DOLOČILA IN POGOJI

GAME CENTER

POGODBA (»POGODBA«) SPODAJ UREJA VAŠO UPORABO STORITVE GAME CENTER. [POMEMBNO JE, DA PREBERETE IN RAZUMETE POGOJE SPODAJ. S KLIKOM NA »SOGLAŠAM« SOGLAŠATE, DA SE TI POGOJI UPORABLJAJO, ČE SE ODLOČITE ZA DOSTOP ALI UPORABO STORITVE GAME CENTER.] OR [S KLIKOM NA »SOGLAŠAM« SOGLAŠATE, DA SE TI POGOJI UPORABLJAJO, ČE SE ODLOČITE ZA DOSTOP ALI UPORABO STORITVE GAME CENTER.] ČE NISTE POLNOLETNI, PREBERITE TA SPORAZUM Z VAŠIMI STARŠI ALI SKRBNIKI, DA SE PREPRIČATE, DA VI IN VAŠI STARŠI OZIROMA VAŠ SKRBNIK SPORAZUM RAZUMETE.

Apple Inc. je ponudnik storitve Game Center (»Storitev«), ki vam omogoča udejstvovanje v aktivnostih, povezanih z igrami, vključno z, a ne omejeno na, sodelovanje v seznamih vodilnih igralcev, večigralske igre, in spremljanje dosežkov. Storitev lahko ni na voljo na vseh območjih. Uporaba Storitev zahteva združljive naprave, dostop do interneta, in določeno programsko opremo (lahko so potrebna plačila); lahko zahtevajo redne posodobitve; in delovanje teh dejavnikov ima lahko vpliv na Storitve.

Da bi lahko uporabljali Storitev, ne smete biti oseba, ki ji je prepovedano biti prejemnik Storitve po zakonih Združenih Držav ali drugih ustreznih jurisdikcij, vključno države v kateri prebivate ali od koder uporabljate Storitev. S sprejetjem te Pogodbe izjavljate, da razumete in soglašate z navedenim.

VAŠ RAČUN

Kot registriran uporabnik Storitve lahko ustvarite račun (»Račun«) v skladu s Pravili Uporabe spodaj. Podatkov o vašem Računu ne razkrijte nikomur. Izključno sami ste odgovorni za ohranitev zaupnosti in varnosti vašega Računa in za vse aktivnosti, ki se vršijo na ali preko vašega Računa, in soglašate, da boste Apple takoj obvestili o kakršnikoli kršitvi varnosti vašega Računa. Apple ni odgovoren za kakršnekoli izgube, ki izvirajo iz nepooblaščene uporabe vašega Računa.

Soglašate, da boste pri registraciji pri Storitvi, kakor tudi pri njeni uporabi, zagotovili točne in popolne informacije, in soglašate, da jih boste posodobili, da bodo naprej točne in popolne. Soglašate, da lahko Apple registracijske podatke shrani in uporablja za uporabo pri vzdrževanju vašega Računa. Za nikogar razen zase ne smete ustvariti računa brez dovoljenja take osebe.

PRAVILA UPORABE

Soglašate, da boste Storitev uporabljali v skladu s temi pravili uporabe. Apple si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti pravila uporabe.

Storitev lahko uporabljate samo za osebno, nekomercialno uporabo.

Soglašate, da ne boste, in da ne boste poskušali ali pomagali drugi osebi, kršiti, zaobiti, izvajati povratni inženiring, dekompilirati, razgraditi, ali drugače posegati v Storitev.

Soglašate, da Storitve NE boste uporabljali, da bi:

a. naložili, prenesli, objavili, poslali po elektronski pošti, posredovali, shranili ali drugače dali na voljo kakršnokoli vsebino ki je nezakonita, nadlegovalna, grozilna, škodljiva, protipravna, obrekljiva, žaljiva, zlonamerna, nasilna, obscena, vulgarna, ki posega v zasebnost drugega, sovražna, rasno ali etnično nestrpna, ali sicer neprimerna;

b. zalezovali, nadlegovali, grozili ali škodovali komu drugemu;

c. če ste odrasli, zahtevali osebne ali druge podatke od mladoletnika (katerakoli oseba pod 18 let ali pod drugo starostno mejo, ki jo lokalno pravo določa za mladoletnika) ki vam ni osebno poznan, vključno a ne omejeno na karkoli od sledečega: polno ime ali priimek, domači naslov, poštna številka, telefonska številka, slika, elektronski naslov, ali naziva mladoletnikove šole, cerkve, športnega moštva ali prijateljev;

d. se pretvarjali, da ste kakršnakoli oseba ali subjekt, kar niste — ne smete se izdajati za ali se napačno prikazovati kot druga oseba (vključno s slavnimi osebami), subjekt, drug uporabnik Storitve, Applov zaposleni, ali družbeni ali uradni voditelj, ali drugače napačno prikazovati vašo povezavo z osebo ali subjektom, (Apple si pridržuje pravico zavrniti ali onemogočiti kakršenkoli nadimek ki bi lahko pomenil izdajanje za ali napačno prikazovanje vaše identitete, ali prisvojitev imena ali identitete druge osebe);

e. izvrševali kakršnekoli kršitve avtorskih pravic ali kršitve druge intelektualne lastnine, ali razkrili kakršnekoli poslovne skrivnosti ali zaupne podatke, če bi to pomenilo kršitev pogodbe o zaupnosti, o zaposlitvi, ali o nerazkrivanju informacij;

f. objavili, poslali, posredovali, ali drugače dali na voljo kakršnakoli nezahtevana ali nedovoljena elektronska sporočila, oglase, promocijske materiale, neželeno pošto, neželeno komercialno pošto, ali verižna pisma, vključno, a ne omejeno na, masovne komercialne oglasne in informativne objave;

g. ponaredili kakršnekoli glave TCP-IP paketov ali kakršnegakoli dela podatkov glave v elektronskem sporočilu ali v objavi na skupini za razprave, ali drugače vnesli podatkov v glavo namenjeno zavajanju prejemnikov glede izvora kakršnekoli vsebine, posredovane preko Storitve (»lažno predstavljanje«);

h. naložili, objavili, poslali po elektronski pošti, posredovali, shranili ali drugače dali na voljo kakršnokoli gradivo, ki vsebuje viruse ali kakršnokoli drugačno računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene škodovanju, motenju ali omejevanju rednega obratovanja Storitve (ali kakršnegakoli njenega dela), ali kakršnekoli druge računalniške programske ali strojne opreme;

i. motili ali ovirali Storitev (vključno z dostopom do Storitve preko kakršnihkoli avtomatičnih možnosti, na primer skript ali iskalnikov po spletni vsebini), ali kakršnihkoli strežnikov ali mrež, povezanih s Storitvijo, ali kakršnihkoli politik, zahtev, ali pravil mrež povezanih s Storitvijo (vključno s kakršnimkoli nedovoljenim dostopom do, uporabo ali opazovanjem podatkovnega prometa na njih);

j. načrtovali ali izvrševali kakršnokoli nezakonito dejavnost; in/ali zbirali in shranjevali osebne podatke o katerihkoli drugih uporabnikih Storitve, z namenom uporabe v zvezi s kakršnokoli od prej navedenih prepovedanih dejavnosti;

k. goljufali ali drugače spremenili Storitev ali igralno izkušnjo, da bi pridobili prednost za enega igralca pred drugim.

ZASEBNOST

Storitev je predmet Applove Politike Zasebnosti na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/si/terms.html#privacy. Kot je navedeno v Politiki Zasebnosti, so, kadar uporabljate Storitve, kot na primer vabljenje drugih uporabnikov, da se pridružijo Storitvi, sodelovanje v seznamih vodilnih igralcev, omogočanje vabil ali funkcionalnosti več igralcev ali prikazovanje sporočil o statusu, vaši osebni podatki, ki jih delite z drugimi vidni drugim uporabnikom in jih ti lahko preberejo, zberejo, ali uporabljajo. Sami ste odgovorni za osebne podatke, ki se jih odločite posredovati. Ko igrate igro, ki podpira funkcionalnost več igralcev, bodo drugi uporabniki, ki dostopajo do Storitev znotraj iste igre na istem brezžičnem omrežju, lokalnem omrežju ali znotraj območja Bluetooth, lahko videli, da ste v bližini (razen če izklopite to funkcijo), in videli vaš nadimek in sliko ali celotni profil, če imate razmerje prijateljstva s takim uporabnikom. Če se odločite svoj javni profil nastaviti na »vključeno«, lahko ostali uporabniki Storitve vidijo vaš celoten profil, vključno z vašim imenom in priimkom, aktivnostjo (na primer katere igre ste igrali in kdaj), rezultate, in dosežke, in lahko ste priporočeni za prijatelja drugim uporabnikom. Če je vaš javni profil nastavljen na »izključeno«, lahko le uporabniki, s katerimi ste vzpostavili razmerje prijateljstva, vidijo vaš celoten profil, in ne boste priporočeni drugim; samo vaš nadimek in fotografija bosta vidna uporabnikom, ki niso prijatelji. Če pošljete ali prejmete zahtevo za prijateljstvo, se bosta ime in priimek, ki je povezan z vašim Apple ID, delila z drugimi uporabniki, katerim pošljete ali od katerih sprejmete vabilo za prijateljstvo, prav tako lahko Apple igre, ki ste jih igrali, priporoči vašim prijateljem.

Če želite prenehati deliti podatke z drugimi uporabniki in Storitvijo, glejte https://www.apple.com/support/.

Nekateri vidiki Storitve niso na voljo otrokom pod 13 let, kot na primer možnosti, ki uporabnikom omogočajo razkriti podatke, ki jih lahko osebno identificirajo. Prosimo omogočite omejitve, kot ustreza.

PREDLOŽITEV GRADIV STORITVI

Storitev lahko ponuja interaktivne možnosti, ki vam omogočajo predložitev gradiv (vključno s povezavami na vsebine tretjih oseb) na področjih Storitve, ki so dostopni in vidni javnosti. Soglašate, da je kakršnakoli uporaba takih možnosti z vaše strani, vključno s kakršnimikoli gradivi, predloženimi z vaše strani, vaša izključna odgovornost, da ne sme kršiti ali posegati v pravice katerekoli druge osebe ali kakršnihkoli zakonov, prispevati k ali spodbujati kršenja ali drugega nezakonitega ravnanja, ali sicer biti obscena ali neprimerna. Prav tako potrjujete, da ste pridobili vse potrebne pravice in licence za take predložitve. Soglašate, da boste predložili natančne in popolne podatke v zvezi s predložitvijo kakršnihkoli gradiv z vaše strani na Storitev. Applu podeljujete svetovno, trajno, neodplačno, neizključno licenco za uporabo takih gradiv kot del Storitve ali za zagotovitev ali trženje Storitve, brez kakršnegakoli nadomestila ali obveznosti do vas. Apple si pridržuje pravico kadarkoli, po izključno lastni presoji, brez obvestila ali odgovornosti, ne objaviti ali razširiti kakršnihkoli gradiv in do odstranitve ali urejanja kakršnegakoli gradiva.

Apple ima pravico, vendar ne obveznosti, kontrolirati kakršnakoli gradiva, predložena z vaše strani ali sicer na voljo na Storitvi, raziskati kakršnokoli sporočeno ali domnevno kršitev te Pogodbe, in sprejeti kakršenkoli ukrep, ki ga Apple po izključno lastni presoji šteje za ustreznega, vključno, a ne omejeno na, odpoved po tej Pogodbi ali po naši Politiki Avtorskih Pravic (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

GRADIVA TRETJIH OSEB

Določene vsebine, ali storitve na voljo preko Storitve lahko vključujejo gradiva tretjih oseb. Apple vam lahko zagotovi povezave na spletne strani tretjih oseb kot dodatno ugodnost. Soglašate, da Apple ni odgovoren za pregled ali oceno vsebine ali točnosti in Apple ne jamči in ne bo imel nobene obveznosti ali odgovornosti za kakršnakoli gradiva ali spletne strani tretjih oseb, ali za kakršnakoli druga gradiva, produkte, ali storitve tretjih oseb. Soglašate, da kakršnihkoli gradiv tretjih oseb ne boste uporabljali na način, da bi kršili ali posegali v pravice katerihkoli drugih oseb in da Apple na noben način ni odgovoren za kakršnokoli tako uporabo z vaše strani.

NEPRIMERNO GRADIVO

Strinjate se, da z uporabo Storitve lahko naletite na gradivo, ki se vam lahko zdi žaljivo, nespodobno ali neprimerno in da taka vsebina lahko ali pa ne nosi oznake, da vsebuje gradivo, ki vsebuje spolne in gole vsebine. Ne glede na to soglašate, da boste Storitev uporabljali izključno na vaš lasten rizik in Apple nima nobene odgovornosti do vas zaradi gradiva, ki je lahko spoznano za žaljivo, nespodobno, ali neprimerno. Ocene in opisi so dani zaradi prikladnosti, in soglašate, da Apple ne jamči za njihovo točnost.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Soglašate, da Storitev, vključno, a ne omejeno na, grafiko, uporabniški vmesnik, zvočne posnetke, video posnetke, uredniško vsebino, in skripte in programsko opremo uporabljeno za vzpostavitev Storitve, vsebuje lastniške podatke in gradivo, ki je v lasti Appla in/ali njegovih dajalcev licence, in je zaščiteno po veljavnem pravu intelektualne lastnine in drugem veljavnem pravu, vključno, a ne omejeno na, pravo avtorskih pravic. Soglašate, da takih lastniških podatkov ali gradiva ne boste uporabljali na kakršenkoli način, razen za uporabo Storitve v skladu s to Pogodbo. Noben del Storitve ne sme biti reproduciran v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi, razen kolikor to ta določila izrecno dopuščajo. Soglašate da ne boste spreminjali, dajali v najem, oddajali, posojali, prodajali, dali na razpolago javnosti, distribuirali, ali napravili izvedenih del, ki temeljijo na Storitvi, na kakršenkoli način, in Storitve ne boste izkoriščali na kakršenkoli nedovoljen način, vključno, a ne omejeno na, nepooblaščeno uporabo in obremenjevanje mrežnih zmogljivosti.

Ne glede na katerakoli druga določila te Pogodbe, si Apple in njegovi dajalci licence pridržijo pravico, da spremenijo, zadržijo, odstranijo ali onemogočijo dostop do kakršnihkoli produktov, vsebin, ali drugih gradiv ki sestavljajo Storitev, kadarkoli brez obvestila. Apple v nobenem primeru ne bo odgovoren zaradi uveljavitve takih sprememb. Apple prav tako lahko uveljavi omejitve uporabe ali dostopa do določenih možnosti ali delov Storitve, v vsakem primeru in brez obvestila ali odgovornosti.

Vse avtorske pravice do in v zvezi s Storitvijo (vključno s kompilacijo vsebin, objav, povezav na druge spletne vire, in opisov teh virov) in povezano programsko opremo so v lasti Appla in/ali njegovih dajalcev licence, ki si pridržujejo vse njihove pravice po veljavnem pravu. UPORABA PROGRAMSKE OPREME ALI KAKRŠNEGAKOLI DELA STORITVE, RAZEN ZA UPORABO STORITVE, KOT JE DOVOLJENO V TEJ POGODBI, JE STROGO PREPOVEDANA IN KRŠI PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGIH IN VAS LAHKO IZPOSTAVI CIVILNIM IN KAZENSKIM SANKCIJAM, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI DENARNIMI ODŠKODNINAMI ZA KRŠITEV AVTORSKIH PRAVIC.

Apple, Applov logotip in druge Applove blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi uporabljeni v povezavi s Storitvijo, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike, in logotipi, uporabljeni v povezavi s Storitvijo, so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov. Ni vam podeljena nobena pravica ali licenca glede kakršnihkoli prej navedenih blagovnih znamk ali do uporabe kakršnihkoli takih blagovnih znamk.

PRENEHANJE

Če ne spoštujete, ali ima Apple tehtne razloge za mnenje, da ne spoštujete, katerihkoli določil te Pogodbe, lahko Apple, po izključno lastni presoji, brez obvestila vam: (i) odpove to Pogodbo in/ali vaš Račun; in/ali (ii) odpove licenco do Storitve; in/ali (iii) onemogoči dostop do Storitve (ali kakršnegakoli njenega dela).

Apple si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti, zadržati, ali ukiniti Storitev (ali kakršenkoli njen del ali vsebino) in Apple ne bo odgovoren vam ali kakršnikoli tretji osebi, če take pravice izkoristi. Kolikor bo to mogoče, vas bo Apple vnaprej opozoril na kakršnokoli spremembo, prekinitev ali ukinitev Storitve.

ODKLONITEV JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

a. Apple bo Storitev zagotovil z razumno skrbnostjo in znanjem. Apple ne daje kakršnihkoli drugih obljub ali jamstev glede Storitve in še posebej ne jamči:

(i) da bo vaša uporaba Storitve nemotena ali brez napak. Soglašate da Apple lahko občasno odstrani Storitev za nedoločen čas, ali kadarkoli ukine Storitev zaradi tehničnih ali operativnih razlogov in vas bo, kolikor bo to praktično, o tem obvestil;

(ii) da Storitev ne bo utrpela izgub, okvar podatkov, napadov, virusov, motenj, vdorov ali drugih varnostnih vdorov, kar se bo štelo za Višjo Silo in Apple odklanja kakšrnokoli odgovornost v zvezi s tem.

b. Razen kot je določeno v točki (d) spodaj, ali v primeru, da izvršujete kakršnokoli zakonito pravico do vračila ali nadomestila, Apple, njegovi direktorji, vodilni zaposleni, zaposleni, povezane osebe, zastopniki, pogodbeniki ali dajalci licence v nobenem primeru niso odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, povzročeno s strani Appla, njegovih zaposlenih ali zastopnikov, če:

(i) ni kršitve dolžne skrbnosti Appla, ali kakršnihkoli naših zaposlenih ali zastopnikov, do vas;

(ii) ta ni razumno predvidljiva posledica kakršnekoli take kršitve;

(iii) če je kakršnokoli povečanje izgube ali škode posledica vaše kršitve kakršnegakoli določila te Pogodbe;

(iv) je posledica odločitve Appla, da odstrani ali odkloni obdelavo kakršnihkoli podatkov ali vsebine, da vas opozori, da zadrži ali ukine vaš dostop do Storitve, ali da sprejme kakršenkoli drug ukrep med preiskavo suma kršitve ali kot posledico sklepa Appla, da je prišlo do kršitve te Pogodbe; ali

(v) se nanaša na izgubo dohodka, posla ali dobička ali kakršnokoli izgubo ali okvaro podatkov v zvezi z vašo uporabo ali nemožnostjo uporabe Storitve.

c. Apple mora uporabiti razumne napore, da zaščiti gradiva ali podatke, ki jih vi predložite v zvezi s Storitvijo, vključno z zaščito pred zlorabo.

d. Nič v tej Pogodbi ne izključuje ali omejuje odgovornosti Appla za goljufijo, hudo malomarnost, naklepno kršitev, ali smrt ali osebne poškodbe.

e. Če prekršite to Pogodbo, boste odgovorni Applu, njegovim direktorjem, vodilnim zaposlenim, zaposlenim, povezanim osebam, zastopnikom, pogodbenikom in dajalcem licence za kakršenkoli zahtevek, ki izvira iz vaše kršitve. Prav tako boste odgovorni za kakršenkoli ukrep, ki ga izvrši Apple kot del preiskave suma kršitve te Pogodbe, ali kot posledico svoje ugotovitve ali sklepa, da je prišlo do kršitve te Pogodbe.

SPREMEMBE

Apple si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti to Pogodbo in uveljaviti nova ali dodatna določila ali pogoje za vašo uporabo Storitve. Take spremembe in dodatna določila in pogoji bodo učinkovali takoj in bodo postali del te Pogodbe. Vaša nadaljnja uporaba Storitve se bo štela za soglasje k takim spremembam in določilom in pogojem.

RAZNO

Ta Pogodba predstavlja celoten sporazum med vami in Applom in ureja vašo uporabo Storitve ter nadomešča kakršnekoli predhodne pogodbe med vami in Applom v zvezi s Storitvijo.Prav tako ste lahko podvrženi dodatnim določilom in pogojem, ki lahko veljajo, kadar uporabljate povezane storitve, vsebine tretjih oseb, ali programsko opremo tretjih oseb. Če je kakršenkoli del te Pogodbe ugotovljen za neveljavnega ali neizvršljivega, se tak del, v skladu z veljavnim pravom, tolmači karseda blizu izvirnemu namenu strank, ostali deli pa še naprej ostanejo v celoti v veljavi in učinkujejo. V primeru, da Apple ne uveljavi kakršnekoli pravice ali določila v tej Pogodbi, to ne pomeni, da se odpoveduje takim pravicam ali določilom ali drugim določilom. Apple ne odgovarja za neizpolnitev kakršnihkoli obveznosti zaradi razlogov zunaj njegovega nadzora.

Apple to Storitev opravlja iz njegovih poslovnih prostorov v Združenih državah. Soglašate, da boste ravnali v skladu z lokalnim, državnim, zveznim in nacionalnim pravom, zakoni, uredbami in predpisi, ki veljajo za vašo uporabo Storitev. Za vse transakcije iz Storitev velja pravo Kalifornije brez upoštevanja njegovih pravil kolizijskega prava. Uporabo Storitev lahko ureja drugo pravo. Izrecno soglašate, da so za kakršnekoli zahtevke ali spore z Applom ali v kakršnikoli zvezi z vašo uporabo Storitev izključno pristojna sodišča v državi Kaliforniji. Tveganje izgube in lastninska pravica za vse elektronsko izvršene transakcije preide v Kaliforniji na kupca v trenutku elektronskega prenosa na prejemnika. Noben delavec Appla ali njegov zastopnik ni upravičen, da spremeni to Pogodbo.

Apple vas lahko glede Storitev obvešča s pošiljanjem elektronskega sporočila na vaš elektronski poštni naslov, kot je naveden v Računu ali s pošto na vaš poštni naslov, kot je naveden v Računu, ali z objavo v Storitvah. Obvestila učinkujejo takoj.

Apple si pridržuje pravico, da sprejme ukrepe, ki so po Applovem mnenju razumno potrebni ali ustrezni, da uveljavi in/ali preveri spoštovanje katerihkoli delov te Pogodbe. Soglašate, da ima Apple pravico, da razkrije Registrske Podatke in/ali podatke o Računu organom pregona, državnim uradnikom in/ali tretji stranki, kot je to po Applovem mnenju razumno potrebno ali ustrezno za uveljavitev in/ali preveritev nadzora katerihkoli delov te Pogodbe (vključno z, a ne omejeno na, Applovo pravico, da sodeluje v kateremkoli pravnem postopku, ki se nanaša na vašo uporabo Storitev in/ali produktov, in/ali zahtevkov tretjih, da je vaša uporaba Storitve in/ali produktov protipravna in/ali krši pravice takih tretjih oseb), ne da bi vam bil za to odgovoren.

Zadnjič posodobljeno: 15. september 2013.