Algemene voorwaarden Apple-mediadiensten

Deze algemene voorwaarden scheppen een contract tussen u en Apple (de 'Overeenkomst'). Lees de Overeenkomst aandachtig door. Klik op 'Aanvaarden' om te bevestigen dat u de Overeenkomst begrijpt en aanvaardt.

A. INLEIDING TOT ONZE DIENSTEN

Deze overeenkomst regelt uw gebruik van de diensten van Apple ('Diensten') waarmee u media, apps ('Apps') en andere in-appdiensten ('Content') kunt kopen, downloaden, in licentie nemen, huren of op abonnementsbasis verwerven. Onze Diensten zijn: iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music en Apple News. Onze Diensten zijn beschikbaar voor uw gebruik in het land waar u verblijft ('Land'). Om onze Diensten te gebruiken, hebt u compatibele hardware, software (de nieuwste versie is aanbevolen en soms vereist) en internettoegang nodig (voor internettoegang kunnen kosten worden aangerekend). Deze factoren kunnen de prestaties van onze Diensten beïnvloeden.

B. ONZE DIENSTEN GEBRUIKEN

BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGEN

U kunt Content op onze Diensten gratis of tegen betaling verwerven. In beide gevallen is dat een 'Transactie'. Elke Transactie is een elektronisch contract tussen u en Apple en/of tussen u en de entiteit die de Content op onze Diensten levert. Als u echter een klant van Apple Distribution International bent en een App of een boek koopt, is Apple Distribution International de verkoper; dit betekent dat u de Content van Apple Distribution International koopt en dat hij door de Leverancier van de App (zoals hierna gedefinieerd) of de uitgever van het boek in licentie wordt gegeven. Tijdens uw eerste Transactie zullen wij u vragen hoe vaak u wenst dat wij tijdens toekomstige Transacties uw wachtwoord zullen vragen. Als u Touch ID voor Transacties activeert, zullen wij u vragen om alle Transacties met uw vingerafdruk te authenticeren. U kunt uw wachtwoordinstellingen op elk ogenblik beheren door deze instructies te volgen: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple zal uw betaalmethode (zoals uw creditcard, betaalpas, cadeaubon/-code of een andere in uw Land beschikbare methode) belasten voor elke te betalen Transactie, met inbegrip van de toepasselijke belastingen. Als u nog niet gepubliceerde Content vooraf bestelt, zal hij worden gefactureerd wanneer de Content aan u wordt geleverd (tenzij u de bestelling annuleert voor de Content beschikbaar wordt). Bezoek http://support.apple.com/kb/HT5582 voor details over de facturering van Transacties. Alle Transacties zijn definitief. De prijzen van Content kunnen op elk ogenblik veranderen. Als technische problemen de levering van Content verhinderen of onredelijk vertragen, is uw uitsluitende en enige verhaal ofwel de vervanging van de Content, ofwel de terugbetaling van de betaalde prijs, naar goeddunken van Apple. Apple kan een verzoek om terugbetaling weigeren indien het bewijzen van fraude, misbruik van terugbetaling of ander manipulerend gedrag vaststelt die Apple recht geven op een tegenvordering. Voorwaarden met betrekking tot cadeaubonnen/-codes zijn verkrijgbaar op: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards.

APPLE ID

Het gebruik van onze Diensten en de toegang tot uw Content vereisen een Apple ID. Een Apple ID is de account die u in het volledige ecosysteem van Apple gebruikt. Uw Apple ID is waardevol en u bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan. Apple is niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van een ongeoorloofd gebruik van uw Apple ID. Raadpleeg Apple als u vermoedt dat uw Apple ID niet langer veilig is.

U moet ten minste 13 jaar zijn (of de equivalente minimumleeftijd hebben in uw Land, zoals ingevoerd tijdens het registratieproces) om een Apple ID aan te maken en onze Diensten te gebruiken. Apple ID's voor personen onder deze leeftijd kunnen door een ouder of wettelijke voogd worden aangemaakt via Delen met gezin, of door een erkende onderwijsinstelling.

PRIVACY

Uw gebruik van onze Diensten is onderworpen aan het Privacybeleid van Apple, dat beschikbaar is op https://www.apple.com/legal/privacy/.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DIENSTEN EN CONTENT

Uw gebruik van de Diensten en de Content moet de in deze sectie ('Regels voor het Gebruik') bepaalde regels volgen. Elk ander gebruik van de Diensten en de Content is een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst. Apple kan uw gebruik van de Diensten en de Inhoud monitoren om te verzekeren dat u de Regels voor het Gebruik volgt.

Alle Diensten:

- U mag de Diensten en de Inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (behalve zoals bepaald in de sectie Content van de App Store hierna).

- De levering van Content door Apple geeft u geen promotionele gebruiksrechten en vormt geen toekenning of afstand van rechten van de eigenaren van het auteursrecht.

- U mag op elk apparaat Content van maximaal vijf verschillende Apple ID's gebruiken.

- Het is uw verantwoordelijkheid om gedownloade Content niet te verliezen, te vernietigen of te beschadigen. Wij moedigen u aan om regelmatig back-ups te maken van uw Content.

- U mag de beveiligingstechnologie die deel uitmaakt van de Diensten niet wijzigen of omzeilen.

- U mag onze Diensten uitsluitend gebruiken met software van Apple en u mag de software niet wijzigen en er geen gewijzigde versies van gebruiken.

- Videocontent vereist een HDCP-verbinding.

Content van de iTunes Store:

- U mag Content zonder Digital Rights Management (DRM) gebruiken op een redelijk aantal compatibele apparaten die uw eigendom zijn of die u gebruikt. Content met DRM mag op maximaal vijf computers worden gebruikt en op een willekeurig aantal apparaten die u met deze computers synchroniseert.

- Gehuurde Content kan op één apparaat tegelijk worden bekeken, moet binnen de 30 dagen worden afgespeeld en binnen de 24 tot 48 uur na het begin van het afspelen voltooid zijn, afhankelijk van de Content die wordt aangeboden door de Diensten van uw Land (deze periode wordt niet verlengd door het stoppen, pauzeren of herstarten van het afspelen).

- U mag een afspeellijst met audio tot zevenmaal op cd branden om hem te beluisteren (deze beperking geldt niet voor Content zonder DRM).

Content van de App Store:

- De term 'App' omvat apps, iMessage- en Apple Watch-apps, in-app aankopen, uitbreidingen (zoals toetsenborden), stickers en abonnementen die in een app beschikbaar zijn.

- U mag Apps gebruiken op elk apparaat dat uw eigendom is of dat u gebruikt.

- Personen die in naam van een commerciële onderneming, een overheidsorganisatie of een onderwijsinstelling (een 'Onderneming') handelen, mogen Apps downloaden en synchroniseren voor gebruik door ofwel (i) een enkele persoon op een of meer apparaten die eigendom zijn van of gebruikt worden door een Onderneming; ofwel (ii) meerdere personen op een enkel gedeeld apparaat dat eigendom is van of gebruikt wordt door een Onderneming. Voor de duidelijkheid: elk apparaat dat serieel of collectief door meerdere gebruiker wordt gebruikt, vereist een afzonderlijke licentie.

Content van de iBooks Store:

- U mag Content zonder DRM gebruiken op elk compatibel apparaat dat uw eigendom is of dat u gebruikt. Content met DRM mag op maximaal vijf computers worden gebruikt en op om het even welk aantal apparaten dat u met deze computers synchroniseert.

- U mag Content van de iBooks Store niet op schijf branden.

Apple Music:

- U mag een individueel lidmaatschap van Apple Music op maximaal 10 apparaten gebruiken (waarvan slechts 5 computers mogen zijn).

- Met een individueel lidmaatschap van Apple Music kunt u naar één apparaat tegelijk streamen; met een Gezinslidmaatschap kunnen u of uw gezinsleden naar maximaal zes apparaten tegelijk streamen.

DOWNLOADEN VAN EERDERE AANKOPEN

Het is mogelijk dat u in het verleden gekochte Content opnieuw downloadt ('Downloaden van Eerdere Aankopen') naar apparaten die op dezelfde Apple ID geregistreerd zijn ('Gekoppelde Apparaten'). U vindt de voor het Downloaden van Eerdere Aankopen beschikbare Contenttypes voor uw Land op https://support.apple.com/en-us/HT204632. Het is mogelijk dat Content niet beschikbaar is voor het Downloaden van Eerdere Aankopen indien hij niet langer op onze Diensten wordt aangeboden.

Regels voor Gekoppelde Apparaten: u kunt maximaal 10 apparaten (waarvan slechts 5 computers mogen zijn) tegelijk op uw Apple ID registreren. Elke computer moet bovendien gemachtigd zijn om dezelfde Apple ID te gebruiken (bezoek voor meer informatie over het machtigen van computers https://support.apple.com/en-us/HT201251). Apparaten kunnen eenmaal om de 90 dagen aan een andere Apple ID worden gekoppeld. 

ABONNEMENTEN

De Diensten en bepaalde Apps kunnen u de mogelijkheid geven om op een abonnementsbasis toegang tot Content of diensten te kopen ('Betaalde Abonnementen'). Betaalde Abonnementen worden automatisch vernieuwd tot u ze in de sectie Abonnementen Beheren van uw accountinstellingen annuleert. Wij zullen u waarschuwen als de prijs van een Betaald Abonnement stijgt en indien nodig uw toestemming vragen om door te gaan. De aanrekening zal niet vroeger gebeuren dan 24 uur voor het begin van de laatste periode van het Betaalde Abonnement. Sommige Betaalde Abonnementen bieden een gratis proefperiode aan voor uw betaalmethode wordt belast. Als u beslist om een Betaald Abonnement op te zeggen voor wij uw betaalmethode beginnen te belasten, moet u het abonnement annuleren voor de gratis proefperiode eindigt.

BESCHIKBAARHEID VAN INHOUD EN DIENSTEN

De voorwaarden in deze Overeenkomst met betrekking tot Diensten, Contenttypes, functies of kenmerken die in uw Land niet beschikbaar zijn, gelden niet voor u tenzij en tot ze voor u beschikbaar worden. Om te zien welke Contenttypes in uw Land voor u beschikbaar zijn, gaat u naar de Diensten of bezoekt u https://support.apple.com/en-us/HT204411.

APPARATEN DIE NIET VAN APPLE ZIJN

Als u onze Diensten gebruikt op een apparaat dat niet van het merk Apple is, bestaat de kans dat u geen toegang zult hebben tot alle functies of Contenttypes. De voorwaarden in deze Overeenkomst met betrekking tot niet-beschikbare functies of Contenttypes gelden niet voor u. Als u onze Diensten later gebruikt op een apparaat van het merk Apple, aanvaardt u dat alle voorwaarden van deze Overeenkomst zullen gelden voor uw gebruik op dat apparaat.

C. UW INZENDINGEN OP ONZE DIENSTEN

Onze Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden om materiaal zoals commentaar, foto's, video's en podcasts (met inbegrip van metadata en illustraties) in te zenden. Uw gebruik van deze functies moet voldoen aan de onderstaande Richtlijnen voor Inzendingen, die te zijner tijd kunnen worden bijgewerkt. Als u materiaal ziet dat niet aan de Richtlijnen voor Inzendingen voldoet, verzoeken wij u om de functie Meld een probleem te gebruiken. U verleent Apple hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het materiaal dat u op de Diensten en de gerelateerde marketing inzendt. Apple kan ingezonden materiaal monitoren en besluiten om het te verwijderen of te bewerken.

Richtlijnen voor Inzendingen: u mag de Diensten niet gebruiken om:

- materiaal in te zenden waarvoor u geen toestemming, recht of licentie op het gebruik bezit;

- bezwaarlijke, beledigende, onwettige, bedrieglijke of schadelijke inhoud te publiceren;

- persoonlijke, privé- of vertrouwelijke informatie van anderen te publiceren;

- persoonlijke informatie te vragen aan een minderjarige;

- u voor te doen als een andere persoon of banden met een andere persoon of entiteit verkeerd voor te stellen;

- spam te plaatsen of te verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of aankondigingen van informatieve aard;

- illegale, bedrieglijke of manipulerende activiteiten te plannen of uit te voeren.

D. DELEN MET GEZIN

Met Delen met gezin kunt u bepaalde Content met maximaal zes Gezinsleden delen. De organisator van een Gezin (de 'Organisator') nodigt andere leden uit om deel te nemen en stemt ermee in om alle door Gezinsleden uitgevoerde Transacties te betalen. De Organisator moet 18 jaar of ouder zijn en de ouder of wettelijke voogd zijn van een Gezinslid jonger dan 13 jaar of de equivalente minimumleeftijd in uw Land (zoals ingevoerd tijdens het registratieproces). U hebt Apple-toestellen nodig om toegang te krijgen tot alle functies van Delen met gezin.

De betaalmethode van de Organisator wordt gebruikt om elke Transactie van een Gezinslid te betalen (behalve wanneer de account van het Gezinslid winkeltegoed heeft, dat altijd eerst wordt gebruikt). De Gezinsleden handelen als agenten van de Organisator wanneer de betaalmethode van de Organisator wordt gebruikt. De Organisator gaat er bij dezen mee akkoord (1) dergelijke Transacties te betalen; en (2) dat de Gezinsleden gemachtigd zijn om Transacties uit te voeren. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de overeenkomst voor hun betaalmethode en aanvaarden alle risico's van het delen van de toegang tot de betaalmethode met Gezinsleden. Het Gezinslid dat de Transactie uitvoert en de Organisator ontvangen voor elke Transactie een ontvangstbewijs of een factuur.

Vraag om te kopen: Vraag om te kopen is een handige functie waarmee de Organisator elke Transactie van een Gezinslid jonger dan 18 jaar (of de equivalente leeftijd van de meerderjarigheid in uw Land) kan goedkeuren. De Organisator moet de ouder of wettelijke voogd zijn van het Gezinslid voor wie Vraag om te kopen wordt geactiveerd. Producten die van Gezinsleden worden gedownload of met een inwisselcode worden aangeschaft, zijn niet onderworpen aan Vraag om te kopen.

Wijzigingen van Gezinsleden: wanneer een Gezinslid het Gezin verlaat of eruit wordt verwijderd, hebben de resterende Gezinsleden niet langer toegang tot de Content van het voormalige Gezinslid, met inbegrip van de Content die met de betaalmethode van de Organisator werd aangeschaft.

Regels voor Delen met gezin: u kunt slechts deel uitmaken van één Gezin tegelijk en kunt zich niet vaker dan tweemaal per jaar aansluiten bij een Gezin. U kunt de Apple ID die u aan een Gezin koppelt niet vaker dan eenmaal elke 90 dagen wijzigen. Alle Gezinsleden moeten hetzelfde Land delen. Niet alle Content, met inbegrip van In-App Aankopen, abonnementen en sommige in het verleden aangeschafte Apps, komt in aanmerking voor Delen met gezin.

E. AANBEVELINGSFUNCTIES

De Diensten zullen u op basis van uw downloads, aankopen en andere activiteiten Content aanbevelen. U kunt in de instellingen van uw account verkiezen om geen aanbevelingen te ontvangen.

Sommige aanbevelingsfuncties kunnen uw toestemming nodig hebben voor ze worden ingeschakeld. Als u deze functies inschakelt, zult u het verzoek krijgen om Apple toestemming te geven om bepaalde gegevens te verzamelen en te bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens over de activiteit, de locatie en het gebruik van uw apparaat. Lees de informatie die u krijgt wanneer u deze functies inschakelt aandachtig door.

F. BIJKOMENDE VOORWAARDEN ITUNES STORE

SEIZOENSPAS EN MULTI-PAS

Een Pas geeft u de mogelijkheid om televisiecontent te kopen en te ontvangen wanneer hij beschikbaar wordt. Een Seizoenspas geldt voor televisiecontent met een beperkt aantal afleveringen per seizoen; een Multi-pas geldt voor televisiecontent die doorlopend beschikbaar is. De volledige prijs van een Seizoenspas of een Multi-pas wordt op het ogenblik van de Transactie aangerekend. De Content van een Seizoenspas of Multi-pas kan tot 90 dagen na het beschikbaar worden van de laatste aflevering worden gedownload. Als u tijdens de aankoop van een Multi-pas voor automatische vernieuwing kiest, zal de volledige prijs van elke volgende cyclus van de Multi-pas u worden aangerekend. U kunt in uw accountinstellingen de automatische vernieuwing voor het begin van de volgende cyclus van de Multi-pas uitschakelen. Als een Contentleverancier Apple minder tv-afleveringen levert dan gepland was toen u een Seizoenspas kocht, zullen wij de winkelwaarde van het overeenkomstige aantal afleveringen dat niet aan Apple werd geleverd op uw Apple ID crediteren.

G. BIJKOMENDE VOORWAARDEN APP STORE

LICENTIE VOOR INHOUD VAN APP STORE

Licenties op Apps worden aan u verkocht door Apple of door een externe ontwikkelaar ('Leverancier van de App'). Als u een klant bent van Apple Distribution International, is de verkoper Apple Distribution International, wat betekent dat u de licentie op de App van Apple Distribution International koopt, maar dat de App door de Leverancier van de App in licentie wordt gegeven. Een door Apple in licentie gegeven App is een 'Apple App', een door een Leverancier van de App in licentie gegeven App is een 'App van Derden'. Door de App Store aan te bieden, treedt Apple op als agent voor Leveranciers van Apps. Apple is geen partij in de verkoopovereenkomst of de gebruikersovereenkomst tussen u en de Leverancier van de App. Elke App die u koopt of ontvangt wordt geregeld door de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van de Gelicentieerde Applicatie ('Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers') die hierna wordt uiteengezet, tenzij Apple of de Leverancier van de App een licentieovereenkomst levert ('Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers) die de Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruiker vervangt. De Leverancier van de App van een App van Derden is als enige aansprakelijk voor de inhoud van, garanties op en uw eventuele vorderingen tegen de App van de Derden. U erkent en aanvaardt dat Apple een externe begunstigde is van de Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers of de Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van elke App van Derden en daardoor een dergelijke overeenkomst kan afdwingen. Bepaalde Apps, zoals stickers en iMessage-apps, zullen misschien niet op het springboard van het apparaat verschijnen maar kunnen in de app drawer Messages worden geopend en gebruikt.

IN-APP AANKOPEN

Apps kunnen inhoud, diensten of functies aanbieden die in de Apps kunnen worden gebruikt ('In-App Aankopen'). In-App Aankopen die tijdens het gebruik van de App worden verbruikt (bijvoorbeeld virtuele edelstenen) kunnen niet tussen apparaten worden overgedragen en kunnen slechts eenmaal worden gedownload. U moet uw account authenticeren voor u In-App Aankopen doet – los van de authenticatie voor het verkrijgen van andere Content – door uw wachtwoord in te voeren of door Touch ID te gebruiken. U zult gedurende vijftien minuten bijkomende In-App Aankopen kunnen doen zonder uw account opnieuw te authenticeren, tenzij u ons hebt gevraagd om voor elke aankoop een wachtwoord te vereisen of tenzij u Touch ID ingeschakeld hebt. U kunt de mogelijkheid om In-App Aankopen te doen uitschakelen door deze instructies te volgen: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING VAN APPS

Apple is uitsluitend verantwoordelijk voor het onderhoud en de ondersteuning van Apple Apps, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt. De Leveranciers van Apps zijn aansprakelijk voor het onderhoud en de ondersteuning van Apps van Derden.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE APPLICATIES

De in de App Store beschikbare Apps worden u in licentie gegeven en niet verkocht. Uw licentie voor elke App is onderworpen aan uw voorafgaande aanvaarding van ofwel deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties ('Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers'), ofwel een aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de Leverancier van de Applicatie ('Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers'). Uw licentie voor een Apple App volgens deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers of Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers wordt door Apple verleend en uw licentie voor een App van Derden volgens deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers of Aangepaste Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers wordt verleend door de Leverancier van de App voor die App van Derden. Elke aan deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers onderworpen App wordt hierna een 'Gelicentieerde Applicatie' genoemd. De Leverancier van de Applicatie of Apple, zoals van toepassing, ('Licentiegever') behoudt alle rechten in en op de Gelicentieerde Applicatie die deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers niet uitdrukkelijk aan u verleent.

a. Bereik van de Licentie: De Licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Gelicentieerde Applicatie op elk product van het merk Apple dat uw eigendom is of dat u gebruikt, zoals toegestaan door de Regels voor het Gebruik. De voorwaarden van deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers gelden voor alle inhoud, materialen of diensten die toegankelijk zijn via of worden aangekocht in de Gelicentieerde Applicatie, en voor de upgrades die de Licentiegever levert als vervanging van of aanvulling op de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie, tenzij de upgrade vergezeld gaat van een Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers. Behoudens zoals bepaald in de Regels voor het Gebruik, mag u de Gelicentieerde Applicatie niet distribueren of beschikbaar maken op een netwerk waar deze door verscheidene apparaten tegelijk kan worden gebruikt. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet overdragen, opnieuw distribueren of in sublicentie geven en indien u uw apparaat van Apple aan een derde verkoopt, moet u de Gelicentieerde Applicatie vooraf van het apparaat verwijderen. Het is u niet toegestaan de Gelicentieerde Applicatie, haar updates of een gedeelte ervan te kopiëren (behalve zoals toegestaan door deze licentie en door de Regels voor het Gebruik), te reverse-engineeren, te disassembleren, te trachten de broncode eruit af te leiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken (behalve wanneer en alleen in de mate dat een van de voorgaande beperkingen wordt verboden door de toepasselijke wet of wordt toegestaan door de licentievoorwaarden voor het gebruik van in de Gelicentieerde Applicatie opgenomen open-source componenten).

b. Toestemming met het gebruik van gegevens: U aanvaardt dat de Licentiegever technische gegevens en aanverwante informatie – met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware en randapparaten – verzamelt en gebruikt die periodiek worden verzameld om de levering van (eventuele) software-updates, productondersteuning en andere diensten in verband met de Gelicentieerde Applicatie te vergemakkelijken. De Licentiegever kan deze informatie gebruiken om zijn producten te verbeteren of om u diensten of technologieën te leveren, op voorwaarde dat dit gebeurt op een manier waarop u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

c. Beëindiging: Deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers blijft van kracht tot u of de Licentiegever deze beëindigt. Uw rechten volgens deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers vervallen automatisch wanneer u haar voorwaarden niet naleeft.

d. Externe Diensten. De Gelicentieerde Applicatie kan toegang geven tot diensten en websites van de Licentiegever en/of derden (collectief en individueel 'Externe Diensten'). U aanvaardt dat u de Externe Diensten op eigen risico gebruikt. De Licentiegever is niet verantwoordelijk voor het onderzoek of de evaluatie van de inhoud of nauwkeurigheid van Externe Diensten van derden en is niet aansprakelijk voor dergelijke Externe Diensten van derden. Door een Gelicentieerde Applicatie of Externe Dienst weergegeven gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële, medische en locatie-informatie, dienen louter ter informatie en worden niet gewaarborgd door de Licentiegever of zijn agenten. U mag de Externe Diensten niet gebruiken op een manier die strijdig is met de voorwaarden van deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers of met de intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever of een derde. U aanvaardt dat u de Externe Diensten niet zult gebruiken om een persoon of entiteit te pesten, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of te belasteren. U aanvaardt dat de Licentiegever niet aansprakelijk is voor een dergelijk gebruik. Het is mogelijk dat de Externe Diensten niet beschikbaar zijn in alle talen of in uw Land en dat ze niet geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een gegeven locatie. Indien u een Externe Dienst gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van eventuele toepasselijke wetten. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om Externe Diensten op elk ogenblik zonder kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, uit te schakelen of er beperkingen of grenzen aan op te leggen.

e. GEEN GARANTIE: U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING HET TOESTAAT, WORDEN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE EN ALLE DOOR DE GELICENTIEERDE APPLICATIE UITGEVOERDE OF GELEVERDE DIENSTEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZOALS BESCHIKBAAR GESTELD, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. DE LICENTIEGEVER WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE APPLICATIE EN ALLE DIENSTEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN. EEN SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE MEDEDELING OF EEN ADVIES VAN DE LICENTIEGEVER OF ZIJN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER ZAL NOOIT EEN GARANTIE VORMEN. INDIEN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE OF DE DIENSTEN GEBREKEN ZOUDEN VERTONEN, DRAAGT U ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIES OF VERBETERINGEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

f. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER HET NIET BIJ WET IS VERBODEN, ZAL DE LICENTIEGEVER IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN BATEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE, DOOR WELKE OORZAAK OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS DE LICENTIEGEVER IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Licentiegever voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig dollar ($ 50,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als het hierboven vermelde verhaal niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

g. Het is u niet toegestaan de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de Gelicentieerde Applicatie hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de Gelicentieerde Applicatie te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van 'Specially Designated Nationals' of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde 'Denied Person’s List' of 'Entity List'. Door de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart tevens dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten of nucleaire, chemische of biologische wapens.

h. De Gelicentieerde Applicatie en de bijbehorende documentatie zijn 'Commercial Items', zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en bestaan uit 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation', zoals beschreven in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als 'Commercial Items' in licentie gegeven en (b) alleen in licentie gegeven met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

i. Tenzij in de volgende paragraaf uitdrukkelijk anders bepaald, zullen deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple worden geregeld door de wetten van de Staat Californië, met uitsluiting van zijn bepalingen van conflictenrecht. U en Apple aanvaarden zich te onderwerpen aan de persoonlijke en uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het district Santa Clara, Californië, voor de regeling van alle geschillen of vorderingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien. Indien (a) u geen burger van de Verenigde Staten bent; (b) u niet in de Verenigde Staten verblijft; (c) u de Dienst niet vanuit de Verenigde Staten gebruikt; en (d) u een burger bent van een van de hierna vermelde landen, aanvaardt u hierbij dat elk geschil of elke vordering die uit deze Overeenkomst ontstaat zal worden geregeld door de hierna vermelde toepasselijke wetgeving, met uitsluiting van elke bepaling van conflictenrecht, en onderwerpt u zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat, de provincie of het land die hierna zijn vermeld en waarvan het recht van toepassing is:

 

Als u een burger bent van een land van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zullen de toepasselijke wet en rechtsmacht de wetten en rechtbanken van uw normale verblijfplaats zijn.

 

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is specifiek niet van toepassing op deze Overeenkomst.

H. BIJKOMENDE VOORWAARDEN IBOOKS STORE

U verwerft Content van de iBooks Store van een externe leverancier van de Content (de 'Uitgever') en niet van Apple. Door u Content aan te bieden op de iBooks Store, treedt Apple op als agent van de Uitgever, waardoor Apple geen partij is in de Transactie tussen u en de Uitgever. Als u een klant bent van Apple Distribution International, is de verkoper Apple Distribution International, wat betekent dat u de licentie voor het gebruik van de Content van Apple Distribution International koopt, maar dat de Content door de Uitgever in licentie wordt gegeven. De Uitgever van de Content van de iBooks Store behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor de Content van iBooks Store af te dwingen. De Uitgever van de Content van de iBooks Store is als enige verantwoordelijk voor de Content, voor alle garanties die niet worden afgewezen en voor alle vorderingen die u of een andere partij in verband met de Content zou kunnen hebben.

I. BIJKOMENDE VOORWAARDEN APPLE MUSIC

LIDMAATSCHAP VAN APPLE MUSIC

Apple Music is een muziekdienst op abonnementsbasis. Uw lidmaatschap van Apple Music zal automatisch worden vernieuwd tot u de automatische vernieuwing in uw accountinstellingen uitschakelt. Raadpleeg de sectie 'Abonnementen' voor meer details. Wanneer uw lidmaatschap van Apple Music eindigt, verliest u de toegang tot elke functie van Apple Music die lidmaatschap vereist, met inbegrip van maar niet beperkt tot op uw apparaat opgeslagen muzieknummers van Apple Music en de iCloud Music-bibliotheek. Apple behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap van Apple Music te annuleren indien wij uw betaalmethode niet kunnen belasten om uw lidmaatschap te vernieuwen.

Indien beschikbaar is het mogelijk dat uw mobiele provider u een lidmaatschap van Apple Music aanbiedt (een 'Providerlidmaatschap'). Als u een Providerlidmaatschap koopt, zal uw provider u de kosten van uw Apple Music-lidmaatschap aanrekenen. Uw factureringsrelatie met de provider wordt geregeld door de algemene voorwaarden van uw provider en niet door deze Overeenkomst. Alle betwistingen over een Providerlidmaatschap moeten tot uw provider worden gericht en niet tot Apple. Door Apple Music te gebruiken, stemt u ermee in dat uw provider informatie over uw provideraccount, uw telefoonnummer en abonnementsinformatie met Apple deelt en dat Apple deze informatie kan gebruiken om de status van uw Providerlidmaatschap te bepalen.

ICLOUD-MUZIEKBIBLIOTHEEK

De iCloud-muziekbibliotheek is een functie van Apple Music die u op uw voor Apple Music geactiveerde apparaten toegang geeft tot uw overeenstemmende of geüploade muzieknummers, afspeellijsten en muziekvideo's die u via Apple Music, de iTunes Store of een derde hebt gekocht ('Content van de iCloud-muziekbibliotheek'). De iCloud-muziekbibliotheek wordt automatisch ingeschakeld wanneer u uw lidmaatschap van Apple Music instelt. De iCloud-muziekbibliotheek verzamelt informatie over de Content van uw iCloud-muziekbibliotheek. Deze informatie wordt aan uw Apple ID gekoppeld en vergeleken met de momenteel op Apple Music beschikbare Content van de iCloud-muziekbibliotheek. Content uit de iCloud-muziekbibliotheek die niet overeenkomt, wordt geüpload naar de servers van de iCloud-muziekbibliotheek van Apple (in een door Apple gekozen formaat). U kan tot 100.000 muzieknummers uploaden. Via de iTunes Store of Apple Music gekochte muzieknummers tellen niet mee voor deze limiet. Muzieknummers die niet aan bepaalde criteria voldoen (bijvoorbeeld buitensporig grote bestanden) of die niet toegestaan zijn voor uw apparaat, komen niet in aanmerking voor de iCloud-muziekbibliotheek. Wanneer u de iCloud-muziekbibliotheek gebruikt, registreert Apple informatie zoals de muzieknummers die u afspeelt, stopt of overslaat, de apparaten die u gebruikt en het tijdstip en de duur van het afspelen. U stemt ermee in de iCloud-muziekbibliotheek uitsluitend voor rechtmatig verkregen content te gebruiken. De iCloud-muziekbibliotheek wordt geleverd in de staat waarin zij zich bevindt en kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten. U moet een back-up maken van uw gegevens en informatie voor u de iCloud-muziekbibliothek gebruikt. Als u geen lid bent van Apple Music, kunt u een abonnement op iTunes Match kopen, dat onderworpen is aan de in deze sectie vermelde voorwaarden.

J. DIVERSE VOORWAARDEN VOOR ALLE DIENSTEN

DEFINITIE VAN APPLE

Afhankelijk van uw Land betekent 'Apple':

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië, voor gebruikers in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika (met inbegrip van Canada voor het gebruik van iTunes Store en Apple Music), evenals de grondgebieden en bezittingen van de Verenigde Staten; en de Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en de Caraïben;

Apple Canada Inc., 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, voor gebruikers van App Store en iBooks Store in Canada of zijn grondgebieden en bezittingen;

iTunes K.K., Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio voor gebruikers in Japan;

Apple Pty Limited, Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, met inbegrip van eilandbezittingen, grondgebieden en aanverwante rechtsgebieden; en

Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, voor alle andere gebruikers.

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen. Uw blijvende gebruik van de Diensten zal als een aanvaarding van de wijzigingen worden beschouwd.

MATERIAAL VAN DERDEN

Apple is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal van derden dat inbegrepen is in of gekoppeld aan de Content of de Diensten.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Diensten uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten die eigendom zijn van Apple en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Diensten mag in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u de Diensten of de Content op geen enkele wijze zult aanpassen, verhuren, uitlenen, verkopen of distribueren en dat u de Diensten niet zult exploiteren op een niet uitdrukkelijk toegestane wijze.

De naam Apple, het logo van Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music en andere handelsmerken, dienstmerken, illustraties en logo's van Apple die in verband met de Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple in de Verenigde Staten en in andere landen van de wereld. U ontvangt geen recht of licentie met betrekking tot een van de voornoemde handelsmerken.

KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHT

Indien u meent dat via de Diensten beschikbare Content inbreuk maakt op een door u opgeëist auteursrecht, kunt u contact opnemen met Apple op de volgende locaties:

- iTunes Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- iBooks Store: iBooks.Store.Notices@apple.com

- Apple Music: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN

Indien u een bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft of indien Apple zulks vermoedt, kan Apple zonder kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Apple ID beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Apple ID verschuldigd zijn; en/of (ii) uw licentie op de software beëindigen; en/of (iii) uw toegang tot de Diensten onmogelijk maken.

Apple behoudt zich bovendien het recht voor om te allen tijde en met of zonder kennisgeving de Diensten (of een deel daarvan of Content daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Apple zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

APPLE GARANDEERT NIET, VERKLAART NIET EN WAARBORGT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN/OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN. U AANVAARDT DAT APPLE VAN TIJD TOT TIJD DE DIENSTEN KAN VERWIJDEREN VOOR ONBEPAALDE TIJD OF DE DIENSTEN TE ALLEN TIJDE EN ZONDER ANDERE KENNISGEVING KAN BEPERKEN OF ANNULEREN.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK, VAN DE DIENSTEN GEHEEL VOOR UW RISICO KOMT. DE DIENSTEN EN ALLE VIA DE DIENSTEN AAN U GELEVERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN (TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERKLAARD DOOR APPLE) WORDEN TEN BEHOEVE VAN UW GEBRUIK GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZOALS BESCHIKBAAR GESTELD, ZONDER HET GEVEN VAN ENIGE IMPLICIETE EN/OF EXPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN UITSLUITING VAN INBREUKEN. AANGEZIEN IN SOMMIGE JURISDICTIES EEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIEBEPALINGEN NIET IS TOEGESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT EEN OF MEERDERE VOORNOEMDE BEPALINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

IN GEEN GEVAL ZULLEN APPLE, HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, AANNEMERS, OPDRACHTGEVERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, BIJZONDERE EN/OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF VOOR ENIGE VORDERING IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF CONTENT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE CONTENT OF ENIG VERLIES OF SCHADE VAN OM HET EVEN WELKE AARD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN GEPUBLICEERDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE DIENSTEN TER BESCHIKKING GESTELDE CONTENT, ZELFS INDIEN ZIJ GEADVISEERD ZIJN OVER HUN MOGELIJKHEID. AANGEZIEN IN SOMMIGE LANDEN, STATEN OF JURISDICTIES GEEN BEROEP KAN WORDEN GEDAAN OP EEN UITSLUITING EN/OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE IN DIE LANDEN, STATEN OF JURISDICTIES WORDEN BEPERKT TOT DE MAXIMALE UITSLUITING DIE DE WET TOELAAT.

APPLE ZAL ZICH ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN GETROOSTEN OM INFORMATIE DIE U IN VERBAND MET DE DIENSTEN VERSTREKT TE BESCHERMEN, MAAR U STEMT ERMEE IN DAT UW LEVERING VAN DERGELIJKE INFORMATIE OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN U ONTSLAAT APPLE HIERBIJ VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ELK VERLIES OF ELKE VORDERING IN VERBAND MET DERGELIJKE INFORMATIE.

APPLE VERKLAART NIET EN GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN GEHEEL VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VERLIES VAN INFORMATIE, CORRUPTIE, AANVALLEN, VIRUSSEN, INMENGING, HACKING OF ANDERE INBREUKEN OP DE BEVEILIGING, EN U ONTSLAAT APPLE HIERBIJ VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID HIERVOOR. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET MAKEN VAN BACK-UPS VAN UW EIGEN SYSTEEM, MET INBEGRIP VAN ALLE CONTENT DIE U VIA DE DIENSTEN HEBT VERWORVEN OF GEHUURD.

APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSKOSTEN DIE U KUNT OPLOPEN DOOR HET DOWNLOADEN OF STREAMEN VAN GROTE BESTANDEN OVER EEN GEGEVENSVERBINDING.

VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT U ERMEE IN DAT APPLE, HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, AANNEMERS, OPDRACHTGEVERS OF LICENTIEGEVERS TOT HET WETTELIJK MAXIMAAL TOEGESTANE GEVRIJWAARD EN SCHADELOOS GESTELD WORDEN EN BLIJVEN VAN ELKE CLAIM DIE VERBAND HOUDT MET UW SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF ELKE DOOR APPLE TE NEMEN ACTIE IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK NAAR EEN VERMOEDELIJKE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS GEVOLG VAN DE VASTSTELLING OF BESLISSING DAT ER SPRAKE IS VAN EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST. U AANVAARDT DAT U GEEN SCHADEVERGOEDING KUNT VORDEREN OF ONTVANGEN VAN APPLE, HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, AANNEMERS, OPDRACHTGEVERS OF LICENTIEGEVERS ALS GEVOLG VAN EEN BESLISSING OM INFORMATIE OF INHOUD TE VERWIJDEREN OF OM DE VERWERKING VAN INFORMATIE OF INHOUD TE WEIGEREN, EEN BESLISSING OM U TE WAARSCHUWEN, EEN BESLISSING OM UW TOEGANG TOT DE DIENSTEN OP TE SCHORTEN OF TE BEËINDIGEN, DAN WEL ELKE ANDERE ACTIE IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK NAAR EEN VERMOEDELIJKE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS GEVOLG VAN DE BESLISSING VAN APPLE DAT ER SPRAKE IS VAN EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE BEPALING AANGAANDE VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING GELDT VOOR ALLE IN DEZE OVEREENKOMST BESCHREVEN OF BESCHOUWDE SCHENDINGEN.

WETTELIJKE UITZONDERINGEN VOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN

Indien u een erkende openbare onderwijsinstelling of overheidsinstelling bent en enig deel van deze Overeenkomst, zoals het geheel of een gedeelte van de sectie over schadevergoeding, ongeldig of onafdwingbaar is tegenover u vanwege een toepasselijke lokale, nationale, staats- of federale wet, zal dat gedeelte als ongeldig of onafdwingbaar worden beschouwd en worden uitgelegd op een wijze die zo goed mogelijk strookt met de toepasselijke wet.

TOEPASSELIJKE WET

Tenzij in de volgende paragraaf uitdrukkelijk anders bepaald, zullen deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple en alle Transacties op de Diensten worden geregeld door de wetten van de Staat Californië, met uitsluiting van zijn bepalingen van conflictenrecht. U en Apple aanvaarden zich te onderwerpen aan de persoonlijke en uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het district Santa Clara, Californië, voor de regeling van alle geschillen of vorderingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien. Indien (a) u geen burger van de Verenigde Staten bent; (b) u niet in de Verenigde Staten verblijft; (c) u de Dienst niet vanuit de Verenigde Staten gebruikt; en (d) u een burger bent van een van de hierna vermelde landen, aanvaardt u hierbij dat elk geschil of elke vordering die uit deze Overeenkomst ontstaat zal worden geregeld door de hierna vermelde toepasselijke wet, met uitsluiting van elke bepaling van conflictenrecht, en onderwerpt u zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat, de provincie of het land die hierna zijn vermeld en waarvan het recht van toepassing is:

 

Als u een burger bent van een land van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zullen de toepasselijke wet en rechtsmacht de wetten en rechtbanken van uw normale verblijfplaats zijn.

 

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is specifiek niet van toepassing op deze Overeenkomst.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple met betrekking tot hetzelfde onderwerp. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruikmaakt van gelieerde diensten, content van derden, software van derden of aanvullende diensten zoals het Volume Purchase Program. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dat de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn. Op uw gebruik van de Diensten kunnen nog andere wetten van toepassing zijn. Het risico van verlies van elektronisch geleverde transacties gaat over op de koper bij de elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele werknemer of agent van Apple heeft het recht deze Overeenkomst te wijzigen.

Apple kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Diensten door het sturen van een e-mail naar uw e-mailadres of een brief per post naar uw postadres of door middel van een mededeling in de Diensten. Kennisgevingen zullen onmiddellijk van kracht worden. Apple kan ook via e-mail of push-meldingen contact met u opnemen om u bijkomende informatie over de Diensten te sturen.

U geeft Apple hierbij het recht om maatregelen te nemen die Apple redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat Apple het recht heeft, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, om gegevens en/of informatie bekend te maken aan wetshandhavingsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer Apple dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en/of Content en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Diensten en/of Content onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Minderjarige kinderen dienen deze Overeenkomst samen met hun ouder of voogd door te nemen om ervoor te zorgen dat het kind en de ouder of de voogd haar begrijpen.

Laatste update: 13 september 2016