Terma dan Syarat Perkhidmatan Media Apple

Terma dan syarat ini membentuk kontrak antara anda dan Apple (“Perjanjian”). Sila baca Perjanjian ini dengan teliti. Untuk mengesahkan pemahaman dan penerimaan anda terhadap Perjanjian ini, klik “Setuju”.

A. PENGENALAN KEPADA PERKHIDMATAN KAMI

Perjanjian ini mengawal penggunaan perkhidmatan Apple (“Perkhidmatan”) yang melaluinya anda boleh membeli, mendapatkan, mendapatkan lesen, menyewa atau melanggan media, aplikasi (“Aplikasi”) dan perkhidmatan in-app yang lain (“Kandungan”). Perkhidmatan kami ialah: iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music dan Apple News. Perkhidmatan kami disediakan untuk kegunaan anda di negara tempat tinggal anda (“Negara Asal”). Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda memerlukan perkakasan yang serasi, perisian (versi terkini disyorkan dan kadang-kadang diperlukan) dan capaian Internet (bayaran mungkin dikenakan). Prestasi Perkhidmatan kami mungkin terjejas disebabkan oleh faktor-faktor ini.

B. MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI

PEMBAYARAN, CUKAI DAN PEMBAYARAN BALIK

Anda boleh mendapatkan Kandungan pada Perkhidmatan kami secara percuma atau dengan bayaran, kedua-duanya dirujuk sebagai “urus niaga”. Setiap Urus Niaga ialah kontrak elektronik antara anda dan Apple, dan/atau anda dan entiti yang menyediakan Kandungan pada Perkhidmatan kami. Walau bagaimanapun, jika anda pelanggan Apple Distribution International dan anda memperoleh Aplikasi atau buku, Apple Distribution International ialah penjual rekod; ini bermakna anda memperoleh Kandungan daripada Apple Distribution International dan ia dilesenkan oleh Pembekal Aplikasi (seperti yang ditakrifkan di bawah) atau penerbit buku. Apabila anda membuat Urus Niaga pertama, kami akan meminta anda memilih kekerapan kami perlu meminta kata laluan untuk Urus Niaga akan datang. Jika anda mendayakan Touch ID untuk Urus Niaga, kami akan meminta anda mengesahkan semua Urus Niaga dengan cap jari anda. Urus tetapan kata laluan anda pada bila-bila masa dengan mengikut arahan berikut: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple akan mengenakan bayaran melalui kaedah pembayaran anda (seperti kad kredit, kad debit, kad/kod hadiah anda atau kaedah lain yang disediakan di Negara Asal anda) untuk sebarang Urus Niaga berbayar, termasuk sebarang cukai yang berkenaan. Jika anda membuat pesanan awal bagi Kandungan, anda akan dikenakan bayaran apabila Kandungan diserahkan kepada anda (melainkan anda membatalkan pesanan sebelum ketersediaan Kandungan). Selaras dengan undang-undang tempatan, Apple boleh mengemas kini maklumat berkaitan dengan kaedah pembayaran anda jika maklumat tersebut diberikan oleh institusi kewangan anda. Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang cara Urus Niaga dibilkan, sila lawati http://support.apple.com/kb/HT5582. Semua Urus Niaga adalah muktamad. Harga Kandungan mungkin berubah pada bila-bila masa. Jika masalah teknikal menghalang atau melambatkan penyerahan Kandungan secara tidak berpatutan, satu-satunya penyelesaian bagi anda ialah penggantian Kandungan atau bayaran balik bagi harga yang telah dibayar, seperti yang ditentukan oleh Apple. Dari masa ke masa, Apple mungkin menolak permintaan pembayaran balik jika kami menemui bukti terdapatnya penipuan, salah guna pembayaran balik atau kelakuan manipulasi lain yang melayakkan Apple untuk mengemukakan tuntutan balas yang sama. Syarat-syarat berkaitan dengan kad/kod hadiah boleh didapati di sini: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

APPLE ID

Anda memerlukan Apple ID untuk menggunakan Perkhidmatan kami dan mencapai Kandungan anda. Apple ID ialah akaun yang anda gunakan pada semua ekosistem Apple. Apple ID anda adalah berharga dan anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatannya. Apple tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan yang timbul akibat penggunaan Apple ID anda tanpa kebenaran. Sila hubungi Apple jika anda mengesyaki bahawa Apple ID anda telah terjejas.

Anda mesti berumur 13 tahun (atau umur minimum setara di Negara Asal anda, seperti yang ditetapkan dalam proses pendaftaran) untuk membuat Apple ID dan menggunakan Perkhidmatan kami. Apple ID untuk individu berusia di bawah umur ini boleh dibuat oleh ibu bapa atau penjaga yang sah menggunakan Perkongsian Keluarga atau oleh institusi pendidikan yang diluluskan.

PRIVASI

Penggunaan Perkhidmatan kami tertakluk pada Dasar Privasi Apple yang boleh didapati di https://www.apple.com/legal/privacy/.

PERATURAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DAN KANDUNGAN

Penggunaan Perkhidmatan dan Kandungan mesti mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam bahagian ini (“Peraturan Penggunaan”). Sebarang penggunaan lain Perkhidmatan dan Kandungan ialah pelanggaran utama terhadap Perjanjian ini. Apple mungkin memantau penggunaan Perkhidmatan dan Kandungan yang berkenaan bagi memastikan bahawa anda mematuhi Peraturan Penggunaan ini.

Semua Perkhidmatan:

- Anda boleh menggunakan Perkhidmatan dan Kandungan yang berkenaan hanya bagi tujuan peribadi, bukan perdagangan (kecuali seperti yang ditetapkan dalam bahagian Kandungan App Store di bawah).

- Penyerahan Kandungan Apple tidak memindahkan sebarang hak penggunaan promosi kepada anda dan tidak membentuk pemberian atau penepian bagi sebarang hak cipta pemilik.

- Anda boleh menggunakan Kandungan daripada sehingga lima Apple ID yang berbeza pada setiap peranti.

- Anda bertanggungjawab untuk tidak menghilangkan, memusnahkan atau merosakkan Kandungan selepas dimuat turun. Kami menggalakkan anda membuat sandaran untuk Kandungan anda dengan kerap.

- Anda tidak boleh mengubah atau memintasi sebarang teknologi keselamatan yang disertakan dengan Perkhidmatan.

- Anda boleh mencapai Perkhidmatan kami hanya menggunakan perisian Apple dan tidak boleh mengubah suai atau menggunakan versi yang diubah suai bagi perisian tersebut.

- Kandungan video memerlukan sambungan HDCP.

Kandungan iTunes Store:

- Anda boleh menggunakan Kandungan yang tidak dilindungi Pengurusan Hak Digital (DRM) pada sebilangan peranti serasi yang berpatutan yang anda miliki atau kawal. Kandungan yang dilindungi DRM boleh digunakan pada sehingga lima komputer dan sebanyak mana peranti yang anda segerakkan daripada komputer tersebut.

- Kandungan yang disewa boleh dilihat pada satu peranti pada satu masa dan mesti dimainkan dalam tempoh 30 hari dan diselesaikan dalam tempoh 24 hingga 48 jam selepas mula dimainkan, bergantung pada Kandungan yang ditawarkan pada Perkhidmatan di Negara Asal anda (menghentikan, menjeda atau memulakan semula tidak melanjutkan tempoh ini).

- Anda boleh membuat salinan bagi senarai main audio pada CD untuk didengari sehingga tujuh kali (had ini tidak dikenakan pada Kandungan yang tidak dilindungi DRM).

Kandungan App Store:

- Istilah “Aplikasi” termasuk aplikasi, aplikasi iMessage dan Apple Watch, pembelian in-app, sambungan (seperti papan kekunci), pelekat dan langganan yang boleh didapati dalam aplikasi.

- Anda boleh menggunakan Aplikasi pada mana-mana peranti yang anda miliki atau kawal.

- Individu yang bertindak bagi pihak perusahaan perdagangan, organisasi kerajaan atau institusi pendidikan (“Perusahaan”) boleh memuat turun dan menyegerakkan Aplikasi untuk digunakan oleh (i) seorang individu pada satu atau beberapa peranti yang dimiliki atau dikawal oleh Perusahaan; atau (ii) beberapa individu pada satu peranti yang dikongsi yang dimiliki atau dikawal oleh Perusahaan. Bagi tujuan kejelasan, setiap peranti yang digunakan secara bersiri atau secara kolektif oleh berbilang pengguna memerlukan lesen yang berasingan.

Kandungan iBooks Store:

- Anda boleh menggunakan Kandungan yang tidak dilindungi DRM pada mana-mana peranti yang anda miliki atau kawal. Kandungan yang dilindungi DRM boleh digunakan pada sehingga lima komputer dan sebanyak mana peranti yang anda segerakkan daripada komputer tersebut.

- Anda tidak boleh membuat salinan untuk Kandungan iBooks Store pada cakera.

Apple Music:

- Anda boleh menggunakan satu keahlian Apple Music Individu pada sehingga 10 peranti (hanya lima daripadanya boleh terdiri daripada komputer).

- Keahlian Apple Music Individu membolehkan anda membuat penstriman pada satu peranti pada satu masa; keahlian Keluarga membolehkan anda atau ahli Keluarga anda membuat penstriman pada sehingga enam peranti pada satu masa.

MUAT TURUN SEMULA

Anda boleh memuat turun semula Kandungan yang diperoleh sebelum itu (“Muat Turun Semula”) pada peranti anda yang didaftar masuk dengan Apple ID yang sama (“Peranti yang Dikaitkan”). Anda boleh melihat jenis Kandungan yang tersedia untuk Muat Turun Semula di Negara Asal anda di https://support.apple.com/en-us/HT204632. Kandungan mungkin tidak tersedia untuk Muat Turun Semula jika Kandungan tersebut tidak lagi ditawarkan oleh Perkhidmatan kami.

Peraturan Peranti yang Dikaitkan: Anda boleh mempunyai 10 peranti (tetapi bilangan maksimum komputer ialah 5) yang didaftar masuk dengan Apple ID anda pada satu masa. Setiap komputer mesti juga disahkan menggunakan Apple ID yang sama (untuk mengetahui maklumat lanjut tentang pengesahan komputer, lawati https://support.apple.com/en-us/HT201251). Peranti boleh dikaitkan dengan Apple ID yang berbeza sekali bagi setiap 90 hari. 

LANGGANAN

Perkhidmatan dan Aplikasi tertentu mungkin membenarkan anda membeli capaian kepada Kandungan atau perkhidmatan secara langganan (“Langganan Berbayar”). Langganan Berbayar secara automatik dibaharui sehingga dibatalkan pada bahagian Urus Langganan dalam tetapan akaun anda. Kami akan memaklumkan anda jika harga Langganan Berbayar meningkat dan jika perlu, mendapatkan persetujuan anda untuk meneruskan. Anda akan dikenakan bayaran dalam masa 24 jam sebelum bermulanya tempoh Langganan Berbayar anda yang terkini. Jika kami tidak dapat mengenakan bayaran melalui kaedah pembayaran anda atas apa-apa jua sebab (seperti tamat tempoh atau dana tidak mencukupi) dan anda tidak membatalkan Langganan Berbayar, anda masih bertanggungjawab terhadap apa-apa jumlah yang belum dibayar dan kami akan membuat percubaan untuk mengenakan bayaran melalui kaedah pembayaran tersebut kerana anda boleh mengemas kini maklumat kaedah pembayaran anda. Hal ini boleh menyebabkan perubahan pada tarikh mula tempoh Langganan Berbayar anda yang seterusnya dan boleh mengubah tarikh anda dikenakan bayaran bagi setiap tempoh. Langganan Berbayar tertentu mungkin menawarkan percubaan percuma sebelum mengenakan bayaran pada kaedah pembayaran anda. Jika anda membuat keputusan untuk membatalkan langganan daripada Langganan Berbayar sebelum kami mula mengenakan bayaran pada kaedah pembayaran anda, batalkan langganan sebelum percubaan percuma berakhir.

KETERSEDIAAN KANDUNGAN DAN PERKHIDMATAN

Syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan jenis, ciri atau fungsi Kandungan dan Perkhidmatan yang tidak tersedia di Negara Asal anda adalah tidak boleh dikenakan kepada anda melainkan dan sehingga ia tersedia untuk anda. Untuk melihat jenis Kandungan yang tersedia untuk anda di Negara Asal anda, pergi ke Perkhidmatan atau lawati https://support.apple.com/en-us/HT204411.

PERANTI BUKAN APPLE

Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami pada peranti bukan berjenama Apple, anda mungkin tidak dapat mencapai semua ciri atau jenis Kandungan. Syarat-syarat dalam Perjanjian ini berkaitan dengan ketidaktersediaan ciri atau jenis Kandungan adalah tidak dikenakan kepada anda. Jika anda kemudiannya memilih untuk mencapai Perkhidmatan kami daripada peranti berjenama Apple, anda bersetuju bahawa semua syarat dalam Perjanjian ini akan dikenakan terhadap penggunaan anda pada peranti tersebut.

C. PENYERAHAN ANDA KEPADA PERKHIDMATAN KAMI

Perkhidmatan kami mungkin membenarkan anda menyerahkan bahan-bahan seperti komen, gambar, video dan podcast (termasuk metadata dan karya seni yang berkaitan). Penggunaan ciri-ciri tersebut mesti mematuhi Garis Panduan Penyerahan di bawah yang mungkin dikemas kini dari masa ke masa. Jika anda melihat bahan yang tidak mematuhi Garis Panduan Penyerahan, sila gunakan ciri Laporkan Kebimbangan. Anda dengan ini memberikan lesen yang tidak eksklusif, berterusan dan tanpa royalti di seluruh dunia kepada Apple untuk menggunakan bahan-bahan yang anda serahkan dalam Perkhidmatan dan pemasaran yang berkaitan. Apple mungkin memantau dan membuat keputusan untuk mengeluarkan atau menyunting sebarang bahan yang diserahkan.

Garis Panduan Penyerahan: Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk:

- menyiarkan sebarang bahan yang anda tidak mempunyai kebenaran, hak atau lesen untuk menggunakannya;

- menyiarkan kandungan yang sangat tidak menyenangkan, menyakitkan hati, menyalahi undang-undang, mengelirukan atau berbahaya;

- menyiarkan maklumat peribadi, persendirian atau sulit kepunyaan orang lain;

- meminta maklumat peribadi daripada individu di bawah umur;

- menyamar atau memberikan gambaran palsu berkenaan hubungan anda dengan individu atau entiti lain;

- menyiarkan atau menghantar spam, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengiklanan, bahan promosi atau pengumuman maklumat yang tidak diminta atau tidak dibenarkan;

- merancang atau terlibat dalam sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau manipulasi.

D. PERKONGSIAN KELUARGA

Pengelola Keluarga (“Pengelola”) mesti berumur 18 tahun atau lebih tua dan ibu bapa atau penjaga sah bagi mana-mana ahli Keluarga yang berumur kurang daripada 13 tahun atau umur minimum yang setara di Negara Asal mereka (seperti yang ditetapkan dalam proses pendaftaran). Peranti Apple diperlukan untuk mencapai semua ciri Perkongsian Keluarga.

Perkongsian Pembelian: Ciri Perkongsian Pembelian bagi Perkongsian Keluarga membolehkan anda berkongsi Kandungan yang layak dengan sehingga enam ahli Keluarga. Pengelola menjemput ahli lain untuk menyertai dan bersetuju untuk membayar semua Transaksi yang dimulakan oleh ahli Keluarga. Kaedah pembayaran Pengelola digunakan untuk membayar sebarang Urus Niaga yang dimulakan oleh ahli Keluarga (kecuali apabila akaun ahli Keluarga mempunyai kredit kedai yang sentiasa digunakan terlebih dahulu). Ahli Keluarga bertindak sebagai ejen untuk Pengelola apabila kaedah pembayaran Pengelola digunakan. Pengelola dengan ini bersetuju (1) membayar Urus Niaga tersebut, dan (2) bahawa Urus Niaga yang dimulakan oleh ahli Keluarga adalah dibenarkan. Pengelola bertanggungjawab mematuhi kontrak kaedah pembayaran mereka dan menerima semua risiko yang berkaitan dengan capaian perkongsian kaedah pembayaran dengan ahli Keluarga. Resit atau invois bagi sebarang Urus Niaga ahli Keluarga dihantar kepada ahli Keluarga yang memulakan Urus Niaga dan Pengelola.

Minta Kebenaran untuk Beli: Minta Kebenaran untuk Beli ialah ciri mudah yang membolehkan Pengelola meluluskan setiap Urus Niaga yang dimulakan oleh ahli Keluarga berumur kurang daripada 18 tahun (atau umur dewasa yang setara di Negara Asal anda). Pengelola mestilah ibu bapa atau penjaga sah bagi mana-mana ahli Keluarga yang ciri Minta Kebenaran untuk Beli diaktifkan. Kandungan yang dimuat turun daripada ahli Keluarga atau diperoleh melalui kod penebusan adalah tidak tertakluk pada Minta Kebenaran untuk Beli.

Perubahan Ahli Keluarga: Apabila ahli Keluarga meninggalkan atau dikeluarkan daripada Keluarga, ahli Keluarga yang masih ada tidak lagi boleh mencapai Kandungan bekas ahli Keluarga, termasuk Kandungan yang diperoleh dengan kaedah pembayaran Pengelola.

Peraturan Perkongsian Keluarga: Anda hanya boleh menyertai satu Keluarga pada satu masa dan boleh menyertai mana-mana Keluarga tidak lebih daripada dua kali setahun. Anda boleh mengubah Apple ID yang anda kaitkan dengan satu Keluarga tidak lebih daripada sekali setiap 90 hari. Semua ahli Keluarga mesti berkongsi Negara Asal yang sama. Tidak semua Kandungan, termasuk Pembelian In-App, langganan dan beberapa Aplikasi yang diperoleh sebelum ini adalah layak untuk Perkongsian Pembelian.

E. CIRI CADANGAN

Perkhidmatan akan mencadangkan Kandungan untuk anda berdasarkan muat turun, pembelian dan aktiviti anda yang lain. Anda boleh memilih untuk tidak menerima cadangan sedemikian dalam tetapan akaun anda.

Beberapa ciri cadangan mungkin memerlukan kebenaran anda sebelum dihidupkan. Jika anda menghidupkan ciri-ciri ini, anda akan diminta untuk memberikan kebenaran kepada Apple bagi mengumpulkan dan menyimpan data tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada data tentang aktiviti, lokasi dan penggunaan peranti anda. Sila baca dengan teliti maklumat yang ditunjukkan kepada anda apabila anda menghidupkan ciri-ciri ini.

F. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN ITUNES STORE

PAS MUSIM DAN PAS BERBILANG

Pas membolehkan anda membeli dan menerima Kandungan televisyen apabila ia boleh didapati. Pas Musim dikenakan untuk Kandungan televisyen yang terdiri daripada bilangan episod yang terhad bagi setiap musim; Pas Berbilang dikenakan untuk Kandungan televisyen yang boleh didapati secara berterusan. Harga penuh Pas Musim atau Pas Berbilang dikenakan pada masa Urus Niaga. Kandungan Pas Musim atau Pas Berbilang tersedia untuk dimuat turun sehingga 90 hari selepas episod terakhir boleh didapati. Jika pembaharuan automatik dipilih apabila anda mendapatkan Pas Berbilang, anda akan dikenakan bayaran harga penuh bagi setiap kitaran Pas Berbilang yang seterusnya. Anda boleh mematikan pembaharuan automatik sebelum bermulanya kitaran Pas Berbilang yang seterusnya dalam tetapan akaun anda. Jika pembekal Kandungan menyerahkan kepada Apple bilangan episod TV yang kurang daripada yang dirancangkan apabila anda membeli Pas Musim, kami akan mengkreditkan nilai runcit ke Apple ID anda berdasarkan bilangan episod yang tidak diberikan kepada Apple.

G. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN APP STORE

LESEN KANDUNGAN APP STORE

Lesen aplikasi diberikan kepada anda oleh Apple atau pembangun pihak ketiga (“Pembekal Aplikasi”). Jika anda pelanggan Apple Distribution International, penjual rekodnya ialah Apple Distribution International, bermakna anda memperoleh lesen Aplikasi daripada Apple Distribution International, tetapi Aplikasi dilesenkan oleh Pembekal Aplikasi. Aplikasi yang dilesenkan oleh Apple ialah “Aplikasi Apple”; Aplikasi yang dilesenkan oleh Pembekal Aplikasi ialah “Aplikasi Pihak Ketiga”. Apple bertindak sebagai ejen untuk Pembekal Aplikasi dalam menyediakan App Store dan bukan pihak yang terlibat dalam kontrak jualan atau perjanjian pengguna antara anda dan Pembekal Aplikasi. Mana-mana Aplikasi yang anda peroleh adalah dikawal oleh Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Aplikasi Berlesen (“EULA Piawai”) yang ditetapkan di bawah, melainkan Apple atau Pembekal Aplikasi menyediakan perjanjian lesen tersuai yang utama (“EULA Tersuai”). Pembekal Aplikasi bagi mana-mana Aplikasi Pihak Ketiga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan, waranti dan tuntutan yang mungkin anda ada berkaitan dengan Aplikasi Pihak Ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Apple ialah benefisiari pihak ketiga bagi EULA Piawai atau EULA Tersuai yang berkaitan dengan setiap Aplikasi Pihak Ketiga dan dengan itu boleh menguatkuasakan perjanjian tersebut. Aplikasi tertentu seperti aplikasi pelekat dan iMessage, mungkin tidak kelihatan pada springboard peranti tetapi boleh dicapai dan digunakan dalam laci aplikasi Mesej.

PEMBELIAN IN-APP

Aplikasi mungkin menawarkan kandungan, perkhidmatan atau fungsi untuk digunakan dalam Aplikasi tersebut (“Pembelian In-App”). Pembelian In-App yang dibuat semasa penggunaan Aplikasi (sebagai contoh, permata maya) tidak boleh dipindahkan antara peranti dan boleh dimuat turun sekali sahaja. Anda mesti mengesahkan akaun anda sebelum membuat Pembelian In-App – berasingan daripada sebarang pengesahan untuk mendapatkan Kandungan lain – dengan memasukkan kata laluan anda atau menggunakan Touch ID. Anda akan dapat membuat Pembelian In-App tambahan selama lima belas minit tanpa mengesahkan semula melainkan anda menghendaki kami meminta kata laluan bagi setiap pembelian atau telah mendayakan Touch ID. Anda boleh mematikan kemampuan untuk membuat Pembelian In-App dengan mengikut arahan berikut: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN APLIKASI

Apple bertanggungjawab menyediakan penyelenggaraan dan sokongan untuk Aplikasi Apple sahaja atau seperti yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan. Pembekal Aplikasi bertanggungjawab menyediakan penyelenggaraan dan sokongan untuk Aplikasi Pihak Ketiga.

PERJANJIAN LESEN PENGGUNA AKHIR APLIKASI BERLESEN

Aplikasi yang tersedia melalui App Store adalah dilesenkan, bukan dijual, kepada anda. Lesen anda bagi setiap Aplikasi adalah tertakluk pada penerimaan awal anda terhadap Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Aplikasi Berlesen (“EULA Piawai”) atau perjanjian lesen pengguna akhir tersuai antara anda dan Pembekal Aplikasi (“EULA Tersuai”), jika disediakan. Lesen anda bagi mana-mana Aplikasi Apple di bawah EULA Piawai atau EULA Tersuai diberikan oleh Apple dan lesen anda bagi Aplikasi Pihak Ketiga di bawah EULA Piawai ini atau EULA Tersuai diberikan oleh Pembekal Aplikasi bagi Aplikasi Pihak Ketiga tersebut. Mana-mana Aplikasi yang tertakluk pada EULA Piawai ini dirujuk di sini sebagai “Aplikasi Berlesen”. Pembekal Aplikasi atau Apple sebagai (“Pemberi Lesen”) yang berkenaan berhak ke atas Aplikasi Berlesen yang tidak diberikan kepada anda di bawah EULA Piawai ini.

a. Skop Lesen: Pemberi Lesen memberi anda lesen yang tidak boleh dipindahkan untuk menggunakan Aplikasi Berlesen pada mana-mana produk berjenama Apple yang anda miliki atau kawal serta seperti yang dibenarkan mengikut Peraturan Penggunaan. Syarat-syarat dalam EULA Piawai ini akan mengawal sebarang kandungan, bahan atau perkhidmatan yang boleh dicapai daripada atau dibeli dalam Aplikasi Berlesen dan juga seperti yang dikemas kini oleh Pemberi Lesen yang menggantikan atau sebagai tambahan kepada Aplikasi Berlesen yang asal, melainkan naik taraf sedemikian disertakan dengan EULA Tersuai. Kecuali seperti yang terkandung dalam Peraturan Penggunaan, anda tidak boleh mengedarkan atau menjadikan Aplikasi Berlesen boleh didapati melalui rangkaian yang boleh digunakan oleh berbilang peranti pada masa yang sama. Anda tidak boleh memindahkan, mengedarkan semula atau menyerahkan sublesen bagi Aplikasi Berlesen dan jika anda menjual Peranti Apple anda kepada pihak ketiga, anda mesti mengeluarkan Aplikasi Berlesen daripada Peranti Apple sebelum berbuat sedemikian. Anda tidak boleh menyalin (kecuali seperti yang dibenarkan oleh lesen ini dan Peraturan Penggunaan), melakukan kejuruteraan balikan, menyahhimpun, cuba mendapatkan kod sumber, mengubah suai atau menghasilkan karya terbitan daripada Aplikasi Berlesen, sebarang kemas kini atau mana-mana bahagiannya (kecuali dan hanya setakat yang mana-mana sekatan di atas adalah dilarang oleh undang-undang yang dikenakan atau setakat yang dibenarkan oleh syarat-syarat lesen yang mengawal penggunaan mana-mana komponen sumber terbuka yang disertakan dengan Aplikasi Berlesen).

b. Persetujuan bagi Penggunaan Data: Anda bersetuju bahawa Pemberi Lesen boleh mengumpulkan dan menggunakan data teknikal dan maklumat berkaitan—termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal tentang peranti, perisian sistem dan aplikasi, serta persisian anda—yang dikumpulkan secara berkala untuk memudahkan peruntukan kemas kini perisian, sokongan produk dan perkhidmatan lain kepada anda (jika ada) berkaitan dengan Aplikasi Berlesen. Pemberi Lesen boleh menggunakan maklumat ini, selagi dalam bentuk yang tidak mengenal pasti anda secara peribadi, untuk menambah baik produk mereka atau untuk menyediakan perkhidmatan atau teknologi kepada anda.

c. Penamatan. EULA Piawai ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh anda atau Pemberi Lesen. Hak anda di bawah EULA Piawai ini akan ditamatkan secara automatik jika anda gagal mematuhi mana-mana syaratnya.

d. Perkhidmatan Luaran. Aplikasi Berlesen boleh mendayakan capaian kepada perkhidmatan dan laman web Pemberi Lesen dan/atau pihak ketiga (secara kolektif dan secara individu, “Perkhidmatan Luaran”). Anda bersetuju menggunakan Perkhidmatan Luaran atas risiko anda sendiri. Pemberi Lesen tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan mana-mana Perkhidmatan Luaran pihak ketiga dan tidak akan bertanggungjawab atas mana-mana Perkhidmatan Luaran pihak ketiga. Data yang dipaparkan oleh mana-mana Aplikasi Berlesen atau Perkhidmatan Luaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat kewangan, perubatan dan lokasi, adalah bagi tujuan maklumat umum sahaja dan tidak dijamin oleh Pemberi Lesen atau ejennya. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan Luaran dalam apa-apa jua cara yang tidak selaras dengan syarat-syarat EULA Piawai ini atau yang melanggar hak harta intelektual Pemberi Lesen atau mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Luaran untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghendap, mengancam atau memfitnah mana-mana individu atau entiti dan Pemberi Lesen tidak bertanggungjawab atas sebarang penggunaan sedemikian. Perkhidmatan Luaran mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di Negara Asal anda, dan mungkin tidak sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi tertentu. Setakat mana anda memilih untuk menggunakan Perkhidmatan Luaran tersebut, anda bertanggungjawab sepenuhnya atas pematuhan terhadap undang-undang yang dikenakan. Pemberi Lesen berhak mengubah, menggantung, mengeluarkan, menyahdayakan atau mengenakan sekatan atau had capaian pada mana-mana Perkhidmatan Luaran pada bila-bila masa tanpa notis atau liabiliti terhadap anda.

e. TIADA WARANTI: ANDA DENGAN JELAS MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN APLIKASI BERLESEN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKENAAN, APLIKASI BERLESEN DAN MANA-MANA PERKHIDMATAN YANG DILAKSANAKAN ATAU DISEDIAKAN OLEH APLIKASI BERLESEN ADALAH DIBERIKAN “SEPERTI ADANYA” DAN “SEPERTI YANG TERSEDIA”, DENGAN SEMUA KESILAPAN DAN TANPA WARANTI DALAM APA-APA JUA BENTUK DAN PEMBERI LESEN DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DAN SYARAT-SYARAT BERHUBUNG DENGAN APLIKASI BERLESEN DAN MANA-MANA PERKHIDMATAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT DAN/ATAU SYARAT-SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU, KETEPATAN, KENIKMATAN YANG AMAN SENTOSA DAN KETIADAAN PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA. APA-APA MAKLUMAT ATAU NASIHAT YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI LESEN ATAU WAKILNYA YANG DIBERI KUASA SECARA LISAN ATAU BERTULIS TIDAK AKAN MEMBENTUK WARANTI. JIKA APLIKASI BERLESEN ATAU PERKHIDMATANNYA TERBUKTI CACAT, ANDA MENANGGUNG KESELURUHAN KOS SERVIS, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN YANG PERLU. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN BAGI WARANTI TERSIRAT ATAU PEMBATASAN TERHADAP HAK BERKANUN PENGGUNA, MAKA PENGECUALIAN DAN PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK DIKENAKAN KEPADA ANDA.

f. Pembatasan Liabiliti. SETAKAT YANG TIDAK DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, WALAU DALAM APA-APA KEADAAN SEKALIPUN, PEMBERI LESEN TIDAK MENANGGUNG LIABILITI AKIBAT KECEDERAAN DIRI ATAU APA-APA GANTI RUGI SAMPINGAN, KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU BERBANGKIT YANG TERMASUK, TANPA BATASAN, KEROSAKAN BAGI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU APA-APA KEROSAKAN ATAU KERUGIAN PERDAGANGAN LAIN YANG TIMBUL AKIBAT ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN APLIKASI BERLESEN, WALAU BAGAIMANA SEKALIPUN PERKARA ITU BERLAKU, TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI (SECARA KONTRAK, TORT ATAU DENGAN CARA LAIN) DAN WALAUPUN PEMBERI LESEN TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN BERLAKUNYA KEROSAKAN SEDEMIKIAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN LIABILITI BAGI KECEDERAAN DIRI ATAU BAGI KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU BERBANGKIT, MAKA PEMBATASAN INI MUNGKIN TIDAK DIKENAKAN KEPADA ANDA. Walau dalam apa-apa keadaan sekalipun, jumlah liabiliti Pemberi Lesen kepada anda bagi segala kerosakan (selain yang mungkin diwajibkan oleh undang-undang yang dikenakan dalam kes-kes yang melibatkan kecederaan diri) tidak boleh melebihi amaun lima puluh dolar ($50.00). Batasan yang disebutkan di atas akan dikenakan walaupun remedi yang disebutkan di atas gagal memenuhi tujuannya yang asas.

g. Anda tidak boleh menggunakan atau sebaliknya mengeksport atau mengeksport semula Aplikasi Berlesen melainkan dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang Amerika Syarikat dan oleh undang-undang bidang kuasa tempat Aplikasi Berlesen tersebut diperoleh. Secara khususnya, tetapi tanpa batasan, Aplikasi Berlesen tidak boleh dieksport atau dieksport semula (a) ke mana-mana negara yang disekat oleh Amerika Syarikat atau (b) kepada sesiapa yang muncul namanya pada Senarai Rakyat yang Ditetapkan Secara Khas oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat atau pada Senarai Orang atau Senarai Entiti yang Tidak Mendapat Kebenaran oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat. Dengan menggunakan Aplikasi Berlesen, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada di negara sedemikian dan nama anda tidak ada pada senarai sedemikian. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan produk ini bagi apa-apa tujuan yang dilarang oleh undang-undang Amerika Syarikat yang merangkumi tanpa batasan, pembangunan, reka bentuk, pembuatan atau pengeluaran nuklear, misil atau senjata kimia atau biologi.

h. Aplikasi Berlesen dan dokumentasi yang berkaitan dengannya ialah "Barang Dagangan" seperti yang ditakrifkan istilahnya di dalam 48 C.F.R. §2.101, yang terdiri daripada "Perisian Komputer Perdagangan" dan "Dokumentasi Perisian Komputer Perdagangan" seperti yang digunakan istilahnya di dalam 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202 yang mana berkenaan. Selaras dengan 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202-1 melalui 227.7202-4 yang mana berkenaan, Perisian Komputer Perdagangan dan Dokumentasi Perisian Komputer Perdagangan dilesenkan kepada pengguna akhir Kerajaan Amerika Syarikat (a) hanya sebagai Barang Dagangan dan (b) hanya dengan hak yang telah diberikan kepada semua pengguna akhir, selaras dengan terma dan syarat di sini. Hak cipta yang tidak diterbitkan terpelihara di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat.

i. Melainkan setakat yang dinyatakan dengan jelas dalam perenggan berikut, Perjanjian ini dan hubungan antara anda dan Apple akan dikawal oleh undang-undang Negeri California, tidak termasuk konflik peruntukan undang-undangnya. Anda dan Apple bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa persendirian dan eksklusif mahkamah yang terletak di daerah Santa Clara, California, untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang berbangkit daripada Perjanjian ini. Jika (a) anda bukan warganegara Amerika Syarikat; (b) anda tidak tinggal di Amerika Syarikat; (c) anda tidak mencapai Perkhidmatan ini daripada Amerika Syarikat; dan (d) anda bukan warganegara salah sebuah negara yang dikenal pasti di bawah, anda dengan ini bersetuju bahawa apa-apa pertikaian atau tuntutan yang berbangkit daripada Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang berkenaan yang ditetapkan di bawah, tanpa mengambil kira sebarang konflik peruntukan undang-undang, dan anda dengan ini secara muktamad menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah yang terletak di negeri, wilayah atau negara yang dikenal pasti di bawah yang undang-undangnya yang mengawal:

 

Jika anda warganegara mana-mana negara Kesatuan Eropah atau Switzerland, Norway atau Iceland, undang-undang dan forum yang mengawal hendaklah undang-undang dan mahkamah tempat tinggal anda.

 

Secara khusus dikecualikan daripada penggunaan Perjanjian ini ialah undang-undang yang dikenali sebagai Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Jualan Barangan Antarabangsa.

H. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN IBOOKS STORE

Anda memperoleh Kandungan iBooks Store daripada pembekal pihak ketiga Kandungan tersebut (“Penerbit”), bukan Apple. Apple bertindak sebagai ejen untuk Penerbit dalam menyediakan Kandungan iBooks Store kepada anda dan dengan itu Apple bukanlah pihak yang terlibat dalam Urus Niaga antara anda dan Penerbit. Jika anda pelanggan Apple Distribution International, penjual rekodnya ialah Apple Distribution International, bermakna anda memperoleh lesen untuk menggunakan Kandungan daripada Apple Distribution International, tetapi Kandungan dilesenkan oleh Penerbit. Penerbit Kandungan iBooks Store berhak menguatkuasakan syarat-syarat penggunaan berkaitan dengan Kandungan iBooks Store tersebut. Penerbit Kandungan iBooks Store bertanggungjawab sepenuhnya untuk Kandungan tersebut, apa-apa waranti setakat waranti itu tidak dinafikan dan apa-apa tuntutan anda atau pihak satu lagi berkaitan dengan Kandungan tersebut.

I. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN APPLE MUSIC

KEAHLIAN APPLE MUSIC

Apple Music ialah perkhidmatan muzik langganan. Keahlian Apple Music anda akan dibaharui secara automatik sehingga anda mematikan pembaharuan automatik dalam tetapan akaun. Lihat bahagian “Langganan” untuk maklumat lanjut. Apabila keahlian Apple Music anda berakhir, anda akan kehilangan capaian kepada mana-mana ciri Apple Music yang memerlukan keahlian, termasuk tetapi tidak terhad kepada capaian kepada lagu-lagu Apple Music yang disimpan pada peranti anda dan Pustaka Muzik iCloud. Apple berhak membatalkan keahlian Apple Music anda jika kami tidak dapat mengenakan bayaran pada kaedah pembayaran anda untuk membaharui keahlian anda.

Sekiranya tersedia, anda mungkin ditawarkan keahlian Apple Music melalui pembawa wayarles anda (“Keahlian Pembawa”). Jika anda membeli Keahlian Pembawa, pembawa anda akan mengenakan bayaran kepada anda untuk kos keahlian Apple Music anda. Hubungan pengebilan anda dengan pembawa dikawal oleh terma dan syarat pembawa, bukan Perjanjian ini dan sebarang pertikaian pengebilan berkaitan dengan Keahlian Pembawa mesti ditujukan kepada pembawa anda, bukan Apple. Dengan menggunakan Apple Music, anda bersetuju bahawa pembawa anda boleh bertukar-tukar maklumat akaun pembawa anda, nombor telefon dan maklumat langganan dengan Apple, dan Apple boleh menggunakan maklumat ini untuk menentukan status Keahlian Pembawa anda.

PUSTAKA MUZIK ICLOUD

Pustaka Muzik iCloud ialah ciri Apple Music yang membolehkan anda mencapai lagu-lagu anda yang sepadan atau dimuat naik, senarai main dan video muzik anda yang diperoleh daripada Apple Music, iTunes Store atau pihak ketiga (“Kandungan Pustaka Muzik iCloud”) pada peranti berdaya Apple Music anda. Pustaka Muzik iCloud dihidupkan secara automatik apabila anda menetapkan keahlian Apple Music anda. Pustaka Muzik iCloud mengumpulkan maklumat tentang Kandungan Pustaka Muzik iCloud anda. Maklumat ini dikaitkan dengan Apple ID anda dan dibandingkan dengan Kandungan Pustaka Muzik iCloud yang tersedia pada masa ini di Apple Music. Kandungan Pustaka Muzik iCloud yang tidak sepadan akan dimuat naik ke pelayan Pustaka Muzik iCloud Apple (dalam format yang ditentukan oleh Apple). Anda boleh memuat naik sehingga 100,000 buah lagu. Lagu-lagu yang diperoleh daripada iTunes Store atau Apple Music tidak dikira untuk had ini. Lagu-lagu yang tidak memenuhi kriteria tertentu (sebagai contoh, fail yang terlalu besar) atau lagu yang tidak dibenarkan untuk peranti anda adalah tidak layak untuk Pustaka Muzik iCloud. Apabila anda menggunakan Pustaka Muzik iCloud, Apple merekodkan maklumat seperti runut yang anda mainkan, hentikan atau langkau, peranti yang anda gunakan dan masa dan tempoh main semula. Anda bersetuju menggunakan Pustaka Muzik iCloud hanya untuk kandungan yang diperoleh secara sah. Pustaka Muzik iCloud disediakan secara “SEPERTI ADANYA” dan boleh mengandungi ralat atau ketidaktepatan. Anda seharusnya membuat sandaran bagi data dan maklumat anda sebelum menggunakan Pustaka Muzik iCloud. Jika anda bukan ahli Apple Music, anda boleh membeli langganan iTunes Match yang tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam bahagian ini.

J. SYARAT-SYARAT PELBAGAI YANG BOLEH DIKENAKAN UNTUK SEMUA PERKHIDMATAN

TAKRIF APPLE

Bergantung pada Negara Asal anda, “Apple” bermakna:

Apple Inc., terletak di One Apple Park Way, Cupertino, California, untuk pengguna di Amerika Utara, Tengah dan Selatan (termasuk Kanada untuk penggunaan iTunes Store dan Apple Music), dan juga wilayah dan jajahan Amerika Syarikat; dan jajahan Perancis dan British di Amerika Utara, Amerika Selatan dan Caribbean;

Apple Canada Inc., terletak di 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada untuk pengguna App Store dan iBooks Store di Kanada atau wilayah dan jajahannya;

iTunes K.K., terletak di Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo untuk pengguna di Jepun;

Apple Pty Limited, terletak di Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, untuk pengguna di Australia, New Zealand, termasuk jajahan, wilayah dan bidang kuasa gabungan pulau; dan

Apple Distribution International, terletak di Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, untuk semua pengguna lain.

PERUBAHAN KONTRAK

Apple berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai Perjanjian ini dan menambah terma atau syarat baharu atau tambahan pada penggunaan Perkhidmatan. Pengubahsuaian serta terma dan syarat tambahan sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta dan digabungkan ke dalam Perjanjian ini. Penggunaan Perkhidmatan yang berterusan akan dianggap sebagai penerimaan.

BAHAN PIHAK KETIGA

Apple tidak bertanggungjawab atas bahan-bahan pihak ketiga yang disertakan dalam atau dipautkan daripada Kandungan atau Perkhidmatan.

HAK HARTA INTELEKTUAL

Anda bersetuju bahawa Perkhidmatan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kandungan, grafik, antara muka pengguna, klip audio, klip video, kandungan editorial, serta skrip dan perisian yang digunakan untuk melaksanakan Perkhidmatan, mengandungi maklumat dan bahan proprietari yang dimiliki oleh Apple dan/atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang hak harta intelektual dan undang-undang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan maklumat atau bahan proprietari tersebut dalam apa-apa jua cara kecuali bagi penggunaan Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi dan bukan perdagangan dengan cara yang mematuhi Perjanjian ini. Tiada bahagian daripada Perkhidmatan boleh diterbitkan semula dalam apa-apa jua bentuk atau cara, kecuali seperti yang dibenarkan secara jelas oleh Perjanjian ini. Anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyewa, meminjamkan, menjual atau mengedarkan Perkhidmatan atau Kandungan dalam apa-apa jua cara, dan anda tidak boleh mengeksploitasi Perkhidmatan dalam apa-apa jua cara yang tidak dibenarkan secara nyata.

Nama Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo Apple lain yang digunakan berhubung dengan Perkhidmatan ini ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Apple di Amerika Syarikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. Anda tidak diberikan hak atau lesen berhubung dengan mana-mana tanda dagangan tersebut.

NOTIS HAK CIPTA

Jika anda percaya bahawa mana-mana Kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan ini melanggar hak cipta yang dituntut oleh anda, sila hubungi Apple di lokasi berikut:

- iTunes Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- iBooks Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ibooksstorenotices

- Apple Music: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

PENAMATAN DAN PENGGANTUNGAN PERKHIDMATAN

Jika anda gagal atau Apple mengesyaki bahawa anda gagal mematuhi mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini, Apple boleh, tanpa notis kepada anda: (i) menamatkan Perjanjian ini dan/atau Apple ID anda dan anda akan kekal bertanggungjawab atas semua jumlah yang belum dibayar di bawah Apple ID anda sehingga dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau (ii) menamatkan lesen anda untuk perisian; dan/atau (iii) menghalang capaian anda kepada Perkhidmatan.

Apple seterusnya berhak mengubah suai, menggantung atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau Kandungan) pada bila-bila masa dengan atau tanpa memberikan notis kepada anda, dan Apple tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga sekiranya Apple perlu menggunakan hak tersebut.

PENAFIAN WARANTI; PEMBATASAN LIABILITI

APPLE TIDAK MENJAMIN, MENYATAKAN ATAU MEMBERIKAN WARANTI BAHAWA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, DAN ANDA BERSETUJU BAHAWA DARI MASA KE MASA APPLE BOLEH MENGELUARKAN PERKHIDMATAN UNTUK TEMPOH MASA YANG TIDAK DITENTUKAN, MEMBATALKAN PERKHIDMATAN PADA BILA-BILA MASA ATAU SEBALIKNYA MENGEHADKAN ATAU MENYAHDAYAKAN CAPAIAN ANDA KEPADA PERKHIDMATAN TANPA NOTIS KEPADA ANDA.

ANDA DENGAN JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. PERKHIDMATAN DAN SEMUA KANDUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANDA MELALUI PERKHIDMATAN (KECUALI DINYATAKAN OLEH APPLE) DISEDIAKAN "SEPERTI ADANYA" DAN "SEPERTI YANG TERSEDIA" UNTUK KEGUNAAN ANDA, TANPA APA-APA BENTUK WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK SEMUA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU, HAK MILIK DAN KETIADAAN PELANGGARAN. OLEH SEBAB SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI TERSIRAT, PENGECUALIAN WARANTI TERSIRAT DI ATAS MUNGKIN TIDAK DIKENAKAN KEPADA ANDA.

DALAM APA-APA JUA KEADAAN, APPLE, PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA, SEKUTU, EJEN, KONTRAKTOR ATAU PEMBERI LESENNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, PUNITIF, KHAS ATAU BERBANGKIT YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU APA-APA TUNTUTAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN APA-APA JUA CARA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DAN/ATAU KANDUNGAN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEBARANG KESILAPAN ATAU KETINGGALAN DALAM KANDUNGAN, ATAU APA-APA JUA BENTUK KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN SEBARANG KANDUNGAN YANG DISIARKAN, DIHANTAR ATAU DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN, WALAUPUN DINASIHATKAN KEMUNGKINANNYA. OLEH SEBAB SESETENGAH NEGARA, NEGERI ATAU BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN LIABILITI BAGI KEROSAKAN BERBANGKIT ATAU SAMPINGAN, DI NEGARA, NEGERI ATAU BIDANG KUASA TERSEBUT, LIABILITI APPLE AKAN TERHAD KEPADA PEMBATASAN YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

APPLE AKAN MENGGUNAKAN USAHA YANG SEWAJARNYA UNTUK MELINDUNGI MAKLUMAT YANG DISERAHKAN OLEH ANDA BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN, TETAPI ANDA BERSETUJU BAHAWA PENYERAHAN MAKLUMAT YANG SEDEMIKIAN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI DAN ANDA DENGAN INI MELEPASKAN APPLE DARIPADA SEBARANG DAN SEMUA LIABILITI KEPADA ANDA BAGI SEBARANG KEHILANGAN ATAU LIABILITI BERKAITAN DENGAN MAKLUMAT SEDEMIKIAN DALAM APA-APA JUA CARA.

APPLE TIDAK MENYATAKAN ATAU MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN BEBAS DARIPADA KEHILANGAN, KEROSAKAN, SERANGAN, VIRUS, GANGGUAN, PENGGODAMAN ATAU PENCEROBOHAN KESELAMATAN LAIN DAN ANDA DENGAN INI MELEPASKAN APPLE DARIPADA SEBARANG LIABILITI YANG BERKAITAN DENGANNYA. ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBUAT SANDARAN BAGI SISTEM ANDA SENDIRI, TERMASUK SEBARANG KANDUNGAN YANG DIPEROLEH ATAU DISEWA MELALUI PERKHIDMATAN BERKENAAN.

APPLE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK CAJ DATA YANG MUNGKIN DIKENAKAN BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN INI.

PENEPIAN DAN GANTI RUGI

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN YANG BERKENAAN, ANDA BERSETUJU, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI DAN MELINDUNGI APPLE, PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA, SEKUTU, EJEN, KONTRAKTOR DAN PEMBERI LESENNYA BERHUBUNG DENGAN SEBARANG TUNTUTAN YANG TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN ANDA TERHADAP PERJANJIAN INI, PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA ATAU APA-APA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH APPLE SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA SIASATANNYA TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN INI YANG DISYAKI ATAU HASIL DARIPADA PENEMUAN ATAU KEPUTUSAN BAHAWA PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN INI TELAH BERLAKU. ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK AKAN MENYAMAN ATAU MENDAPATKAN SEMULA SEBARANG KEROSAKAN DARIPADA APPLE, PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA, SEKUTU, EJEN, KONTRAKTOR DAN PEMBERI LESENNYA HASIL DARIPADA KEPUTUSANNYA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENOLAK UNTUK MEMPROSES SEBARANG MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN, UNTUK MEMBERI AMARAN KEPADA ANDA, UNTUK MENGGANTUNG ATAU MENAMATKAN CAPAIAN ANDA KEPADA PERKHIDMATAN, ATAU UNTUK MENGAMBIL SEBARANG TINDAKAN LAIN SEMASA SIASATAN BAGI PELANGGARAN YANG DISYAKI ATAU HASIL DARIPADA KESIMPULAN APPLE BAHAWA PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN INI TELAH BERLAKU. PERUNTUKAN PENEPIAN DAN GANTI RUGI INI DIKENAKAN UNTUK SEMUA PELANGGARAN YANG DITERANGKAN ATAU DIPERINCIKAN DALAM PERJANJIAN INI.

PENGECUALIAN BERKANUN BAGI INSTITUSI AWAM

Jika anda ialah institusi pendidikan atau kerajaan yang layak dan mana-mana bahagian daripada Perjanjian ini, sebagai contoh, semua atau sebahagian daripada bahagian ganti rugi yang berkenaan adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan kepada anda kerana undang-undang tempatan, kebangsaan, negeri atau persekutuan yang dikenakan, maka bahagian tersebut akan dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, mengikut mana yang berkenaan, dan sebaliknya ditafsirkan dengan cara yang paling selaras dengan undang-undang yang dikenakan.

UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL

Melainkan setakat yang dinyatakan dengan jelas dalam perenggan berikut, Perjanjian ini dan hubungan antara anda dan Apple dan semua Urus Niaga pada Perkhidmatan akan dikawal oleh undang-undang Negeri California, tidak termasuk konflik peruntukan undang-undangnya. Anda dan Apple bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa persendirian dan eksklusif mahkamah yang terletak di daerah Santa Clara, California, untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang berbangkit daripada Perjanjian ini. Jika (a) anda bukan warganegara Amerika Syarikat; (b) anda tidak tinggal di Amerika Syarikat; (c) anda tidak mencapai Perkhidmatan ini daripada Amerika Syarikat; dan (d) anda bukan warganegara salah sebuah negara yang dikenal pasti di bawah, anda dengan ini bersetuju bahawa apa-apa pertikaian atau tuntutan yang berbangkit daripada Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang berkenaan yang ditetapkan di bawah, tanpa mengambil kira sebarang konflik peruntukan undang-undang, dan anda dengan ini secara muktamad menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah yang terletak di negeri, wilayah atau negara yang dikenal pasti di bawah yang undang-undangnya yang mengawal:

 

Jika anda warganegara mana-mana negara Kesatuan Eropah atau Switzerland, Norway atau Iceland, undang-undang dan forum yang mengawal hendaklah undang-undang dan mahkamah tempat tinggal anda.

 

Secara khusus dikecualikan daripada penggunaan Perjanjian ini ialah undang-undang yang dikenali sebagai Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Jualan Barangan Antarabangsa.

PERUNTUKAN LAIN

Perjanjian ini membentuk perjanjian keseluruhan antara anda dan Apple dan mengawal penggunaan Perkhidmatan, menggantikan mana-mana perjanjian sebelum ini berhubung dengan perkara yang sama antara anda dan Apple. Anda mungkin juga tertakluk pada terma dan syarat tambahan yang mungkin dikenakan apabila anda menggunakan perkhidmatan gabungan, kandungan pihak ketiga, perisian pihak ketiga atau perkhidmatan tambahan seperti Program Pembelian Volum. Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian tersebut akan ditafsirkan dengan cara yang selaras dengan undang-undang yang dikenakan untuk mencerminkan, sehampir mungkin, tujuan asal pihak-pihak yang terlibat dan bahagian yang selebihnya kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Kegagalan Apple untuk menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan dalam Perjanjian ini tidak membentuk penepian terhadap peruntukan tersebut atau peruntukan lain. Apple tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan untuk memenuhi apa-apa kewajipan disebabkan oleh perkara di luar kawalannya.

Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, statut, ordinan dan peraturan yang dikenakan terhadap penggunaan Perkhidmatan. Penggunaan Perkhidmatan mungkin juga tertakluk pada undang-undang lain. Risiko kehilangan bagi semua Urus Niaga yang dihantar secara elektronik kepada pemeroleh melalui penghantaran elektronik kepada penerima. Mana-mana pekerja atau ejen Apple tidak mempunyai kuasa untuk mengubah Perjanjian ini.

Apple mungkin memaklumkan anda berhubung dengan Perkhidmatannya dengan menghantar mesej e-mel ke alamat e-mel anda atau surat melalui pos ke alamat pos anda, atau dengan menyiarkannya pada Perkhidmatan tersebut. Notis akan berkuat kuasa serta-merta. Apple mungkin juga menghubungi anda melalui e-mel atau pemberitahuan tolak untuk menghantar maklumat selanjutnya tentang Perkhidmatan.

Anda dengan ini memberikan hak kepada Apple untuk mengambil langkah-langkah yang Apple percaya adalah semunasabahnya perlu atau sesuai untuk menguatkuasakan dan/atau mengesahkan pematuhan terhadap mana-mana bahagian dalam Perjanjian ini. Anda bersetuju bahawa Apple berhak, tanpa liabiliti kepada anda, mendedahkan mana-mana data dan/atau maklumat kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, pegawai kerajaan, dan/atau pihak ketiga, yang Apple percaya adalah semunasabahnya perlu atau sesuai untuk menguatkuasakan dan/atau mengesahkan pematuhan mana-mana bahagian Perjanjian ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak Apple untuk bekerjasama dengan mana-mana proses undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan dan/atau Kandungan dan/atau tuntutan pihak ketiga bahawa penggunaan anda berkaitan Perkhidmatan dan/atau Kandungan adalah menyalahi undang-undang dan/atau melanggar hak pihak ketiga tersebut).

Kanak-kanak yang berumur di bawah umur dewasa perlu menyemak Perjanjian ini bersama ibu bapa atau penjaga mereka bagi memastikan bahawa anak dan ibu bapa atau penjaga yang sah memahaminya.

Kemas Kini Terakhir: 13 September 2016