Legal

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ա. ITUNES STORE-Ի,MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Բ. ITUNES STORE-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Գ. MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՏՈՐԵՎ ՇԱՐԱԴՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ՁԵՐ և ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋև ԵՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՆ ITUNES STORE-Ի, MAC APP STORE, APP STORE ԵՎ IBOOKS STORE («ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ») ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ: ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԵՂՄԵՔ «ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ»: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻ ՍԵՂՄԵՔ «ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ» ԵՎ ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ITUNES STORE-Ը, MAC APP STORE-Ը, APP STORE-Ը ԿԱՄ IBOOKS STORE-Ը: ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ Է ԱՌԱՆՑ ՎՆԱՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԼԻՆԵԼ, ԻՆՉՊԵՍ ՕՐԻՆԱԿ` ITUNES ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ՄԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅՑԵԼԵՔ https://www.apple.com/support/Ա. ITUNES STORE-ի, MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ա. ITUNES STORE-Ի,MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՀԱՐԿԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

IԵթե գործարքի համար օգտագործվում է կրդիտ կամ դեբիտ քարտ, iTunes-ը կարող է ձեռք բերել նախնական հաստատում այն գումարի համար, որը համարժեք է պատվերի գումարին: Վճարաթերթիկների ուղարկումը տեղի է ունենում ձեր գործարքի կամ դրանից կարճ ժամանակ անց: Գնումներ կատարելիս նախ օգտագործվում են բովանդակային կրեդիտները, հետո Նվեր քարտը, iTunes քարտը կամ հատկագումարի կրեդիտներ, ապա մնոցորդը գանձվում է ձեր կրեդիտ կամ դեբիտ քարտից:

Դուք համաձայն եք, որ դուք կվճարեք այն բոլոր ապրանքների համար, որ դուք գնում եք Խանութների միջոցով և որ iTunes-ը կարող է վճար գանձել ձեր վճարման եղանակից ցանկացած ապրանքի համար, որ դուք գնել եք և ցանկացած լրացուցիչ գումարների համար (ներառյալ ցանկացած ուշացած վճարում, եթե այդպիսին առկա է), որը կարող է կուտակվել ձեր Հաշվի միջոցով կամ դրանց հետ կապված: Դուք պատասխանատու եք բոլոր վճարների ժամանակին կատարման և iTunes-ին ճիշտ վճարման եղանակ տրամադրելու համար բոլոր վճարները կատարելու համար:

Դուք պատասխանատու եք Հայաստանում բոլոր հարկային պարտավորությունների համար: iTunes-ին կատարվելիք ցանկացած վճարում չի ներառում ցանկացած կիրառվող հարկի գումար:

Ապրանքների բոլոր վաճառքը և վարձակալությունը վերջնական են:

Խանութների միջոցով ապրանքների համար առաջարկված գները կարող են ցանկացած ժամանակ փոխվել և Խանութները չեն տրամադրում գնային պաշտպանություն կամ հատուցում գների անկման կամ խթանող առաջարկի դեպքում:

Եթե մի ապրանք առկա չէ վճարումից հետո բայց ներբեռնումից առաջ, ապա ձեր միակ լուծումը հատուցումն է: Եթե տեխնիկական խնդիրները կանխարգելում կամ անխոհեմ կերպով հետաձգում են ձեր ապրանքի առաքումը, ձեր բացառիկ և միակ լուծումը վճարված գնի կամ տեղափոխությունը կամ հատուցումն է, ինչպես սահմանված է iTunes-ով:

1-Click®

1-Click-ը Amazon.com, Inc.-ի գրանցված ծառայության նշագրումն է, որն օգտագործվում է արտոնագրի ներքո: 1-Click-ը հարմար առանձնահատկություն է, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ Խանութներից գնումներ կատարել ձեր համակարգչի մկնիկի կամ այլ ներմուծվող սարքի մեկ սեղմումով: Երբ ձեր համակարգչով միանում եք Խանութներին 1-Click գնումը կարող է ակտիվացվել այն երկխոսության միջոցով,որը հայտնվում է, երբ դուք սեղմում եք «Գնել» կոճակը: (Դուք կարող եք վերագործարկել այս ընտրությունը ցանկացած ժամանակ սեղմելով Վերագործարկման նախազգուշացումերը ձեր հաշվի տեղեկատվության մեջ): Երբ Apple ապրանքանիշը կրող iOS հենքով ձեր ապրանքներով, ինչպես օրինակ` iPad-ը, iPod touch-ը կամ iPhone-ը («iOS սարքավորում») միանում եք Խանութներին, 1-Click-ը ակտիվանում է յուրաքանչյուր գործարքի համար թեթևակի հպվելով այն սեղմակին, որը ցույց է տալիս ապրանքի գինը, որը ցույց է տալիս «Գնել» սեղմակը: Երբ 1-Click-ը ակտիվացված է, սեղմելով կամ թեթևակի հպվելով «Գնել» սեղմակը անմիջապես սկսում է ներբեռնումը . ավարտում է ձեր գործարքը առանց հետագա քայլերի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐ

Բովանդակային կոդերը կանխիկով վճարման ենթակա չեն և չեն կարող վերադարձվել կանխիկ վճարով (բացառությամբ օրենքով պահանջվող դեպքերի); փոխանակվել, վերավաճառվել, օգտագործվել Apple Online Store-ում նվերներ գնելու համար կամ օգտագործվել Apple Retail Store-ներում: Չօգտագործված մնացորդը փոխանցելի չէ:

Բովանդակային կոդերը, որոնք նախատեսված են Հայաստանում տրամադրման համար կարող են մարվել Խանութների միջոցով միայն Հայաստանում:

iTunes-ը պատասխանատու չէ կորցրած կամ գողացված բովանդակային կոդերի համար:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում փակելու հաշիվները կամ պահանջելու վճարման այլընտրանքային ձևեր, եթե բովանդակային կոդերը ձեռք են բերվել կամ օգտագործվել են Խանութների համար կեղծ ճանապարհով:

ITUNES-Ը ԵՎ ՆՐԱ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՑԱԾՆԵՐԸ, ԴՈՒՍՏՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԸ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ, ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԵՎ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐԻ ԿԱՄ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՄ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ՈՐԵՎԷ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴ ՉԻ ԳՈՐԾՈՒՄ, ՁԵՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿ ՄԻՋՈՑԸ ԵՎ ՄԵՐ ՄԻԱԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԱՅԴ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ: ԱՅՍ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԼԻՆԵԼ: ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ: ԵԹԵ ԱՅՍ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԱՊԱ ՎԵՐԸ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԼԻՆԵԼ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՆԱՔ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ:

ՆՎԵՐՆԵՐ

Խանութներից նվերները կարող են միայն գնվել կամ հետ գնվել միայն այն անձանց կողմից, ովքեր Հայաստանում են: Նվերների հասցեատերերը պետ ք է ունենան համատեղելի համակարգչային սարքակազմ և ծնողների ղեկավարման կարգավորիչներ մի շարք նվերներ օգտագործելու համար:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խանութների միջոցով առաջարկվող ապրանքները ձեր օգտագործելու ժամանակ մկանները, հոդերը կամ աչքերը լարելուց խուսափելու համար, դուք միշտ պետք է հաճախակի ընդմիջումներ անեք և ավելի երկար ժամանակ հանգստանաք, եթե զգում եք որևէ ցավ, հոգնածություն կամ անհանգստություն: Մարդկանց մի խիստ փոքր տոկոսի մոտ կարող են լինել ջղաձգումներ կամ ուշաթափություններ փայլատակող լույսերին կամ պատկերներին նայելիս, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, տեսախաղեր խաղալիս կամ տեսաֆիլմեր դիտելիս: Ախտանիշները կարող են ներառել գլխապտույտ, սրտխառնոց, ակամա շարժումներ, գիտակցության կորուստ, տեսողության փոփոխություն, ծակծկոց, թմրություն և այլ անհանգստություններ: Խորհրդակցեք բժշկի հետ նախքան Խանութների միջոցով առաջարկվող ապրանքները օգտագործելը, եթե երբևէ ունեցել եք այս կամ նման ախտանիշները, և անմիջապես դադարեցրեք այդպիսի ապրանքներ օգտագործելը և դիմեք բժշկի, եթե դրանք առաջացել են նման ապրանքներ օգտագործելիս: Ծնողները պետք է վերահսկեն իրենց երեխաների կողմից Խանութների միջոցով առաջարկվող ապրանքների օգտագործումը` տեսնելու այդ նշանները կամ ախտանիշները:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐ

Նախապես պատվիրելով ապրանքները, դուք Խանութներին թույլ եք տալիս ավտոմատ կերպով գումար գանձել ձեր հաշվից և ներբեռնել ապրանքը, երբ այն առկա է: Դուք կարող եք չեղյալ համարել ձեր նախնական պատվերը մինչ այն պահը, երբ ապրանքն արդեն հասանելի է:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՄՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ընտանեկան համօգտագործումը տալիս է հնարավորություն համօգտագործելու iTunes, App Store, Mac App Store և iBooks Store համապատասխան ապրանքները "Ընտանիքի" թվով մինչև վեց անդամների հետ (ներառյալ ձեզ): Եթե կազմեք կամ միանաք Ընտանիքին, կարող եք դիտել Ընտանիքի այլ անդամների համապատասխան ապրանքները և ներբեռնել դրանք համատեղելի սարքում կամ համակարգչում: Կարող եք նաև թաքցնել պատվերները, այնպես որ Ընտանիքի այլ անդամներ չկարողանան տեսնել կամ ներբեռնել դրանք ձեր մոտից: Կարող եք նաև համօգտագործել տեղեկատվություն, օրինակ՝ լուսանկարներ և տեսանյութեր Լուսանկարներ ծրագրի միջոցով, իրադարձություններ Ընտանեկան օրացույցի միջոցով, հիշեցումներ Հիշեցումների ծրագրի միջոցով, տեղադրության տեղեկություններ՝ Գտնել իմ ընկերներին ծրգրի միջոցով և սարքի տեղադրությունը՝ Գտնել իմ iPhone ծրագրի միջոցով: Ընտանեկան համօգտագործումը նախատեսված է միայն անձնական, այլ ոչ թե՝ առևտրային նպատակներով օգտագործման համար: Պահանջվում են iTunes և iCloud հաշիվներ; iOS 8 և/կամ OS X Yosemite տարբերակները պահանջվում են՝ Ընտանիքը մեկնարկելու և միանալու համար: Որոշակի գործարքներ և հնարավորություններ կարող են համատեղելի չլինել ավելի հին ծրագրաշարերի հետ, ուստ;ի կարող է պահանջվել ծրագրաշարի արդիացում: Ընտանիքին միանալու դեպքում Ընտանեկան համօգտագործման հնարավորություններն ինքնաշխատորեն կմիանան ձեր համատեղելի սարքերում և համակարգիչներում:

Ընտանիքի “Գլխավորը” կարող է հրավիրել այլ անդամներ՝ Ընտանիքում մասնակցելու համար: Գլխավորը պետք է լինի 18 ոչ ցածր և ունենա iTunes-ում գրանցված համապատասխան վճարման միջոց: Եթե դուք եք Գլխավորը ապա պետք է լինեք 13 տարեկանից ցածր Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի ծնողը կամ խնամակալը: Գլխավորի վճարման միջոցն օգտագործվում է այն դեպքում երբ Ընտանիքի այլ անդամի կողմից կատարած պատվերի համար այդ անդամի միջոցներն անբավարար են: Ընտանիքի անդամները հանդես են գալիս որպես Գլխավորի գործակալներ՝ Գլխավորի վճարման միջոցն օգտագործելու դեպքում: Ապրանքները համակցվում են գործարքը կատարող Ընտանիքի անդամի հաշվի հետ: ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ, ԳԼԽԱՎՈՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ Է, ՈՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԵՆ ԳԼԽԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԵՎ ՆԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Է ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ՉԻ ԵՂԵԼ ՈՐՈՇԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՄԱՍԻՆ, ԵԹԵ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ Է ԳԼԽԱՎՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿԱՄ ԵԹԵ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԵՆ ՆՈՒՅՆ ԱՊՐԱՆՔԸ: ԳԼԽԱՎՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽՊԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ԿՐՈՒՄ ԻՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, և ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ՌԻՍԿԵՐԸ, ԵԹԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՀԱՄՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ Է ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Գլխավորը կարող է ցանկացած պահ փոխի իր վճարման միջոցը: Պատվերի գրառումը կուղարկվի պատվիրող Ընտանիքի անդամին և Գլխավորին, նույնիսկ եթե պատվերը թաքցվել է Ընտանիքի անդամի կողմից: Այն դեպքում, եթե դուք կամ ձեր Ընտանիքի անդամները չեն ճանաչում անդորրագրում կամ վճարման միջոցի քաղվածքում ներկյացված որևէ գումարներ, խնդրում ենք օգտագործել Տեղեկացնել խնդրի մասին ընտրանքը ձեր ստացականի վրա:

Գլխավորը կարող է օգտագործել Հարցնել թույլտվություն գործառույթը, որպեսզի 18 տարեցանից ցածր երեխաները և/կամ Գլխավորի կողմից նշված չափահասները անվճար կամ վճարովի ապրանքները պատվիրելուց կամ ներբեռնելուց առաջ ստանան Գլխավորի թույլտվությունը: Ընտանիքի անդամներից ներբեռնված և մարման կոդերով ձեռքբերված ապրանքների նկատմամբ Հարցնել թույլտվություն ընտրանքը չի կիրառվում: Եթե դուք եք Գլխավորը, դուք ապա պետք է ներկայացնեք ապացույց, որ դուք կամ Ընտանիքի այլ անդամ հանդես եք գալիս որպես ծնող կամ իրավական խնամակալ Ընտանիքի այն անդամի համար, որի նկատմամբ օգտագործում եք Հարցնել թույլտվություն ընտրանքը: Հարցնել թույլտվություն ընտրանքը մշակված է iOS 8 և OS X Yosemite տարբերակների համար: Ապրանքի պատվիրումը կամ ներբեռնումը ավելի հին ծրագրաշարերից կարող է տրմադրել օգտվողներին այլ եղանակներ կամ ընդհանրապես կանխել պատվիրումը, և կարող է պահանջել ծրագրաշարի արդիացում: iTunes-ը չի կրում պատասխանատվություն որևէ վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ Հարցնել թույլտվություն ընտրանքի հաստատումների կամ մերժումների ուշացման դեպքում:

Գլխավորը կարող է հեռացնել Ընտանիքի ցանկացած անդամ Ընտանիքից, ինչը անհնարին կդարձնի այդ անդամի կողմից Գլխավորի վճարման միջոցով որևէ պատվերների կատարումը, ինչպես նաև Ընտանիքի այլ անդամների ապրանքների և տեղեկությունների դիտումը: Երբ Ընտանիքի անդամը լքում է կամ հեռացվում է Ընտանիքից, Ընտանիքի անդամներն այլևս չեն կարող դիտել կամ ներբեռնել այդ անդամի ապրանքները կամ տեղեկությունները կամ մատչել այդ անդամի կողմից նախկինում ներբեռնված ապրանքները, ներառյալ այն ապրանքները, որոնք Ընտանիքը լքած անդամն իրականացրել է Գլխավորի վճարման միջոցով: Նմանապես, եթե դուք լքեք Ընտանիքը, դուք չեք կարողանա դիտել կամ ներբեռնել Ընտանիքի այլ անդամների ապրանքները կամ տեղեկությունները, և նրանցից ներբեռնված ապրանքները, քանի որ Ընտանիքն այլևս հասանելի չէ ձեզ: Եթե կատարել եք Ներծրագրային գնումներ ծրագրից, որը պատվիրել է այն Ընտանիքի անդամը, ով լքել է Ընտանիքը, կամ ներբեռնել եք Ընտանիքի անդամից, և այժմ այլևս Ընտանիքին չեք պատկանում, պետք է ինքնուրույն պատվիրեք ծրագիրը և վերականգնեք ներծրագրային պատվերները՝ դրանց մատչումը կրկին ստանալու համար: Նախքան Ներծրագրային պատվերներ կատարելը կարդացեք սույն Համաձայնագրի "Ներծրագրային պատվերներ" բաժինը: Քանի որ 13 տարեկանից ցածր անձանց անհատական հաշիվները կարող են ստեղծվել միայն որպես Ընտանեկան համօգտագործման մաս, Ընտանիքին հեռացնելու նպատակով նման հաշիվ ջնջելը կփակի այդ անդամի Apple ID-ն և կկասեցնի նրա կողմից Apple ID պահանջող Apple ծառայությունների մատչումը կամ այն Apple ID-ի հետ համակցված որևէ բովանդակութուն դիտելու հանարավորությունը:

Միաժամանակ կարող եք պատկանալ մեկական Ընտանիքի, և կարող եք մտնել Ընտանիք տարեկան երկու անգամ: Ընտանիքի հետ համակցված խանութի հաշիվը կարղ եք փոխել ոչ հաճախ քան 90 օրը մեկ: Ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է օգտվեն նույն երկրի կամ տարածաշրջանի iTunes Store-ից: Երաժշտություն, ֆիլմեր, հեռուստաշոուներ և գրքեր կարող են ներբեռնվել iTunes ծառայությունից մեկ հաշվի մինչև 10 սարքերի վրա, որոնցից ընդամենը հինգը կարող են լինել համակարգիչներ: Թույլատրված ծրագրեր կարող են ներբեռնվել Ընտանիքի անդամի յուրաքանչյուր սարքերի վրա: Որոշ ապրանքներ, ներառյալ Ներծրագրային պատվերները, բովանդակությունը, որը չի կարող կրկին ներբեռնվել, բաժանորդագրությունները և որոշ նախկինում պատվիրված ծրագրերը, չեն կարող դառնալ Ընտանեկան համօգտագործման առարկա: Apple-ն իրավունք է վերապահում հեռացնել Ընտանիքի անդամին՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի “Կասեցում” բաժնի:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Խանութներից օգտվելը ներառում է էլեկտրոնային տարբերակով պայմանագրերը և գործարքների կնքումը: Դուք գիտակցում եք, որ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում եք ձեր համաձայնությունը և մտադրությունը` պարտավորված լինելու այդ պայմանագրերով և վճարելու այդպիսի գործարքների համար: Ձեր համաձայնությունը և մտադրությունը` պարտավորված լինելու էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվածով, վերաբերում է բոլոր այն գրառումներին, որոնք կապված են բոլոր այն գործարքների հետ, որոնք դուք կատարում եք այս կայքէջում, ներառյալ` չեղյալ հայտարարման գրառումները, ապահովագրերը, պայմանագրերը և դիմումները: Որպեսզի ձեզ հասանելի լինեն և ուժի մեջ լինեն ձեր էլեկտրոնային գրառումները, հնարավոր է, որ ձեզանից պահանջեն որոշակի համակարգչային սարքակազմ և ծրագրեր, որը ձեր միակ պատասխանտվությունն է:

iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեր տպագրական սխալների համար:

Բ. ITUNES STORE-ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱՅՍ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՁԵՐ ԵՎ ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ Է ITUNES STORE ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ («ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ») ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ:

ITUNES STORE ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

iTunes-ը՝ ծառայություն մատուցողն է, որը թույլատրում է ձեզ մատչել, պատվիրել կամ վարձակալել թվային բովանդակության ("iTunes ապրանքներ") վերջնական օգտվողի լիցենզիա, որը կօրտագործվի միայն սույն պայմանագրում շարադրված պայմանների և դրույթների շրջանակներում: iTunes-ը iTunes ծրագրի կամ iPad, iPod կամ iPhone-ի մատուցող չէ:

ԱՅՍ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հաշիվներ կարող են ստեղծել միայն 13 տարեկանից բարձր անձինք: 13 տարեկանից ցածր անձնաց հաշիվները կարող են ստեղծվել Ընտանեկան համօգտագործումն օգտագործող ծնողի կամ իրավական խնամակալի կողմից: 18 տարեկանից ցածր երեխաները պետք է կարդան սույն Համաձայնագիրը իրենց ծնողի կամ իրավական խնամակալի հետ՝ համոզված լինելու, որ երեխան և ծնողը կամ իրավական խնամակալը հասկացել են այն:

Ծառայությունը մատչելի է ձեզ միայն Հայաստանում: Դուք համաձայն եք, որ չեք օգտագործի կամ չեք փորձի օգտագործել Ծառայությունը՝ այս տարածքից դուր: iTunes-ը կարող է օգտագործել հատուկ տեխնոլոգիաներ՝ ձեր գտնվելու վայրը որոշելու համար:

Ծառայության օգտագործումը պահանջում է համատեղելի սարքեր, Ինտերնետ և որոշակի ծրագրաշար (կարող են վճարներ առաջանալ); կարող է պահանջել պարբերական արդիացումներ: Վերը նշված գործոնները կարող են ազդել Ծառայության արտադրողականության վրա: Կանոնավոր օգտագործման և Ֆիլմերի վարձակալման համար խորհուրդ է տրվում ունենալ բարձրարագ Ինտերնետ: Ծառայությունը մատչելու, որոշակի գործարքների և հնարավորությունների, ինչպես նաև Ծառայությունից նախկինում պատվիրված iTunes ապրանքները ներբեռնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել iTunes ծրագրաշարի ամենավերջին տարբերակը: Դուք համաձայնվում եք, որ այս պահանջներին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոխվել, համապատասխանելը ձեր պատասխանատվության տակ է: Ծառայությունը որևէ այլ ապրանքի կամ առաջարկի մաս չի հանդիսանում, և որևէ այլ ապրանքի պատվիրումը կամ ձեռքբերումը չի կարող ապահովել կամ երաշխավորել ձեր մատչումը Ծառայությանը:

ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

Որպես այս Ծառայության գրանցված օգտվող, դու կարող եք ստեղծել հաշիվ ("Հաշիվ"): Դուք չպետք է հայտնեք ձեր Հաշվի տեղեկությունն այլ անձին: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիության և ապահովության համար և ձեր հաշվում կատարվող ցանկացած ակտիվության համար, և դուք համաձայն եք անմիջապես տեղեկացնել iTunes-ը՝ ձեր հաշվի անվտանգության վարկաբեկման մասին: iTunes-ը չի կրում պատասխանատվություն ձեր Հաշվի չթույլատրված օգտագործման արդյունքում առաջացած որևէ կորուստների համար:

Ծառայությունից iTunes ապրանքներ պատվիրելու և ներբեռնելու համար դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և գաղտնաբառը կամ օգտագործեք Touch ID՝ գործարքներ կատարելու նպատակով ձեր Հաշիվը նույնականացնելու համար: Ձեր Apple ID-ով և գաղտնաբառով ձեր հաշիվը նույնականացնելուց հետո 15 րոպեի ընթացքւոմ կարիք չեք ունենա կրկին նույնականացնելու ձեր համակարգչում կամ iOS սարքում: Կարող եք նշել ընտրանք, որպեսզի համակարգիչը կամ Apple TV_ը հիշքեն ձեր գաղտնաբառը՝ նույնականացված մնալու համար: Այդ ժամանակի ընթացքում կարող եք պատվիրել և ներբեռնել iTunes ապրանքներ՝ առանց գաղտնաբառը կրկին մուտքագրելու: Կարող եք անջատել iTunes ապրանքի գործարքներն անելու հնարավորությունը կամ փոխել դրվածքը՝ ամեն անգամ գաղտնաբառը պահանջելու համար, ձեր համակարգչում, iOS սարքում կամ Apple TV-ում: Լրացուցիչ տեղեկության համար տես http://support.apple.com/kb/HT1904 and http://support.apple.com/kb/HT4213:

Դուք համաձայն եք տրամադրել ճշգրիտ և լիարժեք տեղեկություններ ("Գրանցման տվյալներ")՝ Ծառայությունը գրանցելիս կամ օգտագործելիս, և դուք համաձայն եք արդիացնել ձեր Գրանցման տվյալները՝ դրանք ճշգրիտ և լիարժեք պահպանելու համար: Դուք համաձայն եք, որ iTunes-ը կարող է պահեստավորել և օգտագործել ձեր կողմից տրամադրած Գրանցման տվյալները՝ ձեր Հաշիվը աջակցելու և վճարման հաշիվներ ստեղծելու համար:

ՆԱԽՈՐԴ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ

Առաջին անգամ ITunes-ի կողմից արտադրված (միասին՝ "iTunes-ի համապատասխան բովանդակություն" ) երաժշտություն, պատվիրված (ոչ վարձակալած) ֆիլմ, հեռուստաշոու և երաժշտական տեսահոլովակներ ստանալուց, դուք կարող եք ընրել ինքնաշխատորեն ստանալ (“ինքնաներբեռնում”) iTunes-ի համապատասխան բովանդակության պատճենները նաև համատեղելի iOS Սարքերում (բացառությամբ iTunes-ի արտադրված պատվիրված ֆիլմերի և հեռուստաշոուների) և համապատասխան ծրագրաշարով iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում՝ համակցելով նման iOS սարքերը և համակարգիչները՝ համաձայն ստորև բերված համակցման կանոնների (յուրաքանչյուրը՝ “Համակցված սարք”): Յուրաքանչյուր Համակցված սարքի համար կարող եք սահմանել iTunes համապատասխան բովանդակության ինքնաներբեռննվող տեսակը: Համակցված սարքում, որն ընդունակ է ստանալ push ծանուցումներ (“Push-Enabled”), ներառյալ iOS սարքերը, iTunes համապատասխան բովանդակությունը ինքնաշխատորեն կներբեռնվի, երբ սարքը կապակցված լինի Ինտերնետին; ոչ Push-Enabled Համակցված սարքում iTunes համապատասխան բովանդակությունը ինքնաշխատորեն կհայտնվի ներբեռնման հերթում, և դուք ինքներդ կմեկնարկեք ներբեռնումը iTunes-ից:

Ձեր հարմարության համար, iTunes համապատասխան բովանդակությունը ստանալուց հետո, դուք կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացած նման iTunes համապատասխան բովանդակություն՝ ցանկացած Համակցված սարքում: Նախկինում ստացված iTunes համապատասխան բովանդակություն կարող է մատչելի չլինել հետագա ներբեռնման համար ցանկացած պահի, և այդ դեպքում iTunes-ը չի կրում որևէ պատասխանատվություն: Քանի որ կա հնարավորություն, որ դուք հետագայում չեք կարողանա ներբեռնել նախկինում ստացված որոշակի iTunes Համապատասխան բովանդակություն, ապա iTunes համապատասխան բովանդակությունը ներբեռնելուն պես չպետք է կորցնեք, ոչնչացնեք կամ վնասեք այն, նույնիսկ կարող եք պահուստավորել այն:

Համակցված սարքերի համակցման համար պետք է կատարել հետևյալ պայմանները.

(i) Կարող եք ինքնաշխատորեն ներբեռնել iTunes Համապատասխան բովանդակությունը կամ ներբեռնել նախկինում ստացված iTunes Համապատասխան բովանդակությունը Հաշվից մինչև 10 Համակցված սարքերում, սակայն ոչ ավելի քան 5 iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում:

(ii) Համակցված սարքը միաժամանակ կարող է համակցված լինել միայն մեկ Հաշվի հետ:

(iii) Կարող եք փոխարկել Համակցված սարքն այլ Հաշվի ոչ հաճախ, քան 90 օրը մեկ:

(iv) Կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացված անվճար բովանդակությունն անսահմանափակ քանակությամբ սարքերում, քանի դեռ այն անվճար է iTunes Ծառայությունում, սակայն ոչ ավելի քան iTunes-ի կողմից նույնականացված 5 համակարգիչներում:

Apple TV-ն չի հանդիսանում “Համակցված սարք:” Սակայն iTunes-ի Ապրանքների Հեռուստաշոուները և պատվիրված (ոչ վարձակալված) ֆիլմերը կարող են ցուցադրվել համատեղելի Apple TV-ներում այն պայմանով, որ նման Հեռուստաշոուներ կամ ֆիլմեր կարող են միաժամանակ ցուցադրվել սահմանափակ քանակության Apple TV-ների վրա:

iTunes Համապատասխան բովանդակության որոշ մասերը կարող են ծավալուն լինել, և նման iTunes Համապատասխան բովանդակության ներբեռնումը տվյալների կապակցումով կարող է զգալի վճարներ առաջացնել:

ITUNES MATCH

iTunes Match-ը ձեզ թույլ է տալիս հեռահար կերպով միանալ ձեր համադրած կամ ներբեռնված երգերին և երաժշտական տեսահոլովակներին, որոնք դուք գնել եք ձեր Հաշվի միջոցով` հարակից մետատվյալների, երգացանկերի և ձեր iTunes գրադարանի («iTunes Match-ի բովանդակություն») մասին այլ տեղեկությունների հետ միասին:

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել iTunes Match-ին տարեկան վարձավճարով: Բաժանորդագրվելու համար դուք պետք է ունենաք գործող կրեդիտային քարտ iTunes-ի թղթապանակում: Բաժանորդագրության վճարը չի հատուցվում (բացի գործող օրենքով պահանջվող դեպքերից), և բաժանորդագրությունը ինքնաշխատ կերպով կնորոգվի յուրաքանչյուր մեկ տարվա համար, մինչև ձեր կողմից այն չեղարկելը: Ձեր հաշվից գանձում կարվի ոչ ավելի, քան 24 ժամ ընթացիկ բաժանորդագրական ժամանակահատվածի ավարտից առաջ: Դուք կարող եք չեղարկել ինքնաշխատ նորոգումը` կարգավորելով iTunes Store հաշվի պարամետրերը ձեր համակարգչի վրա: Դուք այլևս չեք կարողանա iTunes Match-ից մտնել ձեր iTunes Match-ի բովանդակություն ձեր բաժանորդագրության ժամանակահատվածի ավարտից հետո:

iTunes Match-ը աշխատում է գրադարանների հետ, որոնք պարունակում են մինչև 25,000 երգ, որոնք կամ (i) ներկայումս հասանելի չեն iTunes Ծառայության մեջ, կամ (ii) չեն գնվել iTunes Ծառայությունից ձեր Հաշվի միջոցով: Երգերը, որոնք չեն բավարարում որոշ չափանիշների կամ թույլատրված չեն ձեր համակարգչի համար, iTunes Match-ի համար ընդունելի չեն:

iTunes Match-ը ինքնաշխատ կերպով կստուգի երգերի թղթապանակները և կհավաքի այլ տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել ձեր iTunes գրադարանում հնարավորությունները նույնականացնելու համար, ինչպես օրինակ` երգերի անունները, երգիչները կամ երգերի տևողությունները: iTunes Match-ը կօգտագործի այս տեղեկությունները` համադրելու համար երգերը, որոնք ներկայումս հասանելի են iTunes Store-ում, և համադրված երգերը կդարձնի ձեզ հասանելի այն ձևաչափով, որը այդ ժամանակ առկա է iTunes Store-ում: Եթե երգը բարեհաջող կերպով չի համադրվել, երգի ձեր օրինակը կվերբեռնվի iTunes նույն ձևաչափով կամ iTunes-ի որոշած ձևաչափով: iTunes-ը իրավունք է վերապահում սահմանափակել վերբեռնված բովանդակության տեսակները (օրինակ` չափազանց մեծ ֆայլերը): Համադրված կամ վերբեռնված երգերը և հարակից մետատվյալները օգտագործման համար հասանելի կլինեն որևէ Համակցված սարքավորումից, որը ակտիվացվել է iTunes Match-ի համար: iTunes Match-ի համար համակցված սարքավորման համակցումը ենթակա է նույն պայմաններին, ինչ որ Ինքնաշխատ առաքումը կամ Նախորդ գնումների ներբեռնումը, իսկ վերբեռնված կամ համադրված երգերը և հարակից տեղեկությունները համարվում են iTunes Ընդունելի բովանդակություն: Դուք կարող եք նաև մտնել iTunes Match-ի բովանդակություն համապատասխան Apple հեռուստացույցներից` պայմանով, որ դուք միաժամանակ այդ կարող եք անել սահմանափակ թվով Apple հեռուստացույցներից:

Երբ դուք օգտվում եք iTunes Match-ից, Genius-ը կսկսի համակցել ձեր iTunes գրադարանում եղած հնարավորությունների մասին տեղեկությունները ձեր Հաշվի հետ. ձեր Հաշվի հետ համակցումը կշարունակվի որոշ ժամանակ ձեր բաժանորդագրության ավարտից հետո: iTunes-ը հակառակ դեպքում այս տեղեկատվությունը կօգտագործի սույն Համաձայնագրի Գաղտնիության բաժնում նկարագված ձևով: Դուք չեք կարողանա անջատել Genius-ը iTunes Match-ից օգտվելու դեպքում, այնպես որ, եթե դուք նախընտրում եք, որ մենք չհավաքենք և այս կերպ չօգտագործենք ձեր iTunes գրադարանից տեղեկությունները, դուք չպետք է օգտվեք iTunes Match-ից:

Դուք սույնով համաձայնվում եք օգտվել iTunes Match-ից միայն օրինական կերպով ձեռք բերված բովանդակության համար: Անօրինական բովանդակության ցանկացած օգտագործման դեպքում ոտնահարվում են ուրիշների իրավունքները, ինչի համար դուք կարող եք ենթարկվել քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության, ներառյալ` հնարավոր դրամական վնասները` հեղինակային իրավունքի խախտման համար:

iTunes Match-ը տրամադրվում է ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ հիմունքներով և կարող է պարունակել սխալներ կամ անճշտություններ, որոնք կարող են վթարի ենթարկել, վնասել կամ կորստի մատնել ձեր համակարգչում կամ սարքավորումում և դրանց միացած արտաքին սարքերում (ներառյալ` առանց սահմանափակման, սերվերները և այլ համակարգիչները) եղած տվյալները և/կամ տեղեկությունները, այդ թվում` երաժշտությունը, երգացանկը և նվագարկման պատմությունը: Դուք պետք է արխիվացնեք ձեր համակարգչի կամ սարքավորման և ցանկացած արտաքին սարքի վրա վրա գտնվող բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները նախքան iTunes Match-ից օգտվելը: Դուք հստակորեն գիտակցում եք և համաձայնվում եք, որ iTunes Match-ի ամբողջ օգտագործումը միայն ձեր պատասխանատվությամբ է: Օրենքով թույլատրվածի սահմաններում iTunes-ը չի կրում որևէ պարտավորություն iTunes Match-ի ձեր օգտագործման հետ կապված, ներառյալ` համադրված կամ վերբեռնված բովանդակություն մտնել չկարողանալու համար:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայությունը Apple-ի Գատնիության քաղաքականության առարկա է՝ https://www.apple.com/privacy/:

Եթե նախընտրեք Genius հնարավորությունը, Apple-ը ժամանակ առ ժամանակ ինքնաշխատորեն կհավաքագրի տեղեկություններ, օրինակ՝ ձեր նվագարկման պատմությունը և նվագացուցակները, որոնք կօգտագործվեն ձեր iTunes դարանի մեդիան: Դա ներառում է iTunes-ի միջոցով պատվիրված կամ ստացված և այլ աղբյուրներից ստացված մեդիա: Այդ տեղեկությունը կպահպանվի անանուն և չի համակցվի ձեր անվան կամ Հաշվի հետ: Եթե օգտագործեք Genius հնարավորությունը, Apple-ը կօգտագործի այդ տեղեկությունը և ձեր iTunes դարանի բովանդակությունը՝ ձեր անհատականեցված խորհուրդներ տալու նպատակով:

Apple-ը կարող է օգտագործել այդ տեղեկությունները և միակցել դրանք այս հնարավորությունն օգտագործող այլ օգտվողների iTunes դարաններից ստացված տեղեկություններ, iTunes Store-ից ձեր պատվերների պատմության տվյալների, iTunes Store-ի այլ օգտվողներից ստացված պատվերների պատմության տվյալների և երրորդ կողմից ստացված այլ տեղեկությունների հետ` հետևյալ նպատակներով.

• Ստեղծել անհատականեցված նվագացուցակներ ձեր համար ձեր iTunes դարանից:

• Տրամադրել ձեր խորհուրդներ մեդիա և այլ ապրանքների վերաբերյալ, որոնք կարող եք ցանկանալ պատվիրել կամ ստանալ:

• Տրամադրել խորհուրդներ ապրանքների և ծառայությունների մասին այլ օգտվողներին:

Ձեր բոլոր տեղեկությունները կօգտագործվեն համաձայն Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության:

Genius հնարավորությունն ընտրելուն պես դուք կկարողանաք ստեղծել Genius նվագացուցանկեր Genius-ը միացված սարքերում:

Եթե չեք ցանկանում, որ մենք նման եղանակով հավաքագրենք և օգտագործենք տեղեկություններ ձեր iTunes դարանից, դուք չպետք է միացնեք Genius հնարավորությունը: Կարող եք հրաժարվել ձեր ընտրությունից ցանկացած պահի՝ անջատելով Genius հնարավորությունը

iTunes-ի Խանութի ցանկում՝ ձեր համակարգչում կամ անջատելով Genius-ը ձեր սարքի Դրվածքներում: Ապանշելուց հետո, iTunes-ն այլևս չի ուղարկի Apple-ին տեղեկություններ ձեր iTunes դարանի մասին: Եթե ընտրել եք ձեր դարանի համօգտագործումը տարբեր սարքերից, պետք է անջատեք Genius հնարավորությունը յուրաքանչյուր սարքում:

Ընտրելով Genius հնարավորությունը, դուք համաձանվում եք ձեր տեղեկության օգտագործմանն ըստ վերը շարադրվածի և Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

iTunes-ը իրեն վերապահում է իրավունք փոխելու բովանդակային տարբերակները (ներառյալ` հատուկ առանձնահատկություններից օգտվելու իրավունակությունը) առանց ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes Ապրանքները ձեզ տրամադրվում են միայն արտոնագրի եղանակով: Ծառայությունը և որոշակի iTunes Ապրանքներ ներառում են անվտանգության տեխնոլոգիա, ինչը սահմանափակում է ձեր կողմից iTunes Ապրանքների օգտագործումը, և որ անկախ այն բանից, թե iTunes Ապրանքները սահմանափակված են անվտանգության տեխնոլոգիայով, թե ոչ, դուք պետք է օգտագործեք iTunes Ապրանքները` համաձայն iTunes-ի և դրա լիցենզատուների կողմից սահմանված օգտագործման գործող կանոնների (Օգտագործման կանոններ), և որ iTunes ապրանքների որևէ այլ օգտագործում կարող է հանդիսանալ հեղինակային իրավունքի խախտում: Ցանկացած անվտանգության տեխնոլոգիա iTunes Ապրանքների անբաժանելի մասն են: iTunes-ը իրավունք է վերապահում փոփոխելու Օգտագործման կանոնները ցանկացած ժամանակ: Դուք համաձայնվում եք ոչ մի դեպքում չխախտել, չշրջանցել, չփոխել, չհավաքել, չմիացնել կամ որևէ այլ կերպով չփչացնել անվտանգության տեխնոլիգիաները, որոնք որևէ կերպ կապված են նման Օգտագործման կանոնների հետ, կամ փորձեք կամ աջակցեք մեկ այլ մարդու այդպես վարվել: Օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ կարգապահական նպատակներով, և iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում պարտադրել Օգտագործման կանոնները՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնվում եք օգտվել iTunes ծառայությունից միայն ու միայն այն ծրագրով, որը iTunes-ն է տրամադրել ձեզ iTunes Ծառայությունից օգտվելուհամար: Դուք չեք կապվի կամ չեք փորձի կապվել այն Հաշվի հետ, որին կապվելու լիազորություն դուք չունեք: Դուք համաձայնվում եք որևէ կերպ կամ որևէ ձևով չփոխել ծրագիրը կամ չօգտագործել ծրագրի փոփոխված տարբերակները ցանկացած նպատակով, ներառյալ` iTunes Service ծառայությունից չարտոնված կերպով օգտվելը: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու պատճառ դառնալ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

(i) Դուք իրավունք կունենաք օգտվելու iTunes Ապրանքներից միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար

(ii) Դուք իրավունք կունենաք օգտագործելու iTunes Ապրանքներ հինգ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորումների վրա ցանկացած ժամանակ, բացառությամբ Վարձակալված բովանդակությունից (տես ստորև):

(iii) Դուք կկարողանաք պահել iTunes Ապրանքներ համապատասխան սարքավորումների վրա միանգամից մինչև հինգ տարբեր Հաշիվներից` պայմանով, որ յուրաքանչյուր iPhone կարող է տոնային iTunes ապրանքները սինքրոնավորել միաժամանակ միայն մեկ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման վրա, իսկ iPhone-ը սինքրոնացնելը մեկ ուրիշ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման հետ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ այդ iPhone-ի վրա պահված տոնային iTunes Ապրանքները ջնջվեն:

(iv) Դուք իրավունք կունենաք մեկ աուդիո երգացանկը ձայնագրելու մինչև յոթ անգամ:

(v) Դուք իրավունք չեք ունենա ձայնագրելու վիդեո iTunes Ապրանքներ կամ տոնային iTunes Ապրանքներ:

(vi) iTunes պլյուս Ապրանքները չեն պարունակում անվտանգության տեխնոլոգիա, որը սահմանափակում է այդպիսի Ապրանքների ձեր օգտագործումը, իսկ Օգտագործման կանոնների (ii) – (v) կետերը չեն կիրառվում iTunes պլյուս Ապրանքների վրա: Դուք կարող եք պատճենահանել, պահել և ձայնագրել iTunes պլյուս ապրանքներ, որքան ողջամտության սահմաններում անհրաժեշտ է անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար:

(vii) Դուք կկարողանաք ձեռքով սինքրոնավորել որևէ կինոնկար առնվազն մեկ iTunes-ի արտոնած սարքավորումից սարքավորումների վրա, որոնք ունեն ձեռքով սենքրոնացման հնարավորություն` պայմանով, որ այդ կինոնկարը կապված է մի Հաշվի հետ առաջնային iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման վրա, որտեղ առաջնային iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորումը այնպիսի սարքավորում է, որ նախ սինքրոնացվել է այդ սարքավորման հետ կամ այն սարքավորումն է, որը դուք հետո առանձնացնում եք` որպես iTunes օգտագործող առաջնային սարքավորում:

(viii) Պահանջվում է HDCP կապ HDMI-ով հաղորդվող ֆիլմերը եւ հեռուստատեսային շոուները դիտելու համար:

(ix) Բովանդակության վարձույթներ

(ա) Բովանդակության վարձույթները դիտելի են միաժամանակ միայն մեկ սարքի վրա: Վարձույթները տեղափոխելու ժամանակ դուք պետք է կապված լինեք iTunes Ծառայությանը, և դուք դա կարող եք անել միայն ձեր համակարգչի և այլ համատեղելի սարքավորումների միջև: Ձեր Apple iPhone 4-ի, TviPad-ի կամ iPod touch-ի (4-րդ սերնդի) միջոցով վարձակալված բովանդակությունը չի կարելի տեղափոխել: Եթե դուք տեղափոխեք վարձույթը համատեղելի սարքավորում և ապա օգտվեք ծառայությունից այդ սարքավորումը վերականգնելու համար կամ ընտրեք Settings > Reset > Erase /Պարամետրեր> Վերսկսել> Ջնջել/ այդ սարքավորման ամբողջ բովանդակությունը և պարամետրերը, վարձույթը ընդմիշտ կջնջվի:

(b) Վարձույթ գնելուց հետո դուք պետք է ամբողջությամբ ներբեռնեք վարձույթը երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Վարձույթը ներբեռնելուց հետո դուք ունեք երեսուն (30) օր այն դիտել սկսելու համար: Դիտումը սկսելուց հետո դուք ունեք քառասունութ (48) ժամ կինոնկարի դիտումը ավարտելու համար: Վարձույթը դադարեցնելը, ընդմիջելը կամ վերսկսելը չի երկարաձգում վարձույթի դիտման համար հատկացված ժամանակը:

Որոշ iTunes Ապրանքներ, ներառյալ` բայց չսահմանափակվելով միայն, բովանդակության վարձույթները, կարելի է ներբեռնել միայն մեկ անգամ և չի կարելի փոխարինել ինչ-ինչ պատճառով կորցնելու դեպքում: Ներբեռնելուց հետո դուք եք կրում iTunes Ապրանքները չկորցնելու, չոչնչացնելու, կամ չվնասելու պատասխանատվությունը, և դուք հնարավոր է ցանկանաք արխիվացնել դրանք:

iTunes ապրանքների առաքումը չի փոխանցում ձեզ որևէ առևտրային կամ գովազդային օգտագործման իրավունքներ iTunes ապրանքների նկատմամբ: Ձայնագրման կամ արտահանման ցանկացած հնարավորությունները բացառապես ձեր հարմարության համար են, և չեն համարվում ցանկացած iTunes Ապրանքի մեջ մարմնավորված ցանկացած բովանդակության հեղինակային իրավունքի կրողների կողմից որևէ իրավունքի շնորհում, հրաժարում կամ այլ սահմանափակում:

Դուք գիտակցում եք, որ քանի որ iTunes Ծառայության, iTunes Ապրանքների և Օգտագործման կանոնների վարման որոշ կողմեր հանգեցնում են iTunes-ի շարունակական ներգրավվածությանը, եթե iTunes-ը փոփոխի iTunes Ծառայության որևէ մասը կամ դադարեցնի այն, ինչը iTunes-ը կարող է անել իր ընտրությամբ, դուք հնարավոր է չկարողանաք օգտվել iTunes Ապրանքներից նույն չափով, ինչ որ այդ փոփոխությունից կամ դադարեցումից առաջ, և նման դեպքում iTunes-ը ձեր նկատմամբ որևէ պարտավորություն չի կրում:

ՍԵՐԻԱԼԻ ԱՆՑԱԳԻՐ, ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ ԱՆՑԱԳԻՐ, ITUNES ԱՆՑԱԳԻՐ

Սերիալի անցագրի, Բազմատեսակ անցագրի կամ iTunes անցագրի լրիվ արժեքը գանձվում է պատվերի ժամանակ: Գումարի վերադարձ հնարավոր է անդորրագիրը ստանալուց հետո 14 օրացուցային օրվա ընթացքում` https://www.apple.com/uk/support/itunes/store/passes հասցեով գտնվող ձևը լրացնելու միջոցով: Հետագա այլ վերադարձներ, փոխհատուցումներ և չեղարկումներ անթույլատրելի են: Պետք է միանաք Ծառայությանը և ներբեռնեք Անցագրի ցանկացած մնացած բովանդակությունը Անցագրի վերջնական բովանդակությունը հասանելի դառնալուց 90 օրվա ընթացքում ընթացքում (կամ նման մի այլ ժամկետում, որը կարող է նշված լինել Գնման էջում), ինչից հետո այդ բովանդակությունն այլևս հասանելի չի լինի ձեր համար որպես պատվերի մի մաս: Եթե Բազմատեսակ անցագիր պատվիրելու ժամանակ նշված է իքնաշխատ նորացման ընտրանքը, ապա ձեզանից կգանձվի յուրաքանչյուր հետագա Բազմատեսակ անցագրի լրիվ գումարը, մինչև որ չանջատեք ինքնաշխատ նորացումը նախքան հաջորդ Բազմակի գաղտնաբառի ժամանակաշրջանի սկիզբը (ձեր Հաշվի տեղեկությունների Կառավարել անցագրերը բաժնում): Եթե ցանցը կամ ստուդիան տրամադրում են Սերիալի անցագրով պատվիրված մասերից ավելի քիչ մաս, մենքհետ կնստացնենք ձեր Հաշվում նշված քարտի վրա չցուցադրված մասերի քանակությանը համապատասխան գումար:

ԲԱՐՁՐ ՀՍՏԱԿՈՒԹՅԱՆ (HD) ITUNES ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

HD iTunes Ապրանքները դիտելի են միայն HD հնարավորություն ունեցող սարքավորումներով, սակայն գնված (ոչ վարձակալված) HD iTunes Ապրանքները ներառում են ստանդարտ հստակության տարբերակ ոչ HD սարքավորումներով օգտագործելու համար:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ծառայությունը կարող է առաջարկել ինտերակտիվ առանձնահատկություններ, որոնք թույլ կտան ձեզ նյութեր ներկայացնել (ներառյալ երրորդ կողմերի բովանդակության հղումներ) Ծառայության` հանրության համար հասանելի և տեսանելի տեղերում: Դուք համաձայնվում եք, որ նման առանձնահատկությունների՝ ձեր կողմից ցանկացած օգտագործումը, ներառյալ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած նյութ, միայն ձեր պատասխանատվությամբ է, չի խախտում կամ չի ոտնահարում որևէ այլ կողմի իրավունքները կամ որևէ օրենք, չի նպաստում որևէ խախտման կամ այլ կերպ դրսևորած անօրինական վարքագծին կամ չի խրախուսում այն, կամ ցանկացած այլ կերպ անպարկեշտ չէ, անընդունելի կամ անճաշակ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ դուք ձեռք եք բերել բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը: Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկություններ` կապված Ծառայության` ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հետ: Դուք սույնով iTunes-ին տալիս եք ամբողջ աշխարհում գործող, արտոնագրային վճարից զերծ, ոչ բացառիկ արտոնություն/լիցենզիա` օգտագործելու այդ նյութերը որպես Ծառայության մաս և iTunes Ապրանքների հետ առնչությամբ՝ առանց ձեզ որեւէ փոխհատուցման կամ ձեր հանդեպ որևէ պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում չուղարկել կամ չթողարկել որևէ նյութ, ինչպես նաև ջնջել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության:

iTunes-ը ունի իրավունք, սակայն ոչ պարտավորություն, վերահսկելու ձեր ներկայացրած կամ այլ կերպ Ծառայությունում առկա ցանկացած նյութեր, հետաքննել սույն Պայմանագրի ցանկացած հաղորդված կամ ակնառու խախտում և ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որը iTunes-ը իր հայեցողությամբ համարում է պատշաճ, ներառյալ` առանց սասհմանափակման, սույն Պայմանագրի դադարեցումը համաձայն սույն Պայմանագրի կամ Apple-ի Հեղինակային Իրավունքի Քաղաքականության (https://www.apple.com/legal/copyright.html):

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ցանկացած բովանդակություն, iTunes Ապրանքներ և Ծառայության միջոցով հասանելի ծառայություններ կարող են ներառել երրորդ կողմին վերաբերող նյութեր: iTunes-ը որպես հարմարավետություն ձեզ կարող է տրամադրել երրորդ կողմին վերաբերող կայքէջերի հասցեներ: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ քննելու կամ գնահատելու բովանդակությունը կամ դրա ճշտգրտությունը և iTunes-ը չի երաշխավորում և որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում երրորդ կողմի ցանկացած նյութերի կամ կայքէջերի կամ երրորդ կողմերի ցանկացած այլ նյութերի, ապրանքների կամ ծառայությունների համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի երրորդ կողմի ցանկացած նյութերը այն ձևով, որը խախտում կամ ոտնահարում է որևէ կողմի իրավունքները, և որ iTunes-ը որևէ ձևով պատասխանատու չէ ձեր կողմից նման օգտագործման համար:

ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով Ծառայությունից, կարող եք հանդիպել նյութի, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի, և որ նման բովանդակությունը կարող է հասկացվել կամ չհասկացվել որպես բացահայտ նյութ: Այդուհանդերձ, դուք համաձայնվում եք օգտվել Ծառայությունից ձեր սեփական պատասխանատվությամբ, և iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև որևէ նյութի համար, որը կարող է համարվել վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի: Ապրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության համար, և դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտգրտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնվում եք, որ Ծառայությունը, ներառյալ, չսահմանափակվելով սակայն, iTunes-ի Ապրանքները, գրաֆիկաները, օգտագործողի ինտերֆեյսը, աուդիո հոլովակները, խմբագրական բովանդակությունը և Ծառայությունը իրականացնելու համար օգտագործվող գրավոր տեքստերն ու ծրագրերը, պարունակում են սեփականություն հանդիսացող տեղեկություն և նյութեր, որոնք պատկանում են iTunes-ին և/կամ նրա արտոնատերերին/լիցենզատուներին, և պաշտպանված են համապատասխան մտավոր սեփականության մասին օրենքով և այլ օրենքներով, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, հեղինակային իրավունքը: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի նման սեփականատիրական տեղեկությունները կամ նյութերը որևէ այլ կերպ, քան Ծառայությունից օգտվելու համար` համաձայն սույն Պայմանագրի: Ծառայության ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կամ որևէ միջոցով վերարտադրվել, բացառությամբ սույն պայմաններում հստակորեն թույլատրված դեպքերի: Դուք համաձայնվում եք, որ ոչ մի կերպ չեք փոփոխի, վարձակալի, վարձակալության տա, վաճառի, բաժանի կամ ստեղծի ածանցյալ աշխատանքներ` հիմնված Ծառայության վրա, և դուք առհասարակ չեք շահագործի Ծառայությունը ցանկացած անօրինական կերպով, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, գերազանցելով կամ ծանրաբեռնելով ցանցի կարողությունները:

Հակառակ սույն Պայմանագրի ցանկացած այլ դրույթների, iTunes-ը և նրա արտոնատերերը/լիցենզատուները իրենց իրավունք են վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման փոփոխելու, ժամանակավորապես դադարեցնելու, հեռացնելու կամ անջատելու ցանկացած Ապրանքների, բովանդակության կամ այլ նյութերի հասանելիությունը, որոնք կազմում են Ծառայության մասը: Ոչ մի դեպքում iTunes-ը պատասխանատու չէ այս փոփոխությունները կատարելու համար: iTunes կարող է նաև ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության սահմանափակում մտցնել Ծառայության որոշակի առանձնահատկությունների կամ մասերի օգտագործման կամ հասանելիության վրա:

Ծառայությանը վերաբերող կամ պատկանող բոլոր հեղինակային իրավունքները (ներառյալ բովանդակության բանաքաղումը, հայտարարությունները, հղումները այլ ինտերնետային ռեսուրսներին և այդ ռեսուրսների նկարագրությունները) և դրանց հետ կապված ծրագրերը պատկանում են iTunes-ին և/կամ նրա արտոնատերերին, որոնք իրենց բոլոր իրավունքներն ունեն համաձայն օրենքի և արդարության սկզբունքի: ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԲԱՑԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ, ՈՐԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ Է ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ՈՏՆԱՀԱՐՈՒՄ Է ՄՅՈՒՍՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴՒՍԱՆԱԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՏՆԱՀԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐ:

Apple-ը, Apple-ի լոգոն, iTunes-ը և Apple-ի այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, գրաֆիկաները և լոգոները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության առնչությամբ, Միացյալ Նահանգներում և/կամ այլ երկրներում iTunes-ի և/կամ Apple Inc.-ի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, գրաֆիկաները և լոգոները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության առնչությամբ, կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները: Դուք որևէ իրավունք կամ լիցենզիա չունեք` կապված վերը նշված ապրանքային նշանների կամ նման ապրանքային նշանների ցանկացած օգտագործման հետ:

Որպես լավ վարկանիշ ունեցող Ծառայության հաշվետեր, ձեզ կարող է սահմանափակ մուտք տրամադրվել` ներբեռնելու համար ձեր iTunes ծրագրի iTunes գրադարանում պահվող երաժշտության որոշակի ալբոմի շապիկի պատկերը: Նման մուտք տրամադրվում է միայն որպես հաճոյակատարություն, և iTunes-ը չի երաշխավորում, և չի ունենա որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, նման ալբոմի շապիկի պատկերի կամ ձեր կողմից դրա օգտագործման համար: Ձեզ հասանելի է կարող լինել միայն այն երաժշտության ալբոմի շապիկի պատկերը, որի օրինական պատճենի օրինական սեփականատերն եք: Ալբոմի շապիկի պատկերը տրամադրվում է միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի ալբոմի շապիկի պատկերը որևէ եղանակով, որը կոտնահարի որևէ այլ կողմի իրավունքը կամ կխախտի սույն Պայմանագիրը, և որ iTunes-ը որևէ կերպ պատասխանատու չէ ձեր կողմից ցանկացած այդպիսի օգտագործման համար:

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Եթե դուք չեք կատարում կամ iTunes-ը կասկածում է, որ դուք չեք կատարում այս Պայմանագրի որեւէ դրույթ, iTunes-ը, զուտ իր հայեցողությամբ և առանց ծանուցման կարող է՝ (i) դադարեցնել այս Պայմանագիրը և/կամ ձեր Հաշիվը և դուք պարտավոր կլինեք ձեր Հաշվում բոլոր չվճարված գումարների համար ընդհուպ մինչև և ներառյալ դադարեցման օրը, և /կամ (ii) դադարեցնել ծրագրի արտոնագիրը/լիցենզիան, և/կամ (iii) արգելել Ծառայությունից (կամ դրա ցանկացած մասից) օգտվելու հնարավորությունը:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ձեզ ծանուցելու փոփոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Ծառայությունը (կամ դրա ցանկացած մաս կամ բովանդակություն), և iTunes-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ մեկ երրորդ կողմի առջև իր այդ իրավունքների իրացման դեպքում:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ի ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԼԻՆԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԶԵՐԾ ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ` ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼԸ ԿԱՄ ՕԳՏՎԵԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է: ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԲԱՑԻ ՆՐԱՆՑԻՑ, ՈՐՈՆՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է»` ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ` ՀՍՏԱԿ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԸ, ՕՐԵՆՔԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ, ՎԵՐԸ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ, ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES-Ի ՈՐԵՎԷ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ ՍԱԿԱՅՆ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏ ԿԱՄ ՎՆԱՍ ՈՐԸ ՊԱՏՃԱՌՎԵԼ Է ՈՐԵՎԷ ԴՐՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ITUNES-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ:

ITUNES-Ը ՊԵՏՔ Է ԲԱՎԱՐԱՐ ՋԱՆՔԵՐ ԳՈՐԾԱԴՐԻ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ~ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ՈՐԵՎԷ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԵՎԷ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԵՐԾ ԿԼԻՆԻ ԿՈՐՍՏԻՑ, ՎՆԱՍՎԱԾՔԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՆԵՆԳՈՐԴՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՑ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ITUNES-Ի ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ; ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴՐԱՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, ԵԹԵ ԻՆՉ-ՈՐ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԿՈՐԵԼ ԵՆ; ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՔ ԿՐՈՒՄ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՊԱՏՎԻՐԱԾ, ՍՏԱՑԱԾ ԿԱՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԾ ITUNES ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՕԳՏՎԵԼՈՎ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ` ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-Ը, ՆՐԱ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԻՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋԻՑ, ՈՐՆ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ , ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ, ՈՐԸ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿՎԵԼ Է ՈՐՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱՍԿԱԾՎՈՂ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՅՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼ ԿԱՄ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ITUNES-ԻՑ, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՑ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՑ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՑ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՑ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑԵԼ ԵՆ ITUNES-Ի ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ ՀԵՌԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ, ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ, ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ITUNES-Ի ԱՅՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ՔՆՆՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ITunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել այս Պայմանագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ դրույթներ ու պայմաններ ձեր կողմից Ծառայությունից օգտվելու վերաբերյալ: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ դրույթներն ու պայմանները անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն և կներառվեն սույն Պայմանագրի մեջ: Ձեր կողմից iTunes-ի ծառայությունից օգտվելը շարունակելը կհամարվի դրանց ընդունում:

ԶԱՆԱԶԱՆ

Սույն Պայմանագիրը հանդիսանում է ձեր և iTunes-ի միջև ամբողջական պայմանագիր և կարգավորում է ձեր կողմից iTunes-ի ծառայության օգտագործումը` փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև ցանկացած նախորդ համաձայնագրերին: Դուք կարող եք նաև ենթարկվել լրացուցիչ դրույթների ու պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտվեք մասնաճյուղերի ծառայություններից, որոշակի iTunes Ապրանքներից, երրորդ կողմին վերաբերող բովանդակությունից կամ ծրագրից: Եթե սույն Պայմանագրի որևէ մաս անվավեր ճանաչվի կամ կիրարկման ենթակա չլինի, այդ մասը պետք է այնպես մեկնաբանվի, որ չհակասի գործող օրենքին` արտացոլելու` որքան հնարավոր է մոտ կերպով, կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացած մասերը պահպանեն լիարժեք ուժն ու ազդեցությունը: iTunes-ի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված որևէ իրավունքի կամ դրույթի կիրարկման ձախողումը չի նշանակում նման կամ որևէ այլ դրույթից հրաժարում: iTunes-ը պատասխանատու չէ պարտականությունների կատարման ցանկացած թերացման համար, որի պատճառները գտնվում են իր վերահսկողությունից դուրս:

Ծառայությունը գործադրվում է iTunes-ի միջոցով՝ Լյուքսեմբուրգի իր գրասենյակներից: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, դաշնային և ազգային օրենքներին, օրենսդրականակտերին, հրամանագրերին և կանոնակարգերին, որոնք վերաբերվում են Ծառայությունից ձեր օգտվելուն: Ծառայությունի հետ կապված բոլոր գործարքները կառավարվում են Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքները,բացառելով դրա գործող օրենքների հակասութոյուններըԿալիֆորնիայի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու օրենքի դրույթների հետ ունեցած հակասութանը: Ծառայությունի ՝ ձեր կողմից օգտագործումըկարող է նաև ենթակա լինել այլ օրենքների: Սույն Դրույթների ու Պայմանների և Ծառայությունից Ձեր օգտվելուց բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ (Վեճ) վերջնականապես լուծվում էպարտավորեցնող արբիտրաժային դատավարությամբ` համաձայն օրենքների, և Միջազգային առևտրի պալատի կանոնների, անգլերեն լեզվով երեք արբիտրների առջև: Յուրաքանչյուր կողմ ընտրում էմեկ արբիտր, իսկ այդ երկու արբիտրներն ընտրում են երրորդ արբիտրին: Արբիտրներից ոչ մեկը Հայաստանի կամ Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի չպետք է լինի: Դատավարությունը տեղի է ունենալուՀայաստանում կամ արբիտրների կողմից համաձայնեցված որևէ վայրում: Արբիտրներն ունեն միայն փաստացի կորուստների դիմաց վնասի հատուցման մասին որոշում կայացնելու իրավասություն և չենկայացնում որոշում վնասի պատժիչ հատուցման կամ տուգանքների մասին: Կողմերը, նրանց ներկայացուցիչները, այլ մասնակիցները և արբիտրները գաղտնի են պահում դատավարության փաստը,առարկան և արդյունքը: Անկախ վերը շարադրվածից ցանկացած կողմ կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, փորձել ձեռք բերել որևէ իրավասու դատարանի արգելադրման մասին որոշում (ներառյալ`սակայն չսահմանափակվելով միայն, նախնական արգելադրման մասին որոշում): Որևէ Վեճի ժամանակ մեկ կողմի` մեկ այլ կողմի դեմ հարուցած ցանկացած վարույթի հաղթող կողմն իրավունք ունիվերականգնել իր դատական ծախսերը, ներառյալ` չսահմանափակելով սակայն, դատարանի կամ արբիտրաժային վարույթի որևէ ծախս և փաստաբանների վարձավճարները` ողջամտությանսահմաններում: iTunes-ը Ձեզ փոխատվությամբ կտա արբիտրների որևէ վարձավճար, որը կգերազանցի այն գումարը, որը դուք ստիպված պետք է լինեիք վճարել դատական վարույթի համար,ընդունելով, որ Դուք եք հատուցելու այդ գումարները, եթե iTunes-ն ի վերջո շահի դատավարությունը: Դուք հստակ կերպով համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ ցանկացած պահանջի կամտարաձայնության կամ որևէ կերպ Խանութներից ձեր օգտագործման հետ կապված բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող դատարաններին: Կորստի ռիսկը ևէլեկտրոնային ճանապարհով ստացված բոլոր գործարքների իրվական հիմքը փոխանցվում է գնորդին՝ Լյուքսեմբուրգ, համաձայն ստացողին ուղարկվող էլեկտրոնային փոխանցումների: iTunes-ի ոչ միաշխատակից կամ գործակալ իրավասու չէ փոխելու այս Համաձայնագիրը:

iTunes-ը կարող է Ծառայության հետ կապված ծանուցել ձեզ ձեր Հաշվին էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով կամ ձեր Հաշվին փոստային նամակ ուղարկելով, կամ Ծառայության մեջ հայտարարություն տալով: Ծանուցումներն անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ձեռնարկել քայլեր, որոնք iTunes-ը հիմնավորված կերպով համարում է անհրաժեշտ կամ տեղին՝ կիրարկելու և/կամ ստուգելու սույն Պայմանագրի ցանկացած մասի կատարումը: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեզ հաշվետու լինելու, բացահայտելու ցանկացած Գրանցման Տվյալներ և/կամ Հաշվին վերաբերող տեղեկություն՝ իրավապահ մարմիններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ որևէ երրորդ կողմին այն դեպքերում, երբ iTunes-ը համարում է, որ հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է կիրարկել և ստուգել սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի կատարումը (ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, iTunes-ի իրավունքը մասնակցելու ցանկացած իրավական գործընթացի, որը կապված է Ծառայության և /կամ Ապրանքների ձեր կողմից օգտագործման հետ և/կամ երրորդ կողմի որևէ պահանջի հետ, որ Ծառայության և/կամ Ապրանքների ՝ ձեր կողմից օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է այդ երրորդ կողմի իրավունքները):

iTunes-ի մասին` Մեր գրանցման համարն է` RCS Luxembourg B 101 120, իսկ մեր գրանցված գրասենյակը գտնվում է 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Լյուքսեմբուրգ հասցեում:

Գ. MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՈՒՅՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՁԵՐ և ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ MAC APP STORE-ԻՑ, APP STORE-ԻՑ ԵՎ IBOOKS STORE-ԻՑ (APP AND BOOK STORE-ՆԵՐ) ՕԳՏՎԵԼԸ և ՆՐԱՆՑԻՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ ԳՆԵԼԸ, ՈՐՈՆՔ ՁԵԶ ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ:

MAC APP STORE-ը, APP STORE-Ը ԵՎ IBOOKS STORE-Ը

ITunes-ը App and Book Store-ների մատակարարն է, որը թույլ է տալիս ձեզ iTunes-ից գնել համակարգչային ծրագրերի լիցենզիաներ App Store-ից և Mac App Store-ից (միասին App Store-ի Ապրանքներ) և թվայնացված գրքերի բովանդակություններ (iBooks Store-ի Ապրանքներ) միայն վերջնական սպառողի օգտագործման համար համաձայն սույն Համաձայնագրի պայմաններին: App Store-ի Ապրանքների վերջնական օգտագործողները կարող են լինել անհատներ, որոնք հանդես են գալիս իրենց իսկ իրավասությամբ, առևտրային ձեռնարկություններ կամ կրթական հաստատություններ: App Store Ապրանքները և iBooks Store-ի ապրանքները մասին անվանվում են App and Book Ապրանքներ:

ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հաշիվներ կարող են ստեղծել միայն 13 տարեկանից բարձր անձինք: 13 տարեկանից ցածր անձնաց հաշիվները կարող են ստեղծվել Ընտանեկան համօգտագործումն օգտագործող ծնողի կամ իրավական խնամակալի կողմից: 18 տարեկանից ցածր երեխաները պետք է կարդան սույն Համաձայնագիրը իրենց ծնողի կամ իրավական խնամակալի հետ՝ համոզված լինելու, որ երեխան և ծնողը կամ իրավական խնամակալը հասկացել են այն:

Խանութը մատչելի է ձեզ միայն Հայաստանում: Դուք համաձայն եք, որ չեք օգտագործի կամ չեք փորձի օգտագործել Խանութը՝ այս տարածքից դուրս: iTunes-ը կարող է օգտագործել հատուկ տեխնոլոգիաներ՝ ձեր գտնվելու վայրը որոշելու համար:

Խանութի օգտագործումը պահանջում է համատեղելի սարքեր, Ինտերնետ և որոշակի ծրագրաշար (կարող են առաջանալ լրացուցիչ վճարներ); կարող է պահանջել պարբերական արդիացումներ: Վերը նշված գործոնները կարող են ազդել Խանութի արտադրողականության վրա: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել բարձրարագ Ինտերնետ: Խանութները մատչելու, որոշակի գործարքների և հնարավորությունների, ինչպես նաև Խանութներից նախկինում պատվիրված Ապրանքները ներբեռնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել անհրաժեշտ ծրագրաշարի ամենավերջին տարբերակը (ներառյալ՝ առանց սահմանափակումների, iTunes և Mac App ծրագրաշարերը): Դուք համաձայնվում եք, որ այս պահանջներին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոխվել, համապատասխանելը ձեր պատասխանատվության տակ է: Խանութը որևէ այլ ապրանքի կամ առաջարկի մաս չի հանդիսանում, և որևէ այլ ապրանքի պատվիրումը կամ ձեռքբերումը չի կարող ապահովել կամ երաշխավորել ձեր մատչումը Խանութին:

ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

Որպես այս Խանութների գրանցված օգտվող, դու կարող եք ստեղծել հաշիվ ("Հաշիվ"): Դուք չպետք է հայտնեք ձեր Հաշվի տեղեկությունն այլ անձին: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիության և ապահովության համար և ձեր հաշվում կատարվող ցանկացած ակտիվության համար, և դուք համաձայն եք անմիջապես տեղեկացնել iTunes-ը՝ ձեր հաշվի անվտանգության վարկաբեկման մասին: iTunes-ը չի կրում պատասխանատվություն ձեր Հաշվի չթույլատրված օգտագործման արդյունքում առաջացած որևէ կորուստների համար:

Խանութից App Store ապրանքներ պատվիրելու և ներբեռնելու համար դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և գաղտնաբառը կամ օգտագործեք Touch ID՝ գործարքներ կատարելու նպատակով ձեր Հաշիվը նույնականացնելու համար: Ձեր Apple ID-ով և գաղտնաբառով ձեր հաշիվը նույնականացնելուց հետո 15 րոպեի ընթացքում կարիք չեք ունենա կրկին նույնականացնելու: Կարող եք նշել ընտրանք, որպեսզի համակարգիչը հիշի ձեր գաղտնաբառը՝ նույնականացված մնալու համար: Այդ ժամանակի ընթացքում կարող եք պատվիրել և ներբեռնել App Store ապրանքներ՝ առանց գաղտնաբառը կրկին մուտքագրելու: Կարող եք անջատել App Store ապրանքի գործարքներն անելու հնարավորությունը կամ փոխել Յուրաքանչյուր Ծրագրային ապրանքի և Գրքի գործարքի համար ամեն անգամ գաղտնաբառը պահանջելու դրվածքը ձեր համակարգչում, iOS սարքում կամ Apple TV-ում: Լրացուցիչ տեղեկության համար տես http://support.apple.com/kb/HT1904 and http://support.apple.com/kb/HT42:

Դուք համաձայն եք տրամադրել ճշգրիտ և լիարժեք տեղեկություններ ("Գրանցման տվյալներ")՝ Խանութը գրանցելիս կամ օգտագործելիս, և դուք համաձայն եք արդիացնել ձեր Գրանցման տվյալները՝ դրանք ճշգրիտ և լիարժեք պահպանելու համար: Դուք համաձայն եք, որ iTunes-ը կարող է պահեստավորել և օգտագործել ձեր կողմից տրամադրած Գրանցման տվյալները՝ ձեր Հաշիվը աջակցելու և վճարման հաշիվներ ստեղծելու համար:

ՆԱԽՈՐԴ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ

Առաջին անգամ Ապրանքներ (բացառությամբ Mac App Store-ից ձեռքբերված ապրանքների) Խանութներից (միասին՝ "Համապատասխան բովանդակություն") ստանալուց, դուք կարող եք ինքնաշխատորեն ստանալ (“ինքնաներբեռնում”) Համապատասխան բովանդակության պատճենները նաև համատեղելի iOS Սարքերում և համապատասխան ծրագրաշարով iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում՝ համակցելով նման iOS սարքերը և համակարգիչները՝ համաձայն ստորև բերված համակցման կանոնների (յուրաքանչյուրը՝ “Համակցված սարք”): Յուրաքանչյուր Համակցված սարքի համար կարող եք սահմանել Համապատասխան բովանդակության ինքնաներբեռննվող տեսակը: Համակցված սարքում, որն ընդունակ է ստանալ push ծանուցումներ (“Push-Enabled”), ներառյալ iOS սարքերը, Ապրանքներն ինքնաշխատորեն կներբեռնվեն, երբ սարքը կապակցված լինի Ինտերնետին; ոչ Push-Enabled Համակցված սարքում, ներայալ Windows գործավար համակարգով աշխատող սարքերը, Համապատասխան բովանդակությունը ինքնաշխատորեն կհայտնվի ներբեռնման հերթում, և դուք ինքներդ կմեկնարկեք ներբեռնումը iTunes-ից:

Ձեր հարմարության համար, Համապատասխան բովանդակությունը ստանալուց հետո, դուք կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացած Համապատասխան բովանդակություն՝ ցանկացած Համակցված սարքում: Նախկինում ստացված Համապատասխան բովանդակություն կարող է մատչելի չլինել հետագա ներբեռնման համար ցանկացած պահի, և այդ դեպքում iTunes-ը չի կրում որևէ պատասխանատվություն: Քանի որ կա հնարավորություն, որ դուք հետագայում չեք կարողանա ներբեռնել նախկինում ստացված որոշակիՀամապատասխան բովանդակություն, ապա Համապատասխան բովանդակությունը ներբեռնելուն պես չպետք է կորցնեք, ոչնչացնեք կամ վնասեք այն, նույնիսկ կարող եք պահուստավորել այն:

Համակցված սարքերի համակցման համար պետք է կատարել հետևյալ պայմանները.

(i) Կարող եք ինքնաշխատորեն ներբեռնել Համապատասխան բովանդակությունը կամ ներբեռնել նախկինում ստացված Համապատասխան բովանդակությունը Հաշվից մինչև 10 Համակցված սարքերում, սակայն ոչ ավելի քան 5 iTunes-ի կողմից նույնականացված համակարգիչներում:

(ii) Համակցված սարքը միաժամանակ կարող է համակցված լինել միայն մեկ Հաշվի հետ:

(iii) Կարող եք փոխարկել Համակցված սարքն այլ Հաշվի ոչ հաճախ, քան 90 օրը մեկ:

(iv) Կարող եք ներբեռնել նախկինում ստացված անվճար բովանդակությունն անսահմանափակ քանակությամբ սարքերում, քանի դեռ այն անվճար է

Խանութներում, սակայն ոչ ավելի քան iTunes-ի կողմից նույնականացված 5 համակարգիչներում:

Վերը նշված (i)-ից (iv) պայմանները կիրառելի չեն App Store ապրանքների նկատմամբ:

Համապատասխան բովանդակության որոշ մասերը կարող են ծավալուն լինել, և նման Համապատասխան բովանդակության ներբեռնումը տվյալների կապակցումով կարող է զգալի վճարներ առաջացնել:

ԱՐԴԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ

Ձեր սարքը կամ համակարգիչը App Store-ում և Mac App Store-ում պարբերաբար կստուգեն ձրե համակարգչի կամ սարքի գործադիրների արդիացումները, և հնարավորության դեպքում` արդիացումն անմիջապես կներբեռնվի և կտեղադրվի: Դուք համաձայնվում եք, որ Apple-ը` App Store-ի և Mac App Store-ի միջոցով, կարող է ինքնաշխատորեն ներբեռնել և տեղադրել արդիացումները ձեր սարքում (սարքերում) կամ համակարգչում: Դուք կարող եք ցանկացած պահի անջատել միաժամանակ բոլոր ինքնաշխատ արդիացումները` փոխելով ինքնաշխատ արդիացումների կարգավորումները ձեր սարքում կամ համակարգչում:

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

App Store-ի որոշ Ապրանքներ կարող են պարունակել բազմաթիվ տարրեր (“Ծրագրային փաթեթներ”): Ծրագրային փաթեթի ցուցադրված գինը գանձվելու է Ծրագրային փաթեթի պատվերի ձևակերպման ժամանակ: Ծրագրային փաթեթի գինը կարող է զեղչվել App Store-ի այն Ապրանքների գնի չափով, որն արդեն պատվիրել եք կամ ստացել եք, սակայն կարող է պարունակել Ծրագրային փաթեթի նվազագույն միջնորդավճար:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

App and Book Խանութները ենթակա են նաև Apple Inc.-ի գաղտնիության քաղաքականությանը https://www.apple.com/privacy կայքէջում:

App and Book ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ App and Book ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ

iTunes-ը ձեզ App and Book Ապրանքն օգտագործելու արտոնագիր է վաճառում: Եթե դուք գնել եք iTunes-ից, այդ արտոնագիրը պարտավորեցնող համաձայնագիրէ կազմում՝ ուղղակիորեն ձեր և Ապրանքն արտադրողի միջև («Արտադողը»)՝ կառավարելով Ապրանքի ձեր կողմից օգտագործումը: Դուք հասկանում եք, որ App and Book Խանութները և որոշ App and Book Ապրանքներ ներառում են անվտանգության տեխնոլոգիաներ, որոնք սահամանափակում են այդպիսի Ապրանքի ձեր կողմից օգտագործումը և որ ասպես թե այնպես App and Book Ապրանքները սահամանափակված են անվտանգության տեխնոլոգիաներով, դուք կօգտագործեք նման Ապրանքները համապատասխան iTunes-ի և Արտադրողի կողմից ստեղծված օգտագործման կիրառելի կանոնների հետ («Օգտագործման Կանոններ»), և որ օգտգործման որ.է այլ ձև կարող է ներկայացվել որպես հեղինակային իրավունքի խախտում: Անվտանգության ցանկացած տեխնոլոգիա App and Book Ապարանքների անքակտելի մաս է կազմում: iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել Օգտագործման Կանոնները ցանկացած ժամանակ: Դուք համաձայնվում եք չխախտել, չշրջանցել, չփոխել, չհավաքել, չմիացնել կամ որևէ այլ կերպով չփչացնել անվտանգության տեխնոլիգիաները, որոնք որևէ կերպ կապված են նման Օգտագործման կանոնների հետ, կամ փորձը կամ էլ աջակցությոնը մեկ այլ մարդու այն անելու համար: Օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ համապատասխանությունից ելնելով և iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում պարտադրել Օգտագործամ կանոնները՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնվում եք App and Book Խանութների հետ կապվել միայն այն ծրագրով, որը iTunes-ն է տրամադրել ձեզ՝ App and Book Խանութների հետ կապվելու համար: Դուք չեք կապվի կամ չեք փորձի կապվել այն Հաշվի հետ, որի հետ դուք լիազորված չեք կապվել: Դուք համաձայնվում եք որևէ կերպ կամ որևէ ձևով չփոխել ծրագիրը կամ չօգտագործել ծրագրի փոփոխված ձևը՝ ցանկացած նպատակով, ներառյալ App and Book Խանութների հետ անօրինական կերպով կապվելը: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու պատճառ դառնալ:

Ապրանքների առաքումը ձեզ՝ Ապրանքների օգտագործման համար որևէ այլ աջակցող իրավունք չի տալիս:

Դուք ընդունում եք , որ App and Book Խանութների, App and Book Ապրանքների և Օգտագործման Կանոնների կառավարման որոշ հայեցակետեր iTunes-ի շարունակական ներգրավվածություն են առաջ բերում, չնայած որ iTunes-ը ձեր և App and Book Ապրանքների Արտադրողի միջև կնքված արտոնագրի մաս չի կազմում, եթե iTunes-ը փոխում է որևէ մաս կամ դադարեցնում է App and Book Խանութների աշխատանքը, որը iTunes-ը կարող է անել ըստ իր հայեցողության, դուք հնարավորություն չեք ունենա օգտագործել App and Book Ապրանքները այն նույն չափով, ինչ դուք կատարում էիք մինչ նման փոփոխությունը կամ ընդհատումը և որ iTunes-ը ձեր առջև որևէ պատասխանատվություն չի կրում նման դեպքում:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՆ

App and Book Խանութները կարող են առաջարկել ինտերակտիվ առանձնահատկություններ, որոնք թույլ կտան ձեզ նյութեր ներկայացնել (ներառյալ երրորդ կողմի հետ կապ ունեցող տվյալներ) այն տեղերում, որտեղ App and Book Խանութներն հասանելի և տեսանելի են App and Book Խանութներից օգտվող մյուս հաճախորդների և հանրության կողմից: Դուք համաձայնվում եք, որ նման առանձնահատկությունների՝ ձեր կողմից ցանկացած օգտագործումը, ներառյալ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած նյութ միայն ձեր պատասխանատվութունն է, և որը չի խախտի կամ ոտնահարի այլ կողմի իրավունքները կամ կխախտի որևէ օրենք, կնպաստի կամ կքաջալերի խախտումը կամ այլ կերպ արված անօրինական ղեկավարումը, կամ որևէ կերպ անպարկեշտ, վիրավորական կամ անճաշակ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ դուք ձեռք եք բերել բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը: Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն կապված Խանութներին ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հետ: Դուք սույնով թույլ եք տալիս iTunes-ին համաշխարհային, արտոնագրային վճարից զերծ, բացառիկ չեղող արտոնագիրն օգտագործել որպես App and Book Խանութների մաս, և App and Book Ապրանքերի հետ կապված՝ առանց ձեր հանդեպ որևէ փոխհատուցման կամ պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում չուղարկել կամ չթողարկել որևէ նյութ, ինչպես նաև ջնջել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ ցանկացած ժամանակ միայն իր հայեցողությամբ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության: Դուք չեք կարող ներկայացնել App Store-ի ներբեռնված App and Book Ապրանքների մասին կարծիքներ կամ գնահատումներ` օգտագործելով գովաղդային Բովանդակության կոդը:

iTunes-ը իրավունք ունի բայց ոչ պարտավորություն՝ վերահսկելու ձեր կողմից ներկայացված կամ որևէ կերպ App and Book Խանութներում հասանելի ցանկացած նյութ՝ հետազոտելու այս Համաձայնագրի ցանկացած արձանագրված կամ ակնհայտ խախտում, և ցանկացած գործողություն ձեռնարկելու, որը iTunes-ը միայն իր հայեցողությամբ տեղին է համարում, ներառալ, առանց սահամանափակման, դադրեցման՝ հիմնված Apple Inc.-ի հեղինակային իրավունքի քաղաքականության ներքո (https://www.apple.com/legal/copyright.html ):

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ցանկացած բովանդակություն, App and Book Ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք հասանելի են App and Book Խանութների միջոցով կարող են երրորդ կողմի վերաբերող նյութեր ներառել: iTunes-ը որպես հարմարավետություն ձեզ կարող է երրորդ կողմի վերաբերող կայքէջերի հասցեներ տրամադրել: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ քննելու կամ գնահատելու բովանդակությունը կամ դրա ճշտգրտությունը և iTunes-ը չի երաշխավորում և որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի համար, կամ երրորդ կողմերի ցանկացած այլ նյութերի, ապրանքների համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի որևէ երրորդ կողմի նյութերը այն ձևով, որ այն չի խախտի կամ ոտնահարի ցանկացած կողմի իրավունքները և որ iTunes-ը որևէ ձևով պատասխանատու չէ ձեր կողմից նման օգտագործման համար:

ՎԻՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով App and Book Խանութներից, դուք կարող եք հանդիպել այնպսիս մի նյութի հետ, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ լինել և որ նման բովանդակությունը կարող է հասկացվել կամ չհասկացվել որպես պարզ նյութ: Այնուամենայնիվ, դուք համաձայնվում եք օգտվել App and Book Խանութներից միայն ձեր սեփական պատասխանատվությամբ և iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև այդ նյութի համար, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ: App and Book Ապրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության համար և դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտգրտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնվում եք, որ App and Book ները, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված App and Book Ապրանքներով, գրաֆիկաներով, օգտագործողի ինտերֆեյսով, աուդիո հոլովակներով, խմբագրական բովանդակությամբ և այն գրավոր տեքստերը և ծրագրերը, որոնք օգտագործվում են աշխատեցնելու App and Book Խանութները, պարունակում են սեփականություն հանդիսացող տեղեկատվություն և նյութեր, որը պատկանում է iTunes-ին և/կամ Արտադրողներին և այն պաշտպանված է համապատասխան մտավոր սեփականությամբ և այլ օրենքներով, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված հեղինակային իրավունքով: Դուք համաձայնվում եք, որ դուք բացարձակապես և որևէ կերպ չեք օգտագործի նման սեփականատիրական տեղեկատվություն կամ նյութեր, բացի App and Book Խանութներից օգտվելը՝ համաձայն սույն պայմանագրի: App and Book Խանութների ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կամ որևէ միջոցով կրկնօրինակվել, բացի այս պայմաններում հստակորեն թույլատրված դեպքերից: Դուք համաձայնվում եք չփոխել, չվարձակալել, իրավական պայմանագրով վարձակալության չտալ, փոխառություն չվերցնել, չվաճառել, չբաժանել կամ չստեղծել կեղծ աշխատանքներ՝ հիմնված App and Book Խանութների վրա, որևէ մեկ ձևով և դուք չպետք է առհասարակ աշխատեցնեք App and Book Խանութները որևէ անօրինական կերպով, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված , ոտնձգությամբ կամ ցանցի կարողությունը ծարաբեռնելով:

Չնայած այս Համաձայնագրի ցանկացած այլ դրույթների, iTunes-ը և Արտադրողները իրենց իրավունք են վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման փոփոխելու, ժամանակավորապես դադարեցնելու, հեռացնելու կամ անջատելու App and Book Ապրանքներին, բովանդակությանը կամ այլ նյութերին հասանելիությունը, որից կազմված է App and Book Խանութների մի մասը: Որևէ դեպքում iTunes-ը պատասխանատու չէ յս փոփոխությունները կատարելու համար:iTunes կարող է նաև ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության App and Book Խանութների մասերի որոշակի առանձնահատկությունների օգտագործման կամ դրանց հասանելիության թույլատրելիության սահմանները հաստակեցնել:

App and Book Խանութների հեղինակային իրավունքները (ներառյալ բովանդակության բանաքաղումը, հայտարարությունները,հղումներ՝ այլ ինտերնետային ռեսուրսներին և այդ ռեսուրսների նկարագրությունները) և դրանց հետ կապված ծրագրերը պատկանում են iTunes-ին և/կամ արտոգիր ունեցողներին, որոնք իրենց իրավունքներ են վերապահում համաձայն օրենքի և հավասարության: ԱՅՍ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԲԱՑԻ ԱՅՆ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ՈՐՈՆՔ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՄՅՈՒՍՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Apple-ը, Apple-ի լոգոն, iTunes-ը, App Store-ը և Apple-ի այլ ապրանքանիշները, ծառայության նիշերը, գրաֆիկները և լոգոները, որոնք օգտագործվում են կապված App and Book Խանութների հետ, Apple Inc.-ի ապրանքանիշեր կամ գրանցված ապրանքանիշեր են Միացյալ նահանգներում և/կամ այլ երկրներում: Այլ ապրանքանիշեր, ծառայության նիշեր, գրաֆիկներ և լոգոներ որոնք օգտագործվում են այլ App and Book Խանութների հետ կապված, կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքանիշերը: Դուք որևէ իրավունք կամ արտոնագիր չունեք կապված վերը նշված ապրանքանիշերի կամ նման ապրանքանիշերի որևէ տեսակի օգտագործման հետ:

ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ

Եթե դուք ձախողում եք, կամ iTunes-ը կասկածում է, որ դուք ձախողել եք, այս Համաձայնագրի ցանկացած դրույթին ենթարկվելու համար iTunes-ը, միայն իր հայեցողությամբ և առանց ծանուցման կարող է՝ (i) դադարեցնել այս համաձայնագիրը և/կամ ձեր Հաշիվը և դուք պատասխանատու կմնաք բոլոր այն գումարների համար համապատասխան ձեր Հաշվին մինչ և ներառյալ դադրեցման ամսաթիվը, և /կամ (ii) դադրեցնել ծրագրի արտոնագիրը, և/կամ (iii) խոչընդոտել App and Book Խանութներին հասանելի լինելը (կամ դրանից ցանկացած մաս ):

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխել, հետաձգել կամ են դադարեցնել App and Book Խանութների աշխատանքը (կամ դրանից ցանկացած մաս կամ բովանդակություն) և iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեզ կամ որևէ մեկ երրորդ կողմի՝ նման իրավունքներ կիրառելու համար:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ի ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԿԼԻՆԻ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՋՆՋԵԼ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՔ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ, ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է: APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԲԱՑԻ ՆՐԱՆՑԻՑ, ՈՐ ՀՍՏԱԿ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է» ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԿԱՄ ՀՍՏԱԿ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐԱԲԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՕՐԵՆՔԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ, ԱՅՍ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը,ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ, ՊԵՏԵՐԸ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐԵՎԷ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՀԱՅՑԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՈՐԻՆ ԿԵՆԹԱՐԿՎԵՔ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԵԶ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆ ՏՎԵԼ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՄԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ITUNES-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ԱՅՆ ՉԱՓՈՎ, ՈՐՔԱՆ ԹՈՒՅԼ Է ՏԱԼԻՍ ՕՐԵՆՔԸ:

ITUNES-Ը ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔԵՐ ԿԳՈՐԾԱԴՐԻ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊՎԱԾ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ԿՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԵՎ ԱՅՍՊԻՍՈՎ -Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՈՐ ԿԱՊՎԱԾ Է ՁԵԶ ՀԵՏ ՈՐԵՎԷ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԿՈՐՍՏԻՑ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՀԱԿԵՐՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄԻՑ ԶԵՐԾ ԿԼԻՆԵՆ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆ ԿԻՑ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ; ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴՐԱՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, ԵԹԵ ԻՆՉ-ՈՐ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԿՈՐԵԼ ԵՆ; ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՔ ԿՐՈՒՄ ՁԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՊԱՀՈՒՍՏԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՑ ՊԱՏՎԻՐԱԾ ԿԱՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ` ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ, ՊԵՏԵՐԻՆ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԻՆ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԵՏ, ՈՐՆ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏ, APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ITUNES-Ի, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ, ՊԵՏԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎՆԱՍ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ՝ ՋՆՋԵԼ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼ ԳՈՐԾԱՐԿԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀԱՍԱՆԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ ԿԱՄ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ITUNES-Ի ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ՔՆՆՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ITunes-ը ցանկացած պահի իրավունք է վերապահում փոխել այս Համաձայնագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ պայմաններ՝ ձեր կողմից App and Book Խանութներից օգտվելու վերաբերյալ: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ պայմանները անմիջապես ազդեցություն կունենան և կներառվեն սույն Համաձայնագրի մեջ: App and Book Խանութների՝ Ձեր կողմից շարունակական օգտագործումը դրա հետևանքով ընդունում կհամարվի:

ԶԱՆԱԶԱՆ

Սույն Համաձայնագիրը կազմված է ձեր և iTunes-ի միջև ամբողջական Համաձայնագրից և ղեկավարում է App and Book Խանութների՝ ձեր կողմից օգտագործումը, փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև ցանկացած նախորդ համաձայնագրերի: Դուք նույնպես կարող եք ենթակա լինել լրացուցիչ պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտագործեք մասնաճյուղի ծառայությունները, որոշակի App and Book Ապրանքներ, երրորդ կողմին վերաբերող բովանդակությունը կամ ծրագիրը: եթե սույն համաձայնագրի որևէ մաս անվավեր կամ հարկադիր կատարման ենթակա չէ, այդ մասը պետք է այնպես մեկնաբանվի, որ չկահասի կիրառելի օրենքի հետ~ որքան հնարավոր է մոտ կերպով արտացոլելու կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացյալ մասը կունենա իր ամբողջական ուժն ու ազդեցությունը:Սույն Համաձայնագրում iTunes-ի ձախողումը՝ հարկադրելու որևէ իրավունք կամ դրույթ, չի նշանակի նման կամ այլ դրույթից հրաժարում: iTunes-ը պատասխանատու չի լինի ձախողումների համար՝ կատարելու որևէ պարտավորություն՝ կապված այն հետևանքների հետ, որոնք իր վերահսկողությունից դուրս են:

Խանութները գործում են iTunes-ի միջոցով՝ Լյուքսեմբուրգի իրենց գրասենյակներից: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, դաշնային և ազգային օրենքներին, օրենսդրական ակտերին, հրամանագրերին և հրահանգներին, որնք վերաբերվում են App and Book Խանութներից՝ ձեր օգտվելուն: Խանութներում բոլոր գործարքները կառավարվում են Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքները, բացառելով դրա գործող օրենքների հակասութոյուններըԿալիֆորնիայի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու օրենքի դրույթների հետ ունեցած հակասութանը: Խանութների՝ ձեր կողմից օգտագործումը կարող է նաև ենթակա լինել այլ օրենքների: Սույն Դրույթների ու Պայմանների և Ծառայությունից Ձեր օգտվելուց բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ (Վեճ) վերջնականապես լուծվում է պարտավորեցնող արբիտրաժային դատավարությամբ` համաձայն օրենքների, և Միջազգային առևտրի պալատի կանոնների, անգլերեն լեզվով երեք արբիտրների առջև: Յուրաքանչյուր կողմ ընտրում է մեկ արբիտր, իսկ այդ երկու արբիտրներն ընտրում են երրորդ արբիտրին: Արբիտրներից ոչ մեկը Հայաստանի կամ Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի չպետք է լինի: Դատավարությունը տեղի է ունենալու Հայաստանում կամ արբիտրների կողմից համաձայնեցված որևէ վայրում: Արբիտրներն ունեն միայն փաստացի կորուստների դիմաց վնասի հատուցման մասին որոշում կայացնելու իրավասություն և չեն կայացնում որոշում վնասի պատժիչ հատուցման կամ տուգանքների մասին: Կողմերը, նրանց ներկայացուցիչները, այլ մասնակիցները և արբիտրները գաղտնի են պահում դատավարության փաստը, առարկան և արդյունքը: Անկախ վերը շարադրվածից ցանկացած կողմ կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, փորձել ձեռք բերել որևէ իրավասու դատարանի արգելադրման մասին որոշում (ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով միայն, նախնական արգելադրման մասին որոշում): Որևէ Վեճի ժամանակ մեկ կողմի` մեկ այլ կողմի դեմ հարուցած ցանկացած վարույթի հաղթող կողմն իրավունք ունի վերականգնել իր դատական ծախսերը, ներառյալ` չսահմանափակելով սակայն, դատարանի կամ արբիտրաժային վարույթի որևէ ծախս և փաստաբանների վարձավճարները` ողջամտության սահմաններում: iTunes-ը Ձեզ փոխատվությամբ կտա արբիտրների որևէ վարձավճար, որը կգերազանցի այն գումարը, որը դուք ստիպված պետք է լինեիք վճարել դատական վարույթի համար, ընդունելով, որ Դուք եք հատուցելու այդ գումարները, եթե iTunes-ն ի վերջո շահի դատավարությունը: Դուք հստակ կերպով համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ ցանկացած պահանջի կամ տարաձայնության կամ որևէ կերպ Խանութներից ձեր օգտագործման հետ կապված բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող դատարաններին: Կորստի ռիսկը և էլեկտրոնային ճանապարհով ստացված բոլոր գործարքների իրվական հիմքը փոխանցվում է գնորդին՝ Լյուքսեմբուրգ, համաձայն ստացողին ուղարկվող էլեկտրոնային փոխանցումների: iTunes-ի ոչ մի աշխատակից կամ գործակալ իրավասու չէ փոխելու այս Համաձայնագիրը:

iTunes-ը կարող է ծանուցել ձեզ, կապված App and Book Խանութների հետ, ձեր հաշվին էլէկտրոնային նամակ ուղարկելով կամ ձեր Հաշվին փոստային նամակ ուղարկելով, կամ App and Book Խանութներում հայտարարություն տալով: Ծանուցումներն անմիջապես օրենքի ուժ կստանան:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում քայլեր ձեռնարկել, որոնք iTunes-ը հիմնավորված կերպով համարում է անհրաժեշտ կամ տեղին՝ հարկադրելու և / կամ ստուգելու սույն Համաձայնագրի հետ համապատասխանությունը: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեզ հաշվետու լինելու, բացահայտելու ցանկացած App and Book Գրանցման Տվյալներ և/կամ հաշվին վերաբերող տեղեկատվություն՝ օրենքը հարկադրող իշխանություններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ երրորդ կողմին, եթե iTunes կարծում է ,որ հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է հարկադրել և/կամ ստուգել դրա համապատսխանությունը սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի հետ (ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված iTunes-ի իրավունքով, համագործակցել ցանկացած օրինական գործընթացի հետ, որը կապված է App and Book Խանութների և /կամ App and Book Ապրանքների ձեր կողմից օգտագործման հետ և/կամ երրորդ կողմի պահանջի հետ, որ App and Book Խանութների և/կամ App and Book Ապրանքների ՝ ձեր կողմից օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է նման երրորդ կողմի իրավունքները):

iTunes-ի մասին` Մեր գրանցման համարն է` RCS Luxembourg B 101 120, իսկ մեր գրանցման գրասենյակը գտնվում է 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Լյուքսեմբուրգ հասցեում:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ MAC APP STORE-ի և APP ԽԱՆՈՒԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

MAC APP STORE ԵՎ APP STORE ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

iTunes-ը ձեզ արտոնագիր է վաճառում՝ օգտագործելու ծրագրային ապրանքները, որոնք հասանելի են Mac App Store-ի և App Store -ի միջոցով (միասին` “App Store Ապրանքներ”): Գոյություն ունի App Store Ապրանքների երկու (2) կատեգորիա, որոնք են. (i) այն App Store Ապրանքներ, որոնք ստեղծվել են Apple-ի կողմից և որոնք արտոնագրով տրվում են ձեզ iTunes-ի միջոցով («Apple Ապրանքներ»), և (ii) այն App Store Ապրանքները, որոնք ստեղծվել և արտոնագրով տրվել են ձեզ երրորդ կողմի ստեղծողի կողմից («Երրորդ Կողմ Ապրանքներ»): App Store Ապրանքի մասնավոր կատեգորիան (Apple Ապրանք կամ Երրորդ կողմ Ապրանք) որոշվում է Mac App Store-ի Հավելվածում կամ App Store -ի հավելվածում:

Յուրաքանչյուր App Store Ապարանքի ձեր արտոնագրերը ստորև շարադրված Արտոնագրված ծրագրի Վերջնական Օգտագործողի Արտոնագրի Համաձայնագրի առարկա են, և դուք համաձայնվում եք, որ այդ պայմանները կիրառվեն այնքան ժամանակ, մինչև որ App Store Ապրանքը ապահովագրված է Վերջնական օգտագործողի արտոնագրի վավեր համաձայնագրով` կնքված ձեր և App Store Ապրանքն արտադրողի միջև («Արտադրող»), որտեղ Արտադրողի Վերջնական օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրի պայմանները կգործադրվեն App Store այդ Ապրանքին: Արտադրողը վերապահում է App Store Ապրանքի և Ապրանքին վերաբերվող բոլոր իրավունքները, որոնք բացահայտորեն ձեզ չեն շնորհված:

Դուք գիտակցում եք, որ յուրաքանչյուր Apple Ապրանքի արտոնագիրը, որը դուք ձեռք եք բերում Mac App Store-ից կամ App Store-ից, պարտավորեցնող պայմանագիր է ձեր և iTunes-ի միջև: Դուք գիտակցում եք, որ եթե դուք ձեռք եք բերում Երրորդ կողմ Ապրանք iTunes-ից, դուք ուղղակիորեն հարկադրական համաձայնագրի մեջ եք մտնում այդ Երրորդ կողմ Ապրանքն Արտադրողի հետ, և այդ համաձայնագիրը կառավարում է ձեր այդ Երրորդ Կողմ Ապրանքի օգտագործումը: iTunes-ը այդ Երրորդ կողմ Ապրանքի վերաբերվող ձեր և Արտադրողի միջև արտոնագրի կողմ չի հանդիսանում: Յուրաքանչյուր Երրորդ կողմ Ապրանքի Արտադրողը միակ պատասխանատվություն կրողն է այդ Երրորդ կողմ Ապրանքի համար, դրա բովանդակության, ցանկացած երաշխիքի համար, եթե նման երաշխիքներ չեն մերժվել, և ցանկացած բողոքի հմար, որը դուք կամ որևէ այլ կողմ հնարավոր է ունենաք այդ Երրորդ Կողմ Ապրանքի հետ կապված:

Դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ iTunes-ը և իր ասոցիացված անդամները հանդիսանում են Լիցենզավորված ծրագրի Վերջնական օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրի կամ Արտադրողի Վերջնական օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրի երրորդ կողմ շահառուներ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ նման Երրոդ կողմ Ապրանքի արտոնագրի պայմաններին ձեր համաձայնության դեպքում iTunes-ը` որպես Երրորդ կողմ շահառու, իրավունք կունենա (և կենթադրվի, որ այդ իրավունքն ունի) հարկադրելու ձեզ կատարել արտոնագրի պայմանները:

IN-APP ԳՆՈՒՄՆԵՐ

App Խանութի մի քանի Ապրանքներ կարող են ներառել այնպիսի գործառնություններ, որոնք հնրավորություն են տալսի ձեզ գնել լրացուցիչ ծառայություններ կամ լրացուցիչ գործառնությունների արտոնագրեր կամ բովանդակություն, որը կօգտագործվի App Խանութի Արտադրանքում («App Գնումներ): App Գնումները, որոնք սպառվում են App Խանութի Արտարանքի ժամանակ (օրինակ վիրտուալ ռազմամթերք) չեն կարող փոխանցվել սարքավորումների միջև: Դրանք կարող են միայան մեկ անգամ ներբեռնվել և ներբեռնված լինելուց հետո նորից չեն կարող տեղադրվել: Հենց որ App սպառվող ապրանքներից մեկը գնվել և ստացվել է ձեր կոմից, iTunes-ը ձեր առջև պատասխանատու չէ ցանկացած կորստի, կործանման կամ վնասման համար: App ներսում կատարվող բոլոր Գնումները համարվում են App Խանութի Ապրանքներ և App ներսում կատարվող Գնումներն արվում են Երրորդ Կողմի Ապրանքների ներսում, որոնք էլ համարվում են Երրորդ Կողմի Ապրանքներ և այդպես են վարվում այս պայմանների պատճառով:

In-App գնումներ ձեռք բերելու համար դուք պետք է իսկությունը հաստատեք ցանկացած Ապրանքներ ձեռք բերելուց առանձին ` պահանջվելու դեպքում մուտքագրելով ձեր գաղտնաբառը, սակայն երբ դուք արդեն հաստատել եք In-App գնումը, ապա դուք կկարողանաք տասնհինգ րոպեի ընթացքում ձեռք բերել լրացուցիչ In-App գնումներ առանց գաղտնաբառը նորից մուտքագրելու: Դուք կարող եք անջատել In-App գնումներ անելու կարողությունը ձեր iOS սարքավորման վրա, հետևելով քայլերին, որոնք նկարագրված են http://support.apple.com/kb/HT4213 կայքում:

ՆԵՐԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

App Store-ի որոշ ապրանքներ կարող են պարունակել հնարավորություն, որը ձեզ թույլ կտա բովանդակությունը ձեռք բերել բաժանորդագրական հիմունքներով («Ներծրագրային բաժանորդագրություններ»): Ներծրագրային բաժանորդագրությունները փոխհատուցման ենթակա չեն: Ներծրագրային բաժանորդագրություններն ինքնաշխատորեն նորացվում են ձեր ընտրած կիրառելի ժամանակահատվածում, իսկ կիրառվելու դեպքում ձեր Հաշվից գանձում արվում է գործող Ներծրագրային բաժանորդագրության ժամկետը լրանալուց ոչ ավելի քան 24 ժամ առաջ: Դուք կարող եք չեղարկել վճարովի Ներծրագրային բաժանորդագրությունների ինքնաշխատ նորացումը` ձեր Հաշվում ընտրելով Կառավարել ծրագրերի բաժանորդագրությունները և նշելով այն բաժանորդագրությունը, որը ցանկանում եք կերպափոխել: Բաժանորդագրության ինքնաշխատ նորացման գործառույթը կանջատվի, եթե Արտադրողը բարձրացնի բաժանորդագրության արժեքը: Դուք կարող եք չեղարկել անվճար Ներծրագրային բաժանորդագրությունները` App Store Ապրանքը ձեր սարքից հեռացնելու միջոցով: Առանձին վճարովի Ներծրագրային բաժանորդագրությունների համար կարող է առաջարկվել անվճար փորձարկման շրջան նախքան` ձեր Հաշվից գանձելը: Եթե որոշեք, որ չեք ցանկանում գնել Ներծրագրային բաժանորդագրություն, անջատեք ինքնաշխատ նորացումը ձեր Հաշվի դրվածքներում` ձորձնական շրջանի ընթացքում: Որոշ Ներծրագրային բաժանորդագրություններ կարող են նշվել լինել որպես «Newsstand» ապրանքներ, որի դեպքում դրանք կերևան միայն Newsstand ծրագրային ապահովման ներսում ձեր սարքի վրա` ներբեռնումից հետո: Դուք պետք է ծանոթանաք նաև վճարովի Ներծրագրային բաժանորդագրության առաջարկի մասին լրացուցիչ տեղեկություններին App Store Ապրանքի իրացման կետում: Մենք կարող ենք ձեզանից թույլտվություն վերցնել ձեր հաշվում նշված անունը, էլ. հասցեն և կոդը Արտադրողին տրամադրելու համար, որպեսզի նա կարողանա ձեզ ուղարկել գովազդային հաղորդագրություններ սեփական ապրանքների մասին` համաձայն իր հրապարակայնորեն տեղադրված գաղտնիության քաղաքականության: Երբ Արտադրողը ստանում է այս տեղեկությունը, նա դրան վերաբերվում է համաձայն Արտադրողի գաղտնիության քաղաքականության: Մենք ձեզ հորդորում ենք տեղեկանալ Արտադրողի գաղտնիության կանոնների մասին, նախքան նրան ձեր անձնական տվյալները տրամադրելու համաձայնություն տալը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծանոթացեք Արտադրողի գաղտնիության քաղաքականությանը կամ կապվեք Արտադրողի հետ անմիջականորեն: Գումարի վերադարձ հնարավոր է անդորրագիրը ստանալուց հետո 14 օրացուցային օրվա ընթացքում` https://www.apple.com/uk/support/itunes հասցեով գտնվող ձևը լրացնելու միջոցով: Հետագա այլ վերադարձներ, փոխհատուցումներ և չեղարկումներ անթույլատրելի են:

POPULAR NEAR ME

Եթե նախընտրեք Popular Near Me հնարավորությունը` Տեղորոշման ծառայությունները միացնելու միջոցով, Apple-ը ժամանակ առ ժամանակ ինքնաշխատորեն կհավաքագրի ձեր App Store Ապրանքների վերաբերյալ, օրինակ` յուրաքանչյուր App Store Ապրանքի վրա ծախսվող ժամանակը ր յուրաքանչյուր App Store Ապրանքի մեկնարկման քանակը: Այդ տեղեկությունը պահպանվում է անանուն և չի համակցվի ձեր անվան կամ Հաշվի հետ: Apple-ը կօգտագործի այդ տեղեկությունը, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ, օրինակ` App Store ձեր Ապրանքների ներբեռնման պատմությունը, ձեզ անհատականեցված խորհուրդներ տալու համար:

Apple-ը կարող է օգտագործել այդ տեղեկությունները և միակցել դրանք այս հնարավորությունն օգտագործող այլ օգտվողներից ստացված տեղեկությունների, iTunes Store-ից ձեր պատվերների պատմության տվյալների, ձեր App Store-ի ներբեռնման տվյալների, App Store-ի այլ օգտվողներից ստացված պատվերների պատմության տվյալների և երրորդ կողմից ստացված այլ տեղեկությունների հետ` հետևյալ նպատակներով.

• Տրամադրել ձեր խորհուրդներ App Store ապրանքների, մեդիայի և այլ ապրանքների վերաբերյալ, որոնք կարող եք ցանկանալ պատվիրել կամ օգտագործել:

• Տրամադրել խորհուրդներ այլ օգւտվողներին:

Ձեր բոլոր տեղեկությունները կօգտագործվեն համաձայն Apple-ի Գաղտնիության քաղաքականության:

Եթե չեք ցանկանում, որ մենք նման եղանակով հավաքագրենք և օգտագործենք տեղեկություններ ձեր սարքից կամ համակակրգից, դուք չպետք է միացնեք Տեղորոշման ծառայությունները կամ օգտագործեք Popular Near Me ընտրանքը: Կարող եք ցանկացած ժամանակ անջատել Popular Near Me ընտրանքը Համակարգի ծառայությունների ցանկից կամ Տեղորոշման ծառայությունների դրվածքներից:

MAC APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Բացի սույն փաստաթղթում այլ կերպ սահմանված դեպքերից,

(i) Եթե դուք անհատ եք, որը գործում է իր անձնական իրավասությամբ, դուք կարող եք անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար ներբեռնել և օգտագործել Mac App Store-ից որևէ հավելված («Mac App Store-ի ապրանք») Apple ապրանքանիշը կրող ձեր ունեցած կամ կառավարած ցանկացած ապրանքի վրա, որն աշխատում է Mac OS X-ի վրա («Mac համակարգիչ»):

(ii) Եթե դուք առևտրային ձեռնարկություն կամ կրթական հաստատություն եք, ապա դուք կարող եք ներբեռնել Mac App Store-ի որևէ ապրանք օգտագործման համար կամ (ա) մեկ անձի կողմից օգտագործվող Mac համակարգիչ(ներ)ից յուրաքանչյուրի վրա, որը դուք ունեք կամ կառավարում եք, կամ (բ) բազմաթիվ անձանց կողմից մեկ համատեղ Mac համակարգչի վրա, որը դուք ունեք կամ կառավարում եք: Օրինակ` մեկ աշխատակից կարող է օգտագործել որևէ Mac App Store ապրանք և’ այդ աշխատակցի սեղանի Mac համակարգչի , և’ շարժական Mac համակարգչի վրա, կամ մի քանի ուսանող կարող են այդ Mac App Store-ի Ապրանքը պարբերաբար օգտագործել ռեսուրս կենտրոնում կամ գրադարանում տեղակայված մեկ Mac համակարգչի վրա: Հստակության համար մի քանի օգտագործողի կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր Mac համակարգչի համար պահանջվում է առանձին արտոնագիր:

(iii) Mac App Store-ի Ապրանքների օգտագործման համար կարող է պահանջվել գրանցում Apple տարբերակչով, որն օգտագործվում է Mac App Store-ի ապրանքը Mac App Store-ից ներբեռնելու համար: Mac App Store ապրանքները կարող են թարմացվել միայն Mac App Store-ի միջոցով:

APP STORE-Ի ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

(i) Եթե դուք անհատ եք, որը գործում է իր անձնական իրավասությամբ, դուք կարող եք անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար ներբեռնել և համապատասխանեցնել որևէ App Store Ապրանք ձեր ունեցած կամ կառավարած ցանկացած iOS սարքավորման վրա:

(ii) Եթե դուք առևտրային ձեռնարկություն կամ կրթական հաստատություն եք, ապա դուք կարող եք ներբեռնել և համապատասխանեցնել որևէ App Store Ապրանք, որը օգտագործվելու է կամ (ա) մեկ առանձին անհատի կողմից մեկ կամ ավելի iOS սարքավորումների վրա, որ դուք ունեք կամ կառավարում եք, եւ որն օգտագործվում է այդ անհատի կողմից, կամ (բ) բազմաթիվ անձանց կողմից մեկ ընդհանուր iOS սարքավորման վրա, որ դուք ունեք կամ կառավարում եք: Օրինակ, մեկ աշխատակից կարող է օգտագործել App Store-ի Ապրանքը աշխատակցի և՛ iPhone-ի, և՛iPad-ի վրա, կամ մի քանի ուսանողներ կարող են պարբերաբար օգտագործել App Store-ի Ապրանքը մեկ iPad-ի վրա, որը գտնվում է ռեսուրս կենտրոնում կամ գրադարանում: Հստակության համար մի քանի օգտագործողի կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր iOS սարքավորման համար պահանջվում է առանձին արտոնագիր:

(iii) Դուք կկարողանաք պահել App Խանութի Ապրանքները մինչև հինգ տարբեր Հաշիվներում միաժամանակ` համադրելի iOS սարքավորման վրա:

Ապրանքներ

(iv) (v) Դուք կկարողանաք App Խանութի Ապրանքները iTunes-ի կողմից արտոնագրված գոնե մեկ սարքավորումից ձեռքով համապատասխանեցնել այն IOS սարքավորումների հետ, որոնք ունեն ձեռքով համապատասխանեցնելու կարգավորիչ, պայմանով, որ App ԽանութիԱպրանքը կապված է Հաշվի հետ՝ iTunes-ի կողմից արտոնագրված նախնական սարքավորման վրա, որտեղ iTunes-ի կողմից արտոնագրված նախնական սարքավորումը այն մեկն է, որն առաջին անգամ համապատասխանեցվել է IOS սարքավորման հետ կամ այն է, որը դուք հետագայում մատնանշեցիք՝ որպես առաջինը, որն օգտագործեց այդ iTunes հավելվածը:

IPOD ԽԱՂԵՐ

Ձեր ունեցած համատեղելի iPod ապրանքանիշի սարքավորումները կարող են ձեր գնած iPod խաղի տարբերակը ներկայացնել որպես անհամատեղելի: Խաղերը, որոնք գնվել են iTunes-ի խանութներից հնարավոր է,որ անհամատեղելի լինեն iPod-ի նոր սերնդի արտադրանքների հետ:

MAC APP Խանութի-ի և APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ԱՋԱԿՑՈՒՄԸ

iTunes-ը պատասխանատու է տրամադրելու ցանկացած պահպանման և աջակցման ծառայություն կապված միայն Apple-ի Արտադրանքի հետ, ինչպես ընդգծված է Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված Հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրում, կամ առանձին նպատակային օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրում, որի դեպքում կարող է լինել կամ ինչպես պահանջվում է՝ համաձայն կիրառելի օրենքի: Ցանկացած Երրորդ Կողմի Ապրանքի Արտադրող միայն ինքն է պատասխանատու պահպանման և աջակցման ծառայություններ տրամադրել՝ կապված Արտադրանքի հետ, ինչպես ընդգծված է Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված Հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրում, կամ Արտադրողի Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրի Համաձայնագրում, որի դեպքում կարող է լինել կամ ինչպես պահանջվում է՝ համաձայն կիրառելի օրենքի:

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Mac App Store և App Store Ապրանքները (միասին` «App Store ապրանքներ»), որոնք հասանելի են Mac App Store-ից և App Store-ից (միասին` «App Store»), արտոնագրված են, սակայն չեն վաճառված ձեզ: Ձեր արտոնագիրը յուրաքանչյուր App Store Ապրանքի համար, որը դուք ձեռք եք բերել App Store –ից նախապես ենթակա է ձեր կողմից Արտոնագրված ծրագրի Վերջնական Օգտագործողի Արտոնագրի Համաձայնագրի («Ստանդարտ ՎՕԱՀ») դրույթների ընդունման, և դուք համաձայնվում եք, որ այդ պայմանները կիրառվեն App Store-ի կողմից արտանագրված App Store յուրաքանչյուր Ապրանքին այնքան ժամանակ, մինչև որ App Store Ապրանքը ապահովագրված է Վերջնական օգտագործողի արտոնագրի վավեր համաձայնագրով` կնքված ձեր և App Store Ապրանքն արտադրողի միջև, որտեղ Արտադրողի Վերջնական օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրի պայմանները կգործադրվեն App Store այդ Ապրանքի նկատմամբ: Ձեր արտոնագիրը Apple-ի ցանկացած Ապրանքի համար սույն Ստանդարտ ՎՕԱՀ-ի կամ վերջնական օգտագործողի առանձին արտոնման համաձայնագրի ներքո, շնորհված է iTunes-ի կողմից և ձեր արտոնագիրը ցանկացած Երրորդ կողմ Ապրանքի, համաձայն սույն Ստանդարտ ՎՕԱՀ-ի կամ վերջնական օգտագործողի առանձին արտոնման համաձայնագրի շնորհված է Երրորդ կողմ Ապրանքն Արտադրողի կողմից: App Store ցանկացած Ապրանք, որի արտոնագիրը շնորհված է Ստանդարտ ՎՕԱՀ-ի շրջանակներում, սույնով համարվում է “Արտոնագրված Ծրագիր”: Արտադրողը կամ iTunes-ը (“Արտոնատեր”) վերապահում է Արտոնագրված ծրագրի և դրան առնչվող բոլոր իրավունքները, որոնք բացահայտորեն ձեզ չեն շնորհված սույն ՎԱՕՀ- ով:

ա.Արտոնագրի շրջանակները. Այս արտոնագիրը, որը Արտոնագրված Հավելվածի համար տրված է ձեզ Արտոնատիրոջ կողմից, սահմանափակված է որպես չփոխանցվող արտոնագիր՝ Արտոնագրված Հավելվածը օգտագործելու iOS-ի կամ Mac OS X-ի («Mac համակարգիչներ») վրա աշխատող Apple ապրանքանիշը կրող ցանկացած ապրանքի վրա (ներառյալ , բայց չսահմանափակված iPad-ով, iPhone-ով և iPod touch-ով) («iOS սարքավորումներ»), որը դուք ունեք կամ կառավարում եք և որը թույլատրված է Mac App խանութի, App Խանութի և iBooks Store-ի պայմանների վրա հիմնված Օգտագործման Կանոններում («Օգտագործման Կանոններ»): այս արտոնագիրը ձեզ թույլ չի տա օգտագործել Արտոնագրված Հավելվածը ցանկացած Apple սարքավորման վրա, որը դուք չունեք կամ չեք կառավարում և բացառությամբ Օգտագործման կանոններում նախատեսված դեպքերից, դուք չեք կարող տարածել կամ Արտոնագրված Համաձայնագիրը հասանելի դարձնել ցանցի միջոցով, որտեղ այն կարող է միևնույն ժամանակ օգտագործվել մի քանի սարքավորումներով: Դուք չեք կարող վարձել, իրավական փաստաթղթերով վարձակալության տալ, պարտքով տալ, վաճառել, փոխանցել, վերաբաժանել, կամ ենթաարտոնագրել ձեր Արտոնագրված Հավելվածը և եթե դուք ձեր Mac համակարգիչը կամ iOS սարքավորումը վաճառում եք մի երրորդ կողմի, ապա դուք պետք է այդ անելուց առաջ Արտոնագրված հավելվածը հանեք Mac համակարգչից կամ iOS սարքավորումից: Դուք չեք կարող կրկնօրինակել (բացի սույն արտոնագրով և Օգտագործման կանոններով հստակորեն թույլատրված կետերով), բանաքաղել, չեղյալ համարել, անջատել, փորձել դուրս բերել հիմնական կոդը, կամ փոխել կամ ստեղծել Արտոնագրված Հավելվածի դուրս բերված տարբերակները, ցանկացած թարմացումներ, կամ դրանից որևէ մաս (բացի այն և միայն այն չափով, որ ցանկացած ընթացիկ սահմանափակում արգելված է համապատասխան օրենքով կամ այն չափով, որ կարող է արգելված լինել արտոնագրված դրույթներով, որոնցով կառավարվում է ցանկացած բաց-բնօրինակի բաղադրիչները, որոնք ներառված են Արտոնագրված Հավելվածի հետ): Այն կատարելու ցանկացած փորձ Արտոնատիրոջ և նրա արտոնության տակ գտնվողների իրավունքների ոտնահարում է: Եթե դուք այս սահամանափակումը խախտեք, դուք ենթակա կլինեք դատական կարգով հետապնդման և վնասների հատուցման:

Այս Արտոնագրի դրույթները կառավարում են ցանկացած արդիականացված տեսակ, որը տրամադրում է Արտոնատերը և որը փոխարինում և/կամ լրացնում է Արտոնագրված հավելվածի բնօրինակը, մինչև որ որակի նման բարձրացումը չի ուղեկցվում առանձին արտոնագրով, որի դեպքում այդ արտոնագիր կկառավարի:

բ. Տվյալների Օգտագործման Թույլտվություն. Դուք համաձայնվում եք, որ Արտոնատերը կարող է հավաքագրել և օգտագործել տեխնիկական տվյալներ և դրան վերաբերող տեղեկատվություն, ներառյալ , բայց չսահմանափակված ձեր սարքավորման, համակարգի կամ հավելյալ սարքավորման և պարագծային սարքերի տեխնիկական տեղեկատվությամբ, որը պարբերաբար հավաքագրվում է դյուրացնելու համար ծրագրի թարմացումները, աջակցությունը և Արտոնագրված Հավելվածի հետ կապված այլ ծառայություններ, որոնք ուղղված են ձեզ (եթե առկա են): Արտոնատերը կարող է սույն տեղեկատվությունն օգտագործել, այնքան ժամանակ, որքան այն անձնապես չի ճանաչում ձեզ՝ բարելավելու իր արտադրանքը կամ ծառայություններ կամ տեխնոլոգիաներ տրամադրել ձեզ:

գ. Ը նդհատում. Արտոնագիրն ուժի մեջ է, մինչև որ այն չընդհատվի ձեր կամ Արտոնատիրոչ կողմից: Ձեր իրավունքներն այս արտոնագրի ներքո ավտոմատ կերպով կընդհատվեն՝ առանց Արտոնատիրոջ կողմից ծանուցման, եթե դուք չեք ենթարկվում սույն արտոնագրի դրույթ(ներ)ին: Սույն արտոնագրի ընդհատման դեպքում, դուք պետք է դադարեցնեք Արտոնագրված Հավելվածի բոլոր տեսակի գործածությունը և ոչնչացնեք արոնագրված հավելվածի բոլոր կրկնօրինակները, ամբողջական կամ մասնակի:

դ. Ծառայություններ. Երրորդ Կողմի Նյութեր: Արտոնագրված հավելվածը կարող է հնարավորություն ընձեռել կապվելու Արտոնատիրոջ և Երրորդ Կողմի ծառայությունների և կայքէջերի հետ (հավաքական կերպով կամ անհատապես «Արտաքին Ծառայություններ»): Արտաքին Ծառայությունների օգտագործումը պահանջում է Ինտերնետային, իսկ որոշակի Արտաքին ծառայություններից օգտվելու համար ձեզանից պահանջվում է լրացուցիչ պայմանների ընդունում:Օգտագործելով այս համակարգչային ծրագիրը` կապված որևէ iTunes Store-ի հաշվի հետ, դուք համաձայնվում եք iTunes Store-ի նորագույն Դրույթներին ու պայմաններին և օգտագործման կանոններին, որոնք ձեզ հասանելի կլինեն և դուք կկարողանաք ծանոթանալ հետևյալ հասցեով` https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/:

Դուք հասկանում եք, որ օգտագործելով Արտաքին Ծառայությունները դուք կարող եք բախվել այնպիսի բովանդակության հետ, որը կարող է վիրավորական, անվայել կամ տհաճ համարվել, որի բովանդակությունը կարող էկամ չի կարող համարվել որպես ճշգրիտ լեզու ունեցող, և որ ցանկացած որոնման արդյունքները կամ որևէ առանձնակի կայքէջի հասցեն ավտոմատ և չմտածված կերպով կապ կստեղծի կամ մեջբերումներ կանի վիրավորական կամ տհաճ նյութերից: Այնուամենայնիվ, դուք համաձայնվում եքօգտագործել Ծառայությունները միայն ձեր պատասխանատվությամբ, և ո’չ Արտոնատերը, ո’չ էլ նրա գործակալները որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև այն բովանդակության համար, որը կարող է համարվել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ:

Որոշ Արտաքին Ծառայություններ կարող են ցուցադրել, ներառել, կամ հասանելի դարձնել բովանդակությունը, տվյալները, տեղեկատվությունը, հավելվածները կամ երրորդ կողմի նյութերը («Երրորդ Կողմի Նյութեր »)կամ տրամադրել երրորդ կողմի որոշակի կայքէջեր:Օգտագործելով Արտաքին Ծառայությունները, դուք գիտակցում եք, որ ո’չ Արտոնատերը, ո’չ էլ նրա գործակալները պատասխանատու չէ նման Երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի բովանդակության, ճշգրտության, ամբողջականության, ժամանակին արված լինելու, վավերականության, հեղինակային իրավունքների համապատասխանության, օրինականության, պարկեշտության , որակի և այլ ասպեկտների քննության և գնահատման համար: Արտոնատերը, նրա գործակալները,պատասխանատուները, դրա հետ կապ ունեցողները և դուստր ձեռնարկությունները չեն երաշխավորում կամ հաստատում և չեն ստանձնում ու չունեն որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն ձեր կամ ցանկացած այլ անձի հանդեպ՝ ցանկացած Արտաքին ծառայությունների, Երրորդ Կողմի Նյութերի կամ կայքէջերի կամ Երրորդ Կողմի ցանկացած այլ նյութերի, արտադրանքի կամ ծառայությունների համար: Երրոդ Կողմի Նյութերը և այլ կայքէջերի հետ կապերը լոկ տրամադրվում են ձեր հարմարավետության համար:

Ցանկացած Արտաքին ծառայության կողմից տրամադրված ֆինանսական տեղեկատվությունը ընդհանուր տեղեկացվածության նպատակներով է միայն և չպետք է ներդրումային խորհրդների հիմք հանդիսանա: Նախքան Արտաքին ծառայություններից ստացված տեղեկությունների վրա հիմնված` ցանկացած անվտանգության փոխանցումներ կատարելը, պետք է խորհրդակցեք ֆինանսական կամ անվտանգության հարցերով մասնագետի հետ, որն ունի ձեր երկրում կամ տարածաշրջանում ֆինանսական հարցերի կամ արժեթղթերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու օրենքով սահմանված որակավորում: App Store ցանկացած ապրանքի կամ Արտտաքին ծառայությունների կողմից տրամադրված ցանկացած բժշկական տեղեկատվությունը չպետք է օգտագործվի բժշկական ախտորոշման կամ բուժօգնության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դուք ուղղորդվում եք բժշկի կողմից: App Store Ապրանքում առկա բժշկական տեղեկությունը հիմք ընդունելուց առաջ պաք է խորհրդակցեք բժիշկի հետ: Տեղի հետ կապված տվյալները, որոնք տրամադրվել են ցանկացած Արտաքին Ծառայության կողմից` հիմնական նավիգացիոն նպատակների համար է միայն, և չպետք է հիմք հանդիսանա այն դեպքերում, երբ պահանջվում է հստակ վայրի տեղեկատվություն կամ եթե տեղադրության մասին թյուր, սխալ, հնացած կամ թերի տեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել մահվան, անձնական վնասի, կամ սեփականության կամ շրջակա միջավայրի վնասների: Ոչ Արտոնատերը, ոչ նրա գործակալները կամ իր բովանդակությունը տրամադրողներից որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել Արտաքին Ծառայության կողմից ներկայացվող բորսայի տեղեկատվության, տեղադրության տվյալների կամ որևէ այլ տվյալների հասանելիությունը, ճշտգրտությունը, ամբողջականությունը, հուսալիությունը կամ արդիականությունը:

Դուք համաձայնվում եք, որ Արտաքին Ծառայությունները պարունակում են արտոնագրված բովանդակություն, տեղեկատվություն կամ նյութեր, որոնք պատկանում են Արտոնատիրոջը, նրա գործակալներին և/կամ դրա Արտոնատերերին և պաշտպանված են մտավոր սեփականության մասին համապատասխան օրենքով և այլ օրենքներով,ներառյալ, բայց չսահմանափակված հեղինակային իրավունքով, և որ դուք որևէ կերպ չեք օգտագործի նման արտոնագրված բովանդակություն, տեղեկատվություն կամ կամ նյութեր, բացի Արտաքին Ծառայությունների թույլատրված օգտագործումից, կամ չեք օգտագործի որևէ ձևով, որը չի համապատասխանում սույն Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ-ի պայմաններին կամ խախտում է որևէ երրորդ կողմի, iTunes-ի կամ Apple-ի մտավոր սեփականության որևէ իրավունք: Արտաքին Ծառայությունների ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կրկնօրինակվել: Դուք համաձայնվում եք չփոխել, չվարձել, իրավական փաստաթղթով վարձակալության չտալ, փոխառություն չվերցնել, չվաճառել, չբաժանել կամ չստեղծել նմանօրինակ աշխատանքներ, որոնք որևէ կերպ հիմնված են Արտաքին Ծառայությունների վրա, և դուք որևէ չարտոնված կերպով չեք շահագործի Արտաքին Ծառայությունները, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, չեք օգտագործի Արտաքին ծառայությունները համակարգչային որևէ վարակ, որդ, տրոյական ձի կամ այլ վնասակար ծրագրեր փոխանցելու նպատակով կամ ցանցի դեմ ոտնձգելով կամ այն պատասխանատվության տակ դնելով: Հետագայում դուք համաձայնվում եք չօգտագործել Արտաքին Ծառայությունները ցանկացած կերպով, որը կանհանգստացնի, կչարաշահի, կզայրացնի, կահաբեկի, կզրպարտի կամ որևէ կերպ կխախտի կամ կոտնահարի ցանկացած կողմի իրավունքները, և որ ոչ Արտոնատերը, ոչ նրա գործակալները որևէ կերպ պատասխանատու չեն ո’չ ձեր կողմից նման օգտագործման համար, ո’չ էլ ցանկացած անհանգստացնող, վախեցնող, զրպարտող, զայրացնող, իրավախախտ կամ անօրինական հաղորդագրության կամ փոխանցման համար, որ դուք կարող եք ստանալ , որպես Արտաքին Ծառայություններից ցանկացածն օգտագործելու արդյունք:

Ի հավելում Արտաքին Ծառայությունների և Երրորդ Կողմի Նյութերի, որոնց կարելի է կապվել, ներկայացվել կամ կապ հաստատել Apple սարքավորումների միջոցով, բոլոր լեզուներով կամ բոլոր երկրներում կամ տարածաշրջաններում հասանելի չեն: Արտոնատերը որևէ կերպ չի նշում, որ նման Արտաքին Ծառայություններ և Նյութեր համապատասխան կամ հասանելի են՝ որոշակի որևէ տարածքում օգտագործելու համար: Այն չափով, որ դուք ընտրում եք օգտագործել կամ ստանալ նման Արտաքին Ծառայություններից և Նյութերից օգտվելու իրավունք, դուք այդպես վարվում եք ձեր իսկ նախաձեռնությամբ և պատասխանատու եք ցանկացած համապատասխան օրենքին ենթարկվելու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով`, համապատասխան տեղական օրենքները: Արտոնատերն իրավունք է վերապահում փոխելու, հետաձգելու, հեռացնելու կամ անաշխատունակ վիճակի բերելու Արտաքին Ծառայություններին հասանելիությունը ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման: Ոչ մի դեպքում Արտոնատերը պատասխանատու չէ նման Արտաքին Ծառայությունների հեռացման կամ հասանելիության անաշխատունակության համար: Արտոնատերը ցանկացած պահի և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության կարող է նաև սահմանափակումներ սահմանել որոշ Արտաքին Ծառայությունների օգտագործման կամ հասանելիության համար:

ե. ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ. ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԵՎ ՈՐ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ՃՇՏԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋԱՆՔԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐՎԱԾ Է ՁԵՐ ԱՌՋԵՎ: ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ, «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ «ՈՐՔԱՆՈՎ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ» ԲՈԼՈՐ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՈԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ԿԱՄ ՀՍՏԱԿ, ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԵՐՊՈՎ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ , ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐՈՎ ԵՎ/ԿԱՄ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿՈՎ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՈՐԵՎԷ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՃՇՏԳՐՏՈՒԹՅԱՄԲ, ՀԱՆԳԻՍՏ ՎԱՅԵԼՔԻ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱՉՏԵԼՈՒ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ: ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՆ ԼԻԱՐԺԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՄ, ՈՐ ԱՅՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ,ՈՐ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ՉԻ ԽԱԽՏՎԻ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԿԼԻՆԻ, ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՅԴ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԿՈՒՂՂՎԵՆ: ՈՉ ՄԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ԿԱՄ ԳՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՄ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, ՈՐԸ ՏՐՎԵԼ Է ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ՎԿԱՅԱԳՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ, ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔ ՍՏԵՂԾԵԼ: ԵԹԵ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՊԱՑՈՒՑԵՆ, ՈՐ ԽՈՏԱՆ ԵՆ, ԴՈՒՔ ԿՍՏԱՆՁՆԵՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՄ ՈՒՂՂՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԾԱԽՍԵՐԸ: ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՈԼՈՐՏՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ՝ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵԶ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ:

զ. Պատասխանատվության սահմանափակում.ՕՐԵՆՔՈՎ ՉԱՐԳԵԼՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՆՏՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ՎՆԱՍՄԱՄԲ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԲԻԶՆԵՍ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԱՅԼ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԾԱԳԵԼ ԿԱՄ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ՁԵՐ՝ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱԿԱՍԻ ՀԵՏ, ՈՐՆ ԱՅՆՈՒՄԱԵՆԱՅՆԻՎ ՊԱՏՃԱՌ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ, ԱՆԿԱԽ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ( ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ) ԵՎ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԱՐՏՈՆԱՏԻՐՈՋԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆ ՏՎԵԼ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ, ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ ԱՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ: Ոչ մի դեպքում Արտոնատիրոջ ողջ պատասխանատվությունը բոլոր վնասների համար ձեզ կարժենա և չի գերազանցի հիսուն դոլարը ($50.00) (տարբեր, քան կարող է պահանջվել համապատասխան օրենքով, այն դեպքերում, երբ ներառվում է անձնական վնասը). Վերոհիշյալ սահմանափակումները կկիրառվեն նույնիսկ եթե վերը սահմանված դատական պաշտպանության միջոցները չծառայեն իրենց հիմնական նպատակին:

է. Դուք կարող եք չօգտագործել կամ այլ կերպ արտահանել կամ վերաարտահանել Արտոնագրված Հավելվածը , բացի այն դեպքերից, որոնք լիազորում է Միացյալ Նահանգների օրենքը և իրավասությունների շրջանակում գործող այն օրենքները, որոնց պայմաններում ձեռք է բերվել Արտոնագրված Հավելվածը: Մասնավորապես, բայց առանց սահամանփակման, Արտոնագրված Հավելվածը չի կարող արտահանվել կամ վերաարտահանվել (ա) ԱՄՆ-ի կողմից արգելք դրված որևէ երկրում կամ (բ) որևէ մեկին, որը ԱՄՆ Ֆինանսների նախարարության հատուկ նշանակված ազգերի ցուցակում կամ ԱՄՆ Առևտրի նախարարության մերժված անձանց ցուցակում կամ միավորումների ցուցակում: Օգտագործելով Արտոնագրված Հավելվածը դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ դուք նման երկրում կամ ցուցակում չեք գտնվում: Դուք նա համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի այս ապրանքները այն նպատակներով, որ արգելված են Միացյալ Նահանգների օրենքով, ներառյալ, բայց չսահմանափակելով միջուկային, հրթիռային, քիմիական կամ կենսաբանական զենքերի զարգացումը, ձևավորումը և արտադրությունը:

ը. Արտոնագրված հավելվածը և դրա հետ կապված փաստաթղթերն են «Առևտրայինն Կետեր» , ինչպես այդ դրույթը ներկայացված է 48 C.F.R. §2.101-ում, որը կազմված է «Առևտրային Համակարգչային Ծրագիր» և «Առ.տրային Համակարգչային Ծրագրի Փաստաթղթեր» , ինչպես այդ դրույթներն օգտագործվում են 48 C.F.R. §12.212-ում կամ 48 C.F.R. §227.7202-ում համապատասխանաբար: Համաձայն 48 C.F.R. §12.212-ին կամ 48 C.F.R. §227.7202-1-ին 227.7202-4-ի միջոցով, եթե համապատասխան է, Առևտրային Համակարգչային Ծրագրի և Առևտրային Համակարգչային Ծրագրի փաստաթղթերը արտոնագրվում են ԱՄՆ կառավարության նպատակային օգտագործողներին (ա) միայն որպես առևտրային ապրանքներ և (բ) միայան այն իրավունքներով, որոնք երաշխավորված են բոլոր այլ նպատակային օգտագործողներին համաձայն սույն դրույթներին: Չհրապարակված իրավունքները պահվում են Միացյալ Նահանգների օրենքների հեղինակային իրավունքի ներքո:

թ. , Հայաստանի օրենքներն են կառավարում այս արտոնագիրը և ձեր՝ սույն Արտոնագրված հավելվածի օգտագործումը: Արտոնագրված Հավելվածի ձեր կողմից օգտագործումը կարող է ենթակա լինել այլ տեղական, նահանգային կամ միջազգային օրենքների:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ IBOOKS STORE-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

IBOOKS STORE-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

Դուք գիտակցում եք, որ iTunes-ը վաճառում է ձեզ արտոնագիր` օգտագործելու համար այն բովանդակությունը, որը հասանելի է iBooks Store-ի միջոցով («iBooks Store-ի ապրանքներ»): Այդ արտոնագիրը iTunes-ից ձեր գնելուց հետո դառնում է պարտավորեցնող պայմանագիր ուղղակիորեն ձեր և iBooks Store-ի այդ Արտադրանքը հրատարակող Երրորդ Կողմի միջև («Արտադրող»), որը կարգավորում է ձեր՝ iBooks Store Ապրանքի օգտագործումը. iTunes-ը ձեր և Արտադրողի միջև այդ արտոնագրի կողմ չի հանդիսանում` կապված այդ iBooks Store Ապրանքի հետ, և յուրաքանչյուր iBooks Store Արտադրանք Արտադրողը իրավունք ունի հարկադրել այն դրույթները, որոնք կապված են iBooks Store-ի Արտադրանքի հետ: Յուրաքանչյուր iBooks Store –ի Ապրանքի Արտադրող միայն ինքն է պատասխանատու այդ iBooks Store-ի Ապրանքի, դրա բովանդակության համար, ցանկացած երաշխիքի համար այն չափով, որ չափով նման երաշխիքները չեն բացառվել, եւ ցանկացած հայցի համար, որը դուք կամ ցանկացած այլ անձ կարող է ունենալ` կապված ձեր կողմից iBooks Store-ի Արտադրանքի կամ դրա օգտագործման հետ:

Դուք ընդունում եք, որ ցանկացած iBooks Store-ի Ապրանք, որը գնվել է որևէ համակարգչի համար, դիտելի չի լինի ցանկացած համակարգչով, այլ դիտելի կլինի միայն համատեղելի ծրագիր ունեցող iOS սարքավորումով:

IBOOKS STORE-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

(i) Ձեզ կարտոնվի օգտագործել iBooks Store-ի Արտադրանքը միայն անձնական և ոչ-առևտրային նպատակներով:

(ii) Դուք կկարողանաք պահել iBooks Store-ի ապրանքը մինչև հինգ տարբեր հաշիվներում, միևնույն ժամանակամիջոցում, որոշակի iOS-ի վրա հիմնված սարքավորումներում, ինչպիսիք են iPad-ը, iPod touch-ը կամ iPhone-ը:

(iii) Դուք կկարողանաք պահել iBooks Store ապրանքները հինգ արտոնագրված iTunes-ի սարքավորումներում, ցանկացած պահի:

(iv)iBooks Store ապրանքների առաքումը ձեզ աջակցող որևէ իրավունքի օգտագործում թույլ չի տալիս iBooks Store –ի ապրանքներում կամ իրավունք ձայնագրել iBooks Store –ի արտադրանքը սկավառակի վրա:

(v) Դուք կկարողանաք ձեռքով համապատասխանեցնել iBooks Store-ի արտադրանքը նվազագույնը մեկ արտոնագրված սարքավորման մեջ դեպի այլ սարքավորումներ, որոնք ունեն ձեռքով համապատասխանեցման կարգավորիչներ, պայմանով, որ iBooks Store –ի ապրանքը կապված է մի հաշվի հետ, որն առաջնային սարքավորման արտոնագիր ունի iTunes-ի կողմից,որտեղ առաջնային iTunes-ի արտոնագրված սարքավորումը այն մեկն է, որն առաջին անգամ համապատասխանեցվել է սարքավորման հետ կամ այն սարքավորման հետ, որը դուք հաջորդաբար ներկայացրել եք որպես առաջնային, որն օգտագործում է iTunes:

Վերջին արդիացում՝ 17 սեպտեմբեր, 2014