Legal

VILKÅR OG BETINGELSER

A. SALGSBETINGELSER
B. VILKÅR OG BETINGELSER FOR ITUNES STORE
C. VILKÅR OG BETINGELSER FOR MAC APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV, APP STORE OG IBOOKS STORE
D. VILKÅR OG BETINGELSER FOR APPLE MUSIC

NEDENSTÅENDE JURIDISK BINDENDE AFTALER ER MELLEM DIG OG ITUNES SARL (”ITUNES”) OG REGULERER DIN BRUG AF ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OG IBOOKS STORE (”STORES”). KLIK PÅ ”ACCEPTER” FOR AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER. HVIS DU IKKE ØNSKER AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, SKAL DU UNDLADE AT KLIKKE PÅ ”ACCEPTER” OG UNDLADE AT BRUGE ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE OG IBOOKS STORE. AFTALEN FINDER ANVENDELSE UDEN BINDENDE VIRKNING FOR SOFTWARELICENSER, SOM DU MÅTTE HAVE INDGÅET, SOM FX BRUG AF ITUNES-APPLIKATIONEN.

SE VENLIGST https://www.apple.com/support/ FOR MERE INFORMATION OM VORES PRODUKTER OG TJENESTER.

A. SALGSBETINGELSER

BETALINGS-, AFGIFTS- OG REFUSIONSPOLITIK

Du accepterer, at du vil betale for alle de produkter, du køber gennem Stores, og at iTunes kan debitere din betalingsordning for alle købte produkter og for ethvert yderligere beløb (inkl. enhver pålignet afgift og eventuelle skyldige gebyrer), der måtte påløbe din Konto. Du er ansvarlig for rettidig betaling af alle skyldige beløb og for at give iTunes gyldige oplysninger om din betalingsordning til betaling heraf. Se venligst http://support.apple.com/kb/HT5582 for oplysninger om afregning af køb. Du accepterer at modtage alle fakturaer i et elektronisk format, hvilket kan omfatte e-mail.

Din totale pris vil inkludere produktets pris med tillæg af den gældende momssats (på datoen for download). Ved at bruge den danske butik angiver du Danmark som dit bopælsland i skattemæssig henseende.

Du er ansvarlig for betaling af enhver skat eller afgift, der måtte blive pålignet transaktionen I Danmark. Alle betalinger til iTunes skal ske uden fradrag af skatter og afgifter.

Fortrydelsesret: Hvis du vælger at annullere din ordre, kan du uden nogen begrundelse gøre dette inden for 14 dage fra den dato, hvor du modtog kvitteringen. Dog kan iTunes-gavekort ikke refunderes, når først koden er blevet indløst.

Hvis du ønsker at annullere din ordre, skal du informere os om din beslutning. For at sikre den hurtigste behandling anbefaler vi, at du benytter “Rapporter et Problem” til at annullere alle produkter med undtagelse af Apple Music Service, iTunes Match, Sæsonpas og, uindløst iTunes-gavekort og Lommepengekonti købt direkte fra Apple. De undtagne elementer kan annulleres ved at kontakte iTunes Support. Du har også ret til at informere os via annulleringsformularen nedenfor eller på anden vis gennem en tydelig erklæring. Hvis du benytter “Rapporter et Problem”, sender vi en bekræftelse af modtagelsen af din annullering uden nogen forsinkelse.

For at overholde tidsfristen for annullering skal du give besked om annulleringen, før den 14-dages periode udløber.

Resultat af annullering: Vi refunderer beløbet inden for 14 dage efter modtagelsen af din meddelelse om annullering. Vi benytter det samme betalingsmiddel, som du benyttede til transaktionen, og du skal ikke betale noget gebyr for en sådan refusion.

Undtagelse til fortrydelsesret: Du kan ikke annullere en ordre, som omfatter digitalt indhold, hvis leveringen af dette indhold er påbegyndt, og du har vedkendt dig, at du i kraft af dette mister fortrydelsesretten.

Annulleringsformular:

- Til iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- Jeg meddeler hermed, at jeg hæver kontrakten for følgende: [INDSÆT ORDRE-ID, PRODUKT, KUNSTNER OG TYPE]

- Bestilt den [INDSÆT DATO] / modtaget den [INDSÆT DATO]

- Navn på forbruger

- Adresse på forbruger

- Forbrugerens e-mail (valgfri)

- Dato

Indtil et køb er foretaget, forbeholder iTunes sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre prisen for de produkter, der tilbydes gennem Stores, og Stores giver ikke nogen prisbeskyttelse eller foretager tilbagebetaling i tilfælde af prisreduktion eller reklametilbud, der måtte finde sted efter købet.

Hvis et produkt bliver uanvendeligt efter et køb, men forud for downloading, er din eneste mulighed sandsynligvis begrænset til tilbagebetaling af den pris, der er betalt for det uanvendelige produkt. Hvis der opstår tekniske problemer, som forhindrer eller urimeligt forsinker leveringen af dit produkt, er din eneste mulighed ombytning eller tilbagebetaling af den betalte pris, alt efter hvad iTunes’ måtte bestemme.

1-Click®

1-Click er et registreret servicemærke tilhørende Amazon.com, Inc., anvendt under licens. 1-Click er en praktisk funktion, som du kan bruge til at foretage køb i Stores med et enkelt klik med musen eller en anden indlæsningsenhed. Når du skaffer dig adgang til Stores på din computer, aktiveres 1-Click via dialogen, som kommer frem, når du klikker på en købeknap. (Du kan til enhver tid nulstille dette valg ved at klikke på Reset Warnings i dine Kontooplysninger). Når du går ind på Stores via dine Apple-produkter, som anvender iOS, for eksempel iPad, iPod touch eller iPhone (”iOS enhed”), kan 1-Click aktiveres for hver enkelt køb ved at trykke på knappen med produktets pris, hvorefter købeknappen kommer frem. Når 1-Click er aktiveret, starter downloadprocessen omgående, når du klikker eller trykker på købeknappen, og gennemføres, uden at du behøver foretage dig yderligere.

GAVEKORT, ITUNES-KORT OG-KODER, LOMME-PENGEKONTI OG INDHOLDSKODER

Gavekort, iTunes-kort og -koder, Indholdskoder, Lommepengekonti samt uudnyttede kreditsaldi kan ikke indløses eller refunderes kontant, (undtagen sådan som det er beskrevet i vores refusionspolitik ovenfor, som gælder, hvis produktet er blevet købt i iTunes Store, medmindre sælgeren af produktet anvender en anden refusionspolitik), og uden præjudice for enhver gældende lovbestemt ret til tilbagebetaling i tilfælde af fejlagtige eller forkerte gaver; byttes; videresælges; anvendes til køb af Gaver, Gavekort eller iTunes-kort eller -koder; til Lommepengekonti; til køb i Apple Online Store; eller bruges i Apple Retail Stores. Uudnyttede kreditsaldi kan ikke overdrages.

Gavekort, iTunes-kort og -koder, Indholdskoder og Lommepengekonti købt i Danmark kan kun indløses gennem Stores i Danmark.

iTunes er ikke ansvarlig for mistede eller stjålne Gavekort, iTunes-kort og -koder, Indholdskoder eller Lommepengekonti. Risikoen for tab af og adkomst til Gavekort, iTunes-kort og -koder og Lommepengekonti, der sendes elektronisk, overgår til køberen i Danmark ved elektronisk fremsendelse. Risikoen for tab af og adkomsten til Indholdskoder, som overføres elektronisk, overgår fra iTunes i Luxemborg ved elektronisk fremsendelse.

iTunes forbeholder sig ret til at lukke kundekonti og anmode om andre betalingsformer, hvis et Gavekort og -koder, iTunes-kort, Indholdskode eller Lommepengekonto erhverves eller bruges svigagtigt i Stores.

GAVER

Gaver købt i Stores kan kun købes til og kun indløses af personer i Danmark. Gavemodtagere skal have kompatibelt hardware og forældrekontrolindstillinger for at benytte visse gaver.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

For at undgå belastning af muskler, led eller øjne ved din brug af produkterne, som tilbydes gennem Stores, bør du altid holde hyppige pauser og tage et længere hvil, hvis du oplever ømhed, træthed eller ubehag. En meget lille procentdel af befolkningen vil eventuelt opleve hjerteanfald eller midlertidig bevidstløshed, når de udsættes for blinkende lys eller mønstre, herunder, men ikke begrænset til, mens de spiller elektroniske spil eller ser videoer. Symptomer kan inkludere svimmelhed, kvalme, ufrivillige bevægelser, mistet bevidsthed, ændret synsevne, snurren i dele af kroppen, følelsesløshed eller andet ubehag. Konsulter en læge, før du bruger produkter, som tilbydes gennem Stores, hvis du før har oplevet disse eller lignende symptomer, og ophør straks med at bruge sådanne produkter og konsulter en læge, såfremt de opstår, mens du bruger sådanne produkter. Forældre bør føre tilsyn med deres børns brug af produkterne, som tilbydes gennem Stores, med henblik på at opdage tegn på sådanne symptomer.

FORUDBESTILLINGER

Ved forudbestilling af produkter giver du Stores tilladelse til automatisk at debitere din konto og, hvis du har aktiveret automatiske downloads, at downloade produktet, når det bliver tilgængeligt. Du kan annullere din forudbestilling på et hvilket som helst tidspunkt indtil det tidspunkt, hvor produktet bliver tilgængeligt, og sådan som det er beskrevet i vores refusionspolitik ovenfor.

FAMILIEDELING

Familiedeling tillader dig at dele egnede iTunes-, App Store-, Mac App Store-, iBooks Store-produkter med op til seks andre medlemmer af en ”Familie” (inkl. dig selv). Hvis du etablerer en Familie kan du se de egnede produkter tilhørende andre Familiemedlemmer og downloade sådanne produkter til din kompatible enhed eller computer]. Du kan også vælge at skjule køb, så andre Familiemedlemmer ikke vil være i stand til at se eller downloade disse fra dig. Du kan dele informationer så som fotografier og videoer ved hjælp af Foto app, begivenheder ved hjælp af din Familiekalender, påmindelser ved hjælp af Reminders app, områdeinformation ved hjælp Find Mine Venner og enhedsplacering ved hjælp af Find Min iPhone. Familiedeling er kun til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. iTunes og iCloud konti er påkrævet; iOS 8 og/eller OS X Yosemite er påkrævet for starte eller tilslutte sig en Familie. Visse transaktioner og egenskaber er ikke nødvendigvis kompatible med tidligere udgaver af softwaren og kan kræve en softwareopgradering. Hvis du tilslutter dig en Familie, vil Familiedeling egenskaber automatisk blive aktiveret på dine kompatible enheder og computer.

”Organisatoren” af en Familie kan invitere andre medlemmer til at deltage i Familien. Organisatoren skal være 18 år eller ældre og skal have et passende betalingsmiddel registreret hos iTunes. Hvis du er Organisator indestår du for, at du er forældre eller værge for ethvert Familiemedlem under 13 år. Organisatorens betalingsmiddel benyttes til at betale for ethvert køb foretaget af et Familiemedlem udover en sådan kredit, som måtte være på et sådant Familiemedlems konto. Familiemedlemmer agerer på vegne af Organisatoren, når Organisatorens betalingsmiddel benyttes. Produkterne tilhører den konto som, som Familiemedlemmet, som foretog transaktionen, har. VED AT INVITERE FAMILIEMEDLEMMER TIL AT TILSLUTTE SIG EN FAMILIE ACCEPTERER ORGANISATOREN AT ALLE OPKRÆVNINGER FOR KØB FORETAGET AF FAMILIEMEDLEMMER AUTORISERES AF ORGANISATOREN OG SKER UNDER ORGANISATORENS ANSVAR, OGSÅ SELVOM ORGANISATOREN IKKE VAR BEKENDT MED EN SPECIFIC TRANSAKTION, HVIS ET FAMILIEMEDLEM HAR OVERSKREDET SIN BEMYNDIGELSE, SOM GIVET AF ORGANISATOREN, ELLER HVIS FLERE FAMILIEMEDLEMMER FORETAGER KØB AF DET SAMME PRODUKT. ORGANISATOREN ER ANSVARLIG FOR OVERHOLDELSE AF ENHVER AFTALE MED UDSTEDEREN AF BETALINGSMIDLET OG PÅTAGER SIG ALLE RISICI I TILFÆLDE AF AT DELINGEN BETALINGSMIDLET BEGRÆNSER DEN BESKYTTELSE, DER TILBYDES AF LEVERANDØREN AF BETALINGSMIDLET. Organisatoren kan til enhver tid ændre betalingsmidlet tilknyttet en konto. Meddelelse om købet vil blive sendt til det Familiemedlem, der har foretaget købet og til Organisatoren, også selvom købet er skjult af Familiemedlemmet; benyt venligt ”Rapporter et Problem” på din kvittering, hvis du eller Familiemedlemmet ikke anerkender nogen opkrævning på din kvittering eller kontoudtog.

Organisatoren kan benytte Ask to Buy-funktionen til at fordre, at børn under 18 år indhenter tilladelse fra Organisatoren , og/eller andre voksne udpeget af Organisatoren, for at kunne foretage gratis eller betalt download af produkter forud for købet eller download begynder. Produkter downloadet fra andre Familiemedlemmer og produkter anskaffet ved hjælp af indløsningskoder er ikke omfattet af Ask to Buy. Hvis du er Organisator, indestår du for, at du og/eller en af de udpegede voksne er forældre eller værge for Familiemedlemmer for hvem Ask to Buy er aktiveret. Ask to Buy er optimeret for iOS 8 og OS X Yosemit; køb af produkter eller download-begæringer fra tidligere software kan afstedkomme en alternativ godkendelsesproces eller forhindre køb og kan nødvendiggøre en softwareopgradering. iTunes er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes en forsinkelse i Ask to Buy-godkendelser eller afslag.

Organisatoren kan fjerne ethvert Familiemedlem fra Familien, og dette vil standse Familiemedlemmets mulighed for at foretage godkendte køb vedhjælp af Organisatorens betalingsmiddel, og Familiemedlemmets mulighed for at se eller dele andre Familiemedlemmers produkter og informationer. Når et Familiemedlem forlader eller fjernes fra en Familie, eller Organisatorens Apple ID opsiges uanset årsagen hertil, er de øvrige Familiemedlemmer ikke længere i stand til at se eller downloade det udtrådte Familiemedlems indhold, , eller få adgang til indhold, som tidligere er downloadet ved hjælp af Organisatorens betalingsmiddel, medens det udtrådte medlem var del af Familien. På tilsvarende vis, hvis du forlader en Familie, kan du ikke længere se eller downloade øvrige Familiemedlemmers produkter eller informationer, og produkter, om du har downloadet fra andre Familiemedlemmer, medens du var medlem af Familien, kan være utilgængelige. Hvis du har foretaget In-App køb fra en app, der oprindeligt er købt af et udtrådt Familiemedlem eller downloadet fra et Familiemedlem, og du ikke længere tilhører Familien, er du nødt til at købe app’en selv og at installere In-App købene for på ny at få adgang til disse; læs venligst udviklerens policies og den sektion i denne Aftale med titlen ”In-App køb” før du foretager In-App køb. Da personlige konti til brugere under 13 kun kan oprettes som en del af Familiedeling, vil en sletning af en sådan konto for at slette den fra Familien, stoppe dette Familiemedlems Apple ID og dennes adgang til enhver form for Apple-tjenester, som kræver en Apple ID eller ethvert form for indhold, der er tilknyttet et sådant Apple ID.

Du kan kun tilhøre en Familie af gangen og kan ikke indtræde i en Familie mere end to gange på et år. Du kan kun ændre den konto, du har tilknyttet en Familie, en gang for hver 90 dage. Alle Familiemedlemmer skal benytte samme iTunes Store land eller region. Musik, film, TV shows og bøger kan downloades fra iTunes Service på op til 10 enheder pr. konto, hvoraf kun fem kan være computere; egnede apps kan downloades til enhver enhed, som et Familiemedlem ejer eller kontrollerer. Ikke alle produkter, herunder In-App køb, indhold, som ikke er tilgængeligt for gendownload, abonnementer og nogle tidligere købte apps, er tilgængelige for Familiedeling. Apple forbeholder sig retten til at udelukke en Familie i overensstemmelse med ”Opsigelsesbestemmelsen” i denne Aftale.

ELEKTRONISK KONTRAKTINDGÅELSE

Din brug af Stores omfatter mulighed for at indgå aftaler og/eller foretage køb elektronisk. Du er indforstået med, at dine elektroniske angivelser udgør dit samtykke og hensigt til at blive forpligtet af og betale for sådanne aftaler og køb. Dit samtykke og hensigt til at blive forpligtet af elektroniske angivelser gælder for alle registreringer i relation til alle køb, du foretager på denne hjemmeside, herunder meddelelse om annullering, vilkår, kontrakter og applikationer. For at få adgang til og bibeholde dine elektroniske registreringer, kan det kræves, at du har særligt hardware og software, som du udelukkende selv er ansvarlig for.

IKKE-APPLE ENHEDER

Hvis du åbner en Konto eller benytter Services og/eller Stores omfattet af denne aftale, på en enhed eller computer, der ikke er en Apple enhed, kan du muligvis alene have adgang til et begrænset antal Konti eller Services og/eller Store funktioner. Som en betingelse for at tilgå din Konto eller Services eller Stores på en enhed eller computer, der ikke er en Apple, accepterer du, at alle relevante vilkår og betingelser, der forekommer i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, alle betingelser for brug af en konto eller Services og/eller Stores, begrænsninger i brug, tilgængelighed, ansvarsfraskrivelse, regler vedrørende dit indhold og din opførsel samt opsigelse. Vilkår i denne aftale vedrørende funktioner eller Services, der ikke er tilgængelige for enheder eller computere, der ikke er Apple mærkede, vil ikke være tilgængelige for dig. Dette omfatter for eksempel App-Store. Hvis du senere vælger at tilgå din konto eller en Service fra en Apple enhed eller en Apple computer, accepterer du, at alle vilkår og betingelser indeholdt heri, skal være gældende for dit brug af sådanne Konti eller Services og/eller Stores.

iTunes er ikke ansvarlig for typografiske fejl.

B. VILKÅR OG BETINGELSER FOR ITUNES STORE

DENNE JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG OG ITUNES SARL. (”ITUNES”) REGULERER DIN BRUG AF ITUNES STORE TJENESTEN (”TJENESTEN”).

ITUNES STORE TJENESTEN

iTunes er udbyder af Tjenesten, som giver dig mulighed for at få adgang til, købe eller erhverve en licens til digitalt indhold (”iTunes Produkter”) udelukkende til brug for slutbrugere i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale. iTunes er ikke udbyder af iTunes-applikationen eller af iPad, iPod eller iPhone.

KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN

Kun personer, der er 13 år eller ældre, kan oprette konti. Konti til personer under 13 år kan oprettes af en forældre eller værge ved hjælp af Familiedeling. Børn under 18 år skal gennemgå Aftalen med sine forældre eller værge for at sikre, at barnet og forældrene eller værgen forstår den.

Tjenesten er kun tilgængelig for dig i Danmark. Du er indforstået med ikke at bruge eller forsøge at bruge Tjenesten uden for dette område. iTunes kan anvende teknologier for at verificere din overholdelse heraf.

Brug af Tjenesten kræver kompatibelt udstyr, internetadgang og bestemt software (kan være pålagt betaling), kan kræve periodiske opdateringer, og kan blive påvirket af, hvordan disse faktorer fungerer. Internetadgang med høj hastighed kan stærkt anbefales til almindelig brug og er påkrævet i forbindelse med leje af film. Den seneste version af iTunes software anbefales til at få adgang til Tjenesten og kan være påkrævet for visse transaktioner eller funktioner samt til at downloade iTunes Produkter, som tidligere er købt eller anskaffet hos Tjenesten. Du accepterer, at opfyldelsen af sådanne krav, som måtte blive ændret fra tid til anden, er dit eget ansvar. Tjenesten udgør ikke en del af noget andet produkt eller tilbud, og intet køb eller erhvervelse af noget andet produkt kan anses for at give eller garantere din adgang til Tjenesten.

DIN KONTO

Som registreret bruger af Tjenesten kan du oprette en konto (”Konto”). Du må ikke videregive dine Kontooplysninger til nogen anden. Du alene er ansvarlig for opretholdelse af din Kontos fortrolighed og sikkerhed samt for alle aktiviteter, der sker på eller via din Konto, og du er indforstået med at give iTunes øjeblikkelig besked om ethvert brud på din Kontos sikkerhed. iTunes er ikke ansvarlig for tab som følge af uautoriseret brug af din Konto.

For at kunne købe og downloade iTunes Produkter fra Tjenesten skal du indtaste dit Apple ID og kodeord eller bruge Touch-id for at bekræfte ægtheden af din Konto til transaktioner. Når du har bekræftet ægtheden af din Konto ved hjælp af dit Apple ID og dit kodeord, er det ikke nødvendigt at bekræfte denne igen i 15 minutter på din computer eller iOS Enhed. Du kan vælge at give din computer eller dit Apple TV mulighed for at huske dit kodeord, så ægtheden forbliver bekræftet. I dette tidsrum vil du kunne købe og downloade iTunes Produkter uden at genindtaste dit kodeord. Du kan slå muligheden for at kunne gennemføre transaktioner af iTunes Produkter fra eller ændre indstillinger for at kræve et kodeord ved hver transaktion ved at tilpasse indstillingerne på din computer, din iOS Enhed eller dit Apple TV. Gå til http://support.apple.com/kb/HT1904 og http://support.apple.com/kb/HT4213 for mere information.

Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger, når du registrerer dig på og bruger Tjenesten (”Registreringsoplysninger”), og du er indforstået med at opdatere dine Registreringsoplysninger, så de er korrekte og fyldestgørende. Du er indforstået med, at iTunes kan gemme og bruge de Registreringsoplysninger, du opgiver, til at opretholde og debitere beløb på din Konto.

DOWNLOAD AF TIDLIGERE KØBTE FILM

Som en service til dig efter at have anskaffet (dvs. ikke lejet) film iTunes Produkter (”iTunes Berettiget Indhold”), kan du downloade visse af sådanne tidligere anskaffet iTunes Berettiget Indhold til enhver kompatibel iOS enhed og iTunes autoriserede computere med kompatibelt software ved at forbinde sådanne iOS enheder og computere i henhold til reglerne om tilslutning nedenfor (hver for sig en ”Tilsluttet Enhed”). Noget iTunes Berettiget Indhold, som du tidligere har købt, er muligvis ikke på ethvert tidspunkt tilgængeligt for efterfølgende download, og iTunes er ikke ansvarlig overfor dig i et sådant tilfælde. Idet du muligvis ikke har mulighed for efterfølgende at downloade visse typer af tidligere anskaffet iTunes Berettiget Indhold, er det dit ansvar, når du har downloadet et eksemplar af iTunes Berettiget Indhold, ikke at miste, destruere eller ødelægge det, og du kan derfor overveje at lave en back up af det.

Tilslutning af Tilsluttede Enheder er underlagt de følgende betingelser:

(i) Du kan autodownloade tidligere anskaffet iTunes Berettiget Indhold fra en Konto på op til 10 Tilsluttede Enheder, forudsat at ikke mere end 5 er iTunes-autoriserede computere.

(ii) En Tilsluttet Enhed kan kun være tilsluttet én Konto på et hvilket som helst tidspunkt.

(iii) Du kan kun overføre en Tilsluttet Enhed til en anden Konto én gang for hver 90 dage.

(iv) Du kan downloade tidligere anskaffet gratis indhold til et ubegrænset antal enheder så længe det er gratis på iTunes Service, men ikke til mere end 5 iTunes-autoriserede computere

Et Apple TV er ikke en ”Tilsluttet Enhed”. Film iTunes Produkter, der er købt (dvs. ikke lejede), kan imidlertid afspilles på kompatible Apple TV, forudsat, at du kun afspiller sådanne film på et begrænset antal Apple TV samtidigt.

Visse dele af iTunes Berettiget Indhold kan være store og levering af sådant iTunes Berettiget Indhold via en dataopkobling kan medføre store udgifter til overførsel af data

ITUNES MATCH

iTunes Match giver dig fjernadgang til dine matchede eller uploadede sange og musikvideoer, som du har købt ved brug af din Konto, samt relateret metadata, spillelister og anden information vedrørende dit iTunes bibliotek (”iTunes Match Indhold”).

Du kan abonnere på iTunes Match for et årligt gebyr. For at kunne abonnere skal du have registreret et gyldigt kreditkort hos iTunes. Gebyret kan ikke kræves tilbagebetalt (medmindre dette er påbudt ved lov, eller sådan som det er beskrevet i vores refusionspolitik ovenfor), og abonnementet fornyes automatisk for 1 år ad gangen, indtil du opsiger det. Din konto debiteres tidligst 24 timer før udløbet af den gældende abonnementsperiode. Du kan annullere automatisk fornyelse ved at tilpasse kontoindstillingerne i iTunes Store på din computer. Du vil ikke længere have adgang til dit iTunes Match Indhold fra iTunes Match efter udløbet af din abonnementsperiode.

iTunes Match fungerer med biblioteker, som indeholder op til 100.000 sange, som enten (i) ikke løbende er tilgængelige via iTunes Tjenesten på det pågældende tidspunkt, eller (ii) som ikke er købt fra iTunes Tjenesten ved brug af din Konto. Sange, som ikke opfylder visse kvalitetskrav, eller som ikke er autoriserede til brug på din computer, kan ikke vælges fra iTunes Match.

Med henblik på at oprette og bruge iTunes Match vil informationer om medier i dit iTunes bibliotek, dit operativsystem og hardware filnavne blive indsamlet og tilknyttet din Konto på iTunes servere. iTunes Match scanner automatisk sangfilerne og indsamle anden information, som kan bruges til at identificere medier i dit iTunes bibliotek, såsom navnene på sange, sangere eller sanges varighed. iTunes Match vil bruge denne information til at matche sange med de sange, som løbende er tilgængelige i iTunes Store, og vil gøre de matchede sange tilgængelige for dig i det format, som er muligt på det pågældende tidspunkt i iTunes Store. Hvis sangen ikke kan matches, vil din kopi af sangen blive uploadet til iTunes i det samme format eller i et format, som er bestemt af iTunes. iTunes forbeholder sig retten til at begrænse visse typer af uploadet indhold (for eksempel meget store filer). Matchede eller uploadede sange og relateret metadata vil være tilgængeligt fra en Associeret Enhed, som er aktiveret til at bruge iTunes Match. Tilknytning af Associerede Enheder til iTunes Match er underlagt de samme vilkår som Automatisk levering og download af tidligere køb, og uploadede eller matchede sange og relateret information anses for at være ”iTunes Kvalificeret Indhold”. Du har også adgang til iTunes Match Indhold fra kompatible Apple TV, dog således at du kun har adgang fra et begrænset antal Apple TV på samme tid.

Når du bruger iTunes Match, vil iTunes logge informationer såsom de numre du spiller, stopper eller springer over, de enheder, du bruger, og tiden for og varigheden af afspilningen.

Du accepterer hermed kun at ville bruge iTunes Match i forbindelse med lovligt erhvervet indhold. Enhver brug af ulovligt indhold krænker andres rettigheder og kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner, herunder eventuelt økonomisk erstatningsansvar, for krænkelse af ophavsretten.

iTunes Match udbydes ”SOM DET ER” og kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, som kan forårsage fejl, ødelæggelse eller tab af data og/eller information, herunder musik, spillelister og spillehistorik, fra din computer eller enhed og fra perifere enheder (herunder og uden begrænsning servere og andre computere), som er forbundet hermed. Du bør foretage back up af alle data og al information på din computer eller enhed og enhver perifer enhed, før du bruger iTunes Match. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at al brug af iTunes Match sker på din egen risiko. I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har iTunes ikke noget ansvar i relation til din brug af iTunes Match, herunder manglende adgang til matched eller uploadet indhold.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Tjenesten er underlagt Apple's Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der findes på https://www.apple.com/legal/privacy/.

Når du tilmelder Genius-funktionen, vil Apple fra tid til anden automatisk indsamle oplysninger, som kan anvendes til at identificere medier i dit iTunes-bibliotek på enhver Genius tilsluttet enhed, som fx din spillehistorik og spillelister. Dette omfatter medier købt eller anskaffet via iTunes og medier fra andre kilder. Disse oplysninger vil blive lagret anonymt og vil ikke være forbundet med dit navn eller din Konto. Når du bruger Genius-funktionen, vil Apple bruge oplysningerne og indholdet i dit iTunes-bibliotek såvel som andre oplysninger til at give dig personlige anbefalinger.

Apple må kun bruge disse oplysninger og kombinere dem med samlede oplysninger fra iTunes-biblioteker for andre brugere, der også tilmelder denne funktion, din iTunes Store købshistorik, den samlede købshistorik for andre iTunes Store-brugere samt andre oplysninger indhentet fra tredjeparter, til at:

• Oprette dine egne spillelister fra dit iTunes-bibliotek.

• Give dig anbefalinger om medier og andre produkter og tjenester, som du måske kan være interesseret i at købe eller anskaffe.

• Give anbefalinger om produkter og tjenester til andre brugere.

Dine oplysninger vil til enhver tid blive behandlet i overensstemmelse med Apple's Politik for Behandling af Personlige Oplysninger.

Når du har tilmeldt Genius-funktionen, vil du kunne oprette Genius-spillelister på enheder, der kan håndtere Genius.

Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og bruger oplysninger fra dit iTunes-bibliotek på denne måde, bør du ikke aktivere Genius-funktionen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit tilvalg ved at slå Genius-funktionen fra fra Butikmenuen i iTunes på din computer eller slå Genius fra i din enheds Indstillinger. Når du fravælger funktionen, vil iTunes ikke længere sende oplysninger om dit iTunes-bibliotek til Apple. Hvis du har valgt at dele dit bibliotek fra flere forskellige enheder, skal du slukke for Genius-funktionen på hver enkelt.enhed.

TILGÆNGELIGT INDHOLD

iTunes forbeholder sig ret til at ændre indholdsvalgmulighederne (herunder muligheden for valg af særlige funktioner) uden varsel.

BRUG AF INDHOLD

Du accepterer, at iTunes Produkterne udelukkende gives i licens til dig, herunder som følge af en licens meddelt af NCB/KODA. Du er indforstået med, at Tjenesten og visse iTunes Produkter indeholder en sikkerhedsstruktur, der anvender teknologi, som beskytter digitale oplysninger, og begrænser din brug af iTunes Produkterne til visse brugsregler (”Sikkerhedsstruktur”) fastsat af iTunes og dennes licensgivere, og at uanset om iTunes Produkterne er begrænset af sikkerhedsteknologier, skal du bruge iTunes Produkterne i overensstemmelse med de gældende brugsregler fastsat af iTunes og dennes licensgivere (”Brugsregler”), samt at enhver anden brug af iTunes Produkterne kan være en krænkelse af ophavsretten. Enhver sikkerhedsteknologi er en uadskillelig del af iTunes Produkterne. iTunes forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre Brugsreglerne for fremtidige indkøb på Tjenesten. Sådanne ændringer vil dog ikke være gældende for iTunes Produkter, som du allerede har købt. Du vil modtage meddelelse om enhver ændring af Brugsreglerne. Hvis du afviser at acceptere disse nye Brugsregler, vil du ikke længere kunne købe iTunes Produkter hos Tjenesten.

BRUGSREGLER

(i) Du er berettiget til at anvende iTunes Produkterne alene til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. For nærmere oplysninger om dine rettigheder og begrænsningerne af dine rettigheder til brug af iTunes Produkterne, se venligst:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com/wcmuk/pedl.jsp

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

(ii) Du er til enhver tid berettiget til at bruge iTunes Produkterne på op til fem computere med installeret iTunes-applikation. Undtaget herfra er dog brug af lejede film (se nedenfor).

(iii) Du vil kunne lagre iTunes Produkter fra op til fem forskellige Konti på samme tid på kompatible udstyrsenheder som fx en iPad, iPod, iPhone og Apple TV, idet hver iPhone dog kun kan synkronisere iTunes lyd-Produkter med en enkelt iTunes-autoriseret enhed ad gangen, da synkronisering af en iPhone med en anden iTunes-autoriseret enhed vil resultere i sletning af iTunes lyd-Produkterne på den pågældende iPhone.

(iv) Du er berettiget til at brænde en lydspilleliste op til syv gange. Du må bruge en lyd-CD, hvorpå du har brændt dine iTunes Produkter, på samme måde som du må bruge en lyd-CD købt i en detailforretning i henhold til den danske ophavsretslovgivning.

(v) Du er ikke berettiget til at brænde iTunes Video-Produkter eller iTunes lyd-Produkter, medmindre det sker som led i sikkerhedskopiering, hvilke sikkerhedskopier af iTunes Video-Produkter kan afspilles via iTunes-applikationen.

(vi) iTunes Plus Produkter indeholder ikke nogen sikkerhedsteknologi, som begrænser din brug af sådanne iTunes Produkter, og Brugsreglerne (ii) – (v) finder ikke anvendelse for iTunes Plus Produkter. Du må kopiere, gemme og brænde iTunes Plus Produkter som med rette er nødvendige til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug.

(vii) Du er berettiget til manuelt at synkronisere en film fra mindst en iTunes-autoriseret enhed, til enheder, der har manuel synkronisering, forudsat at filmen er tilknyttet en Konto på den primære iTunes-autoriserede enhed, hvor den primære godkendte iTunes-enhed er den, der først blev synkroniseret med enheden, eller den enhed, som du efterfølgende udvælger, og som primært anvender iTunes-applikationen.

(viii) En HDCP-tilslutning er påkrævet for at se film, der transmitteres via HDMI.

(ix) Leje af film

(a) Afspilning af lejede film må kun ske på én enhed ad gangen. Du skal være tilsluttet Tjenesten ved overførsel af lejede film, og en sådan flytning må kun ske mellem din computer og øvrige kompatible enheder. Film lejet ved brug af din Apple TV-enhed eller iPad, iPhone 4 eller iPod touch må ikke overføres til øvrige enheder. Hvis du overfører en film til en kompatibel enhed, og herefter anvender Tjenesten til at gendanne denne enhed, eller vælger Indstillinger > Nulstil > Slet alt indhold og alle indstillinger på denne enhed, da vil filmen være slettet permanent.

(b) Når du har lejet en film, skal du downloade den lejede film i sin helhed inden tredive (30) dage. Du har i en periode på tredive (30) dage mulighed for at påbegynde afspilningen af en lejet film. Efter påbegyndt afspilning har du otteogfyrre (48) timer til at afspille filmen i. Stop, pause eller genstart af filmen forlænger ikke den tilgængelige tid for visning af filmen.

Visse iTunes Produkter, inklusive men ikke begrænset til Leje af film, kan kun downloades én gang og kan ikke erstattes, hvis de af en eller anden grund mistes; det er dit ansvar ikke at miste, ødelægge eller beskadige downloadede iTunes Produkter og at lave sikkerhedskopier heraf.

Levering af et iTunes Produkt giver dig ikke nogen erhvervsmæssige eller reklamemæssige brugsrettigheder til iTunes Produktet. Enhver mulighed for at brænde eller overføre gives alene som en service til dig og udgør ikke nogen indrømmelse af eller afkald på eller andre begrænsninger af nogen rettigheder for indehaverne af ophavsretten til noget indhold indlagt i noget iTunes Produkt.

Du er indforstået med, at visse aspekter af Tjenesten, iTunes Produkterne og administration af Brugsreglerne indebærer løbende involvering fra iTunes side.

INDHOLDSSIKKERHED

Du er indforstået med ikke at krænke, omgå, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på nogen anden måde manipulere nogen del af Sikkerhedsstrukturen - eller forsøge eller opfordre andre personer hertil. Uanset andre bestemmelser har du ret til at brænde iTunes Lyd-Produkter til CD inden for grænserne af Brugsreglerne. Brugsreglerne kan blive kontrolleret og overvåget af iTunes med henblik på overholdelse af reglerne, og iTunes forbeholder sig ret til at håndhæve Brugsreglerne uden varsel til dig.

TJENESTENS SIKKERHED

Du er indforstået med ikke at skaffe dig adgang til Tjenesten på andre måder end gennem brug af software udbudt af Apple Inc. eller dennes koncernselskaber (”Apple”) for at give adgang til Tjenesten. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre den software, som Apple stiller til rådighed for at give adgang til Tjenesten, eller anvende ændrede versioner af softwaren til andre formål, herunder for at opnå uautoriseret adgang til Tjenesten. Du må ikke gå ind på eller forsøge at gå ind på en Konto, som du ikke har autoriseret adgang til. Krænkelse af system- eller netværkssikkerhed vil medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar.

SÆSONPAS

Den fulde pris for sæsonpasset opkræves straks ved købet. Refusion kan finde sted som anført i vore Refusionspolitik anført ovenfor; ingen anden refusion, returnering eller afbestilling kan finde sted efter købet. Du må forbinde til Service og downloade resterende Pasindhold inden for 90 dage efter at det endelige Pas indhold bliver tilgængeligt (eller sådan anden tidsperiode, som måtte blive specificeret på købssiden) efter hvilket tidspunkt, indholdet ikke længere er tilgængeligt for download, som en del af købet. Hvis et netværk eller studie leverer færre TV episoder end planlagt, da du købte et Sæsonpas ,vil vi kreditere din Konto detailværdien af det tilsvarende antal episoder.

HIGH-DEFINITION (HD) PRODUKTER

HD Produkterne kan kun ses på HD-understøttede enheder; dog indeholder købte (ikke lejede) HD-Produkter en standard-definition version til brug på ikke-HD-enheder.

INDLÆG PÅ TJENESTEN

Tjenesten vil kunne tilbyde interaktive funktioner, der gør det muligt for dig at indlægge materiale (herunder links til tredjeparters indhold) i områder på Tjenesten, der er tilgængelige og synbare for offentligheden. Du er indforstået med, at din brug af sådanne funktioner, herunder alt materiale, du lægger ind, udelukkende sker på dit eget ansvar, og må ikke krænke eller stride imod nogen rettighed tilhørende andre eller krænke nogen love, medvirke eller opfordre til krænkende eller anden ulovlig handlemåde eller på anden måde være uanstændig. Du anerkender desuden, at du har opnået alle de nødvendige rettigheder og licenser. Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med alt materiale, som du lægger ind på Tjenesten. Du giver hermed iTunes en verdensopspændende, vedvarende, royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til at bruge sådant materiale som del af Tjenesten eller i forbindelse med iTunes Produkterne, uden nogen kompensation til dig eller forpligtelse over for dig. iTunes forbeholder sig til enhver tid ret til, udelukkende efter eget skøn, ikke at indlægge eller offentliggøre materiale samt til at fjerne eller redigere materiale, uden varsel eller ansvar.

iTunes har ret, men ikke pligt til at overvåge alt materiale, som indlægges af dig eller på anden måde er tilgængeligt via Tjenesten, undersøge enhver indberettet eller oplagt krænkelse af denne Aftale, samt træffe de foranstaltninger, som iTunes udelukkende efter eget skøn finder hensigtsmæssige, herunder, men ikke begrænset til opsigelse i medfør af denne aftale eller Apple's Copyright Policy (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TREDJEPARTERS MATERIALE

Visse indhold, iTunes Produkter og services, der er tilgængelige via Tjenesten kan omfatte materiale fra tredjeparter, og iTunes kan give links til tredjeparters websteder som en service til dig. Du er indforstået med, at iTunes ikke er ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet eller rigtigheden, og iTunes garanterer ikke og har ikke ansvar for nogen tredjeparters materiale eller websteder, eller for noget andet materiale, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte noget materiale fra tredjeparter på en måde, som kan krænke eller stride imod andre parters rettigheder, og at iTunes ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle brug heraf.

STØDENDE MATERIALE

Du er indforstået med, at du under brug af Tjenesten vil kunne støde på materiale, som du anser for anstødeligt, usømmeligt eller stødende, og at et sådant indhold ikke nødvendigvis er angivet udtrykkeligt som værende af denne karakter. Ikke desto mindre accepterer du at bruge Tjenesten på egen risiko, og iTunes er uden ansvar over for dig for materiale, som måtte anses for anstødeligt, usømmeligt eller stødende. Produkttyper og beskrivelser leveres som en service, og du er indforstået med, at iTunes ikke garanterer rigtigheden heraf.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du er indforstået med, at Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til iTunes Produkter, grafik, brugergrænseflade, lydklip, videoklip, redaktionelt indhold samt manuskripter og software, der bruges til at implementere Tjenesten, indeholder rettighedsbelagt information og materiale, der er ejet af iTunes og/eller dennes licensgivere, og at det er beskyttet af gældende immaterielle rettigheder og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til lovgivning om ophavsret. Du er indforstået med, at du ikke vil bruge sådanne ejendomsretlige oplysninger eller materiale på nogen måde, undtagen til brug af Tjenesten i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af Tjenesten må kopieres i nogen form eller på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker på grundlag af Tjenesten, og at du ikke på nogen måde må udnytte Tjenesten på uautoriseret vis, herunder, men ikke begrænset til uretmæssig indtrængen på eller belastning af netværkskapaciteten.

Uanset Aftalens øvrige bestemmelser forbeholder iTunes og iTunes’ licensgivere sig ret til, uden varsel, at ændre, afbryde, fjerne eller hindre adgang til iTunes Produkter, indhold eller andet materiale udbudt af Tjenesten. iTunes vil i intet tilfælde kunne drages til ansvar for foretagelse af disse ændringer. iTunes kan i alle tilfælde også ansvarsfrit og uden varsel lægge adgangsbegrænsninger på visse funktioner eller dele af Tjenesten. Fjernelse af indhold fra Tjenesten vil ikke påvirke indhold, som du allerede har erhvervet fra Tjenesten.

iTunes og/eller dennes licensgivere ejer ophavsretten til Tjenesten, herunder kompilering af indhold, indlæg, links til andre internetressourcer og beskrivelser af disse ressourcer. Brug af enhver del af Tjenesten, med undtagelse af brug af Tjenesten som tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt og krænker andres immaterielle rettigheder og kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar, herunder eventuelle erstatningskrav for krænkelse af ophavsrettigheder.

Apple, Apple-logoet, iTunes og andre Apple varemærker, servicemærker, grafik og logoer anvendt i forbindelse med Tjenesten udgør varemærker eller registrerede varemærker ejet af Apple Inc. i U.S.A. og/eller andre lande. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer anvendt i forbindelse med Tjenesten kan være de respektive ejeres varemærker. Du har ingen ret eller licens til nogen af de nævnte varemærker eller til på nogen måde at bruge sådanne varemærker.

Som indehaver af en gyldig Konto til Tjenesten, kan du få begrænset adgang til at downloade bestemte albumcover illustrationer, som er lagret i dit iTunes-bibliotek i din iTunes-applikation. En sådan adgang er tilvejebragt alene som en ekstra service, og iTunes hverken garanterer, hæfter for eller har noget ansvar for sådanne albumcover illustrationer eller din brug heraf. Du må kun skaffe dig adgang til albumcover illustrationer til musik, til hvilken du er retmæssig ejer af en lovlig kopi. Illustrationer til albumcovers stilles udelukkende til rådighed for personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte illustrationer til albumcovers på en måde, som vil krænke eller overtræde denne Aftale eller andres rettigheder, og at iTunes ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle brug heraf.

OPSIGELSE

Såfremt du undlader, eller iTunes har stærke grunde til at antage, at du har undladt at overholde bestemmelserne i denne Aftale, kan iTunes, efter eget skøn og uden varsel: (i) opsige denne Aftale og/eller bringe din Konto til ophør, idet du fortsat vil hæfte for alle beløb, der skyldes på din Konto til og med opsigelsesdatoen; og/eller (ii) opsige softwarelicensen; og/eller (iii) hindre adgang til Tjenesten (eller en del heraf).

iTunes forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller ophøre med Tjenesten (eller en del af den eller dens indhold) uden ansvar over for dig eller tredjepart, såfremt iTunes vælger at udnytte denne ret. iTunes vil så vidt muligt på forhånd give dig meddelelse om alle ændringer, afbrydelser eller nedlæggelse af Tjenesten. Opsigelse af Tjenesten vil ikke påvirke de iTunes Produkter, du allerede har erhvervet. Du kan dog være ude af stand til at autorisere yderligere computere til at anvende iTunes Produkterne.

DINE RETTIGHEDER I TILFÆLDE AF FORSINKELSE ELLER MANGLER. ANSVARSBEGRÆNSNINGER.

a. iTunes bestræber sig på at levere iTunes Produkterne uden fejl og mangler. Såfremt der opstår forsinkelse eller fejl, kan du anmode om levering/omlevering eller refundering af prisen. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan du annullere din ordre. Du kan også forlange erstatning for økonomiske tab, som du måtte have lidt som en direkte følge af forsinkelsen eller manglen. Ansvar i henhold til denne Aftale er underlagt følgende begrænsninger:

(i) Du kan ikke kræve erstatning, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes forhold, der ligger uden for iTunes' kontrol, og iTunes ikke med rimelighed kunne forventes at tage højde for sådanne forhold på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, og som ikke kunne være undgået.

(ii) Hvis forsinkelsen eller manglen skyldes uafhængige kontraktsparter, som iTunes har engageret til at udføre sine forpligtelser over for dig i medfør af denne kontrakt, er iTunes kun ansvarlig over for dig, hvis sådanne uafhængige kontraktsparter ikke ville være fritaget for ansvar. Sådanne uafhængige kontraktsparter omfatter leverandøren af Jukebox-softwaren, i den udstrækning denne software anvendes til levering af iTunes Produkter, samt leverandører af lager- og leveringsløsninger, som iTunes har indgået kontrakt med. Ovennævnte liste over uafhængige kontraktsparter omfatter ikke iTunes, din internetudbyder, udbydere af indhold eller betalingsserviceydelser.

(iii) Ansvarsfritagelsen varer lige så længe som det forhold, der har forårsaget forsinkelsen eller manglen, eksisterer. Hvis de forhold, der er årsag til forsinkelsen eller manglen, ophører, kan der gøres ansvar gældende over for iTunes, hvis iTunes ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

(iv) Endvidere kan iTunes ikke garantere, at iTunes Produkter er fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen. Så længe iTunes tager rimelige og forventelige forholdsregler for at undgå eller overvinde konsekvenserne af sådanne tab, forvanskninger, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhedstrusler, er iTunes ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge heraf. Du er ansvarlig for at tage back-up af dit eget system samt sørge for, at der til stadighed er installeret antivirussoftware, firewalls og andre sikkerhedsforanstaltninger på dit system.

(v) Eftersom iTunes Produkter kun kan købes fra iTunes til privat, ikke-kommerciel brug, er iTunes ikke ansvarlig for kommercielt relaterede tab, såsom indtægtstab. iTunes er heller ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til:

1. tab som følge af reduceret eller afbrudt iTunes Produkt eller handel;

2. tab som følge af, at iTunes Produkter ikke kan anvendes som påtænkt;

3. driftstab som følge af, at en kontrakt med tredjepart ikke opfyldes eller ikke længere er gældende; og

4. tab eller skade på andre ejendele end selve iTunes Produkterne, og skader, som er tæt og direkte forbundet med iTunes Produkternes påtænkte anvendelse.

(vi) Du kan under alle omstændigheder kræve erstatning, hvis tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos iTunes eller andre under iTunes' kontrol eller tilsyn.

b. Ethvert erstatningskrav, der rejses mod iTunes, kan dække økonomisk tab, der er lidt som følge af forsinkelsen eller manglen. Du kan dog kun rejse krav om erstatning for tab, som er en rimeligt forudsigelig konsekvens af brud på denne Aftale.

iTunes' ansvar for forsinkelse eller mangler kan nedsættes, hvis du ikke tager rimelige skridt for at begrænse dit tab. Rimelige skridt omfatter opretholdelse af sikkerheden på alle de computere og udstyrsenheder, du bruger, sikker opbevaring af dine Kontooplysninger (herunder brugernavn, password og kreditkortoplysninger), installation og anvendelse af opdateret antivirussoftware, installation af softwareopdateringer, sikkerhedskopiering af produkter og data, der er tæt forbundet med iTunes Produkternes påtænkte anvendelse. Erstatningen kan nedsættes, hvis den ville være urimelig høj sammenlignet med det tab, som normalt opstår i lignende tilfælde og under lignende omstændigheder.

iTunes er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der overstiger DKK 10.000, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos iTunes eller andre under iTunes' kontrol eller tilsyn.

c. iTunes’ erstatningsansvar for tab som følge af forsinkelser eller mangler ved indhold og tjenester, der stilles gratis til rådighed og kan downloades, gælder kun i tilfælde af uagtsomhed og forsæt.

d. Intet i denne Aftale begrænser iTunes' erstatningsansvar for dødsfald og personskade i henhold til gældende ret.

e. iTunes skal gøre sig rimelige bestræbelser på at beskytte oplysninger, som du har lagt ind i forbindelse med din brug af Tjenesten. Du anerkender og accepterer, at din fremsendelse af sådanne oplysninger er dit eget ansvar, og at iTunes fraskriver sig ethvert ansvar over for dig for tab, der på nogen måde relaterer sig til disse oplysninger. Oplysninger, der gives til iTunes, og som falder inden for rammerne af reglerne om databeskyttelse, vil blive behandlet og beskyttet i overensstemmelse med Apple's Politik for Behandling af Personlige Oplysninger på https://www.apple.com/legal/privacy/.

ÆNDRINGER

iTunes forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og indføre nye eller supplerende vilkår eller betingelser for din brug af Tjenesten. Disse ændringer og yderligere vilkår og betingelser vil blive kommunikeret til dig, og hvis du accepterer dem, vil de træde i kraft med øjeblikkelig virkning og blive indarbejdet i denne Aftale. Hvis du afviser at acceptere sådanne ændringer, har iTunes ret til at opsige Aftalen.

DIVERSE

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og iTunes og regulerer din brug af Tjenesten, idet den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og iTunes. Du kan også være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, som kan være gældende, når du bruger tilknyttede tjenester, visse iTunes Produkter, tredjeparts indhold eller software. Såfremt en del af Aftalen findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigt, og resten af Aftalen skal fortsat have fuld gyldighed. iTunes’ undladelse af at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale udgør ikke afkald herpå eller på andre bestemmelser. iTunes er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes forhold, der ligger uden for dets kontrol.

Tjenesten drives af iTunes fra dets kontor i Luxembourg. Du er indforstået med at overholde alle lokale, statslige, føderale og nationale love, forordninger og regler, der gælder for din brug af Tjenesten. Denne Aftale og brugen af Tjenesten reguleres efter dansk lov.

iTunes kan sende oplysninger om Tjenesten til dig ved at sende enten en e-mailbesked til den e-mailadresse, der er anført i din Konto, et brev til den adresse, der står anført i din Konto, eller ved indlæg på Tjenesten. Meddelelser træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

iTunes forbeholder sig ret til at træffe de foranstaltninger, som iTunes anser for rimeligt nødvendige eller hensigtsmæssige for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af denne Aftale. Du er indforstået med, at iTunes, uden ansvar over for dig, forbeholder sig ret til at videregive oplysninger til retshåndhævelsesmyndigheder, statslige myndigheder og/eller tredjepart om alle Registreringsdata og/eller Kontooplysninger, såfremt iTunes finder dette rimeligt nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af denne Aftale (herunder men ikke begrænset til iTunes’ ret til at medvirke til alle retslige skridt vedrørende din brug af Tjenesten og/eller iTunes Produkter og/eller en påstand fra tredjepart om, at din brug af Tjenesten og/eller iTunes Produkter er ulovlig og/eller krænker den pågældende tredjeparts rettigheder).

Om iTunes: Vores virksomhed er registreret under nummer RCS Luxembourg B 101 120, og vores hjemstedsadresse er: rue Sainte Zithe 31-33, L-2763 Luxembourg.

C. VILKÅR OG BETINGELSER FOR MAC APP STORE, APP STORE OG IBOOKS STORE

DENNE JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG OG ITUNES SARL (”ITUNES”) REGULERER DIN BRUG AF MAC APP STORE, APP STORE OG IBOOKS STORE (”STORES”) OG KØB AF LICENS FRA DEM, DER ER SOLGT TIL DIG VIA ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OG IBOOKS STORES

iTunes er udbyder af Stores, som giver dig mulighed for hos iTunes at købe licenser til softwareprodukter fra App Store og Mac App Store (samlet ”App Store Produkterne”) og digitalt bogindhold (”iBooks Store Produkter”) udelukkende til brug for slutbrugere i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Slutbrugere af App Store Produkter kan være individer, som handler på egne vegne, eller kommercielle foretagender eller uddannelsesinstitutioner. App Store Produkter og iBooks Store Produkter vil samlet blive benævnt ”Produkterne”.

KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN

Kun personer, der er 13 år eller ældre, kan oprette konti. Konti til personer under 13 år kan oprettes af en forældre eller værge ved hjælp af Familiedeling. Personer under 18 år skal gennemgå Aftalen med sine forældre eller værge for at sikre, at barnet og forældrene eller værgen forstår den.

Stores er kun tilgængelige for dig i Danmark. Du er indforstået med ikke at bruge eller forsøge at bruge Stores uden for dette område. iTunes kan anvende teknologier for at verificere din overholdelse heraf.

Brug af Tjenesten kræver kompatibelt udstyr, internetadgang og bestemt software (kan være pålagt betaling), kan kræve periodiske opdateringer og/eller on-demand download af indhold baseret på brug af app og ressourcebegrænsninger (som kan benytte mobildata), og kan blive påvirket af, hvordan disse faktorer fungerer. Internetadgang med høj hastighed kan stærkt anbefales. De seneste versioner af påkrævet software (herunder, men ikke begrænset til, iTunes og Mac App Store software) anbefales for at få adgang til Stores og kan være påkrævet for visse transaktioner eller funktioner samt for at downloade Produkter, som tidligere er købt eller anskaffet hos Stores. Du accepterer, at sådanne krav, som måtte blive ændret fra tid til anden, er dit eget ansvar. Stores udgør ikke en del af noget andet produkt eller tilbud, og intet køb eller erhvervelse af noget andet produkt kan anses for at give eller garantere din adgang til Stores.

DIN KONTO

Som registreret bruger af Stores kan du oprette en konto (”Konto”). Du må ikke videregive dine Kontooplysninger til nogen anden. Du alene er ansvarlig for opretholdelse af din Kontos fortrolighed og sikkerhed samt for alle aktiviteter, der sker på eller via din Konto, og du er indforstået med at give iTunes øjeblikkelig besked om ethvert brud på din Kontos sikkerhed. iTunes er ikke ansvarlig for tab som følge af uautoriseret brug af din Konto.

For at kunne købe og downloade AppStore Produkter fra Tjenesten skal du indtaste dit Apple ID og kodeord eller bruge Touch-ID for at bekræfte ægtheden af din Konto til transaktioner. Når du har bekræftet ægtheden af din Konto ved hjælp af dit Apple ID og dit kodeord, er det ikke nødvendigt at bekræfte denne igen i 15 minutter. I dette tidsrum vil du kunne købe og downloade App Store Produkter uden at genindtaste dit kodeord. Du kan også vælge, at der stilles krav om genindtastning af dit kodeord for hver transaktion og at lade din enhed huske kodeord alene for gratis transaktioner. Du kan slå muligheden for at kunne gennemføre transaktioner af App Store Produkter fra eller ændre indstillinger for at kræve et kodeord ved hver App og Book Produkt-transaktion ved at tilpasse indstillingerne på din enhed. Gå til http://support.apple.com/kb/HT1904 og http://support.apple.com/kb/HT4213 for mere information.

Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger, når du registrerer dig på og bruger Stores (”Registreringsoplysninger”), og du er indforstået med at opdatere dine Registreringsoplysninger, så de er korrekte og fyldestgørende. Du er indforstået med, at iTunes kan gemme og bruge de Registreringsoplysninger, du opgiver, til at opretholde og debitere beløb på din Konto.

AUTOMATISK LEVERING OG DOWNLOAD AF TIDLIGERE KØB

Når du første gang erhverver Produkter (eksklusive produkter erhvervet fra Mac App Store) gennem Stores (samlet ” Berettiget Indhold”), kan du vælge automatisk at modtage (”auto-download”) kopier af sådant Berettiget Indhold på yderligere kompatibel Apple-mærket hardware med kompatibelt software ved at associere sådan hardware under hensyn til associeringsreglerne nedenfor (hver en ” Associeret Enhed”). Du kan specificere hvilken type af Berettiget Indhold, om noget, som kan auto-downloades til hver Associeret Enhed. På en Associeret Enhed, som er i stand til at modtage såkaldte ”push notifications” (”Push-Aktiveret”), herunder iOS Enheder, vil Produkterne automatisk blive downloadet til den Associerede Enhed, når den har internetadgang. På en Associeret Enhed, som ikke er Push-Aktiveret, herunder sådanne, som kører på Windows operative system, vil Kvalificeret Indhold automatisk dukke op i download-køen, og du kan manuelt påbegynde downloadet i iTunes.

Som en service over for dig kan du, efter at have købt Berettiget Indhold, downloade en vis del af et sådant tidligere anskaffet Berettiget Indhold på enhver Associeret Enhed. Et vist Berettiget Indhold, som du tidligere har anskaffet, vil eventuelt ikke være tilgængeligt for efterfølgende at downloade på ethvert givent tidspunkt, og iTunes hæfter ikke over for dig i sådanne tilfælde. Idet du eventuelt ikke efterfølgende vil kunne downloade dele af et vist tidligere anskaffet Berettiget Indhold, er det dit eget ansvar ikke at miste, ødelægge eller beskadige Berettiget Indhold, når du har downloadet det, og du skal eventuelt tage sikkerhedskopi heraf.

Associering af Associerede Enheder er underlagt følgende vilkår:

(i) Du kan auto-downloade Kvalificeret Indhold eller downloade tidligere anskaffet Berettiget Indhold fra en Konto på op til 10 Associerede Enheder, forudsat at ikke mere end 5 af dem er iTunes-autoriserede computere,

(ii) En Associeret Enhed kan blive associeret med kun én Konto på ethvert givent tidspunkt,

(iii) Du kan kun skifte Konto til en Associeret Enhed én gang hver 90 dage,

(iv) Du kan downloade tidligere anskaffet gratis indhold til et ubegrænset antal enheder, mens det stadig er gratis i Stores, men ikke flere end 5 iTunes-autoriserede computere.

Ovenstående betingelser (i) til (iv) gælder ikke for App Store Produkter.

Visse dele af Kvalificeret Indhold kan være store eller kan iværksætte løbende levering af indhold baseret på brug og ressourcebegrænsninger, og der kan være væsentlige omkostninger forbundet med leveringen af sådant Kvalificeret Indhold gennem en dataforbindelse.

AUTOMATISK LEVERING AF OPDATERINGER

Din enhed eller computer kontrollerer jævnligt App Store, App Store for Apple TV og Mac App Store for opdateringer til appsene på din enhed eller computer, og hvis der er tilgængelige opdateringer, kan de automatisk downloades og installeres. Visse App Store Produkter kan også løbende downloade yderligere indhold så som spilniveauer eller –kapitler baseret på brug ag ressourcebegrænsninger.Du er indforstået med, at iTunes, via App Store, App Store for Apple TV og Mac App Store, automatisk kan downloade og installere opdateringer og indhold på din(e) enhed(er) eller din computer. Du kan når som helst slå automatiske opdateringer helt fra ved at ændre indstillingerne for automatiske opdateringer på din enhed eller computer. For at forhindre download af on-demand indhold i et App Store Produkt skal du slette App Store Produktet fra din enhed.

APP PAKKE

Nogle App Store Produkter kan indeholde flere enheder (”App Pakker”). Den pris, der vises for en App Pakke er den pris, du vil blive afkrævet ved køb af App Pakke. App Pakke-prisen kan blive reduceret for at tage hensyn til App Store Produkter, du allerede har købt eller anskaffet, men kan indeholde en mindstebetaling for at færdiggøre App Pakke.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Medmindre andet er anført i denne Aftale, er Stores underlagt Apple's Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der findes på https://www.apple.com/legal/privacy/.

BRUG AF PRODUKTER OG STORES

iTunes sælger dig en licens til brug af Produkterne. Når licensen en gang er købt af iTunes, udgør licensen en bindende aftale direkte mellem dig og udgiveren af det pågældende Produkt ("Udgiveren") og regulerer din brug af Produktet. Du er indforstået med, at Stores og visse Produkter indeholder en sikkerhedsstruktur, der anvender teknologi, som beskytter digitale oplysninger, og begrænser din brug af Produkterne til visse brugsregler (”Sikkerhedsstruktur”) fastsat af iTunes og Udgiverne, og at uanset om Produkterne er begrænset af sikkerhedsteknologier, skal du bruge Produkterne i overensstemmelse med de gældende brugsregler fastsat af iTunes og Udgiverne ("Brugsregler"), samt at enhver anden brug af Produkterne kan være en krænkelse af ophavsretten. Enhver sikkerhedsteknologi er en uadskillelig del af Produkterne. iTunes forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre Brugsreglerne for fremtidige indkøb i Stores. Sådanne ændringer vil dog ikke være gældende for Produkter, som du allerede har købt. Du vil modtage meddelelse om enhver ændring af Brugsreglerne. Hvis du afviser at acceptere disse nye Brugsregler, vil du ikke længere kunne købe Produkter hos Stores.

INDHOLDSSIKKERHED

Du er indforstået med ikke at krænke, omgå, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på nogen anden måde manipulere nogen del af Sikkerhedsstrukturen - eller forsøge eller opfordre andre personer hertil. Brugsreglerne kan blive kontrolleret og overvåget af iTunes med henblik på at sikre efterlevelse af reglerne, og iTunes forbeholder sig ret til at håndhæve Brugsreglerne uden varsel til dig.

STORE SIKKERHED

Du er indforstået med ikke at skaffe dig adgang til Stores på anden måde end gennem brug af software udbudt af Apple Inc. eller dennes koncernselskaber (”Apple”) for at give adgang til Stores. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre den software, som Apple stiller til rådighed for at give adgang til Stores, eller anvende ændrede versioner af softwaren til andre formål, herunder for at opnå uautoriseret adgang til Stores. Du må ikke gå ind på eller forsøge at gå ind på en Konto, som du ikke har autoriseret adgang til. Krænkelse af system- eller netværkssikkerhed kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar.

Levering af et Produkt overfører ikke nogen erhvervsmæssige eller reklamemæssige brugsrettigheder for dig til Produktet.

Du er indforstået med, at visse aspekter af Stores, Produkter og administration af Brugsreglerne indebærer løbende involvering fra iTunes side, uanset at iTunes ikke er part i licensen mellem dig og Udgiverne af Produkterne.

INDLÆG PÅ STORES

Tjenesten vil kunne tilbyde interaktive funktioner, der blandt andet gør det muligt at indlægge materiale (herunder links til tredjeparters indhold) i områder på Tjenesten, der er tilgængelige og synbare for andre brugere af Stores og offentligheden. Du er indforstået med, at din brug af sådanne funktioner, herunder alt materiale, du indlægger, udelukkende sker på dit eget ansvar, og må ikke krænke eller stride imod nogen rettighed tilhørende andre eller krænke nogen love, medvirke eller opfordre til krænkelser eller ulovlig handlemåde eller på anden måde være uanstændig, anstødelig eller smagløs. Du anerkender desuden, at du har opnået alle de nødvendige rettigheder og licenser. Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med alt materiale, som du indlægger på Stores. Du giver hermed iTunes en verdensopspændende, vedvarende, royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til at udnytte sådant materiale som del af Stores eller i forbindelse med Produkter, uden nogen kompensation til dig eller forpligtelse over for dig. iTunes forbeholder sig på ethvert tidspunkt ret til, ansvarsfrit og efter eget skøn, ikke at indlægge eller offentliggøre materiale, og til at fjerne eller redigere ethvert sådant materiale. Du må ikke indlægge anmeldelser og vurderinger vedrørende App Store Produkter, som er downloadet ved brug af en markedsførings-Inholdskode.

iTunes har ret, men ikke pligt til at overvåge alt materiale, som indlægges af dig eller på anden måde er tilgængeligt via Stores, undersøge enhver indberettet eller oplagt krænkelse af denne Aftale, samt træffe de foranstaltninger, som iTunes udelukkende efter eget skøn finder hensigtsmæssige, herunder, men ikke begrænset til opsigelse i medfør af denne Aftale eller Apple's Copyright Policy (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TREDJEPARTERS MATERIALE

Visse indhold, Produkter og services, der er tilgængelige via Stores kan omfatte materiale fra tredjeparter, og iTunes kan give links til tredjeparters websteder som en service for dig. Du er indforstået med, at iTunes ikke er ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet eller rigtigheden, og iTunes garanterer ikke og har ikke ansvar for nogen tredjeparters materiale eller websteder, eller for noget andet materiale, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte noget materiale fra tredjeparter på en måde, som kan krænke eller stride imod andre parters rettigheder, og at iTunes ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle brug heraf.

STØDENDE MATERIALE

Du er indforstået med, at du under brug af Stores vil kunne støde på materiale, som du anser for anstødeligt, usømmeligt eller stødende, og at et sådant indhold ikke nødvendigvis er angivet udtrykkeligt som værende af denne karakter. Ikke desto mindre accepterer du at bruge Tjenesten på egen risiko, og iTunes er uden ansvar over for dig for materiale, som måtte anses for anstødeligt, usømmeligt eller stødende. Produkttyper og beskrivelser leveres som en service, og du er indforstået med, at iTunes ikke garanterer deres rigtighed.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du er indforstået med, at Stores, herunder, men ikke begrænset til Produkter, grafik, brugergrænseflade, lydklip, redaktionelt indhold samt manuskripter og software, der bruges til at implementere Stores, indeholder rettighedsbelagt information og materiale, som iTunes og/eller Udgiverne ejer, og som er beskyttet af gældende immaterialret og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til lovgivningen om ophavsret. Du er indforstået med, at du ikke vil bruge sådanne ejendomsretlige oplysninger eller materiale på nogen måde, undtagen til brug af Stores i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af Stores må kopieres i nogen form eller på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker på grundlag af Stores, og at du ikke på nogen måde må udnytte Stores på uautoriseret vis, herunder, men ikke begrænset til uretmæssig indtrængen på eller belastning af netværkskapaciteten.

Uanset Aftalens øvrige bestemmelser forbeholder iTunes og iTunes’ Udbydere sig ret til når som helst uden varsel at ændre, afbryde, fjerne eller hindre adgang til Produkter, indhold eller andet materiale, som er del af Stores. iTunes er i intet tilfælde ansvarlig for foretagelse af disse ændringer. iTunes kan ansvarsfrit og uden varsel pålægge adgangsbegrænsninger til visse funktioner eller dele af Stores. Fjernelse af Produkter fra Stores vil ikke påvirke Produkter, du allerede har erhvervet fra Stores.

iTunes og/eller dennes licensgivere ejer ophavsretten til Stores, herunder kompilering af indhold, indlæg, links til andre internetressourcer og beskrivelser af disse ressourcer. Anvendelse af enhver del af Stores, med undtagelse af brug af Stores som tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt og udgør en krænkelse af andres immaterielle rettigheder og kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar for dig, herunder eventuelle erstatningskrav for krænkelse af ophavsrettigheder.

Apple, Apple-logoet, iTunes, App Store og andre Apple varemærker, servicemærker, grafik og logoer anvendt i forbindelse med Stores udgør varemærker eller registrerede varemærker ejet af Apple Inc. i U.S.A. og/eller andre lande. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer anvendt i forbindelse med Stores kan være deres respektive ejeres varemærker. Du får ingen ret eller licens til nogen af de nævnte varemærker eller til at bruge sådanne varemærker.

OPSIGELSE

Såfremt du undlader, eller iTunes har stærke grunde til at antage, at du har undladt at overholde bestemmelserne i denne Aftale, kan iTunes, efter eget skøn og uden varsel: i) opsige denne Aftale og/eller bringe din Konto til ophør, idet du fortsat vil hæfte for alle beløb, der skyldes på din Konto til og med opsigelsesdatoen; og/eller ii) opsige softwarelicensen; og/eller iii) hindre adgang til Stores (eller en del heraf).

iTunes forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller ophøre med Stores (eller en del af den eller dens indhold) uden ansvar over for dig eller tredjepart, såfremt iTunes vælger at udnytte denne ret. Så vidt muligt vil iTunes på forhånd give dig meddelelse om alle ændringer, afbrydelser eller nedlæggelse af Stores. Opsigelse af Stores vil ikke påvirke de Produkter, som du allerede har erhvervet. Du kan dog være ude af stand til at autorisere yderligere computere til at anvende Produkterne.

DINE RETTIGHEDER I TILFÆLDE AF FORSINKELSE ELLER MANGLER. ANSVARSBEGRÆNSNING.

a. iTunes bestræber sig på at levere iTunes Produkterne uden fejl og mangler. Såfremt der opstår forsinkelse eller mangler, kan du anmode om levering/omlevering eller refundering af prisen. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan du annullere din ordre. Du kan også forlange erstatning for økonomiske tab, som du måtte have lidt som en direkte følge af forsinkelsen eller manglen. Ansvar i henhold til denne Aftale er underlagt følgende begrænsninger:

(i) Du kan ikke kræve erstatning, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes forhold, der ligger uden for iTunes' kontrol, og iTunes ikke med rimelighed kunne forventes at tage højde for sådanne forhold på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, eller som ikke kunne være undgået.

(ii) Hvis forsinkelsen eller manglen skyldes uafhængige kontraktsparter, som iTunes har engageret til at udføre sine forpligtelser over for dig, er iTunes kun ansvarlig, hvis sådanne uafhængige kontraktsparter ikke ville være fritaget for ansvar. Sådanne uafhængige kontraktsparter omfatter leverandøren af Jukebox-softwaren, i den udstrækning denne software anvendes til levering af iTunes Produkter, samt leverandører af lager- og leveringsløsninger, som iTunes har indgået kontrakt med. Ovennævnte liste over uafhængige kontraktsparter omfatter ikke iTunes, din internetudbyder, udbydere af indhold eller betalingsserviceydelser.

(iii) Ansvarsfritagelsen varer lige så længe som det forhold, der har forårsaget forsinkelsen eller manglen. Hvis de forhold, der er årsag til forsinkelsen eller manglen, ophører, kan der gøres ansvar gældende over for iTunes, hvis iTunes ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

(iv) Endvidere kan iTunes ikke garantere, at iTunes Produkter er fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen. Så længe iTunes gør, hvad der med rimelighed kan forventes for at undgå eller overvinde konsekvenserne af sådanne tab, forvanskninger, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhedstrusler, er iTunes ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge heraf. Du er ansvarlig for at tage back-up af dit eget system samt sørge for, at der til stadighed er installeret antivirussoftware, firewalls og andre sikkerhedsforanstaltninger på dit system.

(v) Eftersom iTunes Produkter kun kan købes fra iTunes til privat, ikke-kommerciel brug, er iTunes ikke ansvarlig for kommercielt relaterede tab, såsom indtægtstab. iTunes er heller ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til:

1. tab som følge af reduceret eller afbrudt produkt eller handel;

2. tab som følge af, at produkter ikke kan anvendes som påtænkt;

3. driftstab som følge af, at en kontrakt med tredjepart ikke opfyldes eller ikke længere er gældende; og

4. tab eller skade på andre ejendele end selve iTunes Produkterne, som er tæt og direkte forbundet med iTunes Produkternes påtænkte anvendelse.

(vi) Du kan under alle omstændigheder kræve erstatning, hvis tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos iTunes eller andre under iTunes' kontrol eller tilsyn.

b. Ethvert erstatningskrav, der rejses mod iTunes, kan dække økonomisk tab, der er lidt som følge af forsinkelsen eller manglen. Du kan dog kun rejse krav om erstatning for tab, som er en rimeligt forudsigelig konsekvens af brud på denne Aftale.

iTunes' ansvar for forsinkelse eller mangler kan nedsættes, hvis du ikke tager rimelige skridt for at begrænse dit tab. Rimelige skridt omfatter opretholdelse af sikkerheden på alle de computere og udstyrsenheder, du bruger, sikker opbevaring af dine Kontooplysninger (herunder brugernavn, password og kreditkortoplysninger), installation og anvendelse af opdateret antivirussoftware, installation af softwareopdateringer, sikkerhedskopiering af produkter og data, der er tæt forbundet med iTunes Produkternes påtænkte anvendelse. Erstatningen kan nedsættes, hvis den ville være urimelig høj sammenlignet med det tab, som normalt opstår i lignende tilfælde og under lignende omstændigheder.

iTunes er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der overstiger DKK 10.000, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos iTunes eller andre under iTunes' kontrol eller tilsyn.

c. iTunes’ erstatningsansvar for tab som følge af forsinkelser eller mangler ved indhold og tjenester, der stilles gratis til rådighed og kan downloades, er begrænset til uagtsomhed og forsæt.

d. Intet i denne Aftale begrænser iTunes' erstatningsansvar for dødsfald og personskade i henhold til gældende ret.

e. iTunes skal gøre sig rimelige bestræbelser på at beskytte oplysninger, som du har indlagt i forbindelse med din brug af Tjenesten. Du anerkender og accepterer, at din indlæggelse af sådanne oplysninger er dit eget ansvar, og at iTunes fraskriver sig ethvert ansvar over for dig for tab, der på nogen måde relaterer sig til disse oplysninger. Oplysninger, der gives til iTunes, og som falder inden for rammerne af reglerne om databeskyttelse, vil blive behandlet og beskyttet i overensstemmelse med Apples Politik for Behandling af Personlige Oplysninger på https://www.apple.com/legal/privacy/.

ÆNDRINGER

iTunes forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og indføre nye eller supplerende vilkår eller betingelser for din brug af Stores. Disse ændringer og yderligere vilkår og betingelser vil blive kommunikeret til dig, og hvis du accepterer dem, vil de træde i kraft med øjeblikkelig virkning og blive indarbejdet i denne Aftale. Hvis du afviser at acceptere sådanne ændringer, har iTunes ret til at opsige Aftalen.

DIVERSE

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og iTunes og regulerer din brug af Stores, idet den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og iTunes. Du kan også være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, som kan være gældende, når du bruger tilknyttede tjenester, visse Produkter, tredjeparts indhold eller software. Såfremt en del af denne Aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigt, og resten af Aftalen skal fortsat have fuld gyldighed. iTunes’ undladelse af at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale udgør ikke afkald herpå eller på andre bestemmelser. iTunes er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes forhold, der ligger uden for dets kontrol.

Stores drives af iTunes fra dets kontor i Luxembourg. Du er indforstået med at overholde alle lokale, statslige, føderale og nationale love, forordninger og regler, der gælder for din brug af Stores. Denne Aftale og brugen af Stores reguleres efter dansk lov.

iTunes kan sende oplysninger om Stores til dig ved at sende enten en e-mailbesked til den e-mailadresse, der er anført i din Konto, et brev til den adresse, der står anført i din Konto, eller ved indlæg på Stores. Meddelelser får virkning øjeblikkeligt.

iTunes forbeholder sig ret til at træffe de foranstaltninger, som iTunes anser for rimeligt nødvendige eller hensigtsmæssige for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af denne Aftale. Du er indforstået med, at iTunes, uden ansvar over for dig, forbeholder sig ret til at videregive oplysninger til retshåndhævelsesmyndigheder, statslige myndigheder og/eller tredjepart om alle Registreringsdata og/eller Kontooplysninger, såfremt iTunes finder dette rimeligt nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af denne Aftale (herunder men ikke begrænset til iTunes’ ret til at medvirke til alle retslige skridt vedrørende din brug af Stores og/eller Produkter og/eller en påstand fra tredjepart om, at din brug af Stores og/eller Produkter er ulovlig og/eller krænker den pågældende tredjeparts rettigheder).

Om iTunes: Vores virksomhed er registreret under nummer RCS Luxembourg B 101 120, og vores hjemstedsadresse er: rue Sainte Zithe 31-33, L-2763 Luxembourg.

YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER FOR MAC APP STORE OG APP STORE

LICENS TIL MAC APP STORE OG APP STORE PRODUKTER

iTunes sælger en licens til dig til at bruge de softwareprodukter, der er gjort tilgængelige i Mac App Store og App Store (tilsammen ”App Store Produkter”). Der er to (2) kategorier af App Store-produkter: (i) de App Store Produkter, der er udviklet af Apple, og som licenseres til dig af iTunes (”Apple Produkter”); og (ii) de App Store Produkter, der er udviklet, og som licenseres til dig af en tredjepartsudvikler (”Tredjeparts Produkter”). Kategorien for et givent App Store Produkt (Apple Produkt eller Tredjeparts Produkt) er identificeret på Mac App Store- eller App Store-applikationen.

Opnåelse af licens til hvert enkelt App Store Produkt er underlagt nedenstående Slutbrugerlicensaftale for den licenserede applikation, og du accepterer, at sådanne bestemmelser finder anvendelse, medmindre App Store Produktet er omfattet af en gyldig slutbrugerlicensaftale indgået direkte mellem dig og licensgiveren af det pågældende App Store Produkt ("Applikationsudbyderen") i hvilket tilfælde Applikationsudbyderens slutbrugerlicensaftale vil finde anvendelse på dette App Store Produkt. Applikationsudbyderen forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig.

Du er indforstået med, at opnåelse af licens til hvert enkelt Apple-produkt gennem Mac App Store eller App Store eller som du køber til din Konto udgør en bindende aftale mellem dig og iTunes. Du er indforstået med: At når du erhverver et Tredjepartsprodukt fra iTunes, indgår du en bindende aftale direkte med Applikationsudbyderen af dette Tredjepartsprodukt, der regulerer din brug af Tredjepartsproduktet; og iTunes er ikke er part i licensaftalen mellem dig og Applikationsudbyderen, for så vidt angår det pågældende Tredjepartsprodukt. Applikationsudbyderen er alene ansvarlig for det pågældende Tredjepartsprodukt, dets indhold og eventuelle garantier, såfremt der ikke er givet afkald på sådanne garantier og eventuelle krav, som du eller en anden part måtte have i relation til det pågældende Tredjepartsprodukt.

Du anerkender og er indforstået med, at iTunes og dennes datterselskaber er begunstigede tredjeparter til Slutbrugerlicensaftalen for den licenserede applikation eller Applikationsudbyderens slutbrugerlicensaftale, alt efter omstændighederne, for ethvert Tredjepartsprodukt. Du er indforstået med at iTunes, efter at du har accepteret vilkårene og betingelserne for en sådan licens til et Tredjepartsprodukt, har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve en sådan licens som begunstiget tredjepart.

IN-APP-KØB

Nogle App Store Produkter kan indeholde funktioner, som giver dig mulighed for at modtage tillægstjenester, eller licenser til yderligere funktioner eller indhold til brug i App Store Produktet (”In-App-køb”). In-App-køb, som forbruges under brugen af App Store Produktet (f.eks. virtuel ammunition) kan ikke overføres imellem flere udstyrsenheder, idet de kun kan downloades en gang, og ikke kan erstattes efter at være blevet downloadet. Så snart et In-App-køb, der kan forbruges, bliver foretaget og modtaget af dig, er iTunes uden ansvar over for dig i tilfælde af tab, ødelæggelse eller beskadigelse heraf. Samtlige In-App-køb skal anses som værende App Store Produkter, og In-App-køb, som er modtaget i forbindelse med Tredjepartsprodukter, anses som værende Tredjepartsprodukter og behandles som sådanne, for så vidt angår disse vilkår og betingelser.

Du skal identificere dig selv for at kunne foretage In-App-køb separat fra nogen anden identificering i forbindelse med erhvervelsen af App Store Produkter ved at indtaste dit kodeord, når du bliver bedt herom, men når du én gang har identificeret dig for at foretage In-App-køb, vil du kunne foretage yderlige In-App-køb i 15 minutter uden at genindtaste dit kodeord. Du kan slå muligheden for at foretage In-App-køb fra på din iOS Enhed ved at gå til Indstillinger og ved at vælge ”Generelt” og derefter vælge knappen ”Begrænsninger” som forklaret på http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP ABONNEMENTER

Visse App Store Produkter inkluderer en funktionalitet, som giver dig mulighed for at erhverve indhold på abonnementsbasis (“In-App Abonnementer”). In-App Abonnementer vil automatisk blive fornyet i den gældende periode, som du har valgt og, hvor det er relevant, vil din Konto blive debiteret ikke senere end 24 timer før udløbet af det aktuelle In-App Abonnementperiode. Du kan fravælge automatisk fornyelse af betalte In-App Abonnementer ved at vælge “Manage App Subscriptions” (Administrer App Abonnementer) i din Konto og angive det abonnement, som du vil ændre. I tilfælde af prisforhøjelse vil et In-App Abonnement fortsætte til den nye pris efter en meddelelse herom til dig, med mindre du har slået automatisk fornyelse fra. Du kan afbestille gratis In-App Abonnementer ved at slette App Store Produktet fra din enhed. Visse betalte In-App Abonnementer tilbyder en gratis prøveperiode, før din Konto debiteres. Hvis du beslutter dig for ikke at købe In-App Abonnementet, skal du fravælge automatisk fornyelse i dine Kontoindstillinger i den gratis prøveperiode. Visse In-App Abonnementer kan angives som magasin- og avisprodukter. Du bør gennemgå yderligere information om tilbuddet om et magasin- og avisabonnement ved salgsmenuen i applikationen. Vi kan anmode om din tilladelse til at oplyse navn, e-mailadresse og postnummer anført i din Konto til udbyder, så udbyderen af et sådant magasin- og avisabonnement kan sende dig reklamerelaterede meddelelser om dets produkter i overensstemmelse med dets privatlivspolitik. Når udbyderen har denne information, vil den blive behandlet i overensstemmelse med udbyderens officielle privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at stifte bekendtskab med udbyderes privatlivspolitik forud for din bekræftelse om at give denne dine personlige oplysninger. For yderligere information bedes du gennemgå udbyderens privatlivspolitik eller kontakte udbyderen direkte. Refundering er muligt, sådan som det er beskrevet i vores refusionspolitik ovenfor. Der ydes ingen anden refundering, tilbagelevering eller annullering efter køb.

POPULÆRT I NÆRHEDEN

Når du tilmelder Populært I Nærheden ved at aktivere Placeringstjenester, vil Apple fra tid til anden automatisk indsamle oplysninger forbundet med visse af dine App Store Produkter, såsom dit tidsforbrug på hver App Store Produkt og antal gange, hvert App Store Produkt startes. Disse oplysninger lagres anonymt og vil ikke blive forbundet med dit navn eller Konto. Apple vil bruge disse oplysninger sammen med anden information om fx hvilke App Store Produkter, du har downloadet, til at give dig personlige anbefalinger.

Apple må bruge disse oplysninger og kombinere dem med samlede oplysninger fra andre brugere, som tilmelder sig denne funktion, din iTunes Store købshistorik, dine App Store-data over downloads, data over samlede downloads af App Store Produkter fra andre brugere og andre oplysninger, såsom kundevurderinger af App Store Produkter, til at:

• Give dig anbefalinger vedrørende App Store-produkter, medier og andre produkter og tjenester, som du eventuelt kan være interesseret i at købe, downloade eller bruge.

• Give anbefalinger til andre brugere.

Dine oplysninger vil til enhver tid blive behandlet i overensstemmelse med Apple's Politik for Behandling af Personlige Oplysninger.

Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og bruger oplysninger fra din Enhed eller dit system på denne måde, bør du ikke aktivere Lokalitetstjenester eller anvende Populært I Nærheden. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilmelding ved at vælge at slukke for Populært i Nærheden i System Services menuen i Lokalitetstjeneste indstillingerne på din enhed.

BRUGSREGLER FOR MAC APP STORE PRODUKTER

Medmindre andet er anført heri,

(i) Hvis du er et individ, som handler på egne vegne, kan du downloade og bruge en applikation fra Mac App Store (”Mac App Store Produkt”) til din personlige, ikke erhvervsmæssige brug på et hvilket som helst Apple-mærket produkt, som anvender Mac OS X (”Mac Computer”), og som du ejer eller har rådighed over.

(ii) Hvis du er en erhvervsvirksomhed eller uddannelsesinstitution, kan du downloade et Mac App Store Produkt til at blive brugt af enten (a) et enkeltindivid på hver af de Mac Computere anvendt af det pågældende individ, og som du ejer eller råder over, eller (b) flere individer på en enkelt delt Mac Computer, som du ejer eller har rådighed over. Eksempelvis kan en enkelt medarbejder bruge et Mac App Store Produkt både på medarbejderens skrivebords-Mac Computer og bærbare Mac Computer, eller flere studerende kan bruge Mac App Store Produktet serielt på en enkelt Mac Computer placeret i et ressourcecenter eller bibliotek. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hver Mac Computer, som bruges serielt af flere brugere, kræver en separat licens.

(iii) Brugen af Mac App Store Produkter kan kræve log-in med det Apple ID, som blev brugt til at downloade Mac App Store Produktet fra Mac App Store. Mac App Store Produkter kan kun blive opdateret gennem Mac App Store.

BRUGSREGLER FOR APP STORE OG APP STORE FOR APPLE TV PRODUKTER

(i) Hvis du er et individ, som handler på egne vegne, kan du downloade og synkronisere et App Store Produkt til din personlige, ikke erhvervsmæssige brug på en hvilket som helst iOS eller tvOS Enhed , og som du ejer eller har rådighed over.

(ii) Hvis du er en erhvervsvirksomhed eller uddannelsesinstitution, kan du downloade og synkronisere et App Store Produkt til at blive brugt af enten (a) et enkeltindivid på et eller flere iOS eller tvOS Enheder anvendt af det pågældende individ, og, som du ejer eller råder over, eller (b) flere individer på et enkelt delt iOS eller tvOS Enheder, som du ejer eller har rådighed over. Eksempelvis kan en enkelt medarbejder bruge App Store Produktet både på medarbejderens iPhone og iPad, eller flere studerende kan bruge App Store Produktet serielt på en enkelt iPad placeret i et ressourcecenter eller bibliotek. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hver iOS eller tvOS Enhed , som bruges serielt eller kollektivt af flere brugere, kræver en separat licens.

(iii) Du vil kunne lagre App Store Produkter fra op til fem forskellige Konti ad gangen på en kompatibel iOS Enhed.

(iv) Du vil kunne synkronisere App Store Produkter manuelt fra mindst en iTunes-autoriseret enhed til iOS Enheder, som kan synkroniseres manuelt, forudsat at App Store Produktet er tilknyttet en Konto på den primære iTunes-autoriserede enhed, hvor den primære iTunes-autoriserede enhed er den enhed, der først blev synkroniseret med iOS Enheder, eller som du efterfølgende har valgt som primær via iTunes-applikationen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT FOR MAC APP STORE OG APP STORE PRODUKTER

iTunes er udelukkende ansvarlig for at yde vedligeholdelse og supporttjenester i forbindelse med Apple Produkter, som angivet i Slutbrugerlicensaftalen for den Licenserede Applikation eller den særskilte slutbrugerlicensaftale, alt efter omstændighederne, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

Udbyderen af Tredjeparts Produkter er udelukkende ansvarlig for at yde vedligeholdelse og supporttjenester i forbindelse med det pågældende Produkt, som angivet i Slutbrugerlicensaftalen for den Licenserede Applikation eller Udbyderens slutbrugerlicensaftale, alt efter omstændighederne, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR LICENSERET APPLIKATION

Mac App Store Produkter, App Store Produkter og App Store for Apple TV Produkter (tilsammen ”App Store Produkter”), der udbydes via Mac App Store, App Store og App Store for Apple TV Produkter (tilsammen ”App Stores”), er givet i licens, ikke solgt til dig. Opnåelse af licens til hvert enkelt App Store Produkt, som du erhverver via App Stores eller tilknytter din Konto, er betinget af din forudgående accept af denne Slutbrugerlicensaftale for Licenseret Applikation (”Standard SBLA”), og du accepterer, at bestemmelserne i denne Standard SBLA skal gælde for hvert App Store Produkt, du erhverver i licens via App Stores, medmindre App Store Produktet er omfattet af en gyldig slutbrugerlicensaftale indgået direkte mellem dig og Udbyderen af det pågældende App Store Produkt, i hvilket tilfælde vilkårene i den separate slutbrugerlicensaftale vil være gældende. Din licens til et Apple Produkt i medfør af denne Standard SBLA eller separat slutbrugerlicensaftale bliver tildelt af iTunes, og din licens til Tredjeparts Produkter i medfør af denne Standard SBLA eller separat slutbrugerlicensaftale bliver tildelt af Udbyderen af det pågældende Tredjeparts Produkt. Et App Store Produkt, der er underlagt den licens, der tildeles i medfør af denne Standard SBLA, bliver heri kaldt den "Licenserede Applikation". Udbyderen eller iTunes, alt efter omstændighederne, (”Licensgiver”) forbeholder sig alle rettigheder til den Licenserede Applikation, du ikke udtrykkeligt har fået tildelt i medfør af denne Standard SBLA.

a. Licensens omfang: Denne licens, som Licensgiver har givet til dig til den Licenserede Applikation, er begrænset til en uoverdragelig licens til at bruge den Licenserede Applikation på ethvert Apple-mærket produkt, som måtte anvende henholdsvis iOS (herunder, men ikke begrænset til iPad, iPhone, og iPod touch) (”iOS Enheder”) eller Mac OS X (”Mac Computers”), Apple Watch og Apple TV (tilsammen ”Apple Devices”), som du ejer eller har rådighed over, og som tilladt ifølge de brugsregler, der er angivet under Mac App Stores, App Stores og iBooks Stores Vilkår og Betingelser (“Brugsregler”). Denne licens giver dig ikke ret til at bruge den Licenserede Applikation på et Apple Device, som du ikke ejer eller har rådighed over, og du må ikke distribuere eller gøre den Licenserede Applikation tilgængelig over et netværk, hvor den vil kunne anvendes af flere enheder samtidig, medmindre dette er tilladt efter Brugsreglerne. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, overdrage, videreforhandle eller give underlicens til den Licenserede Applikation, og, hvis du sælger din Apple Enhed til tredjemand, skal du først fjerne den Licenserede Applikation fra Apple Enheden. Du må ikke kopiere (undtagen hvor det udtrykkeligt er tilladt i denne licens og Brugsreglerne), dekompilere, foretage reverse engineering, skille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af den Licenserede Applikation, opdateringer af den eller dele af den (undtagen og kun i den udstrækning en ovenfor nævnt begrænsning er forbudt af gældende lov eller i den udstrækning, den er tilladt i de licensvilkår, der regulerer brugen af open sourced komponenter, der følger med den Licenserede Applikation). Ethvert forsøg herpå er en overtrædelse af Licensgiverens og dennes licensgiveres rettigheder. Hvis du ikke overholder denne begrænsning, kan du blive udsat for retsforfølgning eller ifalde erstatningsansvar.

Vilkårene i denne licens regulerer alle opgraderinger leveret af Licensgiveren, som erstatter og/eller supplerer den oprindelige Licenserede Applikation, medmindre der med en sådan opgradering følger en separat licens, hvor det i så fald er vilkårene i den pågældende licens, der er gældende.

b. Samtykke til anvendelse af data: Du accepterer at Licensgiveren kan indsamle og anvende tekniske data og dermed forbundne oplysninger – herunder, men ikke begrænset til tekniske data om din udstyrsenhed, dit system og applikationssoftware samt perifere enheder – som indsamles løbende for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre (eventuelle) tjenester til dig, der vedrører den Licenserede Applikation. Licensgiveren må bruge disse oplysninger, når blot det sker i en form, som ikke afslører din personlige identitet, til at forbedre sine produkter og forsyne dig med tjenester eller teknologier.

c. Opsigelse. Licensen er gældende, indtil du eller Licensgiveren opsiger den. Dine rettigheder i henhold til denne licens vil automatisk ophøre uden varsel fra Licensgiveren, hvis du ikke overholder de vilkår, der gælder for licensen. Når licensen ophører, skal du indstille enhver brug af den Licenserede Applikation og helt eller delvis destruere alle kopier af den Licenserede Applikation.

d. Tjenester og Tredjeparts Materiale. Den Licenserede Applikation kan give adgang til Licensgiverens og/eller tredjeparts tjenester og websteder (herefter samlet og hver for sig benævnt ”Eksterne Tjenester”). Brugen af Eksterne Tjenester kræver adgang til internettet, og brugen af visse Eksterne Tjenester kræver, at du accepterer yderligere vilkår.

Du er klar over, at du, når du bruger de Eksterne Tjenester, kan støde på indhold, som kan synes frastødende, usømmeligt eller anstødeligt, hvilket indhold eventuelt kan opfattes som værende udtrykt i et sprog af denne karakter, samt at resultaterne af en søgning eller indtastning af en særlig URL automatisk og uforvarende kan skabe links eller referencer til anstødeligt materiale. Ikke desto mindre er du indforstået med at bruge de Eksterne Tjenester udelukkende for din egen risiko, og at hverken Licensgiver eller dennes repræsentanter er ansvarlige over for dig for indhold, som måtte kunne synes at være frastødende, usømmeligt eller anstødeligt.

Visse Eksterne Tjenester kan vise, omfatte eller stille indhold, data, oplysninger, applikationer eller materiale til rådighed fra tredjepart (”Tredjeparts Materiale”) eller linke til visse websteder tilhørende tredjepart. Ved at benytte de Eksterne Tjenester anerkender og accepterer du, at hverken Licensgiveren eller dennes repræsentanter er ansvarlige for at undersøge eller vurdere indholdet, rigtigheden, fuldstændigheden, betimeligheden, gyldigheden, overholdelsen af ophavsretten, lovligheden, anstændigheden, kvaliteten eller andre aspekter af Tredjeparts Materiale eller websteder. Licensgiver, dennes repræsentanter, ledelse eller tilknyttede selskaber og datterselskaber garanterer eller bifalder ikke og påtager sig ikke og ifalder ikke erstatningspligt eller ansvar over for dig eller andre personer for Eksterne Tjenester, Tredjeparts Materiale eller websteder, eller for andet materiale, produkter, eller tjenester udbudt af tredjepart. Tredjeparts Materiale og links til andre websteder stilles udelukkende til din rådighed som en ekstra service.

Økonomiske oplysninger, som en Ekstern Tjeneste viser, tjener udelukkende som generel information og skal ikke fungere som investeringsrådgivning. Før du indgår en værdipapirhandel, der er baseret på oplysninger, du har fået gennem de Eksterne Tjenester, bør du konsultere en økonomisk rådgiver eller en rådgiver med særlig viden om værdipapirer, som er juridisk kvalificeret til at yde økonomisk rådgivning eller rådgive om værdipapirer i dit land eller område. Medicinske informationer, som oplyses i et App Store Produkt eller Eksterne Tjenester er til alene til almindelige informationsformål og skal ikke lægges til grund for nogen medicinsk diagnosticerings- eller behandlingsrådgivning med mindre det er foretages af en læge. Du bør konsultere en læge, før du stoler på medicinske informationer, som er tilgængelige i App Store Produkter. Lokaliseringsdata oplyst af en Ekstern Tjeneste er kun til brug for grundlæggende navigation og er ikke beregnet til at blive brugt i situationer, hvor der er brug for nøjagtig stedangivelse, eller hvor fejlagtige, unøjagtige, forsinkede eller ufuldstændige lokaliseringsdata kan føre til dødsfald, personskade eller skade på ejendom eller miljø. Hverken Licensgiveren, denens repræsentanter eller udbydere af indhold garanterer for tilgængeligheden, rigtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller betimeligheden af de værdipapiroplysninger, lokaliseringsdata eller nogen anden form for oplysninger, som de Eksterne Tjenester måtte vise.

Du er indforstået med, at de Eksterne Tjenester indeholder rettighedsbelagt indhold, information og materiale, som er ejer af Licensgiver og/eller dennes repræsentanter eller licensgivere, og som er beskyttet af gældende immaterialret og anden lovgivning, herunder men ikke begrænset til ophavsret, og at du ikke vil bruge dette rettighedsbelagte indhold, information eller materiale på nogen som helst måde, bortset fra den tilladte brug af de Eksterne Tjenester, eller på nogen anden måde, som ikke stemmer overens med betingelserne for denne Standard SBLA, eller som overtræder tredjemands, iTunes’ eller Apples immaterielle rettigheder. Ingen del af de Eksterne Tjenester må gengives i nogen form eller på nogen måde. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, forhandle eller skabe afledte værker på grundlag af de Eksterne Tjenester, og du må ikke udnytte de Eksterne Tjenester på nogen som helst uautoriseret måde, herunder, men ikke begrænset til overførsel af computervirus, orme, trojanske heste eller andet tilsvarende eller ved krænkelse af ejendomsretten eller belastning af netværkskapaciteten. Du er yderligere indforstået med ikke at ville bruge de Eksterne Tjenester til på nogen måde at chikanere, forulempe, forfølge, true, bagvaske eller på anden måde overtræde eller krænke andres rettigheder, samt at hverken Licensgiveren eller dennes repræsentanter ikke på nogen måde er ansvarlige for en sådan brug fra din side eller for chikanerende, truende, injurierende, anstødelige, krænkende eller ulovlige meddelelser eller transmissioner, som du måtte modtage som følge af brugen af de Eksterne Tjenester.

Herudover er Eksterne Tjenester og Tredjemands Materiale, som man kan få adgang til, eller som vises på eller der linkes til fra Apple Enheder, ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle lande eller områder. Licensgiveren giver ingen garanti for, at sådanne Eksterne Tjenester og sådant Materiale er egnet til eller tilgængeligt for brug på et bestemt sted. I den udstrækning, du vælger at anvende og gå ind på sådanne Eksterne Tjenester og sådant Materiale, sker dette på dit eget initiativ, og du er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, Licensgiver forbeholder sig ret til når som helst, uden varsel, at ændre, midlertidigt indstille, fjerne eller forhindre adgang til de Eksterne Tjenester. Licensgiveren vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for, at adgangen til de Eksterne Tjenester fjernes eller forhindres. Licensgiveren kan også, i alle tilfælde og uden varsel eller ansvar, pålægge begrænsninger på brugen af eller adgangen til visse Eksterne Tjenester.

e. INGEN GARANTI: Licensgiver vil udvise rimelige omhu og dygtighed, for så vidt angår ydelsen af den Licenserede Applikation og de Eksterne Tjenester, som den Licenserede Applikation udbyder og stiller til rådighed for dig. Licensgiver giver ikke andre løfter eller garantier vedrørende de Eksterne Tjenester og garanterer i særdeleshed ikke for at:

(i) din brug af de Eksterne Tjenester er fri for afbrydelser eller fejl;

(ii) de Eksterne Tjenester vil være fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen, og Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Du er ansvarlig for at tage back-up af dit eget system, herunder enhver Licenseret Applikation, der er installeret på dit system.

f. Ansvarsbegrænsning.

(i) Med undtagelse af hvad der fremgår af pkt. (ii) nedenfor, er Licensgiver, dennes bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, medarbejdere, datterselskaber, repræsentanter, kontraktsparter, opdragsgivere eller licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skade forårsaget af Licensgiver, dennes medarbejdere eller repræsentanter, hvor:

(1) der ikke fra Licensgivers eller dennes medarbejderes eller repræsentanters side foreligger forsømmelse af lovpligtig omsorgspligt over for dig;

(2) dette ikke er et med rimelighed forventeligt resultat af en sådan forsømmelse;

(3) ethvert yderligere tab eller skade skyldes din misligholdelse af betingelserne i denne Slutbrugerlicensaftale (”Aftale”);

(4) det skyldes Licensgivers beslutning om at advare dig, afbryde eller bringe din adgang til de Eksterne Tjenester til ophør, eller træffe enhver anden foranstaltning i den periode, hvor en mistænkt overtrædelse bliver undersøgt, eller som et resultat af Licensgivers konklusion om, at der er sket en overtrædelse af denne Aftale;

(5) det vedrører tab af indtægt, forretning eller overskud, eller ethvert tab eller ødelæggelse af data i forbindelse med din brug af den Licenserede Applikation.

(ii) Intet i denne Aftale fjerner eller begrænser Licensgivers erstatningsansvar for svig, eller for dødsfald eller personskade forårsaget af dennes uagtsomhed.

g. Du må ikke anvende eller på anden måde eksportere eller reeksportere den Licenserede Applikation, medmindre dette er tilladt i henhold til amerikansk lovgivning og lovene i det retsområde, hvor du fik den Licenserede Applikation. Den Licenserede Applikation må i særdeleshed ikke, men ikke begrænset hertil, eksporteres eller reeksporteres a) til lande, der er omfattet af amerikansk embargo, eller b) til personer, der er opført på det amerikanske finansministeriums liste (Specially Designated Nationals) eller det amerikanske handelsministeriums lister (Denied Person’s List eller Entity List). Ved anvendelse af den Licenserede Applikation oplyser og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller er opført på ovenstående lister. Du accepterer også, at du ikke vil anvende disse produkter til formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, design, fremstilling eller produktion af atomvåben og missiler eller kemiske eller biologiske våben.

h. Den Licenserede Applikation og tilhørende dokumentation er ”Commercial Items” som denne term defineres i 48 C.F.R. §2.101, bestående af ”Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation", som disse termer anvendes henholdsvis i 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202. I overensstemmelse med henholdsvis 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, gives der kun licens til den kommercielle computersoftware og den kommercielle computersoftware-dokumentation til den amerikanske regerings slutbrugere a) som ”Commercial Items" og b) kun med de samme rettigheder, som gives til alle andre slutbrugere, i henhold til de heri indeholdte vilkår og betingelser. Der er taget forbehold for ikke-offentliggjorte rettigheder i henhold til den amerikanske ophavsretslovgivning.

i. Denne licens og din brug af den Licenserede Applikation er underlagt dansk lov. Din brug af den Licenserede Applikation kan også være underlagt anden lokal, delstats-, national eller international lovgivning.

YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER FOR IBOOKS STORE

LICENS TIL IBOOKS STORE PRODUKTER

Du er indforstået med, at iTunes sælger en licens til dig med ret til at bruge det indhold, som gøres tilgængeligt via iBooks Store (”iBooks Store Produkter”). En indkøbt licens fra iTunes udgør en bindende aftale direkte mellem dig og tredjepartsudbyderen af det iBooks Store Produkt (”Udgiveren”), som gælder for din brug af det pågældende iBooks Store Produkt; iTunes er ikke en part i licensaftalen for iBooks Store Produktet mellem dig og Udgiveren; og Udgiveren af hvert iBooks Store Produkt forbeholder sig ret til at håndhæve betingelserne for brug af det pågældende iBooks Store Produkt. Udbyderen af hvert iBooks Store Produkt alene er ansvarlig for det pågældende iBooks Store Produkt, dets indhold og eventuelle garantier, i det omfang der ikke er givet afkald på sådanne garantier, og for eventuelle krav, som du eller en anden part måtte have i relation til det pågældende iBooks Store Produkt eller din brug af det pågældende iBooks Store Produkt.

Du anerkender, at iBooks Store Produkter købt på en computer ikke vil kunne vises på en computer, men alene vil kunne vises på en iOS enhed med kompatibel software.

BRUGSREGLER FOR IBOOKS STORE PRODUKTER

(i) Du er kun berettiget til at bruge iBooks Store Produkterne til personligt, ikke-erhvervsmæssig brug.

(ii) Du vil kunne lagre iBooks Store Produkter fra op til fem forskellige Konti ad gangen på visse iOS-baserede enheder som f.eks. iPad, iPod touch, eller iPhone.

(iii) Du vil til enhver tid kunne lagre iBooks Store Produkter på fem iTunes-autoriserede enheder (som fx en computer).

(iv) Levsering af iBooks Store Produkter giver dig ingen reklamemæssige brugsrettigheder til iBooks Store Produkterne eller rettigheder til at brænde iBooks Store Produkterne på disc.

(v) Du vil kunne synkronisere iBooks Store Produkter manuelt fra mindst en iTunes-autoriseret enhed til enheder, som kan synkroniseres manuelt, forudsat at iBooks Store Produktet er tilknyttet en Konto på den primære iTunes-autoriserede enhed, hvorved den primære iTunes-autoriserede enhed forstås som den enhed, der først blev synkroniseret med enheden, eller som du efterfølgende har valgt som primær via iTunes-applikationen.

D. VILKÅR OG BETINGELSER FOR APPLE MUSIC

DENNE BINDENDE AFTALE MELLEM ITUNES SARL (”ITUNES”) OG DIG, REGULERER DIT BRUG AF APPLE MUSIC SERVICES OG ENHVER FUNKTION, DER ER TILGÆNGELIG I DENNE FORBINDELSE (”APPLE MUSIC SERVICE”).

APPLE MUSIC SERVICE

iTunes er leverandøren af Apple Music Service, som giver dig mulighed for at få adgang til digital musik og andet indhold (”Apple Music Products”) udelukkende til slutbruger benyttelse i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale.

VILKÅR FOR BRUG AF APPLE MUSIC SERVIE

Apple Music Service er kan alene benyttes af enkeltpersoner, der er mindst 13 år, med mindre din Apple ID blev tildelt dig på baggrund af en begæring fra en godkendt undervisningsinstitution eller etableret som en del af Familiedeling funktionen af en forældre eller værge. Børn under 18 år bør gennemgå denne aftale med deres forældre eller værge med henblik på at sikre, at barnet eller forældrene eller værgen forstår det. Apple indsamler, benytter eller oplyser ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 13 år uden et bekræftet forældresamtykke. Forældre og værge bør også minde mindreårige om, at samtale med fremmede på internettet kan være farligt, og bør tage passende forholdsregler med henblik på at beskytte børn, herunder ved at overvåge deres brug af Apple Music Service.

Apple Music Service er alene tilgængeligt for dig i Danmark. Du samtykker i ikke at bruge eller at forsøge at bruge Apple Music Service uden for dette område. iTunes kan benytte teknologi til at få bekræftet din overholdelse af dette.

Brug af Apple Music Service forudsætter en kompatibel enhed, internet adgang og bestemt software; kan forudsætte periodisk opdatering; og kan blive påvirket af disse faktorers ydelse. High-speed internet anbefales kraftigt ved regelmæssigt brug og er nødvendigt for video; adgangs- eller mobilafgifter kan forekomme. Kræver iOS 8.4, iTunes 12.2 eller Android 4.1 eller senere. Den nyeste version af påkrævet software anbefales og kan være nødvendigt for visse transaktioner eller funktioner. Du samtykker i, at det er dit ansvar at leve op til disse krav, som kan ændres fra tid til anden.

DIN APPLE MUSIC KONTO

Som registreret bruger af Apple Music Service kan du oprette en Konto som angivet i og i henhold til vilkårene i ”din konto” bestemmelsen i iTunes Store Vilkår og Betingelser. For at kunne benytte visse af funktionerne i Apple Music Service, skal du angive dit Apple ID og password eller bruge Touch ID for at bekræfte din Konto. Du accepterer at give præcise og fuldstændige iTunes Registrerings Data når du registrerer i og når du benytter Apple Music Service.

iTunes logger informationer om dit brug af Apple Music Service. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, de Apple Music Produkter du lytter til (herunder om du springer over eller stopper) og varigheden af din lytning. iTunes kan også indsamle enhedsinformationer såsom IP adresser, enhedstype, version og type af operativsystem, unikke enheds filnavne. Enhver oplysning om musikpræferencer, som du giver til iTunes vil ligeledes blive opbevaret i forbindelse med din Konto. Disse oplysninger vi blive brugt af iTunes med henblik på at levere Apple Music Service, individualisere vores anbefalinger til dig, rapportere til licenshaver og betale royalties, tilpasse og forbedre Apple produkter og Services, inklusive Apple Music Service, levere relevant markedsføring, beskytte mod bedrageri og at gennemføre denne aftale.

APPLE MUSIK ABONNEMENT

Hvis du køber et abonnement til Apple Music Service (et ”Apple Music Abonnement”), vil iTunes automatisk og løbende debitere det betalingsmiddel, der er knyttet til din Apple ID eller betalingsmiddel knyttet til din Familiedeling Organisators konto indtil du lukker for automatisk fornyelse. Du kan til enhver tid slå den automatiske fornyelse af dit Apple Music Abonnement fra i Kontoindstillinger menuen på din enhed eller computer eller i Indstillinger app’en på din enhed. Hvis du slår den automatiske fornyelse fra, vil du fortsætte med at have adgang til Apple Music Service i resten af din Apple Music Abonnement periode. Når dit Apple Music Abonnement ophører, vil du miste adgangen til alle funktioner i Apple Music Service som kræver et Apple Music Abonnement, herunder men ikke begrænset til adgang til Apple Music Produkter tilgængelige gennem Apple Music Service eller gemt på din enhed og alle musiknumre gemt i dit iCloud Music bibliotek. Apple Music Subscription køb er endelige (bortset fra som anført i vores refusionspolitik ovenfor). Dit betalingsmiddel vil tidligst blive belastet 24 timer forud for udløbet af den løbende Apple Music Abonnementsperiode.

For at være berettiget til en Apple Music Abonnementsordning til familieprisen, (hvor dette tilbydes) skal du være medlem af Familiedeling. Hvis du er Familie Organisator accepterer du, at iTunes automatisk belaster dit betalingsmiddel for alle Apple Music Abonnementskøb foretaget af medlemmer af din Familie indtil automatisk fornyelse slås fra på det pågældende medlem af familiens enhed eller computer.

DU ER ANSVARLIG FOR RETTIDIG BETALING AF ALLE APPLE MUSIC ABONNEMENTS AFGIFTER OG FOR AT FORSYNE ITUNES MED EN GYLDIG BETALINGSMETODE. iTunes forbeholder sig retten til at annullere dit Apple Music Abonnement hvis iTunes ikke er i stand til at debitere dit betalingsmiddel. Hvis dit Apple Music Abonnement annulleres, mister du adgangen til alle funktioner i din Apple Music Service som kræver et Apple Music Abonnement.

Hvis du ønsker at vælge et andet betalingsmiddel, eller hvis der sker ændringer i dit betalingsmiddel status, må du ændre dine oplysninger i Kontoindstilling menuen på din enhed eller computer; dette kan midlertidigt forstyrre din adgang til Apple Music Service medens iTunes bekræfter dine nye betalingsoplysninger.

Vi kan kontakte dig om din Konto eller en Apple Music Service funktion via e-mail eller push beskeder uden af enhver grund, uden begrænsninger, herunder at dit Apple Music Abonnement ikke automatisk fornyes eller vil blive annulleret.

Hvis det kan tilbydes, vil du få tilbudt et Apple Music Abonnement igennem din udbyder (et ”Udbyder Abonnement”). Hvis du køber et Udbyder Abonnement, vil din udbyder fakturere dig for omkostningerne til dit Apple Udbyder Abonnement. Dit forhold til udbyderen afgøres af udbyderens vilkår og betingelser, ikke af denne aftale, og enhver uenighed vedrørende et Udbyder Abonnement må rettes til udbyderen, ikke iTunes. Ved at benytte Apple Music Service accepterer du, at din udbyder må udveksle oplysninger vedrørende din udbyder konto, telefonnummer og abonnementsoplysninger med iTunes, og iTunes må benytte disse oplysninger til at afgøre status for dit Udbyder Abonnement.

ICLOUD MUSIC LIBRARY

iCloud Music Library funktionen er tilgængelig for Apple Music Service abonnenter som logger ind med et Apple ID. iCloud Music Library gemmer musiknumre og musik videoer købt i iTunes Store tillige med andre musiknumre og giver dig mulighed for at tilgå disse udefra og gemmer tillige metadata, spillelister og andre oplysninger fra dine andre Apple Music aktiverede enheder. iTunes Music Library aktiveres automatisk når du etablerer dit Apple Music Abonnement. Du vil blive påmindet om at tillade iCloud Music Library når du logger på Apple Music Service på yderligere enheder. Du kan tilslutte iCloud Music Library i Apple Music app indstillinger på din enhed og i iTunes Generelle Indstillinger på din computer. Du kan gemme op til 100,000 musiknumre i iCloud Music Library. Musiknumre, der er købt i iTunes Store, tæller ikke med i denne begrænsning. Musiknumre, der ikke opfylder visse betingelser eller som ikke er autoriseret til din enhed eller computer, er ikke kvalificerede til iCloud Music Library. Du vil ikke være i stand til at tilgå indhold gemt i din iCloud Music Library, når dit Apple Music Abonnement ophører, men du kan downloade musiknumre, der tidligere er købt fra iTunes Store som anført i, og i henhold til vilkårene for ”Automatic Delivery and Downloading Tidligere Køb” bestemmelsen i iTunes Store vilkår og betingelser. Du accepterer hermed kun at benytte iTunes Music Library til lovligt anskaffet indhold. Ethvert brug af ulovligt indhold krænker andres rettigheder og kan medføre både private krav og strafsanktioner, inklusive eventuelle økonomiske krav for ophavsretlige krænkelser.

Når du tilslutter dit Apple Music Abonnement eller aktiverer iCloud Music Library, vil Apple Music Service scanne musikfilerne på din enhed eller computer og indsamle andre informationer, som kan benyttes til at identificere medier i dit Music Library, såsom navnene på numrene, artister eller varigheden af numrene. iCloud Music Library vil benytte disse oplysninger til at identificere numre, der er tilgængelige på Apple Music Service og vil gøre identificerede numre tilgængelige for dig i et format der er til rådighed i Apple Music Service. Uidentificerede numre på din enhed vil forblive gemt lokalt og uidentificerede numre på din computer vil blive overført til iCloud Music Library i samme format eller i et format, der bestemmes af iTunes. Du bør tage back up af dit Music Library før du tilslutter dit Apple Music Abonnement eller aktiverer iCloud Music Library. Apple påtager sig intet ansvar for indhold, der mistes i forbindelse med iCloud Music Library. iCloud Library bør ikke benyttes som back up arkivering af indhold. iTunes forbeholder sig at begrænse typer af indhold overført (for eksempel ekstraordinært store filer). Identificerede eller uploadede musiknumre og tilhørende metadate vil være tilgængelige for adgang fra en Apple Music kompatibel enhed på hvilken du har logget ind med din Konto og som er blevet aktiveret fir iTunes Music Library.

INDLÆGGELSE AF INDHOLD PÅ APPLE MUSIC SERVICE

Apple Music Service vil kunne tilbyde interaktive funktioner, der gør det muligt for dig at indlægge materiale (herunder men ikke begrænset til dit navn, billeder, indhold, informationer og tredjeparts indhold) i områder på Apple Music Service, der er tilgængelige og synbare for offentligheden. Du er indforstået med, at din brug af sådanne funktioner, herunder alt materiale, du lægger ind, udelukkende sker på dit eget ansvar, og må ikke krænke eller stride imod nogen rettighed tilhørende andre eller krænke nogen love, medvirke eller opfordre til krænkende eller anden ulovlig handlemåde eller på anden måde være uanstændig. Du anerkender desuden, at du har opnået alle de nødvendige rettigheder og licenser. Du er indforstået med at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med alt materiale, som du lægger ind på Apple Music Service. Du giver hermed iTunes en verdensopspændende, vedvarende, royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til at bruge sådant materiale som del af Apple Music Service eller i forbindelse med Apple Music Produkter og markedsføring af Apple Music Produkterne, uden nogen kompensation til dig eller forpligtelse over for dig. iTunes forbeholder sig til enhver tid ret til, udelukkende efter eget skøn, ikke at indlægge eller offentliggøre materiale samt til at fjerne eller redigere materiale, uden varsel eller ansvar.

iTunes har ret, men ikke pligt til at overvåge alt materiale, som indlægges af dig eller på anden måde er tilgængeligt via Tjenesten, undersøge enhver indberettet eller oplagt krænkelse af denne Aftale, samt træffe de foranstaltninger, som iTunes udelukkende efter eget skøn finder hensigtsmæssige, herunder, men ikke begrænset til opsigelse i medfør af denne aftale eller Apples Copyright Policy (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

RETNINGALINJER FOR INDLÆGGELSE AF APPLE MUSIC

Indhold indlagt i Apple Music Service er undergivet følgende retningslinjer (”Retningslinjerne”) som kan blive opdateret fra tid til anden. Hvis du konstaterer indhold indlagt på Apple Music Service, som ikke overholder disse Retningslinjer, benyt da venligst rapporter et problem funktionen.

Du må ikke benytte Apple Music Service til at:

- poste stødende, krænkende eller skadeligt indhold, herunder men ikke begrænset til indhold, der er ulovligt, forulempende, truende, æreskrænkende, æreskrænkende, fornærmende, obskønt, vulgært, krænkende for en andens privatliv, hadefuldt, racistisk eller etnisk krænkende eller på anden måde ubehageligt;

- poste personlige, private eller fortrolige informationer, der tilhører andre, herunder men ikke begrænset til telefonnumre, adresser, faktureringsoplysninger eller fotografier eller videoer taget eller distribueret uden den pågældendes samtykke;

- kræve personlige oplysninger fra en mindreårig;

- foregive eller fremstille dig selv som en anden person, kunstner, virksomhed, en anden Apple Music bruger, Apple medarbejder, en offentlig eller statslig leder eller på anden vis foregive din tilknytning med en person eller virksomhed (iTunes forbeholder sig retten til, til enhver tid at afvise, inddrage, ændre eller blokere enhver Apple ID, brugernavn, bruger administrator eller andet filnavn, som kunne blive antaget for at være en efterligning eller uretmæssig angivelse af en anden persons navn eller identitet eller af enhver anden grund i henhold til iTunes diskretionære afgørelse;

- Engagere dig i en krænkelse af ophavsrettigheder eller anden krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder ved at poste indhold, som du ikke har ret til at poste;

- Poste eller videregive spam, herunder men ikke begrænset til uanmodet eller uautoriseret markedsføring, reklamemateriale eller annoncering af informationer;

- Planlægge eller deltage i ulovlige aktiviteter.

TILGÆNGELIGHED AF INDHOLD

iTunes og iTunes licenshavere forbeholder sig retten til at ændre, suspendere, fjerne, afbryde eller uskadeliggøre adgang til Apple Music Service og ethvert Apple Music Produkter, indhold eller andet materiale, der udgør en del af Apple Music Service til enhver tid og uden varsel. iTunes skal ikke i noget tilfælde have noget ansvar for at lave disse ændringer. iTunes kan også indføre begrænsninger i brugen eller adgang til visse funktioner eller dele af Apple Music Service i ethvert tilfælde og uden varsel eller ansvar.

BRUG AF INDHOLD

Du er indforstået med, at Apple Music Service indeholder sikkerhedsteknologi, som begrænser dit brug af Apple Music Produkter, og at du skal bruge Apple Music Produkter i overensstemmelse med de gældende regler fastsat af Apple og Apples licensgiver, uanset om Apple Music Produkter er begrænset af sådan sikkerhedsteknologi, og at anden brug af Apple Music Produkter kan udgøre en krænkelse af ophavsrettigheder. Al sikkerhedsteknologi er en uadskillelig del af Apple Music Produkter og Apple Music Service, og iTunes forbeholder sig retten til når som helst at ændre Apple Music Brugsreglerne. Du accepterer, at du ikke må krænke, omgå, decompilere, skille eller på anden måde gribe ind i sikkerhedsteknologien knyttet til Apple Music Produkterne uanset årsagen, eller forsøge eller bistå en anden person med at gøre dette. Apple Music Brugsreglerne kan blive kontrolleret og overvåget, og iTunes forbeholder sig retten til at håndhæve Apple Music Brugsreglerne overfor dig uden varsel. Du accepterer ikke at forsøge at få adgang til Apple Music Service på nogen anden måde end ved hjælp af software stille til rådighed af iTunes med henblik på tilgang til Apple Music Service. Du skal ikke skaffe dig adgang til eller forsøge at få adgang til en Konto, som du ikke har rettigheder til at benytte. Du accepterer ikke at ændre softwaren på nogen måde eller at benyttet ændrede versioner af den software med noget formål, herunder med henblik på at opnå uautoriseret adgang til Apple Music Service. Krænkelse af system- eller netværkssikkerhed kan føre resultere i privatretlige eller strafferetlige sanktioner.

APPLE MUSIC BRUGSREGLER

- Du har alene ret til at benytte Apple Music Service og Apple Music Produkter til personlige, ikke-kommercielle formål, med mindre andet godkendes af iTunes.

- Du har ret til at bruge Apple Music Service på ti (10) enheder tilknyttet din Konto, hvoraf kun fem (5) kan være computere. Et personligt Apple Music Abonnement tillader dig at overføre Apple Music produkter til en enkelt enhed ad gangen; et Familie Apple Music Abonnement tillader dine Familiemedlemmer og dig at overføre Apple Music Produkter til op til seks (6) enheder ad gangen.

- Du må ikke brænde Apple Music Produkter.

- Leveringen af Apple Music Service og Apple Music Produkter giver dig ikke nogen ret til nogen kommerciel eller reklamemæssig udnyttelse af Apple Music Service og Apple Music Produkter.

TREDJEPARTERS MATERIALE

Visse indhold og services i Apple Music Produkter der er tilgængelige via Apple Music Service, kan omfatte materiale fra tredjeparter. iTunes kan give links til tredjeparters websteder, produkter eller services, som en service til dig. Du er indforstået med, at iTunes ikke er ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet eller rigtigheden, og iTunes garanterer ikke og har ikke ansvar for nogen tredjeparters materiale eller websteder, eller for noget andet materiale, websteder, produkter eller tjenester tilhørende tredjeparter. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte noget materiale fra tredjeparter på en måde, som kan krænke eller stride imod andre parters rettigheder, og at iTunes ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle brug heraf.

STØDENDE MATERIALE

Du er indforstået med, at du under brug af Apple Music Service vil kunne støde på materiale, som du anser for anstødeligt, usømmeligt eller stødende, og at et sådant indhold ikke nødvendigvis er angivet udtrykkeligt som værende af denne karakter. Du accepterer at bruge Apple Music Service på egen risiko, og iTunes er uden ansvar over for dig for materiale, som måtte anses for anstødeligt, usømmeligt eller stødende. Produkttyper og beskrivelser leveres som en service, og du er indforstået med, at iTunes ikke garanterer rigtigheden heraf.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du er indforstået med, at Apple Music Service, herunder, men ikke begrænset til iTunes Produkter, grafik, brugergrænseflade, lydklip, videoklip, redaktionelt indhold samt manuskripter og software, der bruges til at implementere Apple Music Service, indeholder rettighedsbelagt information og materiale, der er ejet af iTunes og/eller dennes licensgivere, og at det er beskyttet af gældende immaterielle rettigheder og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til lovgivning om ophavsret. Du er indforstået med, at du ikke vil bruge sådanne ejendomsretlige oplysninger eller materiale på nogen måde, undtagen til brug af Apple Music Service i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af Apple Music Service må kopieres i nogen form eller på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker på grundlag af Apple Music Service, og at du ikke på nogen måde må udnytte Apple Music Service på uautoriseret vis, herunder, men ikke begrænset til uretmæssig indtrængen på eller belastning af netværkskapaciteten.

Alle immaterielles rettigheder forbundet med eller knyttet til Apple Music Service (herunder men ikke begrænset til indhold, meddelelser, links til andre internet ressourcer og beskrivelse af disse ressourcer) og tilknyttet software tilhører iTunes og/eller dennes licensgivere som forbeholder sig enhver rettighed i henhold til lovgivning eller praksis. BENYTTELSEN AF SOFTWAREN ELLER NOGEN DEL AF APPLE MUSIC SERVICE, BORTSET FRA DEN BENYTTELSE AF APPLE MUSIC SERVICE, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, ER STRENGT FORBUDT OG KRÆNKER DE IMMATERIELLE RETTIGHEDER TILHØRENDE ANDRE OG KAN PÅFØRE DIG CIVILT OF STRAFFERETLIGT ANSVAR, INKLUSIVE MULIGE ØKONOMISKE KRAV FOR KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER.

Som indehaver af en gyldig Konto til Tjenesten, kan du få begrænset adgang til at downloade bestemte albumcover illustrationer til musik gemt på din enhed. En sådan adgang er tilvejebragt alene som en ekstra service, og iTunes hverken garanterer, hæfter for eller har noget ansvar for sådanne albumcover illustrationer eller din brug heraf. Du må kun skaffe dig adgang til albumcover illustrationer i forbindelse med Apple Music Service. Albumcover Illustrationer stilles udelukkende til rådighed for personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte illustrationer til albumcovers på en måde, som vil krænke eller overtræde denne Aftale eller andres rettigheder, og at iTunes ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle brug heraf.

OPSIGELSE

Såfremt du undlader, eller iTunes har stærke grunde til at antage, at du har undladt at overholde bestemmelserne i denne Aftale, kan iTunes, efter eget skøn og uden varsel og uden at fraskrive sig nogen ret i henhold til dit ansvar for forfaldne beløb på din Konto: (i) opsige denne Aftale og/eller bringe din Konto til ophør, idet du fortsat vil hæfte for alle beløb, der skyldes på din Konto til og med opsigelsesdatoen; og/eller (ii) opsige softwarelicensen; og/eller (iii) hindre adgang til Apple Music Service (eller en del heraf).

GARANTIFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRÆNSNING

a. iTunes bestræber sig på at levere Apple Music Produkterne uden fejl og mangler. Såfremt der opstår forsinkelse eller fejl, kan du anmode om levering/omlevering eller refundering af prisen. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan du annullere din ordre. Du kan også forlange erstatning for økonomiske tab, som du måtte have lidt som en direkte følge af forsinkelsen eller manglen. Ansvar i henhold til denne Aftale er underlagt følgende begrænsninger:

(i) Du kan ikke kræve erstatning, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes forhold, der ligger uden for iTunes' kontrol, og iTunes ikke med rimelighed kunne forventes at tage højde for sådanne forhold på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, og som ikke kunne være undgået.

(ii) Hvis forsinkelsen eller manglen skyldes uafhængige kontraktsparter, som iTunes har engageret til at udføre sine forpligtelser over for dig i medfør af denne kontrakt, er iTunes kun ansvarlig over for dig, hvis sådanne uafhængige kontraktsparter ikke ville være fritaget for ansvar. Sådanne uafhængige kontraktsparter omfatter leverandøren af Jukebox-softwaren, i den udstrækning denne software anvendes til levering af Apple Music Produkter, samt leverandører af lager- og leveringsløsninger, som iTunes har indgået kontrakt med. Ovennævnte liste over uafhængige kontraktsparter omfatter ikke iTunes, din internetudbyder, udbydere af indhold eller betalingsserviceydelser.

(iii) Ansvarsfritagelsen varer lige så længe som det forhold, der har forårsaget forsinkelsen eller manglen, eksisterer. Hvis de forhold, der er årsag til forsinkelsen eller manglen, ophører, kan der gøres ansvar gældende over for iTunes, hvis iTunes ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

(iv) Endvidere kan iTunes ikke garantere, at Apple Music Produkter er fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen. Så længe iTunes tager rimelige og forventelige forholdsregler for at undgå eller overvinde konsekvenserne af sådanne tab, forvanskninger, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhedstrusler, er iTunes ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge heraf. Du er ansvarlig for at tage back-up af dit eget system før, under og efter brug af Apple Music Service , herunder af al indhold og alle data benyttet i forbindelse med eller anskaffet fra Apple Music Service samt sørge for, at der til stadighed er installeret antivirussoftware, firewalls og andre sikkerhedsforanstaltninger på dit system.

(v) Eftersom Apple Music Produkter kun kan købes fra iTunes til privat, ikke-kommerciel brug, er iTunes ikke ansvarlig for kommercielt relaterede tab, såsom indtægtstab. iTunes er heller ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til:

1. tab som følge af reduceret eller afbrudt Apple Music Produkt eller handel;

2. tab som følge af, at Apple Music Produkter ikke kan anvendes som påtænkt;

3. driftstab som følge af, at en kontrakt med tredjepart ikke opfyldes eller ikke længere er gældende; og

4. tab eller skade på andre ejendele end selve Apple Music Produkterne, og skader, som er tæt og direkte forbundet med Apple Music Produkternes påtænkte anvendelse.

(vi) Du kan under alle omstændigheder kræve erstatning, hvis tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos iTunes eller andre under iTunes' kontrol eller tilsyn.

b. Ethvert erstatningskrav, der rejses mod iTunes, kan dække økonomisk tab, der er lidt som følge af forsinkelsen eller manglen. Du kan dog kun rejse krav om erstatning for tab, som er en rimeligt forudsigelig konsekvens af brud på denne Aftale.

iTunes' ansvar for forsinkelse eller mangler kan nedsættes, hvis du ikke tager rimelige skridt for at begrænse dit tab. Rimelige skridt omfatter opretholdelse af sikkerheden på alle de computere og udstyrsenheder, du bruger, sikker opbevaring af dine Kontooplysninger (herunder brugernavn, password og kreditkortoplysninger), installation og anvendelse af opdateret antivirussoftware, installation af softwareopdateringer, sikkerhedskopiering af produkter og data, der er tæt forbundet med Apple Music Produkternes påtænkte anvendelse. Erstatningen kan nedsættes, hvis den ville være urimelig høj sammenlignet med det tab, som normalt opstår i lignende tilfælde og under lignende omstændigheder.

iTunes er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der overstiger DKK 10.000, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsæt hos iTunes eller andre under iTunes' kontrol eller tilsyn.

c. iTunes’ erstatningsansvar for tab som følge af forsinkelser eller mangler ved indhold og tjenester, der stilles gratis til rådighed og kan downloades, gælder kun i tilfælde af uagtsomhed og forsæt.

d. Intet i denne Aftale begrænser iTunes' erstatningsansvar for dødsfald og personskade i henhold til gældende ret.

e. iTunes skal gøre sig rimelige bestræbelser på at beskytte oplysninger, som du har lagt ind i forbindelse med din brug af Apple Music Service. Du anerkender og accepterer, at din fremsendelse af sådanne oplysninger er dit eget ansvar, og at iTunes fraskriver sig ethvert ansvar over for dig for tab, der på nogen måde relaterer sig til disse oplysninger. Oplysninger, der gives til iTunes, og som falder inden for rammerne af reglerne om databeskyttelse, vil blive behandlet og beskyttet i overensstemmelse med Apple's Politik for Behandling af Personlige Oplysninger på https://www.apple.com/legal/privacy/

ÆNDRINGER

iTunes forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre denne Aftale og til at indføre nye eller yderligere vilkår og betingelser for din brug af Apple Music Service. Sådanne ændringer og yderligere vilkår og betingelser vil blive kommunikeret til dig, og vil, hvis de accepteres, være gældende med det samme, og vil blive inkorporeret i denne Aftale. Såfremt du afviser at godkende sådanne ændrede vilkår og betingelser, vil iTunes have ret til at opsige Aftalen.

OPHAVSRETSMEDDELELSE

Hvis du mener, at Apple Music Produkter krænker ophavsret tilhørende dig, beder vi gi om at kontakte Apples Copyright Agens, som beskrevet i vores Copyright Policy på https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.htlm. iTunes kan, efter iTunes egen afgørelse, suspendere og/eller opsigekonti tilhørende brugere som konstateres at være gentagne krænkere.

DIVERSE

Denne Aftale udgør den samlede aftale mellem iTunes og dig, og regulere dit brug af Apple Music Service, og erstatter alle tidligere aftaler mellem iTunes og dig. Du kan også være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, som kan være gældende, når du benytter tilknyttede services, tredjeparts samtykke eller tredjeparts software. Såfremt nogen del af denne aftale måtte være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lov, og skal så vidt muligt afspejle den oprindelige hensigt med parternes aftale, og resten af denne Aftale skal forblive gældende. iTunes manglende håndhævelse af nogen ret eller bestemmelser i denne Aftale skal ikke udgøre et afkald på denne eller nogen anden bestemmelse. iTunes skal ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af nogen forpligtelse af årsager, der er uden for Apples kontrol.

Apple Music Service drives af iTunes fra dets kontor i Luxembourg. Du er indforstået med og accepterer at overholde alle lokale eller nationale love, regler og regulering, der gælder for din brug af Apple Music Service. Alle transaktioner vedrørende Apple Music Service er undergivet dansk ret, bortset fra regler om internationale privatretlige lovkonflikter. Din brug af Apple Music Service kan også være undergivet anden lovgivning. Du accepterer udtrykkeligt, at danske domstole har enekompetence til at afgøre krav og tvister med iTunes eller andre forhold, der har forbindelse til Apple Music Service. Ejerskab og risiko vedrørende alle elektronisk gennemførte handler overgår til køberen i Danmark ved elektronisk levering til modtageren. Ingen iTunes medarbejder eller Agent har bemyndigelse til at ændre denne Aftale.

Apple kan give dig meddelelser vedrørende Apple Music Service ved at sende dig en e-mail meddelelse eller sende et brev med postvæsnet til din Konto mailing adresse, eller ved at levere meddelelsen til Apple Music Service. Notitser skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

iTunes forbeholder sig at tage sådanne skridt, som iTunes anser for at være nødvendige eller passende for at håndhæve og/eller fastslå overholdelse af alle dele af denne Aftale. Du accepterer, at iTunes, uden at ifalde ansvar overfor dig, har ret til at give alle Konto oplysninger til retshåndhævere, myndighedsrepræsentanter og/eller tredjeparter som iTunes anser for at være rimeligt nødvendigt eller passende med henblik på at kunne håndhæve eller bekræfte efterlevelse af alle dele af denne Aftale (herunder men ikke begrænset til iTunes ret til at samarbejde med enhver juridisk proces vedrørende din brug af Apple Music Service og/eller Apple Music Produkter, og/eller en tredjepart, der gør gældende, at din brug af Apple Music Service og/eller Apple Music Produkter er ulovlig og/eller krænker en sådan tredjeparts rettigheder).

Senest opdateret: 21 . oktober 2015.