ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAME CENTER

AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ("MEGÁLLAPODÁS") A GAME CENTER SZOLGÁLTATÁS ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. FONTOS, HOGY ELOLVASSA ÉS MEGÉRTSE AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AZ "ELFOGADOM" GOMBRA VALÓ KATTINTÁSSAL ÖN MEGKÖTI A JELEN MEGÁLLAPODÁST ÉS ELFOGADJA AZT, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZANDÓ, AMENNYIBEN ÖN ÚGY DÖNT, HOGY A GAME CENTER SZOLGÁLTATÁSHOZ HOZZÁFÉR VAGY HASZNÁLJA AZT.HA ÖN MÉG NEM NAGYKORÚ, KÉRJÜK, HOGY EGYIK SZÜLŐJÉVEL, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉVEL VAGY GONDNOKÁVAL OLVASSA EL A JELEN MEGÁLLAPODÁST ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÖN ÉS A SZÜLŐ, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ VAGY GONDNOK BIZTOSAN MEGÉRTSE AZT.

A Game Center szolgáltatást (a "Szolgáltatás") az Apple Inc. nyújtja. A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy játsszon, beleértve azt is, hogy felkerüljön az eredménykijelzőre (eredménytáblázatra), több szereplős játékban vegyen részt és követni tudja az elért eredményeket. Elképzelhető, hogy a szolgáltatás nem érhető el mindenütt. A Szolgáltatás igénybevételéhez kompatibilis eszközök, internet hozzáférés és bizonyos szoftverek szükségesek (ezek díjkötelesek lehetnek); továbbá időről időre frissítések is szükségessé válhatnak; a Szolgáltatás igénybevételét ezek befolyásolhatják.

A Szolgáltatás használatának a feltétele, hogy Ön ne minősüljön olyan személynek, aki az Egyesült Államok vagy más megfelelő állam joga alapján, beleértve az Ön lakóhelyét vagy azt az államot is, ahonnan a Szolgáltatást igénybe veszi, nem vehet igénybe Szolgáltatást. A jelen Megállapodás megkötésével Ön kijelenti, hogy a fentieket megértette és elfogadja.

AZ ÖN FIÓKJA

Ha felhasználóként regisztrál a Szolgáltatásra, az alábbi Felhasználási Szabályoknak megfelelően fiókot nyithat ("Fiók"). Kérjük, ne fedje fel a Fiókjával kapcsolatos adatokat semmilyen harmadik személynek. Kizárólag az Ön felelőssége a Fiók bizalmas jellegének és biztonságának a megőrzése, továbbá kizárólag Ön felel minden olyan tevékenységért, amely a Fiókjában vagy a Fiókján keresztül történik. Ön köteles arra, hogy a Fiókja biztonságát érintő bármely sérelemről haladéktalanul értesítse az Apple-t. Az Apple nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely az Ön Fiókjának illetéktelen használatával kapcsolatban keletkezik.

Ön köteles pontos és teljes körű adatokat szolgáltatni a Szolgáltatásra való regisztráció és annak használata során, és Ön egyetért azzal, hogy a regisztrációs adatokat frissíti annak érdekében, hogy azok mindig pontosak és teljes körűek legyenek. Ön egyetért azzal, hogy az Apple a Fiókja fenntartásához tárolja és használja a regisztrációs adatokat. Ön kizárólag saját maga számára hozhat létre fiókot, kivéve, ha annak létrehozatalát az adott személy engedélyezi.

FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYOK

Ön a Szolgáltatást az alábbi felhasználási szabályoknak megfelelően jogosult használni. Az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási szabályokat bármikor módosítsa.

Ön a Szolgáltatást kizárólag személyes, nem üzleti célra használhatja.

Ön kijelenti, hogy tartózkodik az alábbi cselekményektől, illetve attól, hogy azokat megkísérelje, vagy azokhoz harmadik személynek segítséget nyújtson: a Szolgáltatás megsértése, kijátszása, visszafejtése, dekomplilálása, szétszedése vagy a Szolgáltatás bármilyen más befolyásolása.

Ön kijelenti, hogy NEM használja a Szolgáltatást az alábbi célok egyikére sem:

a. olyan tartalom feltöltésére, letöltésére, megjelenítésére, e-mailen történő továbbküldésére, továbbítására, tárolására vagy bármilyen más módon történő megjelenítésére (nyilvánossághoz való közvetítésére), amely jogsértő, erőszakos, félelmet keltő, ártalmas, rosszindulatú, rágalmazó, sértő, gyalázkodó, durva, obszcén, vulgáris, sérti más magánélethez való jogát, gyűlölködő, faji vagy etnikai szempontból sértő, vagy bármilyen más szempontból kifogásolható;

b. mások követésére, zaklatására, megfélemlítésére, vagy bármilyen sérelem okozására;

c. ha Ön felnőtt, nem kérhet személyes vagy más információt olyan kiskorútól (olyan személytől, aki még nem töltötte be a 18. életévét, vagy azt a kort, amelynek elérésétől kezdve valaki a helyi jog szerint nagykorúnak minősül), akit nem ismer személyesen, beleértve, de nem kizárólag az alábbi információkat: teljes név vagy családi név, lakcím, irányítószám, telefonszám, fénykép, e-mail cím, vagy a kiskorú iskolájának, templomának, sportegyesületének vagy barátainak a neve;

d. nem tűntetheti fel magát más személynek, szervezetnek vagy vállalkozásnak, mint aki/ami valójában - Ön nem jelenítheti meg úgy magát, mint más személy (beleértve a hírességeket is), szervezet, vállalkozás, vagy mint aki a Szolgáltatás nyújtásában érintett, Apple munkavállaló, vagy polgári illetve állami vezető, továbbá más módon sem tűntethet fel hamisan valamely személlyel, szervezettel, vagy vállalkozással való kapcsolatot (az Apple fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítson vagy blokkoljon bármely nicknevet, amely tekintetében úgy tűnhet, hogy nem azonos Önnel (nem az Ön személyét fedi), vagy visszaél más személy nevével vagy személyazonosságával);

e. szerzői jogi jogsértés, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése, vagy titoktartási, munkavállalási vagy más adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szerződés megszegésével üzleti titok vagy más bizalmas információ feltárása, nyilvánosságra hozatala;

f. kéretlen vagy hozzájárulás/engedély nélkül küldött elektronikus levél, reklám, promóciós anyag, spam, vagy láncüzenet, beleértve tömeges kereskedelmi reklám vagy reklámcélú tájékoztatás megjelenítése, küldése, továbbítása, vagy más módon elérhetővé tétele;

g. a TCP-IP csomag címzésének (fejlécének), vagy e-mail illetve hírcsoport címadatainak, vagy azok bármely részének meghamisítása, vagy információ elhelyezésre a fejlécen más módon abból a célból, hogy a Szolgáltatáson keresztül továbbított tartalmak címzettjeit azok eredete tekintetében félrevezesse ("spoofing" vagy a feladó meghamisítása, elfedése);

h. bármilyen olyan anyag, illetve tartalom - amely vírust vagy olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely célja az, hogy a Szolgáltatásnak (vagy annak bármely részének), illetve bármilyen más számítógépes szoftvernek vagy hardvernek ártson, annak rendes működését megzavarja, vagy korlátozza - feltöltése, megjelenítése, továbbítása, tárolása vagy más módon elérhetővé tétele;

i. a Szolgáltatás (beleértve a Szolgáltatáshoz történő csatlakozást automatikus eszközzel, script vagy web crawler útján), vagy bármely a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerver vagy hálózat, szabályzat, vagy a Szolgáltatásra kapcsolódó hálózat előírásainak, szabályainak (beleértve az azon továbbított adatok, forgalom jogosulatlan megismerését, felhasználását vagy monitorozását) megzavarása vagy megszakítása;

j. jogellenes magatartás tervezése vagy megvalósítása; és/vagy személyes adatok megszerzése és tárolása a Szolgáltatás más felhasználójáról bármely fenti, jogsértő magatartással összefüggésben;

k. csalás vagy a Szolgáltatás, illetve a játékélmény más módosítása (befolyásolása) abból a célból, hogy az egyik játékos a másik játékossal szemben előnyt szerezzen.

ADATVÉDELEM / MAGÁNÉLET VÉDELME

A Szolgáltatásra az Apple Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik, amely a következő linken érhető el: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/hu/terms.html#privacy. Amint az az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározásra került, ha a Szolgáltatást használja, például akkor, ha meghív másokat abból a célból, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, vagy eredménytáblázatokban szerepel, meghívást fogad el, engedélyezi a multiplayer funkciót, illetve státusz üzeneteket jelenít meg, az Ön által megosztott személyes adatot láthatják, olvashatják, gyűjthetik és felhasználhatják mások is. Az Ön felelőssége annak eldöntése és megfontolása, hogy milyen személyes adatokat ad meg. Amikor multiplayer funkciót támogató játék esetében más felhasználók ugyanazon a játékon keresztül ugyanazon Wi-Fi hálózatból, helyi hálózatból, vagy Bluethooth hatótávolságból csatlakoznak a Szolgáltatáshoz, akkor ezek láthatják, ha Ön a közelben van (ha nem kapcsolja ki ezt a funkciót), és láthatják az Ön nicknevét (becenév vagy felhasználó név) és fényképét, vagy teljes profilját, ha baráti kapcsolatot létesített az adott felhasználóval. Ha úgy dönt, hogy a nyilvános profilját úgy állítja be ("be"; bekapcsolás), hogy az hozzáférhető legyen mások számára, akkor a Szolgáltatás más felhasználói láthatják az Ön teljes profilját, beleértve a teljes nevét, a tevékenységeket (például hogy milyen játékkal játszott, mikor játszott a játékkal), a pontokat, az eredményeket, továbbá Önt ajánlhatják más felhasználóknak, mint barátot. Ha a nyilvános profilja kikapcsolt állapotban van ("ki"; kikapcsolás), akkor kizárólag azok a felhasználók láthatják az Ön teljes profilját, akikkel baráti kapcsolatot létesített, és Önt nem ajánlhatják másoknak, mint barátot; olyan felhasználók számára, akik nem barátok, csak a nickneve és a fényképe látható. Ha baráti meghívást küld vagy kap, az Apple ID-jával (Apple Azonosítójával) összekapcsolt teljes nevét megosztjuk azokkal a felhasználókkal, akiket mint barát, meghív, vagy akiknek elfogadja a baráti meghívását, és az Apple a barátai számára ajánlhat olyan játékokat, amelyeket Ön játszott.

Ha Ön nem kíván a továbbiakban információt megosztani más felhasználókkal és a Szolgáltatással, akkor látogasson el az alábbi weboldalra: https://www.apple.com/support/.

A Szolgáltatás bizonyos részei nem érhetőek el 13 éves kornál fiatalabb kiskorúak részére, így például olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak személyes adatok feltárását (nyilvánosságra hozatalát). Kérjük, használja a korlátozásokat, hogy saját belátása szerint korlátozza a tartalmakhoz való hozzáférést.

INFORMÁCIÓ KÖZZÉTÉTELE A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN

A Szolgáltatás olyan interaktív lehetőségeket is kínálhat Önnek, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön anyagokat helyezzen el (beleértve harmadik személyek által szolgáltatott tartalomra mutató linket) vagy tegyen közzé a Szolgáltatás olyan felületein, amelyek a nyilvánosság számára is elérhetőek és láthatóak. Ön kijelenti és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az ilyen funkciót érintő tevékenységéért, annak használatáért, illetve az Ön által elhelyezett minden anyagért, azért, hogy az ne sértse más személyek jogait, vagy jogszabályt, ne járuljon hozzá vagy bátorítson jogsértést, illetve egyéb jogellenes magatartást, továbbá ne legyen más módon obszcén vagy kifogásolható. Ön továbbá kijelenti, hogy valamennyi szükséges jogot és engedélyt megszerzett, illetve azzal rendelkezik a hozzászólás/anyag közzététele érdekében. Ön vállalja továbbá, hogy pontos és teljes tájékoztatást nyújt az Ön által a Szolgáltatás keretében közzétett vagy nyilvánosságra hozott információval vagy anyaggal kapcsolatban. Továbbá, Ön a jelen Megállapodás megkötésével globális, időben korlátlan, ingyenes és nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít az Apple-nek arra, hogy az ilyen anyagokat a Szolgáltatás, annak nyújtása keretében vagy a Szolgáltatás reklámozása során felhasználja anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen fizetési vagy egyéb kötelezettsége keletkezne. Az Apple fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag saját belátása szerint bármikor, figyelmeztetés vagy felelősség nélkül, ne tegyen közzé, illetve ne hozzon nyilvánosságra anyagokat, valamint hogy törölje, vagy szerkessze (módosítsa) azokat.

Az Apple jogosult, de nem köteles ellenőrizni (monitorozni) az Ön által közzétett, nyilvánosságra hozott vagy a Szolgáltatás keretében egyébként elérhető anyagokat, jogosult megvizsgálni a jelen Megállapodás bármely bejelentett vagy nyilvánvaló megsértését, és jogosult saját belátása szerint minden szükséges intézkedést megtenni, ideértve, de nem kizárólag Szerzői Jogi Szabályzatunk (https://www.apple.com/legal/copyright.html), valamint a Megállapodás alapján, beleértve a felmondást is.

HARMADIK FÉL ANYAGOK, TARTALMAK

A Szolgáltatás keretében elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott anyagokat tartalmazhatnak. Az Apple az Ön kényelme érdekében belinkelheti harmadik személyek weboldalait. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple nem felelős az ilyen harmadik személyek által elérhetővé tett anyagok vagy honlapok tartalmának vizsgálatáért és értékeléséért, azok megbízhatóságáért, illetve bármely más, harmadik személy által hozzáférhetővé tett tartalomért, harmadik személy termékéért vagy szolgáltatásáért, ezek ellenőrzéséért; az Apple ezek tekintetében semmilyen felelősséget, szavatosságot nem vállal. Ön köteles tartózkodni attól, hogy a harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott tartalmat olyan módon használja, amely sértheti bármely más személy jogait; az Apple az Ön ilyen felhasználása tekintetében semmilyen felelősséggel nem tartozik.

KIFOGÁSOLHATÓ ANYAGOK

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során olyan tartalmakkal (anyagokkal) szembesülhet, amelyeket sértőnek, illetlennek, kifogásolhatónak vagy nem kívánatosnak tart, és amely szókimondó tartalomnak minősülhet akár külön megjelölés nélkül is. Ugyanakkor Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használja, és az Apple-t nem terheli semmiféle felelősség Önnel szemben az olyan tartalomért, amelyet Ön sértőnek, illetlennek, vagy kifogásolhatónak talál. A különböző értékelések és leírások csak az Ön kényelmét szolgálják, és az Apple nem vállal felelősséget azok megbízhatóságáért, pontosságáért.

SZELLEMI TULAJDON

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás, ideértve, de nem kizárólag az illusztrációk, felhasználói interfészek, audióklippek, videóklippek, szerkesztett tartalmak, továbbá a Szolgáltatás implementáláshoz használt script-ek és szoftverek olyan védett információt és anyagot tartalmaznak, amelyek jogosultjai az Apple és/vagy a licenciába adói, és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdont védő, vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogot. Ön elfogadja, hogy semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információt vagy anyagokat, csak a Szolgáltatás jelen Megállapodással összhangban történő használata során. Tilos a Szolgáltatás bármely részét bármely formában, módon vagy eszközzel reprodukálni, kivéve, ha azt a jelen feltételek kifejezetten megengedik. Ön tudomásul veszi, hogy nem módosíthatja, adhatja bérbe, kölcsönbe, értékesítheti, forgalmazhatja,hozhatja nyilvánosságra (közvetítheti a nyilvánossághoz) vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely a Szolgáltatáson alapul, továbbá nem jogosult a Szolgáltatás bármilyen meg nem engedett módon történő kiaknázására, felhasználására, ideértve, de nem kizárólag a hálózati kapacitással való visszaélést vagy annak leterhelését.

Tekintet nélkül a jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseire, az Apple és licenciába adói fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy megszüntessék a Szolgáltatás részét képező bármely termékhez, tartalomhoz vagy egyéb anyaghoz való hozzáférést, illetve magukat a termékeket, tartalmakat. Az Apple a jelen Megállapodás alapján semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel a fenti változtatásokért. Az Apple továbbá jogosult arra, hogy bármikor, értesítés és mindennemű felelősség nélkül korlátozza a Szolgáltatás bizonyos funkcióinak vagy részeinek használatát, vagy az azokhoz való hozzáférést.

A Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi szerzői jog (szellemi alkotáshoz fűződő jog) és a kapcsolódó szoftverek tulajdonosai/jogosultjai (ideértve, de nem kizárólag a tartalmi összeállítást, kihelyezett tartalmakat, más webes forrásra mutató linket, és ezek leírásait) az Apple és/vagy a licenciába adói, amelyek fenntartanak a fentiekkel kapcsolatban minden jogot és jogosultságot. A SZOFTVEREK VAGY A SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY RÉSZÉNEK A FELHASZNÁLÁSA, KIVÉVE A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGENGEDETT HASZNÁLATOT, SZIGORÚAN TILOS ÉS SÉRTI MÁSOK SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGAIT, AMELY POLGÁRI JOGI ÉS/VAGY BÜNTETŐ JOGI JOGKÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT (BELEÉRTVE KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSÉT IS A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉÉRT).

Az Apple szó(védjegy), az Apple logó és más, a Szolgáltatás tekintetében, vagy azzal kapcsolatban használt Apple védjegyek, megjelölések és logók az Apple védjegyei vagy regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Más, a Szolgáltatás tekintetében használt védjegy, grafika, megjelölés és logó más jogosultak védjegye lehet. Önnek semmilyen joga vagy jogosultsága nem keletkezik a Megállapodás alapján a fent megjelölt védjegyek, valamint azok bármely felhasználása tekintetében.

MEGSZŰNÉS

Ha Ön megszegte, vagy az Apple alapos okkal feltételezheti, hogy nem tartotta be a jelen Megállapodás bármely rendelkezését, az Apple saját belátása szerint az Ön értesítése nélkül jogosult: (i) felmondani a jelen Megállapodást és/vagy megszüntetni az Ön Fiókját; és/vagy (ii) felmondani/megszüntetni a Szolgáltatás felhasználási jogosultságot (licencet); és/vagy (iii) megakadályozni azt, hogy Ön a Szolgáltatáshoz (vagy annak bármely részéhez) hozzáférjen.

Az Apple fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmi elemét) anélkül, hogy ezért bármilyen felelősséggel tartozna ennek a jogának a gyakorlásáért akár az Ön, akár más személy tekintetében. Ha lehetséges, az Apple előre értesíti Önt a Szolgáltatás módosításáról, felfüggesztéséről, vagy megszüntetéséről.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA; FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

a. az Apple a Szolgáltatást ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel nyújtja/üzemelteti. Az Apple nem tesz egyéb kijelentést vagy vállal egyéb szavatosságot a Szolgáltatás tekintetében, és különösen nem szavatol azért, hogy:

(i) Ön megszakítás nélkül és hibamentesen használhatja a Szolgáltatást. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple időről időre határozatlan időtartamra eltávolíthatja, vagy technikai, üzemeltetési okokból bármikor felfüggesztheti, megszüntetheti a Szolgáltatás működését, amelyről, amennyiben az praktikusan lehetséges, tájékoztatja Önt;

(ii) a Szolgáltatás veszteségtől, meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, interferenciától, hackeléstől vagy más, a biztonságot érintő káros beavatkozástól mentes lesz, amely események Vis Major eseménynek minősülnek, és amelyekkel kapcsolatban az Apple-t semmilyen felelősség nem terheli.

b. Kivéve, ha az alábbi (d) pont másképp rendelkezik, vagy abban az esetben, ha Ön bármely jogszabályon alapuló megtérítésre, kompenzációra vonatkozó jogot gyakorol, az Apple, továbbá igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, leányvállalatai, ügynökei, szerződéses partnerei, megbízói vagy a licenciába adók semmilyen esetben nem felelősek az Apple, alkalmazottai vagy ügynökei által okozott kárért vagy veszteségért, amennyiben

(i) az Apple, alkalmazottai vagy ügynökei az Ön tekintetében úgy jártak el, amint az adott helyzetben általában elvárható;

(ii) az nem ésszerűen előrelátható következménye az ilyen jogsértésnek;

(iii) ha a veszteség vagy kár bármely növekedése annak a következménye, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás valamely rendelkezését;

(iv) az az Apple azon döntésének következménye, hogy valamely információt vagy tartalmat eltávolít, vagy megtagadja azok feldolgozását, hogy figyelmezteti Önt, hogy felfüggeszti vagy beszünteti az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, hogy bármely lépést tesz a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálása során, vagy amelyeket azt követően tesz, vagy annak az eredménye, hogy a Megállapodás megsértését megállapította; vagy

(v) az a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos bevétel-, profitkieséshez, üzleti lehetőség elvesztéséhez, elmaradt haszonhoz, adatvesztéshez, vagy adatkárosodáshoz kapcsolódik, illetve a fentiek azért következnek be, mivel Ön nem tudja a Szolgáltatást használni.

c. Az Apple ésszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Szolgáltatás tekintetében Ön által megadott információ, anyag védelméről, beleértve a tisztességtelen felhasználás megelőzését.

d. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki, illetve korlátozza az Apple felelősségét a megtévesztésért, a súlyos gondatlansággal, vagy szándékos magatartással elkövetett jogsértésért, vagy halál okozásáért, illetve testi sértésért.

e. Ha Ön megszegi a jelen Megállapodást, akkor Ön a szerződésszegéssel kapcsolatban keletkezett bármely igény, kár tekintetében felelősséggel tartozik az Apple, továbbá igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, ügynökei, szerződéses partnerei, vagy licenciába adó partnerei tekintetében. Továbbá, Ön felel az Apple bármely cselekedetéért, amelyet a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálása érdekében tett, vagy amelyet annak eredményeképpen tett (annak a következménye), hogy az Apple megállapította a jelen Megállapodás megsértésének tényét.

MÓDOSÍTÁS

Az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen Megállapodást, és hogy a Szolgáltatás (Ön általi) használata tekintetében új vagy további feltételeket állapítson meg. Az ilyen módosítások, további feltételek és szabályok azonnal hatályba lépnek, és jelen Megállapodás részévé válnak. Ha Ön a módosítást követően is használja a Szolgáltatást, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadta a módosítást.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Megállapodás az Ön és az Apple közötti teljes megállapodás, amely a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozik, és amely valamennyi, az Apple és Ön által a Szolgáltatás tekintetében kötött korábbi megállapodást felülír. Önre további szerződés is vonatkozhat, ha Ön kapcsolódó szolgáltatást, harmadik személy tartalmat, vagy harmadik fél szoftvert vesz igénybe. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják (beleértve a semmisséget is), akkor azt úgy kell értelmezni, hogy az az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti akaratát leginkább tükrözze, míg a Megállapodás más részei rendelkezései is érvényesek és hatályosak maradnak. Ha az Apple nem érvényesti a jelen Megállapodásból eredő valamely jogát, vagy a jelen Megállapodás valamely rendelkezését, az nem eredményez az adott rendelkezés, vagy bármely más rendelkezés tekintetében joglemondást. Az Apple nem felelős valamely kötelezettség teljesítésének az elmulasztásáért, ha annak az oka ellenőrzésén kívül álló ok.

A Szolgáltatást az Apple az Egyesült Államokban működő irodáiból nyújtja. Ön köteles valamennyi, a Szolgáltatás használatára vonatkozó helyi, állami, szövetségi és nemzeti jogszabály, rendelkezés, rendelet betartására. A Szolgáltatás tekintetében megvalósuló minden tranzakcióra Kalifornia Állam joga vonatkozik, kivéve annak kollíziós jogi szabályait. A Szolgáltatás Ön általi használatára más állam joga is vonatkozhat. Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy az Apple-lel kapcsolatban keletkezett bármely igény vagy jogvita, továbbá a Szolgáltatással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita elbírálásra Kalifornia Állam bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek. Kaliforniában az elektronikusan megvalósított tranzakciók esetében a kárveszély viselésének kötelezettsége és a jogcím a címzetthez történő elektronikus továbbítással száll át a vevőre (címzettre). Egyetlen Apple munkavállaló vagy ügynök sem jogosult a jelen Megállapodás módosítására.

Az Apple a Szolgáltatással kapcsolatban értesítheti Önt úgy, hogy e-mailt küld a Fiókjában megadott e-mail címre, postai levelet a Fiókjában megadott címre, vagy úgy, hogy az értesítést a Szolgáltatás keretében megjeleníti. Az értesítések azonnal hatályossá válnak.

Az Apple fenntartja magának a jogot arra, hogy minden, általa ésszerűen szükségesnek vagy megfelelőnek vélt lépést megtegyen a jelen Megállapodás bármely pontjának kikényszerítése és/vagy annak érdekében, hogy meggyőződjön annak betartásáról. Ön hozzájárul ahhoz és tudomásul veszi, hogy az Apple anélkül, hogy Önnel szemben felelőséggel tartozna, jogosult Regisztrációs Adatait és/vagy a Fiókja információit hatóságoknak, jogalkalmazóknak, kormányzati tisztviselőknek, és/vagy harmadik személyeknek átadni (továbbítani), ha az megítélése szerint ésszerűen szükséges vagy megfelelő a jelen Megállapodás bármely pontjának kikényszerítése és/vagy betartásának ellenőrzése érdekében (ideértve, de nem kizárólag az Apple jogát arra, hogy együttműködjön/részt vegyen bármely jogi eljárásban, amely a Szolgáltatás és/vagy termékek Ön általi használatával és/vagy harmadik személyek olyan igényeivel függ össze, amelyek szerint Ön jogszerűtlenül és/vagy a harmadik személyek jogait megsértve használta/használja a Szolgáltatást és/vagy a termékeket).

Utoljára módosítva: 2013. szeptember 15.