Villkor för Apple-presentkort och koder, kopplat Apple-kontosaldo och innehållskoder

Uppdaterade villkor: De här Villkoren trädde i kraft den 28 juni 2022.

1. Godkännande av Villkor och Uppdateringar

Dessa Villkor (”villkoren”) gäller för alla som köper eller använder (”du”, ”din”) ett Apple-presentkort eller en kod (inklusive Apple Gift Card), kopplat Apple-kontosaldo eller en innehållskod. Du måste godkänna dessa Villkor för att kunna göra köp. Vi kan uppdatera dessa Villkor emellanåt efter eget gottfinnande. Vi kommer att meddela dig om de uppdaterade Villkoren genom att publicera de uppdaterade Villkoren på den här sidan, och Villkoren kommer att gälla för köp som görs efter publiceringen. Köp som gjorts innan uppdateringen styrs av den version av Villkoren som var i kraft då köpet genomfördes.

2. Utfärdare, Apple-konto, kopplat saldo, Apple-presentkort

Apple-presentkort och koder utfärdas och hanteras av Apple Distribution International Ltd. (”utfärdare”, ”vi”, ”oss”). Utfärdaren är ett dotterbolag till Apple Inc. (”Apple”), som främjar generering av innehållskoder.

Du kan koppla fysiska och digitala Apple-presentkort eller koder till ditt Apple-konto (”Konto”) eller sätta in pengar genom App Store, iTunes Store, Apple TV-appen, Apple Books eller Apple Music på saldot kopplat till ditt Konto för att skapa ett ”kopplat saldo”. Ditt tillgängliga Kopplade saldo inkluderar alla presentkort och koder som är kopplade till ditt Konto och det totala saldot för alla pengar som har satts in på ditt Kopplade saldo. Fysiska och digitala Apple-presentkort och koder (inklusive Apple Gift Card) och Kopplade saldon kallas tillsammans för ”presentkort”.

Du kan använda dina presentkort för att köpa innehåll, appar och tjänster (tillsammans ”Innehåll”) från Apples Mediatjänster och objekt (”Produkter”) från Apple-butiker, Apples onlinebutik och Apple Store-appen.

Om du har ett App Store- eller iTunes-presentkort eller -kod eller har pengar på ditt Kopplade saldo kan du nu använda presentkortet och koden och det Kopplade saldot för att köpa Produkter och Innehåll.

3. Begränsningar för användning av presentkort

Du kan använda alla typer av Presentkort för att köpa innehåll i Apples onlinebutik eller Apple Store-appen, eller genom att ringa 020-120 99 71. Men endast fysiska och digitala Apple-presentkort och koder kan användas för att göra köp i Apple-butiker (du kan med andra ord inte använda ditt Kopplade Saldo i Apple-butiker). Vissa objekt kanske inte är tillgängliga för köp.

När du kopplar ett fysiskt eller digitalt Apple-presentkort eller kod till ditt Konto blir saldot kopplat till ditt Kopplade saldo och du kan inte längre använda det fysiska eller digitala Apple-presentkortet eller koden.

Presentkort som köpts i Sverige och innehållskoder kan endast kopplas till ett Konto i Sverige och kan endast användas för köp i Sverige. Men Produkter som köpts i Apples onlinebutik kan kanske inte skickas överallt. Det finns mer information om eventuella begränsningar i leveransvillkoren för Apples onlinebutik.

Vissa Presentkort kan bara användas för köp av Produkter, t.ex. Apple Gift Card. Om du köper eller använder ett Presentkort som endast kan användas för köp av Produkter kan du inte använda Presentkortet för att köpa Innehåll.

4. Ytterligare begränsningar  

Presentkort kan inte lösas in mot kontanter och kan inte lämnas tillbaka för en kontaktåterbetalning (förutom när så krävs enligt lagstiftning), bytas in, säljas vidare eller användas för att köpa Presentkort. Oanvända Kopplade saldon kan inte överföras. Utfärdaren bibehåller information om status för presentkort och koder. Kontakta Apple för att få information om statusen för ditt Konto och eventuellt Kopplat saldo. Du kan kontrollera tillgängligt saldo på ett presentkort eller en kod genom att ringa 020-120 99 71 eller besöka www.apple.com/go/gcb/se.

Du samtycker till att inte använda Presentkort eller innehållskoder på något sätt som är illegalt, vilseledande, missvisande, orättvist eller på annat sätt skadligt för Utfärdaren, Apple eller dess kunder. Vi och Apple förbehåller oss rätten att ogiltigförklara eller inaktivera Presentkort eller innehållskoder, avbryta eller avsluta Konton, be om alternativa betalningsmetoder, avbryta eller avsluta förmågan att köpa Produkter eller att köpa eller använda Innehåll, avbryta eller begränsa beställningar och debitera alternativa betalningsmetoder om Presentkort eller innehållskoder har erhållits, använts eller kopplats till ett Konto på ett illegalt eller bedrägligt sätt, eller på ett sätt som på annat sätt utgör ett avsevärt brott mot dessa Villkor.

Vi förbehåller oss rätten att inte utfärda en återbetalning när vi utför åtgärderna ovan, såvida det inte krävs genom lagstiftning.

Du måste spendera eventuellt Kopplat saldo innan du kan avsluta ditt Konto.

5. Köp

Innehåll. När du köper Innehåll dras pengarna först från det tillgängliga beloppet på ditt Kopplade saldo. Eventuellt belopp som inte spenderas förblir på ditt Kopplade saldo. Om ditt köp överskrider det tillgängliga beloppet på ditt Kopplade saldo kan en annan auktoriserad registrerad betalningsmetod debiteras. Om det inte finns någon annan registrerad betalningsmetod för kontot blir du ombedd att betala med en annan betalningsmetod, annars avbryts transaktionen.

För att kunna använda Presentkort eller innehållskoder för att köpa Innehåll i Sverige måste du ha ett Konto och godkänna Villkoren för Apples Mediatjänster på https://www.apple.com/se/legal/internet-services/itunes/terms.html. Du behöver ett Konto för att få åtkomst till och kunna använda Innehåll. Apple kan uppdatera villkoren för Konton, Innehåll, Produkter och innehållskoder. Insamling och användning av data sker enligt Apples Integritetspolicy på https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/.

Produkter i Apples onlinebutik, Apple Store-appen eller genom att ringa 020-120 99 71. 

När du köper produkter i Apples onlinebutik, Apple Store-appen eller genom att ringa 020-120 99 71 tas pengarna först från det tillgängliga beloppet på eventuella presentkort och koder som du har angett i kassan, och sedan från ditt tillgängliga Kopplade saldo (om du är inloggad på ditt Konto och väljer att använda ditt Kopplade saldo). Eventuellt oanvänt belopp förblir på dina presentkort eller koder, eller ditt Kopplade saldo. Om ett köp överskrider det tillgängliga beloppet på dina presentkort eller koder eller ditt Kopplade saldo kan en annan auktoriserad registrerad betalningsmetod eller ett kreditkort som du anger debiteras. Om det inte finns någon annan registrerad betalningsmetod för kontot blir du ombedd att betala med en annan betalningsmetod, annars avbryts transaktionen. Presentkort kan inte användas för köp i kombination med Apple Pay eller PayPal, eller med betalningar som delas upp på flera kreditkort. Om du använder en registrerad betalningsmetod för att sätta in pengar på ditt Kopplade saldo måste beloppet för köpet auktoriseras innan den registrerade betalningsmetoden debiteras.

6. Kampanjprogram

Emellanåt kan vi, efter eget gottfinnande, köra kampanjprogram kopplade till Presentkort (”Kampanj(er)”). Kampanjer kan även köras av Apple eller deltagande återförsäljare eller utvecklare (”Kvalificerad återförsäljare”). Om du köper ett Presentkort under en Kampanj kan du vara berättigad till en kontant- eller innehållsbonus (”Bonus”) när du kopplar Presentkortet till ditt Konto under kampanjperioden. Vi, Apple, och Kvalificerade återförsäljare kan ändra eller avsluta en Kampanj eller ändra dess villkor när som helst, oavsett anledning och utan föregående meddelande.

Kampanjperiod. Bonusar är endast tillgängliga under kampanjperioden, enligt villkoren för Kampanjen, och så länge lagret räcker. Bonusen måste kopplas till ett Konto innan slutet av perioden som anges i villkoren för Kampanjen. Du måste vara en enskild slutanvändare och befinna dig i Sverige för att erhålla Bonusen och vi, Apple, och Kvalificerade återförsäljare förbehåller oss rätten att neka en Bonus till slutanvändare som befinner sig utanför Sverige.

Begränsningar. Emellanåt kan Apples Mediatjänster köra Kampanjer. Kampanjer kan begränsa av Kontotyp, enhet, familjestatus eller betalningsmetod som är kopplad till ditt Konto. Endast en Bonus kan erhållas per Konto, såvida inte annat anges i villkoren för Kampanjen.

Inlösning av Bonusar styrs av Villkoren för Apples Mediatjänster, som finns på https://www.apple.com/se/legal/internet-services/itunes/terms.html, och dessa Villkor. Villkoren för Kampanjer ändrar inte på något sätt Villkoren för Apples Mediatjänster eller dessa Villkor.

Din Bonus är personlig för dig och får inte säljas, överföras eller tilldelas till, eller delas med, familj, vänner eller andra, eller användas av dig för kommersiella syften. Bonusar kan inte återbetalas eller bytas. Bonusar som erhålls som en del av en Kampanj har inget kontantvärde. Kampanjer gäller inte om de förbjuds eller begränsas av lagstiftning.

7. Risk för förlust  

Varken Utfärdaren eller Apple ansvarar för någon förlust eller skada som uppstår till följd av förlorade eller stulna Presentkort eller innehållskoder, eller användning utan ditt tillstånd. Ta hand om ditt Presentkort och din innehållskod. Personen som köper fysiska presentkort och koder antar ansvaret för risken för förlust då han eller hon tar emot det. Personen som köper digitala presentkort och koder antar ansvaret för risken för förlust då de överförs digitalt till mottagaren. För innehållskoder som distribueras till dig av Apple överförs risken för förlust till dig vid fysisk eller elektronisk överföring till dig, eller den person du har köpt det digitala innehållet för.

8. Felaktiga presentkort/innehållskoder 

Om ett Presentkort eller en innehållskod inte fungerar är du berättigad till ett nytt presentkort eller innehållskod, som krediteras med det oanvända saldo som fanns på kortet eller koden som inte fungerar.

9. Ansvarsbegränsning

Om vi inte uppfyller dessa Villkor ansvarar vi för vår underlåtelse att använda professionell flit, men vi ansvarar inte för förlust eller skada

  • som inte orsakats av vårt brott mot dessa Villkor eller någon av våra handlingar 
  • som inte rimligen kunde ha förutsetts av både dig och oss då dessa Villkor ingicks
  • som orsakats av händelser bortom vår rimliga kontroll.

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar dina rättigheter enligt konsumentlagstiftning, eller vårt ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vår oaktsamhet, bedrägeri eller bedrägligt vilseledande beteende.

10. Tillämplig lagstiftning 

Om du är bosatt i ett land i Europeiska unionen eller i Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island styrs dessa Villkor och din relation till oss av lagstiftning i det land där du har din stadigvarande hemvist. Du kan inleda tvister mot oss i Sverige eller i dina lokala domstolar.

Förenta nationernas lag om internationella köp (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) utesluts särskilt från dessa Villkor.

11. Alternativ lösning av tvister

EU har upprättat en frivillig onlineplattform för lösning av tvister för EU-konsumenter, tillgänglig via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Apple Distribution International Ltd. har valt att inte delta i denna process.

12. Kontakta oss

Om du upplever problem kan du besöka https://support.apple.com/sv-se/HT201195

Senast uppdaterade: 28 juni 2022