UVJETI KORIŠTENJA

GAME CENTER

NIŽE IZLOŽENI UGOVOR („UGOVOR”) REGULIRA VAŠE KORIŠTENJE USLUGE GAME CENTER. VAŽNO JE DA PROČITATE I RAZUMIJETE SLJEDEĆE UVJETE. UKOLIKO KLIKNETE NA “PRIHVAĆAM”, PRIHVAĆATE PRIMJENU OVIH UVJETA AKO PRISTUPITE USLUZI ILI KORISTITE USLUGU GAME CENTER. UKOLIKO NISTE PUNOLJETNI, TREBALI BISTE PROUČITI OVAJ UGOVOR ZAJEDNO SA SVOJIM RODITELJEM ILI SKRBNIKOM KAKO BI OSIGURALI DA GA VI I VAŠ RODITELJ ILI SKRBNIK RAZUMIJETE.

Apple Inc. je pružatelj usluge Game Center („Usluga”) koja Vam omogućuje da se uključite u aktivnosti vezane uz igru, uključujući ali ne ograničavajući se na sudjelovanje na ljestvicama vodećih, u igrama s više igrača, i u praćenju postignuća. Usluga možda neće biti dostupna u svim područjima. Korištenje Usluge zahtijeva kompatibilne uređaje, pristup Internetu i određeni softver (mogu se primjenjivati naknade); može zahtijevati povremena ažuriranja; te rad ovih faktora može utjecati na korištenje Usluge.

Kako biste mogli koristiti Uslugu, ne smijete biti osoba kojoj je zabranjeno primanje Usluge prema propisima Sjedinjenih Američkih Država ili drugih primjenjivih jurisdikcija, uključujući državu u kojoj imate prebivalište ili sa čijeg teritorija koristite Uslugu. Prihvaćajući Ugovor, izjavljujete da razumijete i slažete se s gore navedenim.

VAŠ RAČUN

Kao registrirani korisnik Usluge možete otvoriti račun („Račun“) u skladu s donjim Pravilima Korištenja. Nemojte nikome otkriti podatke Vašeg Računa. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje povjerljivosti i sigurnosti Vašeg Računa, i za sve aktivnosti koje se dogode preko Vašeg Računa, i suglasni ste bez odgađanja obavijestiti Apple o bilo kojoj povredi sigurnosti Vašeg Računa. Apple neće biti odgovoran ni za kakve gubitke koji nastanu zbog neovlaštenog korištenja Vašeg Računa.

Suglasni ste da ćete dostaviti točne i potpune podatke kada se registrirate na Uslugu i tijekom korištenja Usluge, i suglasni ste da ćete ažurirati Vaše registracijske podatke kako bi oni bili točni i potpuni. Suglasni ste da Apple može čuvati i koristiti Vaše registracijske podatke radi održavanja Vašeg Računa. Osim za sebe, ne smijete otvoriti račun za niti jednu osobu bez dopuštenja te osobe.

PRAVILA KORIŠTENJA

Suglasni ste koristiti Uslugu u skladu s ovim pravilima korištenja. Apple zadržava pravo izmijeniti pravila korištenja u bilo koje vrijeme.

Ovlašteni ste koristiti Uslugu samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

Suglasni ste da ćete se suzdržati od kršenja, zaobilaženja, obrnutog inženjeringa, dekompiliranja, rastavljanja ili drugačijeg neovlaštenog zadiranja u Uslugu ili pokušaja takvog djelovanja ili pomaganja drugoj osobi da tako djeluje.

Suglasni ste da NEĆETE koristiti Uslugu kako biste:

a. predali, preuzeli, postavili, poslali putem emaila, prenijeli, pohranili ili drugačije učinili dostupnim bilo koji sadržaj koji je protuzakonit, uznemirujući, prijeteći, štetan, deliktan, klevetnički, pogrdan, uvredljiv, nasilan, opscen, vulgaran, koji krši privatnost druge osobe, ispunjen mržnjom, rasno ili etnički uvredljiv ili drugačije nepoželjan;

b. uhodili, uznemiravali, prijetili ili povrijedili drugu osobu;

c. ako ste punoljetni, zatražili osobne ili druge podatke od maloljetne osobe (bilo koja osoba koja nije navršila 18 godina ili koja se s obzirom na svoje godine smatra malodobnom prema lokalnom pravu) koju osobno ne poznajete, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo što od sljedećeg: puno ime ili prezime, kućnu adresu, poštanski broj, broj telefona, sliku, email adresu, ili nazive škole, crkve, sportskog kluba ili prijatelja maloljetne osobe;

d. se pretvarali da ste bilo koja osoba ili entitet koji niste — ne smijete se pretvarati ili se neistinito predstavljati kao neka druga osoba (uključujući poznate osobe), entitet, neki drugi korisnik Usluge, radnik Apple-a, ili građanski ili vladin čelnik, ili drugačije neistinito predstavljati vašu povezanost s osobom ili entitetom, (Apple zadržava pravo odbiti ili blokirati svaki nadimak za kojeg bi se moglo smatrati da je pretvaranje ili neistinito predstavljanje Vašeg identiteta ili pronevjera imena ili identiteta druge osobe);

e. vršili bilo koju povredu autorskog prava ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva ili otkrili bilo koju trgovinsku tajnu ili povjerljiv podatak u povredi odnosa povjerljivosti, radnog odnosa ili ugovora o neotkrivanju;

f. postavili, poslali, prenijeli, ili drugačije učinili dostupnim bilo koje netražene ili neovlaštene email poruke, oglašavanje, promotivne materijale, neželjenu elektroničku poštu (junk mail), otpadnu elektroničku poštu (spam) ili lančano povezane poruke, uključujući ali ne ograničavajući se na skupno komercijalno oglašavanje i informativne objave;

g. krivotvorili bilo koje zaglavlje paketa TCP-IP ili bilo koji dio podataka zaglavlja u elektroničkoj poruci ili podnesku grupe za vijesti, ili drugačije stavili podatke u zaglavlje u svrhu krivog navođenja primatelja glede izvora bilo kojeg sadržaja prenesenog putem Usluge („podvala“ - „spoofing“);

h. predali, postavili, poslali putem elektroničke pošte, prenijeli, pohranili ili drugačije učinili dostupnim bilo koji materijal koji sadrži viruse ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe načinjene da naštete, ometaju ili ograniče normalno djelovanje Usluge (ili bilo kojeg njenog dijela) ili bilo kojeg drugog računalnog softvera ili hardvera;

i. ometali ili remetili Uslugu (uključujući pristupanje Usluzi putem bilo kojih automatiziranih sredstava poput komandnih datoteka (scripts) ili indeksera (web crawlers)), ili bilo koje servere ili mreže povezane s Uslugom ili bilo koja pravila, zahtjeve ili odredbe mreža povezanih s Uslugom (uključujući bilo koji neovlašteni pristup, korištenje ili praćenje podataka ili prometa o njima);

j. planirali ili vršili bilo koju protuzakonitu aktivnost; i/ili prikupljali i pohranjivali osobne podatke bilo kojih drugih korisnika Usluge radi korištenja u svezi s bilo kojom od ranije navedenih zabranjenih aktivnosti;

k. varali ili drugačije modificirali Uslugu ili iskustvo u igri kako bi se stekla prednost za jednog igrača u odnosu na drugog.

PRIVATNOST

Na uslugu se primjenjuju Apple Inc.-ova Pravila o zaštiti privatnosti koji se mogu naći na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/hr/terms.html#privacy. Kao što je propisano u Pravilima o zaštiti privatnosti, kada koristite Uslugu, primjerice pozivanjem drugih korisnika da se priključe Usluzi, sudjelovanjem na ljestvicama vodećih, omogućavanjem pozivnica ili funkcionalnosti višestrukih igrača ili prikazivanja poruka o statusu, osobne podatke koje dijelite mogu vidjeti drugi korisnici i mogu ih iščitati, prikupiti ili iskoristiti. Odgovorni ste za osobne podatke koje izaberete podnijeti. Prilikom igranja igre koja podržava funkcionalnost višestrukih igrača, drugi korisnici koji pristupaju Usluzi iz iste igre na istoj bežičnoj mreži(Wi-Fi), lokalnoj računalnoj mreži (LAN) ili unutar dosega Bluetooth veze moći će vidjeti da ste u blizini (ako ne isključite tu značajku), i vidjeti Vaš nadimak i fotografiju, ili puni profil ako ste u odnosu prijateljstva sa takvim korisnikom. Ako odlučite postaviti Vaš javni profil na “aktivno”, ostali korisnici Usluge moći će vidjeti Vaš puni profil, uključujući Vaše puno ime, aktivnost (kao što su igre koje ste igrali i kada ste ih igrali), rezultate i postignuća, te možete biti predloženi za prijatelja drugim korisnicima. Ako je Vaš javni profil postavljen na “neaktivno”, samo oni korisnici s kojima ste uspostavili prijateljstvo moći će vidjeti Vaš puni profil, i nećete biti predloženi drugima; samo će Vaš nadimak i fotografija biti vidljivi korisnicima koji nisu prijatelji. Ako pošaljete ili primite zahtjev za prijateljstvom, puno ime povezano sa Vašim Apple ID podijelit će se s onim korisnicima kojima pošaljete, ili od kojih prihvatite, zahtjev za prijateljstvom, a Apple može preporučiti igre koje ste igrali Vašim prijateljima.

Ukoliko želite prestati dijeliti podatke s ostalim korisnicima i Uslugom, molimo posjetite stranicu https://www.apple.com/support/.

Neki aspekti Usluge nisu dostupni djeci mlađoj od 13 godina, poput mogućnosti koje dopuštaju korisnicima da otkriju podatke koji bi ih mogli osobno identificirati. Molimo, omogućite odgovarajuća ograničenja.

PODNESCI NA USLUGU

Usluga može ponuditi interaktivne mogućnosti koje Vam dopuštaju podnošenje materijala (uključujući veze prema sadržajima treće strane) na područja Usluge dostupnim i vidljivim javnosti. Suglasni ste da će svako Vaše korištenje ovih mogućnosti, uključujući bilo kakve materijale koje Vi podnesete, biti isključivo Vaša odgovornost, da neće povrijediti ili kršiti prava bilo koje treće strane niti kršiti bilo koji propis, niti doprinositi ili poticati povredu prava ili drugo protuzakonito ponašanje, niti će na drugi način biti opsceno, uvredljivo ili neprimjereno. Također potvrđujete da ste pribavili sva potrebna prava i licencije za takva podnošenja. Suglasni ste dati točne i potpune podatke u vezi s Vašim postavljanjem bilo kojih materijala na Uslugu. Ovim putem dajete Apple-u globalnu, besplatnu, neisključivu licenciju za korištenje takvih materijala kao dio Usluge ili u pružanju ili promociji Usluge, bez prava na bilo kakvu naknadu ili obvezu prema Vama. Apple zadržava pravo da ne postavi ili ne objavi bilo koje materijale, i da ukloni ili izmijeni bilo koji materijal u bilo koje vrijeme po svojoj diskreciji bez obavijesti ili odgovornosti.

Apple ima ovlaštenje, ali ne i obvezu, nadzirati sve materijale koje ste postavili ili koji su na drugi način dostupni preko Usluge, istražiti bilo koju prijavljenu ili očitu povredu ovog Ugovora, kao i poduzeti bilo koju radnju koju Apple po svojoj isključivoj diskreciji smatra prikladnom, uključujući, bez ograničenja, raskid sukladno ovom Ugovoru ili našim Pravilima o Zaštiti Autorskih Prava (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIJALI TREĆE STRANE

Određeni sadržaji i usluge dostupni putem Usluge mogu uključiti materijale trećih strana. Apple može omogućiti veze na Internet stranice trećih strana kao pogodnost za Vas. Suglasni ste da Apple nije odgovoran za ispitivanje ili procjenjivanje sadržaja ili točnosti i Apple ne jamči i neće imati nikakvu obvezu niti odgovornost za bilo koje materijale ili Internet stranice treće strane, ili za bilo koje druge materijale, proizvode, ili usluge trećih strana. Suglasni ste da nećete koristiti nikakve materijale trećih strana na način kojim bi se kršila ili vrijeđala prava bilo koje druge strane i da Apple nije na bilo koji način odgovoran za bilo koje takvo Vaše korištenje.

NEPOŽELJNI SADRŽAJ

Razumijete da se koristeći Uslugu možete susresti sa sadržajima koje biste mogli smatrati uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, i da takvi sadržaji mogu ali ne moraju indicirati da sadržavaju eksplicitni materijal. Unatoč tome, suglasni ste da ćete koristiti Uslugu na Vaš isključivi rizik i da Vam Apple neće biti odgovoran za sadržaj koji može biti shvaćen kao uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. Ocjene i opisi dani su radi pogodnosti, i suglasni ste da Apple ne jamči za njihovu točnost.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Suglasni ste da Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na grafiku, korisničko sučelje, audio sadržaje, urednički sadržaj i skripte i softver koji su korišteni za implementaciju Usluge, sadrži podatke i sadržaj koji su u vlasništvu Apple-a i/ili njegovih davatelja licencije, te su zaštićeni primjenjivim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim propisima, uključujući ali ne ograničavajući se na propise o autorskom pravu. Suglasni ste da nećete koristiti takve podatke ili materijale na bilo koji drugi način osim za korištenje Usluge u skladu s ovim Ugovorom. Niti jedan dio Usluge ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku, niti bilo kojim sredstvom, osim ako je to izričito dopušteno ovim uvjetima. Suglasni ste da nećete ni na koji način mijenjati, iznajmljivati, davati u najam, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati prerađena djela na temelju Usluge, te da nećete iskorištavati Uslugu ni na koji nedopušteni način, uključujući ali ne ograničavajući se na neovlašteni pristup ili opterećenje mrežnih kapaciteta.

Bez obzira na bilo koju drugu odredbu iz ovog Ugovora, Apple i njegovi davatelji licencije zadržavaju pravo izmijeniti, obustaviti, ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojem proizvodu, sadržaju ili drugim materijalima koji čine dio Usluge u svako doba bez obavijesti. Ni u kojem slučaju Apple neće biti odgovoran zbog vršenja ovakvih promjena. Apple također može u bilo kojem slučaju ograničiti korištenje odnosno pristup određenim mogućnostima ili dijelovima Usluge bez obavijesti ili odgovornosti.

Sva autorska prava iz i na Uslugu (uključujući kompilaciju sadržaja, postavljene sadržaje, veze na druge Internetske izvore i opise tih izvora) i odnosni softver u vlasništvu su Apple-a i/ili njegovih davatelja licencije, koji zadržavaju sva svoja prava koja imaju po zakonu i pravičnosti. KORIŠTENJE SOFTVERA ILI BILO KOJEG DIJELA USLUGE, OSIM KORIŠTENJA USLUGE KAKO JE DOPUŠTENO OVIM UGOVOROM, JE STROGO ZABRANJENO I PREDSTAVLJA POVREDU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA TREĆIH I MOŽE VAS PODVRGNUTI GRAĐANSKIM I KAZNENIM SANKCIJAMA, UKLJUČUJUĆI MOGUĆU NOVČANU NAKNADU ŠTETE, ZA POVREDU AUTORSKIH PRAVA.

Apple, Apple-ov logotip, i drugi Apple-ovi robni i uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi, korišteni u svezi s Uslugom su robni žigovi ili registrirani robni žigovi Apple Inc.-a u SAD-u i/ili drugim državama. Drugi robni i uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u svezi s Uslugom mogu biti robni žigovi svojih odnosnih vlasnika. Ne daje Vam se nikakvo pravo ili licencija u odnosu na bilo koji od ranije navedenih robnih žigova niti na bilo koje korištenje takvih robnih žigova.

RASKID

Ukoliko ne poštujete ili Apple sumnja da ne poštujete bilo koju odredbu ovog Ugovora, Apple može po svojoj vlastitoj diskreciji bez obavijesti Vama: (i) raskinuti ovaj Ugovor i/ili ukinuti Vaš Račun; i/ili (ii) raskinuti licenciju za Uslugu; i/ili (iii) spriječiti pristup Usluzi (ili bilo kojem njezinom dijelu).

Apple zadržava pravo izmijeniti, obustaviti ili prekinuti Uslugu (odnosno bilo koji njen dio ili sadržaj) u bilo koje vrijeme sa ili bez obavijesti Vama, i Apple neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani ukoliko iskoristi takva prava.

ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

APPLE NE GARANTIRA, NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGE BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, I SUGLASNI STE DA APPLE POVREMENO MOŽE UKLONITI USLUGU NA NEODREĐENA VREMENSKA RAZDOBLJA, ILI UKINUTI USLUGU U BILO KOJEM TRENUTKU, BEZ OBAVIJESTI VAMA.

IZRIČITO STE SUGLASNI DA JE VAŠE KORIŠTENJE, ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA, USLUGE NA VAŠ ISKLJUČIVI RIZIK. USLUGA I SVI PROIZVODI I USLUGE KOJI SU VAM DOSTAVLJENI PUTEM USLUGE SU (OSIM AKO JE APPLE IZRIČITO NAZNAČIO DRUGAČIJE) ISPORUČENI U STANJU „KAO ŠTO JEST“ I „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“ ZA VAŠE KORIŠTENJE, BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICITNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA. BUDUĆI DA NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA, GORE NEVEDENO ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA SE MOŽDA NE PRIMJENJUJE NA VAS.

NI U KAKVOM SLUČAJU APPLE, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, RADNICI, POVEZANA DRUŠTVA, ZASTUPNICI, PODUGOVARATELJI, NALOGODAVCI ILI DAVATELJI LICENCIJE NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU IZRAVNU ILI NEIZRAVNU, SPOREDNU, KAZNENU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA BILO KOJIH USLUGA, ILI ZA BILO KOJI DRUGI ZAHTJEV POVEZAN NA BILO KOJI NAČIN S VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU, ILI BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALIH NA TEMELJU KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA (ILI PROIZVODA) KOJI JE POSTAVLJEN, PRENEŠEN, ILI NA DRUGI NAČIN UČINJEN DOSTUPNIM PREKO USLUGE, PA I U SLUČAJU SAVJETA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SPOREDNE ŠTETE, U TAKVIM DRŽAVAMA ILI JURISDIKCIJAMA ODGOVORNOST APPLE-A BITI ĆE OGRANIČENA U OPSEGU DOZVOLJENOM PROPISIMA.

APPLE ĆE UPOTRIJEBITI RAZUMNE NAPORE RADI ZAŠTITE MATERIJALA ILI PODATAKA KOJE STE PODNIJELI U SVEZI S USLUGAMA, ALI PRIHVAĆATE DA JE VAŠE PODNOŠENJE TAKVIH PODATAKA ISKLJUČIVO NA VAŠ RIZIK, I DA SE APPLE OVIME ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI PREMA VAMA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ODGOVORNOST KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA TAKVE PODATKE.

APPLE NE IZJAVLJUJE NITI GARANTIRA DA ĆE USLUGA BITI SLOBODNA OD GUBITKA, KVAROVA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKIRANJA, ILI DRUGIH POVREDA SIGURNOSTI, I APPLE SE ODRIČE SVAKE S TIME POVEZANE ODGOVORNOSTI.

ODRICANJE I ODŠTETA

KORIŠTENJEM USLUGE, SUGLASNI STE DA ĆETE ŠTITITI I OBEŠTETITI APPLE, NJEGOVE DIREKTORE, SLUŽBENIKE, RADNIKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZASTUPNIKE, PODUGOVARATELJE, NALOGODAVCE I DAVATELJE LICENCIJE U ODNOSU NA SVA POTRAŽIVANJA KOJA PROIZIĐU IZ VAŠEG KRŠENJA OVOG UGOVORA, VAŠEG KORIŠTENJA USLUGE, ILI BILO KOJE RADNJE KOJU JE APPLE PODUZEO KAO DIO SVOJE ISTRAGE O SUMNJI NA POVREDU OVOG UGOVORA ILI KAO REZULTAT UTVRĐENJA ILI ODLUKE APPLE-A DA SE DOGODILA POVREDA OVOG UGOVORA. OVO ZNAČI DA NE MOŽETE TUŽITI NITI DOBITI BILO KAKVO OBEŠTEĆENJE OD APPLE -A, NJEGOVIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, RADNIKA, POVEZANIH DRUŠTAVA, ZASTUPNIKA, PODUGOVARATELJA, NALOGODAVACA I DAVATELJA LICENCIJE, USLIJED NJEGOVE ODLUKE DA UKLONI ILI ODBIJE PROCESUIRATI BILO KOJI PODATAK ILI SADRŽAJ, DA VAS UPOZORI, SUSPENDIRA ILI ONEMOGUĆI VAŠ PRISTUP USLUZI, ILI DA PODUZME BILO KAKVU DRUGU RADNJU TIJEKOM ISTRAGE O SUMNJI NA POVREDU ILI KAO REZULTAT ZAKLJUČKA APPLE -A DA JE DOŠLO DO POVREDE OVOG UGOVORA. OVA ODREDBA O ODRICANJU I ODŠTETI PRIMJENJUJE SE NA SVE POVREDE OPISANE ILI ZAMIŠLJENE PREMA OVOM UGOVORU.

PROMJENE

Apple zadržava pravo da u bilo koje izmjeni ovaj Ugovor te odredi nove ili dodatne uvjete Vašeg korištenja Usluge. Takve izmjene i dodatni uvjeti odmah će stupiti na snagu te postaju sastavni dio ovog Ugovora. Vaše kontinuirano korištenje Usluge smatrati će se Vašim pristankom na te izmjene i dodatne uvjete.

RAZNO

Ovaj Ugovor čini cjelokupni sporazum između Vas i Apple-a te regulira Vaše korištenje Usluge i zamjenjuje sve dosadašnje sporazume i ugovore između Vas i Apple-a u odnosu na Uslugu. Na Vas se također mogu primjenjivati dodatni uvjeti ako koristite povezane usluge, sadržaj trećih strana ili softver trećih strana. Ako se za bilo koji dio ovog Ugovora utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj dio će se tumačiti sukladno primjenjivom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, originalne namjere ugovornih strana, a ostali dijelovi ostati će u punoj snazi i učinku. Propust Apple-a da iskoristi bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od te odredbe ili od bilo koje druge odredbe. Apple nije odgovoran za propuste ispunjavanja bilo koje obveze uslijed razloga koji su izvan njegove kontrole.

Apple upravlja Uslugom iz svog ureda u Sjedinjenim Državama. Suglasni ste pridržavati se svih lokalnih, državnih, saveznih i nacionalnih propisa, zakona, uredbi i pravilnika koji se odnose na Vašu upotrebu Usluge. Za sve transakcije na Usluzi mjerodavno je pravo Kalifornije, bez davanja učinka njegovim propisima o sukobu propisa. Vaše korištenje Usluge također može podlijegati drugim zakonima. Izričito ste suglasni da će sudovi države Kalifornije biti isključivo nadležni za svaki zahtjev ili spor u odnosu na Apple ili koji je u bilo kakvoj svezi sa Vašim korištenjem Usluge. Rizik gubitka i vlasništvo nad svim transakcijama isporučenim elektroničkim putem prelazi na kupca u Kaliforniji po elektroničkoj transmisiji primatelju. Nijedan radnik ili zastupnik Apple-a nema ovlast mijenjati ovaj Ugovor.

Apple Vam može poslati obavijest u pogledu Usluge elektroničkom poštom na Vašu elektroničku adresu koju navedete u Računu, ili pismom putem pošte na poštansku adresu navedenu u Vašem Računu, ili postavljanjem obavijesti na samoj Usluzi. Obavijesti stupaju na snagu odmah.

Apple zadržava pravo poduzimanja radnji za koje Apple smatra da su razumno potrebne ili prikladne radi provođenja i/ili provjeravanja sukladnosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Suglasni ste da Apple ima pravo, bez ikakve odgovornosti prema Vama, otkriti Registracijske podatke i/ili podatke o Računu tijelima nadležnim za provedbu propisa, državnim službenicima i/ili trećoj strani, kada Apple smatra da je to razumno potrebno ili prikladno radi provođenja i/ili provjeravanja sukladnosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo Apple-a da se uskladi s bilo kojim pravnim postupkom povezanim s Vašim korištenjem Usluge i/ili proizvoda, i/ili navodom treće strane da je Vaše korištenje Usluge i/ili proizvoda nezakonito i/ili povređuje prava te treće strane).

Posljednja izmjena: 15. rujna 2013. g.