Όροι και προϋποθέσεις των Υπηρεσιών πολυμέσων Apple

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δημιουργούν μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Apple (η «Σύμβαση»). Διαβάστε προσεκτικά τη Σύμβαση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Δ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΤ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζ. ΛΗΨΕΙΣ

Η. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΙΑ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΙΒ. ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

ΙΓ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΙΔ. ΠΑΣΟ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΣΟ 

ΙΕ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APP STORE 

ΙΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APP STORE, ΤΟ APPLE BOOKS, ΤΟ APPLE PODCASTS ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   

ΙΖ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APPLE MUSIC

ΙΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APPLE FITNESS+  

ΙΘ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Κ. ΛΟΙΠΑ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Σύμβαση διέπει την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών της Apple, συμπεριλαμβανομένων, όπου διατίθενται, των App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Συνδρομών Apple Podcasts, Apple TV, Apple TV+, Apple TV Channels, Game Center και iTunes («Υπηρεσίες»), μέσω των οποίων μπορείτε να αγοράσετε, να λάβετε, να εκχωρήσετε άδεια, να ενοικιάσετε ή να γίνετε συνδρομητές σε περιεχόμενο, εφαρμογές (όπως ορίζονται κατωτέρω) και άλλες υπηρεσίες εντός εφαρμογής («Περιεχόμενο»). Το Περιεχόμενο μπορεί να προσφέρεται μέσω των Υπηρεσιών από την Apple ή από τρίτο μέρος που έχει προσδιοριστεί ως έμπορος και, σε κάθε περίπτωση, θα προστατεύεστε από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, όπου ισχύει. Οι Υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες για χρήση από εσάς στη χώρα ή στην περιοχή διαμονής σας («Χώρα διαμονής»), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο βρίσκεστε προσωρινά. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό για χρήση των Υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, την προσδιορίζετε ως Χώρα διαμονής σας. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, χρειάζεστε συμβατό υλισμικό, λογισμικό (συνιστάται η τελευταία έκδοση και ορισμένες φορές απαιτείται) και σύνδεση στο διαδίκτυο (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις). Η απόδοση των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να επηρεάζεται από αυτούς τους παράγοντες.

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να αποκτήσετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες μας χωρίς χρέωση ή με χρέωση, διαδικασία που αναφέρεται ως «Συναλλαγή». Με κάθε Συναλλαγή αποκτάτε άδεια χρήσης μόνο για το Περιεχόμενο. Κάθε Συναλλαγή είναι μια ηλεκτρονική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Apple ή/και ανάμεσα σε εσάς και την οντότητα που παρέχει το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες μας. Ωστόσο, εάν είστε πελάτης της Apple Distribution International Ltd., τότε η Apple Distribution International Ltd. είναι ο καταχωρισμένος έμπορος για κάποιο Περιεχόμενο που αποκτάτε από τα Apple Books, Apple Podcasts ή App Store, όπως εμφανίζεται στη σελίδα του προϊόντος ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησης για τη σχετική Υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, αποκτάτε το Περιεχόμενο από την Apple Distribution International Ltd., που διαθέτει άδεια χρήσης από τον πάροχο Περιεχομένου (π.χ., πάροχος Εφαρμογής (όπως ορίζεται κατωτέρω), εκδότης βιβλίων κ.λπ.). Όταν κάνετε την πρώτη σας Συναλλαγή, θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε πόσο συχνά θα πρέπει να ζητάμε το συνθηματικό σας για μελλοντικές Συναλλαγές. Σε κατάλληλο υλισμικό της Apple, εάν ενεργοποιήσετε το Touch ID για τις Συναλλαγές, θα σας ζητούμε να πραγματοποιείτε έλεγχο ταυτότητας για όλες τις Συναλλαγές με το δακτυλικό σας αποτύπωμα και εάν ενεργοποιήσετε το Face ID για τις Συναλλαγές, θα σας ζητούμε να πραγματοποιείτε έλεγχο ταυτότητας όλων των Συναλλαγών χρησιμοποιώντας την αναγνώριση προσώπου. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις συνθηματικού ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: https://support.apple.com/HT204030

Η Apple θα χρεώνει τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας για οποιεσδήποτε Συναλλαγές επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων φόρων. Εάν τον έχετε προσθέσει και στο Πορτοφόλι Apple, η Apple ενδέχεται να χρεώσει τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας στο Πορτοφόλι Apple χρησιμοποιώντας το Apple Pay. Μπορείτε να συσχετίσετε πολλούς τρόπους πληρωμής με το Apple ID σας και συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να αποθηκεύει και να χρεώνει αυτούς τους τρόπους πληρωμής για τις Συναλλαγές. Ο κύριος τρόπος πληρωμής σας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας πληρωμών στις ρυθμίσεις λογαριασμού. 

Εάν ο κύριος τρόπος πληρωμής σας δεν μπορεί να χρεωθεί για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. έχει λήξει ή το υπόλοιπο είναι ανεπαρκές), εξουσιοδοτείτε την Apple να επιχειρήσει να χρεώσει τους άλλους επιλέξιμους τρόπους πληρωμής σας με σειρά από πάνω προς τα κάτω, όπως εμφανίζονται στη σελίδα πληρωμών στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορέσουμε να σας χρεώσουμε, εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά και ενδέχεται να επιχειρήσουμε να σας χρεώσουμε ξανά ή να ζητήσουμε να παράσχετε έναν άλλο τρόπο πληρωμής. Εάν προπαραγγείλετε το Περιεχόμενο, θα χρεωθείτε κατά την παράδοση του Περιεχομένου σε εσάς (εκτός εάν ακυρώσετε πριν γίνει διαθέσιμο το Περιεχόμενο). Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, η Apple δύναται να ενημερώνει αυτόματα τα στοιχεία πληρωμής σας σχετικά με τους τρόπους πληρωμής σας, εάν παρέχονται τέτοιες πληροφορίες από τα δίκτυα πληρωμών ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά σας. Οι όροι που σχετίζονται με την πίστωση καταστήματος και τις δωροκάρτες/τους κωδικούς δώρων είναι διαθέσιμοι εδώ: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρέωσης των Συναλλαγών, επισκεφτείτε το άρθρο https://support.apple.com/HT201359. Συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων email. Οι τιμές του Περιεχομένου ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Εάν τεχνικά προβλήματα εμποδίσουν ή καθυστερήσουν αδικαιολόγητα την παράδοση του Περιεχομένου, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι είτε η παράδοση του Περιεχομένου (εάν είναι δυνατόν) είτε η επιστροφή χρημάτων για την καταβληθείσα τιμή. Περιστασιακά, η Apple μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει μια πληρωμή ή να απορρίψει ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων, εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν απάτη, κατάχρηση ή παράνομη ή άλλη παραπλανητική συμπεριφορά που δίνει το δικαίωμα στην Apple για αντίστοιχη ανταγωγή.

Δικαίωμα ακύρωσης: Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να το κάνετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόδειξής σας χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας. Για να διασφαλιστεί η άμεση διεκπεραίωση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την Αναφορά προβλήματος για να ακυρώσετε όλα τα στοιχεία, με εξαίρεση την Ολοκλήρωση της σεζόν μου, η οποία μπορεί να ακυρωθεί μέσω επικοινωνίας με την Υποστήριξη Apple. Οι συνδρομητικές υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν μόνο μετά την αρχική συνδρομή και όχι μετά από κάθε αυτόματη ανανέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ακύρωσης ή προβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε την Αναφορά προβλήματος, θα σας στείλουμε αμέσως αποδεικτικό παραλαβής του αιτήματος ακύρωσής σας.

Για να είστε εντός της προθεσμίας ακύρωσης, θα πρέπει να αποστείλετε τη δήλωση ακύρωσης προτού λήξει η περίοδος των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Συνέπειες ακύρωσης: Θα σας αποζημιώσουμε το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα λάβουμε την ειδοποίηση ακύρωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε και εσείς για τη Συναλλαγή και δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση για την επιστροφή χρημάτων.

Εξαίρεση στο δικαίωμα ακύρωσης: Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για την παροχή Περιεχομένου, εάν η παράδοση έχει ξεκινήσει κατόπιν αιτήματός σας και έχετε συμφωνήσει ότι έτσι χάνετε το δικαίωμα ακύρωσης.

Υπόδειγμα φόρμας ακύρωσης:

- Προς την Apple Distribution International Ltd., την Υποστήριξη πελατών του iTunes Store, τη Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, rightofwithdrawal@apple.com:

- Με την παρούσα, επιθυμώ να σας ανακοινώσω ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου για το εξής πρόγραμμα:

[INSERT ORDER ID, ITEM, ARTIST AND TYPE]

- Έγινε παραγγελία στις [INSERT DATE] / ελήφθη στις [INSERT DATE]

- Ονοματεπώνυμο καταναλωτή

- Διεύθυνση καταναλωτή

- Διεύθυνση email καταναλωτή

- Ημερομηνία

Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η χρήση των Υπηρεσιών μας και η πρόσβαση στο Περιεχόμενό σας ενδέχεται να απαιτεί Apple ID. Το Apple ID είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε σε ολόκληρο το οικοσύστημα της Apple. Η χρήση του Game Center υπόκειται στην παρούσα Σύμβαση και απαιτεί επίσης λογαριασμό στο Game Center. Ο λογαριασμός σας είναι πολύτιμος και είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειάς του. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Επικοινωνήστε με την Apple, εάν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί.

Πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα δεκατρία (13) έτη (ή ισοδύναμη ελάχιστη ηλικία στη Χώρα διαμονής σας, όπως ορίζεται στη διαδικασία δημιουργίας Apple ID), για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Apple ID για άτομα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει αυτή την ηλικία μπορούν να δημιουργηθούν από έναν γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα μέσω της Οικογενειακής κοινής χρήσης ή από ένα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αν και ορισμένες συσκευές ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόσβαση από τέτοια Apple ID σε ορισμένες Υπηρεσίες στη συσκευή. Ένας γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που δημιουργεί έναν λογαριασμό για έναν ανήλικο πρέπει να διαβάσει την παρούσα Σύμβαση με τον ανήλικο για να διασφαλίσει ότι και οι δύο την κατανοούν.

Μπορείτε να προσθέσετε, να γνωστοποιήσετε ή να αφαιρέσετε μια Επαφή κληρονομιάς για το Apple ID σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο http://support.apple.com/HT212360. Η πρόσβαση μιας Επαφής κληρονομιάς στο Apple ID σας είναι περιορισμένη, όπως περιγράφεται στο άρθρο https://support.apple.com/HT212361.

Δ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου της Apple, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/privacy/.

Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου από εσάς πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται σε αυτή την ενότητα («Κανόνες χρήσης»). Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου αποτελεί ουσιαστική παραβίαση της παρούσας Σύμβασης. Η Apple δύναται να παρακολουθεί τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου από εσάς για να διασφαλίζει ότι τηρείτε τους παρόντες Κανόνες χρήσης.

Όλες οι Υπηρεσίες:

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα Περιεχόμενο App Store κατωτέρω ή όπως άλλως καθορίζεται από την Apple).

- Η παράδοση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου της Apple δεν μεταβιβάζει δικαιώματα εμπορικής ή διαφημιστικής χρήσης σε εσάς και δεν συνιστά παραχώρηση ή παραίτηση από δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε Περιεχόμενο από έως και πέντε (5) διαφορετικά Apple ID σε κάθε συσκευή.

- Για οποιαδήποτε Υπηρεσία, μπορείτε να έχετε έως και δέκα (10) συσκευές (αλλά μόνο έως πέντε (5) υπολογιστές) συνδεδεμένες ταυτόχρονα με το Apple ID σας, αν και οι ταυτόχρονες μεταδόσεις μέσω ροής ή λήψεις Περιεχομένου ενδέχεται να περιορίζονται σε μικρότερο αριθμό συσκευών, όπως ορίζεται κατωτέρω στην ενότητα για το Περιεχόμενο Apple Music και Apple TV. Κάθε υπολογιστής πρέπει επίσης να έχει εξουσιοδοτηθεί με χρήση του ίδιου Apple ID (για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξουσιοδότηση υπολογιστών, επισκεφτείτε το άρθρο https://support.apple.com/HT201251). Οι συσκευές μπορούν να συσχετιστούν με ένα διαφορετικό Apple ID μία φορά κάθε ενενήντα (90) ημέρες.

- Δεν επιτρέπεται να παραποιήσετε αριθμούς φορών αναπαραγωγής, λήψεις, αξιολογήσεις ή κριτικές με κανέναν τρόπο, όπως (i) μέσω της χρήσης bot, δεσμών ενεργειών ή αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ή (ii) μέσω παροχής ή αποδοχής αποζημίωσης ή κινήτρου οποιουδήποτε είδους.

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κανένα λογισμικό, καμία συσκευή, καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία και καμία παρόμοια ή ισοδύναμη χειροκίνητη διαδικασία για να προβείτε σε συγκομιδή (scraping), αντιγραφή ή εκτέλεση μέτρησης, ανάλυσης ή παρακολούθησης οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

- Είναι δική σας ευθύνη να μην χάσετε, καταστρέψετε ή προκαλέσετε ζημιά στο Περιεχόμενο μετά τη λήψη. Σας προτείνουμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα του Περιεχομένου σας τακτικά.

- Δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε τεχνολογία ασφαλείας που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες ή στο Περιεχόμενο.

- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας μόνο χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Apple και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις αυτού του λογισμικού.

- Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα προϊόντος για κάθε Υπηρεσία ή Εφαρμογή τρίτου στο App Store για να προσδιορίσετε τη συμβατότητα.

- Το Περιεχόμενο βίντεο απαιτεί σύνδεση HDCP.

Πωλήσεις και ενοικιάσεις Περιεχομένου ήχου και βίντεο:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) σε έναν εύλογο αριθμό συμβατών συσκευών που σας ανήκουν ή ελέγχετε. Περιεχόμενο με προστασία DRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έως και πέντε (5) υπολογιστές και σε οποιονδήποτε αριθμό συσκευών στις οποίες πραγματοποιείτε συγχρονισμό από αυτούς τους υπολογιστές.

- Οι ενοικιάσεις Περιεχομένου μπορούν να προβάλλονται σε μία συσκευή κάθε φορά, ενώ πρέπει να αναπαραχθούν εντός τριάντα (30) ημερών και να ολοκληρωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την έναρξη της αναπαραγωγής (η διακοπή, η παύση ή η επανεκκίνηση δεν παρατείνει αυτή την περίοδο).

- Μπορείτε να εγγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής ήχου αγορασμένης μουσικής σε δίσκο για ακρόαση έως επτά (7) φορές. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για Περιεχόμενο χωρίς προστασία DRM. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή άλλου Περιεχομένου σε δίσκο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο στον οποίο έχετε εγγράψει το Περιεχόμενό σας με τους ίδιους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο που αγοράσατε από ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

- Το αγορασμένο Περιεχόμενο θα παραμείνει γενικά διαθέσιμο για λήψη, εκ νέου λήψη ή με άλλον τρόπο πρόσβαση από την Apple. Αν και είναι απίθανο, μετά την αγορά σας, το Περιεχόμενο μπορεί να αφαιρεθεί από τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, επειδή ο πάροχος το αφαίρεσε) και να μην είναι διαθέσιμο για περαιτέρω λήψη ή πρόσβαση από την Apple. Για να διασφαλίσετε την ικανότητά σας να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το Περιεχόμενο, σας συνιστούμε να κατεβάσετε όλο το Περιεχόμενο που αγοράσατε σε μια συσκευή που έχετε στην κατοχή σας και να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα.

Περιεχόμενο App Store:

- Ο όρος «Εφαρμογές» περιλαμβάνει εφαρμογές και Κλιπ εφαρμογών για οποιαδήποτε πλατφόρμα ή/και λειτουργικό σύστημα της Apple, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αγορών εντός εφαρμογής, επεκτάσεων (όπως πληκτρολόγια), αυτοκόλλητων και συνδρομών που διατίθενται σε τέτοιες εφαρμογές ή Κλιπ εφαρμογών.

- Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό μιας εμπορικής επιχείρησης, ενός κρατικού οργανισμού ή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος («Επιχείρηση») μπορούν να κατεβάζουν και να συγχρονίζουν μη Arcade Εφαρμογές για χρήση από (i) ένα μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο σε μία (1) ή περισσότερες συσκευές που ανήκουν σε ή ελέγχονται από μια Επιχείρηση ή (ii) πολλά άτομα σε μία κοινόχρηστη συσκευή που ανήκει σε ή ελέγχεται από μια Επιχείρηση. Για λόγους σαφήνειας, κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται σειριακά ή συλλογικά από πολλούς χρήστες απαιτεί ξεχωριστή άδεια.

Apple Music:

- Με μια μεμονωμένη συνδρομή Apple Music μπορείτε να πραγματοποιείτε μετάδοση μέσω ροής σε μία συσκευή κάθε φορά. Η ιδιότητα μέλους Οικογένειας επιτρέπει σε εσάς ή στα μέλη της Οικογένειάς σας να πραγματοποιείτε μετάδοση μέσω ροή σε έως και έξι (6) συσκευές κάθε φορά.

Apple Arcade:

- Εφαρμογές Apple Arcade μπορούν να ληφθούν ή να ληφθούν εκ νέου μόνο με έγκυρη δοκιμαστική συνδρομή ή συνδρομή Apple Arcade.

- Εάν λήξει η συνδρομή σας, οι Εφαρμογές που λήφθηκαν μέσω του Apple Arcade δεν θα είναι πλέον προσβάσιμες από εσάς.

Περιεχόμενο Apple TV:

- Για τα περισσότερα κανάλια, μπορείτε να πραγματοποιείτε μετάδοση Περιεχομένου βίντεο μέσω ροής σε έως και τρεις (3) συσκευές ταυτόχρονα. 

- Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Κανόνες χρήσης περιεχομένου της Apple TV στο άρθρο https://support.apple.com/HT210074.

ΣΤ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης από μέρους σας, η Apple μπορεί: (i) να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση ή/και το Apple ID σας και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά που είναι συσχετισμένα με το Apple ID σας έως και την ημερομηνία τερματισμού ή/και (ii) να τερματίσει την άδειά σας για χρήση του λογισμικού ή/και (iii) να αποκλείσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες. Για να αποφασίσει αν θα παύσει ή θα αναστείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, η Apple θα λάβει υπόψη μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της αδυναμίας συμμόρφωσης, καθώς και αν στο παρελθόν είχε υπάρξει περίπτωση μη συμμόρφωσης από μέρους σας με την παρούσα Σύμβαση.

Επιπλέον, η Apple διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος ή Περιεχόμενο αυτών) ανά πάσα στιγμή για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους και η Apple δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο σε περίπτωση που ασκήσει τέτοια δικαιώματα. Στο μέτρο του δυνατού, η Apple θα σας προειδοποιήσει εκ των προτέρων για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας. Ο τερματισμός της Υπηρεσίας δεν θα επηρεάσει το Περιεχόμενο που έχετε ήδη αποκτήσει και κατεβάσει. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε επιπλέον υπολογιστές να χρησιμοποιούν τέτοιο Περιεχόμενο. Εάν η Apple διακόψει μια Υπηρεσία που είναι συνδρομητική για την οποία έχετε ήδη πληρώσει, η Apple θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας.

Ζ. ΛΗΨΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχει περιορισμός ως προς την ποσότητα του Περιεχομένου που μπορείτε να κατεβάσετε και ένα μέρος του Περιεχομένου που έχετε λάβει ενδέχεται να λήγει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήψη ή την πρώτη αναπαραγωγή. Ορισμένο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι καθόλου διαθέσιμο για λήψη.

Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη του Περιεχομένου που αποκτήθηκε προηγουμένως («Εκ νέου λήψη») στις συσκευές σας που είναι συνδεδεμένες με το ίδιο Apple ID («Συσχετισμένες συσκευές»). Μπορείτε να δείτε τους τύπους Περιεχομένου που είναι διαθέσιμοι για Εκ νέου λήψη στη Χώρα διαμονής σας στο άρθρο https://support.apple.com/HT204632. Το Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για Εκ νέου λήψη, εάν το Περιεχόμενο αυτό δεν προσφέρεται πλέον στις Υπηρεσίες μας.

Επίσης, το Περιεχόμενο μπορεί να αφαιρεθεί από τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή (για παράδειγμα, επειδή ο πάροχος το αφαίρεσε), μετά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η λήψη του, η εκ νέου λήψη του ή η πρόσβαση σε αυτό με άλλον τρόπο από την Apple.

Η. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι Υπηρεσίες και ορισμένες Εφαρμογές ενδέχεται να σας επιτρέπουν να αγοράζετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες βάσει συνδρομής («Συνδρομές επί πληρωμή»). Οι Συνδρομές επί πληρωμή ανανεώνονται αυτόματα έως ότου ακυρωθούν στην ενότητα «Διαχείριση συνδρομών» στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ακύρωση των συνδρομών σας, επισκεφτείτε το άρθρο https://support.apple.com/HT202039. Θα ειδοποιηθείτε εάν αυξηθεί η τιμή μιας Συνδρομής επί πληρωμή και, εάν χρειαστεί, θα ζητηθεί να παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας για να συνεχίσετε. Θα χρεωθείτε το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της τελευταίας περιόδου συνδρομής επί πληρωμή. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουμε να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής σας (π.χ. επειδή έχει λήξει ή το υπόλοιπο είναι ανεπαρκές) και δεν έχετε ακυρώσει τη Συνδρομή επί πληρωμή, θα συνεχίσετε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά και θα προσπαθήσουμε να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής, καθώς ενδέχεται να ενημερώσετε τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής. Αυτό μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης της επόμενης περιόδου Συνδρομής επί πληρωμή και ενδέχεται να αλλάξει την ημερομηνία κατά την οποία χρεώνεστε για κάθε χρονική περίοδο, όπως εμφανίζεται στην απόδειξή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη Συνδρομή επί πληρωμή, εάν δεν μπορέσουμε να χρεώσουμε επιτυχώς τον τρόπο πληρωμής σας για να ανανεώσουμε τη συνδρομή σας. Ορισμένες Συνδρομές επί πληρωμή ενδέχεται να προσφέρουν μια δωρεάν δοκιμή πριν από τη χρέωση του τρόπου πληρωμής σας. Εάν αποφασίσετε να καταργήσετε την εγγραφή σας από μια Συνδρομή επί πληρωμή πριν ξεκινήσουμε τη χρέωση του τρόπου πληρωμής σας, ακυρώστε τη συνδρομή τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη λήξη της δωρεάν δοκιμής.

Εάν ξεκινήσετε μια δωρεάν δοκιμή για μια Συνδρομή επί πληρωμή που προσφέρεται από την Apple ενεργούσα ως τον πάροχο Περιεχομένου (μια «Συνδρομή επί πληρωμή της Apple») και την ακυρώσετε πριν από τη λήξη της, δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ξανά τη δωρεάν δοκιμή.

Οι δωρεάν δοκιμές ή οι δωρεάν προσφορές για τις Συνδρομές επί πληρωμή της Apple, εκτός από το iCloud, δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δωρεάν δοκιμές ή προσφορές συνδρομής Apple One. Εάν χρησιμοποιείτε μια δωρεάν δοκιμή ή δωρεάν προσφορά για οποιεσδήποτε Συνδρομές επί πληρωμή της Apple και εγγραφείτε σε συνδρομή Apple One, οι δωρεάν δοκιμές ή οι προσφορές σας δεν θα τεθούν σε παύση, ακόμη και αν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Συνδρομές επί πληρωμή της Apple μέσω της συνδρομής Apple One. Αναγνωρίζετε ότι η δωρεάν δοκιμή ή η δωρεάν προσφορά σας ενδέχεται να λήξει ενώ είστε Συνδρομητής επί πληρωμή στο Apple One και η Apple δεν θα έχει καμία υποχρέωση να αποκαταστήσει, να επιστρέψει ή να σας αποζημιώσει με άλλον τρόπο για οποιοδήποτε μέρος αυτής της δωρεάν δοκιμής ή δωρεάν προσφοράς που έχει λήξει.

Όταν λήξει η Συνδρομή επί πληρωμή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο, θα χάσετε την πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή Περιεχόμενο αυτής της Υπηρεσίας που απαιτεί Συνδρομή επί πληρωμή.

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και σχετίζονται με Υπηρεσίες, τύπους Περιεχομένου, δυνατότητες ή λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμα στη Χώρα διαμονής σας δεν ισχύουν για εσάς, εκτός εάν και μέχρι να καταστούν διαθέσιμα σε εσάς. Για να δείτε τους διαθέσιμους τύπους Περιεχομένου στη Χώρα διαμονής σας, μεταβείτε στις Υπηρεσίες ή επισκεφτείτε το άρθρο https://support.apple.com/HT204411. Ορισμένες Υπηρεσίες και Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα σε εσάς στη Χώρα διαμονής σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε εσάς όταν ταξιδεύετε εκτός της Χώρας διαμονής σας, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ι. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή ορισμένες δυνατότητες των Υπηρεσιών κατά την πρόσβαση σε αυτές από μια συσκευή που δεν φέρει την επωνυμία της Apple. Συμβουλευτείτε το κατάστημα εφαρμογών στη συσκευή τρίτων για να διαπιστώσετε εάν υποστηρίζεται η Υπηρεσία. Επιπλέον, ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούν, να κατευθύνουν ή να προτείνουν τη χρήση εξοπλισμού τρίτων σε ορισμένες περιπτώσεις ή/και για ορισμένες δραστηριότητες. Η εν λόγω χρήση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του εξοπλισμού και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του κατασκευαστή. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματη λήψη και εγκατάσταση μικρών ενημερώσεων στο λογισμικό της σε εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών κατά καιρούς.

ΙΑ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, όπως, για παράδειγμα, σχετικά με τη χρέωση και τις συνδρομές ή το Apple ID σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://getsupport.apple.com, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή συνομιλίας αφού επιλέξετε το ζήτημα που σχετίζεται περισσότερο με την ερώτησή σας. Αν επιλέξετε να συνομιλήσετε μαζί μας, έχετε την επιλογή να κατεβάσετε ένα αντίγραφο της συνομιλίας σας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα που πραγματοποιήθηκε η συνομιλία.

Θα παρέχουμε γενική υποστήριξη για όλες τις Υπηρεσίες εκτός από το App Store, για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα: Η Apple θα παρέχει υποστήριξη για θέματα που σχετίζονται με τη Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληρωμών, της παράδοσης και των επιστροφών. Για τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα μιας εφαρμογής, επικοινωνήστε με τον Πάροχο εφαρμογής (όπως εμφανίζεται στη σελίδα προϊόντος της Εφαρμογής στο App Store).

ΙΒ. ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας επιτρέπουν να υποβάλετε ή να δημοσιεύσετε υλικό, όπως σχόλια, αξιολογήσεις και κριτικές, φωτογραφίες, βίντεο και podcast (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεταδεδομένων και των εξωφύλλων). Η από μέρους σας χρήση αυτών των δυνατοτήτων πρέπει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες υποβολής, οι οποίες ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς και, αν εντοπίσουμε υλικό που παραβιάζει τις Οδηγίες υποβολής, θα το αφαιρέσουμε. Εάν δείτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες υποβολής, συμπεριλαμβανομένου τυχόν προσβλητικού, κακοποιητικού ή παράνομου περιεχομένου, ενημερώστε μας στον ιστότοπο reportaproblem.apple.com ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Apple. Εκτός από τον βαθμό που απαγορεύεται από τη νομοθεσία, διά του παρόντος παρέχετε στην Apple μια παγκόσμια, απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του υλικού που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες και του σχετικού μάρκετινγκ, καθώς και τη χρήση του υλικού που υποβάλλετε για εσωτερικούς σκοπούς της Apple. Η Apple μπορεί να παρακολουθεί και να αποφασίζει να αφαιρεί ή να επεξεργάζεται οποιοδήποτε υλικό που έχει υποβληθεί, μεταξύ άλλων μέσω αυτοματοποιημένων φίλτρων περιεχομένου ή/και ελέγχου από άνθρωπο. Η Apple δεν παρακολουθεί ούτε επαληθεύει ότι έχετε χρησιμοποιήσει μια Υπηρεσία ή έχετε καταναλώσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο πριν υποβάλετε ένα σχόλιο, μια βαθμολογία ή μια κριτική σχετικά με αυτήν την Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο. Εάν η Apple αφαιρέσει το υλικό σας επειδή αυτό δεν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες υποβολής, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αποκατάστασης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο apple.com/legal/dsa/redress-options.

Οδηγίες υποβολής: Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών για:

- δημοσίευση τυχόν υλικού (i) για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα ή άδεια χρήσης ή (ii) το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους·

- δημοσίευση ή υποβολή ανάρμοστου, προσβλητικού, παράνομου, παραπλανητικού, ανακριβούς ή επιβλαβούς περιεχομένου·

- δημοσίευση προσωπικών, ιδιωτικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών που ανήκουν σε άλλους·

- να ζητήσετε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο άτομο·

- πλαστοπροσωπία ή ψευδή παρουσίαση της σχέσης σας με άλλο άτομο ή οντότητα·

- δημοσίευση ή μετάδοση ανεπιθύμητου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ανεπιθύμητων ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων, προωθητικού περιεχομένου ή ενημερωτικών ανακοινώσεων·

- δημοσίευση, τροποποίηση ή κατάργηση βαθμολογίας ή κριτικής με αντάλλαγμα οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης ή κίνητρο· 

- δημοσίευση ή υποβολή ψευδούς, καταχρηστικής, επιβλαβούς, παραπλανητικής ή κακόβουλης βαθμολογίας, κριτικής ή αναφοράς, ή βαθμολογίας ή κριτικής που δεν σχετίζεται με το Περιεχόμενο που υποβάλλεται σε έλεγχο·

- σχεδιασμό ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε παράνομη, δόλια ή παραπλανητική δραστηριότητα.

ΙΓ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο οργανωτής μιας Οικογένειας («Οργανωτής») πρέπει να έχει συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη (ή την αντίστοιχη ηλικία ενηλικίωσης στη Χώρα διαμονής του) και να είναι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας οποιουδήποτε μέλους της Οικογένειας κάτω των δεκατριών (13) ετών (ή αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας στη Χώρα διαμονής του όπως ορίζεται στη διαδικασία εγγραφής). Απαιτούνται συσκευές Apple για πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της Οικογενειακής κοινής χρήσης. Η Οικογενειακή κοινή χρήση επιτρέπει την κοινή χρήση επιλέξιμων συνδρομών από έως έξι (6) μέλη μιας Οικογένειας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Οικογενειακή κοινή χρήση, επισκεφτείτε το άρθρο: https://support.apple.com/HT201060.

Κοινή χρήση αγορών: Η δυνατότητα «Κοινή χρήση αγορών» της Οικογενειακής κοινής χρήσης επιτρέπει την κοινή χρήση επιλέξιμου Περιεχομένου ανάμεσα σε έως έξι (6) μέλη μιας Οικογένειας. Ο Οργανωτής προσκαλεί άλλα μέλη να συμμετάσχουν και συμφωνεί να πληρώνει για όλες τις Συναλλαγές που πραγματοποιούνται από μέλη της Οικογένειας. Οι επιλέξιμοι τρόποι πληρωμής του Οργανωτή χρησιμοποιούνται για την πληρωμή οποιασδήποτε Συναλλαγής που πραγματοποιείται από ένα μέλος της Οικογένειας (εκτός εάν ο λογαριασμός του μέλους της Οικογένειας διαθέτει πίστωση καταστήματος, η οποία χρησιμοποιείται πάντα πρώτη). Τα μέλη της Οικογένειας ενεργούν ως αντιπρόσωποι του Οργανωτή όταν χρησιμοποιούνται οι επιλέξιμοι τρόποι πληρωμής του Οργανωτή. Διά του παρόντος, ο Οργανωτής συμφωνεί ότι: (1) θα πληρώνει για τέτοιες Συναλλαγές, (2) οι Συναλλαγές που πραγματοποιούνται από μέλη της Οικογένειας είναι εξουσιοδοτημένες και (3) οι συναλλαγές θα χρεώνονται σε επιλέξιμους τρόπους πληρωμής με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην Ενότητα Β ανωτέρω. Οι Οργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις συμβάσεις που διέπουν τους τρόπους πληρωμής τους και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την κοινή χρήση της πρόσβασης στους επιλέξιμους τρόπους πληρωμής τους με μέλη της Οικογένειας. Μια απόδειξη ή ένα τιμολόγιο για μια Συναλλαγή οποιουδήποτε μέλους της Οικογένειας αποστέλλεται στο μέλος της Οικογένειας που πραγματοποίησε τη συναλλαγή και, εάν χρεωθεί στον τρόπο πληρωμής του Οργανωτή, τότε και στον Οργανωτή.

Ερώτηση για αγορά: Η Ερώτηση για αγορά είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στον Οργανωτή να εγκρίνει Συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται από ένα μέλος της Οικογένειας το οποίο δεν έχει συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη (ή την αντίστοιχη ηλικία ενηλικίωσης στη Χώρα διαμονής του). Το Περιεχόμενο που κοινοποιείται από μέλη της Οικογένειας ή αποκτάται μέσω κωδικών περιεχομένου γενικά δεν υπόκειται στην Ερώτηση για αγορά. Οι κωδικοί περιεχομένου που διευκολύνουν την πρόσβαση σε συνδρομές υπόκεινται στην Ερώτηση για αγορά. Ο Οργανωτής πρέπει να είναι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας οποιουδήποτε μέλους της Οικογένειας για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η Ερώτηση για αγορά. Η Ερώτηση για αγορά είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για οποιοδήποτε μέλος της Οικογένειας κάτω των δεκατριών (13) ετών (ή το αντίστοιχο ελάχιστο όριο ηλικίας στη Χώρα διαμονής του) και παραμένει σε ισχύ έως ότου απενεργοποιηθεί από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα. Αν η Ερώτηση για αγορά απενεργοποιηθεί αφού συμπληρώσει το μέλος της Οικογένειας τα δεκαοκτώ (18) έτη (ή την ηλικία ενηλικίωσης στη Χώρα διαμονής του), δεν θα είναι πλέον δυνατή η ενεργοποίηση. Η Ερώτηση για αγορά δεν απαιτεί την ενεργοποίηση της Κοινής χρήσης αγορών.

Αλλαγές στα μέλη της Οικογένειας: Όταν ένα μέλος της Οικογένειας αποχωρεί ή αφαιρείται από την Οικογένεια, τα υπόλοιπα μέλη της Οικογένειας ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο Περιεχόμενο του πρώην μέλους, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που αποκτήθηκε με τον τρόπο πληρωμής του Οργανωτή.

Κανόνες Οικογενειακής κοινής χρήσης: Μπορείτε να ανήκετε μόνο σε μία (1) Οικογένεια κάθε φορά και να γίνετε μέλος οποιασδήποτε Οικογένειας όχι περισσότερες από δύο φορές τον χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε το Apple ID που έχετε συσχετίσει με μια Οικογένεια μία φορά κάθε ενενήντα (90) ημέρες. Όλα τα μέλη της Οικογένειας πρέπει να έχουν την ίδια Χώρα διαμονής. Δεν είναι κατάλληλο όλο το Περιεχόμενο για Κοινή χρήση αγορών, συμπεριλαμβανομένων των Αγορών εντός εφαρμογής, των συνδρομών και ορισμένων εφαρμογών που διαθέτετε ήδη. Οι συνδρομές Apple TV+, Κανάλια Apple TV, Apple One για Οικογένειες, Apple One Premier, Apple Music για Οικογένειες, Apple Arcade, Apple News+ και Apple Fitness+ ενεργοποιούνται αυτόματα για την Οικογενειακή κοινή χρήση. Οι συνδρομές που χρησιμοποιούνται από κοινού από μια Οικογένεια ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης Περιεχομένου βάσει συνδρομής.

ΙΔ. ΠΑΣΟ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΣΟ

Με ένα Πάσο μπορείτε να αγοράζετε και να λαμβάνετε τηλεοπτικό Περιεχόμενο τη στιγμή που γίνεται διαθέσιμο. Το Πάσο σεζόν ισχύει για τηλεοπτικό Περιεχόμενο που έχει περιορισμένο αριθμό επεισοδίων ανά σεζόν. Το Πολυπάσο ισχύει για τηλεοπτικό Περιεχόμενο που διατίθεται σε συνεχή βάση. Η πλήρης τιμή ενός Πάσου σεζόν ή ενός Πολυπάσου χρεώνεται τη στιγμή της Συναλλαγής. Το Περιεχόμενο Πάσου σεζόν ή Πολυπάσου είναι διαθέσιμο για λήψη έως και ενενήντα (90) ημέρες μετά τη διάθεση του τελευταίου επεισοδίου. Εάν ένας πάροχος Περιεχομένου παραδώσει στην Apple λιγότερα τηλεοπτικά επεισόδια από ό,τι είχε προγραμματιστεί όταν αγοράσατε ένα Πάσο σεζόν, θα πιστώσουμε στο Apple ID σας την αξία λιανικής του αντίστοιχου αριθμού επεισοδίων που δεν παρασχέθηκαν στην Apple.

ΙΕ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APP STORE (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ APPLE ARCADE)

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ APP STORE

Οι άδειες χρήσης εφαρμογών παρέχονται σε εσάς από την Apple ή από τρίτο προγραμματιστή («Πάροχος εφαρμογής»). Η Apple ενεργεί ως αντιπρόσωπος των Παρόχων εφαρμογών στη λειτουργία του App Store και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση πώλησης ή στη σύμβαση χρήστη ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο εφαρμογής. Ωστόσο, εάν είστε πελάτης της Apple Distribution International Ltd., τότε ο καταχωρισμένος έμπορος είναι η Apple Distribution International Ltd., που σημαίνει ότι αποκτάτε την άδεια χρήσης της Εφαρμογής από την Apple Distribution International Ltd., αλλά η Εφαρμογή διαθέτει άδεια χρήσης από τον Πάροχο εφαρμογής. Μια Εφαρμογή με άδεια χρήσης από την Apple είναι «Εφαρμογή Apple», ενώ μια Εφαρμογή με άδεια χρήσης από έναν Πάροχο εφαρμογής είναι η «Εφαρμογή τρίτου». Κάθε Εφαρμογή που αποκτάτε διέπεται από τη Σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη της Αδειοδοτημένης εφαρμογής («Τυπική EULA») που ορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν η Apple ή ο Πάροχος εφαρμογής παρέχει υπερισχύουσα προσαρμοσμένη σύμβαση άδειας χρήσης («Προσαρμοσμένη EULA»). Με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας, ο Πάροχος εφαρμογής οποιασδήποτε Εφαρμογής τρίτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενό της και τις εγγυήσεις, καθώς και για τυχόν αξιώσεις που μπορεί να έχετε σε σχέση με την Εφαρμογή τρίτου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple είναι τρίτος δικαιούχος της τυπικής EULA ή της προσαρμοσμένης EULA που ισχύει για κάθε εφαρμογή τρίτου μέρους και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να επιβάλει την εν λόγω σύμβαση. Ορισμένες Εφαρμογές, όπως αυτοκόλλητα και εφαρμογές iMessage, ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην αφετηρία της συσκευής, αλλά να είναι προσβάσιμες και να χρησιμοποιούνται στο συρτάρι της εφαρμογής Μηνύματα.

ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εφαρμογές ενδέχεται να προσφέρουν περιεχόμενο, υπηρεσίες ή λειτουργίες για χρήση σε τέτοιες Εφαρμογές («Αγορές εντός εφαρμογής»). Οι Αγορές εντός εφαρμογής που καταναλώνονται κατά τη χρήση της Εφαρμογής (για παράδειγμα, εικονικοί πολύτιμοι λίθοι) δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ συσκευών και μπορούν ληφθούν μόνο μία φορά. Πρέπει να κάνετε έλεγχο ταυτότητας του λογαριασμού σας προτού πραγματοποιήσετε Αγορές εντός εφαρμογής –ξεχωριστά από οποιονδήποτε έλεγχο ταυτότητας για να αποκτήσετε άλλο Περιεχόμενο– εισάγοντας το συνθηματικό σας ή χρησιμοποιώντας το Touch ID ή το Face ID. Θα έχετε περιθώριο δεκαπέντε (15) λεπτά για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες Αγορές εντός εφαρμογής χωρίς να πραγματοποιήσετε εκ νέου έλεγχο ταυτότητας, εκτός εάν έχετε ζητήσει να απαιτείται το συνθηματικό σας για κάθε αγορά ή εάν έχετε ενεργοποιήσει το Touch ID ή το Face ID. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης Αγορών εντός εφαρμογής ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: https://support.apple.com/HT201304.

ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να πωλούνται μαζί ως πακέτα («Πακέτο εφαρμογών»). Η τιμή που εμφανίζεται σε ένα Πακέτο εφαρμογών είναι η τιμή που θα χρεωθείτε κατά την αγορά του Πακέτου εφαρμογών. Η τιμή του Πακέτου εφαρμογών μπορεί να μειωθεί εφόσον έχετε ήδη αγοράσει ή αποκτήσει ορισμένες από τις εφαρμογές, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει μια ελάχιστη χρέωση για την ολοκλήρωση του Πακέτου εφαρμογών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

 

Κατά τον καθορισμό του τρόπου ταξινόμησης των Εφαρμογών στα αποτελέσματα αναζήτησης, οι κύριες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι τα μεταδεδομένα που παρέχονται από τους Παρόχους εφαρμογών, ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες έχουν αλληλεπιδράσει με τις Εφαρμογές και το App Store και η δημοτικότητα των Εφαρμογών στο App Store. Αυτές οι κύριες παράμετροι παρέχουν τα πιο συναφή αποτελέσματα στα ερωτήματα αναζήτησης πελατών.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι Εφαρμογές που διατίθενται μέσω του App Store εκχωρούνται με άδεια χρήσης και δεν πωλούνται σε εσάς. Η άδειά σας για κάθε Εφαρμογή υπόκειται στην προηγούμενη αποδοχή από εσάς είτε της παρούσας Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη αδειοδοτημένης εφαρμογής («Τυπική EULA») είτε μιας προσαρμοσμένης σύμβασης άδειας τελικού χρήστη ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο εφαρμογής («Προσαρμοσμένη EULA»), εάν παρέχεται. Η άδεια χρήσης οποιασδήποτε Εφαρμογής Apple δυνάμει αυτής της Τυπικής EULA ή της Προσαρμοσμένης EULA εκχωρείται από την Apple και η άδεια χρήσης οποιασδήποτε Εφαρμογής τρίτου δυνάμει αυτής της Τυπικής EULA ή της Προσαρμοσμένης EULA εκχωρείται από τον Πάροχο εφαρμογής της εν λόγω Εφαρμογής τρίτου. Κάθε Εφαρμογή που υπόκειται σε αυτήν την Τυπική EULA αναφέρεται στο παρόν ως «Αδειοδοτημένη εφαρμογή». Ο Πάροχος εφαρμογής ή η Apple, κατά περίπτωση (ο «Χορηγός άδειας») διατηρεί όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την Αδειοδοτημένη εφαρμογή, τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά δυνάμει της παρούσας Τυπικής EULA.

α. Πεδίο εφαρμογής της Άδειας χρήσης: Ο Χορηγός άδειας σάς παρέχει μια μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση της Αδειοδοτημένης εφαρμογής σε οποιαδήποτε προϊόντα με την επωνυμία της Apple που σας ανήκουν ή ελέγχετε και όπως επιτρέπεται από τους Κανόνες χρήσης. Οι όροι αυτής της Τυπικής EULA θα διέπουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή υπηρεσίες που προσπελαύνονται από ή αγοράζονται εντός της Αδειοδοτημένης εφαρμογής, καθώς και αναβαθμίσεις που παρέχονται από τον Χορηγό άδειας που αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την αρχική Αδειοδοτημένη εφαρμογή, εκτός εάν η αναβάθμιση αυτή συνοδεύεται από μια Προσαρμοσμένη EULA. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στους Κανόνες χρήσης, δεν επιτρέπεται να διανείμετε ή να διαθέσετε την Αδειοδοτημένη εφαρμογή σε ένα δίκτυο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από πολλές συσκευές. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η αναδιανομή ή η υποαδειοδότηση της Αδειοδοτημένης εφαρμογής, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση και, εάν πουλήσετε τη Συσκευή Apple σε τρίτο, θα πρέπει να αφαιρέσετε την Αδειοδοτημένη εφαρμογή από τη Συσκευή Apple προτού το κάνετε. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα άδεια χρήσης και τους Κανόνες χρήσης), η αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση, η απόπειρα άντλησης του πηγαίου κώδικα, η τροποποίηση ή η δημιουργία παράγωγων έργων της Αδειοδοτημένης εφαρμογής, τυχόν ενημερώσεων ή οποιουδήποτε μέρους αυτής (εκτός εάν και μόνο στον βαθμό που οποιοσδήποτε προηγούμενος περιορισμός απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή στον βαθμό που επιτρέπεται από τους όρους παραχώρηση άδειας οι οποίοι διέπουν τη χρήση οποιωνδήποτε στοιχείων ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνονται στην Αδειοδοτημένη εφαρμογή).

β. Συγκατάθεση για χρήση δεδομένων: Συμφωνείτε ότι ο Χορηγός άδειας μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τεχνικά δεδομένα και συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας, το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και τις περιφερειακές συσκευές σας, που συλλέγονται περιοδικά για τη διευκόλυνση της παροχής ενημερώσεων λογισμικού, υποστήριξης προϊόντων και άλλων υπηρεσιών σε εσάς (εάν υπάρχουν) που σχετίζονται με την Αδειοδοτημένη εφαρμογή. Ο Χορηγός άδειας χρήσης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, αρκεί να είναι σε μορφή που δεν σας ταυτοποιούν, για να βελτιώνει τα προϊόντα του ή να σας παρέχει υπηρεσίες ή τεχνολογίες.

γ. Τερματισμός. Αυτή η Τυπική EULA ισχύει έως ότου τερματιστεί από εσάς ή τον Χορηγό άδειας. Τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της Τυπικής EULA θα λήξουν αυτόματα, εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από τους όρους της.

δ. Εξωτερικές υπηρεσίες. Η Αδειοδοτημένη εφαρμογή μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και ιστότοπους του Χορηγού άδειας ή/και τρίτων (συλλογικά και μεμονωμένα, «Εξωτερικές υπηρεσίες»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Εξωτερικές υπηρεσίες με δική σας ευθύνη. Ο Χορηγός άδειας δεν φέρει ευθύνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας οποιωνδήποτε Εξωτερικών υπηρεσιών τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες Εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων. Τα δεδομένα που εμφανίζονται από οποιαδήποτε Αδειοδοτημένη εφαρμογή ή Εξωτερική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οικονομικών και ιατρικών πληροφοριών και των πληροφοριών τοποθεσίας, προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι εγγυημένα από τον Χορηγό άδειας ή τους αντιπροσώπους του. Απαγορεύεται η χρήση των Εξωτερικών υπηρεσιών με τρόπο που δεν συνάδει με τους όρους της παρούσας Τυπικής EULA ή που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Χορηγού άδειας ή οποιουδήποτε τρίτου. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Εξωτερικές υπηρεσίες για παρενόχληση, κατάχρηση, καταδίωξη, απειλή ή δυσφήμιση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή οντότητας και ότι ο Χορηγός άδειας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια χρήση. Οι Εξωτερικές υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες ή στη Χώρα διαμονής σας και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Στον βαθμό που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις Εξωτερικές υπηρεσίες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους. Ο Χορηγός άδειας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει, να αφαιρέσει, να απενεργοποιήσει ή να επιβάλει περιορισμούς ή όρια πρόσβασης σε οποιεσδήποτε Εξωτερικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση απέναντί σας.

ε. Εγγύηση: Ο Χορηγός άδειας θα εφαρμόσει εύλογη επιμέλεια και επιδεξιότητα όσον αφορά την παροχή της Αδειοδοτημένης εφαρμογής και οποιωνδήποτε Εξωτερικών υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται από την Αδειοδοτημένη εφαρμογή σε εσάς. Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε νομική εγγύηση συμμόρφωσης για τις Αδειοδοτημένες εφαρμογές που αγοράσατε με ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ετών και για συνδρομές εντός εφαρμογής κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου προμήθειας. Ο Χορηγός άδειας δεν προβαίνει σε άλλες υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τις Εξωτερικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα δεν εγγυάται ότι:

(i) η από μέρους σας χρήση των Εξωτερικών υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα·

(ii) οι Εξωτερικές υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από απώλεια, καταστροφή, επιθέσεις, ιούς, παρεμβολές, ηλεκτρονικές εισβολές ή άλλες εισβολές ασφαλείας και ο Χορηγός άδειας αποποιείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται με αυτά. Θα είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του δικού σας συστήματος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Αδειοδοτημένης εφαρμογής που είναι αποθηκευμένη στο σύστημά σας.

στ. Περιορισμός ευθύνης.

(i) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Ενότητα (ii) του παρόντος, σε καμία περίπτωση ο Χορηγός άδειας, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι ανάδοχοι, οι προϊστάμενοι ή οι δικαιοπάροχοί του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από τον Χορηγό άδειας, τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του, όπου:

(1) δεν υπάρχει παραβίαση της νομικής υποχρέωσης επιμέλειας που σας οφείλεται από τον Χορηγό άδειας ή από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του,

(2) δεν είναι εύλογα προβλέψιμο αποτέλεσμα τέτοιας παραβίασης,

(3) οποιαδήποτε αύξηση της απώλειας ή της ζημίας προκύπτει από την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη («Σύμβαση»),

(4) προκύπτει από απόφαση του Χορηγού άδειας να σας προειδοποιήσει, να αναστείλετε ή να τερματίσετε την πρόσβασή σας στις Εξωτερικές υπηρεσίες ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά τη διερεύνηση μιας υπόνοιας παραβίασης ή ως αποτέλεσμα του συμπεράσματος του Χορηγού άδειας ότι παραβιάστηκε η παρούσα Σύμβαση,

(5) αφορά απώλεια εισοδήματος, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κέρδους ή οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της Αδειοδοτημένης εφαρμογής από εσάς.

(ii) Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν αφαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη του Χορηγού άδειας για απάτη, βαριά αμέλεια, δόλο ή για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά του.

ζ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή με άλλον τρόπο να εξαγάγετε ή να επανεξαγάγετε την Αδειοδοτημένη εφαρμογή, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία αποκτήθηκε η Αδειοδοτημένη εφαρμογή. Συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή της Αδειοδοτημένης εφαρμογής (α) σε χώρες για τις οποίες εφαρμόζεται εμπορικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ ή (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στον κατάλογο των Ειδικώς χαρακτηρισμένων αλλοδαπών προσώπων (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στον κατάλογο Αποκλεισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας την Αδειοδοτημένη εφαρμογή, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε καμία τέτοια χώρα ή κατάλογο. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα για κανέναν σκοπό που απαγορεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της κατασκευής ή της παραγωγής πυρηνικών, πυραυλικών ή χημικών ή βιολογικών όπλων.

η. Τελικοί χρήστες του αμερικανικού Δημοσίου. Η Αδειοδοτημένη εφαρμογή και το σχετικό πληροφοριακό υλικό αποτελούν «Εμπορικά είδη», όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 48, παράγραφος 2.101 του Κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών (C.F.R.), και περιέχει «Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» και «Πληροφοριακό υλικό εμπορικού λογισμικού υπολογιστών», όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 48, παράγραφος 12.212 ή στο άρθρο 48, παράγραφος 227.7202 του C.F.R. Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 12.212 ή το άρθρο 48, παράγραφοι 227.7202-1 έως 227.7202-4, κατά περίπτωση, το Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών και το Πληροφοριακό υλικό εμπορικού λογισμικού υπολογιστών παρέχονται με άδεια χρήσης σε τελικούς χρήστες του αμερικανικού Δημοσίου (α) μόνο ως Εμπορικά είδη και (β) μόνο με εκείνα τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα. Με την επιφύλαξη όλων των μη δημοσιευμένων δικαιωμάτων σύμφωνα με το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

θ. Εξαιρουμένων των διατάξεων της ακόλουθης παραγράφου και στον βαθμό που προβλέπεται ρητά, η παρούσα Σύμβαση και οι σχέσεις ανάμεσα σε εσάς και την Apple διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις για τη σύγκρουση δικαίων. Εσείς και η Apple συμφωνείτε ότι υπόκεισθε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της κομητείας της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης η οποία προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση. Εάν (α) δεν είστε υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, (β) δεν είστε κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, (γ) δεν προσπελάζετε την Υπηρεσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και (δ) είστε υπήκοος μίας από τις χώρες που αναφέρονται κατωτέρω, συμφωνείτε δια της παρούσης ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση η οποία προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο που προβλέπεται κατωτέρω, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίων, και δια της παρούσης υπόκεισθε αμετάκλητα στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην πολιτεία, την περιφέρεια ή τη χώρα που αναφέρεται κατωτέρω και το δίκαιο της οποίας ισχύει:

Εάν είστε κάτοικος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, Ελβετίας, Νορβηγίας ή Ισλανδίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και η ισχύουσα δικαιοδοσία είναι η νομοθεσία και τα δικαστήρια του τόπου κατοικίας σας.

Εξαιρείται ρητά η εφαρμογή στην παρούσα Σύμβαση του νόμου που είναι γνωστός ως Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

ΙΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APP STORE, ΤΟ APPLE BOOKS, ΤΟ APPLE PODCASTS ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ορισμένο Περιεχόμενο που διατίθεται στα App Store, Apple Books, και Apple Podcasts (συμπεριλαμβανομένων των Συνδρομών Apple Podcasts) αποκτάται από εσάς από τον τρίτο πάροχο του εν λόγω Περιεχομένου (όπως εμφανίζεται στη σελίδα προϊόντος ή/και κατά τη διαδικασία απόκτησης για το σχετικό Περιεχόμενο) και όχι από την Apple. Σε αυτήν την περίπτωση, η Apple ενεργεί ως αντιπρόσωπος του παρόχου Περιεχομένου στην παροχή του Περιεχομένου σε εσάς και, ως εκ τούτου, η Apple δεν συμμετέχει στη Συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο Περιεχομένου. Ωστόσο, εάν είστε πελάτης της Apple Distribution International Ltd., τότε η Apple Distribution International Ltd. είναι ο καταχωρισμένος έμπορος για το Περιεχόμενο που αποκτάτε, ωστόσο το εν λόγω Περιεχόμενο έχει άδεια από τον πάροχο Περιεχομένου. Ο πάροχος Περιεχομένου διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τους όρους χρήσης που σχετίζονται με το εν λόγω Περιεχόμενο. Ο πάροχος Περιεχομένου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εν λόγω Περιεχόμενο, τυχόν εγγυήσεις στον βαθμό που αυτές οι εγγυήσεις δεν έχουν απορριφθεί και τυχόν αξιώσεις που ενδέχεται να έχετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος σχετικά με αυτό το Περιεχόμενο.

Κατά τον καθορισμό του τρόπου ταξινόμησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο App Store, το Apple Books και το Apple Podcasts, οι κύριες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι τα μεταδεδομένα που παρέχονται από τους παρόχους Περιεχομένου και ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες έχουν αλληλεπιδράσει με το Περιεχόμενο.

ΙΖ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APPLE MUSIC

Η Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud είναι μια δυνατότητα του Apple Music που σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στα αντιστοιχισμένα ή ανεβασμένα τραγούδια, τις λίστες αναπαραγωγής και τα μουσικά βίντεο που έχουν αποκτηθεί από το Apple Music, το iTunes Store ή άλλη πηγή («Περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud») από τις συσκευές σας που υποστηρίζουν το Apple Music. Η Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud ενεργοποιείται αυτόματα όταν δημιουργείτε τη συνδρομή Apple Music. Η Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το Περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud. Αυτές οι πληροφορίες συσχετίζονται με το Apple ID σας και συγκρίνονται με το Περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud που διατίθεται τη δεδομένη στιγμή στο Apple Music. Το Περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud που δεν αντιστοιχίζεται ανεβαίνει στους διακομιστές της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud της Apple (σε μορφή που καθορίζεται από την Apple). Μπορείτε να ανεβάσετε έως και εκατό χιλιάδες (100.000) τραγούδια. Τα τραγούδια που αποκτήθηκαν από το iTunes Store δεν συνυπολογίζονται σε αυτό το όριο. Τραγούδια που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (για παράδειγμα, υπερβολικά μεγάλα αρχεία) ή δεν είναι εξουσιοδοτημένα για τη συσκευή σας δεν είναι κατάλληλα για τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud. Όταν χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud, η Apple καταγράφει πληροφορίες όπως τα κομμάτια που αναπαράγετε, διακόπτετε ή παραλείπετε, τις συσκευές που χρησιμοποιείτε και τον χρόνο και τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud μόνο για περιεχόμενο που αποκτάται νόμιμα. Η Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και μπορεί να περιέχει σφάλματα ή ανακρίβειες. Θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων και των πληροφοριών σας πριν χρησιμοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud. Εάν δεν είστε συνδρομητής Apple Music, μπορείτε να αγοράσετε μια συνδρομή iTunes Match, η οποία χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud. Όταν λήξει η συνδρομή σας στο Apple Music, θα χάσετε την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη μουσικής iCloud, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud που έχει ανέβει στους διακομιστές της Βιβλιοθήκης μουσικής iCloud.

ΙΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ APPLE FITNESS+

Το Apple Fitness+ προορίζεται μόνο για ψυχαγωγικούς ή/και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για την παροχή ιατρικών συμβουλών. 

ΙΘ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Όπου διατίθεται, ενδέχεται να σας προσφερθεί να αγοράσετε μια συνδρομή Υπηρεσίας από τον πάροχο ασύρματου δικτύου σας (μια «Συνδρομή παρόχου»). Εάν αγοράσετε μια Συνδρομή παρόχου, ο πάροχός σας είναι ο καταχωρισμένες έμπορος, που σημαίνει ότι αποκτάτε την άδεια Υπηρεσίας από τον πάροχό σας που θα σας χρεώσει για το κόστος της συνδρομής σας στην Υπηρεσία, αλλά η Υπηρεσία χορηγείται με άδεια και παρέχεται από την Apple. Η σχέση αγοράς σας με τον πάροχο διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου και όχι από την παρούσα Σύμβαση και τυχόν διαφορές χρέωσης που σχετίζονται με τη Συνδρομή παρόχου θα πρέπει να απευθύνονται στον πάροχό σας και όχι στην Apple. Χρησιμοποιώντας μια Υπηρεσία μέσω μιας Συνδρομής παρόχου, συμφωνείτε ότι ο πάροχός σας μπορεί να ανταλλάσσει τις πληροφορίες του λογαριασμού της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τις συνδρομές σας με την Apple και ότι η Apple μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίζει την κατάσταση της Συνδρομής παρόχου σας.

Κ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ APPLE

Ανάλογα με τη Χώρα διαμονής σας, με τον όρο «Apple» νοείται:

Η εταιρεία Apple Inc., με έδρα στη διεύθυνση One Apple Park Way, Cupertino, Καλιφόρνια, για χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Πουέρτο Ρίκο,

Η εταιρεία Apple Canada Inc., με έδρα στη διεύθυνση 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Καναδάς, για χρήστες στον Καναδά,

Η εταιρεία Apple Services LATAM LLC, με έδρα στη διεύθυνση 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για χρήστες στο Μεξικό, την Κεντρική ή Νότια Αμερική ή οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή της Καραϊβικής (εκτός του Πουέρτο Ρίκο),

Η εταιρεία iTunes K.K., με έδρα στη διεύθυνση Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Ιαπωνία, για χρήστες στην Ιαπωνία,

Η εταιρεία Apple Pty Limited, με έδρα στη διεύθυνση Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Αυστραλία, για χρήστες στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των συνδεδεμένων δικαιοδοσιών αυτών και

Η εταιρεία Apple Distribution International Ltd, με έδρα στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, για όλους τους λοιπούς χρήστες.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση και να προσθέσει νέους ή πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να χρειάζονται, εάν, για παράδειγμα, η Apple προσθέσει μια νέα υπηρεσία ή αν αλλάξει η ισχύουσα νομοθεσία. Τέτοιες τροποποιήσεις και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα κοινοποιηθούν σε εσάς και, εάν γίνουν αποδεκτές, θα τεθούν σε ισχύ αμέσως και θα ενσωματωθούν στην παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να αποδεχτείτε τις εν λόγω αλλαγές, η Apple θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση ή/και ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε μελλοντικές αγορές που σχετίζονται με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Περιεχόμενο που διέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Αυτό δεν θα επηρεάσει το Περιεχόμενο που έχετε ήδη αποκτήσει και κατεβάσει.

ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ

Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικό τρίτων που περιλαμβάνεται ή συνδέεται από το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Πρέπει πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός κατάλληλα καταρτισμένου επαγγελματία υγείας σχετικά με (α) την ασφάλεια και τη σκοπιμότητα κάθε δεδομένης δραστηριότητας ή (β) οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση ή συμπτώματα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Περιεχομένου, των γραφικών, της διεπαφής χρήστη, των ηχητικών κλιπ, των βίντεο κλιπ, του περιεχομένου σύνταξης και των δεσμών ενεργειών και του λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των Υπηρεσιών, περιλαμβάνουν αποκλειστικές πληροφορίες και υλικό που ανήκει στην Apple, στους δικαιοπαρόχους της ή/και στους παρόχους Περιεχομένου και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω ιδιόκτητες πληροφορίες ή τα υλικά με κανέναν άλλο τρόπο εκτός της χρήσης των Υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κανένα τμήμα του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ή να αναπαραχθεί σε καμία μορφή και με κανένα μέσο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, εκμισθώσετε, ενοικιάσετε, δανείσετε, πουλήσετε, κοινοποιήσετε ή διανείμετε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο με κανέναν τρόπο και ότι δεν θα εκμεταλλευτείτε τις Υπηρεσίες με κανέναν τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά.

Η επωνυμία Apple, το λογότυπο της Apple και οι επωνυμίες iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ και άλλα εμπορικά σήματα της Apple, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Δεν σας παρέχεται κανένα δικαίωμα ή άδεια για οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο που παρέχονται από την Apple είναι πνευματικά δικαιώματα της Apple Inc. και των θυγατρικών της.

Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα από εσάς, επικοινωνήστε με την Apple στις ακόλουθες τοποθεσίες:

- Εφαρμογές τρίτων: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV + και Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Κουδουνίσματα: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- Όλες οι άλλες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του iTunes Store, του Apple Music και του Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Αυτός είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να επεξεργαστούμε τη γνωστοποίησή σας για ισχυρισμό παραβίασης. Ο πιο αργός τρόπος επικοινωνίας με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας και επεξεργασίας της γνωστοποίησής σας είναι να αποστείλετε μια επίσημη και πλήρη γνωστοποίηση για ισχυριζόμενη παραβίαση στη διεύθυνση αλληλογραφίας που αναφέρεται κατωτέρω.

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Τηλέφωνο: 408.996.1010

Email: copyrightnotices@apple.com 

Η Apple έχει υιοθετήσει μια πολιτική για την απενεργοποίηση ή/και τον τερματισμό, σε κατάλληλες περιπτώσεις, των λογαριασμών των χρηστών που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν επανειλημμένα ή ισχυρίζονται επανειλημμένα ότι παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα άλλων. Ως μέρος της εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής, η Apple δύναται, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει, να απενεργοποιήσει ή/και να τερματίσει τους λογαριασμούς χρηστών οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν επανειλημμένως σε παράνομες δραστηριότητες ή σε άλλους σχετικούς σκοπούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

α. Η Apple θα εφαρμόζει στις Υπηρεσίες εύλογη επιμέλεια και επιδεξιότητα. Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε νομική εγγύηση συμμόρφωσης για το Περιεχόμενο που αγοράσατε με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών και για το Περιεχόμενο στο οποίο έχετε εγγραφεί κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου προμήθειας. Η Apple δεν προβαίνει σε άλλες υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες και ειδικότερα δεν εγγυάται ότι πέραν της νομικής εγγύησης:

(i) η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς η Apple μπορεί, για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους, να καταργήσει την Υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και, στο μέτρο του δυνατού, θα σας ειδοποιήσει σχετικά. Εάν η Apple διακόψει μια Υπηρεσία που είναι συνδρομητική για την οποία έχετε ήδη πληρώσει, η Apple θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας. Εάν η Apple διακόψει μια Υπηρεσία που δεν είναι συνδρομητική, αυτό δεν θα επηρεάσει το Περιεχόμενο που έχετε ήδη αποκτήσει και κατεβάσει.

(ii) οι Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από απώλεια, καταστροφή, επιθέσεις, ιούς, παρεμβολές, εισβολή ή άλλη παραβίαση ασφάλειας που θα αποτελεί συμβάν ανωτέρας βίας και η Apple αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη. Θα είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του δικού σας συστήματος, συμπεριλαμβανομένου τυχόν Περιεχομένου που αγοράστηκε ή αποκτήθηκε από την Υπηρεσία.

β. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ Η APPLE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ, ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ, ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΗΨΗ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗ.

γ. Εκτός εάν ορίζεται στο στοιχείο (ε) κατωτέρω ή σε περίπτωση που ασκείτε οποιοδήποτε ισχύον νόμιμο δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Apple, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι ανάδοχοι ή οι δικαιοπάροχοί της για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από την Apple, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους της, όπου:

(i) δεν υπάρχει παραβίαση της νομικής υποχρέωσης επιμέλειας που οφείλει σε εσάς η Apple ή οποιοσδήποτε από τους εργαζομένους ή τους αντιπροσώπους μας,

(ii) δεν είναι εύλογα προβλέψιμο αποτέλεσμα τέτοιας παραβίασης,

(iii) οποιαδήποτε αύξηση της απώλειας ή της ζημίας προκύπτει από την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης,

(iv) προκύπτει από απόφαση της Apple να αφαιρέσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή περιεχόμενο, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά τη διερεύνηση μιας υπόνοιας παραβίασης ή ως αποτέλεσμα του συμπεράσματος της Apple ότι σημειώθηκε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης, ή

(v) αφορά απώλεια εισοδήματος, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κέρδους ή οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

δ. Η Apple θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριών που υποβάλλετε σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης χρήσης.

ε. Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν αφαιρεί ούτε περιορίζει την ευθύνη της Apple για απάτη, βαριά αμέλεια, δόλο ή για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό.

στ. Εάν παραβιάσετε την παρούσα Σύμβαση, θα είστε υπεύθυνοι έναντι της Apple, των διευθυντών της, των στελεχών, των υπαλλήλων, των συνεργατών, των αντιπροσώπων, των αναδόχων και των δικαιοπάροχών της για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από την παραβίαση σας. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια που αναλαμβάνει η Apple στο πλαίσιο της διερεύνησής της για υποψία παραβίασης της παρούσας Σύμβασης ή ως αποτέλεσμα των ευρημάτων της ή της απόφασής της ότι έχει σημειωθεί παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

ζ. Η APPLE ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Εάν είστε ειδικευμένος δημόσιος εκπαιδευτικός ή κυβερνητικός οργανισμός και οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης, όπως, για παράδειγμα, το σύνολο ή μέρος της ενότητας αποζημίωσης, είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο σε εσάς λόγω της ισχύουσας τοπικής, εθνικής ή πολιτειακής ή ομοσπονδιακής νομοθεσίας, τότε το τμήμα αυτό θα θεωρείται άκυρο ή ανεφάρμοστο, κατά περίπτωση, και θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Εξαιρουμένων των διατάξεων της ακόλουθης παραγράφου και στον βαθμό που προβλέπονται ρητά ή στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα Σύμβαση και οι σχέσεις ανάμεσα σε εσάς και την Apple, καθώς και όλες οι Συναλλαγές στις Υπηρεσίες διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις για τη σύγκρουση δικαίων. Εσείς και η Apple συμφωνείτε ότι υπόκεισθε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της κομητείας της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης η οποία προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση. Εάν (α) δεν είστε υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, (β) δεν είστε κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, (γ) δεν προσπελάζετε την Υπηρεσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και (δ) είστε υπήκοος μίας από τις χώρες που αναφέρονται κατωτέρω, συμφωνείτε δια της παρούσης ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση η οποία προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο που προβλέπεται κατωτέρω, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίων, και δια της παρούσης υπόκεισθε αμετάκλητα στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην πολιτεία, την περιφέρεια ή τη χώρα που αναφέρεται κατωτέρω και το δίκαιο της οποίας ισχύει:

Εάν είστε κάτοικος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, Ελβετίας, Νορβηγίας ή Ισλανδίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και η ισχύουσα δικαιοδοσία είναι η νομοθεσία και τα δικαστήρια του τόπου κατοικίας σας.

Εξαιρείται ρητά η εφαρμογή στην παρούσα Σύμβαση του νόμου που είναι γνωστός ως Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την ενιαία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Apple και διέπει την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμβάσεις για το ίδιο αντικείμενο ανάμεσα σε εσάς και την Apple. Ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να ισχύουν όταν πραγματοποιείτε Συναλλαγές ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες συνδεδεμένης εταιρείας, περιεχόμενο τρίτων, λογισμικό τρίτων ή πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το Πρόγραμμα μαζικών αγορών. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, το εν λόγω μέρος θα ερμηνευτεί με τρόπο που συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου να αντανακλά, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις αρχικές προθέσεις των συμβαλλομένων, ενώ τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν έννομα αποτελέσματα. Η αδυναμία της Apple να επιβάλει οποιαδήποτε δικαιώματα ή οποιεσδήποτε διατάξεις στην παρούσα Σύμβαση δεν θα συνιστά παραίτηση από την εν λόγω ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη. Η Apple δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία της να εκπληρώσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για λόγους πέραν του πεδίου ελέγχου της.

Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και εθνικούς νόμους, νομοθετήματα, διατάγματα και κανονισμούς που ισχύουν για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών. Επίσης, η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε άλλους νόμους. Ο κίνδυνος απώλειας για όλες τις ηλεκτρονικά παραδοθείσες Συναλλαγές μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά την ηλεκτρονική διαβίβαση στον παραλήπτη. Κανένας υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Apple δεν έχει την εξουσία να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση.

Η Apple ενδέχεται να σας ειδοποιήσει σχετικά με τις Υπηρεσίες στέλνοντας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση email σας ή μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας ή μέσω δημοσίευσης στις Υπηρεσίες. Οι ειδοποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως. Η Apple μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή γνωστοποιήσεων ώθησης για να σας στείλει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών. Η ΕΕ έχει θέσει σε λειτουργία μια πλατφόρμα για την οικειοθελή Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών που είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr, στην οποία η Apple Distribution International Ltd. επέλεξε να μην συμμετάσχει. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple https://support.apple.com/.

Με την παρούσα παραχωρείτε στην Apple το δικαίωμα να προβεί στις ενέργειες που πιστεύει ότι είναι ευλόγως απαραίτητες ή κατάλληλες για την εφαρμογή ή/και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης. Συμφωνείτε ότι η Apple έχει το δικαίωμα, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντί σας, να αποκαλύψει οποιαδήποτε δεδομένα ή/και οποιεσδήποτε πληροφορίες στις αστυνομικές αρχές, σε κρατικούς αξιωματούχους ή/και σε τρίτους, εφόσον η Apple πιστεύει ότι είναι ευλόγως απαραίτητο ή αρμόζον να εφαρμόσει ή/και να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης, (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος συνεργασίας της Apple με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου ή/και μιας αξίωσης τρίτου ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου είναι παράνομη ή/και παραβιάζει τα δικαιώματα του εν λόγω τρίτου).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2023