Applen mediapalveluiden käyttöehdot

Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Applen välille (“Sopimus”). Lue tämä Sopimus huolellisesti. Vahvistaaksesi, että ymmärrät ja hyväksyt tämän Sopimuksen, klikkaa “Hyväksyn.”

A. PALVELUIDEMME KÄYTTÖÖNOTTO

Tämä Sopimus säätelee Applen palveluiden (“Palvelut”) käyttöä, jonka kautta voidaan ostaa, saada, lisensoida, vuokrata tai tilata sisältöä, sovelluksia (kuten määritelty jäljempänä) ja muita sovellukseen liittyviä palveluita (yhdessä “Sisältö”). Sisältöä voidaan tarjota Applen Palveluiden tai kolmannen osapuolen kautta. Palvelumme ovat käytettävissäsi asuinmaassasi tai -alueellasi(”Asuinmaa”) sekä missä tahansa muussa EU:n jäsenmaassa, jossa tilapäisesti oleskelet. Luomalla tilin Palveluiden käyttämiseksi tietyssä maassa tai tietyllä alueella määrität sen Asuinmaaksesi. Jotta voisit käyttää Palveluitamme, tarvitset soveltuvan laitteiston, ohjelmiston (viimeisimmän version käyttöä suositellaan ja joskus edellytetään) sekä pääsyn internetiin (tämä voi olla maksullista). Nämä tekijät voivat vaikuttaa Palveluidemme suorituskykyyn.

B. PALVELUIDEMME KÄYTTÖ

MAKSUT, VEROT JA HYVITYKSET

Voit hankkia Sisältöä Palveluissamme joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, näihin molempiin viitataan ”Ostotapahtumina.” Jokaisella Ostotapahtumalla hankit ainoastaan lisenssin Sisällön käyttämiseen. Jokainen Ostotapahtuma on elektroninen sopimus sinun ja Applen ja/tai sinun ja Sisällön Palveluihimme tarjoavan entiteetin välillä. Jos kuitenkin olet Apple Distribution International Ltd.in asiakas, Apple Distribution International Ltd. on vastuullinen kauppias Sisällölle, jonka hankit tietyistä Palveluista (esim. Apple Books, App Store jne.), kuten on määritelty kyseisen Palvelun tuotesivulla ja/tai sen hankinnan aikana. Tällöin hankit Sisällön Apple Distribution International Ltd.ilta, joka on Sisällön Tarjoajan (esim. Sovelluksen Tarjoaja (kuten määritelty jäljempänä),kirjan julkaisija jne.) lisensoima. Kun suoritat ensimmäisen Ostotapahtumasi, pyydämme sinua valitsemaan, kuinka usein haluat meidän pyytävän salasanaasi tulevien Ostotapahtumien yhteydessä. Mikäli olet ottanut Touch ID -ominaisuuden käyttöön Ostotapahtumien osalta, pyydämme sinua todentamaan kaikki Ostotapahtumat sormenjäljelläsi, ja mikäli olet ottanut Face ID -ominaisuuden käyttöön Ostotapahtumien osalta, pyydämme sinua todentamaan kaikki Ostotapahtumat kasvojentunnistusta käyttämällä. Voit hallinnoida salasana-asetuksiasi milloin tahansa noudattamalla seuraavia ohjeita: https://support.apple.com/HT204030. Apple veloittaa valitsemasi maksutavan (kuten luottokortti, pankkikortti, lahjakortti/-koodi, tai muu Asuinmaassasi käytössä oleva maksutapa) mukaisesti kaikista maksullisista Ostotapahtumista, mukaan lukien soveltuvat verot. Jos olet lisännyt sen Apple Walletiin, Apple saattaa veloittaa valitsemasi maksutavan Apple Walletissa Apple Payta käyttäen. Mikäli emme pysty veloittamaan valitsemaasi maksutapaa mistä tahansa syystä (kuten päättyminen tai riittämättömät varat), olet edelleen vastuussa kaikista perimättä jääneistä määristä ja yritämme veloittaa maksutapaa uudelleen, koska saatat päivittää maksutapatietosi. Mikäli tilaat Sisältöä ennakkoon, sinua veloitetaan, kun Sisältö on toimitettu sinulle (paitsi jos perut ennakkotilauksen ennen kuin Sisältö on saatavilla). Paikallisen lainsäädännön mukaisesti Apple voi päivittää valitsemaasi maksutapaa koskevia tietoja, jos rahoituslaitoksesi toimittaa tällaisia tietoja. Lisätietoja Ostotapahtumien laskutuksesta on saatavilla osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/HT5582. Suostut vastaanottamaan kaikki laskut elektronisessa muodossa, mukaan lukien sähköposti. Sisällön hinnat voivat muuttua milloin tahansa. Mikäli tekniset ongelmat estävät tai kohtuuttomasti viivästyttävät Sisällön toimittamista, ainoana ja yksinomaisena oikeussuojakeinonasi on joko Sisällön vaihtaminen tai maksetun hinnan hyvittäminen Applen määrittelemällä tavalla. Apple voi toisinaan kieltäytyä hyvityspyynnöstä, mikäli löydämme todisteita petoksesta, hyvityksen hyväksikäytöstä tai muusta manipuloivasta käytöksestä, joka oikeuttaa Applen vastakanteen nostamiseen. Store-luottoon ja lahjakortteihin/-koodeihin liittyvät ehdot ovat saatavilla osoitteessa: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards

Peruutusoikeus: Jos päätät perua tilauksesi, voit tehdä niin 14 päivän kuluessa kuitin vastaanottamisesta ilmoittamatta mitään syytä.

Tilauksesi peruuttamiseksi sinun tulee ilmoittaa meille päätöksestäsi. Välittömän käsittelyn varmistamiseksi suosittelemme, että käytät Raportoi ongelma -toimintoa kaikkien kohteiden peruuttamiseen, lukuun ottamatta Kolmannen Osapuolen Sovelluksia, Apple Music-, iTunes Match-, Season Pass- ja Multi-Pass -tilauksia sekä suoraan Applelta ostettuja lunastamattomia iTunes-lahjoja. Nämä kohteet voi peruuttaa ottamalla yhteyden iTunes-tukeen. Tilauspalvelut voidaan peruuttaa vain alkuperäisen tilauksen jälkeen eikä kunkin automaattisen uusimisen yhteydessä. Sinulla on myös oikeus ilmoittaa meille käyttämällä alla olevaa peruutusmallilomaketta tai tekemällä minkä tahansa muun selkeän ilmoituksen. Mikäli käytät Raportoi ongelma -toimintoa, ilmoitamme sinulle peruutuksesi vastaanottamisesta viipymättä.

Peruutusmääräajan noudattamiseksi sinun on lähetettävä peruutusilmoitus ennen 14 päivän määräajan umpeutumista.

Peruutuksen vaikutukset: Hyvitämme maksun 14 päivän kuluessa päivästä, jona vastaanotamme peruutusilmoituksesi. Käytämme samaa maksutapaa, jota sinä olet käyttänyt Ostotapahtumaan, eikä sinulle aiheudu kuluja tällaisesta hyvityksestä.

Poikkeus peruutusoikeuteen: Et voi peruuttaa Sisällön tilausta, mikäli toimitus on käynnistynyt pyynnöstäsi ja olet vahvistanut sen johdosta menettäväsi peruutusoikeutesi.

Peruutusmalli:

- Vastaanottaja: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

- Ilmoitan täten irtisanovani sopimukseni seuraavista:

[LISÄÄ TILAUSTUNNUS, KOHDE, ARTISTI JA TYYPPI]

- Tilattu [LISÄÄ PÄIVÄMÄÄRÄ] / vastaanotettu [LISÄÄ PÄIVÄMÄÄRÄ]

- Kuluttajan nimi

- Kuluttajan osoite

- Kuluttajan sähköpostiosoite (valinnainen)

- Päivämäärä

TILI

Palveluidemme käyttö ja pääsy Sisältöön saattavat vaatia Apple ID:n. Apple ID -tunnus on tili, jota käytät läpi Applen toimintaympäristön. Game Centerin käyttöön sovelletaan tätä Sopimusta ja siihen vaaditaan myös Game Center -tiliä. Tilisi on arvokas, ja olet vastuussa sen salassapidosta ja turvallisuudesta. Apple ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka seuraavat tilisi luvattomasta käytöstä. Ota yhteyttä Appleen, mikäli epäilet, että tilisi turvallisuus on vaarantunut.

Sinun tulee olla täyttänyt 13 vuotta (tai vastaava vähimmäisikä Asuinmaassasi, rekisteröitymisprosessin yhteydessä ilmoitetun mukaisesti), jotta voisit luoda tilin ja käyttää Palveluitamme. Tätä nuoremmille henkilöille Apple ID -tunnuksen voi luoda joko vanhempi tai laillinen huoltaja käyttämällä Perhejakoa tai hyväksytty opetuslaitos.

YKSITYISYYS

Palveluidemme käyttöösi sovelletaan Applen Tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteessa https://www.apple.com/legal/privacy/fi/.

PALVELUIDEN JA SISÄLLÖN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Käyttäessäsi Palveluita ja Sisältöä sinun on noudatettava tässä osiossa määriteltyjä sääntöjä (“Käyttösäännöt”). Mikä tahansa muunlainen Palveluiden tai Sisällön käyttö on tämän Sopimuksen purkuun oikeuttava rikkomus. Apple voi tarkkailla Palveluiden ja Sisällön käyttöäsi varmistaakseen, että noudatat näitä Käyttösääntöjä.

Kaikki Palvelut:

- Sinulla on oikeus käyttää Palveluita ja Sisältöä ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin (lukuun ottamatta alla, App Storen Sisältö -kohdassa määriteltyä).

- Applen toimittaessa Palveluita tai Sisältöä sinulle ei siirry mitään kaupallisiin tai markkinointitarkoituksiin liittyviä käyttöoikeuksia eikä se tarkoita tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksien myöntämistä tai niistä luopumista.

- Sinulla on oikeus käyttää Sisältöä enintään viideltä eri Apple ID -tunnukselta kullakin laitteella.

- Kaikki Palvelut: voit olla kirjautuneena Apple ID:lläsi enintään 10 laitteelle (mutta enintään 5 tietokoneelle) kerrallaan, mutta Sisällön samanaikaisten toistojen tai latausten määrää voidaan rajoittaa pienempään määrään laitteita, kuten jäljempänä Apple Music ja Apple TV:n Sisällön kohdalla mainitaan. Jokaisen tietokoneen tulee olla valtuutettu käyttämällä samaa Apple ID:tä (saadaksesi lisätietoja tietokoneiden valtuuttamisesta mene sivustolle https://support.apple.com/fi-fi/HT201251). Laitteet voidaan liittää eri Apple ID -tunnuksiin 90 päivän välein.

- Toistokertojen, latausten, arvioiden tai arvosteluiden manipulointi millä tahansa tavalla — kuten (i) käyttämällä botteja, komentosarjoja tai automatisoituja prosesseja; tai (ii) tarjoamalla tai ottamalla vastaan mikä tahansa korvaus tai kannustin — on kielletty.

- Sinun vastuullasi on olla hävittämättä, tuhoamatta tai vahingoittamatta Sisältöä, kun se on ladattu. Suosittelemme, että varmuuskopiot Sisältösi säännöllisesti.

- Sinulla ei ole oikeutta kajota Palveluihin sisältyvään turvallisuusteknologiaan tai kiertää sitä.

- Sinulla on oikeus päästä Palveluihimme ainoastaan käyttämällä Applen ohjelmistoa eikä sinulla ole oikeutta muuttaa kyseistä ohjelmistoa tai käyttää sen muutettua versiota.

- Videomuodossa oleva Sisältö edellyttää HDCP-yhteyttä.

Ääni- ja videosisällön myynti ja vuokraus:

- Sinulla on oikeus käyttää DRM-suojaamatonta (engl. Digital Rights Management) Sisältöä kohtuullisella määrällä soveltuvia laitteita, jotka omistat tai joita hallitset. DRM-suojattua Sisältöä voidaan käyttää enintään viidellä tietokoneella ja kuinka monella tahansa laitteella, joihin synkronoit kyseisiltä tietokoneilta.

- Vuokrattava Sisältö on katsottavissa yhdeltä laitteelta kerrallaan ja se on toistettava 30 päivän kuluessa ja saatettava päätökseen 48 tunnin kuluessa toistamisen aloittamisesta (pysäyttäminen, keskeyttäminen tai alusta aloittaminen ei pidennä tätä määräaikaa).

- Voit polttaa audiosoittolistan ostettua musiikkia levylle kuuntelutarkoitukseen enintään seitsemän kertaa; tämä rajoitus ei koske DRM-suojaamatonta Sisältöä. Muuta Sisältöä ei saa polttaa levylle.

App Storen Sisältö:

- Sana “Sovellukset” käsittää sovellukset ja sovellusleikkeet mille tahansa Apple-alustalle ja/tai käyttöjärjestelmään, mukaan lukien sovelluksen sisäiset ostot, lisäosat (kuten näppäimistöt), tarrat ja tällaisissa sovelluksissa tai sovellusleikkeissäsaatavilla olevat tilaukset.

- Kaupallisen yhteisön, julkishallinnollisen yhteisön tai opetuslaitoksen (“Yhteisö”) puolesta toimivat henkilöt voivat ladata ja synkronisoida ei-Arcade-sovelluksia käytettäväksi joko (i) yksittäisen henkilön toimesta yhdellä tai useammalla laitteella, jotka Yhteisö omistaa tai joita se hallinnoi; tai (ii) useiden henkilöiden toimesta yksittäisellä jaetulla laitteella, jonka Yhteisö omistaa tai jota se hallinnoi. Selvyyden vuoksi todetaan, että jokainen laite, jota useat käyttäjät käyttävät vuorotellen tai yhdessä, vaatii erillisen lisenssin.

Apple Music:

- Henkilökohtainen Apple Music -jäsenyys mahdollistaa toistamisen yhdellä laitteella kerrallaan; Perhejäsenyys antaa sinulle ja Perheenjäsenillesi mahdollisuuden toistaa enintään kuudella laitteella kerrallaan.

Apple Arcade:

- Apple Arcade -sovelluksia voidaan ladata tai uudelleen ladata vain voimassa olevalla Apple Arcaden koeajalla tai tilauksella.

- Jos tilauksesi päättyy, eivät Apple Arcaden kautta ladatut Sovellukset ole enää käytettävissä.

Apple TV:n Sisältö

- Suoratoistoa voidaan käyttää suurimmassa osassa kanavia enintään kolmella laitteella samaan aikaan. 

- Lue lisää Apple TV:n Sisällön Käyttösäännöistä osoitteessahttps://support.apple.com/fi-fi/HT210074.

LATAUKSET

- Sisällön latausmäärää saatetaan rajoittaa ja jotkut ladatut Sisällöt saattavat vanhentua tietyn ajan kuluttua latauksen tai ensimmäisen soiton jälkeen. Jotain Sisältöä ei ehkä voi ladata ollenkaan.

Saatat voida ladata uudelleen aiemmin hankittua Sisältöä (”Uudelleenlataus”) laitteillesi, joihin on kirjauduttu samalla Apple ID -tunnuksella (”Liitetyt Laitteet”). Asuinmaassasi Uudelleenlataukseen saatavilla olevat Sisältötyypit näet osoitteessa https://support.apple.com/en-us/HT204632. Sisältö ei välttämättä ole saatavilla Uudelleenlataukseen, mikäli kyseinen Sisältö ei enää ole tarjolla Palveluissamme.

TILAUKSET

Palvelut ja tietyt Sovellukset voivat tarjota mahdollisuuden ostaa pääsyn Sisältöön tai palveluihin tilausperiaatteella (“Maksullinen Tilaus”). Maksulliset Tilaukset uusitaan automaattisesti, kunnes ne perutaan Tilausten hallinta -osiossa tiliasetuksissasi. Saadaksesi lisätietoja tilauksesi perumisesta, mene osoitteeseen https://support.apple.com/fi-fi/HT202039. Ilmoitamme sinulle, mikäli Maksullisen Tilauksen hinta nousee ja pyydämme tarvittaessa suostumuksesi tilauksen jatkamiseen. Sinua veloitetaan aikaisintaan 24 tuntia ennen Maksullisen Tilauksen kauden alkamista. Mikäli emme pysty veloittamaan maksutapaasi mistä tahansa syystä (kuten päättyminen tai riittämättömät varat) etkä ole peruuttanut Maksullista Tilausta, olet edelleen vastuussa kaikista perimättä jääneistä määristä ja yritämme veloittaa maksutapaa, koska saatat päivittää maksutapatietosi. Pidätämme oikeuden perua Maksullinen Tilauksesi, jos emme pysty veloittamaan maksutapaasi uudistaaksemme tilauksesi. Tietyt Maksulliset Tilaukset voivat tarjota ilmaisen kokeilujakson ennen maksutapasi veloitusta. Jos päätät perua Maksullisen Tilauksesi ennen kuin aloitamme maksutapasi veloittamisen, peru tilaus vähintään 24 tuntia ennen kuin ilmainen kokeilujakso päättyy.

Jos aloitat ilmaisen kokeilujakson Maksulliseen Tilaukseen, jonka Apple tarjoaa Sisällöntarjoajana (”Applen Maksullinen Tilaus”) ja perut tilauksen ennen sen päättymistä, et voi aktivoida ilmaista kokeilujaksoa uudelleen.

Ilmaisia kokeilujaksoja tai ilmaisia tarjouksia Applen Maksullisiin Tilauksiin, iCloudia lukuun ottamatta, ei voi yhdistää Apple Onen ilmaisiin kokeilujaksoihin tai tarjouksiin. Jos sinulla on ilmainen kokeilujakso tai ilmainen tarjous mihin tahansa Applen Maksulliseen tilaukseen ja tilaat Apple Onen, ilmaista kokeilujaksoasi tai tarjoustasi ei keskeytetä, vaikka sinulla olisi pääsy tällaiseen Applen Maksulliseen tilaukseen Apple One -tilauksesi kautta. Tiedostat, että ilmainen kokeilujaksosi tai tarjouksesi voi umpeutua, vaikka olet Apple Onen Maksullinen Tilaaja, ja että Applella ei ole velvollisuutta palauttaa, korvata tai muulla tavalla kompensoida sinulle mitään osaa tällaisesta umpeutuneesta ilmaisesta kokeilujaksosta tai ilmaisesta tarjouksesta.

Kun Maksullinen Tilauksesi mihin tahansa Palveluun päättyy, menetät oikeuden kaikkiin tämän Palvelun toimintoihin ja Sisältöön, jotka edellyttävät Maksullista Tilausta.

SISÄLLÖN JA PALVELUIDEN SAATAVUUS

Tässä Sopimuksessa olevat ehdot, jotka liittyvät Palveluihin, Sisältötyyppeihin, ominaisuuksiin tai toimintoihin, jotka eivät ole saatavilla Asuinmaassasi, eivät sovellu sinuun paitsi jos ja ennen kuin ne tulevat saatavillesi. Nähdäksesi Asuinmaassasi saatavilla olevat Sisältötyypit mene Palveluihin tai osoitteeseen https://support.apple.com/fi-fi/HT204411. Tietyt Asuinmaassasi saatavilla olevat Palvelut ja Sisältö eivät ehkä ole käytettävissä matkustaessasi Asuinmaasi ulkopuolelle.

KOLMANNEN OSAPUOLEN LAITTEET

Mikäli käytät Palveluitamme muilla kuin Apple-merkin laitteilla, et välttämättä pääse kaikkiin ominaisuuksiin tai Sisältötyyppeihin. Tämän Sopimuksen ehdot, jotka liittyvät ei saatavilla oleviin ominaisuuksiin tai Sisältötyyppeihin, eivät sovellu sinuun. Mikäli myöhemmin päätät siirtyä Palveluihimme Apple-merkin laitteella, suostut siihen, että kaikki tämän Sopimuksen ehdot soveltuvat sinuun kyseisellä laitteella.Lisäksi tietyt Palvelut voivat edellyttää, ohjata tai ehdottaa, että käytät kolmannen osapuolen laitteita joissakin tilanteissa ja/tai joitakin toimintoja varten; tällaiseen käyttöön sovelletaan kyseisen laitteen käyttöehtoja ja käytön tulisi tapahtua sovellettavien valmistajan ohjeiden mukaisesti.

C. PALVELUUN LISÄÄMÄSI AINEISTO

Palvelumme voivat tarjota sinulle mahdollisuuden lisätä tai julkaista materiaalia, kuten kommentteja, arvioita ja arvosteluja, kuvia, videoita ja podcasteja (mukaan lukien niihin liittyvä metadata ja kuvitus). Tällaisia ominaisuuksia käyttäessäsi sinun on noudatettava alla olevia Aineiston lisäämisen ohjeita, jota voidaan päivittää aika ajoin. Mikäli huomaat materiaalia, joka ei noudata Aineiston lisäämisen ohjeita, pyydämme sinua käyttämään Raportoi ongelma -toimintoa. Myönnät Applelle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, jatkuvan, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää lisäämiäsi materiaaleja Palveluissa ja niihin liittyvässä markkinoinnissa sekä Applen sisäisiä tarkoituksia varten. Apple voi tarkkailla ja päättää poistaa tai muokata mitä tahansa lisättyä materiaalia.

Aineiston lisäämisen ohjeet: Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palveluita:

- sellaisten materiaalien julkaisemiseen, (i) joiden käyttämiseen sinulla ei ole lupaa, oikeutta tai lisenssiä, tai (ii) jotka loukkaavat kolmannen osapuolen oikeuksia;

- paheksuttavan, loukkaavan, lainvastaisen, harhaanjohtavan, virheellisen tai petollisen sisällön julkaisemiseen;

- toisille kuuluvan henkilökohtaisen, yksityisen tai luottamuksellisen tiedon julkaisemiseen;

- henkilökohtaisten tietojen pyytämiseen alaikäisestä;

- toisena henkilönä esiintymiseen tai väärän tiedon esittämiseen yhteydestäsi toiseen henkilöön tai yhteisöön;

- roskapostin julkaisemiseen tai välittämiseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ilman pyyntöä tai lupaa tapahtuva mainostaminen, myynninedistämismateriaali tai tiedotukset;

- arvion tai arvostelun julkaisemiseen, muuttamiseen tai poistamiseen vastineena mistä tahansa korvauksesta tai kannustuksesta;

- tekaistujen arvioiden tai arvosteluiden julkaisemiseen; 

- laittoman, petollisen tai manipuloivan toiminnan suunnitteluun tai siihen osallistumiseen.

D. PERHEJAKO

Perheen järjestäjän (”Järjestäjä”) on oltava 18-vuotias tai vanhempi ja jokaisen alle 13-vuotiaan tai muun Asuinmaassasi sovellettavan vähimmäisikärajan alle olevan Perheenjäsenen vanhempi tai laillinen huoltaja (kuten ilmoitettu rekisteröitymisprosessissa). Perhejaon kaikkiin ominaisuuksiin pääseminen edellyttää Apple-laitteiden käyttämistä.

Ostojen jako: Perhejaon Ostojen jaon avulla voit jakaa soveltuvaa sisältöä enintään kuuden Perheenjäsenen kanssa. Järjestäjä kutsuu muita jäseniä osallistumaan ja sitoutuu maksamaan kaikki Perheenjäsenten tekemät Ostotapahtumat. Järjestäjän maksutapaa käytetään kaikkien Perheenjäsenten Ostotapahtumien maksamiseen (paitsi milloin Perheenjäsenen tilillä on Store-krediittiä, joka käytetään aina ensin). Perheenjäsenet toimivat Järjestäjän edustajina, kun Järjestäjän maksutapaa käytetään. Järjestäjä täten sitoutuu (1) maksamaan sellaiset Ostotapahtumat, ja (2) että Perheenjäsenten tekemät Ostotapahtumat ovat valtuutettuja. Järjestäjät ovat vastuussa maksutapasopimuksensa noudattamisesta ja kantavat kaiken maksutapaan pääsyn jakamiseen Perheenjäsenten kesken liittyvän riskin. Kuitti tai lasku Perheenjäsenen tekemästä Ostotapahtumasta lähetetään sekä Ostotapahtuman suorittaneelle Perheenjäsenelle että Järjestäjälle.

Pyydä ostamaan -toiminto: Pyydä ostamaan on kätevä toiminto, jolla Järjestäjä voi hyväksyä alle 18-vuotiaan (tai vastaavan Asuinmaasi mukaisen täysikäisyyden) Perheenjäsenen alulle panemiaOstotapahtumia. Järjestäjän on oltava sen Perheenjäsenen, kenelle Pyydä ostamaan -toiminto aktivoidaan, vanhempi tai laillinen huoltaja. Perheenjäsenienjakamaan tai sisältökoodeilla hankittavaan Sisältöön ei välttämättä sovelleta Pyydä ostamaan -toimintoa.

Perheenjäsenten muutokset: Kun Perheenjäsen lähtee tai poistetaan Perheestä, jäljelle jäävällä Perheellä ei välttämättä enää ole pääsyä entisen jäsenen Sisältöön, mukaan lukien Järjestäjän maksutavalla hankittu Sisältö.

Perhejaon säännöt: Voit kuulua vain yhteen Perheeseen kerrallaan ja voit liittyä mihin tahansa perheeseen enintään kaksi kertaa vuodessa. Voit vaihtaa Apple ID -tunnusta, jolla olet liittynyt Perheeseen, enintään 90 päivän välein. Kaikilla Perheenjäsenillä on oltava sama Asuinmaa. Kaikki Sisältö, mukaan lukien Sovelluksen sisäiset Ostot, tilaukset ja eräät aiemmin hankitut Sovellukset, ei sovellu Ostojakoon. Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family,Apple Arcade ja Apple News+-tilaukset ovat automaattisesti käyttöön otettavissa Perhejaossa. Perheen jakamissa Tilauksissa saattaa olla Sisällön käyttörajoituksia tilauskohtaisesti.

E. YKSILÖLLISET SUOSITUSOMINAISUUDET

Palvelut saattavat suositella sinulle Sisältöä latauksiesi, ostoksiesi ja muiden toimintojesi perusteella. Voit lopettaa joihinkin Tilauksiin tällaisten yksilöllisten suositusten saamisen tiliasetuksissasi.

Eräät suositteluominaisuudet saattavat vaatia lupaasi ennen kuin ne tulevat käyttöön. Mikäli otat nämä ominaisuudet käyttöön, sinua pyydetään antamaan Applelle lupa kerätä ja varastoida tiettyjä tietoja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tiedot laitteesi toiminnasta, sijainnista ja käytöstä. Lue näiden ominaisuuksien käyttöön ottamisen yhteydessä esitetyt tiedot huolellisesti.

F. ITUNES STOREA KOSKEVAT LISÄEHDOT

SEASON PASS- JA MULTI-PASS -KAUSITILAUKSET

Kausitilauksella voit ostaa ja vastaanottaa Televisiosisältöä, kun se tulee saataville. Season Pass -kausitilaus soveltuu televisio-Sisältöön, jossa on tietty määrä jaksoja per kausi; Multi Pass -kausitilaus soveltuu Televisiosisältöön, joka on jatkuvasti saatavilla. Season Pass- tai Multi-Pass -kausitilauksen täysi hinta veloitetaan Ostotapahtuman hetkellä. Season Pass- tai Multi-Pass -kausitilaukseen kuuluva Sisältö on ladattavissa 90 päivän ajan siitä, kun viimeinen jakso on tullut saataville. Mikäli olet valinnut automaattisen uudistamisen hankkiessasi Multi-Pass-kausitilauksen, täysi hinta veloitetaan sinulta jokaisen seuraavan Multi-Pass-jakson alussa. Voit kytkeä automaattisen uudistamisen pois vähintään 24 tuntia ennen seuraavan Multi-Pass -jakson alkamista tiliasetuksissasi. Mikäli Sisällön tarjoaja toimittaa Applelle vähemmän TV-jaksoja kuin mitä Season Pass -kausitilauksen ostohetkellä oli suunniteltu, hyvitämme Apple ID -tunnuksellesi Applelle toimittamatta jääneiden jaksojen määrää vastaavan vähittäismyyntihinnan.

G. APP STOREN LISÄEHDOT (EI ARCADE APPS)

LISENSSI APP STOREN SISÄLTÖÖN

Lisenssit Sovellukseen tarjoaa Apple tai Sovelluksen kehittänyt kolmas osapuoli (“Sovelluksen Tarjoaja”). Mikäli olet Apple Distribution International Ltd.in asiakas, vastuullinen myyjä on Apple Distribution International Ltd., mikä tarkoittaa, että hankit lisenssin Sovellukseen Apple Distribution International Ltd.ilta, mutta Sovelluksen Tarjoaja on lisensoinut Sovelluksen. Applen lisensoima Sovellus on “Apple sovellus”; Sovelluksen Tarjoajan lisensoima Sovellus on “Kolmannen Osapuolen Sovellus.” Apple toimii Sovelluksen tarjoajien edustajana tarjotessaan App Storen eikä ole osapuolena sinun ja Sovelluksen Tarjoajan välisessä myynti- tai käyttäjäsopimuksessa. Kaikkiin hankkimiisi Sovelluksiin sovelletaan Lisensoidun Sovelluksen Loppukäyttäjälisenssisopimusta (“Vakio EULA”) alla esitetyllä tavalla, paitsi milloin Apple tai Sovelluksen Tarjoaja tarjoaa sen edelle menevän mukautetun lisenssisopimuksen (”Mukautettu EULA”). Kolmannen Osapuolen Sovelluksen Tarjoaja on yksin vastuussa sen sisällöstä, takuusta ja vaatimuksista, joita sinulla voi olla Kolmannen Osapuolen Sovellukseen liittyen. Tiedostat ja sitoudut siihen, että Apple on kolmantena osapuolena oleva edunsaaja jokaiseen Kolmannen Osapuolen Sovellukseen sovellettavassa Vakio EULA:ssa tai Mukautetussa EULA:ssa ja voi näin ollen toimeenpanna kyseisen sopimuksen. Tietyt Sovellukset, kuten tarrat- ja iMessage-sovellukset, eivät välttämättä näy laitteesi aloitusnäytöllä, mutta niihin pääsee ja niitä voi käyttää Viestit-sovelluksessa.

SOVELLUKSEN SISÄISET OSTOT

Sovellukset voivat tarjota sisältöä, palveluita tai toiminnallisuuksia kyseisten Sovellusten sisällä käytettäviksi (”Sovelluksen sisäiset Ostot”). Sovelluksen sisäisiä Ostoja, jotka kulutetaan Sovelluksen käytön aikana (esimerkiksi virtuaaliset kolikot), ei voi siirtää laitteiden välillä ja ne voidaan ladata vain kerran. Ennen kuin teet Sovelluksen sisäisiä Ostoja, Sinun tulee valtuuttaa tilisi – erillään muun Sisällön hankkimiseksi tehtävästä valtuutuksesta – syöttämällä salasanasi tai käyttämällä Touch ID tai Face ID -ominaisuutta. Voit tehdä Sovelluksen sisäisiä Ostoja viidentoista minuutin ajan ilman uutta valtuutusta, ellet ole pyytänyt meitä edellyttämään salasanaa jokaisen oston yhteydessä tai poistanut Touch ID tai Face ID -ominaisuutta käytöstä. Voit poistaa Sovelluksen sisäisten Ostojen tekemisen käytöstä seuraamalla näitä ohjeita: https://support.apple.com/fi-fi/HT201304.

SOVELLUSTEN HUOLTO JA TUKI

Apple on vastuussa huollon ja tuen tarjoamisesta ainoastaan Applen Sovellusten osalta, tai soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sovelluksen Tarjoajat ovat vastuussa huollon ja tuen tarjoamisesta Kolmansien Osapuolten Sovellusten osalta.

SOVELLUSPAKETIT

Jotkut sovellukset voidaan myydä yhdessä pakettina (”Sovelluspaketti”). Sovelluspaketin yhteydessä esitetty hinta on Sovelluspaketin oston yhteydessä veloitettava hinta. Sovelluspaketin hintaa voidaan pienentää aiemmin ostamasi tai hankkimasi sovellusten huomioimiseksi, mutta hintaan voi sisältyä vähimmäisveloitus Sovelluspaketin täydentämiseksi.

LISENSOIDUN SOVELLUKSEN LOPPUKÄYTTÄJÄLISENSSISOPIMUS

App Storen kautta saatavilla olevat Sovellukset lisensoidaan sinulle, ei myydä. Lisenssisi kuhunkin Sovellukseen on riippuvainen sinun ja Sovelluksen Tarjoajan välisen Lisensoidun Sovelluksen Loppukäyttäjälisenssisopimuksen (“Vakio EULA”) tai mukautetun loppukäyttäjänlisenssisopimuksen (“Mukautettu EULA”) etukäteisestä hyväksymisestäsi, mikäli kyseinen sopimus on tarjottu. Lisenssisi mihin tahansa Applen Sovellukseen Vakio EULA:n tai Mukautetun EULA:n nojalla myöntää Apple, ja lisenssisi mihin tahansa Kolmannen Osapuolen Sovellukseen Vakio EULA:n tai Mukautetun EULA:n nojalla myöntää kyseisen Kolmannen Osapuolen Sovelluksen Sovelluksen Tarjoaja. Jokaiseen Sovellukseen, johon tämä Vakio EULA soveltuu, viitataan tässä ”Lisensoituna Sovelluksena.” Sovelluksen Tarjoaja tai soveltuvilta osin Apple (“Lisenssinantaja”) varaa kaikki oikeudet Lisensoituun Sovellukseen siltä osin, kuin niitä ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle tämän Vakio EULA:n nojalla.

a. Lisenssin laajuus. Lisenssinantaja myöntää sinulle ei-siirrettävän lisenssin käyttää Lisensoitua Sovellusta omistamissasi tai hallitsemissasi Applen tuotteissa Käyttösääntöjen sallimalla tavalla. Tämän Vakio EULA:n ehdot sääntelevät kaikkea Lisensoidussa Sovelluksessa ostettua tai siinä käytettävissä olevaa sisältöä, materiaalia ja palveluita, sekä Lisenssinantajan tarjoamia päivityksiä, jotka korvaavat tai täydentävät alkuperäisen Lisensoidun Sovelluksen, paitsi milloin tällaisen päivityksen mukana on Mukautettu EULA. Paitsi milloin Käyttösäännöt sen sallivat, Lisensoidun Sovelluksen jakaminen tai saataville asettaminen on kiellettyä verkossa, jossa sitä voitaisiin käyttää samanaikaisesti useilla laitteilla. Sinä et saa siirtää, jakaa uudelleen tai alilisensoida Lisensoitua Sovellusta ja, mikäli myyt Apple-laitteesi kolmannelle osapuolelle, sinun täytyy poistaa Lisensoitu Sovellus Apple-laitteesta ennen sitä. Et saa (paitsi milloin tämä lisenssi ja Käyttösäännöt sen sallivat) takaisinmallintaa, purkaa osiin, yrittää johtaa lähdekoodia, muunnella, tai luoda johdannaisteoksia Lisensoidusta Sovelluksesta, päivityksistä tai mistään niiden osista (paitsi siinä tapauksessa ja vain siltä osin kuin sovellettava laki ei salli edellä mainittuja rajoituksia, tai siltä osin kuin se on Lisensoituun Sovellukseen sisältyvien avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöön sovellettavien lisenssiehtojen mukaan sallittua).

b. Suostumus tietojen käyttöön. Hyväksyt sen, että Lisenssinantaja voi kerätä ja käyttää teknisiä ja niihin liittyvää tietoa — mukaan lukien rajoituksetta teknisiä tietoja koskien laitettasi, järjestelmääsi ja sovellusohjelmistojasi, sekä oheislaitteitasi — joita kerätään ajoittain helpottamaan Lisensoituun Sovellukseen liittyvien ohjelmistopäivitysten, tuotetuen, ja muiden mahdollisten palveluiden toimittamista. Lisenssinantaja voi käyttää näitä tietoja parantaakseen tuotteitaan tai sinulle toimitettavia palveluita tai teknologioita edellyttäen, että tiedot ovat sellaisessa muodossa, ettei asiakasta voida niistä henkilökohtaisesti tunnistaa.

c. Sopimuksen päättyminen. Tämä Vakio EULA on voimassa, kunnes sinä tai Lisenssinantaja päättää sen. Tämän Vakio EULA:n mukaiset oikeutesi päättyvät automaattisesti, mikäli et noudata sen ehtoja.

d. Ulkoiset palvelut. Lisensoitu Sovellus voi mahdollistaa pääsyn Lisenssinantajan ja/tai kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivuille (yhdessä ja erikseen “Ulkoiset palvelut”). Hyväksyt käyttäväsi Ulkoisia palveluita yksinomaisella vastuullasi. Lisenssinantaja ei ole vastuullinen tutkimaan tai arvioimaan kolmansien osapuolten Ulkoisten palveluiden sisältöä tai virheettömyyttä, eikä se ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten Ulkoisista palveluista. Lisensoitujen Sovellusten tai Ulkoisten palveluiden esittämät tiedot, käsittäen mutta ei rajoittuen taloudellisiin, lääkinnällisiin, ja sijaintitietoihin, ovat ainoastaan yleisiin informaatiotarkoituksiin tarkoitettuja eivätkä Lisenssinantaja tai sen edustajat takaa niitä. Et käytä Ulkoisia palveluita tavalla, joka on yhteensopimaton tämän Vakio EULA:n ehtojen kanssa tai joka loukkaa Lisenssinantajan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Sitoudut olemaan käyttämättä Ulkoisia palveluita henkilöiden tai yhteisöjen häiritsemiseen, hyväksikäyttöön, vaanimiseen, uhkailuun tai halventamiseen, ja siihen että Lisenssinantaja ei ole vastuussa mistään tällaisesta käytöstä. Ulkoiset palvelut eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla kielillä tai Asuinmaassasi, eivätkä ne välttämättä ole sopivia tai saatavilla käyttöön millään tietyllä alueella. Siltä osin kuin päätät käyttää tällaisia Ulkoisia Palveluita, olet yksinomaisessa vastuussa soveltuvien lakien noudattamisesta. Lisenssinantaja varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää, poistaa, estää tai asettaa pääsyrajoituksia tai rajoitteita Ulkoisille Palveluille milloin tahansa ja ilman ilmoitusta tai vastuuta sinua kohtaan.

e. EI TAKUITA: Lisenssinantaja noudattaa kohtuullista huolellisuutta ja ammattitaitoa Lisensoidun Sovelluksen toimituksessa ja kaikkien Lisensoidun Sovelluksen asiakkaalle suorittamien Ulkoisten Palvelujen osalta. Lisenssinantaja ei anna mitään muita lupauksia tai takuita Ulkoisiin Palveluihin liittyen, eikä erityisesti takaa, että

(i) Ulkoisten Palveluiden käyttösi on häiriötöntä tai virheetöntä;

(ii) Ulkoiset Palvelut on suojattu menetyksiltä, turmeltumiselta, hyökkäyksiltä, viruksilta, häirinnältä, hakkeroinnilta tai muulta tunkeutumiselta, ja Lisenssinantaja kiistää kaikki näihin liittyvät vastuut. Vastaat itse omien järjestelmiesi ja minkä tahansa järjestelmiisi tallennetun Lisensoidun Sovelluksen varmuuskopioinnista.

f. Vastuunrajoitus.

(i) Lukuun ottamatta kohdassa (ii) määrättyä, Lisenssinantaja, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, tytäryhtiöt, edustajat, alihankkijat, toimeksiantajat tai lisenssinantajat eivät missään tapauksessa vastaa mistään Lisenssinantajan, sen työntekijöiden tai edustajien aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, milloin:

(1) Lisenssinantaja tai kukaan sen työntekijöistä tai edustajista ei ole syyllistynyt lainmukaisen huolellisuusvelvoitteen rikkomukseen sinuun nähden;

(2) ne eivät ole kohtuudella ennakoitavissa oleva seuraus tällaisesta rikkomuksesta;

(3) menetyksen tai vahingon suuruuden kasvaminen johtuu siitä, että olet rikkonut jotain tämän Loppukäyttäjälisenssisopimuksen (”Sopimus”) ehdoista;

(4) ne johtuvat Lisenssinantajan päätöksestä varoittaa sinua, keskeyttää tai päättää pääsysi Ulkoisiin Palveluihin tai ryhtyä johonkin muuhun toimenpiteeseen epäillyn rikkomuksen tutkinnan aikana taikka sen seurauksena, että Lisenssinantaja on päätynyt siihen johtopäätökseen, että tätä Sopimusta on rikottu;

(5) ne liittyvät tulon- tai voitonmenetykseen tai liiketoiminnan menetykseen tai mihin tahansa tiedonmenetykseen tai -turmeltumiseen asiakkaan Lisensoidun Sovelluksen käyttöön liittyen.

(ii) Mikään tässä sopimuksessa ei poista tai rajoita Lisenssinantajan vastuuta petoksesta tai Lisenssinantajan huolimattomuudesta aiheutuneen kuoleman tai henkilövahingon korvaamisesta tai mikäli soveltuva pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

g. Et saa käyttää tai muutoinkaan viedä tai jälleenviedä Lisensoitua Sovellusta, paitsi milloin Yhdysvaltain ja sen lainkäyttöalueen, jossa Lisensoitu Sovellus hankittiin, lait sen sallivat. Erityisesti, mutta ei rajoittuen, Lisensoitua Sovellusta ei saa viedä tai jälleenviedä (a) maahan, joka on Yhdysvaltain vientikiellossa tai (b) kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Denied Persons List- tai Entity List -luetteloissa mainituille. Käyttämällä Lisensoitua Sovellusta vakuutat, että et ole tällaisessa maassa tai luettelossa. Sitoudut myös siihen, ettet käytä näitä tuotteita mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Yhdysvaltain lainsäädännössä, mukaan lukien rajoituksetta, ydinohjusten, ohjusten tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitys, suunnittelu, valmistus tai tuotanto.

h. Lisensoitu Sovellus ja siihen liittyvät dokumentaatio ovat Yhdysvaltojen lainsäädännön 48 C.F.R. §2.101 -kohdassa tarkoitettuja ”kaupallisia esineitä” (Commercial Items), jotka koostuvat soveltuvin osin 48 C.F.R. §12.212 ja 48 C.F.R. §227.7202 -lainkohdissa tarkoitetuista ”kaupallisista tietokone-ohjelmistoista” (Commercial Computer Software) sekä ”kaupallisten tietokoneohjelmistojen dokumentaatiosta” (Commercial Computer Software Documentation). Soveltuvin osin 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1-227.7202-4 -lainkohtien mukaisesti kaupalliset tietokone-ohjelmistot ja kaupallisten tietokoneohjelmistojen dokumentaatio lisensoidaan Yhdysvaltojen hallituksen loppukäyttäjille (a) ainoastaan kaupallisina esineinä ja (b) vain niillä näiden sopimusehtojen mukaisilla oikeuksilla, kuin muillekin loppukäyttäjille myönnetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaisesti.

i. Paitsi siltä osin kuin on nimenomaisesti esitetty seuraavassa kohdassa, tähän Sopimukseen sekä sinun ja Applen väliseen suhteeseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä, pois lukien sen konfliktisäännökset. Sinä ja Apple suostutte alistuvanne Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaiseen ja yksinomaiseen lainkäyttövaltaan tästä Sopimuksesta johtuvien riitojen tai vaatimusten ratkaisemiseksi. Mikäli (a) et ole Yhdysvaltain kansalainen; (b) et asu Yhdysvalloissa; (c) et käytä Palvelua Yhdysvalloissa; ja (d) olet jonkin alla luetellun valtion kansalainen, täten hyväksyt sen, että kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat riidat tai vaatimukset ratkaistaan alla määritellyn soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, pois lukien konfliktisäännökset, ja täten peruuttamattomasti alistut niiden tuomioistuinten ei-yksinomaiseen lainkäyttövaltaan, jotka sijaitsevat alla yksilöidyissä osavaltioissa, provinsseissa tai valtioissa, ja joiden lainsäädäntö sääntelee:

Mikäli olet Euroopan Unionin jäsenvaltion taikka Sveitsin, Norjan tai Islannin asukas, soveltuva lainsäädäntö ja oikeusfoorumi ovat tavallisen asuinpaikkasi lainsäädäntö ja tuomioistuimet.

Nimenomaisesti tähän Sopimukseen ei sovelleta lakia, joka tunnetaan Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimuksena kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

H. KOLMANSILTA OSAPUOLILTA HANKITTUA TIETTYÄ SISÄLTÖÄ KOSKEVAT LISÄEHDOT

Hankit joissakin Palveluissa saatavilla olevaa Sisältöä tällaisen Sisällön kolmantena osapuolena toimivalta toimittajalta (siten kuin kyseisen Sisällön tuotesivulla ja/tai sen hankintaprosessin yhteydessä esitetään), et Applelta. Esimerkiksi Apple Booksin Sisältö hankitaan kirjan julkaisijoilta, ei Applelta. Apple toimii Sisällön tarjoajalle välittäjänä tarjotessaan Sisällön sinulle, ja siten Apple ei ole sinun ja Sisällön tarjoajan välisen Ostotapahtuman osapuoli. Mikäli kuitenkin olet Apple Distribution International Ltd.in asiakas, Apple Distribution International Ltd. on vastuullinen myyjä Sisällölle, jonka hankit tietyistä Palveluista (esim. Apple Books), mutta tällainen Sisältö on Sisällön tarjoajan lisensoimaa. Sisällön tarjoaja varaa oikeuden panna täytäntöön kyseisen Sisällön käyttöehtoja. Sisällön tarjoaja on yksin vastuussa kyseisestä Sisällöstä, kaikista takuista siltä osin kuin niitä ei ole poissuljettu sekä kaikista vaateista, joita sinulla tai kolmansilla osapuolilla voi olla kyseiseen Sisältöön liittyen.

I. APPLE MUSIC -PALVELUA KOSKEVAT LISÄEHDOT

iCloud Musiikkikirjasto on Apple Music -ominaisuus, joka antaa sinulle pääsyn Apple Music Palvelusta, iTunes Storesta tai muusta lähteestä hankittuihin yhteensovitettuihin tai siirrettyihin kappaleisiin, soittolistoihin ja musiikkivideoihin (”iCloud Musiikkikirjaston Sisältö”) Apple Music -aktivoiduilla laitteillasi. iCloud Musiikkikirjasto kytkeytyy päälle automaattisesti kun liityt Apple Music -jäseneksi. iCloud Musiikkikirjasto kerää tietoja iCloud Musiikkikirjaston Sisällöstäsi. Nämä tiedot on yhdistetty Apple ID -tunnukseesi, ja niitä verrataan Apple Music Palvelussa saatavilla olevaan iCloud Musiikkikirjaston Sisältöön. Yhteensovittamaton iCloud Musiikkikirjaston Sisältö siirretään Applen iCloud Musiikkikirjasto -palvelimille (Applen määrittelemässä formaatissa). Voit tallentaa korkeintaan 100 000 kappaletta. iTunes Storesta tai Apple Music Palvelusta hankittuja kappaleita ei lasketa tähän kiintiöön. Kappaleet, jotka eivät täytä tiettyjä kriteerejä (esimerkiksi kohtuuttoman suuret tiedostot) tai joita ei ole valtuutettu laitteellesi eivät ole kelpoisia iCloud Musiikkikirjastoon. Kun käytät iCloud Musiikkikirjastoa, Apple tallentaa tietoja, kuten kappaleet jotka soitat, pysäytät tai hyppäät yli, käyttämäsi laitteet sekä toiston aika ja kesto. Sitoudut käyttämään iCloud Musiikkikirjastoa ainoastaan laillisesti hankittuun sisältöön. iCloud Musiikkikirjasto toimitetaan ”SELLAISENAAN”-periaatteella ja se voi sisältää virheitä ja epätarkkuuksia. Sinun tulee varmuuskopioida kaikki data ja informaatio ennen iCloud Musiikkikirjaston käyttämistä. Mikäli et ole Apple Music -jäsen, voit ostaa iTunes Match -tilauksen, johon sovelletaan tässä kohdassa asetettuja ehtoja. Kun Apple Music -jäsenyytesi päättyy, menetät pääsyn iCloud Musiikkikirjastoosi, mukaan lukien iCloud Musiikkikirjaston Sisältöön, joka on tallennettu iCloud Musiikkikirjaston palvelimille.

J. APPLE FITNESS+ LISÄEHDOT

Apple Fitness+ on tarkoitettu vain viihde- ja/tai tiedotustarkoituksiin eikä sitä ole tarkoitettu tarjoamaan mitään lääketieteellistä neuvontaa. Sinun tulee aina kysyä terveydenhuollon ammattilaisen neuvoja (a) minkä tahansa toiminnan turvallisuudesta ja suositeltavuudesta tai (b) mahdollisista erityisistä sairauksista tai oireista. 

K. OPERAATTORITILAUS

Milloin saatavilla, sinulle voidaan tarjota Apple Music -jäsenyyttä teleoperaattorin kautta (”Operaattoritilaus”). Mikäli ostat Operaattoritilauksen, teleoperaattorisi laskuttaa sinua Apple Music -jäsenyydestä. Sinun ja teleoperaattorin väliseen laskutussuhteeseen sovelletaan tämän Sopimuksen sijasta teleoperaattorin ehtoja ja määräyksiä, ja kaikissa Operaattoritilaukseen liittyvissä laskutuserimielisyyksissä tulee ottaa yhteyttä teleoperaattoriin Applen sijasta. Käyttämällä Apple Music Palvelua hyväksyt sen, että teleoperaattori voi jakaa Applelle teleoperaattoritilisi tiedot, puhelinnumerosi sekä tiedot tilauksestasi, ja Apple voi käyttää tätä tietoa selvittääkseen Operaattoritilauksesi tilanteen.

L. MUUT KAIKKIA PALVELUJA KOSKEVAT EHDOT

APPLEN MÄÄRITELMÄ

Asuinmaastasi riippuen “Apple” tarkoittaa:

Apple Inc., osoitteessa One Apple Park Way, Cupertino, California, Yhdysvalloissa, Puerto Rico mukaan luettuna, sijaitseville käyttäjille;

Apple Canada Inc., osoitteessa 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, Kanadassa sijaitseville käyttäjille;

Apple Services LATAM LLC, osoitteessa 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, Meksikossa, Keski- tai Etelä-Amerikassa tai muissa Karibian valtioissa tai alueilla (ei Puerto Rico) sijaitseville käyttäjille;

iTunes K.K., osoitteessa Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, Japanissa sijaitseville käyttäjille;

Apple Pty Limited, osoitteessa Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, mukaan lukien niiden alueet tai niiden alaiset lainkäyttöalueet, sijaitseville käyttäjille; ja

Apple Distribution International Ltd., osoitteessa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, kaikille muille käyttäjille.

SOPIMUSMUUTOKSET

Apple pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tätä Sopimusta ja asettaa sekä uusia tai täydentäviä ehtoja ja määräyksiä koskien sinun Palveluiden käyttöäsi. Tällaisista muutoksista ja täydentävistä ehdoista ja määräyksistä tiedotetaan sinulle ja mikäli hyväksyt ne, astuvat ne välittömästi voimaan ja muodostavat osan tätä Sopimusta. Mikäli kieltäydyt hyväksymästä näitä ehtoja, Applella on oikeus päättää tämä Sopimus.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MATERIAALIT

Apple ei ole velvollinen eikä vastuussa kolmansien osapuolten materiaaleista, jotka sisältyvät Palveluiden Sisältöön tai joihin on yhteys niistä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Hyväksyt sen, että Palvelut, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, Sisältö, grafiikka, käyttöliittymä, audio, video, toimituksellinen sisältö ja Palveluiden täytäntöönpanoon käytetyt komentosarjat ja ohjelmisto, sisältää liikesalaisuuksia ja aineistoa, joka on Applen ja/tai sen lisenssinantajien omistamaa ja soveltuvien immateriaalioikeus- ja muiden lakien suojelemaa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tekijänoikeuslaki. Sitoudut olemaan käyttämättä tällaista omistusoikeuden alaista tietoa millään tavalla paitsi Palveluiden käyttämiseksi henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön tämän Sopimuksen mukaisesti. Mitään Palveluiden osaa ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa tai millään keinoin, ellei tässä Sopimuksessa ole nimenomaisesti sitä sallittu. Sitoudut olemaan muuttamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä tai jakamatta Palveluita tai Sisältöä millään keinoin, etkä saa hyödyntää Palveluita muuten kuin nimenomaisesti hyväksytyin keinoin.

Applen nimi, Applen logo, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts ja kaikki muut Palveluiden yhteydessä käytetyt Applen tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat, ja logot ovat Applen tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa ympäri maailman. Sinulle ei myönnetä oikeuksia tai lisenssejä koskien yllämainittuja tavaramerkkejä.

TEKIJÄNOIKEUS

Ellei toisin mainita, Applen Palveluiden ja Sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Apple Inc.ille ja sen tytäryhtiöille. 

Mikäli uskot Palveluiden kautta saatavilla olevan Sisällön loukkaavan tekijänoikeuksiasi, ilmoita siitä ystävällisesti Applelle seuraavilla osoitteilla:

- Kolmansien osapuolten sovellukset: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Kaikki muut Palvelut (mukaan lukien rajoittamatta iTunes Store, Apple Music ja Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/ 

PALVELUIDEN PÄÄTTÄMINEN JA KESKEYTTÄMINEN

Mikäli et noudata tai Applella on syy uskoa, että et ole noudattanut mitä tahansa tämän Sopimuksen ehtoa, Apple voi ilman ilmoitusta: (i) päättää tämän Sopimuksen ja/tai lopettaa Apple ID -tunnuksesi, jolloin vastaat kaikista Apple ID -tunnukseesi liittyvistä maksamattomista määristä päättämispäivä mukaan lukien; ja/tai (ii) päättää käyttöoikeutesi ohjelmistoon; ja/tai (iii) sulkea pääsysi Palveluihin.

Apple edelleen pidättää itselleen oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Palvelut (tai mikä tahansa niiden osa tai Sisältö) milloin tahansa, ilman että Applelle syntyy mitään vastuita sinua tai jotakuta kolmatta osapuolta kohtaan tällaisten oikeuksien käyttämisestä. Mikäli mahdollista, Apple varoittaa sinua etukäteen Palveluiden muutoksista, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Palveluiden lopettaminen ei vaikuta Sisältöön, jotka olet jo hankkinut. Et kuitenkaan välttämättä pysty valtuuttamaan uusia tietokoneita Sisällön käyttämiseksi.

VASTUUVAPAUS, VASTUUN RAJOITUKSET

a. Apple pyrkii toimittamaan Palvelut ajoissa ja ilman virheitä. Mikäli Palveluiden toimitus kuitenkin viivästyy tai siinä on virhe, sinulla on oikeus vaatia toimitusta/toimituksen uusimista tai Palveluiden hinnan palauttamista. Mikäli viivästys tai virhe on olennainen, sinulla on oikeus purkaa tilaus. Sinulla on lisäksi oikeus vaatia korvausta taloudellisista vahingoista, joilla on suora yhteys viivästykseen tai virheeseen. Tässä kohdassa kuvattua Applen vastuuta rajoittavat kuitenkin seuraavat seikat:

(i) Sinulla ei ole oikeutta vaatia korvausta viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta, jos vahinko on Applen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, eikä Applen ole kohtuudella voitu edellyttää ottavan tapahtumaa huomioon kaupantekohetkellä tai jonka seurauksia Apple ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

(ii) Mikäli viivästys tai virhe johtuu sellaisen kolmannen osapuolen toimista, jota Apple on käyttänyt kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseen, Apple vastaa sinulle aiheutuneista vahingoista ainoastaan, jos kyseinen kolmas osapuoli ei olisi vapautettu vastuusta yllä kuvatun kohdan (a) mukaan. Tällaisella kolmannella osapuolella tarkoitetaan esimerkiksi Jukebox ohjelmiston toimittajaa, kun kyseistä ohjelmistoa käytetään Apple Palveluiden toimittamisessa sekä tallennus- ja toimitusratkaisujen toimittajia, joiden kanssa Applella on sopimussuhde. Tällaisella kolmannella osapuolella ei tarkoiteta esimerkiksi Applen sisällöntarjoajia tai maksupalveluidentarjoajia tai asiakkaan käyttämää Internetpalveluntarjoajaa.

(iii) Applella ei ole vastuuta vahingosta niin kauan kuin vastuuta rajoittava tilanne kestää. Jos tällainen tilanne päättyy, sinulla on oikeus esittää vaatimuksia Applea kohtaan, mikäli Applen tulee täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa eikä se näin tee.

(iv) Apple ei myöskään voi taata, että Palvelut ovat vapaita viruksista, haittaohjelmista, häiriöistä tai etteivät ne ole alttiina hyökkäyksille, luvattomalle käytölle tai muille turvallisuutta vaarantaville toimille. Apple ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Apple Palveluihin kohdistetaan hyökkäyksiä, luvatonta käyttöä tai muita turvallisuutta vaarantavia toimia, mikäli Apple on kohtuudella pyrkinyt välttämään tällaisista tilanteista aiheutuvat vahingot. Vastaat omien järjestelmiesi varmuuskopioinnista, virustorjunnasta, palomuureista ja muista suojaustoimenpiteistä.

(v) Koska voit hankkia Palveluita ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä, Apple ei vastaa mistään liiketoimintaasi liittyvästä vahingosta, kuten menetetyistä tuloista. Apple ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten:

1. vahingosta, joka johtuu menetetystä kaupasta tai tuotannon vähentymisestä;

2. vahingosta, joka johtuu kolmannen osapuolen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; ja

3. vahingosta jollekin muulle tavaralle kuin Palveluille tai muulle tavaralle kuin tavaralle, jolla on välitön yhteys Palveluiden aiotun käytön kanssa, ellei vahinko johdu Applen huolimattomuudesta.

(vi) Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka johtuvat Applen tai Applen kontrollin alla suoritetusta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisista teoista.

b. Sinulla on oikeus vaatia Applelta korvausta Applen vastuulla olevasta virheestä tai viivästyksestä johtuvasta taloudellisesta vahingosta, mikäli tällaisen vahingon on voitu kohtuudella olettaa syntyvän sopimusrikkomuksen tuloksena.

Applen vastuuta viivästyksestä tai virheestä voidaan kohtuullistaa, mikäli et ole ryhtynyt kohtuullisiin toimiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Kohtuullisilla toimilla tarkoitetaan käyttämiesi tietokoneiden ja laitteiden turvasuojausta, tilisi sisältävien tietojen (kuten käyttäjänimen, salasanan ja luottokorttitietojen) suojaamista, virustorjuntaohjelmien asentamista ja niiden päivittämistä, ohjelmistojen päivittämistä ja varmuuskopioiden ottamista Palveluista ja aineistosta, jolla on läheinen yhteys Palveluiden käytön kanssa. Applen korvausvelvollisuutta voidaan myös rajoittaa, jos korvausmäärä olisi poikkeuksellisen suuri verrattuna samankaltaisissa tilanteissa normaalisti aiheutuvien vahinkojen korvaussummiin ja muihin olosuhteisiin.

Applen vastuu ei missään tilanteessa ylitä 1 300 euroa, ellei vahinko johdu Applen tai Applen kontrollin alla suoritetusta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisista teoista.

c. Mikäli olet ladannut sisältöä tai palvelun veloituksetta, Apple vastaa tällaisen sisällön tai palvelun virheen tai viivästyksen aiheuttamasta vahingosta ainoastaan, jos vahinko on syntynyt Applen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta.

d. Näillä Palveluehdoilla ei rajoiteta Applen velvollisuutta korvata henkilövahinkoja sovellettavan lainsäädännön mukaan.

e. Apple pyrkii kohtuudella käytettävissään olevin keinoin suojaamaan tietoja, jotka olet lähettänyt Palveluun. Ymmärrät ja hyväksyt kuitenkin, että tietojesi lähetys tapahtuu omalla riskilläsi. Apple ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka syntyvät lähettämiesi tietojen johdosta tai siihen liittyen. Mikäli tiedot sisältävät tietosuojadirektiivissä määriteltyjä tietoja, tällaisia tietoja käsitellään ja suojataan Applen yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti.

APPLE EI OLE VASTUUSSA DATAMAKSUISTA, JOITA SINULLE SAATTAA KERTYÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

OIKEUDESTA LUOPUMINEN JA VAHINGONKORVAUS.

Käyttämällä Palvelua sitoudut suojaamaan Applea, sen johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, tytäryhtiöitä, edustajia, alihankkijoita ja käyttöoikeuden myöntäjiä kaikkia kanteita vastaan, jotka johtuvat sopimusrikkomuksestasi tai Applen käynnistämästä oikeustoimesta osana tätä sopimusta koskevan epäillyn rikkomuksen tutkintaa taikka jotka ovat seurausta Applen havaitsemasta tai toteamasta tämän sopimuksen rikkomuksesta, sekä korvaamaan tällaisesta aiheutuneet kulut. Tämä tarkoittaa, että et voi nostaa syytettä tai saada vahingonkorvausta Applelta, sen johtajilta, toimihenkilöiltä, työntekijöiltä, tytäryhtiöiltä, edustajilta, alihankkijoilta tai käyttöoikeuden myöntäjiltä sen perusteella, että Apple päättää poistaa jonkin tiedon tai sisällön taikka kieltäytyä käsittelemästä jotain tietoja tai sisältöä, varoittaa sinua, lykkää tai päättää pääsysi palveluun tai ryhtyy johonkin muuhun toimenpiteeseen epäillyn rikkomuksen tutkinnan aikana, taikka seurauksena siitä, että Apple on päätynyt toteamukseen, että tätä sopimusta koskeva rikkomus on tapahtunut. Tämä oikeudesta luopumista ja vahingonkorvausvastuuta koskeva sopimusehto koskee kaikkia tässä sopimuksessa kuvattuja tai käsiteltyjä rikkomuksia.

LAKISÄÄTEISET POIKKEUKSET JULKISILLE INSTITUUTIOILLE

Jos olet julkinen koulutus- tai valtionhallinnon instituutio ja mikä tahansa tämän Sopimuksen osa, kuten esimerkiksi kaikki tai osa vahingonkorvausosiosta, on pätemätön tai se ei ole täytäntöönpanokelpoinen sinua kohtaan johtuen sovellettavasta paikallista, kansallisesta, osavaltion tai liittovaltion lainsäädännöstä, siinä tapauksessa tällainen osio katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kuten saattaa olla, ja sen sijaan tällainen osio muutetaan niin, että se on mahdollisimman yhdenmukainen soveltuvan ja hallitsevan lainsäädännön kanssa.

SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Paitsi siltä osin kuin on nimenomaisesti esitetty seuraavassa kohdassa, tähän Sopimukseen, sinun ja Applen väliseen suhteeseen sekä kaikkiin Ostotapahtumiin Palveluissa sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä, pois lukien sen konfliktisäännökset. Sinä ja Apple suostutte Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaiseen ja yksinomaiseen lainkäyttövaltaan tästä Sopimuksesta johtuvien riitojen tai vaatimusten ratkaisemiseksi. Mikäli (a) et ole Yhdysvaltain kansalainen; (b) et asu Yhdysvalloissa; (c) et käytä Palvelua Yhdysvalloissa; ja (d) olet jonkin alla luetellun valtion kansalainen, täten hyväksyt sen, että kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat riidat tai vaatimukset ratkaistaan alla määritellyn soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, pois lukien konfliktisäännökset, ja täten peruuttamattomasti alistut niiden tuomioistuinten ei-yksinomaiseen lainkäyttövaltaan, jotka sijaitsevat alla yksilöidyissä osavaltioissa, provinsseissa tai valtioissa, ja joiden lainsäädäntö sääntelee:

Mikäli olet Euroopan Unionin jäsenvaltion taikka Sveitsin, Norjan tai Islannin asukas, soveltuva lainsäädäntö ja oikeusfoorumi ovat tavallisen asuinpaikkasi lainsäädäntö ja tuomioistuimet.

Nimenomaisesti tähän Sopimukseen ei sovelleta lakia, joka tunnetaan Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimuksena kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

MUUT EHDOT

Tämä Sopimus muodostaa sinun ja Applen välisen koko sopimuksen ja sääntelee Palveluiden käyttöäsi syrjäyttäen kaikki mahdolliset aiemmat sinun ja Applen väliset sopimukset koskien samaa asiaa. Sinuun voidaan myös soveltaa lisäehtoja ja -määräyksiä, jos käytät liitännäispalveluita, kolmannen osapuolen sisältöä, kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai lisäpalveluita kuten Volyymiosto-ohjelmaa. Jos jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa muutetaan soveltuvan lain mukaiseksi niin, että se heijastaa mahdollisimman pitkälti osapuolten alkuperäisiä tarkoituksia, ja muut osat säilyvät voimassa kokonaisuudessaan. Jos Apple ei käytä jotain tämän Sopimuksen mukaista oikeutta, se ei johda luopumiseen kyseisestä oikeudesta tai mistään muustakaan oikeudesta. Apple ei ole vastuussa sellaisista velvoitteiden laiminlyönneistä, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.

Sitoudut noudattamaan kaikkia Palveluiden käyttöäsi koskevia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja säännöksiä. Palveluiden käyttöösi voidaan soveltaa myös muita lakeja. Vaaranvastuu kaikista sähköisesti toimitetuista Ostotapahtumista siirtyy luovutuksensaajalle sähköisen toimituksen hetkellä. Applen työntekijöillä tai edustajilla ei ole oikeutta muuttaa tätä Sopimusta.

Apple voi antaa sinulle Palvelua koskevia ilmoituksia lähettämällä sähköpostiviestin sähköpostisoitteeseesi tai kirjeen postiosoitteeseesi taikka julkaisemalla ilmoituksen Palveluissa. Ilmoitukset tulevat voimaan välittömästi. Apple voi myös ottaa sinuun yhteyttä sähköpostiviestillä tai push-ilmoituksella lähettääkseen sinulle lisätietoja Palveluita koskien.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. EU:lla on käytössä vapaaehtoinen Online Dispute Resolution -alusta, joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://ec.europa.eu/consumers/odr, ja johon Apple Distribution International Ltd. on päättänyt olla osallistumatta. Mikäli kohtaat ongelman, ole yhteydessä iTunes Supportiin https://www.apple.com/fi/support/itunes/contact/.

Jos riitaa ei voida ratkaista sinun ja Applen välillä, on sinulla oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Suomessa. (www.kuluttajariita.fi). Sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Myönnät Applelle oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, jotka Apple kohtuudella katsoo tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi pannakseen täytäntöön ja/tai varmistuakseen minkä tahansa tämän Sopimuksen kohdan noudattamisesta. Hyväksyt sen, että Applella on, ilman vastuuta sinulle, oikeus ilmaista tietoa ja/tai informaatiota viranomaisille, valtion virkamiehille ja/tai kolmannelle osapuolelle, mikäli Apple katsoo sen kohtuudella olevan tarpeellista tai tarkoituksenmukaista minkä tahansa tämän Sopimuksen kohdan täytäntöön panemiseksi ja/tai noudattamisen varmistamiseksi (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Applen oikeus osallistua mihin tahansa oikeudelliseen menettelyyn, joka liittyy Palvelun ja/tai Sisällön käyttöösi, ja/tai kolmannen osapuolen vaateeseen sen johdosta, että Palvelun ja/tai Sisällön käyttösi on lainvastaista ja/tai loukkaa tällaisen kolmannen osapuolen oikeuksia).

Alaikäisten lasten tulee lukea tämä Sopimus vanhempansa tai holhoojansa kanssa sen varmistamiseksi, että lapsi ja hänen vanhempansa tai lakimääräinen holhoojansa ymmärtävät sen.

Viimeksi päivitetty: 16 Syyskuu 2020