ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА APP STORE

GAME CENTER

ИЗЛОЖЕНИЯТ ПО-ДОЛУ ДОГОВОР („ДОГОВОРЪТ”), РЕГУЛИРА ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА GAME CENTER.ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ УСЛОВИЯТА ПО-ДОЛУ. С НАТИСКАНЕТО НА „СЪГЛАСЕН СЪМ”, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ, АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА GAME CENTER. АКО НЕ СТЕ ПЪЛНОЛЕТНИ, ТРЯБВА ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ТОЗИ ДОГОВОР ЗАЕДНО С ВАШИЯ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК И ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВИЕ И ВАШИЯТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК РАЗБИРАТЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА.

Apple Inc е доставчик на услугата Game Center („Услугата"), която Ви позволява да участвате в дейности, свързани с игри, включително, но не само, участие в лидер дъски, мулти-плеър игри, и проследяване на постигнатите резултати. Услугата може да не е на разположение навсякъде. Ползването на Услугата изисква съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (за който е възможно да се дължат определени такси); възможно е също така да изисква периодична актуализация; и също така е възможно да се влияе от представянето на посочените фактори.

За да ползвате Услугата, не може да бъдете лице, на което е забранено получаването на Услугата съгласно законодателството на Съединените щати или на която е да е друга относима юрисдикция, включително държавата, в която живеете или от която получавате Услугата. С приемането на този Договор, Вие декларирате, че .разбирате и се съгласявате с горното.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Като регистриран потребител на Услугата, Вие може да създадете профил („Профил") в съответствие с Правилата за ползване, посочени по-долу. Не разкривайте информация за Вашия Профил пред никого. Единствено Вие носите отговорност за поддържането на поверителността и сигурността на Вашия Профил и за всички дейности, които се случват в или чрез Вашия Профил и Вие се съгласявате незабавно да уведоми Apple в случай на какъвто и да е пробив в сигурността на Вашия Профил. Apple не носи отговорност за каквито и да е загуби, произтичащи от непозволено използване на Вашия Профил.

Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация, когато се регистрирате в, както и докато ползвате Услугата, и се съгласявате също така да актуализирате Вашата регистрационна информация, за да я поддържате точна и пълна. Вие се съгласявате, че Apple може да съхранява и използва Вашата регистрационна информация, за да поддържа Профила Ви. Нямате право да създавате Профил за което и да е друго лице, освен за Вас самите, без разрешението на това друго лице.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Вие се съгласявате да ползвате Услугата в съответствие с настоящите правила за ползване. Apple си запазва правото да изменя правилата за ползване по всяко време.

Вие имате право да ползвате Услугата само за лични, нетърговски цели.

Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, да не превеждате програмния код от една форма в друга, да не декомпилирате, разглобявате или да се намесвате по друг начин в Услугата или да правите опит или да подпомагате което и да било друго лице за това.

Вие се съгласявате, че НЯМА да използвате Услугата за:

а. качване, изтегляне, публикуване на съобщения, изпращане по електронна поща, предаване, съхраняване или по друг начин правене достъпно на каквото и да е съдържание, което е незаконно, обезпокоително, заплашително, вредно, престъпно, опозоряващо, клеветническо, обидно, насилствено, неприлично, вулгарно, нарушаващо неприкосновеността на нечий личен живот, омразно, расистко или етнически обидно, или по друг начин нежелателно;

b. проява на нежелано внимание към, тормоз, заплашване или увреждане на други лица;

c. в случай, че сте пълнолетен, за искане на лични данни или друга информация от непълнолетен (всяко лице под 18 години или друга такава възраст, която местното законодателство определя като непълнолетие), който не познавате лично, включително, но не само което и да е от следните: пълно име или фамилия, домашен адрес, пощенски код, телефонен номер, снимка, адрес на електронна поща или имената на училището, църквата, спортния отбор или приятелите на непълнолетния;

d. да се представяте за лице или организация, които не сте - Вие нямате право да се представяте за или да давате невярна информация, че сте друго лице (включително известна личност), юридическо лице, друг участник в Услугата, служител на Apple, или граждански или правителствен ръководител, или по друг начин да давате подвеждаща информация за връзката Ви с лице или дружество, (Apple си запазва правото да откаже или блокира всеки псевдоним, за който може да се счита, че е заимстване на или подвеждащо представяне на Вашата личност или е злоупотреба с името или идентичността на друго лице);

е. участие в каквото и да е нарушение на авторски права или нарушаване на други права на интелектуална собственост, или разкриване на каквато и да е търговска тайна или поверителна информация в нарушение на споразумение за поверителност, за неразкриване на информация или трудов договор;

f. публикуване, изпращане, предаване или правене достъпни по друг начин на каквито и да е нежелани или непозволени съобщения по електронна поща, реклама, промоционални материали, нежелана поща, спам, или верижни писма, включително, без ограничение, масови търговски рекламни и информационни съобщения;

g. фалшифициране хедера на който и да е TCP-IP пакет или на която и да е част от информацията в хедера на е-мейл или на публикация в нюз група, или по друг начин поставяне в хедера на информация, предназначена да подведе получателите по отношение произхода на което и да съдържание, предавано чрез Услугата („спуфинг");

h. качване, публикуване, изпращане по електронна поща, предаване, съхраняване или правене достъпно по друг начин на какъвто и да е материал, който съдържа вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да навредят, да се намесят в или да ограничат нормалното функциониране на Услугата (или която и да е част от нея), или какъвто и да е друг компютърен софтуер или хардуер;

i. вмешателство в или прекъсване на Услугата (включително получаване на достъп до Услугата чрез автоматизирани средства, като скриптове или уеб роботи), или на който и да е сървър или мрежа, свързани с Услугата, или на каквито и да е политики, изисквания или регулации на мрежите, свързани с Услугата (включително всякакъв неразрешен достъп до, използване или наблюдение на данни или трафик, свързани с нея);

j. планиране или участие в каквато и да е незаконна дейност; и/или събиране и съхраняване на лични данни на който и да е друг потребител на Услугата, които да бъдат използвани във връзка с някоя от изброените по-горе забранени дейности;

к. измама или друго изменение на Услугата или на изживяването от игрите по начин, който да даде предимство на един играч пред друг.

ЛИЧНИ ДАННИ

Услугата е предмет на Политиката за защита на личните данни на Apple, достъпна на адрес https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/bg/terms.html#privacy. Както е посочено в Политиката за защита на личните данни, когато използвате Услугата, като например когато каните други потребители да се присъединят към Услугата, когато участвате в лидер-дъски, позволявате покани или мулти-плеър функционалността, или когато се показват съобщения за статус, личната информация, която споделяте е видима за другите потребители и може да бъде прочетена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която избирате да предоставите. Когато играете игра, която поддържа мулти-плеър функционалността, други потребители ползващи Услугата в рамките на същата игра в същата Wi-FI мрежа, локална мрежа или в обхвата на Блутут устройство, ще имат възможност да видят, че Вие сте в близост (освен ако не изключите тази функция) и да видят псевдонима Ви и снимка, или пълния Ви профил, ако сте приятели с този потребител. Ако изберете да включите публичния си профил, другите потребители на Услугата ще виждат пълния Ви профил, включително Вашите имена, дейността (като например игрите, които сте играли, както и времето, когато сте ги играли), резултатите и постиженията и ще е възможно да бъдете препоръчвани за приятел на други потребители. Ако изключите публичния си профил, само потребителите, с които сте приятели ще могат да виждат целия Ви профил и няма да е възможно да бъдете препоръчвани за приятел на други лица; само Вашите псевдоним и снимка ще се виждат от тези, които не са Ваши приятели. Ако изпратите или получите покана за сприятеляване, Вашите имена, които са свързани с Вашата Apple ID, ще бъдат споделени с тези потребители, на които сте изпратили или от които сте получили покана за сприятеляване, а Apple може да препоръчва игри, които сте играли на Вашите приятели.

Ако желаете да престанете да споделяте информация с други потребители и с Услугата, прегледайте https://www.apple.com/support/.

Някои аспекти на Услугата не са достъпни за деца под 13 годишна възраст, като например функции, които позволяват на потребителите да разкриват лична информация, по която да бъдат идентифицирани. Моля активирайте ограничения в зависимост от случая.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА

Услугата може да предлага интерактивни функции, които Ви позволяват да предоставяте материали (включително линкове до съдържание на трети лица), които в зони на Услугата са достъпни и могат да бъдат изобразявани публично. Вие се съгласявате, че всяко ползването от Ваша страна на такива функции, включително всички материали, предоставени от Вас, ще бъдат единствено на Ваша отговорност, няма да засягат или нарушават правата на което и да е друго лице или да нарушават каквито и да било закони, да допринасят за или да насърчават нарушаване или друго незаконно поведение, или по-друг начин да са нецензурни или нежелателни. Вие освен това се съгласявате, че сте получили всички необходими права и разрешения за да извършвате такова предоставяне на материали. Съгласявате се да предоставяте точна и пълна информация във връзка с предоставянето от Ваша страна на каквито и да е материали в Услугата. С настоящото предоставяте на Apple неограничена по време, безвъзмездна, неизключителна лицензия с действие за целия свят, за използването на такива материали като част от Услугата, или при предоставянето или продажбата на Услугата, без да Ви се дължи каквото и да било обезщетение или да възникват други задължения към Вас. Apple си запазва правото да не изпраща или публикува който и да е материал и да премахва или изменя който и да е материал по свое собствено усмотрение, по всяко време, без да уведомява или да носи отговорност за това.

Apple има правото, но не и задължението, да преглежда всеки материал, предоставен от Вас, или по друг начин станал наличен в Услугата, да проверява всяко докладвано или очевидно нарушение на настоящия Договор и да предприема всяко действие, които Apple по свое собствено усмотрение счита за подходящо, включително, без ограничение, прекратяване на този Договор или съгласно Политиката за защита на авторски права (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Определено съдържание и услуги, налични чрез Услугата, може да включват материали на трети лица. За Ваше удобство Apple може да предоставя линкове до интернет страници на трети лица Вие се съгласявате, че Apple не носи отговорност за проучването или оценката на съдържанието или точността и Apple не гарантира и няма да носи каквато и да е отговорност или да има задължение по отношение на каквито и да е материали или интернет страници на трети лица, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Вие се съгласявате, че няма да използвате материали на трети лица по начин, който би засегнал или нарушил правата на което и да е трето лице, и че Apple по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

НЕЖЕЛАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Вие разбирате, че при използване на Услугата може да се натъкнете на материал, който може да счетете за обиден, неприличен или нежелателен, чието съдържание може да бъде или не означено като съдържащо конкретен материал. Въпреки това, Вие се съгласявате да използвате Услугата на Ваш собствен риск и Apple няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас за материал, който може да бъде определен като обиден, неприличен или нежелателен. Оценяването и описанията се предоставят само за удобство и Вие се съгласявате, че Apple не гарантира тяхната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Услугата, включително, но не само графики, потребителски интерфейс, аудио клипове, видео клипове, редакционно съдържание и скриптове и софтуер, използвани за осъществяване на Услугата, съдържат информация и материали, които са собственост на Apple и/или неговите лицензодатели, и са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторски права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава собствена информация или материали по какъвто и да било начин, освен за ползването на Услугата в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Услугата не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или с каквито и да било средства, освен така, както е изрично позволено в настоящите общи условия. Вие се съгласявате да не изменяте, давате под наем, да не давате лицензия, да не предоставяте в заем, продавате, съобщавате публично, разпространявате или създавате производни продукти, основани на Услугата, по какъвто и да е начин, и Вие няма да използвате Услугата по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез злоупотреба с или претоварване капацитета на мрежата.

Без това да засяга други разпоредби на настоящия Договор, Apple и неговите лицензодатели си запазват правото да променят, спрат, премахнат или да преустановят достъпа до които и да е продукт, съдържание или други материали, представляващи част от Услугата, по всяко време и без предупреждение. По никакъв начин Apple няма да носи отговорност за тези промени. Apple може също така да налага ограничения на ползването на или на достъпа до определени функции или части от Услугата, във всеки момент и без да дължи уведомяване или да носи отговорност.

Всички авторски права върху Услугата (включително компилацията от съдържание, публикувани съобщения, линкове до други интернет източници и описания на тези източници) и свързани с това софтуер принадлежат на Apple и/или неговите лицензодатели, които си запазват всички имуществени и неимуществени права. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е ЧАСТ ОТ УСЛУГАТА, ОСВЕН ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ПО НАЧИНА, ПОЗВОЛЕН В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО И НАРУШАВА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА, ЗА КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ ПОДВЕДЕНИ ПОД ГРАЖДАНСКА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Apple, логото на Apple, и други търговски марки на Apple, марки за услугите, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или в други държави. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, може да са търговски марки на съответните им собственици. По отношение на които и да е от упоменатите по-горе търговски марки и за използването по какъвто и да е начин на тези търговски марки, Вие не получавате каквито и да е права или лицензия.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Apple си запазва правото да изменя, спира или прекъсва Услугата (или каквато и да е част от нея или от съдържание й) по всяко време и Apple не носи отговорност пред Вас или пред кое да е трето лице, ако упражни това си право. Дотолкова, доколкото е възможно, Apple ще Ви предупреди предварително за всяко изменение, спиране или прекъсване на Услугата.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. Apple ще Ви предостави Услугата с грижа на добър стопанин. Apple не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Услугата и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Услугата от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти Apple може да премахва Услугата за неопределен срок или да анулира Услугата поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Услугата ще бъде защитена от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които Apple не носи каквато и да е отговорност.

b. Освен както е посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви приложими законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства Apple, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена от Apple, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на Apple или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) всяко увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на Apple да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Услугата, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на Apple, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, дейност или печалби, или каквато и да е загуба или повреждане на данни във връзка с Вашето ползване или невъзможност за ползване на Услугата.

c. Apple ще положи разумни усилия, за да защити материалите или информацията, подадена от Вас във връзка с Услугата, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на Apple за груба небрежност, умисъл, измама, или за настъпила смърт или непозволено увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред Apple, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушението. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от Apple, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ПРОМЕНИ

Apple си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да налага нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Услугата от Вас. Подобни изменения и допълнителни условия ще влизат в сила незабавно и ще представляват част от настоящия Договор. Продължилото ползване на Услугата от Ваша страна ще се счита за приемане на такива нови или допълнителни условия.

РАЗНИ

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и Apple и регулира ползването на Услугата от Вас, като отменя всяко предходно споразумение между Вас и Apple по отношение на Услугата. Вие може да сте и субект на допълнителни условия, които може да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, съдържание на трети лица или софтуер на трети лица. Ако коя да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или невъзможна да бъде осъществена по принудителен ред, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява възможно най-близко първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Невъзможността на Apple да осъществи по принудителен ред което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба от Договора. Apple няма да носи отговорност за невъзможност да изпълни което и да е задължение поради причини, извън неговия контрол.

Услугата се управлява от Apple от офисите му в Съединените Щати. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, правилници и актове, които са приложими спрямо ползването на Услугата от Вас. Всички транзакции в Услугата се регулират от законите на Калифорния, без това да се отнася до стълкновителните норми. Ползването на Услугата от Вас може да бъде предмет и на други закони. Вие изрично се съгласявате, че изключителна компетентност по всеки иск или спор с Apple или свързани по някакъв начин с Вашето използване на Услугите ще имат съдилищата на щат Калифорния. Рискът от загуба и собствеността за всички сделки, извършвани по електронен път, преминава върху купувача в Калифорния при електронното предаване до получателя. Никой служител или агент на Apple няма правомощието да променя настоящия Договор

Apple може да Ви изпраща съобщения във връзка с Услугата, като Ви изпрати електронно съобщение до електронния адрес, указан в Профила Ви, като Ви изпрати писмо по пощата до адреса, указан в Профила Ви, или като публикува уведомление в Услугата. Уведомленията влизат в сила незабавно.

Apple си запазва правото да предприема действия, които счита за разумно необходими или подходящи, за да изпълни принудително и/или да провери спазването на която и да е част от настоящия Договор. Вие се съгласявате, че Apple има правото, без да носи отговорност пред Вас, да разкрива каквито и да е Данни при регистрация и/или информация за Профила пред правоохранителни институции държавни служители, и/или трети лица, когато Apple счита, че това е разумно необходимо или подходящо, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор (включително, но не само правото на Apple да съдейства по всеки правен процес, свързан с ползването на Услугата и/или на продуктите от Вас, и/или твърдение на трето лице, че ползването на Услугата и/или продуктите от Вас е незаконно и/или нарушава правата на това трето лице).

Последна актуализация: 15 септември 2013 г.