաբանելով վերը նշվածը՝ յուրաքանչյուր սարքի համար, որն օգտագործվում է անհատապես կամ համատեղ՝ մի քանի օգտվողի կողմից, պահանջվում է առանձին լիցենզիա:

iBooks խանութի բովանդակությունը.

- Առանց DRM-ի Բովանդակությունը կարող եք օգտագործել Ձեր տրամադրության տակ գտնվող ցանկացած համատեղելի սարքի վրա: DRM-ով պաշտպանված Բովանդակությունը կարող եք օգտագործել առավելագույնը հինգ համակարգչի և անսահմանափակ քանակությամբ սարքերի վրա, որոնց հետ համաժամում եք բովանդակությունը այդ համակարգիչներից:

- iBooks խանութի Բովանդակությունը չեք կարող գրառել սկավառակի վրա:

Apple երաժշտություն.

- Apple երաժշտության Անհատական անդամակցությունը կարող եք օգտագործել առավելագույնը 10 սարքի վրա (որոնցից միայն հինգը կարող են համակարգիչ լինել):

- Apple երաժշտության Անհատական անդամակցությունը թույլ է տալիս հոսարկել միաժամանակ մեկ սարքի վրա, Ընտանեկան անդամակցությունը թույլ է տալիս Ձեզ կամ Ձեր ընտանիքի անդամներին հոսարկել միաժամանակ վեց սարքի վրա:

ԲԱԶՄԱԿԻ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄՆԵՐ

Դուք կարող եք մի քանի անգամ ներբեռնել նախկինում ձեռք բերած Բովանդակությունը («Բազմակի ներբեռնում») այն սարքերի վրա, որոնցով մուտք եք գործել միևնույն Apple ID-ով («Հարակից սարքեր»): Ձեր Բնակության երկրում հասանելի Բովանդակության տեսակները, որոնք կարող եք մի քանի անգամ ներբեռնել, կարող եք տեսնել՝ անցնելովhttps://support.apple.com/en-us/HT204632 կայք: Բովանդակությունը կարող է հասանելի չլինել Բազմակի ներբեռնման համար, եթե տվյալ Բովանդակությունն այլևս չի առաջարկվում մեր Ծառայություններում:

Հարակից սարքերին առնչվող կանոններ. Ձեր Apple ID-ով կարող եք միաժամանակ մուտք գործել 10 սարք (սակայն միայն 5 համակարգիչ առավելագույնը): Յուրաքանչյուր համակարգիչ պետք է նաև թույլտվություն ունենա միևնույն Apple ID-ն օգտագործելու համար (համակարգիչների թույլտվության մասին մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք https://support.apple.com/en-us/HT201251): Յուրաքանչյուր 90 օրը մեկ սարքերի վրա կարող եք մուտք գործել այլ Apple ID-ով:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒՄՆԵՐ

Ծառայությունները և որոշ Հավելվածներ կարող են թույլ տալ Ձեզ վճարել Բովանդակությունից կամ ծառայություններից օգտվելու համար՝ բաժանորդագրման հիմունքներով («Վճարովի բաժանորդագրումներ»): Վճարովի բաժանորդագրումներն ավտոմատ կերպով նորացվում են՝ մինչև չչեղարկեք: Չեղարկել կարող եք՝ անցնելով Ձեր հաշվի կարգավորումների «Բաժանորդագրումների կառավարում» բաժին: Վճարովի բաժանորդագրման գինը բարձրանալու դեպքում Դուք ծանուցում կստանաք և, անհրաժեշտության դեպքում, կսպասենք Ձեր համաձայնությանը, որպեսզի շարունակեք օգտվել բաժանորդագրումից: Գանձումը կկատարվի Ձեզանից վերջին Վճարովի բաժանորդագրման ժամկետի սկզբից 24 ժամ առաջ: Եթե որևիցե պատճառով Ձեր վճարման եղանակից չստացվի գանձել գումարը (օրինակ՝ քարտի ժամկետն ավարտվելու կամ ոչ բավարար միջոցներ ունենալու պատճառով) և Դուք չեղարկած չլինեք Վճարովի բաժանորդագրումը, Դուք պատասխանատու եք լինելու չգանձված գումարի համար, և մենք կգանձենք գումարը Ձեր վճարման եղանակից, երբ վերջինիս տվյալները արդիացնեք: Այս հապաղման պատճառով կարող է փոխվել հաջորդ Վճարովի բաժանորդագրման մեկնարկի ամսաթիվը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար Ձեզ ուղարկվող հաշվի ամսաթիվը: Որոշ Վճարովի բաժանորդագրումներ կարող են առաջարկել անվճար փորձաշրջան, որի ավարտից հետո կկատարվի համապատասխան գանձումը Ձեր վճարման եղանակից: Մինչ Ձեր վճարման եղանակից գանձումը կատարելը՝ եթե որոշեք ապաբաժանորդագրվել Վճարովի բաժանորդագրումից, չեղարկեք բաժանորդագրումը մինչև անվճար փորձաշրջանի ավարտը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն Համաձայնագրում նշված դրույթները, որոնք առնչվում են այնպիսի Ծառայություններին, Բովանդակության տեսակներին, գործառույթներին կամ գործառնություններին, որոնք հասանելի չեն Ձեր Բնակության երկրում, չեն տարածվում Ձեզ վրա՝ մինչև վերջիններս հասանելի չլինեն Ձեզ համար: Ձեր Բնակության երկրում Ձեզ հասանելի Բովանդակության տեսակներին ծանոթանալու համար գնացեք Ծառայություններ կամ այցելեքhttps://support.apple.com/en-us/HT204411 կայք :

ՈՉ APPLE ՍԱՐՔԵՐ

Եթե մեր Ծառայություններից օգտվում եք ոչ Apple սարքերով, ապա Ձեզ կարող են հասանելի չլինել բոլոր գործառույթները կամ Բովանդակության տեսակները: Սույն Համաձայնագրում նշված դրույթները, որոնք առնչվում են Ձեզ համար անհասանելի գործառույթներին կամ Բովանդակության տեսակներին, չեն տարածվում Ձեզ վրա: Եթե հետագայում մեր Ծառայություններից սկսեք օգտվել Apple սարքից, ապա Դուք համաձայնում եք, որ սույն Համաձայնագրում նշված դրույթները տարածվելու են Ձեզ վրա:

Գ. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Մեր Ծառայությունները կարող եք թույլ տալ Ձեզ հրապարակել որոշակի նյութեր, օրինակ՝ մեկնաբանություններ, նկարներ, տեսանյութեր և փոդքասթեր (ներառյալ դրանց առնչվող մետատվյալները և գրաֆիկական պատկերներով նյութերը): Նման գործառույթներից օգտվելու դեպքում Դուք պետք է հետևեք ստորև նշված Հրապարակման ցուցումներին, ինչը կարող է ժամանակ առ ժամանակ թարմացվել: Եթե Ձեզ հանդիպեն նյութեր, որոնք չեն համապատասխանում Հրապարակման ցուցումներին, խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ այդ մասին՝ օգտվելով «Հաղորդել մտահոգության մասին» գործառույթից: Սույնով Դուք արտոնագրում եք Apple-ին ողջ աշխարհով գործող, հեղինակային վճարումներ չպահանջող, անսահմանափակ ժամկետով գործող, ոչ բացառիկ լիցենզիայով՝ Ծառայություններում և հարակից կայքերում Ձեր կողմից հրապարակված նյութերն օգտագործելու համար: Apple-ը կարող է վերահսկել կամ իրավունք վերապահել հեռացնելու կամ փոփոխելու հրապարակված նյութերը:

Հրապարակման ցուցումներ. Դուք չպետք է օգտագործեք Ծառայությունները հետևյալ նպատակների համար.

- հրապարակել նյութեր, որոնց օգտագործման թույլտվությունը, իրավունքը կամ արտոնագիրը Դուք չունեք,

- հրապարակել անընդունելի, վիրավորական, անօրինական, ապակողմնորոշող կամ անձնական վիրավորանք հասցնող նյութեր,

- հրապարակել այլ անձանց պատկանող անձնական, մասնավոր կամ կոնֆիդենցիալ տեղեկություններ,

- պահանջել անձնական տեղեկություններ անչափահասից,

- հանդես գալ կամ ներկայանալ այլ անձի կամ կազմակերպության անունից,

- հրապարակել կամ տարածել լցոն, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով)՝ անցանկալի կամ չթույլատրված գովազդը, խթանիչ նյութերը կամ տեղեկատվական բնույթ կրող հայտարարությունները,

- պլանավորել կամ զբաղվել որևէ ապօրինի, խարդախ կամ մանիպուլացիոն բնույթի գործունեությամբ:

Դ. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ընտանիքի կազմակերպիչը («Կազմակերպիչ») պետք է լինի 18 տարեկան կամ ավելի մեծ, ինչպես նաև պետք է լինի 13 տարեկանից փոքր (կամ իրենց Բնակության երկրի օրենքներով սահմանված համարժեք նվազագույն տարիքի երեխայի, ինչպես նշված է գրանցման գործընթացում) Ընտանիքի որևէ անդամի ծնողը կամ օրինական խնամակալը: Ընտանեկան համօգտագործման բոլոր գործառույթներից օգտվելու համար պահանջվում են Apple սարքեր:

Գնումների համօգտագործում. Ընտանեկան համօգտագործման Գնումների համօգտագործում հատկությունը թույլ է տալիս համօգտագործել իրավասու Բովանդակությունը Ընտանիքի առավելագույնը վեց անդամի հետ: Կազմակերպիչը հրավիրում է այլ անդամներին մասնակցելու և համաձայնում է վճարել Ընտանիքի անդամների կողմից կատարած բոլոր Գործարքների համար: Ընտանիքի որևէ անդամի կողմից նախաձեռնած ցանկացած Գործարքի համար գանձումը կատարվելու է Կազմակերպիչի վճարման եղանակից (բացի այն դեպքերից, երբ Ընտանիքի անդամի հաշվում կա կուտակված որոշակի գումար, որը միշտ օգտագործվում է առաջինը): Կազմակերպիչի վճարման եղանակը օգտագործելու դեպքում Ընտանիքի անդամները հանդես են գալիս որպես Կազմակերպիչի ներկայացուցիչներ: Կազմակերպիչը սույնով համաձայնում է (1) վճարել նման Գործարքների համար և (2) երաշխավորում, որ Ընտանիքի անդամների կողմից նախաձեռնած Գործարքները լիազորված են: Կազմակերպիչները պարտավորվում են հետևել իրենց վճարման եղանակի պայմանագրի դրույթներին և կրում են Ընտանիքի անդամների հետ իրենց վճարման եղանակը համօգտագործելու բոլոր ռիսկերը: Ընտանիքի որևէ անդամի կողմից նախաձեռնած Գործարքի ստացականը կամ հաշիվ-ապրանքագիրը ուղարկվում է Ընտանիքի տվյալ անդամին և Կազմակերպիչին:

Ask to Buy. «Ask to Buy»-ը հարմար գործառույթ է, որը թույլ է տալիս Կազմակերպիչին հաստատել 18 տարեկանից փոքր (կամ Ձեր Բնակության երկրի օրենքներով սահմանված չափահասության համարժեք տարիքի երեխայի) Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նախաձեռնած Գործարքը: Կազմակերպիչը պետք է լինի Ընտանիքի այն անդամի ծնողը կամ օրինական խնամակալը, ում համար ակտիվացվել է «Ask to Buy» գործառույթը: Ընտանիքի անդամներից ներբեռնված կամ հաստատման կոդերի միջոցով ձեռք բերված բովանդակության վրա «Ask to Buy»-ը չի տարածվում:

Ընտանիքի անդամների փոփոխություններ. Երբ որևէ անդամ դուրս է գալիս կամ հեռացվում է Ընտանիքից, Ընտանիքի մնացած անդամներն այլևս չեն կարողանա օգտվել նախկին անդամի Բովանդակությունից, այդ թվում նաև այն Բովանդակությունը, որի համար վճարվել է Կազմակերպիչի վճարման եղանակից:

Ընտանեկան համօգտագործման կանոններ. Դուք միաժամանակ կարող եք միանալ միայն մեկ Ընտանիքի, իսկ ցանկացած Ընտանիքի կարող եք միանալ տարին ամենաշատը երկու անգամ: Դուք կարող եք փոխել Ընտանիքի հետ կապված Apple ID-ն միայն 90 օրը մեկ անգամ: Ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է լինեն միևնույն Բնակության երկրից: Ոչ բոլոր Բովանդակությունն է հասանելի Գնումների համօգտագործման համար, այդ թվում նաև՝ ներծրագրային գնումները, բաժանորդագրումները և նախկինում գնած հավելվածները:

Ե. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

Ծառայությունները Ձեզ որոշակի Բովանդակություն կառաջարկեն՝ հիմնվելով Ձեր ներբեռնումների, կատարած գնումների և այլ գործողությունների վրա: Դուք կարող եք հրաժարվել նման առաջարկներից՝ գնալով Ձեր հաշվի կարգավորումներ:

Առաջարկվող նյութերի որոշ գործառույթներ միացնելու համար կարող է պահանջվել Ձեր թույլտվությունը: Այս գործառույթները միացնելու դեպքում Ձեզ կառաջարկվի թույլտվություն տալ Apple-ին հավաքելու և պահեստավորելու որոշ տվյալներ, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով)՝ Ձեր սարքի գործողությունների, տեղադրության և օգտագործման վերաբերյալ տվյալները: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ ներկայացված տեղեկությունները, երբ միացնեք այս գործառույթները:

Զ. ITUNES ԽԱՆՈՒԹԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

SEASON PASS ԵՎ MULTI-PASS

«Pass»-ը թույլ է տալիս Ձեզ գնել և ստանալ հեռուստատեսային Բովանդակություն, երբ այն հասանելի է դառնում: «Season Pass»-ը վերաբերում է այն Բովանդակությանը, որը սահմանափակ քանակությամբ դրվագներ ունի ամեն մեկ եթերաշրջանի համար. «Multi-Pass»-ը վերաբերում է այն Բովանդակությանը, որը հասանելի է ընթացիկ կերպով: «Season Pass»-ի կամ «Multi-Pass»-ի ամբողջական արժեքը գանձվում է Գործարքի ժամանակ: «Season Pass»-ի կամ «Multi-Pass»-ի Բովանդակությունը կարող եք ներբեռնել վերջին դրվագի հասանելիության օրվանից հետո 90 օրվա ընթացքում: Եթե «Multi-Pass»-ը գնելիս ընտրում եք ավտոմատ նորացումը, ապա յուրաքանչյուր հաջորդ «Multi-Pass»-ի համար կգանձվի ամբողջական գումարը: Մինչ հաջորդ «Multi-Pass»-ի շրջանը սկսվելը Դուք կարող եք անջատել ավտոմատ նորացումը՝ անցնելով ձեր հաշվի կարգավորումներ: Եթե բովանդակություն տրամադրողը Apple-ին ավելի քիչ հեռուստադրվագ է տրամադրում, քան նախատեսված էր «Season Pass»-ը գնելու պահին, ապա Apple-ին չտրամադրված համապատասխան քանակով դրվագների գումարը կվերադարձվի Ձեր Apple ID-ին:

Է. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ԽԱՆՈՒԹԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ԽԱՆՈՒԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Հավելվածների լիցենզիաները տրամադրվում են Ձեզ Apple-ի կամ որևէ կողմնակի մշակողի («Հավելվածներ տրամադրող») կողմից: Եթե Դուք Apple Distribution International-ի հաճախորդ եք, ապա վաճառող կողմը հանդիսանում է Apple Distribution International ընկերությունը, ինչը նշանակում է, որ Դուք ձեռք եք բերում հավելվածի լիցենզիան Apple Distribution International-ից, սակայն հավելվածը լիցենզավորված է Հավելվածը տրամադրողի կողմից: Apple-ի կողմից լիցենզավորված հավելվածը կոչվում է «Apple հավելված», Հավելվածը տրամադրողի կողմից լիցենզավորված հավելվածը կոչվում է «Կողմնակի հավելված»: Apple-ը հանդիսանում է որպես Հավելվածը տրամադրողի ներկայացուցիչ՝ իրենց արտադրանքը Հավելվածների խանութում առաջարկելու համար և վաճառքի պայմանագրի կամ օգտագործողի համաձայնագրի մասնակից կողմ չէ, որը կնքվում է Ձեր և Հավելվածը տրամադրողի միջև: Ձեր ձեռք բերած հավելվածները կարգավորվում են Լիցենզավորված հավելվածի վերջնական օգտվողի հետ կնքված լիցենզավորման համաձայնագրի («Ստանդարտ EULA») դրույթներով, որոնք նշված են ստորև, եթե որևէ անհատական վրագրող համաձայնագիր («Անհատական EULA») չի տրամադրվում Apple-ի կամ Հավելվածը տրամադրողի կողմից: Միմիայն Կողմնակի հավելվածը տրամադրողն է պատասխանատու բովանդակության, երաշխիքների և պահանջների համար, որոնք կարող եք Դուք ունենալ Կողմնակի հավելվածի առնչությամբ: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Apple-ը հանդիսանում է յուրաքանչյուր Կողմնակի հավելվածին վերաբերող Ստանդարտ EULA-ի կամ Անհատական EULA-ի կողմնակի նպաստառուն, ուստի այդ նպատակով էլ կարող է հարկադրել նման համաձայնագրերի կատարողականությունը: Որոշ հավելվածներ, օրինակ՝ կպչուկները և iMessage հավելվածները, կարող են չցուցադրվել սարքի հարթակին, սակայն դրանք կարող եք բացել և օգտագործել Հաղորդագրություններ հավելվածի ներդիրից:

ՆԵՐԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

Հավելվածները կարող են առաջարկել որոշակի բովանդակություն, ծառայություններ կամ գործառնություններ Հավելվածների աշխատանքի ընթացքում («Ներծրագրային գնումներ»): Ներծրագրային գնումները, որոնք կատարում եք Հավելվածն աշխատեցնելու ընթացքում (օրինակ՝ վիրտուալ խաղերը) չեն կարող փոխանցվել սարքից սարք և միայն մեկ անգամ կարող եք ներբեռնել: Նախքան Ներծրագրային գնում կատարելը պետք է իսկորոշեք Ձեր հաշիվը՝ (բացի այլ իսկորոշումից, որը կատարում եք այլ Բովանդակություն ձեռք բերելու համար) մուտքագրելով Ձեր գաղտնաբառը կամ օգտվելով «Touch ID» գործառույթից: Ներծրագրային գնումների համար Ձեզ կտրվի տասնհինգ րոպե, ապա կպահանջվի նոր իսկորոշում կատարել, եթե կարգավորումներում չնշեք, որ գաղտնաբառը պահանջվի ամեն մի գնումի համար կամ չմիացնեք «Touch ID»-ն: Ներծրագրային գնումներ կատարելու հնարավորությունը կարող եք անջատել հետևելով այս էջում ներկայացված հրահանգներին՝ https://support.apple.com/en-us/HT201304:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒՄ

Apple-ը պատասխանատու է միայն Apple հավելվածների տեխնիկական սպասարկումը կատարելու և աջակցում տրամադրելու համար, կամ այն դեպքերում, երբ պահանջվում է կիրառելի օրենքի շրջանակներում: Կողմնակի հավելվածների տեխնիկական սպասարկման և աջակցման համար պատասխանատու են Հավելվածները տրամադրողները:

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՕԳՏՎՈՂԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Հավելվածների խանութի միջոցով ձեռք բերած հավելվածները լիցենզավորվում են Ձեզ, այլ ոչ՝ վաճառվում: Յուրաքանչյուր Հավելվածի լիցենզիայի համար Դուք պետք է նախապես ընդունեք կամ սույն Լիցենզավորված հավելվածի վերջնական օգտվողի հետ կնքված լիցենզավորման համաձայնագրի («Ստանդարտ EULA») պայմանները, կամ Ձեր և Հավելվածը տրամադրողի միջև կնքվող Վերջնական օգտվողի հետ կնքված լիցենզավորման անհատական համաձայնագրի («Անհատական EULA») պայմանները, առկայության դեպքում: Ցանկացած Apple հավելվածի համար սույն Ստանդարտ EULA-ի կամ Անհատական EULA-ի շրջանակներում տրվող լիցենզիան տրվում է Apple-ի կողմից, իսկ Կողմնակի հավելվածների համար սույն Ստանդարտ EULA-ի կամ Անհատական EULA-ի շրջանակներում տրվող լիցենզիան տրվում է տվյալ Կողմնակի հավելվածը տրամադրողի կողմից: Ցանկացած Հավելված, որը կարգավորվում է սույն Ստանդարտ EULA-ի պայմաններով, այսուհետ կոչվելու է «Լիցենզավորված հավելված»: Լիցենզավորված հավելվածին առնչվող բոլոր իրավունքները, որոնք համաձայն սույն Ստանդարտ EULA-ի հստակորեն չեն տրվել Ձեզ, պատկանում են Հավելվածը տրամադրողին կամ Apple-ին («Լիցենզատու»):

ա. Լիցենզիայի կիրառման ոլորտը. Լիցենզատուն տալիս է Ձեզ չփոխանցվող լիցենզիա՝ Լիցենզավորված հավելվածը Ձեր տնօրինության տակ գտնվող Apple սարքերի վրա օգտագործելու համար՝ համաձայն Օգտագործման կանոնների: Լիցենզավորված հավելվածի, ինչպես նաև Լիցենզատուի կողմից տրամադրված նորացումների (որոնք փոխարինում են սկզբնական Լիցենզավորված հավելվածը) միջոցով գնած կամ այլ կերպ հասանելի դարձած բովանդակությունը, նյութերը կամ ծառայությունները կարգավորվում են սույն Ստանդարտ EULA-ի դրույթներով, եթե այդ նորացման հետ չի առաջարկվում Անհատական EULA: Բացի Օգտագործման կանոններում նշված դեպքերից՝ Դուք չպետք է տարածեք կամ այլ կերպ ցանցի միջոցով հասանելի դարձնեք Լիցենզավորված հավելվածը, որտեղ այն կարող է միաժամանակ օգտագործվել մի քանի սարքի վրա: Դուք չպետք է փոխանցեք, տարածեք կամ ենթալիցենզավորեք Լիցենզավորված հավելվածը և նույնիսկ Apple սարքը վաճառելու դեպքում պետք է հեռացնեք Լիցենզավորված հավելվածը Apple սարքից: Դուք չպետք է պատճենեք (բացի սույն լիցենզիայով և Օգտագործման կանոններով սահմանված դեպքերից), վերակազմավորեք՝ տեխնոլոգիական գաղտնիքները բացահայտելու նպատակով, ապամոնտաժեք Լիցենզավորված հավելվածը, դրա թարմացումները կամ դրա մասերը, փորձեք ստանալ դրա աղբյուրի կոդը, փոփոխեք կամ ստեղծեք դրա ածանցյալ արտադրանքները (բացի և միմիայն այն դեպքերից, երբ վերոնշյալ որևէ սահմանափակում արգելվում է կիրառելի օրենքի կողմից կամ, եթե թույլատրվում է լիցենզավորման դրույթներով, որոնք կարգավորում են Լիցենզավորված հավելվածի մեջ ներառված բաց կոդով բաղադրիչների օգտագործման կանոնները):

բ. Տվյալների օգտագործման համաձայնություն. Դուք համաձայնում եք, որ Լիցենզատուն կարող է հավաքել և օգտագործել տեխնիկական տվյալները և դրանց առնչվող տեղեկությունները, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանաակվելով)՝ Ձեր սարքի, համակարգի և հավելվածի ծրագրակազմի ու օժանդակ սարքավորումների վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնք պարբերաբար կհավաքվեն՝ Լիցենզավորված հավելվածին առնչվող ծրագրակազմի թարմացումները բարելավելու, արտադրանքի աջակցում և այլ ծառայություններ (առկայության դեպքում) տրամադրելու նպատակով: Լիցենզատուն կարող է օգտագործել այդ տեղեկությունները, եթե դրանք չեն նույնացնում Ձեր ինքնությունը, իր արտադրանքները բարելավելու կամ ծառայություններ կամ տեխնոլոգիաներ մատուցելու նպատակով:

գ. Դադարեցումը. Սույն Ստանդարտ EULA-ն ուժի մեջ է մինչև այն չդադարեցվի Ձեր կամ Լիցենզատուի կողմից: Սույն Ստանդարտ EULA-ի շրջանակներում Ձեզ շնորհված իրավունքներն ավտոմատ կերպով այլևս ուժի մեջ չեն լինի, եթե խախտեք վերջինիս դրույթներից որևէ մեկը:

դ. Արտաքին ծառայություններ. Լիցենզավորված հավելվածը կարող է Ձեզ օգտվելու հնարավորություն տա Լիցենզատուի և/կամ կողմնակի ծառայություններից և վեբ կայքերից (հավաքականորեն և առանձին-առանձին՝ «Արտաքին ծառայություններ»): Դուք համաձայնում եք, որ Արտաքին ծառայություններից օգտվելու ռիսկերը բացառապես Դուք եք կրում: Լիցենզատուն պատասխանատու չէ ստուգել կամ գնահատել կողմնակի Արտաքին ծառայությունների բովանդակությունը կամ դրանց ստույգությունը և պատասխանատվություն չի կրում այդ Արտքային ծառայությունների համար: Լիցենզավորված հավելվածի կամ Արտաքին ծառայության կողմից ցուցադրված տվյալները, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով)՝ ֆինանսական, բժշկական կամ տեղադրությանն առնչվող տեղեկությունները նախատեսված են միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակների համար և դրանց ստույգության համար Լիցենզատուն կամ իր ներկայացուցիչները չեն երաշխավորում: Արտաքին ծառայություններից օգտվելիս չպետք է խախտեք սույն Ստանդարտ EULA-ի դրույթները կամ Լիցենզատուի կամ որևէ կողմնակի կողմի մտավոր սեփականության իրավունքները: Դուք համաձայնում եք օգտագործել Արտաքին ծառայություններն այնպես, որ չանհանգստացնեք, չվիրավորեք, թաքուն չհետևեք, չսպառնաք կամ չզրպարտեք որևէ անձի կամ կազմակերպությանը և, որ Լիցենզատուն պատասխանատվություն չի կրուն այդպիսի օգտագործման համար: Արտաքին ծառայությունները կարող են հասանելի չլինել բոլոր լեզուներով կամ Ձեր Բնակության երկրում և կարող են համապատասխան կամ հասանելի չլինել օգտագործման համար որևէ կոնկրետ վայրում: Եթե նախընտրեք օգտվել Արտաքին ծառայություններից, ապա կիրառելի օրենքներին հետևելու համար բացառապես Դուք եք պատասխանատու: Լիցենզատուն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել, կասեցնել, հեռացնել, անջատել կամ հարկադրաբար մտցնել Արտաքին ծառայությունից օգտվելու սահմանափակումներ կամ սահմանաչափեր՝ առանց ծանուցման և Ձեր հանդեպ ունեցած պարտավորության:

ե. ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ. ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԸ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԴՈՒՔ ԵՔ ԿՐՈՒՄ: ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ»՝ ԲՈԼՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՀԱՆԴԵՐՁ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՈՉ ՄԻ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ (ՍԱԿԱՅՆ ԴՐԱՆՈՎ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ)՝ ԱՊՐԱՆՔԻ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՀԱՑՆՈՂ ՈՐԱԿԻ, ՈՐԵՎԷ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ԱՆԽԱՓԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ/ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒԻ ԿԱՄ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՈՉ ՄԻ ՏԵՍԱԿԻ ԳՐԱՎՈՐ ԿԱՄ ԲԱՆԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ՈՐՊԵՍ ԵՐԱՇԽԻՔ: ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵՋ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՋԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԲՈԼՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ: ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ՍՊԱՌՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ, ՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵԶ ՎՐԱ ՉԵՆ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱ:

զ. Պատասխանատվությունների սահմանափակում: ՕՐԵՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՄԻՏՈՒՄՆԱՎՈՐ ԿԵՐՊՈՎ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԻՆՉ-ՈՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ (ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ)՝ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԸ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՎՆԱՍՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԿԱՊՎԱԾ ԼԻՆԵՆ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՀԵՏ ԿԱՄ ԿԱՊՎԱԾ ԼԻՆԵՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԵՏ, ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ԱՌԱՋԱՑԱԾ՝ ԱՆԿԱԽ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻՑ ՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ (ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ) ԵՎ ԱՅՆ ԴԵՊՔԵՐԻՑ, ԵՐԲ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆ ԶԳՈՒՇԱՑՎԱԾ Է ԵՂԵԼ ՆՄԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՆՉ-ՈՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ, ՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԱՅՍ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ՉԻ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱ ՁԵԶ ՎՐԱ: Ձեզ հասցված բոլոր տեսակի վնասների համար ընդհանուր գումարի չափը, որը Լիցենզատուն կպարտավորվի Ձեզ վճարել ոչ մի դեպքում (բացի անձնական վնասվածքների դեպքերից, որոնք կարող են պահանջվել կիրառելի օրենքի կողմից) չի գերազանցելու հիսուն դոլարը ($50.00): Վերոնշյալ սահմանափակումները գործադրվելու են նույնիսկ, եթե վերը նշված միջոցը չծառայի իր հիմնական նպատակին:

է. Դուք չպետք է արտահանեք կամ վերաարտահանեք Լիցենզավորված հավելվածը՝ բացի Միացյալ Նահանգների և այն երկրի օրենսդրությամբ թույլատրված կարգից, որտեղ ձեռք է բերվել Լիցենզավորված հավելվածը: Մասնավորապես (առանց սահմանափակումների), Լիցենզավորված հավելվածը չպետք է արտահանվի կամ վերաարտահանվի (ա) այն երկրներ, որտեղ Միացյալ Նահանգների կողմից բեռնարգելք է կիրառված կամ (բ) ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված Հատուկ կատեգորիայի և արգելափակփած քաղաքացիների ցուցակում գտնվող անձանց կամ ԱՄՆ առևտրի նախարարության կողմից սահմանված պատժամիջոցների ցուցակում գտնվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Օգտվելով Լիցենզավորված հավելվածից՝ Դուք հավաստում և երաշխավորում եք, որ չեք գտնվում վերոնշյալ երկրներից մեկում կամ ցուցակում: Ինչպես նաև, Դուք պարտավորվում եք չօգտագործել արտադրանքները Միացյալ Նահանգների օրենսդրությամբ արգելված նպատակների համար, ներառյալ (առանց սահմանափակումների)՝ միջուկային, հրթիռային, քիմիական կամ կենսաբանական զենքերի մշակման, նախագծման, արդյունաբերության կամ արտադրության նպատակներով:

ը. Լիցենզավորված հավելվածը և վերջինիս առնչվող փաստաթղթերը հանդիսանում են «Առևտրային արտադրանքներ»՝ համաձայն 48 C.F.R. §2.101-ում նշված սահմանման, դրանք բաղկացած են «Առևտրային նշանակության համակարգչային ծրագրակազմից» և «Առևտրային նշանակության համակարգչային ծրագրակազմի փաստաթղթերից»՝ համաձայն 48 C.F.R. §12.212-ում կամ 48 C.F.R. §227.7202-ում նշված տերմինների սահմանումների՝ համապատասխան դեպքերում: Ելնելով 48 C.F.R. §12.212-ից կամ 48 C.F.R. §227.7202-1-ից մինչև 227.7202-4 նշված սահմանումներից, համապատասխան դեպքերում Առևտրային նշանակության համակարգչային ծրագրակազմը և Առևտրային նշանակության համակարգչային ծրագրակազմի փաստաթղթերը լիցենզավորվում են ԱՄՆ կառավարության ներքո գտնվող վերջնական օգտվողներին (ա) միայն որպես Առևտրային արտադրանքներ և (բ) միայն այն իրավունքներով, որոնք տրվում են մնացած բոլոր վերջնական օգտվողներին՝ համաձայն սույն փաստաթղթում նշված դրույթների և պայմանների: Չհրապարակված իրավունքները պահպանված են համաձայն Միացյալ Նահանգների հեղինակային իրավունքների վերաբերյալ օրենքների:

թ. Բացի այս պարբերությունում հստակորեն նշված դեպքերից՝ սույն Համաձայնագիրը և Ձեր և Apple-ի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Կալիֆորնիայի նահանգի օրենսդրությամբ, բացի օրենսդրությունների հակասությունների դեպքերից: Դուք և Apple-ը պարտավորվում եք սույն Համաձայնագրից բխող վեճերը լուծել կամ իրավական հայցերը ներկայացնել անձնական և բացառիկ իրավասությունների Կալիֆորնիա նահանգի Սանտա Կլարա վարչաշրջանում գործող դատարաններում: Եթե (ա) Դուք ԱՄՆ քաղաքացի չեք, (բ) Դուք չեք բնակվում ԱՄՆ-ում, (գ) Դուք Ծառայությունից չեք օգտվում ԱՄՆ-ից և (դ) Դուք ստորև նշված երկրներից մեկի քաղաքացի եք, սույնով Դուք համաձայնում եք, որ սույն Համաձայնագրից բխող բոլոր վեճերը կամ հայցերը կարգավորվելու են ստորև նշված կիրառելի օրենսդրությամբ՝ անկախ որևէ օրենսդրության հետ ունեցած հակասություններից և անխտիր կերպով ներկայացնելու եք ոչ բացառիկ իրավասության դատարան, որը կգտնվի ստորև նշված նահանգում, մարզում կամ երկրում՝ համաձայն որի օրենքների կարգավորվելու են.

 

Եթե Դուք Եվրոպական Միության որևէ անդամ երկրի կամ Շվեյցարիայի, Նորվեգիայի կամ Իսլանդիայի քաղաքացի եք, ապա վեճերը կարգավորվելու են Ձեր բնակության վայրի օրենքներով և տեղի դատարաններում:

 

Մասնավորապես բացառվում է սույն Համաձայնագրի գործադրումից Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կոնվենցիան:

Ը. IBOOKS ԽԱՆՈՒԹԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

iBooks խանութի Բովանդակությունը Դուք գնում եք տվյալ Բովանդակությունը տրամադրող կողմնակի մատուցողից («Հրապարակող»), այլ ոչ՝ Apple-ից: Apple-ը հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ Հրապարակողի համար՝ iBooks խանութի Բովանդակությունը Ձեզ տրամադրելու նպատակով, ուստի Apple-ը չի մասնակցում Ձեր և Հրապարակողի միջև տեղի ունեցող Գործարքին: Եթե Դուք Apple Distribution International ընկերության հաճախորդ եք, ապա վաճառող կողմը հանդիսանում է Apple Distribution International-ը, ինչը նշանակում է, որ Դուք ձեռք եք բերում լիցենզիա Apple Distribution International-ից ձեռք բերած Բովանդակությունն օգտագործելու համար, սակայն այդ Բովանդակությունը լիցենզավորված է Հրապարակողի կողմից: iBooks խանութի Բովանդակության Հրապարակողը իրավունք է վերապահում հարկադրել iBooks խանութի Բովանդակությանն առնչվող օգտագործման պայմանները: Այդ Բովանդակության, բոլոր տեսակի երաշխիքների (եթե երաշխիքներից հրաժարում չի եղել) և բոլոր պահանջների համար, որ Դուք կամ որևէ այլ անձ կարող է ունենալ այդ Բովանդակության հետ կապված, պատասխանատվությունը կրում է բացառապես iBooks խանութի Բովանդակության Հրապարակողը:

Թ. APPLE ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

APPLE ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Apple երաժշտությունը բաժանորդագրվող երաժշտական ծառայություն է: Ձեր Apple երաժշտության անդամակցությունն ավտոմատ կերպով կնորացվի, եթե հաշվի կարգավորումներում չանջատեք ավտոմատ նորացումը: Մանրամասների համար ծանոթացեք «Բաժանորդագրումներ» բաժնին: Ձեր Apple երաժշտության անդամակցությունն ավարտվելուն պես՝ այլևս չեք կարողանա օգտվել Apple երաժշտության անդամակցություն պահանջող գործառույթներից, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով)՝ Ձեր սարքի վրա և iCloud երաժշտական դարանում պահեստավորած Apple երաժշտության երգերը: Apple-ն իրավունք է վերապահում չեղարկել Ձեր Apple երաժշտության անդամակցությունը, եթե Ձեր վճարման եղանակը բավարար միջոցներ չունենա և մենք չկարողանանք գանձումը կատարել՝ անդամակցությունը նորացնելու համար:

Հասանելիության դեպքում Apple երաժշտության անդամակցությունը Ձեզ կառաջարկվի Ձեր անլար բջջային ցանցի օպերատորի միջոցով («Բջջային անդամակցություն»): Բջջային անդամակցություն ձեռք բերելու դեպքում Ձեր օպերատորը կգանձի Ձեզանից Apple երաժշտության անդամակցության գումարը: Ձեր ֆինանսական հարցերը օպերատորի հետ կարգավորվում են օպերատորի դրույթներով և պայմաններով, այլ ոչ՝ սույն Համաձայնագրով, ինչպես նաև Բջջային անդամակցության հետ կապված բոլոր ֆինանսական վեճերի պարզաբանման համար պետք է դիմեք Ձեր օպերատորին, այլ ոչ՝ Apple-ին: Օգտվելով Apple երաժշտությունից՝ Դուք համաձայնում եք, որ Ձեր օպերատորը պետք է տրամադրի Ձեր բջջային ցանցի հաշվի տեղեկությունները, հեռախոսահամարը և բաժանորդագրման հետ կապված տեղեկությունները Apple-ին և, որ Apple-ը կարող է օգտագործել այդ տեղեկությունները՝ Ձեր Բջջային անդամակցության կարգավիճակը որոշելու համար:

ICLOUD ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴԱՐԱՆ

iCloud երաժշտական դարանը Apple երաժշտության գործառույթ է, որը թույլ է տալիս Ձեզ օգտվել Ձեր ընտրած կամ վերբեռնած երգերից, նվագացուցակներից և երաժշտական տեսանյութերից, որոնք ձեռք եք բերել Apple երաժշտությունից, iTunes խանութից կամ կողմնակի կողմից («iCloud երաժշտական դարանի բովանդակություն») այն սարքերի վրա, որտեղ միացված է Apple երաժշտությունը: iCloud երաժշտական դարանը միանում է ավտոմատ կերպով, երբ ակտիվացնում եք Ձեր Apple երաժշտության անդամակցությունը: iCloud երաժշտական դարանը հավաքում է տեղեկություններ Ձեր iCloud երաժշտական դարանի բովանդակության մասին: Այդ տեղեկությունները հարակցվում են Ձեր Apple ID-ի հետ և համեմատվում Apple երաժշտությունում, iCloud երաժշտական դարանի բովանդակությունում ներկայումս առկա iCloud երաժշտական դարանի բովանդակության հետ, որը չի ընտրվել ու վերբեռնվել Apple-ի iCloud երաժշտական դարանի սերվերներում (Apple-ի կողմից սահմանված ձևաչափով): Դուք կարող եք վերբեռնել առավելագույնը 100,000 երգ: iTunes խանութից կամ Apple երաժշտությունից ձեռք բերած երգերը չեն մտնում այս սահմանաչափի մեջ: Որոշակի չափանիշներին չհամապատասխանող (օրինակ՝ չափազանց մեծ ֆայլերը) կամ Ձեր սարքի վրա օգտագործելու թույլտվություն չունեցող երգերը չեք կարող վերբեռնել iCloud երաժշտական դարանում: iCloud երաժշտական դարանից օգտվելու դեպքում Apple-ը գրառում է որոշակի տեղեկություններ, օրինակ՝ թե որ երգերն եք նվագարկում, կանգնեցնում կամ բաց թողնում, թե ինչ սարքերից եք օգտվում և նվագարկման ժամանակն ու տևողությունը: Դուք պարտավորվում եք օգտագործել iCloud երաժշտական դարանը օրինական կերպով ձեռք բերած բովանդակության համար: iCloud երաժշտական դարանը տրամադրվում է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» հիմունքներով և կարող է պարունակել սխալներ կամ անճշտություններ: Մինչ iCloud երաժշտական դարանից օգտվելը՝ Դուք պետք է պահուստավորեք Ձեր տվյալներն ու տեղեկությունները: Եթե Դուք չունեք Apple երաժշտության անդամակցություն, կարող եք բաժանորդագրվել iTunes Match-ի համար, որը կարգավորվում է այս բաժնում նշված դրույթներով:

Ժ. ԲՈԼՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

APPLE-Ի ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

Կախված Ձեր Բնակության երկրից՝ «Apple» տերմինը կարող է նշանակել.

Apple Inc. ընկերությունը, որը գործում է One Apple Park Way, Cupertino, California հասցեում՝ Հյուսիսային, Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկաներում (ներառյալ Կանադան՝ iTunes խանութից և Apple երաժշտությունից օգտվելու համար), ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների տարածքներում և վերջիններիս պատկանող տարածաշրջաններում, Հյուսիսային Ամերիկայի, Հարավային Ամերիկայի և ֆրանսիական ու բրիտանական տարածքներում և Կարիբյան կղզիներում գտնվող օգտվողների համար,

Apple Canada Inc. ընկերությունը, որը գործում է 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada հասցեում՝ Կանադայում կամ իր տարածքներում և տարածաշրջաններում Հավելվածների խանութի և iBooks խանութի օգտվողների համար,

iTunes K.K. ընկերությունը, որը գործում է Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo հասցեում՝ Ճապոնիայում գտնվող օգտվողների համար,

Apple Pty Limited ընկերությունը, որը գործում է Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia հասցեում՝ Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, ներառյալ կղզիներում, հարակից տարածքներում և իրավասություններում բնակվող օգտվողների համար, և

Apple Distribution International ընկերությունը, որը գործելու է Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland հասցեում՝ մնացած բոլոր այլ օգտվողների համար:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

Apple-ն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել սույն Համաձայնագիրը և ավելացնել նոր կամ լրացուցիչ դրույթներ կամ պայմաններ՝ Ծառայությունների օգտագործման հետ կապված: Այդ փոփոխությունները և լրացուցիչ դրույթները և պայմանները ուժի մեջ կմտնեն անմիջապես և կդառնան սույն Համաձայնագրի հավելվածը: Եթե Դուք շարունակեք օգտվել Ծառայություններից, ուրեմն ընդունում եք այդ լրացուցիչ պայմանները:

ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Apple-ը պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում կողմնակի կողմերի նյութերի համար, որոնք ներառված կլինեն Բովանդակության կամ Ծառայությունների մեջ կամ հղված կլինեն դրանցից:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնում եք, որ Ծառայությունները, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով)՝ Բովանդակությունը, գրաֆիկական պատկերները, օգտվողի ինտերֆեյսը, ձայնահոլովակները, տեսահոլովակները, խմբագրային բովանդակությունը, սկրիպտներն ու ծրագրակազմերը, որոնք օգտագործվել են Ծառայությունները մատուցելու նպատակով, պարունակում են սեփականատիրական տեղեկություններ և նյութեր, որոնք պատկանում են Apple-ին և/կամ իր լիցենզատուներին, և պաշտպանված են մտավոր սեփականության և այլ կիրառելի օրենքներով, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով)՝ հեղինակային իրավունքների վերաբերյալ օրենքները: Դուք համաձայնում եք չօգտագործել այդ սեփականատիրական տեղեկությունները կամ նյութերը՝ բացի Ծառայությունների օգտագործման նպատակներից, անձնական, ոչ առևտրային նպատակների համար՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի: Ծառայությունների ոչ մի մաս չպետք է վերարտադրվի ոչ մի կերպ կամ ոչ մի միջոցով՝ բացի սույն Համաձայնագրով հստակորեն թույլատրված ձևից: Դուք համաձայնում եք, որ ոչ մի կերպ չեք փոփոխի, վարձակալի, փոխառության չեք տա, չեք վաճառի կամ տարածի Ծառայությունները կամ Բովանդակությունը և չեք օգտագործի Ծառայությունները անթույլատրելի ձևով:

Apple անունը, Apple պատկերանշանը, iTunes-ը, iTunes խանութը, Հավելվածների խանութը, iBooks խանութը, Apple երաժշտությունը և Apple-ի այլ ապրանքանիշերը, ծառայության նշանները, գրաֆիկական պատկերները և պատկերանշանները, որոնք օգտագործվել են Ծառայությունների հետ կապված, հանդիսանում են Apple-ի ապրանքանշանները կամ գրանցված ապրանքանշանները Միացյալ Նահանգներում և ողջ աշխարհում: Ձեզ ոչ մի իրավունք կամ լիցենզիա չի տրվում վերոնշյալ ապրանքանշանների հետ կապված:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Եթե գտնում եք, որ Ծառայություններում տեղադրված որևէ Բովանդակություն խախտում է Ձեր հեղինակային իրավունքները, խնդրում ենք դիմել Apple-ին հետևյալ հասցեներով.

- iTunes խանութ. https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- Հավելվածների խանութ. https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- iBooks խանութ. https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ibooksstorenotices

- Apple երաժշտություն. https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ

Եթե Դուք չհետևեք կամ Apple-ի մոտ կասկածներ առաջանան, որ Դուք չեք հետևում սույն Համաձայնագրի դրույթներից որևէ մեկին, Apple-ը կարող է առանց Ձեզ ծանուցելու. (i) դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը Ձեզ հետ և/կամ կասեցնել Ձեր Apple ID-ն, և մինչև դադարեցման օրը (ներառյալ այդ օրը) Ձեր Apple ID-ում առկա գումարի համար Դուք եք կրելու պատասխանատվությունը, և/կամ (ii) հետ կանչել ծրագրակազմի Ձեր լիցենզիան, և/կամ (iii) ընդհատել Ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորությունը:

Որից հետո Apple-ն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել, կասեցնել կամ ընդհատել Ծառայությունների (կամ վերջինիս ցանկացած մասի կամ Բովանդակության) մատուցումը՝ առանց Ձեզ ծանուցելու կամ ծանուցելով, և Apple-ը պարտավորություն չի կրելու Ձեր կամ որևէ կողմնակի կողմի հանդեպ, եթե հարկ լինի գործադրել այդ իրավունքները:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ, ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

APPLE-Ը ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՉԻ ԸՆԴՀԱՏՎԻ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐ ՉԻ ՈՒՆԵՆԱ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ APPLE-Ը ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ՀԵՌԱՑՆԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՉԵՂԱՐԿԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼ ԿԱՄ ԿԱՍԵՑՆԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՌԻՍԿԵՐԸ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԴՈՒՔ ԵՔ ԿՐՈՒՄ: ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՈՂՋ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԲԱՑԻ APPLE-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՆՇՎԱԾՆԵՐԻՑ) ՁԵԶ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ՝ ՈՉ ՈՒՂՂԱԿԻ, ՈՉ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՊՐԱՆՔԻ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՉԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼ ՁԵԶ ՎՐԱ:

ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ APPLE-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ ԿԵՐՊՈՎ, ՄԻՏՈՒՄՆԱՎՈՐ ԿԱՄ ԻՆՉ-ՈՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԻ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՀԱՅՑԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ (ՍԱԿԱՅՆ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ)՝ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ԿԱՄ ՎՆԱՍՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁՐԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԵՐԲ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԶԳՈՒՇԱՑՎԵԼ Է: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐ, ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՆՉ-ՈՐ ԲԱՆԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՅԴ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ, ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ APPLE-Ի ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵՆ ՕՐԵՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ:

APPLE-Ը ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ Է ՈՂՋԱՄԻՏ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՍԱԿԱՅՆ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԴՈՒՔ ԵՔ ԿՐՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՍՈՒՅՆՈՎ ԱԶԱՏՈՒՄ ԵՔ APPLE-ԻՆ ՁԵՐ ՀԱՆԴԵՊ ՈՒՆԵՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ՝ ԱՅԴ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

APPLE-Ը ՉԻ ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՉԵՆ ԼԻՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ, ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ, ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՔԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՆԵՐԽՈՒԺՄԱՆ ԱՅԼ ԴԵՊՔԵՐ ԴԵՊԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՍՈՒՅՆՈՎ ԱԶԱՏՈՒՄ ԵՔ APPLE-ԻՆ ՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ: ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԱՊԱՀՈՎԵՔ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐԵՔ ԱՅՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԿԱՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

APPLE-Ը ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՕԳՏՎԵԼՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ՝ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ՕՐԵՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ APPLE-ԻՆ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ՎԵՐՋԻՆԻՍ, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ԲՈԼՈՐ ՀԱՅՑԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ APPLE-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՁԵՌՆԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ԻՆՉԸ ՎԵՐՋԻՆՍ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱՏԱՐԵԼ, ԵԹԵ ԿԱՍԿԱԾՆԵՐ ԱՌԱՋԱՆԱՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ: ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՉԵՔ ՀԵՏԱՊՆԴԻ ԿԱՄ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՉԵՔ ՊԱՀԱՆՋԻ APPLE-Ի, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ, ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԵԹԵ ՀԱՆԿԱՐԾ APPLE-Ը ՀԵՌԱՑՆԻ ԿԱՄ ՉՄՇԱԿԻ ԻՆՉ-ՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՉԶԳՈՒՇԱՑՆԻ ՁԵԶ, ԿԱՍԵՑՆԻ ԿԱՄ ԸՆԴՀԱՏԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՄ ՆԱԽԱՁԵՌՆԻ ՈՐԵՎԷ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԿԱՍԿԱԾՆԵՐ ԱՌԱՋԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ, ԵԹԵ APPLE-Ը ԲԱՑԱՀԱՅՏԻ, ՈՐ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՓԱՍՏ: ՍՈՒՅՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԿԱՄ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ:

ՕԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Եթե Դուք ներկայացնում եք հանրային կրթական կամ պետական որևէ հաստատություն, ապա սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասը, ինչպես օրինակ՝ փոխհատուցումներին վերաբերող բաժինը կամ դրա մի մասը, անվավեր է կամ իրավական ուժ չունի Ձեր հանդեպ՝ համաձայն տեղի, տարածաշրջանային, նահանգային կամ դաշնային կիրառելի օրենքների: Այդ դեպքում տվյալ բաժինը պետք է համարվի անվավեր կամ իրավական ուժ չներկայացնի Ձեր հանդեպ: Փոխարենն այն պետք է մեկնաբանվի համաձայն կիրառելի պետական օրենքի:

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՕՐԵՆՔ

Բացի այս պարբերությունում հստակորեն նշված դեպքերից՝ սույն Համաձայնագիրը և Ձեր և Apple-ի միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև Ծառայություններում կատարվող բոլոր Գործարքները կարգավորվում են Կալիֆորնիայի նահանգի օրենսդրությամբ, բացի օրենսդրությունների հակասությունների դեպքերից: Դուք և Apple-ը պարտավորվում եք սույն Համաձայնագրից բխող վեճերը լուծել կամ իրավական հայցերը ներկայացնել անձնական և բացառիկ իրավասությունների Կալիֆորնիա նահանգի Սանտա Կլարա վարչաշրջանում գործող դատարաններում: Եթե (ա) Դուք ԱՄՆ քաղաքացի չեք, (բ) Դուք չեք բնակվում ԱՄՆ-ում, (գ) Դուք Ծառայությունից չեք օգտվում ԱՄՆ-ից և (դ) Դուք ստորև նշված երկրներից մեկի քաղաքացի եք, սույնով Դուք համաձայնում եք, որ սույն Համաձայնագրից բխող բոլոր վեճերը կամ հայցերը կարգավորվելու են ստորև նշված կիրառելի օրենսդրությամբ՝ անկախ որևէ օրենսդրության հետ ունեցած հակասություններից և անխտիր կերպով ներկայացնելու եք ոչ բացառիկ իրավասության դատարան, որը կգտնվի ստորև նշված նահանգում, մարզում կամ երկրում՝ համաձայն որի օրենքների կարգավորվելու են.

 

Եթե Դուք Եվրոպական Միության որևէ անդամ երկրի կամ Շվեյցարիայի, Նորվեգիայի կամ Իսլանդիայի քաղաքացի եք, ապա վեճերը կարգավորվելու են Ձեր բնակության վայրի օրենքներով և տեղի դատարաններում:

 

Մասնավորապես բացառվում է սույն Համաձայնագրի գործադրումից Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կոնվենցիան:

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Համաձայնագիրը ներկայացնում է Ձեր և Apple-ի միջև կնքված ողջ համաձայնագիրը, և սույնով կարգավորվում է Ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը: Այն վրագրում է նույն թեմային առնչվող բոլոր նախորդ համաձայնագրերը, որոնք կնքվել են Ձեր և Apple-ի միջև: Հարակից ծառայություններից, կողմնակի կողմերի բովանդակությունից, կողմնակի ծրագրակազմերից կամ լրացուցիչ ծառայություններից (ինչպես օրինակ՝ Ծավալային գնումների ծրագիրը) օգտվելիս՝ կարող են գործադրվել նաև լրացուցիչ դրույթներ և պայմաններ: Եթե սույն Համաձայնագրի որևէ մասը անվավեր ճանաչվի կամ կորցնի իր իրավական ուժը, տվյալ հատվածը պետք է մեկնաբանվի համաձայն կիրառելի օրենքների՝ հնարավորինս մոտ մնալով կողմերի սկզբնական մտադրություններին, իսկ մնացած հատվածները կպահպանեն իրենց լրիվ իրավական ուժը: Եթե Apple-ը չհարկադրի սույն Համաձայնագրում նշված իրավունքները կամ դրույթները, դա չի նշանակի այդ կամ այլ դրույթներից հրաժարում: Apple-ը պատասխանատվություն չի կրում պարտականությունները չկատարելու համար՝ իր վերահսկողությունից դուրս գտնվող իրավիճակների պատճառով:

Դուք պարտավորվում եք հետևել տեղային, նահանգային, դաշնային և տարածաշրջանային բոլոր օրենքներին, պետականորեն սահմանված օրենքներին, հրամաններին և կանոնակարգումներին, որոնք անդրադառնում են Ձեր կողմից Ծառայությունները օգտագործելուն: Ծառայություններից օգտվելու համար, հնարավոր է, նաև գործադրվեն այլ օրենքներ: Էլեկտրոնային կարգով կատարված բոլոր Գործարքների համար կորստի պատասխանատվությունը փոխանցվում է այն ձեռք բերող անձին՝ էլեկտրոնային փոխանցումը ստացողին կատարելուց հետո: Apple-ի ոչ մի աշխատակից կամ ներկայացուցիչ իրավունք չունի փոփոխելու սույն Համաձայնագիրը:

Apple-ը կարող է Ծառայությունների հետ կապված ծանուցումներ ուղարկել Ձեզ՝ ուղարկելով էլեկտրոնային նամակներ Ձեր էլ. հասցեին, նամակներ՝ Ձեր փոստային հասցեին կամ Ծառայություններում հրապարակումներ տեղադրելով: Ծանուցումներն ուժի մեջ կմտնեն անմիջապես: Apple-ը կարող է նաև կապվել Ձեզ հետ էլեկտրոնային փոստի կամ փուշ-ծանուցումների միջոցով՝ Ծառայությունների հետ կապված լրացուցիչ տեղեկատվություն ուղարկելու նպատակով:

Սույնով Դուք իրավունք եք տալիս Apple-ին նախաձեռնելու քայլեր, որոնք Apple-ն անհրաժեշտ կամ համապատասխան կհամարի սույն Համաձայնագրի որևէ մասը հարկադրելու և/կամ դրան հետևելու գործընթացը ստուգելու համար: Դուք համաձայնում եք, որ Apple-ն իրավունք ունի (առանց Ձեր հանդեպ որևէ պարտավորության) բացահայտելու ցանկացած տվյալ և/կամ տեղեկատվություն օրինապահ մարմիններին, պետական պաշտոնյաներին և/կամ կողմնակի կողմերին, եթե Apple-ը դա անհրաժեշտ կամ համապատասխան համարի՝ սույն Համաձայնագրի որևէ մասը հարկադրելու և/կամ դրան հետևելու գործընթացը ստուգելու համար (ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով՝ Apple-ի՝ որևէ իրավական գործընթացի հետ համագործակցելու իրավունքը, որը կապված կլինի Ձեր կողմից Ծառայությունների և/կամ Բովանդակության օգտագործման հետ, և/կամ Ձեր կողմից Ծառայությունների և/կամ Բովանդակության անօրինական օգտագործման վերաբերյալ կողմնակի կողմի հայցին ընթացք տալու գործընթացի իրավունքը և/կամ այդ կողմնակի կողմի իրավունքների խախտման վերաբերյալ հայցին ընթացք տալու իրավունքը):

Անչափահաս երեխաները պետք է ծանոթանան սույն Համաձայնագրին իրենց ծնողի կամ խնամակալի հետ՝ համոզվելու համար, որ երեխան և ծնողը կամ խնամակալը հասկացել են այն:

Վերջին թարմացումը. 2016թ-ի սեպտեմբերի 13-ին