Legal

ÜLDTINGIMUSED

A. ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP POE (APP STORE) JA IBOOKS STORE MÜÜGITINGIMUSED
B. ITUNES STORE ÜLDTINGIMUSED
C. MAC APP STORE’I, APP POE (APP STORE) JA IBOOKS STORE’I ÜLDTINGIMUSED
D. PRIVAATSUSEESKIRJAD

ALLJÄRGNEVALT TOODUD ÕIGUSLIKKU JÕUDU OMAVAD LEPINGUD ON SÕLMITUD TEIE JA ITUNES SARL’I („ITUNES“) VAHEL JA NEED REGULEERIVAD TEIE POOLT ITUNES STORE’I, MAC APP STORE’I, APP POE (APP STORE) JA IBOOKS STORE’I (“POED”) KASUTAMIST. KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEKS VAJUTAGE “NÕUSTUN” (“AGREE”). KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA, ÄRGE VAJUTAGE “NÕUSTUN” (“AGREE”) NING ÄRGE KASUTAGE ITUNES STORE’I, MAC APP STORE’I, APP POODI EGA IBOOKS STORE’I. KÄESOLEV LEPING KEHTIB ILMA, ET SEE PIIRAKS TARKVARALITSENTSE, MILLEGA OLETE END SIDUNUD, NÄITEKS ITUNES RAKENDUSE KASUTAMISEKS.

MEIE TOODETE JA TEENUSTE KOHTA TÄIENDAVA INFORMATSIOONI SAAMISEKS KÜLASTAGE PALUN https://www.apple.com/support/.

A. ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP POE (APP STORE) JA IBOOKS STORE MÜÜGITINGIMUSED

MAKSED, MAKSUD JA TAGASTUSEESKIRJAD

Kui tehinguks kasutatakse krediit- või deebetkaarti, võib iTunes küsida makseks eelneva heakskiidu tellimuse summa ulatuses. Raha debiteeritakse tehingu sooritamise hetkel või kohe pärast seda. Kui Te sooritate oste, siis kõigepealt kasutatakse sisukrediiti; seejärel Gift Certificate, iTunes Card või Allowance Account krediiti; Teie krediit- või deebetkaarti debiteeritakse seejärel ülejäänud summa ulatuses. Te nõustute, et Te maksate kõigi Poest ostetud toodete eest ning et iTunes võib Teie maksevahendit debiteerida mistahes ostetud toodete ning Teie Kontoga seoses kogunenud täiendavate summade (kaasa arvatud mistahes maksud ja viivised, kui kohane) ulatuses. Te vastutate kõigi tasude õigeaegse maksmise eest ning selle eest, et esitate iTunes’ile kehtiva maksevahendi andmed kõigi tasude maksmiseks. Nõustute saama arveid elektroonilises vormis, sh e-posti teel.

Teie lõpphind sisaldab toote hinda pluss mistahes kohalduvat käibemaksu (mis kehtib allalaadimise päeval). Eesti poe kasutamisega valite Eesti enda makseriigiks.

Tühistamisõigus. Kui otsustate oma tellimuse tühistada, saate seda põhjendamata teha 14 päeva jooksul pärast kviitungi saamist (v.a iTunes Gifts, mida ei saa tagastada, kui olete koodi juba lunastanud).

Tellimuse tühistamiseks peate oma otsusest meile teada andma. Kiire töötlemise tagamiseks soovitame teil kõigi toodete tühistamiseks kasutada probleemist teatamise (Report a Problem) võimalust (v.a iTunes Match, ja iTunes Gifts ja Allowances (kui need pole lunastatud), mille tühistamiseks peate ühendust võtma iTunesi toega). Samuti on teil õigus meid teavitada alloleva tühistuvormi või muu selgesõnalise avalduse kaudu. Kui kasutate probleemist teatamise (Report a Problem) võimalust, anname teile tühistamisteate kinnitamisest viivitamatult teada.

Tühistustähtajast kinnipidamiseks peate oma tühistussoovi esitama enne 14-päevase perioodi lõppu.

Tühistamise tulemus. Me maksame summa teile tagasi hiljemalt 14 päeva pärast tühistustaotluse saamist. Me kasutame tagasimaksmiseks sama makseviisi, mida te kasutasite tehingu tegemiseks, ega võta selle eest mingeid tasusid.

Tühistamisõiguse erand. Te ei saa digitaalsisu tarnetellimust tühistada, kui tarnet on teie taotluse ja kinnituse põhjal juba alustatud, mis tähendab, tühistamisõigust enam pole.

Tühistusvorm

- Saaja: iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

- Käesolevaga teatan, et tühistan oma lepingu järgmiste toodete kohta: [LISAGE TELLIMUSE ID, TOODE, ESITAJA JA TÜÜP]

- Tellimiskuupäev [LISAGE KUUPÄEV] / kättesaamiskuupäev [LISAGE KUUPÄEV]

- Kliendi nimi

- Kliendi aadress

- Kuupäev

iTunes jätab endale õiguse muuta Poodides pakutavate toodete hindasid kuni ostu sooritamiseni ning Poed ei paku kaitset hindade osas ega tagasta makseid, kui pärast ostu sooritamist hinda langetatakse või tehakse kampaaniapakkumine.

Kui toode pole pärast tehingu sooritamist, kuid enne allalaadimist enam saadaval, on tõenäoliselt Teie ainuke kasutatav õiguskaitsevahend nõuda mitte saadaval oleva toote eest makstud summa tagastamist. Kui tehnilised probleemid takistavad või viivitavad ebamõistlikult Teie toote kättetoimetamist, on Teie ainus võimalik õiguskaitsevahend nõuda kas toote asendamist või makstud summa tagastamist olenevalt sellest, kuidas iTunes ette näeb.

1-Click®

1-Click on litsentsi alusel kasutatav Amazon.com, Inc.’ile kuuluv registreeritud teenuse märk. 1-Click on mugav funktsioon, mis lubab Teil sooritada Poodidest oste läbi Teie hiire või muu sisendseadme ühe klikiga. Kui kasutate Poode oma arvutis, võib 1-Click ostu aktiveerida dialoogiaknas, mis ilmub, kui vajutate „Osta“ (Buy) nupule. (Te võite selle valiku mistahes ajal tühistada vajutades „Tühista Hoiatused“ (Reset Warnings) oma Konto andmete all). Kui kasutate Poode oma iOS’il töötaval Apple’i brändi tootel nagu iPad’l, iPod touch’l või iPhone’il („iOS Seade“), aktiveeritakse 1-Click iga tehingu puhul, kui vajutate toote hinda näitavale nupule, mis toob esile „Osta“ (Buy) nupu. Kui 1-Click on aktiveeritud, alustab „Osta“ (Buy) nupule vajutamine viivitamatult allalaadimise ning viib tehingu lõpule ilma täiendavate sammudeta.

GIFT CERTIFICATES, ITUNES CARDS JA CODES, ALLOWANCES JA SISUKOODID

Lisaks kasutamata jäägile ei saa Gift Certificates, iTunes Cards ja Codes, Sisukoode ja Allowances raha vastu vahetada ega tagastada rahalise hüvituse eest (välja arvatud vastavalt eespool sätestatud tagastuseeskirjadele, mis kehtivad siis, kui toode on ostetud iTunes Store’ist; või välja arvatud juhul, kui edasimüüja, kellelt toode on ostetud, on kehtestanud teistsugused tagastuseeskirjad), välja arvatud mistahes seadusest tuleneva õiguse puhul nõuda raha tagasi vigadega või vääralt kirjeldatud kingituste eest; neid ei saa vahetada, edasi müüa, kasutada Kingituste, Gift Certificates ega iTunes Cards või Codes ostmiseks; kasutada Allowances andmiseks; kasutada ostude tegemiseks Apple Online Poest või Apple’i Jaemüügipoest. Kasutamata jääk ei ole üleantav.

Eestis ostetud Gift Certificates, iTunes Cards ja Codes, Sisukoode ja Allowances võib kasutada läbi Poodides kasutada üksnes Eestis.

iTunes ei vastuta Gift Certificates, iTunes Cards ja Codes, Sisukoodide või Allowances kadumise ega varguse korral. Elektrooniliselt edastatavate Gift Certificates, iTunes Cards ja Codes ja Allowances kadumise ning hävimise riisiko läheb ostjale Eestis üle elektroonilise ülekandmise hetkel. Elektrooniliselt edastatavate Sisukoodide kadumise ja hävimise riisiko läheb iTunes’lt Luksemburgis üle elektroonilise ülekandmise hetkel.

iTunes jätab endale õiguse kontosid sulgeda ja nõuda muid maksevahendeid, kui Gift Certificate, iTunes Card ja Codes, Sisukood või Allowance on omandatud pettuse teel või kui neid kasutakse Teenuse puhul pettuse läbiviimiseks.

KINGITUSED

Poodidest ostetavate kingituste saajaks võivad olla ning neid saavad lunastada vaid Eestis asuvad isikud. Kingisaajail peab teatud kingituste kasutamiseks olema sobiv riistvara ja sobivad vanemliku kontrolli seaded.

OLULINE OHUTUSTEAVE

Vältimaks Poodide kaudu pakutavate toodete kasutamisel lihaste, liigeste või silmade ülepingutamist, peaksite Te alati tegema sagedasi pause ning puhkama kauem, kui tunnete valu, väsimust või mistahes muud ebamugavustunnet. Väga väike protsent inimesi võib kogeda vilkuvate tulede või mustrite nägemisel, sealhulgas videomängude mängimisel või videote vaatamisel krambihooge või teadvusekaotust. Sümptomite hulgas võib esineda uimasus, iiveldus, tahtmatud liigutused, arusaamisvõime kadu, nägemishäired, kihelus, tuimus või muu ebamugavustunne. Kui Teil on kunagi esinenud selliseid või sarnaseid sümptomeid, konsulteerige enne Poodide kaudu pakutavate toodete kasutamist arstiga ning lõpetage koheselt selliste toodete kasutamine, kui need toodete kasutamise ajal tekivad. Lapsevanemad peaksid sümptomite märkamiseks jälgima oma lapsi Poodide kaudu pakutavate toodete kasutamisel.

EELTELLIMUSED

Tellides tooteid ette, annate Poodidele õiguse automaatselt Teie kontot debiteerida ja kui olete lubanud automaatsed allalaadimised, toote alla laadida hetkel, millal see tuleb saadavale. Te võite eeltellimuse igal ajal vastavalt eespool kirjeldatud tagastuseeskirjadele tühistada enne, kui toode tuleb saadavale.

PEREKONNAGA JAGAMINE

Perekonnaga Jagamine võimaldab Teil jagada lubatud iTunes, App Store, Mac App Store ja iBooks Store tooteid kuni kuue (kaasa arvatud Te ise) isikuga, kes on “Perekonna” liikmed. Kui Te loote Perekonna või liitute Perekonnaga, saate vaadata, millised lubatud tooted teistel Perekonna liikmetel on ja laadida vastavad tooted alla Teie ühilduvasse seadmesse või arvutisse. Lisaks võita otsustada oste varjata, et teised Perekonna liikmed ei saaks neid Teie kontolt vaadata ega alla laadida. Teil on võimalik jagada erinevat teavet nt fotod ja videod Photo rakenduse kaudu, sündmusi oma Perekonna Kalendri kaudu, meeldetuletusi Reminders rakenduse kaudu, asukohaandmeid Find My Frinds kaudu ja määrata seadme asukohta Find My iPhone kaudu. Perekonnaga Jagamine on isiklikuks mitteäriliseks kasutuseks. Nõutavad on iTunes ja iCloud kontod; iOS8 ja/või OS X Yosemite on nõutavad Perekonna loomiseks ja Perekonnaga liitumiseks. Teatud tehingud ja omadused ei pruugi olla ühilduvad varasema tarkvaraga ja võivad eeldada tarkvara uuendamist. Kui Te liitute Perekonnaga, lülitatakse Perekonnaga Jagamise funktsioonid Teie ühilduvates seadmetes ja arvutites automaatselt sisse.

Perekonna “Korraldaja” saab kutsuda Teisi liikmeid Perekonnaga liituma. Korraldaja peab olema vähemalt 18-aastane ja omama iTunes’is registreeritud nõuetekohast maksemeetodit. Kui Teie olete Korraldaja, kinnitate Te, et Te olete Perekonna mis tahes alla 13-aastase liikme vanem või eestkostja. Korraldaja maksemeetodid kasutatakse Perekonna mis tahes liikme poolt algatatud ostu eest tasumiseks summas, mille võrra vastav ost ületab Perekonna mis tahes vastava algatava liikme konto poekrediiti. Kui kasutatakse Korraldaja maksemeetodit, siis Perekonna liikmed tegutsevad Korraldaja agentidena. Tooted seostatakse Perekonna selle liikme kontoga, kes tehingu algatas. KUTSUDES PEREKONNA LIIKMEID PEREKONNAGA LIITUMA, NÕUSTUB KORRALDAJA, ET KÕIK DEBITEERIMISED PEREKONNA LIIKMETE POOLT ALGATATUD OSTUDE EEST ON VOLITATUD KORRALDAJA POOLT JA KORRALDAJA VASTUTAB NENDE EEST ISEGI, KUI KORRALDAJA EI OLNUD MIS TAHES KONKREETSEST TEHINGUST TEADLIK, KUI PEREKONNA LIIGE ÜLETAS VOLITUSI, MILLE KORRALDAJA TALLE OLI ANDNUD VÕI KUI MITMED PEREKONNA LIIKMED ALGATAVAD SAMA TOOTE OSTUD. KORRALDAJA VASTUTAB SELLE EEST, ET TÄIDAB KÕIKI LEPINGUID, MILLE TA ON SÕLMIINUD OMA MAKSEMEETODI PAKKUJAGA JA KANNAB KOGU RISKI JUHUL, KUI VASTAVA MAKSEMEETODI JUURDEPÄÄSU JAGAMINE PIIRAB MIS TAHES KAITSET, MIDA PAKUB MAKSEMEETODI PAKKUJA. Korraldaja saab registreeritud maksemeetodit mis tahes ajal muuta. Raport ostu kohta saadetakse nii Perekonna ostu algatanud liikmele kui ka Korraldajale isegi, kui Perekonna liige on ostu varjanud; palun kasutage oma kviitungil olevat probleemist teatamise (Report a Problem) võimalust juhul kui Teie või Teie Perekonna liikmed ei tunne ära kviitungil või maksemeetodi väljavõttel olevaid kulutusi.

Korraldaja võib kasutada ostuks loa küsimise (Ask to Buy) funktsiooni, mis nõuab, et alla 18-aastased lapsed hangiks enne ostu või allalaadimise alustamist Korraldaja ja/või muude Korraldaja poolt määratud täiskasvanute loa tasuta või tasuliste toodete allalaadimiseks. Perekonna liikmetelt alla laetud toodetele ja lunastuskoodide vahendusel omandatud toodetele Ask to Buy funktsioon ei kohaldu. Kui Te olete Korraldaja, kinnitate Te, et Teie ja/või mis tahes määratud täiskasvanu on Perekonna mis tahes liikme, kelle suhtes Ask to Buy on aktiveeritud, vanem või eestkostja. Ask to Buy on optimeeritud iOS8 ja OS X Yosemite jaoks; varasema tarkvara kaudu toimuvad toodete ostud või allalaadimistaotlused võivad esitada kasutajatele alternatiivseid loa saamise protsesse või hoopis ostu välistada ning võivad eeldada tarkvara uuendamist. iTunes ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb viivitusest Ask to Buy kinnituse või keeldumise saamisel.

Korraldaja võib Perekonna liikme Perekonnast eemaldada, tühistades seeläbi Perekonna liikme võimaluse algatada volitatud oste Korraldaja maksemeetodi kaudu ja Perekonna vastava liikme võimaluse vaadata ja jagada Perekonna teiste liikmete tooteid ja teavet. Kui Perekonna liige lahkub või eemaldatakse Perekonnast või kui Korraldaja Apple ID mistahes põhjusel tühistatakse, ei pruugi Perekonna ülejäänud liikmetel enam olla võimalik lahkuva liikme tooteid või teavet vaadata või alla laadida või pääseda ligi toodetele, mis on varasemalt Perekonna lahkuvalt liikmelt alla laetud, sealhulgas ostud, mis on tehtud Korraldaja maksemeetodi kaudu ajal, millal lahkuv liige oli osaks Perekonnast. Sarnaselt, kui Te lahkute Perekonnast, ei pruugi Teil enam olla võimalik vaadata ega alla laadida Perekonna teiste liikmete tooteid või teavet ja tooted, mille Te olite Perekonna teistelt liikmetelt alla laadinud ajal, millal Te olite Perekonna liige, ei pruugi enam olla ligipääsetavad. Kui Te olete sooritanud App-Siseseid Oste rakenduses, mille algselt ostis lahkunud Perekonna liige või mille Te laadisite alla Perekonna liikmelt ja Te enam ei kuulu vastavasse Perekonda, tuleb Teil ise vastav rakendus osta ja taastada App-Sisesed Ostud, et pääseda taas nendele ligi; palun tutvuge arendajate eeskirjadega ja käesoleva Lepingu osaga, mille pealkiri on „App-Sisesed Ostud“, enne, kui sooritate App-Siseseid Oste. Kuna alla 13-aastaste kasutajate jaoks saab isiklikke kontosid luua vaid Perekonnaga Jagamise osana, siis vastava konto kustutamine selle eemaldamiseks Perekonnast tühistab Perekonna vastava liikme Apple ID ja tema juurdepääsu mis tahes Apple teenustele, mille jaoks on nõutav Apple ID või mis tahes sisu, mis on seotud vastava Apple ID-ga.

Teil on korraga võimalik kuuluda ainult ühte Perekonda ja Te võite Perekonnaga liituda kuni kaks korda aastas. Teil on võimalik muuta poe kontot, mille Te olete Perekonnaga sidunud, mitte rohkem kui üks kord 90 päeva jooksul. Kõik Perekonna liikmed peavad kasutama sama iTunes Store riiki või piirkonda. Muusikat, filme, telesaated ja raamatud on allalaetavad iTunes Teenusest kuni 10 seadmele konto kohta, millest viis võivad olla arvutid; lubatud rakendusi on võimalik alla laadida mis tahes seadmele, mida Perekonna liige omab või kontrollib. Kõiki tooteid, sealhulgas App-Sisesed Ostud, sisu, mida ei saa uuesti alla laadida, tellimused ja mõned varasemalt ostetud rakendused, ei pruugi olla lubatud Perekonnaga Jagada. Apple jätab endale õiguse Perekond laiali saata vastavalt käesoleva Lepingu osale „Lõpetamine“.

ELEKTROONILISED LEPINGUD

Teil on Poode kasutades võimalik sõlmida lepinguid ja/või sooritada tehinguid elektroonselt. Te tunnistate, et Teie poolt elektrooniliselt edastatu kujutab endast Teiepoolset nõustumist ja tahet olla selliste lepingute ja tehingutega seotud ja nende eest maksta. Teie nõustumine ja tahe olla elektrooniliselt edastatuga seotud laieneb kõikidele andmetele, mis puudutavad kõiki tehinguid, mis Te käesoleval veebilehel olete sõlminud, kaasa arvatud tühistamisteated, eeskirjad, lepingud ja avaldused. Pääsemaks ligi ning säilitamaks Teie elektroonseid andmeid võib Teil olla vaja teatud riistvara ja tarkvara, mille hankimise eest olete vastutav ainuüksi Teie ise.

iTunes ei vastuta trükivigade eest.

B. ITUNES STORE ÜLDTINGIMUSED

KÄESOLEV ÕIGUSLIKKU JÕUDU OMAV LEPING TEIE JA ITUNES SARL (“ITUNES”) VAHEL REGULEERIB TEIE POOLT ITUNES STORE TEENUSE (“TEENUS”) KASUTAMIST.

ITUNES STORE TEENUS

iTunes osutab Teenust, mis võimaldab Teil pääsed ligi litsentsile või osta või rentida litsents digitaalse sisu (“iTunes Tooted”) kasutamiseks vaid lõppkasutajana vastavalt käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele. iTunes ei ole iTunes rakenduse ega iPad’i, iPod’i ega iPhone’i pakkuja.

NÕUDED TEENUSE KASUTAMISEKS

Vaid isikud, kes on 13-aastased või vanemad, saavad luua kontosid. Kontosid isikutele, kes on alla 13-aastased, saavad luua vanemad või eestkostjad, kasutades Perekonnaga Jagamise funktsiooni. Alla 18-aastased lapsed peaksid käesoleva Lepingu oma vanema või eestkostjaga läbi vaatama tagamaks, et nii laps kui ka vanem või eestkostja seda mõistavad.

Teenus on Teile kasutamiseks üksnes Eestis. Te kohustute mitte kasutama ega proovima kasutada Teenus väljaspool antud asukohta. iTunes võib kasutusele võtta tehnoloogiaid antud kohustusest kinnipidamise kontrollimiseks.

Teenuse kasutamine eeldab sobivate seadmete, internetiühenduse ja teatud tarkvara (millele võivad kohalduda tasud) olemasolu; võib vajada perioodilisi uuendusi; ja võib olla mõjutatud antud tegurite sooritusvõimest. Kiire internetiühendus on rangelt soovitatav tavapäraseks kasutamiseks ning on nõutud Filmilaenutuste puhul. Teenuse kasutamiseks on soovitatav kasutada uusimaid versioone vajaminevast tarkvarast iTunes, mis võib olla vajalik teatud tehingute sooritamiseks või funktsioonide kasutamiseks ning eelnevalt Teenuse kaudu soetatud või omandatud iTunes Toodete allalaadimiseks. Te nõustute, et antud nõuete, mis võivad aeg-ajalt muutuda, täitmine on Teie vastutada. Teenus ei ole osaks mistahes muust tootest või pakkumisest ning mistahes ostu või mistahes muu toote soetamist ei tohi tõlgendada nii nagu see garanteeriks teile ligipääsu Teenusele.

TEIE KONTO

Teenuse registreeritud kasutajana võite luua endale konto („Konto“). Ärge avaldage oma Konto andmeid kellelegi teisele. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest ning kõigi tegevuste eest, mis leiavad aset läbi Teie Konto ning Te kohustute iTunes’i viivitamatult teavitama Teie Konto mistahes kuritarvitamisest. iTunes ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Teie Konto autoriseerimata kasutamisest.

Selleks, et Teenuse kaudu osta ja alla laadida iTunes Tooteid, tuleb Teil sisestada oma Apple ID ja salasõna või kasutada Touch ID-d, et autentida tehingute jaoks oma konto. Pärast seda, kui Te olete oma Konto Apple ID ja salasõnaga autentinud, ei ole Teil vaja arvutis või iOS-seadmes uuesti autentida 15 minutit. Saate arvutil või Apple TV-l lasta salvestada oma salasõna, et te ei peaks uuesti autentima. Selle aja jooksul on Teil võimalik iTunes Tooteid osta ja alla laadida ilma oma salasõna uuesti sisestamata. Te saate iTunes Toodete tehingute tegemise võimaluse välja lülitada või muuta seadistusi, et nõuda salasõna iga tehingu puhul, muutes seadistusi oma arvutis, iOS Seadmel või Apple TV-s. Lisainfo saamiseks vaadake palun: http://support.apple.com/kb/HT1904 ja http://support.apple.com/kb/HT4213.

Te nõustute Teenuse kasutajaks registreerimisel ning kasutamisel esitama täpsed ja täielikud andmed („Registreerimisandmed“) ja nõustute oma Registreerimisandmeid uuendama, et tagada, et need on täpsed ja täielikud. Te nõustute, et iTunes võib säilitada ja kasutada Teie poolt esitatud Registreerimisandmeid Teie Konto haldamise ning debiteerimise eesmärgil.

AUTOMAATNE KOHALETOIMETAMINE JA VARASEMATE OSTUDE ALLALAADIMINE

Kui Te esimest korda omandate iTunes’i muusikat, ostate (s.t. ei rendi) filmi, telesaate ja muusikavideotooteid (koos nimetatud kui „iTunes Sobiv Sisu”), võite valida, et vastavad koopiad iTunes Sobivast Sisust laetakse automaatselt („automaatne allalaadimine“) täiendavatele ühilduvatele iOS Seadmetele (välja arvatud ostetud iTunes’i filmi- ja telesaatetooted) ning iTunes’i poolt autoriseeritud arvutitele, millel on ühilduv tarkvara, seostades vastavad iOS seadmed ja arvutid vastavalt alljärgnevalt esitatud seostamiseeskirjadele (igaüks edaspidi nimetatud kui „Seostatud Seade“). Võite iga Seostatud Seadme puhul eraldi määratleda, kas ja milline iTunes Sobiv Sisu võidakse vastavale seadmele automaatselt alla laadida. Seostatud Seadmele, mis on võimeline vastu võtma push teateid („Push- võimekusega“), sealhulgas iOS Seadmed, laetakse iTunes Sobiv Sisu vastavale Seostatud Seadmele automaatselt alla, kui seade on ühendatud Internetiga; Seostatud Seadmete puhul, millel puudub Push- võimekus, ilmub iTunes Automaatselt Kohaletoimetatav Sisu automaatselt allalaadimisjärjekorda ning võite iTunes’is allalaadimist käsitsi alustada.

Teie mugavuse huvides võite pärast iTunes Sobiva Sisu omandamist laadida teatud sellise varem omandatud iTunes Sobiva Sisu alla mistahes Seostatud Seadmele. Osa iTunes Sobivast Sisust, mille olete varem omandanud, ei pruugi olla võimalik hiljem mistahes ajal allalaetav ja iTunes’il puudub selle osas mistahes vastutus Teie ees. Kuna Teil ei pruugi olla võimalik teatud eelnevalt omandatud iTunes Sobivat Sisu hiljem alla laadida, vastutate pärast iTunes Sobiva Sisu allalaadimist selle eest, et Te ei kaota, hävita ega kahjusta vastavat sisu ning soovitame Teil vastavast sisust varukoopia teha.

Seostatud Seadmete seostamine toimub alljärgnevatel tingimustel:

(i) Te võite iTunes Sobiva Sisu automaatselt alla laadida või laadida alla varem omandatud iTunes Sobivat Sisu ühelt Kontolt kuni kümnele Seostatud Seadmele, eeldusel, et mitte rohkem kui viis neist on iTunes’i poolt autoriseeritud arvutid.

(ii) Seostatud Seade võib mistahes ajal olla seostatud vaid ühe Kontoga.

(iii) Seostatud Seadmega ühendatud Kontot võib vahetada vaid üks kord iga 90 päeva jooksul.

(iv) Võite varem omandatud tasuta sisu laadida alla piiramatule arvule seadmetele seni, kuni see on iTunes Teenuses tasuta omandatav, kuid mitte rohkem kui viiele iTunes’i poolt autoriseeritud arvutile.

Apple TV ei ole „Seostatud Seade“. Ostetud (s.t. mitte renditud) iTunes Filmitooteid võib siiski taasesitada ühilduvatel Apple TV-del tingimusel, et Te võite mis tahes sellist filmi samaaegselt taasesitada üksnes piiratud arvul Apple TV-del.

Teatud osad iTunes Sobivast Sisust võivad olla suuremahulised ning vastava iTunes Sobiva Sisu kohaletoimetamine üle andmesidevõrgu võib endaga kaasa tuua olulised andmeedastustasud.

ITUNES MATCH

iTunes Match rakendus võimaldab Teil eemalt juurde pääseda Teie sobitatud või üleslaaditud lauludele ja Teie Konto kaudu ostetud muusikavideotele, samuti nendega seotud metaandmetele, esitusloenditele ja muudele Teie iTunes meediakogu andmetele (“iTunes Match Sisu”).

Te võite iTunes Match rakendusega liituda makstes aastase liitumistasu. Liitumiseks peab Teil olema iTunes’is registreeritud kehtiv krediitkaart. Liitumistasu ei tagastata (välja arvatud kohalduva seadusega ettenähtud juhtudel või vastavalt eespool kirjeldatud tagastuseeskirjadele) ning liitumine uueneb automaatselt üheaastaste perioodide kaupa kuni Te liitumise tühistate. Teie kontolt tehakse mahaarvamine mitte rohkem kui 24 tundi enne jooksva liitumisperioodi lõppu. Automaatse uuenemise võite tühistada kohandades vastavalt oma arvutis iTunes Poe seadeid. Peale liitumisperioodi lõppu pole Teil enam võimalik juurde pääseda iTunes Match rakenduses asuvale iTunes Match Sisule.

iTunes Match rakendus toimib meediakogudega, mis sisaldavad kuni 25 000 laulu, (i) mida pole hetkel iTunes Teenuse kaudu saadaval, või (ii) mida pole iTunes Teenuse kaudu Teie Kontot kasutades ostetud. Laule, mis ei vasta teatavatele omadustele või mida pole Teie arvuti jaoks autoriseeritud, ei saa iTunes Match rakendusega kasutada.

iTunes Match rakendus vaatab automaatselt läbi muusikafailid ning kogub muid andmeid, mida on võimalik kasutada Teie iTunes meediakogus olevate meediafailide tuvastamiseks, näiteks nagu laulude pealkirjad, laulude esitajad või laulude kestused. iTunes Match rakendus kasutab neid andmeid sobitamaks laule hetkel iTunes Poes saadaolevate lauludega ning teeb sobitatud laulud Teile kättesaadavaks ühes hetkel iTunes Poes saadaolevas formaadis. Kui laulu ei õnnestu sobitada, laetakse Teie laulu koopia üles iTunes’i samas formaadis või iTunes’i poolt määratud formaadis. iTunes jätab endale õiguse piirata üleslaaditava sisu liike (näiteks ülemääraselt mahukad failid). Sobitatud või üleslaaditud laulud ja nendega seotud metaandmed on juurdepääsetavad iTunes Match’i rakendust kasutavalt Seostatud Seadmelt. Seostatud Seadmete seostamisele iTunes Match rakendusega kohalduvad samad tingimused nagu Automaatsele Kohaletoimetamisele ja Varasemate Ostude Allalaadimisele ning üleslaaditud või sobitatud laulud ja nendega seotud andmed loetakse “iTunes’iga Sobivaks Sisuks.” Teil on võimalik iTunes Match Sisule juurde pääseda ka ühilduva Apple TV kaudu tingimusel, et võite seda teha üksnes piiratud arvu Apple TV’de kaudu korraga.

Kui Te kasutate iTunes Match rakendust, hakkab Genius funktsioon seostama Teie iTunes’i meediakogus olevate meediafailide kohta käivaid andmeid Teie Kontoga; Teie Kontoga seostamine toimub ka teatud ajaperioodil peale liitumise lõppu. iTunes kasutab neid andmeid kooskõlas käesoleva Lepingu Privaatsust Puudutavate Sätetega. iTunes Match rakenduse kasutamise ajal ei saa Te Genius funktsiooni välja lülitada, mistõttu juhul, kui Te eelistate, et me ei koguks ja kasutaks sellisel viisil Teie iTunes meediakogu andmeid, ei peaks Te iTunes Match rakendust kasutama.

Käesolevaga kohustute Te kasutama iTunes Match rakendust üksnes seaduslikul teel hangitud sisu jaoks. Ebaseadusliku sisu mistahes viisil kasutamine rikub teiste isikute õiguseid ning võib tuua Teile kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse, sealhulgas võimalikud rahatrahvid autoriõiguste rikkumise eest.

iTunes Match rakendust pakutakse “NII NAGU ON” põhimõttel ja see võib sisaldada vigu või ebatäpsusi, mis võivad põhjustada Teie arvutis või seadmes ja sellega seotud välisseadmetes (kaasa arvatud kuid mitte ainult serverites ja muudes arvutites) andmete ja/või informatsiooni, sealhulgas muusika, esitamisnimekirja ja esitamisajaloo tõrkeid, kahjustumist või kadu. Te peaksite oma arvutis või seadmes ja mistahes välisseadmetes asuvatest andmetest tegema varukoopia enne iTunes Match rakenduse kasutama hakkamist. Te teadvustate endale ja nõustute otseselt, et iTunes Match rakenduse kasutamine toimub üksnes Teie vastutusel. iTunes ei kanna seadusega lubatud ulatuses mingit vastutust Teie poolt iTunes Match rakenduse kasutamise eest, kaasa arvatud võimatuse eest sobitatud või üleslaaditud sisule juurde pääseda.

PRIVAATSUS

Teenusele kohalduvad Apple’i Privaatsuseeskirjad (Apple Privacy Policy), mis on leitavad aadressil https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ee/terms.html#PRIVACY.

Juhul, kui Te olete aktiveerinud Genius funktsiooni, siis kogub Apple aeg-ajalt automaatselt informatsiooni, mida võib kasutada mis tahes Genius-aktiveeritud seadme iTunes meediakogus oleva meedia, nagu esitamisajalugu ja esitamisnimekirja, tuvastamiseks. See hõlmab iTunes’i kaudu ostetud ja omandatud ning muudest allikatest saadud meediat. See informatsioon salvestatakse anonüümselt ning seda ei seostata Teie nime ega Kontoga. Kui Te kasutate Genius funktsiooni, kasutab Apple seda informatsiooni ning Teie iTunes meediakogu sisu ja ka muud informatsiooni, et anda Teile personaalseid soovitusi.

Apple võib kasutada seda informatsiooni ning kombineerida seda koos teiste selle funktsiooni aktiveerinud kasutajate iTunes meediakogudest kogutud informatsiooniga, Teie iTunes Store’i ostuajaloo andmetega, teiste iTunes Store’i kasutajate ostuajaloo koondandmetega ning muu kolmandatelt isikutelt kogutud informatsiooniga selleks, et:

• Luua Teile personaliseeritud esitusloendeid teie iTunes meediakogust

• Anda Teile soovitusi meedia ning muude toodete ja teenuste osas, mida Te võiksite soovida osta või omandada.

• Anda teistele kasutajatele soovitusi toodete ja teenuste osas.

Teie informatsiooni töödeldakse alati kooskõlas Apple’i Privaatsuseeskirjadega (Apple Privacy Policy).

Kui Te olete aktiveerinud Genius funktsiooni, on Teil võimalik luua Genius esitusloendeid Genius’t toetavates seadmetes.

Juhul, kui Te eelistate, et me ei koguks ja kasutaks Teie iTunes meediakogust informatsiooni, ei tohiks Te Genius funktsiooni aktiveerida. Te võite selle funktsiooni kasutamisest igal ajal loobuda, lülitades Genius funktsiooni oma arvutil välja iTunes’i “Store” menüüst või lülitades Genius funktsiooni välja oma seadme Seadetes. Pärast funktsiooni väljalülitamist ei edasta iTunes enam informatsiooni Teie iTunes meediakogust Apple’le. Kui Te olete valinud võimaluse jagada Genius informatsiooni mitmest seadmest, siis peate Te Genius funktsiooni välja lülitamiseks selle välja lülitama igast seadmest.

Otsustades kasutada Genius funktsiooni, nõustute, et Teie informatsiooni võib ülaltoodud ning Apple’i Privaatsuseeskirjades kirjeldatud moel kasutada.

SISU KÄTTESAADAVUS

iTunes jätab endale õiguse muuta sisu seadeid (sealhulgas õigust teatud funktsioone kasutada) etteteatamiseta.

SISU KASUTAMINE

Te nõustute, et iTunes Tooteid pakutakse Teile vaid litsentsi alusel, sealhulgas NCB/EAÜ poolt antud litsentsi alusel. Te mõistate, et Teenus ja teatud iTunes Tooted sisaldavad turvasüsteemi, mis kasutab tehnoloogiat, mis kaitseb digitaalset informatsiooni ja piirab Teie poolt iTunes Toodete kasutamist teatud kasutusreeglitega (“Turvasüsteem”), mille on kehtestanud iTunes ja iTunes’i litsentsiandjad ning et hoolimata sellest, kas iTunes Tooted on turvatehnoloogia poolt piiratud, kasutate Te iTunes Tooteid kooskõlas iTunes’i ja tema litsentsiandjate poolt kehtestatud kohalduvate reeglitega (“Kasutusreeglid”) ning et mistahes muul moel iTunes Toodete kasutamine võib endast kujutada autoriõiguste rikkumist. Mistahes turvatehnoloogia on iTunes Toodete lahutamatuks osaks. iTunes jätab endale õiguse mistahes ajal muuta Teenuse kaudu tulevikus sooritatavate ostude Kasutusreegleid. Samas ei kehti vastavad muudatused iTunes Toodetele, mille olete ostnud vastavale muudatusele eelnevalt. Teid teavitatakse mistahes Kasutusreeglite muudatusest. Juhul, kui Te keeldute uusi Kasutusreegleid aktsepteerimast, ei ole Teil enam võimalik Teenuse kaudu iTunes Tooteid osta.

KASUTUSREEGLID

(i) Teil on õigus kasutada iTunes Tooteid vaid isiklikuks mitte-äriliseks otstarbeks. Täiendava informatsiooni saamiseks oma õiguste ja piirangute kohta iTunes Toodete kasutamisel vt:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.ncb.dk

http://www.eau.org

(ii) Teil on õigus mistahes ajal kasutada iTunes Tooteid viiel arvutil, millele on paigaldatud iTunes rakendus, välja arvatud Filmilaenutuste puhul (vt allpool)

(iii) Teil on võimalik salvestada iTunes Tooteid viielt erinevalt Kontolt korraga sobivatel seadmetel nagu iPad, iPod, iPhone ja Apple TV, tingimusel, et iga iPhone võib sünkroniseerida helinaid, mis on iTunes Tooted, vaid ühe iTunes’ga autoriseeritud seadmega korraga ning iPhone’i sünkroniseerimisel mõne muu iTunes’ga autoriseeritud seadmega kustutatakse vastavas iPhone’s salvestatud iTunes Toodeteks olevad helinad.

(iv) Teile antakse luba heliesitusloendit plaadile kirjutada kuni seitse korda. Te võite kasutada heliplaati, millele olete oma iTunes Tooted kirjutanud, samal moel kui võiksite kasutada jaemüügipoest ostetud heliplaati vastavalt Eesti autoriõigusealasele seadusandlusele.

(v) Teil ei ole õigust kirjutada plaadile iTunes Toodeteks olevaid videosid ega helinaid muuks otstarbeks kui varundamiseks ning vastavad iTunes Toodeteks olevate videote varukoopiaid saab mängida iTunes rakenduse kaudu.

(vi) iTunes Plus Tooted ei sisalda turvatehnoloogiat, mis piiraks vastavate iTunes Toodete kasutamist Teie poolt ning Kasutusreeglid (ii) – (v) ei kehti iTunes Plus Toodetele. iTunes Plus Tooteid võite Te kopeerida, salvestada ja plaadile kirjutada isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks vastavalt mõistlikule vajadusele.

(vii) Teil on võimalik filmi käsitsi sünkroniseerida vähemalt ühelt iTunes’i poolt autoriseeritud seadmelt seadmetele, millel on käsitsi sünkroniseerimise funktsioon tingimusel, et antud film on seotud Kontoga peamisel iTunes’i poolt autoriseeritud seadmel, kusjuures peamine iTunes’i poolt autoriseeritud seade on see, mis sünkroniseeriti seadmega esimesena või see, mille Te olete hiljem iTunes rakenduse abil peamiseks seadmeks määranud.

(viii) HDMI kaudu edastatavate filmide jaoks on nõutav HDCP ühendus.

(ix) Filmilaenutused

(a) Laenutatud filme saab vaadata vaid ühel seadmel korraga. Te peate laenutatud filmide ümbertõstmiseks olema Teenusega ühendatud ja võite seda teha vaid oma arvuti ning muude ühilduvate seadmete vahel. Filme, mis on laenutatud kasutades Apple TV’d või iPad’i, iPhone 4 või iPod touch’i ei tohi ümber tõsta. Kui tõstate filmi ümber ühilduvale seadmele ning kasutate seejärel Teenust vastava seadme lähteseadete taastamiseks või valite antud seadmel Seaded > Lähtestamine > Kustuta kogu sisu ja seaded (Settings > Reset > Erase all content and settings), kustutatakse film jäädavalt.

(b) Peale filmi laenutamist peate Te selle täielikult alla laadima kolmekümne (30) päeva jooksul. Pärast filmi allalaadimist on Teil kolmkümmend (30) päeva selle vaatamise alustamiseks. Kui olete alustanud filmi vaatamist, on Teil nelikümmend kaheksa (48) tundi vaatamise lõpetamiseks. Filmi peatamine ega vaatamise taasalustamine ei pikenda vaatamiseks eraldatud aega.

Teatud iTunes Tooteid, sealhulgas, kuid mitte ainult, laenutatud filme, saab alla laadida vaid ühe korra ning ei saa asendada, kui need on mistahes põhjusel kadunud; Teie vastutate selle eest, et Teie iTunes Tooted pärast allalaadimist ei kao, hävine ega saa kahjustada ning samuti vastutate nende varundamise eest.

iTunes Toodete Teile toimetamine ei anna Teile mistahes õigust kasutada iTunes Tooteid mistahes ärilistel või reklaami eesmärkidel. Mistahes plaadile kirjutamise ja eksportimise võimalused on vaid vastutulek Teile ning ei kujuta endast mistahes iTunes Tootes sisalduva mistahes sisu autoriõiguse omanike mistahes õiguste andmist, nendest loobumist või nende muul moel piiramist.

Te tunnistate, et teatud Teenuse, iTunes Toodete aspektid ning Kasutusreeglite rakendamine eeldab iTunesi pidevat osavõttu.

SISU TURVALISUS

Te kohustute mitte rikkuma, vältima, pöördprojekteerima, dekompileerima, lahti võtma või muul viisil manipuleerima Turvasüsteemi mistahes osa ega üritama ega aitama mistahes muul isikul seda teha. Kui pole sätestatud teisiti, on teil õigus kirjutada iTunes Toodeteks olevaid heliteoseid CD plaadile vastavalt Kasutusreeglites sätestatud piirangutele. iTunes võib Kasutusreeglitest kinnipidamist kontrollida ja jälgida ning iTunes jätab endale õiguse Kasutusreegleid jõustada ilma Teid eelnevalt teavitamata.

TEENUSE TURVALISUS

Te ei tohi Teenusele juurdepääsuks kasutada mistahes muid vahendeid kui Apple Inc. või tema sidusettevõtjate („Apple“) poolt Teenusele juurepääsuks pakutavat tarkvara. Te kohustute mitte muutma Teile Apple’i poolt pakutud tarkvara mistahes vormis või viisil eesmärgiga saada juurdepääs Teenusele ega kasutama tarkvara muudetud versiooni eesmärgiga saada autoriseerimata ligipääs Teenusele. Te ei sisene ega ürita siseneda Kontole, millele Teil pole õigust siseneda. Süsteemi või võrgu turvalisuse rikkumine võib teile kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse.

KÕRGLAHUTUSEGA (HD) TOOTED

HD Tooted on vaadatavaid vaid HD-d toetavatel seadmetel; samas sisaldavad ostetud (mitte laenutatud) HD Tooted ka standardlahutusega versiooni kasutamiseks mitte-HD seadmetel.

MATERJALIDE ESITAMINE POODIDELE

Teenus võib pakkuda interaktiivseid funktsioone, mis võimaldavad Teil esitada materjale (kaasa arvatud linke kolmandatele isikutele kuuluvale sisule) Teenuse nendes osades, mis on avalikkusele juurdepääsetav ja nähtav. Te nõustute, et mistahes Teiepoolne selliste funktsioonide kasutamine, kaasa arvatud Teie poolt esitatud mistahes materjalid, on ainuisikuliselt Teie enda vastutusel, ei riku mistahes muu poole õigusi ega mistahes seadusi, ei aita kaasa ega julgusta rikkumisele või mistahes muule ebaseaduslikule käitumisele ega ole muul viisil sündsusetu. Samuti kinnitate Te, et olete omandanud kõik vajalikud õigused ja litsentsid. Te kohustute esitama täpsed ja täielikud andmed seoses enda poolt mistahes materjalide esitamisega Teenuse kaudu. Käesolevaga annate iTunes’ile ülemaailmse, lakkamatu, tasuta, mitteekslusiivse litsentsi nende materjalide kasutamiseks Teenuse osana ning seoses iTunes Toodetega mistahes kohustuseta Teie ees ning mistahes kompensatsioonita. iTunes jätab endale õiguse mistahes materjale mitte postitada või avalikustada ning eemaldada või toimetada mistahes materjale mistahes ajal oma äranägemise järgi sellest ette teatamata ning selle eest vastutamata.

iTunes’il on õigus, aga mitte kohustus, jälgida mistahes Teie poolt esitatud materjale või materjale mis muul viisil on Teenuse kaudu kättesaadavad ning uurida mistahes teavitatud või näivat käesoleva Lepingu rikkumist ning teha kõike, mida iTunes oma äranägemise järgi peab kohaseks, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Lepingu lõpetamine lähtudes käesolevast või Apple’i Autoriõiguse Kaitse Eeskirjadest (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

KOLMANDATE ISIKUTE MATERJALID

Teatud sisu, iTunes Tooted ja teenused, mis on Teenuse kaudu kasutatavad võivad sisaldada materjale kolmandatelt isikutelt. iTunes võib pakkuda linke kolmandate isikute veebilehtedele Teie mugavuse huvides. Te nõustute, et iTunes ei ole vastutav antud sisu ja täpsuse hindamise või uurimise eest ning iTunes ei garanteeri ega kanna mistahes vastutust mistahes kolmandate isikute materjalide või veebilehtede või kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest. Te kinnitate, et Te ei kasuta kolmandate isikute mistahes materjale viisil mis kahjustaks või rikuks mistahes muu isiku õigusi ning iTunes ei vastuta mistahes viisil materjalide sellise kasutamise eest Teie poolt.

SOBIMATU MATERJAL

Te mõistate, et Teenust kasutades võite Te kokku puutuda materjaliga, mis võib Teie arvates olla solvav, kõlvatu või sobimatu ning et selline sisu võib ja võib ka mitte olla määratletud kui sündsusetu sisuga materjal. Hoolimata sellest nõustute, et kasutate Teenust vaid enda vastutusel ning et iTunes ei vastuta Teie ees materjali eest, mis võib Teile olla solvav, kõlvatu või sobimatu. Tootetüübid ja kirjeldused on toodud mugavuse huvides ning Te nõustute, et iTunes ei garanteeri nende täpsust.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Te nõustute, et Teenus, kaasa arvatud, kuid mitte ainult iTunes Tooted, graafika, kasutajaliides, audioklipid, toimetatav sisu ja Teenus toimimiseks kasutatavad skriptid ja tarkvara sisaldavad kaitstavaid andmeid ja materjale, mis kuuluvad iTunes’ile ja/või tema litsentsiandjatele ning mis on kaitstud kohaldatavate intellektuaalset omandit puudutavate ja muude seadustega, kaasa arvatud autoriõigusega. Te nõustute, et Te ei kasuta taolisi kaitstud andmeid ja materjale mistahes muul viisil kui Teenuse kasutamiseks kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega. Ühtegi Teenuse osa ei ole lubatud reprodutseerida mistahes kujul või mistahes vahendite abil, välja arvatud käesolevate tingimustega otseselt lubatud moel. Te kohustute Teenust mitte mingil viisil modifitseerima, rentima, üürima, laenama, müüma või levitama või sellest tuletatud teoseid looma ning Te ei tohi Teenust mistahes lubamatul moel kasutada, kaasa arvatud, kuid mitte ainult ära kasutada või koormata võrgu mahtu.

Kui käesolevas Lepingus ei ole sätestatud teisiti, jätavad iTunes ja tema litsentsiandjad endale õiguse muuta, peatada, kõrvaldada või teha võimatuks juurdepääsu mistahes iTunes Toodetele, sisule või muudele materjalidele, mida Teenusega pakutakse sellest ette teatamata. iTunes ei ole mingil juhul antud muudatuste tegemise eest vastutav. iTunes’il on samuti õigus kehtestada Teenuse teatud funktsioonidele või osadele kasutus- või juurdepääsupiiranguid mistahes juhul ning ilma ette teatamata või selle eest vastutust võtmata. Sisu eemaldamine Teenusest ei mõjuta neid tooteid, mis Te olete juba Teenuse kaudu soetanud.

iTunes ja/või tema litsentsiandjad omavad Teenuse, kaasa arvatud sisu koostamise, postituste, muudele internetiressursside linkide ja nende ressursside kirjelduste autoriõigust. Teenuse mistahes osa kasutamine muul viisil, kui see on käesolevaga lubatud, on rangelt keelatud ning rikub teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi ning võib Teile autoriõiguse rikkumise eest kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalõigusliku vastutuse, kaasa arvatud võimaliku rahalise kahju hüvitamise kohustuse.

Apple, Apple’i logo, iTunes, App Store ja muud Teenusega seoses kasutatavad Apple’i kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod on Apple Inc.’i Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid. Muud Teenusega seoses kasutatavad kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod võivad olla nende vastavatele omanikele kuuluvad kaubamärgid. Teile ei anta ühegi sellise kaubamärgi ega ühegi sellise kaubamärgi kasutamise osas ühtegi õigust ega litsentsi.

Oma kohustusi täitva Teenuse Konto omanikuna võidakse Teile anda piiratud juurdepääs laadimaks alla Teie iTunes rakenduse iTunes Library meediakogus salvestatud teatud albumite kaanekujundused Vastav juurdepääs võimaldatakse vaid vastutulekuna Teile ning iTunes ei anna vastava albumi kaanekujunduse ega selle kasutamise osas mistahes garantiisid ega võta selle eest mistahes vastutust. Te võite kasutada vaid sellise muusika albumite kaanekujundust, mille koopia Te olete seaduslikult omandanud. Albumi kaanekujundused antakse Teile vaid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te nõustute, et Te ei kasuta albumite kaanekujundust mistahes moel, mis kahjustab või rikub käesolevat Lepingut või mistahes muu poole õigusi ning et iTunes ei vastuta mistahes moel vastava Teie poolt kasutamise eest.

LÕPETAMINE

Juhul, kui Te ei järgi või kui iTunes’il on mõjuvad põhjused uskuda, et Te pole järginud käesoleva Lepingu mistahes sätteid, on iTunes’il oma äranägemisel ilma Teile ette teatamata õigus: (i) käesolev Leping ja/või Teie Konto lõpetada ning Te jääte vastutavaks kõikide Teie Kontost tulenevate lõpetamise kuupäeva seisuga maksmisele kuuluvate summade tasumise eest; ja/või (ii) lõpetada tarkvara litsents; ja/või (iii) välistada juurdepääs Teenusele (või selle mistahes osale).

iTunes jätab endale õiguse Teenust (või selle mistahes osa või sisu) igal ajal muuta, peatada või katkestada ning iTunes ei ole antud õiguse kasutamise eest ei Teie ega mistahes kolmanda isiku ees vastutav. Sellises ulatuses kui see on võimalik, hoiatab iTunes Teid Teenuse mistahes muudatustest, peatamistest või katkestamisest ette. Teenuse lõpetamine ei mõjuta neid iTunes Tooteid, mille Te olete juba omandanud. Samas ei pruugi Teil olla võimalik autoriseerida täiendavaid arvuteid iTunes Toodete kasutamiseks.

GARANTIIDE VÄLISTAMINE; VASTUTUSE PIIRANGUD

a. iTunes pakub Teenust mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. iTunes ei anna mistahes muid lubadusi ega kinnitusi Teenuse osas ning iseäranis ei garanteeri, et

(i) Teiepoolne Teenuse kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta. Te nõustute, et aeg-ajalt võib iTunes tehnilistel või funktsionaalsetel põhjustel Teenuse määramata ajaks eemaldada või mistahes ajal tühistada, teatades sellest Teile mõistlikus ulatuses ette;

(ii) Teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mistahes turvasüsteemide sissetunge, mida loetakse vääramatu jõu asjaoludeks, kusjuures iTunes välistab sellega seotud mistahes vastutuse. Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud Teenuse kaudu ostetud, omandatud või renditud mistahes iTunes Toodete, varundamise eest.

b. Välja arvatud allpool punktis (d) viidatud juhul, või juhul kui Te kasutate mistahes kohalduvat seadusest tulenevat tagasimakse või kompensatsiooni saamise õigust, ei vastuta iTunes, tema juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, seotud isikud, agendid, töövõtjad või litsentsi andjad iTunes’i, tema töötajate või agentide poolt tekitatud mistahes kahju eest olukorras, kus:

(i) ei ole rikutud iTunes’i või tema töötajate või agentide seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;

(ii) mistahes taolise rikkumise tulemus ei ole mõistlikult ettenähtav;

(iii) kahju või kao mistahes suurenemine tuleneb Teie poolt käesoleva Lepingu mistahes tingimuse rikkumisest

(iv) see tuleneb iTunes’i otsusest kõrvaldada mistahes andmed või sisu või keelduda nende töötlemisest, hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs Teenusele või teostada mistahes muid tegevusi Lepingu arvatava rikkumise uurimise raames või kui iTunes’i on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva Lepingu rikkumine; või

(v) see seondub Teenuse Teiepoolse kasutamisega seotud saamata jäänud tulu, äritegevuse või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.

c. iTunes võtab tarvitusele kõik mõistlikud abinõud kaitsmaks Teie poolt seoses Teenusega esitatud andmeid, kaasa arvatud pettuse eest.

d. Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira iTunes’i vastutust raske hooletuse, tahtliku rikkumise, pettuse või surma või kehavigastuse põhjustamise eest.

e. Kui Te rikute käesolevat Lepingut, olete te iTunes’i, tema juhatuse liikmete, ametnike, töötajate, seotud isikute, agentide, töövõtjate ja litsentsi andjate ees vastutav Teie rikkumisest tuleneva mistahes nõude puhul. Samuti olete Te vastutav mistahes teo eest, mis iTunes on teinud seoses Lepingu arvatava rikkumise uurimisega või tema leidude või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise tulemusena.

MUUDATUSED

iTunes jätab endale õiguse ükskõik millal ning aeg-ajalt käesolevat Lepingut muuta ning kehtestada Teie poolt Teenuse kasutamiseks uusi või täiendavaid tingimusi. Taolistest muudatustest ja täiendavatest tingimustest antakse Teile teada ning kui Te nendega nõustute, siis jõustuvad need koheselt ja need lisanduvad käesoleva Lepingu koosseisu. Juhul, kui Te keeldute taoliste muudatustega nõustumisest, on iTunes’il õigus Leping lõpetada.

MUUD SÄTTED

Käesolev Leping kujutab endast Teie ja iTunes’i vahelist täielikku kokkulepet ning see kohaldub Teie poolt Teenuse kasutamisele, asendades mistahes varasemad kokkulepped Teie ja iTunes’i vahel. Te võite olla kohustatud järgima ka täiendavaid tingimusi, mida võidakse kohaldada seotud teenuste, teatud iTunes Toodete, kolmandate isikute sisu või kolmandate isikute tarkvara osas. Kui mistahes käesoleva Lepingu osa osutub kehtetuks või täitmatuks, sõnastatakse see ümber kohaldatava seadusega kooskõlas nii, et see kajastab poolte esialgseid kavatsusi nii sarnaselt kui võimalik ning ülejäänud Lepingu osad jäävad täielikult kehtivaks ja jõusse. iTunes’i poolne käesolevates Lepingus toodud mistahes õiguse või sätte jõustamata jätmine ei tähenda sellisest sättest või mõnest muust sättest loobumist. iTunes ei vastuta mistahes kohustuste täitmatajätmise eest, mis on tingitud väljapoole tema kontrolli jäävatest põhjustest.

iTunes opereerib Teenust oma Luksemburgis asuvast kontorist. Te kohustute järgima kõiki kohalikke ja riiklikke seadusi, määrusi, korraldusi ja eeskirju, mis kohalduvad Teie poolt Teenuse kasutamisele. Käesolevale Lepingule ja Teenuse kasutamisele kohaldatakse Eesti seadusi.

iTunes võib saata Teenusega seotud teateid e-kirja teel Teie Konto andmetes toodud e-posti aadressile, posti teel Teie Konto andmetes toodud postiaadressile või pannes teate Teenusesse üles. Teatised jõustuvad koheselt.

iTunes jätab endale õiguse võtta tarvitusele iTunes’i poolt mõistlikult vajalikuks või kohaseks peetavaid abinõusid jõustamaks käesoleva Lepingu mistahes osa ja/või kontrollimaks sellest kinnipidamist. Te nõustute, et iTunes’il on õigus ilma Teie ees vastutust võtmata avalikustada mistahes Registreerimisandmeid ja/või Konto andmeid õiguskaitseorganitele, riigiametnikele ja/või kolmandatele isikutele, kui iTunes peab seda põhjendatult vajalikuks või kohaseks käesoleva Lepingu mistahes osa jõustamise või sellest kinnipidamise kontrollimise eesmärgil (kaasa arvatud, kuid mitte ainult iTunes’i õigus olla kaasatud mistahes juriidilisse menetlusse, mis on seotud Teie poolt Teenuse ja/või iTunes Toodete kasutamisega ja/või mistahes kolmandate isikute väidetega selle kohta, et Teenuse ja/või iTunes Toodete kasutamine Teie poolt on ebaseaduslik ja/või rikub selliste kolmandate isikute õigusi).

iTunes kohta: Meie registeerimisnumber on RCS Luxembourg B 101 120 ja meie juriidiline asukoht on 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

C. MAC APP STORE’I, APP POE (APP STORE) JA IBOOKS STORE’I ÜLDTINGIMUSED

KÄESOLEV ÕIGUSLIKKU JÕUDU OMAV LEPING TEIE JA ITUNES SARL („ITUNES“) VAHEL REGULEERIB TEIE POOLT MAC APP STORE’I, APP STORE’I JA IBOOKS STORE’I („POED“) KASUTAMIST NING NENDEST ITUNES’I POOLT TEILE MÜÜDAVATE LITSENTSIDE OSTMIST.

MAC APP STORE, APP STORE JA IBOOKS STORE

iTunes pakub Poode, mis võimaldavad Teil iTunes’ist osta tarkvaratoodete litsentse App Store’ist ja Mac App Store’ist (koos, „App Store’i Tooted") ja digitaalset raamatu sisu („iBooks Store’i Tooted“) lõpptarbija kasutuseks käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel. App Store Toodete puhul võivad lõpptarbijaks olla isiklikus pädevuses tegutsevad eraisikud või juriidilised isikud või haridusasutused. App Store’i Tooteid ja iBooks Store’i Tooteid nimetatakse koos „Tooted“.

NÕUDED POODIDE KASUTAMISEKS

Vaid isikud, kes on 13-aastased või vanemad, saavad luua kontosid. Kontosid isikutele, kes on alla 13-aastased, saavad luua vanemad või eestkostjad, kasutades Perekonnaga Jagamise funktsiooni. Alla 18-aastased lapsed peaksid käesoleva Lepingu oma vanema või eestkostjaga läbi vaatama tagamaks, et nii laps kui ka vanem või eestkostja seda mõistavad.

Poed on Teile kasutamiseks üksnes Eestis. Te kohustute mitte kasutama ega proovima kasutada Poode väljaspool antud asukohta. iTunes võib kasutusele võtta tehnoloogiaid antud kohustusest kinnipidamise kontrollimiseks.

Poodide kasutamine eeldab ühilduvate seadmete, internetiühenduse ja teatud tarkvara (millele võivad kohalduda tasud) olemasolu; võib vajada perioodilisi uuendusi; ja võib olla mõjutatud antud tegurite sooritusvõimest. Kiire internetiühendus on rangelt soovitatav. Poodide kasutamiseks on soovitatav kasutada uusimaid versioone vajaminevast tarkvarast (sealhulgas, kuid mitte ainult, iTunes’i ja Mac App Store’i tarkvara), mis võib olla vajalik teatud tehingute või funktsioonide kasutamiseks ning eelnevalt Poodidest soetatud või omandatud Toodete allalaadimiseks. Te nõustute, et antud nõuete, mis võivad aeg-ajalt muutuda, täitmine on Teie vastutada. Poed ei ole osaks mistahes muust tootest või pakkumisest ning mistahes ostu või mistahes muu toote soetamist ei tohi tõlgendada nii nagu see garanteeriks teile ligipääsu Poodidele.

TEIE KONTO

Poodide registreeritud kasutajana võite luua endale konto („Konto“). Ärge avaldage oma Konto andmeid kellelegi teisele. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Konto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest ning kõigi tegevuste eest, mis leiavad aset läbi teie Konto ning Te kohustute iTunes’i viivitamatult teavitama Teie Konto mistahes kuritarvitamisest. iTunes ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Teie Konto autoriseerimata kasutamisest.

Selleks, et Poodidest osta ja alla laadida App Store’i Tooteid, tuleb Teil sisestada oma Apple ID ja salasõna või kasutada Touch ID-d, et autentida tehingute jaoks oma konto. Pärast seda, kui Te olete oma Konto Apple ID ja salasõnaga autentinud, ei ole Teil vaja uuesti autentida 15 minutit. Saate arvutil lasta salvestada oma salasõna, et te ei peaks uuesti autentima. Selle aja jooksul on Teil võimalik App Store’i Tooteid osta ja alla laadida ilma oma salasõna uuesti sisestamata. Te saate App Store’i Toodete tehingute tegemise võimaluse välja lülitada või muuta seadistusi, et nõuda salasõna iga App Store’i või iBooks Store’i toote tehingu puhul, muutes seadistusi oma arvutis või iOS Seadmel. Lisainfo saamiseks vaadake palun: http://support.apple.com/kb/HT1904 ja http://support.apple.com/kb/HT4213.

Te nõustute Poodide kasutajaks registreerimisel ning kasutamisel esitama täpsed ja täielikud andmed („Registreerimisandmed“) ja nõustute oma Registreerimisandmeid uuendama, et tagada, et need on täpsed ja täielikud. Te nõustute, et iTunes võib säilitada ja kasutada Teie poolt esitatud Registreerimisandmeid Teie Konto haldamise ning debiteerimise eesmärgil.

AUTOOMATNE KOHALETOIMETAMINE JA VARASEMATE OSTUDE ALLALAADIMINE

Kui omandate esmakordselt Tooteid (välja arvatud Mac App Store’ist omandatud tooted) Poodidest (koos „Sobiv Sisu“), võite Te valida, et Te saate automaalaselt koopia sellisest Sobivast Sisust („automaatne allalaadimine“) lisaks ka iTunes’i poolt autoriseeritud arvutitele ja iOS Seadmetele, millel on sobiv tarkvara, seostades need arvutid või iOS Seadmed vastavalt alltoodud seostamisreeglitele (iga selline seade nimetatud „Seostatud Seade“). Te saate iga Seostatud Seadme kohta määrata, millist liiki Sobivat Sisu, kui üldse, võib sellele automaatselt allalaadida. Tõuketeadete vastuvõtmist võimaldavatele Seostatud Seadmetele („tõukevõimeline“), sealhulgas iOS Seadmetele, laaditakse Tooted automaatselt alla, kui sellel Seostatud Seadmel on internetiühendus; mittetõukevõimelistel Seostatud Seadmetel, sealhulgas Windows’i operatsioonisüsteemil töötavatel seadmetel, ilmub Sobiv Sisu automaatselt allalaadimise järjekorda ja Te võite alustada selle allalaadimist iTunes’is käsitsi.

Vastutulekuna Teile, võib Teil pärast Sobiva Sisu omandamist olla võimalik mõnda osa sellisest varasemalt omandatud Sobivast Sisust mistahes Seostatud Seadmele alla laadida. Mõni Sobiv Sisu, mille Te olete varasemalt omandanud, ei pruugi olla igal ajal kättesaadav järgmiseks allalaadimiseks ja iTunes sellisel juhul ei vastuta. Kuna Teil ei pruugi olla võimalik mõnda varasemalt omandatud Sobivat Sisu järgmist korda laadida pärast seda, kui Te olete vastava Sobiva Sisu alla laadinud, on Teie vastutusel tagada, et see ei kaoks, häviks ega kahjustuks ja Teil on soovitatav teha varukoopiaid.

Seostatud Seadmete seostamisele kohaldatakse järgmisi tingimusi:

(i) Te võite Sobivat Sisu automaatselt alla laadida või varasemalt omandatud Sobivat Sisu alla laadida ühelt Kontolt kuni 10-le Seostatud Seadmetele, tingimusel, et iTunes’i poolt autoriseeritud arvuteid ei ole rohkem kui 5.

(ii) Seostatud Seade võib olla igal ajal seostatud ainult ühe Kontoga.

(iii) Te võite Seostatud Seadme erinevale Kontole ümber lülitada ainult üks kord 90 päeva jooksul.

(iv) Te võite varasemalt omandatud tasuta sisu alla laadida piiramatule arvule seadmetele seni, kuni see on Poodides tasuta, tingimusel, et iTunes’i poolt autoriseeritud arvuteid ei ole rohkem kui 5.

Ülaltoodud tingimused (i)-(iv) ei kohaldu App Store’i Toodetele.

Mõned Sobiva Sisu esemed võivad olla suured ja sellise Sobiva Sisu kohaletoimetamine üle andmeside ühenduse võib tuua kaasa märkimisväärseid andmeside tasusid.

UUENDUSTE AUTOMAATNE KOHALETOIMETAMINE

Seade või arvuti kontrollib aeg-ajalt poodidest App Store ja Mac App Store teie seadmele või arvutile mõeldud värskenduste olemasolu ja kui neid on, laadib need automaatselt alla ja installib teie seadme(te)sse või arvutisse. Automaatsed uuendused saate mis tahes ajal välja lülitada, muutes oma seadme või arvuti automaatsete värskenduste sätteid.

RAKENDUSTE KOMPLEKTID

Mõned App Store Tooted võivad sisaldada mitmeid esemeid („Rakenduste Komplektid“). Rakenduste Komplekti juures märgitud hind on hind, mis Teilt debiteeritakse Rakenduste Komplekti ostmisel. Rakenduste Komplekti hinda võidakse vähendada võtmaks arvesse App Store Tooteid, mille Te olete juba ostnud või omandanud, kuid see võib sisaldada miinimumtasu Rakenduste Komplekti terviklikuks tegemise eest.

PRIVAATSUS

Välja arvatud juhul, kui käesolevas Lepingus on teisiti ette nähtud, kohaldatakse Poodide suhtes Apple’i Privaatsuseeskirju (Apple Privacy Policy), https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ee/terms.html#PRIVACY.

TOODETE JA POODIDE KASUTAMINE

iTunes müüb Teile litsentsi Toodete kasutamiseks. Ostetuna iTunes’ist kujutab see litsents endast siduvat lepingut otseselt Teie ja Toote pakkuja („Pakkuja“) vahel, reguleerides Toote kasutamist Teie poolt. Te mõistate, et Poed ja teatud Tooted sisaldavad endas turvasüsteemi kasutavat tehnoloogiat, mis kaitseb digitaalset infot ja piirab Toodete kasutamist Teie poolt teatud iTunes’i ja Pakkujate poolt kehtestatud kasutusreeglite alusel („Turvasüsteem“) ning et hoolimata sellest, kas Tooted on turvatehnoloogia poolt piiratud või mitte, kasutate Te Tooteid kooskõlas vastavate iTunes’i ja Pakkujate poolt kehtestatud kasutusreeglitega („Kasutusreeglid“) ja et Toote kasutamine mistahes muul viisil võib kujutada endast autoriõiguse rikkumist. Mistahes turvatehnoloogia on Toodete lahutamatuks osaks. iTunes jätab endale õiguse Kasutusreegleid tulevikus tehtavate ostude osas mistahes ajal muuta. Antud muudatused ei kehti Teie poolt juba ostetud Toodetele. Teid teavitatakse Kasutusreeglite mistahes muudatustest. Juhul kui Te ei nõustu uute Kasutusreeglitega, ei ole Teil enam võimalik Poodidest Tooteid soetada.

SISU TURVALISUS

Te kohustute mitte rikkuma, vältima, pöördprojekteerima, dekompileerima, lahti võtma või muul viisil manipuleerima Turvasüsteemi mistahes osa ega üritama ega aitama mistahes muul isikul seda teha. iTunes võib Kasutusreeglitest kinnipidamist kontrollida ja jälgida ning iTunes jätab endale õiguse Kasutusreegleid jõustada ilma Teid eelnevalt teavitamata.

POE TURVALISUS

Te ei tohi Poodidele juurdepääsuks kasutada mistahes muid vahendeid kui Apple Inc. või tema sidusettevõtjate („Apple“) poolt Poodidele juurepääsuks pakutavat tarkvara. Te kohustute mitte muutma Teile Apple’i poolt pakutud tarkvara mistahes vormis või viisil eesmärgiga saada juurdepääs Poodidele ega kasutama tarkvara muudetud versiooni eesmärgiga saada autoriseerimata ligipääs Poodidele. Te ei sisene ega ürita siseneda Kontole, millele Teil pole õigust siseneda. Süsteemi või võrgu turvalisuse rikkumine võib teile kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse.

Toodete üleandmisega ei kaasne Teile Toodete reklaamiõiguste üleminekut.

Te tunnistate, et teatud Poodide, Toodete ning Kasutusreeglite haldamine hõlmab endas iTunes’i pidevat seotust hoolimata sellest, et iTunes ei ole Teie ja Toodete Pakkujate vahelise litsentsi pooleks.

MATERJALIDE ESITAMINE POODIDELE

Poed võivad pakkuda interaktiivseid funktsioone, mis võimaldavad Teil esitada materjale (kaasa arvatud linke kolmandatele isikutele kuuluvale sisule) Poodide nendes osades, mis on juurdepääsetav ja nähtav teistele Poodide kasutajatele ja avalikkusele. Te nõustute, et mistahes Teiepoolne selliste funktsioonide kasutamine, kaasa arvatud Teie poolt esitatud mistahes materjalid, on ainuisikuliselt Teie enda vastutusel, ei riku mistahes muu poole õigusi ega mistahes seadusi, ei aita kaasa ega julgusta rikkumisele või mistahes muule ebaseaduslikule käitumisele ega ole muul viisil sündsusetu. Samuti kinnitate Te, et olete omandanud kõik vajalikud õigused ja litsentsid. Te kohustute esitama täpsed ja täielikud andmed seoses enda poolt mistahes materjalide esitamisega Poodides. Käesolevaga annate iTunes’ile ülemaailmse, lakkamatu, tasuta, mitteekslusiivse litsentsi nende materjalide kasutamiseks Poodide osana ning seoses Toodetega mistahes kohustuseta Teie ees ning mistahes kompensatsioonita. iTunes jätab endale õiguse mistahes materjale mitte postitada või avalikustada ning eemaldada või toimetada mistahes materjale mistahes ajal oma äranägemise järgi sellest ette teatamata ning selle eest vastutamata. Te ei või esitada ülevaateid või hinnanguid müügiedenduslikku Sisukoodi kasutades alla laaditud App Store’i Toodete kohta.

iTunes’il on õigus, aga mitte kohustus, jälgida mistahes Teie poolt esitatud materjale või materjale mis muul viisil on Poodides kättesaadavad ning uurida mistahes teavitatud või näivat käesoleva Lepingu rikkumist ning teha kõike, mida iTunes oma äranägemise järgi peab kohaseks, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Lepingu lõpetamine lähtudes käesolevast või Apple’i Autoriõiguse Kaitse Eeskirjadest (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

KOLMANDATE ISIKUTE MATERJALID

Teatud sisu, Tooted ja teenused, mis on Poodide kaudu kasutatavad võivad sisaldada materjale kolmandatelt isikutelt. iTunes võib pakkuda linke kolmandate isikute veebilehtedele Teie mugavuse huvides. Te nõustute, et iTunes ei ole vastutav antud sisu ja täpsuse hindamise või uurimise eest ning iTunes ei garanteeri ega kanna mistahes vastutust mistahes kolmandate isikute materjalide või veebilehtede või kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest. Te kinnitate, et Te ei kasuta kolmandate isikute mistahes materjale viisil mis kahjustaks või rikuks mistahes muu isiku õigusi ning iTunes ei vastuta mistahes viisil materjalide sellise kasutamise eest Teie poolt.

SOBIMATU MATERJAL

Te mõistate, et Poode kasutades võite Te kokku puutuda materjaliga, mis võib Teie arvates olla solvav, kõlvatu või sobimatu ning et selline sisu võib ja võib ka mitte olla määratletud kui sündsusetu sisuga materjal. Hoolimata sellest nõustute, et kasutate Poode vaid enda vastutusel ning et iTunes ei vastuta Teie ees materjali eest, mis võib Teile olla solvav, kõlvatu või sobimatu. Tootetüübid ja kirjeldused on toodud mugavuse huvides ning Te nõustute, et iTunes ei garanteeri nende täpsust.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Te nõustute, et Poed, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Tooted, graafika, kasutajaliides, audioklipid, toimetatav sisu ja Poodide toimimiseks kasutatavad skriptid ja tarkvara sisaldavad kaitstavaid andmeid ja materjale, mis kuuluvad iTunes’ile ja/või Pakkujatele ning mis on kaitstud kohaldatavate intellektuaalset omandit puudutavate ja muude seadustega, kaasa arvatud autoriõigusega. Te nõustute, et Te ei kasuta taolisi kaitstud andmeid ja materjale mistahes muul viisil kui Poodide kasutamiseks kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega. Ühtegi Poodide osa ei ole lubatud reprodutseerida mistahes kujul või mistahes vahendite abil, välja arvatud käesolevate tingimustega otseselt lubatud moel. Te kohustute Poode mitte mingil viisil modifitseerima, rentima, üürima, laenama, müüma või levitama või sellest tuletatud teoseid looma ning Te ei tohi Poode mistahes lubamatul moel kasutada, kaasa arvatud, kuid mitte ainult ära kasutada või koormata võrgu mahtu.

Kui käesolevas Lepingus ei ole sätestatud teisiti, jätavad iTunes ja Pakkujad endale õiguse muuta, peatada, kõrvaldada või teha võimatuks juurdepääsu mistahes Toodetele, sisule või muudele materjalidele igal ajal ilma ette teatamata. iTunes ei ole mingil juhul antud muudatuste tegemise eest vastutav. iTunes’il on samuti õigus kehtestada Poodide teatud funktsioonidele või osadele kasutus- või juurdepääsupiiranguid mistahes juhul ning ilma ette teatamata või selle eest vastutust võtmata. Toodete eemaldamine Poodidest ei mõjuta neid Tooteid, mis Te olete juba Poodidest soetanud.

iTunes ja/või tema litsentsiandjad omavad Poodide, kaasa arvatud sisu koostamise, postituste, muudele internetiressursside linkide ja nende ressursside kirjelduste autoriõigust. Poodide mistahes osa kasutamine muul viisil, kui see on käesolevaga lubatud, on rangelt keelatud ning rikub teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi ning võib Teile autoriõiguse rikkumise eest kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalõigusliku vastutuse, kaasa arvatud võimaliku rahalise kahju hüvitamise kohustuse.

Apple, Apple’i logo, iTunes, App Store ja muud Poodidega seoses kasutatavad Apple’i kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod on Apple Inc.’i Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides registreeritud kaubamärgid. Muud Poodidega seoses kasutatavad kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod võivad olla nende vastavatele omanikele kuuluvad kaubamärgid. Teile ei anta ühegi sellise kaubamärgi ega ühegi sellise kaubamärgi kasutamise osas ühtegi õigust ega litsentsi.

LÕPETAMINE

Juhul, kui Te ei järgi või kui iTunes’il on mõjuvad põhjused uskuda, et Te pole järginud käesoleva Lepingu mistahes sätteid, on iTunes’il oma äranägemisel ilma Teile ette teatamata õigus: (i) käesolev Leping ja/või Teie Konto lõpetada ning Te jääte vastutavaks kõikide Teie Kontost tulenevate lõpetamise kuupäeva seisuga maksmisele kuuluvate summade tasumise eest; ja/või (ii) lõpetada tarkvara litsents; ja/või (iii) välistada juurdepääs Poodidele (või selle mistahes osale).

iTunes jätab endale õiguse Poode (või nende mistahes osa või sisu) igal ajal muuta, peatada või katkestada ning iTunes ei ole antud õiguse kasutamise eest ei Teie ega mistahes kolmanda isiku ees vastutav. Sellises ulatuses kui see on võimalik, hoiatab iTunes Teid Poodide mistahes muudatustest, peatamistest või katkestamisest ette. Poodide lõpetamine ei mõjuta neid Tooteid, mille te olete juba omandanud. Samas ei pruugi Teil olla võimalik autoriseerida täiendavaid arvuteid Toodete kasutamiseks.

GARANTIIDE VÄLISTAMINE; VASTUTUSE PIIRANGUD

a. iTunes pakub Poode mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. iTunes ei anna mistahes muid lubadusi ega kinnitusi Poodide osas ning iseäranis ei garanteeri, et:

(i) Teiepoolne Poodide kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta. Te nõustute, et aeg-ajalt võib iTunes tehnilistel või funktsionaalsetel põhjustel Poed määramata ajaks kõrvaldada või mistahes ajal tühistada, teatades sellest Teile mõistlikus ulatuses ette;

(ii) Poodides ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mistahes turvasüsteemide sissetunge, mida loetakse vääramatu jõu asjaoludeks, kusjuures iTunes välistab sellega seotud mistahes vastutuse. Mõnesid Tooteid on võimalik alla laadida ainult üks kord; pärast allalaadimist ei ole neid võimalik asendada, kui need mistahes põhjusel kaovad. Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud Poodidest ostetud või omandatud mistahes Toodete, varundamise eest.

b. Välja arvatud allpool punktis (d) viidatud juhul, või juhul kui Te kasutate mistahes kohalduvat seadusest tulenevat tagasimakse või kompensatsiooni saamise õigust, ei vastuta iTunes, tema juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, seotud isikud, agendid, töövõtjad või litsentsi andjad iTunes’i, tema töötajate või agentide poolt tekitatud mistahes kahju eest olukorras, kus:

(i) ei ole rikutud iTunes’i või tema töötajate või agentide seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;

(ii) mistahes taolise rikkumise tulemus ei ole mõistlikult ettenähtav;

(iii) kahju või kao mistahes suurenemine tuleneb Teie poolt käesoleva Lepingu mistahes tingimuse rikkumisest

(iv) see tuleneb iTunes’i otsusest kõrvaldada mistahes andmed või sisu või keelduda nende töötlemisest, hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs Poodidele või teostada mistahes muid tegevusi Lepingu arvatava rikkumise uurimise raames või kui iTunes’i on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva Lepingu rikkumine; või

(v) see seondub Poodide Teiepoolse kasutamisega seotud saamata jäänud tulu, äritegevuse või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.

c. iTunes võtab tarvitusele kõik mõistlikud abinõud kaitsmaks Teie poolt seoses Poodidega esitatud andmeid, kaasa arvatud pettuse eest.

d. Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira iTunes’i vastutust raske hooletuse, tahtliku rikkumise, pettuse või surma või kehavigastuse põhjustamise eest.

e. Kui Te rikute käesolevat Lepingut, olete te iTunes’i, tema juhatuse liikmete, ametnike, töötajate, seotud isikute, agentide, töövõtjate ja litsentsi andjate ees vastutav Teie rikkumisest tuleneva mistahes nõude puhul. Samuti olete Te vastutav mistahes teo eest, mis iTunes on teinud seoses Lepingu arvatava rikkumise uurimisega või tema leidude või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise tulemusena.

MUUDATUSED

iTunes jätab endale õiguse ükskõik millal ning aeg-ajalt käesolevat Lepingut muuta ning kehtestada Teie poolt Poodide kasutamiseks uusi või täiendavaid tingimusi. Taolistest muudatustest ja täiendavatest tingimustest antakse Teile teada ning kui Te nendega nõustute, siis jõustuvad need koheselt ja need lisanduvad käesoleva Lepingu koosseisu. Juhul, kui Te keeldute taoliste muudatustega nõustumisest, on iTunes’il õigus Leping lõpetada.

MUUD SÄTTED

Käesolev Leping kujutab endast Teie ja iTunes’i vahelist täielikku kokkulepet ning neid kohaldatakse Teie poolt Poodide kasutamisele, kusjuures need on ülimuslikud Teie ja iTunes’i vaheliste mistahes eelnevate kokkulepete suhtes. Te võite olla kohustatud järgima ka täiendavaid tingimusi, mida võidakse kohaldada seotud teenuste, teatud Toodete, kolmandate isikute sisu või kolmandate isikute tarkvara osas. Kui mistahes käesoleva Lepingu osa osutub kehtetuks või täitmatuks, sõnastatakse see ümber kohaldatava seadusega kooskõlas nii, et see kajastab poolte esialgseid kavatsusi nii sarnaselt kui võimalik ning ülejäänud Lepingu osad jäävad täielikult kehtivaks ja jõusse. iTunes’i poolne käesolevates Lepingus toodud mistahes õiguse või sätte jõustamata jätmine ei tähenda sellisest sättest või mõnest muust sättest loobumist. iTunes ei vastuta mistahes kohustuste täitmatajätmise eest, mis on tingitud väljapoole tema kontrolli jäävate põhjuste tõttu.

iTunes opereerib Poode oma Luksemburgis asuvast kontorist. Te kohustute järgima kõiki kohalikke ja riiklikke seadusi, määrusi, korraldusi ja eeskirju, mis kohalduvad Teie poolt Poodide kasutamisele. Käesolevale Lepingule ja Poodide kasutamisele kohaldatakse Eesti seadusi.

iTunes võib saata Poodidega seotud teateid e-kirja teel Teie Konto andmetes toodud e-posti aadressile, posti teel Teie Konto andmetes toodud postiaadressile või pannes teate Poodidesse üles. Teatised jõustuvad koheselt.

iTunes jätab endale õiguse võtta tarvitusele iTunes’i poolt mõistlikult vajalikuks või kohaseks peetavaid abinõusid jõustamaks käesoleva Lepingu mistahes osa ja/või kontrollimaks sellest kinnipidamist. Te nõustute, et iTunes’il on õigus ilma Teie ees vastutust võtmata avalikustada mistahes Registreerimisandmeid ja/või Konto andmeid õiguskaitseorganitele, riigiametnikele ja/või kolmandatele isikutele, kui iTunes peab seda põhjendatult vajalikuks või kohaseks käesoleva Lepingu mistahes osa jõustamise või sellest kinnipidamise kontrollimise eesmärgil (kaasa arvatud, kuid mitte ainult iTunes’i õigus olla kaasatud mistahes juriidilisse menetlusse, mis on seotud Teie poolt Poodide ja/või Toodete kasutamisega ja/või mistahes kolmandate isikute väidetega selle kohta, et Poodide ja/või Toodete kasutamine Teie poolt on ebaseaduslik ja/või rikub selliste kolmandate isikute õigusi).

iTunes kohta: Meie registeerimisnumber on RCS Luxembourg B 101 120 ja meie juriidiline asukoht on 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

MAC APP STORE’I JA APP STORE’I TÄIENDAVAD TINGIMUSED

MAC APP STORE’I JA APP STORE’I TOODETE LITSENTS

iTunes müüb teile litsentsi Mac App Store’i ja App Store’i kaudu kättesaadavaks tehtud tarkvaratoodete (koos nimetatud „App Store’i Tooted“) kasutamiseks. On kahte (2) järgnevat liiki App Store’i Tooteid: (i) App Store’i Tooted, mis on väljaarendatud Apple’i poolt ning mis antakse litsentsi alusel Teie kasutusse iTunes’i poolt (“Apple’i Tooted”); ja (ii) need App Store’i Tooted, mis on arendatud ja mis antakse Teile litsentsi alusel kasutada kolmandast isikust arendaja poolt (“Kolmanda Isiku Tooted”). Iga App Store’i Toote kategooria (kas Apple’i Toode või Kolmanda Isiku Toode) on märgitud Mac App Store’i rakenduses või App Store’i rakenduses.

App Store’i kaudu omandatud üksiku Toote litsentsi saamiseks peate Te eelnevalt nõustuma allpool toodud Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsilepinguga ning Te nõustute, et iga sellised tingimused kohalduvad, välja arvatud juhul, kui App Store’i Toote suhtes kohaldub kehtiv lõppkasutaja litsentsileping, mis on sõlmitud Teie ja vastava App Store’i Toote Pakkuja (“Pakkuja”) vahel, millisel juhul kehtib vastava App Store’i Toote suhtes Pakkuja lõppkasutaja litsentsileping. Kõik need õigused seoses App Store’i Tootega, mida Teile ei ole otsesõnu antud, jäävad Pakkujale.

Te tunnistate, et litsents mille Te iga Apple’i Toote jaoks läbi Mac App Store’i või App Store’i hangite või mille Te oma Kontoga seostate kujutab endast siduvat lepingut Teie ja iTunes’i vahel. Te tunnistate, et: kui Te omandate Kolmanda Isiku Toote iTunes’ilt, sõlmite Te otse vastava Kolmanda Isiku Toote Pakkujaga siduva lepingu, mida kohaldatakse Teie poolt Kolmanda Isiku Toote kasutamisele; ja iTunes ei ole pooleks Teie ja Pakkuja vahelises litsentsis seoses vastava Kolmanda Isiku Tootega. Iga Kolmanda Isiku Toote Pakkuja on ainuisikuliselt vastutav antud Kolmanda Isiku Toote, selle sisu ja sellega seotud garantiide eest ulatuses, milles neid garantiisid ei ole välistatud, ning mistahes nõuete eest, mida Teie või mistahes muu isik võib seoses vastava Kolmanda Isiku Tootega esitada.

Te tunnistate ja nõustute, et iTunes ja selle sidusettevõtjad on iga Kolmanda Isiku Toote osas kohalduva Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsilepingu või Pakkuja lõppkasutaja litsentsilepingu suhtes kolmandast isikust kasusaaja. Samuti nõustute, et Teie nõustumisel mistahes sellise Kolmanda Isiku Toote litsentsi tingimustega, on iTunes’il õigus (ning ta loetakse sellise õiguse omandanuks) kolmandast isikust kasusaajana Teilt sellise litsentsilepingu täitmist nõuda.

APP-SISESED OSTUD

Mõnede App Store’i Toodetega võib kaasneda funktsioon, mis võimaldab Teil saada täiendavaid teenuseid või litsentse täiendavate funktsioonide kasutamiseks või sisu App Store’i Toote sees kasutamiseks („App-Sisesed Ostud“). App-Siseseid Oste, mis tarvitatakse App Store’i Toote kasutamisel ära (nt. virtuaalne laskemoon), ei saa seadmete vahel üle anda; neid saab ainult üks kord alla laadida; ning peale allalaadimist ei saa neid enam asendada. Kui Te juba olete äratarvitatava App-Sisese Ostu omandanud ja kätte saanud, ei vastuta iTunes Teie ees kadumise, hävimise või kahjustumise eest. Kõik App-Sisesed Ostud loetakse App Store’i Toodeteks ning App-Sisesed Ostud, mis on saadud Kolmanda Isiku Toodete raames loetakse Kolmanda Isiku Toodeteks ning koheldakse käesolevate tingimuste raames vastavalt.

Peate App-Sisesed Ostud autentima eraldi mistahes App Store Toodete omandamiseks tehtud autentimisest sisestades oma salasõna, kui seda küsitakse, kuid pärast seda, kui Te olete App-Sisese Ostu sooritamiseks autentinud, on Teil võimalik omandada täiendavaid App-Siseseid Oste 15 minuti jooksul ilma oma salasõna uuesti sisestamata. Te saate App-Siseste Ostude omandamise võimaluse oma iOS Seadmes välja lülitada, minnes oma Seadistuste („Settings“) juurde, valides „Üldine“ („General“) ja seejärel valides „Piirangute“ („Restrictions“) sektsiooni, nagu on näidatud aadressil: http://support.apple.com/kb/HT4213.

APP-SISESED TELLIMUSED

Teatud App Poe Tooted võivad omada funktsiooni, mis võimaldab Teil omandada sisu tellimuse alusel („App-Sisene Tellimus“). App-Sisene Tellimus uueneb automaatselt Teie poolt valitud ajaperioodiks ja, kui see on nõutav, debiteeritakse Teie Kontot mitte enam kui 24 tundi enne kehtiva App-Sisese Tellimuse perioodi möödumist. Te võite tasuliste App-Siseste Tellimuste automaatse uuenemise lõpetada valides Teie Kontolt „Manage App Subscription“ (Halda App Tellimusi) ja valides tellimuse, mida soovite muuta. Tellimuse automaatne uuenemine lülitatakse välja juhul, kui Pakkuja tõstab tellimuse hinda. Te võite tasuta App-Siseseid Tellimusi tühistada kustutades App Store Toote oma seadmelt. Teatud tasulised App-Sisesed Tellimused võivad pakkuda enne Teie Konto debiteerimist tasuta prooviperioodi . Kui Te otsustate, et Te ei soovi App-Sisest Tellimust osta, lülitage automaatne uuendamine oma Konto seadetest tasuta prooviperioodi ajal välja. Teatud App-Sisesed Tellimused võivad olla määratletud kui ”Newsstand” tooted, millisel juhul on nad Teie seadmel pärast allalaadiminst nähtavad vaid rakenduses Newsstand. Te peaksite vaatama lisainformatsiooni tasulise App-Sisese Tellimuse pakkumise kohta ka App Store’i Toodete müügikeskkonnas. Me võime küsida Teie luba Teie Kontol märgitud nime, e-posti aadressi ja postiindeksi andmiseks Pakkujale selleks, et Pakkuja saaks Teile saata turunduslikke teateid oma toodete kohta vastavalt oma privaatsuseeskirjadele. Kui Pakkuja saab sellise informatsiooni, siis käideldakse seda vastavalt Pakkuja poolt avalikult teatavaks tehtud privaatsuseeskirjadele. Me soovitame Teil tutvuda lähemalt Pakkuja privaatsustavadega enne, kui Te nõustute talle andma oma isikut puudutavat informatsiooni. Lisainformatsiooni saamiseks tutvuge palun Pakkuja privaatsuseeskirjadega või kontakteeruge otse Pakkujaga. Teil on õigus saada raha tagasi vastavalt eespool kirjeldatud tagastuseeskirjadele. Pärast ostu sooritamist ei ole võimalikud muud raha tagasimaksed, tagastamised või ülesütlemised.

POPULAR NEAR ME

Juhul, kui Te olete aktiveerinud asukohateenuste lubamise kaudu funktsiooni Popular ear Me, siis kogub Apple aeg-ajalt automaatselt informatsiooni seoses Teie teatud App Store’i Toodetega, nagu näiteks iga App Store’i Tootega veedetud aeg ja iga App Store’i Toote kasutuskordade arv. See informatsioon salvestatakse anonüümselt ning seda ei seostata Teie nime ega Kontoga. Apple kasutab seda informatsiooni ning ka muud informatsiooni nagu Teie App Store’i Toodete allalaadimise ajalugu, et anda Teile personaalseid soovitusi.

Apple võib kasutada seda informatsiooni ning kombineerida seda koos teistelt selle funktsiooni aktiveerinud kasutajatelt kogutud informatsiooniga, Teie iTunes Store’i ostuajaloo andmetega, Teie App Store’i allalaadimisandmetega, teistelt kasutajatelt kogutud App Store’ie Toodete allalaadimise andmetega ning muu informatsiooniga nt klientide hinnangutega App Store’i Toodetele eesmärgiga:

• Anda Teile soovitusi App Store’i Toodete, meedia ja muude toodete ja teenuste osas, mida Te võiksite soovida osta, alla laadida või kasutada.

• Anda soovitusi teistele kasutajatele.

Teie informatsiooni töödeldakse alati kooskõlas Apple’i Privaatsuseeskirjadega (Apple Privacy Policy).

Juhul, kui Te eelistate, et me ei koguks ja kasutaks Teie seadmest või süsteemist informatsiooni, ei tohiks Te asukohateenuseid aktiveerida ega kasutada Popular Near Me funktsiooni. Te võite selle funktsiooni kasutamisest igal ajal loobuda, lülitades Popular Near Me välja System Services menüüst oma seadme asukohateenuste seadetes.

MAC APP STORE’I TOODETE KASUTAMISREEGLID

Kui käesolevas dokumendis pole sätestatud teisiti,

(i) Kui Te olete eraisik, kes tegutseb oma isikliku pädevuse raames, võite Te alla laadida rakenduse Mac App Store’i („Mac App Store’i Toode“) isiklikuks, mitteäriliseks tarbeks mistahes Mac OS X’il töötaval Apple’i brändi tootel („Mac Arvuti“), mida Te omate või mille üle Te omate kontrolli.

(ii) Kui Te olete äriettevõte või haridusasutus, võite Mac App Store’i Toote alla laadida kasutamiseks (a) ühe isiku poolt igal selle isiku poolt kasutataval Mac Arvutil, mida Te omate või kontrollite või (b) mitme isiku poolt ühel jagatud Mac Arvutil, mida Te omate või kontrollite. Näiteks võib üks töötaja kasutada Mac App Store’i Toodet nii töötaja Mac Arvutiks oleval lauaarvutil kui Mac Arvutiks oleval sülearvutil, või mitu õpilast võivad järjestikku Mac Poe Toodet kasutada ühel Mac Arvutil, mis asub raamatukogus või muus ressurssi pakkuvas asutuses. Selguse huvides, iga Mac Arvuti, mida kasutavad järjestikku mitmed kasutajad, vajab eraldi litsentsi.

(iii) Mac App Store’i Toote kasutamiseks võib olla vajalik sisse logida, kasutades Apple ID’d, mida kasutati Mac App Stroe’i Toote allalaadimiseks Mac App Store’ist. Mac App Store’i Tooteid saab uuendada ainult läbi Mac App Store’i.

APP STORE’I TOODETE KASUTAMISREEGLID

(i) Kui Te olete eraisik, kes tegutseb oma isikliku pädevuse raames , võite Te App Store’i Toote alla laadida ja sünkroniseerida isiklikuks, mitteäriliseks tarbeks mistahes iOS Seadmel, mida Te omate või mille üle Te omate kontrolli.

(ii) Kui Te olete äriline ettevõte või haridusasutus, võite App Store’i Toote alla laadida ja sünkroniseerida kasutamiseks (a) ühe isiku poolt ühel või rohkematel selle isiku poolt kasutatavatel iOS Seadmetel, mida Te omate või kontrollite või (b) mitme isiku poolt ühel jagatud iOS Seadmel, mida Te omate või kontrollite. Näiteks võib üks töötaja kasutada App Store’i Toodet nii töötaja iPhone’il kui ka iPad’il või mitu õpilast võivad järjestikku App Store’i Toodet kasutada ühel iPad’il, mis asub raamatukogus või muus ressurssi pakkuvas asutuses. Selguse huvides, iga iOS Seade, mida kasutavad järjestikku mitmed kasutajad, vajab eraldi litsentsi.

(iii) Sobival iOS Seadmel on Teil on võimalik säilitada App Store’i Tooteid kuni viielt erinevalt Kontolt korraga.

(iv) Teil on võimalik App Store’i Tooteid käsitsi sünkroniseerida vähemalt ühelt iTunes’i poolt autoriseeritud seadmelt iOS Seadmetele, millel on käsitsi sünkroniseerimise funktsioon tingimusel, et antud App Store’i Toode on seotud Kontoga peamisel iTunes’i poolt autoriseeritud seadmel, kusjuures peamine iTunes’i poolt autoriseeritud seade on see, mis sünkroniseeriti iOS Seadmega esimesena või see, mille Te olete hiljem iTunes rakenduse abil peamiseks seadmeks määranud.

MAC APP STORE’I JA APP STORE’I TOOTE HOOLDUS JA TUGI

iTunes vastutab hoolduse ja toe pakkumise eest vaid Apple’i Toodete osas vastavalt Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsilepingule või eraldiseisvale lõppkasutaja litsentsilepingule vastavalt olukorrale või seaduses sätestatud nõuetele. Mistahes Kolmanda Isiku Toote Pakkuja on ainuisikuliselt vastutav vastava Toote osas hoolduse ja toe pakkumise teenuste eest vastavalt Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsilepingule või Pakkuja lõppkasutaja litsentsilepingule vastavalt olukorrale või seaduses sätestatud nõuetele.

LITSENTSEERITUD RAKENDUSE LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

Mac App Store’i ja App Store’i (koos nimetatud „App Store’id“) kaudu omandatavaid Mac App Store’i Tooteid ja App Store’i Tooteid (koos nimetatud „App Store’i Tooted“) ei müüda Teile, vaid antakse Teile litsentsi alusel kasutada. Teie poolt App Store’ide kaudu iga App Store’i Toote litsentsi omandamine või Teie Kontoga seostamine eeldab Teie eelnevat nõustumist antud Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsilepinguga („Standard LKLL“) ning Te nõustute, et antud Standard LKLL’i tingimused kohalduvad igale App Store’i Tootele, mille litsentsi Te läbi App Store’ide omandate, välja arvatud juhul, kui vastav App Store’i Toode allub Teie ja selle App Store’i Toote Pakkuja vahel sõlmitud lõppkasutaja litsentsilepingule, millisel juhul kohalduvad selle eraldiseisva lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused. Teie litsentsi mistahes Apple’i Tootele käesoleva Standard LKLL’i või mistahes eraldiseisva lõppkasutaja litsentsilepingu alusel annab iTunes ja Teie litsentsi mistahes Kolmanda Isiku Tootele annab käesoleva Standard LKLL’i või eraldi lõppkasutaja litsentsilepingu alusel vastava Kolmanda Isiku Toote Pakkuja. Mistahes App Store’i Tootele, millele käesolev Standard LKLL kohaldub, on viidatud käesolevas dokumendis kui „Litsentseeritud Rakendusele.“ Pakkuja või iTunes, vastavalt olukorrale („Litsentsi Andja“) jätab endale kõik õigused seoses Litsentseeritud Rakendusega, mida ei ole selgesõnaliselt teile käesoleva Standard LKLL’iga üle antud.

a. Litsentsi ulatus: Litsentsi Andja poolt Teile Litsentseeritud Rakenduse osas antud käesolev litsents on üleandmatu litsents Litsentseeritud Rakenduse kasutamiseks mistahes iOS’il töötavatel Apple’i brändi toodetel (kaasa arvatud, kuid mitte ainult iPad, iPhone ja iPod touch) („iOS Seadmed“) või Mac OS X’il töötateval Apple’i brändi toodetel („Mac Arvutid“) (koos nimetatud „Apple’i Seadmed“), mis kuuluvad Teile või on Teie kontrolli all, ning viisil, nagu see on lubatud Mac App Store’i, App Store’i ja iBooks Store’i Üldtingimustes viidatud Kasutusreeglites (“Kasutusreeglid”). Käesoleva litsentsi kohaselt ei ole Teil õigust kasutada Litsentseeritud Rakendust mistahes Apple’i Seadmel, mis ei kuulu Teile või mille üle Teil puudub kontroll, ning, välja arvatud nii nagu on lubatud Kasutusreeglites, Te ei või Litsentseeritud Rakendust levitada või üle võrgu kättesaadavaks teha juhul, kui see võimaldaks selle kasutamist mitme seadme poolt üheaegselt. Te ei või Litsentseeritud Rakendust rentida, üürida, laenata, müüa, üle anda, edasi levitada ega sellele all-litsentsi anda ja kui Te müüte oma Mac Arvuti või iOS Seadme kolmandale isikule, peate Te Litsentseeritud Rakenduse eelnevalt Mac Arvutist või iOS Seadmest eemaldama. Te ei tohi (välja arvatud kui see on selgesõnaliselt antud litsentsi ja Kasutusreeglitega lubatud) Litsentseeritud Rakendust, mistahes uuendust või nende osa dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti võtta, muuta ega üritada tuletada selle lähtekoodi ega luua tuletuslikke rakendusi (välja arvatud ulatuses, milles eelnevalt toodud piirang on kehtiva seadusandluse poolt keelatud või ulatuses, milles see on lubatud Litsentseeritud Rakenduses kasutatavate mistahes avatud lähtekoodiga osade litsentsitingimustega). Mistahes katse seda teha kujutab endast Litsentsi Andja ja tema litsentsi andjate õiguste rikkumist. Kui Te seda piirangut rikute, siis võidakse Teid vastutusele võtta ja Teilt kahjud välja nõuda.

Käesoleva litsentsi tingimused kohalduvad ka Litsentsi Andja poolt pakutavatele uuendustele, mis asendavad ja/või täiendavad esialgset Litsenteeritud Rakendust, välja arvatud juhul, kui sellise uuendusega on kaasas eraldi litsents, millisel juhul kohalduvad selle litsentsi tingimused.

b. Nõusolek andmete kasutamiseks: Te nõustute, et Litsentsi Andja võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ja muud sellega seotud informatsiooni, kaasa arvatud, kuid mitte ainult tehnilist informatsiooni Teie seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadete kohta, millist informatsiooni kogutakse perioodiliselt hõlbustamaks Teile Litsentseeritud Rakendusega seotud tarkvara uuenduste, toote toe ja muude teenuste (kui neid on) pakkumist. Litsentsi Andja võib kasutada taolist informatsiooni oma toodete täiustamiseks või Teile teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks seni, kuni taoline informatsioon eksisteerib kujul, mis ei võimalda Teid isiklikult identifitseerida.

c. Lõpetamine. Litsents kehtib kuni selle lõpetamiseni Teie või Litsentsi Andja poolt. Teie käesolevast litsentsist tulenevad õigused lõpevad automaatselt ilma Litsentsi Andja poolse etteteatamiseta juhul, kui Te jätate käesoleva litsentsi mistahes tingimuse(d) täitmata. Litsentsi lõpetamisel peate Te Litsentseeritud Rakenduse mistahes viisil kasutamise lõpetama ning hävitama kõik Litsentseeritud Rakenduse täielikud või osalised koopiad.

d. Teenused; kolmandate isikute materjalid. Litsentseeritud Rakendus võimaldab juurdepääsu Litsentsi Andja ja/või kolmandate isikute poolt osutatavatele teenustele ja veebilehtedele (koos ja eraldi „Välised Teenused“). Väliste Teenuste kasutamiseks võib olla vajalik juurdepääs internetile ja teatud Väliste Teenuste kasutamiseks on vajalik täiendavate tingimustega nõustumine.

Te mõistate, et mistahes Väliste Teenuste kasutamisel võite Te puutuda kokku sisuga, mida võidakse pidada solvavaks, sündsusetuks või ebameeldivaks, mille sisu võib olla või mitte olla määratletud kui sündsusetut keelekastust sisaldav, ning et mistahes otsingu tulemused või teatud veebiaadressi sisestamine võib automaatselt ja tahtmatult luua linke või viiteid ebameeldivale materjalile. Sellele vaatamata kohustuste Te Teenuseid kasutama omal vastutusel ja Litsentsi Andja ega tema agendid ei vastuta Teie ees sellise sisu eest, mida võidakse pidada solvavaks, sündsusetuks või ebameeldivaks.

Mõned Välised Teenused võivad kuvada, sisaldada või teha kättesaadavaks sisu, andmeid, informatsiooni, rakendusi või materjali kolmandatelt isikutelt ("Kolmandate Isikute Materjalid") või pakkuda linke teatud kolmandate isikute veebilehekülgedele. Teenuseid kasutades Te teadvustate endale ja olete nõus, et Litsentsi Andja ega tema agendid ei vastuta sisu, täpsuse, täielikkuse, õigeaegsuse, kehtivuse, autoriõigustele vastavuse, legaalsuse, sündsuse, kvaliteedi või muu sellise Kolmandate Isikute Materjali või veebilehekülje kontrollimise ja hindamise eest. Litsentsi Andja, tema agendid, töötajad, sidusettevõtted ja tütarettevõtted ei õigusta ega propageeri ega võta praegu ega tulevikus vastutust Teie või mistahes muu isiku ees seoses Väliste Teenuste, Kolmandate Isikute Materjalide või veebilehekülgedega või muude materjalide, toodete või teenustega, mis kuuluvad kolmandatele isikutele. Kolmandate Isikute Materjalid ja lingid muudele veebilehtedele on antud ainult Teie mugavuse huvides.

Mistahes Välises Teenuses kuvatud finantsinformatsioon on antud üldise informeerimise eesmärgil ning sellesse ei tohiks suhtuda kui investeerimisnõuandesse. Enne väärtpaberitehingute tegemist Välise Teenuse kasutamise kaudu saadud teabe põhjal peaksite konsulteerima finants- või väärtpaberite spetsialistiga, kes omab kohast kvalifikatsiooni selleks, et anda finants- või väärtpaberite alast nõu teie maal või regioonis. Mis tahes App Store Toote või Välise Teenuse poolt kuvatav meditsiiniline informatsioon on vaid üldinformatiivne ja sellele ei tohiks toetuda meditsiinilise diagnostika või ravinõustamise jaoks, välja arvatud vastavalt arsti juhistele. Enne App Store Tootes saadavale meditsiinilise informatsioonile tuginemist peaksite konsulteerima meditsiinitöötajaga. Välise Teenuse kasutamisel pakutavad asukohaandmed on mõeldud kasutamiseks kõige üldisematel navigatsiooni eesmärkidel ja neid ei tohiks kasutada olukordades, kus on vaja täpset asukoha informatsiooni või kus ekslikud, ebatäpsed, hilinenud või mittetäielikud asukohaandmed võivad põhjustada surma, kehavigastusi, vara- või keskkonnakahjustusi. Litsentsi Andja, tema agendid ega tema mistahes sisuteenuste pakkujad ei taga Välistes Teenustes kuvatud börsiinformatsiooni, asukohaandmete või mis tahes muude andmete kättesaadavust, täpsust, täielikkust, usaldusväärsust või õigeaegsust.

Te olete nõus, et Välistes Teenustes sisaldub kaitstav sisu, informatsioon ja materjal, mis kuulub Litsentsi Andjale ja/või tema agentidele või litsentsi andjatele ja mis on kaitstud kehtivate intellektuaalset omandit reguleerivate ja muude seaduste poolt, kaasa arvatud, kuid mitte ainult autoriõigusega, ja et Te ei kasuta nimetatud kaitstud sisu, informatsiooni või materjali mingil muul viisil, kui on Väliste Teenuste kasutamiseks lubatud, või mistahes muul viisil, mis ei ole käesolevate Standard LKLL’i tingimustega kooskõlas või mis rikub mistahes kolmanda isiku, iTunes’i või Apple’i intellektuaalse omdandi õigusi. Väliste Teenuste ühtegi osa ei või ühelgi viisil või moel reprodutseerida. Te kohustute mitte ühelgi moel muutma, rentima, üürima, laenama, müüma, levitama Väliseid Teenuseid või looma Välistel Teenustel põhinevaid tuletatud teenuseid ja Te ei tohi kasutada Teenuseid mistahes lubamatul viisil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Väliste Teenuste kasutamine selleks, et edastada mistahes arvutiviirusi, arvutiusse, troojalasi või muud pahavara ega kasutamine lubamatu sissetungi või võrgumahu koormamise teel. Lisaks sellele Te kohustute mistahes viisil mitte kasutama Teenuseid eesmärgiga ahistada, kuritarvitada, jälitada, ähvardada, laimata või muul viisil piirata või rikkuda teiste isikute õigusi ja nõustute, et Litsentsi Andja ega tema agendid ei vastuta mitte mingil viisil taolise Teiepoolse Teenuste kasutamise eest ega mistahes ahistava, ähvardava, laimava, solvava, õigusi rikkuva või ebaseadusliku teate või edastuse eest, mida Te võite mõne Välise Teenuse kasutamise tagajärjel saada.

Lisaks sellele ei ole Välised Teenused ja Kolmandate Isikute Materjalid, mis on Apple’i Seadme vahendusel juurdepääsetavad, kuvatavad või lingitavad kättesaadavad kõigis keeltes või kõigis maades või regioonides. Litsentsi Andja ei garanteeri, et taolised Välised Teenused ja Materjalid oleksid igas asukohas kasutamiseks kohased või kättesaadavad. Selles ulatuses, milles Te soovite selliseid Väliseid Teenuseid ja Materjale kasutada, teete Te seda omal algatusel ning vastutate kehtivate seaduste, kaasa arvatud, aga mitte ainult kehtivate kohalike seaduste, järgimise eest. Litsentsi Andja jätab endale õiguse igal ajal ilma etteteatamata muuta, peatada, eemaldada või keelata juurdepääsu mistahes Välistele Teenustele. Ühelgi juhul ei vastuta Litsentsi Andja selliste Väliste Teenuste eemaldamise või neile juurdepääsu takistamise eest. Litsentsi Andja võib samuti igal ajal seada piiranguid teatud Väliste Teenuste kasutamisele või nende juurdepääsule ilma etteteatamata või selle eest vastutust võtmata.

e. GARANTIIDE VÄLISTAMINE: Litsentsi Andja pakub Teile Litsentseeritud Rakendust ja mistahes Litsentseeritud Rakenduse abil täidetavaid või osutatavaid Väliseid Teenuseid mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. Litsentsi Andja ei anna mistahes muid lubadusi ega kinnitusi Väliste Teenuste osas ning iseäranis ei garanteeri, et:

(i) Teiepoolne Väliste Teenuste kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta;

(ii) Välistes Teenustes ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mistahes turvasüsteemide sissetunge ja Litsentsi Andja loobub sellega seotud mistahes vastutusest. Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud Teie süsteemis salvestatud Litsentseeritud Rakenduse varundamise eest.

f. Vastutuse piirangud.

(i) Välja arvatud käes oleva punkti lõikes (ii) toodud juhul, ei vastuta Litsentsi Andja, tema juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, agendid, töövõtjad või litsentsi andjad Litsentsi Andja, tema töötajate või agentide poolt tekitatud mistahes kahju eest olukorras, kus:

(1) ei ole rikutud Litsentsi Andja või tema töötajate või agentide seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;

(2) mistahes taolise rikkumise tulemus ei ole mõistlikult ettenähtav;

(3) Mistahes kahju või kao suurenemine tuleneb Teie poolt käesoleva Lõppkasutaja Litsentsilepingu („Leping“) mistahes tingimuse rikkumisest.

(4) Litsentsi Andja on otsustanud hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs Välistele Teenustele või teostada mistahes muid tegevusi arvatava rikkumise uurimise raames või kui Litsentsi Andja on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva Lepingu rikkumine;

(5) see seondub Litsentseeritud Rakenduse Teiepoolse kasutamisega seotud saamata jäänud tulu, äritehingu või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.

(ii) Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira Litsentsi Andja vastutust pettuse, raske hooletuse või tahtliku rikkumise eest ega tema hooletuse tagajärjel põhjustatud surma või kehavigastuse eest.

g. Te ei tohi Litsentseeritud Rakendust kasutada või muul viisil eksportida või re-eksportida, välja arvatud Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ja Litsentseeritud Rakenduse omandamise asukoha õigusaktidega ettenähtud viisil. Iseäranis, aga mitte ainult, ei tohi Litsentseeritud Rakendust eksportida või re-eksportida (a) ühtegi riiki, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo või (b) ühelegi isikule, kes on kantud Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi (U.S. Treasury Department) Specially Designated Nationals nimekirja või Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi (U.S. Department of Commerce) Denied Person's List or Entity List nimekirja. Kasutades Litsentseeritud Rakendust kinnitate ja tagate, et Te ei ela üheski sellises riigis ega ole kantud ühtegi sellisesse nimekirja. Samuti kohustute Te mitte kasutama neid tooteid mistahes Ameerika Ühendriikide seadusega keelatud eesmärgil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult rakettide, tuuma-, keemiliste või bioloogiliste relvade väljaarendamiseks, projekteerimiseks või tootmiseks.

h. Litsentseeritud Rakendus ja sellega seonduvaid dokumente loetakse sättes 48 C.F.R. §2.101 toodud definitsiooni mõttes "Kommertsiaalseteks Artikliteks", mis koosnevad sättes 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. §227.7202 toodud definitsiooni mõttes "Kommertsiaalsest Arvutitarkvarast" ja "Kommertsiaalsest Arvutitarkvara Dokumentatsioonist". Vastavalt sättele 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. §227.7202-1 kuni 227.7202-4 on Ameerika Ühendriikide valitsusasutustest lõppkasutajatel õigus Kommertsiaalse Arvutitarkvara ja Kommertsiaalse Arvutitarkvara Dokumentatsiooni litsentsi alusel kasutada (a) ainult Kommertsiaalsete Artiklitena ja (b) ainult nende õigustega, mis on kooskõlas käesolevate tingimustega antud kõikidele teistele lõppkasutajatele. Avaldamata õigused on reserveeritud kooskõlas Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadustega.

i. Käesolevale litsentsile ja Teie poolt Litsentseeritud Rakenduse kasutamisele kohaldatakse Eesti seadusi. Litsentseeritud Rakenduse Teiepoolse kasutamise osas võivad kohalduda ka muud kohalikud, osariiklikud, riiklikud või rahvusvahelised seadused.

IBOOKS STORE’I TÄIENDAVAD TINGIMUSED

IBOOKS STORE TOODETE LITSENTSID

Te tunnistate, et iTunes müüb Teile litsentsi kasutada materjali, mis on Teile iBooks Store’is kättesaadavaks tehtud („iBooks Store’i Tooted“). iTunes’ist ostmisega muutub see litsents siduvaks lepinguks otseselt Teie ja antud iBooks Store’i Toote pakkuja („Pakkuja“) vahel, mis reguleerib iBooks Store’i Toote Teie Poolt kasutamise tingimusi; iTunes ei ole vastava iBooks Store’i Tootega seoses Teie ning Pakkuja vahelise litsentsi pooleks; ja iga iBooks Store’i Toote Pakkuja jätab endale õiguse jõustada vastava iBooks Store’i Toote kasutamise tingimusi. Iga iBooks Store’i Toote Pakkuja on ainuisikuliselt vastutav vastava iBooks Store’i Toote, selles sisalduva info, ja mistahes garantiide eest ulatuses, milles neid ei ole välistatud, ning mistahes nõuete eest, mis Teil või kolmandatel isikutel võivad seoses iBooks Store’i Toote või iBooks Store’i Toote Teiepoolse kasutamisega olla.

Te tunnistate, et mistahes iBooks Store’i Toode, mis on ostetud arvuti kaudu, ei ole mistahes arvutil vaadatav ning on vaadatav vaid iOS seadmel, millel on ühilduv tarkvara

IBOOKS STORE’I TOOTE KASUTUSREEGLID

(i) Teil on õigus kasutada iBooks Store’i Tooteid vaid isiklikuks mitte-äriliseks otstarbeks.

(ii) Teatud iOS-põhistel seadmetel nagu iPad, iPod touch ja iPhone on Teil on võimalik säilitada iBooks Store’i Tooteid kuni viielt erinevalt Kontolt korraga.

(iii) Teil on mistahes ajal võimalik iBooks Store’i Tooteid säilitada viiel iTunes’i poolt autoriseeritud seadmel (nt arvuti).

(iv) iBooks Store’i Toodete Teile toimetamisega ei lähe Teile üle iBooks Store’i Toodete mistahes reklaamiõigusi ega õigusi kirjutada iBooks Store’i Tooteid plaadile.

(v) Teil on võimalik iBooks Store’i Tooteid käsitsi sünkroniseerida vähemalt ühelt iTunes’i poolt autoriseeritud seadmelt seadmetele, millel on käsitsi sünkroniseerimise funktsioon tingimusel, et antud iBooks Store’i Toode on seotud Kontoga peamisel iTunes’i poolt autoriseeritud seadmel, kusjuures peamine iTunes’i poolt autoriseeritud seade on see, mis sünkroniseeriti seadmega esimesena või see, mille Te olete hiljem iTunes rakenduse abil peamiseks seadmeks määranud.

Viimati uuendatud 02 Jaanuar 2015

• • • • •

D. PRIVAATSUSEESKIRJAD

Teie privaatsus on Apple’i jaoks oluline. Seetõttu oleme koostanud Privaatsuseeskirjad, mis seletavad, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame Teie isikuandmeid. Palun võtke üks hetk tutvumaks meie privaatsuse kaitse reeglitega ja andke meile teada kui Teil on täiendavaid küsimusi.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku unikaalseks identifitseerimiseks või temaga kontakteerumiseks.

Teilt võidakse paluda isikuandmete esitamist mistahes ajal kui puutute kokku Apple’i või mõne Apple’i sidusettevõttega. Apple ja selle sidusettevõtted võivad neid isikuandmeid omavahel jagada ja kasutada neid käesolevate Privaatsuseeskirjadega kooskõlas. Samuti võivad nad seda ühendada muu informatsiooniga, et pakkuda ja parendada oma tooteid, teenuseid, sisu ja reklaami.

Alljärgnevalt on toodud mõned näited sellest, mis tüüpi isikuandmeid Apple võib koguda ja kuidas neid andmeid kasutada.

Milliseid isiklikke andmeid me kogume

• Kui Te loote Apple ID, registreerite oma tooted, esitate avalduse krediidi saamiseks, ostate toote, laete alla tarkvarauuenduse, registreerute koolitusele Apple’i jaemüügipoes või täidate online küsimustiku, võime me koguda erinevaid andmeid, kaasa arvatud Teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontakteerumisviisi eelistused ja krediitkaardiandmed.

• Kui Te jagate oma materjali pere ja sõpradega kasutades Apple’i tooteid, saadate kinkekaarte ja tooteid või kutsute teisi endaga Apple’i foorumites liituma, võib Apple koguda informatsiooni antud isikute kohta nt nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

• Ameerika Ühendriikides võime küsida Teilt Teie sotsiaalkindlustuse numbrit (SSN –Social Security Number) aga seda vaid piiratud juhtudel, kui seate üles juhtmeta interneti kontot ja aktiveerite oma iPhone’i või kui langetame otsust krediidi jätkamise osas.

Kuidas me kasutame Teie isiklikke andmeid

• Meie poolt kogutavad isikuandmed aitavad meil Teid kursis hoida Apple’i viimaste tooteuudiste, tarkvarauuenduste ja tulevaste üritustega. Samuti aitavad need meil muuta meie teenuseid, sisu ja reklaami paremaks. Kui Te ei soovi olla meie meililistis, saate Te mistahes ajal end oma eelistusi uuendades sellest listist välja astuda.

• Samuti kasutame isikuandmeid oma toodete, teenuste, sisu ja reklaami arendamiseks, kättetoimetamiseks ja parendamiseks.

• Aeg-ajalt võime kasutada Teie isikuandmeid, et saata olulisi teateid nagu teatised ostude kohta ja muutused meie kasutustingimustes, -eeskirjades ja -reeglites. Kuna see informatsioon on Teie suhtluses Apple’ga oluline, ei ole võimalik nende teatiste saamisest loobuda.

• Samuti võime kasutada isikuandmeid ettevõttesisestel eesmärkidel nagu auditeerimine, andmeanalüüs ja arendustegevus, et parendada Apple’i tooteid, teenuseid ja kliendisuhtlust.

• Kui Te võtate osa loteriist, võistlusest või sarnasest üritusest, võime me kasutada Teie poolt esitatud andmeid antud programmide läbiviimisel.

Mitteisikuandmete kogumine ja kasutamine

Me kogume ka mitteisikuandmeid – andmeid sellises vormis, mis ei võimalda luua otsest seost mistahes kindla indiviidiga. Me võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mitteisikuandmeid mistahes eesmärgil. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited mitteisikuandmetest, mida me kogume ja kuidas me neid võime kasutada:

• Me võime koguda andmeid nagu amet, keel, postiindeks, unikaalne seadmetuvastaja, asukoht ja ajavöönd, kus Apple’i toodet kasutatakse, et paremini mõista kliendikäitumist ning muuta oma tooteid, teenuseid ja reklaami paremaks.

• Lisaks võime me koguda informatsiooni klientide tegevustest meie kodulehel, teenustes iCloud ja MobileMe ja iTunes’i poes ja meie muudes toodetes ja teenustes. See informatsioon koondatakse ja seda kasutatakse selleks, et aidata meil pakkuda meie klientidele kasulikumat informatsiooni ning mõista, millised meie tooted, teenused ja kodulehe osad pakuvad klientidele kõige rohkem huvi. Käesolevate Privaatsuseeskirjade mõistes loetakse koondatud andmeid mitteisikuandmeteks.

Kui me kombineerime omavahel mitteisikuandmeid ja isikuandmeid, käsitletakse kombineeritud andmeid kui isikuandmeid seni kuni need püsivad kombineerituna.

Küpsised (Cookies) ja muud tehnoloogiad

Apple’i koduleht, online teenused, interaktiivsed rakendused, e-kirjad ja reklaamid võivad kasutada „küpsiseid“ („cookies“) ja muid tehnoloogiad nagu pikselmärgised ja veebimajakad. Need tehnoloogiad aitavad meil paremini mõista kasutajate käitumist, annavad meile teada, millist osa meie veebilehest inimesed on külastanud ning soodustavad ja mõõdavad veebiotsingute ja reklaamide efektiivsust. Me käsitleme „küpsiste“ ja muude tehnoloogiate poolt kogutud andmeid kui mitteisikuandmeid. Siiski, käsitleme IP aadressi või sarnaseid näitajaid kui isikuandmeid selles ulatuses, nagu kohalike seaduste järgi neid isikuandmeteks peetakse. Sarnaselt käsitleme kombineeritud andmeid, kui mitteisikuandmed kombineeritakse isikandmetega, käesolevate Privaatsuseeskirjade mõistes kui isikuandmeid.

Apple ja tema partnerid kasutavad „küpsiseid“ ja muid tehnoloogiaid mobiilsetes reklaamiteenustes kontrollimaks, mitu korda Teile teatud reklaami näidatakse, näitamaks Teile reklaame, mis vastavad Teie huvidele, ning mõõtmaks reklaamikampaaniate efektiivsust. Kui Te ei soovi saada nõnda asjakohaseid reklaame oma mobiilsele seadmele, saate Te nendest loobuda, külastades oma seadmega järgnevat linki: http://oo.apple.com. Kui Te loobute, saate Te jätkuvalt sama arvu mobiilseid reklaame, aga need võivad olla vähem asjakohased, kuna need ei põhine Teie huvidel. Te võite siiski näha sisuga seotud reklaame veebilehel või rakenduses või reklaame, mis põhinevad muudel mitteisikuandmetel. Antud loobumine kehtib vaid Apple’i reklaamiteenuste suhtes ning ei mõjuta teistest reklaamivõrkudest pärit huvidepõhist reklaami.

Apple ja meie partnerid kasutavad „küpsiseid“ ja teisi tehnoloogiaid ka isikuandmete meeldejätmiseks, kui Te külastate meie veebilehte, online teenuseid ja rakendusi. Nendel juhtudel on meie eesmärgiks muuta Teie kogemust Apple’ga mugavamaks ja isiklikumaks. Näiteks võimaldab meil Teie eesnime teadmine Teid järgmine kord kui Apple’i Online Poodi külastate tervitada. Teie riigi ja keele – ja kui olete haridustöötaja, teie kooli – teadmine aitab meil pakkuda kohandatud ja kasulikumat ostukogemust. Teadmine, et keegi, kes on Teie arvutit või seadet kasutanud, on ostnud teatud toodet või teenust, aitab meil oma reklaame ja e-posti teateid Teie huvidega paremini siduda. Ja Teie kontaktandmete, toodete seerianumbrite, arvuti või seadme andmete teadmine aitab meil Teie tooteid registreerida, kohanda Teie operatsioonisüsteemi Teie eelistustele, seada üles Teie iCloud teenust ja pakkuda Teile paremat klienditeenindust.

Kui Te soovite „küpsised“ keelata ja kasutate Safari veebibrauserit, avage Safari eelistused (preferences) ja keelake küpsised Turvalisuse (Security) vahelehel. Apple’i mobiilsel seadmel avage Seaded (Settings), seejärel Safari ning seejärel lõik Küpsised (Cookies). Teiste brauserite puhul uurige rakenduse pakkujalt, kuidas „küpsiseid“ keelata. Juhime tähelepanu, et teatud Apple’i kodulehe osad ei ole kasutatavad, kui „küpsised“ on keelatud.

Nii nagu enamike veebilehtede puhul, kogume me teatud andmeid automaatselt ja säilitame neid logifailides. Nende andmete hulka kuuluvad IP aadressid, brauseri tüüp ja keel, interneti-teenusepakkuja, veebileht, millelt saabutakse ja millele väljutakse, operatsioonisüsteem, kuupäev/aeg ja andmed tehtud klikkide kohta.

Me kasutame seda infot, et mõista ja analüüsida tendentse, hallata veebisaiti, uurida kasutaja käitumist saidil ja koguda demograafilist informatsiooni meie kasutajabaasi kui terviku kohta. Apple võib kasutada seda informatsiooni oma turustamis- ja reklaamiteenustes.

Mõnedes oma e-kirjades kasutame „läbikäidavaid linke“, mis viitavad Apple kodulehel olevale sisule. Kui kasutajad vajutavad mõnele neist linkidest, läbivad nad esmalt eraldiseisva serveri enne kui jõuavad meie kodulehel oleva sihtpunktini. Me jälgime antud läbikäimise andmeid, et tuvastada huvi teatud teemade vastu ja mõõta meie kliendisuhtluse efektiivsust. Kui Te eelistate, et Teie tegevusi nii ei jälgita, ärge vajutage teksti- või graafilisi linke antud e-kirjades.

Pikselmärgised võimaldavad meil saata e-kirju sellises formaadis, mis on klientidele loetavad, ning need annavad meile teada, kas e-kirja on loetud. Me võime seda informatsiooni kasutada klientidele saadetavate kirjade vähendamiseks või eemaldamiseks.

Avaldamine kolmandatele isikutele

Aeg-ajalt võib Apple avaldada teatud isikuandmeid strateegilistele partneritele, kes teevad Apple’iga koostööd, et pakkuda tooteid ja teenuseid või kes aitavad Apple’il klientidele turustada. Näiteks, kui Te ostate ja aktiveerite oma iPhone’i, lubate Apple’il ja selle mobiilsidepakkujal omavahel Teie poolt aktiveerimisprotsessi käigus teenuse osutamiseks esitatavaid andmeid vahetada. Kui Teile teenuse osutamine kiidetakse heaks, allub Teie konto Apple’i ja selle mobiilsidepakkuja vastavatele privaatsuseeskirjadele. Isikuandmeid kasutatakse Apple’i poolt vaid oma toodete, teenuste ja reklaami pakkumiseks või parendamiseks; neid ei jagata kolmandatele isikutele nende turustamiseesmärkideks.

Teenusepakkujad

Apple jagab isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad teenuseid nagu andmetöötlus, krediidi pikendamine, klientide tellimuste täitmine, toodete Teieni transportimine, kliendiandmete haldamine ja täiendamine, klienditeeninduse osutamine, Teie toodetest ja teenustest huvitatuse hindamine ja kliendiuurimuste ning rahuloluuuringute läbiviimine. Need ettevõtted on kohustatud Teie isikuandmeid kaitsma ning nendega saab ühendust kus iganes Apple tegutseb.

Muud

Apple’il võib – seaduse, menetluse, kohtuvaidluse ja/või Teie riigi või riigiväliste avalike või riigivõimu esindajate nõudmise tõttu − osutuda vajalikuks Teie isikuandmed avaldada. Samuti võime me Teie isikuandmeid avaldada kui leiame, et riigi julgeoleku ja korrakaitse eesmärkidel või muude avaliku tähtsusega asjaolude tõttu on avaldamine vajalik ja kohane.

Samuti võime Teie kohta käivat informatsiooni avaldada, kui leiame, et avaldamine on mõistlikult vajalik meie tingimuste rakendamiseks või meie tegevuste või kasutajate kaitsmiseks. Lisaks võime me ümberkujundamise, ühinemise või müügi korral anda üle mistahes ja kõik meie poolt kogutud isikuandmed vastavale kolmandale isikule.

Isikuandmete kaitse

Apple kasutab ennetavaid meetmeid – kaasa arvatud administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed – kaitsmaks Teie isikuandmeid kaotsimineku, varguse, väärkasutuse ning ka volitamata ligipääsu, avaldamise, muutmise ja hävitamise eest.

Apple’i online teenused nagu Apple Online Pood ja iTunes’i Pood kasutavad SSL krüpteeringut kõigil lehtedel, kus kogutakse isikuandmeid. Selleks, et sooritada oste antud teenustest, peate kasutama SSL’i võimaldavat brauserit nagu Safari, Firefox või Internet Explorer. Selline käitumine tagab Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse sel ajal, kui seda edastatakse üle interneti.

Kui Te kasutate mõnda Apple’i toodet, teenust või rakendust või teete postituse Apple’i foorumis, jututoas või sotsiaalvõrgustikuteenuses, on Teie poolt jagatud isikuandmed teistele kasutajatele nähtavad ning nad saavad seda lugeda, koguda ja kasutada. Teie olete vastutav isikuandmete eest, mida nendel juhtudel otsustate avaldada. Näiteks kui Te esitate oma nime ja e-posti aadressi foorumipostituses, on see informatsioon avalik. Palun olge neid rakendusi kasutades ettevaatlik.

Isikuandmete terviklikkus ja säilitamine

Apple teeb isikuandmete täpsena, terviklikuna ning kaasajastatuna hoidmise Teie jaoks lihtsaks. Me säilitame Teie isikuandmeid perioodiks, mis on vajalik käesolevates Privaatsuseeskirjades loetletud eesmärkide täitmiseks, kui pikem säilitamisperiood ei ole seadusega nõutud või lubatud.

Juurdepääs isikuandmetele

Te saate aidata tagada, et Teie kontaktandmed ja eelistused on täpsed, täielikud ja uuendatud logides oma kontole sisse aadressil https://appleid.apple.com/. Muude isikuandmete osas teeme me heas usus püüdlusi, et pakkuda Teile ligipääsu, et Te saaks taotleda, et me parandaks teatud andmeid, kui need on ebatäpsed või kustutaks andmed, kui Apple ei pea neid seadusest tulenevalt või seadusliku äritegevuse eesmärgil säilitama. Me võime keelduda menetlemast taotlusi, mis on ebamõistlikult korduvad, vajaks ebaproportsionaalset tehnilist pingutust, ohustavad teiste privaatsust, on äärmiselt ebapraktilised või muul juhul, kui juurdepääsu tagamine ei ole kohalike seaduste järgi kohustuslik. Juurdepääsu-, parandus- ja kustutamistaotlused saab esitada piirkondlikel privaatsusealastel e-posti aadressidel.

Lapsed

Me ei korja teadlikult isikuandmeid vähem kui 13-aastastelt lastelt. Kui me saame teada, et me oleme kogunud isikuandmeid vähem kui 13-aastaselt lapselt, teeme me vajalikud sammud kustutamaks selle informatsiooni niipea kui võimalik.

Asukohapõhised teenused

Et pakkuda asukohaseid teenuseid Apple’i toodetel, võivad Apple ja meie partnerid ja litsentsiaadid koguda, kasutada ja jagada täpset asukohainfot, kaasa arvatud Teie Apple arvuti või seadme geograafiline asukoht reaalajas. Antud asukohainfo kogutakse anonüümselt sellises vormis, mis ei võimalda Teid isiklikult identifitseerida ja seda kasutatakse Apple’i ja meie partnerite ja litsentsiaatide poolt, et pakkuda ja parendada asukohapõhiseid tooteid ja teenuseid. Näiteks võime me jagada rakenduste pakkujatele Teie geograafilist asukohta kui Te otsustate kasutada nende asukohateenuseid.

Teatud Apple’i poolt pakutavad asukohapõhised teenused nagu näiteks „Leia minu iPhone“ („Find My iPhone“) vajavad toimimiseks Teie isikuandmeid.

Kolmandate osapoolte veebisaidid ja teenused

Apple’i veebilehed, tooted, rakendused ja teenused võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, toodetele ja teenustele. Meie tooted ja teenused võivad samuti kasutada või pakkuda tooteid või teenuseid kolmandatelt osapooltelt – näiteks kolmanda osapoole poolt pakutav iPhone rakendus. Kolmandate osapoolte poolt kogutava informatsiooni, mis võib endas hõlmata ka asukohainfot või kontaktandmeid, suhtes kehtivad nende privaatsusreeglid. Me soovitame Teil antud kolmandate osapoolte privaatsustavadega tutvuda.

Rahvusvahelised kasutajad

Teie poolt esitatud informatsiooni võivad edastada või sellele ligi pääseda isikud üle terve maailma nii nagu käesolevates Privaatsuseeskirjades kirjeldatud. Apple järgib Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi (U.S. Department of Commerce) kehtestatud „turvalise varjupaiga“ (“safe harbor”) raamistikku, mis puudutab Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi organisatsioonide poolt kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamisest. Hangi täiendavat teavet USA Kaubandusministeeriumi Turvalise Varjupaiga Programmi kohta.

Juhime tähelepanu, et Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides asuvate indiviidide isikuandmeid haldavad ühiselt Apple Distribution International Corkis, Iirimaal ja Apple UK Limited Uxbridges, Ühendkuningriigis. iTunes’i vahendusel Euroopa Majanduspiirkonnas kogutud informatsiooni haldab iTunes SARL Luksemburgis.

Kogu meie ettevõtte pühendumus Teie privaatsusele

Et tagada Teie isikuandmete turvalisus, edastame me oma privaatsus- ja turvalisusjuhised Apple’i töötajatele ja rakendame ettevõttesiseselt rangelt privaatsuse tagamise meetmeid.

Privaatsusküsimused

Kui Teil on mõni mure seoses Apple’i Privaatsuseeskirjadega või andmekäitlusega, palume Teil meiega kontakteeruda Teie kohaliku Apple’i Andmehalduri vastavatel piirkondlikel e-posti aadressidel, mis on allpool loetletud.

Riik või piirkond - Kontaktandmed

Ameerika Ühendriigid https://www.apple.com/privacy/contact/

Kanada https://www.apple.com/privacy/contact/

Ladina-Ameerika https://www.apple.com/privacy/contact/

Euroopa https://www.apple.com/privacy/contact/

Jaapan https://www.apple.com/privacy/contact/

Austraalia https://www.apple.com/privacy/contact/

Aasia/Vaikne ookean https://www.apple.com/privacy/contact/

Apple võib oma Privaatsuseeskirju aeg-ajalt uuendada. Kui me muudame eeskirju olulisel määral, paneme vastava teate üles oma kodulehele koos uuendatud Privaatsuseeskirjadega.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014

Viimati uuendatud 12. oktoobril 2011.a.