Legal

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ա. ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Բ. ITUNES STORE-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Գ. MAC APP STORE-Ի, APP STORE-Ի, APP STORE FOR APPLE TV-Ի ԵՎ IBOOKS STORE-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Դ. APPLE MUSIC-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՍՏՈՐԵՎ ՇԱՐԱԴՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԸ ՁԵՐ ԵՎ ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ ԵՆ: ITUNES STORE-Ի, MAC APP STORE-Ի, APP STORE-Ի, APP STORE FOR APPLE TV-Ի, IBOOKS STORE-Ի («ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ») ԵՎ APPLE ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՍԵՂՄԵՔ «ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ»: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՄԻ ՍԵՂՄԵՔ «ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ» ԵՎ ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ITUNES STORE-Ը, MAC APP STORE-Ը, APP STORE-Ը ԿԱՄ IBOOKS STORE-Ը: ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՉԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՁԵՐ ՈՒՆԵՑԱԾ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻՆ, ՕՐԻՆԱԿ` ITUNES ԾՐԱԳՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ:

ՄԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅՑԵԼԵՔ https://www.apple.com/support/Ա. ITUNES STORE-Ի, MAC APP STORE-Ի,

ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

IԵթե գործարքի համար օգտագործվում է վարկային կամ դեբետային քարտ, iTunes-ը կարող է ձեռք բերել նախնական հաստատում այն գումարի համար, որը համարժեք է պատվերի գումարին: Վճարաթերթիկների ուղարկումը տեղի է ունենում ձեր գործարքի ժամանակ կամ դրանից կարճ ժամանակ անց: Գնումներ կատարելիս նախ օգտագործվում են բովանդակության կրեդիտները, հետո Նվեր քարտը, iTunes քարտը կամ հատկագումարի կրեդիտներ, ապա մնացորդը գանձվում է ձեր վարկային կամ դեբետային քարտից:

Դուք ընդունում եք, որ վճարելու այն բոլոր արտադրանքների համար, որոնք գնում եք Խանութների միջոցով և, որ iTunes-ը կարող է վճար գանձել ձեր վճարման եղանակից ցանկացած արտադրանքի համար, որ դուք գնել եք և ցանկացած լրացուցիչ գումարների համար (ներառյալ ցանկացած ուշացած վճարում, եթե այդպիսին առկա է), որը կարող է կուտակվել ձեր Հաշվի միջոցով կամ դրա հետ կապված: Դուք պատասխանատու եք բոլոր վճարների ժամանակին կատարման և iTunes-ին ճիշտ վճարման եղանակ տրամադրելու համար՝ բոլոր վճարները կատարելու նպատակով:

Դուք պատասխանատու եք Հայաստանում բոլոր հարկային պարտավորությունների համար: iTunes-ին կատարվելիք ցանկացած վճարում չի ներառում կիրառվող հարկերի գումարը:

Արտադրանքների բոլոր վաճառքները և վարձակալությունները վերջնական են:

Խանութների միջոցով արտադրանքների համար առաջարկված գները կարող են ցանկացած ժամանակ փոխվել և Խանութները չեն տրամադրում գների պաշտպանություն կամ փոխհատուցում գների անկման կամ խթանող առաջարկների դեպքում:

Եթե մի արտադրանք առկա չէ վճարումից հետո բայց ներբեռնումից առաջ, ապա ձեր միակ լուծումը փոխհատուցումն է: Եթե տեխնիկական խնդիրները կանխարգելում կամ անխոհեմ կերպով հետաձգում են ձեր արտադրանքի առաքումը, միակ լուծումը վճարված գնի դիմաց այլ ապրանք առաջարկելն է կամ փոխհատուցը՝ համաձայն iTunes-ի կողմից սահմանված կարգի:

1-Click®

1-Click-ը հանդիսանում է Amazon.com, Inc.-ի գրանցված ծառայության նշագրումը, որն օգտագործվում է արտոնագրի շրջանակներում: 1-Click-ը հարմար առանձնահատկություն է, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ Խանութներից գնումներ կատարել ձեր համակարգչի մկնիկի կամ այլ ներմուծվող սարքի մեկ սեղմումով: Երբ ձեր համակարգչից մտնում եք Խանութներ, 1-Click գնումը կարող է ակտիվացվել երկխոսության միջոցով, որը հայտնվում է, երբ սեղմում եք «Գնել» կոճակը: (Դուք կարող եք վերագործարկել այս ընտրությունը ցանկացած ժամանակ՝ սեղմելով Վերագործարկման նախազգուշացումերը ձեր հաշվի տեղեկատվության մեջ: Երբ Apple ապրանքանիշը կրող iOS հենքով արտադրանքներից (ինչպես օրինակ` iPad-ը, iPod touch-ը կամ iPhone-ը («iOS սարքավորում»)) մտնում եք Խանութներ, 1-Click-ը ակտիվանում է յուրաքանչյուր գործարքի համար՝ թեթևակի հպվելով արտադրանքի գինը ցուցադրող կոճակին, որը ցույց է տալիս «Գնել» կոճակը: Երբ 1-Click-ը ակտիվացված է՝ սեղմելով կամ թեթևակի հպվելով «Գնել» կոճակին անմիջապես սկսում է ներբեռնումը և այդ քայլով ավարտվում է ձեր գործարքը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԵՐ

Բովանդակության կոդերը կանխիկով վճարման ենթակա չեն և չեն կարող վերադարձվել կանխիկ վճարով (բացառությամբ օրենքով պահանջվող դեպքերի; չեն կարող փոխանակվել, վերավաճառվել, օգտագործվել Apple Online Store-ում նվերներ գնելու համար կամ օգտագործվել Apple Retail Store-ներում: Չօգտագործված մնացորդը փոխանցելի չէ:

Բովանդակության կոդերը, որոնք նախատեսված են Հայաստանի համար կարող են մարվել Խանութների միջոցով միայն Հայաստանում:

iTunes-ը պատասխանատու չէ կորցրած կամ գողացված բովանդակային կոդերի համար:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում փակելու հաշիվները կամ պահանջելու վճարման այլընտրանքային ձևեր, եթե բովանդակության կոդերը ձեռք են բերվել կամ օգտագործվել են Խանութների համար կեղծ ճանապարհով:

ITUNES-Ը ԵՎ ՆՐԱ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԸ, ԴՈՒՍՏՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԸ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ, ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԵՎ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԵՐԻ ԿԱՄ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՄ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ՈՐԵՎԷ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴ ՉԻ ԳՈՐԾՈՒՄ, ՁԵՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿ ՄԻՋՈՑԸ ԵՎ ՄԵՐ ՄԻԱԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԱՅԴ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ: ԱՅՍ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԼԻՆԵԼ: ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ: ԵԹԵ ԱՅՍ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԱՊԱ ՎԵՐԸ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԼԻՆԵԼ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԵՎ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՆԱՔ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ:

ՆՎԵՐՆԵՐ

Խանութներից նվերները կարող են միայն գնվել կամ հետ գնվել միայն այն անձանց կողմից, ովքեր Հայաստանում են: Նվերներ ստացողները պետք է ունենան համատեղելի համակարգչային սարքակազմ և ծնողական վերահսկման կարգավորումներ՝ մի շարք նվերներ օգտագործելու համար:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խանութների միջոցով առաջարկվող արտադրանքները օգտագործելու ժամանակ մկանները, հոդերը կամ աչքերը լարելուց խուսափելու համար, դուք միշտ պետք է հաճախակի ընդմիջումներ անեք և ավելի երկար ժամանակ հանգստանաք, եթե զգում եք որևէ ցավ, հոգնածություն կամ անհանգստություն: Մարդկանց շատ քիչ տոկոսի մոտ կարող են լինել ջղաձգումներ կամ ուշաթափություններ փայլատակող լույսերին կամ պատկերներին նայելիս, ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով, տեսախաղեր խաղալիս կամ տեսանյութեր դիտելիս: Ախտանիշները կարող են ներառել գլխապտույտ, սրտխառնոց, ակամա շարժումներ, գիտակցության կորուստ, տեսողության փոփոխություն, ծակծկոց, թմրություն և այլ անհարմարություններ: Խորհրդակցեք բժշկի հետ նախքան Խանութների միջոցով առաջարկվող արտադրանքները օգտագործելը, եթե երբևէ ունեցել եք այս կամ նման ախտանիշներ, և անմիջապես դադարեցրեք այդպիսի արտադրանքներ օգտագործելը և դիմեք բժշկի, եթե դրանք առաջացել են դրանց օգտագործման հետևանքով: Ծնողները պետք է վերահսկեն իրենց երեխաների կողմից Խանութների միջոցով առաջարկվող արտադրանքների օգտագործումը և հետևեն այդ նշաններին կամ ախտանիշներին:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐ

Նախապես պատվիրելով արտադրանքները՝ դուք Խանութներին թույլ եք տալիս ավտոմատ կերպով գումար գանձել ձեր հաշվից և ներբեռնել արտադրանքը, եթե այն առկա է: Դուք կարող եք չեղարկել ձեր նախնական պատվերը մինչ այն պահը, երբ արտադրանքն արդեն հասանելի է դառնում:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ընտանեկան համօգտագործումը հնարավորություն է տալիս համօգտագործելու iTunes, App Store, Mac App Store և iBooks Store համապատասխան արտադրանքները "Ընտանիքի" թվով մինչև վեց անդամների հետ (ներառյալ ձեզ): Եթե Ընտանիք կազմեք կամ միանաք նրան, կարող եք դիտել Ընտանիքի այլ անդամների համապատասխան արտադրանքները և ներբեռնել դրանք համատեղելի սարքում կամ համակարգչում: Կարող եք նաև թաքցնել պատվերները, այնպես որ Ընտանիքի այլ անդամներ չկարողանան տեսնել կամ ներբեռնել դրանք ձեր մոտից: Կարող եք նաև համօգտագործել տեղեկատվություն, օրինակ՝ լուսանկարներ և տեսանյութեր Լուսանկարներ հավելվածի միջոցով, իրադարձություններ՝ Ընտանեկան օրացույցի միջոցով, հիշեցումներ՝ Հիշեցումներ հավելվածի միջոցով, տեղադրության տեղեկություններ՝ Գտնել իմ ընկերներին հավելվածի միջոցով և սարքի տեղադրությունը՝ Գտնել իմ iPhone հավելվածի միջոցով: Ընտանեկան համօգտագործումը նախատեսված է միայն անձնական, այլ ոչ թե՝ առևտրային նպատակներով օգտագործման համար: Պահանջվում են iTunes և iCloud հաշիվներ; iOS 8 և/կամ OS X Yosemite տարբերակները պահանջվում են՝ Ընտանիքը մեկնարկելու և նրան միանալու համար: Որոշակի գործարքներ և հնարավորություններ կարող են համատեղելի չլինել ավելի հին ծրագրաշարերի հետ, ուստի կարող է պահանջվել ծրագրաշարի արդիացում: Ընտանիքին միանալու դեպքում Ընտանեկան համօգտագործման հնարավորություններն ինքնաշխատորեն կմիացվեն ձեր համատեղելի սարքերում և համակարգիչներում:

Ընտանիքի “Գլխավորը” կարող է հրավիրել այլ անդամներ՝ Ընտանիքին միանալու համար: Գլխավորը պետք է լինի 18-ից ոչ փոքր և ունենա iTunes-ում գրանցված համապատասխան վճարման միջոց: Եթե դուք եք Գլխավորը, ապա պետք է լինեք 13 տարեկանից փոքր Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի ծնողը կամ խնամակալը: Գլխավորի վճարման միջոցն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ Ընտանիքի այլ անդամի կողմից կատարած պատվերի համար այդ անդամի միջոցներն անբավարար են: Ընտանիքի անդամները հանդես են գալիս որպես Գլխավորի գործակալներ՝ Գլխավորի վճարման միջոցն օգտագործելու դեպքում: Արտադրանքները համակցվում են գործարքը կատարող Ընտանիքի անդամի հաշվի հետ: ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ԳԼԽԱՎՈՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ Է, ՈՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԵՆ ԳԼԽԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԵՎ ՆԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Է ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ՉԻ ԵՂԵԼ ՈՐՈՇԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՄԱՍԻՆ, ԵԹԵ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ Է ԳԼԽԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿԱՄ ԵԹԵ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԵՆ ՆՈՒՅՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ: ԳԼԽԱՎՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽՊԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ԿՐՈՒՄ ԻՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ՌԻՍԿԵՐԸ, ԵԹԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՄՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ Է ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Գլխավորը կարող է ցանկացած պահի փոխել իր վճարման միջոցը: Պատվերի գրառումը կուղարկվի պատվիրող Ընտանիքի անդամին և Գլխավորին, նույնիսկ եթե պատվերը թաքցվել է Ընտանիքի անդամի կողմից: Եթե դուք կամ ձեր Ընտանիքի անդամները չեք ճանաչում անդորրագրում կամ վճարման միջոցի քաղվածքում ներկայացված որևէ գումար, խնդրում ենք օգտագործել Տեղեկացնել խնդրի մասին ընտրանքը ձեր ստացականի վրա:

Գլխավորը կարող է օգտագործել Հարցնել թույլտվություն գործառույթը, որպեսզի 18 տարեցանից ցածր երեխաները և/կամ Գլխավորի կողմից նշված չափահասները անվճար կամ վճարովի արտադրանքները պատվիրելուց կամ ներբեռնելուց առաջ ստանան Գլխավորի թույլտվությունը: Ընտանիքի անդամներից ներբեռնված և մարման կոդերով ձեռքբերված արտադրանքների նկատմամբ Հարցնել թույլտվություն ընտրանքը չի կիրառվում: Եթե դուք եք Գլխավորը, ապա պետք է ներկայացնեք ապացույց, որ դուք կամ Ընտանիքի այլ անդամ հանդես եք գալիս որպես ծնող կամ իրավական խնամակալ Ընտանիքի այն անդամի համար, որի նկատմամբ օգտագործում եք Հարցնել թույլտվություն ընտրանքը: Հարցնել թույլտվություն ընտրանքը մշակված է iOS 8 և OS X Yosemite տարբերակների համար: Արտադրանքի պատվիրումը կամ ներբեռնումը ավելի հին ծրագրաշարերից կարող է տրամադրել օգտվողներին այլ եղանակներ կամ ընդհանրապես կանխել պատվիրումը, և կարող է պահանջել ծրագրաշարի արդիացում: iTunes-ը չի կրում պատասխանատվություն որևէ վնասի համար, որը կարող է առաջանալ Հարցնել թույլտվություն ընտրանքի հաստատումների կամ մերժումների ուշացման դեպքում:

Գլխավորը կարող է հեռացնել Ընտանիքի ցանկացած անդամի Ընտանիքից, ինչը անհնարին կդարձնի այդ անդամի կողմից Գլխավորի վճարման միջոցով որևէ պատվերի կատարումը, ինչպես նաև Ընտանիքի այլ անդամների կողմից արտադրանքների և տեղեկությունների դիտումը: Երբ Ընտանիքի անդամը լքում է կամ հեռացվում է Ընտանիքից, Ընտանիքի անդամներն այլևս չեն կարող դիտել կամ ներբեռնել այդ անդամի արտադրանքները կամ տեղեկությունները կամ մատչել այդ անդամի կողմից նախկինում ներբեռնված արտադրանքները, ներառյալ նրանք, որոնք Ընտանիքը լքած անդամն իրականացրել է Գլխավորի վճարման միջոցով: Նմանապես, եթե դուք լքեք Ընտանիքը, դուք չեք կարողանա դիտել կամ ներբեռնել Ընտանիքի այլ անդամների արտադրանքները կամ տեղեկությունները, և նրանցից ներբեռնված արտադրանքները, քանի որ Ընտանիքն այլևս հասանելի չէ ձեզ: Եթե կատարել եք Ներծրագրային գնումներ հավելվածից, որը պատվիրել է այն Ընտանիքի անդամը, ով լքել է Ընտանիքը, կամ ներբեռնել եք Ընտանիքի անդամից, և այժմ այլևս Ընտանիքի մեջ չեք մտնում, ապա պետք է ինքնուրույն պատվիրեք հավելվածը և վերականգնեք ներծրագրային պատվերները՝ դրանց մատչումը կրկին ստանալու համար: Նախքան Ներծրագրային պատվերներ կատարելը կարդացեք սույն Համաձայնագրի "Ներծրագրային պատվերներ" բաժինը: Քանի որ 13 տարեկանից ցածր անձանց անհատական հաշիվները կարող են ստեղծվել միայն որպես Ընտանեկան համօգտագործման մաս, Ընտանիքից հեռացնելու նպատակով նման հաշիվ ջնջելը կփակի այդ անդամի Apple ID-ն և կկասեցնի նրա կողմից Apple ID պահանջող Apple ծառայությունների մատչումը կամ այդ Apple ID-ի հետ համակցված որևէ բովանդակութուն դիտելու հնարավորությունը:

Միաժամանակ կարող եք միանալ միայն մեկ Ընտանիքի, իսկ Ընտանիք կարող եք մտնել տարեկան երկու անգամ: Ընտանիքի հետ համակցված խանութի հաշիվը կարղ եք փոխել ոչ հաճախ քան 90 օրը մեկ: Ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է օգտվեն նույն երկրի կամ տարածաշրջանի iTunes Store-ից: Երաժշտություն, ֆիլմեր, հեռուստաշոուներ և գրքեր կարող են ներբեռնվել iTunes ծառայությունից մեկ հաշվի համար մինչև 10 սարքերի վրա, որոնցից ընդամենը հինգը կարող են լինել համակարգիչներ: Թույլատրված հավելվածներ կարող են ներբեռնվել Ընտանիքի անդամի յուրաքանչյուր սարքի վրա: Որոշ արտադրանքներ, ներառյալ Ներծրագրային պատվերները, բովանդակությունը, որը չի կարող կրկին ներբեռնվել, բաժանորդագրությունները և որոշ նախկինում պատվիրված հավելվածները, չեն կարող դառնալ Ընտանեկան համօգտագործման առարկա: Apple-ն իրավունք է վերապահում հեռացնել Ընտանիքի անդամին՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի “Կասեցում” բաժնի:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Խանութներից օգտվելը ներառում է էլեկտրոնային տարբերակով պայմանագրերի և գործարքների կնքումը: Դուք գիտակցում եք, որ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում եք ձեր համաձայնությունը և մտադրությունը` պարտավորված լինելու այդ պայմանագրերով և վճարելու այդպիսի գործարքների համար: Ձեր համաձայնությունը և մտադրությունը` պարտավորված լինելու էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվածով, վերաբերում է բոլոր այն գրառումներին, որոնք կապված են բոլոր այն գործարքների հետ, որոնք դուք կատարում եք այս կայքէջում, ներառյալ` չեղյալ հայտարարման գրառումները, ապահովագրերը, պայմանագրերը և դիմումները: Որպեսզի ձեր էլեկտրոնային գրառումները ձեզ հասանելի լինեն և ուժի մեջ լինեն, հնարավոր է, որ ձեզանից պահանջվի որոշակի համակարգչային սարքակազմ և ծրագրեր, որը ձեր միակ պատասխանատվությունն է:

iTunes-ը պատասխանատու չէ տպագրական սխալների համար:

ՈՉ APPLE ՍԱՐՔԵՐ

Եթե դուք գրանցվում եք սուն Համաձայնագրի շրջանակներում ներկայացված որևէ հաշվի կամ ծառայությունից և/կամ խանութից օգտվելու համար Apple-ի կողմից չբրենդավորված սարքի կամ համակարգչի վրա, ձեր մատչումը հաշիվների կամ ծառայությունների և/կամ խանութների գործառույթներին սահմանափակ կլինի: Apple-ի կողմից չբրենդավորված սարքերից ու համակարգիչներից ձեր հաշիվը կամ ծառայությունները և/կամ խանութները մատչելու համար դուք ընդունում եք սույն Համաձայնագրի բոլոր համապատասխան դրույթներն ու պայմանները, ներառյալ, առանց սահմանափակման, հաշվի կամ ծառայությունների և/կամ խանութների օգտագործման համար ներկայացված պահանջները, օգտագործման և հասանելիության սահմանափակումները, երաշխիքներից հրաժարումները, ձեր բովանդակությանն ու վարվեցողությանն առնչվող օրենքները և դադարեցումը: Սույն Համաձայնագրում նշված դրույթները, որոնք առնչվում են Apple-ի կողմից չբրենդավորված սարքերի կամ համակարգիչների օգտվողների համար անհասանելի գործառույթներին կամ ծառայություններին, չեն տարածվում ձեզ վրա: Սրա մեջ մտնում է, օրինակ՝ App Store-ը: Եթե հետագայում մատչեք ձեր հաշիվը կամ որևէ ծառայություն Apple-ի կողմից բրենդավորված սարքից կամ համակարգչից, դուք ընդունում եք, որ սույն փաստաթղթում ներկայացված բոլոր դրույթներն ու պայմանները տարածվում են ձեր կողմից նման հաշվի կամ ծառայության օգտագործման վրա:

Բ. ITUNES STORE-ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՈՒՅՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ, ՈՐԸ ԿՆՔՎԱԾ Է ՁԵՐ ԵՎ ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ Է ITUNES STORE ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ («ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ») ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ:

ITUNES STORE ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

iTunes-ը՝ ծառայություն մատուցողն է, որը թույլ է տալիս ձեզ մատչել, պատվիրել կամ վարձակալել թվային բովանդակության ("iTunes արտադրանքներ") վերջնական օգտվողի լիցենզիա, որը կօգտագործվի միայն սույն համաձայնագրում շարադրված պայմանների և դրույթների շրջանակներում: iTunes-ը չի հանդիսանում iTunes ծրագրի կամ iPad, iPod կամ iPhone-ի մատուցողը:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հաշիվներ կարող են ստեղծել միայն 13 տարեկանից բարձր անձինք: 13 տարեկանից փոքր անձնաց հաշիվները կարող են ստեղծվել Ընտանեկան համօգտագործումն օգտագործող ծնողի կամ իրավական խնամակալի կողմից: 18 տարեկանից փոքր երեխաները պետք է կարդան սույն Համաձայնագիրը իրենց ծնողի կամ իրավական խնամակալի հետ՝ համոզված լինելով, որ երեխան և ծնողը կամ իրավական խնամակալը հասկացել են այն:

Ծառայությունը մատչելի է ձեզ միայն Հայաստանում: Դուք ընդունումն եք, որ չեք օգտագործի կամ չեք փորձի օգտագործել Ծառայությունը՝ այս տարածքից դուրս: iTunes-ը կարող է օգտագործել հատուկ տեխնոլոգիաներ՝ ձեր գտնվելու վայրը որոշելու համար:

Ծառայության համար պահանջվում են համատեղելի սարքեր, Ինտերնետ և որոշակի ծրագրաշար (կարող են գանձումներ կատարվել); կարող են պահանջվել պարբերական արդիացումներ: Վերը նշված գործոնները կարող են ազդել Ծառայության արտադրողականության վրա: Կանոնավոր օգտագործման և Ֆիլմերի վարձակալման համար խորհուրդ է տրվում ունենալ գերարագ Ինտերնետ: Ծառայությունը մատչելու, որոշակի գործարքների և հնարավորությունների, ինչպես նաև Ծառայությունից նախկինում պատվիրված iTunes արտադրանքները ներբեռնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել անհրաժեշտ ծրագրաշարի ամենավերջին տարբերակը: Դուք համաձայնվում եք, որ այս պահանջներին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոխվել, համապատասխանելը ձեր պատասխանատվության տակ է: Ծառայությունը որևէ այլ արտադրանքի կամ առաջարկի մաս չի հանդիսանում, և որևէ այլ արտադրանքի պատվիրումը կամ ձեռքբերումը չի կարող ապահովել կամ երաշխավորել ձեր մատչումը Ծառայությանը:

ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

Որպես այս Ծառայության գրանցված օգտվող, դուք կարող եք ստեղծել հաշիվ ("Հաշիվ"): Դուք չպետք է հայտնեք ձեր Հաշվի տեղեկություններն այլ անձի: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիության և ապահովության համար և ձեր հաշվում կատարվող ցանկացած գործողությունների համար, և դուք համաձայն եք անմիջապես տեղեկացնել iTunes-ին՝ ձեր հաշվի անվտանգության վարկաբեկման մասին: iTunes-ը չի կրում պատասխանատվություն ձեր Հաշվի չթույլատրված օգտագործման արդյունքում առաջացած կորուստների համար:

Ծառայությունից iTunes արտադրանքներ պատվիրելու և ներբեռնելու համար դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և գաղտնաբառը կամ օգտագործեք Touch ID՝ գործարքներ կատարելու նպատակով ձեր Հաշիվը նույնականացնելու համար: Ձեր Apple ID-ով և գաղտնաբառով ձեր հաշիվը նույնականացնելուց հետո 15 րոպեի ընթացքում կարիք չեք ունենա կրկին նույնականացնելու ձեր համակարգչում կամ iOS սարքում: Կարող եք թույլ տալ, որպեսզի համակարգիչը կամ Apple TV-ը հիշի ձեր գաղտնաբառը՝ նույնականացված մնալու համար: Այդ ժամանակի ընթացքում կարող եք պատվիրել և ներբեռնել iTunes արտադրանքներ՝ առանց գաղտնաբառը կրկին մուտքագրելու: Կարող եք անջատել iTunes արտադրանքի գործարքներ կատարելու հնարավորությունը կամ փոխել դրվածքը՝ ամեն անգամ գաղտնաբառը պահանջելու համար, ձեր համակարգչում, iOS սարքում կամ Apple TV-ում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես http://support.apple.com/kb/HT1904 և http://support.apple.com/kb/HT4213:

Դուք պարտավորվում եք տրամադրել ճշգրիտ և լիարժեք տեղեկություններ ("iTunes-ի գրանցման տվյալներ")՝ Ծառայությունում գրանցվելիս կամ այն օգտագործելիս, և դուք պարտավորվում եք արդիացնել ձեր Գրանցման տվյալները՝ դրանք ճշգրիտ և լիարժեք պահպանելու համար: Դուք համաձայն եք, որ iTunes-ը կարող է պահեստավորել և օգտագործել ձեր կողմից տրամադրած Գրանցման տվյալները՝ ձեր Հաշիվը աջակցելու և վճարման հաշիվներ ստեղծելու համար:

ՆԱԽՈՐԴ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ

Առաջին անգամ ITunes-ի արտադրանքները՝ երաժշտություն, պատվիրված (ոչ վարձակալած) ֆիլմ, հեռուստաշոու և երաժշտական տեսահոլովակներ (բոլորը միասին՝ "iTunes-ի թույլատրելի բովանդակություն" ) ձեռք բերելիս՝ դուք կարող եք ընտրել ինքնաշխատորեն ստանալ (“ինքնաներբեռնում”) iTunes-ի թույլատրելի բովանդակության պատճենները նաև համատեղելի iOS Սարքերում (բացառությամբ iTunes արտադրանքներից գնված ֆիլմերի) և համապատասխան ծրագրաշարով iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում՝ համակցելով նման iOS սարքերը և համակարգիչները՝ համաձայն ստորև բերված համակցման կանոնների (յուրաքանչյուրը՝ “Համակցված սարք”): Յուրաքանչյուր Համակցված սարքի համար կարող եք սահմանել iTunes թույլատրելի բովանդակության ինքնաներբեռնվող տեսակը: Համակցված սարքում, որն ընդունակ է ստանալ push ծանուցումներ (“Push-Enabled”), ներառյալ iOS սարքերը, iTunes թույլատրելի բովանդակությունը ինքնաշխատորեն կներբեռնվի, երբ սարքը կապակցված լինի Ինտերնետին; ոչ Push-Enabled Համակցված սարքում iTunes թույլատրելի բովանդակությունը ինքնաշխատորեն կհայտնվի ներբեռնման հերթում, և դուք ինքներդ կմեկնարկեք ներբեռնումը iTunes-ից:

Ձեր հարմարության համար, iTunes թույլատրելի բովանդակությունը ստանալուց հետո, դուք կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացած նման iTunes թույլատրելի բովանդակություն՝ ցանկացած Համակցված սարքում: Նախկինում ստացված iTunes թույլատրելի բովանդակություն կարող է մատչելի չլինել հետագա ներբեռնման համար ցանկացած պահի, և այդ դեպքում iTunes-ը չի կրում որևէ պատասխանատվություն: Քանի որ կա հնարավորություն, որ դուք հետագայում չեք կարողանա ներբեռնել նախկինում ստացված որոշակի iTunes թույլատրելի բովանդակություն, ապա iTunes թույլատրելի բովանդակությունը ներբեռնելուն պես չպետք է կորցնեք, ոչնչացնեք կամ վնասեք այն, նույնիսկ կարող եք պահուստավորել այն:

Համակցված սարքերի համակցման համար պետք է հետևեք հետևյալ պայմաններին.

(i) Կարող եք ինքնաշխատորեն ներբեռնել iTunes թույլատրելի բովանդակությունը կամ ներբեռնել նախկինում ստացված iTunes թույլատրելի բովանդակությունը Հաշվից մինչև 10 Համակցված սարքերում, սակայն ոչ ավելի քան 5 iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում:

(ii) Համակցված սարքը միաժամանակ կարող է համակցված լինել միայն մեկ Հաշվի հետ:

(iii) Կարող եք փոխարկել Համակցված սարքն այլ Հաշվի ոչ հաճախ, քան 90 օրը մեկ:

(iv) Կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացված անվճար բովանդակությունն անսահմանափակ քանակությամբ սարքերում, քանի դեռ այն անվճար է iTunes Ծառայությունում, սակայն ոչ ավելի քան iTunes-ի կողմից նույնականացված 5 համակարգչում:

Apple TV-ն չի հանդիսանում “Համակցված սարք:” Սակայն iTunes-ի Արտադրանքներից պատվիրված (ոչ վարձակալված) ֆիլմերը կարող են ցուցադրվել համատեղելի Apple TV-ներում այն պայմանով, որ նման ֆիլմեր կարող են միաժամանակ ցուցադրվել սահմանափակ քանակության Apple TV-ների վրա:

iTunes թույլատրելի բովանդակության որոշ մասերը կարող են ծավալուն լինել, և նման iTunes թույլատրելի բովանդակության ներբեռնումը տվյալների կապակցումով կարող է զգալի վճարներ առաջացնել:

ITUNES MATCH

iTunes Match-ը ձեզ թույլ է տալիս հեռահար կերպով միանալ ձեր համադրած կամ ներբեռնված երգերին և երաժշտական տեսահոլովակներին, որոնք գնել եք ձեր Հաշվի միջոցով` հարակից մետատվյալների, երգացանկերի և ձեր iTunes գրադարանի («iTunes Match-ի բովանդակություն») մասին այլ տեղեկությունների հետ միասին:

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել iTunes Match-ի համար տարեկան վարձավճարով: Բաժանորդագրվելու համար դուք պետք է ունենաք գործող վարկային քարտ iTunes-ի թղթապանակում: Բաժանորդագրության վճարը չի հատուցվում (բացի գործող օրենքով պահանջվող դեպքերից), և բաժանորդագրությունը ինքնաշխատ կերպով կնորոգվի յուրաքանչյուր մեկ տարվա համար, մինչև այն չչեղարկեք: Ձեր հաշվից գանձում կկատարվի ոչ ավելի, քան 24 ժամ ընթացիկ բաժանորդագրական ժամանակահատվածի ավարտից առաջ: Դուք կարող եք չեղարկել ինքնաշխատ նորոգումը` կարգավորելով iTunes Store հաշվի պարամետրերը ձեր համակարգչի վրա: Դուք այլևս չեք կարողանա iTunes Match-ից մտնել ձեր iTunes Match-ի բովանդակություն ձեր բաժանորդագրության ժամանակահատվածի ավարտից հետո:

iTunes Match-ը աշխատում է գրադարանների հետ, որոնք պարունակում են մինչև 100,000 երգ, որոնք կամ (i) ներկայումս հասանելի չեն iTunes Ծառայության մեջ, կամ (ii) չեն գնվել iTunes Ծառայությունից ձեր Հաշվի միջոցով: Երգերը, որոնք չեն բավարարում որոշ չափանիշների կամ թույլատրված չեն ձեր համակարգչի համար, iTunes Match-ի համար ընդունելի չեն:

iTunes Match-ը տեղակայելու և օգտագործելու, ինչպես նաև ձեր iTunes գրադարանում առկա մեդիա ֆայլերի մասին տեղեկությունները օգտագործելու նպատակով կհավաքվեն ձեր գործավար համակարգի և սարքակազմի նույնացուցիչները և կհամակցվեն ձեր հաշվի հետ Apple-ի սպասարկիչների վրա: iTunes Match-ը ինքնաշխատ կերպով որոնում է երգերի թղթապանակները և հավաքում այլ տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել ձեր iTunes գրադարանում մեդիա տվյալները նույնականացնելու համար, ինչպես օրինակ` երգերի անունները, երգիչները կամ երգերի տևողությունները: iTunes Match-ը կօգտագործի այս տեղեկությունները` համադրելու համար երգերը, որոնք ներկայումս հասանելի են iTunes Store-ում, և համադրված երգերը կդարձնի ձեզ հասանելի այն ձևաչափով, որը այդ ժամանակ առկա է iTunes Store-ում: Եթե երգը բարեհաջող կերպով չի համադրվել, երգի ձեր օրինակը կվերբեռնվի iTunes նույն ձևաչափով կամ iTunes-ի կողմից հատկորոշված ձևաչափով: iTunes-ը իրավունք է վերապահում սահմանափակել վերբեռնված բովանդակության տեսակները (օրինակ` չափազանց մեծ ֆայլերը): Համադրված կամ վերբեռնված երգերը և հարակից մետատվյալները օգտագործման համար հասանելի կլինեն որևէ Համակցված սարքավորումից, որը ակտիվացվել է iTunes Match-ի համար: iTunes Match-ի համար համակցված սարքավորման համակցումը կարգավորվում է նույն պայմաններով, ինչ որ Ինքնաշխատ առաքումը կամ Նախորդ գնումների ներբեռնումը, իսկ վերբեռնված կամ համադրված երգերը և հարակից տեղեկությունները համարվում են iTunes Թույլատրելի բովանդակություն: Դուք կարող եք նաև մտնել iTunes Match-ի բովանդակություն համապատասխան Apple հեռուստացույցներից` պայմանով, որ դուք միաժամանակ այդ կարող եք անել սահմանափակ թվով Apple հեռուստացույցներից:

Երբ դուք օգտվում եք iTunes Match-ից, iTunes-ը գրառում է երգերի մասին տեղեկությունները, որոնք դուք նվագարկում, դադարեցնում կամ բաց եք թողնում, ձեր օգտագործած սարքերի մասին և նվագարկման ժամանակի ու տևողության մասին և այլ տեղեկություններ: Օգտվելով iTunes Match-ից՝ դուք ընդունում եք, որ iTunes-ը, իր դուստր կազմակերպությունները և գործակալները փոխանցելու, հավաքելու, պահելու, մշակելու և օգտագործելու են նման տեղեկությունները, այդ թվում նաև iTunes Match-ի օգտագործման մասին տեղեկությունները՝ լիցենզառուներին հաղորդելու և լիցենզավորման վճարները վճարելու համար, iTunes-ի գործառույթները և այլ Apple արտադրանքներ և ծառայություններ տրամադրելու և դրանք բարելավելու համար և Apple-ի Գաղտնիության դրույթի շրջանակներում ներկայացված այլ բաների համար: Գաղտնիության դրույթները կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.apple.com/legal/privacy/:

Սույնով դուք համաձայնվում եք օգտվել iTunes Match-ից միայն օրինական կերպով ձեռք բերված բովանդակության համար: Անօրինական բովանդակության ցանկացած օգտագործման դեպքում ոտնահարվում են ուրիշների իրավունքները, ինչի համար դուք կարող եք ենթարկվել քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության, ներառյալ` հնարավոր դրամական վնասները` հեղինակային իրավունքի խախտման համար:

iTunes Match-ը տրամադրվում է ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ հիմունքներով և կարող է պարունակել սխալներ կամ անճշտություններ, որոնք կարող են վթարի ենթարկել, վնասել կամ կորստի մատնել ձեր համակարգչում կամ սարքավորումներում և դրանց միացած արտաքին սարքերում (ներառյալ` առանց սահմանափակման, սերվերները և այլ համակարգիչները) եղած տվյալները և/կամ տեղեկությունները, այդ թվում` երաժշտությունը, երգացանկը և նվագարկման պատմությունը: Դուք պետք է պահուստավորեք ձեր համակարգչի կամ սարքավորման և ցանկացած արտաքին սարքի վրա վրա գտնվող բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները նախքան iTunes Match-ից օգտվելը: Դուք հստակորեն գիտակցում եք և համաձայնվում եք, որ iTunes Match-ի ամբողջ օգտագործումը միայն ձեր պատասխանատվության տակ է: Օրենքով թույլատրվածի սահմաններում iTunes-ը չի կրում որևէ պարտավորություն iTunes Match-ի ձեր օգտագործման հետ կապված, ներառյալ` համադրված կամ վերբեռնված բովանդակություն մտնել չկարողանալու համար:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

iTunes Store ծառայությունը կարգավորվում է Apple Inc.-ի (“Apple”) Գաղտնիության դրույթով, որը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում՝ https://www.apple.com/legal/privacy: Apple-ի Գաղտնիության դրույթը չի մտնում էլեկտրոնային եղանակով հավաքվող անձնական տեղեկությունների մասին սկզբունքների մեջ, որոնք նկարագրված են Էլեկտրոնային հաղորդակցումների և գործարքների մասին 2002 թ-ի օրենքի 51-րդ բաժնում:

Genius գործառույթը միացնելու դեպքում Apple-ը ժամանակ առ ժամանակ ինքնաշխատորեն կհավաքագրի տեղեկություններ, օրինակ՝ ձեր նվագարկման պատմությունը և նվագացուցակները, որոնք կօգտագործվեն ձեր iTunes դարանի մեդիա տվյալները: Դա ներառում է iTunes-ի միջոցով պատվիրված կամ ստացված և այլ աղբյուրներից ստացված մեդիա տվյալները: Այդ տեղեկությունները կպահպանվեն անանուն և չեն համակցվի ձեր անվան կամ Հաշվի հետ: Genius գործառույթից օգտվելու դեպքում Apple-ը կօգտագործի այդ տեղեկությունները և ձեր iTunes դարանի բովանդակությունը՝ ձեզ անհատականացված առաջարկություններ անելու նպատակով:

Apple-ը կարող է օգտագործել այդ տեղեկությունները և միակցել դրանք այս գործառույթն օգտագործող այլ օգտվողների iTunes դարաններից ստացված տեղեկությունների, iTunes Store-ից ձեր պատվերների պատմության տվյալների, iTunes Store-ի այլ օգտվողներից ստացված պատվերների պատմության տվյալների և երրորդ կողմից ստացված այլ տեղեկությունների հետ` հետևյալ նպատակներով.

• Ձեզ համար ձեր iTunes դարանից անհատականացված նվագացուցակներ ստեղծելու համար:

• Մեդիա ֆայլերի և այլ արտադրանքների վերաբերյալ ձեզ առաջարկություններ անելու համար, որոնք հնարավոր է ցանկանաք պատվիրել կամ ձեռք բերել:

• Արտադրանքների և ծառայությունների մասին այլ օգտվողներին առաջարկություններ անելու համար:

Ձեր բոլոր տեղեկությունները կօգտագործվեն համաձայն Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության:

Genius գործառույթն ընտրելուն պես դուք կկարողանաք ստեղծել Genius նվագացուցակներ Genius-ը միացված սարքերում:

Եթե չեք ցանկանում, որ մենք նման եղանակով հավաքագրենք և օգտագործենք ձեր iTunes դարանի տեղեկությունները, ապա չպետք է միացնեք Genius գործառույթը: Կարող եք հրաժարվել ձեր ընտրությունից ցանկացած պահի՝ անջատելով Genius գործառույթը ձեր համակարգչի iTunes-ի Խանութ ընտրացանկից կամ ձեր սարքի Կարգավորումներից:

Ապանշելուց հետո, iTunes-ն այլևս չի ուղարկի Apple-ին տեղեկություններ ձեր iTunes դարանի մասին: Եթե ընտրել եք ձեր դարանի համօգտագործումը տարբեր սարքերից, պետք է անջատեք Genius գործառույթը յուրաքանչյուր սարքում:

Ընտրելով Genius գործառույթը՝ դուք համաձանվում եք ձեր տեղեկության օգտագործմանն ըստ վերը շարադրվածի և Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

iTunes-ը իրավունք է վերապահում փոխելու բովանդակային տարբերակները (ներառյալ` որոշակի գործառույթներից օգտվելու իրավունակությունը) առանց ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes Արտադրանքները ձեզ տրամադրվում են միայն արտոնագրման միջոցով: Ծառայությունը և որոշակի iTunes Արտադրանքներ ներառում են անվտանգության տեխնոլոգիա, ինչը սահմանափակում է ձեր կողմից iTunes Արտադրանքների օգտագործումը, և որ անկախ այն բանից, թե iTunes Արտադրանքները սահմանափակված են անվտանգության տեխնոլոգիայով, թե ոչ, դուք պետք է օգտագործեք iTunes Արտադրանքները` համաձայն iTunes-ի և դրա լիցենզառուների կողմից սահմանված օգտագործման գործող կանոնների (Օգտագործման կանոններ), և որ iTunes Արտադրանքների որևէ այլ օգտագործում կարող է հանդիսանալ հեղինակային իրավունքի խախտում: Ցանկացած անվտանգության տեխնոլոգիա հանդիսանում է iTunes Արտադրանքների անբաժանելի մասը: iTunes-ը իրավունք է վերապահում փոփոխելու Օգտագործման կանոնները ցանկացած ժամանակ: Դուք համաձայնվում եք ոչ մի դեպքում չխախտել, չշրջանցել, չփոխել, չհավաքել, չմիացնել կամ որևէ այլ կերպով չփչացնել անվտանգության տեխնոլիգիաները, որոնք որևէ կերպ կապված են նման Օգտագործման կանոնների հետ, կամ փորձեք կամ աջակցեք մեկ այլ մարդու այդպես վարվել: Օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ կարգապահական նպատակներով, և iTunes-ը իրավունք է վերապահում պարտադրել Օգտագործման կանոնները՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնվում եք օգտվել iTunes ծառայությունից միայն ու միայն այն ծրագրով, որը iTunes-ն է տրամադրել ձեզ iTunes Ծառայությունից օգտվելու համար: Դուք չեք կապվի կամ չեք փորձի կապվել այն Հաշվի հետ, որին կապվելու լիազորություն չունեք: Դուք համաձայնվում եք որևէ կերպ կամ որևէ ձևով չփոխել ծրագիրը կամ չօգտագործել ծրագրի փոփոխված տարբերակները ցանկացած նպատակով, ներառյալ` iTunes ծառայությունից չարտոնված կերպով օգտվելը: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումների պատճառով կարող եք ենթարկվել քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

(i) Դուք իրավունք կունենաք օգտվելու iTunes Արտադրանքներից միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար:

(ii) Դուք իրավունք կունենաք օգտագործելու iTunes Արտադրանքները հինգ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորումների վրա ցանկացած ժամանակ, բացառությամբ Վարձակալված բովանդակության (տես ստորև):

(iii) Դուք կկարողանաք պահել iTunes Արտադրանքներ համապատասխան սարքավորումների վրա միանգամից մինչև հինգ տարբեր Հաշիվներից` պայմանով, որ յուրաքանչյուր iPhone կարող է տոնային iTunes ապրանքները համաժամել միաժամանակ միայն մեկ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման վրա, իսկ iPhone-ը մեկ ուրիշ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման հետ համաժամելու հետևանքով այդ iPhone-ի վրա պահված տոնային iTunes Արտադրանքները կարող են ջնջվել:

(iv) Դուք իրավունք կունենաք մեկ աուդիո երգացանկը ձայնագրելու մինչև յոթ անգամ:

(v) Դուք իրավունք չեք ունենա ձայնագրելու վիդեո iTunes Արտադրանքներ կամ տոնային iTunes Արտադրանքներ:

(vi) iTunes Plus Արտադրանքները չեն պարունակում անվտանգության տեխնոլոգիա, որը սահմանափակում է այդպիսի Արտադրանքների օգտագործումը, իսկ Օգտագործման կանոնների (ii) – (v) կետերը չեն կիրառվում iTunes Plus Արտադրանքների վրա: Դուք կարող եք պատճենել, պահել և ձայնագրել iTunes Plus Արտադրանքներ, ողջամիտ սահմաններում՝ անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար:

(vii) Դուք կկարողանաք ձեռքով համաժամել որևէ կինոնկար առնվազն մեկ iTunes-ի արտոնած սարքավորումից այն սարքավորումների վրա, որոնք ունեն ձեռքով համաժամեցման հնարավորություն` պայմանով, որ այդ կինոնկարը կապված է մի Հաշվի հետ առաջնային iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման վրա, որտեղ առաջնային iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորումը այնպիսի սարքավորում է, որ նախ համաժամվել է այդ սարքավորման հետ կամ այն սարքավորումն է, որը դուք հետո առանձնացնում եք` որպես iTunes օգտագործող առաջնային սարքավորում:

(viii) Պահանջվում է HDCP կապ HDMI-ով հաղորդվող ֆիլմերը և հեռուստատեսային շոուները դիտելու համար:

(ix) Բովանդակության վարձույթներ

(ա) Բովանդակության վարձույթները կարող եք դիտել միաժամանակ միայն մեկ սարքի վրա: Վարձույթները տեղափոխելու ժամանակ դուք պետք է կապված լինեք iTunes Ծառայությանը, և դա կարող եք անել միայն ձեր համակարգչի և այլ համատեղելի սարքավորումների միջև: Ձեր Apple iPhone 4-ի, TviPad-ի կամ iPod touch-ի (4-րդ սերնդի) միջոցով վարձակալված բովանդակությունը չեք կարողի տեղափոխել: Եթե դուք տեղափոխեք վարձույթը համատեղելի սարքավորում և ապա օգտվեք ծառայությունից այդ սարքավորումը վերականգնելու համար կամ ընտրեք Կարգավորումներ> Վերակայել> Ջնջել/, այդ սարքավորման ամբողջ բովանդակությունը և կարգավորումները, վարձույթը ընդմիշտ կջնջվեն:

(բ) Վարձակալումից հետո դուք պետք է ամբողջությամբ ներբեռնեք վարձույթը երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Վարձույթը ներբեռնելուց հետո դուք ունեք երեսուն (30) օր նրա դիտումը սկսելու համար: Դիտումը սկսելուց հետո դուք ունեք քառասունութ (48) ժամ կինոնկարի դիտումը ավարտելու համար: Վարձույթը դադարեցնելը, ընդմիջելը կամ վերսկսելը չի երկարաձգում վարձույթի դիտման համար հատկացված ժամանակը:

Որոշ iTunes Արտադրանքներ, ներառյալ` բայց չսահմանափակվելով միայն, բովանդակության վարձույթները, կարելի է ներբեռնել միայն մեկ անգամ և չի կարելի փոխարինել ինչ-ինչ պատճառով կորցնելու դեպքում: Ներբեռնելուց հետո դուք եք կրում iTunes Արտադրանքները չկորցնելու, չոչնչացնելու կամ չվնասելու պատասխանատվությունը, ուստի, հնարավոր է ցանկանաք պահուստավորել դրանք:

iTunes Արտադրանքների առաքումը չի փոխանցում ձեզ որևէ առևտրային կամ գովազդային օգտագործման իրավունք iTunes Արտադրանքների նկատմամբ: Ձայնագրման կամ արտահանման հնարավորությունները բացառապես ձեր հարմարության համար են և չեն համարվում ցանկացած iTunes Արտադրանքի մեջ մարմնավորված ցանկացած բովանդակության հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի կողմից որևէ իրավունքի շնորհում, հրաժարում կամ այլ սահմանափակում:

Դուք գիտակցում եք, որ քանի որ iTunes Ծառայության, iTunes Արտադրանքների և Օգտագործման կանոնների վարման որոշ կողմեր հանգեցնում են iTunes-ի շարունակական ներգրավվածությանը, եթե iTunes-ը փոփոխի iTunes Ծառայության որևէ մասը կամ դադարեցնի այն, ինչը iTunes-ը կարող է անել իր հայեցողությամբ, դուք հնարավոր է չկարողանաք օգտվել iTunes Արտադրանքներից նույն չափով, ինչ որ այդ փոփոխությունից կամ դադարեցումից առաջ, և նման դեպքում iTunes-ը ձեր նկատմամբ որևէ պարտավորություն չի կրում:

ՍԵՐԻԱԼԻ ԱՆՑԱԳԻՐ, ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ ԱՆՑԱԳԻՐ, ITUNES ԱՆՑԱԳԻՐ

Սերիալի անցագրի, Բազմատեսակ անցագրի կամ iTunes անցագրի լրիվ արժեքը գանձվում է պատվերի ժամանակ: Գումարի վերադարձ հնարավոր է անդորրագիրը ստանալուց հետո 14 օրացուցային օրվա ընթացքում` https://www.apple.com/uk/support/itunes/store/passes հասցեով գտնվող ձևը լրացնելու միջոցով: Հետագա այլ վերադարձներ, փոխհատուցումներ և չեղարկումներ չեն կատարվում: Պետք է միանաք Ծառայությանը և ներբեռնեք Անցագրի մնացած բովանդակությունը Անցագրի վերջնական բովանդակությունը հասանելի դառնալուց 90 օրվա ընթացքում (կամ նման մի այլ ժամկետում, որը կարող է նշված լինել Գնման էջում), ինչից հետո այդ բովանդակությունն այլևս չեք կարողանա պատվիրել: Եթե Բազմատեսակ անցագիր պատվիրելու ժամանակ նշված է իքնաշխատ նորացման ընտրանքը, ապա ձեզանից կգանձվի յուրաքանչյուր հետագա Բազմատեսակ անցագրի լրիվ գումարը, մինչև որ չանջատեք ինքնաշխատ նորացումը նախքան հաջորդ Բազմակի գաղտնաբառի ժամանակաշրջանի սկիզբը (ձեր Հաշվի տեղեկությունների Կառավարել անցագրերը բաժնում): Եթե ցանցը կամ ստուդիան տրամադրում են Սերիալի անցագրով պատվիրված մասերից ավելի քիչ մաս, մենք կվերադարձնենք Հաշվում նշված քարտի վրա չցուցադրված մասերի քանակությանը համապատասխան գումար:

ԲԱՐՁՐ ՀՍՏԱԿՈՒԹՅԱՆ (HD) ITUNES ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

HD iTunes Արտադրանքները կարող եք դիտել միայն HD աջակցումով սարքավորումներով, սակայն գնված (ոչ վարձակալված) HD iTunes Արտադրանքները ներառում են ստանդարտ հստակության տարբերակ ոչ HD սարքավորումներով օգտագործելու համար:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ծառայությունը կարող է առաջարկել ինտերակտիվ գործառույթներ, որոնք թույլ կտան ձեզ նյութեր ներկայացնել (ներառյալ երրորդ կողմերի բովանդակության հղումներ) Ծառայության` հանրության համար հասանելի և տեսանելի տեղերում: Դուք համաձայնվում եք, որ նման գործառույթների, ներառյալ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած նյութ, օգտագործումը միայն ձեր պատասխանատվությամբ է, չի խախտում կամ չի ոտնահարում որևէ այլ կողմի իրավունքները կամ որևէ օրենք, չի նպաստում որևէ խախտման կամ այլ կերպ դրսևորած անօրինական վարքագծին կամ չի խրախուսում այն, կամ ցանկացած այլ կերպ անպարկեշտ չէ, անընդունելի կամ անճաշակ չէ: Դուք նաև հաստատում եք, որ ձեռք եք բերել բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը: Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկություններ` կապված Ծառայություն` ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հետ: Դուք սույնով iTunes-ին տալիս եք ամբողջ աշխարհում գործող, առանց արտոնագրային վճարի, ոչ բացառիկ լիցենզիա` օգտագործելու այդ նյութերը որպես Ծառայության մաս կամ iTunes Արտադրանքների առնչությամբ՝ առանց ձեզ որևէ փոխհատուցման կամ ձեր հանդեպ որևէ պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում չուղարկել կամ չթողարկել որևէ նյութ, ինչպես նաև ջնջել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության:

iTunes-ը ունի իրավունք (սակայն ոչ պարտավորություն) վերահսկելու ձեր ներկայացրած կամ այլ կերպ Ծառայությունում առկա նյութերը, հետաքննել սույն Պայմանագրի ցանկացած հաղորդված կամ ակնառու խախտում և ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որը iTunes-ը իր հայեցողությամբ համարում է պատշաճ, ներառյալ` առանց սասհմանափակման, սույն Պայմանագրի դադարեցումը համաձայն սույն Պայմանագրի կամ Apple-ի Հեղինակային Իրավունքի Քաղաքականության (https://www.apple.com/legal/copyright.html):

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ցանկացած բովանդակություն, iTunes Արտադրանքներ և Ծառայության միջոցով հասանելի ծառայություններ կարող են ներառել երրորդ կողմին վերաբերող նյութեր: iTunes-ը ձեր հարմարավետության համար ձեզ կարող է տրամադրել երրորդ կողմին վերաբերող կայքէջերի հասցեներ: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ ուսումնասիրելու կամ գնահատելու բովանդակությունը կամ դրա ճշտգրտությունը և iTunes-ը չի երաշխավորում և որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի կամ երրորդ կողմերի այլ նյութերի, արտադրանքների կամ ծառայությունների համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի երրորդ կողմի նյութերը՝ խախտելով կամ ոտնահարելով որևէ կողմի իրավունքները և, որ iTunes-ը որևէ ձևով պատասխանատու չէ ձեր կողմից նման օգտագործման համար:

ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով Ծառայությունից, կարող եք հանդիպել նյութի, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի և, որ նման բովանդակությունը կարող է հասկացվել կամ չհասկացվել որպես բացահայտ նյութ: Այդուհանդերձ, դուք համաձայնվում եք օգտվել Ծառայությունից ձեր սեփական պատասխանատվությամբ, և iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև որևէ նյութի համար, որը կարող է համարվել վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի: Արտադրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության համար, և դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտգրտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնվում եք, որ Ծառայությունը, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով, iTunes-ի Արտադրանքները, գրաֆիկաները, օգտագործողի միջերեսը, ձայնանյութերը, տեսանյութերը, խմբագրական բովանդակությունը և Ծառայությունը իրականացնելու համար օգտագործվող գրավոր տեքստերն ու ծրագրերը, պարունակում են սեփականություն հանդիսացող տեղեկություններ և նյութեր, որոնք պատկանում են iTunes-ին և/կամ նրա լիցենզառուներին, և պաշտպանված են համապատասխան մտավոր սեփականության մասին օրենքով և այլ օրենքներով, ներառյալ սակայն չսահմանափակվելով, հեղինակային իրավունքը: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի նման սեփականատիրական տեղեկությունները կամ նյութերը որևէ այլ կերպ, բացի Ծառայությունից օգտվելու համար` համաձայն սույն Համաձայնագրի: Ծառայության ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կամ որևէ միջոցով վերարտադրվել, բացառությամբ սույն պայմաններում հստակորեն թույլատրված դեպքերի: Դուք համաձայնվում եք, որ ոչ մի կերպ չեք փոփոխի, վարձակալի, վարձակալության տա, վաճառի, տարածի կամ ստեղծի ածանցյալ աշխատանքներ` հիմնված Ծառայության վրա, և դուք առհասարակ չեք շահագործի Ծառայությունը ցանկացած անօրինական կերպով, ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով, գերազանցելով կամ ծանրաբեռնելով ցանցի կարողությունները:

Չնայած սույն Համաձայնագրի այլ դրույթների, iTunes-ը և նրա լիցենզառուները իրավունք են վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման փոփոխելու, ժամանակավորապես դադարեցնելու, հեռացնելու կամ անջատելու ցանկացած Արտադրանքների, բովանդակության կամ այլ նյութերի հասանելիությունը, որոնք կազմում են Ծառայության մասը: Ոչ մի դեպքում iTunes-ը պատասխանատու չէ այս փոփոխությունները կատարելու համար: iTunes կարող է նաև ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության սահմանափակում մտցնել Ծառայության որոշակի առանձնահատկությունների կամ մասերի օգտագործման կամ հասանելիության վրա:

Ծառայությանը վերաբերող կամ պատկանող բոլոր հեղինակային իրավունքները (ներառյալ բովանդակության, հայտարարությունների, հղումների այլ ինտերնետային ռեսուրսների և այդ ռեսուրսների նկարագրություններ կոմպիլացումը) և դրանց հետ կապված ծրագրերը պատկանում են iTunes-ին և/կամ նրա արտոնատերերին, որոնք պահպանում են իրենց բոլոր իրավունքները համաձայն օրենքի և արդարության սկզբունքի: ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՐԵՎԷ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԲԱՑԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ, ՈՐԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ Է ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ՈՏՆԱՀԱՐՈՒՄ Է ՄՅՈՒՍՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴՒՍԱՆԱԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՏՆԱՀԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐ:

Apple-ը, Apple-ի պատկերանշանը, iTunes-ը և Apple-ի այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, գրաֆիկաները և պատկերանշանները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության առնչությամբ, Միացյալ Նահանգներում և/կամ այլ երկրներում հանդիսանում են iTunes-ի և/կամ Apple Inc.-ի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշանները: Այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, գրաֆիկաները և պատկերանշանները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության առնչությամբ, կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները: Դուք որևէ իրավունք կամ լիցենզիա չունեք` կապված վերը նշված ապրանքային նշանների կամ նման ապրանքային նշանների ցանկացած օգտագործման հետ:

Որպես լավ վարկանիշ ունեցող Ծառայության հաշվետեր, ձեզ կարող է սահմանափակ օգտագործման իրավունք տրամադրվել` ներբեռնելու համար ձեր iTunes ծրագրի iTunes գրադարանում պահվող երաժշտության որոշակի ալբոմի շապիկի պատկերը: Նման օգտագործում թույլատրվում է միայն որպես հաճոյակատարություն, և iTunes-ը չի երաշխավորում և չի ունենա որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, նման ալբոմի շապիկի պատկերի կամ ձեր կողմից դրա օգտագործման համար: Ձեզ հասանելի կարող է լինել միայն այն երաժշտության ալբոմի շապիկի պատկերը, որի օրինական պատճենի օրինական սեփականատերն եք: Ալբոմի շապիկի պատկերը տրամադրվում է միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի ալբոմի շապիկի պատկերը որևէ եղանակով, որը կոտնահարի որևէ այլ կողմի իրավունքը կամ կխախտի սույն Համաձայնագիրը, և որ iTunes-ը որևէ կերպ պատասխանատու չէ ձեր կողմից այդպիսի օգտագործման համար:

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Եթե դուք չեք կատարում կամ iTunes-ը կասկածում է, որ դուք չեք կատարում սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ, iTunes-ը՝ զուտ իր հայեցողությամբ և առանց ծանուցման կարող է՝ (i) դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը և/կամ ձեր Հաշիվը և դուք պարտավոր կլինեք ձեր Հաշվում բոլոր չվճարված գումարների համար ընդհուպ մինչև և ներառյալ դադարեցման օրը, և /կամ (ii) դադարեցնել ծրագրի լիցենզիան, և/կամ (iii) արգելել Ծառայությունից (կամ դրա ցանկացած մասից) օգտվելու հնարավորությունը:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ձեզ ծանուցելու փոփոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Ծառայությունը (կամ դրա ցանկացած մաս կամ բովանդակություն), և iTunes-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև իր այդ իրավունքների իրացման դեպքում:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ի ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԼԻՆԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԶԵՐԾ ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ԿԱՍԵՑՆԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ` ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼԸ ԿԱՄ ՕԳՏՎԵԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է: ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԲԱՑԻ ՆՐԱՆՑԻՑ, ՈՐՈՆՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է»` ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ` ՀՍՏԱԿ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԸ, ՕՐԵՆՔԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ, ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ, ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES-Ի ՈՐԵՎԷ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ՍԱԿԱՅՆ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏ ԿԱՄ ՎՆԱՍ ՈՐԸ ՊԱՏՃԱՌՎԵԼ Է ՈՐԵՎԷ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՄ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ITUNES-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ:

ITUNES-Ը ՊԵՏՔ Է ԲԱՎԱՐԱՐ ՋԱՆՔԵՐ ԳՈՐԾԱԴՐԻ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ՝ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ՈՐԵՎԷ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԵՐԾ ԿԼԻՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻՑ, ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՀԱԿԵՐՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՑ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ITUNES-Ի ՈՐՈՇ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ; ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴՐԱՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, ԵԹԵ ԻՆՉ-ՈՐ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԿՈՐԵԼ ԵՆ; ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՔ ԿՐՈՒՄ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՊԱՏՎԻՐԱԾ, ՍՏԱՑԱԾ ԿԱՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԾ ITUNES ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՕԳՏՎԵԼՈՎ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ` ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-Ը, ՆՐԱ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋԻՑ, ՈՐՆ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ, ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ, ՈՐԸ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿՎԵԼ Է ՈՐՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՅՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼ ԿԱՄ ITUNES-ԻՑ, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՑ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՑ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՑ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՑ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՑ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԻՑ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑԵԼ ԵՆ ITUNES-Ի ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ ՀԵՌԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ, ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ, ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ITUNES-Ի ԱՅՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ITunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել սույն Համաձայնագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ դրույթներ ու պայմաններ Ծառայությունից օգտվելու վերաբերյալ: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ դրույթներն ու պայմանները անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն և կներառվեն սույն Համաձայնագրի մեջ: iTunes-ի ծառայությունից օգտվելը շարունակելը կհամարվի պայմանների ընդունում:

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է ձեր և iTunes-ի միջև ամբողջական համաձայնագիր և կարգավորում է ձեր կողմից iTunes-ի ծառայության օգտագործումը` փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև ցանկացած նախորդ համաձայնագրերին: Դուք կարող եք նաև ենթարկվել լրացուցիչ դրույթների ու պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտվեք մասնաճյուղերի ծառայություններից, որոշակի iTunes Արտադրանքներից, երրորդ կողմի բովանդակությունից կամ ծրագրից: Եթե սույն համաձայնագրի որևէ մաս անվավեր ճանաչվի կամ կիրարկման ենթակա չլինի, այդ մասը պետք է այնպես մեկնաբանվի, որ չհակասի գործող օրենքին` արտացոլելու` որքան հնարավոր է մոտ կերպով, կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացած մասերը պահպանեն լիարժեք ուժն ու ազդեցությունը: iTunes-ի կողմից սույն համաձայնագրով նախատեսված որևէ իրավունքի կամ դրույթի կիրարկման ձախողումը չի նշանակում նման կամ որևէ այլ դրույթից հրաժարում: iTunes-ը պատասխանատու չէ պարտականությունների կատարման ցանկացած թերացման համար, որի պատճառները գտնվում են իր վերահսկողությունից դուրս:

Ծառայությունը գործադրվում է iTunes-ի միջոցով՝ Լյուքսեմբուրգի իր գրասենյակներից: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, դաշնային և ազգային օրենքներին, օրենսդրական ակտերին, հրամանագրերին և կանոնակարգերին, որոնք վերաբերվում են Ծառայությունից օգտվելուն: Ծառայության հետ կապված բոլոր գործարքները կառավարվում են Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքներով, բացառելով գործող օրենքների հակասությունները Կալիֆորնիայի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու օրենքի դրույթների հետ ունեցած հակասութունը: Ծառայության՝ ձեր կողմից օգտագործումը կարող է նաև ենթակա լինել այլ օրենքների: Սույն Դրույթների ու Պայմանների և Ծառայությունից օգտվելուց բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ (Վեճ) վերջնականապես լուծվում է պարտավորեցնող արբիտրաժային դատավարությամբ` համաձայն օրենքների, և Միջազգային առևտրի պալատի կանոնների, անգլերեն լեզվով երեք իրավարարների առջև: Յուրաքանչյուր կողմ ընտրում է մեկ իրավարար, իսկ այդ երկու իրավարարներն ընտրում են երրորդ իրավարարին: Իրավարարներից ոչ մեկը Հայաստանի կամ Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի չպետք է լինի: Դատավարությունը տեղի է ունենալու Հայաստանում կամ իրավարարների կողմից համաձայնեցված որևէ վայրում: Իրավարարն ունեն միայն փաստացի կորուստների դիմաց վնասի հատուցման մասին որոշում կայացնելու իրավասություն և չեն կայացնում որոշում վնասի պատժիչ հատուցման կամ տուգանքների մասին: Կողմերը, նրանց ներկայացուցիչները, այլ մասնակիցները և իրավարարները գաղտնի են պահում դատավարության փաստը, առարկան և արդյունքը: Անկախ վերը շարադրվածից ցանկացած կողմ կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, փորձել ձեռք բերել որևէ իրավասու դատարանի արգելադրման մասին որոշում (ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով միայն, նախնական արգելադրման մասին որոշումը): Որևէ Վեճի ժամանակ մեկ կողմի` մեկ այլ կողմի դեմ հարուցած ցանկացած վարույթի հաղթող կողմն իրավունք ունի վերականգնել իր դատական ծախսերը, ներառյալ` չսահմանափակելով սակայն, դատարանի կամ արբիտրաժային վարույթի ծախսերը և փաստաբանների վարձավճարները` ողջամտության սահմաններում: iTunes-ը ձեզ փոխատվությամբ կտա իրավարարների վարձավճարը, որը կգերազանցի այն գումարը, որը դուք ստիպված պետք է լինեիք վճարել դատական վարույթի համար, ընդունելով, որ դուք եք հատուցելու այդ գումարները, եթե iTunes-ն ի վերջո շահի դատավարությունը: Դուք հստակ կերպով համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ ցանկացած պահանջի կամ տարաձայնության կամ որևէ կերպ Խանութներից օգտվելու հետ կապված բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող դատարաններին: Կորստի ռիսկը և էլեկտրոնային ճանապարհով ստացված բոլոր գործարքների իրավական հիմքը փոխանցվում է գնորդին՝ Լյուքսեմբուրգ՝ համաձայն ստացողին ուղարկվող էլեկտրոնային փոխանցումների: iTunes-ի ոչ մի աշխատակից կամ գործակալ իրավասու չէ փոխելու այս Համաձայնագիրը:

iTunes-ը կարող է Ծառայության հետ կապված ծանուցել ձեզ՝ ձեր Հաշվին էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով կամ ձեր Հաշվին փոստային նամակ ուղարկելով, կամ Ծառայության մեջ հայտարարություն տալով: Ծանուցումներն անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ձեռնարկել քայլեր, որոնք iTunes-ը հիմնավորված կերպով համարում է անհրաժեշտ կամ տեղին՝ կիրարկելու և/կամ ստուգելու սույն Պայմանագրի ցանկացած մասի կատարումը: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեզ հաշվետու լինելու, բացահայտելու ցանկացած Գրանցման Տվյալներ և/կամ Հաշվին վերաբերող տեղեկություններ իրավապահ մարմիններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ որևէ երրորդ կողմին այն դեպքերում, երբ iTunes-ը համարում է, որ հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է կիրարկել և ստուգել սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի կատարումը (ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով, iTunes-ի իրավունքը մասնակցելու ցանկացած իրավական գործընթացի, որը կապված է Ծառայության և /կամ Արտադրանքների ձեր կողմից օգտագործման հետ և/կամ երրորդ կողմի որևէ պահանջի հետ, որ Ծառայության և/կամ Արտադրանքի օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է այդ երրորդ կողմի իրավունքները):

iTunes-ի մասին. Մեր գրանցման համարն է` RCS Luxembourg B 101 120, իսկ մեր գրանցված գրասենյակը գտնվում է 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Լյուքսեմբուրգ հասցեում:

Գ. MAC APP STORE-Ի, APP STORE-Ի, APP STORE FOR APPLE TV-Ի ԵՎ IBOOKS STORE-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՈՒՅՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՁԵՐ ԵՎ ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ MAC APP STORE-ԻՑ, APP STORE-ԻՑ, APP STORE FOR APPLE TV-ԻՑ ԵՎ IBOOKS STORE-ԻՑ (APP ԵՎ BOOK STORE-ՆԵՐ) ՕԳՏՎԵԼԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑԻՑ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ԳՆԵԼԸ, ՈՐՈՆՔ ՁԵԶ ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ:

MAC APP STORE-Ը, APP STORE-Ը, APP STORE FOR APPLE TV-Ն ԵՎ IBOOKS STORE-Ը

ITunes-ը App և Book Store-ների մատակարարն է, ինչը թույլ է տալիս ձեզ iTunes-ից գնել համակարգչային ծրագրերի լիցենզիաներ App Store-ից և Mac App Store-ից (միասին App Store-ի Արտադրանքներ) և թվայնացված գրքերի բովանդակություններ (iBooks Store-ի Արտադրանքներ) միայն վերջնական սպառողի օգտագործման համար՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի պայմաններին: App Store-ի Արտադրանքների վերջնական օգտվողները կարող են լինել անհատներ, որոնք հանդես են գալիս իրենց իսկ իրավասությամբ, առևտրային ձեռնարկություններ կամ կրթական հաստատություններ: App Store Արտադրանքները և iBooks Store-ի Արտադրանքները մասին կոչվում են App and Book Արտադրանքներ:

APP ԵՎ BOOK STORE-ՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հաշիվներ կարող են ստեղծել միայն 13 տարեկանից բարձր անձինք: 13 տարեկանից փոքր անձնաց հաշիվները կարող են ստեղծվել Ընտանեկան համօգտագործումն օգտագործող ծնողի կամ իրավական խնամակալի կողմից: 18 տարեկանից փոքր երեխաները պետք է կարդան սույն Համաձայնագիրը իրենց ծնողի կամ իրավական խնամակալի հետ՝ համոզված լինելու, որ երեխան և ծնողը կամ իրավական խնամակալը հասկացել են այն:

Խանութները (App և Book Stores) մատչելի է ձեզ միայն Հայաստանում: Դուք համաձայն եք, որ չեք օգտագործի կամ չեք փորձի օգտագործել Խանութները՝ այս տարածքից դուրս: iTunes-ը կարող է օգտագործել հատուկ տեխնոլոգիաներ՝ ձեր գտնվելու վայրը որոշելու համար:

Խանութների օգտագործումը պահանջում է համատեղելի սարքեր, Ինտերնետ և որոշակի ծրագրաշար (կարող են կատարվել լրացուցիչ գանձումներ); կարող է պահանջել պարբերական արդիացումներ և/կամ բովանդակության ներբեռնում՝ հիմնված հավելվածների օգտագործման և ռեսուրսների սահմանափակումների վրա (որոնք կարող են օգտագործել բջջային տվյալներ): Վերը նշված գործոնները կարող են ազդել Խանութի արտադրողականության վրա: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել գերարագ Ինտերնետ: Խանութները մատչելու, որոշակի գործարքների և գործառույթների, ինչպես նաև Խանութներից նախկինում պատվիրված Արտադրանքները ներբեռնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել անհրաժեշտ ծրագրաշարի ամենավերջին տարբերակը (ներառյալ՝ առանց սահմանափակումների, iOS, iTunes և Mac App ծրագրաշարերը): Դուք պարտավորվում եք հետևել այս պահանջներին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոխվել: Խանութը որևէ այլ արտադրանքի կամ առաջարկի մաս չի հանդիսանում, և որևէ այլ արտադրանքի պատվիրումը կամ ձեռքբերումը չի կարող ապահովել կամ երաշխավորել ձեր մատչումը Խանութին:

ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

Որպես Խանութների գրանցված օգտվող, դուք կարող եք ստեղծել հաշիվ ("Հաշիվ"): Դուք չպետք է հայտնեք ձեր Հաշվի տեղեկություններն այլ անձի: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիության և ապահովության համար և ձեր հաշվում կատարվող ցանկացած գործունեության համար, և դուք պարտավորվում եք անմիջապես տեղեկացնել iTunes-ին՝ ձեր հաշվի անվտանգության վարկաբեկման մասին: iTunes-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր Հաշվի չթույլատրված օգտագործման արդյունքում առաջացած կորուստների համար:

App և Book Store-ներից արտադրանքներ պատվիրելու և ներբեռնելու համար դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և գաղտնաբառը կամ գործարքների համար օգտագործեք Touch ID-ն՝ ձեր Հաշիվը նույնականացնելու համար: Ձեր Apple ID-ով և գաղտնաբառով ձեր հաշիվը նույնականացնելուց հետո 15 րոպեի ընթացքում կարիք չեք ունենա կրկին նույնականացնելու: Այդ ժամանակի ընթացքում կարող եք պատվիրել և ներբեռնել App Store արտադրանքներ՝ առանց գաղտնաբառը կրկին մուտքագրելու: Կարող եք նաև նախընտրել՝ պահանջել գաղտնաբառի մուտքագրումը ամեն մի գործարքի համար, իսկ ձեր սարքը կարող է հիշել գաղտնաբառը միայն անվճար գործարքների համար: Կարող եք անջատել App Store արտադրանքի գործարքներն անելու հնարավորությունը կամ փոխել Յուրաքանչյուր Ծրագրային արտադրանքի և Գրքի գործարքի համար ամեն անգամ գաղտնաբառը պահանջելու կարգավորումը ձեր սարքում կամ Apple TV-ում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես http://support.apple.com/kb/HT1904 և http://support.apple.com/kb/HT42:

Դուք պարտավորվում եք տրամադրել ճշգրիտ և լիարժեք տեղեկություններ ("Գրանցման տվյալներ")՝ Խանութում գրանցվելիս կամ այն օգտագործելիս, և դուք համաձայն եք արդիացնել ձեր Գրանցման տվյալները՝ դրանք ճշգրիտ և լիարժեք պահպանելու համար: Դուք համաձայն եք, որ iTunes-ը կարող է պահեստավորել և օգտագործել ձեր կողմից տրամադրած Գրանցման տվյալները՝ ձեր Հաշիվը աջակցելու և վճարման հաշիվներ ստեղծելու համար:

ՆԱԽՈՐԴ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ

Առաջին անգամ App Store-ի Արտադրանքները (բացառությամբ Mac App Store-ից ձեռքբերված արտադրանքների) (միասին՝ "Համապատասխան բովանդակություն") Խանութներից ձեռք բերելիս՝ դուք կարող եք ինքնաշխատորեն ստանալ (“ինքնաներբեռնում”) Թույլատրելի բովանդակության պատճենները նաև Apple-ի կողմից բրենդավորված սարքաշարերի վրա՝ համակցելով նման սարքաշարերը՝ համաձայն ստորև բերված համակցման կանոնների (յուրաքանչյուրը՝ “Համակցված սարք”): Յուրաքանչյուր Համակցված սարքի համար կարող եք սահմանել Համապատասխան բովանդակության ինքնաներբեռնվող տեսակը: Համակցված սարքում, որն ընդունակ է ստանալ push ծանուցումներ (“Push-Enabled”), ներառյալ iOS սարքերը, Արտադրանքներն ինքնաշխատորեն կներբեռնվեն, երբ սարքը կապակցված լինի Ինտերնետին; ոչ Push-Enabled Համակցված սարքում, ներառյալ Windows գործավար համակարգով աշխատող սարքերը, Համապատասխան բովանդակությունը ինքնաշխատորեն կհայտնվի ներբեռնման հերթում, և դուք ինքներդ կմեկնարկեք ներբեռնումը iTunes-ից:

Ձեր հարմարության համար, Համապատասխան բովանդակությունը ստանալուց հետո, դուք կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացած Թույլատրելի բովանդակություն՝ ցանկացած Համակցված սարքում: Նախկինում ստացված Թույլատրելի բովանդակություն կարող է մատչելի չլինել հետագա ներբեռնման համար ցանկացած պահի, և այդ դեպքում iTunes-ը չի կրում որևէ պատասխանատվություն: Քանի որ հնարավոր է, որ դուք հետագայում չեք կարողանա ներբեռնել նախկինում ստացված որոշակի Թույլատրելի բովանդակություն, ապա Թույլատրելի բովանդակությունը ներբեռնելուն պես չպետք է կորցնեք, ոչնչացնեք կամ վնասեք այն, նույնիսկ կարող եք պահուստավորել այն:

Համակցված սարքերի համակցման համար պետք է հետևեք հետևյալ պայմաններին.

(i) Կարող եք ինքնաշխատորեն ներբեռնել Թույլատրելի բովանդակությունը կամ ներբեռնել նախկինում ստացված Թույլատրելի բովանդակությունը Հաշվից մինչև 10 Համակցված սարքերում, սակայն ոչ ավելի քան 5 iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում:

(ii) Համակցված սարքը միաժամանակ կարող է համակցված լինել միայն մեկ Հաշվի հետ:

(iii) Կարող եք փոխարկել Համակցված սարքն այլ Հաշվի ոչ հաճախ, քան 90 օրը մեկ:

(iv) Կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացված անվճար բովանդակությունն անսահմանափակ քանակությամբ սարքերում, քանի դեռ այն անվճար է

Խանութներում, սակայն ոչ ավելի քան iTunes-ի կողմից նույնականացված 5 համակարգիչներում:

Վերը նշված (i)-ից (iv) պայմանները կիրառելի չեն App Store արտադրանքների նկատմամբ:

Թույլատրելի որոշ մասերը կարող են ծավալուն լինել կամ կարող են նախաձեռնել բովանդակության ընթացիկ առաքումը՝ հիմնված օգտագործման և ռեսուրսների սահմանափակումների վրա և նման Թույլատրելի բովանդակության ներբեռնումը տվյալների կապակցումով կարող է զգալի վճարներ առաջացնել:

ԱՐԴԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ

Ձեր սարքը կամ համակարգիչը App Store-ում, App Store for Apple TV-ում և Mac App Store-ում պարբերաբար կստուգեն ձեր համակարգչի կամ սարքի գործադիրների արդիացումները, և հնարավորության դեպքում` արդիացումն անմիջապես կներբեռնվի և կտեղադրվի: App Store-ի որոշ արտադրանքներ կարող են նաև կանոնավոր կերպով ներբեռնել լրացուցիչ բովանդակություն, օրինակ՝ խաղերի մակարդակները կամ գլուխները՝ հիմնված օգտագործման և ռեսուրսների սահմանափակումների վրա: Դուք համաձայնվում եք, որ Apple-ը` App Store-ի, App Store for Apple TV-ի և Mac App Store-ի միջոցով, կարող է ինքնաշխատորեն ներբեռնել և տեղադրել արդիացումները և բովանդակությունը ձեր սարքում (սարքերում) կամ համակարգչում: Դուք կարող եք ցանկացած պահի անջատել միաժամանակ բոլոր ինքնաշխատ արդիացումները` փոխելով ինքնաշխատ արդիացումների կարգավորումները ձեր սարքում կամ համակարգչում: Բովանդակության ներբեռնումը կանխելու համար App Store արտադրանքում ջնջեք App Store արտադրանքը ձեր սարքից:

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

App Store-ի որոշ Արտադրանքներ կարող են պարունակել բազմաթիվ տարրեր (“Ծրագրային փաթեթներ”: Ծրագրային փաթեթի ցուցադրված գինը գանձվելու է Ծրագրային փաթեթի պատվերի ձևակերպման ժամանակ: Ծրագրային փաթեթի գինը կարող է զեղչվել App Store-ի այն Արտադրանքների գնի չափով, որն արդեն պատվիրել եք կամ ստացել եք, սակայն կարող է պարունակել Ծրագրային փաթեթի նվազագույն միջնորդավճար:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

App և Book Խանութները կարգավորվում են Apple Inc.-ի գաղտնիության քաղաքականության կողմից՝ https://www.apple.com/legal/privacy/:

App և Book ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ APP ԵՎ BOKK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ

iTunes-ը ձեզ App և Book Արտադրանքներն օգտագործելու լիցենզիա է վաճառում: Եթե դուք գնել եք iTunes-ից, այդ լիցենզիան պարտավորեցնող համաձայնագիր է կազմում՝ ուղղակիորեն ձեր և Արտադրանքն արտադրողի միջև («Արտադողը»)՝ կառավարելով Արտադրանքի օգտագործումը: Դուք հասկանում եք, որ App և Book Խանութները և որոշ App և Book Արտադրանքներ ներառում են անվտանգության տեխնոլոգիաներ, որոնք սահմանափակում են այդպիսի Արտադրանքի օգտագործումը և, որ ասպես թե այնպես App և Book Արտադրանքները սահմանափակված են անվտանգության տեխնոլոգիաներով, դուք կօգտագործեք նման Արտադրանքները համապատասխան iTunes-ի և Արտադրողի կողմից ստեղծված օգտագործման կիրառելի կանոնների հետ («Օգտագործման Կանոններ»), և որ օգտագործման որևէ այլ ձև կարող է ներկայացվել որպես հեղինակային իրավունքի խախտում: Անվտանգության ցանկացած տեխնոլոգիա App և Book Արտադրանքների անքակտելի մաս է կազմում: iTunes-ը իրավունք է վերապահում փոփոխել Օգտագործման Կանոնները ցանկացած ժամանակ: Դուք համաձայնվում եք չխախտել, չշրջանցել, չփոխել, չհավաքել, չմիացնել կամ որևէ այլ կերպով չփչացնել անվտանգության տեխնոլոգիաները, որոնք որևէ կերպ կապված են նման Օգտագործման կանոնների հետ, կամ փորձել կամ էլ աջակցել մեկ այլ մարդու այն անելու համար: Օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ համապատասխանությունից ելնելով և iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում պարտադրել Օգտագործման կանոնները՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնվում եք App և Book Խանութների հետ կապվել միայն այն ծրագրով, որը iTunes-ն է տրամադրել ձեզ՝ App և Book Խանութների հետ կապվելու համար: Դուք չեք կապվի կամ չեք փորձի կապվել այն Հաշվի հետ, որի հետ դուք լիազորված չեք կապվել: Դուք համաձայնվում եք որևէ կերպ կամ որևէ ձևով չփոխել ծրագիրը կամ չօգտագործել ծրագրի փոփոխված ձևը՝ ցանկացած նպատակով, ներառյալ App և Book Խանութների հետ անօրինական կերպով կապվելը: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են ենթարկել քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության:

Արտադրանքների առաքումը ձեզ՝ Արտադրանքների օգտագործման համար որևէ այլ աջակցող իրավունք չի տալիս:

Դուք ընդունում եք , որ App և Book Խանութների, App և Book Արտադրանքների և Օգտագործման Կանոնների կառավարման որոշ հայեցակետեր iTunes-ի շարունակական ներգրավվածություն են առաջ բերում, չնայած որ iTunes-ը ձեր և App և Book Արտադրանքների Արտադրողի միջև կնքված արտոնագրի մաս չի կազմում, եթե iTunes-ը փոխում է որևէ մաս կամ դադարեցնում է App և Book Խանութների աշխատանքը, որը iTunes-ը կարող է անել ըստ իր հայեցողության, դուք հնարավորություն չեք ունենա օգտագործել App և Book Արտադրանքները այն նույն չափով, ինչ դուք կատարում էիք մինչ այդ փոփոխությունը կամ ընդհատումը և, որ iTunes-ը ձեր առջև որևէ պատասխանատվություն չի կրում նման դեպքում:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՆ

App և Book Խանութները կարող են առաջարկել ինտերակտիվ գործառույթներ, որոնք թույլ կտան ձեզ նյութեր ներկայացնել (ներառյալ երրորդ կողմի հետ կապ ունեցող տվյալներ) այն տեղերում, որտեղ App և Book Խանութներն հասանելի և տեսանելի են App և Book Խանութներից օգտվող մյուս հաճախորդների և հանրության կողմից: Դուք համաձայնվում եք, որ նման գործառույթների օգտագործումը, ներառյալ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած նյութ, միայն ձեր պատասխանատվութունն է, և որը չի խախտի կամ ոտնահարի այլ կողմի իրավունքները կամ չի խախտի որևէ օրենք, չի նպաստի կամ քաջալերի խախտումը կամ այլ անօրինական վարքագիծ, կամ չի լինի անպարկեշտ, վիրավորական կամ անճաշակ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ ձեռք եք բերել բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը: Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն կապված Խանութներին ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հետ: Դուք սույնով թույլ եք տալիս iTunes-ին համաշխարհային, առանց արտոնագրային վճարի, ոչ բացառիկ արտոնագիրն օգտագործել որպես App և Book Խանութների մաս, կամ App և Book Արտադրանքների հետ կապված՝ առանց ձեր հանդեպ որևէ փոխհատուցման կամ պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում չուղարկել կամ չթողարկել որևէ նյութ, ինչպես նաև ջնջել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ ցանկացած ժամանակ միայն իր հայեցողությամբ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության: Դուք չեք կարող ներկայացնել App Store-ի ներբեռնված App և Book Արտադրանքների մասին կարծիքներ կամ գնահատումներ` օգտագործելով գովաղդային Բովանդակության կոդը:

iTunes-ը իրավունք ունի (բայց ոչ պարտավորություն) վերահսկելու ձեր կողմից ներկայացված կամ App և Book Խանութներում հասանելի ցանկացած նյութ՝ հետազոտելու այս Համաձայնագրի ցանկացած արձանագրված կամ ակնհայտ խախտում, և ցանկացած գործողություն ձեռնարկելու, որը iTunes-ը միայն իր հայեցողությամբ տեղին է համարում, ներառալ, առանց սահամանափակման, դադարեցումը՝ հիմնված Apple Inc.-ի հեղինակային իրավունքի քաղաքականության վրա (https://www.apple.com/legal/copyright.html ):

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ցանկացած բովանդակություն, App և Book Արտադրանքներ և ծառայություններ, որոնք հասանելի են App և Book Խանութների միջոցով կարող են երրորդ կողմի նյութեր ներառել: iTunes-ը ձեր հարմարավետության համար ձեզ կարող է երրորդ կողմի կայքէջերի հասցեներ տրամադրել: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ ուսումնասիրելու կամ գնահատելու բովանդակությունը կամ դրա ճշտգրտությունը և iTunes-ը չի երաշխավորում և որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի համար, կամ երրորդ կողմերի այլ նյութերի, արտադրանքների համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի երրորդ կողմի նյութերը՝ խախտելով կամ ոտնահարելով ցանկացած կողմի իրավունքները և, որ iTunes-ը որևէ ձևով պատասխանատու չէ ձեր կողմից նման օգտագործման համար:

ՎԻՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով App և Book Խանութներից, դուք կարող եք հանդիպել այնպիսի նյութի հետ, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ և, որ նման բովանդակությունը կարող է հասկացվել կամ չհասկացվել որպես պարզ նյութ: Այնուամենայնիվ, դուք համաձայնվում եք օգտվել App և Book Խանութներից միայն ձեր սեփական պատասխանատվությամբ և iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև այդ նյութի համար, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ: App և Book Արտադրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության համար և դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտգրտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնվում եք, որ App և Book Խանութները, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված՝ App և Book Արտադրանքները, գրաֆիկաները, օգտվողի միջերեսը, աուդիո հոլովակները, խմբագրական բովանդակությունը և այն գրավոր տեքստերը և ծրագրերը, որոնք օգտագործվում են աշխատեցնելու App և Book Խանութները, պարունակում են սեփականություն հանդիսացող տեղեկատվություն և նյութեր, որը պատկանում է iTunes-ին և/կամ Արտադրողներին և այն պաշտպանված է համապատասխան մտավոր սեփականության մասին և այլ օրենքներով, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված՝ հեղինակային իրավունքով: Դուք համաձայնվում եք, որ բացարձակապես և որևէ կերպ չեք օգտագործի նման սեփականատիրական տեղեկատվություն կամ նյութեր, բացի App և Book Խանութներից օգտվելը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի: App և Book Խանութների ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կամ որևէ միջոցով կրկնօրինակվել, բացի այս պայմաններում հստակորեն թույլատրված դեպքերից: Դուք համաձայնվում եք չփոխել, չվարձակալել, իրավական պայմանագրով վարձակալության չտալ, փոխառություն չվերցնել, չվաճառել, չբաժանել կամ չստեղծել կեղծ աշխատանքներ՝ հիմնված App և Book Խանութների վրա, որևէ այլ ձևով և դուք չպետք է առհասարակ աշխատեցնեք App և Book Խանութները անօրինական կերպով, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված՝ ոտնձգությունը կամ ցանցի կարողությունը ծարաբեռնելով:

Չնայած այս Համաձայնագրի այլ դրույթների, iTunes-ը և Արտադրողները իրենց իրավունք են վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման փոփոխելու, ժամանակավորապես դադարեցնելու, հեռացնելու կամ անջատելու App և Book Արտադրանքներին, բովանդակությանը կամ այլ նյութերին հասանելիությունը, որից կազմված է App և Book Խանութների մի մասը: Որևէ դեպքում iTunes-ը պատասխանատու չէ այս փոփոխությունները կատարելու համար: iTunes-ը կարող է նաև ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության App և Book Խանութների մասերի որոշակի գործառույթների օգտագործման կամ դրանց հասանելիության թույլատրելիության սահմանները հստակեցնել:

App և Book Խանութների հեղինակային իրավունքները (ներառյալ բովանդակության, հայտարարությունների, հղումների, այլ ինտերնետային ռեսուրսների և այդ ռեսուրսների նկարագրությունների կոմպիլացումը) և դրանց հետ կապված ծրագրերը պատկանում են iTunes-ին և/կամ լիցենզառուին, որոնք իրավունք են վերապահում համաձայն օրենքի և հավասարության: ԱՅՍ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՈՐԵՎԷ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԲԱՑԻ ԱՅՆ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ՈՐՈՆՔ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Apple-ը, Apple-ի պատկերանշանը, iTunes-ը, App Store-ը և Apple-ի այլ ապրանքանիշները, ծառայության նիշերը, գրաֆիկները և պատկերանշանները, որոնք օգտագործվում են կապված App և Book Խանութների հետ, հանդիսանում են Apple Inc.-ի ապրանքանիշեր կամ գրանցված ապրանքանիշեր Միացյալ նահանգներում և/կամ այլ երկրներում: Այլ ապրանքանիշեր, ծառայության նիշեր, գրաֆիկներ և պատկերանշաններ որոնք օգտագործվում են այլ App և Book Խանութների հետ կապված, կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքանիշերը: Դուք որևէ իրավունք կամ արտոնագիր չունեք կապված վերը նշված ապրանքանիշերի կամ նման ապրանքանիշերի որևէ տեսակի օգտագործման հետ:

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Եթե դուք չեք հետևում կամ iTunes-ը կասկածում է, որ չեք հետևում այս Համաձայնագրի դրույթներին, iTunes-ը, միայն իր հայեցողությամբ և առանց ծանուցման կարող է՝ (i) դադարեցնել այս համաձայնագիրը և/կամ ձեր Հաշիվը և դուք պատասխանատու կմնաք ձեր Հաշվի ներքո առկա բոլոր գումարների համար մինչև դադարեցման ամսաթիվը, և /կամ (ii) դադարեցնել ծրագրի լիցենզիան, և/կամ (iii) խոչընդոտել App և Book Խանութների (կամ դրանց ցանկացած մասի) օգտագործումը:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխել, հետաձգել կամ դադարեցնել App և Book Խանութների աշխատանքը (կամ դրանց ցանկացած մաս կամ բովանդակություն) և iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեզ կամ որևէ մեկ երրորդ կողմի՝ նման իրավունքներ կիրառելու համար:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ը ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԿԼԻՆԻ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ԿԱՍԵՑՆԵԼ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՔ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ, ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է: APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԲԱՑԻ ՆՐԱՆՑԻՑ, ՈՐ ՀՍՏԱԿ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է» ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԿԱՄ ՀՍՏԱԿ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐԱԲԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՕՐԵՆՔԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ, ԱՅՍ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ, ՊԵՏԵՐԸ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐԵՎԷ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՀԱՅՑԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ՝ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՈՐԻՆ ԿԵՆԹԱՐԿՎԵՔ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՄ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԵԶ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆ ՏՎԵԼ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՄԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ITUNES-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ԱՅՆ ՉԱՓՈՎ, ՈՐՔԱՆ ԹՈՒՅԼ Է ՏԱԼԻՍ ՕՐԵՆՔԸ:

ITUNES-Ը ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔԵՐ ԿԳՈՐԾԱԴՐԻ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊՎԱԾ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՀԵՏ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԵՎ ԱՅՍՊԻՍՈՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՈՐ ԿԱՊՎԱԾ Է ՁԵԶ ՀԵՏ ՈՐԵՎԷ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԿՈՐՍՏԻՑ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՀԱԿԵՐՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄԻՑ ԶԵՐԾ ԿԼԻՆԵՆ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԱՅԴ ԱՄԵՆԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ՈՐՈՇ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ; ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴՐԱՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, ԵԹԵ ԻՆՉ-ՈՐ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԿՈՐԵԼ ԵՆ, ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՔ ԿՐՈՒՄ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՑ ՊԱՏՎԻՐԱԾ ԿԱՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ` ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ, ՊԵՏԵՐԻՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԵՏ, ՈՐՆ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ITUNES-Ի, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ, ՊԵՏԵՐԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎՆԱՍ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ՝ ՋՆՋԵԼ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼ ԳՈՐԾԱՐԿԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀԱՍԱՆԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ APP ԵՎ BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ ԿԱՄ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ITUNES-Ի ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ITunes-ը ցանկացած պահի իրավունք է վերապահում փոխել սույն Համաձայնագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ պայմաններ՝ ձեր կողմից App և Book Խանութներից օգտվելու վերաբերյալ: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ պայմանները անմիջապես ազդեցություն կունենան և կներառվեն սույն Համաձայնագրի մեջ: Եթե շարունակեք օգտվել App և Book Խանութներից, կհամարվի պայմանների ընդունում:

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Համաձայնագիրը կազմված է ձեր և iTunes-ի միջև ամբողջական Համաձայնագրից և կարգավորում է App և Book Խանութների օգտագործումը, փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև ցանկացած նախորդ համաձայնագրերի: Դուք նաև կարող եք ենթակա լինել լրացուցիչ պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտագործեք մասնաճյուղի ծառայությունները, որոշակի App և Book Արտադրանքներ, երրորդ կողմի բովանդակությունը կամ ծրագիրը: Եթե սույն համաձայնագրի որևէ մաս անվավեր կամ հարկադիր կատարման ենթակա չէ, այդ մասը պետք է այնպես մեկնաբանվի, որ չկահասի կիրառելի օրենքի հետ՝ որքան հնարավոր է մոտ կերպով արտացոլելու կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացյալ մասը կունենա իր ամբողջական ուժն ու ազդեցությունը: Եթե iTunes-ին չհաջողվի հարկադրել սույն Համաձայնագրի որևէ իրավունք կամ դրույթ, դա չի նշանակի նման կամ այլ դրույթից հրաժարում: iTunes-ը պատասխանատու չի լինի պարտավորությունների չկատարման համար, եթե դրա պատճառները իր վերահսկողությունից դուրս են:

Խանութները գործարկվում են iTunes-ի կողմից՝ Լյուքսեմբուրգի իրենց գրասենյակներից: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, դաշնային և ազգային օրենքներին, օրենսդրական ակտերին, հրամանագրերին և հրահանգներին, որնք վերաբերվում են App և Book Խանութներից՝ ձեր օգտվելուն: Խանութներում բոլոր գործարքները կառավարվում են Կալիֆորնիա նահանգի օրենքներով, բացառելով դրա գործող օրենքների հակասությունները Կալիֆորնիայի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու օրենքի դրույթների հետ ունեցած հակասութունը: Խանութների օգտագործումը կարող է նաև կարգավորվել այլ օրենքներով: Սույն Դրույթների ու Պայմանների և Ծառայությունից օգտվելու հետևանքով առաջացած կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ (Վեճ) վերջնականորեն լուծվում է պարտավորեցնող արբիտրաժային դատավարությամբ` համաձայն օրենքների, և Միջազգային առևտրի պալատի կանոնների, անգլերեն լեզվով երեք իրավարարների առջև: Յուրաքանչյուր կողմ ընտրում է մեկ իրավարար, իսկ այդ երկու իրավարարներն ընտրում են երրորդ իրավարարին: Իրավարարներից ոչ մեկը Հայաստանի կամ Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի չպետք է լինի: Դատավարությունը տեղի է ունենալու Հայաստանում կամ իրավարարների կողմից համաձայնեցված որևէ վայրում: Իրավարարներն ունեն միայն փաստացի կորուստների դիմաց վնասի հատուցման մասին որոշում կայացնելու իրավասություն և չեն կայացնում որոշում վնասի պատժիչ հատուցման կամ տուգանքների մասին: Կողմերը, նրանց ներկայացուցիչները, այլ մասնակիցները և իրավարարները գաղտնի են պահում դատավարության փաստը, առարկան և արդյունքը: Անկախ վերը շարադրվածից ցանկացած կողմ կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, փորձել ձեռք բերել որևէ իրավասու դատարանի արգելադրման մասին որոշում (ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով միայն, նախնական արգելադրման մասին որոշում): Որևէ Վեճի ժամանակ մեկ կողմի` մեկ այլ կողմի դեմ հարուցած ցանկացած վարույթի հաղթող կողմն իրավունք ունի վերականգնել իր դատական ծախսերը, ներառյալ` չսահմանափակելով սակայն, դատարանի կամ արբիտրաժային վարույթի որևէ ծախս և փաստաբանների վարձավճարները` ողջամտության սահմաններում: iTunes-ը ձեզ փոխատվությամբ կտա իրավարարների վարձավճարը, որը կգերազանցի այն գումարը, որը դուք ստիպված պետք է լինեիք վճարել դատական վարույթի համար, ընդունելով, որ դուք եք հատուցելու այդ գումարները, եթե iTunes-ն ի վերջո շահի դատավարությունը: Դուք հստակ կերպով համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ ցանկացած պահանջի կամ տարաձայնության կամ որևէ կերպ Խանութներից ձեր օգտագործման հետ կապված բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող դատարաններին: Կորստի ռիսկը և էլեկտրոնային ճանապարհով ստացված բոլոր գործարքների իրավական հիմքը փոխանցվում է գնորդին՝ Լյուքսեմբուրգ, համաձայն ստացողին ուղարկվող էլեկտրոնային փոխանցումների: iTunes-ի ոչ մի աշխատակից կամ գործակալ իրավասու չէ փոխելու այս Համաձայնագիրը:

iTunes-ը կարող է ծանուցել ձեզ, կապված App և Book Խանութների հետ, ձեր հաշվին էլէկտրոնային նամակ ուղարկելով կամ ձեր Հաշվին փոստային նամակ ուղարկելով, կամ App և Book Խանութներում հայտարարություն տալով: Ծանուցումներն անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում քայլեր ձեռնարկել, որոնք iTunes-ը հիմնավորված կերպով համարում է անհրաժեշտ կամ տեղին՝ հարկադրելու և/կամ ստուգելու սույն Համաձայնագրի հետ համապատասխանությունը: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեզ հաշվետու լինելու, բացահայտելու ցանկացած App և Book-ի Գրանցման Տվյալներ և/կամ հաշվին վերաբերող տեղեկատվություն՝ օրենքը հարկադրող իշխանություններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ երրորդ կողմին, եթե iTunes-ը կարծում է, որ հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է հարկադրել և/կամ ստուգել դրա համապատասխանությունը սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի հետ (ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված iTunes-ի իրավունքով, համագործակցել ցանկացած օրինական գործընթացի հետ, որը կապված է App և Book Խանութների և/կամ App և Book Արտադրանքների ձեր կողմից օգտագործման հետ և/կամ երրորդ կողմի պահանջի հետ, որ App և Book Խանութների և/կամ App և Book Արտադրանքների՝ ձեր կողմից օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է նման երրորդ կողմի իրավունքները):

iTunes-ի մասին. Մեր գրանցման համարն է` RCS Luxembourg B 101 120, իսկ մեր գրանցման գրասենյակը գտնվում է 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Լյուքսեմբուրգ հասցեում:

MAC APP STORE-Ի ԵՎ APP STORE-Ի ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

MAC APP STORE ԵՎ APP STORE ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

iTunes-ը ձեզ արտոնագիր է վաճառում՝ օգտագործելու ծրագրային արտադրանքները, որոնք հասանելի են Mac App Store-ի և App Store-ի միջոցով (միասին` “App Store Արտադրանքներ”): Գոյություն ունի App Store Արտադրանքի երկու (2) կատեգորիա, որոնք են. (i) այն App Store Արտադրանքը, որոնք ստեղծվել են Apple-ի կողմից և որոնք արտոնագրով տրվում են ձեզ iTunes-ի միջոցով («Apple Արտադրանք»), և (ii) այն App Store Արտադրանքը, որոնք մշակվել և արտոնագրով տրվել են ձեզ երրորդ կողմի մշակողի ողմից («Երրորդ Կողմի Արտադրանքներ»): App Store Արտադրանքի մասնավոր կատեգորիան (Apple Արտադրանք կամ Երրորդ կողմի Արտադրանք) նշված է Mac App Store-ի հավելվածում կամ App Store-ի հավելվածում:

Յուրաքանչյուր App Store Արտադրանքի ձեր արտոնագրերը ստորև շարադրված Արտոնագրված ծրագրի Վերջնական Օգտվողի Արտոնագրի Համաձայնագրի առարկա են, և դուք համաձայնվում եք, որ այդ պայմանները կկիրառվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ App Store Արտադրանքը ապահովագրված է Վերջնական օգտվողի արտոնագրի վավեր համաձայնագրով` կնքված ձեր և App Store Արտադրանքն արտադրողի միջև («Արտադրող»), որտեղ Արտադրողի Վերջնական օգտվողի արտոնագրի համաձայնագրի պայմանները կգործադրվեն App Store այդ Արտադրանքին: Արտադրողը վերապահում է App Store Արտադրանքի և Արտադրանքին վերաբերվող բոլոր իրավունքները, որոնք բացահայտորեն ձեզ չեն շնորհված:

Դուք գիտակցում եք, որ յուրաքանչյուր Apple Արտադրանքի արտոնագիր, որը դուք ձեռք եք բերում Mac App Store-ից կամ App Store-ից, պարտավորեցնող պայմանագիր է ձեր և iTunes-ի միջև: Դուք գիտակցում եք, որ եթե դուք ձեռք եք բերում Երրորդ կողմի Արտադրանք iTunes-ից, դուք ուղղակիորեն հարկադրական համաձայնագրի մեջ եք մտնում այդ Երրորդ կողմի Արտադրանք Արտադրողի հետ, և այդ համաձայնագիրը կարգավորում է ձեր այդ Երրորդ Կողմ Արտադրանքի օգտագործումը: iTunes-ը այդ Երրորդ կողմի Արտադրանքի վերաբերվող ձեր և Արտադրողի միջև արտոնագրի կողմ չի հանդիսանում: Յուրաքանչյուր Երրորդ կողմի Արտադրանքի Արտադրողը միակ պատասխանատվություն կրողն է այդ Երրորդ կողմի Արտադրանքի համար, դրա բովանդակության, ցանկացած երաշխիքի համար, եթե նման երաշխիքները չեն մերժվել, և ցանկացած բողոքի հմար, որը դուք կամ որևէ այլ կողմ հնարավոր է ունենաք այդ Երրորդ Կողմի Արտադրանքի հետ կապված:

Դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ iTunes-ը և իր դուստր կազմակերպությունները հանդիսանում են Լիցենզավորված ծրագրի Վերջնական օգտվողի արտոնագրի համաձայնագրի կամ Արտադրողի Վերջնական օգտվողի արտոնագրի համաձայնագրի երրորդ կողմի շահառուներ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ նման Երրոդ կողմի Արտադրանքի արտոնագրի պայմաններին ձեր համաձայնության դեպքում iTunes-ը` որպես Երրորդ կողմի շահառու, իրավունք կունենա (և կենթադրվի, որ այդ իրավունքն ունի) հարկադրելու ձեզ կատարել արտոնագրի պայմանները:

ՆԵՐԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

App Խանութի մի քանի Արտադրանքներ կարող են ներառել այնպիսի գործառնություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս ձեզ գնել լրացուցիչ ծառայություններ կամ լրացուցիչ գործառնությունների արտոնագրեր կամ բովանդակություն, որը կօգտագործվի App Խանութի Արտադրանքում («Ներծրագրային գնումներ): Ներծրագրային գնումները, որոնք սպառվում են App Խանութի Արտադրանքի ժամանակ (օրինակ վիրտուալ ռազմամթերք) չեն կարող փոխանցվել սարքավորումների միջև: Դրանք կարող են միայն մեկ անգամ ներբեռնվել և ներբեռնված լինելուց հետո նորից չեն կարող տեղադրվել: Սպառվող Ներծրագրային գնումը կատարելուց և այն ստանալուց հետո, iTunes-ը ձեր առջև պատասխանատու չէ ցանկացած կորստի, կործանման կամ վնասման համար: Բոլոր Ներծրագրային գնումները համարվում են App Խանութի Արտադրանքներ և Ներծրագրային գնումներն արվում են Երրորդ կողմի Արտադրանքների ներսում, և համարվում են Երրորդ կողմի Արտադրանքներ՝ համաձայն սույն դրույթների և պայմանների:

Ներծրագրային գնումներ կատարելու համար դուք պետք է հաստատեք ձեր ինքնությունը՝ մուտքագրելով ձեր գաղտնաբառը, սակայն երբ դուք արդեն հաստատել եք Ներծրագրային գնումը, դուք կկարողանաք տասնհինգ րոպեի ընթացքում ձեռք բերել լրացուցիչ Ներծրագրային գնումներ առանց գաղտնաբառը նորից մուտքագրելու: Դուք կարող եք անջատել Ներծրագրային գնումներ անելու հնարավորությունը ձեր iOS սարքի վրա՝ հետևելով քայլերին, որոնք նկարագրված են http://support.apple.com/kb/HT4213 կայքում:

ՆԵՐԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

App Store-ի որոշ արտադրանքներ կարող են ունենալ հնարավորություն, որը ձեզ թույլ կտա բովանդակությունը ձեռք բերել բաժանորդագրական հիմունքներով («Ներծրագրային բաժանորդագրություններ»): Ներծրագրային բաժանորդագրությունները փոխհատուցման ենթակա չեն: Ներծրագրային բաժանորդագրություններն ինքնաշխատորեն նորացվում են ձեր ընտրած կիրառելի ժամանակահատվածում, իսկ կիրառվելու դեպքում ձեր Հաշվից գանձում արվում է գործող Ներծրագրային բաժանորդագրության ժամկետը լրանալուց ոչ ավելի քան 24 ժամ առաջ: Դուք կարող եք չեղարկել վճարովի Ներծրագրային բաժանորդագրությունների ինքնաշխատ նորացումը` ձեր Հաշվում ընտրելով Կառավարել ծրագրերի բաժանորդագրությունները և նշելով այն բաժանորդագրությունը, որը ցանկանում եք փոփոխել:

Գինը բարձրանալու դեպքում Ներծրագրային բաժանորդագրությունը կշարունակվի նոր գնով՝ նախապես ձեզ ծանուցելով այդ մասին, մինչև չչեղարկեք ինքնաշխատ նորացումը: Դուք կարող եք չեղարկել անվճար Ներծրագրային բաժանորդագրությունները` App Store Արտադրանքը ձեր սարքից հեռացնելու միջոցով: Առանձին վճարովի Ներծրագրային բաժանորդագրությունների համար կարող է առաջարկվել անվճար փորձարկման շրջան նախքան` ձեր Հաշվից գանձելը: Եթե որոշեք, որ չեք ցանկանում գնել Ներծրագրային բաժանորդագրություն, անջատեք ինքնաշխատ նորացումը ձեր Հաշվի կարգավորումներում` փորձնական շրջանի ընթացքում: Որոշ Ներծրագրային բաժանորդագրություններ կարող են նշվել որպես ամսագրեր և թերթեր: Դուք պետք է ծանոթանաք ամսագրերի և թերթերի բաժանորդագրության առաջարկի մասին լրացուցիչ տեղեկություններին App Store Արտադրանքի իրացման կետում: Մենք կարող ենք ձեզանից թույլտվություն վերցնել ձեր հաշվում նշված անունը, էլ. հասցեն և կոդը նման ամսագրերի և թերթերի բաժանորդագրման Արտադրողին տրամադրելու համար, որպեսզի նա կարողանա ձեզ ուղարկել գովազդային հաղորդագրություններ սեփական արտադրանքների մասին` համաձայն իր հրապարակայնորեն տեղադրված գաղտնիության քաղաքականության: Երբ Արտադրողը ստանում է այս տեղեկությունը, նա դրան վերաբերվում է համաձայն Արտադրողի գաղտնիության քաղաքականության: Խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ Արտադրողի գաղտնիության կանոններին, նախքան նրան ձեր անձնական տվյալները տրամադրելու համաձայնություն տալը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծանոթացեք Արտադրողի գաղտնիության քաղաքականությանը կամ կապվեք Արտադրողի հետ անմիջականորեն: Գումարի վերադարձ հնարավոր է անդորրագիրը ստանալուց հետո 14 օրացուցային օրվա ընթացքում` https://www.apple.com/uk/support/itunes հասցեով գտնվող ձևը լրացնելու միջոցով: Հետագա այլ վերադարձներ, փոխհատուցումներ և չեղարկումներ չեն կատարվում:

ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԻՄ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

"Տարածված իմ տարածաշրջանում" գործառույթը միացնելու դեպքում՝ միացնելով Տեղորոշման ծառայությունները, Apple-ը ժամանակ առ ժամանակ ինքնաշխատորեն կհավաքագրի ձեր App Store Արտադրանքների վերաբերյալ տեղեկությունները, օրինակ` յուրաքանչյուր App Store Արտադրանքի վրա ծախսվող ժամանակը և յուրաքանչյուր App Store Արտադրանքի մեկնարկման քանակը: Այդ տեղեկությունը պահպանվում է անանուն և չի համակցվի ձեր անվան կամ Հաշվի հետ: Apple-ը կօգտագործի այդ, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ, օրինակ` App Store ձեր Արտադրանքների ներբեռնման պատմությունը, ձեզ անհատականացված առաջարկներ անելու համար:

Apple-ը կարող է օգտագործել այդ տեղեկությունները և միակցել դրանք այս գործառույթն օգտագործող այլ օգտվողներից ստացված տեղեկությունների, iTunes Store-ից ձեր պատվերների պատմության տվյալների, ձեր App Store-ի ներբեռնման տվյալների, App Store-ի այլ օգտվողներից ստացված պատվերների պատմության տվյալների և երրորդ կողմից ստացված այլ տեղեկությունների հետ` հետևյալ նպատակներով.

• App Store արտադրանքների, մեդիա տվյալների և այլ արտադրանքների վերաբերյալ առաջարկություններ անելու համար, որոնք հնարավոր է ցանկանաք պատվիրել կամ օգտագործել:

• Այլ օգտվողներին առաջարկներ անելու համար:

Ձեր բոլոր տեղեկությունները կօգտագործվեն համաձայն Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության:

Եթե չեք ցանկանում, որ մենք նման եղանակով հավաքագրենք և օգտագործենք տեղեկություններ ձեր սարքից կամ համակարգից, դուք չպետք է միացնեք Տեղորոշման ծառայությունները կամ օգտագործեք Տարածված իմ տարածաշրջանում գործառույթը: Կարող եք ցանկացած ժամանակ անջատել Տարածված իմ տարածաշրջանում գործառույթը Համակարգի ծառայությունների ցանկից կամ Տեղորոշման ծառայությունների կարգավորումներից:

MAC APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Բացի սույն փաստաթղթում այլ կերպ սահմանված դեպքերից,

(i) Եթե դուք անհատ եք, որը գործում է իր անձնական իրավասությամբ, դուք կարող եք անձնական, ոչ առևտրային նպատակներով ներբեռնել և օգտագործել Mac App Store-ից որևէ հավելված («Mac App Store-ի արտադրանք») Apple ապրանքանիշը կրող ձեր ունեցած կամ նրա կողմից կառավարվող ցանկացած արտադրանքի վրա, որն աշխատում է Mac OS X-ի վրա («Mac համակարգիչ»):

(ii) Եթե դուք առևտրային ձեռնարկություն կամ կրթական հաստատություն եք, ապա կարող եք ներբեռնել Mac App Store-ի որևէ արտադրանք օգտագործման համար կամ (ա) մեկ անձի կողմից օգտագործվող Mac համակարգիչ(ներ)ից յուրաքանչյուրի վրա, որը դուք ունեք կամ կառավարում եք, կամ (բ) բազմաթիվ անձանց կողմից մեկ համատեղ Mac համակարգչի վրա, որը դուք ունեք կամ կառավարում եք: Օրինակ` մեկ աշխատակից կարող է օգտագործել որևէ Mac App Store արտադրանք և’ այդ աշխատակցի սեղանի Mac համակարգչի, և’ շարժական Mac համակարգչի վրա, կամ մի քանի ուսանող կարող են այդ Mac App Store-ի Արտադրանքը պարբերաբար օգտագործել ռեսուրս կենտրոնում կամ գրադարանում տեղակայված մեկ Mac համակարգչի վրա: Հստակության համար մի քանի օգտագործողի կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր Mac համակարգչի համար պահանջվում է առանձին արտոնագիր:

(iii) Mac App Store-ի Արտադրանքի օգտագործման համար կարող է պահանջվել մուտք գործում Apple ID-ով, որն օգտագործվում է Mac App Store-ի արտադրանքը Mac App Store-ից ներբեռնելու համար: Mac App Store արտադրանքները կարող են թարմացվել միայն Mac App Store-ի միջոցով:

APP STORE-Ի ԵՎ APP STORE FOR APPLE TV-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

(i) Եթե դուք անհատ եք, որը գործում է իր անձնական իրավասությամբ, դուք կարող եք անձնական, ոչ առևտրային նպատակներով ներբեռնել և համաժամել որևէ App Store Արտադրանք ձեր ունեցած կամ կառավարած ցանկացած iOS կամ tvOS սարքի վրա:

(ii) Եթե դուք առևտրային ձեռնարկություն կամ կրթական հաստատություն եք, ապա դուք կարող եք ներբեռնել և համաժամել որևէ App Store Արտադրանք, որը օգտագործվելու է կամ (ա) մեկ առանձին անհատի կողմից մեկ կամ ավելի iOS կամ tvOS սարքերի վրա, որ դուք ունեք կամ կառավարում եք, և որն օգտագործվում է այդ անհատի կողմից, կամ (բ) բազմաթիվ անձանց կողմից մեկ ընդհանուր iOS կամ tvOS սարքի վրա, որ դուք ունեք կամ կառավարում եք: Օրինակ, մեկ աշխատակից կարող է օգտագործել App Store-ի արտադրանքը աշխատակցի և՛ iPhone-ի, և՛iPad-ի վրա, կամ մի քանի ուսանողներ կարող են պարբերաբար օգտագործել App Store-ի արտադրանքը մեկ iPad-ի վրա, որը գտնվում է ռեսուրս կենտրոնում կամ գրադարանում: Հստակության համար մի քանի օգտագործողի կողմից համատեղ օգտագործվող յուրաքանչյուր iOS կամ tvOS սարքի համար պահանջվում է առանձին արտոնագիր:

(iii) Դուք կկարողանաք պահել App Խանութի Արտադրանքները մինչև հինգ տարբեր Հաշիվներում միաժամանակ` համատեղելի iOS կամ tvOS սարքի վրա:

(iv) Դուք կկարողանաք App Խանութի Արտադրանքները iTunes-ի կողմից արտոնագրված գոնե մեկ սարքավորումից ձեռքով համաժամել այն IOS սարքերի հետ, որոնք ունեն ձեռքով համաժամելու ռեժիմ, պայմանով, որ App Խանութի Արտադրանքները կապված լինի Հաշվի հետ՝ iTunes-ի կողմից արտոնագրված նախնական սարքի, որտեղ iTunes-ի կողմից արտոնագրված առաջնային սարքը այն մեկն է, որն առաջին անգամ համաժամվել է IOS սարքի հետ կամ այն է, որը դուք հետագայում կնշեք որպես առաջնային, որն կօգտագործի այդ iTunes հավելվածը:

IPOD ԽԱՂԵՐ

Ձեր ունեցած համատեղելի iPod ապրանքանիշի սարքերը կարող են ձեր գնած iPod խաղի տարբերակի հետ անհամատեղելի լինել: Խաղերը, որոնք գնվել են iTunes-ի խանութներից հնարավոր է, որ անհամատեղելի լինեն iPod-ի նոր սերնդի արտադրանքների հետ:

MAC APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԵՎ APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ՈՒ ԱՋԱԿՑՈՒՄԸ

iTunes-ը պարտավորվում է տրամադրել ցանկացած տեխնիկական սպասարկման և աջակցման ծառայություն կապված միայն Apple-ի Արտադրանքի հետ, ինչպես նշված է Լիցենզավորված ծրագրի Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրի մեջ, կամ առանձին վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրում, այդ դեպքում՝ համաձայն կիրառելի օրենքի: Ցանկացած Երրորդ կողմի Արտադրանքի Արտադրող միայն ինքն է պատասխանատու տեխնիկական սպասարկման և աջակցման ծառայություններ տրամադրելու համար՝ կապված Արտադրանքի հետ, ինչպես նշված է Լիցենզավորված ծրագրի Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրի մեջ կամ Արտադրողի վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրում, այդ դեպքում՝ համաձայն կիրառելի օրենքի:

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՕԳՏՎՈՂԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Mac App Store, App Store Արտադրանքները և App Store for Apple TV արտադրանքները (միասին` «App Store արտադրանքներ»), որոնք հասանելի են Mac App Store-ից, App Store-ից և App Store for Apple TV-ից (միասին` «App Store»), արտոնագրվում, սակայն չեն վաճառվում ձեզ: Ձեր արտոնագիրը յուրաքանչյուր App Store Արտադրանքի համար, որը ձեռք եք բերել App Store–ից նախապես ենթակա է ձեր կողմից Լիցենզավորված ծրագրի Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրի («Ստանդարտ ՎՕԼՀ») դրույթների ընդունման, և դուք համաձայնվում եք, որ այդ պայմանները կկիրառվեն App Store-ի կողմից արտոնագրված App Store յուրաքանչյուր Արտադրանքի հանդեպ այնքան ժամանակ, քանի դեռ App Store Արտադրանքը ապահովագրված է Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի վավեր համաձայնագրով` կնքված ձեր և App Store Արտադրանքն արտադրողի միջև, որտեղ Արտադրողի Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրի պայմանները կգործադրվեն App Store այդ Արտադրանքի նկատմամբ: Ձեր արտոնագիրը Apple-ի ցանկացած Արտադրանքի համար սույն Ստանդարտ ՎՕԼՀ-ի կամ վերջնական օգտվողի առանձին արտոնման համաձայնագրի ներքո, շնորհված է iTunes-ի կողմից և ձեր արտոնագիրը ցանկացած Երրորդ կողմի Արտադրանքի, համաձայն սույն Ստանդարտ ՎՕԼՀ-ի կամ վերջնական օգտվողի առանձին լիցենզավորման համաձայնագրի շնորհված է Երրորդ կողմի Արտադրանքն Արտադրողի կողմից: App Store-ի ցանկացած Արտադրանք, որի լիցենզիան շնորհված է Ստանդարտ ՎՕԼՀ-ի շրջանակներում, սույնով համարվում է “Լիցենզավորված ծրագիր”: Արտադրողը կամ iTunes-ը (“Լիցենզառու”) վերապահում է Լիցենզավորված ծրագրի և դրան առնչվող բոլոր իրավունքները, որոնք բացահայտորեն ձեզ չեն շնորհված սույն ՎՕԼՀ-ով:

ա.Լիցենզիայի շրջանակները. Այս լիցենզիան, որը Լիցենզավորված ծրագրի համար տրված է ձեզ Լիցենզառուի կողմից, սահմանափակված է որպես չփոխանցվող լիցենզիա՝ Լիցենզավորված ծրագիրը օգտագործելու iOS-ի, Mac OS X-ի («Mac համակարգիչներ»), Apple Watch-ի և Apple TV-ի վրա աշխատող Apple ապրանքանիշը կրող ցանկացած արտադրանքի վրա (ներառյալ, բայց չսահմանափակված iPad-ով, iPhone-ով և iPod touch-ով) («iOS սարքեր»), որը դուք ունեք կամ կառավարում եք և, որը թույլատրված է Mac App խանութի, App Խանութի և iBooks Store-ի պայմանների վրա հիմնված Օգտագործման Կանոններում («Օգտագործման կանոններ»): Սույն լիցենզիան ձեզ թույլ չի տա օգտագործել Լիցենզավորված ծրագիրը ցանկացած Apple սարքի վրա, որը դուք չունեք կամ չեք կառավարում և բացառությամբ Օգտագործման կանոններում նախատեսված դեպքերից, դուք չեք կարող տարածել կամ Լիցենզիայի համաձայնագիրը հասանելի դարձնել ցանցի միջոցով, որտեղ այն կարող է միևնույն ժամանակ օգտագործվել մի քանի սարքերով: Դուք չեք կարող վարձել, իրավական փաստաթղթերով վարձակալության տալ, պարտքով տալ, վաճառել, փոխանցել, վերաբաժանել, կամ ենթաարտոնագրել ձեր Լիցենզավորված ծրագիրը և, եթե դուք ձեր Apple սարքը վաճառում եք մի երրորդ կողմի, ապա դուք պետք է այդ անելուց առաջ Լիցենզավորված ծրագիրը հեռացնեք Apple սարքից: Դուք չեք կարող կրկնօրինակել (բացի սույն լիցենզիայով և Օգտագործման կանոններով հստակորեն թույլատրված կետերով), բանաքաղել, չեղյալ համարել, անջատել, փորձել դուրս բերել հիմնական կոդը, կամ փոխել կամ ստեղծել Լիցենզավորված ծրագրի դուրս բերված տարբերակները, ցանկացած թարմացումներ, կամ դրանց որևէ մաս (բացի այն և միայն այն չափով, որ ցանկացած ընթացիկ սահմանափակում արգելված է համապատասխան օրենքով կամ այն չափով, որ կարող է արգելված լինել արտոնագրված դրույթներով, որոնցով կարգավորվում է ցանկացած բաց կոդով բաղադրիչ, որը տրամադրվել է Լիցենզավորված ծրագրի հետ): Այն կատարելու ցանկացած փորձ Լիցենզառուի և նրա արտոնության տակ գտնվողների իրավունքների ոտնահարում է: Եթե դուք այս սահմանափակումը խախտեք, դուք ենթակա կլինեք դատական կարգով հետապնդման և վնասների հատուցման:

Այս Լիցենզիայի դրույթները կարգավորում են ցանկացած արդիականացված տեսակ, որը տրամադրում է Լիցենզառուն և, որը փոխարինում և/կամ լրացնում է Լիցենզավորված ծրագրի բնօրինակը, մինչև որ որակի նման բարձրացումը չի ուղեկցվում առանձին արտոնագրով, այդ դեպքում կկարգավորվի այդ արտոնագրով:

բ. Տվյալների օգտագործման թույլտվություն. Դուք համաձայնվում եք, որ Լիցենզառուն կարող է հավաքագրել և օգտագործել տեխնիկական տվյալներ և դրան վերաբերող տեղեկատվություն, ներառյալ, բայց չսահմանափակված ձեր սարքի, համակարգի կամ ծրագրաշարի և արտաքին սարքավորումների տեխնիկական տվյալները, որոնք պարբերաբար հավաքագրվում են դյուրացնելու համար ծրագրի թարմացումները, աջակցությունը և Լիցենզավորված ծրագրի հետ կապված այլ ծառայություններ, որոնք ուղղված են ձեզ (եթե առկա են): Լիցենզառուն կարող է սույն տեղեկություններն օգտագործել քանի դեռ դրանք անձնապես չի նույնականացնում ձեզ՝ իր արտադրանքը կամ ծառայությունները բարելավելու կամ ձեզ տեխնոլոգիաներ տրամադրելու համար:

գ. Դադարեցում. Լիցենզիան ուժի մեջ է, մինչև որ այն չընդհատվի ձեր կամ Լիցենզառուի կողմից: Ձեր իրավունքներն այս լիցենզիայի ներքո ավտոմատ կերպով կընդհատվեն՝ առանց Լիցենզառուի կողմից ծանուցման, եթե դուք չեք ենթարկվում սույն արտոնագրի դրույթ(ներ)ին: Սույն Լիցենզիայի դադարեցման դեպքում դուք պետք է դադարեցնեք Լիցենզավորված ծրագրի բոլոր տեսակի գործածությունը և ոչնչացնեք Լիցենզավորված ծրագրի բոլոր կրկնօրինակները, ամբողջական կամ մասնակի:

դ. Ծառայություններ. Երրորդ կողմի նյութեր: Լիցենզավորված ծրագիրը կարող է հնարավորություն ընձեռել կապվելու Լիցենզառուի և Երրորդ կողմի ծառայությունների և կայքէջերի հետ (հավաքական կերպով կամ անհատապես «Արտաքին ծառայություններ»): Արտաքին ծառայությունների օգտագործումը պահանջում է Ինտերնետային, իսկ որոշակի Արտաքին ծառայություններից օգտվելու համար ձեզանից պահանջվում է լրացուցիչ պայմանների ընդունում: Օգտագործելով այս համակարգչային ծրագիրը` կապված որևէ iTunes Store-ի հաշվի հետ, դուք համաձայնվում եք iTunes Store-ի ամենավերջին Դրույթներին ու պայմաններին և օգտագործման կանոններին, որոնք ձեզ հասանելի կլինեն և դուք կկարողանաք ծանոթանալ հետևյալ հասցեով` https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/:

Դուք հասկանում եք, որ օգտագործելով Արտաքին ծառայությունները դուք կարող եք բախվել այնպիսի բովանդակության հետ, որը կարող է վիրավորական, անվայել կամ տհաճ համարվել, որի բովանդակությունը կարող է կամ չի կարող համարվել որպես ճշգրիտ լեզու ունեցող, և որ ցանկացած որոնման արդյունքներ կամ որևէ առանձնակի կայքէջի հասցեն ավտոմատ և չմտածված կերպով կապ կստեղծի կամ մեջբերումներ կանի վիրավորական կամ տհաճ նյութերից: Այնուամենայնիվ, դուք համաձայնվում եք օգտագործել Ծառայությունները միայն ձեր պատասխանատվությամբ, և ո’չ Լիցենզառուն, ո’չ էլ նրա գործակալները որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր առջև այն բովանդակության համար, որը կարող է համարվել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ:

Որոշ Արտաքին ծառայություններ կարող են ցուցադրել, ներառել, կամ հասանելի դարձնել բովանդակությունը, տվյալները, տեղեկատվությունը, հավելվածները կամ երրորդ կողմի նյութերը («Երրորդ կողմի նյութեր ») կամ տրամադրել երրորդ կողմի որոշակի կայքէջեր: Օգտագործելով Արտաքին ծառայությունները, դուք գիտակցում եք, որ ո’չ Լիցենզառուն, ո’չ էլ նրա գործակալները պատասխանատու չէ նման Երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի բովանդակության, ճշգրտության, ամբողջականության, ժամանակին արված լինելու, վավերականության, հեղինակային իրավունքները պահպանելու, օրինականության, պարկեշտության, որակի և այլ ասպեկտների քննության և գնահատման համար: Լիցենզռուն, նրա գործակալները, պատասխանատուները, դրա հետ կապ ունեցողները և դուստր ձեռնարկությունները չեն երաշխավորում կամ հաստատում և չեն ստանձնում ու չունեն որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն ձեր կամ ցանկացած այլ անձի հանդեպ՝ ցանկացած Արտաքին ծառայությունների, Երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի կամ Երրորդ կողմի ցանկացած այլ նյութերի, արտադրանքի կամ ծառայությունների համար: Երրոդ կողմի նյութերը և այլ կայքէջերի հետ կապերը լոկ տրամադրվում են ձեր հարմարավետության համար:

Ցանկացած Արտաքին ծառայության կողմից տրամադրված ֆինանսական տեղեկատվություն ընդհանուր տեղեկացվածության նպատակներով է միայն և չպետք է ներդրումային խորհուրդների հիմք հանդիսանա: Նախքան Արտաքին ծառայություններից ստացված տեղեկությունների վրա հիմնված` ցանկացած անվտանգության փոխանցումներ կատարելը, պետք է խորհրդակցեք ֆինանսական կամ անվտանգության հարցերով մասնագետի հետ, որն ունի ձեր երկրում կամ տարածաշրջանում ֆինանսական հարցերի կամ արժեթղթերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու օրենքով սահմանված որակավորում: App Store-ի ցանկացած ապրանքի կամ Արտաքին ծառայությունների կողմից տրամադրված ցանկացած բժշկական տեղեկատվություն չպետք է օգտագործվի բժշկական ախտորոշման կամ բուժօգնության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դուք ուղղորդվում եք բժշկի կողմից: App Store-ի Արտադրանքում առկա բժշկական տեղեկությունները հիմք ընդունելուց առաջ պաք է խորհրդակցեք բժիշկի հետ: Տեղի հետ կապված տվյալները, որոնք տրամադրվել են ցանկացած Արտաքին ծառայության կողմից` հիմնական նավիգացիոն նպատակների համար է միայն, և չպետք է հիմք հանդիսանա այն դեպքերում, երբ պահանջվում է հստակ վայրի տեղեկատվություն կամ եթե տեղադրության մասին թյուր, սխալ, հնացած կամ թերի տեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել մահվան, անձնական վնասի, կամ սեփականության կամ շրջակա միջավայրի վնասների: Ոչ Լիցենզառուն, ոչ նրա գործակալները կամ իր բովանդակությունը տրամադրողներից որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել Արտաքին ծառայության կողմից ներկայացվող բորսայի տեղեկատվության, տեղադրության տվյալների կամ որևէ այլ տվյալների հասանելիությունը, ճշտգրտությունը, ամբողջականությունը, հուսալիությունը կամ արդիականությունը:

Դուք համաձայնվում եք, որ Արտաքին ծառայությունները պարունակում են արտոնագրված բովանդակություն, տեղեկատվություն կամ նյութեր, որոնք պատկանում են Լիցենզառուին, նրա գործակալներին և/կամ դրա Լիցենզառուներին և պաշտպանված են մտավոր սեփականության մասին համապատասխան օրենքով և այլ օրենքներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակված հեղինակային իրավունքով, և որ դուք որևէ կերպ չեք օգտագործի նման արտոնագրված բովանդակություն, տեղեկատվություն կամ կամ նյութեր, բացի Արտաքին ծառայությունների թույլատրված օգտագործման ձևից, կամ չեք օգտագործի որևէ ձևով, որը չի համապատասխանում սույն Ստանդարտ ՎՕԼՀ-ի պայմաններին կամ խախտում է որևէ երրորդ կողմի, iTunes-ի կամ Apple-ի մտավոր սեփականության որևէ իրավունք: Արտաքին ծառայությունների ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կրկնօրինակվել: Դուք համաձայնվում եք չփոխել, չվարձել, իրավական փաստաթղթով վարձակալության չտալ, փոխառություն չվերցնել, չվաճառել, չբաժանել կամ չստեղծել նմանօրինակ աշխատանքներ, որոնք որևէ կերպ հիմնված են Արտաքին ծառայությունների վրա, և դուք որևէ չարտոնված կերպով չեք շահագործի Արտաքին ծառայությունները, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, չեք օգտագործի Արտաքին ծառայությունները համակարգչային վիրուս, որդ, տրոյական ձի կամ այլ վնասակար ծրագրեր փոխանցելու նպատակով կամ ցանցի դեմ ոտնձգելով կամ այն պատասխանատվության տակ դնելով: Հետագայում դուք համաձայնվում եք չօգտագործել Արտաքին ծառայությունները ցանկացած կերպով, որը կանհանգստացնի, կչարաշահի, կզայրացնի, կահաբեկի, կզրպարտի կամ որևէ կերպ կխախտի կամ կոտնահարի ցանկացած կողմի իրավունքները, և որ ոչ Լիցենզառուն, ոչ նրա գործակալները որևէ կերպ պատասխանատու չեն ո’չ ձեր կողմից նման օգտագործման համար, ո’չ էլ ցանկացած անհանգստացնող, վախեցնող, զրպարտող, զայրացնող, իրավախախտ կամ անօրինական հաղորդագրության կամ փոխանցման համար, որը դուք կարող եք ստանալ Արտաքին ծառայություններից օգտվելու արդյունքում:

Ի հավելում Արտաքին ծառայությունների և Երրորդ կողմի նյութերի, որոնց կարելի է կապվել, ներկայացվել կամ կապ հաստատել Apple սարքերի միջոցով, բոլոր լեզուներով կամ բոլոր երկրներում կամ տարածաշրջաններում հասանելի չեն: Արտոնատերը որևէ կերպ չի նշում, որ նման Արտաքին ծառայություններ և Նյութեր համապատասխան կամ հասանելի են՝ որոշակի որևէ տարածքում օգտագործելու համար: Քանի որ դուք նախընտրում եք օգտագործել կամ ստանալ նման Արտաքին ծառայություններից և նյութերից օգտվելու իրավունք, դուք այդպես վարվում եք ձեր իսկ նախաձեռնությամբ և պատասխանատու եք ցանկացած համապատասխան օրենքին ենթարկվելու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով` համապատասխան տեղական օրենքները: Լիցենզառուն իրավունք է վերապահում փոխելու, հետաձգելու, հեռացնելու կամ անաշխատունակ վիճակի բերելու Արտաքին ծառայություններին հասանելիությունը ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման: Ոչ մի դեպքում Լիցենզառուն պատասխանատու չէ նման Արտաքին ծառայությունների կասեցման կամ հասանելիության անաշխատունակության համար: Լիցենզառուն ցանկացած պահի և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության կարող է նաև սահմանափակումներ սահմանել որոշ Արտաքին ծառայությունների օգտագործման կամ հասանելիության համար:

ե. ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ. ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԵՎ ՈՐ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ՃՇՏԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋԱՆՔԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐՎԱԾ Է ՁԵՐ ԱՌՋԵՎ: ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐՈՎ, ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ, «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ «ՈՐՔԱՆՈՎ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ» ԲՈԼՈՐ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՈԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ԿԱՄ ՀՍՏԱԿ, ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԵՐՊՈՎ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ , ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐՈՎ ԵՎ/ԿԱՄ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿՈՎ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՈՐԵՎԷ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՃՇՏԳՐՏՈՒԹՅԱՄԲ, ՀԱՆԳԻՍՏ ՎԱՅԵԼՔԻ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱՉՏԵԼՈՒ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ: ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՆ ԼԻԱՐԺԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՄ, ՈՐ ԱՅՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԿԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ՉԻ ԽԱԽՏՎԻ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԿԼԻՆԻ, ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ ԱՅԴ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԿՈՒՂՂՎԵՆ: ՈՉ ՄԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ԿԱՄ ԳՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՄ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, ՈՐԸ ՏՐՎԵԼ Է ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ՎԿԱՅԱԳՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ, ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔ ՍՏԵՂԾԵԼ: ԵԹԵ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՐԶՎԵՆ, ՈՐ ԽՈՏԱՆ ԵՆ, ԴՈՒՔ ԿՍՏԱՆՁՆԵՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՄ ՈՒՂՂՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԾԱԽՍԵՐԸ: ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՈԼՈՐՏՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ՝ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵԶ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ:

զ. Պատասխանատվության սահմանափակում. ՕՐԵՆՔՈՎ ՉԱՐԳԵԼՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՆՏՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ՎՆԱՍՄԱՄԲ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԲԻԶՆԵՍ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԱՅԼ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԾԱԳԵԼ ԿԱՄ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ՁԵՐ՝ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ՈՐՆ ԱՅՆՈՒՄԱԵՆԱՅՆԻՎ ՊԱՏՃԱՌ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ, ԱՆԿԱԽ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ) ԵՎ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՏԵՂՅԱԿ Է ԵՂԵԼ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ, ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ ԱՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ: Ոչ մի դեպքում Արտոնատիրոջ ողջ պատասխանատվությունը բոլոր ձեզ հասցրած վնասների համար չի գերազանցի հիսուն դոլարը ($50.00) (տարբեր, քան կարող է պահանջվել համապատասխան օրենքով, այն դեպքերում, երբ ներառվում է անձնական վնասը): Վերոհիշյալ սահմանափակումները կկիրառվեն նույնիսկ, եթե վերը սահմանված դատական պաշտպանության միջոցները չծառայեն իրենց հիմնական նպատակին:

է. Դուք կարող եք չօգտագործել կամ այլ կերպ արտահանել կամ վերաարտահանել Լիցենզավորված ծրագիրը, բացի այն դեպքերից, որոնք լիազորում է Միացյալ Նահանգների օրենքը և իրավասությունների շրջանակում գործող այն օրենքները, որոնց պայմաններում ձեռք է բերվել Լիցենզավորված ծրագիրը: Մասնավորապես, բայց առանց սահամանփակման, Լիցենզավորված ծրագիրը չի կարող արտահանվել կամ վերաարտահանվել (ա) ԱՄՆ-ի կողմից արգելք դրված որևէ երկրում կամ (բ) որևէ մեկին, որը ԱՄՆ Ֆինանսների նախարարության հատուկ նշանակված ազգերի ցուցակում կամ ԱՄՆ Առևտրի նախարարության մերժված անձանց ցուցակում կամ միավորումների ցուցակում: Օգտագործելով Լիցենզավորված ծրագիրը դուք հավաստում և երաշխավորում եք, որ դուք նման երկրում կամ ցուցակում չեք գտնվում: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի այս ապրանքները այն նպատակներով, որ արգելված են Միացյալ Նահանգների օրենքով, ներառյալ, բայց չսահմանափակելով միջուկային, հրթիռային, քիմիական կամ կենսաբանական զենքերի զարգացումը, ձևավորումը և արտադրությունը:

ը. Լիցենզավորված ծրագիրը և դրա հետ կապված փաստաթղթերն են «Առևտրայինն կետեր», ինչպես այդ դրույթը ներկայացված է 48 C.F.R. §2.101-ում, որը կազմված է «Առևտրային համակարգչային ծրագիր» և «Առևտրային համակարգչային ծրագրի փաստաթղթեր», ինչպես այդ դրույթներն օգտագործվում են 48 C.F.R. §12.212-ում կամ 48 C.F.R. §227.7202-ում համապատասխանաբար: Համաձայն 48 C.F.R. §12.212-ին կամ 48 C.F.R. §227.7202-1-ին 227.7202-4-ի միջոցով, եթե համապատասխան է, Առևտրային համակարգչային ծրագրի և Առևտրային համակարգչային ծրագրի փաստաթղթերը արտոնագրվում են ԱՄՆ կառավարության վերջնական օգտվողներին (ա) միայն որպես առևտրային արտադրանքներ և (բ) միայն այն իրավունքներով, որոնք երաշխավորված են բոլոր այլ վերջնական օգտվողներին համաձայն սույն դրույթներին: Չհրապարակված իրավունքները պահվում են Միացյալ Նահանգների օրենքների հեղինակային իրավունքի ներքո:

թ. Սույն լիցենզիան և Լիցենզավորված ծրագրի օգտագործումը կարգավորվում են Հայաստանի օրենքներով: Լիցենզավորված ծրագրի ձեր կողմից օգտագործումը կարող է ենթակա լինել այլ տեղական, նահանգային կամ միջազգային օրենքների:

IBOOKS STORE-Ի ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

IBOOKS STORE-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Դուք գիտակցում եք, որ iTunes-ը վաճառում է ձեզ արտոնագիր` օգտագործելու համար այն բովանդակությունը, որը հասանելի է iBooks Store-ի միջոցով («iBooks Store-ի արտադրանքներ»): Այդ լիցենզիան iTunes-ից գնելուց հետո դառնում է պարտավորեցնող պայմանագիր ուղղակիորեն ձեր և iBooks Store-ի այդ Արտադրանքը հրատարակող Երրորդ կողմի միջև («Արտադրող»), որը կարգավորում է ձեր՝ iBooks Store Արտադրանքի օգտագործումը. iTunes-ը ձեր և Արտադրողի միջև այդ արտոնագրի կողմ չի հանդիսանում` կապված այդ iBooks Store Արտադրանքի հետ, և յուրաքանչյուր iBooks Store Արտադրանք Արտադրողը իրավունք ունի հարկադրել այն դրույթները, որոնք կապված են iBooks Store-ի Արտադրանքի հետ: Յուրաքանչյուր iBooks Store–ի Արտադրանքի Արտադրող միայն ինքն է պատասխանատու այդ iBooks Store-ի Արտադրանքի, դրա բովանդակության համար, ցանկացած երաշխիքի համար այն չափով, որ չափով նման երաշխիքները չեն բացառվել, և ցանկացած հայցի համար, որը դուք կամ ցանկացած այլ անձ կարող է ունենալ` կապված ձեր կողմից iBooks Store-ի Արտադրանքի կամ դրա օգտագործման հետ:

Դուք ընդունում եք, որ ցանկացած iBooks Store-ի Արտադրանք, որը գնվել է որևէ համակարգչի համար, չեք կարող դիտել ցանկացած համակարգչով, այլ կարող եք դիտել միայն համատեղելի ծրագիր ունեցող iOS սարքով:

IBOOKS STORE-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

(i) Ձեզ թույլատրվում է օգտագործել iBooks Store-ի Արտադրանքը միայն անձնական և ոչ առևտրային նպատակներով:

(ii) Դուք կկարողանաք պահել iBooks Store-ի Արտադրանքը մինչև հինգ տարբեր հաշիվներում, միևնույն ժամանակամիջոցում, որոշակի iOS-ի վրա հիմնված սարքում, ինչպիսիք են iPad-ը, iPod touch-ը կամ iPhone-ը:

(iii) Դուք կկարողանաք պահել iBooks Store Արտադրանքները հինգ արտոնագրված iTunes-ի սարքում, ցանկացած պահի:

(iv) iBooks Store-ի Արտադրանքների առաքումը ձեզ աջակցող որևէ իրավունքի օգտագործում թույլ չի տալիս iBooks Store–ի Արտադրանքներում կամ իրավունք տալիս ձայնագրել iBooks Store–ի արտադրանքը սկավառակի վրա:

(v) Դուք կկարողանաք ձեռքով համաժամել iBooks Store-ի արտադրանքը նվազագույնը մեկ արտոնագրված սարքից այլ սարքերի վրա, որոնք ունեն ձեռքով համաժամելու ռեժիմ, պայմանով, որ iBooks Store–ի Արտադրանքը կապված լինի մի հաշվի հետ, որն առաջնային սարքի արտոնագիր ունի iTunes-ի կողմից, որտեղ առաջնային iTunes-ի արտոնագրված սարքը այն մեկն է, որն առաջին անգամ համաժամեցվել է սարքի հետ կամ այն սարքի հետ, որը դուք հետագայում կներկայացնեք որպես առաջնային, որն օգտագործում է iTunes:

Դ. APPLE MUSIC-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ԱՅՍ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՁԵՐ ԵՎ ITUNES SARL-Ի ՄԻՋԵՎ («ITUNES») ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ Է ՁԵՐ՝ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԴՏԵՂԻՑ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ («APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»):

APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

iTunes-ը հանդիսանում է Apple Music ծառայության մատակարարը, որը թույլ է տալիս ձեզ մատչել ինչպես թվային երաժշտությունը, այնպես էլ այլ բովանդակություն («Apple Music Արտադրանքներ») միայն վերջնական սպառողի օգտագործման համար՝ սույն Համաձայնագրի դրույթների և պայմանների շրջանակներում:

APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Apple Music ծառայությունը հասանելի է միայն 13 և ավելի բարձր տարիքի (կամ հավասար է տեղական օրենքով նվազագույն տարիքին) անձանց համար, եթե միայն ձեր Apple ID-ն տրամադրվել է ձեզ հաստատված ուսումնական հաստատության կողմից կամ ստեղծվել ընտանեկան համօգտագործման համար ձեր ծնողի կամ խնամակալի կողմից: Նշված տարիքից ցածր տարիքի երեխաները պետք է վերանայեն սույն Համաձայնագիրը իրենց ծնողի կամ խնամակալի հետ՝ համոզվելու համար, որ երեխան և ծնողը կամ խնամակալը հասկացել են այն: Մենք միտումնավոր կերպով չենք հավաքում, օգտագործում կամ հրապարակում 13 տարեկանից ցածր տարիքի կամ համապատասխան իրավական դաշտում նվազագույն տարիք ունեցող երեխաների անձնկան տվյալները առանց նրանց ծնողների համաձայնության: Ծնողները և խնամակալները նույնպես պետք է հիշեցնեն անչափահասներին, որ համացանցում անծանոթների հետ զրուցելը կարող է վտանգավոր լինել, այսպիսով նրանք պետք է համապատասխան նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի պաշտպանեն երեխաներին, այդ թվում՝ վերահսկեն երեխաների կողմից Apple Music ծառայության օգտագործումը:

Apple Music ծառայությունը հասանելի է ձեզ համար միայն Հայաստանի Հանրապետությունում: Դուք համաձայն եք, չօգտագործել կամ չփորձել օգտագործել Apple Music ծառայությունը այդ վայրերից դուրս: iTunes-ը կարող է օգտագործել տեխնոլոգիաներ ձեր տեղադրությունը ստուգելու համար:

Apple Music ծառայության օգտագործումը պահանջում է համատեղելի սարք, համացանցի հասանելիության և որոշակի ծրագրաշար, կարող է պահանջել նաև պարբերական արդիացումներ և կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ այս գործոնների կողմից: Խորհուրդ է տրվում ունենալ գերարագ համացանցի կապակցում, որը պահանջվում է կանոնավոր օգտագործման և տեսանյութեր դիտելու համար, այլապես կարող են կիրառվել բջջային կապի վճարներ: Պահանջվում է iOS 8.4, iTunes 12.2 կամ Android 4.1 կամ ավելի նոր տարբերակներ: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել պահանջվող ծրագրաշարի ամենավերջին տարբերակը որոշակի գործարքների կամ գործառույթների համար: Դուք պարտավորվում եք հետևել այս պահանջներին, որոնք կարող են փոխվել ժամանակ առ ժամանակ:

ՁԵՐ APPLE MUSIC-Ի ՀԱՇԻՎԸ

Որպես Apple Music ծառայության գրանցված օգտվող, դուք կարող եք ստեղծել հաշիվ, ինչպես ներկայացված է (և կարգավորվում է դրանով) դրույթներում ու պայմաններում iTunes Store-ի դրույթների և պայմանների «Ձեր հաշիվը» պարբերությունում: Apple Music ծառայության գործառույթներից օգտվելու համար դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ը և գաղտնաբառը կամ օգտագործեք Touch ID գործառույթը՝ հաշիվը իսկորոշելու համար: Դուք համաձայն եք տրամադրել iTunes-ում գրանցման ճշգրիտ և ամբողջական տվյալներ գրանցվելիս և Apple Music ծառայությունից օգտվելիս:

iTunes-ը գրառում է ձեր՝ Apple Music ծառայության օգտագործման մասին տվյալները: Այս տեղեկությունների մեջ մտնում են, սակայն չեն սահմանափակվում՝ Apple Music արտադրանքները, որոնք դուք լսում եք (այդ թվում նրանք, որոնք բաց եք թողնում կամ դադարեցնում եք) և լսելու տևողությունը: iTunes-ը կարող է նաև հավաքել սարքի հետ կապված տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ IP հասցեն, սարքի տեսակը, գործավար համակարգի տարբերակը և տեսակը և սարքի եզակի նույնացուցիչները: Ձեր երաժշտական նախապատվությունները, որոնք դուք տրամադրում եք iTunes-ին, նույնպես կպահվեն ձեր հաշվին կից: Այս տեղեկությունները օգտագործվելու են iTunes-ի կողմից Apple Music ծառայության տրամադրման նպատակով, մեր առաջարկությունները անհատականացնելու, լիցենզառուներին հաշվետվություններ ներկայացնելու և լիցենզավորման վճարներ վճարելու, Apple-ի արտադրանքները և ծառայությունները հարմարեցնելու և բարելավելու համար՝ այդ թվում նաև Apple Music ծառայությունը, համապատասխան գովազդ տրամադրելու, խարդախություններից պաշտպանելու և սույն Համաձայնագրի դրույթները հարկադրելու համար:

Օգտվելով Apple Music ծառայությունից՝ դուք ընդունում եք, որ iTunes-ը, նրա այլ դուստր կազմակերպությունները և գործակալները փոխանցելու են, հավաքելու, պահպանելու, մշակելու ու օգտագործելու են այդ տեղեկությունները վերոնշյալ նպատակների համար, ինչպես նաև Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն, որը հասանելի է այստեղ. https://www.apple.com/legal/privacy/:

APPLE MUSIC-Ի ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒՄ

Եթե դուք գրանցվում եք Apple Music ծառայության համար («Apple Music-ի բաժանորդագրում»), iTunes-ը ինքնաշխատորեն պարբերական գանձում կկատարի ձեր Apple ID-ի հետ կապված վճարման տարբերակից կամ ձեր Ընտանիքի համօգտագործման կազմակերպիչի հաշվի հետ կապված վճարման տարբերակից, մինչև դուք չանջատեք ավտոմատ նորացումը: Դուք կարող եք անջատել Apple Music-ի բաժանորդագրության ավտոմատ նորացումը ձեր ցանկացած պահի՝ անցնելով ձեր սարքի կամ համակարգչի Հաշվի կարգավորումներ ցանկ, կամ ձեր սարքի Կարգավորումներ բաժին: Ավտոմատ նորացումը անջատելու դեպքում դուք կշարունակեք օգտվել Apple Music ծառայությունից Apple Music-ի բաժանորդագրության մնացած ժամկետում: Երբ ձեր Apple Music-ի բաժանորդագրության ժամկետը ավարտվի, դուք չեք կարողանա օգտվել Apple Music ծառայության գործառույթներից, որոնք պահանջում են Apple Music-ի բաժանորդագրում, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով՝ Apple Music ծառայության միջոցով հասանելի և ձեր սարքի վրա պահված Apple Music-ի արտադրանքները, ինչպես նաև ձեր սարքի iCloud երաժշտական դարանում պահված երգերը: Apple Music-ի բաժանորդագրության ձեռքբերումը վերջնական է: Ձեր վճարման եղանակից գանձումը կկատարվի ոչ ավելի շուտ, քան Apple Music-ի բաժանորդագրության ավարտից 24 ժամ առաջ:

Դուք պետք է ընդգրկված լինեք Ընտանեկան համօգտագործման մեջ, որպեսզի կարողանաք բաժանորդագրվել Apple Music-ի համար ընտանեկան սակագնով (առկայության դեպքում): Եթե դուք Ընտանեկան կազմակերպիչ եք, դուք ընդունում եք, որ iTunes-ը կարող է պարբերաբար ավտոմատ կերպով գանձել վճարումը ձեր վճարման եղանակից Apple Music-ի բաժանորդագրության համար, որը իրականացվել է ձեր ընտանիքի անդամների կողմից, մինչև ավտոմատ նորացումը չանջատվի Ընտանիքի անդամի սարքի կամ համակարգչի վրա:

ԴՈՒՔ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՎՃԱՐԵԼ APPLE MUSIC-Ի ԲՈԼՈՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ITUNES-ԻՆ ՎԱՎԵՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ: Եթե iTunes-ին չհաջողվի գանձել Apple Music-ի բաժանորդագրության վճարը ձեր վճարման եղանակից, ապա iTunes-ը իրավունք է վերապահում չեղարկել ձեր Apple Music-ի բաժանորդագրությունը: Եթե ձեր Apple Music-ի բաժանորդագրությունը չեղարկվի, ապա դուք չեք կարողանա օգտագործել Apple Music ծառայության գործառույթները, որոնց համար պահանջվում է Apple Music-ի բաժանորդագրություն:

Եթե դուք ուզում եք նշել վճարման այլ եղանակ, կամ, եթե ձեր վճարման եղանակի կարգավիճակի հետ կապված փոփոխություն է եղել, դուք պետք է փոխեք տվյալները ձեր սարքի կամ համակարգչի Հաշվի կարգավորումներ ցանկում. դա կարող է ժամանակավորապես ընդհատել ձեր Apple Music ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը, մինչ iTunes-ը կստուգի ձեր նոր վճարման տվյալները:

Մենք կարող ենք կապվել ձեզ հետ էլ. փոստով կամ տեղեկատու ծանուցումների միջոցով ձեր հաշվի կամ որևէ Apple Music ծառայության գործառույթի վերաբերյալ, երբ ձեր Apple Music բաժանորդագրությունը ինքնաշխատ չթարմացվի կամ չեղարկվի:

Հնարավորության դեպքում Apple Music-ի բաժանորդագրությունը ձեզ կառաջարկվի ձեր օպերատորի միջոցով («Օպերատորի բաժանորդագրություն»): Եթե դուք բաժանորդագրվեք Օպերատորի բաժանորդագրության համար, ձեր օպերատորը կներկայացնի ձեզ Apple Music-ի բաժանորդագրության վճարը: Ձեր հարաբերությունները օպերատորի հետ կարգավորվում են օպերատորի պայմաններով ու դրույթներով, այլ ոչ թե այս Համաձայնագրով, և Օպերատորի բաժանորդագրության հետ կապված ցանկացած վեճ պետք է ուղղվի վերջինիս, այլ ոչ թե iTunes-ին: Օգտվելով Apple Music ծառայությունից՝ դուք համաձայնում եք, որ ձեր օպերատորը կարող է փոխանակել ձեր հաշվի վերաբերյալ տեղեկությունները, հեռախոսահամարը և iTunes-ի բաժանորդագրության տեղեկությունները, և iTunes- ը կարող է օգտագործել այս տեղեկությունները՝ որոշելու Օպերատորի բաժանորդագրության ձեր կարգավիճակը:

ICLOUD MUSIC ԴԱՐԱՆ

iCloud Music դարանը հասանելի է Apple Music ծառայության բաժանորդների համար, ովքեր մուտք են գործում Apple ID-ով: iCloud Music դարանը պահեստավորում և թույլ է տալիս ձեզ հեռակա կերպով մատչել երգերը և երաժշտական տեսահոլովակները, որոնք ձեռք եք բերել iTunes Store-ից, ինչպես նաև այլ երգեր՝ իրենց մետատվյալներով, երգացանկեր և այլ տեղեկություններ ձեր այլ սարքերից, որոնց վրա միացված է Apple Music-ը: iCloud Music դարանը ինքնաշխատորեն միանում է, երբ դուք տեղակայում եք ձեր Apple Music բաժանորդագրությունը: Ձեզ կառաջարկվի միացնել iCloud Music դարանը, երբ մուտք գործեք Apple Music ծառայություն այլ սարքերից: iCloud Երաժշտական դարանը է կարող եք միացնել ձեր սարքի Apple Music հավելվածի կարգավորումներում և համակարգչի iTunes-ի Ընդհանուր նախընտրանքներ բաժնում: Դուք կարող եք պահել մինչև 100,000 երգ iCloud Music դարանում: iTunes Store-ից գնած երգերը չեն մտնում այս սահմանաչափի մեջ: Այն երգերը, որոնք չեն համապատասխանում որոշակի չափանիշներին կամ նախատեսված չեն ձեր սարքի կամ համակարգչի համար, առկա չեն iCloud Երաժշտական դարանում: Դուք չեք կարողանա մատչել ձեր iCloud Երաժշտական դարանի բովանդակությունը, երբ ձեր Apple Music բաժանորդագրումն ավարտվի, բայց դուք կկարողանաք ներբեռնել երգեր, որոնք նախկինում ձեռք եք բերել iTunes Store-ից, ինչպես նշված է (նաև կարգավորվում է) iTunes Store-ի Դրույթներ ու պայմաններ բաժնի «Նախկին գնումների ինքնաշխատ առաքում և ներբեռնում» բաժնում: Դուք սույնով համաձայնվում եք օգտագործել iCloud Երաժշտական դարանը միայն օրինական կերպով ձեռք բերված բովանդակության համար: Ապօրինի բովանդակության օգտագործումը խախտում է այլ կողմերի իրավունքները և կարող է ենթարկել ձեզ քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվությանլ, այդ թվում՝ հնարավոր դրամական տույժեր հեղինակային իրավունքի խախտման համար:

Երբ դուք բաժանորդագրվում եք Apple Music-ի համաար կամ միացնում iCloud Երաժշտական դարանը, Apple Music ծառայությունը որոնում է ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա առկա երաժշտական ֆայլերը և հավաքում այլ տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել ձեր Երաժշտական դարանի երգերը, կատարողներին կամ երգերի տևողությունները և այլ մեդիա տվյալները նույնացնելու համար: Ձեր սարքի վրայի չնույնացված երգերը կմնան տեղական պահեստում, իսկ ձեր համակարգչի չնույնացված երգերը կվերբեռնվեն iCloud-ի Երաժշտական դարանում նույն ձևաչափով կամ iTunes-ի կողմից սահմանված ձևաչափով: Դուք պետք է պահուստավորեք ձեր Երաժշտական դարանը նախքան Apple Music-ի համար բաժանորդագրվելը կամ iCloud-ի Երաժշտական դարանը միացնելը: Apple-ը պատասխանատվություն չի կրում iCloud-ի Երաժշտական դարանի հետ կապված բովանդակության կորստի համար: iCloud-ի Երաժշտական դարանը չպետք է օգտագործվի որպես պահուստավորման միջոց բովանդակության համար: iTunes-ը իրավունք է վերապահում սահմանափակել վերբեռնվող բովանդակության տեսակները (օրինակ, չափազանց մեծ ֆայլեր): Նույնացված կամ վերբեռնված երգերը, ինչպես նաև հարակից մետատվյալները հասանելի կլինեն, երբ մուտք գործեք ձեր հաշիվ Apple Music-ի համատեղելի սարքի միջոցով, որտեղ միացվել է iCloud-ի Երաժշտական դարանը:

Երբ դուք բաժանորդագրվում եք Apple Music-ի համար կամ միացնում iCloud-ի Երաժշտական դարանը, iTunes-ը գրառում է երգերի մասին տեղեկությունները, որոնք դուք նվագարկում, դադարեցնում կամ բաց եք թողնում, ձեր օգտագործած սարքերի մասին և նվագարկման ժամանակի ու տևողության մասին և այլ տեղեկություններ: Օգտվելով iCloud-ի Երաժշտական դարանից՝ դուք ընդունում եք, որ iTunes-ը, իր դուստր կազմակերպությունները և գործակալները փոխանցելու, հավաքելու, պահելու, մշակելու և օգտագործելու են նման տեղեկությունները, այդ թվում նաև iCloud-ի Երաժշտական դարանի օգտագործման մասին տեղեկությունները՝ լիցենզառուներին հաղորդելու և լիցենզավորման վճարները վճարելու համար, Apple Music-ի գործառույթները և այլ Apple արտադրանքներ և ծառայություններ տրամադրելու և դրանք բարելավելու համար և Apple-ի Գաղտնիության դրույթի շրջանակներում ներկայացված այլ բաների համար: Գաղտնիության դրույթները կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.apple.com/legal/privacy/:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Apple Music ծառայությունը կարող է առաջարկել փոխազդու գործառույթներ, որոնք ձեզ թույլ կտան հրապարակել նյութեր (այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով՝ ձեր անունը, նկարը, բովանդակությունը, տեղեկատվություն, ինչպես նաև երրորդ կողմի բովանդակությունը) այնպիսի տարածաշրջաններում, որտեղ Apple Music ծառայությունը մատչելի և հասանելի է հասարակության համար: Դուք համաձայնում եք, որ ձեր կողմից ցանկացած այդպիսի գործառույթի օգտագործումը, այդ թվում՝ ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հրապարակումը տեղի է ունենում միայն ձեր պատասխանատվության տակ և չպետք է խախտի որևէ այլ կողմի իրավունքները կամ որևէ օրենք, նպաստի կամ խրախուսի ապօրինի և անընդունելի վարքագիծը կամ լինի անվայելուչ, տհաճ կամ ցածրորակ: Դուք նաև համաձայնում եք, որ պետք է ձեռք բերեք բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը, որոնք կիրառելի են որոշակի նյութերի և դրանց տարածման համար: Դուք պարտավորվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն՝ կապված այն նյութերի հետ, որոնք դուք հրապարակում եք Apple Music ծառայությունում: Դուք սույնով տրամադրում եք iTunes-ին համաշխարհային, առանց լիցենզավորման վճարի, ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ օգտագործելու այսպիսի նյութերը Apple Music ծառայության շրջանակներում կամ Apple Music արտադրանքների և Apple Music ծառայության մարքեթինգի հետ կապված՝ ձեր հանդեպ առանց որևէ փոխհատուցման և պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի չհրապարակել, հեռացնել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ՝ ըստ իր հայեցողության, առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության:

iTunes-ը իրավունք ունի (բայց ոչ պարտավորություն), վերահսկելու ձեր կողմից ներկայացված կամ Apple Music ծառայության համար այլ կերպ մատչելի դարձած ցանկացած նյութ, հետաքննել սույն Համաձայնագրի ցանկացած խախտում կամ դրա մասին հաղորդում և ձեռնարկել ցանկացած գործողություն իր հայեցողությամբ, որը iTunes-ը համարում է համապատասխան, այդ թվում, առանց սահմանափակման, դադարեցում սույն փաստաթղթի կամ Apple-ի հեղինակային իրավունքների պաշտպանության քաղաքականության համաձայն (https://www.apple.com/legal/copyright.html):

APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Apple Music ծառայությանը ներկայացված բովանդակությունը կարգավորվում է հետևյալ ուղեցույցներով («Ուղեցույցներ»), որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ արդիացվել: Եթե տեսնում եք, որ Apple Music ծառայությունում հրապարակված բովանդակությունը չի համապատասխանում այս ուղեցույցներին, խնդրում ենք սեղմել Հաղոորդել մտահոգության մասին կոճակը:

Դուք չեք կարող օգտագործել Apple Music ծառայությունը հետևյալ նպատակների համար.

- հրապարակեք դատապարտելի, վիրավորական կամ վնասակար բովանդակություն, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով, ապօրինի նյութեր, սպառնալիք, զրպարտություն, վիրավորանք, բռնություն, անպարկեշտություն, գռեհիկություն, ատելություն, ռասիստական կամ էթնիկական վիրավորանք պարունակող կամ այլ կերպ դատապարտելի բովանդակություն,

- հրապարակեք ուրիշներին պատկանող անձնական, մասնավոր կամ գաղտնի տեղեկություն, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով, հեռախոսահամարներ, հասցեներ, վճարման տեղեկություններ, լուսանկարներ կամ տեսանյութեր, որոնք նկարվել կամ տարածվել են առանց տվյալ անձի թույլտվության,

- պահանջել անձնական տեղեկություններ անչափահասից,

 

- հանդես գալ կամ ներկայանալ այլ անձի, որևէ հայտնի անձի, իրավական մարմնի, Apple Music ծառայության այլ օգտվողի, Apple-ի աշխատակցի, քաղաքական գործչի կամ պետական պաշտոնյայի անունից կամ սխալ ներկայացնել ձեր կապը այլ անձի կամ կազմակերպության հետ (iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի մերժելու, վերականգնելու, փոփոխելու կամ արգելափակելու ցանկացած Apple ID, օգտվողղի անուն, օգտվողի կարգավորումներ կամ այլ նույնացուցիչներ, որոնք կարող են համարվել նմանակում կամ ձեր ինքնության սխալ ներկայացում, ինչպես նաև այլ անձի անվան ապօրինի յուրացում կամ ցանկացած այլ պատճառով՝ iTunes- ի հայեցողությամբ):

 

- հեղինակային իրավունքի կամ այլ մտավոր սեփականության իրավունքի խախտումների համար (այդ թվում, առանց թույլտվության որոշակի բովանդակության հրապարակում), որևէ առևտրային գաղտնիքի, գաղտնի տեղեկատվությունը բացահայտելու համար, որը խախտում է գաղտնության, աշխատանքային կամ այլ չբացահայտման համաձայնագրի դրույթները,

 

- հրապարակելու կամ տարածելու լցոն, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով՝ անցանկալի կամ չթույլատրված գովազդ, գովազդային նյութեր կամ տեղեկատվական հայտարարություններ,

 

- կազմակերպելու կամ ներգրավվելու որևէ անօրինական գործունեության մեջ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

iTunes և նրա լիցենզառուները իրավունք ունեն ցանկացած պահի փոխելու, կասեցնելու, հեռացնելու, դադարեցնելու կամ անջատելու Apple Music ծառայության մուտքը, ինչպես նաև մուտքը դեպի ցանկացած Apple Music արտադրանքներ, բովանդակություն կամ այլ նյութ, որը հանդիսանում է Apple Music ծառայության մաս՝ առանց ծանուցման: Ոչ մի դեպքում iTunes-ը պատասխանատվություն չի կրում կատարված փոփոխությունների համար: iTunes-ը կարող է նաև սահմանափակումներ դնել Apple Music ծառայության կամ դրա որոշակի գործառույթների օգտագործման վրա:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Դուք համաձայնում եք, որ Apple Music ծառայությունը օգտագործում է անվտանգության տեխնոլոգիաներ, որոնք սահմանափակում են ձեր Apple Music արտադրանքների օգտագործումը և, որ անկախ նրանից, թե Apple Music արտադրանքները սահմանափակված են այդ տեխնոլոգիաներով թե ոչ, դուք պետք է օգտագործեք Apple Music-ի արտադրանքները iTunes-ի և նրա լիցենզառուների կողմից սահմանված կարգով («Apple Music-ի օգտագործման կանոններ»), և որ Apple Music արտադրանքների ցանկացած այլ օգտագործումը կարող է հեղինակային իրավունքի խախտում համարվել: Ցանկացած անվտանգության տեխնոլոգիա հանդիսանում է Apple Music-ի արտադրանքների և Apple Music ծառայության անբաժանելի մասը: iTunes-ը իրավունք է վերապահում փոփոխել Apple Music ծառայության օգտագործման կանոնները ցանկացած պահի: Դուք համաձայնում եք, չխախտել, չշրջանցել, չքանդել և չկեղծել կամ այլ կերպ չվտանգել Apple Music-ի օգտագործման կանոնների անվտանգության տեխնոլոգիաները որևէ պատճառով կամ փորձել աջակցել մեկ այլ անձի դա անել: Apple Music-ի օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ օրենքներին հետևելու նպատակով, ինչպես նաև iTunes-ը իրավունք ունի հարկադրել Apple Music-ի օգտագործման կանոնները առանց ծանուցման: Դուք համաձայնում եք չօգտագործել Apple Music ծառայությունը բացի iTunes-ի կողմից տրամադրված Apple Music ծառայությունը մատչելու համար նախատեսված ծրագրաշարի միջոցով: Դուք չպետք է մուտք գործեք կամ փորձեք մուտք գործել այն հաշիվ, որի համար լիազորված չեք: Դուք համաձայնում եք չփոփոխել ծրագրաշարը որևէ ձևով, կամ օգտագործել վերջինիս ձևափոխված տարբերակները ցանկացած նպատակներով, այդ թվում՝ Apple Music ծառայությունը չլիազորված կերպով մատչելու համար: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են հանգեցնել քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության:

APPLE MUSIC-Ի ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

- Դուք լիազորված եք օգտագործելու Apple Music ծառայությունը ձեր հաշվի հետ կապված տասը սարքի վրա, որոնցից միայն հինգը կարող են համակարգիչ լինել: Apple Music-ի Անհատական բաժանորդագրությունը թույլ է տալիս միաժամանակ հոսքավորել Apple Music-ի արտադրանքները մեկ սարքի վրա: Apple Music-ի Ընտանեկան բաժանորդագրությունը ձեզ և ձեր ընտանիքի անդամներին թույլ է տալիս միաժամանակ հոսքավորել Apple Music-ի արտադրանքները վեց սարքի վրա:

- Դուք լիազորված եք օգտագործելու Apple Music ծառայությունը և Apple Music-ի արտադրանքները տասը Apple Music-ի արտոնագրված սարքերի վրա ցանկացած ժամանակ:

- Դուք իրավունք չունեք գրառել Apple Music արտադրանքները:

- Apple Music ծառայության կամ Apple Music արտադրանքների տրամադրումը ձեզ չի տալիս որևէ առևտրային կամ գովազդային օգտագործման իրավունքներ՝ Apple Music ծառայության կամ Apple Music արտադրանքի հետ կապված:

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Որոշակի Apple Music-ի արտադրանքներ, բովանդակություն և ծառայություններ, որոնք հասանելի են Apple Music ծառայության միջոցով, կարող են ներառել երրորդ կողմի նյութեր: iTunes-ը կարող է տրամադրել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր, արտադրանքներ կամ ծառայություններ՝ ձեր հարմարավետության համար: Դուք համաձայնում եք, որ iTunes-ը պատասխանատվություն չի կրում այս բովանդակությունը կամ ճշգրտությունը ստուգելու կամ գնահատելու համար և iTunes-ը չի երաշխավորում և չի կրում որևէ պատասխանատվություն ցանկացած երրորդ կողմի նյութերի, կայքերի, արտադրանքների կամ ծառայությունների համար: Դուք համաձայնում եք, որ չեք օգտագործի երրորդ կողմի նյութերը այնպես, որ խախտվեն կամ ոտնահարվեն որևէ երրորդ անձի իրավունքները, և որ iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեր կողմից ցանկացած այդպիսի օգտագործման համար:

ՎԻՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտագործելով Apple Music ծառայությունը՝ դուք կարող եք հանդիպել այնպիսի նյութ, որը կարող եք վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի համարել և, որ նման բովանդակությունը կարող է կամ չի կարող նույնացվել: Դուք համաձայնում եք օգտագործել Apple Music ծառայությունը բացառապես ձեր պատասխանատվության ներքո և, որ iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում այն նյութերի համար, որոնք կարող են վիրավորական, անպարկեշտ կամ տհաճ լինել ձեզ համար: Apple Music-ի արտադրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության նպատակով և iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնում եք, որ Apple Music ծառայությունը, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով Apple Music արտադրանքները, գրաֆիկան, օգտվողի միջերեսը, ձայնանյութերը, տեսանյութերը, խմբագրական բովանդակությունը, ինչպես նաև սկրիպտները և ծրագրաշարը, որոնք օգտագործվում են Apple Music ծառայության տրամադրման համար, պարունակում են պատենտավորված տեղեկատվություն և նյութեր, որոնք պատկանում iTunes-ին և/կամ նրա լիցենզառուներին, և պաշտպանված են մտավոր սեփականության և այլ կիրառելի օրենքներով, այդ թվում նաև, սակայն չսահմանափակվելով հեղինակային իրավունքը: Դուք համաձայնում եք, որ դուք չեք օգտագործի մտավոր սեփականություն հանդիսացող տեղեկությունները կամ նյութերը որևէ կերպ՝ բացի Apple Music ծառայության օգտագործման համար՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի: Apple Music ծառայության և ոչ մի մասը չի կարող վերարտադրվել որևէ ձևով կամ որևէ եղանակով՝ բացառությամբ հստակորեն թույլատրված դեպքերի: Դուք համաձայնում եք ոչ մի կերպ չփոփոխել, վարձակալության չտալ, փոխառության չտալ, չվաճառել, չտարածել կամ չստեղծել ածանցյալ ապրանքներ Apple Music ծառայության հիման վրա և դուք չպետք է օգտագործեք Apple Music ծառայությունը չլիազորված եղանակով՝ այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով ցանցի թողունակության ապօրինի ծանրաբեռնումը:

Apple Music ծառայության և այլ հարակից ծրագրաշարերի բոլոր հեղինակային իրավունքները (այդ թվում՝ բովանդակության կազմակերպումը, փոստարկումը, հղումները դեպի համացանցի այլ միջոցներ և վերջիններիս նկարագրությունները) պատկանում են iTunes- ին և/կամ նրա լիցենզառուներին, որոնք հավասարազոր իրավունքներ ունեն: ԱՅՍ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ԿԱՄ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁՅՆԱԳՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐԻ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ Է ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ԵՆԹԱՐԿԵԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԻ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Որպես Apple Music ծառայության օգտվող՝ հնարավոր է, որ դուք սահմանափակ հնարավորություններ ունենաք ձեր սարքում առկա երաժշտության որոշակի ալբոմի շապիկի ներբեռնման հետ կապված: Այսպիսի մուտք տրամադրվում է հարմարավետության համար միայն, և iTunes-ը չի երաշխավորում և չի կրում որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, նման ալբոմի շապիկի կամ ձեր կողմից դրա օգտագործման համար: Դուք կարող եք մատչել ալբոմի շապիկի պատկերը միայն Apple Music ծառայությունից օգտվելու դեպքում: Ալբոմի շապիկը տրամադրվում է միայն անձնական, ոչ առևտրային նպատակների համար: Դուք համաձայնում եք, որ չեք օգտագործի ալբոմի շապիկը՝ խախտելով կամ ոտնահարելով սույն Համաձայնագիրը կամ որևէ երրորդ կողմի իրավունքները և, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեր կողմից ցանկացած այդպիսի օգտագործման համար:

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Եթե դուք չհետևեք կամ iTunes-ը հիմքեր ունենա ենթադրելու, որ դուք չեք հետևել սույն Համաձայնագրի որևէ կետին, iTunes-ը՝ իր հայեցողությամբ, առանց ծանուցման, և ձեր հաշվում առկա պարտքը չմարելով կարող է. (i) դադարեցնել այս Համաձայնագիրը և/կամ ձեր հաշիվը և/կամ (ii) դադարեցնել ծրագրաշարի լիցենզիան և/կամ (iii) արգելափակել մուտքը դեպի Apple Music ծառայություն (կամ դրա ցանկացած մաս):

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ը ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՁԵՐ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԻ ԱՌԱՆՑ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐԻ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՀԵՌԱՑՆԵԼ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՉԵՂԱՐԿԵԼ ԱՅՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ԱՌԱՆՑ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՄ ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՆԱԼԸ ՄԻՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ Է: APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՁԵԶ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ (ԲԱՑԻ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀՍՏԿՈՐԵՆ ՆՇՎԱԾՆԵՐԻ), ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է», ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ, ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՁԵԶ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը, ՆՐԱ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ ԿԱՄ ԻՆՉ-ՈՐ ԲԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ՀԱՅՑԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՆՈՒՅՆՍԻԿ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՅՍ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ iTunes-Ի ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ:

APPLE-Ը ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔԵՐ ԿԳՈՐԾԱԴՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ, ԵՎ ITUNES-Ը ՍՈՒՅՆՈՎ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՅԴՊԻՍԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶՈՒՐԿ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻՑ, ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻՑ, ՀԱԿԵՐՆԵՐԻ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՊ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՆՄԱՆ ԲԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ԴՈՒՔ ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՔ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐԵԼ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ (ԿԱՄ ԱՅՆՏԵՂԻՑ ՍՏԱՑԱԾ) ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ:

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ, ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-ԻՆ, ՆՐԱ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՅՑԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԵՏԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ, ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՄ ԽԱԽՏՄԱՆ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ITUNES-ԻՑ, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՑ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՑ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՑ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՑ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՑ, ԼԻՑԵՆԶԱՌՈՒՆԵՐԻՑ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՈՐԵՎԷ ԲԱՆ ՊԱՀԱՆՋԵԼ՝ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇԱԿԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՉՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, APPLE MUSIC ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ՄՈՒՏՔԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԿԱՄ ԴԻՄԵՔ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ՝ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: ԱՅՍ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԿԱՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել այս Համաձայնագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ դրույթներ կամ պայմաններ Apple Music ծառայության օգտագործման համար: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ դրույթներն ու պայմանները պետք է անմիջապես ուժի մեջ մտնեն և ներառվեն այս Համաձայնագրի մեջ: Ձեր կողմից Apple Music ծառայության օգտագործումը շարունակելը կհամարվի դրանց ընդունում:

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 

Եթե կարծում եք, որ որևէ Apple Music արտադրանք կամ որևէ այլ բովանդակություն, որը հասանելի է Apple Music ծառայության միջոցով խախտում է ձեր հեղինակային իրավունքը, խնդրում ենք դիմել Apple-ի հեղինակային իրավունքի գործակալին, ինչպես նկարագրված է մեր հեղինակային իրավունքների պաշտպանության քաղաքականության բաժնում https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html: iTunes-ը կարող է իր հայեցողությամբ, կասեցնել և/կամ դադարեցնել այն օգտվողների հաշիվների օգտագործումը, որոնք խախտումներ են կատարում:

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է ողջ համաձայնագիրը՝ ձեր և iTunes-ի միջև և կարգավորում է ձեր կողմից Apple Music ծառայության օգտագործումը՝ փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև առկա բոլոր նախորդ համաձայնագրերը: Հավելյալ ծառայություններից, երրորդ կողմի բովանդակությունից, կամ երրորդ կողմի ծրագրաշարերից օգտվելու դեպքում կարող են կիրառվել նաև լրացուցիչ պայմաններ ու դրույթներ: Եթե սույն Համաձայնագրի մի մասը անվավեր կամ ուժը կորցրած է ճանաչվում, այն պետք է դիտարկվի համապատասխան օրենքի կարգով, որքան հնարավոր է մոտ կողմերի իրական մտադրություններին, մինչդեռ մնացած մասերը ամբողջովին մնում են ուժի մեջ: Եթե Apple-ին չհաջողվի իրականացնել որևէ իրավունք կամ դրույթ այս Համաձայնագրի շրջանակներում, դա դեռ չի նշանակում, որ այն հրաժարվում է այդ և այլ դրույթներից: iTunes-ը պատասխանատու չէ այն պարտականությունների չկատարման համար, որոնք դուրս են իր վերահսկողությունից:

Apple Music ծառայությունը տրամադրվում է iTunes-ի կողմից իր Լյուքսեմբուրգի գրասենյակներից: Դուք համաձայնում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, ֆեդերալ և ազգային օրենքներին, կանոնադրությանը, ընթացակարգերին և կանոնակարգերին, որոնք տարածվում են ձեր կողմից Apple Music ծառայության օգտագործման վրա: Apple Music ծառայության բոլոր գործարքները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, առանց օրենքների դրույթների հակասության: Ձեր կողմից Apple Music ծառայության օգտագործումը կարող է կարգավորվել նաև այլ օրենքներով: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ կամ ձեր կողմից Apple Music ծառայության օգտագործման հետ կապված որևէ հայցի կամ վեճի լուծման բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության դատարաններին: Կորստի ռիսկը և բոլոր էլեկտրոնային եղանակով տրամադրված գործարքները տրվում է գնորդին Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային փոխանցմամբ: iTunes-ի ոչ մի աշխատակից կամ գործակալ սույն Համաձայնագիրը փոփոխելու իրավասություն չունի:

iTunes-ը կարող է ծանուցումներ ուղարկելլ ձեզ Apple Music ծառայության հետ կապված՝ ուղարկելով էլեկտրոնային հաղորդագրություն կամ ձեր փոստային հասցեին ուղարկված նամակի միջոցով կամ հայտարարություն տեղադրելով Apple Music ծառայությունում: Ծանուցումները ուժի մեջ են մտնելու անմիջապես:

iTunes-ը իրավունք ունի ձեռնարկել քայլեր, որոնք համարում է ողջամտորեն անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի համապատասխանությունը ստուգելու և/կամ նույնացնելու համար: Դուք համաձայնում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեր նկատմամբ որևէ պատասխանատվության, բացահայտելու ցանկացած Հաշվի տեղեկությունները իրավապահ մարմիններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ երրորդ կողմերին, եթե iTunes-ը կարծում է, որ դա հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է և կիրարկելի սույն համաձայնագրի համապատասխանությունը ստուգելու և/կամ նույնացնելու համար (ներառյալ, բայց չսահմանափակված iTunes-ի իրավունքը համագործակցելու ցանկացած իրավական գործընթացի հետ, որը վերաբերում է ձեր՝ Apple Music ծառայության օգտագործմանը և/կամ Apple Music արտադրանքին և/կամ երրորդ կողմի հայցին, որ ձեր Apple Music ծառայության օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է այդ երրորդ կողմի իրավունքները):

Վերջին արդիացումը՝ 21 հոկտեմբերի, 2015թ.