Apple’i meediateenuste tingimused

Käesolevad tingimused moodustavad Teie ja Apple’i vahelise lepingu („Leping”). Palun lugege Leping tähelepanelikult läbi. Lepingu aktsepteerimise ja sellest arusaamise kinnitamiseks vajutage „Nõustun” („Agree”).

A. MEIE TEENUSTE TUTVUSTUS

Käesolev Leping reguleerib Teie poolt Apple’i teenuste („Teenused”) kasutamist, mille kaudu Te saate osta, tasuta omandada, litsentseerida, rentida või tellida meediat, rakendusi („Rakendused”) ja muid rakendusesiseseid teenuseid („Sisu”). Meie Teenused on: iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music ja Apple News. Luues konto Teenuste kasutamiseks Eestis, määratlete selle riigi maksustamise seisukohast oma elukohariigina („Elukohariik”). Meie Teenused on Teile kasutamiseks kättesaadavad Teie Elukohariigis ning teistes EL riikides, kus te ajutiselt viibite. Meie Teenuste kasutamiseks vajate ühilduvat riistvara, tarkvara (soovitatavalt, mõnel juhul ka nõutav, uusim versioon) ja internetiühendust (võivad kohalduda tasud). Eelnimetatud tegurid võivad mõjutada meie Teenuste toimimist.

B. MEIE TEENUSTE KASUTAMINE

MAKSED, MAKSUD JA TAGASIMAKSED

Meie Teenuste puhul saate omandada Sisu tasuta või tasu eest, mõlemal juhul viidatakse omandamisele kui „Tehingule“. Iga Tehinguga omandate litsentsi üksnes Sisu kasutamiseks. Iga Tehing on elektrooniline leping Teie ja Apple’i vahel ja/või Teie ja meie Teenuse läbi Sisu pakkuva ettevõtja vahel. Samas, kui olete Apple Distribution Internationali klient ja omandate Rakenduse või raamatu, siis on Apple Distribution International selle müüja; see tähendab, et omandate Apple Distribution Internationalilt Sisu ning selle annab litsentsi alusel kasutusse kas Rakenduse Pakkuja (nagu on defineeritud allpool) või raamatu pakkuja. Kui teete oma esimese Tehingu, palume Teil valida, millise sagedusega peaksime küsima Teie salasõna tulevaste Tehingute puhul. Kui lubate Tehingute jaoks kasutada Touch ID-d, palume Teil kõik Tehingud autentida oma sõrmejäljega. Oma salasõna seadistusi saate igal ajal muuta järgides järgmiseid juhiseid: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple debiteerib Teie maksevahendit (näiteks Teie krediit- või deebetkaarti, kinkekaarti/-koodi või muud Teie Elukohariigis kättesaadavat vahendit) kõikide tasuliste Tehingute eest, sealhulgas kohaldatavate maksude eest. Kui esitate Sisu eeltellimuse, debiteeritakse summa ajal, mil Sisu Teile kohale toimetatakse (välja arvatud juhul, kui tühistate tellimuse enne Sisu saadavale tulekut). Apple võib vastavalt kohalikele seadustele värskendada Teie makseviisiga seotud teavet, kui Teie finantsasutus on sellise teabe esitanud. Tehingute eest arvete esitamise üksikasjadega tutvumiseks palun külastage: http://support.apple.com/kb/HT5582. Käesolevaga nõustute saama arveid elektroonilises vormis, sh e-posti teel. Sisu hinnad võivad igal ajal muutuda. Kui tehnilised probleemid takistavad või viivitavad ebamõistlikult Sisu kättetoimetamist, on Teie ainus võimalik õiguskaitsevahend nõuda kas Sisu asendamist või makstud summa tagastamist olenevalt sellest, kuidas Apple ette näeb. Apple võib vastavalt olukorrale keelduda tagasimakse taotlusest, kui leiame tõendeid pettuse, tagasimakse kuritarvitamise või muu manipuleeriva käitumise kohta, mis annab Apple’ile õiguse esitada omakorda vastunõue. Kinkekaartide/-koodidega seotud tingimused on kättesaadavad siin: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Tühistamisõigus. Kui otsustate oma tellimuse tühistada, saate seda põhjendamata teha 14 päeva jooksul pärast kviitungi saamist.

Tellimuse tühistamiseks peate oma otsusest meile teada andma. Kiire töötlemise tagamiseks soovitame Teil kõigi toodete tühistamiseks kasutada probleemist teatamise (Report a Problem) võimalust (v.a Apple Music, iTunes Match, Season Pass, Multi-Pass ning lunastamata iTunesi kingitused, mis on ostetud otse Apple’ilt. Välja arvatud toodete tühistamiseks pöörduge iTunesi klienditoe poole). Samuti on Teil õigus meid teavitada alloleva tühistusvormi või muu selgesõnalise avalduse kaudu. Kui kasutate probleemist teatamise (Report a Problem) võimalust, anname teile tühistamisteate kinnitamisest viivitamatult teada.

Tühistustähtajast kinnipidamiseks peate oma tühistussoovi esitama enne 14-päevase perioodi lõppu.

Tühistamise tulemus. Me maksame summa teile tagasi hiljemalt 14 päeva pärast tühistustaotluse saamist. Me kasutame tagasimaksmiseks sama makseviisi, mida Te kasutasite Tehingu tegemiseks, ega võta selle eest mingeid tasusid.

Tühistamisõiguse erand. Te ei saa Sisu tarnetellimust tühistada, kui tarnet on Teie taotluse ja kinnituse põhjal juba alustatud, mis tähendab, et tühistamisõigust enam pole.

Tühistusvorm

- Saaja: Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, asukoht Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Iirimaa.

- Käesolevaga teatan, et tühistan oma lepingu järgmiste toodete kohta:

[LISAGE TELLIMUSE ID, TOODE, ESITAJA JA TÜÜP]

- Tellimiskuupäev [LISAGE KUUPÄEV] / kättesaamiskuupäev [LISAGE KUUPÄEV]

- Kliendi nimi

- Kliendi aadress

- Kuupäev

APPLE ID

Meie Teenuste kasutamiseks ja oma Sisule juurdepääsuks peate kasutama Apple ID-d. Apple ID on konto, mida Te kasutate kogu Apple’i ökosüsteemis. Teie Apple ID on väärtuslik ning Te vastutate selle konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest. Apple ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad Teie Apple ID autoriseerimata kasutamisest. Palun võtke Apple’iga ühendust, kui kahtlustate, et Teie Apple ID-d konfidentsiaalsus ja turvalisus on kahjustatud.

Vaid isikud, kes on 13-aastased või vanemad (või samaväärne minimaalne vanus Teie Elukohariigis, mis on märgitud registreerimisprotsessis) võivad luua Apple ID ja meie Teenuseid kasutada. Noorematele isikutele saab Apple ID luua vanem või eestkostja, kasutades Perekonnaga Jagamise funktsiooni, või heakskiidetud haridusasutus.

PRIVAATSUS

Teie poolt meie Teenuste kasutamisel kehtivad Apple’i Privaatsuseeskirjad (Apple Privacy Policy), mis on leitavad aadressil https://www.apple.com/legal/privacy/.

TEENUSTE JA SISU KASUTUSREEGLID

Teenuste ja Sisu kasutamisel peate järgima selles punktis sätestatud reegleid („Kasutusreeglid“). Teistsugune Teenuste ja Sisu kasutamine on käesoleva Lepingu oluline rikkumine. Apple võib jälgida Teie poolt Teenuste ja Sisu kasutamist, et tagada, et Te järgite käesolevaid Kasutusreegleid.

Kõik Teenused:

- Te võite kasutada Teenuseid ja Sisu üksnes isiklikel mitteärilistel eesmärkidel (välja arvatud allpool punktis App Store’i Sisu sätestatud juhtudel).

- Sisu üleandmisega Apple’i poolt ei kaasne Teile reklaamiõiguste üleminekut ning see ei tähenda autoriõiguse omanike õiguste andmist ega loovutamist.

- Te võite igal seadmel Sisu kasutada kuni viielt eri Apple ID-lt.

- Teie vastutate Sisu kaotamise, hävimise või kahjustumise eest pärast allalaadimist. Soovitame Teil oma Sisu korrapäraselt varundada.

- Te ei või Teenusega kaasnevaid turvatehnoloogiaid omavoliliselt muuta ega vältida.

- Te võite kasutada meie Teenuseid üksnes Apple’i tarkvara kasutades ega või seda tarkvara muuta ega kasutada selle tarkvara muudetud versioone.

- Videosisu nõuab HDCP ühendust.

iTunes Store’i Sisu:

- Võite kasutada Digital Rights Management (DRM)-vaba Sisu mõistlikul arvul ühilduvatel seadmetel, mida Te omate või mille üle Te omate kontrolli. DRM-kaitstud Sisu võib kasutada kuni viiel arvutil ning mis tahes arvul seadmetel, mida nende arvutitega sünkroniseerite.

- Renditud Sisu saab vaadata ühel seadmel korraga ning see tuleb esitada 30 päeva jooksul ja esitamine lõpetada 24–48 tunni jooksul alates esitamise algusest, olenevalt Teenuste puhul pakutavast Sisust teie Elukohariigis (esitamise peatamine, pausile panemine või esitamise taasalustamine ei pikenda seda aega).

- Võite kuulamiseks kirjutada heliesitusloendi plaadile kuni seitse korda (see piirang ei kehti DRM-vaba Sisu puhul). Võite kasutada heliplaati, millele olete kirjutanud oma Sisu, samal moel kui võiksite kasutada jaemüügipoest ostetud heliplaati vastavalt kohalduvatele autoriõigusi reguleerivatele seadustele.

App Store’i Sisu:

- Termin „Rakendus” hõlmab rakendusi, iMessage’i ja Apple Watch’i rakendusi, App-siseseid oste, laiendusi (nt klaviatuurid), kleebiseid ja tellimusi, mis on rakenduses kättesaadavaks tehtud.

- Võite kasutada Rakendusi mis tahes seadmel, mis Teile kuulub või on Teie kontrolli all.

- Äriettevõtte, valitsusasutuse või haridusasutuse („Ettevõte”) nimel tegutsevad eraisikud võivad Rakendusi kasutamiseks alla laadida ja sünkroniseerida kas (i) ühe eraisiku poolt ühel või mitmel seadmel, mis kuuluvad Ettevõttele või mida Ettevõte kontrollib; või (ii) mitme eraisiku poolt ühel jagatud seadmel, mis kuulub Ettevõttele või mida Ettevõte kontrollib. Selguse huvides märgime, et iga seade, mida kasutavad järjestikku või ühiselt mitmed kasutajad, vajab eraldi litsentsi.

iBooks Store’i Sisu:

- Võite kasutada DRM-vaba Sisu mis tahes ühilduval seadmel, mida Te omate või mis on Teie kontrolli all. DRM-kaitstud Sisu võib kasutada kuni viiel arvutil ning mis tahes arvul seadmetel, mida nende arvutitega sünkroniseerite.

- Te ei või kirjutada iBooks Store’i Sisu plaadile.

Apple Music:

- Te võite kasutada Individuaalset Apple Music liikmelisust kuni 10 seadmel (millest üksnes 5 võivad olla arvutid).

- Individuaalne Apple Music liikmelisus võimaldab Teil kasutada voogedastust ühel seadmel korraga; Perekonna liikmelisus võimaldab Teil ja Teie Perekonna liikmetel voogedastust kasutada kuni kuuel seadmel korraga.

KORDUV ALLALAADIMINE

Teil on võimalik korduvalt alla laadida varem omandatud Sisu („Korduv allalaadimine”) seadmetele, millele on sisse logitud sama Apple ID-ga („Seostatud Seadmed”). Korduvaks allalaadimiseks kättesaadavat Sisu oma Elukohariigis saate vaadata siit: https://support.apple.com/en-us/HT204632. Sisu ei pruugi olla korduvaks allalaadimiseks kättesaadav, kui seda Sisu ei pakuta enam meie Teenuste hulgas.

Seostatud Seadmete Reeglid. Teil võib olla 10 seadet (aga üksnes maksimaalselt 5 arvutit) Teie Apple ID-ga korraga sisse logitud. Iga arvuti peab olema eelnevalt autoriseeritud, kasutades sama Apple ID’d (autoriseerimise kohta rohkem teada saamiseks külasta: https://support.apple.com/en-us/HT201251). Seadmeid võib seostada erineva Apple ID-ga üks kord 90 päeva jooksul.

TELLIMUSED

Teenused ja teatavad Rakendused võivad Teil võimaldada osta juurdepääsu Sisule või teenustele tellimuse alusel („Tasutud Tellimused”). Tasutud Tellimused uuenevad automaatselt kuni nende tühistamiseni Teie konto seadete punktis "Halda tellimusi" (Manage Subscriptions). Teavitame Teid, kui Tasutud Tellimuse hind tõuseb ning küsime vajaduse korral Teie nõusolekut tellimuse jätkamiseks. Teilt võetakse tasu mitte rohkem kui 24 tundi enne viimase Tasutud Tellimuse perioodi algust. Kui me ei saa Teie maksevahendit mingil põhjusel debiteerida (nt siis, kui see on aegunud või seal pole piisavalt rahalisi vahendeid) ja Te pole Tasutud Tellimust tühistanud, jääte vastutavaks kõigi laekumata summade eest ja me proovime Teie maksevahendit debiteerida, kuni värskendate oma maksevahendi teavet. Selle tulemusel võib muutuda Teie järgmise Tasutud Tellimuse perioodi algus ja kuupäev, millal Teilt iga perioodi eest tasu võetakse. Teatavad Tasutud Tellimused võivad võimaldada tasuta prooviperioodi enne Teie maksevahendi debiteerimist. Kui otsustate Tasutud Tellimuse lõpetada enne, kui debiteerime Teie maksevahendit, tühistage tellimus enne tasuta prooviperioodi lõppu.

SISU JA TEENUSE KÄTTESAADAVUS

Käesolevas Lepingus sätestatud tingimused, mis on seotud Teenuste, Sisu liikide, omaduste või funktsioonidega, mis ei ole Teie Elukohariigis kättesaadavad, ei kohaldu Teie suhtes kuni need muutuvad Teile kättesaadavaks. Teie Elukohariigis Teile kättesaadava Sisu liikide vaatamiseks vaadake Teenuseid või külastage veebilehte https://support.apple.com/en-us/HT204411.

MITTE-APPLE SEADMED

Kui kasutate meie Teenuseid seadmel, mis ei kuulu Apple brändi alla, ei pruugi Teil olla juurdepääsu kõikidele funktsioonidele või Sisu liikidele. Käesoleva Lepingu tingimusi, mis on seotud Teile mittekättesaadavate funktsioonide või Sisu liikidega, ei kohaldata Teie suhtes. Kui Te otsustate hiljem kasutada meie Teenuseid Apple’i seadmelt, siis nõustute, et kõiki käesoleva Lepingu tingimusi kohaldatakse selliselt seadmelt kasutamise suhtes.

C. TEIE MATERJALIDE ESITAMINE MEIE TEENUSTELE

Meie Teenused võivad võimaldada Teil esitada materjale, näiteks kommentaare, pilte, videoid ja netisaateid (sealhulgas seonduvaid metaandmeid ja kunstiteoseid). Selliste funktsioonide kasutamine Teie poolt peab vastama alltoodud Materjalide Esitamise Juhistele, mida võidakse aeg-ajalt uuendada. Kui Te näete materjale, mis ei vasta Materjalide Esitamise Juhistele, kasutage funktsiooni „Teata Probleemist” (Report a Concern). Käesolevaga annate Apple’ile ülemaailmse, lakkamatu, tasuta, mitteeksklusiivse litsentsi Teie esitatud materjalide kasutamiseks Teenuse osana või seotud turundusel. Apple võib jälgida ning otsustada eemaldada või toimetada mis tahes esitatud materjale.

Materjalide Esitamise Juhised Te ei tohi Teenuseid kasutada selleks, et:

- postitada materjale, mille kasutamiseks Teil ei ole luba, õigust või litsentsi;

- postitada küsitava väärtusega, solvavat, ebaseaduslikku, eksitavat või kahjulikku sisu;

- postitada teistele kuuluvaid isiklikke, privaatseid või konfidentsiaalseid andmeid;

- küsida isikuandmeid alaealiselt;

- jäljendada või eksitavalt esitleda end teise isiku või asutusega seotuna;

- postitada või edastada rämpsposti, sealhulgas, aga mitte ainult, tellimata või soovimatut reklaami, müügi-edenduslikke materjale või informatiivseid teateid;

- kavandada mis tahes ebaseaduslikku, petturlikku või manipuleerivat tegevust või sellega tegeleda.

D. PEREKONNAGA JAGAMINE

Perekonna korraldaja („Korraldaja”) peab olema vähemalt 18-aastane ning mis tahes alla 13-aastase (või samaväärne vanus nende Elukohariigis, nagu on märgitud registreerimisprotsessis) Perekonna liikme vanem või eestkostja. Kõikide Perekonnaga Jagamise funktsioonide kasutamiseks on vajalikud Apple’i seadmed.

Purchase Sharing. Perekonnaga Jagamise funktsioon Ostu Jagamine (Purchase Sharing) võimaldab Teil nõuetele vastavat Sisu jagada Perekonnas kuni kuue liikmega. Korraldaja kutsub liikmeid osalema ja nõustub Perekonna kõigi liikmete algatatud Tehingute eest. Korraldaja maksemeetodit kasutatakse mis tahes Perekonna liikme poolt algatatud Tehingu eest tasumiseks (välja arvatud juhul, kui Perekonna liikme kontol on poekrediiti, mida kasutatakse alati esimesena). Kui kasutatakse Korraldaja maksemeetodit, siis Perekonna liikmed tegutsevad Korraldaja agentidena. Korraldaja nõustub käesolevaga (1) maksma selliste Tehingute eest ning (2) sellega, et Perekonna liikmete algatatud Tehingud on heaks kiidetud. Korraldajad vastutavad oma maksemeetodi lepingu täitmise eest ning kannavad kogu riski, mis on seotud Perekonna liikmetele maksemeetodile juurdepääsu andmisega. Kviitung või arve Perekonna mis tahes liikme Tehingu eest saadetakse Tehingu algatanud Perekonna liikmele ja Korraldajale.

Ask to Buy. Ostuks loa küsimise (Ask to Buy) funktsioon on mugav funktsioon, mis võimaldab Korraldajal kiita heaks iga Tehingu, mille on algatanud alla 18-aastane (või vanus, mis vastab täisealiseks saamisele Teie Elukohariigis) Perekonna liige. Korraldaja peab olema iga sellise Perekonna liikme vanem või eestkostja, kelle jaoks Ask to Buy funktsioon aktiveeritakse. Perekonna liikmetelt alla laetud või lunastuskoodide vahendusel omandatud Toodetele Ask to Buy funktsioon ei kohaldu.

Muudatused Perekonna liikmetes. Kui Perekonna liige lahkub või eemaldatakse Perekonnast, ei pruugi Perekonna ülejäänud liikmetel enam olla võimalik lahkuva liikme Sisule ligi pääseda, sealhulgas Sisule, mis on omandatud Korraldaja maksemeetodi kaudu.

Perekonnaga Jagamise Eeskirjad. Teil on korraga võimalik kuuluda ainult ühte Perekonda ja Te võite Perekonnaga liituda kuni kaks korda aastas. Teil on võimalik muuta Apple ID-d, mille Te olete Perekonnaga sidunud, mitte rohkem kui üks kord 90 päeva jooksul. Kõik Perekonna liikmed peavad paiknema samas Elukohariigis. Kogu e Sisu, sealhulgas App-Siseseid Oste, tellimusi ja mõnesid varasemalt ostetud Rakendusi, ei pruugi olla lubatud funktsiooniga Purchase Sharing kasutada.

E. SOOVITUSTE ANDMISE FUNKTSIOONID

Teenused soovitatakse Teile Sisu, tuginedes Teie allalaadimistele, ostudele ja muudele tegevustele. Te võite oma konto seadetes keelduda selliste soovituste saamisest.

Mõnede soovituste andmise funktsioonide puhul võidakse enne nende sisselülitamist küsida Teie luba. Kui Te need funktsioonid sisse lülitate, siis palutakse Teil anda Apple’ile luba koguda ja hoida teatavaid andmeid, sealhulgas, aga mitte ainult, andmeid Teie seadme tegevuse, asukoha ja kasutamise kohta. Palun lugege hoolikalt teavet, mida Teile esitatakse nende funktsioonide sisselülitamisel.

F. ITUNES STORE’I TÄIENDAVAD TINGIMUSED

SEASON PASS JA MULTI-PASS

Luba (Pass) võimaldab Teil osta ja vastu võtta televisiooni Sisu kui see muutub kättesaadavaks. Hooajaluba (Season Pass) kohaldub televisiooni Sisu suhtes, millel on hooaja jooksul piiratud arv episoode; mitmekordne luba (Multi-Pass) kohaldub televisiooni Sisu suhtes, mis on pidevalt kättesaadav. Tehingu tegemisel debiteeritakse Season Pass’i või Multi-Pass’i täishind. Season Pass’i või Multi-Pass’i Sisu on allalaadimiseks kättesaadav kuni 90 päeva pärast seda, mil viimane episood muutub kättesaadavaks. Kui Multi-Pass’i omandades valitakse automaatne uuendamine, siis debiteeritakse Teilt iga järgmise Multi-Pass’i tsükli täishind. Te saate oma konto seadetes enne järgmise Multi-Pass’i tsükli algust automaatse uuendamise välja lülitada. Kui Sisu pakkuja edastab Apple’ile vähem TV-episoode, kui oli kavandatud ajal, mil Te ostsite Season Pass’i, krediteerime Teie Apple ID-d vastava arvu Apple’ile edastamata episoodide jae-väärtuse ulatuses.

G. APP STORE’i TÄIENDAVAD TINGIMUSED

APP STORE’I SISU LITSENTS

Rakenduse litsentsi annab Teile kas Apple või kolmandast isikust arendaja („Rakenduse Pakkuja”). Kui olete Apple Distribution Internationali klient, siis on Apple Distribution International toote müüja; see tähendab, et omandate Apple Distribution Internationalilt Rakenduse litsentsi, aga Rakenduse litsentsi andja on Rakenduse Pakkuja. Rakendus, mille litsentsi andja on Apple, on „Apple’i Rakendus”; Rakendus, mille litsentsi andja on Rakenduse Pakkuja, on „Kolmanda Isiku Rakendus”. Apple tegutseb App Store’i pakkudes Rakenduse Pakkujate nimel agendina ega ole Teie ja Rakenduse Pakkuja vahelise müügi- või kasutuslepingu osaline. Iga Rakendust, mille te omandate, reguleerib Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsileping („Standard LKLL”), mis on sätestatud allpool, välja arvatud juhul, kui Apple või Rakenduse Pakkuja sõlmib selle suhtes ülimusliku eraldiseisva litsentsilepingu („Eraldiseisev LKLL”). Mis tahes Kolmanda Isiku Rakenduse Pakkuja vastutab ainuisikuliselt selle sisu, garantiide ja nõuete eest, mis Teil võivad seoses Kolmanda Isiku Rakendusega tekkida. Te saate aru ja nõustute, et Apple on iga Kolmanda Isiku Rakenduse osas kohalduva Standard LKLL-i või Eraldiseisva LKLL-i suhtes kolmandast isikust kasusaaja ning võib seega sellist litsentsilepingut jõustada. Teatavad Rakendused, näiteks kleebised ja iMessage rakendused ei pruugi ilmuda seadme ekraaniliidesel, aga neile pääseb juurde ja neid saab kasutada Sõnumite rakenduse sahtlist.

APP-SISESED OSTUD

Rakendused võivad pakkuda neis Rakendustes kasutatavat sisu, teenuseid või funktsioone („App-Sisesed Ostud”). App-Siseseid Oste, mis tarvitatakse Rakenduse kasutamisel ära (nt. virtuaalsed vääriskivid), ei saa seadmete vahel üle anda ning neid saab ainult üks kord alla laadida. Peate oma konto enne App-Siseste Ostude tegemist autentima – eraldi muu Sisu omandamiseks tehtud autentimisest – sisestades oma salasõna või kasutades Touch ID-d. Teil on võimalik teha täiendavaid App-Siseseid Oste 15 minuti jooksul ilma uuesti autentimata, välja arvatud juhul, kui olete palunud meil küsida salasõna iga ostu jaoks või võimaldanud Touch ID kasutamist. Te saate App-Siseste Ostude tegemise võimaluse välja lülitada, järgides neid juhiseid: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

RAKENDUSE HOOLDUS JA TUGI

Apple vastutab hoolduse ja toe pakkumise eest vaid Apple’i Rakenduste puhul või seaduses sätestatud nõuete kohaselt. Rakenduste Pakkujad vastutavad Kolmanda Isiku Rakenduste hoolduse ja toe eest.

LITSENTSEERITUD RAKENDUSE LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

App Store’i kaudu omandatavaid Rakendusi ei müüda Teile, vaid antakse Teile litsentsi alusel kasutada. Teie poolt iga Rakenduse litsentsi omandamine eeldab Teie eelnevat nõustumist käesoleva Litsentseeritud Rakenduse Lõppkasutaja Litsentsilepinguga („Standard LKLL”) või Eraldiseisva Lõppkasutaja Litsentsilepinguga, mis on sõlmitud Teie ja Rakenduse Pakkuja vahel („Eraldiseisev LKLL”), kui seda pakutakse. Teie litsentsi mis tahes Apple’i Rakendusele käesoleva Standard LKLL-i või Eraldiseisva LKLL-i alusel annab Apple, Teie litsentsi mis tahes Kolmanda Isiku Rakendusele annab käesoleva Standard LKLL-i või Eraldiseisva LKLL-i alusel vastava Kolmanda Isiku Rakenduse Pakkuja. Mis tahes Rakendusele, millele kohaldub käesolev Standard LKLL, on viidatud käesolevas dokumendis kui „Litsentseeritud Rakendusele”. Rakenduse Pakkuja või Apple, vastavalt olukorrale („Litsentsi Andja”), jätab endale kõik õigused seoses Litsentseeritud Rakendusega, mida ei ole selgesõnaliselt Teile käesoleva Standard LKLL-iga üle antud.

a. Litsentsi ulatus. Litsentsi Andja annab Teile üleandmatu litsentsi Litsentseeritud Rakenduse kasutamiseks mis tahes Apple’i brändi toodetel, mis kuuluvad Teile või on Teie kontrolli all, viisil, nagu see on lubatud Kasutusreeglites. Käesoleva Standard LKLL-i tingimused reguleerivad mis tahes sisu, materjale või teenuseid, mis on juurdepääsetavad või ostetakse Litsentseeritud Rakenduse raames, samuti Litsentsi Andja pakutavaid uuendusi, mis asendavad esialgse Litsentseeritud Rakenduse või täiendavad seda, välja arvatud juhul, kui uuendusega on kaasas Eraldiseisev LKLL. Välja arvatud Kasutusreeglites lubatud juhtudel, ei või Te Litsentseeritud Rakendust levitada või üle võrgu kättesaadavaks teha, kui see võimaldaks selle kasutamist mitme seadme poolt üheaegselt. Te ei või Litsentseeritud Rakendust üle anda, edasi levitada ega sellele all-litsentsi anda, kui Te müüte oma Apple’i Seadme kolmandale isikule, peate Te Litsentseeritud Rakenduse eelnevalt Apple’i Seadmest eemaldama. Te ei tohi Litsentseeritud Rakendust, mis tahes uuendust või nende osa kopeerida (välja arvatud juhul, kui see on käesoleva litsentsi ja Kasutusreeglitega lubatud), pöördprojekteerida, lahti võtta, muuta ega üritada tuletada selle lähtekoodi ega luua tuletatud teoseid (välja arvatud ulatuses, milles eelnevalt toodud piirang on kehtiva seadusandluse poolt keelatud, või ulatuses, milles see on lubatud Litsentseeritud Rakenduses kasutatavate, mis tahes avatud lähtekoodiga, osadele rakenduvate litsentsitingimustega).

b. Nõusolek andmete kasutamiseks. Te nõustute, et Litsentsi Andja võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ja muud sellega seotud informatsiooni, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tehnilist informatsiooni Teie seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadete kohta – eelnevat informatsiooni kogutakse perioodiliselt hõlbustamaks Teile Litsentseeritud Rakendusega seotud tarkvara uuenduste, toote toe ja muude teenuste (kui neid on) pakkumist. Litsentsi Andja võib kasutada taolist informatsiooni oma toodete täiustamiseks või Teile teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks seni, kuni taoline informatsioon eksisteerib kujul, mis ei võimalda Teid isiklikult identifitseerida.

c. Lõpetamine. Standard LKLL kehtib kuni selle lõpetamiseni Teie või Litsentsi Andja poolt. Teie käesolevast Standard LKLList tulenevad õigused lõpevad automaatselt juhul, kui Te jätate selle mis tahes tingimused täitmata.

d. Välised Teenused. Litsentseeritud Rakendus võib võimaldada juurdepääsu Litsentsi Andja ja/või kolmandate isikute poolt osutatavatele teenustele ja veebilehtedele (koos ja eraldi „Välised Teenused”). Te nõustute kasutama Väliseid Teenuseid üksnes omal vastutusel. Litsentsi Andja ei ole kohustatud kolmanda isiku Väliste Teenuste sisu ega täpsust kontrollima või hindama ega vastuta selliste kolmanda isiku Väliste Teenuste eest. Mis tahes Litsentseeritud Rakenduse või Välise Teenuse poolt kuvatavad andmed, sealhulgas finants-, meditsiinilised ja asukohaandmed, on vaid üldinformatiivsed ning Litsentsi Andja ega tema agendid ei anna neile mingeid garantiisid. Te kohustute mitte kasutama Väliseid Teenuseid viisil, mis ei ole käesolevate Standard LKLL-i tingimustega kooskõlas või mis rikub Litsentsi Andja või mis tahes kolmanda isiku intellektuaalse omandi õigusi. Te kohustute mitte kasutama Väliseid Teenuseid eesmärgiga ahistada, kuritarvitada, jälitada, ähvardada või laimata mis tahes isikut või asutust, ning nõustute, et Litsentsi Andja ei vastuta taolise kasutamise eest. Välised Teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõigis keeltes või Teie Elukohariigis ega pruugi olla igas asukohas kasutamiseks kohased või kättesaadavad. Selles ulatuses, milles Te soovite selliseid Väliseid Teenuseid kasutada, vastutate Te kehtivate seaduste järgimise eest. Litsentsi Andja jätab endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata või Teie ees vastutust võtmata muuta, peatada, eemaldada või deaktiveerida mis tahes Väliseid Teenuseid või seada neile juurdepääsu piiranguid.

e. Apple pakub Teenust mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. Apple ei anna mis tahes muid lubadusi ega kinnitusi Teenuse osas ning iseäranis ei garanteeri, et

(i) Teiepoolne Teenuse kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta. Te nõustute, et aeg-ajalt võib Apple tehnilistel või funktsionaalsetel põhjustel Teenuse määramata ajaks eemaldada või mistahes ajal tühistada, teatades sellest Teile mõistlikus ulatuses ette;

(ii) Teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mis tahes turvasüsteemide sissetunge, mida loetakse vääramatu jõu asjaoludeks, kusjuures Apple välistab sellega seotud mis tahes vastutuse. Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud Teenuse kaudu ostetud, omandatud või renditud mis tahes Sisu, varundamise eest.

f. Välja arvatud allpool punktis (d) viidatud juhul, või juhul, kui Te kasutate mis tahes kohalduvat seadusest tulenevat tagasimakse või kompensatsiooni saamise õigust, ei vastuta Apple, tema juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, seotud isikud, agendid, töövõtjad või litsentsiandjad Apple’i, tema töötajate või agentide poolt tekitatud mis tahes kahju eest olukorras, kus:

(i) ei ole rikutud Apple’i või tema töötajate või agentide seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;

(ii) mis tahes taolise rikkumise tulemus ei ole mõistlikult ettenähtav;

(iii) kahju või kao mis tahes suurenemine tuleneb Teie poolt käesoleva Lepingu mis tahes tingimuse rikkumisest

(iv) see tuleneb Apple’i otsusest kõrvaldada mis tahes andmed või sisu või keelduda nende töötlemisest, hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs Teenusele või teostada mis tahes muid tegevusi Lepingu arvatava rikkumise uurimise raames või kui Apple’i on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva Lepingu rikkumine; või

(v) see seondub Teenuse Teiepoolse kasutamisega seotud saamata jäänud tulu, äritegevuse või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.

g. Apple võtab tarvitusele kõik mõistlikud abinõud kaitsmaks Teie poolt seoses Teenusega esitatud andmeid, kaasa arvatud pettuse eest.

h. Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira Apple’i vastutust raske hooletuse, tahtliku rikkumise, pettuse või surma või kehavigastuse põhjustamise eest.

i. Kui Te rikute käesolevat Lepingut, olete Te Apple’i, tema juhatuse liikmete, ametnike, töötajate, seotud isikute, agentide, töövõtjate ja litsentsi andjate ees vastutav Teie rikkumisest tuleneva mistahes nõude puhul. Samuti olete Te vastutav mistahes teo eest, mis Apple on teinud seoses Lepingu arvatava rikkumise uurimisega või tema leidude või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise tulemusena.

j. Te ei tohi Litsentseeritud Rakendust kasutada või muul viisil eksportida või re-eksportida, välja arvatud Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ja Litsentseeritud Rakenduse omandamise asukoha õigusaktidega ettenähtud viisil. Iseäranis, aga mitte ainult, ei tohi Litsentseeritud Rakendust eksportida või re-eksportida (a) ühtegi riiki, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo või (b) ühelegi isikule, kes on kantud Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi (U.S. Treasury Department) Specially Designated Nationals nimekirja või Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi (U.S. Department of Commerce) Denied Person's List või Entity List nimekirja. Kasutades Litsentseeritud Rakendust kinnitate ja tagate, et Te ei ela üheski sellises riigis ega ole kantud ühtegi sellisesse nimekirja. Samuti kohustute Te mitte kasutama neid tooteid mis tahes Ameerika Ühendriikide seadusega keelatud eesmärgil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, rakettide, tuuma-, keemiliste või bioloogiliste relvade väljaarendamiseks, projekteerimiseks või tootmiseks.

k. Litsentseeritud Rakendust ja sellega seonduvaid dokumente loetakse sättes 48 C.F.R. §2.101 toodud definitsiooni mõttes „Kommertsiaalseteks Artikliteks”, mis koosnevad sättes 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. §227.7202 toodud definitsiooni mõttes „Kommertsiaalsest Arvutitarkvarast” ja „Kommertsiaalsest Arvutitarkvara Dokumentatsioonist”. Vastavalt sättele 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. §227.7202-1 kuni 227.7202-4 on Ameerika Ühendriikide valitsusasutustest lõppkasutajatel õigus Kommertsiaalse Arvutitarkvara ja Kommertsiaalse Arvutitarkvara Dokumentatsiooni litsentsi alusel kasutada (a) ainult Kommertsiaalsete Artiklitena ja (b) ainult nende õigustega, mis on kooskõlas käesolevate tingimustega antud kõikidele teistele lõppkasutajatele. Avaldamata õigused on reserveeritud kooskõlas Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadustega.

l. Välja arvatud ulatuses, mis on järgmises punktis selgelt sätestatud, reguleerivad käesolevat Lepingut ning Teie ja Apple'i vahelist suhet California osariigi seadused, arvestamata kollisiooninorme. Teie ja Apple nõustute käesolevast Lepingust tulenevate vaidluste või nõuete lahendamisel kuuluma üksnes California Santa Clara maakonnas asuvate kohtute isiklikusse ja eksklusiivsesse alluvusse. Kui (a) Te ei ole USA kodanik; (b) Te ei ela USAs; (c) Te ei kasuta Teenust USAst; ning (d) Te olete ühe allpool sätestatud riigi kodanik, nõustute Te käesolevaga, et käesolevast Lepingust tulenevad mis tahes vaidlused või nõuded lahendatakse allpool sätestatud kohaldatava õiguse alusel, arvestamata võimalikke kollisiooninorme, ning Te kuulute pöördumatult allpool sätestatud osariigi, provintsi või riigi kohtute alluvusse, mille õigust kohaldatakse.

Kui Te olete Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi, Norra või Islandi kodanik, siis kohaldatakse Teie tavapärase elukoha riigi õigust ning vaidlused lahendatakse selle riigi kohtus.

Käesolevale Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta.

H. IBOOKS STORE’I TÄIENDAVAD TINGIMUSED

Te omandate iBooks Store’i Sisu sellise Sisu kolmandast isikust pakkujalt („Pakkuja”), mitte Apple'ilt. Apple tegutseb iBooks Store’i Sisu Teile pakkudes Pakkuja nimel agendina ega ole seega Teie ja Pakkuja vahelise Tehingu osaline. Kui olete Apple Distribution Internationali klient, siis on Apple Distribution International toote müüja; see tähendab, et omandate Apple Distribution Internationalilt litsentsi Sisu kasutamiseks, aga Sisu litsentsi andja on Pakkuja. iBooks Store’i Sisu Pakkuja jätab endale õiguse jõustada vastava iBooks Store’i Sisu kasutamise tingimusi. iBooks Store’i Sisu Pakkuja on ainuisikuliselt vastutav sellise Sisu eest, mis tahes garantiide eest ulatuses, milles neid ei ole välistatud, ning mis tahes nõuete eest, mis Teil või kolmandatel isikutel võivad seoses selle Sisuga olla.

I. APPLE MUSIC TÄIENDAVAD TINGIMUSED

APPLE MUSIC LIIKMELISUS

Apple Music on tellitav muusikateenus. Teie Apple Music liikmelisust uuendatakse automaatselt seni, kuni lülitate konto seadetes automaatse uuendamise välja. Vt täpsemalt punktist „Tellimused”. Kui Teie Apple Music liikmelisus lõpeb, kaotate Te juurdepääsu Apple Music kõigile funktsioonidele, milleks on vaja liikmelisust, seahulgas, aga mitte ainult, juurdepääsu Apple Music lauludele, mis on salvestatud Teie seadmes ja iCloud Muusikakogus. Apple jätab endale õiguse Teie Apple Music liikmelisus tühistada, kui meil ei õnnestu edukalt Teie maksevahendit Teie liikmelisuse uuendamiseks debiteerida.

Mõnedes asukohtades võidakse Teile pakkuda Apple Music liikmelisust Teie traadita side operaatori kaudu („Operaatori Liikmelisus”). Kui Te ostate Operaatori Liikmelisuse, lisab Teie operaator Teie Apple Music liikmelisuse maksumuse Teie arvele. Teie suhtele oma operaatoriga kohalduvad operaatori tingimused mitte käesolev Leping ja mis tahes arvega seotud vaidlused seoses Operaatori Liikmelisusega tuleb edastada Teie operaatorile mitte Apple'ile. Kasutades Apple Music teenust, nõustute, et Teie operaator võib edastada Apple'ile Teie konto andmeid, telefoninumbrit ja tellimuse andmeid ja et Apple võib kasutada neid andmeid selleks, et tuvastada Teie Operaatori Liikmelisuse staatust.

ICLOUD MUUSIKAKOGU

iCloud Muusikakogu on Apple Music funktsioon, mis võimaldab Teil juurde pääseda Teile sobitatud või Teie üleslaaditud lauludele, esitusloenditele ja muusikavideotele, mis on ostetud Apple Music’ust, iTunes Store’ist või kolmandalt isikult („iCloud Muusikakogu Sisu”), Teie seadmetest, millel on Apple Music aktiveeritud. iCloud Muusikakogu lülitatakse automaatselt sisse siis, kui Te loote Apple Music liikmelisuse. iCloud Muusikakogu kogub andmeid Teie iCloud Muusikakogu Sisu kohta. Need andmed on seotud teie Apple ID-ga ning neid võrreldakse iCloud Muusikakogu Sisuga, mis on hetkel Apple Music teenusega saadaval. iCloud Muusikakogu Sisu, mis ei ole sobitatud, laaditakse üles Apple iCloud Muusikakogu serveritesse (Apple'i poolt määratud formaadis). Te võite üles laadida kuni 100 000 laulu. iTunes Store’ist või Apple Musicust ostetud laulud jäävad selle limiidi alt välja. Laulud, mis ei vasta teatud kriteeriumidele (näiteks liiga suuremahulised failid) või mis ei ole Teie seadme jaoks lubatud, ei ole iCloud Muusikakogus lubatud. Kui Te kasutate iCloud Muusikakogu, salvestab Apple andmeid, näiteks laulud, mida Te mängima panete, peatate või vahele jätate, seadmed, mida Te kasutate, ja laulu mängimise aja ja kestuse. Te kohustute kasutama iCloud Muusikakogu üksnes seaduslikul teel hangitud sisu jaoks. iCloud Muusikakogu pakutakse „NII NAGU ON” põhimõttel ning see võib sisaldada vigu või ebatäpsusi. Te peaksite oma andmed ja informatsiooni enne iCloud Muusikakogu kasutamist varundama. Kui Te ei ole Apple Music liige, võite osta iTunes Match tellimuse, mille suhtes kehtivad käesolevas punktis sätestatud tingimused.

J. KÕIKIDE TEENUSTE SUHTES KEHTIVAD MUUD SÄTTED

APPLE'I MÄÄRATLUS

Olenevalt Teie Elukohariigist tähendab Apple järgmist:

Apple Inc., asukoht One Apple Park Way, Cupertino, California, kasutajate puhul, kes asuvad Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas (sealhulgas Kanada iTunes Store'i ja Apple Musicu kasutamiseks) ning Ameerika Ühendriikide territooriumidel ja valdustes; ning Prantsuse ja Briti valdustes Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Kariibidel;

Apple Canada Inc., asukoht 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, Kanadas ning tema territooriumidel ja valdustes asuvate App Store'i ja iBooks Store'i kasutajate puhul;

iTunes K.K., asukoht Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, Jaapanis asuvate kasutajate puhul;

Apple Pty Limited, located at Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austraalia, Austraalias, Uus-Meremaal, kaasaarvatud valduses asuvatel saartel, territooriumitel ja seotud jurisdiktsioonides asuvate kasutajate puhul; ning

Apple Distribution International, asukoht Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Iirimaa, kõikide teiste kasutajate puhul.

LEPINGU MUUDATUSED

Apple jätab endale õiguse ükskõik millal ning aeg-ajalt käesolevat Lepingut muuta ning kehtestada Teie poolt Teenuse kasutamiseks uusi või täiendavaid tingimusi. Taolistest muudatustest ja täiendavatest tingimustest antakse Teile teada ning kui Te nendega nõustute, siis jõustuvad need koheselt ja need lisanduvad käesoleva Lepingu koosseisu. Juhul, kui Te keeldute taoliste muudatustega nõustumisest, on Apple’il õigus Leping lõpetada.

KOLMANDATE ISIKUTE MATERJALID

Apple ei vastuta kolmandate isikute materjalide eest, mis sisalduvad Sisus või Teenustes või on nendega seotud.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Te nõustute, et Teenus, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, Sisu, graafika, kasutajaliides, audioklipid, videoklipid, toimetatav sisu ja Teenuste toimimiseks kasutatavad skriptid ja tarkvara sisaldavad kaitstavaid andmeid ja materjale, mis kuuluvad Apple’ile ja/või tema litsentsi andjatele ning mis on kaitstud kohaldatavate intellektuaalset omandit puudutavate ja muude seadustega, kaasa arvatud autoriõigusega. Te nõustute, et Te ei kasuta taolisi kaitstud andmeid ja materjale mis tahes muul viisil kui Teenuse kasutamiseks kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega. Ühtegi Teenuse osa ei ole lubatud reprodutseerida mis tahes kujul või mis tahes vahendite abil, välja arvatud käesoleva Lepinguga otseselt lubatud moel. Te kohustute Teenust või Sisu mitte mingil viisil modifitseerima, rentima, üürima, laenama, müüma või levitama ning Te ei tohi Teenust mis tahes lubamatul moel kasutada.

Apple'i nimi, Apple’i logo, iTunes, iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music ja muud Teenustega seoses kasutatavad Apple’i kaubamärgid, teenuse märgid, graafilised lahendused ja logod on Apple’i kaubamärgid või Apple'i Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides üle maailma registreeritud kaubamärgid. Teile ei anta ühegi sellise kaubamärgi osas ühtegi õigust ega litsentsi.

AUTORIÕIGUSE TEADE

Kui Te usute, et mis tahes Sisu, mis on Teenuste kaudu kättesaadav, rikub Teile kuuluvat autoriõigust, võtke palun ühendust Apple’iga järgmistel aadressidel:

- iTunes Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- iBooks Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ibooksstorenotices

- Apple Music: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

TEENUSTE LÕPETAMINE JA PEATAMINE

Juhul, kui Te ei järgi või kui Apple’il on mõjuvad põhjused uskuda, et Te pole järginud käesoleva Lepingu mis tahes sätteid, on Apple’il omal äranägemisel ilma Teile ette teatamata õigus: (i) käesolev Leping ja/või Teie Apple ID lõpetada ning Te jääte vastutavaks kõikide Teie Apple ID-st tulenevate, lõpetamise kuupäeva seisuga maksmisele kuuluvate, summade tasumise eest; ja/või (ii) lõpetada Teile antud tarkvara litsents; ja/või (iii) välistada Teie juurdepääs Teenustele.

Apple jätab endale õiguse Teenuseid (või nende mis tahes osa või Sisu) igal ajal muuta, peatada või katkestada, Teid sellest teavitades või mitte, ning Apple ei ole antud õiguse kasutamise eest ei Teie ega mis tahes kolmanda isiku ees vastutav. Sellises ulatuses kui see on võimalik, hoiatab Apple Teid Teenuse mis tahes muudatustest, peatamistest või katkestamisest ette. Teenuse lõpetamine ei mõjuta Sisu, mille te olete juba omandanud. Samas ei pruugi Teil olla võimalik autoriseerida täiendavaid arvuteid Sisu kasutama.

GARANTIIDE VÄLISTAMINE; VASTUTUSE PIIRANGUD

a. Apple pakub Teenust mõistlikult eeldatava hoolsuse ja oskusega. Apple ei anna mis tahes muid lubadusi ega kinnitusi Teenuse osas ning iseäranis ei garanteeri, et

(i) Teiepoolne Teenuse kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta. Te nõustute, et aeg-ajalt võib Apple tehnilistel või funktsionaalsetel põhjustel Teenuse määramata ajaks eemaldada või mistahes ajal tühistada, teatades sellest Teile mõistlikus ulatuses ette;

(ii) Teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mistahes turvasüsteemide sissetunge, mida loetakse vääramatu jõu asjaoludeks, kusjuures Apple välistab sellega seotud mistahes vastutuse. Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud Teenusega seoses kasutatava või Teenuse kaudu omandatud mistahes sisu või andmete varundamise eest nii enne Teenuse kasutama hakkamist kui ka selle kasutamise ajal ja peale selle kasutamise lõpetamist.

b. Välja arvatud allpool punktis (d) viidatud juhul, või juhul, kui Te kasutate mistahes kohalduvat seadusest tulenevat tagasimakse või kompensatsiooni saamise õigust, ei vastuta Apple, tema juhatuse liikmed, ametnikud, töötajad, seotud isikud, agendid, töövõtjad või litsentsiandjad Apple’i, tema töötajate või agentide poolt tekitatud mistahes kahju eest olukorras, kus:

(i) ei ole rikutud Apple’i või tema töötajate või agentide seadusest tulenevat hoolsuskohustust Teie ees;

(ii) mistahes taolise rikkumise tulemus ei ole mõistlikult ettenähtav;

(iii) kahju või kao mis tahes suurenemine tuleneb Teie poolt käesoleva Lepingu mistahes tingimuse rikkumisest

(iv) see tuleneb Apple’i otsusest kõrvaldada mistahes andmed või sisu või keelduda nende töötlemisest, hoiatada Teid, peatada või lõpetada Teie juurdepääs Teenusele või teostada mistahes muid tegevusi Lepingu arvatava rikkumise uurimise raames või kui Apple on jõudnud järeldusele, et toimunud on käesoleva Lepingu rikkumine; või

(v) see seondub Teenuse Teiepoolse kasutamisega seotud saamata jäänud tulu, äritegevuse või kasumiga või andmete kadumise või moonutamisega.

c. Apple võtab tarvitusele kõik mõistlikud abinõud kaitsmaks Teie poolt seoses Teenusega esitatud andmeid, kaasa arvatud pettuse eest.

d. Mitte miski käesolevas Lepingus ei kõrvalda ega piira Apple’i vastutust raske hooletuse, tahtliku rikkumise, pettuse või surma või kehavigastuse põhjustamise eest.

e. Kui Te rikute käesolevat Lepingut, olete Te Apple’i, tema juhatuse liikmete, ametnike, töötajate, seotud isikute, agentide, töövõtjate ja litsentsi andjate ees vastutav Teie rikkumisest tuleneva mistahes nõude puhul. Samuti olete Te vastutav mistahes teo eest, mis Apple on teinud seoses Lepingu arvatava rikkumise uurimisega või tema leidude või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise tulemusena.

SEADUSLIKUD ERANDID AVALIK-ÕIGUSLIKELE ASUTUSTELE

Kui Te olete kvalifitseeritud avalik-õiguslik haridusasutus või valitsusasutus ning mis tahes osa käesolevast Lepingust, näiteks kogu hüvitamist käsitlev punkt või osa sellest, on Teie puhul kehtetu või jõustamatu tingituna kohaldatavatest kohalikest, riiklikest, osariigi või föderaalsetest seadustest, siis loetakse see osa olenevalt asjaoludest kas kehtetuks või jõustamatuks ning seda tõlgendatakse selle asemel viisil, mis on kõige enam kohaldatava seadusega kooskõlas.

KOHALDATAV ÕIGUS

Välja arvatud ulatuses, mis on järgmises punktis selgelt sätestatud, reguleerivad käesolevat Lepingut ning Teie ja Apple'i vahelist suhet ning kõiki Teenustega seotud Tehinguid California osariigi seadused, arvestamata nende kollisiooninorme. Teie ja Apple nõustute käesolevast Lepingust tulenevate vaidluste või nõuete lahendamisel kuuluma üksnes California Santa Clara maakonnas asuvate kohtute isiklikusse ja eksklusiivsesse alluvusse. Kui (a) Te ei ole USA kodanik; (b) Te ei ela USAs; (c) Te ei kasuta Teenust USAst; ning (d) Te olete ühe allpool sätestatud riigi kodanik, nõustute käesolevaga, et käesolevast Lepingust tulenevad mis tahes vaidlused või nõuded lahendatakse allpool sätestatud kohaldatava õiguse alusel, arvestamata võimalikke kollisiooninorme, ning Te kuulute pöördumatult allpool sätestatud osariigi, provintsi või riigi kohtute alluvusse, mille õigust kohaldatakse.

Kui Te olete Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi, Norra või Islandi kodanik, siis kohaldatakse teie tavapärase elukoha riigi õigust ning vaidlused lahendatakse selle riigi kohtus.

Käesolevale Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta.

MUUD SÄTTED

Käesolev Leping kujutab endast Teie ja iTunes’i vahelist täielikku kokkulepet ning see kohaldub Teie poolt Apple Music Teenuse kasutamisele, asendades mistahes varasemad kokkulepped Teie ja iTunes’i vahel. Te võite olla kohustatud järgima ka täiendavaid tingimusi, mida võidakse kohaldada seotud teenuste, kolmandate isikute sisu või kolmandate isikute tarkvara osas. Kui mis tahes käesoleva Lepingu osa osutub kehtetuks või täitmatuks, sõnastatakse see ümber kohaldatava seadusega kooskõlas nii, et see kajastab poolte esialgseid kavatsusi nii sarnaselt kui võimalik ning ülejäänud Lepingu osad jäävad täielikult kehtivaks ja jõusse. Apple’i poolne käesolevates Lepingus toodud mis tahes õiguse või sätte jõustamata jätmine ei tähenda sellisest sättest või mõnest muust sättest loobumist Apple ei vastuta mis tahes kohustuste täitmatajätmise eest, mis on tingitud väljapoole tema kontrolli jäävatest põhjustest.

Te kohustute järgima kõiki kohalikke, osariigi, föderaalseid ja riiklikke seadusi, määrusi, korraldusi ja eeskirju, mis kohalduvad Teie poolt Teenuse kasutamisele. Teie-poolsele Teenuse kasutamisele võivad kohalduda ka teised seadused. Kõigi elektrooniliselt täidetavate Tehingute puhul läheb juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko ostjale üle hetkel, millal ese on elektrooniliselt saajale edastatud. Ühelgi Apple’i töötajal ega agendil ei ole õigust käesolevat Lepingut muuta.

Apple võib saata Teenusega seotud teateid e-kirja teel või posti teel kirjaga Teie Konto andmetes toodud aadressile või pannes teate Teenusesse üles. Teatised jõustuvad koheselt. Apple võib Teiega ka e-posti või tõuketeate vahendusel ühendust võtta, et saata Teile Teenuste kohta lisateavet.

Alternatiivne vaidluste lahendamine. EL kasutab vabatahtlikku veebiülest vaidluste lahendamise platvormi, millele pääseb juurde järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/odr, milles Apple Distribution International on otsustanud mitte osaleda. Probleemide korral võtke ühendust iTunesi klienditoega https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Käesolevaga annate Apple'ile õiguse võtta tarvitusele Apple’i poolt mõistlikult vajalikuks või kohaseks peetavaid abinõusid jõustamaks käesoleva Lepingu mis tahes osa ja/või kontrollimaks sellest kinnipidamist. Te nõustute, et Apple’il on õigus ilma Teie ees vastutust võtmata avalikustada mis tahes andmeid ja/või informatsiooni õiguskaitseorganitele, riigiametnikele ja/või kolmandatele isikutele, kui Apple peab seda põhjendatult vajalikuks või kohaseks käesoleva Lepingu mis tahes osa jõustamise või sellest kinnipidamise kontrollimise eesmärgil (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, Apple’i õigus olla kaasatud mis tahes juriidilisse menetlusse, mis on seotud Teie poolt Teenuse ja/või Sisu kasutamisega ja/või mis tahes kolmandate isikute väidetega selle kohta, et Teenuse ja/või Sisu kasutamine Teie poolt on ebaseaduslik ja/või rikub selliste kolmandate isikute õigusi).

Alaealised peaksid käesoleva Lepingu läbi vaatama koos oma vanema või eestkostjaga, et tagada, et laps ning vanem või eestkostja sellest aru saavad.

Viimati uuendatud 13. septembril 2016. a.