APP STORE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI.

GAMES CENTER

TURPMĀK IZKLĀSTĪTAIS TIESISKAIS LĪGUMS (“LĪGUMS”) NOSAKA GAMES CENTER PAKALPOJUMU LIETOŠANU NO JŪSU PUSES. IR BŪTISKI, LAI JŪS IZLASĪTU UN SAPRASTU TURPMĀK SKAIDROTOS NOTEIKUMUS. NOSPIEŽOT UZ “PIEKRĪTU”, JŪS PIEKRĪTAT, KA ŠIE NOTEIKUMI BŪS PIEMĒROJAMI, JA JŪS IZVĒLĒSIETIES PIEKĻŪT VAI LIETOT GAME CENTER PAKALPOJUMU. JA JŪS NEESAT SASNIEDZIS PILNGADĪBU, JUMS VAJADZĒTU IZSKATĪT ŠO LĪGUMU KOPĀ AR SAVU VECĀKU VAI AIZBILDNI, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA JŪS UN JŪSU VECĀKS VAI AIZBILDNIS TO SAPROTAT.

Apple Inc. ir Games Center pakalpojuma (“Pakalpojums”) sniedzējs, kas ļauj Jums veikt ar spēli saistītas darbības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar piedalīšanos līderu grupās, vairāku spēlētāju spēlēs un rezultātu uzskaiti. Pakalpojums var nebūt pieejams visos reģionos. Pakalpojuma lietošanai nepieciešamas savietojamas ierīces, interneta pieslēgums un noteikta programmatūra (var būt piemērojama maksa); var būt nepieciešami periodiski atjauninājumi; un to var ietekmēt minēto faktoru darbība.

Lai izmantotu Pakalpojumu, Jūs nevarat būt persona, kurai aizliegts saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu vai jebkuras citas piemērojamās jurisdikcijas likumdošanu, tai skaitā valsts, kurā Jūs dzīvojat vai no kuras Jūs izmantojat Pakalpojumu. Akceptējot šo Līgumu, Jūs apliecināt, ka saprotat un piekrītat iepriekšminētajam.

JŪSU KONTS

Kā reģistrēts Pakalpojuma lietotājs Jūs varat izveidot kontu („Konts”) saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem. Neatklājiet savu Konta informāciju nevienam citam. Jūs vienīgais esat atbildīgs par Jūsu Konta konfidencialitātes un drošības nodrošināšanu un par visām darbībām, kas notiek Jūsu Kontā, un Jūs piekrītat nekavējoties informēt Apple par jebkādiem drošības pārkāpumiem Jūsu Kontā. Apple nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Jūsu Konta neatļautas lietošanas rezultātā.

Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju, Jums reģistrējoties un lietojot Pakalpojumu, un Jūs piekrītat atjaunināt savus reģistrācijas datus, lai tie būtu precīzi un pilnīgi. Jūs piekrītat, ka Apple var uzglabāt un izmantot Jūsu reģistrācijas datus, lai uzturētu Jūsu Kontu. Jūs nedrīkst izveidot kontu kādam citam, izņemot Jūs pašu, bez šīs personas piekrišanas.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Jūs piekrītat lietot Pakalpojumu saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem. Apple patur tiesības jebkurā brīdī grozīt lietošanas noteikumus.

Jums ir atļauts lietot Pakalpojumu vienīgi personīgai, nekomerciālai lietošanai.

Jūs piekrītat nepārkāpt, neapiet, nedekonstruēt, nedekompilēt, neizjaukt vai citādi neiejaukties Pakalpojumā.

Jūs piekrītat, ka NEIZMANTOSIET Pakalpojumu, lai:

a. augšupielādētu, lejupielādētu, izvietotu, caur elektronisku pastu nosūtītu, pārraidītu, uzglabātu vai citādi nodrošinātu pieeju nelikumīgam, aizskarošam, draudošam, kaitīgam, mokošam, nomelnojošam, apmelojošam, aizvainojošam, vardarbīgam, nepieklājīgam, vulgāram, citas personas privātumu aizskarošam, naidīgam, rasiskam vai etniski aizskarošam vai citādi nosodāmam saturam;

b. izsekotu, aizskartu, draudētu vai kaitētu citiem;

c. ja Jūs esat pieaudzis cilvēks, pieprasītu personīgu vai citu informāciju no nepilngadīgas personas (jebkuras personas, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu vai vietējā likumdošanā noteikto pilngadības vecumu), kurš nav personīgi jums pazīstams, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar turpmāk uzskaitīto: pilnu vārdu vai uzvārdu, mājas adresi, pasta indeksu, telefona numuru, fotogrāfiju, e-pasta adresi vai nepilngadīgā skolas, baznīcas, sporta komandas nosaukumus vai draugu vārdus;

d. izliktos par personu vai jebkādu subjektu, kas jūs neesat – Jūs nedrīkstat uzdoties par vai iepazīstināt ar sevi kā ar citu personu (tai skaitā, slavenību), subjektu, citu Pakalpojuma dalībnieku, Apple darbinieku vai sabiedrisko vai valdības amatpersonu vai citādi maldināt par savu saistību ar personu vai subjektu, (Apple patur tiesības atteikt vai bloķēt jebkādu segvārdu, kurš var tikt uzskatīts par personifikāciju vai savas personības slēpšanu vai citas personas vārda vai identitātes piesavināšanos);

e. iesaistītos jebkādā autortiesību pārkāpumā, intelektuālā īpašuma pārkāpumā vai atklātu jebkādu komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pārkāpjot konfidencialitātes pienākumu, darba tiesiskās attiecības vai vienošanos par neizpaušanu;

f. izvietotu, nosūtītu, pārraidītu vai citādi izplatītu jebkādus nevēlamus vai neatļautus e-pasta sūtījumus, reklāmu, pārdošanas veicināšanas materiālus, reklāmsūtījumus, mēstules vai ķēdes vēstules, iekaitot, bet neaprobežojoties ar komercreklāmas masveida sūtījumiem un informatīviem paziņojumiem.

g. viltotu jebkādu TCP-IP paketes galveni vai jebkādu galvenes informācijas daļu e-pastā vai intereškopas vēstījumā vai citādi galvenē ievietotā informācijā ar mērķi maldināt saņēmējus par jebkāda ar Pakalpojuma starpniecību nosūtīta satura izcelsmi („krāpšanās”);

h. augšupielādētu, izvietotu, nosūtītu pa e-pastu, pārraidītu, uzglabātu vai citādi nodrošinātu piekļuvi jebkādiem materiāliem, kuri satur vīrusus vai jebkādus citus datoru kodus, datnes vai programmas, kuru mērķis ir kaitēt, iejaukties vai ierobežot Pakalpojuma (vai jebkuras tā daļas) vai jebkādas citas datoru programmatūras vai aparatūras normālu darbību;

i. iejaukties vai pārtraukt Pakalpojumu (tai skaitā, piekļuvi Pakalpojumam ar jebkādu automatizētu līdzekļu, piemēram, skriptu vai tīmekļa rāpuļu, starpniecību) vai jebkurus ar Pakalpojumu saistītus serverus vai tīklus, jebkādus pamatnoteikumus, prasības vai regulējumus ar Pakalpojumu saistītiem tīkliem (ieskaitot neatļautu piekļuvi datiem vai datplūsmai tīklos, to lietošanu vai kontroli);

j. plānot vai iesaistīties jebkādā nelikumīgā darbībā; un/vai ievākt un uzglabāt personas datus par jebkādiem Pakalpojuma lietotājiem, lai izmantotu saistībā ar jebkādu no iepriekšminētajām aizliegtajām darbībām.

k. krāpties vai citādi modificēt Pakalpojumu vai spēļu darbību, lai vienam spēlētājam radītu priekšrocības attiecībā pret pārējiem.

PRIVĀTUMS

Uz Pakalpojumu attiecas Apple privātuma regulējums https://www.apple.com/privacy. Kā noteikts Privātuma regulējumā, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu, piemēram, uzaicināt citus lietotājus pievienoties Pakalpojumam, piedalāties līderu grupās, aktivizējot ielūgumus vai vairāku spēlētāju funkciju, vai izvietojat vēstījumus par rezultātiem, Jūsu izpaustā personīgā informācija ir redzama citiem lietotājiem, un viņi to var izlasīt, ievākt un izmantot. Jūs esat atbildīgs par personas datiem, kurus Jūs izvēlaties sniegt. Spēlējot spēli, kura atbalsta vairāku spēlētāju funkciju, citi lietotāji, kuri piekļūst Pakalpojumam tās pašas spēles ietvaros tajā pašā Wi-Fi tīklā, lokālajā tīklā vai Bluetooth darbības rādiusā, varēs redzēt, ka Jūs atrodaties tuvumā (ja šī funkcija ir ieslēgta), un redzēt Jūsu segvārdu un fotogrāfiju vai arī pilnu profilu, ja Jums ir draudzīgas attiecības ar šādu lietotāju. Ja Jūs izvēlaties savam publiskam profilam iestatīt “ieslēgts”, citi Pakalpojuma lietotāji var apskatīt visu Jūsu profilu, tai skaitā pilnu vārdu, darbību (piemēram, spēles, kuras Jūs esat spēlējis un kad esat spēlējis), rezultātus un sasniegumus, un Jūs var ieteikt kā draugu citiem lietotājiem. Ja savam publiskajam profilam iestatāt “izslēgts”, vienīgi lietotāji, ar kuriem Jūs esat nodibinājis draudzības attiecības, var redzēt pilnu Jūsu profilu, un Jūs netiksiet ieteikts citiem; vienīgi Jūsu segvārds un fotogrāfija būs redzami tiem lietotājiem, kuri nav Jūsu draugi. Ja nosūtat vai saņemat draudzības lūgumu, ar Jūsu Apple ID saistītais pilnais vārds tiks izpausts tiem lietotājiem, kuriem Jūs esat nosūtījis vai no kuriem Jūs pieņemat draudzības lūgumu, un Apple var ieteikt Jūsu draugiem spēles, kuras Jūs esat spēlējis. Lietotājiem, kuri nav Jūsu draugi, būs redzams vienīgi Jūsu segvārds. Lūdzu, esiet uzmanīgs, izmantojot šīs iespējas.

Ja Jūs vēlaties pārtraukt dalīties informācijā ar citiem lietotājiem un izbeigt Pakalpojumu, lūdzam skatīt http://ww.apple.com/support/.

Dažas Pakalpojuma iezīmes nav pieejamas bērniem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu, piemēram, iespējas, kas ļauj lietotājiem atklāt personīgi identificējamu informāciju. Lūdzu, iespējojiet atbilstošos ierobežojumus.

PIETEIKŠANĀS PAKALPOJUMAM

Pakalpojums var piedāvāt interaktīvas iespējas, kas ļauj jums iesniegt materiālus (tai skaitā, saites uz trešo personu saturu) citiem Pakalpojuma lietotājiem un sabiedrībai pieejamās un redzamās vietās. Jūs piekrītat, ka jebkāda šādu iespēju izmantošana no Jūsu puses, tai skaitā jūsu iesniegto materiālu izmantošana, ir vienīgi Jūsu atbildība, netiks aizskartas vai pārkāptas jebkuras citas personas tiesības un netiks pārkāpts likums, netiks veicināta prettiesiska vai citādi nelikumīga uzvedība, un nebūs citādi piedauzīga vai nosodāma. Jūs arī piekrītat, ka Jūs esat iegādājies visas nepieciešamās tiesības un licences, lai iesniegtu šādus pieteikumus. Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju saistībā ar jebkādiem Jūsu Pakalpojumam iesniegtajiem materiāliem. Ar šo Jūs piešķirat Apple vispasaules mēroga, beztermiņa, bezatlīdzības, neekskluzīvu licenci lietot šādus materiālus kā daļu no Pakalpojuma vai sniedzot Pakalpojumu vai popularizējot Pakalpojumu, bez jebkādas atlīdzības vai saistībām pret Jums. Apple patur tiesības neizvietot un nepublicēt jebkādus materiālus, un dzēst, izņemt vai rediģēt jebkādus materiālus jebkurā laikā vienīgi pēc saviem ieskatiem bez Jūsu ziņas un neuzņemoties atbildību.

Apple ir tiesības, bet ne pienākums uzraudzīt jebkādu Jūsu iesniegto vai izvietoto vai citādi Pakalpojumā pieejamos materiālus, izmeklēt jebkādu ziņotu vai acīmredzamu šā Līguma pārkāpumu un veikt jebkādus pasākumus, kurus Apple vienīgi pēc saviem ieskatiem uzskata par atbilstošiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izbeigšanu saskaņā ar šo Līgumu vai saskaņā ar Apple Autortiesību regulējumu (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TREŠO PERSONU MATERIĀLI

Noteikts ar Pakalpojuma starpniecību pieejams saturs un pakalpojumi var ietvert materiālus no trešajām personām. Jūsu ērtībai Apple var piedāvāt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Jūs piekrītat, ka Apple nav atbildīgs par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu. Apple negarantē un neuzņemsies nekādu atbildību vai pienākumu saistībā ar trešo personu materiāliem vai tīmekļa vietnēm vai jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Jūs piekrītat, ka jūs neizmantosiet nekādus trešo personu materiālus tādā veidā, kas aizskartu vai pārkāptu jebkuras citas personas tiesības, un, ka Apple nekādā veidā neatbild par jebkādu šādu Jūsu izmantošanu.

NOSODĀMS MATERIĀLS

Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumu, jums var būt saskare ar materiāliem, kurus jūs varat uzskatīt par aizskarošiem, nepiedienīgiem vai nosodāmiem, un ka šāds saturs var vai nevar būt skaidri formulēts materiāls. Tomēr jūs piekrītat lietot Pakalpojumu, uzņemoties visu risku, un Apple nav atbildīgs jūsu priekšā par materiāliem, kurus var uzskatīt par aizskarošiem, nepiedienīgiem vai nosodāmiem. Vērtējumi un apraksti tiek sniegti tikai ērtības labad, un Jūs piekrītat, ka Apple negarantē to precizitāti.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Jūs piekrītat, ka Pakalpojums, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar grafiskajiem attēliem, lietotāja interfeisu, audio klipiem, videoklipiem, rediģēto saturu un skriptiem un programmatūru, ko izmanto, lai nodrošinātu Pakalpojumu, satur ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu informāciju un materiālu, kas pieder Apple un/vai tā licences devējiem, un tos aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma un citi likumi, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet šādu ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu informāciju vai materiālus citādi kā vien Pakalpojuma lietošanai atbilstoši šim Līgumam. Neviena Pakalpojuma daļa nevar tikt pavairota jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien to skaidri neatļauj šie noteikumi. Jūs piekrītat nemodificēt, neiznomāt, neizīrēt, neaizdot, nepārdot, neizplatīt un neizgatavot uz Pakalpojuma pamata atvasinātus darbus jebkādā veidā, un jūs apņematies neizmantot Pakalpojumu nekādā neatļautā veidā, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tīkla kapacitātes pārkāpšanu vai apgrūtināšanu.

Neievērojot nevienu citu šā Līguma noteikumu, Apple un tā licences devēji patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt, anulēt vai atspējot piekļuvi jebkuriem produktiem, saturam vai citiem materiāliem, kuri veido daļu no Pakalpojuma. Apple nekādā gadījumā nav atbildīgs par šādu izmaiņu veikšanu. Apple tāpat ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties nekādu atbildību, noteikt ierobežojumus noteiktu Pakalpojuma iespēju vai daļu lietošanai un piekļuvei.

Autortiesības uz Pakalpojumu (ieskaitot satura kompilācijas, ievietotos materiālus, saites uz citiem interneta resursiem un šo resursu aprakstu) un saistīto programmatūru pieder Apple un/vai tā licences devējiem, kuri patur savas tiesības pēc likuma un taisnības. LIETOJUMPROGRAMMATŪRAS VAI JEBKURAS PAKALPOJUMA DAĻAS IZMANTOŠANA, IZŅEMOT ŠAJĀ VIENOŠANĀ ATĻAUTO VEIKALU IZMANTOŠANU, IR STINGRI AIZLIEGTA UN AIZSKAR CITU PERSONU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, UN TĀ REZULTĀTĀ PAR AUTORTIESĪBU AIZSKĀRUMU JUMS VAR PIEMĒROT CIVILTIESISKU VAI KRIMINĀLU SODU, IESKAITOT IESPĒJAMU FINANSIĀLU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU.

Apple, Apple logotips un citas saistībā ar Pakalpojumu izmantotās Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās preču zīmes un logotipi ir ASV un/vai citās valstīs reģistrētās Apple Inc. preču zīmes. Citas saistībā ar Pakalpojumu izmantotās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās preču zīmes un logotipi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licence attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajām preču zīmēm un jebkādu šādu preču zīmju izmantošanu.

IZBEIGŠANA

Ja Jūs neievērojat vai Apple ir pamatots iemesls uzskatīt, ka jūs neesat ievērojis jebkuru no šā Līguma noteikumiem, Apple vienīgi pēc saviem ieskatiem, iepriekš Jūs nebrīdinot, var: (i) izbeigt šo Līgumu un/vai slēgt Jūsu Kontu, un/vai (ii) pārtraukt Pakalpojuma licenci; un/vai (iii) liegt piekļuvi Pakalpojumam (vai jebkurai tā daļai).

Apple patur tiesības jebkurā laikā modificēt, apturēt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu), un Apple neuzņemas atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu, ja tas izmanto šīs tiesības. Ciktāl iespējams, Apple jūs iepriekš informēs par jebkādu Pakalpojuma modificēšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

GARANTIJAS ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

a. Apple nodrošinās Pakalpojumu ar saprātīgu rūpību un prasmi. Apple nesniedz nekādus citus apsolījumus un garantijas attiecībā uz Pakalpojumu un jo īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsiet izmantot Pakalpojumu bez pārtraukumiem un kļūdām. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam Apple var atslēgt Pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai anulēt Pakalpojumu tehnisku vai ar ekspluatāciju saistītu iemeslu dēļ un iespēju robežās informēs jūs par to;

(ii) Pakalpojums būs pasargāts no zaudējumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, iejaukšanās, uzlaušanas vai citiem drošības traucējumiem, kuri uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākļiem, un Apple atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto.

b. Izņemot turpmāk (d) apakšpunktā noteikto, vai gadījumā, ja Jūs izmantojat jebkādas piemērojamās likumā noteiktās tiesības uz atmaksu vai atlīdzību, Apple, tā vadītāji, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai licences devēji nav nekādā gadījumā atbildīgi par jebkādiem Apple, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(i) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies Apple vai jebkurš no tā darbiniekiem vai pārstāvjiem;

(ii) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(iii) jebkādu zaudējumu vai kaitējuma pastiprinājumu izraisījis jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums no jūsu puses;

(iv) to izraisījis Apple lēmums dzēst vai atteikties pārbaudīt jebkādu informāciju vai saturu, brīdināt Jūs, apturēt vai anulēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam, vai veikt jebkādu citu darbību iespējama pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros, vai to izraisījis Apple slēdziens, ka ir noticis šā Līguma pārkāpums; vai

(v) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu vai jebkādu datu zudumu vai bojājumu saistībā ar Pakalpojuma lietošanu no Jūsu puses.

c. Apple pieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu Jūsu iesniegtos materiālus vai informāciju saistībā ar Pakalpojumu, tai skaitā, pret krāpniecisku lietošanu.

d. Nekas šajā Līgumā neatceļ un neierobežo Apple atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu vai nāvi, vai miesas bojājumiem.

e. Ja Jūs pārkāpsiet šo Līgumu, Jūs būsiet atbildīgs Apple, tā vadītāju, amatpersonu, darbinieku, saistīto personu, pārstāvju, apakšuzņēmēju un licences devēju priekšā par jebkādiem no Jūsu pārkāpuma izrietošiem prasījumiem. Jūs būsiet arī atbildīgs par jebkādu Apple darbību iespējama šā Līguma pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros vai darbību uz slēdziena vai lēmuma pamata, ka šā Līguma pārkāpums ir noticis.

IZMAIŅAS

Apple patur tiesības jebkurā brīdī grozīt šo Līgumu un ieviest jaunus vai papildu noteikumus un nosacījumus Pakalpojuma lietošanai no Jūsu puses. Jūs tiksiet informēts par šādiem grozījumiem un papildu noteikumiem un nosacījumiem, un, ja tiks pieņemti, stāsies nekavējoties spēkā un tiks iestrādāti šajā Līgumā. Pakalpojuma lietošanas turpināšana no Jūsu puses tiks uzskatīta par to pieņemšanu.

DAŽĀDI

Šis Līgums veido visu vienošanos starp Jums un Apple un nosaka Pakalpojuma lietošanas kārtību no Jūsu puses, aizstājot jebkādas iepriekšējas vienošanās starp Jums un Apple par Pakalpojumu. Jums var būt jāievēro papildu noteikumi un nosacījumi, kas var tikt piemēroti, Jums lietojot saistītos pakalpojumus, trešo personu saturu vai trešo personu programmatūru. Ja jebkura šā Līguma daļa tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiek piemērojamajai likumdošanai atbilstošā veidā tulkota tā, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pušu sākotnējos nodomus, un atlikušās daļas paliek pilnībā spēkā. Ja Apple neizmanto jebkādas tiesības vai šā Līguma noteikumus, tas netiek tulkots kā atteikšanās no šiem vai jebkuriem citiem noteikumiem. Apple nav atbildīgs par jebkādu saistību neizpildi no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

Apple pārvalda Pakalpojumu no saviem birojiem Savienotajās Valstīs. Jūs piekrītat ievērot visus vietējos, valsts, federālos un nacionālos likumus, statūtus, dekrētus un noteikumus, kas attiecas uz Jums, lietojot Pakalpojumu. Visiem darījumiem saistībā ar Pakalpojumu ir piemērojama Kalifornijas likumdošana, neievērojot tās regulējumu par likuma konfliktu. Pakalpojuma lietošanai no Jūsu puses var būt piemērojamas citas likumdošanas. Jūs skaidri piekrītat, ka izņēmuma jurisdikcija jebkuram prasījumam vai strīdam ar Apple vai jebkādā saistībā ar Pakalpojuma lietošanu no Jūsu puses pieder Kalifornijas štata tiesām. Zaudējuma risks un īpašumtiesības uz visiem elektroniski veiktiem darījumiem pāriet pircējam Kalifornijā, elektroniski pārraidot tos saņēmējam. Nevienam Apple darbiniekam vai pārstāvim nav tiesību mainīt šo Līgumu.

Apple var informēt Jūs attiecībā uz Pakalpojumu, nosūtot e-pasta vēstuli uz Jūsu Kontā norādīto e-pasta adresi vai vēstuli pa pastu uz Jūsu Kontā norādīto pasta adresi, vai izvietojot informāciju Pakalpojuma ietvaros. Paziņojumi stājas spēkā nekavējoties.

Apple patur tiesības veikt pasākumus, kurus Apple uzskata par pamatoti nepieciešamiem vai piemērotiem, lai nodrošinātu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai. Jūs piekrītat, ka Apple ir tiesības, neuzņemoties nekādu atbildību pret Jums, atklāt jebkādus Reģistrācijas datus un/vai Konta informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, valsts amatpersonām un/vai trešajai personai, ko Apple uzskata par pamatoti nepieciešamu vai atbilstošu, lai nodrošinātu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Apple tiesībām sadarboties jebkāda tiesiska procesa ietvaros attiecībā uz Pakalpojuma un/vai produktu izmantošanu no Jūsu puses, un/vai trešo personu prasībām, ka Pakalpojuma un/vai produktu lietošana no Jūsu puses ir nelikumīga un/vai aizskar šādu trešo personu tiesības).

Jaunākās izmaiņas veiktas 2013. gada 15. septembrī.